Beskæftigelsen Højeste beskæftigelse i perioden Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9 pct.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsen 2005. Højeste beskæftigelse i perioden 2000-2005. Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9 pct."

Transkript

1 Arbejdsmarked 2008:1 Beskæftigelsen 2005 Sammenfatning Højeste beskæftigelse i perioden Beskæftigelsesomfanget steg med 2,3 pct. Lønsummen steg med 2,1 pct. Begrænsning af Lønmodtager-begrebet Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse udgjorde årsværk i Dermed er beskæftigelsesomfanget steget med 641 årsværk i forhold til 2004, hvor beskæftigelsen var på årsværk. Stigningen svarer til 2,3 pct. Det skal også bemærkes, at beskæftigelsesomfanget i 2005 er det højeste i perioden 2000 til Den samlede lønsum for lønmodtagere med en samlet arbejdsindkomst på over kr. årligt, steg med ca. 135 mio. kr., svarende til 2,1 pct. I nærværende publikation anvendes begrebet lønmodtager. Begrebet dækker over personer med en årsindkomst over kr., i alderen 15 til 62 og uanset fødested. Lønmodtagernes lønsum beregnes udfra A-indkomst og indhandling. Se mere om metoden i kapitel 3. Den samlede årsværk samt lønsum for lønmodtagere i perioden Årsværk Lønsum i mio. kr Størst stigning i Offentlig administration og service Størst fald i Handel og reparationsvirksomhed Den største stigning, målt i årsværk, er sket indenfor Offentlig administration og service, hvor beskæftigelsen er steget med 621 årsværk i Det svarer til en stigning på 5,1 pct. Således stod hovedbranchen for 44,9 pct. af den samlede beskæftigelse mod 43,7 pct. i Det største fald, målt i årsværk, kan findes i hovedbranchen Handel og reparationsvirksomhed, hvor beskæftigelsen er faldet med 95 årsværk i 2005, svarende til 2 pct. Hovedbranchen tegnede sig for 16,6 pct. af den samlede beskæftigelse. Figur 1. Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher Transportsektoren 8,7 pct. Bygge- & og anlægssektoren 7,3 pct. Fiskeri 4,9 pct. Industri 3,0 pct. Offentlig administration og service 44,9 pct. Øvrige brancher 14,5 pct. Handel og reparationsvirksomhed 16,6 pct.

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Oversigt 1 Den samledeårsværk samt lønsum for lønmodtagere i perioden Figur 1 Beskæftigelsen i 2005 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher... 1 Kapitel 1 Indledning... 3 Kapitel 2 Beskæftigelsen i hovedbrancher... 4 Tabel 1 Lønmodtagere opgjort i årsværk, fordelt på hovedbrancher i perioden Figur 2 Beskæftigelsen i 2005 procentfordelt på brancher indenfor hovedbranchen 'Offentlig administration og service' der udgør 44,9 pct. af den samlede beskæftigelse... 4 Tabel 2 Lønmodtagere opgjort i årsværk i branchen Kommunal administration og service... 5 Tabel 3 Lønmodtagere opgjort i årsværk 2004 og 2005, fordelt på hovedbranche, fødested og køn... 6 Kapitel 3 Opgørelsesmetode... 8 Side 2 Beskæftigelsen 2005

3 Kapitel 1 Indledning Grønlands Statistiks opgørelse af beskæftigelsen blandt lønmodtagere og indhandlere i Grønland for indkomståret 2005, er baseret på arbejdsgivernes indberetninger af løn og skat til de kommunale skatteforvaltninger. Opgørelsen omfatter alene personer i alderen år, svarende til definitionen af den potentielle arbejdsstyrke. Opgørelsen omfatter ligeledes alle lønmodtagere, samt personer, der i 2005 indhandlede til virksomheder, der har indberettet dette til skattevæsenet. Kun personer med en årsindkomst over kr. er medtaget i publikationen. Beskæftigelsen 2005 er en fortsættelse af tidligere lignende udgivelser, senest Beskæftigelse i Grønland Dog er nærværende publikation betydelig kortere i forhold til tidligere publikationer. Årsagen hertil er, at de store tabeller der kendetegnede tidligere publikationer, er lagt i Grønlands Statistiks statistikbank, hvorfra de kan udtrækkes og udskrives. Derfor gennemgår denne publikation udelukkende hovedkonklusionerne, baseret på de data, som ligger i statistikbanken. Beskæftigelsen 2005 Side 3

4 Kapitel 2 Beskæftigelsen i hovedbrancher Af tabel 1 ses den beregnede beskæftigelse i Grønland i perioden 2000 frem til 2005, fordelt på hovedbrancher. Tabel 1. Lønmodtagere opgjort i årsværk, fordelt på hovedbrancher i perioden I alt Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Råstofudvinding Industri El-, gas-, varme- og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel og reparationsvirksomhed Hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Undervisning Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv Andre kollektive, sociale og personlige serviceaktiviteter Internationale organisationer mv Uoplyst Hovedbranchen Transportvirksomhed omfatter bl.a. Luft-, Sø- og Landtransport samt Telekommunikation. 2 Hovedbranchen Uoplyst omfatter bl.a. en række personer, hvor det ikke er muligt at identificere branchen. Langt størstedelen af disse personer arbejder på Thule Air Base i Pituffik. Hovedbranchen kan også indeholde virksomheder uden aktivitet, dvs. hvilende virksomheder. 44,9 pct. af lønmodtagerne var offentligt ansatte i 2005 Den offentlige sektor Figur 2. Som det fremgår af ovenstående tabel, er Offentlig administration, forsvar og socialforsikring den største hovedbranche. Hovedbranchen udgjorde i ,9 pct. af den samlede beskæftigelse blandt lønmodtagere med en a-indkomst på mindst kr. mod 43,7 pct. i Denne gruppe omfatter tillige ansatte i den offentlige del af sundhedsvæsenet, idet arbejdssteder i denne sektor ikke indberettes separat til skatteforvaltningerne, men sammen med de øvrige offentligt ansatte. Det skal understreges, at den offentlige sektor omfatter alle, der er offentligt ansatte, dvs. sundhedspersonalet, lærere, ansatte i børnehaver osv. Ansatte i de helt eller delvist hjemmestyreejede virksomheder indgår ikke i den offentlige sektor, men i de hovedbrancher, som virksomhederne tilhører. Beskæftigelsen i 2005 procentfordelt på brancher indenfor hovedbranchen 'Offentlig administration og service' der udgør 44,9 pct. af den samlede beskæftigelse Hjemmestyrets administration og service 14,3 pct. Øvrigt offentlig virksomhed 1,3 pct. Kommunal administration og service 29,3 pct. Side 4 Beskæftigelsen 2005

5 I tabel 2 vises beskæftigelsen, målt i årsværk, i branchen Kommunal administration og service fordelt på kommuner. Tabel 2. Lønmodtagere opgjort i årsværk i branchen Kommunal administration og service Procentvis fordeling af årsværk I alt ,0 100,0 Nanortallup Kommunia ,5 4,6 Qaqortup Kommunia ,8 6,0 Narsap Kommunia ,5 3,9 Ivittuut Kommuniat ,1 0,1 Paamiut Kommuniat ,7 3,5 Nuup Kommunia ,3 21,2 Maniitsup Kommunia ,4 7,1 Sisimiut Kommuniat ,9 10,0 Kangaatsiaq Kommunia ,7 2,1 Aasiaat Kommuniat ,0 6,2 Qasigiannguit Kommuniat ,6 2,6 Ilulissat Kommuniat ,9 9,5 Qeqertarsuup Kommunia ,2 2,0 Uummannap Kommunia ,0 5,4 Upernaviup Kommunia ,2 7,2 Qaanaap Kommunia ,1 1,4 Ammassallip Kommunia ,7 5,7 Ittoqqottoormiit Kommunia ,6 1,4 Største fald i Qaanaap Kommunia Beskæftigelsen i andre hovedbrancher Den kommune som har oplevet det største fald i branchen Kommuna administration og service, målt i årsværk, er Qaanaap Kommunia. Således faldt beskæftigelsen i 2005 med 48 årsværk, svarende til 28,4 pct. Hovedbranchen Handel og reparationsvirksomhed er størst og udgør 16,6 pct. af den samlede beskæftigelse i 2005, jf. figur 1 på side 1. Det ses i tabel 1 ovenfor, at der var fald i antallet af årsværk i hovedbranchen fra årsværk i 2004 til årsværk i Det er et fald på 95 årsværk, svarende til 2,0 pct. Hovedbranchen omfatter bl.a. ansatte i Pilersuisoq A/S, Pisiffik A/S samt Brugsen. Den næststørste hovedbranche er Transportvirksomhed med 8,7 pct. af den samlede beskæftigelse i I hovedbranchen kan man bl.a. finde Air Greenland A/S, Royal Arctic Line A/S, samt Tele Greenland A/S. Antallet af årsværk i hovedbranchen steg med 34 årsværk, svarende til en stigning på 1,4 pct. Fiskeribranchen oplevede den største fremgang med 119 årsværk flere i 2005 end Det er en stigning på 9,3 pct., fra årsværk i 2004 til årsværk i Tabel 2 viser fordelingen af mænd og kvinder på fødested og hovedbrancher. Fødestedsopgørelsen kan også læses af tabellen. Beskæftigelsen 2005 Side 5

6 Tabel 3. Lønmodtagere opgjort i årsværk 2004 og 2005, fordelt på hovedbranche, fødested og køn Hovedbranche Fødested I alt Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd Alle brancher Landbrug, jagt og skovbrug Fiskeri Råstofudvinding Industri El-, gas-, varmeog vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel og reparationsvirksomhed Hotel- og restaurationsvirksomhed Transportvirksomhed Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv. Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Undervisning Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv. Andre kollektive, sociale og personlige serviceaktiviteter Internationale organisationer mv. Uoplyst I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland Side 6 Beskæftigelsen 2005

7 Flere mænd end kvinder er beskæftiget 23,1 pct. var født Udenfor Grønland Opgørelse efter fødested ikke nationalitet Som det fremgår af tabel 2, er der generelt beskæftiget flere mænd end kvinder. Indenfor den offentlige sektor beskæftiger væsentlig flere kvinder end mænd, mens det modsatte gør sig gældende indenfor især hovedbrancherne Fiskeri, Bygge- og anlægsvirksomhed samt Transportvirksomhed, hvor der er en stor overvægt af mænd. Generelt er der overvægt af mænd i hovedbrancherne, undtagen i Hotel- og restaurationsvirksomhed, hvor der er lidt flere kvinder end der er mænd. Det fremgår endvidere af tabel 2, at 23,1 pct. af det samlede årsværk er udført af personer født udenfor Grønland. Som det også fremgår, udgør gruppen af personer Født uden for Grønland et mindretal i langt de fleste hovedbrancher, men med bemærkelsesværdige forskelle. Hovedbranchen Råstofudvinding er den hovedbranche, hvor der er langt den største andel Født uden for Grønland. Ser man på den største hovedbranche, Offentlig administration, forsvar og socialforsikring, er fire ud af fem beskæftigede lønmodtagere Født i Grønland. Også her skal man være opmærksom på, at denne gruppe tillige omfatter ansatte i den offentlige del af sundhedsvæsenet. Procentfordelingen af Født i Grønland og Født uden for Grønland i 2004 og 2005 viser en stigning i den del af arbejdsstyrken der er født i Grønland. Fordelingen af beskæftigelsen i henhold til de beskæftigedes fødested er baseret på oplysninger fra Grønlands Statistiks befolkningsstatistikregister. I den forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at betegnelsen Født i Grønland så ikke nødvendigvis betyder etnisk grønlænder. Betegnelsen angiver hvor vedkommende er født, hvilket betyder at børn, der er født i Grønland af danske forældre, registreres som Født i Grønland. Tilsvarende vil børn, der fødes i Danmark af grønlandske forældre, registreres som værende Født uden for Grønland. Det gælder fx for børn født i Danmark af grønlandske studerende på uddannelsesophold, og for særligt komplicerede fødsler, hvor den fødende kvinde overføres til Rigshospitalet i Danmark. Beskæftigelsen 2005 Side 7

8 Kapitel 3 Opgørelsesmetode Arbejdsgivernes indberetninger Opgørelsen af beskæftigelsen er baseret på arbejdsgivernes årlige indberetninger til de kommunale skatteforvaltninger (A11). Her indberettes der hvor meget hver enkelt arbejdsgiver har udbetalt i løn til de ansatte og indeholdt af skat. Indberetningerne indeholder ikke oplysninger om, hvor længe en given person har været ansat i den enkelte virksomhed. Oplysninger fra selvangivelserne Da arbejdsgivernes indberetninger til de kommunale skatteforvaltninger (A11) ikke indeholder oplysninger om, hvor længe en given person har været ansat i den enkelte virksomhed, suppleres der i opgørelsen med oplysninger fra de årlige selvangivelser (S31). Årsværk I denne publikation er antal årsværk opgjort som de enkelte personers anførte arbejdsforløb i selvangivelsen, der siden optælles i antal dage, inkl. søn- og helligdage. Disse oplysninger bliver så talt op, først for de enkelte i opgørelsen medtagne personer og siden bliver personernes årsværk opdelt i forskellige grupper og brancher, som oplysningerne i de forskellige tabeller indikerer, og summen af disse arbejdsforløb bliver defineret som antal årsværk. Hvilke personer medtages? I opgørelsen medtages alene personer i alderen år, idet denne gruppe defineres som den potentielle arbejdsstyrke. Den potentielle arbejdsstyrke omfatter alle personer i aldersgruppen, uanset om de reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet. En række personer i gruppen står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, fx studerende, skolesøgende unge, førtidspensionister og hjemmegående 1. Endvidere er en del personer beskæftiget som selvstændige fiskere og fangere, samt medhjælpende ægtefæller i tilknytning hertil. I modsat retning trækker, at der også er erhvervsaktive personer i aldersgruppen 63 år og ældre. Det er vigtigt at understrege, at tallene kun viser et groft billede, idet nævneren (den potentielle arbejdsstyrke) ikke tager hensyn til personer, der i løbet af henholdsvis 2004 eller 2005 er til- eller fraflyttet den enkelte kommune. Afvigelserne fra de faktiske tal må som følge af ovenstående antages at være større, jo større andel af arbejdsstyrken i den enkelte kommune, der er selverhvervende eller medhjælpende ægtefæller. Fordeling af beskæftigelse på brancher For hver enkelt person udregnes hvor meget vedkommende har tjent det pågældende år i alt og i hver enkelt branche. Disse oplysninger bruges til at udregne andelen af beskæftigelsen, som kan henføres til hver enkelt branche for den enkelte lønmodtager. Hvis en lønmodtager eksempelvis har tjent i alt kr. hele året, fordelt med kr. i branchen Industri og kr. i branchen Fiskeri, opgøres vedkommendes beskæftigelse således, at vedkommende tæller som 0,8 fuldtidsbeskæftiget i 1 Se i øvrigt Grønlands Statistiks serie om ledighed. Side 8 Beskæftigelsen 2005

9 branchen Industri og som 0,2 fuldtidsbeskæftiget i branchen Fiskeri. Hvis vedkommende har været skattepligtig i Grønland hele året og ikke været ledig, overføres disse tal uden videre til den samlede opgørelse af beskæftigelsen. Skattepligt og ledighed Har den pågældende lønmodtager været skattepligtig i Grønland mindre end hele kalenderåret, reduceres andelen af fuldtidsbeskæftigelse tilsvarende. Har vedkommende været medio ledig, reduceres andelen af fuldtidsbeskæftigelse tilsvarende, jf. formlerne sidst i dette afsnit. Brancher ligestilles Beregningen af den enkelte lønmodtagers beskæftigelse i hver enkelt branche rummer den antagelse, at lønnen i alle brancher er ens hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet. Idet skatteforvaltningernes oplysninger ikke rummer oplysninger om, hvor længe den enkelte lønmodtager har været beskæftiget i den enkelte branche, er dette dog en nødvendig antagelse for at opgøre beskæftigelsen fordelt på brancher. Konsekvenser for opgørelsen Konsekvensen er, at hvis en person tre måneder om året er beskæftiget i en branche, hvor lønnen er høj, mens vedkommende de resterende ni måneder af året er beskæftiget i en branche hvor lønnen er lav, vil den højere løn i den ene branche slå uforholdsmæssigt meget igennem i opgørelsen af denne persons samlede indkomst, hvilket igen betyder, at beskæftigelsen for branchen med høj løn overvurderes i forhold til branchen med lav løn. For nærværende er det ikke muligt at korrigere for dette. Minimumsgrænse Opgørelsesmetoden indebærer endvidere, at en person, der fx er beskæftiget som lønmodtager tre måneder om året, og er selvstændig med udelukkende b-indkomst de resterende måneder, kun vil tælle med i opgørelsen af beskæftigelsen i den branche, hvor vedkommende oppebærer almindelig lønindkomst. Det betyder, at beskæftigelsen i nogle tilfælde overvurderes, især i de kommuner, hvor andelen af erhvervsfiskere og fangere samt medhjælpende ægtefæller er relativt høj. For at tage højde for denne problemstilling, er der indført en minimumsgrænse, så personer, der har en samlet indkomst under kr. ikke medtages. Beløbet er valgt ud fra den betragtning, at der skal en arbejdsindsats af en vis størrelse til for at opnå en sådan indkomst, så personer, der har en meget løs tilknytning til det formelle arbejdsmarked frasorteres i opgørelsen. Ikke optælling af antal ansatte Det er vigtigt at understrege, at opgørelsen ikke er en optælling af antallet af ansatte i de enkelte brancher på et bestemt tidspunkt. Opgørelsen strækker sig over hele året, og der vil derfor være afvigelser i forhold til det præcise antal ansatte i den enkelte branche på et givet tidspunkt. Dette skyldes den metode, som beskæftigelsen opgøres, idet der ses på den enkelte persons lønandele i hver enkelt branche, set over hele året. Sociale ydelser Skattepligtige sociale ydelser branchekodes af de kommunale skatteforvaltninger på samme måde som lønudbetalinger fra den kommunale forvaltning. Det betyder, at en ukritisk sammenlægning af alle indkomster fra den kommunale administration vil Beskæftigelsen 2005 Side 9

10 inkludere sociale ydelser, som hermed vil medvirke til at forøge beskæftigelsen i den kommunale administration kunstigt. Oplysningerne fra de kommunale skatteforvaltninger er blevet sammenholdt med Grønlands Statistiks registre over modtagere af sociale ydelser, så modtagere af sociale ydelser i videst muligt omfang ikke optræder i opgørelsen af beskæftigelsen. Kun a-indkomst og indhandling medtages I opgørelsen er indkomstkategorierne a-indkomst og indhandling behandlet. Disse summeres for hver enkelt person, så indtægter fra både lønarbejde og indhandling medregnes. Indhandling er i princippet b-indkomst, men behandles skatteteknisk som a-indkomst, hvor den aftagende virksomhed foretager indberetning til skattevæsenet. Dermed er indtægter ved indhandling i modsætning til de resterende b- indkomster mulige at identificere entydigt. Der er ikke foretaget beregninger på baggrund af øvrig b-indkomst, idet disse indtægter i stort omfang består af studiestøtte, værdi af fri bil mm. Indhandlingstilskud medregnes i indkomster ved indhandling, idet de virksomheder, der modtager indhandlede varer og afregner herfor, indberetter det samlede beløb til skattemyndighederne. Branchekodning De brancher der anvendes i publikationen er identiske med brancherne i Grønlands ErhvervsRegister. For en mere detaljeret information vedr. branchekodning, henvises til Grønlands Statistiks hjemmeside - Arbejdsmarked/Ledighed i fanen Publikationer. Formler ved beregning Beregningerne af beskæftigelsen i årsværk er foregået således: Samlet arbejdsindkomst for den enkelte = A-indkomst plus indkomst ved indhandling. Såfremt den samlede arbejdsindkomst er under kr., tages vedkommende ud af opgørelsen. Lønandel = Summen af henholdsvis a-indkomst eller indkomst ved indhandling for den enkelte person for hver enkelt branche, divideret med samlet arbejdsindkomst for den enkelte. Maksimal beskæftigelsesgrad for den enkelte = Antallet af skattepligtige dage for den enkelte, minus 30 dage pr. måned vedkommende eventuelt har været medio ledig, divideret med antallet af dage i året. Beskæftigelse i hver branche for den enkelte person = Lønandel gange maksimal beskæftigelsesgrad. Beskæftigelsen i hver branche = Summering af de enkelte personers beskæftigelse i hver branche opgivet i årsværk. Beskæftigelsen i Grønland = Summering af beskæftigelsen i hver branche. Forud for disse beregninger er der sket validering af data, ved at sammenkøre med socialstatistikkens data, således at sociale registranter ikke optræder. Lønsum = Summerede A-indkomster og indtægter fra indhandling fra Beskæftigelsen samles i enkelte brancher. Side 10 Beskæftigelsen 2005

11 Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal Grønlands Statistik Postboks Nuussuaq Tlf.: Fax: Eventuel henvendelse Josef Kajangmat Arbejdsmarked 2008:1 25. februar 2008

12 Erhverv Branchenomenklatur i Beskæftigelsen Principperne bag GB2000 Udgangspunktet for den grønlandske branchenomenklatur (GB2000) er dels den danske brancheklassifikation DB93 og dels NACE (Nomenclature generale des Activités economiques dans les Communautes Européennes). NACE blev fra 1. januar 1993 gjort obligatorisk for alle EU-medlemslandene. I 1993 var man i Danmark færdig med branchenomenklaturen DB93. På baggrund heraf blev den grønlandske branchenomenklatur fra 2000 (GB2000) udarbejdet og er derfor på mange områder identisk med den danske. I den grønlandske branchenomenklatur er en lang række af brancher ikke medtaget. Det er primært brancher, der ved oprettelsestidspunktet ikke have relevans for Grønland, nærmere bestemt brancher indenfor landbrugsområdet (agerbrug, kvægavl, og svineavl). De afledte brancher som f.eks. mejerier mm. indgår heller ikke. En anden stor gruppe, der ikke er medtaget, er en række brancher inden for fremstillingsindustri. Den grønlandske branchenomenklatur GB2000 er bygget op omkring et bogstav (A-Q) og seks cifre. Tabellen viser, hvordan branchekoden A skal forstås. A Landbrug, jagt og skovbrug Bogstavsniveauet henviser til hovedafdelingen 01 Landbrug, jagt mv. Den tocifrede opdeling, betegner hovedgruppeniveauet 01.2 Husdyrsavl Den tre cifret opdeling, betegner gruppeniveauet Anden husdyrsavl Den fire cifret opdeling, betegner undergruppe niveauet Vildtopdræt herunder rensdyravl Den sekscifret opdeling med løbenr. 91 betegner den grønlandske tilføjelse Branchenomenklaturen anvendes i GER (Grønlands ErhvervsRegister) og i det kommende produktionsbaserede nationalregnskab. GB2000 står overfor en opdatering - med hensyntagen til de særlige grønlandske brancher - efter at man i Danmark er gået over til at anvende DB2007 fra og med 1. januar Det har bl.a. vist sig at flere brancher, som på tidspunktet for oprettelsen af GB2000 ikke blev anset for at være af relevans for Grønland, siden har fået det. For yderligere information vedrørende branchekodning, henvises til GB2000 kan også hentes som excel i under Publikationer Arbejdsmarked/Ledighed.

13 Oversigt 1. Branchenomenklatur GB2000 HBRCH HBRCHTXT BRCH BRCHTXT A Landbrug, jagt og skovbrug Gartnerier Stutterier Fåreavl Pelsdyravl Biavl Vildopdræt herunder rensdyravl Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed Landbrugsservice Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed Fugle og rensdyrfangst Muskusokse og bjørnefangst Fangst af hvalrosser og sæler Skovbrug Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug B Fiskeri Fiskeri Havfiskeri (trawler BRT>79) Hav og kystfiskeri (fiskefartøjer BRT) Kystfiskeri (fiskefartøjer mindre end 20 BRT) Hval og grindefangst Dambrug og fiskeavl Servicevirksomhed i forbindelse med fiskeri C Råstofudvinding Udvinding af råolie og naturgas Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie og gasudvinding Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme Stenbrud Stenfiskeri Kalkbrud Grus og sandgrave, sandsugning Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer Saltudvinding Anden råstofudvinding i øvrigt D Industri Slagterier (Får, rensdyr) Destruktionsanstalter og benmelsfabrikker Fremstilling af færdigretter Kødforarbejdning i øvrigt Fiskehermetik, fiskefars og fiskefiletfabrikker Røgning og saltning af fisk Fiskemelsfabrikker Fremstilling af råolier og fedtstoffer Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer Margarinefabrikker mv Fremstilling af konsumis Brødfabrikker Bagerforretninger Fremstilling af kager og kiks Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt Bryggerier Mineralvandsfabrikker mv Anden fremstilling af færdige tekstilvarer Fiskenetfabrikker (vodbindere) Fremstilling af læderbeklædning Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af herre og dameovertøj Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og drenge Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og piger Beklædningsindustri i øvrigt Anden beklædningsindustri Fortsættes Side 2 Branchenomenklatur i Beskæftigelsen

14 Oversigt 1 (fortsat). Branchenomenklatur GB2000 HBRCH HBRCHTXT BRCH BRCHTXT D Industri Pelsberedning samt buntmagerier Garverier Fremstilling af tasker, kufferter mv Skotøjsfabrikker Fremstilling af ramme og møbellister Fremstilling af dele af træ til bygninger Træemballagefabrikker Fremstilling af andre træprodukter i øvrigt Udgivelse af bøger, brochurer mv. med eget trykkeri Udgivelse af bøger, brochurer mv. uden eget trykkeri Udgivelse af dagblade med eget trykkeri Udgivelse af dagblade uden eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner med eget trykkeri Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri Udgivelse af distrikts og annonceblade med eget trykkeri Udgivelse af distrikts og annonceblade uden eget trykkeri Udgivelse af lydoptagelser Anden udgivervirksomhed Avistrykkerier Bogtrykkerier og offsettrykkerier Serigrafiske trykkerier Andre trykkerier i øvrigt Bogbinderier Reproduktionsanstalter Sætterier Anden virksomhed i forbindelse med trykning Reproduktion af lydoptagelser Reproduktion af videooptagelser Reproduktion af edb medier Sæbe og vaskemiddelfabrikker Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt Fremstilling af plastemballage Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af andre keramiske produkter Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter Fremstilling af fliser og kakler Teglværker Kalkværker Fremstilling af gips Betonvarefabrikker Betonelementfabrikker Fremstilling af byggematerialer af gips Mørtelværker Stenhuggere Fremstilling af slibemidler Asfalt og tagpapfabrikker Fremstilling af andre ikke metalholdige mineralske produkter i øvrigt Fremstilling af ædelmetaller Fremstilling og første bearbejdning af aluminium Fremstilling og første bearbejdning af bly, zink og tin Fremstilling og første bearbejdning af kobber Fremstilling og første bearbejdning af andre ikke jernholdige metaller Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal Overfladebehandling af metal på kontraktbasis (lønarbejde) Fortsættes Branchenomenklatur i Beskæftigelsen Side 3

15 Oversigt 1 (fortsat). Branchenomenklatur GB2000 HBRCH HBRCHTXT BRCH BRCHTXT D Industri Almindelige maskinforarbejdningsprocesser på kontraktbasis (lønarbejde) Fremstilling af andre færdige metalprodukter i øvrigt Reparation af skibsmotorer Reparation af maskiner til land og skovbrug Fremstilling af våben og ammunition Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne Fremstilling af kontormaskiner Fremstilling af edbmaskiner og andet edbudstyr Fremstilling af elmotorer og generatorer Fremstilling af generatorsæt med forbrændingsmotor mv Elektromekaniske værksteder Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer Skibsværfter Bådbyggerier Flyfabrikker og værksteder Fremstilling af cykler Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt Møbelpolstrervirksomhed Møbellakererier, afsyring af møbler mv Madrasfabrikker Fremstilling af mønter og medaljer Guld og sølvvarefabrikker Guld og sølvsmedeværksteder samt juvelerer Fremstilling af legetøj og spil Fremstilling af bijouterivarer Stearinlysfabrikker Fremstilling af andre varer i øvrigt Genbrug af metalaffaldsprodukter Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter E El-, gas-, varme- og vandforsyning Elforsyning Varmeforsyning Vandforsyning Vandkørselsservice F Bygge- og anlægsvirksomhed Nedrivnings og jordarbejdsentreprenører Funderingsundersøgelser Bygge og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings og jordarbejdsentreprenører) Tagdækningsvirksomhed Murerforretninger Brolæggermestre Kloakmestre Stilladsforretninger Bygge og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt Elektroinstallationsforretninger Isoleringsvirksomhed VVS-installatører og blikkenslagerforretninger Stukkatørvirksomhed Tømrer og bygningssnedkerforretninger Gulvbelægnings og vægbeklædningsvirksomhed Gulvafhøvling og gulvafslibning Malerforretninger Glarmesterforretninger Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale Fortsættes Side 4 Branchenomenklatur i Beskæftigelsen

16 Oversigt 1 (fortsat). Branchenomenklatur GB2000 HBRCH HBRCHTXT BRCH BRCHTXT G Handel og reparationsvirksomhed Engroshandel med biler Detailhandel med biler Engros og detailhandel med campingvogne mv Autoreparationsværksteder Karosseriværksteder (pladesmede) Autoelektrikere Undervognsbehandling Autolakererier Dækservice Autoservice i øvrigt Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) Engros og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf Servicestationer uden kiosksalg Servicestationer med kiosksalg Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, - tekstilmaterialer og halvfabrikata Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer Fiskeauktioner Anden agenturhandel med nærings og nydelsesmidler Agenturhandel med andet specialiseret sortiment Agenturhandel med blandet sortiment Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer Engroshandel med blomster og planter Engroshandel med levende dyr Engroshandel med råhuder, skind og læder Engroshandel med frugt og grønsager Engroshandel med kød og kødprodukter Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer Engroshandel med øl og mineralvand Engroshandel med vin og spiritus Engroshandel med frugt og grønsagssaft mv Engroshandel med tobaksvarer Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier Engroshandel med fisk og fiskeprodukter Engroshandel med brød, kager og biskuit Engroshandel med helsekostprodukter Anden specialiseret engroshandel med nærings og nydelsesmidler Ikke specialiseret engroshandel med nærings og nydelsesmidler Engroshandel med tekstiler Engroshandel med beklædning Engroshandel med fodtøj Engroshandel med hårde hvidevarer Engroshandel med radio og tv Engroshandel med grammofonplader samt indspillede og uindspillede videobånd mv Engroshandel med elektriske husholdningsartikler Engroshandel med porcelæns og glasvarer Engroshandel med rengøringsmidler Engroshandel med toiletartikler og parfumerivarer Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler Fortsættes Branchenomenklatur i Beskæftigelsen Side 5

17 Oversigt 1 (fortsat). Branchenomenklatur GB2000 HBRCH HBRCHTXT BRCH BRCHTXT G Handel og reparationsvirksomhed Engroshandel med læge og hospitalsartikler Engroshandel med møbler Engroshandel med tæpper Engroshandel med guld og sølvvarer Engroshandel med ure og optik Engroshandel med fotografiske artikler Engroshandel med cykler og knallerter Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde Engroshandel med legetøj og spil Engroshandel med bøger, papir og papirvarer Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk Engroshandel med andre husholdningsartikler Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer Engroshandel med lak, maling og tapet Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør Engroshandel med kemiske produkter Engroshandel med emballageartikler Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata Engroshandel med affaldsprodukter Engroshandel med værktøjsmaskiner, værktøj og tilbehør til bearbejdning af metal og træ Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge og anlægsvirksomhed Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien Engroshandel med kontormaskiner, edbmaskiner og udstyr Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler Engroshandel med el-installationsmateriel Engroshandel med elektroniske komponenter Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør Engroshandel med landbrugsmaskiner og redskaber samt tilbehør, herunder traktorer Anden engroshandel Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør Kolonialhandel Døgnkiosker Supermarkeder Varehuse Stormagasiner Frugt og grøntforretninger Slagter og viktualieforretninger Fisk og vildtforretninger Detailhandel med brød, chokolade og konfekture Brødudsalg Chokolade og konfektureforretninger Vinforretninger Tobaks og vinforretninger Osteforretninger Chokolade og konfektureforretninger Helsekostforretninger Detailhandel med nærings og nydelsesmidler fra specialforretninger i øvrigt Apoteker Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler Parfumerier Materialister Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv Dametøjforretninger Fortsættes Side 6 Branchenomenklatur i Beskæftigelsen

18 Oversigt 1 (fortsat). Branchenomenklatur GB2000 HBRCH HBRCHTXT BRCH BRCHTXT G Handel og reparationsvirksomhed Herretøjforretninger Herre og dametøjforretninger (blandet) Babyudstyr og børnetøjforretninger Skotøjsforretninger Lædervareforretninger Møbelforretninger Tæppeforretninger Boligtekstilforretninger Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, glas og porcelæn Detailhandel med belysningsartikler Detailhandel med husholdningsmaskiner og apparater Radio og tvforretninger Pladeforretninger Forhandlere af musikinstrumenter Isenkramforretninger Byggemarkeder Farve og tapetforretninger Bog og papirhandlere Urmagerforretninger Urmager og guldsmedeforretninger Guldsmede og juvelerforretninger Specialoptikere Fotoforretninger Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) Kunsthandel og gallerivirksomhed Frimærke og møntforretninger Sportsforretninger Detailhandel med legetøj og spil Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil Cykel og knallertforretninger Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og programmel Detailhandel med telekommunikationsudstyr Blomsterforretninger Planteforhandlere og havecentre Dyrehandel Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug Pornobutikker Detailhandel med andre varer Bogantikvariater Antikvitetsforretninger Andre forhandlere af brugte varer Detailhandel fra postordreforretninger Frugt og grøntstader Anden detailhandel fra stadepladser og markeder Anden detailhandel bortset fra butikshandel Reparation af sko eller andre lædervarer Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og apparater Radio og tvreparationsværksteder Reparation af ure Cykelreparationsværksteder Låsesmede Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug H Hotel- og restaurationsvirksomhed Hoteller med restauration Konferencecentre og kursusejendomme Hoteller uden restauration Vandrehjem Campingpladser Fortsættes Branchenomenklatur i Beskæftigelsen Side 7

19 Oversigt 1 (fortsat). Branchenomenklatur GB2000 HBRCH HBRCHTXT BRCH BRCHTXT H Hotel- og restaurationsvirksomhed Feriecentre Andre faciliteter til korttidsophold Restauranter Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv Selskabslokaler, forsamlingshuse mv Værtshuse, bodegaer mv Diskoteker og natklubber Kaffebarer mv Kantiner Catering og diner transportable I Transportvirksomhed Bus trafik mv., rutefart Taxikørsel Anden passagertransport, ikke rutefart Vognmandsvirksomhed Flytteforretninger Rørtransport Rederivirksomhed, fragtfart Rederivirksomhed, færge- og passagerfart Rederivirksomhed, oceanfart Færge og passagerfart Kystfart med gods Transport ad indre vandveje Ruteflyvning Charterflyvning med passagerer Charterflyvning med gods Taxiflyvning mv Godsbehandling Oplagrings og pakhusvirksomhed Stationer og godsterminaler Erhvervshavne (trafik og fiskerihavne) Lystbådehavne Bugserings, bjærgnings og redningsvæsen Lufthavne mv Turistbureauer Rejsebureauer, turarrangerende Rejsebureauer, billetudstedende Turistguidevirksomhed Skibsmæglervirksomhed Speditørvirksomhed Vejere og målere Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport Postvæsen Kurertjeneste og udbringning af dagblade Telekommunikation J Pengeinstitutter, finansieringsog forsikringsvirksomhed Danmarks Nationalbank Banker, sparekasser og andelskasser Finansiel leasing Realkreditinstitutter mv Andre Kreditinstitutter Kreditformidling af andre end kreditinstitutter Finanaseringsselskaber Anden udlånsvirksomhed Investeringsforeninger Investeringsselskaber Fortsættes Side 8 Branchenomenklatur i Beskæftigelsen

20 Oversigt 1 (fortsat). Branchenomenklatur GB2000 HBRCH HBRCHTXT BRCH BRCHTXT J K Pengeinstitutter, finansieringsog forsikringsvirksomhed Finansieringsvirksomhed i øvrigt Livsforsikring Pensionskasser Anden pensionsforsikring Skadesforsikringsvirksomhed Sygeforsikring Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt Børsmæglervirksomhed Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed Forsikringsagenturer Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv Udstykning af fast ejendom Køb og salg af fast ejendom for egen regning Almennyttige boligselskaber Private andelsboligforeninger Anden udlejning af boliger Udlejning af erhvervsejendomme Ejendomsmæglere Boliganvisning Ferieboligudlejning Administration af fast ejendom på kontraktbasis Ejerforeninger Biludlejning Udlejning af containere Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport Udlejning af skibe Udlejning af luftfartøjer Udlejning af landbrugsmaskiner og udstyr Udlejning af entreprenørmateriel Udlejning af edbmaskiner og edbudstyr Udlejning af kontormaskiner Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt Udlejning af videobånd Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt Konsulentvirksomhed vedr. hardware Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software Databehandling Databaseværter og formidlere Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edbudstyr Anden virksomhed i forbindelse med databehandling Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber Advokatvirksomhed Revisions og bogføringsvirksomhed Meningsmåling og markedsanalyse Landbrugskonsulenter Anden virksomhedsrådgivning Ikke finansielle holdingselskaber Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions og maskinteknik Fortsættes Branchenomenklatur i Beskæftigelsen Side 9

21 Oversigt 1 (fortsat). Branchenomenklatur GB2000 HBRCH HBRCHTXT BRCH BRCHTXT K L Fast ejendom, udlejning, forretningsservice mv Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg Arkitektvirksomhed Geologiske undersøgelser og prospektering Landinspektører mv Anden teknisk rådgivning Kontrol af levnedsmidler Teknisk afprøvning og kontrol Miljøtekniske målinger og analyser Anden måling og teknisk analyse Reklamebureauvirksomhed Anden reklamevirksomhed og reklameformidling Arbejdsformidling Vikarbureauer Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse Detektiv og overvågningsvirksomhed Almindelig rengøring Specialiseret rengøring Vinduespolering Skorstensfejning Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse Fotografer Fotolaboratorier Pakkerier mv Adresseringsbureauer Tolkning og oversættelse Anden kontorservice Indretningsarkitekter Formgivning og industrielt design Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning Kongres, messe og udstillingsaktiviteter Anden forretningsservice i øvrigt Offentlig administration, forsvar og socialforsikring Generelle offentlige tjenester Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed Udenrigsanliggender Domstole Fængselsvæsen Politiet Brandvæsen og redningskorps Socialforsikring M Undervisning Folkeskole o.l Specialskoler for handicappede Ungdoms og efterskoler Gymnasier, studenter og HFkurser Skoler med pædagogiske uddannelser Skoler med handels og kontoruddannelser Skoler med industri og håndværkeruddannelser Skoler med landbrugs og levnedsmiddelsuddannelser Skoler med transportuddannelser Skoler med sundheds og forsorgsuddannelser Politi og forsvarsskoler Universiteter Læreanstalter med pædagogiske uddannelser Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser Fortsættes Side 10 Branchenomenklatur i Beskæftigelsen

22 Oversigt 1 (fortsat). Branchenomenklatur GB2000 HBRCH HBRCHTXT BRCH BRCHTXT M Undervisning Læreanstalter med tekniske uddannelser Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser Læreanstalter med sundhedsuddannelser Officersskoler Køreskoler Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning Folkehøjskoler Andre skoler med almendannende voksenundervisning Undervisning i øvrigt N Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv Hospitaler Alment praktiserende læger Praktiserende speciallæger og ambulatorier Praktiserende tandlæger Praktiserende tandteknikere Hjemmesygepleje og sundhedspleje Jordemødre og jordemodercentre Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter Psykologisk rådgivning Lægelaboratorier Bedriftssundhedstjenesten Kiropraktorer Fodplejere Kuranstalter, naturlæger mv Dyrlæger Døgninstitutioner for børn og unge Familiepleje Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede Døgninstitutioner for voksne med handicap Plejehjem og beskyttede boliger Forsorgshjem mv Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold Dagplejemødre Vuggestuer Børnehaver Fritidshjem mv Aldersintegrerede institutioner Fritidsklubber for unge Hjemmehjælp Dagcentre for ældre mv Revalideringsinstitutioner Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål Legater og fonde med velgørende formål Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold O Andre kollektive, sociale og personlige serviceaktiviteter Kloakvæsen og rensningsanlæg Renovation og renholdelse Lossepladser og forbrændingsanstalter Arbejdsgiver og erhvervsorganisationer Faglige, oplysende foreninger Fagforeninger Religiøse institutioner og foreninger Politiske partier Lejerforeninger Friluftsorganisationer Andre politiske og ideologiske organisationer Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner Selskabelige foreninger, loger mv Film og videoproduktion Fortsættes Branchenomenklatur i Beskæftigelsen Side 11

Beskæftigelsen 2009. Beskæftigelsen i 2009 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 3,8% Transportsektoren 9,5%

Beskæftigelsen 2009. Beskæftigelsen i 2009 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 3,8% Transportsektoren 9,5% Arbejdsmarked 2010:5 Beskæftigelsen 2009 Beskeden stigning i beskæftigelsen for lønmodtagerne til trods for forhøjelse af pensionsalder Beskæftigelsesomfanget steg med 0,7 pct. Stigning i lønsummen på

Læs mere

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og

Beskæftigelsen Beskæftigelsen i 2006 for lønmodtagere, fordelt på hovedbrancher. Fiskeri 4,9% Bygge- & og anlægssektoren 9,9% Handel og Arbejdsmarked 2008:3 Beskæftigelsen 2006 Sammenfatning Flere kom i arbejde i 2006 Beskæftigelsesomfanget steg med 2,6 pct. Lønsummen steg 6,7 pct. Afgrænsning af populationen Oversigt 1. Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2003

Beskæftigelsen i Grønland 2003 Arbejdsmarked 2005:1 Beskæftigelsen i Grønland 2003 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsen i Grønland i 2003........................................ 4 Et lille fald i den samlede beskæftigelse i 2003............................

Læs mere

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre BEK nr 1093 af 11/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. SNS-100-00112 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgrænsning

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 2004

Beskæftigelsen i Grønland 2004 Arbejdsmarked 2005:5 Beskæftigelsen i Grønland 2004 Indholdsfortegnelse Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Sammenfatning........................................................ 4 Den samlede beskæftigelse

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland i 2000. 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher

Beskæftigelsen i Grønland i 2000. 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte. Fordeling af beskæftigelsen i 2000 på hovedbrancher Arbejdsmarked 2003:3 Beskæftigelsen i Grønland i 2000 46,7 pct. af lønmodtagerne er offentligt ansatte Grønlands Statistik har beregnet beskæftigelsen og fordelingen heraf på brancher for indkomståret

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

172000 Vævning af tekstiler 5 5 173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.

172000 Vævning af tekstiler 5 5 173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. S 3052 - Offentligt Sum af Antal År Branche 2004 2005 Hovedtotal 103000 Tørvegrave 2 2 111000 Udvinding af råolie og naturgas 1 1 11110 Kornavl 433 487 920 11190 Agerbrug i øvrigt 218 322 540 112000 Teknisk

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival?

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forskydninger i antal let af i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik - et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel,

Læs mere

Julehandelen i 2011 holder skansen

Julehandelen i 2011 holder skansen Julehandelen i 2011 holder skansen RESUME Dansk Erhverv har traditionen tro foretaget en måling af detailhandlens forventninger til julehandlen. 2011 er endnu et år, hvor økonomisk usikkerhed og genopblusset

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang november 206 NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-205 Knap 9.800 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

CEBR Centre for Economic and Business Research

CEBR Centre for Economic and Business Research Eksportpotentiale i Servicebrancher for Dansk Erhverv CEBR Centre for Economic and Business Research Johan Moritz Kuhn, jmk.cebr@cbs.dk 9. juni 2010 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen

ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen ANALYSENOTAT Den økonomiske udvikling i detailhandlen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Analysen belyser de aktuelle nøgletal og tendenser i detailhandlen, og præsenterer desuden resultatet af den seneste

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

Erhvervsstatistik 2012:1. Erhvervsstrukturen

Erhvervsstatistik 2012:1. Erhvervsstrukturen Erhvervsstatistik 2012:1 Erhvervsstrukturen 2007-2010 Indhold 1. Indledning...3 2. Tabeller: Udviklingen 2007-2010...4 3. Tabeller: Erhvervslivet 2010...7 4. Metode...10 5. Appendiks: Større offentlige

Læs mere

Udsigter for julehandlen 2007

Udsigter for julehandlen 2007 Udsigter for julehandlen 2007 Analysenotat 20. november 2007 Dansk Erhverv har igen i år målt julestemningen i dansk detailhandel og sat tal på det kommende juleindkøb. Til trods for at den seneste tid

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Fødevarestyrelsen 24.05.2012 J.nr.: 2012-34-261-02008/IDTH/KENL/TIFA Dep: Dok.nr.: 391552/JLMA

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene

Høje-Taastrup Kommune. Udviklingsmuligheder i Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Udviklingsmuligheder i Hedehusene Marts 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion, vurderinger og anbefalinger 1 2. Detailhandelen i Hedehusene 5 3. Befolknings og forbrugsforhold i

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

Grønlands Statistik. Arbejdsmarkedsstatistik

Grønlands Statistik. Arbejdsmarkedsstatistik Grønlands Statistik Arbejdsmarkedsstatistik Beskæftigelse Ny beskæftigelsesstatistik 2007-2010 udkom første gang i december Udkommer kvartalsvist fra slutningen af 2012 Beskæftigelse beregnes som Baseret

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Julehandlen holder stand i 2012

Julehandlen holder stand i 2012 Julehandlen holder stand i 2012 Dansk Erhverv har, traditionen tro foretaget en måling af detailbutikkernes forventninger til julehandlen, der sammen med den generelle økonomiske udvikling, forventninger

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning

Priser. Prissammenligning mellem Grønland og Danmark. Indledning Priser Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen er blevet udarbejdet

Læs mere

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der får job og dermed forlader kontanthjælpssystemet, er nogenlunde uændret siden 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Beskæftigelsen i Grønland 1998, (foreløbige tal)

Beskæftigelsen i Grønland 1998, (foreløbige tal) Special publikation 2000:6 Beskæftigelsen i Grønland 1998, (foreløbige tal) Indholdsfortegnelse Indledning...1 Opgørelsesmetoder...2 Beskæftigelsen i Grønland...6 Lønsum...17 Opgørelsesproblemer...19 Fremtidige

Læs mere

581 virksomheder konkurs i oktober

581 virksomheder konkurs i oktober Ny konkursanalyse fra Experian: 581 virksomheder konkurs i oktober 3. november 20 581 danske virksomheder er gået konkurs i løbet af oktober måned. Det er det næsthøjeste antal virksomheder, der er gået

Læs mere

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten?

ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? ANALYSENOTAT Julehandlen 2016: hvem vandt, og hvem trak nitten? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nogle brancher fik en god julehandel i 2016, andre knap så god Nogle brancher kom godt ud af julehandlen i

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Dato: 6. oktober 2003 Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Sammendrag Analysen af de erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse viser, at Den overvejende andel

Læs mere

Erhvervsstatistik. Erhvervsstruktur Indledning

Erhvervsstatistik. Erhvervsstruktur Indledning Erhvervsstatistik Erhvervsstruktur 2010-2014 Indledning I Erhvervsstrukturen, er der mellem 2013 og 2014 et fald på -1,5 pct. i antal virksomheder. På grund af en ændring i registreringspraksis i data

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen

Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen 1 af 12 21-08-2013 12:52 Kapitel 8. Metode og datausikkerhed vedr. Frivillige kæder og konkurrencen Indledning I det følgende dokumenteres gøres rede for statistiske metodeforudsætninger, og samtlige af

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Erhvervsstrukturen

Erhvervsstrukturen Erhvervsstatistik 2011:1 Erhvervsstrukturen 2007-2009 Indhold 1. Indledning 3 2. Erhvervsvirksomheder 2007-2009 4 3. Hovedbrancher 7 4. Ejerforhold og hjemkommuner 10 5. Metode 12 6. Appendiks: Større

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Flere konkurser i marts

Flere konkurser i marts PRESSEMEDDELELSE Flere konkurser i marts 2.april 2009 I marts måned har 486 danske virksomheder drejet nøglen om, hvilket er en stigning på 132,5 pct. i forhold til marts sidste år, hvor 209 virksomheder

Læs mere

Cobra. Handelsbalancen 2009

Cobra. Handelsbalancen 2009 Esbjerg kommune er karakteriseret ved, at der var en nettopendlerbalance på 102,8, hvilket - grundet indeksering - betyder at flere personer kom til kommunen grundet arbejde end der rejste personer fra

Læs mere

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, november 2012 inklusiv månedens nyetableringer November 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, november Kommentarer til regionale konkurser Der har i november måned været 8 konkurser. Sammenlignet med november, hvor der var 6 konkurser, svarer det til et fald på 9,. Det er Færøerne,

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012

Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Det Humanistiske Fakultet Ledelsessekretariatet OKJ Den 10. september 2012 Humanisternes beskæftigelse. Kandidater/bachelorer uddannet fra Det Humanistiske Fakultet, KU fra og 2006-2010 Indledning Spansk

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning

Nationalregnskab. Input-output tabel for 2004 2012:2. Sammenfatning Nationalregnskab 2012:2 Input-output tabel for 2004 Sammenfatning Formålet med denne publikation er, at give brugere mulighed for at benytte de data og analyseresultater, samt de input-output tabeller,

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor Statistik om unge i alderen 18-29 år i København Københavns Kommune Statistisk Kontor September 24 Statistik om unge i København København er en by med mange unge. Der er 126. unge 18-29 årige i København,

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Priser 1. februar 2017

Priser 1. februar 2017 Priser 1. februar 2017 Prissammenligning mellem Grønland og Danmark Indledning Grønlands Statistik har fået udarbejdet en sammenligning af forbrugerprisniveauet i Grønland og Danmark. Prisundersøgelsen

Læs mere

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet

Vordingborgvej 78-82. Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Vordingborgvej 78-82 Konsekvenser for detailhandelen og bylivet Juli 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Den nuværende og fremtidige konkurrencesituation 13 3. Befolknings- og

Læs mere

Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi

Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Bilagsmateriale fra Ophavsret i den Danske Oplevelsesøkonomi: Tal og Tendenser Kunal Singla Mark Lorenzen Nøgletal for dansk ophavsretsøkonomi 2009 Kunal Singla og

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension

Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Nedslidningsbrancher sender folk på efterløn og førtidspension Risikoen for førtidspensionering og tidlig efterløn er meget afhængig af, hvilket erhverv man er ansat i. Rengøringsvirksomhed er det erhverv,

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Beskæftigelsen i turisterhvervet

Beskæftigelsen i turisterhvervet DI ANALYSE Marts 2015 Beskæftigelsen i turisterhvervet Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde

Læs mere