Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København."

Transkript

1 Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling København NV Sag Dato: Sag nr.: Rev: B Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse med planlagt skiftning af entredøre har DJ Miljø & Geoteknik P/S (DJMG) efter anmodning af Gaihede A/S, på vegne af Boligforeningen AAB, udført en bygningsscreening for miljøfarlige stoffer i ovenstående boligforening. Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Ejendommen består af en andelsboligforening som er opført i Bygningerne er løbende renoveret. Bygningsscreeningens formål er, at undersøge entredøre for miljøfarlige stoffer, således at disse kan skiftes efter gældende arbejdsmiljøregler. Endvidere at bygningsaffald kan håndteres efter gældende forskrifter for kildesortering og bortskaffelse. 2. Bygningsgennemgang Den 21. november 2016 besigtigede DJMG bygningen i forbindelse med prøvetagningen. Der blev 3 steder kontrolleret for elastiske fuger bag dørkarme. Der blev ikke konstateret elastiske fuger. 3. Prøveudtagning Der er i alt udtaget 31 materialeprøver af forskellige byggematerialer til analyse for indhold af miljøfarlige stoffer. Prøverne bliver enten analyseret for et enkelt analyseparameter eller i kombination med andre analyseparametre. Valg af analyseparametre afgøres af myndighedskrav og erfaring. Prøverne bliver efter udtagning opbevaret i folie/plastpose og fremsendt til akkrediteret kemisk analyse ved Højvang Miljølaboratorium. Side 1 af 4 DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Falkevej 12, 3400 Hillerød Tlf.:

2 4. Affaldskategorier På baggrund af materialeprøvernes indhold af miljøfarlige stoffer, opdeles de undersøgte materialer i 3 affaldskategorier. Affaldskategorierne er vist i tabel 1 nedenfor. Affaldskategorierne er baseret på gældende lovgivning samt praksis, hvor der endnu ikke findes landsdækkende retningslinjer. Tabel 1. Affaldskategorier opdelt på baggrund af miljøfarlige stoffer. Affalds Grænseværdier Håndtering kategori 1 2 Kan genanvendes efter anvisning fra kommunen Anvises til forbrænding eller deponering ved specialanlæg 3 Farligt affald PCB < 0,1* Bly < 40* Hg < 1* KP < 1.000* Zink < 500* Cadmium < 0,5* Chrom(total) < 500* Kobber < 500* Nikkel < 30* Arsen PAH < < 20* 4* PCB 0,1* - 50 Bly 40* Hg 1* KP 1.000* Zink 500* ** Cadmium 0,5* Chrom(total) 500* Kobber 500* Nikkel 30* Arsen 20* PAH 4* Asbestindhold PCB > 50 Bly > Hg > 500 KP > Cadmium > Chrom(total) > Kobber > Nikkel > Zink > ** Arsen > PAH > 1000 * = Vurderet værdi, den konkrete værdi besluttes af den pågældende kommune. Hg = Kviksølv, KP = klorerede paraffiner. ** iht. praksis i Københavns kommune kan byggematerialer med zinkindhold op til mg/kg bortskaffes til specialdeponi eller forbrænding som forurenet, ikke farligt affald. Det skal bemærkes, at håndtering af materialer, der henføres til affaldskategorierne 2 og 3, udover affaldssortering, skal udføres iht. gældende regler for arbejdsmiljø og afgrænsning af miljøfarlige stoffer. Yderligere information om de forskellige miljøfarlige stoffer kan rekvireres fra DJMG eller findes på vores hjemmeside Side 2 af 4 DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Falkevej 12, 3400 Hillerød Tlf.:

3 5. Resultater Resultaterne af de analyserede materialeprøver er vist i skemaform i bilag 1. Analyseresultater samt fotodokumentation af udtagningsstederne fremgår af bilag 2. Analyserapport fra laboratoriet er vedlagt i bilag 3. Som det fremgår af analyseresultaterne, er der i 7 ud af 31 materialeprøver påvist miljøfarlige stoffer i et omfang, som overskrider kriteriet for farligt affald. Endvidere er der i 22 prøver påvist miljøfarlige stoffer der, henfører til affaldskategori 2. I de resterende prøver er der ikke påvist miljøfarlige stoffer i et omfang der har betydning for materialernes håndtering. 6. Vurdering På baggrund af den udførte stikprøveundersøgelse vurderes følgende: Lakken på størstedelen af entredørene i foreningen indeholder et omfang af miljøfarlige stoffer, som overskrider renhedskriterierne men ikke kriterierne for farligt affald. Lakken på 5 10 % af entredørene i foreningen indeholder et omfang af miljøfarlige stoffer (bly), som overskrider kriteriet for farligt affald. Maling på alle dørkarme omkring entredørene i foreningen indeholder et omfang af miljøfarlige stoffer, som overskrider renhedskriterierne men ikke kriterierne for farligt affald. Ligeledes indeholder blandeprøver, bestående af dørkarm med maling, et omfang af miljøfarlige stoffer, som overskrider renhedskriterierne men ikke kriterierne for farligt affald. Lakken på enkelte entredøre i foreningen indeholder ikke et omfang af miljøfarlige stoffer, som overskrider renhedskriterierne. Der er således ved stikprøver af konstateret både farligt affald samt forurenet og uforurenet affald og der foreligger ikke en entydig afgrænsning mellem de forskellige forureningsgrader. For at anvende et forsigtighedsprincip må det derfor antages, at lakken på alle døre henfører til farligt affald med mindre der foreligger prøver der viser andet. Det skal dog bemærkes, at det i Københavns Kommune er normal praksis, at anvende værdier af blandeprøver (træ+maling) til anvisning af byggeaffald til forbrænding*. De konstaterede overskridelser af kriteriet for farligt affald er relativt små, mindre end en faktor 2. Det vurderes derfor sandsynligt, at alle døre kan anvises til forbrænding som forurenet - ikke farligt - affald. Dette afhænger dog af en konkret vurdering fra Københavns Kommune. I henhold til ovenstående anbefales det, at der udtages 2 4 blandeprøver af lak+dør fra døre hvor der er konstateret lak der henfører til farligt affald. *Dette gælder dog ikke ved indhold af PCB i malingen på over 50 mg/kg. Side 3 af 4 DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Falkevej 12, 3400 Hillerød Tlf.:

4 Det skal bemærkes, at bly, PCB, kviksølv og zink er stærkt sundhedsskadelige stoffer. Arbejde med materialer der indeholder disse stoffer skal derfor udføres i overensstemmelse med gældende retningslinjer og regler på området. Side 4 af 4 DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Falkevej 12, 3400 Hillerød Tlf.:

5 Bilag 1

6 B26963 Boligforeningen AAB Afdeling 33, 2400 København NV Prøve ID Materiale Lokale Hovmestervej 21,2 tv Hovmestervej 21,2 tv Tuborgvej 265, 2. th Tuborgvej 265, 2. th Tuborgvej 265, 2. th M2 Frederiksborgvej 10, 2. th Frederiksborgvej 10, 2. th Bomsluttervej 6, st. tv Bomsluttervej 6, st. tv Magistervej 46, th. M1 Magistervej 46, th. MB1 Magistervej 46, 1 th. Magistervej 46, 1 th. Magistervej 56, st. th Magistervej 56, st. th Anvises til forbrænding eller deponering ved specialanlæg Bly Cadmium Chrom, total Kobber Nikkel Zink Kviksølv PCB KP Affalds kategori ,63 <1,0,1 5, , 5, i.p ,52 <1,0 15 4, ,3 1, i.p ,77 3, , 16 i.p ,61 1,5 30, ,6 2,3 i.p. 2 Udvendigt , ,42 0, i.p. 2 Grå maling på træværk, Dørkarm Grå maling på træværk, Dørkarm, Blandeprøve af grå maling på træværk, Dørkarm ,49 <1,0 6, 6, ,2 34 i.p ,32 <1,0 30 6,1 10 0,76 5, i.p ,3 2, ,61 3,2 i.p ,36 1,9 17 3, , 0,5 i.p , ,96 1,2 i.p. 2 <1,0 <0,020 <1,0 <1,0 <0,50 <1,5 0,27 0, i.p ,73 3,1 3,3 2, ,1 13 i.p ,2 2,5 1,5 1, ,3 1,4 i.p ,16 <1,0 1,1 <0, ,1 0,49 i.p ,65 3,5 1,9 1, , i.p. 2 > 40* > 0,5* > 500* > 500* > 30* > 500* > 1* > 0,1* - 2 Farligt affald > > > > > > > 500 > 50 Påvist 3 Værdier der henfører til affaldskategorierne 2 og 3 er markeret med hhv. gult og rødt. i.a. = ikke analyseret, i.p. = Ikke påvist, KP = klorerede paraffiner (screening, detektionsgrænse 0,5 %) * = Vurderet værdi, den konkrete værdi besluttes af den pågældende kommune

7 B26963 Boligforeningen AAB Afdeling 33, 2400 København NV Prøve ID Materiale Lokale Magistervej 25, st. th Magistervej 25, st. th Magistervej 31, st. th Magistervej 31, st. th Landsdommervej 30, 1. th Landsdommervej 30, 1. th Postholdervej 4, 2. tv Postholdervej 4, 2. tv Toldskrivervej 6, 1. tv. Toldskrivervej 6, 1. tv. Toldskrivervej 1, st. th. Toldskrivervej 1, st. th. Ridefogedvej 4,1 th. Ridefogedvej 4,1 th. Ridefogedvej 1,1.th. Hvid maling på træværk Hvid maling på træværk Hvid maling på træværk Bly Cadmium Chrom, total Kobber Nikkel Zink Kviksølv PCB KP Affalds kategori <1,0 <0,020 <1,0 <1,0 <0,50 1,5 9,3 46 i.p ,1 2, ,3 i.p ,7 9,2 4,3 6, , 6,9 i.p ,20 <1,0 12 3, ,79 1,9 i.p ,26 <1,0 9,0 0, , i.p. i.p ,46 <1,0 14 4, ,0 2, i.p ,75 1,1 9,2, 20 0,41 13 i.p ,16 32, ,20 1,2 i.p ,17 <1,0 1,3 1, ,2 2,4 i.p ,34 <1,0 7,6 4, ,2 2,5 i.p ,3 6,4 6,6 2, ,2 1,2 i.p ,22 2,7 23 4,2 72 1, 5,7 i.p. 3 1,7 0,031 4,9 1,0 0,71 13 <0,020 i.p. i.p. 1 2,0 <0, ,5 2,1 24 <0,020 i.p. i.p ,70 <1,0 5,9 4, ,4 13 i.p. 3 Ridefogedvej 1,1.th. Udvendigt ,34 1,1 17 3, ,9 1,9 i.p. 2 Anvises til forbrænding eller deponering ved specialanlæg > 40* > 0,5* > 500* > 500* > 30* > 500* > 1* > 0,1* - 2 Farligt affald > > > > > > > 500 > 50 Påvist 3 Værdier der henfører til affaldskategorierne 2 og 3 er markeret med hhv. gult og rødt. i.a. = ikke analyseret, i.p. = Ikke påvist, KP = klorerede paraffiner (screening, detektionsgrænse 0,5 %) * = Vurderet værdi, den konkrete værdi besluttes af den pågældende kommune

8 Bilag 2

9 Foto mangler Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Hovmestervej 21,2 tv Bly: 2.00 mg/kg Cadmium: 0,63 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber:,1 mg/kg Nikkel: 5,0 mg/kg Zink: 270 mg/kg Kviksølv: 3, mg/kg PCB: 5, mg/kg Hovmestervej 21,2 tv Bly: 2.00 mg/kg Cadmium: 0,52 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber: 4,2 mg/kg Nikkel: 4,2 mg/kg Zink: 190 mg/kg Kviksølv: 2,3 mg/kg PCB: 1, mg/kg

10 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Tuborgvej 265, 2. th Bly: mg/kg Cadmium: 0,77 mg/kg Chrom: 3,2 mg/kg Kobber: 11 mg/kg Nikkel: 13 mg/kg Zink: 330 mg/kg Kviksølv: 1, mg/kg PCB: 16 mg/kg Tuborgvej 265, 2. th Bly: mg/kg Cadmium: 0,61 mg/kg Chrom: 1,5 mg/kg Kobber: 30 mg/kg Nikkel:,9 mg/kg Zink: 510 mg/kg Kviksølv: 1,6 mg/kg PCB: 2,3 mg/kg

11 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Tuborgvej 265, 2. th M2 Bly: mg/kg Cadmium: 9,3 mg/kg Chrom: 37 mg/kg Kobber: 29 mg/kg Nikkel: 15 mg/kg Zink: mg/kg Kviksølv: 0,41 mg/kg PCB: 0, mg/kg Frederiksborgvej 10, 2. th Lak på træværk. Bly: mg/kg Cadmium: 0,49 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber: 6, mg/kg Nikkel: 6,2 mg/kg Zink: 300 mg/kg Kviksølv: 3,2 mg/kg PCB: 34 mg/kg

12 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Frederiksborgvej 10, 2. th Bly: mg/kg Cadmium: 0,32 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber: 30 mg/kg Nikkel: 6,1 mg/kg Zink: 10 mg/kg Kviksølv: 0,76 mg/kg PCB: 5, mg/kg Bomsluttervej 6, st. tv Billede mangler. Bly: mg/kg Cadmium: 1,3 mg/kg Chrom: 2,2 mg/kg Kobber: 21 mg/kg Nikkel: 10 mg/kg Zink: 390 mg/kg Kviksølv: 0,61 mg/kg PCB: 3,2 mg/kg

13 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Bomsluttervej 6, st. tv Bly: mg/kg Cadmium: 0,36 mg/kg Chrom: 1,9 mg/kg Kobber: 17 mg/kg Nikkel: 3,9 mg/kg Zink: 250 mg/kg Kviksølv: 2, mg/kg PCB: 0,5 mg/kg Magistervej 46, th. M1 Grå maling på træværk. Bly: mg/kg Cadmium: 5, mg/kg Chrom: 61 mg/kg Kobber: 2 mg/kg Nikkel: 19 mg/kg Zink: mg/kg Kviksølv: 0,96 mg/kg PCB: 1,2 mg/kg

14 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Magistervej 46, 1 th. MB1 Blandeprøve af Grå maling på træværk. Bly: < 1,0 mg/kg Cadmium: < 0,020 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber: < 1,0 mg/kg Nikkel: < 0,50 mg/kg Zink: < 1,5 mg/kg Kviksølv: < 0,27 mg/kg PCB: 0, mg/kg Magistervej 46, 1 th. Bly: 130 mg/kg Cadmium: 0,73 mg/kg Chrom: 3,1 mg/kg Kobber: 3,3 mg/kg Nikkel: 2,2 mg/kg Zink: mg/kg Kviksølv:,1 mg/kg PCB: 13 mg/kg

15 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Magistervej 46, 1 th. Bly: 56 mg/kg Cadmium: 0,2 mg/kg Chrom: 2,5 mg/kg Kobber: 1,5 mg/kg Nikkel: 1,2 mg/kg Zink: 730 mg/kg Kviksølv: 4,3 mg/kg PCB: 1,4 mg/kg Magistervej 56, st. th Bly: 25 mg/kg Cadmium: 0,16 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber: 1,1 mg/kg Nikkel: < 0,50 mg/kg Zink: 20 mg/kg Kviksølv: 2,1 mg/kg PCB: 0,49 mg/kg

16 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Magistervej 56, st. th Bly: 100 mg/kg Cadmium: 0,65 mg/kg Chrom: 3,5 mg/kg Kobber: 1,9 mg/kg Nikkel: 1,4 mg/kg Zink: mg/kg Kviksølv: 15 mg/kg PCB: 4, mg/kg Magistervej 25, st. th Bly: <1,0 mg/kg Cadmium: < 0,020 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber: < 1,0 mg/kg Nikkel: < 0,5 mg/kg Zink: 1,5 mg/kg Kviksølv: 9,3 mg/kg PCB: 46 mg/kg

17 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Magistervej 25, st. th Bly: mg/kg Cadmium: 1,1 mg/kg Chrom: 2, mg/kg Kobber: 2 mg/kg Nikkel: 12 mg/kg Zink: 50 mg/kg Kviksølv: 12 mg/kg PCB: 3,3 mg/kg Magistervej 31, st. th Hvid maling på træværk. Bly: mg/kg Cadmium: 7,7 mg/kg Chrom: 9,2 mg/kg Kobber: 4,3 mg/kg Nikkel: 6,0 mg/kg Zink: mg/kg Kviksølv: 4, mg/kg PCB: 6,9 mg/kg

18 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Magistervej 31, st. th Bly: 970 mg/kg Cadmium: 0,20 mg/kg Chrom: <1,0 mg/kg Kobber: 12 mg/kg Nikkel: 3,1 mg/kg Zink: 230 mg/kg Kviksølv: 0,79 mg/kg PCB: 1,9 mg/kg Landsdommervej 30, 1. th Bly: 510 mg/kg Cadmium: 0,26 mg/kg Chrom: <1,0 mg/kg Kobber: 9,0 mg/kg Nikkel: 0,95 mg/kg Zink: 150 mg/kg Kviksølv: 1, mg/kg PCB: i.p.

19 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Landsdommervej 30, 1. th Bly: mg/kg Cadmium: 0,46 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber: 14 mg/kg Nikkel: 4,7 mg/kg Zink: 260 mg/kg Kviksølv: 3,0 mg/kg PCB: 2, mg/kg Postholdervej 4, 2. tv Bly: mg/kg Cadmium: 0,75 mg/kg Chrom: 1,1 mg/kg Kobber: 9,2 mg/kg Nikkel:, mg/kg Zink: 20 mg/kg Kviksølv: 0,41 mg/kg PCB: 13 mg/kg

20 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Postholdervej 4, 2. tv Hvid maling på træværk. Bly: 1.00 mg/kg Cadmium: 0,16 mg/kg Chrom: 32 mg/kg Kobber:, mg/kg Nikkel: 11 mg/kg Zink: 110 mg/kg Kviksølv: 0,20 mg/kg PCB: 0,1,2 mg/kg. Toldskrivervej 6, 1. tv. Indvendigt Bly: 1.00 mg/kg Cadmium: 0,17 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber: 1,3 mg/kg Nikkel: 1,3 mg/kg Zink: 140 mg/kg Kviksølv: 3,2 mg/kg PCB: 2,4 mg/kg

21 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Toldskrivervej 6, 1. tv. Bly: mg/kg Cadmium: 0,34 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber: 7,6 mg/kg Nikkel: 4,0 mg/kg Zink: 160 mg/kg Kviksølv: 1,2 mg/kg PCB: 2,5 mg/kg Toldskrivervej 1, st. th. Hvid maling på træværk. Indvendigt Bly: 20 mg/kg Cadmium: 3,3 mg/kg Chrom: 6,4 mg/kg Kobber: 6,6 mg/kg Nikkel: 2,2 mg/kg Zink: mg/kg Kviksølv: 0,2 mg/kg PCB: 1,2 mg/kg

22 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Toldskrivervej 1, st. th. Bly: mg/kg Cadmium: 0,22 mg/kg Chrom: 2,7 mg/kg Kobber: 23 mg/kg Nikkel: 4,2 mg/kg Zink: 72 mg/kg Kviksølv: 1, mg/kg PCB: 5,7 mg/kg Ridefogedvej 4,1 th. Bly: 1,7 mg/kg Cadmium: 0,031 mg/kg Chrom: 4,9 mg/kg Kobber: 1,0 mg/kg Nikkel: 0,71 mg/kg Zink: 13 mg/kg Kviksølv: < 0,020 mg/kg PCB: i.p.

23 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Ridefogedvej 4,1 th. Bly: 2,0 mg/kg Cadmium: < 0,020 mg/kg Chrom: 11 mg/kg Kobber: 1,5 mg/kg Nikkel: 2,1 mg/kg Zink: 24 mg/kg Kviksølv: < 0,020 mg/kg PCB: i.p. Ridefogedvej 1,1.th. Bly: 2.00 mg/kg Cadmium: 0,70 mg/kg Chrom: < 1,0 mg/kg Kobber: 5,9 mg/kg Nikkel: 4,9 mg/kg Zink: 330 mg/kg Kviksølv: 1,4 mg/kg PCB: 13 mg/kg

24 Analyseresultater og Fotodokumentation, Boligforeningen AAB, afdeling 33. Prøveudtagning udført den 21. november 2016 Rødt felt/fed understreget skrift = Farligt Affald. Gult felt / fed skrift = Affald til forbrænding/specialdeponering. i.p. = ikke påvist Ridefogedvej 1,1.th. Bly: mg/kg Cadmium: 0,34 mg/kg Chrom: 1,1 mg/kg Kobber: 17 mg/kg Nikkel: 3,6 mg/kg Zink: 190 mg/kg Kviksølv: 1,9 mg/kg PCB: 1,9 mg/kg

25 Bilag 3

26 Analyserapport Rekvirent DJ Miljø & Geoteknik P/S Identifikation Sagsnavn: AAB afd. 33, Kbh NV Falkevej 12 Sagsnr.: Hillerød Sagsbeh.: JKP Udt.dato: Prøvetager: KLP Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 31 Bilag: Lab. nr Prøvetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Emballage p p p p p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Hovmestervej Hovmestervej Tuborgvej Tuborgvej Tuborgvej Parameter 21, 2. tv 21, 2. tv 265, 2. th 265, 2. th 265, 2. th inde ude inde ude m stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Bly mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,63 0,52 0,77 0,61 9,3 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,020 +/- 14 % Chrom, total <1,0 <1,0 3,2 1,5 37 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Kobber, mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Nikkel 5,0 4,2 13,9 15 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg DS259-ICP-MS* 1,5 +/- 14 % Kviksølv 3, 2,3 1, 1,6 0,42 mg/kg DS259-ICP-MS 0,020 +/- 20 % PCB 2 <0,10 <0,072 <0,094 <0,076 <0,040 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,10 <0,072 <0,094 IR <0,040 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 0,097 0,046 0,35 0,06 0,031 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 11 0,097 <0,036 0,19 <0,03 <0,020 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 13 0,43 0,14 1,1 0,19 0,067 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0,36 0,04 1,0 0,12 0,050 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 10 0,1 0,077 0,44 0,0 0,02 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 1,2 0,35 3,1 0,46 0,1 mg/kg beregnet PCB totalindhold 5, 1, 16 2,3 0, mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin, (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Pga interferens ændres detektionsgrænsen. Pga lille prøvemængde ændres detektionsgrænsen. IR: Intet resultat pga. interferens. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 1 af 7

27 Analyserapport Rekvirent DJ Miljø & Geoteknik P/S Identifikation Sagsnavn: AAB afd. 33, Kbh NV Falkevej 12 Sagsnr.: Hillerød Sagsbeh.: JKP Udt.dato: Prøvetager: KLP Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 31 Bilag: Lab. nr Prøvetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Emballage p p p p p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Frederiks- Frederiks- Bomsluttervej Bomsluttervej Magistervej Parameter borgvej borgvej 6, st. tv 6, st. tv 46, th. 10, 2. th 10, 2. th inde ude m 1 inde ude stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Bly mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,49 0,32 1,3 0,36 5, mg/kg DS259-ICP-MS* 0,020 +/- 14 % Chrom, total <1,0 <1,0 2,2 1,9 61 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Kobber 6, mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Nikkel 6,2 6,1 10 3,9 19 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg DS259-ICP-MS* 1,5 +/- 14 % Kviksølv 3,2 0,76 0,61 2, 0,96 mg/kg DS259-ICP-MS 0,020 +/- 20 % PCB 2 <0,076 <0,070 <0,09 <0,09 <0,040 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,076 <0,070 <0,09 <0,09 <0,040 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 0,51 0,21 0,073 <0,049 0,035 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 11 0,45 0,11 0,01 <0,049 0,029 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 13 2,4 0,36 0,25 0,12 0,072 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 2,1 0,35 0,14 <0,049 0,06 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 10 1,4 0,13 0,096 <0,049 0,034 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 6, 1,2 0,64 0,12 0,24 mg/kg beregnet PCB totalindhold 34 5, 3,2 0,5 1,2 mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin, (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Pga interferens ændres detektionsgrænsen. Pga lille prøvemængde ændres detektionsgrænsen. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 2 af 7

28 Analyserapport Rekvirent DJ Miljø & Geoteknik P/S Identifikation Sagsnavn: AAB afd. 33, Kbh NV Falkevej 12 Sagsnr.: Hillerød Sagsbeh.: JKP Udt.dato: Prøvetager: KLP Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 31 Bilag: Lab. nr Prøvetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Emballage p p p p p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Magistervej Magistervej Magistervej Magistervej Magistervej Parameter 46, th. 46, th. 46, th. 56, st. th. 56, st. th. mb 1 inde ude inde ude stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Bly <1, mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Cadmium <0,020 0,73 0,2 0,16 0,65 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,020 +/- 14 % Chrom, total <1,0 3,1 2,5 <1,0 3,5 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Kobber <1,0 3,3 1,5 1,1 1,9 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Nikkel <0,50 2,2 1,2 <0,50 1,4 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,50 +/- 14 % Zink <1, mg/kg DS259-ICP-MS* 1,5 +/- 14 % Kviksølv 0,27,1 4,3 2,1 15 mg/kg DS259-ICP-MS 0,020 +/- 20 % PCB 2 <0,040 <0,045 <0,09 <0,17 <0,096 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,040 <0,045 <0,09 <0,17 <0,096 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 0,03 0,22 <0,049 <0,06 0,12 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 11 <0,020 0,15 <0,049 <0,06 0,22 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 13 0,057 0,93 0,13 0,099 0,32 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0,054 0,6 0,096 <0,06 0,22 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 10 0,026 0,52 0,064 <0,06 0,03 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 0,1 2,7 0,2 0,099 0,97 mg/kg beregnet PCB totalindhold 0, 13 1,4 0,49 4, mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin, (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Pga interferens ændres detektionsgrænsen. Pga lille prøvemængde ændres detektionsgrænsen. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 3 af 7

29 Analyserapport Rekvirent DJ Miljø & Geoteknik P/S Identifikation Sagsnavn: AAB afd. 33, Kbh NV Falkevej 12 Sagsnr.: Hillerød Sagsbeh.: JKP Udt.dato: Prøvetager: KLP Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 31 Bilag: Lab. nr Prøvetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Emballage p p p p p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Magistervej Magistervej Magistervej Magistervej Lands- Parameter 26, st. th. 26, st. th. 31, st. th. 31, st. th. dommervej inde ude inde ude 30, 1. th. inde stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Bly <1, mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Cadmium <0,020 1,1 7,7 0,20 0,26 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,020 +/- 14 % Chrom, total <1,0 2, 9,2 <1,0 <1,0 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Kobber <1,0 2 4,3 12 9,0 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Nikkel <0, ,0 3,1 0,95 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,50 +/- 14 % Zink 1, mg/kg DS259-ICP-MS* 1,5 +/- 14 % Kviksølv 9,3 12 4, 0,79 1, mg/kg DS259-ICP-MS 0,020 +/- 20 % PCB 2 <0,096 <0,072 0,029 <0,10 <0,09 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,096 <0,072 0,06 <0,10 <0,09 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 0,22 0,072 0,27 <0,050 <0,049 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 11 0,36 0,045 0,15 <0,050 <0,049 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 13 3,5 0,22 0,33 0,15 IR mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 2,5 0,19 0,43 0,14 <0,049 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 10 2,6 0,13 0,11 0,092 <0,049 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 9,1 0,66 1,4 0,37 # mg/kg beregnet PCB totalindhold 46 3,3 6,9 1,9 # mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 - Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin, (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Pga interferens ændres detektionsgrænsen. Pga lille prøvemængde ændres detektionsgrænsen. IR: Intet resultat pga. interferens. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 4 af 7

30 Analyserapport Rekvirent DJ Miljø & Geoteknik P/S Identifikation Sagsnavn: AAB afd. 33, Kbh NV Falkevej 12 Sagsnr.: Hillerød Sagsbeh.: JKP Udt.dato: Prøvetager: KLP Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 31 Bilag: Lab. nr Prøvetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Emballage p p p p p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Lands- Postholdervej Postholdervej Toldskrivervej Toldskrivervej Parameter dommervej 4, 2. tv 4, 2. tv 6, 1. tv. 6, 1. tv. 30, 1. th. inde ude inde ude ude stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Bly mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,46 0,75 0,16 0,17 0,34 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,020 +/- 14 % Chrom, total <1,0 1,1 32 <1,0 <1,0 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Kobber 14 9,2, 1,3 7,6 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Nikkel 4,7, 11 1,3 4,0 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg DS259-ICP-MS* 1,5 +/- 14 % Kviksølv 3,0 0,41 0,20 3,2 1,2 mg/kg DS259-ICP-MS 0,020 +/- 20 % PCB 2 <0,096 <0,074 <0,040 <0,14 <0,04 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,096 <0,074 IR <0,14 <0,04 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 0,12 0,10 0,043 0,14 0,03 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 11 <0,04 0,074 <0,020 0,00 <0,042 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 13 0,19 0,79 0,075 0,11 0,1 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0,16 0,73 0,072 0,14 0,17 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 10 0,06 0,4 0,053 <0,070 0,071 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 0,56 2,5 0,24 0,47 0,51 mg/kg beregnet PCB totalindhold 2, 13 1,2 2,4 2,5 mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 ukendt/5 Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin, (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Pga interferens ændres detektionsgrænsen. Pga lille prøvemængde ændres detektionsgrænsen. IR: Intet resultat pga. interferens. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 5 af 7

31 Analyserapport Rekvirent DJ Miljø & Geoteknik P/S Identifikation Sagsnavn: AAB afd. 33, Kbh NV Falkevej 12 Sagsnr.: Hillerød Sagsbeh.: JKP Udt.dato: Prøvetager: KLP Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 31 Bilag: Lab. nr Prøvetype Materiale Materiale Materiale Materiale Materiale Emballage p p p p p Prøvetager Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøve ID Toldskrivervej Toldskrivervej Ridefogedvej Ridefogedvej Ridefogedvej Parameter 1, st. th. 1, st. th. 4, 1. th 4, 1. th 1, 1. th inde ude inde ude inde stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Bly ,7 2, mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Cadmium 3,3 0,22 0,031 <0,020 0,70 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,020 +/- 14 % Chrom, total 6,4 2,7 4,9 11 <1,0 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Kobber 6,6 23 1,0 1,5 5,9 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Nikkel 2,2 4,2 0,71 2,1 4,9 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,50 +/- 14 % Zink mg/kg DS259-ICP-MS* 1,5 +/- 14 % Kviksølv 0,2 1, <0,020 <0,020 1,4 mg/kg DS259-ICP-MS 0,020 +/- 20 % PCB 2 <0,06 <0,074 <0,049 <0,047 <0,060 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,06 <0,074 <0,049 <0,047 <0,060 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 <0,034 0,16 <0,049 <0,047 0,21 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 11 <0,034 0,11 <0,049 <0,047 0,19 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 13 0,097 0,3 <0,049 <0,047 0,92 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0,075 0,35 <0,049 <0,047 0,90 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 10 0,077 0,14 <0,049 <0,047 0,35 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 0,25 1,1 # # 2,6 mg/kg beregnet PCB totalindhold 1,2 5,7 # # 13 mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor ukendt/5 ukendt/5 - - ukendt/5 Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin, (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Pga interferens ændres detektionsgrænsen. Pga lille prøvemængde ændres detektionsgrænsen. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 6 af 7

32 Analyserapport Rekvirent DJ Miljø & Geoteknik P/S Identifikation Sagsnavn: AAB afd. 33, Kbh NV Falkevej 12 Sagsnr.: Hillerød Sagsbeh.: JKP Udt.dato: Prøvetager: KLP Prøver modtaget den: Rapport dato: Analyse påbegyndt den: Rapport nr.: Opbevaring før analyse På køl Antal prøver: 31 Bilag: Lab. nr Prøvetype Emballage Prøvetager Prøve ID Parameter Materiale p Rekvirent Ridefogedvej 1, 1. th ude stk. Enhed Metode Detektionsgrænse Usikkerhed Bly mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Cadmium 0,34 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,020 +/- 14 % Chrom, total 1,1 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Kobber 17 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,0 +/- 14 % Nikkel 3,6 mg/kg DS259-ICP-MS* 0,50 +/- 14 % Zink 190 mg/kg DS259-ICP-MS* 1,5 +/- 14 % Kviksølv 1,9 mg/kg DS259-ICP-MS 0,020 +/- 20 % PCB 2 <0,096 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 52 <0,096 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 101 0,053 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 11 <0,04 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 13 0,15 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 153 0,10 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % PCB 10 0,0 mg/kg GC-MSD 0,020 +/- 30 % Sum af 7 PCB 0,39 mg/kg beregnet PCB totalindhold 1,9 mg/kg beregnet Tilordnet/faktor: Aroclor ukendt/5 Klorparaffin, (SCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Klorparaffin, (MCCP) % GC-MSD-Kvalitativ* 0,5 Betegnelser: Ekspanderet usikkerhed, dækningsfaktor 2. Resultater på detektionsgrænseniveau er behæftet med en relativ større måleusikkerhed end generelt gældende. #: Symboliserer at alle komponenter der indgår i den pågældende sum, har en konc. mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse. Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), d (duogasbag), p (plastpose) s (stanniol). * Ikke akkrediteret. Afvigelser/kommentar ved denne rapport: Pga interferens ændres detektionsgrænsen. Pga lille prøvemængde ændres detektionsgrænsen. SCCP - Short chain chloroparaffins MCCP - Medium chain chloroparaffins + Mønsteret i kromatogrammet indikerer indhold af klorparaffiner. Mønsteret i kromatogrammet indikerer ikke indhold af klorparaffiner. Prøvningsresultaterne gælder kun for de prøvede emner/delmængder. Uden laboratoriets skriftlige tilladelse må rapporten kun gengives i sin helhed. Godkendt af Helle Rasmussen Laborant Højvang Laboratorier A/S - Industri Vest Dianalund Tlf Fax Side 7 af 7

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010.

Bilag 2: Situationsplan med prøvetagningspunkter. Feltarbejdet blev udført den 18. august 2010. Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45 8210 5155 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Byggemodning LP151, Hadsten Udtagning af supplerende jordprøver, den

Læs mere

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling

NOTAT. 1. Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling NOTAT Projekt Kontrolmålinger på Skolen ved Stadion i forbindelse med PCB-forsegling Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 02 Dato 06-12-2013 Til Fra Kopi til Kasper Michaelsen Lisbeth Odsbjerg Peter Kjær

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Bilag 4 Bilag 5 Københavns Kommune Center for Miljø Att: Morten Ejsing Sønderborg, den 27 01 2015 sag 131218 ref. rch tlf. 73423151 rch@sloth moller.dk NOTAT Vedr. : Kunstgræsbane Sundby. Kontrol af

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro. Miljøundersøgelse. Horsens, den 16. december 2014 Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M1 Bakkegårdsvej 8, Allingåbro Miljøundersøgelse Horsens, den 16. december 2014 Rekvirent: Norddjurs Kommune Att. Søren Taastrup-Leth sptl@norddjurs.dk FRANCK GEOTEKNIK

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19

Det udbudte areal har en samlet størrelse på m 3 og består af følgende ejendomme: T: D: Sortemosevej 19 Datanotat Allerød Kommune ALLERØD PSTHUS 8. oktober Projekt nr. 86 Dokument nr. 69698 Version Udarbejdet af KABA Kontrolleret af JKH INDLEDNING Allerød Kommune og PostNord A/S udbyder et areal ved Allerød

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel.

Geoteknisk rapport Sag nr.: Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr.: 655 Parameterundersøgelse Storparcel 95, Stenløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato 2014-04-07 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5.

Miljøteknisk rapport. Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro. Risikovurdering af indeklima og udeluft. Horsens, den 5. Miljøteknisk rapport Sag: J14.0898M2 Bakkegårdsvej 8, Vivild, Allingåbro Risikovurdering af indeklima og udeluft Horsens, den 5. marts 2015 Rekvirent: DRIAS Ølholm Bygade 57 7160 Tørring Att. Lars Lomholt

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S.

- Bilag 1: Analyserapport nr. 1334106 og analyserapport nr. 1334107 fra Højvang Laboratorier A/S. Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby UNDERSØGELSE AF PCB I INDEKLIMA OG MATERIALEPRØVER ØSTERVANGSKLUBBEN ASTERSVEJ 15 4000 ROSKILDE Udarbejdet for: Roskilde Kommune Rådhusebuen 1 4000 Roskilde Udarbejdet

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

Nordfyns Kommune. Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær. Sendt på mail til

Nordfyns Kommune. Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær. Sendt på mail til Nordfyns Kommune Afd. For Vej & Park Att.: Per Frydkjær Sendt på mail til pfr@nordfynskommune.dk Teknik, Erhverv og Kultur 22. november 2016 Sagsnummer 480-2016-21926 Dokument nr. 480-2016-226656 CVR-nr.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 63 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 63 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord

Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 11. november 2015 Gravearbejder i Porthallen, prøvetagning af jord Indledning

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 45 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 45 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Aociate Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kg. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER SKELGÅRDSSKOLEN UGANDAVEJ 124 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE

FORURENINGSUNDERSØGELSE FORURENINGSUNDERSØGELSE Grønningen, Skovvejen 63-79/Færøvej 8-30, 4200 Slagelse Rekvirent: Slagelse Boligselskab Dato: 28. februar 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0057 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller

Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller Notat Den 22. november 2010 Undersøgelse af vandhuller Natur og Miljø har foretaget yderligere undersøgelser ved Collstrupgrunden. Formålet har været at undersøge, om de nærliggende vandhuller er påvirket

Læs mere

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att.

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att. Rosengården 1-5 Gartnervang 10 4000 Roskilde Att.: Jan Hansen Dato: 04/03-2016 Rev. dato: Sag: 157421 Init.: FL Screeningsrapport Screening for PCB, bly og asbest i bygningsmaterialer Adresse: Rosengården

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER GEOTEKNISK RAPPORT NR. 69 VESTBYEN ODDER April 2010 Sag 24.0980.82 Geoteknisk rapport nr. 69 Odder, Vestby Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelsesrapport Klient : Odder Kommune, Teknisk afdeling Att:

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN NOTAT 10 DATO 27-02-2017 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB KONTROLMÅLING FEBRUAR 2017 ETAPE 1 TUDSEN

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger.

Efter gennemførelse af termisk stripning er der udført kontrolmålinger. NOTAT 6 DATO 02-09-2016 PROJEKT nr. 14501120097 TIL Christian Brejner Rudersdal Kommune CC FRA Charlotte Gudum MAIL charlotte_gudum@golder.com NÆRUM SKOLE, PCB MÅLING EFTER SANERING OG OMBYGNING Baggrund

Læs mere

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008

Notat. Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET. 15. maj 2008 Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Christianiaområdet PORELUFT- OG INDEKLIMAMÅLINGER VED NISSEHUSET Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I 15.

Læs mere

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016

Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Grønlandsudvalget 2016-17 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Notat Etablissement: 9117 Station Mestersvig Dato: 28. november 2016 Tank ved Hangar, vandprøvetagning m.m., 2016 Indledning

Læs mere

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation

Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation n Forklassificering af jord forud for renovering af OK tankstation Adresse: Matr. nr.: Østerallé 19, 8400 Ebeltoft 19k, Ebeltoft Morkjorder DGE-sag: 15-0522 Udarbejdet af: Vilhelm Holste Dato: 08.02.2016

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE

Region Sjælland. Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Region Sjælland Tujavej 11 i Køge FORURENINGSUNDERSØGELSE Rekvirent Rådgiver Region Sjælland Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

Strandvejen 70, 2. sal 2900 Hellerup cvr Side 1

Strandvejen 70, 2. sal 2900 Hellerup  cvr Side 1 VVM-redegørelse og miljøvurdering Dato: 15.09.2014 Dato, rev: 07.10.2014 Vedr.: Irmagrunden, Rødovre Dette dokument er udarbejdet for at synligøre tiltag der tages (taget), for at foretage en nedrivning

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S

Skanderborg Søbad. Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering ALECTIA A/S S K A N D E R B O R G K O M M U N E Skanderborg Søbad Resultater af forureningsundersøgelse ved Skanderborg Sø og sundhedsmæssig risikovurdering 2015-06-29 ALECTIA A/S CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K

Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL. Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Ny daginstitution Bavnehøj Allé 40, 2450 København SV UNDERSØGELSE AF 50 CM REGEL Rekvirent: Københavns Ejendomme Nyropsgade 1, 5 1602 København K Tlf. 7342 3131 Fax 7342 3132 Reg. nr. 195 352 www.sloth-moller.dk

Læs mere