Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde"

Transkript

1 Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både offentligt, privat og af selvejende institutioner. Det sociale velfærdsområde dækker f.eks. over børnepasning, ældrepleje, socialpædagogiske bo- og opholdssteder, væresteder, tilbud til udsatte og specialskoler. Den offentlige sektor løser i dag langt størstedelen af disse sociale velfærdsopgaver, og over de senere år er den offentlige sektors andel af opgaveløsningen på dette område vokset. I 2008 blev 86 pct. af velfærdsopgaverne således løst af offentlige institutioner, mens private og selvejende institutioner til sammen kun stod for 13 pct. af opgaveløsningen, se figur 1. Det er sket trods et politisk ønske om at styrke de ikke offentliges adgang til velfærdsområdet. Figur 1 Sektoropdeling af det sociale velfærdsområde i Danmark, % 3% Selvejende 86% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger i Dansk Erhvervs Fakta 2011

2 PRIVATE OG SELVEJENDE VELFÆRD I DANMARK DANSK ERHVERVS FAKTA SEPTEMBER 2011 Markedsandele for private og selvejende På velfærdsområdet findes i dag tre slags aktører: e, private og selvejende. e aktører er private firmaer, der f.eks. via udbud løser opgaverne. Disse virksomheder fungerer på nogle områder som alle andre virksomheder, mens de på andre (f.eks. døgninstitutionsområdet) hidtil er blevet krævet organiseret som socialøkonomiske virksomheder, der ikke arbejder for profit og som reguleres af den stedlige kommune. Selvejende institutioner derimod er en art mellemting mellem en offentlig og en privat institution, der ofte men ikke altid bygger på en driftsaftale mellem kommunen og institutionen. Tre slags aktører på velfærdsområdet: e, selvejende og private Løsningen af sociale velfærdsopgaver falder overordnet i 4 kategorier: Driftsoverenskomst: En aftale mellem en selvejende institution og en offentlig myndighed, der fastlægger rammer for drift, tilskud, opgaver og tilsyn. Den offentlige aktør yder økonomisk støtte til driften, og der er ikke tale om egentlig konkurrence. Løsningen af sociale velfærdsopgaver i Danmark sker overordnet på fire måder Eksterne not for profit-aktører uden driftsoverenskomst: Den offentlige myndighed vælger ud fra vurdering af pris og kvalitet mellem forskellige aktører. Samarbejdet er ikke bestemt af en driftsoverenskomst og på mange måder sammenlignelig med relation til en normal privat virksomhed. Frit valg: På en række områder eksisterer fritvalgsordninger, hvor prisen typisk fastsættes på baggrund af kommunale satser. Borgeren har f.eks. frit valg på hjemmehjælp, læge m.m.. Udbud: På enkelte områder er samarbejdet med det offentlige og not for profit-aktører reguleret gennem en udbudsproces. Det gælder bl.a. beskæftigelsesområdet. De selvejende aktører har samlet set en større markedsandel af velfærden end de private. De selvejende løser omkring 10 pct. af de sociale velfærdsopgaver i Danmark, mens de private aktører kun har en markedsandel på 3 pct.. Udviklingen i markedsandele mellem private, selvejende og det offentlige har medført et fald i andelen af opgaver, der løftes af selvejende udbydere af velfærd siden 2001: Siden 2001 er de selvejendes markedsandel således svundet fra 17 pct. til 10 pct. i Den tabte markedsandel er udelukkende gået til den offentlige sektor, da De selvejende velfærdsudbydere står for omkring 10 pct. af løsningen af de sociale velfærdsopgaver i Danmark; private for kun ca. 3 pct. 1 Pga. forsinkelse i opdatering af Danmarks Statistiks registre er 2008 data de sidst opdaterede (September 2011) DANSK ERHVERV 2

3 PRIVATE OG SELVEJENDE VELFÆRD I DANMARK DANSK ERHVERVS FAKTA SEPTEMBER 2011 størrelse på den private (velfærds)sektor ikke har ændret sig betydeligt siden De selvejende aktører har tabt større markedsandele fra 2001 til 2006, end fra 2006 til 2008, men den overordnede udvikling viser, at ikke-offentlige aktører fra 2001 til 2008 er gået fra en samlet markedsandel på ca. 20 pct. til en samlet markedsandel på ca. 13 pct., se figur 2. Figur 2 Samlet markedsandel for private og selvejende (årsværk) 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Selvejende 5,0% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. ii Inden for de fleste brancher på området for sociale velfærdsydelser har den offentlige sektor betydeligt større markedsandele end de selvejende og private, og i otte af de 11 brancher havde den offentlige sektor i 2008 over 80 pct. af markedsandelen. Inden for specialskoler for handicappede, plejehjem og beskyttede boliger og dagcentre m.v. var den offentlige sektors markedsandel i 2008 endda over 90 pct.. Og udviklingen er gået mod en stadig større markedsandel til den offentlige sektor. Den offentlige sektors markedsandel på området for sociale velfærdsydelser er således samlet set steget fra ca. 80 pct. i 2001 til 86 pct. i 2008; eller målt i årsværk fra ca til ca DANSK ERHVERV 3

4 PRIVATE OG SELVEJENDE VELFÆRD I DANMARK DANSK ERHVERVS FAKTA SEPTEMBER 2011 Figur 3 Udvikling af markedsandele for udbydere af sociale velfærdsydelser 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 81% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 85% 87% 17% 11% 10% 3% 4% 3% Selvejende Samlet set har den offentlige sektor vundet markedsandele på området for sociale velfærdsydelser i perioden 2001 til 2008 Der er dog store forskelle mellem enkelte brancher. I nogle brancher, eksempelvis udvalgte dele af ældreplejen og området for børn og unge, er den offentlige markedsandel vokset med op til ca. 8 procentpoint, se figur 4. Figur 4 Sociale velfærdsområder med voksende, offentlig markedsandel, Plejehjem / beskyttede boliger 86 pct. 15 pct. 90 pct. 10 pct. 92 pct. 8 pct. Børnepasning 77 pct. 23 pct. 80 pct. 20 pct. 84 pct. 16 pct. Fritids- og ungdomsklubber 77 pct. 23 pct. 81 pct. 19 pct. 85 pct. 15 pct. Dagcentre m.v. 89 pct. 11 pct. 93 pct. 8 pct. 95 pct. 5 pct. Ikkeoffentlig Ikkeoffentlig Ikkeoffentlig Revalideringsinstitutioner Flygtninge- og asylcentre 81 pct. 19 pct. 83 pct. 17 pct. 88 pct. 12 pct. 4 pct. 97 pct. 9 pct. 91 pct. 10 pct. 90 pct. Døgninstitutioner 78 pct. 23 pct. 78 pct. 22 pct. 81 pct. 19 pct. I otte af de 11 velfærdsbrancher voksede den offentlige sektors markedsandel fra 2001 til 2008 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger iii DANSK ERHVERV 4

5 PRIVATE OG SELVEJENDE VELFÆRD I DANMARK DANSK ERHVERVS FAKTA SEPTEMBER 2011 Omvendt er der visse områder, hvor den offentlige markedsandel har været stagnerende eller faldende. For halvdelen af disse områder gælder dog, at den offentlige sektor på trods af en faldende markedsandel stadig er meget dominerende på markedet. Således havde den offentlige sektor i 2008 bevaret en markedsandel på 90 pct. eller mere på to af de fire områder, hvor den offentlige markedsandel ellers har været faldende siden 2001, se figur 5. På fire områder stagnerede eller faldt den offentlige sektors markedsandel fra 2001 til 2008, Figur 5 Sociale velfærdsområder med stagnerende/faldende, offentlig markedsandel, Ikkeoffentlioffentlioffentlig Ikke- Ikke- Specialskoler for handicappede 95 pct. 4 pct. 95 pct. 6 pct. 91 pct. 9 pct. Familiepleje 11 pct. 90 pct. 21 pct. 80 pct. 11 pct. 90 pct. Andre former for institutionsophold / 53 pct. 47 pct. 52 pct. 49 pct. 44 pct. 56 pct. forsorgshjem Hjemmehjælp 94 pct. 6 pct. 90 pct. 10 pct. 90 pct. 10 pct. men på to af disse områder har den offentlige sektor bevaret en markedsandel på over 90 pct. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Nedenfor gennemgås t0 eksempler på udviklingstendenserne: Børnepasning: Er et eksempel på et område, hvor den offentlige sektors markedsandel steg i perioden Hjemmehjælp: Er et eksempel på et område, hvor den offentlige sektors markedsandel faldt i perioden DANSK ERHVERV 5

6 PRIVATE OG SELVEJENDE VELFÆRD I DANMARK DANSK ERHVERVS FAKTA SEPTEMBER 2011 Eksempel: Børnepasning Børnepasningsområdet har oplevet en markant stigning i offentlig markedsandel, nemlig en stigning på 6,8 procentpoint fra 2001 til Hvor den offentlige sektor i 2001 således stod for ca. 77 pct. af al børnepasning, var denne andel steget til 84 pct. i e børnepasningstilbud vinder frem De private aktører har dog vundet lidt indpas på markedet med en forøgelse af markedsandelen fra ca. 2 pct. i 2001 til ca. 4 pct. i Det er imidlertid sket på bekostning af de selvejende institutioner, som følgelig har mistet 8,8 procentpoint af deres markedsandel. Så trods den lille fremgang hos de private institutioner er den samlede markedsandel uden for den offentlige sektor altså faldet betydeligt, se figur 6. e tilbud vinder også frem, men på bekostning af selvejende Figur nr. 6 Markedsandel inden for børnepasning for private og selvejende 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% Selvejende 5,0% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Ser man størrelsen opgjort i antal ansatte, så er antallet af private årsværk mere end fordoblet. At en fordobling i antallet af privatansatte (fuldtidsansatte), der arbejder med børnepasning, kun øger den samlede, private markedsandel til ca. 4 pct., vidner om den offentlige sektors meget betydelige position på markedet. Samtidig er antallet af fuldtidsansatte i det offentlige, der arbejder med børnepasning fra 2001 til 2008 steget med over De selvejende børnepasningstilbud har mistet 8,8 procentpoint af deres markedsandel siden DANSK ERHVERV 6

7 PRIVATE OG SELVEJENDE VELFÆRD I DANMARK DANSK ERHVERVS FAKTA SEPTEMBER 2011 Eksempel: Hjemmehjælp Hjemmehjælpen er særlig interessant, da andelen af ikke-offentlige aktører burde være steget siden fritvalgs-ordningen blev indført i 2003, og derfor viser ændringerne fra 2001 til 2008, om ordningen har haft indflydelse på markedsandelene. Fritvalgs-ordningen må siges at have haft en betydning, da hjemmehjælpen er et af tre områder, hvor den offentlige sektors markedsandel er mindsket. Dog har den offentlige sektor stadig en markedsandel på 90 pct. af al leveret hjemmehjælp målt i årsværk, se figur 7. Fritvalgs ordningen har medført mindsket markedsandel til det offentlige inden for hjemmehjælp Figur 7 Markedsandel inden for hjemmehjælp for private og selvejende 12,0% Hjemmehjælpen er den eneste branche, hvor private har større markedsandel end selvejende 10,0% 8,0% 6,0% Selvejende 4,0% 2,0% 0,0% Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger Udover at udskille sig ved at være en af få brancher, hvor det offentliges markedsandel er faldet, var hjemmehjælp i 2008 ét af to områder, hvor der er flere private udbydere end selvejende. Det andet område er flygtninge- og asylcentre. Konkurrencestyrelsens konkurrenceredegørelse fra 2009 viser desuden, at det hovedsageligt er praktisk hjælp, der efterspørges privat. Personlig hjælp er stadig hovedsageligt forbeholdt offentlige leverandører. iv DANSK ERHVERV 7

8 PRIVATE OG SELVEJENDE VELFÆRD I DANMARK DANSK ERHVERVS FAKTA SEPTEMBER 2011 Det samlede billede Overordnet er billedet altså, at den offentlige sektor vinder frem som leverandør af sociale velfærdsydelser, og at denne tendens ses i hovedparten af de sociale velfærdsbrancher, jf. figur 8. Figur 8 Udvikling af social velfærd inden for brancher Specialskoler for handicappede Selvej ende Offent lig Selvej ende Offent lig Selvej ende Offent lig 1 pct. 3 pct. 95 pct. 2 pct. 4 pct. 95 pct. 4 pct. 5 pct. 91 pct. Familiepleje 17 pct. 73 pct. 11 pct. 19 pct. 61 pct. 21 pct. 29 pct. 61 pct. 11 pct. Plejehjem og beskyttede boliger Andre former for institutionsophold eller forsorgshjem 2 pct. 13 pct. 86 pct. 2 pct. 8 pct. 90 pct. 1 pct. 7 pct. 92 pct. 9 pct. 38 pct. 53 pct. 10 pct. 39 pct. 52 pct. 11 pct. 45 pct. 44 pct. Børnepasning 2 pct. 21 pct. 77 pct. 4 pct. 16 pct. 80 pct. 4 pct. 12 pct. 84 pct. Fritids- og ungdomsklubber 3 pct. 20 pct. 77 pct. 2 pct. 17 pct. 81 pct. 2 pct. 13 pct. 85 pct. Hjemmehjælp 6 pct. 0 pct. 94 pct. 9 pct. 1 pct. 90 pct. 9 pct. 1 pct. 90 pct. Det offentlige har en markedsandel over 80 pct. inden for otte ud af elleve sociale velfærdsbrancher Dagcentre mv. 2 pct. 9 pct. 89 pct. 2 pct. 6 pct. 93 pct. 1 pct. 4 pct. 95 pct. Revalideringsinstitutioner Flygtninge- og asylcentre 5 pct. 14 pct. 81 pct. 4 pct. 13 pct. 83 pct. 3 pct. 9 pct. 88 pct. 93 pct. 4 pct. 4 pct. 0 pct. 91 pct. 9 pct. 90 pct. 0 pct. 10 pct. Døgninstitutioner 5 pct. 17 pct. 78 pct. 6 pct. 16 pct. 78 pct. 5 pct. 14 pct. 81 pct. Samlet andel 3 pct. 17 pct. 81 pct. 4 pct. 11 pct. 85 pct. 3 pct. 10 pct. 87 pct. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger v DANSK ERHVERV 8

9 PRIVATE OG SELVEJENDE VELFÆRD I DANMARK DANSK ERHVERVS FAKTA SEPTEMBER 2011 Dansk Erhverv mener: Den stadig stigende kommunalisering af det sociale velfærdsområde er yderst problematisk for den langsigtede løsning af de sociale velfærdsopgaver i Danmark. Dansk Erhverv ønsker øget konkurrence på området med fokus på fagligt kompetente, ikke-bureaukratiske og ressourcebevidste løsninger tilpasset den enkeltes behov. Der bør oprettes en ny enhed under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med kompetence på det sociale område for at sikre bedre konkurrence og de ikke-offentlige aktørers retssikkerhed. Der bør udvikles en model for konkurrencen på det sociale område som alternativ til eksisterende driftsoverenskomster og traditionelle udbudsprocesser, der ikke altid er hensigtsmæssige. Der skal ske en adskillelse af kommunens mange roller som henholdsvis godkendende og tilsynsførende myndighed, kunde og konkurrent til de ikke-offentlige tilbud. Dansk Erhverv ser frem til et kommende udspil fra Socialministeriet, der skal sikre øget konkurrence på området samt sikre de private og selvejende aktørers retlige status. DANSK ERHVERV 9

10 PRIVATE OG SELVEJENDE VELFÆRD I DANMARK DANSK ERHVERVS FAKTA SEPTEMBER 2011 OM DETTE FAKTABLAD e og selvejende aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde er senest opdateret 5. september Faktabladet er udarbejdet af praktikant Camilla Theill, velfærdspolitisk chef Marie Louise Løvengreen Rasmussen og politisk konsulent Morten Jarlbæk Pedersen. OM DANSK ERHVERVS FAKTA Dansk Erhvervs Fakta er Dansk Erhvervs baggrundspublikation, der nøgternt og kort fremstiller sager med aktuel samfundsmæssig relevans. Dansk Erhvervs Fakta udkommer løbende og henvender sig til beslutningstagere og meningsdannere på alle niveauer. Ambitionen med faktabladet er at bidrage til faktuelt vidensgrundlag, der kvalificerer beslutningsgrundlaget i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøkonomiske udvikling. Skulle der derfor forekomme faktuelle fejl eller unøjagtigheder i faktabladet, vil disse blive rettet eller præciseret hurtigst muligt. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs Fakta med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. KILDER Følgende er blevet anvendt under udarbejdelsen af dette faktablad: Konkurrencestyrelsen (2009): Konkurrenceredegørelse København: Konkurrencestyrelsen, p. 82. Danmarks Statistik, statistikbanken. De undersøgte grupper er inddelt ud fra deres primære branchekoder. Det er muligt at medtage flere branchekoder, men den primære repræsenterer alt andet lige størstedelen af virksomhedens virke. KONTAKT Henvendelser angående faktabladets indhold og Dansk Erhvervs holdning til det sociale velfærdsområde kan ske til velfærdspolitisk chef Marie Louise Løvengreen Rasmussen på eller tlf NOTER i Opdelingen i offentlige, selvejende og private institutioner er foretaget på baggrund af de respektive aktørers ejerkode. ii I beregningerne er ikke medtaget sundhedsvæsen og uddannelse, da undersøgelsen fokuserer på det sociale velfærdsområde. Opgørelsen er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks IDAregister. Det sociale velfærdsområde er defineret vha. branchekoder, og der fokuseres således kun på det specialiserede socialområde, ældrepleje, børnepasning, revalidering, flygtninge og asylcentre samt andre specialiserede tilbud. iii Bemærk venligst, at ikke alle summer af offentlige og ikke-offentlige giver 100 pct.. Dette skyldes afrundinger. iv Konkurrencestyrelsen (2009): Konkurrenceredegørelse København: Konkurrencestyrelsen, p. 82. v For at give et bedre overblik og for at overkomme problemer med skift i inddeling af branchekoder, er nogle branchekoder slået sammen i passende kategorier: Der er tale om børnepasning, som rummer dagplejemødre, vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger og fritidshjem samt aldersintegrerede institutioner. Der er også tale om døgninstitutioner, som rummer døgninstitutioner for henholdsvis psykisk og fysisk handicappede samt for børn og unge. Sidst er plejehjem og beskyttede boliger o.l. slået sammen, da det svarer til opdelingen i 2001 og DANSK ERHVERV 10

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde og prie aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver, som i Danmark løses både offt, pri og

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende

ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende ANALYSENOTAT Danskerne er åbne over for privat velfærd til deres pårørende AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF, RASMUS LARSEN LINDBLOM Flere foretrækker private end offentlige plejehjem

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1 2014K2 2014K3 2014K4 2015K1

Læs mere

To ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter

To ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter To ud af tre servicevirksomheder har internationale aktiviteter RESUME Servicevirksomhederne er langt mere internationalt orienterede, end mange antager. Det viser en ny undersøgelse fra Dansk Erhverv,

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private?

Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Udlicitering af kommunale opgaver hvornår bør man overveje at overdrage opgaver til private? Mette Rose Branchedirektør DI Service Branchefællesskab for den operationelle servicebranche i DI. Fokus på

Læs mere

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10%

60% 397 mia. kr 50% 40% 66% 30% 42% 20% 10% Svensk niveau for udenlandske investeringer i Danmark vil give milliardgevinst AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, ØKONOM ANDREAS KILDE- GAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation

Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation Meget høj produktivitetsvækst i telekommunikation AF ØKONOM KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN, CAND.POLIT RESUMÉ Telebranchen er en branche af stor betydning for dansk økonomi. Siden 2000 er timeproduktiviteten

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat

ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat ANALYSENOTAT Kommunaldirektører: Stort potentiale i offentlig-privat samarbejde AF MARKEDSCHEF MORTEN JUNG OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Resumé Den offentlige sektor udfylder en meget central

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet

Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet Sommerens uro betyder lavere forventninger i erhvervslivet AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND. SCIENT. POL., OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Virksomhedernes forventninger til omsætning

Læs mere

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbølls talepapir Anledning Samråd i Finansudvalget Dato / tid 2. februar 2017

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Bedre samarbejde, bedre velfærd

Bedre samarbejde, bedre velfærd dansk ERHVERV & SELVEJE DANMARK Bedre samarbejde, bedre velfærd - anbefalinger til et styrket aftalegrundlag 2 Bedre samarbejde, bedre velfærd / anbefalinger fra dansk erhverv & selveje danmark Bedre samarbejde,

Læs mere

Videnservice erhvervslivets vækstdriver

Videnservice erhvervslivets vækstdriver erhvervslivets vækstdriver RESUME er en branche, der er svær at definere. Den består af en række erhverv, der alle har det til fælles, at de ikke sælger en fysisk vare, men derimod immaterielle ydelser.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst

Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst Konkurrenceudsættelse giver økonomisk gevinst AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME Der er generelt både økonomiske samt kvalitets-

Læs mere

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning

ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning ANALYSENOTAT Voksende efterspørgsel efter rådgivning CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Rådgivningsbrancherne oplever større vækst end det samlede erhvervsliv Det går godt i rådgivningserhvervene. Kunderne efterspørger

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne

Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne Højere kvalitet når private løser velfærdsopgaverne AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL OG VELFÆRDSPOLITISK FAGCHEF RASMUS LARSEN LINDBLOM, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Borgere har et valg mellem

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Frokostpause eller velfærd?

Frokostpause eller velfærd? Frokostpause eller velfærd? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D. OG ARBEJDS- MARKEDSCHEF OLE STEEN OLSEN, CAND. POLIT. RESUME I de kommende år vil arbejdsstyrken falde med knap 59.000

Læs mere

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket

6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket Fakta om økonomi Februar 217 6 tegn på at integrationsindsatsen er styrket I perioden 214-216 var der en markant stigning i flygtningetilstrømningen, hvilket har lagt et stort pres på integrationsindsatsen

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner

ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner ANALYSENOTAT Ubalanceret lønudvikling, for høj lønvækst i kommuner og regioner AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Danmarks Statistik offentliggjorde i slutningen af november tal for lønudviklingen på tværs af

Læs mere

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder

ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder ANALYSENOTAT Pris trumfer kvalitet i offentligt indkøb for milliarder AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, KONSULENT MALENE JÆPELT OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER KASPER LUND NØRGAARD

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

ANALYSENOTAT E-sporten boomer

ANALYSENOTAT E-sporten boomer ANALYSENOTAT E-sporten boomer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD E-sporten er i kraftig vækst. Der organiseres professionelle turneringer med store præmiepenge,

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg

Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til frikommuner@oim.dk 24. marts 2017 Høring over udkast til Lov om frikommuneforsøg Dansk Erhverv har den 24. februar 2017

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet

Kommunale vindere i uddannelseskapløbet Kommunale vindere i uddannelseskapløbet AF ØKONOM ANDREAS KILDEGAARD PEDERSEN, CAND. POLIT OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUME På landsplan er befolkningens gennemsnitlige

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Danskerne har taget Black Friday til sig

Danskerne har taget Black Friday til sig ANALYSENOTAT Danskerne har taget Black Friday til sig Black Friday betyder store besparelser og julegaveindkøb Den årligt tilbagevendende shoppingdag Black Friday sidst i november er dagen, hvor butikker

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere

ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere ANALYSENOTAT Kommunalpolitikere ser effektiviseringsgevinst ved at inddrage private mere AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF MORTEN JUNG Der er et potentiale ved at konkurrenceudsætte mere, vurderer

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang november 206 NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-205 Knap 9.800 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

På 20 år: flere leverer offentlig service

På 20 år: flere leverer offentlig service DI ANALYSE september 216 På 2 år: 11. flere leverer offentlig service Til næste år der kun råd til en meget lille eller slet ingen vækst i det offentlige forbrug. Dette vil sandsynligvis føre til færre

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer.

Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. 13-0542 - poul - 17.06.2014 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Næsten ens lønudvikling i alle sektorer. Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar) 2014

Læs mere

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier

ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier ANALYSENOTAT Færre sabbatår hvis man tager på erhvervsrettede gymnasier AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN Færrest sabbatår på erhvervsrettede gymnasiale uddannelser

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar

Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Den offentlige forbrugsvækst er uholdbar AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN,

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver

Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Att.: Jesper Halvorsen Socialministeriet Holmens Kanal 22, 1060 København K cas@sm.dk 2. marts 2011 MLR Dansk Erhverv kommentarer til Kommissionens grønbog om revision af udbudsdirektiver Konkurrence-

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BAR SOSU FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB

SEPTEMBER 2016 BAR SOSU FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB SEPTEMBER 2016 BAR SOSU FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB FOKUSOMRÅDER TIL FOREBYGGELSE AF MSB 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

Undersøgelse af mad til daginstitutioner

Undersøgelse af mad til daginstitutioner Undersøgelse af mad til daginstitutioner Resume Regeringen har besluttet, at børn i forskolealderen, som går i daginstitution senest d. 1. januar 2010 skal have et sundt måltid mad. Dette skal leveres

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Danmarks Statistik ændrer fra september 2014 metoden til beregning af faste priser og dermed realvækst i offentlig produktion og forbrug.

Danmarks Statistik ændrer fra september 2014 metoden til beregning af faste priser og dermed realvækst i offentlig produktion og forbrug. Ny måling af offentlig realvækst Brugerseminar om Revision2014 16. Juni 2014 Timmi Graversen (trg@dst.dk) Baggrund Danmarks Statistik ændrer fra september 2014 metoden til beregning af faste priser og

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015

Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 NOTAT 15-0637 - POUL 09-12-2015 KONTAKT: POUL PEDERSEN - PP@FTF.DK - TLF: 33 36 88 48 Lønudviklingen i 3. kvartal 2015 Stigende lønudvikling i kommuner, regioner og staten men uændret lønudvikling for

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse GULDBORGSUND Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet

Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet 09-0209 - Poul - 18.08.2009 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen for maj 2009 - mindre end forventet Danmarks Statistik har nu offentliggjort lønudviklingen for den private

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Offentlige finanser 17. juni 2016

Offentlige finanser 17. juni 2016 Offentlige finanser 17. juni 2016 Førskole dagtilbud, kommunale nøgletal 2015 Førskole dagtilbud 2015 I 2015 var der 3.572 børn indskrevet i offentlige førskole dagtilbud i januar måned, heraf 241 børn

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere

Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere Organisation for erhvervslivet 31. oktober 2008 Borgernær service vil mangle 25.000 medarbejdere AF ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK OG CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK

Læs mere

Apps og digitale services i sigte

Apps og digitale services i sigte Apps og digitale services i sigte AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL OG CHEFKONSULENT CHRISTIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. RESUME De nye teknologier er massivt på vej ind i virksomhederne.

Læs mere

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv

Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv Bedre samspil mellem kommuner og erhvervsliv AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA RESUMÉ Kommuner kan have stor indflydelse på erhvervslivets vilkår. Kommunerne bør derfor i højere grad

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse BORNHOLM Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store politiske

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Tilbudsaviser forbrugere og klima

Tilbudsaviser forbrugere og klima Tilbudsaviser forbrugere og klima RESUME Tilbudsaviser modtages af størstedelen af de danske husstande, og de bruges af modtagerne til at orientere sig om aktuelle tilbud. Tilbudsaviserne bliver for tiden

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet

It er hovednøgle til øget dansk produktivitet It er hovednøgle til øget dansk produktivitet AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Produktivitet handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Øget produktivitet er afgørende for

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere