Referat. Møde den 21. februar 2012 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Møde den 21. februar 2012 kl"

Transkript

1 Referat Møde den 21. februar 2012 kl Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden Referat fra møde den 24. januar Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v Høring - Uanmeldt plejehjemstilsyn på Akt.- og Plejecenter Lunden Høring - Uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Klippebo Høring - Uanmeldt plejehjemstilsyn på Ældrekollektivet Årsdale Høring - Uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Slottet, afd. B Høring - Ankestyrelsens praksisund. om praktisk hjælp til årige Høring - Rev. af kv.std. for visitering til plejebolig indenfor ældreområdet Høring - Rev. af kv.std. for vis. af boliger til ældre og pers. med handicap Orientering - Frister for afgivelse af høringssvar vedr. budgetforslag Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Orientering fra Trafikkontaktrådet Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Høring - Landsorganisationen Danske Ældreråd - forslag til ny vedtægt Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd og ældrepolitisk konference Ældrerådets deltagelse i Folkemødet Mødeplan Ældrerådets regnskab 2011 og budget Eventuelt Orientering til pressen... 33

2 Fraværende: Carl Aage Reuss Bemærkninger til dagsordenen: Borgmester Winni Grosbøll besøgte Ældrerådet og orienterede om budgetarbejdet. 2

3 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Referat fra møde den 24. januar 2012 Referat fra Ældrerådets møde den 24. januar 2012 er tidligere udsendt. Godkendt. 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v. Der er aftalt følgende besøg i Ældrerådet: tirsdag den 13. marts 2012 kl : 1. viceborgmester, udvalgsformand Steen Colberg Jensen. (selve Ældrerådsmødet starter kl ) 24. april 2012 kl : borgercenterchef Michael Hansen Bager. 3

4 Dialogmøde med Socialudvalget: Mandag den 16. april 2012 kl i mødelokale A. Ældrerådet anmoder om møde med socialudvalgsformanden/områdechefen vedr. BDOrapporten. 4. Høring - Uanmeldt plejehjemstilsyn på Akt.- og Plejecenter Lunden Socialudvalget har den 6. februar 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Aktivitets- og Plejecenter Lunden i høring i Ældreråd. Frist for afgivelse af høringssvar: 21. februar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 17 Rapport fra uanmeldt kommunalt plejehjemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter 4

5 Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring, idet Socialudvalget lægger vægt på at gældende standard for genoptræning og vedligeholdelsestræning samt den daglige renholdelse overholdes. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 9. november 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Aktivitets- og Plejecenter Lunden. Tilsynet belyser følgende forhold: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Det generelle indtryk af Aktivitets- og Plejecenter Lunden: Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Aktivitets- og Plejecenter Lunden fremtræder som et velfungerende plejecentertilbud. Der er fulgt op på embedslægetilsynets anbefalinger. Tilsynet har givet anledning til drøftelse af problemet, at beboere under 65 år ikke automatisk får tilbudt en 141 handleplan, og at dette tilsyneladende er et tværgående sektorproblem, som der er behov for at have fokus på, når yngre borgere visiteres til plejebolig. 5

6 Tilsynet har gjort bemærkninger vedr. rengøringen i bolig. Det er Tilsynets oplevelse, at der fortsat er behov for at huske medarbejderne på BRK s kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86, således det sikres, at beboeren får det mest optimale træningstilbud. Der er givet nedenstående anbefalinger: Tilsynet skal bemærke, at beboere under 65 år skal tilbydes handleplan ved indflytning jf. SL 141, samt at denne skal udarbejdes af vedkommendes sagsbehandler. Tilsynet skal anbefale, at BRK s standard vedr. genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 indgår i vurderingen af beboernes behov for træningstilbud. Tilsynet har bemærket, at der bør være mere fokus på den daglige renholdelse i sær hos de beboere, der er meget bundet til at sidde et bestemt sted i deres bolig. Tilsynet ønsker en tilbagemelding på om den drøftede døråbner hos en beboer er opsat. Tilsynet er den 16. december 2011 orienteret om, at problemet med døråbner er løst, samt at der er taget initiativ til at få løst problemet med de manglende 141 handleplaner. Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. februar Rapport uanmeldt kommunalt plejehemstilsyn Aktivitets- og Plejecenter Lunden 2011 (DOC) " Ældrerådets beslutning den 21. februar 2012: Ældrerådet konstaterer at tilsynets anbefalinger er blevet fuldt. Rosværdig er alt det liv og den omsorg der er på centret. Desværre kommer der ikke så mange gæster i den dejlige cafe, sikkert på grund af madpriserne. Ældrerådet finder det trist at kun selvhjulpne beboere kan deltage i Aktivitetscentrets tilbud angiveligt fordi det kræver personale, hvilket det også gør i boligerne, måske mest når de keder sig. Ældrerådet beklager at der spares på træning og genoptræning, da det er dårlig økonomi. 6

7 5. Høring - Uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Klippebo Socialudvalget har den 6. februar 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Klippebo i høring i Ældrerådet. Frist for afgivelse af høringssvar: 21. februar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 18 Rapport fra uanmeldt kommunalt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget den 6. februar 2012: Sendes i høring, idet Socialudvalget lægger vægt på at gældende standard for den daglige renholdelse overholdes. 7

8 Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 6. december 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Klippebo. Tilsynet belyser følgende forhold: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Det generelle indtryk af stedet Det er Tilsynets overordnede indtryk, at Plejecenter Klippebo fungerer som et veldrevet plejecenter. Det er Tilsynets vurdering, at der er en høj grad af tilfredshed hos beboerne med hverdagen og de muligheder der gives beboerne. Der gives udtryk for tryghed, samt at medarbejdere og ledelse er gode til at drage omsorg for beboerne. Det er Tilsynets indtryk, at samarbejde, kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling er et fælles anliggende for ledelse og medarbejdere. Tyngden i plejeopgaverne er stigende og Tilsynet har noteret sig, at ledelsen er med i samarbejde med medarbejderne om planlægningen og dermed prioriteringen i den daglige løsning af opgaverne. Der er givet én anbefaling. Tilsynet skal henstille, at der strammes op på den daglige renholdelse og især i de/det område, hvor beboeren opholder sig meget. Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse 8

9 Bilag til Socialudvalget 6. februar Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Klippebo 2011 (DOC) Ældrerådets beslutning den 21. februar 2012: Et livfuldt sted med aktiviteter for alle. Ældrerådet konstaterer at der spares på rengøringen. Ældrerådet vil gerne orienteres om konklusionen vedr. plejecentrets afprøvning af teknologiske hjælpemidler når den foreligger. 6. Høring - Uanmeldt plejehjemstilsyn på Ældrekollektivet Årsdale. Socialudvalget har den 6. februar 2012 besluttet at sende Tilsynets rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Ældrekollektivet Årsdale i høring i Ældrerådet. Frist for afgivelse af høringssvar: 21. februar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 19 Rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale K

10 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. Lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget 6. februar 2012 Sendes i høring. Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 10. juni og 15. november 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Ældrekollektivet i Årsdale. Tilsynet belyser følgende forhold: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Det generelle indtryk af Ældrekollektivet i Årsdale: 10

11 Det er Tilsynet vurdering, at der siden tilsynet i 2010 er sket styrkelse af det ledelsesmæssige fokus på at styrke fagligheden i Ældrekollektivets tilbud til deres beboere. Der er samlet op på de forskellige indsatsområder påpeget af det kommunale tilsyn og embedslægetilsynet fra Det er Tilsynets vurdering, at det skærpede fokus på medarbejdernes samarbejde, med det mål at kunne give en ensartet demensomsorg, bærer frugt. Både ledelse og medarbejdere giver udtryk for et arbejdsmiljø med en høj social kapital. Antallet af sygeplejersketimer er øget, og ledelse og medarbejdere samarbejder med kommunes øvrige demensplejecentre om faglig sparring i de vanskelige situationer. Dette blandt andet med henblik på forebyggelse af magtanvendelser. Det er Tilsynets indtryk, at beboerne virkede meget trygge og rolige, samt at der var en hyggelig stemning på Ældrekollektivet. Konklusion: Ældrekollektivet i Årsdale fungerer efter Tilsynets vurdering som et godt bolig- og plejetilbud til beboerne. Der er givet én anbefaling: Tilsynet skal anbefale; at den enkelte beboer skal have en kopi i sin bolig af hvilke aftaler vedr. service, pleje og vedligeholdelsestræning, der er aftalt. Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. februar Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Ældrekollektivet i Årsdale o 2011 (DOC) Ældrerådets beslutning den 21. februar 2012: Ældrerådet kan med glæde tilslutte sig tilsynets samlede indtryk. Det kollegiale samarbejde mellem Nylars, Slottet og Årsdale ses som et meget positivt tiltag, ligesom det gode samarbejde med de pårørende påskønnes. 11

12 7. Høring - Uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Slottet, afd. B3. Socialudvalget har den 6. februar 2012 besluttet, at sende Tilsynets rapport fra uanmeldt plejehjemstilsyn på Plejecenter Slottet, B3 i høring i Ældrerådet. Frist for afgivelse af høringssvar: 21. februar Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 20 Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn Plejecenter Slottet afd. B K Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Jfr. lov om retssikkerhed og administration 16 har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver skal løses, jf. 15. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. De generelle tilsynsbestemmelser i Retssikkerhedsloven suppleres af servicelovens bestemmelser om tilsyn. Indstilling og beslutning Områdechefen for Børn og Skole indstiller til Socialudvalget at rapporten sendes i høring i Ældrerådet Socialudvalget den 6. februar 2012 Sendes i høring, idet Socialudvalget vægter at der arbejdes for at målrette vedligeholdelsestræning og færdigheder. 12

13 Sagsfremstilling Social- og Sundhedssekretariatet har den 29. november 2011 aflagt uanmeldt tilsynsbesøg på Plejecenter Slottet, afd. B3. Tilsynet belyser følgende forhold: Beboernes generelle oplevelse af at bo på stedet, den hverdag der skabes for beboerne, den hjælp der ydes, forplejningen og belyse de kulturelle og sociale aktiviteter. I forhold til medarbejderne, om der findes let tilgængelige instrukser, som klart beskriver medarbejdergruppers ansvar og kompetenceområder, oplæring af nyt personale og herunder de forskellige forhold omkring omsorgen for de særligt svage beboere samt håndteringen af magtanvendelser. I forhold til ledelsen de ledelsesmæssige ansvarsområder, den interne organisering af stedets driftsopgaver; opfølgning på tidligere tilsyn, personaleforhold, sygdom, det løbende arbejde med instrukser, sikring af reglerne vedr. magtanvendelse og herunder borgernes retssikkerhed, egenkontrol samt kvalitetsudvikling og medarbejderudvikling. Plejecentrets/plejehjemmets værdigrundlag samt kommunikationen mellem medarbejdere og beboerne/pårørende og internt mellem medarbejderne og i forhold til ledelsen indgår ligeledes i tilsynet. Det generelle indtryk af Plejecenter Slottets afd. B 3: Det er Tilsynets generelle indtryk og oplevelse, at B 3 fremstår som en veldrevet og velfungerende afdeling. Der er sat initiativer i gang for at styrke medarbejdernes kompetence i forhold til de mange forskellige udfordringer, som hverdagen giver, for at kunne imødekomme beboernes individuelle behov for nærhed, tryghed, forudsigelighed og omsorg. Det er Tilsynets indtryk, at der er ledelsesmæssigt fokus på et godt arbejdsmiljø og forebyggelse af sygemeldinger og nedslidning. Medarbejderne giver udtryk for at hverdagen er, både hvad angår omsorg og pædagogik, tit en udfordring, og at de er meget opmærksomme på deres egen rolle i ikke at overstimulere beboerne, ved at have for travlt. Tilsynet har igen drøftet problemstillingen vedr. beboere under 65 år jf. serviceloven skal tilbydes en 141 handleplan. Det er Tilsynet vurdering, at samarbejdet med Socialstyrelsens Videnscenter VISO har givet inspiration og nye kompetencer til leder og medarbejdere. Det er Tilsynets indtryk, at der er en betydelig bedre håndtering i brugen af magtanvendelser, samt at antallet af disse er væsentligt reduceret efter samarbejdet med VISO. Beboerne giver udtryk for, at de er glade for deres medarbejdere. En pårørende undrer sig over, at der ikke findes et hobbyrum i afdelingen til adspredelse i hverdagen. Der er fulgt op på embedslægetilsynets anbefalinger og det kommunale tilsyn har givet 3 nye anbefalinger. Tilsynet skal anbefale, at det sikres at der udarbejdes /tilbydes 141 Handleplaner for beboere under 65 år. 13

14 Tilsynet skal anbefale, at der hos beboerne generelt sættes mål for hvor skal vi hen med det vi gør eller sagt på en anden måde, mål for vedligeholdelsestræningen/og færdigheder generelt. Tilsynet skal anbefale, at der tages initiativ til at tjekke og udbedre træk fra vinduerne i boliger og evt. fællesrum. Hvis der ikke er anført opfølgningsdato i anbefalingen, følges der op på anbefalingen i næste års tilsyn. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. februar Rapport uanmeldt plejehjemstilsyn afd. B 3 Plejecenter Slottet 2011 (DOC) Ældrerådets beslutning den 21. februar 2012: Ældrerådet finder at man bør afhjælpe generne ved træk for beboere og medarbejdere. Det er efterlignelsesværdigt at man gør meget for at undgå nedslidning og sygefravær blandt personalet. Ældrerådet finder rosværdigt at beboerne visiteres til omsorgstandplejen. Ældrerådet anbefaler at man er opmærksom på mulighederne for hobbyrum. 8. Høring - Ankestyrelsens praksisund. om praktisk hjælp til årige. Socialudvalget har den 6. februar 2012 besluttet at sende Ankestyrelsens praksisundersøgelse om praktisk hjælp til i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Frist for afgivelse af høringssvar: 21. februar

15 Socialudvalgets dagsordenspunkt gengives her: 24 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om praktisk hjælp til årige G Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget indstiller Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé I juni 2011 bad Ankestyrelsen Bornholms Regionskommune om, at deltage i en praksisundersøgelse om praktisk hjælp til årige. Resultatet af undersøgelsen er i december 2011 fremsendt i en foreløbig rapport til kommunen. Den endelige rapport er ikke offentliggjort endnu, men forventes ultimo januar I følge retssikkerhedsloven skal kommunalbestyrelsen behandle Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes praksis og orientere styrelsen, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at praksisundersøgelsen sendes i høring i Ældrerådet og i Handicaprådet Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Praksisundersøgelsen omfatter i alt 175 sager indkaldt fra 17 forskellige kommuner. Kommunerne er afhængigt af kommunens størrelse blevet bedt om at indsende henholdsvis 5 eller 15 sager. Følgende kommuner er blevet bedt om at indsende 15 sager: Frederiksberg, Fredericia, Gladsaxe, Vordingborg, Brøndby, Greve, Næstved, Silkeborg og Vejle. Følgende kommuner er blevet bedt om at indsende 5 sager: Bornholm, Lemvig, Skive, Stevns, Faaborg-Midtfyn, Norddjurs, Vallensbæk og Varde. Af de 175 sager er de 169 fundet egnet til at indgå i undersøgelsen. Ud af de 169 sager omhandler de 103 sager kvinder, der ses endvidere at være en aldersmæssig overvægt af modtagere af hjælp, der er fyldt 50 år og derover. 15

16 Sagerne er indkaldt den 10. juni 2011 og undersøgelsen omfatter afgørelser truffet umiddelbart forinden. Ankestyrelsen har anmodet om at modtage både bevillings- og afslagssager. Der er alene i 6% af sagerne givet afslag på praktisk hjælp. Personkredsen i undersøgelsen er defineret som borgere i aldersgruppen år, der ikke selv kan udføre praktiske opgaver på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller på grund af sociale problemer. Der er i undersøgelsen særligt fokus på, om der i sagerne er det nødvendige grundlag for at træffe en afgørelse og på kommunernes anvendelse af kvalitetsstandarder i forbindelse med udmålingen af den praktiske hjælp. I forbindelse med Ankestyrelsens vurdering af de indsendte sager er anvendt et måleskema, hvor der indgår måleelementer, som er relevante for den konkrete praksisundersøgelse. Undersøgelsen viser, at 86% af kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området, hvorimod 14% ville blive ændret eller hjemvist, hvis de var blevet forelagt Ankestyrelsen, som en klagesag. For Bornholms Regionskommunes vedkommende vil 1 sag blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag. Sagen omhandler midlertidig hjælp og er efterfølgende genoptaget til fornyet vurdering. I 96% af sagerne har kommunerne foretaget den lovbestemte konkrete og individuelle vurdering af borgerens funktionsevne som foreskrevet. I mere end halvdelen af sagerne har kommunerne undladt at oplyse borgeren om muligheden for fleksibel hjælp og erstatningshjælp, og i en tredjedel af sagerne har kommunerne ikke oplyst hvem kontaktpersonen er. For Bornholms Regionskommune vedkommende bliver der oplyst om både kontaktperson og fleksibel hjælp, men der er ikke procedure for oplysninger om erstatningshjælp. Der er efterfølgende taget initiativ til en fast procedure for oplysning om erstatningshjælp. Undersøgelsen viser videre, at det kun i 1 ud af 6 sager i høj grad er klart, hvilket lovgrundlag afgørelsen er truffet på. I lidt over halvdelen fremgår dette i nogen grad, mens det i en tredjedel af sagerne ikke er tilstrækkeligt klart, hvilke lovbestemmelser, der ligger til grund for afgørelsen. For Bornholms Regionskommunes vedkommende gælder det for samtlige sager, at der alene henvises til 83, men der resterer henvisning til nr. eksempelvis 83, nr. 1, stk. 2. Der er efterfølgende taget initiativ til, at denne procedure indarbejdes fuldt ud. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. februar Praksisundersøgelse (PDF) Ældrerådets beslutning 21. februar 2012: 16

17 Til efterretning. 9. Høring - Rev. af kv.std. for visitering til plejebolig indenfor ældreområdet. Socialudvalget har den 6. februar 2012 besluttet at sende forslag til årlig revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejebolig indenfor ældreområdet til høring i bl.a. Ældrerådet. Frist for afgivelse af høringssvar: 7. marts Socialudvalgets dagsordenstekst gengives her: 25 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg 17

18 Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har visitationsretten til plejeboliger for ældre. Primo 2012 er antallet af varige pladser fordelt med 34 på Plejehjemmet Sønderbo, 35 på Toftegården, 16 på Hjemmet, 54 på Plejecenter Aabo, 16 på Nylars Plejecenter, 84 på Aktivitets- og Plejecenter Lunden, 44 på Plejecenter Slottet, 40 på Plejecenter Klippebo, 16 på Aarsdale Plejecenter og 71 på Nørremøllecenteret. Boligerne ejes delvis af en almen boligorganisation og delvis af Bornholms Regionskommune. For at komme i betragtning til boligerne skal borgerne have en betydelig, varig, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale begrænsninger, som ikke kan afhjælpes af øvrige kommunale tilbud, der kan ydes i den nuværende bolig. Ansøgning fremsendes til Borger og Sundhed, som foretager en konkret individuel vurdering af borgerens behov for en plejebolig. Borger og Sundhed har kompetence til at træffe afgørelse om godkendelse til plejebolig. Godkendte borgere optages på venteliste. Ledig plejebolig tildeles den ansøger på ventelisten, som har det største og mest aktuelle behov. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. februar Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger indenfor ældreområdet (DOC) Ældrerådets beslutning den 21. februar 2012: Ældrerådet opfordrer til - at målgruppen for hvilke borgere der kan komme i betragtning til plejebolig udvides i overensstemmelse med Socialudvalgets tidligere anbefalinger, - at det af de vejledende kriterier fortsat kommer til at fremgå at det er tilstrækkeligt at borgerne opfylder et af de tre kriterier for at blive visiteret til plejebolig, dvs. at den hidtidige bemærkning herom bibeholdes for at klargøre teksten, - at der arbejdes på at kvalitetsstandarden kommer til at fremstå med klare og tydelige kriterier, f.eks. vedrørende ønske om visitering til konkret plejecenter 18

19 10. Høring - Rev. af kv.std. for vis. af boliger til ældre og pers. med handicap. Socialudvalget har den 6. februar 2012 besluttet at sende årlig revidering af kvalitetsstandard for visitering af boliger til ældre og personer med handicap til høring i bl.a. Ældrerådet. Frist for afgivelse af høringssvar: 7. marts Socialudvalgets dagsordenstekst er gengivet her 26 Revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap P Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Socialudvalget Hvem beslutter Socialudvalget beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. januar 2011 Kvalitetsstandard for visitering til plejeboliger til ældre og personer med handicap. Der er i nærværende forslag til standard foretaget tilpasninger, således at standarden fremstår mere tydelig og præcis. Indstilling og beslutning Områdechefen for Social og Sundhed indstiller til Socialudvalget at standarden sendes i høring i Ældreråd, Handicapråd og i berørte virksomheders MED-udvalg Socialudvalget, den 6. februar 2012: Sendes i høring. Sagsfremstilling Bornholms Regionskommune, Borger og Sundhed har anvisningsret til 349 boliger. Boligerne er fordelt med 21 i Tejn, 22 i Gudhjem, 10 i Østermarie, 70 i Hasle, 10 i Klemensker, 15 i Nexø, 8 i Nylars, 71 i Aakirkeby og 122 i Rønne. 19

20 Boligerne, der delvis ejes af flere almene boligorganisationer og delvis af Bornholms Regionskommune, kan udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Ældre og personer med handicap, der har behov for en ældrevenlig bolig, optages på venteliste i bopælskommunen eller i den kommune, hvor den ønskede bolig er beliggende. Ledige boliger anvises af kommunalbestyrelsen til de personer, som har størst behov for den pågældende bolig. Økonomiske konsekvenser Supplerende sagsfremstilling og/eller Administrativ tilføjelse Bilag til Socialudvalget 6. februar Forslag til Kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap (DOC) Ældrerådets beslutning den 21. februar 2012 Ældrerådet opfordrer til - at Socialudvalget lader muligheden for at udvide målgruppen indgå i udvalgets overvejelser - at det af de vejledende kriterier fortsat kommer til at fremgå at det er tilstrækkeligt at borgerne opfylder et af kriterierne for at blive visiteret til ældrevenlig bolig. 11. Orientering - Frister for afgivelse af høringssvar vedr. budgetforslag Økonomi- og Erhvervsudvalget har den 28. januar behandlet budgetvejledning 2013, der beskriver den politiske behandling af budgetarbejdet for Vedr. høring af fagudvalgenes forslag m.v. fremgår følgende af budgetvejledningens afsnit 4.12: Høringsprocesserne er en integreret og vigtig del af processen, og i tidsplanen er der taget højde for, at relevante interessenter kan blive hørt om de politiske prioriteringer af mål og økonomi. Fagudvalgenes budgetbidrag skal fremsendes til Økonomi og Analyse senet den 14. juni, som 20

21 herefter sender det i høring i kommunens virksomheder, MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget med frist for høringssvar den 17. august. Hvis der kommer nye forslag fra kommunalbestyrelsen på det tredje budgetseminar sendes disse også i høring i MED-Hovedudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Bornholms Idrætsråd og Folkeoplysningsudvalget samt relevante virksomheder med frist for høringssvar den 25. september. Ældrerådet er indbudt til dialogmøde mandag den 16. april 2012 med Socialudvalget. Ældrerådet har planlagt at afholde møde den 31. juli hvorfor drøftelse af fagudvalgenes budgetbidrag kan foregå denne dag. Der er også Ældrerådsmøde 11. september hvor evt. nye forslag efter kommunalbestyrelsens 3. budgetseminar der afholdes 3. og 4. september kan komme i høring. Bilag: Budgetvejledning 2013 (PDF) Til orientering. Ældrerådet indbyder socialudvalgsformanden/områdechefen til at orientere om budgetarbejdet og BDO-rapporten. 12. Orientering fra følgegruppen vedr. Kultur, Teknik og Miljø Der blev afholdt møde den 7. februar

22 Referat fra følgegruppens møde hos Bornholms Forsyning tirsdag den 7. februar 2012 kl I mødet deltog Bent Nielsen, Verner Landin, Jette Kold og Jan Harvest. Endvidere deltog direktør Per Martlev Hansen og ingeniør John W. Hansen fra Bornholms Forsyning. Referat: 1.Indledning: PMH bød velkommen med henvisning til stillede spørgsmål og udtrykte glæde over at kunne mødes og tale om sagerne. BN replicerede tak for indbydelsen med forventning til et godt møde og nævnte specielt vort ønske om at få uddybet konsekvenserne for den enkelte forbruger fysisk og økonomisk - ved separation af regnvand og spildevand. 2. Præsentation af Bornholms Forsyning A/S v. PMH: PMH gennemgik virksomhedens administration, struktur og funktion med fagområderne - Vand ( 30 % af Bornholm) - - Varme ( 3000 tilsluttede ) - - Spildevand (17000 tilsluttet kloak og 5500 septictanke) - - Service ( 31 ansatte ) Nævnte at man benchmarkede med 315 andre virksomheder i Danmark til stadig forbedring og nytænkning af virksomheden. Energiforbruget var faldet med 17 % fra 2006 til Orienterede om diverse aktuelle arbejder og initiativer. Gennemgik priserne og specifikationerne heraf. Den fælles vagttelefon er: Kloakering v. JWH: JWH gennemgik det igangværende arbejde med adskillelse af spildevand og regnvand. I tæt bebyggelse f. eks. Rosengade og Krystalgade området i Rønne forventede man at have gennemført separationen i juni Derefter fortsatte man i Sct. Mortensgade og Snellemark osv osv. Nogle steder er separationen allerede på plads og brugerne vil i god tid få skriftlig besked efterhånden som nye områder tages under behandling. Man var i gang med en registrering af flaskehalsen i kloaknettet for hele Bornholm for derigennem at kunne prioritere arbejderne efter størst nytte. 22

23 Via en ny spildevandsplan udpeges de aktuelle områder for arbejderne. Ved separationen udføres et nyt sæt ledninger og der føres stik til grundene og det er så grundejerens forpligtelse at sørge for resten, dvs udføre interne kloaker på grunden til det udførte stik. Udgifterne kan variere meget fra grund til grund afhængigt af hvor langt der skal udføres kloak på grunden og hvor kompliceret det er. I Tejn (villaområde) havde det kostet ca kr. pr. grund. Kloakarbejderne skal udføres af autoriseret kloakmester. I mere åbne bebyggelser f. eks. Villaområder er det muligt at udføre nedsivning af regnvand, hvor jordbundsforholdene er egnede. Dette kan udføres af grundejeren selv under hensynstagen til forskrifter herfor f.eks. afstandskrav til bygninger og skel. Etableringen skal anmeldes til kommunen. Tilslutningsafgiften afholdes af grundejeren med mulighed for indefrysning efter ansøgning i hvert enkelt tilfælde. Anlægsudgiften er alene grundejerens anliggende evt. kan der blive tale om at søge tidsbegrænset dispensation. Forsyningen påtager sig intet ansvar for afløb fra kældre hvorfor f. eks., etablering af højvandslukke alene er en udgift for grundejeren. 4. Anlægsbudget v/ PMH: PMH gennemgik eksempler på det flerårige anlægsbudgettet på ca. 27 mill kr. pr. år. Jf. forsyningens hjemmeside. 5. Brugerråd: PMH nævnte at bestyrelsen havde ingen planer om at ændre på nuværende brugerråd. 6. Afslutning: BN takkede for et godt møde med megen god information. Næste møde: Fastlæggelse af møder for på Ullasvej kl :. Torsdag Torsdag Tirsdag Onsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag December??????? 23

24 Ref. JH 13. Orientering fra følgegruppen vedr. Social og Sundhed Der blev afholdt møde den 14. februar Referat fra følgegruppens møde på Landemærket 26, Rønne tirsdag den 14. februar 2012 kl I mødet deltog Else Marie Carlslund (EMC), Ragna Folkmann (RF), Vibeke Rivold (VR) og Randy Korp (RK). Referat: 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelse af fast punkt om forslag til emner til de næste Ældrerådsmøder. 2. Siden sidst: Referat fra sidste møde i SOS den : Intet at bemærke. Referat fra Ældrerådsmødet den : Intet at bemærke - udover at vi ikke, som foreslået under orientering til pressen, har set et indlæg fra formanden om Klageråd/Klager. Desuden var vi meget tilfredse med borgmesterens grundige orientering om mange forhold i kommunen. Referat fra Teknik og Miljø: Intet at bemærke 24

25 Høringssvar: Bilag til høringssvar blev udleveret på mødet. Vi drøftede materialet og EMC vil udarbejde et forslag til behandling på Ældrerådsmødet. Vi er bl. a. meget opmærksomme på revidering af kvalitetsstandard for visitering til boliger til ældre og personer med handicap Vi har tidligere hørt fra Social- udvalget, at man vil lempe kriterierne. Under formål med visitering læser vi dog, at kun borgere, der efter faglig vurdering ikke længere kan hjælpes med de kommunale tilbud i egen nuværende bolig kan få tilbudt plejebolig. Desuden læser vi under de vejledende kriterier, at den nuværende visitationspraksis med at alle forhold vedrørende fysisk/psykisk tilstand skal være til stede og ikke blot et eller to af forholdene. Det er et vigtigt element i visiteringen. at den svarer til de politiske udmeldinger, bl.a. da kriterierne også gælder for visitering til Plejecenteret på Snorrebakken. I orienteringen bør der også indgå et element om, hvad de forskellige plejecentre står for. Vi vil anbefale, at kvalitetsstandarden angiver mere klare og vejledende retningslinier. 3. Referat fra Socialudvalgets møde den 6. februar Drøftet og taget til efterretning. 4. Spørgsmål til virksomhedsleder Gitte Andersen og fysioterapeut Gulla Steenberg fra Borger og Sundhed - overordnet vil vi gerne høre, hvordan virksomheden fungerer efter sammenlægningen. - Hvilke muligheder har man fået nu og hvilke problemer/begrænsninger ser I? - Hvordan formidler man orientering om ydelserne til ansatte og til borgerne? - Er der lavet nye foldede? - Hvordan er situationen på velfærdsteknologiområdet? - Vedligeholdelse og reparation af hjælpemidler? Tidshorisont? - Samarbejde med Bornholms Hospital og andre hospitaler? 5. Møder med: - Leder af døgnplejen: Brian Lambrecht kommer til vores møde tirsdag den 17. april. - Bruger familieråd: Afventer tilbagemelding fra Janike Thisen efter nyvalg af rådene. - Ældrerådgivere: Ingrid Christensen kommer til vores møde den 10. maj. - Leder af Snorrebakken, Etape 1: Vi vil kontakte lederen, Jeanette Bech, når hun er tiltrådt. 6. Teknologi/hjælpemidler: EMC udleverede kopi af synspunkt skrevet af Margrethe Vestager Støvsugning er 25

26 ikke et symbol på nærvær fra Politiken. Vi forventer, at kommunen har noget med om teknologi til Folkemødet. Desuden regner vi med at høre noget om, hvordan det går med projektet på Klippebo. VR gjorde opmærksom på, at Servicestyrelsen holder en konference i Fredericia implementeringstræf om velfærdsteknologi den 30. april 2012 kl Emner til kommende Ældrerådsmøde - Folkemødet, hvor vi foreslår temaer til ældre om digitalisering samt velfærdsteknologi. - Dialogmøde mellem Socialudvalget og Ældrerådet den 16. april kl Evt. - RF udtrykte et hjertesuk vedrørende behov for rettidig omhu ved orientering af borgere/beboere/ældreråd m.m. om hvad der skal ske på de forskellige Plejehjem/plejecentre, f.eks. på Toftegården. - VR orienterede vedrørende nøglepolitik i Døgnplejen et emne vi vil drøfte med lederen af Døgnplejen. - RF orienterede om Ældrekommissionens rapport om livskvalitet og selvbestemmelse i plejeboliger og plejehjem. SOS-gruppen vil gerne have rapporten. - Vi drøftede vores visioner og mål for SOS-gruppen arbejde, og hvordan det er gået i de to første år. 10. Næste møder: 6. marts kl april kl Torsdag den 10. maj kl Onsdag den 6. juni kl august kl september kl oktober kl november kl december kl Ref. RK 26

27 14. Orientering fra følgegruppen vedr. Økonomi og Budget Der blev afholdt møde den 9. februar Møde blev afholdt den 9. februar Orientering fra Trafikkontaktrådet Trafikkontaktrådets møde den 9. februar 2012 blev aflyst. Næste møde afholdes 16. april Bent Nielsen omtalte Analyse af rammevilkår for transport til og fra Bornholm. Analysen drøftes nærmere på senere møde. Rådet er opmærksom på, at der er mange flyaflysninger. 16. Orientering fra Regionsældreråd Hovedstaden Inge Lorentzen og Ragna Folkmann orienterer fra afholdte møder. 27

28 I næste møde der afholdes 7. marts 2012 deltager Ragna Folkmann og Inge Lorentzen 17. Høring - Landsorganisationen Danske Ældreråd - forslag til ny vedtægt Orientering fra afholdte møder, m.v. Bestyrelsen for Danske Ældreråd har den 30. januar fremsendt forslag til ændret vedtægt i høring i ældrerådene. Frist for at komme med evt. ændringsforslag er 14. marts Det fremgår af materialet at bestyrelsens opgave har været at træffe valg og prioriteringer, der understøtter formålet med vedtægtsændringen - at frigøre økonomi uden at miste medlemsdemokrati. I henhold til det fremsendte materiale nedsættes bestyrelsens størrelse, hvilket sparer ressourcer for foreningen. Bestyrelsen reduceres fra 22 medlemmer + en formand til fremover 10 medlemmer + en formand. Med udgangspunkt i de 5 regioner er 10 valgkredse foreslået. Bornholm er ifølge forslaget placeret i valgkreds 10, der består af Bornholm, København og Frederiksberg. Hver valgkreds vælger et bestyrelsesmedlem og to stedfortrædere. Formanden for bestyrelsen i Danske Ældreråd vælges som hidtil på repræsentantskabsmødet. Bornholms Ældreråd har på mødet den 13. december 2011 vedtaget at anbefale, - at bestyrelsen fremover bør bestå af 11 medlemmer, - at valgkredsene af praktiske årsager bør følge regiongrænserne, - at ældrerådene i fællesskab i hver region bør udpege 2 medlemmer, dog 3 i Region Hovedstaden, hvoraf Ældrerådet i Kbh. Kommune bør udpege 1 medlem - at formanden bør udpeges af bestyrelsen ved konstitueringen blandt de 11 medlemmer. Indstilling: Formanden og næstformanden for Bornholms Ældreråd indstiller, at ældrerådets anbefaling fastholdes. 28

29 Bilag: Mail fra Danske Ældreråd af 30. januar 2012 med høringsbrev, udkast til nye vedtægt + valgkredsinddeling er tidligere udsendt til Ældrerådet. Danske Ældreråds forslag anbefales. 18. Repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd og ældrepolitisk konference Danske Ældreråd har fremsendt indkaldelse til repræsentantskabsmøde mandag den 14. maj 2012 i Nyborg. Ældrepolitisk konference med konferencetitel Aktivt ældreliv - også for borgere med behov for hjælp. afholdes den 15. maj. Tilmeldingsfrister: Repræsentantskabsmødet: 14. marts. Ældrepolitisk konference: 10. april. I Bornholms Ældreråd kan møde med 5 stemmeberettigede medlemmer til repræsentantskabsmødet. Tilmeldte medlemmer der ikke har stemmeret kan overvære mødet uden stemme- og taleret. Deltagergebyr: Pris pr. person for hele pakken (repræsentantskabsmøde, festmiddag, overnatning og konferencebetaling, enkeltværelse) udgør kr. pr. person. Endelig pris følger. Derudover vil der være udgifter til transport Bornholm-Nyborg. Indstilling: Formanden og næstformanden for Bornholms Ældreråd indstiller, at det på ældrerådsmødet besluttes hvem der skal repræsentere Bornholm. Bilag: Indbydelse af 31. januar 2012 fra Danske Ældreråd er tidligere udsendt til Ældrerådet. 29

30 Fra ældrerådet deltager: Inge Lorentzen, Ragna Folkmann, Bent Nielsen, Jan Harvest og Else Marie Carlslund. 19. Ældrerådets deltagelse i Folkemødet 2012 Orientering fra formanden om status for Ældrerådets deltagelse.. Økonomioversigt fremsendes til Danske Ældreråd. 20. Mødeplan 2012 Ældrerådet har tidligere godkendt mødeplanen for Ældrerådets mødeplan 2012: 13. marts 24. april 22. maj 12. juni 31. juli 30

31 21. august 11. september 23. oktober 20. november 11. december. Mødestart kl Ældrerådet har 13. december 2011 fastsat, at mødet den 13. marts starter kl Mødets gæst deltager fra kl Godkendt. 21. Ældrerådets regnskab 2011 og budget Der foreligger nu samlet opgørelse over regnskab 2011, og budget for Ældrerådets budget 2011 var kr. Forbruget blev kr. Regnskab ældrerådet 2011 Diæt + km ,6 Mødeforplejning 10782,85 Rejseudgifter 15071,75 repræsentation 1100 deltagergebyr kontingent ældrerådet 5000 Div I alt ,2 31

32 Resultatopgørelse Budget Forbrug ,2 Resultat ,81 Budgettal I 2010 var budgettet kr., forbruget kr., og resultatet kr. Til orientering 22. Eventuelt. 32

33 23. Orientering til pressen Formanden orienterer om ældrekommission, budgetforslag 2013, og antal af klager. 33

34 Mødet afsluttedes kl Oplæst og tiltrådt Inge Lorentzen Poul Ancher Hansen Verner Landin Jette Kold Bent Nielsen Else Marie Carlslund Jan Harvest Ragna Folkmann Randy Korp Vibeke Rivold 34

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00

Referat. Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Referat Møde den 15. november 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 25. oktober 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Besøg

Læs mere

Referat Møde den 11. januar 2011 kl

Referat Møde den 11. januar 2011 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. januar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 14. december 2010...3 3. Besøg af formanden

Læs mere

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl

Referat. Møde mandag den 20. august 2012 kl Referat Møde mandag den 20. august 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 31. juli 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 12. marts 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 19. februar 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl

Referat. Møde torsdag den 11. august 2011 kl Referat Møde torsdag den 11. august 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 21. juni 2011...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...3 4. Evaluering

Læs mere

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommunes Handicapråd tirsdag d. 11. marts 2014 kl. 15.00 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 11. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1. Orientering om nye udpegninger til Handicaprådet... 2 2. Orientering og visitering til Heldagsskolen... 2 3. Invitation

Læs mere

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl

Referat. Møde den 11. juni 2013 kl Referat Møde den 11. juni 2013 kl. 10.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 14. maj 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Orientering

Læs mere

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl

Referat. Møde den 24. januar 2012 kl Referat Møde den 24. januar 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. december 2011...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v...2 4. Besøg

Læs mere

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00

Referat. Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 21. juni 2011 kl. 09.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 24. maj 2011...3 3. Fremtidige møder med

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 22. oktober 2013 kl mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 22. oktober 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Høringssag - Tilpasning af vinterindsats/ ændring af vinterregulativ... 2 3. Høringssag

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 21. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...3 2. Høringssag - Redegørelse om indberetning om magtanvendelse overfor børn og unge 2011...3

Læs mere

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 12. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. marts 2011...3 3. Fremtidige møder

Læs mere

Referat. Møde den 24. april 2012 kl

Referat. Møde den 24. april 2012 kl Referat Møde den 24. april 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Referat fra møde den 13. marts 2012...2 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....2 4. Besøg af

Læs mere

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00

Referat. Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 19. februar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 15. januar 2013...3 3. Dialogmøde med Socialudvalget...3 4. Fremtidige møder med

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. december 2012 kl. 14.00 Mødelokale C, Ullasvej 23 Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Fortsat drøftelse fra sidste møde - Revidering af kvalitetsstandard for personlig

Læs mere

Referat. Møde den 17. september 2013 kl

Referat. Møde den 17. september 2013 kl Referat Møde den 17. september 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 6. august 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00

Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Referat Møde den 15. januar 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 11. december 2012...3 3. Besøg af borgercenterchef Tina Hammer Darko...3 4. Fremtidige

Læs mere

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune

Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale plejehjemstilsyn på Ældreområdet 2012 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse Det kommunale plejehjemstilsyn... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00

Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Dagsorden Ekstraordinært møde den 28. april 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 12. april 2011...3 3.

Læs mere

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30

Referat. Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Referat Møde den 12. november 2013 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 22. oktober 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring:

Læs mere

Referat Møde den 14. januar 2014 kl

Referat Møde den 14. januar 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 14. januar 2014 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde....3 3. Orientering vedrørende revision

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Referat Møde den 11. marts 2014 kl

Referat Møde den 11. marts 2014 kl Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 11. marts 2014 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra seneste møde...3 3. Kommende besøg...3 4. Rønne

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30

Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. februar 2011 kl. 09.30 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 11. januar 2011...3 3. Besøg af projektleder

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl

Referat. Møde den 31. juli 2012 kl Referat Møde den 31. juli 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Referat fra møde den 12. juni 2012... 3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v... 3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Udvalget for Sundhed og Socialservice

Udvalget for Sundhed og Socialservice REFERAT Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 3. Mødedato: Mødevarighed: 15.30-17.30 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS Venteliste, specialiserede botilbud

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Tirsdag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Tirsdag den 06.05.14 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller (formand) Kirsten Andersen (næstformand) Anne Grethe Krogager Elo Knudsen Flemming Vahlgreen Palle Jacobsen Afbud: Finn Brozek Sigurd

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl

Referat. Møde den 14. maj 2013 kl Referat Møde den 14. maj 2013 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 16. april 2013...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Høring: Udførte

Læs mere

Referat. Møde den 11. september 2012 kl

Referat. Møde den 11. september 2012 kl Referat Møde den 11. september 2012 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra møde den 20. august 2012...3 3. Fremtidige møder med politikere, besøg, m.v....3 4. Budgetforslag

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen

Referat. Ældrerådet. Medlemmer Inger Glerup Jørgen Larsen Inge Jørgensen Niels P. Nielsen Benny Dyhr Jens Chr. Nielsen John Rasmussen Referat Ældrerådet Møde nr.: 4/2014 Dannet den: Mandag den 28-04-2014 Mødedato: Torsdag den 24-04-2014 Mødetidspunkt: 09:00-11:00 Mødested: Grønt mødelokale Amtstue Allé 71 Medlemmer Inger Glerup Jørgen

Læs mere

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune

Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune Statusrapport fra Ældrerådet i Bornholms Regionskommune 2010 2012 Bornholm den 27.08.2013 Pressegruppen i Ældrerådet Medlemmer af Ældrerådet: Inge Lorentzen, formand Poul Ancher Hansen, næstformand Verner

Læs mere

Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013. Rehabiliteringscentret Sønderbo. Curdtslund 2, 3700 Rønne. Tlf.: 5692 4700

Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013. Rehabiliteringscentret Sønderbo. Curdtslund 2, 3700 Rønne. Tlf.: 5692 4700 Rapport fra uanmeldt kommunalt tilsyn 2013 Rehabiliteringscentret Sønderbo Curdtslund 2, 3700 Rønne Tlf.: 5692 4700 Social- og Sundhedssekretariatet Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 3700 Rønne 1 Bornholms

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 11:00. Sluttidspunkt: 12:10. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 270 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Elsebeth Søe-Pedersen, Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt

Bruger- og pårørenderåd. Voksenhandicap- og psykiatriområdet. Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Bruger- og pårørenderåd Voksenhandicap- og psykiatriområdet Indledning lovgrundlag m.v. Vedtægt Juni 2013 1 Indledning, lovgrundlag m.v. Indtil 1. juli 2010 skulle Kommunalbestyrelsen efter 17 i lov om

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Biersted Plejecenter, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 12.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Biersted Plejecenter.

Læs mere

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende.

Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Bilag 2: interviewguides til det dialogbaserede tilsynsbesøg. Interviewguide til det dialogbaserede tilsynsbesøg beboere og pårørende. Det dialogbaserede tilsynsbesøg sker med udgangspunkt i følgende lovgivning:

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv

Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv Botilbuddet Sønderhaven Søndergårds alle 106 2760 Måløv 11-09-2014 Re-godkendelse af bofællesskabet Sønderhaven i Ballerup kommune. Botilbuddet Sønderhaven er et tilbud etableret i henhold til Servicelovens

Læs mere

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Ældrerådet Referat Møde 20. oktober 2015 kl. 13:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Pkt. Tekst Side 57 Godkendelse af referat fra mødet den 29. september 2015 1 58 Siden sidst, herunder status på økonomi 1 59

Læs mere

Viborg Ældreråd. Referat

Viborg Ældreråd. Referat Referat Mødedato: Onsdag den 5. november 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.4/rådhuset Rådhuset Prinsens Alle 5 8800 Viborg Leo Larsen, Jette Norup, Anny

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 01.03.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Holbæk Der serveres

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune

Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Årsberetning for 2014 fra Bornholms Ældreråd i Bornholms Regionskommune Medlemmer af Ældrerådet: Poul Ancher Hansen, formand, Erik A. Larsen, Randy Korp, næstformand, Verner Landin Ella Jallov, Anita Mortensen,

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

1 Godkendelse af dagsorden 2

1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat Ældrerådet Mødedato: 20. oktober 2015 Mødetid: 13:30 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Høring - Kvalitetsstandarder - Genoptræning, vedligeholdelsestræning

Læs mere

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn.

Der blev ikke givet anbefalinger i forbindelse med sidste års tilsyn. Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Leder oplyste at der siden sidste års tilsyn er sket ændringer i personalesammensætningen. Med 7

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. bofællesskaberne Kærvang og Skovvang. den 29. august 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. anmeldt kommunalt tilsyn i. bofællesskaberne Kærvang og Skovvang. den 29. august 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn i bofællesskaberne Kærvang og Skovvang den 29. august 2012. Oktober 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00

Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Bornholms Regionskommune Tirsdag den side 1 Referat Møde den 15. marts 2011 kl. 10.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...3 2. Referat fra mødet den 15. februar 2011...3 3. Besøg af hospitalschef

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.01.11 kl. 9-12 i mødelokale 1 Bente Vejlesby, formand Flemming Vahlgreen Freddy Aldenborg Niels Kjøller Peer Ravn Aage Tolberg Afbud Elo Knudsen Sigurd Arnfred Larsen, sekretær

Læs mere

RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 12. SAGSTYPE: Referat MØDETID: MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 23. januar 2017

RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 12. SAGSTYPE: Referat MØDETID: MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 23. januar 2017 RÅD: ÆLDRERÅDET MØDE NR. 12 SAGSTYPE: Referat MØDETITEL: Ordinært møde MØDEDATO: 23. januar 2017 MØDESTED: Allerød Rådhus, Lokale F MØDETID: 8.30-11.30 TILSTEDE: Ib Skovgaard Nielsen, Kjel Bording Johansen,

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden

REFERAT. Referat af møde i Handicaprådet for Solrød Kommune. Mandag d. 7. december 2015 kl i lokale 1B. Åben dagsorden SOLRØD KOMMUNE Job- og SocialCenteret REFERAT Emne: Referat af møde i Handicaprådet Mødedato: 7. december 2015 Kl.: 17-19.00 Sted: Lokale 1B Til: Arne Pedersen, Jane Noer, Mette Cadovious, Brian Mørch,

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

UDKAST. Bornholms Regionskommune

UDKAST. Bornholms Regionskommune UDKAST Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2014 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget...

Læs mere

Referat ÆLDRERÅDSMØDE

Referat ÆLDRERÅDSMØDE Referat ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 07.09.2016 kl. 10.00 14.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Fraværende: Aage Jelstrup Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2014 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar

ÅRSBERETNING Seniorrådet i Gentofte Kommune. Seniorrådet. ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Seniorrådet ilnavn: seniorrådets årsrapport 2012, 24. januar Årsrapport 2012 Seniorrådet i Gentofte ÅRSBERETNING 2012 Seniorrådet i Gentofte Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formål og opgaver

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016

Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Kommunale tilsyn i Plejeboliger 2016 Visitationen Holstebro kommune 3.10.2016 Side 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hyppighed...3 3. Vurdering og opfølgning...4 4. Særligt om samtykke...5 5. Offentliggørelse...5

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 18. februar 2014 kl. 15.30 mødelokale A, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 18. februar 2014 Indholdsfortegnelse 1.Orientering om ny organisation... 2 2. Ændring af maksimaltakster for taxikørsel 2014... 2 3. Redegørelse om magtanvendelser

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune. Mandag den 9. august 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Aabybro Plejehjem, Jammerbugt Kommune Mandag den 9. august 2010 fra kl. 9.00. Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Aabybro Plejehjem.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 11. december 2015 Plejecenter Plushøj Plushøj 18 4673 Rødvig Plejecenterleder Malene Thorup Haagensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune. Torsdag den 7. juli 2016 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Fjordparken, Aalborg Kommune Torsdag den 7. juli 2016 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Aalborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Fjordparken. Generelt er formålet

Læs mere