Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med gevind"

Transkript

1 Installationsvejledning , Rev DB 85 Annubar med Rosemount 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Svejsning af monteringsdele Trin 3: Montering af afspærringsventil Trin : Opstilling af boremaskine og boring af hul Trin 5: Nedtagning af boremaskine Trin 6: Montering af transmitter Trin 7: Isætning af Annubar Trin 8: Montering af transmitter Trin 9: Tilbagetrækning af Annubar Produktcertifikation

2 85 Annubar med Installationsvejledning , Rev DB 2009 Rosemount Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Alle mærker tilhører ejeren. Rosemount og Rosemounts logo er registrerede varemærker tilhørende Rosemount Inc. Rosemount Inc Market Boulevard Chanhassen, MN USA T (US) (800) T (intl.) +1 (952) F +1 (952) Emerson Process Management Hejrevang Allerød Danmark T F Emerson Process Management GmbH & Co. OHG Argelsrieder Feld Wessling Tyskland T +9 (8153) 9390 F +9 (8153) Emerson Process Management Asia Pacific Private Limited 1 Pandan Crescent Singapore T F / Beijing Rosemount Far East Instrument Co., Limited No. 6 North Street, Hepingli, Dong Cheng District Beijing , Kina T +86 (10) F +86 (10) VIGTIG MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 85 Annubar. Den indeholder ikke anvisninger angående konfiguration, diagnosticering, vedligeholdelse, service, fejlfinding, eksplosionssikre, brandsikre eller egensikre installationer. Flere anvisninger kan findes i referencemanualen til Annubar model 85 (dokumentnummer ). Der er også adgang til en elektronisk udgave af håndbogen via I tilfælde af at 85 Annubar blev bestilt monteret på en Rosemount 3051S-transmitter, se følgende vejledning til hurtig installation for oplysninger om konfiguration og certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarlige miljøer: Tryktransmitter Rosemount 3051S-serien (dokumentnummer ). I tilfælde af at 85 Annubar blev bestilt monteret på en Rosemount 3095-transmitter, se følgende vejledning til hurtig installation for oplysninger om konfiguration og certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarlige miljøer: Rosemount 3095 (dokumentnummer ). ADVARSEL Proceslækager kan forårsage personskade eller dødsulykker. For at undgå proceslækager skal der anvendes pakninger, som er konstrueret til at forsegle den modsvarende flange, og O-ringe til at forsegle procesforbindelserne. Strømmende medium kan bevirke, at 85 Annubar bliver varm, hvilket kan medføre forbrændinger. 2

3 Installationsvejledning , Rev DB 85 Annubar med Eksploderet illustration af 85 Annubar Flo-Tap-samling med gevind Komprimeringsplade Følger Pakning Pakforskruning Støtteplade O-ringe (2) Transmitter Koplanar flange med aftapningsåbninger Temperaturfølerens forbindelseshus Direkte monteret transmitter med ventiler Burnippel Hovedplade Drivstænger Afspærringsventil Styrenippel Gevindrørstykke Transmitter og hus vises kun for tydelighedens skyld leveres kun hvis bestilt. BEMÆRK Brug en egnet rørtætningsmasse, som er klassificeret til driftstemperaturen, på alle gevindforbindelser. 3

4 85 Annubar med Installationsvejledning , Rev DB TRIN 1: PLACERING OG ORIENTERING Korrekt retning og krav til lige løb skal overholdes for nøjagtige repeterbare flowmålinger. Se Tabel 1 for mindste rørdiameterafstande fra modstrømsforstyrrelser. Tabel 1. Krav til lige løb 1 Uden udretningslameller I plan A Modstrømsmål Med udretningslameller Medstrømsmål Ikke iplan A A C C B

5 Installationsvejledning , Rev DB 85 Annubar med TRIN 1 FORTSAT Uden udretningslameller Modstrømsmål Med udretningslameller Medstrømsmål I plan A Ikke iplan A A C C B BEMÆRK Kontakt fabrikken for vejledning vedrørende brug i kvadratiske eller rektangulære kanaler. I plan A betyder, at føleren er i samme plan som vinkelstykket. kke i plan A betyder, at føleren er vinkelret på vinkelstykkets flade. Hvis der ikke er tilstrækkeligt lange stykker lige løb til rådighed, anbringes beslaget således, at 80 % af løbet er mod strømmen, og 20 % er med strømmen. Brug udretningslameller til at reducere den ønskede længde på det lige løb. Række 6 i Tabel 1 gælder for skyde-, sæde-, kegle- og andre drøvleventiler, som er delvist åbne, samt for reguleringsventiler. 5

6 85 Annubar med Installationsvejledning , Rev DB TRIN 1 FORTSAT Forkert justering Installation af 85 Annubar tager højde for en maksimal forkert justering på 3. Figur 1. Forkert justering ±3 ±3 ±3 Vandret retning For korrekt udluftning og aftapning skal føleren anbringes i rørets øverste halvdel i luft- og gasudstyr. Ved væskeudstyr skal føleren anbringes i rørets nederste halvdel. Ved dampudstyr skal føleren anbringes enten på toppen eller i bunden af røret afhængig af temperaturen på dampen. Den maksimale temperatur for en direkte monteret transmitter er 260 C (500 F). Figur 2. Gas- og topmontering til damp (direkte montering op til 205 C (00 F)) Figur 3. Væske og damp Anbefalet zone Anbefalet zone BEMÆRK Ved installation af dampudstyr med differenstrykmålinger mellem 0,75 og 2 inh 2 O i vandrette rør anbefales det, at monteringsdelen på det primære element/flowmåleren installeres over røret. 6

7 Installationsvejledning , Rev DB 85 Annubar med TRIN 1 FORTSAT Lodret retning Føleren kan installeres i enhver stilling rundt om rørets omkreds, under forudsætning af at hullerne er anbragt korrekt til aftapning og udluftning. De optimale resultater for væske eller damp opnås, når flowet går opad. For dampudstyr vil der blive tilføjet et 90 afstandsstykke for at tilvejebringe våde ben for at sikre, at transmitteren forbliver inden for temperaturgrænserne. Den maksimale temperatur for en direkte monteret transmitter er 260 C (500 F). Figur. Damp Flow 360 Figur 5. Væske 360 Flow Figur 6. Gas Flow 360 7

8 85 Annubar med Installationsvejledning , Rev DB TRIN 2: SVEJSNING AF MONTERINGSDELE BEMÆRK Monteringsdele, som leveres af Rosemount, har en justeringsdel, der er indbygget i monteringsbeslaget, som hjælp til korrekt boring af monteringshullet. De er også en hjælp til justering af føleren i forhold til monteringshullet med henblik på indsætning. 1. Placer det svejsede gevindstykke på røret på det dertil beregnede sted med 1,6 mm ( 1 /16 in.) mellemrum, og læg fire 6 mm ( 1 / in.) hæftesvejsninger med 90 intervaller. 2. Kontrollér monteringens justering både parallelt og vinkelret med flowaksen (se Figur 7). Hvis monteringens justering er inden for den tilladte afvigelse, afsluttes svejsningen i overensstemmelse med gældende regler. Hvis justeringen er uden for den angivne afvigelse, foretages justeringer, inden den afsluttende svejsning udføres. 3. For at undgå alvorlige forbrændinger skal monteringsbeslaget have lov at afkøle, før der fortsættes. Figur 7. Justering LMH (1) (1) LMH-værdierne er følgende: Følerstørrelse 1: 35 mm (1.38-in.) Følerstørrelse 2: 0 mm (1.56-in.) Følerstørrelse 3: 52 mm (2.06-in.) Hæftesvejsninger 8

9 Installationsvejledning , Rev DB 85 Annubar med TRIN 3: MONTERING AF AFSPÆRRINGSVENTIL 1. Skru styreniplen ind i montagen. 2. Skrue afspærringsventilen ind i styreniplen. Kontrollér, at ventilstammen sidder således, at indsætningsstængerne skræver over røret, og ventilhåndtaget sidder midt mellem stængerne, når Flo-Tap er installeret (se Figur 8). (Bemærk: Delene vil komme i vejen for hinanden, hvis ventilen sidder på linje med stængerne.) Figur 8. Retning af afspærringsventil Afspærringsventil TRIN : OPSTILLING AF BOREMASKINE OG BORING AF HUL Der følger ingen boremaskine med samlingen. 1. Bestem størrelsen af føleren ud fra sondens bredde (se Tabel 2). 2. Fastgør boremaskinen på afspærringsventilen. 3. Åbn ventilen helt.. Bor hullet i rørvæggen ifølge anvisningerne fra boremaskinens producent (brug Tabel 2 til at vælge det rette bor til den føler, der bruges). 5. Træk boret helt tilbage og forbi ventilen. Tabel 2. Følerstørrelse/huldiameterdiagram Følerstørrelse Følerbredde Huldiameter 1 1,99 mm (0.590-in.) 19 mm + 0,8 mm (1/32-in) ( 3 /-in.) 0, ,92 mm (1.060-in.) 3 mm + 1,6 mm ( 1 /16-in.) (1 5 /16-in.) 0,00 3 9,15 mm (1.935-in.) 6 mm + 1,6 mm ( 1 /16-in.) (2 1 /2-in.) 0,00 Afspærringsventilen er helt åben, når boret sættes ind Trykboremaskine Afspærringsventilen er helt lukket, når boret er trukket ud TRIN 5: NEDTAGNING AF BOREMASKINE 1. Kontrollér, at boret er trukket tilbage forbi ventilen. 2. Luk afspærringsventilen for at isolere processen. 3. Udløs trykket i boremaskinen, og fjern den.. Kontrollér afspærringsventilen og montagen for lækager. 9

10 85 Annubar med Installationsvejledning , Rev DB TRIN 6: MONTERING AF TRANSMITTER 1. Monter hele Flo-Tap-samlingen (fuldt udtrukket) på afspærringsventilen ved at skrue lukkeniplen ind i ventilen ved hjælp af den rigtige gevindforsejler. 2. Drej Flo-Tap-samlingen, til flowpilen på hovedet passer med flowretningen. 3. Kontrollér, at udluftningsventilerne er lukkede, inden der fortsættes.. Åbn og luk afspærringsventilen hurtigt for at sætte 85-føleren under tryk og identificere eventuelle lækagepunkter i installationen. Vær yderst forsigtig, hvis flowmediet er damp eller ætsende. 5. Kontrollér hele installationen for lækager. Stram til som påkrævet for at forhindre sammenslutningerne i at lække. Gentag trin og 5, indtil der ikke er nogen lækager a. Hvis Flo-Tap leveres udstyret med geardrev, skal beskyttelsesstangenheden af PVC anbringes over drivstængerne, hvorefter geardrevet fastgøres med de medfølgende fastspændingsdele. BEMÆRK Flo-Tap 85 Annubar er designet til at kunne bære store belastninger langt fra rørene, hvorfor det er nødvendigt med ekstern støtte. Der er gevindhuller i støttepladen, som hjælper til at støtte 85 Annubar. Figur 9. Montér Flo-Tap-samlingen Støtteplade Afspærringsventil 10

11 Installationsvejledning , Rev DB 85 Annubar med TRIN 7: ISÆTNING AF ANNUBAR Standard drev (M) 1. Åbn afspærringsventilen helt. 2. Drej drevmøtrikkerne med uret (set ovenfra). Møtrikkerne skal strammes på skift, ca. to omgange ad gangen for at forhindre, at de binder pga. ujævn belastning. 3. Fortsæt på denne måde, indtil følerspidsen sidder tæt mod rørets modsatte side. a. De orange striber fungerer som en visuel indikator for, hvornår føleren nærmer sig den modsatte væg. b. Efterhånden som de orange striber nærmer sig støttepladen, skal du anbringe en finger over pakningsforskruningen, mens du drejer krumtappen rundt. Når bevægelsen hører op, er føleren i berøring med den modsatte væg. c. Drej håndtaget yderligere 1 / til 1 /2 omgang for at fastgøre føleren. Geardrev (G) 1. Åbn afspærringsventilen helt. 2. Drej krumtappen med uret. Hvis der bruges en elektrisk boremaskine med en adapter, må denne ikke overskride 200 o/min. a. Fortsæt med at dreje krumtappen rundt, indtil føleren sidder tæt mod den modsatte side af røret. De orange striber fungerer som en visuel indikator for, hvornår føleren nærmer sig den modsatte væg. b. Efterhånden som de orange striber nærmer sig støttepladen, skal boremaskinen fjernes. Fortsæt med at dreje krumtappen rundt med hånden. Anbring en finger over pakningsforskruningen, mens krumtappen drejes rundt. Når bevægelsen hører op, er føleren i berøring med den modsatte væg. c. Drej håndtaget yderligere 1 / til 1 /2 omgang for at fastgøre føleren. 3. Fastgør drevet ved at sætte drevlåsetappen ind som vist på Figur 10. BEMÆRK Anbring ikke fingeren over pakningsforskruningen på udstyr med høje temperaturer. Figur 10. Sæt føleren ind Standard drev (M) Geardrev (G) Drevlåsetap 11

12 85 Annubar med Installationsvejledning , Rev DB TRIN 8: MONTERING AF TRANSMITTER Montering af transmitter, direkte monteret hoved med ventiler Det er ikke nødvendigt at trække Annubar tilbage ved direkte montering af en transmitter med ventiler. 1. Anbring PTFE O-ringe i rillerne på Annubars hoved. 2. Juster transmitterens høje side på følerens høje side (der er stemplet Hi på siden af hovedet), og monter. 3. Spænd møtrikkerne i et krydsmønster til 5 Nm (00 in-lb). Montering af transmitter med eksternt monteret hoved Temperaturer over 121 C (250 F) ved følermodulets membraner beskadiger transmitteren. En eksternt monteret transmitter sluttes til føleren ved hjælp af impulsrørføring, som tillader serviceflowtemperaturer at falde til et punkt, hvor transmitteren ikke længere er sårbar. Der anvendes forskellige impulsrørføringsarrangementer afhængig af procesvæsken, og de skal klassificeres til vedvarende drift i rørledningens dimensionerede tryk og temperatur. Det anbefales at anvende rør af rustfrit stål med en minimum udvendig diameter på 12 mm ( 1 /2 in.) og en vægtykkelse på mindst 1 mm (0.035 in.). Gevindrørfittings anbefales ikke, da de skaber hulrum, hvor luft kan blive indespærret og danne lækagepunkter. Følgende restriktioner og anbefalinger gælder for impulsrørplacering: 1. Impulsrørføring, som løber vandret, skal hælde mindst 83 mm pr. meter (1 inch pr. fod). Hældning nedad (mod transmitteren) for væske- og dampudstyr Hældning opad (mod transmitteren) for gasudstyr 2. Udendørs installationer til væske, mættet gas eller damp kan kræve isolering og varmesporing for at forhindre tilfrysning. 3. Det anbefales at anvende en instrumentmanifold til alle installationer. Med en manifold kan brugeren udligne tryk før nulstilling, og procesvæsken kan isoleres fra transmitteren. Figur 11. Ventilidentifikation for 5-ventils- og 3-ventils manifold 5-ventils manifold 3-ventils manifold Til PH Til PL Til PH Til PL MH MEH 2 MV MEL ML MH 2 ME ML DVH DVL DVH DVL

13 Installationsvejledning , Rev DB 85 Annubar med TRIN 8 FORTSAT Tabel 3. Beskrivelse af impulsventiler og komponenter Navn Beskrivelse Formål Komponenter 1 Transmittere Læser differentialtryk 2 Manifold Isolerer og udligner transmitter Manifold og impulsventiler PH Primær føler (1) Høje og lave sidetrykprocesforbindelser PL Primær føler (2) DVH Aftapnings-/udluftningsventil (1) Aftapper (til gas) eller udlufter (til væske eller DVL Aftapnings-/udluftningsventil (2) damp) transmitterkamrene til differenstryk MH Manifold (1) Isolerer højt eller lavt sidetryk fra processen ML Manifold (2) MEH Manifoldudligner (1) Tillader høj og lav tryksideadgang til MEL Manifoldudligner (2) udluftningsventil eller til at isolere procesvæsken ME Manifoldudligner Tillader højt og lavt sidetryk for at udligne MV Manifold udluftningsventil Udlufter procesvæske (1) Højt tryk (2) Lavt tryk Anbefalede installationer Til gas Fastgør transmitteren over føleren for at forhindre kondenserbar væske i at samles i impulsrørføringen og differenstrykcellen. Figur 12. Vandret gas Figur 13. Lodret gas 13

14 85 Annubar med Installationsvejledning , Rev DB TRIN 8 FORTSAT Damp- og væskeservice (under 315 C (600 F)) Fastgør transmitteren under føleren for at sikre, at der ikke kommer luft ind i impulsrørføringen eller transmitteren. Figur 1. Vandret damp og væske Figur 15. Lodret damp og væske Topmontering til damp (kræves til damptemperaturer over 315 C (600 F)) Denne orientering kan anvendes til alle damptemperaturer. Ved installationer over 315 C (600 F) skal denne orientering dog anvendes. Ved eksternt monterede installationer skal impulsrørføringen hælde en anelse opad fra instrumenttilslutningerne på Annubar til krydsfittingen, således at kondensvandet kan løbe tilbage i røret. Fra krydsfittingerne skal impulsrørføringen føres nedad til transmitteren og afløbsbenene. Transmitteren skal placeres under instrumenttilslutningerne på Annubar. Afhængig af de miljømæssige forhold kan det være nødvendigt at isolere monteringsbeslaget. Figur 16. Vandret topmontering til damp 1

15 Installationsvejledning , Rev DB 85 Annubar med TRIN 9: TILBAGETRÆKNING AF ANNUBAR Standard drev (M) 1. Drej drevmøtrikkerne mod uret (set ovenfra). Møtrikkerne skal løsnes på skift, ca. to omgange ad gangen for at forhindre, at de binder pga. ujævn belastning. 2. Fortsæt på denne måde, indtil stangens endemøtrikker sidder mod pakningskropmekanismen. Geardrev (G) 1. Fjern drevlåsetappen. 2. Drej krumtappen mod uret. Hvis der bruges en elektrisk boremaskine med en adapter, må denne ikke overskride 200 o/min. 3. Træk tilbage, indtil stangens endemøtrikker sidder mod gearboksmekanismen. PRODUKTCERTIFIKATION Godkendte fremstillingssteder Rosemount Inc. Chanhassen, Minnesota USA Oplysninger om EU-direktiver EF-overensstemmelseserklæringen fra fabrikanten for alle gældende europæiske direktiver for dette produkt kan findes på Rosemounts hjemmeside på En papirkopi kan fås ved at kontakte det lokale salgskontor. Europæisk direktiv om trykbærende udstyr (PED-direktivet) (97/23/EF) Rosemount 85 Annubar Se EF-overensstemmelseserklæringen for vurdering af overensstemmelse Tryktransmitter Se vejledningen til hurtig installation for den relevante tryktransmitter Certifikater vedrørende placering i eksplosionsfarligt miljø For informationer om certificering af transmitterprodukter, se vejledningen til hurtig installation for den relevante transmitter: Rosemount 3051S (dokumentnummer ) Rosemount 3095M (dokumentnummer ) 15

16 85 Annubar med Installationsvejledning , Rev DB 16

Rosemount 415 brandpumpe

Rosemount 415 brandpumpe Vejledning til hurtig installation 0025-010-30, Rev AA Januar 200 Rosemount 15 brandpumpe Rosemount 15 brandpumpe Trin 1: Placering og orientering Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Svejs monteringsdelene

Læs mere

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side

Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Installationsvejledning 585 Main Steam Annubar Rosemount 585 Main Steam Annubar med støtte på modsatte side Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor monteringshuller i røret Trin 3: Påsvejsning af

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret

Rosemount 285 Annubar Kanalmonteret Vejledning til hurtig installation Kanalmonteret 285 nnubar Rosemount 285 nnubar Kanalmonteret Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Klargøring til installation Trin 3: Installation Trin 4: Installer

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Pak-Lok-samling

Rosemount 485 Annubar Pak-Lok-samling Installationsvejledning 00825-0308-809, Rev EA Pak-Lok 85 Annubar Rosemount 85 Annubar Pak-Lok-samling Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Påsvejsning af monteringsbeslag

Læs mere

Rosemount 285 Annubar Pak-Lok-samling

Rosemount 285 Annubar Pak-Lok-samling Vejledning til hurtig installation 0025-010-02, Rev AA 25 Annubar med Pak-Lok Rosemount 25 Annubar Pak-Lok-samling Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor hul i røret Trin 3: Svejs monteringsbeslag

Læs mere

Rosemount 585 Annubar med flanger

Rosemount 585 Annubar med flanger Vejledning til hurtig installation 00825-0108-585, Rev. AA 585 Annubar med flanger Rosemount 585 Annubar med flanger Start Trin 1: Placering og retning Trin 2: Bor huller i røret Trin 3: Monter og kontroller

Læs mere

Rosemount 585 Annubar Flo-Tap-samling med flange. Installationsvejledning 00825-0208-4585, Rev. BA Oktober 2014

Rosemount 585 Annubar Flo-Tap-samling med flange. Installationsvejledning 00825-0208-4585, Rev. BA Oktober 2014 Rosemount 585 Annubar FloTapsamling med flange Installationsvejledning 008250208585, Rev. BA Oktober 201 Installationsvejledning Oktober 201 MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer

Læs mere

Tryktransmitter til tørgasapplikationer

Tryktransmitter til tørgasapplikationer Vejledning til hurtig installation September 2004 Rosemount 951 Tryktransmitter til tørgasapplikationer Start Bænkkalibrering Ja Nej Konfigurer/Bekræft Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Forbind ledningerne

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller 00825-0108-4841, Rev BA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel controller Installationsvejledning ADVARSEL Følges retningslinjer for sikker installation ikke, kan det resultere i død eller alvorlige

Læs mere

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014

Rosemount 405 kompakt primærelement. Installationsvejledning 00825-0108-4810, Rev FF December 2014 Rosemount 405 kompakt primærelement 00825-0108-4810, Rev FF MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 405 primærelementer. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre

Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre 00825-0108-4601, Rev AA Bølgelederradar med Rosemount 9901 kamre Monteringsvejledning for valgmulighed XC Sikkerhedsmeddelelser Procedurer og instruktioner i dette dokument kan kræve særlige forholdsregler

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med flange. Installationsvejledning , rev. FA Januar 2015

Rosemount 485 Annubar Flo-Tap-samling med flange. Installationsvejledning , rev. FA Januar 2015 Rosemount 85 Annubar FloTapsamling med flange 00825008809, rev. FA MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 85 Annubar. Den indeholder ikke anvisninger angående

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien 00825-0308-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere i død eller alvorlige kvæstelser. Installation af denne enhed

Læs mere

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus

Rosemount 848L Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Diskret logisk temperaturtransmitter med FOUNDATION feltbus Start Trin 1: Monter transmitteren Trin 2: Ledningsføring og strømtilslutning Trin 3: Bekræft transmitterens konfiguration Produktcertificeringer

Læs mere

Rosemount 5400 niveautransmitter

Rosemount 5400 niveautransmitter 00825-0608-4026, Rev AA Rosemount 5400 niveautransmitter Monteringsanvisninger for parabolantenne 1.0 Om denne vejledning Denne installationsvejledning indeholder anvisninger for niveautransmitter Rosemount

Læs mere

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien

Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning 00825-0108-4308, rev. AD Trådløs Guided Wave Radar 3308A i Rosemount 3308-serien Installationsvejledning, udstyrskode WU Installationsvejledning ADVARSEL Eksplosioner kan resultere

Læs mere

Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde

Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde Installationsvejledning November 2011 Rosemount 1195 Rosemount 1195 integreret måleføler med blænde Start Trin 1: Placering af måleføler Trin 2: Orientering af måleføler Trin 3: Installation af måleføler

Læs mere

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag

Installationsvejledning , Rev BA Februar Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning 00825-0108-4952, Rev BA Rosemount 0085 føler med rørbeslag Installationsvejledning MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount

Læs mere

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com

Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Sikkerhedsinstruktioner. www.rosemount.com Referencemanual 00809-0108-4601, Rev AB Juli 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner www.rosemount.com Referencemanual Juli 2011 Rosemount 9901 Sikkerhedsinstruktioner Disse sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Rosemount 485 Annubar Flange-Lok-samling. Installationsvejledning , Rev EA September 2015

Rosemount 485 Annubar Flange-Lok-samling. Installationsvejledning , Rev EA September 2015 Rosemount 85 Annubar FlangeLoksamling Installationsvejledning 008250208809, Rev EA Installationsvejledning MEDDELELSE Denne vejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount 85 Annubar FlangeLoksamling.

Læs mere

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter

Rosemount 702 trådløs diskret transmitter September 2007 Rosemount 702 Rosemount 702 trådløs diskret transmitter Start Trin 1: Fysisk installation Trin 2: Kontrol af drift Trin 3: Referenceinformation Slut www.rosemount.com Rosemount 702 September

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Installationsvejledning Juli 2009 Rosemount 1151 Rosemount 1151 Analog Tryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Tag højde for husets rotation Trin 3: Tilslutning

Læs mere

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator

Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Vejledning til hurtig installation Indikator Rosemount 753R Rosemount 753R webbaseret fjernovervågningsindikator Start Oversigt Rosemount 753R med indbygget tryktransmitter model 3051S Rosemount 753R med

Læs mere

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD

SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD SAV NAVAL HELSVEJSTE STÅL- OG SYREFASTE KUGLVENTILER INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 1. Sikkerhedsinstruktioner 1.1 Læs disse instruktioner for installation, drift og vedligeholdelse nøje inden du begynder!

Læs mere

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien

Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount tryktransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051S-serien Rosemount flowmålertransmitter med trådløst aktiverede HART -løsninger i 3051SF-serien Start Trin 1: Montering af transmitteren

Læs mere

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E

PR D O UKTST R Ø RELSE K T A E Installationsvejledning Dansk Maj 2002 Type ACE97 Introduktion Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at modtage en kopi af brugsanvisningen,

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise

Monterings vejledning. Amico K38-Gota Knækarms markise Amico K38-Gota Knækarms markise Tjekliste 1 Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget der ikke stemmer overens bedes du kontakte os. Værktøj 2 Værktøjet

Læs mere

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014

Rosemount 0065/0185 føler. Installationsvejledning , Rev BB_dan Juni 2014 Rosemount 0065/0185 føler 00825-0208-2654, Rev BB_dan MEDDELELSE Denne installationsvejledning indeholder grundlæggende retningslinjer for Rosemount følere, model 0065 og 0185. Den indeholder ikke anvisninger

Læs mere

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050

Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Installationsvejledning P/N MMI-20010130, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i R-serien og model CNG050 Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed 00825-0208-4841, Rev AA Rosemount 3490-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller alvorlige kvæstelser.

Læs mere

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702

AVK SpadeVentil - type 1-3 - 4 702 Indledning AVK spadeventilen er en blødtættende, patenteret ventil med glat gennemløb. Den er selvrensende og tæt for flow i begge retninger. Fordele Lav vægt og kort byggelængde muliggør let installation

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm Placerer FlowCon DPCV på returløbet med tilslutningsforbindelse i fremløbet, gennem kapillarrøret som vist i tegningerne. Det er anbefalet at en snavssamler påmonteres før indløbet til kapillarrøret for

Læs mere

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning

1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning 1.2 og 2.0 L hydraulikpumpe - installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 1.2/2.0 L hydraulikpumpe i henhold til følgende vejledning.

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X

Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Installationsvejledning P/N MMI-20010180, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien med certifikat DMT 01 ATEX E 158 X Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring

Rosemount 2130. ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring Supplement til brugervejledning 00809-0408-4130, Rev. AA Maj 2009 Rosemount 2130 Rosemount 2130 ATEX og IECEx sikkerhedsinstruktioner om flammesikring www.rosemount.com Rosemount 2130 Supplement til brugervejledning

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med.

Hygiejne: Du kan evt. sætte dig på et håndklæde og tage et ekstra med ind til at tørre sig med. Brug af sauna Brug: Brug saunaen så længe du finder det behageligt. Anbefalet maksimalt ophold på 60 minutter, efter en pause med f.eks. kropsnedkøling og noget kold at drikke kan saunaopholdet genoptages.

Læs mere

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed

Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed IP2030-DA/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serien 4-20 ma + HART-kompatibel kontrolenhed Installationsvejledning ADVARSEL Hvis retningslinjerne for sikker installation ikke følges, kan det resultere i død eller

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR

Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Installationsvejledning Dansk - April 2006 Typer 1098-EGR og 1098H-EGR Indledning Installation Denne installationsvejledning omfatter instruktioner i installation, start og justering. Hvis du ønsker at

Læs mere

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter

Rosemount 3095FC MultiVariable -masseflowtransmitter Vejledning til hurtig installation MultiVariable -masseflowtransmitter Trin 1: Installer transmitteren Trin 2: Tilslut ledninger Trin 3: Indstil kontakter og sæt strøm til Trin 4: Opret forbindelse Trin

Læs mere

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning

2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning 2,1 L hydraulikpumpe installationsvejledning For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin 2,1 L hydraulikpumpe i henhold til den følgende vejledning. Denne vejledning

Læs mere

SIKKER HURTIG PÅLIDELIG. T-plus LAV ANBORINGER MENS SYSTEMET FORTSAT ER I DRIFT; MINDSKER RISIKOEN FOR GENER OG SPARER MONTERINGSTID OG -OMKOSTNINGER

SIKKER HURTIG PÅLIDELIG. T-plus LAV ANBORINGER MENS SYSTEMET FORTSAT ER I DRIFT; MINDSKER RISIKOEN FOR GENER OG SPARER MONTERINGSTID OG -OMKOSTNINGER SIKKER HURTIG PÅLIDELIG T-plus LAV ANBORINGER MENS SYSTEMET FORTSAT ER I DRIFT; MINDSKER RISIKOEN FOR GENER OG SPARER MONTERINGSTID OG -OMKOSTNINGER Anboringer kan laves meget nemmere Udvidelse, konvertering

Læs mere

Micro Motion model 775

Micro Motion model 775 Tillæg vedr. ledningsopkobling P/N MMI-20016033, Rev. AA September 2009 Micro Motion model 775 Smart trådløs indbygget THUM -adapter Indhold Oversigt over THUM-adapteren.....................................

Læs mere

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind.

Type-oversigt. 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. R3015-..-..-2 / R3020-..-..-2 6 vejs reguleringsventil med indvendig gevind. To-sekvens regulering (køle/varme) Med 90 drejemotor Omskiftning eller regulering af koldt og varmt vand til samme flade. Type-oversigt

Læs mere

Neotherm reguleringsventiler

Neotherm reguleringsventiler Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-1 (3222 med flangehus) Pneumatisk reguleringsventil 3222/2780-2 med positioner 3760 (3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil 3222/5825 (3222 med svejseender)

Læs mere

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87

Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Instruktionsvejledning Aktuator 657 (30-70 og 87) Fisher 657 membranaktuator størrelse 30-70 og 87 Indhold Indledning... 1 Vejledningens indhold... 1 Beskrivelse... 2 Specifikationer... 2 Kurser... 3 Installation...

Læs mere

Montagevejledning IN123 (nov. 2017)

Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Montagevejledning IN123 (nov. 2017) Køle-kugleventil AT3534-K, AT3533-K DN15-50 S36FBS-K DN65-125 Korrekt flowretning Ventilen er mærket med en flowpil der angiver flowretningen gennem ventilen. Ventilens

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Generel vejledning i håndtering og installation af Rosemount 1199 tætningssystemer

Generel vejledning i håndtering og installation af Rosemount 1199 tætningssystemer Installationsvejledning August 2011 Rosemount 1199 Generel vejledning i håndtering og installation af Rosemount 1199 tætningssystemer Start Introduktion Forord Håndtering generelt: Et overblik Mekanisk

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller

Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Lynvejledning P/N 3300747, Rev. C April 2003 Model 3700 transmitter (9-leder) eller Model 3350 controller Installationsvejledning for feltmontering For online teknisk support, brug EXPERT 2 systemet på

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

Micro Motion -sensorer i H-serien

Micro Motion -sensorer i H-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010104, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i H-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere

Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Februar 2004 Rosemount 144 Rosemount 144 pc-programmerbare temperaturtransmittere Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Konfigurer transmitteren Trin 2: Monter transmitteren

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT

Betjeningsvejledning HYDRAULISK FLASKEDONKRAFT EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137906. Davidsen A/S bekræfter, at konstruktion

Læs mere

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler

DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler 3010052/3 IM-S24-15 CH Issue 3 DN15 til 100 KE43, 61, 63, 71 og 73 Betjeningsventiler Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Drift 2. Installation og ibrugtagning 3. Ventil valgmuligheder 4. Vedligehold

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Produktetfåsikkemere

Produktetfåsikkemere Vejledning til hurtig installation Juni 2007 Rosemount 4500 Rosemount 4500 sanitetstryktransmitter Produktetfåsikkemere Start Trin 1: Montering af transmitteren Trin 2: Indstil kontakterne Trin 3: Forbind

Læs mere

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk

TM-WB BRUGERMANUAL. TM-WB_manual_dk TM-WB BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-wb 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning

Montering. Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj ADVARSEL. Løsdele. Monteringsvejledning Gasknastsæt Workman HDX-Auto-arbejdskøretøj Modelnr. 132-6715 Form No. 3396-435 Rev A Monteringsvejledning ADVARSEL CALIFORNIEN Advarsel i henhold til erklæring nr. 65 Dette produkt indeholder et eller

Læs mere

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien

Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Form No. Græsopsamlersæt Klippeenhed på 46 og 56 cm i Reelmaster 3550-serien Modelnr. 03919 Modelnr. 03920 Modelnr. 03921 3375-906 Rev C Monteringsvejledning Bemærk: Maskinens venstre og højre side er

Læs mere

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas

Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas 0222050/1 IM-S32-04 ST Issue 1 Skueglas med enkelt glas eller dobbelt glas og kontrolglas Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel sikkerhedsinformation Skueglas med enkelt glas SG13 skueglas

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation

Tørretumblerens tilslutningsmuligheder. Indhold. Anvisninger om installation Indhold Tørretumblerens tilslutningsmuligheder Anvisninger om installation Installationsmuligheder Sikkerhedsanvisninger...1 Tørretumblerens tilslutningsmuligheder... 2 Anvisninger om installation... 3

Læs mere

Micro Motion -sensorer i F-serien

Micro Motion -sensorer i F-serien Installationsvejledning P/N MMI-20010093, Rev. A Juni 2007 ATEXinstallationsvejledning for Micro Motion -sensorer i F-serien Til ATEX-godkendte sensorinstallationer Bemærk: Ved montering i Europa i farlige

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling

Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Micro-Trains #1021/#1022 Lav, kort kobling Lav, kort kobling for lokomotiver og vogne med begrænset plads, 2 par til (1021) Life-Like E8A banerømmer eller Bachmann 4-8-4 banerømmer. #1021 til lokomotiver

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING...

POWXG8250 DA 1 BESTANDDELE (FIG. A) GENERELLE SIKKERHEDSREGLER MONTERING JUSTERINGER (FIG. 10) KONFORMITETSERKLÆRING... 1 BESTANDDELE (FIG. A)... 2 2 GENERELLE SIKKERHEDSREGLER... 2 3 MONTERING... 2 3.1 Figur 19... 2 3.2 Figur 2... 2 3.3 Figur 3... 2 3.4 Figur 4... 3 3.5 Figur 5... 3 3.6 Figur 6... 3 3.7 Figur 7... 4 3.8

Læs mere

Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel

Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel Brugsvejledning P/N 1004399, Rev. H Marts 2005 Micro Motion Klargøring og installation af 9-leder flowmålerkabel Installationsvejledning 2005, Micro Motion, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Micro Motion

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

Freedom hotmelt-slange

Freedom hotmelt-slange Instruktionsblad - Danish - Freedom hotmelt-slange Sikkerhed ADVARSEL! Lad kun personale med passende uddannelse og erfaring betjene eller efterse og vedligeholde udstyret. Hvis der anvendes uuddannet

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Roth QuickBox koblingsdåse

Roth QuickBox koblingsdåse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg Beskrivelse Roth QuickBox koblingsdåse til mur og pladevæg kan anvendes til både 12, 15 og 18 mm PEX rør i 20, 25 eller 28 mm tomrør. Koblingsdåsen er produceret

Læs mere