KENDELSE. Afsagt den 27. juni Fodboldens disciplinærinstans. i sagen. Kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Afsagt den 27. juni Fodboldens disciplinærinstans. i sagen. Kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK"

Transkript

1 KENDELSE Afsagt den 27. juni 2016 af Fodboldens disciplinærinstans i sagen Kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK Disciplinærinstansens undersøgelse af Middelfart G&BK I efteråret 2015 skrev flere dagblade, at SKAT havde taget kontakt til Middelfart Fodbold ApS og indledt en dialog om beskatning af beløb, som selskabet havde udbetalt til spillere i Middelfart G&BK (herefter: MGBK) i årene 2011, 2012, 2013, 2014 og første halvår af Fodboldens disciplinærinstans besluttede på denne baggrund i oktober 2015 at rette henvendelse til MGBK for at undersøge, om der i denne sammenhæng kunne foreligge en overtrædelse af DBUs love, herunder amatørbestemmelserne. I de nævnte år deltog MGBK i Danmarksserien og Danmarksturneringen som amatørklub uden professionelle spillere. MGBK opnåede efter ansøgning kontraktfodboldtilladelse pr. 6. november Kontraktfodboldtilladelsen blev samtidig tilladt overdraget til Middelfart Boldklub ApS. Det fremgår af de oplysninger, MGBK har indsendt, at Middelfart Fodbold ApS i de nævnte år har udbetalt kørselsgodtgørelse til spillere og ledere i MGBK: 2012: 11 personer har modtaget i alt kr. Beløbene varierer mellem kr. og kr. 2013: 19 personer har modtaget i alt kr. Der er betalinger til enkelte spillere på op til kr. 2014: I alt er der udbetalt kr. 1. halvår: 13 personer har modtaget i alt kr. 2.halvår: 31 personer har modtaget i alt kr. Der er betalinger til enkelte spillere på op til kr. 2015: Oversigten vedrører kun første halvår af halvår: 27 personer har modtaget i alt kr. - største enkelte betaling kr. 2. halvår: Brutto ,10 kr. inkl. feriepenge til 31 personer. I alt er der fra Middelfart Fodbold ApS i de pågældende år udbetalt kr. Som nævnt er en mindre del af beløbet udbetalinger til trænere, fysioterapeut og andre ledere. MGBK har oplyst, at SKAT indledte en revision af disse forhold i 2015.

2 Vedr. skattevæsenets kontrol har DBU blandt andet fået følgende oplysninger: I juli 2015 sendte SKAT et forslag til ændret skatteansættelse i Middelfart Fodbold ApS. Det fremgår, at Skat efter gennemgang af sagen var nået til det resultat, at betalingerne til spillerne skulle behandles som A-indkomst, dvs. at realiteten var, at spillerne skulle betragtes som ansatte i selskabet. Tilsvarende sendte SKAT et forslag til afgørelse til de spillere, der havde modtaget penge fra selskabet i SKAT afgjorde, at spillerne skulle betale A-skat at de modtagne beløb. Hvis spillerne havde ret til befordringsfradrag for kørsel til og fra træning, kunne de foretage fradrag for dette i de respektive år. Det fremgår af SKATs afgørelse af 29. september 2015, at SKAT har pålagt Middelfart Fodbold ApS at indberette ændringer til indkomstregisteret (e-indkomst). Ændringerne vedrører løn til spillere og ledere for indkomstårene 2012, 2013 og første halvår af Den samlede forhøjelse af spillernes og ledernes lønninger for disse perioder udgør kr. Afgørelsen fra SKAT indebærer, at en række spillere i MGBK skal efterbetale indkomstskat for 2012, 2013 og Spillerforeningen rettede i den anledning henvendelse til MGBK med krav om, at klubben friholdt spillerne for skattebetalingen. Spillerforeningen gjorde gældende, at de udbetalte beløb skulle betragtes som nettoløn, sådan at det påhvilede selskabet at betale A- skat, AM-bidrag m.v. Den 25. januar 2016 har Middelfart Boldklub ApS og Middelfart Fodbold ApS indgået en aftale med Spillerforeningen, hvorefter de to selskaber på klubbens vegne betaler et beløb til spillerne som godtgørelse for spillernes skattebetaling. Det fremgår af aftalen bl.a., at spillerne kan blive idømt bøder for at have modtaget sorte indtægter. Hvis det måtte blive tilfældet, skal de to selskaber indbetale yderligere beløb til Spillerforeningen, der kan dække de eventuelle bødekrav. Disciplinærinstansens afgørelse af sagen i forhold til MGBK kendelse af 13/ I forhold til MGBK afgjorde Fodboldens Disciplinærinstans den 13. februar 2016, at klubben havde overtrådt amatørbestemmelserne og DBUs love ved at udbetale kontante beløb til amatørspillere, der var forklædt som kørselsgodtgørelse og anden godtgørelse for udlæg for klubben. I afgørelsen hedder det bl.a.: Disciplinærinstansen bemærker indledningsvis, at repræsentanter for MGBK ved høringen den 5. februar 2016 hos DBU har bekræftet, at de faktuelle oplysninger i SKATs afgørelse af 29. september 2015 i sagen mod Middelfart Fodbold ApS, som er udleveret til Disciplinærinstansen, overordnet kan lægges til grund ved Disciplinærinstansens afgørelse. MGBK har i , , og i været tilmeldt Danmarksturneringen med et amatørhold. Det kan lægges til grund, at flere spillere i klubben i disse år, i varierende omfang, har modtaget skattefri beløb fra et anpartsselskab, der er stiftet af MGBK. De beløb, spillerne har modtaget, har selskabet benævnt kørselsgodtgørelse. Imidlertid kan det efter udfaldet af SKATs undersøgelse lægges til grund, at spillerne i de

3 pågældende sæsoner har været ansat som scouts for selskabet, uden de har udført funktioner som sådan, at betalingerne internt har været benævnt befordringsgodtgørelser, godtgørelse for tøjvask, administration m.v., og at hovedparten af de udbetalte beløb er periodiske udbetalinger af runde beløb, hvor der ikke findes underliggende kørselsregnskab eller lignende opgørelser, der kan danne grundlag for udbetalingerne. Der er i flere tilfælde udbetalt beløb til spillere, der ikke ejer egen bil, selv om spillerne har erklæret det modsatte på køresedler. Disciplinærinstansen finder det herefter ubetænkeligt at lægge til grund, at de beløb, spillerne har modtaget, ikke har været godtgørelse for kørsel eller lignende i selskabets tjeneste, men vederlag for at spille fodbold i MGBK. Når vederlag af denne art ikke udbetales af klubben, men af en tredjepart, og når vederlaget er forklædt som en skattefri godtgørelse, foreligger der en omgåelse af DBUs amatørbestemmelser. Dette gælder i forhold til de spillere, der har modtaget mere end kr. i et kalenderår. Det samme gælder efter Disciplinærinstansens opfattelse også i forhold til spillere, der har modtaget mindre end kr. pr. kalenderår, idet det må være forudsat i amatørbestemmelserne 3, at de penge, amatørspillere kan modtage, udbetales af klubben, at udbetalingerne fremgår på rette måde af klubbens regnskaber, og at de beskattes hos modtageren. Ved at tilbyde spillerne fordele på denne vis, i stedet for at tegne kontrakter med spillerne, aflønne dem med træk af A-skat og i øvrigt ansætte dem på de vilkår, der fremgår af DBUs standardkontrakt, har MGBK uberettiget opnået en fordel i forhold til sine konkurrenter, der tilbyder deres spillere reglementerede ansættelsesvilkår, eller som overholder amatørbestemmelserne. Derved har hver enkelt spiller og klubben overtrådt amatørbestemmelserne, jf. 9. Dette gælder i hele perioden, dvs. sæsonerne , , og Da der er tale om en længerevarende og systematisk overtrædelse af reglerne, er det Disciplinærinstansens vurdering, at fremgangsmåden må karakteriseres som usportslig og illoyal adfærd i forhold til de andre hold i rækken, sådan at der også foreligger en overtrædelse af DBUs love Disciplinærinstansen fastsatte sanktionen til et pointfradrag på 2 x 12 points og en bøde på kr. Kendelse blev ikke appelleret af MGBK. Sag i forhold til de enkelte spillere Efter afsigelsen af kendelsen besluttede Disciplinærinstansen at åbne en sag i forhold til de spillere i MGBK, der havde modtaget penge for at spille fodbold i klubben, selv om de havde status som amatørspillere. DBU henvendte sig i den anledning til Spillerforeningen og anmodede om oplysninger om de enkelte spilleres aftaler med MGBK. Samtidig varslede Disciplinærinstansen, at der hermed var åbnet disciplinærsager mod de spillere, der havde modtaget vederlag forklædt som kørselsgodtgørelse.

4 Disciplinærinstansen har modtaget svar fra Spillerforeningen og fra de følgende spillere, idet oplysningerne i skemaet vedrører årene halvår 2015: Spiller Svar til DBU Oplysninger Klub Periode Spiller A Jf. skat /14 og 1/15 Spiller B kr. md + kamp /15 Spiller C kr /14 og 1/15 Spiller D kr /14 Spiller E kr * Spiller F kr. md , 13, 14, 15 Spiller G halvår Spiller H kr /2013* Spiller I kr /2013* Spiller J kr /2013* Spiller K kr kr , 2014, 2015 md Spiller L Jf. skat Spiller M /14 1/15 Spiller N kr måneder 2013 Spiller O kr. md /14 Spiller P kr. md Spiller Q kr. md Spiller R Spiller S /14 og 1/15 Spiller T kr. md Spiller U kr. md /14 Spiller V Jf. skat og 2015 Spiller X Efter 1/7 15 Sommer Spiller Y /14 og 1/15 Spiller Z Jf. skat og 1/15 Spiller Æ Jf. skat /14 + 1/15 Spiller Ø Jf. skat , 2014, 2015 Spiller Å /14 og 2/14 Hertil kommer, at der efter MGBKs oplysninger har været 12 spillere og et antal ledere, der kun har fået vederlag i en halvsæson eller med mindre beløb. Spillerforeningens bemærkninger: Spillerforeningen har bl.a. anført, at alle spillere gentagne gange er blevet fortalt af lederne i klubben, at spillere i MGBK altid har været aflønnet med kørepenge, og at dette naturligvis var lovligt. Spillerne har også fået at vide, at en revisor havde sagt god for ordningen.

5 Spillerne oplevede i flere tilfælde, at de køresedler, de skulle indlevere, var helt eller delvist udfyldt på forhånd. Spillerne fik en grundig instruktion i, hvordan de skulle udfylde sedlerne, sådan at de ramte det rigtige beløb. Når spillerne har spurgt ind til ordningen, har de altid fået at vide, at det var lovligt, og at det var sådan man gjorde i MGBK. Det var også lederne i klubben, der bestemte, at flere af spillerne blev ansat som scouts. Spillerne fik at vide, at dette ikke skulle tages for pålydende, men at ordningen gjorde, at det var lovligt at udbetale kørepenge skattefrit. Spillerne giver i dag udtryk for, at de valgte at tro på de forsikringer, de fik fra lederne i klubben, om at alt foregik på lovlig vis. Spillerforeningen gør gældende, at det er lederne i klubben, der har taget initiativet til og som bærer ansvaret for de aftaler om aflønning, der er indgået med spillerne. Derfor bør der ikke føres sager mod de enkelte spillere. I den forbindelse henviser Spillerforeningen til, at der i sagen vedr. Brønshøj Boldklub under lignende omstændigheder ikke blev rejst nogen sager mod spillerne. Fire af de spillere, der er nævnt i oversigten ovenfor, er ikke medlemmer af Spillerforeningen. De pågældende har i det omfang de har svaret - i det væsentlige gjort de samme synspunkter gældende. Regler af betydning for afgørelsen Amatørbestemmelser for Fodbold: 2: En amatør må ikke modtage kontante beløb, naturalier eller anden form for vederlag eller kompensering for sin virksomhed inden for fodbold, udover hvad der følger af reglerne i 3-5. Ved afgørelsen af, om de i 3-5 angivne begrænsninger er overskredet, anvendes reglerne for den persongruppe, inden for hvilken den pågældende har haft sin hovedsagelige virksomhed i den relevante periode. ( ). 3: En spiller kan uden tab af status som amatør modtage, (a) et samlet skattepligtigt beløb på kr ,- årligt i et kalenderår. Har spilleren kun amatørstatus i en del af kalenderåret nedsættes beløbet forholdsmæssigt. (b) en skattefri befordringsgodtgørelse og/eller anden form for omkostningsgodtgørelse i henhold til de til enhver tid gældende skatteregler. 9: Forsøger en person, som efter alt foregående ikke er berettiget til at virke som amatør, desuagtet at optræde som amatør på områder, der efter DBUs og/eller en under DBU hørende organisations love, propositioner og øvrige bestemmelser er forbeholdt amatører, skal der træffes disciplinære foranstaltninger over for den pågældende i overensstemmelse med DBUs love, jf. lovenes 30 ff. Dette gælder tilsvarende for den organisation, klub eller tredjemand og den eller de enkeltpersoner i organisationen, klubben eller hos tredjemand som måtte have medvirket til forsøget på at omgå amatørbestemmelserne Styrken af den eller de disciplinære foranstaltninger, som bringes i anvendelse over for de involverede, skal afspejle forholdets grovhed.

6 Propositioner for Danmarksturneringen (Herre-DM): DBUs love: 13.1: Turneringen står åben for mandlige amatører og kontraktspillere, hvis kontrakt er godkendt af DBU, jf. lovenes 17.4, stk : Benyttelse af en ikke-spilleberettiget spiller i turneringen vil normalt blive fulgt op af en tabt kamp for det pågældende hold, såfremt dette hold enten har vundet eller opnået uafgjort med den ikke-spilleberettigede spiller på holdet Hvis en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har a. overtrådt love, reglementer og bestemmelser samt etisk kodeks, b. undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet ophold, c. udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt d. bragt fodboldspillet i miskredit, kan fodboldens disciplinærinstans og fodboldens appelinstans træffe en eller flere af følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende: (..). Disciplinærinstansens bemærkninger: Jens Hjortskov (formand), Paul Gade (næstformand), Jesper Hansen, Stig Pedersen, Kim Høg Madsen og Steven Lustü har deltaget i sagens behandling. Omgåelse af amatørreglerne ved udbetaling af penge til spillere, forklædt som skattefri ydelser, forvrider konkurrencen mellem klubberne. Den praksis, der blev fulgt i MGBK i tiden mellem 2012 og 1. juli 2015, indebærer ikke kun en overtrædelse af amatørbestemmelserne. Der foreligger også usportslig og illoyal adfærd i forhold til konkurrenterne, jf. DBUs love 30.1, litra c. I hvert fald i tiden efter Disciplinærudvalgets kendelse af 30. marts 2013 i sagen vedr. Brønshøj Boldklub må det have stået både ledere og spillere i MGBK klart, at pro forma ansættelse af spillerne som scouts var udtryk for en ulovlig praksis. Fodboldens disciplinærinstans finder det derfor nødvendigt, at der i denne sag udmåles en sanktion overfor både klubben og de spillere, der fra og med foråret 2013 har virket sammen om at overtræde DBUs regler. Ledelsen i MGBK er ansvarlig for overtrædelserne, og ledelsen er i denne sag for så vidt blevet sanktioneret ved Fodboldens disciplinærinstans kendelse af 13. februar 2016, hvor MGBK blev frataget points og idømt en bøde. Der skal herefter udmåles en sanktion overfor hver enkelt spiller, jf. amatørbestemmelserne 9 og DBUs love 30, stk. 1, litra c). Fodboldens disciplinærinstans finder, at overtrædelser af denne karakter som udgangspunkt skal sanktioneres med karantæne, eventuelt for mere alvorlige forholds vedkommende - suppleret med en bøde.

7 Ved fastsættelsen af sanktionen har Fodboldens disciplinærinstans vurderet hver enkelt spillers individuelle forhold. Instansen har navnlig lagt vægt på, hvornår overtrædelsen er sket, hvor længe de pågældende spillere har overtrådt bestemmelserne, og hvor mange penge, de har modtaget. (1) En gruppe af spillere har modtaget vederlag fra MGBK i mere end en halvsæson, og de pågældende har hver modtaget mellem kr. og Dette gælder for de følgende: - Spiller A - Spiller C - Spiller M - Spiller R - Spiller T - Spiller U - Spiller Z - Spiller Å Sanktionen fastsættes for hver af disse spillere til 2 spilledages karantæne. (2) De følgende spillere har hver modtaget mellem kr. og Spiller G - Spiller O - Spiller S - Spiller V - Spiller Y - Spiller Æ - Spiller Ø Sanktionen fastsættes for hver af disse spillere til 4 spilledages karantæne og en bøde på kr (3) De følgende spillere har hver modtaget over kr Spiller F - Spiller K - Spiller L - Spiller Q For disse 4 spilleres vedkommende fastsættes sanktionen til 6 spilledages karantæne og en bøde på kr (4) For en gruppe af spillerne i MGBK gælder det, at de kun har modtaget penge fra klubben i 2012 og Det er tilfældet for de følgende spillere, der har været omfattet af undersøgelsen i denne sag:

8 - Spiller E - Spiller H - Spiller I - Spiller J - Spiller N - Spiller P I forhold til disse spillere kan sagen også under hensyn til forholdenes alder passende afgøres med en advarsel. (5) En gruppe af spillere har kun modtaget vederlag fra MGBK i en halvsæson eller med mindre beløb (op til kr.). Det gælder for de følgende: - Spiller B (1. halvår 2015) - Spiller D (1. halvår 2014) Også i forhold til disse spillere fastsætter Fodboldens disciplinærinstans sanktionen til en advarsel. (6) En række spillere, der ikke har været omfattet af undersøgelsen i denne sag, har modtaget mindre beløb fra MGBK i 2014 og Spiller X, der har været omfattet af Fodboldens disciplinærinstans undersøgelse, har kun modtaget vederlag i tiden efter den 1. juli Disse spillere sanktioneres ikke. **** Fodboldens disciplinærinstans afsiger herefter følgende KENDELSE Med henvisning til Amatørbestemmelser for fodbold idømmes følgende spillere en advarsel jf. DBUs Love 30.1: - Spiller B - Spiller D - Spiller E - Spiller H - Spiller I - Spiller J - Spiller N - Spiller P Kendelsen er jf. DBUs Love 30.7 endelig. Med henvisning til Amatørbestemmelser for fodbold idømmes følgende spillere 2 spilledages karantæne jf. DBUs Love 30.1: - Spiller A - Spiller C

9 - Spiller M - Spiller R - Spiller T - Spiller U - Spiller Z - Spiller Å Karantænen skal afsones i førstkommende kampe (Ordinær turnering eller DBU Pokalen) Kendelsen er jf. DBUs Love 30.7 endelig. Med henvisning til Amatørbestemmelser for fodbold idømmes følgende spillere 4 spilledages karantæne og en bøde på kr jf. DBUs Love 30.1: - Spiller G - Spiller O - Spiller S - Spiller V - Spiller Y - Spiller Æ - Spiller Ø Karantænen skal afsones i førstkommende kampe (Ordinær turnering eller DBU Pokalen). Kendelsen er jf. DBUs Love 30.7 endelig. Med henvisning til Amatørbestemmelser for fodbold idømmes følgende spillere 6 spilledages karantæne og en bøde på kr jf. DBUs Love 30.1: - Spiller F - Spiller K - Spiller L - Spiller Q Karantænen skal afsones i førstkommende kampe (Ordinær turnering eller DBU Pokalen). Kendelsen kan, jf. DBU s Love ), skriftligt indbringes af sagens parter for Fodboldens appelinstans inden 2 uger efter modtagelsen. Brøndby, den 27. juni 2016 På Fodboldens disciplinærinstans vegne Troels K. Jensen

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 30. marts Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen

KENDELSE. Afsagt den 30. marts Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen KENDELSE Afsagt den 30. marts 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Sagsfremstilling Sagens begyndelse hos Fodboldens

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 13. februar 2016. Fodboldens disciplinærinstans. i sagen

KENDELSE. Afsagt den 13. februar 2016. Fodboldens disciplinærinstans. i sagen KENDELSE Afsagt den 13. februar 2016 af Fodboldens disciplinærinstans i sagen Udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse til amatørspillere Middelfart G&BK Sagsfremstilling Sagens begyndelse hos DBU I

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 15. december Fodboldens disciplinærinstans. i de forende sager. Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand

KENDELSE. afsagt den 15. december Fodboldens disciplinærinstans. i de forende sager. Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand KENDELSE afsagt den 15. december 2016 af Fodboldens disciplinærinstans i de forende sager Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand og Nudi Ghelam og Andreas Olsen SAGERNES FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER DBU modtog

Læs mere

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger

Kørselsrefusioner i idrætsforeninger - 1 Kørselsrefusioner i idrætsforeninger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En ny sag sætter fokus på beskatningen af kørselsrefusioner og andre udgiftsrefusioner, som foreninger udbetaler

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011 1 KENDELSE Afsagt den 11. juli 2011 af Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg i sag nr. 19 i 2011 Randers FC påklager DBU`s Appeludvalgs afgørelse af 21. juni 2011. Poul Dahl Jensen, Annelise Vidø, Birte

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen AG København ApS Brøndby, den 22. december 2010 Journal nr. 2689-10-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen Disciplinærudvalget under

Læs mere

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004

ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 ODENSE BYRÅD, onsdag den 6. oktober 2004 8. Ansøgning om kompensation til social- og sundhedspersonale i forbindelse med beskatning af udbetalt kilometergodtgørelse for kørsel mellem hjem/kommunegrænse

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet nedenstående afgørelse i den af Roskilde Håndbold indgivne protestsag.

Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1. division har dags dato truffet nedenstående afgørelse i den af Roskilde Håndbold indgivne protestsag. EH Aalborg og Roskilde Håndbold Brøndby den 11. november 2016 Journal nr. 1843-16-FS Protestafgørelse kamp nr. 373123 1 DD EH Aalborg Roskilde Håndbold spillet 30. oktober 2016 i Nr. Sundby Idrætscenter

Læs mere

Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail. Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold

Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail. Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold Lemvig-Thyborøn Håndbold Pr. mail Brøndby den 22. november 2016 Journal nr. 1863-16-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Lemvig-Thyborøn Håndbold Disciplinærinstansen for Håndboldliga og 1.

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København KENDELSE afsagt den 3. oktober 2017 af Fodboldens Appelinstans i sagen F.C. København påklager kendelse af 22. august 2017 afsagt af Fodboldens Disciplinærinstans. Appelinstansen bestod af Bloch Andersen

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 16. oktober 2017 i Sag nr. 14/2017: Odense Håndbolds indbringelse af Håndboldens Appelinstans kendelse af 3. oktober 2017 Sagen er behandlet af stedfortrædende

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nikolaj Koch-Hansen Genoptagelse

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nikolaj Koch-Hansen Genoptagelse AG København ApS Brøndby den 2. marts 2011 Journal nr. 1212-11-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nikolaj Koch-Hansen Genoptagelse Disciplinærudvalget

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 25. august DBUs Kontraktfodboldudvalg. i sagen. Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C

KENDELSE. afsagt den 25. august DBUs Kontraktfodboldudvalg. i sagen. Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C KENDELSE afsagt den 25. august 2009 af DBUs Kontraktfodboldudvalg i sagen Mikkel Beck repræsentationsaftale med spiller A og klub C 1. SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Mikkel Beck var spilleragent for spiller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Subsidiært skal FIF idømmes en anden sanktion efter Disciplinærudvalgets skøn.

Subsidiært skal FIF idømmes en anden sanktion efter Disciplinærudvalgets skøn. Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Frederiksberg Idræts Forening Odense den 30. september 2010 Journalnr. 2354A-10-bk Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Idrætsklubber, frivillige og skat

Idrætsklubber, frivillige og skat - 1 Idrætsklubber, frivillige og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteforholdene i idrætsklubber og -foreninger har de senere år påkaldt sig interesse i flere henseender. SKAT har

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 26. september Fodboldens disciplinærinstans. i sagen. Hobro IK AGF, 11. september 2015

KENDELSE. Afsagt den 26. september Fodboldens disciplinærinstans. i sagen. Hobro IK AGF, 11. september 2015 KENDELSE Afsagt den 26. september 2015 af Fodboldens disciplinærinstans i sagen Hobro IK AGF, 11. september 2015 SAGENS FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER Den 11. september 2015 spillede Hobro IK ( HIK ) mod AGF

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Det aftales herefter, at VB 1968 indsender en supplerende redegørelse vedrørende forholdt, hvilket klubben gør den 17. april 2016.

Det aftales herefter, at VB 1968 indsender en supplerende redegørelse vedrørende forholdt, hvilket klubben gør den 17. april 2016. Roskilde, den 28. april 2016 keni@dbusjaelland.dk, direkte 4634 0746 VB 1968 jorgen.franck@privat.dk CC: Øvrige klubber i Sjællandsseriens pulje 1 Klub -TU 01-16 Vedr.: Knr. 333840, HSS01, 24.10.15, Helsinge

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 Lovene Forslag 1-4: Ændring af det disciplinære system Forslag 5: Hvem kan indgive protest/anke Fællesturnering Forslag 6: Forlængelse af prøveperiode på fælles

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 24. april 2015 i sag nr. 6/2015 [A]s indbringelse af Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalgs afgørelse af 3. marts 2015 Sagen er behandlet af Lis

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

Cirkulære nr. 106 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 106 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 106 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse 1 Nærværende cirkulære omfatter regler for reklamer på spilledragt, træningsdragt m.v., som bæres under eller i forbindelse med kampe i Herre-DM

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 08-092734 Dato : 22. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 293, 294, 295, 296, 297 og 298 af 23. juni 2008. (Alm. del). Spørgsmålene er stillet efter

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

DIF s Matchfixingnævn

DIF s Matchfixingnævn DIF s Matchfixingnævn Den 16. marts 2016 DIF s Matchfixingnævn Kendelse 6/2015 afsagt d. 15. marts 2016 Danmarks Idrætsforbunds matchfixingsekretariat mod Carsten Hemmingsen Matchfixingsekretariatet har

Læs mere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne

Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Oplysningsgrundlaget for afgørelse om tilbagebetaling og karantæne Udtalt, at det var beklageligt, at Ankenævnet for Arbejdsløshedsforsikringen og Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen havde truffet

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser

Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser Lovregulativ IV - Ordensudvalgets generelle kompetencer og voldgiftsbestemmelser 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Hjemmel og ændring af

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse

Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse - 1 Erhvervsmæssig kørsel - skattefri befordringsgodtgørelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En arbejdsgiver kan vælge at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejdere, der

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

Dansk Triatlon Forbunds Love

Dansk Triatlon Forbunds Love DIF - s Idræts Forbund Dansk Triatlon Forbunds Love 1. Navn 1. Forbundets navn er Dansk Triatlon Forbund (DTriF) 2. Område 1. Forbundet er udover triatlonsporten styrende for alle nuværende som fremtidige

Læs mere

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge

Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Retsgrundlag for tilbagebetaling af feriedagpenge Udtalt, at krav om tilbagebetaling efter arbejdsløshedsforsikringslovens 86, stk. 1, forudsætter, at dagpengebeløbet er blevet udbetalt med urette, og

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) Navn: (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Ved underskrivelsen af denne aftale har bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: og Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: indgået aftale

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 1 O V E R E N S K O M S T Mellem Divisionsforeningen Vestagervej 17 2900 Hellerup (herefter benævnt DF) og Spillerforeningen Pilestræde 35, 2. 1112 København K. (herefter benævnt SPF) (i det følgende benævnt

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr Team Tvis Holstebro Damer A/S Pr. mail Brøndby den 3. oktober 2013 Journal nr. 2072-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr.

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. juli 2016 Sag 120/2015 A (advokat Leo Jantzen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love

Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908. Love Frederikssund Roklub Stiftet 29.- maj 1908 Love Revideret 2015 1 1. Klubbens navn er "Frederikssund Roklub", og dens formål er at give medlemmerne adgang til at dyrke rosport og kano- og kajaksport under

Læs mere

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga.

En forening kan lade et selskab eller lign. udnytte sin licens til at drive virksomhed med professionel ishockey i den bedste danske ishockeyliga. LICENSREGLER, FRA DIUs LOVE, KAP. II 8 Alle foreninger i Superisligaen skal være i besiddelse af en ligalicens. Licensen tildeles af DIU og kan fratages foreningen efter de regler, der er gældende i nærværende

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD

MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD Internet version - PDF INDHOLD 1. Indledning 2. Hvad er matchfixing? 2.1 Definition 2.2 Niveauer 3. Lovgivning og regelsæt 3.1 Straffeloven

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa

Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Vedtægt for bestillingskontoret Fredericia Taxa Droskeselskabet Odense Taxa amba, herefter benævnt Droskeselskabet, har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009 om taxikørsel m.v., som

Læs mere

Cirkulære nr. 105 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse

Cirkulære nr. 105 (2016) fra. Dansk Boldspil-Unions. bestyrelse Cirkulære nr. 105 (2016) fra Dansk Boldspil-Unions bestyrelse Dansk Boldspil-Unions reglement for fodboldagenter 1. Definition 1.1 Ved fodboldagent forstås en person, som mod eller uden betaling repræsenterer

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ FBUs DELEGERETMØDE 2010 LOVENE Forslag 1: Binavn DBU Fyn Forslag 2: Ændring/tilføjelse til formålsparagraf Forslag 3: Tilføjelser af stævner TURNERINGSREGLEMENTET FBUs særregler

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

VEDTÆGTER BG&IF. Vedtægter. For. Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF.

VEDTÆGTER BG&IF. Vedtægter. For. Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. VEDTÆGTER BG&IF Vedtægter For Bogense Gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF 1. Foreningens navn er Bogense gymnastik- og Idrætsforening, BG&IF. Foreningen er stiftet den 22. januar 1914. Foreningen består

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse:

STANDARDKONTRAKT 2. AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter. (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: STANDARDKONTRAKT 2 AFTALE (ulønnet medhjælper) Hermed ansætter (Herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (Herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: følgende vilkår for hvervet som ulønnet træner i klubben:

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 12.02.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0596/2006 af Odysseas Poimenidis, græsk statsborger, om de græske myndigheders beslaglæggelse

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser DBU S LOVE Almindelige bestemmelser 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union (DBU). 1.2 DBUs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 DBUs formål er som dansk fodbolds

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Unionens navn er DBU Sjælland Den

Unionens navn er DBU Sjælland Den Nuværende 1 Unionens navn er "Sjællands Boldspil- Union" (SBU). Den er stiftet den 14. september 1902 og er medlem af "Dansk Boldspil-Union" (DBU) samt "Foreningen af Lokalunioner i Danmark" (FLU). Unionens

Læs mere