Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2"

Transkript

1 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet Oprettelse af produktions Produktions (ingen nettoafregning) Nettoafregnet produktions (ekskl. sol og anden VE 6 kw)4 2.3 Nettoafregnet produktions (sol og anden VE 6 kw, ekskl. gruppe 6) Nettoafregnet produktions (gruppe 6) Ejerskifte på produktions Vindmøller og værker (ingen nettoafregning) Nettoafregnede produktions (ekskl. gruppe 6) Nettoafregnede produktions (gruppe 6) februar 2013 MMH/PHQ 4. Øvrige processer Skift af nettoafregningsgruppe på produktions hvor det fortsat er samme ejer... 9 Bilag 1 Oprettelse af nyt produktions (pkt. 2.1) Bilag 2 Oprettelse af nyt produktions (pkt. 2.2) Bilag 3 Oprettelse af nyt produktions (pkt. 2.3) Bilag 4 Oprettelse af nyt produktions (pkt. 2.4) Bilag 5 Ejerskifte på produktions (pkt. 3.1) Bilag 6 Ejerskifte på produktions (pkt. 3.2) Bilag 7 Ejerskifte på produktions (pkt. 3.3) Dok , Sag 13/549, MMH 1/16

2 1. Generelt vedr. notatet Formålet med dette notat er at gennemgå udvalgte arbejdsprocesser for elproduktions og de ændringer, der vil ske med dem i forbindelse med idriftsættelse af DataHub. Notatet henvender sig primært til netvirksomheder, da netvirksomhederne i henhold til Energinet.dks markedsforskrifter er involveret i de processer, der behandles i notatet. Hvis netvirksomheden har uddelegeret alle eller nogle af de beskrevne arbejdsprocesser til andre aktører, er det netvirksomhedens ansvar at informere disse parter om de ændrede forhold. Energinet.dk er bekendt med, at håndteringen af produktionsmålepunkter medfører en række manuelle steps, som i et vist omfang kan opleves tidskrævende. I det omfang det er muligt, vil processerne automatiseres løbende, når funktionaliteten i DataHub en understøtter det. Dok , Sag 13/549, MMH 2/16

3 2. Oprettelse af produktions Efter idriftsættelse af DataHub skal nye produktions stadig registreres på Selvbetjeningsportalen som hidtil. Det nye i forhold til DataHub er, at produktionsmålepunktet skal oprettes i DataHub, hvorefter både ejer, elleverandør, netvirksomhed og Energinet.dk skal udføre nogle opgaver, før get er klar til drift og afregning. I det følgende beskrives processerne for 4 typer produktionsmålepunkter. En detaljeret visualisering af processernes delelementer og afhængigheder kan findes i bilag Produktions (ingen nettoafregning) 1. Netvirksomheden registrerer et nyt produktions på Selvbetjeningsportalen (også benævnt SBP) og i DataHub, hvor status angives som Nyoprettet. 2. Energinet.dk opretter get i Panda ud fra indmeldingen på Selvbetjeningsportalen, og vurderer om get skal i aftagepligt. 3. Såfremt Energinet.dk mangler oplysninger, indhentes disse fra ejeren. Ejeren informeres desuden om, at han/hun skal vælge en elleverandør samt konsekvensen ved ikke at gøre det (Denne information gives ikke hvis get skal i aftagepligt, idet Energinet.dk dermed er elleverandør) 4. Når Energinet.dk har de nødvendige ejeroplysninger, opdaterer Energinet.dk get i Panda, opretter brugeren i SBP, samt sender en velkomstmail til ejeren med brugernavn og kodeord. 5. Ejer vælger en elleverandør, som tilkobler sig målepunktet (indsender BRS-001 inkl. PBA). Hvis get skal i aftagepligt er det ENDK, der indsender BRS Ved idriftsættelse af get 1 retter netvirksomheden status på produktionsmålepunktet til Tilsluttet. Netvirksomheden skal her være opmærksom på, at ændring skal foretages præcis på den dato, hvor get går i drift (eller én arbejdsdag efter idriftsættelse) 2. Ændringen kan først foretages, når der er tilknyttet en elleverandør til produktionsmålepunktet. Hvis der ikke er tilknyttet en elleverandør kan netvirksomheden ikke ændre status til Tilsluttet hvilket forhindrer, at man kan indsende måledata Netvirksomheden påfører idriftsættelsesdato i SBP hvorefter Energinet.dk pr. mail får besked herom. 8. Energinet.dk opdaterer Panda, og get er nu oprettet og i drift. 1 Et anses for at være idriftsat senest den dag, den første kwh produceres. 2 Stamdataopdatering kan kun ske til foregående arbejdsdag eller dags dato, og produktion, der ligger før idriftsættelsesdatoen, afregnes ikke. 3 Forud for forventet idriftsættelse, kan netvirksomheden henvende sig til Energinet.dk og få oplyst, om en elleverandør er tilknyttet. Dok , Sag 13/549, MMH 3/16

4 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl. sol og anden VE 6 kw) 1. Netvirksomheden registrerer et nyt produktions på Selvbetjeningsportalen og i DataHub, hvor status angives som Nyoprettet. 2. Netvirksomheden sender nettoafregningsblanket til ejeren hvorpå GSRN nummer er påført 4. Ejeren opfordres til at indsende nettoafregningsanmodningen til Energinet.dk indenfor 14 dage. 3. Energinet.dk opretter get i Panda ud fra indmeldingen på Selvbetjeningsportalen, og vurderer om get skal i aftagepligt. 4. Såfremt Energinet.dk mangler oplysninger, indhentes disse fra ejeren. Ejeren informeres desuden om at han/hun skal vælge en elleverandør samt konsekvensen ved ikke at gøre det (Denne information gives ikke hvis get skal i aftagepligt, idet Energinet.dk dermed er elleverandør) 5. Når Energinet.dk har modtaget nettoafregningsblanketten, og nettoafregningsanmodning er godkendt, sendes meddelelse om den valgte nettoafregningsgruppe til netvirksomheden og sejeren. Såfremt nettoafregning ikke godkendes, følges processen for ikke nettoafregnede produktions. 6. Netvirksomheden opdaterer, som følge af sit stamdataansvar, nettoafregningsgruppen i DataHub på både forbrugs og produktionsmålepunktet. Netvirksomheden må ikke ændre nettoafregningsgruppen før der er modtaget besked om ændringen fra Energinet.dk. 7. Netvirksomheden opretter samtlige M1, M2, M3 målepunkter med tilhørende GSRN nr. på alle nettoafregnede produktions. Netvirksomheden skal give Energinet.dk besked om, at disse målepunkter er oprettet, da Energinet.dk først herefter kan oprette nettoafregningsformler i DataHub. OBS: opdatering af nettoafregningsformler varetages kun i en periode af Energinet.dk, hvorefter netvirksomheden overtager opgaven. 8. Når Energinet.dk har de nødvendige ejeroplysninger, opdaterer Energinet.dk get i Panda, opretter brugeren i SBP, samt sender en velkomstmail til ejeren med brugernavn og kodeord. 9. Ejer vælger en elleverandør, som tilkobler sig målepunktet (indsender BRS-001 inkl. PBA). Hvis get skal i aftagepligt er det ENDK, der indsender BRS Ved idriftsættelse af get 5 retter netvirksomheden status på produktion og M1, M2, M3 målepunkter til Tilsluttet. Netvirksomheden skal her være opmærksom på, at ændring skal foretages præcis på den dato, hvor get går i drift (eller én arbejdsdag efter idriftsættelse). 6 Ændringen kan først foretages, når der er tilknyttet en elleverandør til produktionsmålepunktet. Hvis der ikke er tilknyttet en elleverandør kan netvirksomheden ikke ændre status til Tilsluttet hvilket forhindrer, at man kan indsende måledata Netvirksomheden påfører idriftsættelsesdato i SBP hvorefter Energinet.dk pr. mail får besked herom. 12. Energinet.dk opdaterer Panda, og get er nu oprettet og i drift. 4 Kun netvirksomheden ved på nuværende tidspunkt, om get skal nettoafregnes. 5 Et anses for at være idriftsat senest den dag den første kwh produceres. 6 Stamdataopdatering kan kun ske til foregående arbejdsdag eller dags dato, og produktion, der ligger før idriftsættelsesdatoen, afregnes ikke. 7 Forud for forventet idriftsættelse, kan netvirksomheden henvende sig til Energinet.dk og få oplyst, om en elleverandør er tilknyttet. Dok , Sag 13/549, MMH 4/16

5 2.3 Nettoafregnet produktions (sol og anden VE 6 kw, ekskl. gruppe 6) 1. Netvirksomheden registrerer et nyt produktions på Selvbetjeningsportalen og i DataHub, hvor status angives som Nyoprettet. 2. Energinet.dk opretter get i Panda ud fra indmeldingen på Selvbetjeningsportalen. 3. Da alle små VE er i aftagepligt, tilmelder Energinet.dk sig som elleverandør på målepunktet i DataHub. 4. Såfremt Energinet.dk mangler oplysninger, indhentes disse fra ejeren. Ejeren opfordres til at indsende nettoafregningsanmodningen til Energinet.dk indenfor 14 dage. Anlægsejeren udfylder, underskriver og returnerer begge blanketter til Energinet.dk. 5. Når Energinet.dk har modtaget nettoafregningsblanketten, og nettoafregningsanmodning er godkendt, sendes meddelelse om den valgte nettoafregningsgruppe til netvirksomheden og sejeren. Såfremt nettoafregning ikke godkendes, følges processen for ikke nettoafregnede produktions. 6. Netvirksomheden opdaterer nettoafregningsgruppen i DataHub på både forbrugs og produktionsmålepunktet. Netvirksomheden må ikke ændre nettoafregningsgruppen, før der er modtaget besked om ændringen fra Energinet.dk. 7. Netvirksomheden opretter samtlige M1, M2, M3 målepunkter med tilhørende GSRN nr. på alle nettoafregnede produktions. Netvirksomheden skal give Energinet.dk besked om, at disse målepunkter er oprettet, da Energinet.dk først herefter kan oprette nettoafregningsformler i DataHub. OBS: opdatering af nettoafregningsformler varetages kun i en periode af Energinet.dk, hvorefter netvirksomheden overtager opgaven. 8. Når Energinet.dk har de nødvendige ejeroplysninger, opdaterer Energinet.dk get i Panda, opretter brugeren i SBP, samt sender en velkomstmail til ejeren med brugernavn og kodeord. 9. Ved idriftsættelse af get retter netvirksomheden status på produktion og M1, M2, M3 målepunkter til Tilsluttet. Netvirksomheden skal her være opmærksom på, at ændring skal foretages præcis på den dato, hvor get går i drift (eller én arbejdsdag efter idriftsættelse). 10. Netvirksomheden påfører idriftsættelsesdato i SBP hvorefter Energinet.dk pr. mail får besked herom. 13. Energinet.dk opdaterer Panda, og get er nu oprettet og i drift. Dok , Sag 13/549, MMH 5/16

6 2.4 Nettoafregnet produktions (gruppe 6) 1. Netvirksomheden registrerer et nyt produktions på Selvbetjeningsportalen 2. Energinet.dk opretter get i Panda ud fra indmeldingen på Selvbetjeningsportalen, og vurderer om get skal i aftagepligt. 3. Energinet.dk udsender nettoafregningsblanket til sejeren, som sejeren udfylder, underskriver og indsender til Energinet.dk 4. Når Energinet.dk har modtaget nettoafregningsblanketten, og nettoafregningsanmodning er godkendt, sendes meddelelse om den valgte nettoafregningsgruppe til netvirksomheden og sejeren. Såfremt nettoafregning ikke godkendes, følges processen for ikke nettoafregnede produktions. 5. Netvirksomheden opretter et nyt teknisk målepunkt til overskudsproduktion i DataHub 8, samt opdaterer nettoafregnignsgruppen på forbrugsmålepunktet. 6. Netvirksomheden vurderer, om get er PSO fritaget. Jfr. nettoafregningsbekendtgørelsen (BEK nr af 16/11/2012) gælder PSO fritagelse for a. solceller 50 kw b. vindmøller 25 kw c. øvrige VE 11 kw. 7. Hvis get er PSO fritaget ændrer netvirksomheden status på målepunkt for overskudsproduktion til Tilsluttet i DataHub når get idriftsættes. 8. Hvis get IKKE er PSO fritaget, skal netvirksomheden først oprette det tekniske målepunkt M1 i DataHub, samt give besked til Energinet.dk om at dette er sket, før målepunkter for overskudsproduktion og M1 kan registreres som Tilsluttet i DataHub. 9. Ved både pkt. 7 og 8 skal netvirksomheden her være opmærksom på, at ændring af status til Tilsluttet skal foretages præcis på den dato, hvor get går i drift (eller én arbejdsdag efter idriftsættelse). 10. Netvirksomheden påfører idriftsættelsesdato i SBP hvorefter Energinet.dk pr. mail får besked herom. 11. Energinet.dk opdaterer Panda, og get er nu oprettet og i drift. Det skal bemærkes, at ovenstående proces vedr. gruppe 6 nettoafregnere kun er gældende for solcelle på overgangsordningen. Efterhånden som disse er oprettet, bortfalder processen. 8 Det er ikke et krav, at det tekniske målepunkt til overskudsproduktion oprettes, før der skal indsendes egenproduktion. Dok , Sag 13/549, MMH 6/16

7 3. Ejerskifte på produktions Ved ethvert produktionsmålepunkt, er der også et forbrugsmålepunkt. Efter idriftsættelses af DataHub en, vil processerne vedr. ejerskifte/flytninger på forbrugsmålepunkter blive styrende for, hvornår der igangsættes et ejerskifte på produktionsmålepunktet. I det følgende beskrives processen i punktform for 3 typer af produktionsmålepunkter. En detaljeret visualisering af processernes delelementer og afhængigheder kan findes i bilag 5-7. Vedr. ejerskifte skal det bemærkes, at ejerskifteblanketten fortsat vil være tilgængelig på og at ejeren til en hver tid må indsende denne forud for, at Energinet.dk har fået besked om ejerskiftet fra netvirksomheden (jfr. processerne nedenfor). 3.1 Vindmøller og værker (ingen nettoafregning) 1. Netvirksomheden modtager via DataHub flyttemeddelelse på et forbrugsmålepunkt og opdaterer på den baggrund stamdata i DataHub (disponentinformation) på det tilhørende produktionsmålepunkt. Netvirksomheden skal her være opmærksom på, at stamdata ikke kan rettes hverken fremad eller bagud i tid i DataHub. Ændring af ejerforhold skal derfor foretages præcis på den dato, hvor ejerskiftet træder i kraft (eller én arbejdsdag efter ikrafttrædelse). 2. Efter opdatering af ejerskifte i DataHub, udsendes automatisk besked om ejerskiftet fra DataHub til elleverandøren. 3. Energinet.dk foretager udtræk af ejeroplysninger i DataHub, og udsender ejerskifteblanket til den tidligere ejer, med information om frister for returnering af blanketten, samt konsekvenser ved manglende returnering. 4. Når Energinet.dk har modtaget underskrifter fra både tidligere og kommende ejer, dannes en ny webacces-kode, hvorefter der automatisk sendes stamdataopdatering til den nye ejers elleverandør, som skal videreformidle koden. 5. Energinet.dk foretager ejerskifte i Panda (og hermed på Selvbetjeningsportalen ved ikrafttrædelse af ejerskiftet.) 6. Energinet.dk sender information om ejerskiftet og loginoplysninger til den nye ejer. Dok , Sag 13/549, MMH 7/16

8 3.2 Nettoafregnede produktions (ekskl. gruppe 6) 1. Netvirksomheden modtager via DataHub flyttemeddelelse på et forbrugsmålepunkt og opdaterer på den baggrund stamdata i DataHub (disponentinformation) på det tilhørende produktionsmålepunkt. Netvirksomheden skal her være opmærksom på, at stamdata ikke kan rettes hverken fremad eller bagud i tid i DataHub. Ændring af ejerforhold skal derfor foretages præcis på den dato, hvor ejerskiftet træder i kraft (eller én arbejdsdag efter ikrafttrædelse). 2. Efter opdatering af ejerskifte i DataHub, udsendes automatisk besked om ejerskiftet fra DataHub til elleverandøren. 3. Energinet.dk foretager udtræk af ejeroplysninger i DataHub, og udsender ejerskifteblanket og nettoafregningsblanket til den tidligere ejer, som overleverer sidst nævnte til den nye ejer. Der oplyses om frister for returnering af ejerskifteblanketten, samt konsekvenser ved manglende returnering. 4. Sammen med nettoafregningsblanketten sendes et standardfølgebrev, hvor den nye ejer opfordres til at indsende nettoafregningsanmodningen indenfor 14 dage. Hvis ikke dette sker, vil Energinet.dk tilbageholde eventuelle pristillæg til den nye sejer indtil nettoafregningsanmodningen er modtaget hos Energinet.dk. 5. Når Energinet.dk har modtaget nettoafregningsblanketten, og nettoafregningsanmodning er godkendt, sendes meddelelse om den valgte nettoafregningsgruppe til netvirksomheden samt den nye ejer. Såfremt den nye ejer ikke opfylder betingelserne for nettoafregning, ophører nettoafregningen pr. den dato hvor ejerskiftet finder sted jfr. bekendtgørelsens 6, stk. 5. Der kan ske genoptagelse af nettoafregningen i den nye gruppe, når tidsfristerne er overholdt af den nye ejer. 6. Ved ændret nettoafregningsgruppe opdaterer netvirksomheden nettoafregningsgruppen i DataHub på både forbrugs og produktionsmålepunktet. Netvirksomheden må ikke ændre nettoafregningsgruppen før der er modtaget besked om ændringen fra Energinet.dk. 7. Energinet.dk opdaterer nettoafregningsformler i DataHub. OBS: opdatering af nettoafregningsformler varetages kun i en periode af Energinet.dk, hvorefter netvirksomheden overtager opgaven. 8. Når Energinet.dk har modtaget underskrifter fra både tidligere og kommende ejer, dannes en ny webacces-kode, hvorefter der automatisk sendes stamdataopdatering til den nye ejers elleverandør, som skal videreformidle koden. 9. Energinet.dk foretager ejerskifte i Panda (og hermed på Selvbetjeningsportalen ved ikrafttrædelse af ejerskiftet.) 10. Energinet.dk sender information om ejerskiftet og loginoplysninger til den nye ejer. Hvis der er tale om en ændring i nettoafregningsgruppen i forhold til tidligere, skal både Energinet.dk og netvirksomheden udføre korrektionsafregning på det pågældende målepunkt. Dok , Sag 13/549, MMH 8/16

9 3.3 Nettoafregnede produktions (gruppe 6) 1. Energinet.dk foretager udtræk af flytninger i DataHub, og udsender ejerskifteblanket og nettoafregningsblanket til den tidligere ejer, som overleverer sidst nævnte til den nye ejer. Der oplyses om frister for returnering af ejerskifteblanketten, samt konsekvenser ved manglende returnering. 2. Sammen med nettoafregningsblanketten sendes et standardfølgebrev, hvor den nye ejer opfordres til at indsende nettoafregningsanmodningen indenfor 14 dage. 3. Når Energinet.dk har modtaget nettoafregningsblanketten, og nettoafregningsanmodning er godkendt, sendes meddelelse om den valgte nettoafregningsgruppe til netvirksomheden samt den nye ejer. Såfremt den nye ejer ikke opfylder betingelserne for nettoafregning, ophører nettoafregningen pr. den dato hvor ejerskiftet finder sted jfr. bekendtgørelsens 6, stk. 5. Der kan ske genoptagelse af nettoafregningen i den nye gruppe, når tidsfristerne er overholdt af den nye ejer Ved ændret nettoafregningsgruppe opdaterer Netvirksomheden nettoafregningsgruppen i DataHub på både forbrugs og produktionsmålepunktet. Netvirksomheden må ikke ændre nettoafregningsgruppen før der er modtaget besked om ændringen fra Energinet.dk. 5. Når Energinet.dk har modtaget underskrifter fra både tidligere og kommende ejer foretages ejerskifte i Panda (og hermed på Selvbetjeningsportalen ved ikrafttrædelse af ejerskiftet.) 4. Øvrige processer 4.1 Skift af nettoafregningsgruppe på produktions hvor det fortsat er samme ejer 1. Energinet.dk modtager blanket om skift af nettoafregnignsgruppe 2. Energinet.dk behandler og godkender og sender besked til netvirksomheden 3. Afhængig af hvilke grupper der skiftes mellem, skal netvirksomheden eventuelt ændre, oprette eller afmelde tekniske målepunkter i Data- Hub en 4. Netvirksomheden skal opdatere formler i DataHub en samt opdatere nettoafregningsgruppen. 9 Netvirksomheden har ansvaret for, at målere og øvrige fysiske installationer understøtter den godkendte nettoafregningsgruppe. Dok , Sag 13/549, MMH 9/16

10 Bilag 1 Oprettelse af nyt produktions (pkt. 2.1) Produktions (ingen nettoafregning) Oprettelse af nyt produktions ikke nettoafregnet Ejer Elleverandør Netvirksomhed Selvbetjening Panda DataHub ENDK Anmod om oprettelse af nyt Opret nyt på Selvbetjenings portalen Modtage mail med oplysninger om nyt Oprette nyt produktionsmålepunkt i DH med status Nyoprettet Opret i Panda Er get i aftagepligt? Nej Ja Hvis aftagepligt: ENDK som elleverandør tilkobler sig målepunktet Modtag information om valg af elleverandør Oplys ejer om valg af elleverandør samt konsekvenser hvis ikke dette sker Opdatere ejeroplysninger i Panda Vælg elleverandør Sender automatisk kode til ny bruger Oprette bruger på SBP Klar til at bruge SBP Send velkomst mail med brugernavn Hold øje med at en ellevernadør tilmelder sig på målepunktet Tilmelding til målepunkt Tilmelding til målepunkt (BRS-01 lev. skift) Ændre status til Tilsluttet (dette må forsøges ind til det lykkes, hvorefter der kan sendes data) Påfør idriftsættelses dato Modtage mail med idriftsættelsesdato Opdatere Panda Phase Dok , Sag 13/549, MMH 10/16

11 Bilag 2 Oprettelse af nyt produktions (pkt. 2.2) Nettoafregnet produktions (ekskl. sol og anden VE 6 kw) Oprettelse af nyt nettoafregnet produktions ekskl. sol og anden VE 6 kw Ejer Elleverandør Netvirksomhed Selvbetjening Panda DataHub ENDK Anmod om oprettelse af nyt Opret nyt på Selvbetjenings portalen Modtage mail med oplysninger om nyt Oprette nyt produktionsmålepunkt i DH (status Nyoprettet ) Udfyld, underskriv og indsend blanket Send nettoafregningsblan ket med GSRN nr. til ejer Modtag blanket og godkend nettoafr. gruppe Opret i Panda Modtag info brev Opdater nettoafregnings gruppe i DH på forbrugs og produktions målepunkt Send brev med oplysning om nettoafr. gruppe Er get i aftagepligt? Nej Ja Stamdataopdatering, opdater nettoafregnignsgruppe Hvis aftagepligt: ENDK som elleverandør tilkobler sig målepunktet Oplys ejer om valg af elleverandør samt konsekvenser hvis ikke dette sker Opret tekniske målepunkter i DH og send besked til ENDK om at dette er sket Opret formler i DH Opret tekniske målepunkter (M1, M2, M3) Opdatere ejeroplysninger i Panda Vælg elleverandør Sender automatisk kode til ny bruger Oprette bruger på SBP Klar til at bruge SBP Send velkomst mail med brugernavn Hold øje med at en ellevernadør tilmelder sig på målepunktet Tilmelding til målepunkt Tilmelding til målepunkt (BRS-01 lev. skift) Ændre status til Tilsluttet (dette må forsøges ind til det lykkes, hvorefter der kan sendes data) Påfør idriftsættelses dato Modtage mail med idriftsættelsesdato Opdatere Panda Phase Dok , Sag 13/549, MMH 11/16

12 Bilag 3 Oprettelse af nyt produktions (pkt. 2.3) Nettoafregnet produktions (sol og anden VE 6 kw, ekskl. gruppe 6) Oprettelse af nyt nettoafregnet produktions Sol og anden VE 6 kw, ekskl. Gruppe 6 Ejer Elleverandør Netvirksomhed Selvbetjening Panda DataHub ENDK Anmod om oprettelse af nyt Opret nyt på Selvbetjenings portalen Modtage mail med oplysninger om nyt Oprette nyt produktionsmålepunkt i DH (status Nyoprettet ) Opret i Panda Tilmelding til målepunkt (BRS-01 lev. skift) ENDK som elleverandør tilmelder sig målepunktet Send nettoafregningsblan ket (blanket er elektronisk hvis CPR, og papir hvis CVR) Rykker proces Udfyld, underskriv og indsend nettoafregnings blanket Modtag blanket og godkend nettoafr. gruppe Modtag info brev Opdater nettoafregnings gruppe i DH på produktions målepunkt Stamdataopdatering, opdater nettoafregnignsgruppe Send brev med oplysning om nettoafr. gruppe Opret tekniske målepunkter i DH og send besked til ENDK om at dette er sket Opret tekniske målepunkter (M1, M2, M3) Opret formler i DH Opdatere ejeroplysninger i Panda Sender automatisk kode til ny bruger Oprette bruger på SBP Klar til at bruge SBP Send velkomst mail med brugernavn Ændrer status til Tilsluttet Ændre status til Tilsluttet (dette må forsøges ind til det lykkes, hvorefter der kan sendes data) Påfør idriftsættelses dato Modtage mail med idriftsættelsesdato Opdatere Panda Phase Dok , Sag 13/549, MMH 12/16

13 Bilag 4 Oprettelse af nyt produktions (pkt. 2.4) Nettoafregnet produktions (gruppe 6) Oprettelse af nyt nettoafregnet produktions Gruppe 6 Ejer Elleverandør Netvirksomhed Selvbetjening Panda DataHub ENDK Anmod om oprettelse af nyt Opret nyt på Selvbetjenings portalen Modtage mail med oplysninger om nyt Opret i Panda Send nettoafregningsblan ket. Blanket er elektronisk hvis CPR, og papir hvis CVR Udfyld, underskriv og indsend nettoafregnings blanket Rykker proces Modtag blanket og godkend nettoafr. gruppe Modtag info brev Send brev med oplysning om nettoafr. gruppe Opret teknisk målepunkt og opdater nettoafregnings gruppe i DH på forbrugs målepunktet Oprette nyt teknisk målepunkt til overskuds produktion i DH (status Nyoprettet ) Stamdataopdatering, opdater nettoafregnignsgruppe på forbrugsmålepunktet Ja Er get PSO fritaget? Nej Opret tekniske målepunkter (M1) i DH og send besked til ENDK om at dette er sket. Opret tekniske målepunkter (M1) Opdatere ejeroplysninger i Panda Modtag besked Ændrer status til Tilsluttet Ændre status til Tilsluttet Påfør idriftsættelses dato Modtage mail med idriftsættelsesdato Opdatere Panda Phase Dok , Sag 13/549, MMH 13/16

14 Bilag 5 Ejerskifte på produktions (pkt. 3.1) Vindmøller og værker (ingen nettoafregning) Ejerskifte for vindmøller og værker (ikke nettoafregnede) Eksisterende ejers Eksisterende ejer Netvirksomhed Selvbetjening Panda DataHub ENDK ellevernadør Fremtidig ejers elleverandør Fremtidig ejer Produktionsmålepunkt Forbrugsmålepunkt Anmeld fraflytning på forbrugsmålepunkt Sørg for underskrift af ejerskifte blanket (både nuværende og fremtidig ejer) Send underskrevet blanket til Energinet.dk Start flytteproces i DH Opdatere disponent information på tilhørende produktionsmålepu nkt Fraflytning meldt til elleverandør Besked om flytning på forbrugsmålepunkt Stamdataopdatering, disponentoplysninger på produktionsmålepunkt Stamdataopdatering, disponentoplysninger på produktionsmålepunkt Tilflytning meldt til elleverandør Foretag udtræk af ændring i ejeroplysninger i DH Slå ejeroplysninger op i panda på aktuelle Send ejerskifteblanket Rykker proces Kontroller ejerskifteblanket Generer web access kode Start flytteproces i DH Anmeld tilflytning på forbrugsmålepunkt Meddelelse om web access kode (til aktuel elleverandør) Send web access kode til ny ejer Foretag ejerskifte i Panda Opret bruger i selvbetjening Send velkomst mail med brugernavn og password Ny ejer kan nu følge sit Phase Dok , Sag 13/549, MMH 14/16

15 Bilag 6 Ejerskifte på produktions (pkt. 3.2) Nettoafregnede produktions (ekskl. gruppe 6) Ejerskifte for nettoafregnede ekskl. gruppe 6 Eksisterende ejers Eksisterende ejer Netvirksomhed Selvbetjening Panda DataHub ENDK ellevernadør Fremtidig ejers elleverandør Fremtidig ejer Produktionsmålepunkt Forbrugsmålepunkt Anmeld fraflytning på forbrugsmålepunkt Sørg for underskrift af ejerskifte blanket (både nuværende og fremtidig ejer) Overlever nettoafregningsblan ket til ny ejer Send underskrevet ejerskifteblanket til Energinet.dk Start flytteproces i DH Opdatere disponent information på tilhørende produktionsmålepu nkt Fraflytning meldt til elleverandør Besked om flytning på forbrugsmålepunkt Stamdataopdatering, disponentoplysninger på produktionsmålepunkt Stamdataopdatering, disponentoplysninger på produktionsmålepunkt Foretag udtræk af ejeroplysninger i DH Slå ejeroplysninger op i panda på aktuelle Send ejerskifteblanket og nettoafregningsblan ket Kontroller ejerskifteblanket og godkend nettoafregning Er nettoafregning godkendt? Ja Tilflytning meldt til elleverandør Rykker proces Nej Nettoafregning ophører Kan dog genoptages i anden gruppe Start flytteproces i DH Anmeld tilflytning på forbrugsmålepunkt Send underskrevet anmodning om nettoafregning til Energinet.dk Opdater afregningsgruppe i DH på forbrug og produktion Send brev med oplysning om afregningsgruppe Stamdataopdatering, Opdater afregningsgruppe Stamdataopdatering (til aktuel elleverandør) Opdater formler i DH Generer web access kode Meddelelse om web access kode (til aktuel ellevernadør) Send web access kode til ny ejer Foretag ejerskifte i Panda Opret bruger i selvbetjening Send velkomst brev med brugernavn og password Ny ejer kan nu følge sit Phase Dok , Sag 13/549, MMH 15/16

16 Bilag 7 Ejerskifte på produktions (pkt. 3.3) Nettoafregnede produktions (gruppe 6) Ejerskifte for nettoafregnede, gruppe 6 Eksisterende ejers Eksisterende ejer Netvirksomhed Selvbetjening Panda DataHub ENDK ellevernadør Fremtidig ejers elleverandør Fremtidig ejer Anmeld fraflytning på forbrugsmålepunkt Start flytteproces i DH Start flytteproces i DH Anmeld tilflytning på forbrugsmålepunkt Produktionsmålepunkt Forbrugsmålepunkt Sørg for underskrift af ejerskifte blanket (både nuværende og fremtidig ejer) Overlever nettoafregningsblan ket til ny ejer Send underskrevet ejerskifteblanket til Energinet.dk Fraflytning meldt til elleverandør Besked om flytning på forbrugsmålepunkt Foretag udtræk i DH af flytninger på gr. 6 Slå ejeroplysninger op i panda på aktuelle Send ejerskifteblanket og nettoafregningsblan ket Kontroller ejerskifteblanket og godkend nettoafregning Er nettoafregning godkendt? Tilflytning meldt til elleverandør Rykker proces Nej Nettoafregning ophører Kan dog genoptages i anden gruppe (se anden proces) Send underskrevet anmodning om nettoafregning til Energinet.dk Ja Opdater afregningsgruppe i DH på forbrug Send brev med oplysning om afregningsgruppe Modtag infobrev Stamdataopdatering, Opdater afregningsgruppe Stamdataopdatering (til aktuel elleverandør) Foretag ejerskifte i Panda Phase Dok , Sag 13/549, MMH 16/16

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Migreringsgruppen 29. februar 2012 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions MP - bestemmes i DataHub'en som

Læs mere

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en

Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Til Netvirksomhederne Elleverandører til orientering 16. september 2013 PHQ Håndtering af nettoafregnere i DataHub'en Afregningsgrundlag for nettoafregnere - Forbrugs MP, Produktions MP og evt. uktions

Læs mere

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia

CVR/CPR-nummer. Kontaktoplysninger. Anlægsoplysninger. * Energinet.dk Att: Afregning og Support af VE Tonne Kjærsvej Fredericia Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til Elektricitet som produceres ved biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. (bekendtgørelse nr. 1113 af 18/09/2015) Udfyldes med

Læs mere

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning

Solcelleordningen. VE-ordningen. Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning Nettomåleordning Årsbaseret nettoafregning Solcelleordningen Opbevare solcelle-el på nettet Marianne Weimar, Elafregning Preben Høj Larsen, Elafregning VE-ordningen Bufferordning 1 Solcelleordningen Baggrund

Læs mere

Notat. Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner

Notat. Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner Notat Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2016-5984-4.0 15-04-2016 Implikationer for solcelleejere og netselskaber af ansøgningsfrist og korrektioner bagud i tid Fristen i den nye bekendtgørelse

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg Sådan gør du, hvis du vil tilslutte et Mikro VE-anlæg (solceller eller hustandsvindmølle) på mindre end eller lig med 6 kw til din el-installation, som er tilsluttet SE s elnet.

Læs mere

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012

DataHub Dialogmøde. 6. august 2012 DataHub Dialogmøde 6. august 2012 Dagsorden 1. Overordnet status 2. Aktørtest 3. Krydsende processer 4. Solceller 5. Dialog og Eventuelt DataHub planlægningsmøde 6. juni 2012 2 Status Udviklingen af DataHub

Læs mere

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr af 18/9/2015)

Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr af 18/9/2015) Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015) BLANKETTEN UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Felter med skal udfyldes. Vejledning findes på

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt

DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt Fraflytning START slide med billede og overkskrift DataHub Engrosmodel E2E-test på regional møder juni 2015 Mogens Juul og Helene Schmidt 14/24949-6 1 Dagsorden - E2E Aktørtest Formål med E2E test Sådan

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag. [Navn] [Adresse] [Adresse] [Navn] [Adresse] [Adresse] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på [adresse 1] - GSRN-nr. [XXX] Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning af 4. december

Læs mere

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse)

Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg (Organiseret i solcellelav) Fra: (ejers navn og adresse) Til: * Energinet.dk Att: Solcelleadministration Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR/CPR nummer

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Dialogforum Engrosmodellen

Dialogforum Engrosmodellen Dialogforum Engrosmodellen Møde 11 2. oktober 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status på projektet (1) Tids- og aktivitetsplan Forskrifter og BRS nyeste udgaver Leveranceplan

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017

TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8. Oktober 2017 TEKNIK- OG IMPLEMENTERINGSMØDE 8 Oktober 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 8 26. Oktober 2017 1 1 Velkomst 2 Actionlisten 3 15-månederskorrektionsafregning 4 Tidsdifferentierede priser 5 Flexafregning

Læs mere

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1)

ENERGINET.DK S METODER FOR FLEXAFREGNING TILLÆG VEDR. ÅRSBASERET NETTOAFREGNING (BILAG 1) Bilag 1 - Energinet.dk s metoder for flexafregning Tillæg vedr. årsbaseret nettoafregning 1/9 Til Sekretariatet for Energitilsynet NOTAT Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold MAC/USS September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-4 1/15 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) 02. September 2013 Final Draft Version 3.0 DATE NAME DATE NAME DATE NAME DATE REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED XXXXX-XX

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 5 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-128 1/10 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I

METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1, H1, H2, H3 OG I Metodeanmeldelse for ændringerne til markedsforskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I 1/14 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT METODEANMELDELSE FOR ÆNDRINGERNE TIL MARKEDSFORSKRIFT D1, F1,

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg 5. februar 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 19. august 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vejledning til End 2 End testen

Vejledning til End 2 End testen Til Deltagerne i End 2 End testen runde 1 Vejledning til End 2 End testen Denne vejledning skal give deltagerne en let forståelig beskrivelse af gennemførslen af End 2 End testen. 30. oktober 2012 JOG/MAA

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX].

Vi må afslå, at der kan opnås årsbaseret nettoafregning for solcelleanlægget på adressen [XXX]. [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 21. januar 2016 JKO/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder/elleverandører Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 24. februar 2016 ACH/XVJE/PHQ Dok. 13/81118-131 1/11 1. Baggrund Denne miniguide indeholder

Læs mere

Engrosmodellen: Cut-over

Engrosmodellen: Cut-over Engrosmodellen: Cut-over Hvad er cut-over? Forberedelse Gennemførelse - Opfølgning Cut-over Engrosmodellen Hvad er cut-over? 1. Cut-over dækker overgangen fra nuværende markedsmodel til Engrosmodellen

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 4 installationer 1. december 2015 xvje/phq Dok. 13/81118-98 1/9 1. Baggrund Denne miniguide indeholder en vejledning i,

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer

Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer Til Netvirksomheder Engrosmodellen Miniguide Håndtering af nettoafregningsgruppe 6 installationer 20. juni 2015 xvje/phq/uss Dok. 13/81118-71 1/7 Håndtering af installationer i nettoafregningsgruppe 6

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) December 2013 Version 2.2 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 02-2011 02-2011 03-2011 DATE CCO JSQ

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1

Engrosmodellen. Dialogforum 17-12-2014 14/15485-20 17-12-2014 1 Engrosmodellen Dialogforum 17-12-2014 17-12-2014 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Kort status på projektet 3. Status på love og bekendtgørelser 4. Tilbagemelding fra teknik- og implementeringsgruppens

Læs mere

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet.

Pseudo-forskrift I: Stamdata 31436-10. December 2010. Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME. Energinet. Pseudo-forskrift I: Stamdata December 2010 Version 2 6-6-2010 21-6-2010 24-6-2010 12-2010 DATE MRP/PHQ MBN JHH JSQ NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 31436-10 Energinet.dk DOC. NO.

Læs mere

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk

Støtte til solceller. Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Støtte til solceller Rasmus Zink Sørensen rzs@ens.dk Oversigt støtte til solceller Nettoafregning inkl. lejere 60/40 øre pr. kwh Forhøjet afregning Pulje på 20 MW årligt Definition af fælles anlæg Overgangsordninger

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Vejledning Netselskabernes E2E

Vejledning Netselskabernes E2E Vejledning Netselskabernes E2E - Testdata og forudsætninger Reference er Energinet.dk testdrejebog 2.1 af 2. juni 2015 Version: 0.9 Forfatter/Oprettet dato: Rikke Schmidt Jensen;Line Lyke Hansen/2015-04-20

Læs mere

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER

DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER DATAHUB ENGROSMODEL E2E TEST - VEJLEDNING TIL OPRETTELSE AF PARENT-CHILD RELATIONER 3. marts 2015 Version 1.00 Dok. 13/81170-31 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Dokumentinformation... 3 1.1 Versionsoversigt...

Læs mere

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14.

BILAG 9. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. 1.2 Fejlagtige leverandørskift. Direktørgruppen. 14. BILAG 9 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 14. oktober 2014 Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i oktober 2014. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning

Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Engrosmodellen: Stamdata, måledata og afregning Forskrift I: Stamdata Forskrift D1: Afregningsmåling Forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold 1 Formålet med uddannelsesdagen 1 2 Indsigt

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Bertel Rasmussen Advokater Att.: J. Bertel Rasmussen Bredgade 30 1260 København K Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 25. april 2016 LHT/LHT

Læs mere

Dialogforum. Møde September 2016

Dialogforum. Møde September 2016 Dialogforum Møde 1 1. September 2016 1 Dagsorden 10:00 10:15 10:30 10:35 10:50 11:20 11:30 12:00 12:15 0. Velkomst og konstituering 1. Rapportering: Drift & marked a) Datahub Driftsrapport b) Datahub Markedsrapport

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.0 Træder i kraft pr. 1. oktober 2015 April 2014 Aug 2014 Okt 2014 DATE MOH PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3)

Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) Til Energinet.dk's svar på anbefalinger fra kvalitetsgruppen (Bilag 3) 1. september 2014 XVJE/MAC Indledning Helt overordnet kommer datakvalitetsgruppen med en række anbefalinger, der alt andet lige bør

Læs mere

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016

14-18312. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen. Version 2.1. Træder i kraft pr. 1. april 2016 Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter under Engrosmodellen Version 2.1 Træder i kraft pr. 1. april 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 Feb. 2016 DATE PHQ ARY SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED

Læs mere

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1

Engrosmodellen. Teknik- og implementeringsgruppen. Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Engrosmodellen Teknik- og implementeringsgruppen Møde 32 16. Marts 2016 14-15488-76 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Action-listen 3. Elvarmemotor 4. HTX 5. Status E2E-test 6. Status fejl på DataHub

Læs mere

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer

Vælg den underpulje, du ønsker at søge i. CVR/CPR nummer. Anlægsoplysninger. Yderligere oplysninger om ejer Ansøgning om tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg til solcelleanlæg underpulje 1, 3 og 4 (bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015, 8, stk. 2, nr. 1, 3 og 4) Ansøgningsrunde efterår 2015 Udfyldes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder

Til. Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Til Tillæg til BRS-Guide for teknisk fusion af netvirksomheder og sammenlægning af netområder Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Begrebsdefinitioner... 3 2. Generelt om fusioner/sammenlægninger...

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2015 1 Formålet med Engrosmodellen - Fremme konkurrencen på elmarkedet - Elleverandører vil få den primære kontakt til kunderne - Kunder vil kun modtage elregning fra

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 19. oktober 2015. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1

Engrosmodellen. Dialogforum 16. december. Møde 25 14-15485-60 1 Engrosmodellen Dialogforum 16. december Møde 25 14-15485-60 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status 3. Risikovurdering 4. Eventuelt 14-15485-60 2 KSED Tilbagemelding fra mødet 30.11.2015 14-15485-60

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS) * Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS) Engrosmodel version Version 3.7.0 1. juni 2016 3.6.0 Baseline version 3.6.1 Revideret version primært flexafregning 3.6.2 Revideret version

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 25-06-2015 14/15485-39 24-06-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status projektet i almindelighed 3. Tilbagemelding fra den koordinerende styregruppe 4. Opfølgning på

Læs mere

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER

VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER VELKOMMEN INSTALLATØRMØDER FEBRUAR 2013 DATAHUB, ENGROSMODEL, VE JESPER KEINCKE OG BIRGIT KLØVE TEAMLEDER DAGSORDEN Velkomst og præsentation DataHub o Introduktion o Levering af målere o Aflevering af

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: XXX(klager) Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Teknik- & implementeringsmøde 4

Teknik- & implementeringsmøde 4 Teknik- & implementeringsmøde 4 23. februar 2017 23. februar 2017 Teknik- og implementeringsgruppemøde 4 1 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 Actionlisten Releaseplan og kendte fejl Igangværende projekter Opdatering

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter

Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter Jun. 2010 PHQ DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 27582-10 Energinet.dk 27582/10. Revisionsoversigt Kapitel nr.

Læs mere

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015

Resultatet af høringen. Høringsparterne. USS/SHR September 2015 Til Høringsparterne Høringsnotat vedr. udkast til opdaterede markedsforskrifter for Engrosmodellen som følge af seneste lovændringer af Elforsyningsloven, Lov om afgift af elektricitet og momsloven (Lov

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804).

nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter bekendtgørelse nr. 804). Til: Greve Kommune / Tune Hallerne Energinet.dk Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 70 40 56 00 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse - afslag på årsbaseret nettoafregning

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

SEAS-NVE Få andel i fremtiden SEAS-NVE.DK 21.03.2016. Installatørmøder marts 2016

SEAS-NVE Få andel i fremtiden SEAS-NVE.DK 21.03.2016. Installatørmøder marts 2016 1 Installatørmøder marts 2016 2 Praktisk info Velkommen Praktisk info telefon, rygning, pauser, program Præsentation af deltagere fra SEAS-NVE 3 Program Kl. 16.00 16.10 Velkomst Kl. 16.10-16.20 Nyt fra

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde

Engrosmodellen. Dialogforum 21. marts Møde Engrosmodellen Dialogforum 21. marts 2016 Møde 28 14-15485-68 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Status parathedsparametre 3. Risikovurdering 4. Indstilling til KSED 5. Eventuelt 14-15485-68 2 Opfølgning

Læs mere

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1

Engrosmodellen. Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Engrosmodellen Dialogforum 29-04-2015 14/15485-30 28-04-2015 1 Agenda 1. Referat fra sidste møde 2. Generel status på projektet a. Ny koordinerende styregruppe b. Datamigrering c. E2E-test d. Datakonsistens

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Legitime interessenters adgang til data

Legitime interessenters adgang til data Til Aktører i Elmarkedet April 2012 LRO/HSF Legitime interessenters adgang til DataHub'en vil indeholde en række informationer, som vil være interessante for en række forskellige aktører at få adgang til.

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt.

Sagen drejer sig om, hvorvidt betingelsen i 4, stk. 9 i ændringsloven, hvorefter der skal være indgået en bindende og ubetinget aftale, er opfyldt. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2, 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på forhøjet pristillæg Den 7. juni 2016 modtog

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri

Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri Vejledning til Kommunal ordning for nybyggeri 25. marts 2014 GEE/GEE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Hvilke typer anlæg?... 2 2.1 Ikke omfattet af kravet om selskabsmæssig udskillelse... 3 3.

Læs mere

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet

Notat. Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 BILAG 3. Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Notat BILAG 3 Dok. ansvarlig: HHO Sekretær: Sagsnr.: 2007-143 Doknr: d2014-7796-5.0 12-06-2014 Anbefalinger fra kvalitetsgruppen juni 2014 Sagsfremstilling til Punkt 2.a Datakvalitet Sagsfremstilling Direktørgruppen

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Aksel Groth v/ advokatfuldmægtig Lars Østerstrand Mikkelsen Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1

Cut-over. Teknisk Cut-over. 30. April 2014. Dato - Dok.nr. 1 Cut-over Teknisk Cut-over 30. April 2014 Dato - Dok.nr. 1 Agenda Gennemgang af Teknisk Cut-over Koordinering mellem Teknisk Cut-over og Migrering Opsummering af Pre- og Post Cut-over Processen fremadrettet

Læs mere

Dialogmøde 20, referat

Dialogmøde 20, referat 2015-06-25 Dialogmøde 20, referat Tid 25. juni 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Lync-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen Diana Monberg Tina

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul

Aktørtest. GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00. Mogens Juul Aktørtest GO-Live 01 juni 2015 kl. 10:00 Mogens Juul 1 Datahub 2 End2End (EngrosModel) Datahub 2 End2End har været i pilot drift med IT-leverandører og pilot-kunder siden 1. november 2014. Den 1. juni

Læs mere

Netvirksomhedens behov omkring nettilslutning

Netvirksomhedens behov omkring nettilslutning Netvirksomhedens behov omkring nettilslutning Hugo Sørensen Procedure for tilslutning Procedure for tilslutning af elproduktionsanlæg. Nettilslutnings og netbenyttelsesaftale. Fællesregulativet 2009 EN50438

Læs mere

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version)

Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers (indarbejdes i næste version) Dette dokument erstatter indtil videre afsnit 5.4 og afsnit 6 i BRS-dokumentet vers. 3.6.2 (indarbejdes i næste version) 1.1 ITX Dette kapitel er en overordnet gennemgang af procesmotoren i DataHub, som

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx Halstedhus Efterskole Halstedhus Vej 2 4900 Nakskov Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen Halstedhus Vej 2, 4900 Nakskov, GSRN-nr. xxx 29. september 2015 xbkr/xbkr

Læs mere

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2,

2) at ejeren har indgået bindende aftale om køb af elproduktionsanlægget senest den 19. november 2012, jf. stk. 2, [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 18. marts 2016 JKO/JKO Under henvisning til din henvendelse af 20. januar 2016 om udvidelse

Læs mere