Fædre, barselsorlov og børnepasning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fædre, barselsorlov og børnepasning"

Transkript

1 Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge Fax DK-1780 København V Telefon Website

2 2 Forord Rapporten Fædre, barsel og børnepasning 2005 er en undersøgelse af ingeniørernes holdning til barselsorlov og af, hvordan ingeniører kvindelige som mandlige får hverdagen med karriere, job, familie og børn til at hænge sammen. Med undersøgelsen ønsker IDAs Kvindeudvalg at få klarhed over, hvor meget økonomi og karriere egentlig spiller ind i forhold til tradition og køn, når barselsorloven skal fordeles mellem mor og far. I dagens Danmark er der mulighed for at dele en stor del af orloven mellem mor og far. Men mulighederne udnyttes ikke fuldt. Hvad er det, der gør, at orloven bliver så ulige fordelt? De fædre, der tager en længere barselsorlov, er mønsterbrydere - både på hjemmefronten og på arbejdspladsen. Men i modsætning til den kvindelige ingeniør, så har den mandlige ingeniør nogle flere frihedsgrader, og kan i højere grad tage hensyn til arbejdspladsen, når orloven skal planlægges. Ved at fokusere på nogle af dilemmaerne håber Kvindeudvalget med denne rapport at kunne støtte kommende forældre. Måske især fædrene for undersøgelsen viser, at de er mindre tilfredse end kvinderne med længden af deres nuværende barselsorlov. Børn er et fælles ansvar, og orlovs- og barselsregler bør understøtte dette. Med undersøgelsen har vi fået værdifuld viden om ingeniørernes holdninger til fædres barselsorlov. Det giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde. Til slut vil jeg gerne takke alle 1500 ingeniører, der har taget sig tid til at besvare vores spørgeskema. Især en tak til de 366 ingeniører, der er kommet med kommentarer og bemærkninger. Den store deltagelse vidner om, at orlov virkelig er et emne, der er aktuelt for rigtig mange af ingeniørforeningens medlemmer. København, februar 2006 Helle Petersen Formand for Kvindeudvalget i Ingeniørforeningen i Danmark Indhold: 1. Undersøgelsens baggrund og metode side 3 2. De væsentligste resultater side 3 3. Længden af ingeniørmænds barselsorlov og deres holdninger til barselsorlov side 6 4. Ingeniørkvinder og barselsorlov side 7 5. Familiesituation side 8 6. Længden af barselsorlov hvad har betydning? Side 9 7. Økonomi side Arbejdssituation side Omsorgsfunktioner side IDAs rådgivning side Lovgivning m.m. side 12

3 3 1. Undersøgelsens baggrund og metode I bestræbelserne på at skabe et arbejdsmarked, hvor både mænd og kvinder har reel mulighed for såvel karriere som barselsorlov, har IDAs Kvindeudvalg gennemført en medlemsundersøgelse om barselsorlov og børnepasning. Undersøgelsen belyser bl.a. følgende forhold: Aktuel fordeling af barselsorloven mellem faderen og moderen samt motivering for delingen Egen og partners uddannelsesniveau og lønforhold Holdning til barselsorlov forbeholdt faderen Forhold på arbejdspladsen, familievenlig arbejdsplads, karriere Hvem henter/bringer børn til dagsinstitution/skole Spørgeskemaet blev udsendt i september 2005 til 1500 mænd og 1500 kvinder i aldersgruppen år. Svarprocenten er 53% for kvinder og 33% for mænd. Den høje svarprocent tyder på, at medlemmerne opfatter barselsproblematikkerne som relevante og vigtige. De 366 respondenter, som har brugt tid til at kommentere undersøgelsen, peger i samme retning. mænd kvinder I alt antal svar Uden børn Venter barn Med børn Barn under 3 år Off. Ansatte privatansatte Selvstændig De væsentligste resultater De fleste kvindelige ingeniører er tilfredse med længden af deres barselsorlov, som for de flestes vedkommende er over 25. Halvdelen af de mandlige ingeniører tager 2 s barselsorlov, og blandt ingeniørmænd er det kun lidt over halvdelen, som er tilfredse. Økonomi er ikke uventet en væsentlig faktor, når barselsorloven skal deles i ingeniørfamilierne. Men ingeniørfamilierne er forskellige alt efter om det er kvinden eller manden, som er ingeniør. En mandlig ingeniør har en partner med knap så lang en uddannelse, med en noget lavere løn og som ofte arbejder mindre end 37 timer om ugen. Den kvindelige ingeniør har en partner med samme uddannelsesniveau og måske en højere løn. Selv om et flertal er tilfredse, så er der store mindretal mænd som kvinder - som kunne tænke sig længere barselsorlov, men som oplever barrierer i form af økonomi og holdninger på arbejdspladsen. På flertallet af ingeniørarbejdspladserne er der en positiv indstilling over for både kvinders og mænds fravær på grund af barselsorlov. Alligevel oplever både mænd og kvinder, at afholdelse af barselsorlov har haft en negativ indflydelse på deres løn- og ansættelsesforhold. De fleste mener, at 2 s barselsorlov forbeholdt faderen er for lidt, og mange både mænd og kvinder - ønsker en lovgivning, som kan støtte faderen til at holde længere barselsorlov. De fleksible barselsorlovsregler opleves for komplicerede, og de bruges meget lidt af ingeniørfamilierne.

4 4 I de fleste ingeniørfamilierne er der ligestilling, når det drejer sig om at passe sygt barn, men knap så meget når det gælder om at hente/bringe barn til daginstitution m.m.. Her er det markant oftere den kvindelige ingeniør, der henter børn, end hendes mandlige ingeniørkollega. Mandlige ingeniører: 57% tager 2 s barselsorlov 22% tager mere end 4 s barselsorlov Offentligt ansatte tager længere barselsorlov end privatansatte 54% er tilfredse med barselsorlovens længde og 24% er utilfredse Et flertal (ca. 85%) mener, at det er vigtigt at være hjemme hos barnet, og at barnet får lige god kontakt til begge forældre 30 årig offentligt ansat mandlig ingeniør Jeg er den første mand på min arbejdsplads der holder orlov, og jeg nyder det! Alle er positivt indstillede, men tilføjer altid "når det nu kan lade sig gøre er det jo fint", så der er et vist forbehold overfor mænds orlov. Det skal vi have lavet om på! For det kan jo sjovt nok altid lade sig gøre for kvinderne Kvindelige ingeniører: Med indførelsen af de nye regler for afholdelse af barselsorlov pr er der ikke forskel på længden af offentligt og privatansattes barselsorlov. Og det er selvom der er forskel på det antal, hvor der gives fuld lønkompensation. 79% er tilfredse med barselsorlovens længde Forhold, som har betydning for barselsorlovens længde for begge køn: Nuværende arbejdstid, idet jo længere arbejdstid, des kortere barselsorlov Lønniveau, idet det er typisk den i familien, som har lavest løn, som tager længst barselsorlov Der er store mindretal (30 44% mænd og 18-23% kvinder), som gerne ville have haft længere orlov, men som ikke har gjort det af hensyn til arbejdspladsen eller økonomien. 30 årig privatansat kvindelig ingeniør Jeg mener at forældre selv skal have lov til at bestemme hvordan de afholder deres barselsorlov - Det der for mit vedkommende sætter grænser for barselen er økonomien, for når jeg som moderen tjener mest så er det noget hårdt at skulle på dagpenge... Arbejdsliv m.m. Blandt medlemmerne med børn, er der store mindretal, der vurderer at barselsorlov går ud over karriere (28,8%) og løn (34,7%). For medlemmer uden børn mener ca. 43%, at det går ud over karriere og løn. Tallene omfatter begge køn. 5% af mændene og 18% af kvinderne har oplevet forringede løn- og ansættelsesvilkår ved til tilbagekomst til arbejdspladsen efter barselsorlov Balancen arbejdsliv/familieliv - ligestilling 19% af de kvindelige ingeniører og 2% af de mandlige ingeniører har oplyst, at de arbejder mindre end 37 timer pr. uge

5 5 14% af de mandlige ingeniører og 53% af de kvindelige ingeniører overvejer at gå ned i arbejdstid i forbindelse med omsorg for mindre børn. 47% af de mandlige ingeniører har en partner, som arbejder mindre end 37 timer pr. uge. I ca. 70% af ingeniørfamilierne deles man om at passe sygt barn. Hvis man ikke deles om det, passer den kvindelige ingeniør oftere sygt barn end hendes mandlige ingeniørkollega. I ca. 1/3 af ingeniørfamilierne deles man ligeligt om at hente/bringe børn. Hvis man ikke deles om det, er det markant oftere den kvindelige ingeniør, der henter børn, end hendes mandlige ingeniørkollega (47% af de kvindelige ingeniører henter barn mod 14% af de mandlige ingeniører). Lovgivningen m.m. Ca. 60% af ingeniørfamilierne, som har holdt orlov efter de nye regler pr , har ikke benyttet de fleksible barselsregler ¼ af de kvindelige ingeniører udnytter fleksibiliteten. 2/3 af alle uanset køn mener, at 2 s barselsorlov forbeholdt faderen er for lidt 1/ 3 af alle uanset køn mener, at det vil være en lettelse med mere barselsorlov forbeholdt faderen 1/ 3 af alle uanset køn ønsker mindst 8 s barselsorlov forbeholdt faderen 2/3 af alle uanset køn angiver, at mere barselsorlov forbeholdt faderen ikke skal være et lovgivningsmæssigt anliggende. Under kommentarerne er der flere, der giver udtryk for, at det skal ske ved holdningsændring Knap ¼ af alle har oplevet, at pasningsmulighederne ikke var tilstrækkelige på det ønskede tidspunkt. Det gælder også for ingeniørfamilier, hvor yngste barn er under 3 år. 35 årig privatansat kvindelig ingeniør Den såkaldte flexible barselsordning er ikke særlig flexibel, da reglerne virker meget firkantet. Man skal f.eks. på et meget tidligt tidspunkt beslutte hvordan man vil afholde sin barsel. Samtidig kan man ikke være sikker på hvornår man kan få passet sit barn. IDAs politik Der er store mindretal (mænd 39% og kvinder 38%), som mener, at IDA skal arbejde for, at en større del af barselsorlovsperioden forbeholdes faderen. Over 80% af medlemmerne mener, at IDA skal arbejde for en arbejdspladskultur, hvor det er naturligt at faderen tager sin del af barselsorloven Medlemmerne bakker op om fuld løn under hele barselsorloven (70% mænd og 81% kvinder), og at kolleger, der holder barselsorlov, skal have del i de normale lønstigninger (76% mænd og 85% kvinder). 27 årig offentligt ansat kvindelig ingeniør Jeg er meget glad for, at emnet tages op. Jeg oplever, at det er svært for min mand at få accepteret sin barsel, selvom der er en relativ positiv indstilling overfor barsel på hans arbejdsplads. Holdningerne på arbejdspladserne betyder rigtig meget, også blandt kollegerne, her kunne reserveret barsel til mænd være en stor hjælp.

6 6 3. Længden af ingeniørmænds barselsorlov og deres holdninger til barselsorlov Over tid er længden af ingeniørfædres barselsorlov blevet længere, idet der i gruppen med yngste barn under 3 år er flere, som har taget barselsorlov i mere end 2. Offentligt ansatte ingeniørfædre tager længere barselsorlov end privatansatte ingeniørfædre. Længden af ingeniørmænds barselsorlov, procentfordeling 0 dage mere end 14 Alle Offentligt ansatte Privat ansatte Højtlønnede Barn under 3 år Barn under 3 år, offentligt ansatte Barn under 3 år, privatansatte Gruppen højtlønnede omfatter 33 personer. Gruppen offentligt ansatte mænd med yngste barn under 3 år omfatter 32 personer Ingeniørfædres barselsorlov, procentfordeling Offentligt ansatte Privat ansatte Højtlønnede Barn under 3 år Barn under 3 år, Offentligt ansat Barn under 3 år, Privatansat 0 dage mere end 14 0 dage mere end 14 De lavest lønnede og de højest lønnede tager længst barselsorlov - 51% af mænd med en indkomst over kr. tager mere end 2 s barsel mod kun ca. 37% i indkomstgruppen Blandt de højtlønnede ingeniører havde 61% fuld løn i hele barselsperioden. 24% modtog dagpenge, og har dermed ikke bedre løndækning under barselsorlov end andre ingeniørfædre. Det skal bemærkes, at gruppen kun omfatter 33 personer. Mænds holdninger: 82% anser det for vigtigt at være hjemme hos barnet 88% ønsker at barnet får lige god kontakt med begge forældre 30% holdt ikke den ønskede orlov af hensyn til arbejdspladsen 42% mener, det vil skade karrieren at holde orlov i længere tid Der er stort set ingen holdningsforskelle mellem hele gruppen af mænd og gruppen af mænd med yngste barn under 3 år.

7 7 54% af de mandlige ingeniører er tilfredse og 28% er utilfredse med længden af deres barselsorlov. Samtidig oplyser de om deres partneres tilfredshed, at 58% tilfredse og 24% utilfredse. Det peger i retning af, at der i familierne er enighed om tilfredshed/utilfredshed med fordelingen af barselsorloven. 37% af de mandlige ingeniører oplever det vil være en lettelse med mere barselsorlov forbeholdt faderen. 66% mener 2 til faderen er for lidt, og 34% ønsker mindst 8 s orlov til faderen. 4. Ingeniørkvinder og barselsorlov Efter indførelsen af de nye regler for afholdelse af barselsorlov pr er der ikke længere forskel på længden af offentligt og privatansattes barselsorlov. Længden af ingeniørkvinders barselsorlov, procentfordeling Under til til 46 Over 47 I alt Offentligt ansatte Privat ansatte Højtlønnede Barn under 3 år, alle Barn under 3 år, offentligt ansatte Barn under 3 år, privatansatte Gruppen af højtlønnede har en indtægt på over Den er kun på 20 personer, derfor er tallene ikke sikre. Ingeniørmødres barselsorlov I alt Under til til 46 Over 47 Offentligt ansatte Privat ansatte Højtlønnede Barn under 3 år, alle Under til til 46 Over 47 Barn under 3 år, offentligt ansatte Barn under 3 år, privatansatte 79% af de kvindelige ingeniører er tilfredse med barselsorlovens længde og 14% er utilfredse. Samtidig oplyser de om deres partneres tilfredshed, at 72% tilfredse og 12% utilfredse. Det peger i retning af, at der også i familier, hvor kvinden er ingeniør, er enighed om tilfredshed/utilfredshed med fordelingen af barselsorloven. Der er en tendens til, at kvindelige ingeniørers partnere tager mere orlov end mandlige ingeniører. Der er 29% ingeniørfædre, der tager mere end 4 s barselsorlov, mens det tilsvarende tal for de kvindelige ingeniørers partnere er 36%. Forskellen kan ikke forklares med, at højtuddannede tager længere orlov end andre, for ingeniørmænd har et højere uddannelsesniveau end de kvindelige ingeniørers partnere i snit. 1 1 Iflg. Berlingske Nyhedsmagasins undersøgelse 2004 tager AC-fædre længere barsel end andre fædre

8 8 Længden af mænds barselsorlov, yngste barn under 3 år 0 dage mere end 14 Ingeniørfædre 5% 50% 15% 10% 15% 4% Kvindelige ingeniørers partnere 6% 41% 15% 11% 17% 8% Hvis det i familien er kvinden, som er ingeniør, deles man oftere om at passe sygt barn end hvis manden er ingeniør (75% mod 68%). 5. Familiesituation Uddannelse: Mandlige ingeniører har oftere har en partner med et lavere uddannelsesniveau end den kvindelige ingeniør. 43% af mandens partnere har en Bachelor eller en lang videregående uddannelse det tilsvarende tal for kvinderne er 57% Fra IDAs medlemsdata ved vi, at 20% af de kvindelige ingeniører har en ingeniør som partner. Hvilken uddannelse har barnets anden forældre? procentfordeling. Mandlig ingeniør Kvindelig ingeniør Kort Mellem Lang Kort Mellem Lang Alle Gruppen med børn under 3 år Indkomst: Før start af seneste barselsorlov har de kvindelige ingeniører et lavere lønniveau end de mandlige ingeniører. For partnernes vedkommende har de kvindelige ingeniørers partnere en højere løn end de mandlige ingeniørers partnere. Nuværende arbejdstid: 19% af de kvindelige ingeniører og 2% af de mandlige ingeniører har opl yst, at de arbejder mindre end 37 timer pr. uge.2 Nuværende arbejdstid, procentfordeling: Under 37 timer 37 til 40 timer 41 timer og mere Antal i alt Mand Kvinde % af de mandlige ingeniør har en partner, som arbejder mindre end 37 timer pr. uge. Det tilsvarende tal for de kvindelige ingeniører er 3%. 53% af kvinderne mod 14% af mændene overvejer deltid. Begge køn mener, at økonomi og en positiv indstilling hos arbejdsgiveren vil fremme brugen af deltid. Lederstilling: De mandlige ingeniører har oftere en lederstilling end de kvindelige 20% mod 12%. 7% af de mandlige ingeniører har en partner med lederstilling. Det tilsvarende tal for de kvindelige ingeniører er 25%. 2 Iflg. CivilengjörsFörbundets undersøgelse Kids och karriär 2005 er deltid mere udbredt i Sverige, hvor 1/3 af de kvindelige og 4% af de mandlige ingeniører arbejder deltid.

9 9 6. Længden af barselsorlov hvad har betydning? For både mænd og kvinder er længden af barselsorlov steget i de senere år. Specielt for kvindernes vedkommende kan det skyldes, at i forbindelse med lovændringen bortfaldt lov om børnepasningsorlov. Køn kan forklare 76% af den samlede variation. Men herudover viser faktoranalysen, at nuværende arbejdstid og den anden forælders indkomst er de 2 væsentligste faktorer. For arbejdstidens vedkommende indebærer det, at den afholdte barselsorlov bliver kortere, jo længere arbejdstid medlemmet angiver at have på nuværende tidspunkt. 3 For den anden forældres indkomst indebærer det, at hvis partneren har en høj løn, så holder medlemmet længere barsel, og det gælder både for de mandlige og de kvindelige ingeniører. At der er en statistisk signifikant sammenhæng mellem længden af egen barselsorlov og partnerens løn kan forklares ved den relative overrepræsentation af kvinder i undersøgelsen sammenholdt med, at mænd generelt typisk har højere lønninger end deres partnere. Chefens indstilling til afholdelse af barselsorlov er også af betydning, idet en positiv indstilling hos chefen medfører, at medlemmet holder længere barsel. Hvor svært det opleves at være fraværende, har også betydning, idet jo sværere det opleves, jo kortere bliver den afholdte barsel. Det samme forhold gør sig gældende for variablene økonomiens bæredygtighed og økonomisk afhængighed. Jo sværere problemer, medlemmet oplever med de økonomiske forhold, jo kortere bliver den afholdte barsel. Hvad har haft indflydelse på længden af barselsorloven, procent Mandlige ingeniører Kvindelige ingeniører Egen barselsorlov Partners barselsorlov Egen Barselsorlov Partners barselsorlov Økonomiske årsager Hensyn til arbejdspladsen Skade karrieren Tabellen skal læses på den måde, at 44 % af de mandlige ingeniører, angiver at økonomiske årsager var medvirkende til at de ikke holdt barselsorlov i det omfang som de kunne tænke sig for 56 % af de mandlige ingeniører har dette forhold ikke haft betydning. M.h.t. pasningsmuligheder har ca. 24% oplevet, at pasningsmulighederne ikke var tilstrækkelige på det ønskede tidspunkt. Det gælder også i familier, hvor yngste barn er under 3 år, idet her er tallene ca. 21% 3 De norske erfaringer er, at hvis moderen har en høj arbejdstid før barsel, så holder faderen længere barselsorlov - Berit Brandt/Elin Kvande: Fleksible fedre, Universitetsforlaget 2002

10 7. Økonomi Privatansatte har lavere løndækning under barsel end offentligt ansatte. 10 Løndækning under barsel Mænd kvinder off. privat Off. Privat Fuld løn i hele perioden 66% 55% 34% 17% Dagpenge 14% 26% 9% 17% Iflg. funktionærloven 5% 6% 2% 10% fuld løn 1-2 måneder 2% 1% 1% fuld løn 3-4 måneder 3% 1% 6% 25% fuld løn 5-6 måneder 2% 1% 38% 19% Der er store mindretal, der vurderer, at længere barselsorlov går ud over karriere og løn på deres arbejdsplads. Og 5% mænd og 18% kvinder har oplevet forringede løn- og ansættelsesvilkår efter barsel. 76% af de mandlige ingeniører og 85% af de kvindelige ingeniører mener, at kolleger, der holder barselsorlov, skal have del i de normale lønstigninger. Der er også stor enighed om, at der skal være fuld løn under barsel (70% mænd og 81% kvinder) Min karriere blev/bliver påvirket negativt af barselsorlov ingen børn børn mand kvinde Uenig 24,1 46, Enig 42,9 28, Min løn blev/bliver påvirket negativt af barselsorlov ingen børn børn mand kvinde Uenig 20, Enig 44 34, Arbejdssituation m.m. Både mandlige og kvindelige ingeniører oplever, at de har et interessant arbejde. De vurderer dog deres partneres arbejde forskelligt, idet 88% af de kvindelige ingeniører mener, deres partner har et interessant arbejde. Det tilsvarende tal for de mandlige ingeniører er 66%. 56% af de mandlige ingeniører oplever, at det er svært at være fraværende på grund af barselsorlov, og 43% af de kvindelige ingeniører oplever det svært at være fraværende. M.h.t. partneren, så vurderer 33% af de mandlige ingeniører, at deres partner har svært ved at være fraværende. Det tilsvarende tal for de kvindelige ingeniører er 59%. Spurgt direkte, så svarer de fleste uanset køn, at både arbejdspladsen og chef har en positiv indstilling til barselsorlov, og at der er en aktiv familie- og/eller ligestillingspolitik. Alligevel angiver store mindretal, at holdningerne på arbejdspladsen har haft betydning for længden af deres barselsorlov. Der er ca. 15%, som mener, at hverken chefen eller arbejdspladsen har en positiv indstilling til barselsorlov, og ca. 30% mener ikke der er en aktiv familie- og/eller ligestillingspolitik på deres arbejdsplads.

11 11 Med hensyn til balancen arbejdsliv/familieliv er det primært kvinderne, der efterspørger muligheden for at arbejde deltid og mødetider, der er tilpasset daginstitutionernes åbningstider. Hvad er væsentligt for at kunne forene dit arbejdsliv med familieliv? Fleksibel arbejdstid arbejde hjemme deltid Mødetider Mænd 95% 52% 21% 69% Kvinder 96% 60% 41% 78% 9. Omsorgsfunktioner I mindst 68% af ingeniørfamilierne deles man om at passe sygt barn - hvis kvinden er ingeniører er tallet 75%. Men hvis man ikke deles om det, så passer kvindelige ingeniører mere syge børn end mandlige ingeniører 18% mod 6%. Kun 4% har hjælp til pasning af sygt barn så det er faktisk meget få, der konsekvent benytter f.eks. bedsteforældre. I ca. 1/3 af ingeniørfamilierne deles man ligeligt om at hente/bringe børn. Der er ingen kønsforskelle omkring aflevering af børn, men det er oftere den kvindelige ingeniør (47%) der henter børn end den mandlige (14%). 4 Helt i forlængelse heraf, er det mere vigtigt for de kvindelige ingeniører, at mødetiderne på arbejdspladsen er tilpasset daginstitutionernes åbningstider. Hvem afleverer normalt barnet/børn i institution? Barnets anden forældre Ingeniøren Vi afleverer lige ofte En tredje person Ingeniørmand 30% 30% 39% 1% 100% Ingeniørkvinde 29% 33% 38% 1% 100% I alt Hvem henter normalt barnet/børn i institution? Barnets anden forældre Ingeniøren Vi henter lige ofte En tredje person I alt Ingeniørmand 51% 14% 33% 1% 100% Ingeniørkvinde 16% 47% 33% 2% 100% 10. IDAs Rådgivning 40% af IDAs kvindelige medlemmer, som står i en problematik omkring barsel og barselsorlov søger rådgivning hos IDA. Af de 60%, som ikke søger rådgivning hos IDA, oplyser knap ¼, at de ikke har kendskab til rådgivningen Der er stor tilfredshed med IDAs rådgivning kun er 3-7% utilfredse 4 Modsat CivilingenjörsFörbundets undersøgelse er der i denne undersøgelse skelnet mellem at hente/bringe barn. Det kan forklare, at der i den svenske undersøgelse kan konstateres ligestilling både m.h.t. pasning af sygt barn og at hente/bringe børn.

12 Lovgivningen m.m. Ca. 60% af ingeniørfamilierne benytter ikke de fleksible barselsregler pr ¼ af de kvindelige ingeniører udnytter fleksibiliteten. 5 37% af mændene og 28% af kvinderne oplever, at det vil være en lettelse med mere barselsorlov forbeholdt faderen. Næsten samme resultat får man, hvis man ser på grupperne med og uden børn. 66% af mændene og 67% af kvinderne mener 2 barselsorlov forbeholdt faderen for lidt, og 34% af mændene og 35% af kvinderne ønsker mindst 8 s barselsorlov forbeholdt faderen. 2/3 af både mandlige og kvindelige ingeniører mener ikke, at det skal være et lovgivningsmæssigt anliggende. Det hænger ikke helt sammen med, at ca. 2/3 mener, at 2 barselsorlov forbeholdt faderen for lidt. Forklaringen kan være, at hvis det bliver et lovgivningsmæssigt anliggende, så forudsætter man, at orloven tages fra moderen. Og det ønsker man ikke. Men 39% af mændene og 38% af kvinderne mener, at IDA skal arbejde for at en større del af barselsorlovsperioden forbeholdes faderen. 81% af mændene og 86% af kvinderne mener, at IDA skal arbejde for en arbejdspladskultur, hvor det er naturligt at faderen tager sin del af barselsorloven. De fleste angiver dog at være tilfredse med arbejdspladsens og chefens holdning til barselsorlov. 5 De norske erfaringer er, at fleksible ordninger, som kræver at forældre arbejder deltid, ikke benyttes ikke særlig meget - Berith Brandt/Elin Kvande: Fleksible fedre, Universitetsforlaget 2002

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

I Familie- og arbejdsliv

I Familie- og arbejdsliv HK-analyse: I Familie- og arbejdsliv Spørgeskemaundersøgelse om holdninger og ønsker til arbejdstid og fleksibilitet RESUME Et flertal af HK s medlemmer mener, at det er svært at få dagligdagen til at

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport

Tilbagevenden fra barsel. Sammenfatningsrapport Tilbagevenden fra barsel Sammenfatningsrapport Har du afsluttet en barselsorlov inden for de seneste fem år? Svarprocent: 1% (N=881)Spørgsmålstype: Vælg en Ja 496 Nej 385 Svar i alt 881 6 Har du afsluttet

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov

Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 Det siger FOAs medlemmer om fordeling af barselsorlov FOA har i perioden 30. marts 11. april 2012 gennemført en undersøgelse om barselsorlov via forbundet elektroniske

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt 925 selvstændigt erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen blevet lavet i forlængelse

Læs mere

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder Printervenlig Udskriv Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Undersøgelsens formål og metode 3. Orlovsperioder og længde 4. Kvindernes

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud

Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud SOLRØD KOMMUNE LEDELSESSEKRETARIATET Tilfredshed med åbningstider i dagtilbud marts 2015 0 Indhold 1. Sammenfatning... 2 1.2 Metode og læsevejledning... 2 2. Undersøgelsens resultater... 3 2.1. Betydning

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Fokus på køns betydning for løn

Fokus på køns betydning for løn Juli 2010 Fokus på køns betydning for løn Er der forskel på, hvad mænd og kvinder tjener, når de har en videregående uddannelse som ingeniør, cand. scient. eller anden naturvidenskabelig uddannelse og

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende

Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Arbejdsmiljøundersøgelse 2006 - en undersøgelse af ingeniørers arbejdsmiljø og psykiske velbefindende Indhold Forord Side 2 Resumé Side 3 Baggrund og metode Side 3 Ingeniørers arbejdsmiljø i forhold til

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv

En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv En bedre balance mellem familie- og arbejdsliv Danske forældre er blandt de mest erhvervsaktive i verden. Vi har indrettet et samfund, der gør det muligt både at være aktive på arbejdsmarkedet og have

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef?

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Familievenlig chef Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Udarbejdet af: Kilde: Image courtesy of digital art at FreeDigitalPhotos.net Helle Rosdahl Lund Center for Balance

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

1. Introduktion til undersøgelsen og formålet med den..2. 2. Resumé af undersøgelsens resultater... 3 3. HOLDNINGER..5

1. Introduktion til undersøgelsen og formålet med den..2. 2. Resumé af undersøgelsens resultater... 3 3. HOLDNINGER..5 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til undersøgelsen og formålet med den..2 2. Resumé af undersøgelsens resultater.... 3 3. HOLDNINGER..5 3.1 Spørgsmålet om øremærkning..5 4. ADFÆRD OG OPLEVELSER.7 4.1

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

3. Sammenhæng i den travle hverdag

3. Sammenhæng i den travle hverdag 3. Sammenhæng i den travle hverdag 3.1 Sammenfatning 111 3.2 Familie- og arbejdsliv i harmoni 112 3.3 Den travle hverdag 119 Appendiks 3.1 Beskrivelse af spørgeskemaundersøgelse 131 3.1. Sammenfatning

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik

Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Lemvig Kommune Lemvig Kommunes ligestillingspolitik Revideret december 2014 - j. nr. 81.00.00P22-0030 05-11-2014 Indhold 1. Forord... 2 2. Ligestillingspolitikkens mål og konkrete handlinger... 2 3. Arbejdspladsudvikling...

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre

Forslag til folketingsbeslutning om at øremærke 12 uger af barselsorloven til fædre 2012/1 BSF 35 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. november 2012 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Christian Juhl (EL), Johanne Schmidt- Nielsen (EL) og

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Det gode liv. HK s familiepolitik

Det gode liv. HK s familiepolitik Det gode liv HK s familiepolitik Indholdsfortegnelse Forord 4 Hvorfor interesserer HK sig for familiepolitik 5 Vi kan gøre det bedre uden at skrue tiden tilbage 5 Den vanskelige hverdag 6 Balance mellem

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013

2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Marts 2013 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Marts 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 2: Krisens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Dette faktaark

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

Forsikringsfunktionærernes lønforhold og udviklingsmuligheder i et kønsperspektiv

Forsikringsfunktionærernes lønforhold og udviklingsmuligheder i et kønsperspektiv Forsikringsfunktionærernes lønforhold og udviklingsmuligheder i et kønsperspektiv Spørgeskemaundersøgelse blandt DFL s medlemmer foretaget i november 2007 1 Forord I forbindelse med EU s ligestillingsår

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark.

Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Eksempel på besvarelse af spørgeordet Hvad kan udledes (beregn) inkl. retteark. Denne opgavetype kan tage sig ud på forskellig vis, da det udleverede materiale enten kan være en tabel eller en figur. Nedenfor

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2013 19. NOVEMBER 2014 En gang årligt er FA forpligtet til via et protokollat i overenskomsten, at udlevere lønstatistik fordelt på jobfunktioner og køn. Statistikken blev for første

Læs mere