5. semester efterår 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. semester efterår 2016"

Transkript

1 5. semester efterår 2016 Indholdsfortegnelse SEMESTERPLAN FOR 5. EFTERÅRSSEMESTER KURSUSMODUL: PÆDAGOGISK PSYKOLOGI (10 ECTS)... 4 KURSUSMODUL: ARBEJDS- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGI (10 ECTS) KURSUSMODUL: KLINISK PSYKOLOGI (10 ECTS) Side 1 af 31

2 Semesterplan for 5. efterårssemester 2016 psykologi-uddannelsen Version og dato: version juni 2016 Skole: SEF Studienævn: Psykologi Studieordning: Studieordning for bacheloruddannelsen september 2016 Ankerlærer: Thomas Borchmann Kursusmoduler: Pædagogisk psykologi (10 ECTS) Klinisk psykologi (10 ECTS) Arbejds- og organisationspsykologi (10 ECTS) Faglig progression og kompetencer: Semestret introducerer til psykologiens anvendte discipliner, hhv. pædagogisk psykologi, klinisk psykologi og arbejds- og organisationspsykologi og tilfører den studerende kompetencer til at anvende relevant viden og analytiske færdigheder i forhold til at udrede centrale problemstillinger inden for disse tre domæner Semesterets organisering og forløb: Semestret indeholder 3 kursusmoduler, der alle understøttes af seminarer. De 3 kursusmoduler i hhv. Pædagogisk psykologi, Klinisk psykologi og Arbejds- og organisationspsykologi afholdes som forelæsningsforløb for hele semestret, mens seminarundervisningen foregår for mindre hold. Forventninger om arbejdsfordeling: Der er ikke noget projektarbejde på semestret. Semestrets aktiviteter udgør fuldtidsstudiebelastning og det forventes at de studerende deltager aktivt i semestrets aktiviteter. Vigtige datoer: Se særskilt dokument Side 2 af 31

3 Semesterbeskrivelse Semestret introducerer til psykologiens anvendte discipliner gennem udbyd af tre kursusmoduler: Kursusmodulet i Pædagogisk psykologi introducerer til pædagogisk psykologi. Pædagogisk psykologi beskæftiger sig med de psykologiske aspekter af praksis, hvor der foregår udvikling, uddannelse og læring. Pædagogisk-psykologisk forskning udvikler, anvender og reflekterer over psykologiske teoriers anvendelse i pædagogiske praksis. På den ene side har pædagogisk psykologi historisk set været optaget af at udvikle metoder til at måle og vurdere børn og unges egnethed til undervisning. På den anden side har forskningen været interesseret i at forstå og forbedre betingelser for læring og mindre i at måle individers evner. I kontinental og skandinavisk sammenhæng har en kritisk refleksion over pædagogiske praksis og deres forbindelse til samfundsforhold stået centralt. Undervisningen i pædagogisk psykologi beskæftiger sig med udvalgte dele af den skandinaviske og internationale forskningslitteratur. I forbindelse med undervisningen diskuteres nogle af de mest indflydelsesrige traditioner indenfor pædagogik og pædagogisk psykologi, de forskellige læringsteoretiske positioner, aspekter knyttet til de psykiske processer og de personlige forhold, der indgår i udviklings- og læringsforløb og der perspektiveres løbende til aktuelle pædagogisk-psykologiske debatter og fænomener. Kursusmodulet i Klinisk psykologi introducerer til klinisk psykologi. Klinisk psykologi er en anvendt disciplin, der indbefatter såvel viden om psykiske lidelser, som færdigheder i diagnosticering og psykologiske behandling af disse. Undervisningen i Klinisk psykologi indeholder en bred indføring i centrale teorier og forskningsresultater indenfor den kliniske psykologi, herunder teorier om psykiske lidelsers udbredelse, ætiologi, patogenese, klassifikation, forebyggelse og behandling. Kurset starter med en introduktion til sygdomsmodeller, evidensbegrebet og et overblik over den kliniske psykologi generelt og efterfølgende til det kliniske børnepsykologiske område. Dernæst belyses en række psykiske lidelser ud fra centrale klinisk psykologiske teorier. Kursusmodulet i Arbejds-og organisationspsykologi introducerer til arbejds- og organisationspsykologi. Arbejds- og organisationspsykologien tilhører de anvendte discipliner indenfor psykologien og beskæftiger sig med en bred vifte af problemstillinger. Herunder problemstillinger relateret til motivation- og produktivitet, organisationsudvikling og medarbejderudvikling, det psykiske og sociale arbejdsmiljø, belastningsreaktioner og arbejdsbetingende sygdomme, samt sundhedsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag i forhold til arbejdet og organisationer. Undervisningens formål er at give et overblik over arbejds- og organisationspsykologiens centrale teoretiske traditioner og nøgleproblemstillinger. Side 3 af 31

4 Kursusmodul: Pædagogisk psykologi (10 ECTS) Modulansvarlig: Noomi Matthiesen Placering: 5. Semester Type og sprog: Studiefagsmodul (dansk) Omfang og forventning: Kursusmodulet består af 32 timers forelæsning og 10 timers seminarundervisning. Deltagere: 5. semester samt sidefagsstuderende Forelæsningsoversigt: Forelæsning Varighed Titel/Emne Underviser 1. 2 lektioner Introduktion hvad er pæd. psyk? 2. 2 lektioner Læringsteori behaviorisme, social-kognitiv læringsteori 3. 2 lektioner Tilblivelsen af højere mentale funktioner: Piaget og Vygotsky i sammenligning 4. 2 lektioner Konstruktivisme og pædagogisk kulturel psykologi: Jerome S. Bruner Thomas Szulevicz & Noomi Matthiesen Luca Tateo Luca Tateo Luca Tateo 5. 2 lektioner Læringsteori vendingen mod mesterlære og situeret læring Noomi Matthiesen 6. 2 lektioner Pædagogisk psykologi og uddannelsessystemet fra et postmoderne Thomas Szulevicz og neoliberalt perspektiv 7. 2 lektioner Kampen om dannelsesbegrebet - Casper Feilberg dannelsesbegrebets aktualitet i uddannelsessystemet 8. 2 lektioner Synlig læring Thomas Szulevicz & Noomi Matthiesen 9. 2 lektioner Følelser og magt i spil i uddannelseskontekster; Casper Feilberg psykoanalytisk forståelse, og poststrukturalistisk kritik lektioner Pædagogisk psykologi i socialt Mogens Jensen Side 4 af 31

5 regi lektioner Pædagogisk psykologi og praktisk Mogens Jensen handlekompetence lektioner Marginalisering i uddannelsessystemet Noomi Matthiesen lektioner Etnicitet & Uddannelse Noomi Matthiesen lektioner Positiv psykologi og pædagogisk Vlad Glaveanu psykologi lektioner Køn og pædagogisk psykologi Thomas Szule lektioner Afrunding, opsamling og evaluering vicz Thomas Szulevicz og Noomi Matthiesen Forelæsningsoversigt med pensum 1. forelæsning: Introduktion hvad er pædagogisk psykologi? 2 timer v/ (Noomi Matthiesen & Thomas Szulevicz) Forelæsningens pensum: Tanggaard, L. & Nielsen, K. (2011). Pædagogisk psykologi en grundbog. Klim 2. forelæsning: Læringsteori behaviorisme, social-kognitiv læringsteori 2 timer v/ Luca Tateo Forelæsningens pensum: Bandura, A. (2001) Social cognitive theory: An agentic perspective, Annual Review of Psychology, p.1-26 (26 sider) Bruner, j. s. (1985). Models of the learner. Educational researcher, Vol. 14, No. 6, pp. 5-8 (4 pages) Piaget, J. (1961).THE GENETIC APPROACH TO THE PSYCHOLOGY OF THOUGHT, Journal of Educational Psychology, Vol. 52. No. 6, (7 pages) Tanggaard, L. & Nielsen, K. (2011). Pædagogisk psykologi en grundbog. Klim. Wood, D. J., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychiatry and Psychology, 17(2), (11 sider) Vygotsky, L. S. (1994). The problem of the environment, In R. Van der Veer & J. Valsiner (eds), The Vygotsky reader, pp (9 pages) 3. forelæsning: Tilblivelsen af højere mentale funktioner: Piaget og Vygotsky i sammenligning 2 timer v/ Luca Tateo Forelæsningens pensum: Tanggaard, L. & Nielsen, K. (2011). Pædagogisk psykologi en grundbog. Klim 4. Forelæsning: Konstruktivisme og pædagogisk kulturel psykologi: Jerome S. Bruner Side 5 af 31

6 2 timer v. Luca Tateo 5. forelæsning: Læringsteori vending mod mesterlære og situeret læring 2 timer v/ (Noomi Matthiesen) Forelæsningens pensum: Anderson, J.R. et al. (1996). Situated learning and education. Educational Researcher, 25(4), p doi: / X Greeno, J.G. (1997). On claims that answer the wrong questions. Educational Researcher, 26(1) p doi: / X Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring og andre tekster (s & ). København: Hans Reitzels Forlag Packer, M. J. & Goicoechea (2000). Sociocultural and Constructivist Theories of Learning: Ontology, Not Just Epistemology. Educational Psychologist 35(4) (pp ). Tanggaard, L. & Nielsen, K. (2011). Pædagogisk psykologi en grundbog. Klim 6. forelæsning: Pædagogisk psykologi og uddannelsessystemet fra et postmoderne og neoliberalt perspektiv 2 timer v/thomas Szulevicz Forelæsningens pensum: Davies, B. & Bansel, P. (2007). Neoliberalism and education. International Journal of Qualitative Studies in Education. Vol. 20 (3), (12 sider) Emmer, E.T. & Stough, L.M. (2001). Classroom Management: A Critical Part of Educational Psychology, With Implications for Teacher Education. Educational Psychologist, 36 (2), Lyotard, J.F. (1982) Viden og det postmoderne samfund. Århus: Slagmarks Skyttegravsserie. Kap. 1-7 Pedersen, O. K. (2011). Skolen og den opportunistiske person. I: O.K. Pedersen Konkurrencestaten. Hans Reitzels Forlag. København (32 sider) Szulevicz, T. (2012). Hvis klasseledelse er svaret, hvad er så spørgsmålet? Dansk Pædagogisk Tidsskrift 12 (1), Tanggaard, L. & Nielsen, K. (2011). Pædagogisk psykologi en grundbog. Klim Ziehe, T. (2003). Skolen i en anerkendelseskrise. In J. Bjerg (red.), Pædagogik (3. rev. udg., kap. 3, s ). København: Hans Reitzels Forlag 7. Forelæsning: Dannelsesbegrebets aktualitet inden for lange videregående uddannelser 2 timer v/ Casper Feilberg Forelæsningens pensum: Feilberg, C. (2014). Indledning og Dannelsesbegrebet, fra Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende, hhv. pp. 1-7 & Ph.d. afhandling, Roskilde Universitet. Publiceret på (20 sider) Biesta, G. (2002). Bildung And Modernity: The Future Of Bildung In A World Of Difference. Studies in Philosophy and Education 21: (9 sider) Wiberg, M. (2013). Læring med eller uden kompas. In: M. Pahuus (ed.), Dannelse i Side 6 af 31

7 en læringstid, pp Aalborg Universitetsforlag (14 sider) 8. Forelæsning: Synlig læring 2 timer v. Thomas Szulevicz & Noomi Matthiesen Forelæsnings pensum: Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research. Vol. 77 (1) pp (31 sider). Knudsen, H. (2015). De blinde pletter i synlig læring. Hvordan evidens blev svaret på de hele og glemte de andre spørgsmål, man kan stille. I: H. Bjerg & N. Vaaben (red.). At lede efter læring. Ledelse og organiseringer i den reformerede skole. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (Kap. 5 s , 22 sider). Terhart, E. (2011). Has John Hattie really found the holy grail of research on teaching? An extended review of Visible Learning. Journal of Curriculum Studies. Vol. 43 (3), pp (13 sider) 9. Forelæsning: Følelser og magt i spil i uddannelseskontekster;, poststrukturalistisk kritik og psykoanalytisk forståelse 2 timer v/ (Casper Feilberg) Forelæsningens pensum: White, J. (2002). On learning and learning about : W. R. Bion s theory of thinking and educational praxis. In: D. Barford (ed.), The ship of thought. Essays on Psychoanalysis and Learning, pp Karnac Books. [For en dansk redegørelse for Bions begreber, se Feilberg, 2014, pp. 161ff] (22 sider) Feilberg, C. (2015). Selvrefleksion som uddannelsesgreb en kritisk diskussion. Nordiske Udkast, Vol., Nr.. (24 sider). Bartholdsson, Å. (2009). Den venlige magtudøvelse, Kap 1: Normalitet, alder, socialisation og magt, 6: Om kunsten at være sig selv, pp Akademisk Forlag (32 sider). 10. Forelæsning: Pædagogisk psykologi i socialt regi 2 timer v/ (Mogens Jensen) Forelæsningens pensum: Jensen,M. (2011a) Socialpædagogisk behandlingsarbejde. I: Tidsskrift for Socialpædagogik (13 sd) Jensen,M. (2015) Catalytic Models Developed Through Social Work Integrative Psychological and Behavioral Science 49:56-72 Krogstrup,H.K. (2011) Kampen om evidens kp.5+6 København: Hans Reitzels Forlag sd (31 sd.) Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring og andre tekster (s & ). København: Hans Reitzels Forlag [49 sider] Packer, M. J. & Goicoechea (2000). Sociocultural and Constructivist Theories of Learning: Ontology, Not Just Epistemology. Educational Psychologist 35(4) (pp ). [15 sider]. Tanggaard, L. & Nielsen, K. (2011). Pædagogisk psykologi en grundbog. Klim (250 sider) Side 7 af 31

8 11. Forelæsning: Pædagogisk psykologi og praktisk handlekompetence 2 timer v/ (Mogens Jensen) Forelæsningens pensum: Bateson, D. (1998). De logiske kategorier for læring og kommunikation. Sd i Mentale systemers økologi, København: Akademisk Forlag [28 sider] De Graff,E. & Kolmose,A. (2007) History of problem-based and project-based learning in Management of change Rotterdam: Sense Publishers p.1-8 (7 sd.) Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring og andre tekster (s & ). København: Hans Reitzels Forlag [49 sider] Molander, B. (1996). Kunskap ett fortsatt sökande. Kap. 3 i: Kunskap i handling. Daidalos, Göteborg (p ). [25 sider] 12. Forelæsning: Marginalisering i uddannelsessystemet 2 timer v/ Noomi Matthiesen Forelæsningens pensum: Bourdieu, P. (1997). Den nye kapital. I: Af praktiske grunde: Omkring teorien om menneskelig handlen (kap. 2, s ). København: Hans Reitzel. Lareau, A. (1987). Social class differences in family-school relationships: The importance of cultural capital. Sociology of Education, 60(2), doi: / Mehan, H. (1992). Understanding inequality in schools: The contribution of interpretive studies. Sociology of Education, 65, Reid, D. K. & Valle, J. W. (2004). The discursive practice of learning disability: Implications for instruction and Parent School relations. Journal of Learning Disabilities, 37(6), doi: / Forelæsning: Etnicitet og uddannelse 2 timer v/ Noomi Matthiesen Forelæsningspensum: Allen, Q. (2013). Balancing school and cool: tactics of resistance and accomodation among black middle-class males. Race, Ethnicity and Education. 16 (2) p Doi: / Hedegaard, M. (2003). At blive fremmed i Danmark. (kap. 2 s ). Aarhus: Klim. Matthiesen, N. (2016). Working together in a Deficit Logic. Home-School Partnerships with Somali Diaspora Parents. Race, Ethnicity and Education. E-pub ahead of print. Doi: / Reay, D. et al. (2007) A Darker Shade of Pale? Whiteness, the Middle Classes and Multi-Ethnic Inner City Schooling. Sociology, 41(6) p Forelæsning: Positiv psykologi og pædagogisk psykologi 2 timer v/ Vlad Glaveanu Forelæsningens pensum: Glaveanu, V.P. (2011). Children and Creativity: A most (un)likely pair? Thinking Skills and Creativity, 6 (2011), (9 sider). Kristjansson, K. (2012). Positive Psychology and Positive Education: Old Wine in New Bottles? Educational Psychologist. 47:2, (20 sider) Side 8 af 31

9 Yeager, D.S. & Dweck, C.S. (2012). Mindsets That Promote Resilience: When Students Believe That Personel Characteristics Can Be Developed. Educational Psychologist, 47 (4), (12 sider) Zimmerman, B.J. (2000). Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. Contemporary Educational Psychology, 25, Forelæsning: Køn og pædagogik 2 timer v. Thomas Szulevicz Forelæsningens pensum: Brinkmann, S. & Szulevicz, T. (2012). Feminiseringstesen: For god til at være falsk? Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 4, 12, Murphy, D. (2008). Gender and Subject Cultures in Practice. I: P. Murphy & K. Hall (red.): Learning and Practice. Agency and Identities. SAGE. 16. forelæsning: Afrunding, opsamling og evaluering 2 timer v/ (Noomi Matthiesen & Thomas Szulevicz) Antal forelæsningshold: 1 Prøveform: 7-dages-opgave. Litteratur til kursusmodulet i Pædagogisk psykologi Allen, Q. (2013). Balancing school and cool: tactics of resistance and accomodation among black middle-class males. Race, Ethnicity and Education. 16 (2) p Doi: / [11 s.] Anderson, J.R. et al. (1996). Situated learning and education. Educational Researcher, 25(4), p doi: / X [6 s.] Bandura, A. (2001) Social cognitive theory: An agentic perspective, Annual Review of Psychology, p.1-26 (26 sider) Bartholdsson, Å. (2009). Den venlige magtudøvelse, Kap 1: Normalitet, alder, socialisation og magt, 6: Om kunsten at være sig selv, pp Akademisk Forlag (32 sider). Bateson, D. (1998). De logiske kategorier for læring og kommunikation. Sd i Mentale systemers økologi, København: Akademisk Forlag [28 sider] Biesta, G. (2002). Bildung And Modernity: The Future Of Bildung In A World Of Difference. Studies in Philosophy and Education 21: (9 sider) Side 9 af 31

10 Bourdieu, P. (1997). Den nye kapital. I: Af praktiske grunde: Omkring teorien om menneskelig handlen (kap. 2, s ). København: Hans Reitzel. [15 s.] Brinkmann, S. & Szulevicz, T. (2012). Feminiseringstesen: For god til at være falsk? Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 4, 12, (8 sider) Bruner, j. s. (1985). Models of the learner. Educational researcher, Vol. 14, No. 6, pp. 5-8 (4 pages) Davies, B. & Bansel, P. (2007). Neoliberalism and education. International Journal of Qualitative Studies in Education. Vol. 20 (3), (12 sider) De Graff,E. & Kolmose,A. (2007) History of problem-based and project-based learning in Management of change Rotterdam: Sense Publishers p.1-8 (7 s.) Emmer, E.T. & Stough, L.M. (2001). Classroom Management: A Critical Part of Educational Psychology, With Implications for Teacher Education. Educational Psychologist, 36 (2), (10 sider). Feilberg, C. (2014). Indledning og Dannelsesbegrebet, fra Dannelsen af en psykologisk og videnskabelig habitus hos psykologistuderende, hhv. pp. 1-7 & Ph.d. afhandling, Roskilde Universitet. Publiceret på (20 sider) Feilberg, C. (2015). Selvrefleksion som uddannelsesgreb en kritisk diskussion. Nordiske Udkast, Vol., Nr.. (24 sider). Glaveanu, V.P. (2011). Children and Creativity: A most (un)likely pair? Thinking Skills and Creativity, 6 (2011), (9 sider). Greeno, J.G. (1997). On claims that answer the wrong questions. Educational Researcher, 26(1) p doi: / X [12 s.] Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. Review of Educational Research. Vol. 77 (1) pp (31 sider). Hedegaard, M. (2003). At blive fremmed i Danmark. (kap. 2 s ). Aarhus: Klim. [15 s.] Jensen,M. (2011a) Socialpædagogisk behandlingsarbejde. I: Tidsskrift for Socialpædagogik (13 sd) Jensen,M. (2015) Catalytic Models Developed Through Social Work Integrative Psychological and Behavioral Science 49:56-72 (16 s.) Side 10 af 31

11 Knudsen, H. (2015). De blinde pletter i synlig læring. Hvordan evidens blev svaret på de hele og glemte de andre spørgsmål, man kan stille. I: H. Bjerg & N. Vaaben (red.). At lede efter læring. Ledelse og organiseringer i den reformerede skole. Frederiksberg: Samfundslitteratur. (Kap. 5 s , 22 sider). Kristjansson, K. (2012). Positive Psychology and Positive Education: Old Wine in New Bottles? Educational Psychologist. 47:2, (20 sider) Krogstrup,H.K. (2011) Kampen om evidens kp.5+6 København: Hans Reitzels Forlag sd (31 s.) Lareau, A. (1987). Social class differences in family-school relationships: The importance of cultural capital. Sociology of Education, 60(2), doi: / [12 s.] Lave, J. & Wenger, E. (2003). Situeret læring og andre tekster (s & ). København: Hans Reitzels Forlag [49 sider] Lyotard, J.F. (1982) Viden og det postmoderne samfund. Århus: Slagmarks Skyttegravsserie. Kap. 1-7 (43 sider). Matthiesen, N. (2016). Working together in a Deficit Logic. Home-School Partnerships with Somali Diaspora Parents. Race, Ethnicity and Education. E-pub ahead of print. Doi: / [13 s.] Mehan, H. (1992). Understanding inequality in schools: The contribution of interpretive studies. Sociology of Education, 65, [20 sider] Molander, B. (1996). Kunskap ett fortsatt sökande. Kap. 3 i: Kunskap i handling. Daidalos, Göteborg (p ). [25 sider] Murphy, D. (2008). Gender and Subject Cultures in Practice. I: P. Murphy & K. Hall (red.): Learning and Practice. Agency and Identities. SAGE. (13 sider) Packer, M. J. & Goicoechea (2000). Sociocultural and Constructivist Theories of Learning: Ontology, Not Just Epistemology. Educational Psychologist 35(4) (pp ). [15 sider]. Pedersen, O. K. (2011). Skolen og den opportunistiske person. I: O.K. Pedersen Konkurrencestaten. Hans Reitzels Forlag. København (32 sider) Piaget, J. (1961).THE GENETIC APPROACH TO THE PSYCHOLOGY OF THOUGHT, Journal of Educational Psychology, Vol. 52. No. 6, (7 pages) Reay, D. et al. (2007) A Darker Shade of Pale? Whiteness, the Middle Classes and Multi-Ethnic Inner City Schooling. Sociology, 41(6) p [19 s.] Reid, K.D. & Valle, J.W. (2004). The Discursive Practice of Learning Disability: Implications for Instructions and Parent-School Relations. Journal of Learning Disa- Side 11 af 31

12 bilities, 37(6), (16 sider) Szulevicz, T. (2012). Hvis klasseledelse er svaret, hvad er så spørgsmålet? Dansk Pædagogisk Tidsskrift 12 (1), [6 s.] Tanggaard, L. & Nielsen, K. (2011). Pædagogisk psykologi en grundbog. Klim (250 sider) Terhart, E. (2011). Has John Hattie really found the holy grail of research on teaching? An extended review of Visible Learning. Journal of Curriculum Studies. Vol. 43 (3), pp (13 sider) Vygotsky, L. S. (1994). The problem of the environment, In R. Van der Veer & J. Valsiner (eds), The Vygotsky reader, pp (9 pages) White, J. (2002). On learning and learning about : W. R. Bion s theory of thinking and educational praxis. In: D. Barford (ed.), The ship of thought. Essays on Psychoanalysis and Learning, pp Karnac Books. [For en dansk redegørelse for Bions begreber, se Feilberg, 2014, pp. 161ff] (22 sider) Wiberg, M. (2013). Læring med eller uden kompas. In: M. Pahuus (ed.), Dannelse i en læringstid, pp Aalborg Universitetsforlag (14 sider) Wood, D. J., Bruner, J. S., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychiatry and Psychology, 17(2), (11 sider) Yeager, D.S. & Dweck, C.S. (2012). Mindsets That Promote Resilience: When Students Believe That Personel Characteristics Can Be Developed. Educational Psychologist, 47 (4), (12 sider) Ziehe, T. (2003). Skolen i en anerkendelseskrise. In J. Bjerg (red.), Pædagogik (3. rev. udg., kap. 3, s ). København: Hans Reitzels Forlag. [16 sider]. Zimmerman, B.J. (2000). Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. Contemporary Educational Psychology, 25, [9 s.] I alt 1007 sider Side 12 af 31

13 Kursusmodul: Arbejds- og organisationspsykologi (10 ECTS) Modulansvarlig: Thomas Borchmann Placering: 5. Semester Type og sprog: Studiefagsmodul (dansk) Omfang og forventning: Kursusmodulet består af 32 timer forelæsning og 10 timers seminar undervisning Deltagere: 5. Semester Forelæsningsoversigt: Forelæsningsrækken består af 12 forelæsninger og giver dels en introducerende oversigt til forskellige måder at tænke om organisationer og organisationsindretning på, dels et indblik i en række eksemplariske detailtemaer og problemstillinger, herunder medarbejdermotivering og medarbejderkontrol, indflydelsesøgning, arbejdsgrupper og gruppeorganisering, arbejdsmiljø, belastninger, stress og udbrændthed, og intervention i forhold til klienter og organisationer. Forelæsningerne er opdelt i 6 temaer: Tema 1. Arbejds- og organisationssyn (forelæsning1) På første forelæsning introduceres der til arbejds-og organisationspsykologiens genstandsfelt, samt til forskellige syn på arbejde og organisationer som arenaer for erlæggelse af arbejde. Tema 2. Forskrifter for arbejdsorganisering, medarbejdermotivation og medarbejderkontrol (forelæsning 2-5) De fire forelæsninger omhandler udviklingen i forskrifter for arbejdets organisering og strategier til motivering og kontrol af medarbejdere. Forelæsningerne vil beskæftige sig med klassiske forskrifter og disses konsekvens samt efterfølgende humaniseringsbestræbelser og disses ditto. Der introduceres til flere forskellige måder at anskue arbejdsorganisationer på og til flere forskellige måder at anskue udviklingen i forskrifterne på. De fire forelæsninger sætter dels fokus på Taylorismen/Scientific Manament og Human Relation-bevægelsen, dels fokus på Neo-Taylorisme og Neo- Human Relationstænkning. Tema 3. Indflydelsesøgning, arbejdsgrupper og gruppeorganisering (forelæsning 6-7) De to forelæsninger vil se nærmere på ideerne bag og erfaringerne med forsøg med Side 13 af 31

14 indflydelsesøgning i organisationer og på ideerne bag og forskellige perspektiver på gruppeorganisering. I sidstnævnte forelæsning introduceres generelt til uformelle og formelle grupper i arbejdsorganisationerne og der fokuseres både på gruppers dannelse/konstituering, gruppestrukturer og gruppeprocesser. Med "gruppen" som analyseenhed betones samtidig, at individers holdninger, forventninger og motiver dannes gennem de sociale interaktioner og strukturer, som forefindes på arbejdspladsen. Mennesker handler indenfor - og igennem sociale grupper, fællesskaber og kollektiver. Tema 4 Arbejdsmiljø, belastninger, stress og udbrændthed (Forelæsning 8-9) De to forelæsninger vil omhandle helbredsmæssige konsekvenser, forbundet med arbejdet, specielt med fokus på stress og udbrændthed. Forskellige teorier om stress, arbejdsbetingede belastninger, samt måder at tackle/cope stress vil blive præsenteret. Der skitseres herudover forskellige interventions- og forebyggelsesstrategier til afhjælpning af arbejdsbetingede belastninger og belastningsreaktioner. Tema 5. Intervention i forhold til klienter og organisationer (10-11) Disse forelæsninger vil omhandle hhv. individuel klientbehandling og organisationsudvikling, der bl.a. har til formål at forbedre det psykosociale arbejdsmiljø. Herunder diskuteres: 1) betydningen af interne og eksterne aktørers rolle (konsulenters) for organisationsændringer; 2) de forhold der virker fremmende eller hæmmende for iværksættelse/implementering og gennemførelse af organisationsændringer. Tema 6. Tendenser i moderne ledelse og medarbejderudvikling/medarbejderpåvirkning (12) Den afsluttende forelæsning vil omhandle tendenser i moderne ledelse og medarbejderudvikling/medarbejderpåvirkning og tage form af en forelæsning med ekstern gæste underviser Varighed, kursusholdere og litteratur fremgår af nedenstående skema: Tema/Emne Kursusgang Varighed Forelæser Litteratur 1 2 timer Arbejds- og organisationssyn TB 0, 1 og timer Organisering, motivation og kontrol (I) Taylorisme/Scientific management 3 2 timer Organisering, motivation og kontrol (II) Human Relationtraditionen 4 4 timer Organisering, motivation og kontrol (III) Neo human Relation 5 4 timer Organisering, motivation og kontrol (IV) Neo Taylorisme TB 3, 4 og 5 TB 3 og 6 TB 3,7,8,14 og 15 TB 3,9,10,11,12,13 Side 14 af 31

15 6 2 timer Organisatorisk deltagelse/ Medarbejderinvolvering TB 16 og 17a og 17b 7 4 timer Selvstyrende arbejdsgrupper BTP 18,19,20,21,22,23,2 4 og timer Psykisk arbejdsmiljø, belastninger EBB og belastningsreaktioner (I) 9 2 timer Psykisk arbejdsmiljø, belastninger EBB og belastningsreaktioner II) 10 2 timer Intervention (I) på individniveau BTP timer Intervention (II) på organisationsniveau TB timer Tendenser i ledelses og medarbejderudvikling/påvirkning TB & Poul Bonde Jensen 46 Antal forelæsningshold: 1 Antal seminarer: 5 gange af 2 timer v/søren Lindhardt Jensen Antal seminarhold: 4 Prøveform: Mundtlig eksamen på baggrund af på forhånd offentliggjorte spørgsmål. Litteratur til kursusmodulet i Arbejds- og organisationspsykologi Tema: Arbejds- og organisationssyn 0. Adler, Paul S.; Linda C. Forbes & Hugh Willmott (2007) Critical Management Studies, I Walsh, James P. (Editor) & Arthur P. Brief (Eds.).The Academy of Management Annals of Organization and Management, Vol. 1 Lawrence Erlbaum Associates Inc, New York (December 2007) sider 1. Torpegaard og Borchmann, (2009) Hvad er arbejde og hvordan bør arbejdsorganisationer anskues? Workingpaper 22.sider 2. Morgan.G. (1980) Paradigms, Metaphors and puzzle-solving in organisation theory. Administrative Science Quarterly, Vol. 25. Issue sider Tema: Forskrifter for arbejdsorganisering, medarbejdermotivation og medarbejderkontrol 3 Hollway, W. (1996). Work Psychology and Organizational Behaviour. Sage (Grundbog: hele bogen undtagen kap. 3,4,7 opgives) 140.sider 4 Taylor, F.W. (1999). Scientific management. I: Clark; Chandler & Barry. Organisation and identities. Int. Thomson business Press. 5.sider 5 Braverman, H. (1974) kap. 4. Scientific Management i Labour and Mo- 26 sider Side 15 af 31

16 nopoly Capital 6 Roethlisberger, F.J. & Dickson, W.J. (1999). Group restriction of output. 12 sider I: Clark; Chandler & Barry. Organisation and identities. Int. Thomson business Press. 7 Herzberg, F. (1999). Motivation through job enrichment. I: Clark; 9 sider Chandler & Barry. Organisation and identities. Int. Thomson business Press. 8 Tynell, J. (2002). Det er min egen Skyld I : Tidskrift for arbejdsliv, sider 9 David L Collinson (2003). Identities and insecurities: Selves at work. Organization. Vol 10, nr sider 10 Deetz, S. (2000). Discursive Formations, Strategized Subordination and self-surveillance 21.sider 11 Ray Axtell, C. (1999) Corporate Culture as a Control Device I I Clark; 8 sider Chandler & Barry. Organisation and identities. Int. Thomson business Press. 12 Casey, C (1999) Come Join our Family. Human Relations vol. 52 ( 2) 25 sider 13 Prætorius, N. (2004) Livet som Undtagelsestilstand. Psyke og logos 15 sider 14 Cederstrøm, C & Grasmann (2008) The masochistic reflexive turn volume 8(1): sider 15. Grey, C. (1999) We are all managers now; we always were; on the development and demise of management. Journal of Management studies 36: Tema: Indflydelsesøgning, arbejdsgrupper og gruppeorganisering 16. Strauss, G. (1998). An Overview. I: Heller et al Organizational participation. Oxford University Press 17a Strauss, G. (1998). Participation Works - If Conditions are Appropriate. I: Heller et al. Organizational participation. Oxford University Press 17b Mckendall, M. (1993) The Tyranny of Change: Organizational Development Revisited. ournal of Business Ethics, Vol. 12, No. 2 (Feb., 1993), pp sider 30 sider 27 sider 11 sider 18 Abramis, D.J. (1990). Semicoductor Manufacturing Team. I: Hackman (edit.). Groups that work (and those that don t). Jossey-bass Publ. 21 sider 19 Hackman, R. J. (1990): "Conclusion: Creating More Effective Work 25 sider Groups in Organizations". I: Hackman (edit.): Groups that work (and those that don t). Jossey-bass Publ. 20 Morgen, H. & Thomas, K. (1997): "A psychodynamic perspective on 54 sider group processes". I: Wetherell, M (ed.): Identities, Groups and Social Issues. Sage. 21 Lysgaard, S. (1985). Arbeiderkollektivet. Universitetsforlaget. 22 sider 22 Barker, J.R. (1993). Tightening the iron Cage: Concertive Control inn Self-Managing Teams. Administrative Science Quarterly, sider 23 Knights, D. and McCabe, D. (2000). Bewitched, bothered and bewildered: 37 sider The meaning and experience of teamworking for employees in an automobile company. Human Relations. Volume 53(11). 24 Pedersen & Borchmann (2016): Om forbundetheders velsignelser og forbandelser et studie af teamorganiseringens konsekvenser for menige arbejdere. Workingpaper 22 sider 25 Roy, D.F. (1960). Banana time : Job Satisfaction and the Informal Interaction. Human Organization, vol. 18, no sider Side 16 af 31

17 Tema: Arbejdsmiljø, belastninger, stress og udbrændthed 26 Karasek (1979). Jobdemand, desicion latitude, and mental strain: Implications for job redesign. Administrative Science Quarterly. Vol. 24, no Harmon-Jones, E., Amodio, D. M., & Harmon-Jones, C. (2009). Action- Based Model of Dissonance: A Review, Integration, and Expansion of Conceptions of Cognitive Conflict. Advances in experimental social psychology, 41, Lazarus, R. S. & Folkman, Susan Transactional Theory and Research on emotions and coping. European Journal of Personallity, Vol. 1 p. 29 Salye, H. (1999). Stress; the general adaption syndrome and dissonances of adoptation. I: Clark; Chandler & Barry. Organisation and identities. Int. Thomson business Press. 30 Juster, R. P., McEwen, B. S., & Lupien, S. J. (2010). Allostatic load biomarkers of chronic stress and impact on health and cognition. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35(1), Baldursson, E. B., Pedersen, B. T., & Carlsen, P. (2013). Brikker til en evolutionær neurosocial teori om stress. Psyke & Logos. 32 Schwabe, L., Joëls, M., Roozendaal, B., Wolf, O. T., & Oitzl, M. S. (2012). Stress effects on memory: an update and integration. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 36(7), Betsch, T., Fiedler, K., & Brinkmann, J. (1998). Behavioral routines in decision making: The effects of novelty in task presentation and time pressure on routine maintenance and deviation. European Journal of Social Psychology, 28(6), Hobfoll, S.E. (1989). Conservation of Resources. A New Attempt at Conceptualizing Stress. American Psychologist, vol. 44, no 3 35 Oosterholt, B. G., der Linden, D. V., Maes, J. H., Verhraak, M. J., & Kompier, M. A. (2012). Burned out cognition-cognitive functioning of burnout patients before and after a period with psychological treatment. Scandinavian journal of work, environment & health, 38(4). 36 Schaufeli, W. & Ensmann, D (1998). The burnout companion to study & practice. A critical analysis. Taylor & Francis 37 Baldursson, E. B. (2012). Social smerte i det moderne arbejdsliv ud fra et arbejdspsykologisk perspektiv. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 9(16) Aronsson, G. (1991). Dimensions of Control as Related to Work organization, stress, and Health. I: Johnson, J.V. & Johansson, G. The psychosocial Work Environment. Baywood Publ. 39 Johnson, V.J. (1991). Collective Control: Strategies for Survival in the Workplace. I: Johnson, J.V. & Johansson, G. The psychosocial Work Envinment. Baywood Publ. 40 Mazzetti, G., Schaufeli, W. B., & Guglielmi, D. (2014). Are Workaholics Born or Made? Relations of Workaholism With Person Characteristics and Overwork Climate. 41 McEwen, B. S., & Wingfield, J. C. (2010). What s in a name? Integrating homeostasis, allostasis and stress. Hormones and behavior, 57(2), 105. Tema: Intervention 41 Borchmann og Pedersen (2004) Metoder i aktionsforskning. 3.nationale aktionforskningskonference. Aalborg 42 Borchmann og Pedersen (2005) Using Humour and Caricaturing Confrontations in the Interview-session. 2 Art of Management Conference. 23 sider 41 sider 28 sider 2. sider 13 sider 18 sider 8 sider 14 sider 11.sider 9. sider 53 sider 23 sider 9. sider 11. sider 22 sider 6 sider 12 sider 12 sider Side 17 af 31

18 Paris 43 Stranne & Ramian. (2000) Organisationsudvikling. I Sabro Organisations- og arbejdspsykologi) 15 sider 44 Krogager, P. (1998). Konsulentarbejdet I komplekse Omstillingsprocesser.. Kapitel sider 45 Pedersen & Borchmann. (2010) Om den terapeutiske de- og rekonstruktion 12 sider af stresssammenbrudtes egenforståelser og officielle stress- og belast- ningsdiskursers bidrag til sammenbrud og overførsel af sammenbrud fra en person til en anden. Paper præsenteret på the Nordic Interdisciplinary Conference on Discourse and Interaction Aalborg, Denmark Tema: Tendenser i ledelses og medarbejderudvikling/påvirkning 46 Borchmann,T & Pedersen B. (2010). Om Intimideringskommunikation. I Intimideringskommunikation. Aalborg Universitetsforlag 17 sider I alt 1098 sider Side 18 af 31

19 Kursusmodul: Klinisk psykologi (10 ECTS) Modulansvarlig: Bo Møhl Placering: 5. Semester Type og sprog: Studiefagsmodul (dansk) Omfang og forventning: Kursusmodulet består af 32 timer forelæsning og 10 timers seminar undervisning Deltagere: 5. Semester Forelæsningsoversigt Forelæsning Varighed Titel/Emne Underviser 1. 2 lektioner Introduktion til klinisk psykologi, Bo Møhl basale begreber og syg- domsmodeller 2. 2 lektioner Psykoterapi What works for whom? specifikke versus nonspecifikke faktorer I psykoterapi Bo Møhl 3. 2 lektioner Klinisk børnepsykologi/ 1 Liselotte Grünbaum 4. 2 lektioner Klinisk børnepsykologi/ 2 Liselotte Grünbaum 5. 2 lektioner Familiedynamik og psykopatologi / De systemiske forståelsesrammer Eva Søndergård 6. 2 lektioner At være klinisk psykolog Mette Thuesen 7. 2 lektioner Den psykologiske forståelse, Bo Møhl udredning og behandling af spiseforstyrrelser og selvskade 8. 2 lektioner Supervision Birgitte Pedersen 9. 2 lektioner Mentaliseringsbaseret forståelse og behandling af borderlineforstyrrelser Morten Kjølbye Side 19 af 31

20 10. 2 lektioner Kognitivadfærdsterapi / 1 Malene Klindt Bohni lektioner Kognitivadfærdsterapi / 2 Malene Klindt Bohni lektioner Par- og gruppeterapi Bo Møhl lektioner Introduktion til udvalgte objektrelationsteorier og begreberne konflikt- og deficitpatologi Anne Birgitte Døssing lektioner Tab og traumer Ester Holte Kofod lektioner Psykologisk forståelse og behandling af den depressive lidelse lektioner Forskning i psykoterapi Bo Møhl Gry Kjærsdam Telléus Kursusgang: Bo Møhl Beskrivelse: Introduktion til klinisk psykologi, basale begreber og sygdomsmodeller 1 Forelæsningen giver en introduktion til klinisk psykologi fagets genstandsområde og historie i Danmark. Desuden vil nogle basale begreber og sygdomsmodeller (den biomedicinske model, diatese-stress modellen og udviklingspsykopatologi) blive gennemgået og sat i relation til faget. Litteratur: Møhl B, Simonsen E. (2010) Med mennesket i centrum. In: Simonsen E & Møhl B (red) Grundbog i Psykiatri. Hans Reitzels Forlag (20 sider) Harder S, Simonsen E. (2010) Udviklingspsykopatologi. In: Simonsen E & Møhl B (red) Grundbog i Psykiatri. Hans Reitzels Forlag (16 sider) Kursusgang: Bo Møhl Beskrivelse: Psykoterapi What works for whom? specifikke versus nonspecifikke faktorer I psykoterapi 2 Forelæsningen formidler et overblik over de forskellige psykoterapeutiske retninger og deres udvikling. Desuden vil evidensbegrebet samt specifikke versus non-specifikke faktorer i psykoterapi blive gennemgået: what works for whom? - problemstillingen Litteratur: Møhl B. Hvad er psykoterapi? og hvad virker for hvem? (12 sider) In: Møhl B & Kjølbye M. (red) Psykoterapiens ABC. PsykiatriFonden 2013 Kjølbye M & Møhl B. Overblik over psykoterapiformerne. (12 sider) In: Møhl Side 20 af 31

21 B & Kjølbye M. (red) Psykoterapiens ABC. PsykiatriFonden 2013 Kursusgang: Liselotte Grünbaum Beskrivelse: Klinisk børnepsykologi/ 1 Forelæsningen giver en introduktion til den kliniske børnepsykologis grundlæggende teorier og arbejdsområder samt særlige karakteristika f.eks. børns psykologiske, sociokulturelle og juridiske afhængighed af deres forældre. Et eksempel på kompleksiteten i klinisk børnepsykologisk diagnosticering og vurdering med henblik på psykoterapi fremlægges. Litteratur: Grünbaum, L. & Mortensen, K. V. (2016): Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge En grundbog om teorier og arbejdsmetoder. (Kapitel 1: Psykodynamiske udviklingsteorier og forståelse af psykopatologi i barnealderen, s ). København: Hans Reitzel (17 sider) 3 Grünbaum, L. & Mortensen, K. V. (2016): Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge En grundbog om teorier og arbejdsmetoder. (Kapitel 3: Undersøgelse og visitation, s ). København: Hans Reitzel (16 sider) Heede, T. (2010): Klinisk Børnepsykologi Praksis i et socialt og relationelt perspektiv. (Kapitel 5: Psykologisk intervention i forhold til barnets omgivelser, s ) (21 s.) DK: Akademisk Forlag. Supplerende litteratur Grünbaum, L. & Mortensen, K. V. (2016): Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge Bind 1: En grundbog om teorier og arbejdsmetoder. København: Hans Reitzel. Grünbaum, L. & Mortensen, K. V. (2016): Psykodynamisk psykoterapi med børn og unge Bind 2: Et område i udvikling. København: Hans Reitzel. Kursusgang: Liselotte Grünbaum 4 Beskrivelse: Klinisk børnepsykologi/ 2 Kvalitetskrav til den kliniske børnepsykologs diagnostiske udredning fremlægges. Metoder til en klinisk vurdering drøftes sammen med en kort gennemgang af klassifikationssystemer på børneområdet (ICD-10), et klassifikationssystem til småbørn (DC:0-3), og et psykodynamisk baseret klassifikationssystem (PDM). Litteratur: Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood, Revised (DC:0-3R) (2005). Washington DC: ZERO TO THREE PRESS. S (37 s.) Side 21 af 31

22 Mortensen, K.V. (2006): Fra neuroser til relationsforstyrrelser, 2. udgave (Kapitel A1: Klassifikationer og psykiatrisk diagnostik, s ). København: Gyldendal. (34 sider). PDM Task Force (2006). Psychodynamic Diagnostic Manual. Silver Spring: Alliance of Psychodynamic Organizations. S (20 s.). Supplerende litteratur: Ippen, C.M.G., (2009): The sociocultural context of infant mental health. In: C. H. Zeanah (ed.): Handbook of Infant Mental Health. Third Edition (pp ). New York London: The Guilford Press. (15 sider). Midgley, N., & Kennedy, E., (2011): Psychodynamic psychotherapy for children and adolescents: a critical review of the evidence base. Journal Child Psychotherapy, 37(3), Trillingsgaard, A. & Elmose, M. (2010). Caseformulering i en udviklingspsykopatologisk referenceramme. Psyke & Logos, 31, (17 sider) Kursusgang: Eva Søndergård Beskrivelse: Familiedynamik og psykopatologi. Den systemiske og narretive forståelsesramme Forelæsningen fokuserer på familiedynamikken og systemets betydning for udvikling og behandling af psykopatologi. Litteratur: 5 Minuchin, Salvador; Nichols, M.P. og Lee, Wai-Yung: Vurdering af familier og par. Fra Symptom til system - en firetrins model i to sessioner. Dansk Psykologisk Forlag pp 7-29 (22 sider) og (53 sider) White, Michael White "Kort over narrative landskaber" Hans Reitzels Forlag 2009, pp 9 77 (68 sider) Supplerende litteratur: Holmgren, Allan: "Narrativ, systemisk terapi" i Møhl, Bo & Kjølbye, Morten (red) i Psykoterapiens ABC, Psykiatrifonden 2013 Kursusgang: Mette Thuesen Beskrivelse: At være klinisk psykolog; den professionelle rolle og at møde klienten. 6 Forelæsningen omhandler, hvordan den kliniske psykolog forholder sig til sin professionelle rolle og hvordan han/hun skaber en god kontakt med klienten. Udfordringer og faldgruber i arbejdet diskuteres f.eks.: Hvad er fælles og hvad er unikt for den enkelte klient? Hvor går grænsen mellem privat og personlig? Hvad vil det sige at være empatisk? Side 22 af 31

23 Litteratur: Fog, J. (1998). Saglig medmenneskelighed. Grundforhold i psykoterapien. Hans Reitzels forlag. Kapitel 3 og 4. S (38 sider) Casement, P. (1985/1991) Learning from the Patient. The Guilford Press. Kapitel 1. S.6-28 (23 sider) eller Casement, P. (1987) Lyt til patienten. Hans Reitzels forlag. S Kursusgang: Bo Møhl Beskrivelse: Den psykologiske forståelse, udredning og behandling af spiseforstyrrelser Ved forelæsningen vil de forskellige spiseforstyrrelser blive gennemgået med hensyn til diagnostik, epidemiologi og ætiologi. Ved forelæsning vil der lægges særlig vægt på udredning og behandling af spiseforstyrrelser. Der vil ved forelæsningen såvel være fokus på børne- unge som voksenområdet og de særlige udfordringer der er relateret til udredning og behandling af forskellige aldersgrupper. Litteratur: Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for behandling af moderat til svær bulimi (publiceret 2015) samt Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) for behandling af anorexia nervosa (publiceret 2016). Begge findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for NKR på adressen: 8 Supplerende litteratur: Feeding and Eating Disorders, , Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5), 2013, American Psychiatric Association. Sundhedsstyrelsen 2005, Spiseforstyrrelser, anbefalinger for organisation og behandling, København. Findes på F. Skårderud, Stærk/Svag, En håndbog om spiseforstyrrelser, 2008, Hans Reitzels Forlag. Møhl B. Prietzel H. Behandling af spiseforstyrrelser. In: Møhl B & Kjølbye M (red) Psykoterapiens ABC. PsykiatriFonden 2013 Kursusgang: Birgitte Petersen Beskrivelse: Supervision I forelæsningen gives en introduktion til supervisionsbegrebet og noviceterapeutens udviklings- og læringsproces belyses Litteratur: Birgitte Petersen. Supervision af psykologkandidater i privat praksis en casebeskrivelse af supervisionen i Dansk Psykologforenings praksiskandidatordning. Kap.3 s Aalborg Universitets Forlag (17 s.) Side 23 af 31

24 Hedgaard, A. E. (2011). Noviceterapeutens udfordring og læringsproces. Matrix, 2011; 4, (14 s.) Supplerende litteratur: 9 Kursusgang: Morten Kjølbye Beskrivelse: Mentaliseringsbaseret forståelse og behandling af borderlineforstyrrelser Hovedtræk ved borderline personlighedsforstyrrelse gennemgås ud fra en mentaliserings referenceramme. Litteratur: Bateman A og Fonagy P: Mentaliseringsbaseret behandling af borderlinepersonlighedsforstyrrelser, Akademisk Forlag, 2007, Kap 1-3 (70 sider) Supplerende: Bøye R, Kjølbye M (red). (2012) Borderline. Psykoedukation, forståelse og behandling. København: Hans Reitzels Forlag 10 Kursusgang: Malene Klindt Bohni Beskrivelse: Kognitiv adfærdsterapi / 1 Forelæsningen giver en introduktion til kognitiv adfærdsterapi, herunder grundlæggende model og metoder. Betydningen af tanker og adfærd i udviklingen og ikke mindst vedligeholdelsen af psykopatologi gennemgås med kliniske eksempler fra forskellige lidelser, herunder depression. Litteratur: Arendt, M. & Rosenberg, N.K. (red) Kognitiv Terapi Nyeste Udvikling. Hans 1Reitzels Forlag Særligt: 0 - Kap. 1: Rosenberg N.K., Mørch, M.M. & Arendt, M. Kognitiv adfærdsterapi teori og metoder (30 sider). - Kap. 4: Straarup, K.N. Kognitiv adfærdsterapi ved affektive lidelser (35 sider) Supplerende litteratur Beck, J.S. Kognitiv Adfærdsterapi Grundlag og Perspektiver. Akademisk Forlag 2011 Side 24 af 31

25 11 Kursusgang: Malene Klindt Bohni Beskrivelse: Kognitiv adfærdsterapi / 2 I forelæsningen vil der være fokus på kognitiv adfærdsterapeutisk forståelse og behandling af forskellige angsttilstande, med særlig fokus på OCD. Litteratur: Bohni, M.K. & Bennedsen, B.E. (red). OCD Sygdom og behandling - for behandlere. Hans Reitzels Forlag 2014 særligt: - Kap. 7: Jónsson, H. Kognitiv adfærdsmodel for OCD (15 sider) - Kap. 8: Bohni, M.K., Jónsson, H. & Rosenberg, N.K. Kognitiv adfærdsterapi ved OCD (81 sider) Arendt, M. & Rosenberg, N.K. (red) Kognitiv Terapi Nyeste Udvikling. Hans Reitzels Forlag Særligt: - Kap. 6: Arendt, M. & Rosenberg, N.K. Kognitiv Adfærdsterapi ved panikangst og agorafobi (24 sider) - Kap. 7: Rosenberg, N.K. & Arendt, M. Kognitiv adfærdsterapi ved socialfobi (25 sider) Supplerende litteratur Bohni, M.K. & Bennedsen, B.E. OCD Sygdom og behandling - for patienter og pårørende. Hans Reitzels Forlag 2014 Bennedsen, B.E., Bohni, M.K. & Jónsson, H. Kognitiv adfærdsterapi ved OCD. Kap. 9 i: Arendt, M. & Rosenberg, N.K. (red) Kognitiv Terapi Nyeste Udvikling. Hans Reitzels Forlag Hougaard, E. Kognitiv Adfærdsterapi af panikangst og socialfobi En vejledning for klienter og behandlere. Dansk Psykologisk Forlag Kursusgang: Bo Møhl Beskrivelse: Par- og gruppeterapi Forelæsning vil gennemgå par- og gruppeterapi ud fra forskellige referencerammer og i relation til forskellige problemstillinger. Hvordan bruges gruppen? Og hvornår bør man tilbyde parterapi? Litteratur: Bloch S, Harari. Family Therapy. In: Gabbard GO, Beck JS, & Holmes (eds) Oxford Textbook of Psychotherapy. Oxford: Oxford University Press, 2005 (pp 57-67) (10 sider). Scharff DE, Scharff JS. Psychodynamic Couple Therapy. In: Gabbard GO, Beck JS, & Holmes (eds) Oxford Textbook of Psychotherapy. Oxford: Oxford University Press, 2005 (pp 67-77) (10 sider). Side 25 af 31

26 Dattilio FM. Cognitive-behavior Therapy with Couples. In: Gabbard GO, Beck JS, & Holmes (eds) Oxford Textbook of Psychotherapy. Oxford: Oxford University Press, 2005 (pp 77-87) (10 sider). Alberdi F. Gruppeterapi mellem fortid og fremtid. In: Nielsen J, Sørensen P (red). Brug Gruppen. København: Hans Reitzels Forlag (pp 25-49) (24 sider) Supplerende Litteratur: Møhl B. Familie- og parterapi. In: Møhl B, Kjølbye M. Psykoterapiens ABC. København: PsykiatriFonden Kursusgang: Anne Birgitte Døssing Beskrivelse: Introduktion til udvalgte objektrelationsteorier og begreberne konflikt- og deficitpatologi Forelæsningen vil omfatte en introduktion af den gruppe af objektrelationsteorier, der kaldes "den uafhængige skole", men med særligt fokus på Winnicott. Grundlæggende begreber vil blive introduceret såsom selv, objekt og objektrelation i et udviklingsmæssigt perspektiv og vil blive set i sammenhæng med Killingmos skelnen mellem konflikt- og deficitpatologi. Litteratur: Fonagy, P. & Target, M. (2003): Psychoanalytic Theories. Perspectives from Developmental Psychopathology, kap. 7, s (28 sider) Killingmo, B. (1984): Konflikt and deficit. Implications for technique. I International J. of PsychoAnal., vol. 70, nr. 65, s (14 sider). Winnicott, D. W. (1974): Playing and reality, kap. 4, s (14 sider) 14 Kursusgang: Ester Holte Kofod Beskrivelse: Tab og traumer Forelæsningen giver en introduktion til psykologiske forståelser af sorg og krise, med særlig fokus på fremkomsten af psykiatriske diagnoser for tab- og traumereaktioner (kompliceret/forlænget sorg, PTSD). Der vil endvidere være fokus på forskningen i ætiologi, prognoser og behandlingsformer. Litteratur: Guldin, Mai-Britt (2014). Kapitel 4: Psykotraumatologi og diagnostisk kategorisering af sorg, Kapitel 5: Den behandlingskrævende sorg. I: Tab og Sorg. En grundbog for professionelle. København: Hans Reitzel. [40 sider] Side 26 af 31

5. semester efterår 2017

5. semester efterår 2017 5. semester efterår 2017 Indholdsfortegnelse SEMESTERPLAN FOR 5. EFTERÅRSSEMESTER 2017... 2 KURSUSMODUL: PÆDAGOGISK PSYKOLOGI (EDUCATIONAL PSYCHOLOGY) - 10 ECTS... 5 KURSUSMODUL: ARBEJDS- OG ORGANISATIONSPSYKOLOGI

Læs mere

5. semester efterår 2015

5. semester efterår 2015 5. semester efterår 2015 Indholdsfortegnelse SEMESTERPLAN FOR 5. EFTERÅRSSEMESTER 2015... 2 KURSUSMODUL: PÆDAGOGISK PSYKOLOGI (10 ECTS)... 4 KURSUSMODUL: KLINISK PSYKOLOGI (10 ECTS)... 13 KURSUSMODUL:

Læs mere

Semesterplan for deltidsuddannelsen i psykologi (EVU)

Semesterplan for deltidsuddannelsen i psykologi (EVU) Semesterplan for deltidsuddannelsen i psykologi (EVU) 5. semester: Pædagogisk psykologi E2016 Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Erkendelses- og Forandringsprocesser Studienævn:

Læs mere

5. semester efterår 2014

5. semester efterår 2014 5. semester efterår 2014 Indholdsfortegnelse SEMESTERPLAN FOR 5. EFTERÅRSSEMESTER 2014... 2 KURSUSMODUL: PÆDAGOGISK PSYKOLOGI (10 ECTS)... 4 KURSUSMODUL: KLINISK PSYKOLOGI (10 ECTS)... 13 KURSUSMODUL:

Læs mere

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan

Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Syddansk Universitet Master of Public Management Forårssemesteret 2008 Arbejds- og Organisationspsykologi Læseplan Underviser: Ekstern lektor, Cand.Psych. Aut. og MPM Hanne Klinge/Chefpsykolog LifeQuality

Læs mere

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

PSYKOLOG I PRAKSIS SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE PSYKOLOG I PRAKSIS Z SEKS UGERS SELVVALGT UDDANNELSE BAGGRUND? Ledigheden blandt psykologer har gennem længere tid været høj, og konkurrencen om de få ledige jobs er hård. Som nyuddannet psykolog kan det

Læs mere

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus

Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Personlighedsforstyrrelser og personlighedsteori, Aarhus Undervisere Christina Mette Christina Schacht-Magnussen, cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi. Christina Schacht-Magnussen har lang

Læs mere

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser

Metoder i sprogpsykologiske undersøgelser 1 Schutz, Alfred: Common sense og videnskabelig tolkning af menneskelig handling 1 Kilde: Hverdagslivets Sociologi Hans Reitzel, 2005 ISBN: 8741224272 2 Bryman, Alan: The nature and process of social research

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Ask Elklit Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013

Transfer mellem teori og praksis. Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer mellem teori og praksis Vibe Aarkrog 22. august, 2013 Transfer defintion Fra latin at bære eller føre over ( translate ) Anvendelse af det, man lærer, i en ny situation anvendelse af det lærte

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Organisations- og ledelsespsykologi, hold 2 Læseplan

Organisations- og ledelsespsykologi, hold 2 Læseplan Aarhus Universitet/Syddansk Universitet Master i offentlig ledelse Efterårssemesteret 2013 Organisations- og ledelsespsykologi, hold 2 Læseplan Undervisere: Hans Jeppe Jeppesen og Thomas S. Jønsson Internat

Læs mere

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014. Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 2 ORGANISATION: 2013-2014 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling

Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet. Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Åse Lading, ph.d. Roskilde universitet Grupper som ramme for fælles og individuel udvikling Forskellighed og enshed 150.000 er i dag ramt af depression ifølge Sundhedsstyrelsen og endnu flere oplever symptomer

Læs mere

Psykoterapi og erkendelse

Psykoterapi og erkendelse Psykoterapi og erkendelse Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende danske og udenlandske forskere og klinikere. Foreløbig er udkommet:

Læs mere

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015. Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI 3 ORGANISATION: 2014-2015 Oversigt over 3. års speciallitteratur for organisationslinjen Træningskandidater på 1. års organisationslinje deltager ikke i teorigruppen for organisationslinjen,

Læs mere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere

Indhold: Mini-studieguide. Om modulet. Valgfagsansvarlig. Undervisere Titel Modulbestyrer Valgfagsansvarlige Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Psykotraumatologi Module B11: Psychotraumatology Rikke Holm Bramsen Studie adm. Uddannelsessekretær Anne-Christina

Læs mere

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014

Feedback Informed Treatment - Blå Kors d.23.okt.2014 - Blå Kors d.23.okt.2014 Feedback Informed Treatment Uddannet Cand.psych. fra Københavns Universitet 2007. Jeg har arbejdet med FIT siden 2008. I forhold til individuel terapi, familieterapi, gruppeterapi

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ "")

Klik her for at se datoer for interne prøver](http://intra.ruc.dk/studier-og-kurser/alle-fag/ psykologi/ba-modul/kalender-for-ba-modulet/ ) 2. kandidatmodul: Metodeklynge v/peter Busch-Jensen Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Modul Undervisningssprog Eksamensform Eksamenstidspunkt Psykologi Http://www.ruc.dk/uddannelse/fag/psykologi/ Klynge

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk 1 27/11/15 Effekten af behandling Ø Psykoterapi generelt har en meget stor effekt (effectsize: 0.8 1.2) Ø I RCT s klarer den

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner.

Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Temadag 2 onsdag Om forståelsen for udviklingen af selvet og selvregulering I det senmoderne samfund. Hvordan selvet kommer til udtryk og manglende selvfunktioner. Henning Jordet, cand.psych.,aut., specialist

Læs mere

Hvad gør en god behandler god?

Hvad gør en god behandler god? Hvad gør en god behandler god? Psykolog Susanne Bargmann www.susannebargmann.dk Ø FIT-Implementering i Danmark, Skandinavien og Europa Ø Undervisning og supervision Ø Terapi med børn, unge og voksne primært

Læs mere

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011

Semester: Socialrådgiveruddannelsen, 3. semester. Efterår 2011 Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde Undervisningsprogram Fagområdets/modulets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester: Socialrådgiveruddannelsen,

Læs mere

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G)

IGA og Kompetencecenter for Psykoterapi Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) IGA og Kursus i Mentaliseringsbaseret Gruppeterapi (MBT-G) 017-18 Indhold Mentalisering forstås som en både implicit og eksplicit evne til at se sig selv udefra og andre indefra i interpersonelle sammenhænge.

Læs mere

RORET. Med klienten ved

RORET. Med klienten ved Klinisk praksis Af Susanne Andersen og Mogens Holme Med klienten ved RORET Spørg klienten, om han synes, der er fremgang i terapien. Udbyttet af den terapeutiske relation handler om meget andet end psykologiske

Læs mere

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø

Positive faktorer - et perspektiv på psykosocialt arbejdsmiljø faktorer - et perspektiv på psykosocialt Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund - det moderne arbejdsliv og positive faktorer 2. Hvad er

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan

Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret LEDELSE Læseplan Syddansk Universitet Samfundsvidenskab Master of Public Management December 2011 Forårssemesteret 2012 LEDELSE Læseplan Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen,

Læs mere

TEORI ORGANISATION: Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen

TEORI ORGANISATION: Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen TRÆNINGSPROGRAMMET TEORI ORGANISATION: 2017-2018 Oversigt over 2. års speciallitteratur for organisationslinjen Formålet med 2. års organisationsteorikursus er at: Give kandidaterne kendskab til det teoretiske

Læs mere

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen

TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? Jan Nielsen 591 Psyke & Logos, 2002, 23, 591-596 TENDENS EVIDENS KONSEKVENS? En anmeldelse af Birgitte Bechgaard, Hans Henrik Jensen og Thomas Nielsen: Forholdet mellem psykologisk og medicinsk behandling af psykiske

Læs mere

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole

De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Børne- og Undervisningsudvalget 205-6 (Omtryk - 27-09-206 - Bilag tilføjet) BUU Alm.del Bilag 274 Offentligt AARHUS De nationale test som ny praksis i den danske folkeskole Kristine Kousholt DPU, Aarhus

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

Socialrådgiveruddannelsen

Socialrådgiveruddannelsen Socialrådgiveruddannelsen Institut for Sociologi og Socialt arbejde (11. januar 2013) Modul nr. 3.3.3. Psykologi og Psykiatri Modultema Familier, børn og unge og socialt arbejde - Psykologi og Psykiatri

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra april 2018 udbyder Mindwork & Cektos igen i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation

Turister og vagabonder. Tekster i kulturforståelse og interkulturel kommunikation 1 Liep, John; Olwig, Karen Fog: "Kulturel Kompleksitet" 1 Kilde: Komplekse liv Akademisk Forlag, 1994 ISBN: 8750032313 2 Sarangi, Srikant: "Culture" 16 Kilde: Culture and Language John Benjamins Pub. Company,

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne

UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne UDDANNELSE 2011 Påbegyndt specialistuddannelse psykoterapi med voksne 2011 Autoriseret af Dansk Psykolognævn 2009-2011 Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi (SAKT) 2-årigt efteruddannelsesforløb. 2006-2009

Læs mere

Overblik over retningslinjer

Overblik over retningslinjer Overblik over retningslinjer Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Kolonne6 Kolonne7 Kolonne8 Kolonne9 RefWorks nr. Titel År Dato for seneste litteratur søgning NICE guideline: Social anxiety disorder

Læs mere

Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X. Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X. Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Psykiatri og Psykologi 5. semester efterår 2010 Soc 2008X Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, Soc2008, 5. semester, Hold X.

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING

ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING ANGSTLIDELSER OG ANGSTBEHANDLING PSYKIATRIFONDENS PSYKIATRIDAGE HVEM ER JEG? Silke Stjerneklar Cand.psych maj 2013 Ph.d. studerende ved Psykologisk Institut siden februar 2014 Vejledere Mikael Thastum

Læs mere

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI

Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Pernille Dehn, cand.mag LÆRINGSTEORI Om læring og viden Genstandsfelt for læringsteorien Læring og læreprocesser Viden Transfer (herunder forholdet mellem teori og praksis) Læreroller Elevroller Undervisning

Læs mere

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis

Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Kristine Kousholt, post doc, ph.d. Evalueret Deltagelse i folkeskolens evalueringspraksis Evalueringer mellem termometerhypotese og bivirkningshypotese (Kvale, 1980) Termometerhypotese den antagelse at

Læs mere

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009

Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 august 2009 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2008-3. semester, Hold X. Efteråret 2009 Undervisere: Psykologi: Gitte

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Psykiatri og Psykologi 4. semester forår 2010 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, Soc2008, 4. semester, Hold Y. Forår 2010

Læs mere

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen

Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen. 27/03/15 Annemari Munk Svendsen Lærer eller træner? Læremidler i læreruddannelsen Lærer eller træner? Kontekst og baggrund En undersøgelse af læremidler i læreruddannelsen Opmærksomhedsfelter Diskussionspunkter Kontekst og baggrund En

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse. 1 Ergoterapeutisk udviklingsarbejde Professionsfærdigheder og udøvelse Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling Sundhedsfremme og

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Gleitman, Henry, Fridlund, Alan J. & Reisberg, Daniel: "Psychology" (5. udg.). New York: Norton, 1999, pp & (kap & 15).

Gleitman, Henry, Fridlund, Alan J. & Reisberg, Daniel: Psychology (5. udg.). New York: Norton, 1999, pp & (kap & 15). BA 1.2 Kognitions- og indlæringspsykologi Gleitman, Henry, Fridlund, Alan J. & Reisberg, Daniel: "Psychology" (5. udg.). New York: Norton, 1999, pp. 70-489 & 624-667 (kap. 3-11 & 15). Eysenck, Michael

Læs mere

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere.

1) Mennesker, computere og interaktion. Her er omdrejningspunktet basale forudsætninger for interaktion mellem mennesker og computere. Semesterbeskrivelse OID 2. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Tænkepauser: Livshistorien

Tænkepauser: Livshistorien Tænkepauser: Livshistorien I denne tekst fortæller jeg lidt om, hvilke kilder jeg har brugt til at skrive bogen. Så kan du selv dykke videre ned i den del af psykologien, som beskæftiger sig med livshistorien.

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt

Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Sundhed, Teknologi og Idræt Studieordning for bacheloruddannelsen i Idræt Aalborg Universitet 2013 Dispensation januar 2015 Uddannelsen udbydes i Aalborg

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13)

Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen. Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Pensum for idræt bacheloråret/ overbygningen Sommereksamen 2006 1. del (de fag der afsluttes med eksamen i uge12/13) Indholdsfortegnelse Idrætspsykologi 2... Humanistisk-samfundsvidenskabelig metode 2...

Læs mere

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi

Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Oplæg om DAT Dialektisk Adfærdsterapi Psykiatrisk Dialogforum Tirsdag d 15. maj 2013 Mette Outtrup Braad Cand psyk, Aut. Specialist og supervisor i psykoterapi Lokalpsykiatrien i Haderslev Dialektisk adfærdsterapi:

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17

Semesterbeskrivelse. 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 1. semester, kandidatuddannelse i Samfundsfag som sidefag E17 Oplysninger om semesteret Skole: Studienævn: Studienævnet for Studieordning: Kandidatuddannelse med samfundsfag som centralt fag samt sidefag,

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra starten af 2016 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 3. semester.

Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse OID 3. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

At bygge praksisfællesskaber i skolen

At bygge praksisfællesskaber i skolen Søgeord PracSIP Interaktiv læring Interaktiv platform Læringsplatform Praksisfællesskaber Abstract: PracSIP At bygge praksisfællesskaber i skolen En PracSIP er en webbaseret tjeneste, som understøtter

Læs mere

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet...

Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret Bachelorprojektet... Semesterbeskrivelse 6. semester BA psykologi AAU, 2017 Indholdsfortegnelse: Generelle oplysninger om semestret... 2 Bachelorprojektet... 3 Psykologiens historie... 6 Forelæsningernes referencer.... 7 1

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde

Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde september 2010 Kursets titel: Fagområde 2: Det psykologiske og psykiatriske fagområde Semester/årgang: Socialrådgiveruddannelsen, SOC 2009 - Hold X, 3. semester. Efterår 2010 Undervisere: Psykologi: Gitte

Læs mere

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise.

Psykologi. Vi vil foreslå at undervisningen deles op i 2 områder på 4. semester, dette for at skelne mellem begreberne tab og sorg og krise. Psykologi Faget psykologi har fået tildelt 1 teoretisk ECTS point på 3. semester og 1 teoretisk ECTS point på 4. semester. Der er ingen kliniske ECTS point til faget. Gruppen foreslår, at der sættes fokus

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015

Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015 Valgmodul Forår 2015: It i matematikundervisning Underviser: Lektor Morten Misfeldt, Aalborg Universitet Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015 ECTS-points:

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet

Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Medarbejderinddragelse på arbejdspladsen: Skræddersyede spørgeskemaer til kortlægning af arbejdsmiljøet Johan Simonsen Abildgaard Forsker, Cand. Psych, Ph.d. Bygger på resultater fra projektet Participatorisk

Læs mere

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University)

Modulansvarlig Elsebeth Korsgaard Sorensen (Dept. of Learning and Philosophy, Aalborg University) Semesterbeskrivelse OID 4. semester. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Forskning i Haver til Maver

Forskning i Haver til Maver Forskning i Haver til Maver 1 E VA L U E R I N G, F O R S K N I N G S B A S E R I N G O G F Ø L G E F O R S K N I N G I N S P I R AT I O N S D A G K R O G E R U P 8. O K TO B E R 2 0 1 5 K A R E N W I

Læs mere

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide...

Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents. Mini-studieguide... Titel Modulansvarlig Valgfagsansvarlige: Studieguide for bachelor i psykologi Modul B11: Klinisk børn og unge Module B11: Clinical Psychology children and adolecents Rikke Holm Bramsen Cathriona Cantio

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål

Professionsprogram. Clinic Counseling Consultation Coaching. Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål C 4 U ny KAiO Professionsprogram Clinic Counseling Consultation Coaching Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Disclaimer: Gamle KAiO (Konsulent Arbejde i Organisationer) er en tid lang under re-organisering

Læs mere

Page 1 of 2 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Syddansk Universitet Bachelorfag (F10) International politik og organisation International Relations Fagnr. 9305202 Esbjerg Kolding Odense Scient.pol.

Læs mere

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER

UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER UDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI FOR PSYKOLOGER OG LÆGER Fælles om færdigheder Fra marts 2017 udbyder Mindwork & Cektos i fællesskab specialiseringsmodulet i kognitiv adfærdsterapi. Vi forener kræfterne

Læs mere

Masterprojektmodulet (15 ETCS)

Masterprojektmodulet (15 ETCS) København og Aarhus, efterår 2015 Masterprojektmodulet (15 ETCS) Master i dansk som andetsprog Modul 4 Koordinator: Karen Lund karlund@edu.au.dk Undervisere: Karen Lund karlund@edu.au.dk Elina Maslo elma@edu.au.dk

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE PARADIGMER I ENTREPRENØRSKABEN 1 2 3 4 1. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN MEDFØDT EVNE 2. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN PROCES 3. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER KOGNITION 4.

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Organisationsteori. Læseplan

Organisationsteori. Læseplan Master i Offentlig Ledelse Efteråret 2011 Aarhus 23. juni 2011 Organisationsteori Læseplan Lokale: Bartholins Allé 7, Bygning 1330, lokale 038, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Underviser:

Læs mere

Organisationsteori Aarhus

Organisationsteori Aarhus Organisationsteori Aarhus Læseplan Underviser: Adjunkt Poul Aaes Nielsen Dette fag beskæftiger sig med centrale træk ved moderne organisationsteori. Det teoretiske afsæt vil være generel organisationsteori,

Læs mere

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara 09/06/13 Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara FRIHED: At borgerne frit kan deltage og bidrage med deres egne ønsker og ressourcer 5l projektets ak5viteter, når de har lyst og mulighed for det 1 VISIONER

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere