SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts juni 1711.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts juni 1711."

Transkript

1 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts juni Nr. 1. Side marts. Seigne Nielsdatter, 14. Sg.g. Nyker. Hans Andersen. Ved første ægt med afg.?. 1 dat. A: Øder Nielsdatter. Værge: Herman Hansen Sode, Vellingsgård, Nyker. Nr. 2. Side 2b marts. Jens Jensen, 18. Sg.g. Nyker. Anne Hansdatter. Laugv: Søstermand, Jens Aristen, 5. Vg. Nyker. 2 søn. 1 dat. A: Jens Jensen, f Værge: Hans Nielsen, Nyker. B: Niels Jensen, f Værge: Jep Hansen, Nyker. C: Gjertrud Jensdatter, f Værge: Jens Andersen, Nyker. Nr. 3. Side marts. Lisabeth Seiersdatter, 24. Sg. Knudsker. Christen Andersen. Ved ægt med afg. Hans Jensen. 3 søn. 3 døt. A: Mads Hansen, død. 1 søn. 1: Hans Madsen. Værge: Farbror, Jens Hansen. B: Jens Hansen, egen værge, Olsker. C: Michel Hansen, f Værge: Morbror, Peder Seiersen, Rønne. D: Margrethe Hansdatter, død, var gm. Claus Larsen, 3. Vg. Vestermarie. 2 søn. 1 dat. (ikke nævnt.). E: Lisabeth Hansdatter, f Værge: Joen Joensen, 17. Sg. Nylars. F: Barbro Hansdatter, f Værge: Mads Koefoed, Almegård, Knudsker. Ved ægt med afg. Mads Jensen. G: Jens Madsen, egen værge, Knudsker. H: Kirstene Madsdatter, gm. Jørgen Hansen, 3. Vg. Knudsker. I: Anne Madsdatter, gm. Jens Nielsen, ved Kirken, Knudsker. Nr. 4. Side marts. Sidsele Jensdatter, 7. Sg. Pedersker. Jens Larsen. Ægteskab med afg. Jep Mogensen. 2 søn. 2 døt. A: Jens Ibsen, 20. Sg. Pedersker. B: Mogens Ibsen, hjemme hos stiftfar. C: Karen Ibsdatter, gm. Anders Ibsen, Vestermarie. D: Gunnel?, gm. Peder Ibsen, Cannikegård, Aaker. Nr. 5. Side marts. Hans Bønnich Nielsen, 3. Vg. Bodilsker. Gjertrud Hansdatter. Laugv: Steffen Christiansen, Bodilsker. 3 Søsterdatter. A: Anne?, enke, var gm. Erland Nielsen. Laugv: Hans Erichsen, Bodilsker. B:??, død, var gm. Erich Nielsen. 6 børn som fader værger for. C:??, død, var gm. Mogens Jørgensen 1 søn. 3 døt, Nr. 6. Side marts. Laurs Hansen, 8. Sg. Aaker. Kirstene Hansdatter. Laugv: Stiftfar, Peder Andersen, Aaker. Med den anden salige hustru. 2 søn. 3 døt. A: Hans Laursen, død. 1 søn. 1: Berild Hansen, 21. Vg. Aaker. B: Svend Larsen, død. 1 søn. 1 dat. 1: Hans Svendsen. Værge: Berild Larsen, Østermarie. 2: Bergithe Svendsdatter. Værge: Lars Larsen, Ibsker. C: Boel Larsdatter, død. 1 søn. 1: Willum Persen, egen værge, tjener, Nexø. 1

2 D: Seigne Larsdatter, enke, Aaker. Laugv: Mogens Larsen, Østermarie. E: Kirstene Larsdatter, gm. Michel Olsen Juel, 8. Sg. Aaker. Ved ægt med enken. 1 dat. G: Boel Larsdatter, f Værge: ½ brorsøn, Berild Hansen. Nr. 7. Side marts. Gjertrud?, enke, Cannikegård, Aaker. Afg. Jep Pedersen. 4 søn. 1 døt. A: Peder Ibsen. For 4 år siden afstod denne gård. B: Jens Ibsen, Aakirkeby. C: Anders Ibsen, Vestermarie. D: Gregers Ibsen, svag, Olsker. E:??, død, var gm. Anders Larsen, Nexø. 1 søn. 1 dat. 1: Hans Andersen, Nexø. 2: Anne Andersdatter, Nexø. Nr. 8. Side 16b marts. Laurs Olsen, 27. Sg. Vestermarie. Margrethe Jensdatter. Laugv: Bror, Hans Jensen, 41. Sg. Aaker. 3 søn. 3 døt. A: Ole Laursen, 28. Sg. Vestermarie. B: Peder Laursen, 9. Vg. Nyker. C: Mogens Laursen, f. 1681, egen værge, her på gården. D: Elene Laursdatter, gm. Lars Lodvigsen, 34. Sg. Nylars. E: Karne Laursdatter, f Værge: Bror, Ole Larsen. F: Kirstene Laursdatter, f Værge: Bror, Mogens Larsen. Nr. 9. Side marts. Karne Larsdatter, døde hos sin stiftfar, Anders Ibsen. 12. Sg. Vestermarie. Værge: Jens Larsen, 7. Sg. Pedersker. Afg. Fader: Laurits Jensen. Moder, 1 søster, 2 ½ brødre og 1 ½ søster. A: Karne Ibsdatter, gm. Anders Ibsen, 12. Sg. Vestermarie. B: Sidsele Larsdatter, f Værge: Hans Larsen, Nyker. C: Lars Andersen, f D: Jep Andersen, f E: Mette Andersdatter. Nr. 10. Side marts. Anders Persen, 23. Sg. Rutsker. Kirstene Pedersdatter. Laugv: Claus Hansen, 22. Sg. Rutsker. 1 søn. 1 dat. A: Peder Andersen, f Værge: Farbror, Olluf Pedersen, 7. Vg. Ibsker. B: Kirstene Andersdatter, f Værge: Søsk.barn, Jørgen Andersen, Rutsker. Nr. 11. Side 27b marts. Engelche Jacobsdatter, enke, 54. Sg. Klemensker. Afg. Erich Andersen Skomager. 2 søn. 4 døt. A: Anders Erichsen, egen værge, her på gården. B: Jon Erichsen, f C: Karne Erichsdatter, gm. Morten Olsen, Klemensker. D: Anne Erichsdatter, f Værge: Haagen Aagensen, Klemensker. E: Sidsele Erichsdatter, f Værge: Anders Pedersen, 14. Vg. Klemensker. F: Margrethe Erichsdatter, f Værge: Hans Jensen, Klemensker. Nr. 12. Side 30b marts. Jens Jacobsen, 29. Sg. Vestermarie. Karne Hansdatter. Laugv: Ole Larsen, 28. Sg. Vestermarie. 6 brødre. A: Anders Jacobsen, Østermarie. B: Jep Jacobsen, Pedersker. C: Morten Jacobsen, Pedersker. D: Christian Jacobsen, Aaker. E: Hans Jacobsen, Aaker. F: Mads Jacobsen, Aarsdale, Ibsker. Nr. 13. Side 35b marts. Karne Hansdatter, 31. Sg. Ibsker. 2

3 Jep Nielsen. Første ægt med afg. Morten Nielsen. 1 søn. A: Hans Mortensen, f. 1684, 31. Sg.g. Ibsker. Ved ægt med enkemanden. 2 søn. 3 døt. B: Jens Ibsen, f C: Morten Ibsen, f D: Margrethe Ibsdatter, f E: Anne Ibsdatter, f F: Hanna Ibsdatter, f Nr. 14. Side 38b marts. Jens Persen, 34. Sg. Bodilsker. Johanne Pedersdatter. Laugv: Bror, Anders Persen Sommer, sandemand, Bodilsker. 2 søn. 3 døt. A: Hans Jensen, f Værge: Moders søsk.barn, Mogens Pedersen, 14. Sg. Bodilsker. B: Peder Jensen, f Værge: Morbror, Mogens Pedersen, 11. Sg. Bodilsker. C: Leene Jensdatter, f Værge: Faders søstersøn, Peder Ibsen, Kannikegård, Aaker. D: Margreta Jensdatter, f Værge: Faders søstersøn, Anders Ibsen, Vestermarie. E: Mette Jensdatter, f Værge: Faders søstersøn, Gregers Ibsen, Olsker. Nr. 15. Side 43b marts. Jens Hansen, 28. Sg. Olsker. Inger Jørgensdatter. Laugv: Søstermand, Niels Nielsen, capitain, Brisengård, Olsker. 1 søn. A: Jens Jensen, f Værge: Farbror, Hans Hansen, Knudsker. Nr. 16. Side april. Oluf Ødbersen, Tejn, Olsker. Og Seigne Madsdatter. 2 søn. 1 dat. A: Bendt Ollufsen, f Værge: Faders slægt, Peder Ibsen, Olsker. B: Andreas Olsen, f. 1696, tvillinger. Værge: Farbror, Lars Ødbersen, Tejn. C: Kirstene Olufsdatter, f Værge: Gregers Ibsen, Olsker. Nr. 17. Side april. Anders Monsen, 5. Vg. Rutsker. Døde d. 10. marts. Moder, 3 brødre og 3 søstre. A: Anne Pedersdatter. Laugv: Thoer Pedersen, 23. Sg. Rutsker. B: Lars Monsen, egen værge, 24. Vg. Rutsker. C: Peder Mogensen, egen værge, 5. Vg. Rutsker. D: Esper Monsen, egen værge, 5. Vg. Rutsker. E: Kirstene Monsdatter, gm. Frederich Hansen, Rø. F: Karne Monsdatter, gm. Joen Persen, 6. Sg. Rutsker. G: Barbro Monsdatter, f Værge: Søstermand, Frederich Hansen. Nr. 18. Side 55b april. Magdalene Olsdatter, 6. Vg. Rutsker. Hans Jensen. 4 søn. 2 døt. A: Ole Hansen, f B: Jens Hansen, f C: Rasmus Hansen, f D: Niels Hansen, f (ikke fyldet et år gammel). E: Boel Hansdatter, f F: Kirstene Hansdatter, f Tilsynsv: Søstermand, Claus Hansen. Nr. 19. Side 58b april. Sidsele Rasmusdatter, 34. Sg. Olsker. Peder Didrichsen. Ved ægt med?. A: Anne Hansdatter, f Værge: Farbror, Mads Høg, Rønne. Ved ægt med enkemanden. 2 søn. 1 døt. B: Diderich Pedersen, f C: Rasmus Persen, f D: Martha Pedersdatter, f For hende og begge sønner, værger faderen, Peder Didrichsen. Tilsynsv: Moders slægt: Jens Larsen, Olsker. 3

4 Nr. 20. Side april. Ole Hansen, Gudhjem. Og Boel Hansdatter. Han med første hustru, afg. Elsebeth Nielsdatter. 1 søn. 1 dat. Skiftebrev: d. 25. januar A: Haagen Ollsen, f Værge: Michel Jensen, 17. Sg. Østerlars. B: Boel Olsdatter, f Værge: Lars Hendrichsen, Østerlars. Ved ægt imellem de to afdøde C: Hans Ollsen, f Værge: Morbror, Hans Hansen, Østermarie. D: Per Ollsen, f (ikke fyldt et år.). Værge: Farbror, Mogens Hansen, Østermarie. E: Karne Olsdatter, f Værge: Morbror, Sander Hansen, Østermarie. F: Elsebeth Olsdatter, f Værge: Mostermanden, Frederich Lodvigsen, Østermarie G: Margrethe Olsdatter, f Værge: Slægt, Hans Jensen, Gudhjem. Nr. 21. Side april. 2 brødre der straks efter hinanden døde hos stiftfar, Morten Olsen, 47. Sg. Østerlars. Hans Nielsen. Værge: Bertel Jensen. Og Niels Nielsen. Værge: Lars Hansen, Afg. Fader: Niels Andersen. Moder, 2 ½ brødre og 1 ½ søster. A: Boel Larsdatter, gm. Morten Olsen, 47. Sg. Østerlars. B: Peder Mortensen, f C: Ole Mortensen, f D: Kirstene Mortensdatter, f Nr. 22. Side april. Hans Andersen, 12. Vg. Østerlars. Seigne Markusdatter. Laugv: Jørgen Ollsen, løjtnant, Lensgård, Østerlars. 2 søn. 2 døt. A: Sven Hansen, f Værge: Faders ½ bror, Jens Sivertsen, Kobbergård huset, Østerlars. B: Lars Hansen, f Værge: Ole Jensen Hjorth, Bobbegård, Østerlars. C: Karne Hansdatter, f Værge: Michel Mogensen, Østerlars. D: Seigne Hansdatter, f Værge: Anders Hansen, 15. Vg. Østerlars. Nr. 23. Side 69b april. Karne Poulsdatter, 24. Sg. Østerlars. Peder Lassen. 7 søn. 4 døt. A: Jens Persen, egen værge, Østerlars B: Hendrich Persen, f. 1676, Christiansø. C: Jep Persen, egen værge, præstens grund, Østerlars. D: Lasse Persen, f E: Morten Pedersen, f F: Ødber Persen, f. 1690, hjemme. G: Poul Persen, f. 1691, hjemme. H: Inger Persdatter, gm. Jens Stange Rasmussen, Østerlars. I: Lisabeth Persdatter, gm. Jep Monsen, Østerlars. J: Karne Persdatter, f. 1687, hjemme. K: Gjertrud Persdatter, f Nr. 24. Side 73b april. Bertel Jensen, 15. Sg. Østerlars. Boel Andersdatter. Laugv: Dattermand, Frederich Olsen, 8. Sg. Østerlars. 5 søn. 6 døt. A: Niels Bertelsen, egen værge, 41. Sg. Østerlars. B: Jens Bertelsen, f. 1684, hjemme. C: Jep Bertelsen, f. 1686, hjemme. D: Sven Bertelsen, f. 1689, hjemme. E: Anders Bertelsen, f Værge: Bror, Niels Bertelsen. F: Kirstene Bertelsdatter, gm. Frederich Ollsen, 8. Sg. Østerlars. G: Margrethe Bertelsdatter, f Værge: Faders søsk.barn, Niels Olsen, Vestermarie. H: Elsebeth Bertelsdatter, f Værge: Søsk.barn, Berild Hansen, Aaker. I: Marina Bertelsdatter, f Værge: Faders slægt, Hans Berrildsen, Aaker. J: Gundel Bertelsdatter, f Værge: Faders søstermand, Jørgen Henrichsen, Aaker. K: Anne Bertelsdatter, f Værge: Slægt, Hans Mogensen, Klemensker. Nr. 25. Side april. Maren Christophersdatter, Staunsdal, Østerlars. 4

5 Rasmus Hansen. 2 søn. 2 døt. A: Christopher Rasmussen, f B: Jens Rasmussen, f C: Kirstene Rasmusdatter, f D: Karne Rasmusdatter, f Nr. 26. Side april. Anne Jensdatter, udhus, Østerlars. Hendrich Hansen. Første ægteskab. 1 søn. A: Jens Hansen, Østerlars. Ægteskab med enkemanden. 1 søn. 2 døt. B: Hans Hendrichsen, f C: Seigne Hendrichsdatter, f. 1686, tjener, Sandvig. D: Kirstene Hendrichsdatter, f. 1702, tjener. Østerlars. Nr. 27. Side 82b april. Anna Michelsdatter, Østerlars. Peder Hansen. 1 søn. 3 døt. A: Hans Persen, f. 1697, tjener, Vestermarie. B: Elne Persdatter, f. 1690, tjener, Østerlars. C: Bendte Persdatter, f. 1693, hjemme. D: Karne Persdatter, f. 1699, tjener, Rønne. Tilsynsv: Farbror, Frands Hansen. Nr. 28. Side april. Elne?, enke, Melsted, Østerlars. Afg. Poul Hansen. Første ægteskab med Ole Rasmussen. 3 døt. A: Kirstene Olsdatter, gm. Ole Ibsen, Lensgård grund, Østerlars. B: Boehl Olsdatter, gm. Anders Weideman, Østermarie. C: Ingeborg Olsdatter, gm. Poul Hansen, Rø. Andet ægteskab med afg. Hans Andersen. 1 dat D: Margrethe Hansdatter, død, var gm. Peder Nielsen, Gudhjem. 2 søn. 4 døt. Som fader er værge til. Tredje ægteskab med Peder Christensen. 1 søn. 2 døt. E: Ole Pedersen, udenlands. Værge: Søstermand, Anders Weideman, fenrich, Østermarie. F: Ellen Pedersdatter, gm. Hans Jensen, Melsted. G: Maria Pedersdatter, gm. Peder Nielsen, Melsted. Ved ægt med sidste mand, afg. Poul Hansen. Ingen børn. Nr. 29. Side april. Peder Michelsen, Melsted. Berte Hansdatter. Laugv: Dattermand, Claus Lodvigsen, Gudhjem. 2 søn. 3 døt. A: Michael Pedersen, egen værge, konstabel, Christiansø. B: Peder Persen, f. 1690, udenlands. Værge: Afdødes svoger, Jacob Johansen, Rønne. C: Kirstine Persdatter, død. 1 dat. 1: Kirstine?. Værge: Hans Larsen, skipper, Rønne. D: Gjertrud Persdatter, gm. Claus Ludvigsen, Gudhjem. E: Grethe Persdatter, f Værge: Peder Rasmussen, skomager, Rønne. Nr. 30. Side april. Jon Nielsen, 16. Vg. Østermarie. Sidsele Madsdatter. Laugv: Søstermand, Christen Jacobsen, 56. Sg. Aaker. Moder, 2 brødre og 4 søstre. A: Boehl Joensdatter. Laugv: Søn, Anders Nielsen B: Anders Nielsen, Vestermarie. C: Hans Nielsen, Vestermarie. D: Boel Nielsdatter, død. 2 søn. 3 døt. (ikke nævnt ved navn eller alder.). E: Kirstene Nielsdatter, gm. Mads Hansen, Aaker. F: Pernille Nielsdatter, gm. Jens Hansen, Østerlars. G: Ødder Nielsdatter, gm. Mads Hansen, Aakirkeby. Nr. 31. Side 90b april. Mogens Koefoed, 10. Sg. Vestermarie. Gjertrud Olsdatter. Laugv: Hans Nielsen, Vestermarie. 5

6 Ved ægt med afg hustru. 1 søn. 1 dat. A: Ole Monsen Kofoed, f Værge: Morbror, Jens Larsen, Borregård, Pedersker. B: Karne Monsdatter Kofoed, f Værge: Fastermand, Hans Madsen, Nyker. Ved ægt med enken. 2 søn. C: Rasmus Monsen Kofoed, f Værge: Søsk.barn, Ole Madsen, Vestermarie. D: Ole Monsen, f ( ½ år.). Værge: Peder Jensen, Vestermarie. Nr. 32. Side april. Niels Jacobsen, udhus, Vestermarie. Seigne Jensdatter. Laugv: Husbond, Lars Thoersen. Ved ægt med første afg. hustru. 2 søn. A: Jørgen Nielsen, egen værge, tjener, Knudsker. B: Jacob Nielsen, f Værge: Farbror, Jens Jacobsen, Klint, Vestermarie. Ved ægt med enken. 1 søn. 3 døt. C: Niels Nielsen, f Værge: Søsk.barn, Hans Persen, Skovgård, Vestermarie. D: Gjertrud Nielsdatter, f Værge: Fastermand, Svend Michelsen, Knudsker. E: Karne Nielsdatter, f Værge: Moders søsk.barn, Hans Larsen, Munkegård, Aaker. F: Marita Nielsdatter, f Værge: Moders farbror, Lars Mortensen, Pibberegård, Aaker. Nr. 33. Side 97b april. Kirstine?, 25. Sg. Nylars. Jens Pedersen. 2 søn. 3 døt. A: Jon Jensen, Nylars. B: Jens Jensen, hjemme. C: Hanne Jensdatter. Værge: Bror, Jon Jensen. D: Margrethe Jensdatter, død, var gm. Anders Olsen. 1 dat. 1:??, værge: Far. E: Gjertrud Jensdatter, gm. Hellis Persen. Nr. 34. Side 97b april. Jens Erichsen, 34. Sg. Nylars. Dorthe Hansdatter. Laugv: Hellis Persen, Vestermarie. 3 søn. 2 døt. A: Jep Jensen, død, Nexø. 1 søn. 2 døt. (ikke nævnt.). B: Hellis Jensen, egen værge, Nylars. C: Jens Jensen, Nylars. D: Dorthe Eriksdatter, f Værge: Bror, Hellis Jensen. E: Seigne Jensdatter, f Værge: Bror, Jens Jensen. Nr. 35. Side april. Olle Andersen, udhus, 16. Sg.g. Nylars. Bold Mortensdatter. Laugv: Hans Ibsen, 6. Sg. Nylars. Ved første ægt med afg.?. 1 søn. 1 dat. A: Anders Olsen, egen værge. B: Kirstene Olsdatter, f Værge. Bror, Anders Olsen. Nr. 36. Side maj. Gjertrud Sigvartsdatter, 13. Vg. Poulsker. Niels Nielsen. Ved ægt med afg. Hans Hansen. 3 søn. 4 døt. A: Peder Hansen, Bodilsker. B: Knud Hansen, København. Værge: Bror, Peder Hansen. C: Rasmus Hansen, død, Snogebæk. 3 søn. 3 døt. 1: Hans Rasmussen. Værge: Fastermand, Jens Due, Poulsker. 2: Niels Rasmussen. Værge: Fastermand, Lars Pellesen, Poulsker. 3: Sigvart Rasmussen. Værge: Farbror, Peder Hansen. 4: Margrethe Rasmusdatter. Værge: Fastermand, Jens Pellesen, Poulsker. 5: Ingeborrig Rasmusdatter. Værge: Fastermand, Gudberg Rasmussen, Poulsker. 6: Kirstene Rasmusdatter. Værge: Hans Larsen, Poulsker. D: Margrethe Hansdatter, gm. Jens Due, Poulsker. E: Karne Hansdatter, gm. Lars Pellesen, Poulsker. F: Kirstene Hansdatter, Død efter moderen, var gm. Gudberg Rasmussen, Poulsker. G: Gundel Hansdatter, gm. Jens Pellesen, Poulsker. Hun (afdøde) skulle også have været gift med afg. Mads Ibsen. Ifg. Skifteindeks. Nr. 37. Side 112b maj. Margrethe Esbersdatter, 10. Sg. Poulsker. Jørgen Jørgensen. 4 søn. 6

7 A: Hans Jørgensen, egen værge. B: Jørgen Jørgensen, f C: Esber Jørgensen, f D: Mads Jørgensen, f Tilsynsv: Anders Esbersen, Nexø. Nr. 38. Side maj. Jep Jensen, 1. Sg. Bodilsker. Og Anne?. 2 søn. A: Hans Ibsen, f Værge: Farbror, Jens Jensen, Pedersker. B: Jens Ibsen, f Værge: Fastermand, Peder Didrichsen, Aaker. Nr. 39. Side 116b maj. Anders Nielsen, udhus, Bodilsker. Sidsele Andersdatter. Laugv: Bror, Peder Andersen, Ibsker. 3 døt. A: Kirstene Andersdatter, f Værge: Morbror, Peder Andersen. (der står godt nok fadderbroder, det tager Jeg som en skriverfejl.) B: Maria Andersdatter, f Værge: Morfar, Anders Persen, 22. Sg. Østermarie. C: Inger Andersdatter, f Værge: Morbror, Willum Andersen, 7. Vg. Østermarie. Nr. 40. Side 117b maj. Rasmus Mortensen, 12. Vg. Poulsker. Margrethe Larsdatter. Laugv: Mickel Sort, Pedersker. 3 søn. 3 døt. A: Morten Rasmussen, egen værge, Pedersker, men pt. kommanderet til Christiansø. B: Lars Rasmussen, egen værge, Pedersker, men pt. kommanderet til Christiansø. C: Per Rasmussen, f D: Karne Rasmusdatter, gm. Anders Nielsen, Aaker. E: Ellene Rasmusdatter, tjener, Aaker. Værge: Farbror søn, Steffen Ibsen, Poulsker. F: Anne Rasmusdatter, f Værge: Bror, Morten Rasmussen, Pedersker. Nr. 41. Side maj. Peder Lassen, 26. Sg. Pedersker. Hanna Pedersdatter. Laugv: Lars Andersen, Poulsker. 1 søn. 3 døt. A: Lasse Pedersen, egen værge, Christiansø. Værge: Farbror. Hans Lassen, Pedersker. B: Inger Pedersdatter, gm. Gudberg Hansen, Pedersker. C: Ellene Pedersdatter, gm. Morten Pedersen, 26. Sg. Pedersker. D: Margrethe Pedersdatter, f Værge. Søstermand, Gudberg Hansen. Nr. 42. Side maj. Hans Esbersen, Kong. Mark, Pedersker. Kirstene Ibsdatter. Laugv: Bror, Jens Ibsen, Aaker. 2 søn. 2 døt. A: Jep Hansen, udenlands. Værge: Søstermand, Mathias Thommesen. B: Berild Hansen, f Værge: Morbror, Hans Ibsen, Pedersker. C: Elsebeth Hansdatter, gm. Mathias Thommesen. D: Karne Hansdatter, f Værge: Morbror, Svend Ibsen. Nr. 43. Side 122b maj. Anders Christensen, udhus, Smålyngen, Pedersker. Marne Pedersdatter. Laugv: Oluf Sonne, Pedersker. 1 bror, 1 søster. A: Jørgen Christensen, Degneboligen Poulsker, svag. Værge: Rasmus Ollsen, Nexø. B: Elne Christensdatter, gm. Morten Thommesen, Rispebjerg, Pedersker. Nr. 44. Side 123b maj. Peder Nielsen, udhus, 23. Sg.g. Pedersker. Kirstene Sørensdatter. Laugv: Husbond, Hans Pedersen, 23. Sg. Pedersker. 1 søn. 2 døt. A: Peder Pedersen, f Værge: Farbror, Jens Nielsen, Pedersker. B: Walborrig Pedersdatter, f Værge: Faders søstermand, Peder Persen, Pedersker. C: Karne Persdatter, f (ikke fyldt et år.). Værge: Afdødes søsk.barn, Ole Hansen, Pedersker. Nr. 45. Side maj. Karne Bertelsdatter, udhus, Pedersker. 7

8 Niels Andersen. 1 bror, 2 ½ søstre. A: Jesper Bertelsen, død. børn. Værge for dem: Jesper Hansen Munch, Aaker og stiftfar, Lars Larsen, Aaker. B: Anne?, gm. Hans Mortensen, Nexø. C: Kirstene?, gm. Anders Thommesen, Nexø. Nr. 46. Side maj. Ingeborg Pedersdatter, udhus, Kong. Mark, Pedersker. Peder Rasmussen. 2 søn. 1 dat. A: Poul Pedersen, egen værge. B: Mogens Pedersen, egen værge. C: Boel Pedersdatter. Værge: Frantz Hansen, Rønne. Nr. 47. Side 126b maj. Karne Hansdatter, 23. Sg. Aaker. F16: Forkert Gårdnummer: 25. Sg. Niels Erichsen. 1 søn. 2 døt. A: Hans Nielsen, f B: Martha Nielsdatter, f C:??, f (20 uger.). Tilsynsv: Jens Andersen, Pedersker. Nr. 48. Side 129b maj. Kirstene Nielsdatter, Udhus, Åker. Mads Christensen. 2 søn. 1 dat. A: Christen Madsen, f B: Peder Madsen, f C: Anne Madsdatter, f Nr. 49. Side 130b maj. Jens Hansen, Boderne, Aaker. Margrethe Hansdatter. Laugv: Hans Jensen, Lille Hallegård, Aaker. 6 søn. 2 døt. A: Hans Jensen, f. 1688, tjener, Aaker. B: Jep Jensen, f. 1690, tjener, Aaker. Værge: husbond, Svend Terkelsen, Aaker. C: Peder Jensen, f. 1693, tjener, Vestermarie. Værge: Husbond, Hans Michelsen, Vestermarie. D: Jens Jensen, f. 1695, tjener, St. Hallegård, Aaker. Værge: Husbond, Niels Nielsen, St. Hallegård, Aaker. E: Lars Jensen, f Værge: Farbror, Lars Hansen, Vestermarie. F: Rasmus Jensen, f Værge: Moders søstermand, Jep Pedersen, Stensgård, Aaker. G: Seigne Jensdatter, f. 1693, tjener, Nylars. Værge: Husbond, Terkild Sørensen, Nylars. H: Karne Jensdatter, f Værge: Faders søsk.barn, Peder Lassen, der bor hos sin fader: Lasse Persen, Aaker. Nr. 50. Side maj. Jørgen Andersen, 17. Sg.g. Nylars. Gjertrud Jensdatter. 1 dat. A: Anna Jørgensdatter, f. 1711, (6 uger). Værge: Morbror, Peder Jensen, Tingsted, Vestermarie. Nr. 51. Side 131b marts. Niels Truedsen, udhus, Arnager Lyng, Nylars. Anne Monsdatter. Laugv: Søn, Mogens Nielsen, Rønne. 2 søn. 1 dat. A: Mogens Nielsen, egen værge, Rønne. B: Philip Nielsen, f Værge: Bror. C: Katrine Nielsdatter, f Værge: Farbror, Peder Truedsen, Rønne. Nr. 52. Side 132b maj. Anne Jensdatter, 8. Stel, Arnager, Nylars. Jacob Graae. 2 søn. 2 døt. A: Jens Jacobsen, f B: Hans Jacobsen, f C: Else Jacobsdatter, f D: Karne Jacobsdatter, f

9 Nr. 53. Side maj. Jens Pedersen, udhus, Arnager, Nylars. Kirstene Hansdatter. Laugv: Joen Jensen, Nylars. 1 søn. A: Peder Jensen, f Værge: Søsk.barn, Peder Jensen, 25. Sg. Nylars. Nr. 54. Side maj. Jens Larsen, Arnager, døde på Christiansø. Hanne Andersdatter. Laugv: Sven Vestersen, Arnager. 1 søn. 3 døt. A: Lars Jensen, f Værge: Mickel Pedersen, Nylars. B: Christine Jensdatter, f Værge: Morbror, Anders Andersen, Gudhjem. C: Seigne Jensdatter, f Værge: Moders søsk.barn, Staffen Vestersen, Vestermarie. D: Elene Jensdatter, f Værge: Jørgen Thorsen, Nylars. Nr. 55. Side 135b maj. Peder Rasmussen, Nylars. Karen Lylousdatter. Laugv: Jens Johansen, Vestergård grund, Vestermarie. 2 søn. 7 døt. A: Rasmus Pedersen, egen værge, udenlands for mange år siden. Værge: Søsk.barn, Ole Adsersen, Aaker. B: Anders Pedersen, f C: Anne Pedersdatter, udenlands. Værge: Søsk.barn, Lars Bonnesen, Aaker D: Karne Pedersdatter, enke, Rønne. Værge: Hans Bidstrup, capitain, Vestermarie. E: Else Pedersdatter, gm. Jens Pedersen, Aaker. F: Kirstene Pedersdatter, f Værge: Peder Jensen, Nylars. G: Lisebeth Pedersdatter, f Værge: Bror, Anders Pedersen. H: Seigne Pedersdatter, f Værge: Mons Frendesen, Nylars. I: Walborrig Pedersdatter, f Værge: Søsk.barn, Lars Pedersen, Aaker. Nr. 56. Side 136b maj. Peder Munch, 38. Sg. Bodilsker. Annike Didrichsdatter. Laugv: Jep Jørgensen, køb- og handelsmand, Nexø. 3 søn. 1 dat. A: Hans Pedersen Munch, f Værge: Morbror, Anders Pedersen, Bodilsker. B: Ole Pedersen Munch, f Værge: Farbror, Jens Munch, Østermarie. C: Didrich Pedersen Munch, f Værge: Afdødes søsk.barn, Esper Poulsen, Bodilsker. D: Martha Pedersdatter Munch, f Værge: Morfar, Didrich Funch, Nexø. Nr. 57. Side maj. Peder Rasmussen, Nylars. Karen Lylousdatter. Nr. 58. Side maj. Kirstene Andersdatter, udhus, 30. Sg.g. Bodilsker. Peder Jensen. 2 søn. 3 døt. A: Anders Pedersen, egen værge, Pedersker. B: Jens Persen, egen værge, Bodilsker. C: Gundel Persdatter, gm. Jacob Hansen, Pedersker. D: Anne Pedersdatter, gm. Peder Henrichsen, Bodilsker. E: Karne Pedersdatter, f Værge: Anders Jacobsen, Bodilsker. Nr. 59. Side juni. Jep Nielsen, enkemand, 31. Sg. Ibsker. 2 søn. 3 døt. A: Jens Ibsen, f Værge: Jens Hansen, Ibsker. B: Morten Ibsen, f Værge: Farbror, Rasmus Nielsen, Østermarie. C: Margrethe Ibsdatter, f Værge: Peder Jensen, Østermarie. D: Anne Ibsdatter, f Værge: Farbror, Jørgen Nielsen, Østermarie. E: Hanna Ibsdatter, f Værge: ½ bror, Hans Mortensen, Ibsker. Nr. 60. Side juni. Kirstene Hansdatter, 23. Sg. Poulsker. Gudberg Rasmussen. Første ægteskab med Peder Nielsen 4 søn. 1 dat. A: Niels Pedersen, f Værge: Farbror, Lars Nielsen, Poulsker. B: Hans Pedersen, f Værge: Faders ½ bror, Jørgen Andersen, Poulsker. C: Jens Pedersen, f Værge: Farbror, Jens Nielsen, Poulsker. D: Peder Pedersen, f Værge: Faders ½ bror, Niels Andersen, Pedersker. 9

10 E: Ingeborrig Persdatter, f Værge: Farbror, Niels Nielsen, Poulsker. Ægteskab med enkemanden. 1 søn. F: Rasmus Gudbergsen, f (6 uger.). Nr. 61. Side 152b juni. Hans Jørgensen, Poulsker. Margrethe Hansdatter. 1 søn. A: Ole Hansen, f Nr. 62. Side juni. Rasmus Gudbergsen, 24. Sg. Poulsker. Dorthe Ibsdatter. Laugv: Jacob Mortensen, Bodilsker. 3 søn. 5 døt. A: Jep Rasmussen, egen værge. B: Gudberg Rasmussen, 23. Sg. Poulsker. C: Morten Rasmussen, f Værge: Bror, Gudberg Rasmussen. D: Karne Rasmusdatter, gm. Jacob Mortensen, 15. Sg. Poulsker. E: Anne Rasmusdatter, gm. Jørgen Andersen, Poulsker. F: Kirstene Rasmusdatter, gm. Jørgen Mortensen, Rønne. G: Ellen Rasmusdatter, f Værge: Søsk.barn, Peder Hansen, Grammegård, Poulsker. H: Bernete Rasmusdatter, f Værge: næst søsk.barn, Jørgen Persen, 1. Sg. Poulsker. Nr. 63. Side juni. Jens Jørgensen, 22. Sg. Poulsker. Kirstene Pedersdatter. Laugv: Jens Hansen. Li. Cannikegård, Bodilsker. Fader. A: Jørgen Jensen, Aaker. Nr. 64. Side juni. Arist Ollsen, 14. Sg. Pedersker. Karne Madsdatter Koefoed. Laugv: Bror, Hans Koefoed Madsen, capitain. Med 3 hustruer. 4 søn. 4 døt. A: Ole Aristsen, 5. Sg. Pedersker. B: Hans Aristsen, f Værge: Morbror, Berild Koefoed, Poulsker. C: Peder Aristsen, f Værge: ½ bror, Ole Aristsen. D: Jørgen Aristsen, f Værge: Søsk.barn, Mads Hansen, Billegrav, Pedersker. E: Gundel Aristsdatter, gm. Hans Christophersen, Rønne. F: Kirstene Aristsdatter, gm. Jep Lassen, Pedersker. G: Sidsle Aristsdatter, gm. Markus Hansen Munch, Poulsker. H: Anne Aristsdatter, f. 1691, hjemme. Værge: Morbror, Jens Koefoed, Pedersker. Nr. 65. Side juni. Jep Lassen, 4. Vg. Østermarie. Seigne Ibsdatter. Laugv: Stiftfar, Hans Jensen, Østermarie. 1 dat. A: Gjertrud Ibsdatter, f Værge: Farbror, Lars Lassen, 6. Sg. Ibsker. Nr. 66. Side 174b juni. Salomon Davidsen, udhus, 12. Sg.g. Østermarie. Karne Hansdatter. Laugv: Erich Jensen, Østermarie. 3 søn. 2 døt. A: David Salomonsen, f Værge: Slægt, Peder Andersen, Østermarie. B: Hans Salomonsen, f Værge: Hans Monsen Sort, Åker. C: Lars Salomonsen, f Værge: Hans Jensen, Østermarie. D: Hanne Salomonsdatter, f Værge: Hans Hendrichsen, Østermarie. E: Anne Salomonsdatter, f Værge: Sadser Pedersen, Østermarie. Nr. 67. Side juni. Jørgen Nielsen, 61. Sg. Østermarie. Lisebeth Hansdatter. Laugv: Anders Isachsen, 57. Sg.g. Østermarie. Nr. 68. Side juni. Poul Albretsen, udhus, 64. Sg.g. Østermarie. Anne Hendrichsdatter. Laugv: Hans Hansen, 66. Sg. Østermarie. 1 søn. 1 dat. A: Hans Poulsen, f. 1697, tjener, Rø. Værge: Hans Ibsen Kjøller, Rø. B: Kirstene Poulsdatter, f ( 14 uger.). Værge: Moders slægt, Peder Hendrichsen, Østermarie. Nr

11 Side juni. Esber Madsen, 29. Sg.g. Østermarie. Sidsele Michelsdatter. Laugv: Bror, Peder Michelsen, 19. Sg. Østermarie. 1 søn. A: Mads Esbersen, f Helsinge, februar John G. Christensen. 11

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 4 26. marts 1685 26. September 1694. Nr. 1 Side 1b. 1685. 26. Marts. Rasmus Hansen, 21. Sg. Nylars. Karen Ibsdatter. Laugv: Peder Pedersen, Nyker. 2 søn. A: Jep

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts januar 1717.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts januar 1717. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 21 11. marts 1716 27. januar 1717. Nr. 1. Side 1. 1716. 11. Marts. Karen Larsdatter, 6. Vg. Bodilsker. Troels Mortensen. Ved første ægt med Afg. Jens Bruun. 1 søn.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts december 1713.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts december 1713. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 19 11. marts 1711 23. december 1713. Nr. 1. Side 1. 1711. 11. Marts. Margrethe Christensdatter, 17. Sg. Østermarie. Niels Jensen. 1 søn. 4 døt. A: Hans Mortensen,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 11 25. juli 1703 9. februar 1705. Nr. 1 Side 1. 1703. 25. juli. Niels Jensen Fyhnboe, udhus, 58. Sg.g. Klemensker. Karen Pedersdatter. Laugv: Jens Monsen, Rosendale,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG november marts 1709.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG november marts 1709. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 14 29. november 1706 19. marts 1709. Nr. 1 Side 2. 1706. 29. Nov. Hans Ibsen, 43. Sg. Aaker. Maren Pedersdatter. Laugv: Edvart Ollufsen, løjtnant, Aaker. 2 søn.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 2 Januar september 1685.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 2 Januar september 1685. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 2 Januar 1684 17. september 1685. Nr. 1 Side 1b. 1684... Jan. Hanna Hansdatter, 16. Vg. Ibsker. Olle Pedersen. A: Morten Ollsen, f. 1669. B: Hans Ollsen, f. 1678.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG November Oktober 1699.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG November Oktober 1699. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 6 28. November 1694 10. Oktober 1699. Nr. 1 Side 1b.. Walborig Mogensdatter, 62. Sg. Klemensker. Jørgen Joensen, løjtnant. 6 søn. 2 døt. A: Joen Jørgensen, f. 1672.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. LANDSOGNE BOG 29. 27. marts 1724. 17. juni 1728.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. LANDSOGNE BOG 29. 27. marts 1724. 17. juni 1728. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. LANDSOGNE BOG 29. 27. marts 1724. 17. juni 1728. Nr. 1 Side 1b. 1724. 27. Marts. Gundel Jensdatter, Arnager, Nylars. Rasmus Pedersen. Ved ægt med afg. Niels Jensen. 4 døt.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG november november 1701.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG november november 1701. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 8 11. november 1699 12. november 1701. Nr. 1 Side 2. 1699. 11. Nov. Karen Pedersdatter, 19. Vg. Østerlars. Hellis Meuesen. 3 søn. 3 døt. A: Peder Hellisen, egen

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG januar november 1761.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG januar november 1761. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 37 7. januar 1750 14. november 1761. Nr. 1. Side 1b. 1750. 7. Jan. Karen Svendsdatter, 7. Sg. Olsker. Lars Hansen. 1 søn. Hans Larsen, f. 1747. Værge. Far. Tilsynsv:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts februar 1727.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG marts februar 1727. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT LANDSOGNE BOG 30 26. marts 1725 7. februar 1727. Nr. 1 Side 1. 1725. 26. Marts. Hans Olsen, udb. Åker. Ellen Hansdatter. Laugv: Hans Aristsen. A: Oluf Hansen, f. 1724, ( ½ år.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT ØSTER HERRED BOG 2 7. februar marts 1803

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT ØSTER HERRED BOG 2 7. februar marts 1803 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT ØSTER HERRED BOG 2 7. februar 1775 29. marts 1803 Nr. 1. Side 2. Nummer i protokollen: 5. 1775. Tirsdag, 7. Feb. Zacharias Jensen, udb. Udhus på 71. Sg.g. Østermarie. Martha

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Skifte designationer, Allinge - Sandvig 1729 11. august 1766. Nr. 1. Intet sidenummer. 1729. 4. april. Svend Svendsen, Sandvig. Druknet ved Skåne. A: Karen Svendsdatter, f. 1727,

Læs mere

BORNHOLMS AMT. SØNDER HERRED BOG 2. 26. marts 1762 30. sepember 1782.

BORNHOLMS AMT. SØNDER HERRED BOG 2. 26. marts 1762 30. sepember 1782. BORNHOLMS AMT. SØNDER HERRED BOG 2. 26. marts 1762 30. sepember 1782. Nr. 1. Side 2b. 1762. Fredag, 26. Marts. Ingeborg Jacobsen, 13. Sg. Pedersker. Morten Jacobsen. 2 søn. 3 døt. A: Ole Sejersen, f. 1745.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 5 26. marts 1825 12. december 1833. Nr. 1. Side 1. 1825. 26. Marts. Mette Pedersdatter, enke, 20. Sg. Rutsker. Afg. Samuel Hansen. 1 søn. 1 dat. A: Jørgen Samuelsen,

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS LANDSOGNE BOG aug dec

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS LANDSOGNE BOG aug dec SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS LANDSOGNE BOG 1. 26. aug. 1681 21. dec. 1683. Nr. 1. Side 1b. 1681. 26. Aug. Lars Graae, Arnager. Johanne?. Laugv: Laurits Rasmusen, Arnager 2 søn. 3 døt. A: Madts Larsen, f. 1656,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG JULI AUG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG JULI AUG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 1 21. JULI 1762 30. AUG. 1785. Nr. 1 Side 2. 1762. 21. Juli. Samt side 4b. 1765. 23. Sep. Jacob Friderich Langhorn,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT ØSTER HERRED BOG november marts 1820.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT ØSTER HERRED BOG november marts 1820. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT ØSTER HERRED BOG 4 15. november 1796 6. marts 1820. Nr. 1 Side 1. 1796. 15. Nov. Margrethe Hansdatter, Kong. Mark, Ibsker. Peder Poulsen, udb. Moder, 2 søstre. A: Elsebeth Hansdatter,

Læs mere

Peder Andersen, Født 7.Vg.Østerlars, bgr 26 nov 1741, 52 år. G12 og T071ogT072.

Peder Andersen, Født 7.Vg.Østerlars, bgr 26 nov 1741, 52 år. G12 og T071ogT072. 33 Peder Andersen Peder Andersen, 1689-1741. G12 1.gm Ellen Jørgensdatter, -1732 2.gm Anne Hansdatter, - 1752. 4 medl. Peder Andersen, 1689-1741. Født 7.Vg.Østerlars, bgr 26 nov 1741, 52 år. G12 og T071ogT072.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. BOG december februar 1775.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. BOG december februar 1775. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. BOG 1. 4. december 1761 6. februar 1775. Nr. 1. Side 2. Nummer i skifteprotokollen: 95. 1761. 4. Dec. Peder Jørgensen Runge, 11. Sg. Østerlars. Margrethe Hansdatter.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 1 1. december juni 1773

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 1 1. december juni 1773 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 1 1. december 1761 28. juni 1773 Nr. 1. Side 2. 1761. 1. Dec. Anneche?, enke, undertag, 66. Sg. Klemensker. Afg. Hans Mogensen. 3 søn. 4 døt. A: Mogens Hansen,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 2 19. marts 1787 14. jan. 1812.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 2 19. marts 1787 14. jan. 1812. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 2 19. marts 1787 14. jan. 1812. Nr. 1 Side 7... Niels Giversen Margrethe Niels Løsebech. Laugv: Knud Hansen. Nr. 2. Side 7b. 1787. 19. Marts. Peder Johan Hammer,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG APRIL JUNI

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG APRIL JUNI SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 2 26. APRIL 1786 29. JUNI 1795. Nr. 1. Side 1. 1786. 26. April.? Petersen, auditiur, Christiansø. Døde i eftermiddag

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SØNDER HERRED BOG 6 5. november August 1847.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SØNDER HERRED BOG 6 5. november August 1847. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SØNDER HERRED BOG 6 5. november 1833 24. August 1847. Nr. 1 Side 1. 1833. 5. Nov. Kirstine Hansdatter, Snogebæk. Peder Thomasen. Nr. 2. Side 1. 1833. 6. Nov.??, enke, Poulsker.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Nørre Herred november april Nr. 1.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Nørre Herred november april Nr. 1. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Nørre Herred 4 24. november 1814 16. april 1825. Nr. 1. Side 1. 1814. 24. Nov. Jens Espersen, Tejn. Margrethe Jensdatter. Laugv: Marcus Marcusen, Olsker. 1 dat. A: Anne Kirstine?,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG januar juni Nr. 1. Side SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 7. 6. januar 1823 12. juni 1832. Nr. 1. Side 1. 1823. 6. Jan. Wilhelm Piil, soldat, Christiansø. Døde den 22. Dec.

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Nørre Herred Bog juli November 1814.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Nørre Herred Bog juli November 1814. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT Nørre Herred Bog 3. 6. juli 1793 24. November 1814. Nr. 1 Side 1 og side 1b. mangler. Peder Nielsen Lind, 13. Vg. Klemensker. Englike Michelsdatter 1 søn er nævnt i skiftet.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SØNDER HERRED BOG juli november 1819.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SØNDER HERRED BOG juli november 1819. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SØNDER HERRED BOG 3 30. juli 1806 6. november 1819. Nr. 1 Side 1. 1806. 30. Juli. Ingeborg Pedersdatter, 6. Sg.g. Aaker. Jeppe Jørgen Ipsen, udbygger. Ved første ægt. 1 søn.

Læs mere

HAMMERSHUS BIRK. SKIFTEPROTOKOL. BOG 2. 11. juli 1742 9. jan. 1787.

HAMMERSHUS BIRK. SKIFTEPROTOKOL. BOG 2. 11. juli 1742 9. jan. 1787. HAMMERSHUS BIRK. SKIFTEPROTOKOL. BOG 2. 11. juli 1742 9. jan. 1787. Nr.1. Side 1b. 1742. 11. Juli. Kierstine Jørgensdatter, Rochelagården, Allinge. Eske Jacobsen. 1 søn, 4 døt. A: Holger Eskesen, f. 1730.

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG NEXØ BYFOGED Bog 2 22. december 1766 21. marts 1811

SKIFTEUDDRAG NEXØ BYFOGED Bog 2 22. december 1766 21. marts 1811 SKIFTEUDDRAG NEXØ BYFOGED Bog 2 22. december 1766 21. marts 1811 Nr. 356. Side 1b. 1766. 22. Dec. Hans Hansen Dam. Margrethe Madsdatter. Laugv: Rasmus Hansen. 2 døt. A: Bodel Kirstine Hansdatter Dam, f.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 3 26. aug. 1796 17. Dec. 1812. Nr. 1. Side 1. 1796. 26. Aug.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 3 26. aug. 1796 17. Dec. 1812. Nr. 1. Side 1. 1796. 26. Aug. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 3 26. aug. 1796 17. Dec. 1812. Nr. 1. Side 1. 1796. 26. Aug. Karen Cathrine?, Christiansø. Michel Pedersen Koefoed,

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED 3 Inkl. Allinge Sandvig. 13. januar 1812 23. november 1830. Sidenummeret i protokollen står oppe i venstre hjørne på den venstre side. Sidenummer springer på en

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Kirstine Pedersdatter, 31. Sg. Rutsker. Jens Hansen Munk. Nr. 7. Bodil Rasmusdatter, enke, 54. Sg. Klemensker. Afg. Peder Pedersen. Nr. 8.

Kirstine Pedersdatter, 31. Sg. Rutsker. Jens Hansen Munk. Nr. 7. Bodil Rasmusdatter, enke, 54. Sg. Klemensker. Afg. Peder Pedersen. Nr. 8. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NØRRE HERRED BOG 6 14. december 1833 30. december 1845. Nr. 1. Side 1. 14. Dec. 1833. Ellen Cathrine Larsdatter, 11. Sg. Hovedlod, Rutsker. Wevst Jørgensen. Nr. 2. Side 2. 1833.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. AAKIRKEBY. SKIFTEPROTOKOL Bog 1 9. januar maj 1822.

SKIFTEUDDRAG. AAKIRKEBY. SKIFTEPROTOKOL Bog 1 9. januar maj 1822. SKIFTEUDDRAG. AAKIRKEBY. SKIFTEPROTOKOL Bog 1 9. januar 1747 30. maj 1822. Nr. 1. Side 13. 1747. 9. jan. Aane Aastredsdatter. Hans Pedersen. 1 søn, 3 døt. A: Peder Hansen, f. 1720. Elene Hansdatter, f.

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SØNDER HERRED BOG november marts 1825.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SØNDER HERRED BOG november marts 1825. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SØNDER HERRED BOG 4 16. november 1819 1. marts 1825. Nr. 1 Side 1. 1819. 16. Nov. Poul Anthoni Kjøller, Bodilsker. Afg. Fader: Bendt Rasmussen Kjøller. Nr. 2. Side 2. 1819. 17.

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. LANDSOGNE BOG 36. 23. februar 1741 15. december 1749.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. LANDSOGNE BOG 36. 23. februar 1741 15. december 1749. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. LANDSOGNE BOG 36. 23. februar 1741 15. december 1749. Nr. 1. Side 1b. 1741. 23. Feb. Anne Pedersdatter, 13. Sg.g. Østermarie. Rasmus Jensen. Ved første ægt med Ole Hansen.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. RØNNE BYFOGED Bog 3 28. jan. 1781 7. Juni 1784 og 5. maj 1790 4. april 1805.

SKIFTEUDDRAG. RØNNE BYFOGED Bog 3 28. jan. 1781 7. Juni 1784 og 5. maj 1790 4. april 1805. SKIFTEUDDRAG. RØNNE BYFOGED Bog 3 28. jan. 1781 7. Juni 1784 og 5. maj 1790 4. april 1805. Nr. 1. Side 13. 1778. 28. Jan. Jens Thulin, smed. Nr. 2. Side 14b. 1781. 13. Jan. Gundel?. Afg. Jens Larsen. 1

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 5 14. maj 1835 28. November 1843. Nr. 1 Side 1. 1835. 14. Maj. Peder Nielsen Møller, slagter og borger, Nexø. Nr. 2. Side 1. 1835. 21. Maj. Cathrine Kirstine

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 5 4. sep. 1805 19. marts 1821. Nr. 1 Side 5b. 1805. 4. Sep. Elisabeth Funch, Rønne. Hans Ipsen. 1 søn. A: Niels Hansen Funch, f. 1779, fravær. Værge: Poul Pedersen,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 3 8. april August 1824.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 3 8. april August 1824. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 3 8. april 1809 31. August 1824. Nr. 1 Side 2. 1809. 8. April.??, hustru, Nexø. Døde den 2. Jan. Ole Hansen Dahl. Nr. 2. Side 2b. 1809. 13. April. Mathias Exsteen,

Læs mere

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation

Aneoversigter Morten Hansen Sommer, efterkommere Dato: 22.10.2014 Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1. Første Generation Ole Thyge Plannthin (offentlig) Side: 1 Udskrift af efterkommere: Dette dokument indeholder efterkommere i forhold til den aktuelle proband dvs. personen, der er udgangspunkt for udskriften. Efterkommerne

Læs mere

Anden Generation. Tredie Generation

Anden Generation. Tredie Generation 1. Bærild Clausen f. bef 1668, (søn af Claus Hansen og Elsebeth Bærildsdatter) g. 1682, i Klemensker, Sidsel Haagensdatter, f. 1658, Klemensker, (datter af Haagen Sonesøn Rønneby og Sidsele Larsdatter)

Læs mere

3 14. 1775 27. 1829. ------------------------------- 1811 ------------------------------- -------------------------------- I

3 14. 1775 27. 1829. ------------------------------- 1811 ------------------------------- -------------------------------- I SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT SVANEKE BYFOGED BOG 3 14. juni 1775 27. juni 1829. ------------------------------- Bemærk! I denne skifteprotokol har skriveren givet hver skifte et nummer. Dette nummer står

Læs mere

25 Niels Andersen Niels Andersen, G32 Marta Jensdatter Stock, medl.

25 Niels Andersen Niels Andersen, G32 Marta Jensdatter Stock, medl. 25 Niels Andersen Niels Andersen, 1707-1780 G32 Marta Jensdatter Stock, 1699-1774 8 medl. Niels Andersen, 1707-1780. Bgr 11 jun 1780, 74 år gl., Gudhjem, G32 Niels Fam.: Anders Pedersen, 1661-1734, bgr

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del,

Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, Hvedholm skifteprotokol, Drejoe del, 1794-1832 Johanne Marie Jensdatter, Drejø, V-32, 20.06.1794 ~ Niels Rasmussen, husmand Rasmus Nielsen, 3 år Formynder Han Rasmussen, husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.

Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3. Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden. Afskrift ved Ejvind Rasmussen Brahesminde Gods- Hvedholm skifteprotokol -1719-1766 : 1/16-8/3 Husk at en afskrift altid skal kontrollers ved kilden.? datter på Bøjden skifte den 27 /11-1747 side 341 M

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. RØNNE BYFOGEG Bog 2 6. december September 1780.

SKIFTEUDDRAG. RØNNE BYFOGEG Bog 2 6. december September 1780. SKIFTEUDDRAG. RØNNE BYFOGEG Bog 2 6. december 1753 11. September 1780. Nr. 1. Side 1. 1753. 6. Dec. Niels Erichsen, enkemand. 2 søn. 1 stiftsøn. A: Nicolai Nielsen, myndig, København, værge: Jens Nielsen

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ

HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ HVEDHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL DREJØ Johanne Marie Jensdatter, Drejø, 20.06.1794, V-32 ~ Niels Rasmussen, Husmand Rasmus Nielsen 3 Aar Formynder Hans Rasmussen, Husmand, Drejø Anne Hansdatter,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. RØNNE BYFOGED BOG april december 1789.

SKIFTEUDDRAG. RØNNE BYFOGED BOG april december 1789. SKIFTEUDDRAG. RØNNE BYFOGED BOG 4. 28. april 1784 20. december 1789. Nr. 1. Side 1. 1784. 28. April. Hans Nielsen Bidstrup. Sophie Elisabeth Ipsdatter. 2 søn. A: Christian Hansen Bidstrup, urmager, gift.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835.

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 4 1. oktober 1824 7. maj 1835. Nr. 1 Side 1. 1824. 1. Okt. Cathrine Hansdatter, Nexø. Anders Jensen, borger. Nr. 2. Side 1b. 1824. 7. Okt.? Hansen, strandingskommissær,

Læs mere

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt

Antal fam. Navn Husstandsrelation Alder Ægtestand Erhverv I alt Thurø ved Svendborg Optegnelse Paa Folketallet i Thurø Sogn under Svendborg Amt, saaledes som det befandtes at være den 1ste Febr. 1801, tilligemed Forklaring om enhver Persons Stand, embede og Næringsvei

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning

Nørre Højrup sogns befolkning 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt 1.7.1787 1.2.1845 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt Har

Læs mere

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786

Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Døbte Vester Skerninge 22.07.1773-24.12.1786 Hans Jørgensen Dorthe Kirstine Maren Nielsdatter Ole Marcussen Anne Hansdatter Maren Jørgensdatter Morten Frandsen Kirsten Andersdatter Anne Nielsdatter Hans

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk

Klingstrup Karin Jørgensen, karins-historie.dk 1 Klingstrup 1790-1807 Gårdmand Hans Rasmussen, Skårup, 13-12-1790, I-2 (3) ~ Sidsel Pedersdatter, hos Hans Ejlersen, lavværge Knud Pedersen i Øster Åby Lars Hansen 24 år Johanne Hansdatter 20 år Anne

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

UDDRAG AF SKIFTEBREVE. fra Bornholms sønder herred 1781-1787

UDDRAG AF SKIFTEBREVE. fra Bornholms sønder herred 1781-1787 UDDRAG AF SKIFTEBREVE fra Bornholms sønder herred 1781-1787 B. Wiberg-Larsen. København. 1981 Forord I Landsarkivet for Sjælland m.m. forefindes, for så vidt angår skifteprotokoller for Bornholms sønder

Læs mere

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard

Johan Olsen Berntsen. Lilleaas Hermine Alexia Johansen Christian Christiansen Skovgaard Johan Olsen Berntsen Lilleaas 1890 1971 Johnny Aleksander Lilleaas 1930 Hermine Alexia Johansen 1894 1968 Johnny Arne Lilleaas 1965 Christian Christiansen Skovgaard 1894 1972 Petra Sinna Skovgaard 1934

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG februar december 1849.

BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG februar december 1849. BORNHOLMS AMT RØNNE BYFOGED BOG 9 12. februar 1839 29. december 1849. Side 1. 1839. 12. Feb. Ingeborg Kirstine?, Rønne. Hans Hansen Riis. 4 søn. 2 døt A: Jacob Seiersen Riis, f. 1823. B: Frederik August

Læs mere

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested 1 Vejlegård 1760-1788 Maren Jeppesdatter, Vejle, 02-03-1760, 4 (3) ~ gårdmand Peder Hansen far Jeppe Jørgensen, Søby enkemanden ~ 1 Kirsten Jensdatter, skifte 13-06-1758 Bolsmand Christen Nielsen Fælling,

Læs mere

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4

BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND 1-4 BROHOLM GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1730 1851 BIND 1-4 Hans Christensen, Lakkendrup, 22.12.1730, I-3 ~.. Hans Christophersen, Gudbjerg Mølle, 07.06.1731, I-3 ~.. Inger Andersdatter, Vormark,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. SVANEKE BYFOGED. BOG

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. SVANEKE BYFOGED. BOG SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. SVANEKE BYFOGED. BOG 2. 11. oktober 1736 25. april 1775. Nr.1. Side 2. 1736. Torsdag, 11. Okt. Anders Pedersen, skomager, Svaneke. Kierstine Pedersdatter Dich. Laugv: Lars

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT HASLE BYFOGED BOG 4 2. december 1830 18. februar. 1861. Nr. 1. Side 1. 1830. 2. Dec. Johan Christian Franch, Hasle. Nr. 2. Side 1b. 1830. 2. Dec. Anne Marie Holgersdatter, Separeret,

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT NEXØ BYFOGED BOG 6 30. november 1843 17. juli 1858 Nr. 1 Side 1. 1843. 30. Nov. Jens Sigfred Due, kvaseskipper, Nexø. Nr. 2. Side 1b. 1843. 1. Dec. Andreas Anthon Andersen, søn,

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere