fra tisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar saaledes: foregaaende 5 aar. Man hadde gjen Uken 5 ars. nesnitlig for Henningsvær torsdag stk. paa garn og 400 paa line, aal aal Svolvær og Skroven stk. V a a r s i l d fis k e t faldt eget Total og flere andre steder opiot lignende godt for EgersundAaensire, hvor Herav garnsild fangster. Fredag og lørdag uveir. an paa garn hadde gode fangster. landnotsild.. : Ukefangsten blev,8 ill. stk., der Søndeno Kvitingsøene og okring snurpenotsild er større end paa flere aar naar und Fisket i Søndre distrikt t 'f D d Røvær Q i Hordalands sk] ærg.. aard '} ages Jr. et sale e parti er <J i Sogn og Fjordane 4_ var der ogsaa et bra garnfiske. Der Total saltning iaaf 5,0 ill. stk. ot 8,5 ifjor, 3,5 i var idt i uken gode utsigter) en 920,2,3 i 99 g,8 i fredag og lørdag blev der uveir so 920 var til otrent sae tid var partiet 9,9 ill. stk. Der deltar hindret fisket. Der blev i første halv opfisket aal, i 99 l i Lofotfisket 4540 baater ot 4677 del av uken sat en hel række sa ave l aal, i aal og i ifjor og 3289 i 920. Av kjøpefartøier større so indre notstæng, saa der 97 l aal. er freødt 249 ot 62 ifj or og 06 staar adskillig sild i laas. Der blev V ærdien av vaarsildfisket i begge l silofofen er stationert ogsaa gjort ange gode snurpenoi distrikter er iaar beregnet til ca. 358 baater og 93 kjøpefartøiel _ fangster. Torsdag var prisen for kr. ot ifjor, Prisen var for usløiet fisk 80'::0 garnsild 6, landnotsild 7ljz og for i 920, i 99 øre pr. stk. og for sløiet 20 øre pr. snurpenotsild 7 kr. pr. aal. Der og kr. i 98. Leverprisen var 2534 og rognblev i uken optat ialt hek0 Sto r s i l d fis k et nordenfor Stat prisen 2035 øre pr. liter. Fiskens liter (= 3330 aal), hvorav 0000 dreves ogsaa i sidste uke av enkelte vegt var pr. 00 stk. hl. ed garn, hl. ed land baater paa Mørekysten og fangsten (ifjor 26030), altsaa iaar større not og hl. snurpenotsild. alt gik hovedsagelig til agn for torske fisk. Der gaar stk lever er i søndre distrikt opfisket iaar ilsket. Ukefangsten var 435 aal i l hl. (ifjor ) og l hl. lever hl, hvorav hl. ed og det salede kvantu er nu gir 5058 liter dapedicintran. garn, hl. ed landnot og aal, hvorav iset aa, sal. Paa Yttersiden har fisket faldt bra hl. ed snurpenot. Middel tet aal, hjeeforbruk og da partiet nu er l stk. ot prisen for hele sæsongen sættes til agn 2457 aal og solgt til sild ifjor kun stk. og paa Helgekr pr. hl. for garnsild, kr oljefabrikker 2690 aal. fjor var land er partiet stk. ot for landnotsild og kr pr. hl. for partiet aal, hvorav saltet ifjor. Fosen er partiet snurpenotsild. Værdien vaarsid aal. Værdien av aarets stk. ot ifjor. Møre fisket blir saaledes 2.8 ill. kroner storsildfiske kan beregnes til heniot er torskefisket fredeles saat i lik. ot 2, ifjor, 6,9 i 920, 2,6 i 99 ' kroner. bet ed ifjor. Partiet er 'nu og 20,0 ill. kr. i 98. Desuten er S kre i fis k e r i e r n e. Der fore stk. ot ifjor. Deriot der i sondre distrikt' opfisket ligger nu opgave for vinterfisket i har torskefisket i Sogn og Fjordane stk. torsk, pris kr..25 pr. stk. og Finark for januar. Der blev op tat sig godt op i de sidste dage av stk. sei a 70 øre. fisket torsk (= uken, saa det salede kvantu nu er Sogn og Fjordane var der for stk.). Desuten hyse stk. ot stk. ifjor. Kinn et bra sættegarnsfiske de sidste Pris torsk 220 og hyse 88 øre Her er tilstede 279 baater, 8 kjøpedage av uken en uveir hindrede pr. Sidste uke fiskedes bedst for fartøier og 43 kjøpere paa land. driften. Ukefangsten blev 905 aal Vardø, hvor an hadde fra 200 Rundfiskprisen var fra 6000 øre sæuegarnsild og 00 aal drivgarn 7500, gjennesnitlig 2000 og pr. stk. og for leveren 25 øre literen. sild, pris henholdsvis 79 og 9 kr. for Vardø herred optil 4500 kg id Det salede skreifiske stiller sig aalet. alt iaar 2730 aal hvor delfangst 000 iaar til ars saenlignet ed av saltet 7620 aal. Salet værdi Lofoten fiskedes bra flere steder. (le to foregaaende aar: av sildefisket kr Partiet er ikke hittil saa stort so

2 92 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FisKERiDREKTØREN 5 ars i Total ill. stk., Hængt Saltet Daptran h.l Lever Rogn Skreifisket. Brtningr. Fra opsynsbetjenten' i Halten for uken 4/3/3 922: Belæg uforandret. 3 hele og delvise sjøveirsdage, Ukeparti : Fisk stk, rogn 58 hl., lever 5 hl. Av leverpartiet anvendt til dapning av edieintran 86 hl., hvorav utvundet 47 hl. Lever tilovers til anden tran 29 hl. Priser: Fisk rund 80 øre, kilopris 20 øre, rogn 20 øre pr. liter, lever 5 øre pr. liter. alt: Fiskeparti stk., rogn 334 hl., daptran 32 hl, lever tilovers til anden tran 43 hl. dag stor av nordvest, snebyger. Storsildfisket. tdgrar. pslag 5. 2/3: Storsildiisket: Ukefangst 435 aal. Totalkvantu til ars nordenfor Stat aal, hvorav iset efter berigtiget opgave' aal, saltet aal, hjeeforbruk og' agn aal, solgt til sildoljefabrikker 2690 aal. pslag 8. Trondhje /3: psyn.; betjenten Halten telegraferer 4 ars: HaltenSulen 25/24/3 ukefangst 870 aal, solgt fersk 368 aal. 504 aal saltet ed 756 tønder, pris 89. alt: 8444 aal, solgt fersk 259 aal, 7297 aal saltet ed tønder. Fylkesanden. Vaarsildfisket. pslag 9. Haugesund 8/3: Søndre vaarsilddistrikt igaar og idag optat tilsaen: Utenfor RekefjordEger'Sund (25 baater) 000, i og søndeno K vitingsøerne (300) 6500, KartenSelbjørnsfjorden (300) 7000 og nordenfor Sebjørnsfjorden (75) 500 aal garnsild, dernæst?kring Røvær og i Hordalands ytre sl{jæraaard 200'0 aal landnot og 3500 aal posenotsild. Respektive iddelpriser 6%, 2 og 7X kroner aalet. Av denne sild iset 40 og saltet 50' pet. Gode utsigter til lortsat sildefiske og torskefisket koner sig. BUVlk pslag 9. Haugesund 9/3: Søndre vaarsilddistrikt: ptat utenfor Aaensire Egersund (25 baater) 7750, i og. søndeno K vitingsøerne (250) 8500, okrg Røvær (25) 750 og i Hordalands skjærgaard (275) 2000 aal garnsild, derhos tilsaen 2000 aal landnot og 4750 aal posenotsild ; respektive iddelpriser 6, 7n og 7 kroner aalet, notsilden størrelse 580, av denne sild saltet 20 og iset 3 tusen aal, ruskeveil'. Buvik pslag 9. Maaløy /3: Vaarsildfisket i Sogn og Fjordane. Fisket har endnu foregaat kun for, Kinn hvor ukekvantu 905 aal, hvorav saltet 335, hjeeforbruk 570 aal, prisen 79. pslag 9. Haugesund /3: Søndre vaarsilddistrikt: Fisket noget hindret av ruskeveil' igaar og idag. alt optat iaar hl. garnsild, sat hl. landnot og hl. posenotsild. Respektive iddelpriser 5%, ln og 6 n kroner hektoliteren, hl. sild iset og 0'5 000 hl. saltet, resten til fabrikker og hjeeforbruk Derhos optat iaar' torsk og ' sei a henholdsvis 25 og 70 øre, tredjeparten av torsken saltet og tredjeparten av seien hængt, resten av fisken helst hjeeforbrukt. Buvik. fiske ved Fedje og langs 0igarenHernar Korsfjorden. pslynet. pslag. 2. Kvitingsø 0/3: Paa natsæt her idag tildels bra fangster, bedst rundt o Kraage. pslag 2. Egersund 0/3: Ved Egersund litet sat og islig fiske, utfor Sokndal rike fangster natsæt. Lensand en. pslag 2. Egersund /3: Utenfor Egersund ubetydelig fiske, utenfor Sokndal ujevnt, tildels bra fangster natsæt, uveir vanskeliggjør trækning. Lensanden. pslag 2. Kvitingsø /3: Helst islig paa natsæt herokring idag, dog pslag 2. Kvitingsø 8/3: Ganske is endel bra sluper. lig paa natsæt herokring, idag. pslag 2. Sund i Midthordland 8/3: lnat 2 stæng FugløStolel,,l Hernar, godt laldsætfiske Heggholen, Hernar, Lønø, Stolen. pslag 2. Egersund S/3: God natsætfangst utenfor Egerø. Lensanden. pslag 2. Haugesund 8/3: 0 farkoster drevet NV av Røvær aal, endel farkoster drevet i Bøelfjorden, indre ilgster, pris 7, l indre streng Brandesund nordside hvor ujevnt tildels bra natsætfangster, større stæng Haapollen, større snurpelandstæng Rogø, forneelse natsæt Melingsvaag, større stæng TorskaHisken, hvor endel baater bra natsætfangster, for 80 baater Nordvaagen, Espevær og Nordøerne bare forneelse, indre stæng GulholHæ Espevær, forneelse natsæt Bøelhavn, 6 baater Rosholen 26 aal, Røværs nordside gode natsætfangster, storre snurpelandstæng Gitterøen, l indre Garnviken og indre Nipsholen inat. pslag 2. Haugesund /3: Paa Utsirehavet inat 2 farkoster drevet okring Røvær, av disse hittil indkoet 8 ed fangster 3:20:2 aa), pris 7.00 paa natsæt okring Røvær islig, Espevær sydside ujevnt, tildels bra, Espevær nordside og Nordøerne bare forneelse natsæt, Hisken, 0klandsvaag og Brandesund bare forneelse, l baat forneelse Hjertnesvaag, Bøeløen8 indside idag, indre stæng Gisø idag. pslag 2. Egersund 3/3: 0 skøiter ujevne fangster natsæt utfor _Sokndal. Lensanden. pslag 2. Haugesund 3/3: kring Røvær islig tildels bra natsætfangster, indre stæng Mølstrevaag, saesteds indre natsætfangster, endel baater bra natsætfangster Espeværs sydside, hvor større og indre stæng idag, bokast Hjartnesvaagen in at. pslag 2. K vitingsø 3/3: l større stæng paa Aurviken idag, hvor ogsaa en posenotdaper en god slup. pslag 2. Kvitingsø 9/3: Meget gode pslag 2. Egersund 4/3: Ujevne tilnatsætfangster herokring idag. dels bra natsætfangster ltenfor Sogndal. Lensanden. pslag 2. Egel'sund 9/3: Utenfor pslag 2. Solsvik 4/3: gaar et litet Egersund ujevne tildels bra fangster, nat stæng HaatvikenSelbjørnen, et større sæt utenfor Sokndal, eget gode natsæt Møgster, in at godt landsætfiske Stolenfangster. Lensanden. Selbjørnen. pslag 2. Bekkarvik 9/3: nat et pslag 2. Kvitingsøy 4/3: Paa natstæng Horn., bralandsætiske Tælevaa sæt herokring idag helst islig, dog en gen, Storesund. del sluper. pslag 2. Haugesund 9/3: Paa Utsirehavet inat 20 farkoster drevet nord av Røvær, av.lisse hittil indkonet 8 ed fangster aal, pns 7.00, 2 farkoster drevet vest av Espevær 0 og 20 aal, drevet SV av K visøy 50 aal, okring Røvær gode natsætfangster Espevær og okring Bøeløen,.sydside at Risken og Brandesund nush.g natsthske, 2 indre stæng JeitungHlsken dag. pslag 2. Haugesund 0/3: Utsirehavet inat 3 drivere, hvorav lindkoet hittil ed 5 aal, pris 7. kring GitterøenRøvær nogen faa baater sat gode fangster natsæt, pris 6. 2 indre st.æng Kraakevaag idag, for syd og D:0rdslden Espevær sat Nordøerne og oknng Bøeløens sydside bare forneelse paa natsæt, 0klandsvaag, Haapollen og Brandesunds sydside indre natsætfangster, l stæng nordsiden Brandesund, fisket hindret av ruskeveir. pslag 2. Døseherholen 0/3: dag stængning ved Hernar, ret bra landsæt pslag 22. Rognaldsvaag 9/3: Kinn vaarsildfisket paa natsæt idag Ytrøkilleren 6305.aal, pris kr. 7.50, bra utsigter. pslag 22. Rognaldsvaag. 0/3: Kinn vaarsildfisket: Paa natsæt idag Ytrøen eget rikt fiske, pris usat. Bra utsigter. pslag 22. Rognaldsvaag /3: Kinn: Ytreøen idag 30 farkoster tildels to nætters garn 5404 aal, pris kr Skreifisket. pslag 34. Aalesund 8/3: Deltagelse i torskefisket i Møre fylke er 3 dap skibe, 099 dækkede otorbaater, 252 aapne otorbaater, 33 aapne baater uten otor ed ialt 8645 and, herav Nord ør 69 dækkede otorbaater, 77 aapne otorbaater, 92 aapne baater uten otor ed 787 and. Rosdal 262 dækkede

3 5 ars 922 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 93 otorbaater, aapen otorbaat, ingen aapen baat uten otor ed ialt 600 and. Søndør 3 dapskibe, 668 dækkede otorbaater, 74 aapne otorbaater, 25 aapne baater uten otor ed 5258 and. Fisket saat, ujevnt over hele Søndør og Rosdal, noget bedre for Nordrnøl' især for Kristiansund opsynsdisttikt hvor paa overstaaede garn , paa line ogsaa der saat, g paa ryk, saat over hele fylket, enkelte dapskibe for Aalesund tirsdag garn 350, line , urolig, tildels storende veil' har hindret driiten. En større del av fiskerflaaten paa Søndør reist til Sogn og Fjordane, fisket i Borgundfjorden fredeles saat, dagsfangster garn 020, liten deltagelse. psynschefen. pslag 24. Aalesund /3: Møre fylke opfisket stk. skrei, 34 hl. rogn, 297 hl. edicintran, 75 hl. lever opsat, herav Nordør henholdsvis , Rosdal , Søndør Leverholdighet , vegt pr. 00 sløiet kg'., tranproeenten 5458, rundfiskpris 7500, leverpris Fisket har hele uken været hindret fra ratione drift av urolig storende veir, enkelte garntrækninger av overstaaede bruk, Nordør , Rosdal , Søndør Fredag ange bra fangster paa garn fra Storholen til Breisundjupet, en en stor del sei, for Fosnavaag saat, bra for Sandshavn, paa line ujevnt, est saat, enkelt baat Aalesund optil 400 ryk saat overalt. Bor' gundfisket yderst slet 00, liten deltagelse. dag stor av sydvest. psynschefen. pslag 25. Kalvaag 8/3: Torskefisket Sogn og Fjordane de sidste dage: Raudeberg fiskefelt nord for KraakenesVaagsvaaghavet fisk, Flister ubetydelig, Kalvaag, Frøisjøen, Grundene, Minne 575, Breangerhavet og Pollen 45500, ryk og saagarn , Breangerpollen, Torvanger, Nesje 00000, robaat 30400, ryk 580, Kinn, Flokenes saagarnsbaat 2000, Kinn, Batalden storgarnsbaat 208, rlyk 520, V aagsvaag, Vetviken, Veststeinsund garn 30900, ryk 40250, Bortne garn 5070, ryk 050, Torskangerpollen og Kvalheisviken ubetydelig, Selje ut av Stat 2030, Stadt garnbruk , Skaarafjorden 630, leverholdighet , rogn , fettprocent 50 55, leverpris 25, rundfiskpris Deltagelse: fiskedapskib, 670 otorbaater, 366 saabaater, 242 rykbaater, 43 landkjøpere, 8 kjøpefartøier, 48 trandapere, 5 seilere, 5643 and. psynschefen. pslag 28. Sørgjæslingene 4/3: Viknafisket 2 ars 922: ptælling hindret grundet storkuling. Sklinnafisket ars 922: Fiskeparti 9000, alt hængt, dap tran 98, leverpartiet 94, rognpartiet 70. Kilopris 22, rundfisk 8085, lever' pris og rogllpris 22. Mandag garn gjennesnitlig 400, tirsdag 250. Flatangerfisket ars 922: Fiskeparti 44000, daptran 02, rognparti 0. pslag 29. Bodø /3: Yttersiden opfisket ialt stk. torsk, hvorav hængt , saltet 56 88, iset 3 922, daptran 247 hl., lever 76,. rogn 724. Helgeland: pfisket ialt stk. torsk, hvorav hængt , saltet , iset , daptran 69 hl., rogn 872. Salten: pfisket ialt stk. torsk., hvorav hængt 8500, saltet 2 500, lever 0 hl, rogn 90. Fylkesanden. pslag 30. Balstad 8/3: Lørdag gjennesnitlig garn Risvær 80, Brettesnes 70, Skroven 60, Svolvær 450, Kabelvaag 250, Hopen 230, Henningsvær, Røst 40, Stasund 90, linebaater Risvær, Brettesnes, Stasund, Balstad 50, Skroven 70, Kabelvaag 400, Hopen 50, Henningsvær 90, lineskøiter Brettesnes 80, Svolvær, Hopen 300, Henningsvær 500, Stasund 80, dypsagn Risvær 80, Brettesnes, Skroven, Kabelvaag 40, Henningsvær 00, 2 garndapere Svolvær Mandag gjennesnitlig garn Risvær 400, Brettesnes 00, Skroven, Svolvær, Hopen, Henningsvær, Stasund 200, Kabelvaag 80, Ure 70, Balstad, Værøy 50, Røst 20, linebaater Brettesnes, Skroven, Stasund 50, Kabelvaag, Henningsvær 200, Hopen 70, Ure, Balstad 80, Værøy 70, lineskøiter Brettesnes, Hopen; Stasund 70, Skroven 280, Svolvær 300, Henningsvær 450, dypsagllsbaater Risvær 60, Skroven, Hopen 40, dypsagllsskøiter Skroven 60. Tirsdag gjennesnitlig garn Risvær 350, Brettesnes, Stasund 200, Skroven 220, Svolvær, Ure 20, Hopen 40, Henningsvær 400, Balstad 80, linebaater Risvær 00, Brettesnes, Stasund, Balstad 60, Skroven, U re 80, Hopen, Henningsvær 40, lineskøiter Risvær 400, Brettesnes, Stasund 230, Skr'oven 260, Svolvær 200, Hopen, Balstad 30, Henningsvær 350, dypsagns baater Risvær 90, Skroven 30, fiskepris usløiet 8005, leverpris 2533: rognpris 2835, idag godveir. Utvalgsforand en. pslag 30. Balstad /3: Fiskeparti 5.00 ill., hvorav 3.29 saltet,.57 hængt, resten anderledes tilvirket, leverparti 253, dapedicintran 0050, rognparti 06 hl, leverholdighet , tranprocent 5058, fiskevegt garnfisk 323, linefisk 338, fiskepris usløiet 8:l 0, kilovis 20, Henningsvær 50, Hopen 20, Balstad 30, lineskøiter Risvær, Hopen 90, Brettesnes, Skroven 220, Svolvær 380, Henningsvær 400, Stasund 70, dypsagnbaater Risvær 20, Brettesnes 40, Skroven, Kabelvaag 60. Fredag sydvestkuling, landligge, idag nordlig frisk snetykke, kun delvis utror. Utvalgsforand. pslag 32. Vadsø 8/3: Kvantu vinterfiske januar torsk, hvorav saltet 50 40, hængt , iset 93302, fersk 500, forbrukt 20350, hyse, hvorav hængt , saltet 2500, iset , forbrukt 6300, 66 hl. lever, 72 tønder daptran. Torskepris 220, hysepris 88, leverpris 85. Fylkesanden. pslag 32. Vadsø 0/3: Loppa: Dyps, agnsbaater , Hjelsø d,ypsagnsbaater 300, Snefjord og Bakfjord garnbaater , loddeagnet line optil 350, Ryggefjord og Kobbefjord garnbaaler optil 40, Kjøllefjord liner , garn torsk, Dyfjord linebaater , Vardø herred dypsagn , Vardø 6 dypsagn Loppa lodde tilstede. Sild av saa størrelse tilstede Kobbefjord, lodde stængt Vadsø. Fylkesanden. pslag 36. Bø i Vesteraalen /3 : Siden forrige beretning har fisket tat av over alt, fangsterne har gjennesnitlig været 00 stk., flere baater gjør sig reisefærdig til Lofoten, opfisket parti stk., hvorav iset stk., hængt stk., daptran 962 hl., rogn 345 hl. Lensanden. pslag 36. Breistrand 0/3: 0ksnes: Belæg, fiskevegt, priser, leverholdig so før, fisket nu gjennegaaende saat, partiet uvæsentlig forøket. Lensanden. pslag 36. Dverberg 0/3: Siden sidste beretning 4 hele, 2 delvise sjøveirsdager, opfisket stk. torsk, hvorav 3000 saltet, 5000 hængt, resten iset, 354 hl. lever, hvorav dapet 62 hl. dapedicintran, 22 hl. rogn, desuten opfisket i vinterens løp kveite, anden fisk, det hovedsagelige fiske er foregaat ved Andenes. Belæg, priser, fiskevegt 54, leverholdighet uforandret, idag landligge. Lensanden. pslag 8. 4/3: Landets skreifiske til ars.4 illioner stykker, hvorav 3.7 hængt, 7.0 saltet, hl. dapedicintran, 324 hl. lever og 2278 hl. rogn ot ifjor henholdsvis Finark vinterfiske beregnet til 3 januar. pslag 25. Maaløy /3: Torskefisket i Sogn og Fjordane de sidste dage. psynsdisiriktet: Selje, ut av Stadt garn 60 leverpris 2534, rognpris Baalantal 4540, hvorav 968 ga:baater, , Skaarfjord otrent sorte garn, Raudeberg, Kraakenes, Vaagsvaaghavet garn doryer fra seilskøite, 00 otorfarkosler, 2 dapskibe, hvorav 0;:;tlofoten 50300, Vaagsvaag, Vetviken og Veststeinsundet garn 50300, Kvalheisvik, 358, Henningsvær 75, Ves,uofoten 47, V ærøy, Røst 60, kjøpefartøier 249, hvorav 0stlofoten 93, Henningsvær 42, Ve3t tdtgratf. Torskangerpollen og Bortne eget saat, Breangerpollen otorbaat garn 50800, lofoten 9, Værøy, Røst 5. nsdag gjennesnitlig garn Risvær, Stasund 200, Sildefisket BohusHin. '?baat sik., Kalvaag, Frøy Sjøen og Nunne 0250, Breangerhavet Brettesnes 330, Skroven, Svolvær, Hopen pslag 4. 3/3: Sildefisket BohusHin og Pollen garn 0000, saagarnsbaat 230, Kabelvaag, Ure, Balstad 50, Røst ukefangst 556 hl. trawlsild og 243 hl. notsild, pris 624 kr. pr. hl. Totalfangst og ryk 650, Kinn, Flokenes 580, 00, linebaater Risvær', Brettesnes, Skroven, Balstad 60, Kabelvaag, Hopen, Sta hl. trawlsild og hl. notsilcl. Tyskefald og Aralden Ukekvantu stk. torsk, hvorav saltet sund 00, Henningsvær 50, Ure 20, lineskøiter Risvær, Brettesnes 300, Skroven, Totalsaltning 4806 hl , hjeeforbruk 53000, dapedicintran 76, rogn 245, totalfangst henholdsvis Hopen 220, Svolvær, Henningsvær 350, Stasund 50, dypsagnsbaater Skroven, {lipfiskarl<edet Henningsvær 250, Hopen 50, garndaper Risvær 500. Torsdag gjennesnitlig pslag 5. 4/3: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer 3 ars: Klipfiskbehold pslag 27. Trondhje /3: Fylkets garn Risvær 200, Brettesnes 280, Skroven, salede fiskeparti , dapedicintran 205, lever 403, rogn 224. Tilstede Hopen 80, Henningsvær 500, Stasund, landsk. Priser: Norsk 6590 pesetas, is Svolvær 250, Kabelvaag, Balstad 60, ning Bilbao 7000 kvintaler norsk, 7000 is 287 baater ed 607 and. Ure 40, linebaater Risvær, Ure 50, Brettesnes, Skroven, Stasund 80, Kabelvaag,. landsk 352. Kurser: Pund 2.82, francs Fylkesanden

4 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 5 ars 922 Uken so endte Vaarsildfisl<et 922 til ars. Ukefangst aal Total Total tilsvarende uker i fangst aal ' 4 januar februar oodl l ars l ars pslag 5. 4/3: Legationen Rio de Janeiro telegraferer ars til Utenriksdeparteentet: Klipfisktilførsel febnlar norsk 660 kolli, utenlandsk Beholdning otrent 4000 kolli. Priser: 4030 ilreis. Forenede Stater okring 000 kvintaler, Argentina Priserne uforcl.lldret. ndberetning fra konsulatet i Kønigsberg til Utenriksdeparteentet, dateret 28 februar 922: S i l d: Endnu ingen nye tilførsler. Priserne blev fastsatte til: 92 slosild.. 92 vaarsild.,..., 920 slo sild vaarsild....., 550 Priserne forstaaes for waggon klareret her i paavente av at lasten p.artier, for enkle tønder Jf' 25 ere. skal bli solgt; en da avskiberen for Varouth atties, attful...lt 775 langer en saa høt ljris 'so 46/ p'r. 'Deutsche kleine Voll 600 kvintal, er det tvilsot o ladningen Deutsche hlen vil bli avsat hersteds, i hvilket fald iollænder ,,600 fartøiet antagelig vil bli dirigeret' for enkle tønder noteres./u 50 ere. forskjellige utenlandske eddelelser. andetstedshen. Det nævnte parti er Bilbao 7 ars: Fra Vigo eldes derfor foreløbig ikke opført so i o daarligt sardinfiske. porteret til Lissabon. atk(jsbrtningr \t Efter forlydende ventes der i ennær fretid at ville ankoe hertil et ndberetning fra Norges fiskeriagent større parti nyfundlandsk klipfisk England, Hans Johnsen, dat. Hull, den 0 ars 922: Fra legationen i L iss a bon til o\terland fra porto hvor der for tiden, i otsætninq til hvad der her i S i de h a li del e n i uke n so Ctenriksdeparteentet dat. 7 februar. <J 922. Lissabon er tilfældet} findes ret bety; end tel ill a r s. tilslutning til telegra av 6 febr. delige klipfiskbeholdninger, jfr. den For den økede trafik av norsk iset telegrafiske beretning. sild var det uulig at finde avsætd _ a. e dd ees: Hvad p ris e r n e angaar kan op ng paa indlandets arkeder, salyses L iss a bon. at det ilegationens foregaaende 6dig so røkeribedriften hersteds er arkedsberetning otalte lille parti i en livløs forfatning. Dette skyldes Hvad angaar de i telegraet an Novia Scotiafisk i elletiden er blit forentlig det ilde veir og publigitte 5 tons brittisk fisk iporteret i osat til en pris so saavidt vites kus trang til litt forandring i kostførste halvdel av indeværende aaned ligger lidt over det den franske fisk holdet. Den traditionelle brittiske beerkes at det er tvilsot hvorvidt har betinget. Det har ikke latt sig frokost bestaaende av stegt flesk, so dette parti virkelig staer fra Skot gjøre at tilveiebringe nøiagtig oplys led en forelig utryddelse i husholdland eller blot er koet i transit Ding o. dette prisspørsaal, 'enl ningen under krigen, er igjen koet derover fra sland eller Nyfundland. antagelig er denne kanadiske fisk blif til sin ret takket være danskernes.i\/ien da nogen klarhet herover ikke solgt for okring esc. 56 pr. kvintal store fleskproduktion og lavere pris kan skaffes, er partiet i nærværende hvorved kippers herefter indtar en saenhæng but betragtet so brit p ort o. sekundær position i de fleste husholdtisk vare. ninger. hertillands. Den italienske Foruten den otelegraferte iport ivad iporten angaar oplyser kon: eggiport har ogsaa indtat sin før ha utlandet oplyste Lissabons arked sulen i porto nu at der i januar d. al krigen hævdede position, dernæst er siden avgivelsen av sidste 4daglige ed' dis»saffi«' anko dertil 42%_ akrellen i anarsj hvilket alt i forrapport at være bet tilført pr. jern tons islandsk fisk og ed dis»nereus«' bindelse bør tages hensyn til av folk bane fra porto 0 tons ty s k klip l tan tysk fisk.. so kaster sig ind i en saa spekulativ fisk, en tilførsel so selvfølgelig ikke So følge av den store beholdning lorretningsgren so iset sildeksport. i egentlig forstand kan regnes so usolgt brittisk klipfisk ventes de lokale Endel av den norske sild so tiliport og derfor' ikke er bjit edtat i priser at ville falde noget inden be.. førtes Hull i uken var netop saapastrlegraet til fiskeridirektøren. holdningen realiseres. selig god at den kunde passere inspeky derligere er der for kort tid siden Generalkonsulatet i Montreal tele tion. Snurpenotsild passer ikke for ckoet et seilfartøi til Lissabon graferer til Handelsdeparteentet den eksport til dette land, hvor der ikke ed ca. 260 tons Nyfundlandsfisk. 0 ds;: Klipfiskeksporten utgjorde drives en slik fabrikæssig behandf:artøiet er dog ikke hlit endelig ind fra 8 til 25 februar følgende: Til ling av fersk sild so f. eks. Tyskland.

5 , 5 ars 922 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 95 Efteratde gjenstaaende rester av sidste ukes iport var ryddet væk av lilarkedet til 0/, en nedgang av 5/ pgave over varer avsendt til Sverige over Storlien i januar 922. pr. kasse fra dagen før og endel av Sild Saltfisk Tørfisk skibet til Antwerpen, aapnedes ar Vegt vegt'j Kr. Vegt Kr.. Kr. kedet paa andag ed en tilførsel, i a v okring kasser og 000, V l t l staper garn og snurpenotsild. Av ogn as... : o. den ene last landnotsild solgtes en Stykgods li ubetydelighet til 20/ a 6/; garnsild vekslede i pris elle /5/ og for den løse sild betaltes 6/ pr. stap, Priserne holdt sig forholdsvis lave drog til 4676 tdr. Derav 0794 tdr. ens størsteparten so aatte overi første uke, en steg i. slutten av fra Norge og 3882 tdr. fra Gt. Yarholdes til næste dag solgtes ut til 0/ anden uke. outh og Skotland. b 2/. De sidste priser var: lviarkedet var uforandret fast og Tirsdagens tilførsler av garn og Hyse ,605,00pr.pund priserne gjennegaaende høiere, for' snurpenotsild øtte et eget trægt,,... 5,70,50 norsk sild fra.li 50 til.jt 00 pr. td. ared, idet saa.p?;rtil,hø.krde.,.llt. Torsk... 4,84 8,77 De sid ste noteringer er: til / a 3/ og for en større last garn... 4)3 6, r;jndsaltet Slosild pr. td. sild av daarlig kvalitet og pakning Sei... 3,03 3,7. 4/ Jf6 50 betaltes kun 6/ a 7/, so neppe dæk Rødspætter 3,005,J5 ganet Slofulls, ker fragt og okostninger i Hull. Pigvar... 30,0057,00 4/ Sild stuvet paa dæk var usægelig. Kveite... 29,6030,50 do. do. 5/ For garnsild paa onsdag solgtes litt luken fra 25 februar til 3 ds. an do. do. 6/ til 0/ a /, ens snurpenotsild stod ko til Geesteiinde fiskearked 0 5/60/ og resterne gik ut den føl slands og 2 Nordsjøtrawere ed gende dag tilsi a 6/. For en last tilsaen pund. slandssnurpenotsild øtte et eget trægt trawlerne hadde fangster fra dag solgtes en ubetydelighet til 3/ tl pund, gjennesnitlig og for en last bestet for London pund og Nordsjøtrawerne en Skjæresild Slosild, 4/500.. Vaarsild, 4/500. 5/600. 6/700 og indre 920 Slosild, 4/500.. Vaarsild, efter so losset her 500 halvkasser be gjennesnitsfangst av pund. taltes 4/ a 2/ pr. halvkasse. dag Fra Norge anko 0 dapere ed tilførtes aven tysk trawer 530 sta ca pund iset sild. per løs sild pris 4/ og for 60 kasser Priserne var gjennegaaende høiegarnsild 9//. 2 baater lossedes ere end i den foregaaende uke. satidig i London hvor silden betal Priserne var: tes ed 6/ a 7/ pr. halvkasse. Flere Hyse..... J6 5,009,0pr.pund baater ed sildelaster hertil er i uken L... 5,25;8,30 beordret til Haburg. Torsk... 3,702,20 Paa herværende arked er tyske l... 5,0,00 Sei... 3,60 9,05 trawlere ikke i favør blandt dok»bus Rødspætter 4,6028,00 sune«; hvad det endelig fører til er Pigvar...,,40,5058,00 ikke godt at vite. Røkt sild er for Kveite...,,30,7542,00 tiden usægelig. 'Til iaburgaltena anko i alt tilførtes i uken helkas wdeværende uke 8 direkte dapere ser, 500 \3 kasser og 530 staper ed iset sild fra Haugesund og Egervaarsild Ctltgratf. Saltsildarkedet. pslag. /3: Fiskeriagent Reusch, størrelse Yarouth fulls atfulls 900 auies 850 Haburg telegraferer 0 ars: Uketilførsel saltsild tønder norsk, 3882 engelsk. Priserne : Norsk sild gjennegaaende 5000 ark tønden høiere, rundsaltet slo sild 5D, slofulls stk. 50 ark, stk. 200 ark, Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Joh. Reusch, dat. Haburg 0 ars 922: Fra 20 februar 'til 4 ds; anko til Cuxhaven fiskearked 3 N ordsjø og 2 slandstrawlere og 20 loggere, Desf0ruten dapere ed fersk, norsk shd, pund, so blev solgt under haanden. auktionen osattes pund fisk til en værdi av.li{ ruteskibene. Priserne var i begyndelsen av uken nede i.jt 2.20 pr. pund og steg i slutten av uken til.jt 2.70 pr. pund. Det provisoriske lltførselsforbud for alle sorter ferskfisk, saltsild, tørfisk, klipfisk, saltet laks og sardeller, so traadte i kraft den 5 noveber ifjor, er fra ars ophævet. Sa t s i l d ark e det. gsaa i indeværende uke var tilførslerne av saltsild betydelige og an stk. 300 ark, skjæresild 700 ark tønden. Markedet fast. sund ed tilsaen ca. 3/2 illion pund. Desforuten 475 ka.sser ed Fersksildarkedet. pslag 2. 8/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 8 ars: 5700 kasser garn og snurpenotsild. Ubetydelig solgt 0 sh. Rester fra igaal' 5 sh. pslag 2. 9/3: Fiskeriagent Reusch, Haburg, telegraferer 8 ars: Tre dapere iset sild, dagspris ark pundet. pslag 2. 9/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 9 ars: Rester garnsild fra igaar 65 sh,. eget usolgt, 260 kasser snurpenotsild ubetydelig solgt 3 sh. Røkesild usælgelig. pslag 2. /3: Fiskeriagent Reusch, Haburg, telegraferer 0 ats: To dapskibe ed isetsild, dagspris ark pundet....

6 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 5 ars 922 pslag 2. 3/3: Fiskeriagent Johnsen, Hull, telegraferer 3 ars: 5500 kasser, pris notsild 45sh., snurpenotsild 2 sh. London 23 sh. kassen. pslag 2. 4/3: Fiskeriagent Johnsen, saaledes: Hull, telegraferer 4 ars: 2300 kasser notsild ubetydelig solgt 5 sh. Markedet yderst flaut. Varernes navn Uflændingers deltagelse i fiskerierne ved sland. Telegra fra generalkonsulatet i Reykjavik til Utenriksdeparteentet dat. 27 februar 922. Lovforslag overbragt Altinget angaaende fiskerierne ed saendrag ældre forskrifter og nye hvoriblandt: Besteelser likelydende ed paragraf 48 norsk lov o saltvandsfisken finarken av 7 ars 9 P), og paragraf 46 sae lov av 3 august ). Det er utenlandske fartøier forbudt at virke fiskefangst paa sjøterritoriet eller i havn og det er alle andre end islandse statsborgere forbudt at føre sin fangst ind paa sjøterritoriet eller iland for tilvirkning. Utlændinger, so eier fiskestation, kan tiltrods for lovens forbud deriot tillates i tre aar fra lovens ikrafttræden virke fiskefangst saesteds,,.ten tilladeisen berettiger ikke til :fiskeri paa sjøterritoriet eller anvendelse av utenlandske fartøier, sildolj l2 eller sildeelsfabrikker kan for to aar ad gangen tillates anvende utenlandske fartøier til fiskeri for fabrikkens eget forbruk, dog uten ret til fangst eller til virkning paa sjøterritoriet. Loven trær ikraft første ai ic\ar. A v otivene: Det skal ikke være utenlandske fiskefartøier forent opsøke islandsk havn for erholdese skibsfornødenheter eller delvis salg av fangst; naar ofanget derav ikke tyder paa at fartøiet har tilhold i islandsk havn. P aairæffes utenlandsk fiskefartøi indenfor sjøterritoriet aa det bevisliggjøre sit lovlige erinde der. )»Freede lands fiskere, der aatte drive fiske utenfor territorialgrænsen, kan søke ly paa kysten for at redde sig under stor og uveir. Forøvrig er tilhold ved land eller i havn for derfra at drive fiske utenfor territorialgrænsen freede lands fiskere forbudt. vertrædeise av denne paragraf og uberettiget benyttelse av norsk havn for derfra at drive fiske straffes ed bøter«. 2)»Den i og 45 norske statsb orgere hjelede ret skal paa sae vilkaar ogsaa kunne utøves av andre landets indvaanere, der ved attest fra vedkoende lensand godtgjør ved denne lovs ikrafttræden at ha hat fast bolig i landet i de sidst forløpne 2 aaneder«. Norges utførsel av fiskeprodukter i noveber 92. Efter det Statistiske Centralbyraas aanedsopgave over vareosætngen ed utlandet stiller utførselen av fiskeprodukter sig i noveber 92 Noveber Mængde Januarnoveber enhet Heretik: Røkt brisling (sardiner)... Røkt vaarsild (kippered herrings).. Vaarsild i Toat.. Anden sildeheretik... Fiskeheretik forøvrig... Laks og ørret, fersk Makre, fersk.... Kveite, fersk.... Aal, fersk... Sild, fersk.... Anden fisk, fersk.... Rundfisk... Rotskjær... Sei... Hyse... Brose... Lange... Klipfisk... Fetsild og skjæresild Vaarsild... Brisling... Nordsjøsild... Slosild (storsild, østlandssild)... islandssild.... Makre, saltet i tdr. Anden salt fisk i tønder og kasser Do. i fartøi... Do. fisk (ikke ha a fisk)... Sild, kryddersaltet.. uo. røkt... Ansjos, (kryddersaltet brisling).... Huer... Ræker... Sæl og kobbeskind Hvalbarder... Rogn... Fiskeguano... Benel :... Hvalguano... Leverel... Sildeel, fiskeel og hvalkjøtel.. Tran, dapedicin raaedicin.... blank.... brunblank.... brun... av sæl..... av hval(olje): sildetran... anden... Trangrakse stk t ' hl

7 5 ars 922 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FiSKERDREKTØREN 9 Rapport nr. 7 o skrifiskt til ars, 00 stk. Derav sløiet torsk Priser for Tilstede Lever tilovers til., i Dap Rogn andre lever i hl. sløiet kjøpe baater transorter pr. hl. torsk fartøier fiskere i hl. pr. rogn i h. 5 ) pr. hl., vegt Torsk i' leverhol edicinl 000 stk. hæng( saltet dighet stk. tran i hl. 000 stk. 000 stk. lever finark Vinterfiske til 3/ Tro s fylke... Lofo tens opsynsdistrikt (Heru nder Værøy' og Røst) Ytte rsiden... Helg eandsalten... N. T røndelagvikten ' S. T røndelag Fosen. Nor d øre fogderi... Ro sdals fogderi... Søn døre fogderi... Sog n og Fjordane fylke Søn denfor... Tilsaen Mot i 92 til 2/ 3 i 920 3/ 3. i 99 5/ 3. i 98 6/ 3. i 97 0/ 3. i 96 / 3. i 95 3/ 3. i 94 4/ 3 i 93 5/ /3 Lofoten i 92 til 2/ / /3 98 6/3 97 0/ 3 96 / / /s 93 5/ 3 92,_ 47 ) ) } i l \ \ 6/3 \ l ) 7500 pr. stk. rund 6000 rund 25 rund \ , pr. stk , pr. st k. 55 Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. ) ogjort til stykker efter 270kg: 00 stykker. 2) 5 60 ogjort til stykker. pgave sidste uke angler. Likesaa for Vikten. 3) Prisen pr. 00 stk. usløiet torsk i Lofoten 80'0 kr., i Møre 7500 og i Sogn og Fjordane ) Herav 968 garnbaater og 568 doryer fra 00 otorbaater og seilfartøi og 2 dapskibe. 0stlofoten er stationert 358 i Henningsvær 75, i Vestlofoten 47 og Værø,y og Røst 60 baater.. 5) 00 liter lever gav i Lofoten 5058 liter dapedicintran, i Møre fylke 5458 liter og i Sogn Fjordane 5055 liter. \ } l= ' 5 2 l'

8 Kristiania..., Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik... ' 303 Haugesund ibergen Florø Aalesund Molde Kristiansund frondhje ',Bodø...,... Svolvær Narvik Trosø..., Haerfest.. Vardø... 4 Vadsø t\ndrf alt l uker: Brun Blank Brun blank tdr. tdr. tdr ' Sælsklnd Fiskeguano Haakjærr. tdr, Heretik l og, j c' tn Z..., Ei tl s= tl r r Cf) :::cr Tj' :;o' Z :;o. Cf) S t :;o'..., ::n. Tt :;o: :> Tj (7): : :;: S ::;3:...,. Z (ri! El rn... e.o tv t,,, ToJdsteder norgts u.først) av fisktøro4ukttr fra l januar til 4 ars 922 og uktn so tn4tt 4 ars. Fetsild Klipfisk, Nordsja slands Klipfisk, Rot Hyse, Anden D.. R.. Vaarsild og skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Sei Rogn sild sild norsk skjær rund tarfisk tran tran tdr. sild tdr. tdr. etc. tdr. tdr. tdr. tdr. kg.. tdr. tdr. 448 Kristiania Kristiansand egersund Stavanger Kopervik... ; Haugesund Bergen Florø \alesund Molde Kristiansund frundhje 'Bodø..., Svolvær Narvik Trosø Haerfest Vardø... Vadsø... Andre... 5 alt uken Hærdet Fisk, Hval Sæl Bottle Sild, Makrei, Makre. Laks, Levende Anden Toldsteder hvalolje Sildetran tran tran Sild, fersk Huer saltet nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr. tdr. tdr. tdr. ks. stk. i fartai tdr. '. tdr. kg Fisk, Sildeel saltet i tdr.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 9946 Hængt Ukntli!l ddlsr for norsk tiskribdrifl fra tiskridirktørn 10 aargang nsdag 2 juli 1919 Nr. 27 norsk fiskrir. Uken 22-28 juni. PSYNET under V AARTRSKE FSKET i Finarken blev hævet lørdag den 21

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~rjair~ktør~n

fra fisk~rjair~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskrjairktørn Onsdag 2Snanual&" 1922 Nlf.. 4 norsk flskrir. Uken 1521 januar. Sto r s i l df i s k e t tok sig noget op de sidste dage av uken og foregik paa hele

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fjsk~rldlr~kt0r~n

fra fjsk~rldlr~kt0r~n Uken 723 september. Ukntng mddlsr for norsk fiskribdrift fra fjskrldlrkt0rn Chuu,llag 27 september 922 mot ifjor 7425, 37 885, S234. henholdsvis 240 564 J 4375, 56, 59084 og 920 8867, 266 99 4347, Foruten

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12

fi kets Gang Fisket. EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen 18 aarg. Nr. 12 fi kets Gang EfterretningsbJad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 18 aarg. ABONNEMENT kr..00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 23

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere