UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 12"

Transkript

1 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 12 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem

2 Uponor Gulvvarmesystem kan udlægges på alle slags gulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne og energibesparende måde at skabe et behageligt indendørsklima på. Uponor Gulvvarmesystem 12 er et gulvvarmesystem, der kun giver en lille forhøjelse af gulvet. Det kan udlægges direkte på eksisterende gulv, uanset om det er af træ eller beton. Hvis der lægges et flydende gulv med gulvvarmeplader, bliver byggehøjden i alt ca. 25 mm. Vælges der i stedet et indstøbt gulvvarmesystem med monteringsbånd, vil den samlede byggehøjde være ca. 30 mm. Det er således muligt at installere gulvvarme uden at skulle tilpasse tærskler, paneler m.v. Bag Uponor Gulvvarmesystem 12 står årtiers erfaring med konstruktion og installation af forskellige gulvvarmesystemer. Uponor Gulvvarmesystem 12 er baseret på rør af typen Wirsbo-evalPEX-rør 12x1,7 mm, et iltdiffusionssikret PEX-rør med samme unikke egenskaber som de øvrige Wirsbo-PEX produkter. Til Uponor Gulvvarmesystem 12 fås et bredt udvalg af Wirsbo pumpe- og shuntgrupper beregnet på alt lige fra små enkeltstående gulvoverflader til hele villaer. Gulvvarmesystemet leveres komplet med WirsboevalPEX-rør, gulvvarmeplader/monteringsbånd, fordelerrør, reguleringsudstyr samt pumpe- og shuntgrupper. På trægulv På betongulv Gulvvarmeplader udlægges på det gamle gulv, hvorpå der forinden i visse tilfælde er monteret en dampspærre. Rørene udlægges samlingsfrit. Ovenpå lægges der et lag gulvpap og til sidst det nye gulv. Byggehøjde i alt 25 mm. Monteringsbånd monteres på det eksisterende gulv. Gulvoverfladen skal være grundigt rengjort og fri for organisk materiale og limrester. Rørene udlægges samlingsfrit. Varmekredsene dækkes af beton eller afretningsmasse. Derefter monteres overgulvet. Husk tætningslag ved lægning af klinkegulv i vådrum. Byggehøjde i alt 30 mm. c/c-afstand 125 mm c/c-afstand 125 mm Enkel installation med gulvvarmeplader på eksisterende trægulv med parket alternativt spånplade/plastmåtte som overgulv. Enkel installation med monteringsbånd på betongulv med klinker eller linoleum som overgulv. Uponor Gulvvarmesystem 12 Håndbog 3

3 Uponor Gulvvarmesystem 12 er nemt at installere Installation med gulvvarmeplader Med Uponor gulvvarmeplader fås et flydende gulv med jævn varmefordeling og meget høj komfort. Et flydende gulv kan lægges på både trægulv og betongulv. Det er let at installere gulvvarme med Uponor gulvvarmeplader - ikke mindst takket være den lave byggehøjde, som gør det muligt at anvende systemet i forbindelse med de fleste renoveringsopgaver. Gulvvarmerørene anbringes altid med en centerafstand på 125 mm. Fremløbs- og returledningerne trækkes i en speciel fødeplade, der også bliver en aktiv del af varmesystemet. Nedenstående figur viser den principielle opbygning af Uponor Gulvvarmesystem 12 med gulvvarmeplader på eksisterende træ- eller betongulv: Principiel opbygning af Uponor Gulvvarmesystem 12 med gulvvarmeplade A B C D E F A = Laminatparket, 7 mm B = Gulvpap C = Pålimet varmefordelingsplade D = Wirsbo-evalPEX-rør 12x1,7 mm gulvvarmerør E = Gulvvarmeplade, 15 mm F = Dampspærre (anvisninger fra leverandøren af trægulvet skal følges) Installation med monteringsbånd Det er meget let og økonomisk at installere gulvvarme på et betongulv ved at indstøbe gulvvarmerørene i en afretningsmasse. Hvis bjælkelaget er af beton, kan der anvendes en betonkvalitet beregnet til udstøbning i tynde lag. Hvor der er tale om et træbjælkelag, bliver et betonstøbelag alt for tungt. Kontakt leverandøren af afretningsmasse for at få anvist et egnet produkt. Når gulvvarmerørene indstøbes, skal afstanden fra rørenes overside til den færdige gulvoverflade være mindst 15 mm. Denne afstand er nødvendig for at opnå en jævn varmespredning mellem rørene. Hvis der skal lægges klinker, kan disse indregnes i den samlede byggehøjde på 30 mm. Gulvvarmerørene anbringes altid med en centerafstand på 125 mm. Afstanden mellem monteringsbåndene er 62,5 mm. Nedenstående figur viser den principielle opbygning af Uponor Gulvvarmesystem 12 med monteringsbånd på betongulv: Principiel opbygning af Uponor Gulvvarmesystem 12 med monteringsbånd A B C D E A = Klinker B = Afretningsmasse C = Uponor-evalPEX-rør 12x1,7 mm D = Uponor monteringsbånd E = Tætningslag (vådrum) 4 Uponor Gulvvarmesystem 12 Håndbog

4 Dimensionering Gulvvarme i enkeltrum eller på mindre overflader Hvis det pågældende rum har en samlet gulvoverflade på under 8 m 2, er det tilstrækkeligt med én varmekreds til hele overfladen. For at få en jævn overfladetemperatur er det ofte nødvendigt med en pumpe- og shuntgruppe, type Uponor Push 12. Denne kan sluttes direkte til det eksisterende radiatorsystem med en vilkårlig dimensionerende fremløbstemperatur (min. 50 C) og forsyne en gulvoverflade på op til 25 m 2, fordelt på mindst tre varmekredse. Hver gulvvarmekreds kan være op til 70 m lang med et effektbehov på 50 W/m 2 og en afkøling over varmekredsen på 5 grader. Hvis rummet er større end 8 m 2, kræves der mere end én varmekreds. Varmekredsene bør da udlægges, så længdeforskellen mellem de forskellige varmekredse bliver så lille som mulig. Hvis dette ikke lader sig gøre, kan der i stedet monteres drøvleventiler ved returfordeleren. Ved hjælp af ventilerne afbalanceres flowet derefter i de forskellige varmekredse. Gulvvarme i flere rum eller større overflader For at opnå den bedst mulige varmekomfort skal der monteres rumtermostater, styreenheder og gulvvarmefordelere. Hvis ejendommens opvarmningssystem omfatter både gulvvarme og radiatorer, kræves der en separat pumpe- og shuntgruppe til gulvvarmesystemet. Ved installation af Uponor Gulvvarme 12 på større overflader skal der ved valg af pumpe- og shuntgruppe tages hensyn til det pågældende rums effektbehov og varmekredsenes længde. De anførte begrænsninger forudsætter et effektbehov på 50 W/m 2, en afkøling over varmekredsen på 5 grader, at rørforbruget er 8,2 m/m 2, samt at fordeleren placeres i nærheden af shuntgruppen. Uponor Push 12 Se ovenstående afsnit»gulvvarme i enkeltrum eller på mindre overflader«. Push 15 A Electronic Push 22 A Electronic Push 23 A Uponor Push 15 A Electronic har kapacitet til at forsyne et sekundær kredsløb på op til 130 m 2 (50 W/m 2 ) med en kredslængde på maks. 120 m. Uponor Push 22 A Electronic har kapacitet til at forsyne et sekundær kredsløb på op til 220 m 2 (50 W/m 2 ) med en kredslængde på maks. 120 m. Uponor Push 23 A har kapacitet til at forsyne et sekundærkredsforløb på op til 175 m ved et varmebehov på 50 Wm 2 og 275 m 2 ved 30 Wm 2 (Wirsbo-pePEX Q&E-rør 20x2, c/c 300 mm) maksimal længde på henholdsvis 120 m samt 160 m. Push 45 U Uponor Push 45 U har kapacitet til at forsyne et sekundær kredsløb på op til 300 m 2 (50 W/m 2 ) med en kredslængde på maks. 120 m. Push 45 U Electronic har kapacitet til at forsyne et sekundær kredsløb på op til 450 m 2 (50 W/m 2 ). Planlægning af varmekredse Når der installeres en gulvvarmekreds i et rum, bør varmekredsens fremløbsledning altid lægges ud mod ydervæggen. Med denne udlægningsmåde opnås en optimal varmeafgivelse fra gulvet, da varmeafgivelsen tættest ved den kolde ydervæg herved bliver større end fra de øvrige gulvområder. Eftersom også afkølingen af gulvet er størst nærmest ydervæggen, vil gulvet få en jævn og behagelig overfladetemperatur overalt i rummet. Afmærk varmekredsene! Det er meget vigtigt, at varmekredsene afmærkes ved tilslutning til fordeleren. Derved undgås problemer, hvis nogle af varmekredsene senere kræver en justering. Tæthedsprøvning Inden overgulvet installeres, skal der udføres en tæthedsprøvning. Tryksæt varmekredsene med 1,5 x driftstrykket i 30 minutter. Hold trykniveauet så stabilt som muligt. Sænk trykket i varmekredsene til 0,5 x driftstrykket. Luk ventilen og kontrollér trykket gennem en periode på mindst 90 minutter. Trykniveauet i rørene skal stige en del i dette tidsrum. Uponor Gulvvarmesystem 12 Håndbog 5

5 10,0 Beregning af den gennemsnitlige vandtemperatur Det øverste diagram viser forskellen mellem rumtemperaturen og den gennemsnitlige vandtemperatur i rørene. Det nederste diagram viser, hvor mange graders øgning af den gennemsnitlige vandtemperatur, der kræves for at bibeholde den effekt, der opnås med andre gulvbelægninger. Δt C Kurverne viser forskellen mellem gulvets temp. og rummets temp. laminatgulvets over- og underside temp. under laminatgulvet og gennemsnitlig vandtemperatur Effektbehov W/m 2 Eksempel: Et rum med et effektbehov på 50 W/m 2 og en lufttemperatur på 20 C opnår en gulvoverfladetemperatur på 25,5 C (5,5 C). Temperaturen under laminatgulvet bliver 31,2 C (5,7 C), og den gennemsnitlige vandtemperatur bliver slutteligt 35,5 C (4,3 C). Hvis 7 mm laminatgulvet udskiftes med en 12 mm spånplade og en plastmåtte, skal gennemsnitstemperaturen øges med 1,8 C til 37,3 C ved et effektbehov på 50 W/m 2 og en lufttemperatur på 20 C Justering for forskellige overgulv spånplade + plastmåtte 12 parket 14 mm parket 12 mm Effektbehov W/m 2 Tryktabsberegninger Uponor Gulvvarmesystem 12 dimensioneres på normal vis under hensyntagen til effektniveau, gulvkonstruktion og ønsket indendørstemperatur. Tryktabsnomogrammet gælder for Wirsbo-evalPEX-rør. kp a/m x1,7 15x2,5 1 7x2,0 18x2,5 20x2,0 22x3,0 25x2,3 28x4,0 Indgangsdata til beregning på basis af tryktabsnomogrammet for: Wirsbo-evalPEX-rør 12x1,7 mm Effekt Varmekreds- Tryktab Flow Vandets gennem- W/m 2 længde i m kpa l/s snitstemp. C Gulvkonstruktion: Beton/Klinker ,23 0, ,74 0, ,24 0, ,09 0, ,24 0, ,36 0, Gulvkonstruktion: Flydende gulv/laminatgulv 7 mm ,5 0,1 0,05 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,5 2,0 1,75 1,5 1,25 1,0 m/s 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0, ,23 0, ,74 0, ,24 0, ,09 0, ,24 0, ,36 0, ,0 1 0,0 1 0,15 0, ,05 0, l/s Ved beregning af vandmængden forudsættes der et temperaturfald over varmekredsen på 5 C. Hvis der ikke findes en tegning over varmekredsen, er forudsætningen 8,2 m gulvvarmerør pr. m 2. 6 Uponor Gulvvarmesystem 12 Håndbog

6 Installation Installation af gulvvarme, hvor der ikke er isolering Når der skal installeres gulvvarme på et uisoleret betongulv, eksempelvis et kældergulv eller et mellembjælkelag, skal man være opmærksom på, at den opvarmede beton vil afgive varme både opefter og nedefter. Drejer det sig om et kældergulv eller betonfliser på terræn, kan varmetabene til terræn resultere i højere opvarmningsomkostninger sammenlignet med det tidligere anvendte opvarmningssystem. Er der tale om et opvarmet mellembjælkelag, vil det blive svært at regulere temperaturen i rummet nedenunder, eftersom mellembjælkelaget vil afgive loftsvarme. I disse tilfælde er det en god idé først at lægge et isoleringslag på mindst 50 mm på det eksisterende gulv for at begrænse den ukontrollérbare varmeafgivelse. Hvis der lægges et isoleringslag, kan Uponor monteringsbånd fæstnes med en fastgøringsbøjle på isoleringen. For at opnå en jævn gulvoverfladetemperatur bør varmekredsene lægges, så de løber parallelt med den koldeste ydervæg, og så varmekredsenes varmeste del er nærmest væggen. Overgulv Mindst 50 mm isolering (eller ifølge BR-08) Mellembjælkelag Fugt Eftersom fugt er et kompliceret emne, vil vi her blot nævne nogle hovedpunkter, det kan være en fordel at tage hensyn til ved installation af gulvvarme i kældergulv eller lægning af fliser på terræn. Gulvvarme fjerner ikke et eventuelt fugtproblem - man skal undersøge den bagvedliggende årsag, f.eks. dårlig konstruktionsmæssig udførelse eller tilstoppede afløb/ dræn. Gulvvarme kan derimod skabe fugtproblemer, hvis installationen udføres forkert. Hvis man eksempelvis vælger at installere gulvvarme på et kældergulv uden underliggende isolering, kan der i værste fald opstå et fugtproblem på grund af fugtvandring, når gulvvarmesystemet ikke er i drift. Valget af overfladelag påvirker også»udfaldet«af en eventuel fugtskade, et stengulv»ånder«og slipper således af med fugten, mens et trægulv i et ugunstigt miljø kan danne grobund for skimmel/svamp. Bemærk, at ovenfor anførte isoleringstykkelser ikke kan anvendes som nogen retningslinie, hvad angår forebyggelse af fugtrelaterede bygningsproblemer. Hvis der ønskes en mere indgående information om fugtrelaterede bygningsproblemer, anbefales det at tage kontakt til eksperter på området. Uponor Gulvvarmesystem 12 Håndbog 7

7 Klinker på beton i vådrum Når der i et vådrum skal installeres Uponor Gulvvarmesystem 12, indstøbes varmekredse og lægges klinkegulv, er der et par ting, der er gode at vide: Et klinkegulv er ikke vandtæt. Et gammelt PVC-gulv kan ikke anvendes som tætningslag. Fjern den gamle plastmåtte og sørg for, at der ikke er nogen form for limrester eller organisk materiale tilbage på gulvoverfladen. Monteringsbåndene sømmes eller skrues fast til den rengjorte gulvoverflade. Klinker på beton i vådrum Afstanden mellem to skinner bør være 0,2-0,5 m. Materialeforbruget bliver ca. 3 monteringsbånd og 8,2 m rør pr. m 2. Rørene udlægges samlingsfrit og dækkes med afretningsmasse. Derefter lægges der et tætningslag i overensstemmelse med gældende regler. Til sidst lægges klinkerne. For at opnå en jævn gulvtemperatur skal afstanden fra rørenes overside til det færdige gulv være mindst 15 mm. Lægges der et klinkegulv, kan klinkernes tykkelse medregnes i denne målangivelse. Plastmåtte på beton i vådrum Plastmåtte på beton i vådrum Hvis der i et vådrum anvendes en plastmåtte som overgulv, betragtes denne som et tætningslag. Der kræves således ingen yderligere fugtspærre direkte på det eksisterende gulv. Monteringsbåndene kan derfor limes direkte på det gamle, grundigt rengjorte betongulv. Afstanden mellem båndene bør være 0,2-0,5 m. Derefter monteres gulvvarmerørene i rørholderne. Materialeforbruget er ca. 3 monteringsbånd og 8,2 m rør pr. m 2. Afstanden mellem rørenes overside og det færdigstøbte gulv skal være mindst 15 mm. Parket på beton i tørt rum Når der i et tørt rum skal installeres Uponor Gulvvarmesystem 12 på betongulv, kan man enten indstøbe rørene eller lægge gulvvarmeplader (se side 9 vedr. installation af gulvvarmeplader). Når gulvvarmekredsene skal indstøbes på et eksisterende betongulv i et»tørt«rum, kræves der intet tætningslag. Monteringsbåndene kan derfor limes direkte på den grundigt rengjorte, eksisterende beton. Materialeforbruget er ca. 3 monteringsbånd og 8,2 m rør pr. m 2. Afstanden mellem rørenes overside og det færdige betongulv skal være mindst 15 mm. Parket på beton i tørt rum Hvis der skal lægges parketgulv, monteres der først en dampspærre oven på det færdigstøbte betongulv. Desuden bør der lægges gulvpap under parketlaget for at give gulvet en vis smidighed. 8 Uponor Gulvvarmesystem 12 Håndbog

8 Overgulv på træ- eller betongulv i tørt rum Når der installeres Uponor Gulvvarmesystem 12 med gulvvarmeplader, får man et flydende gulv med en meget høj komfort. Gulvvarmepladerne har en byggehøjde på 15 mm inklusive de forlimede varmefordelingsplader. For at give tilstrækkelig støtte til gulvvarmepladerne skal det gamle gulv opfylde visse krav til planhed. Underlaget slibes eller spartles i henhold til gældende normer og regler vedr. tolerancer (ujævnhed), eller ±3 mm ved 2 m målelængde samt 1,2 mm ved 0,25 m målelængde. Underlaget skal støvsuges, så det er frit for snavs og støv. Gulvvarmepladerne udlægges, så varmekredsene kommer til at ligge parallelt med den koldeste ydervæg, som oftest en vinduesvæg. Hvis der er risiko for fugt, bør betongulvet først dækkes med en ventileret fugtspærre. I andre tilfælde er det tilstrækkeligt med en dampspærre. Derefter lægges gulvvarmepladerne i begge ender af rummet med vendesporene mod væggene. En eventuel tilskæring af pladerne skal altid foretages midt i rummet. Materialeforbruget er ca. 1,2 plader pr. m 2. Hvor varmekredsene skal vende, skal der fjernes et stykke af varmefordelingspladerne. Anbring en fod langs det tværgående spor, der er stanset i hver enkelt varmefordelingsplade. Træk pladens ende op og bøj den bagud. Herved brækkes varmefordelingspladen over i det stansede spor, og vendesløjferne i gulvvarmepladen fritlægges. Ved tilskæring af gulvvarmepladerne er det mest hensigtsmæssigt at anvende en elektrisk stiksav med et savblad beregnet til aluminium. Sørg for, at gulvvarmepladen er understøttet frem til det sted, hvor der skal saves. Gulvvarmerørene lægges uden samlinger. Hvis der kræves mere end én varmekreds for at dække hele gulvoverfladen, kan det blive nødvendigt at anvende Uponors fødeplader. Disse lægges i fødeledningsfeltet fra den centralt placerede fordeler og ud til de enkelte varmekredse. Fødepladerne har fire spor, hvoraf de to yderste kan udstyres med varmefordelingsplader for at opnå en bedre varmeafgivelse. Oven på rørene lægges der gulvpap og derefter det nye gulv. Der kan lægges et lamelparketgulv (min. 15 mm) eller et laminatgulv (min. 7 mm) på tværs af varmekredsene. Brædderne skal udlægges flydende, og i øvrigt skal gulvleverandørens anvisninger følges. Hvis der lægges en plastmåtte som overgulv, skal der først lægges en 10 mm spånplade oven på gulvvarmepladerne. Hvis der skal stå ekstremt tunge møbler på gulvet, fyldes de tomme spor i gulvvarmepladerne op med et bærende materiale, eksempelvis en form for afretningsmasse. Parket på trægulv i tørt rum Uponor Gulvvarmesystem 12 Håndbog 9

9 Tekniske data Wirsbo-evalPEX-Gulvvarmerør Uponor Gulvvarmesystem 12 bygger på WirsboevalPEX- rør, der er et iltdiffusionssikret Wirsbo-PEXrør med de samme gode egenskaber som alle øvrige Wirsbo-PEX produkter. Takket være en dimension på 12x1,7 mm kan gulvvarmerørene tåle højere trykforhold end der forventes i et normalt gulvvarmesystem. Herved opnås en høj sikkerhedsmargin. Det iltdiffusionssikrede eval-lag hindrer ilt i at trænge gennem rørvæggen. Eval-laget forhindrer korrosion af systemets stålkomponenter. Iltdiffusionsspærren i Wirsbo-evalPEX-rørene opfylder med en god margin kravene i den gældende DIN standard (DIN 4726). Uponor Gulvvarmeplade Uponor Gulvvarmeplade 12 er en polystyrenplade med en densitet på 40 kg/m 3 og dimensionerne 1200x750x 15 mm. Gulvvarmeplade 12 leveres med forlimede varmefordelingsplader for at lette installation. Ved levering dækker varmefordelingspladerne hele gulvvarmepladens længde, men de er lette at brække af, så gulvvarmerørenes vendesløjfer kan fritlægges om nødvendigt. På denne måde maksimeres den gulvoverflade, der er dækket af varmefordelingspladen, hvilket giver en jævn spredning af varmen sidelæns mellem rørene og på gulvoverfladen. Gulvvarmeplade Langs gulvvarmepladens ene ende er der to tværgående fødespor, hvori der kan trækkes en ekstra fødeledning på tværs af varmekredsretningen. I det yderste af de to spor kan der lægges en varmefordelingsplade, således at denne fødeledning bliver en aktiv komponent i gulvvarmesystemet. Herved bliver gulvet varmt helt ud til væggen. Uponor Varmefordelingsplade Uponor Varmefordelingsplade måler 1190x110x0,3 mm. Pladerne er først og fremmest beregnet til større installationer med mange fremløbs- og returledninger. De plader, der brækkes af ved gulvvarmepladernes vendesløjfer, kan også bruges. Uponor gulvvarmeplade 12 til fødeledninger Hvis Uponor Gulvvarmesystem 12 skal installeres i et større rum eller på et helt etageareal, trækkes der et antal fødeledninger fra en eller flere centralt placerede rørfordelere og frem til den pågældende gulvvarmekreds. Uponor gulvvarmeplade 12 til fødeledninger anvendes til at forenkle denne del af gulvvarmesystemet. Uponor gulvvarmeplade 12 til fødeledninger måler 1200x250x15 mm. I pladens længderetning er der 4 spor beregnet til Wirsbo-evalPEX-rør 12x1,7 mm. Disse spor har en indbyrdes c/c-afstand på 62,5 mm, dvs. det halve af den ordinære c/c-afstand. De udvendige spor har en noget større bredde end de indvendige, hvilket giver mulighed for at montere varmefordelingsplader i begge de ydre spor. På denne måde bliver også halvdelen af fødeledningerne en aktiv del af gulvvarmeinstallationen. Eftersom fødeledningsfeltet ofte lægges i en central del af huset, vil disse varmekredse være udsat for en relativt lav varmebelastning. Gulvvarmerør Uponor gulvvarmeplade 12 til fødeledninger leveres uden varmefordelingsplader. Fødeplade Varmefordelingsplade Uponor Monteringsbånd Uponor Monteringsbånd er fremstillet af HD-polyethylen og har dimensionerne 550x40 mm. Monteringsbåndene er forsynet med rørholdere, hvor gulvvarmerørene let kan trykkes fast. Afstanden mellem holderne er 62,5 mm, hvilket er halvdelen af afstanden mellem gulvvarmekredsene. Monteringsbåndene er konstrueret, så skinnesektionerne let kan kobles sammen. Byggemålene er 500 mm pr. sektion. Skinnerne leveres samlede i sæt à 10 stk. Monteringsbånd 10 Uponor Gulvvarmesystem 12 Håndbog

10 Uponor A/S forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at ændre specifikationerne for anlæggets komponenter i overensstemmelse med firmaets politik vedrørende løbende forbedring og udvikling Lyhnes Specialtryk Uponor A/S T Uponor VVS F Banemarksvej 2 A W Glostrup F , Teknisk Service

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17

UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17. Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 UPONOR VVS GULVVARME SYSTEM 17 Håndbog for Uponor Gulvvarmesystem 17 06 2010 5013 Uponor Gulvvarmesystem 17 Det ideelle gulvvarmesystem til nye trægulve Installation af vandbåren gulvvarme er den moderne

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper

UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME. Rørlægnings- og installationsprincipper UPONOR VVS GULVVARME OG KØLING GULVVARME Rørlægnings- og installationsprincipper 08 2006 5031 Indholdsfortegnelse Projektering Eksempel... 4 Gulvvarme i beton... 5 Gulvvarme i flydende gulv... 9 Gulvvarme

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde

Uponor Minitec 9,9. Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Fleksibelt gulvvarmesystem med lav byggehøjde Uponor Minitec 9,9 Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere

Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling. Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Uponor HEP 20 i trægulv/forskalling Uponor gulvvarme i trægulv er enkelt at installere Tværs over strøerne, hvis indbyrdes

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 12 2014 5014 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Minitec gulvvarmesystem Uponor Minitec består af en gulvvarmeplade forberedt

Læs mere

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE

Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE Uponor Minitec FLEKSIBELT GULVVARMESYSTEM MED LAV BYGGEHØJDE 04 04 Uponor Minitec Gulvvarme til renovering med lav byggehøjde Opbygning og gulvkonstruktion Minitec på betonkonstruktion Minitec gulvvarmesystem

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade Spån 22 - Bjælkelag NeoTherm Sporplade Spån 22 - Bjælkelag Teknisk Beskrivelse NeoTherm Sporplade Spån 22 er beregnet til montage på bjælkelag eller strøgulv,

Læs mere

U P O N O R V V S G U LV VA R M E. Intet varmer så godt som rigtig gulvvarme

U P O N O R V V S G U LV VA R M E. Intet varmer så godt som rigtig gulvvarme U P O N O R V V S G U LV VA R M E Intet varmer så godt som rigtig gulvvarme 11 2006 5001 Dejligt, behageligt og sikkert både i dag og i fremtiden Med gulvvarme fra Uponor får talemåden hjem, kære hjem

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 06 2010 5040 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme Uponor Push 15A og Uponor Push 15A Electronic er pumpe-

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk information NeoTherm gulvvarme Sporplade EPS 30/50/70 NeoTherm Sporplade EPS 30/50/70 Teknisk beskrivelse Neotherm Sporplade EPS 30/50/70 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 05 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pumpe og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Ny og forbedret udgave af Push 12, med højere kapacitet og væsentlig

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME COMBI CLIPS 20. Uponor Combi clips

UPONOR VVS GULVVARME COMBI CLIPS 20. Uponor Combi clips UPONOR VVS GULVVARME COMBI CLIPS 20 Uponor Combi clips 02 2008 Uponor Combi clips - Til fastgørelse af gulvvarmerør på armeringsjern Anvendelse Uponor Compi Clips anvendes til at fastgøre Wirsbo-pePEX

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Lette systemer til vandbåren gulvvarme. Nem installation SpeedUp på temperaturregulering MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lette systemer til vandbåren gulvvarme Nem installation SpeedUp på temperaturregulering SpeedUp og SpeedUp Eco gulvvarmeplader Montering af gulvvarmeinstallationer 1 2 Monter

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 09 2006 5014 Indholdsfortegnelse Forord samt 10 gode råd...3 Kapitel 1 Gulvkonstruktioner Gulvvarme i beton...4 Gulvvarme i flydende

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Compact system. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Compact system Installation Living full of energy 1/6 Installation Roth Compact system Beskrivelse Roth Compact system er specielt udviklet til installation af gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigt

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7474 F. 8974 7497 www.novopan.dk novopan@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør

Læs mere

Paris sildebens laminat

Paris sildebens laminat Paris sildebens laminat Læggevejledning: Generelt Træ er et hygroskopisk materiale; det, man i daglig tale kalder et levende materiale. Afhængigt af den omgivende luftfugtighed og temperatur enten afgiver

Læs mere

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

MK-GOdkendt MK 5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk MK-GOdkendt MK 5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under gulvet i alle rum Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp

Gulvvarme set fra gulvets synspunkt. Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp Gulvvarme set fra gulvets synspunkt Erik Brandt Hvorfor gulvvarme? Gulvvarme anvendes for at: Få bedre temperaturfordeling Temperaturen kan holdes lavere fordi det er behageligt at opholde sig påp et varmt

Læs mere

August 2010. Wavin Tempower. Gennemtænkt design driftssikre løsninger. Gulvvarmeløsninger 1

August 2010. Wavin Tempower. Gennemtænkt design driftssikre løsninger. Gulvvarmeløsninger 1 August 2010 Wavin Tempower Gennemtænkt design driftssikre løsninger Gulvvarmeløsninger 1 Indledning Skab trivsel med den rigtige gulvvarmeløsning Konstante behagelige temperaturer, et godt indeklima og

Læs mere

Varmeelement til udlægning DTIR-10

Varmeelement til udlægning DTIR-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning DTIR-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 5 214 545 Uponor Fluvia Push 12 Pumpe og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Ny og forbedret udgave af Push 12, med højere kapacitet og væsentlig

Læs mere

Pumpedimensionering Gulvvarmeinstallationer

Pumpedimensionering Gulvvarmeinstallationer Pumpedimensionering Gulvvarmeinstallationer Teknologisk Institut Industri & Energi Århus den 6. november 2008 Oversigt over indlæg Regelsæt for gulvvarmeanlæg Termisk komfort og gulvvarmeanlæg Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. devimat devimat devimat devimat devimat DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund driftsøkonomi Den intelligente DEVI termostat

Læs mere

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE

Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT GULVMATERIALE Teknisk beskrivelse TEMPERATURFORDELING/KOMFORT LK Gulvvarme er et lavtemperatursystem, hvor varmt vand cirkulerer i PEX-rør installeret i gulvkonstruktionen. Varmen overføres fra rørene til gulvet og

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Projekthåndbog 06 2008 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Gulvvarme fra Uponor er ikke bare rør og systemer... 3 10 gode råd om gulvvarme... 3 Generelt...

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv.

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2. Kantisolering min. 20 mm. Fugtspærre / radonspærre. Terrændæk med. trægulv. Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Efterisolering af terrændæk Terrændæk i huse opført før 1998 er som regel dårligt isoleret (

Læs mere

UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL. R2I Ready to install

UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL. R2I Ready to install UPONOR VVS R2I READY TO INSTALL R2I Ready to install 10 2008 1030 R2I Ready To Install - Skræddersyede løsninger til ethvert behov I samarbejde med vores kunder har Uponor udviklet et koncept, som bidrager

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme

Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Spørgsmål og svar vedrørende El-gulvvarme Hvorfor er der forskellige typer varmesystemer - til trægulve og betongulve? Vores systemer er testede til den europæiske standard IEC335/EN60335, hvor det anbefales,

Læs mere

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk

Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. 8974 7400 F. 8974 7497 www.novopan.dk salg@novopan.dk Novopan Klimagulv - ligger lunt under Nem gulvvarmeløsning med novopan klimagulv NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S gør det

Læs mere

Gulvvarme og træpillefyr.

Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme og træpillefyr. Gulvvarme bliver mere og mere udbredt, da det er en meget behagelig og fordi det er meget anvendeligt sammen med lavtemperatur opvarmningsanlæg. Det smarte ligger egentlig i størrelsen

Læs mere

Neotherm MiniHeat gulvvarme

Neotherm MiniHeat gulvvarme Neotherm MiniHeat gulvvarme Monteringsvejledning Side 1 DK Side 2 Om NeoTherm MiniHeat gulvvarme...4 Til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde...4 Teknisk beskrivelse...4 Montering...5

Læs mere

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse!

Platon Stop Original. Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton. Tørre og sunde huse! Platon Stop Original Fugtsikring af laminat- og parketgulv på beton Tørre og sunde huse! Platon Stop Enkel og effektiv fugts Fugt i gulvet Trægulve, som ligger på beton, er udsat for fugt. I nybyggeri

Læs mere

Teknisk information NeoTherm MiniHeat. gulvvarme med lav indbygningshøjde

Teknisk information NeoTherm MiniHeat. gulvvarme med lav indbygningshøjde Teknisk information NeoTherm MiniHeat gulvvarme med lav indbygningshøjde NeoTherm MiniHeat - gulvvarme med lav byggehøjde Teknisk beskrivelse MiniHeat NeoTherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1. Varmerør 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VARMEFORDELINGSANLÆG 0 1 Varmerør 0 1 VARMEFORDELINGSANLÆG VARMERØR Registrering Registreringen skal omfatte alle varmerør uden for den opvarmede del af bygningen. Varmerør i den opvarmede

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO. Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO. Uponor Pro 1 Q&E fordeler med tilbehør UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør 06 2010 5050 Uponor Pro 1" Q&E fordeler Et komplet fordelersystem til gulvvarme Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør Uponor Pro

Læs mere

DEVI gulvvarme til trægulve

DEVI gulvvarme til trægulve DEVI gulvvarme til trægulve imat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devimat devi Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de kolde badeværelsgulve.

Læs mere

UPONOR VVS SNESMELTNING HÅNDBOG. Håndbog Uponor Snesmeltningssystem

UPONOR VVS SNESMELTNING HÅNDBOG. Håndbog Uponor Snesmeltningssystem UPONOR VVS SNESMELTNING HÅNDBOG Håndbog Uponor Snesmeltningssystem 08 006 40 Principper Reguleringscentral Varmeveksler Varmekredse af Meltaway PEX-rør Varmekilde Pumpe Temperaturfølere Reguleringsventil

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

K o m p l e t g u l v v a r m e l ø s n i n g m e d a l t, h v a d d e r s k a l b r u g e s GULVVARME. shoppen.com

K o m p l e t g u l v v a r m e l ø s n i n g m e d a l t, h v a d d e r s k a l b r u g e s GULVVARME. shoppen.com K o m p l e t g u l v v a r m e l ø s n i n g m e d a l t, h v a d d e r s k a l b r u g e s GULVVARME shoppen.com Vi tilbyder dig en komplet gulvvarmeløsning med alt, hvad du har behov for - du kan samtidig

Læs mere

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET SEPTEMBER 2010 REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af rør, ventiler m.m. i forbindelse med varmekilde Omkring husets varmekilde befinder der sig ofte en række delvist isolerede

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk

DEVI gulvvarme for optimal komfort. www.devi.dk DEVI gulvvarme for optimal komfort www.devi.dk Gulvvarme et konkurrencedygtigt alternativ Varmen stiger, temperaturen sænkes 26 22 18 Traditionelle radiatorsystemer sen 26 20 der varmen op under loftet,

Læs mere

GULVVARMERØR. Rør pr. m²

GULVVARMERØR. Rør pr. m² Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse Monteringsanvisning... 1 Gulvvarmerør... 2 Opbygningsprincipper... 3 Rørskinner... 3 Rørclips... 3 Celleplastplader... 4 Termoplader... 4 Eksempel... 5 Anvendelsesområde:

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse

Cut 18 mm. Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse Cut 18 mm Uponor er medlem af KNX sammenslutningen hvilket sikrer kvalitetsprodukter af højeste klasse XXXXDK 09-06-X-SP Produktion: Uponor AB, Sverige Uponor A/S T 43 26 34 00 Uponor VVS F 43 43 10 11

Læs mere

Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg GUIDE Indregulering af varmeanlæg i parcelhuse og andre mindre bygninger INDHOLD INDREGULERING AF VARMEANLÆG... 3 Symptomer på manglende indregulering... 3 Definition på indregulering... 3 Et anlæg i balance...

Læs mere

Intelligent gulvvarme

Intelligent gulvvarme Intelligent gulvvarme Komplette systemer som gør det enkelt for dig Living full of energy Jo større den varmeafgivende flade er, desto mere virkningsfuld og økonomisk er rumopvarmningen. Ved opvarmning

Læs mere

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader

Monteringsvejledning. FS10 Therm. Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader FS10 Therm Monteringsvejledning MAX 4 FS10 Therm Armerings-, afretningsog varmefordelingsplader Indhold side MAX 4 FS10 Therm 2 Tekniske specifikationer 2 Konstruktionsopbygning 2 Sikkerhed 3 Forberedelse

Læs mere

Wavin Flexius Nu introducerer vi Wavin Flexius gulvvarmerøret, der gør det meget nemmere at være VVS-mand

Wavin Flexius Nu introducerer vi Wavin Flexius gulvvarmerøret, der gør det meget nemmere at være VVS-mand Nu introducerer vi Wavin Flexius gulvvarmerøret, der gør det meget nemmere at være VVS-mand INSTALLATION AF GULVVARME NEMT OG BEKVEMT gulvvarmerør er så bøjeligt og føjeligt, at det nu er lige ud ad landevejen

Læs mere

Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater

Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater Applikationsguide Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater 6 anvendelseseksempler der hjælper dig med at designe og installere gulvvarmesystemer fra Danfoss. varme.danfoss.dk De rigtige produkter

Læs mere

Oktober 2012. Gulvvarmeløsninger. Gennemtænkt design driftsikre løsninger. Solutions for Essentials

Oktober 2012. Gulvvarmeløsninger. Gennemtænkt design driftsikre løsninger. Solutions for Essentials Oktober 2012 Gulvvarmeløsninger Gennemtænkt design driftsikre løsninger Solutions for Essentials Indledning Konstante behagelige temperaturer, et godt indeklima og total frihed til boligindretning. Det

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog

UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG. Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog UPONOR VVS GULVVARME HÅNDBOG Uponor Gulvvarmesystem Installationshåndbog 09 2006 5014 Indholdsfortegnelse Forord samt 10 gode råd...3 Kapitel 1 Gulvkonstruktioner Gulvvarme i beton...4 Gulvvarme i flydende

Læs mere

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit

Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit DVK-00094-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning Golvvärmekit Lattialämmityssarjan käyttöohjeet Manual Floor Heating Kit Brugsanvisning Gulvvarmekit S HandyKit 10 komplet HandyKit 10 Standard Brugsanvisning

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen

UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0. VVS-håndbogen UPONOR VVS VVS-HÅNDBOGEN UDGAVE 3.0 VVS-håndbogen Indhold Emne side Praktisk information Kontakter...4 Nyttige adresser...4 Omsætningstabeller...5 Uponor Blue Service Et seviceunivers fra start til slut...7

Læs mere

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve

Installationsvejledning. NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve DK Installationsvejledning NPLM selvklæbende varmemåtter for tynde gulve 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering 10 Garanti

Læs mere

Kvik guide 2015. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms.

Kvik guide 2015. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms. Kvik guide 2015 Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms. Hurtig og nem beregning af: Gulvvarmesystemer MultiPex rørsystemer Living full of energy Gulvvarmesystemer Gulvvarmerør

Læs mere

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne:

Vi har 2 typer laminatgulv. Begge samles på samme måde på den lange side, men har forskellige kliksystemer for enden af laminatpladerne: Produktguide LAMINATGULV 23_017 GODT AT VIDE Vores laminatgulv kan lægges på det eksisterende gulv, undtagen på tykke væg-til-væg-tæpper. Når du lægger gulv, skal du altid bruge NIVÅ gulvunderlag (sælges

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater

Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater Applikationsguide Design af vandbåren gulvvarme Få optimale resultater 6 anvendelseseksempler der hjælper dig med at designe og installere gulvvarmesystemer fra Danfoss. varme.danfoss.dk DE RIGTIGE PRODUKTER

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme.

Varmegulvsystem. Testet. Funktionsgodkendt 0131/06. Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Varmegulvsystem Monteringsanvisning for Byggelit Tempo et komplet gulvsystem for vandbåren gulvvarme. Testet Funktionsgodkendt 0131/06 GODKENDT Indfrier kravet i BR08 jvf. DS 410 Tak! Tak fordi du har

Læs mere

06 DK. Vejledning. Gulvvarme

06 DK. Vejledning. Gulvvarme 06 DK Vejledning Gulvvarme Dinesen om gulvvarme Oktober 2010 Gulvvarme under Dinesen gulve Side 3 Side 4 Indhold Gulvvarme under Dinesen gulve 6 Forudsætninger Fugt 6 Træets egenskaber 6 Varmebehov 7

Læs mere

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning

DUOFOR svalehaleplader den ideelle løsning DUOOR svalehaleplader den ideelle løsning godkendt Lyddæmpende gulv Undergulv Vandtæt Monteringsvejledning Duofor Svalehaleplader Indledning or at kunne give den optimale information, har vi opdelt denne

Læs mere

UPONOR VVS HÅNDBOG. Uponor gulvvarmesystem Projekthåndbog

UPONOR VVS HÅNDBOG. Uponor gulvvarmesystem Projekthåndbog UPONOR VVS G U LV VA R M E HÅNDBOG Uponor gulvvarmesystem Projekthåndbog 09 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Gulvvarme fra Uponor er ikke bare rør og styrebokse... 3 Vigtige gulvvarmekrav i varmenormen

Læs mere

Varmeafgiversystemer GUIDE

Varmeafgiversystemer GUIDE GUIDE Varmeafgiversystemer 1 INDHOLD VARMEAFGIVERSYSTEMER... 3 DEL 1... 4 Radiatorer - generelt... 4 1-strengs radiatoranlæg... 5 2-strengs radiatoranlæg... 5 Gulvvarmeanlæg... 6 DEL 2... 8 Dimensionerende

Læs mere

UPONOR VVS SYSTEMER OG LØSNINGER. Funktionelle løsninger til et komfortabelt liv

UPONOR VVS SYSTEMER OG LØSNINGER. Funktionelle løsninger til et komfortabelt liv UPONOR VVS SYSTEMER OG LØSNINGER Funktionelle løsninger til et komfortabelt liv 04 2010 Komfort, sikkerhed og helhed giver tryghed både ude og inde Hos Uponor sælger vi ikke bare rør og systemer vi sælger

Læs mere

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk

GODKENDELSE MK5.33/1804. Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk GODKENDELSE MK5.33/1804 Pindstrup 8550 Ryomgård Danmark T. +45 89 74 74 00 F. +45 89 74 74 97 www.novopan.dk salg@novopan.dk NOVOPAN KLIMAGULV - ligger lunt under Et nyt, moderne og hurtigregulerende træbaseret

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Passiv køling. - Højere komfort i nye huse. German quality since 1947

Passiv køling. - Højere komfort i nye huse. German quality since 1947 Passiv køling - Højere komfort i nye huse German quality since 1947 Dele af det 200 m² store hus er udført med Roth Compactsystem, og resten er udført traditionelt med nedstøbte rør i beton Roth gulvvarmesystem

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer.

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. DATABLAD Gulvvarmemanifold FHD Anvendelse Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden hvilket gør det muligt at regulere

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart info@golan.dk

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart info@golan.dk 1 Gulvvarme Rørforbrug: Kredslængde: 16x2,0 + 17x2,0 mm rør 200 mm bukkeradius = 5,00 m pr. m² max. 80 m 16x2,0 + 17x2,0 mm rør 250 mm bukkeradius = 4,70 m pr. m² max. 80 m 20x2,0 mm rør 300 mm bukkeradius

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME

velkommen til at kontakte Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GULVVARME MY1005 GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME 2-3 FORSKEL PÅ VARMEKILDER Radiatorer

Læs mere