fra tisk~ridir~kt0r~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~ridir~kt0r~n"

Transkript

1 Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar Nr i 1914, i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r maal i Det saltede lioner kroner mot ifjor 2,8 millioner. parti er iaar maal mot Skreifiskerierne er endnu ubei 1917, i 1916, i 1915, tydelige, Lofoten er der fremrnødt Uken 27 januar2 februar. S i 1914, i 1913 og 272 baater, hvorav 150 garnbaater og TRSLDFSKET var ogsaa i maal i Til hjemme 39 doryer fra 1 seilskøite og 77 mosidste uke hindret av uveir, sær forbruk er anvendt 6145 maal mot torbaater. Vestlofoten er stationert lig først i uken for Kristiansund og 6704 i 1917, 1250 i 1916, 4728 i 113 og i Værøy og Røst 38 baater. nordenfor. Paa Søndmør var ogsaa 1915, 1495 i 1914, 4636 i 1913 og Torsdag hadde man paa dybsagn for fisket smaat, saa ukens samlede stor 6000 maal i Brettesnes 55, Kabelvaag 30, Skroven sildfangst kun blev maal mot V ærdien av ukens storsildfangst er 70 stk.; paa liner hadde man for i tilsvarende uke ifjor maal. efter de meddelte priser anslaat til ca. Kabelvaag 30 og med smaagarn for Av sidste ukes fangst indbragtes til Kri kroner og værdien av sæ Skroven 150 stk. Forøvrig landligge stiansund, hvortil der onsdag indkom songens hele storsildfangst antages for uveir. Bø i Vesteraalen fiskedes 52 dampskibe og 20 motorbaater efter en foreløbig beregning at være der noget i uken saa partiet nu er med fangst fra 0400 maal, i gjen ca kroner mot ifjor til stk. Prisen var for torsk 35 nemsnit 90 maal, størrelsen var fra februar ca , til 5 februar øre pr. og lever 75 øre pr. 550 til 590 stk. i maalet og prisen 1916 ca og til 6 februar Der er fisket litt Fet s i l d i Namvar fra 3437 kr. pr. maal. Der 1915 ca kroner. dalen ogsaa i sidste uke og nogen var da tilstede i Kristiansund 70 fiske S i de fis k e t for ve stk y ste n mindre partier er eftermeldt fra andre dampskibe og 30 motorbaater. Nat har ogsaa været drevet under ugun steder, saa det samlede parti er til til torsdag var der mest landligge stige veirforhold. Søndre Bergen 2 ds maal; hvorav saltet saa der indkom i løpet av torsdagen hus mellem Rongevær og Hisken (bedst til handelsvare tønder. kun faa baater, men fredag indkom nordenfor Sotra er opfisket i forløp ne der til Kristiansund 65 dampskibe og uke 4000 maal garnsild og maal 36 motorbaater med 144 maal som notsild. Sildens størrelse er omkring Veiret. Meteorologiske observatomiddehangst, pris 2934 kr. og lør 580 stk. i maalet. Priserne var paa rium beretter: dag indkom 50 drivere med en gjen første haand fra 15~18 kr. pr. maal, Sydkysten har hat svak eller laber nemsnitsfangst av 80 maal, pris 29 dog var den fra 19251/2 kr. for de SV hele uken, men litt elvesno fre 34 kr. til Haugesund indbragte partier. dag og lørdag. Utenfor Aalesund hindredes fisket Stavanger er i uken optat 6000 maal Vestkysten har hat vinde mellem av uveir mesteparten av uken, ons garnsild, herav er litt fisket paa sæt SV og S, meget sterk kuling søndag indkom 4 dampskibe med ialt tegarn utenfor Aakrehavn og Eger dag og tildels storm mandag; sterk 300 maal fra Svinøhavet, fredag ind sund, men størsteparten ved drivning kuling ogsaa lørdag; ellers svak eller kom 65 drivere fra Storholmen med langs kysten nordenfor Jæderens rev. laber. fra 10300, igjennemsnit 56 maal, Sildens størrelse er stk. i. Nordlandskysten har ogsaa hat pris 32 kr. De fartøier som drev paa maalet, pris 1521 kr. Mesteparten overveiende sydlig vind, l~ber ti.l frisk Svinøhavet hadde for det meste vende av silden er saltet og endel er anvendt som oftest, men sterk kulmg trsdag reise for uveir. Lørdag indkom til til hjemmeforbruk. og to:sdag. Lofoten halv sto.rm av Aalesund fra drivning paa Svinøhavet alt er iaar i søndre' distrikt opfisket N tlfsdag, og meget sterk kulmg av Storholmen 60 dampskibe og maal hvorav ~ med SV torsdag og lørdag. motorbaater med fra 10400, igjen garn og med not, mot ifjor. Finmarkskysten har for. det meste nemsnit 65 maal, størrelse 555, pris til 3 februar maal. Nordre 'hat svake, vekslende v1l1de; men kr pr. maal. Forøvrig var Bergenhus, hvor opsynet blev sat den Vardø meldte storm av Nfredag fisket smaat for de andre steder. l februar, har der endnu ikke været aften og meget sterk kuling av NV Til 2 februar er der ialt opfisket noget nævneværdig sildefiske. Vær lørdag morgen maal storsild mot i dien av aarets sildefiske paa vestkysten 1917, i 1916, i 1915, er efter de meddelte, noget ufuldstæn :

2 28 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 februar 1918 Storsildfisket. t~l~gramm~r. pslag /1: Storsildfisket. Aalesund igaar, tiltagende storm mange vendereiser fra Svinøhavet Storholmen 50 drivere hovedsagelig dampere, middelfangst 43 maal,størrese 550, pris 321/2. Tilstede 55 dampskibe, 30 motorbaater og 30 landkjøpere, 3 saltefartøier, 900 mand, iaften landligge. Til Bulandet igaar endel drivere maal, pris pslag /1: Storsildfisket. Til Kristiansund igaar fra Griphavet 52 dampere, 20 motorbaater maal, størrelse , pris Tilstede 70 fiskedampere, 30 motorbaater, 24 saltefartøier, 24 landsaltere og 2760 mand. Vestlig storm. Til Titran igaar 18 drivere maal, pris 3338, sydveststorm, landligge. Til Valdersund igaar fra Haltenhavet 1 driver, 150 maal. Til Bjørnsundværene igaar fra nahavet 1 motorbaat 40 maal. Til Søndresøndmør igaar fra Svinøhavet 23 drivere, 0506 maal, størrelse 550, pris 35, forøvrig vendereise, landligge. Tilstede 6 dampere, 210 motorbaater, 58 landkjøpere, 1630 mand. pslag 15. 1(2: Storsildfisket Til Kristiansund onsdag aften, 6 dampere, maal, pris 3437, igaar bra veir utreise. Romsdalsværene tilstede igaar 80 motorbaater. Til Aalesund onsdag aften 4 dampskibe fra Svinøhavet, tilsammen 300 maal, driverne ute. Til Søndresøndmør igaar 1 damper, 90 maal, størrelse 540, pris 32. pslag 15. 2/2: Storsildfisket. Til Kristiansund igaar fra Griphavet 65 dampere og 36 motorbaater maal, størrelse pris Til Bjørnsund igaar franahavet 10 motorbaater maal, pris 36, gode utsigter. Til Aalesund igaar fra Storholmen 65 drivere, hovedsagelig dampskibe, maal, pris 32. Fra Svinøhavet for det meste vendereise. Til Søndresøndmøre igaar fra Svinøhavet 3 dam~ pere og 2 motorbaater maal, størrelse 550 pris 30. Vaarsildfisket. pslag 19. psynets feltstation 3/2: Søndre Bergenhus, RongeværHisken (bedst nordenfor Sotra) optat forløpne uke 4000 maal garn og maal notsild, størrelse omkring 580, førstehaandspris 1518 (i Haugesund /2) i Stavanger amt samtidig optat 6000 maal garnsild (herav litt paa sættegarn utenfor Aakrehavn og Egersund, men størsteparten ved driving langs kysten nordenfor Jærens rev) størrelse , førstehaandspris Endel sild til hjemmeforbruk, mesteparten saltet. Litt torsk og sei optat utenfor Jæren de sidste dage. Buvik. pslag 21. Haugesund 29/1: dag paa Sirahavet, 4 drivgarnsfarkoster, 1/24016 maal, pris 21, størrelse 560. psynet. pslag 21. Haugesund 30/1: Fra Sirahavet til Haugesund, Karmøen og Espevær idag, tilsammen 50 farkoster maal drivgarnsild, størrelse 560, Haugesundspris l mil sydvestenom Kvitingsø likeledes 1 farkost 12 maal. Bemerk: Rognsund fyrlamper en 3 mil nordvestenom Bergen slukkes første februar. psynet. pslag 21. Haugesund 30/1: dag.endel drivere, etpar 50 maal fra Sirahavet, pns 21. psynet. pslag 21. Aakrehavn 30/1: Tre drivere l mil nordenfor Utsi re idag indkommet hertil med maal. psynet. pslag 21. Haugesund 31/1: dag endel drivere fra Sirahavet 250 maal, gjennemgaaende noget mindre end igaar, pris 20, størrelse 560. psynet. pslag 21. Haugesund 1/2: dag kun enkelte større drivgarnsfarkoster indkommet med god fangst, pris 1921 ; de fleste vendte igaarkveld for ruskeveir. psynet. pslag 21. Aakrehavn 1/2: Paa natsæt idag sydvestenfor Svortingen bra fornemmelse, megen fugl Ferkingstadøerne. psynet. pslag 21. Skudesnæs 1/2: En driver hertil idag 10 maal fanget 2 mil vest av Farsteinen. psynet. pslag 15. 4/2: Storsildfisket. Til Kri pslag 21. Aakrehavn 1/2: Hval og fugl stiansund lørdag 24 dampere og 26 motor 1/4 mil vestenfor Ryvingen. Davidsen. baater maal, pris 2934, igaar pslag 21. Haugesund 1/2: dag natsæt 42 daml?ere og 38 ronotorbaater fornemmelse utenfor Aakrehavn og hval og maal, pns Tl Romsdalsværene lør fugl for Svaaholmene en mil søndenom Egerdag fra na~avet 12 ~otorbaater, sund. Bern er k: Bakkesund fyrlampe (Kors 62 maal, pns 30. Tll Aalesund lørdag fra fjordmundingens sydside) slukkes fra 3dje SvinøhavetStorholmen, 50 dampere og 30 februar. psynet. m?torbaater ~ maal, størr~lse 555, pslag 21. Haugesund 2/2: Drivgarnsfiske pns Tll Søndresøndmør fra SVllløhavet, paa Sirahavet ujevnt, enkelte optil 50 maal, 2 dampere og 18 ~otorbaater, 18?2~, idag pris 21 størrelse De fleste st~rrelse ; pns 32. Utrygt vel[. Tl maatte trækk~ ved midll3tstid for kuling. B]ørnsundværene 19aar fra nahavet 18 mo psynet torbaater maal, pris 3235, God~. veir, men oljemangel. Samlet ukefangst pslag 21. Aakrehavn 2/2: Adskillig nat maal hvorav til Kristiansund , sætgarn staar ute, sydostkuling hindrer idag Aalesund , Titran 800, Romsdalsværene trækning. psynet. 1585, Bjørnsund 1010, Søndresøndmør 820, pslag 21. Aakrehavn 4/2: dag paa 3 Bjugn 350, Valdersund 150, Bulandet 175. nætters garn kun svak fornemmelse sydvest Totalfangst til 2 februar maal hvorav for Svortingen. Davidsen. saltet maal og 6145 maal hjemmeforbrukt mot ifjor maal hvorav saltet maal. Skreifisket. pslag 15. 4/2: Storsildfisket. Til Valdersund igaar fra Haltenhavet 10 drivere maal, pris Aalesund siden lørdag ankommet 35 dampere og 20 motorbaater fra Storholmen maal, størrelse 660, pris 30. pslag 30. Svolvær 30/1: Manda.g Skroven 3 smaagiuntrækninger , dypsagn optil 60, smaagarn Guldbrandsøy 30/60, fo.røvrig ingen forsøkstrækninger. frisklaber landligge. gaar nordlg dag nordost laber klart. Utvalgsformanden. pslag 18. HaltenSulen 2/2: uken pslag 30. Svolvær 2/2: Ankomne baater indbragt 843 maal, pris Saltet hvorav 150 garnbaater, 39 doryer fra l tønder. alt maal, saltet handelsvare seilskøite, 77 motorbaater, Vestlofoten 113, tønder. Fisket de sidste nætter yderst VærøyRøst 38. Kjøpefartøier 6. ntet nævneværdig fiskeparti. nsdag landligge, tors ujevnt. Bjugn lensmandsdistrikt i uken 26/1 til 2/ ilandbragt og saltet i Bjugn 350 dag dypsagn Brettesnes 55, Kabelvaag 3Q, maal storsild. Pris Under indeværende fiske ialt ilandbragt 8660 maal stor Skroven 150, forøvrig ingen redskapstræk Skroven 70. Liner Kabelvaag 30, srr aagarn sild, hvorav saltet 8560 maal. ninger, igaar landligge, idag nordlig svak. Stiftamtmanden. Utvalgsformanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen 2/2: uken 1 hel og 2 delvis sjøveirsdage, Hovden garn , Nykvaag , Aasandfjord , Straumsjøen 2 nætters garn , Svinøyen enkel garntrækning 500. pfisket parti st. hvorav hængt 4500 sl, iset st. Priser torsk 35, lever 75, damptran 26 hl, rogn 14 hl, tranprocent 40, fiskevegt 350, belæg 42 motorbaater, l smaabaater, 254. mand. Lensmanden. Fetsildfisket pslag 47. Namsos 4/2: Nærøy: ndtil 1 dennes optat 1000 maal notsild, pris 810 herav samfængt 1330 tønder. ndestængt staar ca maal. Et nyt stæng sat. Kolvereid: sidste uke optat 1525 maal notsild hvorav til sildoljefabrik 2087 tønder, pris 7 kr., saltet handelsvare 200 tønder, 3456 streks, pris 1~12 kr. alt Namdalen maal notsild, maal garnsild, tilvirket handelsvare tønder notsild, tønder garnsild, sildoljefabrik tønder, her~etikfabrik 775 tønder, agn 608 tønder og set 162 tønder. Politimesteren. pslag 9. 4/2: Til 2 februar anmeldt optat maal fetsild, hvorav 1232 iset, solgt sildoljefabrik , solgt hermetikfabrik og saltet handelsvare tønder. Telegraferingen ophører. Ut~nlanask~ fisk~rj~r. Uken 27 januar2 februar. tdtgramm~r Det svenske sildefiske.. pslag 4. 4/2: Sildefisket Bohuslen hadde eri ukefangst av hl. storsild, pris 2050 kr. Totalfangst hl. mot i og i aar er saltet hl. mot ifjor og mark~dsb~r~tning~r m. o. Uken 27 januar2 februar. tdtgramm~r. Klipfiskmarkedet. pslag 5. 31/1: Generalkonsulen Bilbao telegraferer: Salg 100, beholdning Priser uforandret. Santander ingen beholdning. Paris London Betingelser for Statens kjøp av sild og fiskevarer. Provianteringsdepartementet telegraferer 31 januar 1918: Betingelser for Statens kjøp av sild og.fiskevarer er approbert og vil snarest mulig bli til st ill et fiskeriopsynet, lensmænd og politiet forøvrig til fordeling. m pakning og sortering meddeles foreløbig: Storsild og vaarsild mottages kun i eksportpakkede tønder a 110 netto sortert som følger: Storsild 4/5005/600 6/700 stykker pr. tøndea 110 vaarsild 4/5005/6006/7007/8008/1000 stykker pr. tønde a 110 Al sild skal leveres ganet og skal være lagret i rnindst 3 uker før den eksportpakkes.

3 februar 1918 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 Eventuelt tvistemaalom silden skal godkjendes som storsild eller vaarsild avgjøres av distriktets overvraker, dog med den begrænsning at sild av mindre størrelse end 700 stykker pr. tønde il 110 og sild fanget efter 15 mars kun godkjendes som vaarsild. Kun sild der godkjendes av Finmarkens amt Tromsø amt vrakeren som prima velvirket vare betales med maksimalpris; underordnede Namdalen Nordlands amt ) ) kvaliteter mottages med prisavslag, som S. Trondhjems amt fastsættes av distriktets overvraker. Al Romsdals amt fisk skal være slagtet og vasket før N. Bergenhus amt den kommes i saltet eller hænges og Tilsammen være vel befri et for blod,. rogn og leverslintrer. Seien skal være rubbet (skra Mot i i kke opgit pet, ristet). Saltfisk kjøpes kun tørsaltet, saltrnoden ved levering (mindst i i uker i salt) og tilstrækkelig presset. i ) Lindsaltet fisk, surfisk og utsortert vrak i i kjøpes ikke. Som vrak regnes ogsaa fisk der viser større klephul eller knivmerker. Klipfisk kjøpes kun lagringstør (kassetør). Fisk som ansees utilstrækkelig tørret kjøpes ikke selv med dørslag. Smaafisk betales med 10 Norges fiskerier øres avslag pr. Tørfisk kjøpes kun indtør. Fisk som ansees utilstrækkelig tørret kjøpes ikke selv med Fiskeristatistiken for 1915 er nu utkommet. dørslag. Smaasei under 40 cm. betales med 10 øres avslag pr. anføres samlet fangstkvantum for hvert herred. Paa sidste side, er indtat en forhold til forrige aargang er aargangen 1915 forbedret ved at der Maksimalpris betales kun for fiskevarer som opfylder foranstaaende be Materialets bearbeidelse og aargangens redaktion er likesom for de to tabelover utførselen av de vigtigste fiskevarer til de vigtigste konsumland. btemmelser og sorteringsbetingelserne foregaaende aargangers vedk. utført av cand. real scar Sund. forøvrig og som av vrakeren godkjendes Vi skal her meddele nogen av de vigtigste fakta. som sund velvirket vare. V ærdi u tbyttet av fiskerierne i 1915 satte rekord over alle tidligere Underordnede kvaliteter mottages aår med 87.3 mill. kroner mot 61.9 mill. i Medregnes hvalfangst med prisavslag som fastsættes av og sælfangst kommer beløpet for 1915 op i over 118 millioner mot 98 mill. distriktets overvraker. Sælgerne gives i disse tal er ikke fiskernes forbruk av egen fangst m~dregnet opgjør med betaling netto kontant dette vil de øke summen med 2.7 mill kroner, heller ikke tilførselen til efter levering paa vedkommende statskommissionærs Kristiania og Bergen og endel andre summer (som gjemmer sig i opgaverne mottagelsessted og vil for de distrikter hvor fisken er fanget). bh fiitaf for lagringspligt, bankgaranti De to sidste aars utbytte, korrigert paa samme maate stiller sig saadan: m. v. Staten forbeholder sig dog ret til om fornødent at tilpligte sælgerne at lagre solgte sildepartier mot samme godtgjørelse som fastsat for Statens Aar Værdi Kvantum kommissionærer. Disse er ikke forpligtet til at motta mindre partier end henholdsvi~ 50 tønder sild 1000 saltfisk og klipfisk 500 tørfisk. Ethvert kjøp er betinget av, at der for vedkommende parti leveres klausulerklæringer overensstemmende med Provianteringsdepartementets kundgjørese av 22 desember Staten kan naarsomhelst ophøre at kjøpe eller nedsætte priserne for hvilkensomhelst av forannævnte varesorter tilvirket av fangst der ilandbringes efter den dag som fastsættes i eventuel kundgjørelse herom. Distrikt fetsildfisket '9 t 1J 8, til 2 februar. Derav alt optat Solgt Solgt set sildolje hermetik Saltet maal maal fabrik fabrik maal maal 1000 kr. tons Gjennemsnit Stigning Do. i % Do. over gj.snit Do. i %

4 30 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 februar 1918 De to følgende tabell~r gir en oversigt over værdi av de forskjellige fiskesorter i de tre aar Nr. Fiskearter Anført i nummerorden efter værdiutbytte i 1915 V ærdi \ 0/ V ærdi % V ærdi % 1000 kr kr kr. ~~ ++ 1 Skrei Fetsild l Loddetorsk Storsild og østlandssild Vaarsild Smaasild Kystmakrel l Sei Brisling slandssild... l Hyse l 715 l Fjordtorsk l Banktorsk l Laks l.22 l Brosme Lange Hummer Kveite Agnskjæ12) Tareaske 2 ) Uer Ræker Nordsjømakrel l Nordsjøsild l4 25 Blaalange... ; l l3 26 Aal l Rødspette l4 28 slandstorsk Sjøørret Haakjærringlever ) Krabbe 2) Hvitting Svartkveite 2) ) 34 Lyr Steinbit Lodde < Pighvar <0.0)1 i > 38 Blaaskjæl < c 39 østers < Skate... 2 <0.01 <1 < _1) l ) l _1) l l 2 41 Horngjæl < <0.01 J Andre og ikke særskilt næ_vn_t_e '_'_1 5_8_9_1 0_.6_8_1 39_4_1 0._6 4 1 Tilsammen Sammendrag: 42 Torskefiske (alle) Sild, brisling, makrei Andre l ~~ ~ 1) ndbef. i tallet for Fjordtorsk. 2) 1912 og 1913 under Forskjellig. 3) Derav Finmarken kr. amtmandens beretning angis for dette amt alene en værdi av kr \onsulatbtrttningtr. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat. 7 januar. 1918: mport og omsætning av klipfisk i uken fra 31 desemb jan. 1918, alt pr. kvintal a 50 kilo, androg til: Bilbao: Beholdning pr. 6 jan norsk, intet salg. Santander: ngen beholdning. Paa Madrids børs notertes 5 januar: Ptas pr. 100 fres. a/v 1/ Paris pr. 1 ~ a/v 1/ London. Angaaende sardinfisket i forløpne uke indberetter vicekonsulaterne føl gende: Vigo: Meget daarlig, der ilandbragtes 791 kurver. Santander : ntet. Rognmarkedet i Vigo var fuld stændig dødt, og var saaledes behold ningerne uforandret. Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat 14 januar 1918: mport og omsætning av klipfisk i uken fra 714 januar 1918, alt pr. kvintal a 50 kilo, an drog til: Bilbao: Salg 300, beholdning pr 13 januar, norsk. Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. 80 for norsk. Santander: ngen beholdning. Paa Madrids børs notertes 12 januar Ptas pr. 100 fres. a/v 1/ Paris pr. 1 ~ a/v 1/ London. følge indberetning fra de respektive vicekonsulater var sardinfisket i for løpne uke daarlig i Vigo, idet der ilandbragtes 813 kurver, og i Santander intet. Rognbeholdningerne i Vigo var ufor andret. Variationen i opfisket kvantum av vore fem vigtigst e fiskearter sees av nedenstaaende tabel for aarene : Aar Sild Torsk Sei Bris ling Makrei tons tons tons to ns tons ] Gjennemsnit (Fortsættels e næste side.) Fra konsulatet i Messina, datert 5 januar 1918: løpet av desember er ingen tørfisk importert. mport av klipfisk i samme tidsrum: Fra Milano prima kvalitet 8695 sekunda 2629 Kurrante priser for klipfisk: 1 kvalitet. Lire 500 2,,350 Fra generalkonsulatet i Lissabon, dat. 3 januar Siden forrige rapport har der ikke været,nogen tilførsel til klipfiskmarke det i Lissabon. Priserne er uforandret

5 1 6 februar 1918 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 31 og konsumen meget liten paa grund av mangel paa olivenolje. Paa markedet i porto ansloges beholdningerne pr. 31 desember til 3600 tons engelsk fisk. Priserne holdt sig uforandret. Fra generalkonsulatet i Genua, dat. 19 januar Siden min indberetningav 22 f. m. er der ikke ankommet nogen fisk fra Norge til Genua. De herværende importørers salgspriser stiller sig nu saaledes: Markedets 'Pris pr. 100 tendens ufortodet. Stokfisk... rolig lire Klipfisk, islandsk smaafisk... mangler Klipfisk, labrador st yle... livlig 500. do. egte do. hyse Alt ; 4 % kontant, frit fra lager frihavn, efter Genua vegt. Stokfisk er utsolgt engros og kun smaa partier findes i detaljhandelen. Med næste Thoresenbaat ventes hertil nogen mindre partier. Betydelige partier er ankommet av klipfisk fra labrador, hvilket synes at ha trykket markedet. Priserne har en sterkt faldende tendens, idet flere ladninger ventes hertil usolgte, og utbydes til priser som ligger under de ovenfor anførte. Brisling etc. tilf.ørt Bergen i tiden 26/1 2/ Hvortil Bris P' Smaa P'!ing fls. sild fls. skj. pr. skj. skj. pr. skj. N.Bergenhus amt Do. S. Bergenhus amt..... Helgeland Tils V ærdi brisling... kr smaasild Tils. kr (Fortsat fra foregaaende side.) Fordeles værdien av de egentlige fiskerier paa de forskjellige kyststrækninger blir forholdet følgende: Amter og kyststrækninger Tons Kvantum Værdi 1000 kr.] \ Pris øre pr. % %, Smaalenenes amt Akershus amt Buskerud amt Jarlsberg og Larviks amt ' Bratsberg amt Nedenes amt Mandals fogderi Skagerakkysten Lister fogderi Stavanger amt S. Bergenhus amt G 11.2 Bergen (5248) (0.94) (2088) (2.39) 39.8 N. Bergenhus amt Nordsjøens kyst Romsdals amt S. Trondhjems amt N. Trondhjems amt Nordlands amt Tromsø amt Norskehavets kyst Finmarkens amt shavskysten '8 alt Antallet av fiskere var i 1915 ifølge ber. fra ulykkesfors. for fiskere mand, men efter lensmændenes opgaver 88298, hvorav drev fiske som eneste erhverv, som hovederhvervog som bierhverv, mens personer deltok i fiskens tilvirkning og 6609 arbeidet ved hermetikfabrikker sildolje og guanofabrikker. Fiskeflaatens størrelse i 1915 og utvikling siden 1906 da de første opgaver derom blev samlet, vil sees av nedenstaaende tabel: 11906]1907]1908]1909]1910 ]1911 ]1912]1913]1914]1915. Dækkede fartøier: 1) Dampere ) Motorfartøier ) Seilskøiterover 18ton ) Do. under 18 ton l. Aapne baater: 1) Motorbaater ) Doryer.' ) Andre aapne baater Samlet værdi av alle fiskefark. (000 utelatt) Redskaper. fjor gjordes det første forsøk paa at offentliggjøre opgaverne over antal av forskjellige slags redskaper og deres værdi. Det har været nødvendig at indhente en hel del supplerende oplysninger fra lensmændene, som med stor beredvillighet har git alle forlangte oplysninger. Her anføres anta l av de vigtigste redskaper, idet tallene for 1914 og 1913 tilføies: Kilenøter ? Snurpenøter for sild brisling

6 34 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 6 februar 1918 De skotske fiskerier~ (Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og rland.) skaffe passende sild til røkning. Der var nogen agitation for at nedlægge norske specialiteter' som gaffelbiter, krydderisild, appetitsild etc. men praktisk December 1917 DecemberJanuar 1917 talt ingenting er blit pakket. No gen smaa mængder av makrelfillet, Cwts. ~ Cwts. ~ laksefillet og sildefillet, er bl it nedlagt For alle sorter tils paa norsk maate, men partierne har 'pecifisert for følgende sorter: 1 været saa smaa at de ikke har været S at regne med. Dette er dog at beklage for man tror at ganske store forretninger kunde bli gjort i denne vare, likeledes ved nedlægning av ansjos i bokser. Men tiderne kan forandre sig og nogen av disse varer kan bli tilført markedet senere, i det mindste haapes det. mporterte sardiner. Den franske regjering har ikke hævet eksportforbudet paa sardiner, og det er ikke mulig at faa fat paa nogen av disse. Nogen sardiner kan faaes fra Spanien og Portugal, men priserne er saa høie at salget er reduceret meget. Det er ingenting mot hvad det var i normale tider. m man betragter hele situationen ser man ingen utvei til lavere priser. virkeligheten peker alle tegn i retning mot en vedbliven av de nuværende priser med en stigning senere i sæsongen. Sild ! Brisling Makrei Torsk Lange Sei Hyse.. ' Flyndre... ' Kveite : Beholdningerne av saltet sild pr. 31. december 1917 utgjorde ialt tønder ganet og tønder uganet. psynet Nordre Bergenhus. Departementet bestemmer at opsynet ved sildefisket i Nordre Bergenhus, trær ikraft 1 februar. Som opsynschef fungerer, likesom ifjor, overretssakfører Bruvoll, Moldøen. Romsdalsopsynet. Departementet bestemmer at Romsdalsopsynet skal træde ikraft 4 februar. Da opsynschef Puntervold er utnævnt som direktør for Statens Fiskecentral, tør Knut Valderhaug konstituert som opsynschef og utvalgsformand ved torskefisket i Romsdals amt. Statens hvalfangst. Den 18januarblevdermed Heklal fanget en finnhval, 66 fot lang. Maveindholdet var hovedsagelig storsild. Hvalen blev fanget ved 58 28' N B og 10 49' L. (ca. 8 mil syd av Thorbjørnskj ær fyr). Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) Kvantum f~/2u~~~8til Hvad der fiskes i 'uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. (Quantities reported too late to be incuded in the report for this week are added to totals for next week.) 1 A, Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... hl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaa!sildfisket (Spring Herring), februarmars... maal a 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember l ) , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)... maal a 150 liter b. for østlancdet (the South Coast)... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember l) tar., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssild indk(i)mmet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celanq landed in Norway) (Barreis, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved d(i)rgere i Nondsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) o Kristiania, er opsynsbetjent og di rek Totalkvantum til 2/ ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (Alt mackerel, used fresh or exp. in, ice or salt ed for the Scalldinavian. c:)arket, is not included).. ~~ Ved eftertryk av disse meddelelser m aa Fiskets Gang angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri.

7 Fetsild Toldsteder Vaarsild og s~aaretl Storsild sild Kristiania.. Sandefjord.. Kri~tiansand. Fleld<efjord.. Stavanger Kopervik... Haugesund. '1 14 Bergen..., florø.... Aalesund... Kristiansund. Trondbjem.. Bodø.... Svolvær.... Narvik.... Tromsø.... Hammerfest. Vardø Vadsø. Andre ' norgts utførst a\1 fisktj.odukttr fra l januar tu 2 ftbruar 191$ og alt l ul<en Nordsjø l Brisling slands 1{lipfisk, Klipfisk, islandsk Rundfisk sild sild norsk etc uktn som tndtt 2 ftbruar. Rogn l U ' l D.m. tran l R.m. tran Blank Brun Rot Hyse, Anden skjær Sei rund tørfisk j<g. Brunblank Haa kjærr ) Tolds!eder KristiaJlia. Sandefjord. Kristiansand. Flekl<efjord. Stavanger. Kopervik.. Haugesund. ~,ærdet.valolje Hvaltran Sæltran Bottlenosetran Sildetran Sild, fersk ks. Sild, røkt Makrei, saltet Makrei, fersk laks, fersk Bergen =1 levende Anden Hummer aal fersk fisk stk. Florø.... Aalesund KristiansuJld. 327 Trondhjem l 015 Bodø... 2 tih 42 Svolvær Narvik....! Tromsø jl Hammerfest l 462 Vardø... ' Vadsø...., Andre. ;~lt' === Fisk, saltet fartøi Fisk, saltet i 3 Sildemel =11,1 1~~6+ l 71 li_15~ ~' ~ luken ~ , {tie 9LJb51ti /60 11()9 1) Heri medtat 200 surtran og 421 pressetran. Fiskeguano Sælskind Hermetik l l if 368 l

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken

STOR. SILDFISKET, som gjennem pris kr. 38 pr. maal. Senere i uken an Uk~ntng~ m~da~~ls~r for norsk tisk~rib~ariftj fra tisktridir~ktør~n nsdag 22 januar 1919 Nr. fangst 35 maal, pris kr. 38, tirsdag nqr$k~ fisk~ri~r~ fra Svinøhavet-Storholmen 5 dam~ Uken 12-18 januar.

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere