Blockprog Rev1.0. Block programmering CS1/CJ1. Qiuck guide OMRON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blockprog Rev1.0. Block programmering CS1/CJ1. Qiuck guide OMRON"

Transkript

1 Blockprog Rev1.0 Block programmering CS1/CJ1 Qiuck guide OMRON

2 Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATION PROGRAMMERINGS INSTRUKTIONER BLOK PROGRAMMERING BPRG OG BEND BETINGELSES PROGRAMMERING PROGRAMMERING MED IF, ELSE OG IEND EXIT BLOCK PROGRAM HOP UD AF ET PROGRAM VED HJÆLP AF EXIT CYKLUS STOP OG VENT INSTRUKTIONEN WAIT OG WAIT (NOT) TIMER INSTRUKTIONEN TIMW OG TIMWX TÆLLER INSTRUKTIONEN CNTW OG CNTWX LOOP INSTRUKTIONEN LOOP OG LEND BETINGELSER...12 MN/OEE-DK 10/2002 2

3 1. Specifikation Denne Quick guide giver en kort beskrivelse af Blok programmerings funktioner i CS1/CJ1 plc serien. Der kan laves op til 128 blokke i et program (alle taske). Fordelen ved at bruge blok programmering er bla. at alle instruktioner mellem BPRG og BEND kun bliver udført nor betingelsen for BPRG er sand. Blok programmering gør det muligt at lave et program som er vanskeligt at lave i ladder, f.eks. Branches og Step programmering, samt at optimere hastigheden på sit program væsentligt, specielt med WAIT og TIMW instruktionerne. Hver blok er startet med instruktionen BPRG, alle instruktioner derefter skal skrives i mnemonic. MN/OEE-DK 10/2002 3

4 2. Programmerings instruktioner. Følgende instruktioner findes til blok programmerng. Instruktioner Mnemonic Funktions kode BLOCK PROGRAM BEGIN BPRG 096 BLOCK PROGRAM END BEND 801 BLOCK PROGRAM PAUSE BPPS 811 BLOCK PROGRAM RESTART BPRS 812 CONDITIONAL BLOCK EXIT (NOT) EXIT (NOT) 806 IF (NOT) IF (NOT) 802 ELSE ELSE 803 IF END IEND 804 ONE CYCLE AND WAIT (NOT) WAIT (NOT) 805 TIMER WAIT TIMW (BCD) 813 TIMWX (binary) 816 COUNTER WAIT CNTW (BCD) 814 CNTWX (binary) 818 HIGH-SPEED TIMER WAIT TMHW (BCD) 8147 TMHWX (binary) 815 LOOP LOOP 809 LOOP END (NOT) LEND (NOT) 810 MN/OEE-DK 10/2002 4

5 3. BLOK Programmering 3.1. BPRG og BEND Blok programmer kan laves alle steder i en Task, for at opdele sit program i ydderligere enheder. En Blok startes med Instruktionen BPRG, efterfølgende instruktioner skal være i mnemonic, og programet skal afsluttes med BEND MN/OEE-DK 10/2002 5

6 4. Betingelses programmering Programmering med IF, ELSE og IEND. Betingelses programmering kan bruges i program blokken til at hoppe til det næste step, eller afgøre et valg i programmeringen. Hvis man ønsker at lave et valg på baggrund af en betingelse kan det se ud som følgende: Et eksempel på plc program med betingelses programmering kunne være at an ønsker at lægge værdien 1 til et setpunkt hvis der trykkes på 0.01, hvis der derimod ikke trykkes på 0.01 lægges der i stedet for værdien 2 til setpunkt. Det er også mulig at have en IF betingelse inde i en IF betingelse. Følgende blok bliver udført hvis indgang 0.00 er aktiv. Hvis indgang 0.02 og 0.03 er aktiv, lægges værdien 1000 til D11, og resultatet lægges i D12, hvis indgang 0.04 bliver aktiv lægges værdien 1 i D12. Ellers resettes D12. MN/OEE-DK 10/2002 6

7 5. Exit Block program 5.1. Hop ud af et program ved hjælp af EXIT Det er muligt at afbryde et program forløb, ved hjælp af EXIT eller EXIT (NOT). Hvis betingelserne før EXIT er opfyldt (ON), vil program foløbet afbrydes og der hoppes til BEND. EXIT (NOT), er det samme, blos akl betingelserne foran instruktionen være OFF. MN/OEE-DK 10/2002 7

8 6. Cyklus stop og vent Instruktionen WAIT og WAIT (NOT). Når et program læser en WAIT instruktion stopper afviklingen af resten af blokken, efterfølgende vil blokken kun bruge tid på at læse status på WAIT instruktionen, og først afvikle programmet når instruktionen aktiveres. MN/OEE-DK 10/2002 8

9 7. Timer 7.1. Instruktionen TIMW og TIMWX Når et program læser en TIMW (BCD) eller TIMWX (Binary) instruktion stopper afviklingen af resten af blokken, efterfølgende vil blokken kun bruge tid på at læse status på timer instruktionen, og først afvikle blokken igen når timeren er udløbet. MN/OEE-DK 10/2002 9

10 8. Tæller 8.1. Instruktionen CNTW og CNTWX Når et program læser en CNTW (BCD) eller CNTWX(Binary) instruktion stopper afviklingen af resten af blokken, efterfølgende vil blokken kun bruge tid på at læse status på tæller instruktionen, og først afvikle blokken igen når tælleren er udløb. MN/OEE-DK 10/

11 9. Loop 9.1. Instruktionen LOOP og LEND Et loop kan bruges til at hoppe tilbage i programmet, og loop programmet ligger mellem LOOP og LEND. Vær opmærksom på at I/O data ikke bliver opdateret i Loopet, så læses der data fra I/O skal man bruge IORF instruktionen til at opdatere I/O data. MN/OEE-DK 10/

12 10. Betingelser Alle software eksempler, program forslag samt principdiagrammer kan og bør ikke opfattes som direkte implementerer i endelig applikationer. Dersom der ændres i standard menuer samt prædefinerede opsætninger indestår OMRON ikke for ansvar. Der gøres opmærksom på at Omron Electronics A/S ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle tab af data. Visse programeksempler er udviklet til at bruge bestemte hukommelses område. Dette medfører at der skal tages backup af de hukommelses områder som ikke må gå tabt. Brugen af Omron Electronics A/S programeksempler er på eget ansvar. MN/OEE-DK 10/

13 Tabel Rev1.0 Tabel instruktioner til bl.a. Recept styring CS1/CJ1 Qiuck guide OMRON

14 Tabel håndtering Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATION TABEL LAYOUT OPRET TABEL I PLC EN OPSÆTNING AF DIM INSTRUKTION HENT EN BESTEMT RECORD HENT RECORD MED SETR INSTRUKTIONEN INDSÆT DATA I EN RECORD INDSÆT RECORD MED SETR INSTRUKTIONEN SØG EFTER ET VARE NR INSTRUKTIONEN SRCH (SØG) LOOP INSTRUKTIONER Instruktionen FOR og NEXT Instruktionen BREAK INSTRUKTIONEN MOVR PROGRAM EKSEMPEL Rung 1 Initialisering af søgning Rung 2 Start Loop søgning BETINGELSER...12 MN/OEE-DK

15 Tabel håndtering 1. Specifikation Denne Quick guide giver en kort beskrivelse af Tabel instruktionerne i CS1/CJ1 plc serien. Tabel instruktionerne gør det muligt at lave et plc program son selv holder styr på pointer og registrere, så det bliver væsentligt lettere at genbruge eller udvidde et program. Der kan laves op til 16 tabeller i et program (alle taske). Efterfølgende laves et eksempel på at oprette en tabel, hente data, indsætte en ny record, samt at søge efter et vare nr. MN/OEE-DK

16 Tabel håndtering 2. Tabel layout. Følgende layout bruges som udgangspunkt for efterfølgende program eksempler. Tabellen har 10 Records, med hver 4 kolonner. Envidere besluttes det at tabellen skal kaldes Tabel nr 1. Tabel 1 Record nr Vare nr Højde Bredde Længde MN/OEE-DK

17 Tabel håndtering 3. Opret tabel i plc en 3.1. Opsætning af DIM instruktion En tabel oprettes i plc en ved brug af DIM instruktionen. Tabellen tildeles et nummer, der skal angives hvor mange kolonner og records der skal være i tabellen, og endeligt skal der angives en tabel start adresse. For at lave et billed i plc en af tabellen beskrevet under punkt 2, opsættes DIM instruktionen på følgende måde: DIM instruktionen indeholder nu: 1. Tabel nr. = 1 2. Antal kolonner = 4 3. Antal recods = Start adresse for tabellen = D1000 Det betyder at denne tabel nu bruger 4x10 ord, fra D1000 til D1039. Nu skal data lægges ned i plc en så de ligger på følgende måde: Tabel 1 Record nr Vare nr Højde Bredde Længde D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D1039 MN/OEE-DK

18 Tabel håndtering 4. Hent en bestemt record Hent record med SETR instruktionen. For at hente data i en tabel bruges SETR instruktionen. Her fortæller man hvilken tabel der skal søges i, hvilken record man ønsker overført til sin pointer, samt en pointer adresse. Her i eksemplet, tabel 1, record nummeret indtastes i D1 og pointeren overføres til Indexregister IR0. Når pointer adressen er fundet, overflyttes recorden til arbejdsadressen. I eksemplet er hver record 4 ord lang, pointeren ligger i Indexregister IR0 og arbejdes området er her D100. Tabel 1 Vare nr Højde Bredde Længde 1000 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D1023 Record nr 0 D D D D D1 0 D D D D D D D D D D D D1039 Resultat (arbejdsområde) 2003 D D D D103 MN/OEE-DK

19 Tabel håndtering 5. Indsæt data i en record Indsæt record med SETR instruktionen. For at indlæse data i en tabel bruges SETR instruktionen. Her fortæller man hvilken tabel der skal indlæses i, hvilken record man ønsker overført data til, samt en pointer adresse. Her i eksemplet, tabel 1, record nummeret indtastes i D1 og pointeren overføres til Indexregister IR1. Når pointer adressen er fundet, overflyttes data fra D120-D123 til recorden. Ny Record 5000 D D D D123 Tabel 1 Vare nr Højde Bredde Længde 1000 D D D D D D D D1007 Record nr 2002 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D1039 MN/OEE-DK

20 Tabel håndtering 6. Søg efter et vare nr Instruktionen SRCH (søg). SCRH instruktionen kan bruges til at søge efter data i et område af ord. Findes det søgte, skriver instruktionen adressen på resultatet i IR0. Hvis der findes flere adresser med samme resultat skriver instruktionen antallet i DR0. MN/OEE-DK

21 Tabel håndtering 6.2. Loop instruktioner. For at opnå en hurtig og effektiv søgning, bruges der i dette eksempel et LOOP til at lave søgningen i. Det betyder at programmet hopper tilbage i scanet det antal gange der er defineret. Efterfølgende en kort forkalring på de instruktioner der skal bruges for at lave et loop Instruktionen FOR og NEXT. FOR instruktionen bruges til at starte et loop. Der må ikke være nogle betingelser foran instruktionen, og der indtastes i instruktionen hvor mange gange loopet skal gennem løbes. FOR instruktionen holder selv styr på hvor mange gange den skal loope, hver gang den når NEXT hopper den tilbage til FOR Instruktionen BREAK. BREAK instruktionen kan bruges til at afbryde et Loop. F.eks hvis der laves en søgning, og der efter 5 loops findes en ok søgning, kan man jo lige så godt afbryde loopet Instruktionen MOVR For at bruge de nye pointer i CS1/CS1 bør man vide hvordan MOVR instruktionen fungere. MOVR bruges til af flytte en start adresse til en pointer. Bem. Det er ikke værdien af ordet men kun adressen der har betydning. Her vises et eksempel på at man initialisere en pointer til at starte fra CIO0020. MN/OEE-DK

22 Tabel håndtering 6.4. Program eksempel. Dette program eksempel søger efter vare nr. i tabel 1 som tidligere oprettet. Det der ønskes søgt efter indtastes i D3, søgningen startes med W10.03, resultatet af søgningen kan læses i D140-D143. Hvis D140-D143 er lig med 0, fandt søgningen ikke det pågældende vare nr Rung 1 Initialisering af søgning. Når søgningen startes sættes et LoopPuls bit. Pointeren IR2 initialiseres til at starte i D1000 (Der hvor tabel 1 starter), DR0 sættes til 0, den bruges til at flytte pointeren i hver søgning. Tabel 1 Vare nr Vare nr Højde Bredde Længde 1. gang 2003 D D D D D gang 1001 D D D D gang 4. gang 2002 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D1039 Resultat af søgning 2003 D D D D143 MN/OEE-DK

23 Tabel håndtering Rung 2 Start Loop søgning Loopet gennem løbes 10 gange pga. tabel 1, som indeholder 10 records. Hvis ikke loop pulsen er aktiv afbrydes loopet med BREAK. Søgningen starter med at nul stille resultat ordet D140-D143, derefter søges i første record med SRCH, hvis søgningen gav resultat sættes Equal P_EQ bittet og søgningen overføres med XFER, hvorefter loopet afbrydes. Hvis ikke søgningen gav resultat flyttes pointeren frem til næste record og loopet starter forfra, i alt 10 gange. MN/OEE-DK

24 Tabel håndtering 7. Betingelser Alle software eksempler, program forslag samt principdiagrammer kan og bør ikke opfattes som direkte implementerer i endelig applikationer. Dersom der ændres i standard menuer samt prædefinerede opsætninger indestår OMRON ikke for ansvar. Der gøres opmærksom på at Omron Electronics A/S ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle tab af data. Visse programeksempler er udviklet til at bruge bestemte hukommelses område. Dette medfører at der skal tages backup af de hukommelses områder som ikke må gå tabt. Brugen af Omron Electronics A/S programeksempler er på eget ansvar. MN/OEE-DK

25 Blockprog Rev1.0 Block programmering CS1/CJ1 Qiuck guide OMRON

26 Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATION PROGRAMMERINGS INSTRUKTIONER BLOK PROGRAMMERING BPRG OG BEND BETINGELSES PROGRAMMERING PROGRAMMERING MED IF, ELSE OG IEND EXIT BLOCK PROGRAM HOP UD AF ET PROGRAM VED HJÆLP AF EXIT CYKLUS STOP OG VENT INSTRUKTIONEN WAIT OG WAIT (NOT) TIMER INSTRUKTIONEN TIMW OG TIMWX TÆLLER INSTRUKTIONEN CNTW OG CNTWX LOOP INSTRUKTIONEN LOOP OG LEND BETINGELSER...12 MN/OEE-DK 10/2002 2

27 1. Specifikation Denne Quick guide giver en kort beskrivelse af Blok programmerings funktioner i CS1/CJ1 plc serien. Der kan laves op til 128 blokke i et program (alle taske). Fordelen ved at bruge blok programmering er bla. at alle instruktioner mellem BPRG og BEND kun bliver udført nor betingelsen for BPRG er sand. Blok programmering gør det muligt at lave et program som er vanskeligt at lave i ladder, f.eks. Branches og Step programmering, samt at optimere hastigheden på sit program væsentligt, specielt med WAIT og TIMW instruktionerne. Hver blok er startet med instruktionen BPRG, alle instruktioner derefter skal skrives i mnemonic. MN/OEE-DK 10/2002 3

28 2. Programmerings instruktioner. Følgende instruktioner findes til blok programmerng. Instruktioner Mnemonic Funktions kode BLOCK PROGRAM BEGIN BPRG 096 BLOCK PROGRAM END BEND 801 BLOCK PROGRAM PAUSE BPPS 811 BLOCK PROGRAM RESTART BPRS 812 CONDITIONAL BLOCK EXIT (NOT) EXIT (NOT) 806 IF (NOT) IF (NOT) 802 ELSE ELSE 803 IF END IEND 804 ONE CYCLE AND WAIT (NOT) WAIT (NOT) 805 TIMER WAIT TIMW (BCD) 813 TIMWX (binary) 816 COUNTER WAIT CNTW (BCD) 814 CNTWX (binary) 818 HIGH-SPEED TIMER WAIT TMHW (BCD) 8147 TMHWX (binary) 815 LOOP LOOP 809 LOOP END (NOT) LEND (NOT) 810 MN/OEE-DK 10/2002 4

29 3. BLOK Programmering 3.1. BPRG og BEND Blok programmer kan laves alle steder i en Task, for at opdele sit program i ydderligere enheder. En Blok startes med Instruktionen BPRG, efterfølgende instruktioner skal være i mnemonic, og programet skal afsluttes med BEND MN/OEE-DK 10/2002 5

30 4. Betingelses programmering Programmering med IF, ELSE og IEND. Betingelses programmering kan bruges i program blokken til at hoppe til det næste step, eller afgøre et valg i programmeringen. Hvis man ønsker at lave et valg på baggrund af en betingelse kan det se ud som følgende: Et eksempel på plc program med betingelses programmering kunne være at an ønsker at lægge værdien 1 til et setpunkt hvis der trykkes på 0.01, hvis der derimod ikke trykkes på 0.01 lægges der i stedet for værdien 2 til setpunkt. Det er også mulig at have en IF betingelse inde i en IF betingelse. Følgende blok bliver udført hvis indgang 0.00 er aktiv. Hvis indgang 0.02 og 0.03 er aktiv, lægges værdien 1000 til D11, og resultatet lægges i D12, hvis indgang 0.04 bliver aktiv lægges værdien 1 i D12. Ellers resettes D12. MN/OEE-DK 10/2002 6

31 5. Exit Block program 5.1. Hop ud af et program ved hjælp af EXIT Det er muligt at afbryde et program forløb, ved hjælp af EXIT eller EXIT (NOT). Hvis betingelserne før EXIT er opfyldt (ON), vil program foløbet afbrydes og der hoppes til BEND. EXIT (NOT), er det samme, blos akl betingelserne foran instruktionen være OFF. MN/OEE-DK 10/2002 7

32 6. Cyklus stop og vent Instruktionen WAIT og WAIT (NOT). Når et program læser en WAIT instruktion stopper afviklingen af resten af blokken, efterfølgende vil blokken kun bruge tid på at læse status på WAIT instruktionen, og først afvikle programmet når instruktionen aktiveres. MN/OEE-DK 10/2002 8

33 7. Timer 7.1. Instruktionen TIMW og TIMWX Når et program læser en TIMW (BCD) eller TIMWX (Binary) instruktion stopper afviklingen af resten af blokken, efterfølgende vil blokken kun bruge tid på at læse status på timer instruktionen, og først afvikle blokken igen når timeren er udløbet. MN/OEE-DK 10/2002 9

34 8. Tæller 8.1. Instruktionen CNTW og CNTWX Når et program læser en CNTW (BCD) eller CNTWX(Binary) instruktion stopper afviklingen af resten af blokken, efterfølgende vil blokken kun bruge tid på at læse status på tæller instruktionen, og først afvikle blokken igen når tælleren er udløb. MN/OEE-DK 10/

35 9. Loop 9.1. Instruktionen LOOP og LEND Et loop kan bruges til at hoppe tilbage i programmet, og loop programmet ligger mellem LOOP og LEND. Vær opmærksom på at I/O data ikke bliver opdateret i Loopet, så læses der data fra I/O skal man bruge IORF instruktionen til at opdatere I/O data. MN/OEE-DK 10/

36 10. Betingelser Alle software eksempler, program forslag samt principdiagrammer kan og bør ikke opfattes som direkte implementerer i endelig applikationer. Dersom der ændres i standard menuer samt prædefinerede opsætninger indestår OMRON ikke for ansvar. Der gøres opmærksom på at Omron Electronics A/S ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle tab af data. Visse programeksempler er udviklet til at bruge bestemte hukommelses område. Dette medfører at der skal tages backup af de hukommelses områder som ikke må gå tabt. Brugen af Omron Electronics A/S programeksempler er på eget ansvar. MN/OEE-DK 10/

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide

NC_71 Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_71 Mechatrolink-II Position Control Unit. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Mechatrolink-II Position Control Unit Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de monterede servodrev. Guiden beskriver

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide

CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00. CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol. Quick Guide CP1x Pulse Servo Quick Guide v1.00 CP1x med Servo - Servoløsning med Pulse Kontrol Quick Guide Denne quick guide er ment som supplement til de respektive manualer for CP1 PLCen og de monterede servodrev.

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

OPC ACCESS HEARTBEAT 1

OPC ACCESS HEARTBEAT 1 OPC Access Heartbeat Dette dokument gennemgår i et kort eksempel, hvordan OPC Access konfigureres til at anvende Heartbeat funktionen til at dokumentere kontinuerlig forbindelse mellem SQL Server og OPC

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 2i Fag: up/ansi Opgave: Brev til Sigurd Lære: John Austin Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Side 1 af 8 Dato: 14-05-2003 Til Sigurd Som aftalt vil jeg her fremsende vores program til vores 80C535 kit og display. Det gik jo ud på at vi skulle starte med at få den til at intialiserer displayet,

Læs mere

Exceptions i Delphi. Try except

Exceptions i Delphi. Try except Exceptions i Delphi Exceptions er en teknik til at fange fejl under programafviklingen. Ikke programmeringsfejl, men fejl der opstår i forskellige situationer, f.eks. en fil der mangler en fil der er skrivebeskyttet,

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

TS1000 Special områder

TS1000 Special områder Indledning. Ruko SmartAir systemet er konstrueret til styre elektroniske låse og/eller offline væg læsere. Når offline systemet kører, skal man hver gang låseplanen ændres overføre de nye data til læserne

Læs mere

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet.

Under 'Microsoft Block Editor', klik 'New project' for at åbne block editor-værktøjet. 8 3. Nedtælling Nu skal du lave en nedtæller. Det er en god måde at lære variabler på og hvordan du skal kode micro:bit til at gøre dét, du vil have, at den skal vise. Du skal bruge: 1 x BBC micro:bit

Læs mere

Guide. Opsætning og brug af NN Markedsdatas modul i e-conomic

Guide. Opsætning og brug af NN Markedsdatas modul i e-conomic Guide Opsætning og brug af NN Markedsdatas modul i e-conomic Step for step guide Hos NN Markedsdata er det afgørende, at vores brugere får den optimale værdi af vores løsninger. Med denne guide får du

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS

GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS GUIDE TIL DIN WAOO TV-BOKS Få TV-oplevelser i 4K-kvalitet med Waoo s trådløse TV-boks! AIRTIES 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI WAOO BIO DIN HJEMMEBIOGRAF Lej film med fjernbetjeningen I Waoo Bio kan du

Læs mere

Robonet Profibus S7 platform

Robonet Profibus S7 platform Side 1 af 14 Robonet Profibus S7 platform Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af Profibus... 4 3. PLC demoprogram i Siemens Manager... 8 4. Kendte

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms

Special Ops Live. Dansk Quick Guide. Kamera indstillinger ved Foto mode. Nu kan du styre dit kamera live via sms Dansk Quick Guide Nu kan du styre dit kamera live via sms Når du modtager dit kamera pakkes det ud, du finder 12 Stk. NYE batterier, finder dit Sandisk SD Kort og dit nye simkort fra det teleselskab du

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Strandengen 2 2680 Solrød Strand (+45) 46 92 77 17 SCOREBOARD. www.scoreboard.dk. Brugsanvisning for scoretavle JN27. Sponsorfelt.

Strandengen 2 2680 Solrød Strand (+45) 46 92 77 17 SCOREBOARD. www.scoreboard.dk. Brugsanvisning for scoretavle JN27. Sponsorfelt. SCOREBOARD Strandengen 2 2680 Solrød Strand (45) 46 92 77 17 www.scoreboard.dk Brugsanvisning for scoretavle JN27 Sponsorfelt 3 80 2 48 7 5428. 3 542. 2 4 96 82 Spiller Spiller 2 Scoretavlen leveres i

Læs mere

Processer og tråde. dopsys 1

Processer og tråde. dopsys 1 Processer og tråde dopsys 1 Motivation.. parallelle processer udnytter hardwaren bedre: Batch operativsystemer (50 erne) hhv. små systemer: Multiprogrammering og time-sharing (fra 60 erne og frem): dopsys

Læs mere

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000

AVERMEDIA Quick Guide CMS3000 AVERMEDIA Quick Guide CMS3000-1 - CM3000 Software...3 Monitor...5 Afspilning...6 Lokal afspilning...7 Fjernafspilning i RealTime...9 Backup...10 Support...14-2 - CM3000 Software For at starte applikationen

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9

Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 PLC - analogteknik INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - PLC - analogteknik - forbindelsesteknik...3 Opgaver - PLC - analogteknik - programmering...9 2-20 Rekv. 0 Prod. 20-11-2005-21:51 Ordre 000 EFU OPGAVER -

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Robonet Profibus Generel opsætning

Robonet Profibus Generel opsætning Side 1 af 11 Robonet Profibus Generel opsætning Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Anvendt hard- og software samt filer... 3 2. Konfiguration af RoboNet Gateway... 4 3. Beskrivelse af data mellem PLC

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide

1 QUICK GUIDE. Sådan kommer du i gang / Quick guide 1 QUICK GUIDE Sådan kommer du i gang / Quick guide INDLEDNING 3 GENERELT OM SYSTEMET 3 HVILKE SLAGS BILAG KAN INDLÆSES? 3 ER DET KUN XML OG PDF? 3 HVILKE BILAG INDLÆSER I IKKE? 3 KAN ALLE SE ALT? 3 HVORDAN

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Brug af digitale ind og udgange

Brug af digitale ind og udgange Programmering for begyndere Brug af Arduino Programmeringskursus Brug af digitale ind og udgange Oversigt over aftenen Digitale ind- og udgange Det er der ikke så meget i: Digitale indgange kan tænde og

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Din brugermanual OMRON SYSDRIVE 3G3MV http://da.yourpdfguides.com/dref/2889999

Din brugermanual OMRON SYSDRIVE 3G3MV http://da.yourpdfguides.com/dref/2889999 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i OMRON SYSDRIVE 3G3MV i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner.

Nye Dimensioner. 1. step: Sti: Finans\Opsætning\Dimensioner\Dimensioner, her opretter du nye dimensioner. Nye Dimensioner Skal der i forbindelse med årsskifte anvendes nye dimensioner, skal du være opmærksom på, at der skal foretages en del opsætninger i Navision Stat. Dette dokument beskriver step for step,

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Programmering i C. Lektion november 2008

Programmering i C. Lektion november 2008 Programmering i C Lektion 3 18. november 2008 Kontrolstrukturer Udvælgelse Gentagelse Eksempler Fra sidst 1 Kontrolstrukturer 2 Udvælgelse 3 Gentagelse 4 Eksempler Kontrolstrukturer Udvælgelse Gentagelse

Læs mere

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006

Programopdatering DSM version 01.57 april 2006 Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering

Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering Spar tid med struktureret programmering! Om PLC programmering 1 MITSUBISHI PLC programmerings software Ved systemtekniker Helge Gulstad Tlf. Direkte: 46 74 01 61 Mob: 21 19 25 64 Mail: hgd@beijer.dk 2

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic RF NB! Produktnøgle og pc-programmet findes på Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck side 2 Quick guide til Elma ToolCheck Det er nemt at komme i gang med at bruge Elma ToolCheck. Følg blot nedenstående vejledning,

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual

Ver TI TEKNIK. Mega Count. Bruger og service manual Ver. 1.00 TI TEKNIK Mega Count Bruger og service manual SYSYEM MEGA COUNT Version 1.00-15/02-2003 Bruger og service manual Produceret for: BRYGGERIGRUPPEN A/S Ceres Allé 1 DK-8000 Århus C. Tlf. +45 86

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat.

Firma Test. Vurderingen af om en fejl er mindre, alvorlig eller meget alvorlig er lavet efter EU standard for overtrædelser. Se det vedlagte notat. Firma Test Analyse køre-hvile-tid august 2012 Vedlagt følger analyse af køre-hvile-tid for august måned. Der er tale om 23 mindre, 6 alvorlige og 4 meget alvorlige overtrædelser. De fleste overtrædelser

Læs mere

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV

Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beokompatible* funktioner med Oneremote Interface Type 3055 Samsung SMT-H3106 / SMT-H3126 YouSee kabel TV Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface

Læs mere

Kvik guide AMC Klient iphone

Kvik guide AMC Klient iphone 1 Kvik guide AMC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med ARP og oprettelse kommunikation fra TwinCat

Tildel fast IP adresse til BC9xxx med ARP og oprettelse kommunikation fra TwinCat APP-NOTE 600001 Beckhoff Application Note Date: 6/20/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang

GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL. Kom godt i gang GB-HD9604T-PL / GB-HD9716T-PL Kom godt i gang Copyright GolBong Danmark 2015 Generelt Tillykke med dit GolBong HD netværksoptager. Denne Kom godt i gang-vejledning, gennemgår hvordan du forbinder og kommer

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Internet Videophone Quick Guide

Internet Videophone Quick Guide Rev. 07152005 Internet Videophone Quick Guide TelePhoSee WVP-2100 Series Introduction Indledning Indtast data i videotelefonen Du kan indtaste tal eller tekst ved at benytte enten den trykfølsomme skærm

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH)

Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Elektronisk dokumenthåndtering (EDH) Allerede i dag har du muligheden for at scanne dokumenter og gemme dem elektronisk i FOF via Elektronisk DokumentHåndtering (fremover forkortet til EDH). Nu har vi

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Windows vejledning til en lokal tilsluttet printer Før installation af printersoftware til Windows En lokalt tilsluttet printer er en printer, der er tilsluttet en computer

Læs mere

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING

STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING SMS1000-GPRS Revideret den 22/10-2005 Manual STYRING OVERVÅGNING ALARMERING DATALOGNING VED HJÆLP AF SMS/GPRS Eksempler på anvendelser Med SMS1000 vil der være helt nye muligheder for at fjernbetjene &

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere