før efter Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "før efter Fejl! Bogmærke er ikke defineret."

Transkript

1 Indhold 1. Teknisk vejledning til mærkning af primær- og sekundærpakningen Formål Definition af primær og sekundærpakning Spørgsmål der kan opstå, når man skal mærke sine produkter Identifikation af lægemidler Tildeling af varenummer (Vnr) NTIN (National Trade Item Number) GTIN (Global Trade Item Number) Forskellen på et NTIN og et GTIN Transition fra NTIN til GTIN Tildeling af GTIN til primær- og sekundærpakninger Lægemidler som består af pulver + solvens Logistisk variant Stregkoder typer, indhold og størrelser EAN-13 stregkoden GS1 DataMatrix Læsbar tekst Serialisering Figur 17: Primærpakningen før og efter Sekundærpakningen før Sekundærpakningen efter Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 5. Stregkodekvalitet Generelle placeringsregler Farve og kontrast Stregkoder og miljø Informationer om primærpakningens identifikation til samhandelsparter Informationer om sekundærpakningens identifikation til samhandelsparter Formidling af vareoplysninger til de offentlige sygehuse Referencer Appendiks: Datastruktur i DataMatrix

2 1. Teknisk vejledning til mærkning af primær- og sekundærpakningen 1.1 Formål Denne vejledning har til formål at hjælpe virksomheder med at foretage den korrekte stregkodemærkning af primær- og sekundærpakning, så de lever op til de krav, der stilles for at kunne levere lægemidler til offentlige sygehuse i Danmark. 1.2 Definition af primær og sekundærpakning Primærpakningen (inderpakningen) Det første pakkeniveau, som er den pakning der er i direkte berøring med selve lægemidlet. Figur 1: Eksempler på primærpakning: Infusions pose Hvis primærpakningen ikke er omsluttet af en karton og dermed samtidig udgør sekundærpakningen, skal kravene for mærkning af sekundærpakning opfyldes. Sekundærpakning (yderpakning) er en selvstændig salgsenhed/forbrugerpakning, som kan indeholde én eller flere primærpakninger. Figur 2: Eksempler på sekundærpakning 2

3 1.3 Spørgsmål der kan opstå, når man skal mærke sine produkter 1. Må man have den samme GTIN på primær og sekundær pakningen? a. Ja, hvis der er en en-til-en relation Se afsnit 2.6 b. Nej, ikke hvis man skal kunne skelne mellem primær- og sekundærpakningen se afsnit 2.6 c. Nej, hvis sekundærpakningen indeholder flere primærpakninger Se afsnit Skal primærpakningerne for det samme produkt altid have den samme GTIN? a. Ja Se afsnit Hvad er forskellen på en NTIN og en GTIN? a. Se afsnit Hvad er forskellen på en lineær og en 2D stregkode? a. Se afsnit 3 5. Hvilke ændringer skal der laves, når serialiseringskravet skal opfyldes? a. Se afsnit 4 2. Identifikation af lægemidler 2.1 Tildeling af varenummer (Vnr) Når et lægemiddel har en markedsføringstilladelse, skal indehaveren eller en repræsentant for denne rekvirere et varenummer (Vnr) fra Pharmaceutical Information Center (PIC) i Finland, som administrerer tildelingen af Vnr. Dette kan gøres på følgende hjemmeside Et tildelt varenummer må kun anvendes til ét markedsføringstilladelsesnummer, jf. Bekendtgørelse om varenumre til lægemidler Lægemiddelpakningen skal være forsynet med en stregkode indeholdende et unikt IDnummer, som ved scanning giver adgang til en database med oplysninger om lægemidlet. Producenten kan her vælge at anvende et NTIN eller et GTIN. 2.2 NTIN (National Trade Item Number) En NTIN er en kode, administreret af PIC i Finland, hvor et tildelt præfiks, gør at strukturen tillader en unikhed, der passer i GS1 standarden, men som ikke er fuld forenelig med GTIN funktionaliteten. I Danmark og de nordiske lande begynder nummeret med et nordisk varenummer præfiks efterfulgt af lægemidlets varenummer og til sidst et 3

4 kontrolciffer 1. Rekvirering af nordisk præfiks sker ligeledes fra PIC i Finland. Der skal gøres opmærksom på at det efter februar 2019 ikke længere er muligt at rekvirere nordiske præfiks til nye lægemidler. Tildeling af et NTIN følger Lægemiddelstyrelsens tildelingsregler for varenummer. Hvis lægemidlet skifter navn ændres varenummeret og dermed NTIN. Figur 3: NTIN kan sættes i en stregkode, der enten kan være en EAN-13 eller en GS1 DataMatrix. Varenummer National Trade Item Number Stregkode (01) (01) Bemærk: Når et 13-cifret NTIN skal sættes i en GS1 DataMatrix, skal der foran stilles et fylde- 0, da den prædefinerede længde for Application Identifier (01) i en GS1 DataMatrix er 14 felter: GTIN (Global Trade Item Number) Et GTIN GS1s identifikationsnøgle, som anvendes til at identificere produkter. Nøglen består af et GS1 virksomhedspræfiks, en produktreference og et kontrolciffer. Et GTIN erhverves via et medlemskab i GS1 Denmark eller en anden GS1 organisation. GTIN fungerer som en adgangsnøgle til en database, hvor informationer om det unikke nummer findes [1]. Tildeling af GTIN følger GS1 s tildelingsregler [2]. Hvis et produkt ændres markant, skal der tildeles et nyt GTIN til produktet 1 Kontrolciffer udregnes på baggrund af de første 12 tal. Kontrolcifret kan udregnes på GS1 Denmarks hjemmeside 4

5 Figur 4: Eksempler på ændring af GTIN: Sproget på produktet ændres Infusions pose Nyt GTIN Pakningsstørrelse ændres Ovenstående er blot eksempler på, hvornår et GTIN skal ændres. For at få et fuldt overblik over ændringer, der vil medføre et nyt GTIN, og ændringer der kan udføres uden, at det medfører tildeling af et nyt GTIN, se GS1 Healthcare GTIN Allocation Rules [2]. Figur 5: GTIN kan sættes i en EAN-13 stregkode eller en GS1 DataMatrix. Varenummer Global Trade Item Number Stregkode (01) (01) Bemærk: Når et 13-cifret GTIN skal sættes i en GS1 DataMatrix, skal der foran stilles et fylde-0, da den prædefinerede længde for Application Identifier (01) i en GS1 DataMatrix er 14 felter:

6 2.4 Forskellen på et NTIN og et GTIN NTIN er et nationalt nummer, som kan sættes i en GS1 stregkode og anvendes i processer, men er ikke en GS1 Standard. Et GTIN er et globalt unikt nummer til identifikation af produkter, som bygger på GS1 standarder. NTIN følger varenummeret og kan kun ændres, når varenummeret ændres, hvorimod der er andre regler for ændring af et GTIN. Et eksempel på dette er, hvis et lægemiddel skifter pakning fra en blisterpakning til et glas med tabletter. I det tilfælde skal varenummeret ikke skiftes, og dermed skal det tildelte NTIN ikke skiftes. Denne ændring i pakning vil betyde tildeling af ny GTIN. Figur 6: Eksempel hvor NTIN forbliver det samme, men hvor GTIN skifter NYT GTIN Samme NTIN Et produkt solgt til både Danmark, Norge og Sverige med henholdsvis dansk, norsk og svensk indlægsseddel kan have det samme varenummer og dermed det samme NTIN, men vil have tre forskellige GTINs (se figur 7). Figur 7: Et lægemiddel med tre forskellige indlægssedler vil have samme NTIN, men forskellige GTINs 2.5 Overgang fra NTIN til GTIN Hvis producenten ønsker at udskifte NTIN med GTIN, skal man være opmærksom på at informere samhandelspartnere, så nummeret kan udskiftes i databasen. Bemærk at det kan give udfordringer i forsyningskæden at skifte fra NTIN til GTIN, da ikke alle systemerne i dag kan håndtere flere varelinjer pr. Vnr. 2.6 Tildeling af GTIN til primær- og sekundærpakninger Det er vigtigt, at ét GTIN identificerer ét produkt, og at ét produkt kun har ét GTIN. 6

7 En primærpakning skal have tildelt det samme GTIN, ligegyldigt om primærpakningerne ligger i forskellige antal i sekundærpakninger. Sekundærpakningernes GTIN skal derimod være forskellige, når en pakning indeholder 3 primærpakninger, og når en pakning indeholder 5 primærpakninger, for at kunne identificere de forskellige produkter unikt (se figur 5). Figur 8: Hvert pilleglas har det samme GTIN, men de forskellige sekundærpakninger har forskellige GTINs Primærpakninger: Samme GTIN Sekundærpakninger: Forskellige GTINs Nogle processer vil kræve, at der klart differentieres mellem primærpakningen og sekundærpakningen, selv om der er tale om en en-til-en relation. I sådan et tilfælde skal primærpakningen og sekundærpakningen tildeles forskellige GTINs på trods af 1:1 relationen. 7

8 2.7 Lægemidler som består af pulver + solvens Visse lægemidler består af pulver + solvens. Amgros stiller i dag ikke krav om at solvensen skal mærkes med en stregkode, men det er tilladt. Da sekundærpakningen består af to beholdere, er der ikke tale om et en-til-en forhold, og hætteglas med pulver skal derfor have et GTIN, og æsken der indeholder pulver + solvens skal have et anden GTIN. Se figur 9. Figur 9: Tildeling af GTIN til pakninger der indeholder pulver+solvens Pulver GTIN A Solvens GTIN B (Valgfrit) 2.8 Logistisk variant En logistisk variant er et indikatorciffer med en værdi på 1 til 8, som foranstilles det 13 cifrede GTIN eller NTIN. Dermed konstrueres et GTIN-14 eller NTIN-14. Den logistiske variant kan anvendes til at identificere forskellige pakkeniveauer (eksempelvis primærpakning, sekundærpakning). Se figur 6. Æsken med pulver + solvens GTIN C Figur 10: Anvendelse af logistisk variant Bemærk at kontrolcifferet ændres for hver enkelt variant, se figur 11. 8

9 Figur 11: Logistisk variant anvendt til forskellige pakkeniveauer (ikke forsendelsesenheder) Logistisk Variant GTIN eksklusiv kontrolciffer Kontrol ciffer Beskrivelse Mængde Sekundærpakning En æske med X Primærpakning 1 stk Kolli En kolli med 10 sekundærpakninger Palle En palle med 10 Kolli Standard pakkeniveau En gruppering af produkter Indikatorer 1 til 8 må anvendes til at konstruere et nyt GTIN-14 (Indikatorciffer 9 er reserveret til vægtvariable produkter). 3. Stregkoder typer, indhold og størrelser 3.1 EAN-13 stregkoden Indeholder alene et 13 cifret produktnummer (GTIN/NTIN) Figur 12: eksempel på EAN-13 stregkode 6 mm 19 mm Størrelse: Når en EAN-13 stregkode anvendes, må den ikke være mindre end 6 x 19 mm. En EAN-13 stregkode, som måler 6 x 19 mm og som kan scannes af hospitalernes scannere er svarende til stregkoden på SAD ampuletiket. Bemærk: Amgros tillader en stregkodestørrelse for en EAN-13 stregkode, som er en reducering i højde og bredde i forhold til anbefalingerne i GS1 General Specifications. Lyszone: Det er vigtigt for scanningsprocessen, at der til højre og venstre for stregkoden er en margin kaldet lyszone, der skal være fri for tekst eller grafik. Dette fortæller stregkodescanneren, hvor 9

10 stregkoden begynder, og hvor den ender. Størrelsen på lyszonen afhænger af stregkodens størrelse [1]. 3.2 GS1 DataMatrix En GS1 DataMatrix er af definition en version af ISO/IEC DataMatrix med en Function Code 1 (FNC1) karakter i begyndelsen af datastrengen, hvilket indikerer, at dataindholdet følger GS1 dataformat. GS1 General Specifications beskriver hvilke dataformater de forskellige informationer indeholdt i stregkoden skal have. En GS1 DataMatrix kan udover GTIN (eller NTIN) indeholde en lang række af informationer, blandt andet batch-/lotnummer, serienummer og/eller udløbsdato. Figur 14: Eksempel på en GS1 DataMatrix indeholdende GTIN, udløbsdato, batch-/lotnummer og serienummer Bemærk: Parenteserne skal ikke udtrykkes i selve stregkoden, men kun i den læsbare tekst. Størrelse: En GS1 DataMatrix kan have to formater en kvadratisk og en rektangulær. Hvilket format, der passer bedst, afhænger af produktets størrelse og form, mængden af data i stregkoden, printningsprocessen medvidere. Minimumsstørrelsen for en GS1 DataMatrix er en x-dimension på 0,255 mm, hvor x-dimension angiver højde og bredde på en enkelt firkant i en GS1 DataMatrix. Maksimum x-dimension er 0,495 mm. Figur 15: Minimumsstørrelse for en GS1 DataMatrix der kun indeholder et GTIN og har en X-dimension på 0,255mm 4,08 mm 2,00 mm 4,08 mm 8,10 mm Lyszoner: Størrelsen af lyszonen for en GS1 DataMatrix er lig med en gange x-dimensionen. Lyszonen skal være på alle fire sider, se figur 15a [3]. 10

11 Figur 15a: Lyszone minimum 1gange x- dimension hele vejen rundt Læsbar tekst Der er to former for læsbar tekst. Den tekst, der er knyttet til stregkoden, ( Human readable interpretation eller HRI), og den øvrige tekst på et produkt ( non-human readable interpretation eller non-hri), som er bestemt af producenten baseret på eventuel lovgivning (se figur 16). Den læsbare tekst knyttet til stregkoden skal stå i umiddelbar nærhed til GS1 DataMatrix en, og indeholde alle de informationer, der er i stregkoden. Hvis der er pladsmæssige udfordringer kan man undlade dele af eller hele den læsbare tekst knyttet til stregkoden. Hvis muligt er det dog vigtigt at have GTIN i læsbar tekst. Figur 16: Eksempel på label indeholdende en GS1 DataMatix, Human readable interpretation og non-human readable interpretation. 4. Serialisering Den 9. februar 2019 træder et ny EU-direktiv i kraft, hvilket betyder, at alle receptpligtige lægemidler solgt til det europæiske marked skal mærkes unikt. Dette direktiv gælder mærkningen af sekundærpakningen. Det betyder, at stregkoden på sekundærpakningen udover GTIN også skal indeholde udløbsdato, batchnummer og et vilkårligt genereret serienummer. Disse data kan sættes i en GS1 DataMatrix stregkode. Direktivet er ikke gældende for primærpakningen eller andre pakkeniveauer [4]. Se figur

12 Figur 17: Primær- og sekundærpakningen før og efter 2019 Primærpakningen før og efter 2019 EAN-13 ELLER GS1 DataMatrix indeholdende minimum GTIN Sekundærpakningen før 2019 (01) EAN-13 ELLER GS1 DataMatrix indeholdende minimum GTIN (01) Sekundærpakningen efter 2019 GS1 DataMatrix indeholdende - GTIN - Udløbsdato - Batch/lotnummer - Serienummer Eksempel: (01) = GTIN/NTIN (17) = Udløbsdato (10) = Batch/lotnummer (21) = serienummer For informationer om formater for serienummer, udløbsdato og batch/lotnummer, se Appendiks. 12

13 5. Stregkodekvalitet Stregkodesymboler skal kunne scannes på tilfredsstillende vis igennem hele den forventede levetid af produktet og igennem hele det distributionsforløb, som produktet passerer. ISO/IEC er standarden til kvalitetsmåling af EAN-13 stregkoden, og ISO/IEC er standarden for måling af kvaliteten af en GS1 DataMatrix. De to standarder bruger et rapporteringssystem, som angiver et ciffer fra 0-4 eller et bogstav fra A-F for den samlede vurdering af stregkodekvaliteten. Ifølge GS1 Standarden anbefales det, at både EAN-13 og GS1 DataMatrix minimum skal have en kvalitet på C eller 1,5. Figur 18: Kvalitetsskala med både tal og bogstaver Producenter, som påsætter stregkoderne, er ansvarlige for, at stregkoderne opfylder kvalitetskravene. Der findes forskelligt udstyr til kontrol af stregkodekvaliteten, og det er vigtigt, at testudstyret også overholder de forskellige standarder [5, 6, 7]. Bemærk: Det anbefales at kontrollere kvaliteten af stregkoden, når label med stregkode er påsat produktet, for at sikre, at stregkoden har en kvalitet, så den kan anvendes gennem forsyningskæden. 6. Generelle placeringsregler Det anbefales, at stregkoden placeres på en plan overflade og aldrig rundt om hjørner, over kanter, svejsesøm og lignende, som vil kunne hindre scanning af stregkoden [1]. Det anbefales at placere EAN-13 stregkoden lodret, hvis produktet er cylindrisk med en diameter under 6 cm. For GS1 DataMatrix er det nødvendigt, at scanneren kan tage billede af hele stregkoden på én gang. For at øge læsbarheden anbefales det at placere en GS1 DataMatrix på en plan overflade (f.eks. top eller bund på et produkt). GS1 DataMatrix må ikke ændre form, se figur 19. Figur 19: Form på en GS1 DataMatrix 13

14 7. Farve og kontrast Scannere som anvendes til at scanne lineære stregkoder eksempelvis en EAN-13 stregkode, anvender en teknik, som måler lysets refleksion og dermed registrerer kontrasten mellem mørke og lyse streger. For at opnå den maksimale kontrast anbefales det, at sorte streger printes på hvid baggrund. Stregkoder kan også printes i farver, men her er det igen vigtigt, at mørke streger printes på lys baggrund. Som tommelfingerregel kan rød, orange og gul anvendes som lys baggrund. Mørke farver som sort, blå og grøn er velegnet til de mørke streger (se figur 20). Scanning af 2D stregkoder anvender image-teknologi. Her gælder de samme regler for maksimal kontrast, dog er det muligt at anvende lyse felter på mørk baggrund. Figur 20: Farvevalg for lineære stregkoder. Eksempler der giver maksimal kontrast og eksempler på stregkoder, der ikke vil kunne scannes. 14

15 8. Stregkoder og miljø Hvis der anvendes en stregkode på etiket, er det vigtigt at vælge stregkodeetiket og lim, som passer i det miljø, hvor stregkoden anvendes (f.eks. kulde, varme og rumtemperatur), så stregkoden altid kan skannes, og etiketten ikke falder af. Hvis der anvendes en stregkode, som er trykt direkte på produktet eller emballagen, er det vigtigt at anvende blæk, som passer i det miljø, hvor stregkoden anvendes (f.eks. kulde, varme og rumtemperatur), så stregkoden altid kan scannes. 9. Informationer om primærpakningens identifikation til samhandelsparter Primærpakningen, som har fået tildelt et GTIN, skal til denne have knyttet alle sekundærpakningens vareoplysninger. For sygehussektoren sker dette ved, at producenten eller markedsføringstilladelsesindehaveren sender de nødvendige oplysninger til Amgros, som gør disse oplysninger tilgængelige i en lægemiddeldatabase. Databasen gøres tilgængelig for alle sygehusområdets samhandelspartnere. 10. Informationer om sekundærpakningens identifikation til samhandelsparter Sekundærpakningen, som er den salgbare enhed, har et GTIN/NTIN og et varenummer. Alle de tilhørende vareoplysninger knytter sig til varenummeret og formidles via medicinpriser.dk. Databasen er tilgængelig for alle sygehusområdets samhandelspartnere. 11. Formidling af vareoplysninger til de offentlige sygehuse Informationer om GTIN på primær og sekundærpakningen skal registreres på Amgros hjemmeside [8]. Apotekssystemet ApoVision sørger for at videredistribuere disse oplysninger til de offentlige sygehuse, så oplysningerne kan anvendes i klinikker og andre steder, hvor sikker lægemiddelidentifikation finder sted. 15

16 12. Referencer 1. GS1 General Specifications ( 2. GS1 Healthcare GTIN Allocation Rules ( 3. GS1 DataMatrix Guideline ( 4. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/161 ( 5. ISO/IEC Information technology Automatic identification and data capture ( 6. ISO/IEC Information technology Automatic identification and data capture ( 7. ISO/IEC Information technology Automatic identification and data capture techniques Bar code verifier conformance specifications Part 1: Linear symbols / Part 2: Two-dimensional symbols ( 8. Amgros 16

17 13. Appendiks: Datastruktur i DataMatrix Dataindholdet i en GS1 DataMatrix skal overholde datastrukturen, som er nævnt i GS1 General specifications [1]. Denne datastruktur skal altid begynde med en Function Code 1 (FNC1) karakter. Angivelsen af FNC1 karakteren betyder, at de indkodede informationer følger reglerne i GS1 General Specifications. Denne struktur kan indeholde mange forskellige informationer. De mest anvendte informationer i sundhedssektoren er GTIN, batch/lotnummer, udløbsdato og serienummer. Informationerne udtrykkes ved hjælp af Application Identifiers (AI) og efterfølgende dataindhold. En Application Identifier er et tal på 2-4 cifre, der fortæller softwaren bag stregkodelæseren betydningen af de cifre og/eller bogstaver, der står efter AI eren. Tabel: Dataformater for GTIN, batchnummer, udløbsdato og serienummer Application Identifier Informationer Dataformat 01 GTIN (produktnummer) n2+n14 10 Batchnummer n2+an Udløbsdato - ÅÅMMDD n2+n6 21 Serienummer n2+x 20 Forklaring til tabel: n2: angiver hvor mange cifre der skal være i parentesen. n14: angiver hvor mange cifre der skal være efter den sidste parentes. X...20: angiver at batchnummer og serienummer kan indeholde op til 20 alfanumeriske karakterer Eksempel: GTIN: Udløbsdato: = 1.september 2018 Batch nr: BV1234 (01) (17)180901(10)BV1234 Bemærk: Når GTIN skal indkodes i visse GS1 stregkoder (eksempelvis GS1 DataMatrix) skal et GTIN udtrykkes som et 14-cifret nummer. Hvis man har tildelt et GTIN-8, GTIN-12 eller GTIN-13 til sit produkt, skal der derfor anføres 0 henholdsvis fire, to eller én gang foran nummeret, så alle 14 felter i formatet er fyldt ud. 17

18 Application Identifier (10) Batch/lotnummer Application Identifier (10) angiver at datafeltet indeholder batch/lotnummer. Batch/lotnummeret indeholder informationer, som producenten betragter som relevante i forbindelse med sporbarhed. Nummeret kan for eksempel være et nummer på produktionslinje, blandingsnummer eller produktionstidspunkt. Eksempel: (10) BV1234 Application Identifier (17) - Udløbsdato Application Identifier (17) angiver at datafeltet indeholder produktets udløbsdato. Udløbsdatoen er den dato, som angiver grænsen for anvendelse af et produkt. For lægemidler vil denne dato indikere at der er en indirekte sundhedsrisiko ved at indtage lægemidlet efter denne dato. Udløbsdatoen angives altid som år/år/måned/måned/dag/dag. Eksempel: (17) september 2018 Eksempel: (17) Januar 2019 (00 angiver, at det ikke er en bestemt dag i januar) Application Identifier (21) - Serienummer Application Identifier (21) angiver at datafeltet indeholder produktets serienummer. Serienummeret er et entydigt nummer, som tildeles produktet for at blive anvendt i hele produktets levetid. Serienummeret kan tildeles flere forskellige produkter, men sammen med det unikke GTIN giver serienummeret en entydig identifikation af det enkelte produkt. Eksempel: (21) VB 18

Teknisk vejledning 1. juni 2011

Teknisk vejledning 1. juni 2011 Teknisk vejledning 1. juni 2011 Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Forord Denne tekniske vejledning har til formål at hjælpe virksomheder med at påføre

Læs mere

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Teknisk vejledning Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

Lynkursus i GS1 Healthcare. Fokus på serialisering

Lynkursus i GS1 Healthcare. Fokus på serialisering Lynkursus i GS1 Healthcare Fokus på serialisering Agenda GS1 Systemet Pakkehierarki og GTIN tildeling NTIN/GTIN Serialisering og aggregering Stregkoder (GS1-128 og GS1 DataMatrix) Pallemærkning GS1-128

Læs mere

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til dagen Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til kurset Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation af produkter

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 Placering af stregkodesymbol side 1 Indholdsfortegnelse 1.0 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER 3 1.01 PLACERING PÅ DETAILENHED 3 1.01.1 REKTANGULÆRE EMNER 3 1.01.2

Læs mere

GS1 standarden og kødsporbarhed. - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed.

GS1 standarden og kødsporbarhed. - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed. GS1 standarden og kødsporbarhed - GS1 labels anvendt til at understøtte EU direktiver omhandlende kødsporbarhed. Version 1.0 - Marts 2015 Denne quickguide beskriver, hvordan GS1 standarden kan anvendes

Læs mere

Datastruktur for Application Identifiers

Datastruktur for Application Identifiers I de følgende to eksempler ses, hvordan formatet for en information skal læses. For datafelter med et fast antal cifre/bogstaver, er den faste feltlængde angivet. For datafelter med variabel længde, er

Læs mere

En fælles indsats mod forfalsket medicin DMVO. Dansk Medicin Verifikation Organisation

En fælles indsats mod forfalsket medicin DMVO. Dansk Medicin Verifikation Organisation En fælles indsats mod forfalsket medicin Dansk Medicin Organisation Et fælles europæisk system til sikring af lægemiddelpakningernes ægthed For at beskytte patienterne mod forfalsket medicin, skal alle

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

Stregkoder sådan virker de

Stregkoder sådan virker de Stregkoder sådan virker de Vi bliver ofte stillet spørgsmål omkring stregkoder. Hvilke stregkoder kan man bruge. Hvordan fungerer en stregkode. Hvad skal man være opmærksom på ved valg af stregkode. En

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder

GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder GS1 Håndbogen Vejledning i brug af GS1 Standarder v 3, september 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Forord 5 1.0 Introduktion 6 2.0 Oversigt over GS1-identifikationsnumre og GS1-stregkoder

Læs mere

Primær mærkning M1 og M2

Primær mærkning M1 og M2 Primær mærkning M1 og M2 Mærkning ved direkte tryk på engangsemballagens materiale eller originale etiket Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32

Læs mere

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING

MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING MÆRKNINGSKONCEPT FOR OKSEKØDSPORING Juni 2001 Version 1 Dette mærkningskoncept indeholder en vejledning og anbefalinger til, hvordan EAN UCC standarden kan benyttes til at opfylde Rådets og Parlamentets

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Svar på høring over Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger

Svar på høring over Kommissionens concept paper om sikkerhedsforanstaltninger på lægemiddelpakninger Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Mærkningskoncept for dansk dagligvarehandel

Mærkningskoncept for dansk dagligvarehandel Mærkningskoncept for dansk dagligvarehandel Version 2.4, august 2007 Indholdsfortegnelse Introduktion..... 3 1 Om Mærkningskonceptet og dets implementering.... 3 2 Information... 5 2.1 Indholdet/enheden/produktet/pakkeniveau

Læs mere

Primær mærkning af engangsemballager

Primær mærkning af engangsemballager Primær mærkning af engangsemballager Manual til importører og producenter af pantbelagte drikkevarer April 2015 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

E-handel Version 1b. Region Hovedstaden. E-handel. Aftale om E-handel ved OIOUBL-indkøbsordre mv.

E-handel Version 1b. Region Hovedstaden. E-handel. Aftale om E-handel ved OIOUBL-indkøbsordre mv. E-handel Version 1b Region Hovedstaden E-handel Aftale om E-handel ved OIOUBL-indkøbsordre mv. Sagsnr. Kontraktnr. Dato [Sagsnr.] [Kontraktnr.] [Dato] Indhold 1. Parterne... 3 2. Formål... 3 3. Definitioner

Læs mere

Falcified Medicine Directive. ...set fra et sygehusapoteks perspektiv

Falcified Medicine Directive. ...set fra et sygehusapoteks perspektiv Falcified Medicine Directive...set fra et sygehusapoteks perspektiv København, 17-11-2016 1 Agenda Kort intro til Region Hovedstadens Apotek Brug af GS1 stregkoder Logistisk kvalitet Patientsikkerhed Forudsætninger

Læs mere

Sekundær mærkning M3 og M4

Sekundær mærkning M3 og M4 Sekundær mærkning M3 og M4 Mærkning med pantetiketter Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 info@dansk-retursystem.dk www.dansk-retursystem.dk

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder. Version 2.0

GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder. Version 2.0 GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 IKKE-forbrugerenheder... 3 2.1 Fastsættelse af den naturlige bund (fundament)... 3 2.2 Når ikke

Læs mere

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Version 3.0 1 Label- og stregkodemanual...1 Erhvervspakker...1 1 Indledning...3 2 Stregkoder og labels...3 2.1 Trykspecifikation...3 2.2 Forsendelsesstregkode...4

Læs mere

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S 22.02.2005 Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen J.nr.LBA 1.2/LFU so Tak for muligheden for

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 05601001007873 - Nestlé Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Start gyldighedsdato D8286 2015-10-26 Dato for sidste ændring D8260 2015-10-26 13:22:58 Publikationsdato D8355 2015-10-26 Producent

Læs mere

NESCAFE PRODUKTINFORMATION - ADD. Nestlé Danmark A/S ( )

NESCAFE PRODUKTINFORMATION - ADD. Nestlé Danmark A/S ( ) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Køberinformation D8070 5790000000852 Start gyldighedsdato D8286 2012-11-12 Dato for sidste ændring D8260 2014-05-26 18:23:53 Publikationsdato D8355

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2010-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

Mærkningskontrol af lægemidler. Netværk for Forebyggelse af Medicineringsfejl

Mærkningskontrol af lægemidler. Netværk for Forebyggelse af Medicineringsfejl Mærkningskontrol af lægemidler Netværk for Forebyggelse af Medicineringsfejl 7. maj 2008 Disposition Formål med mærkningskontrol Lovgrundlag Baggrund for mærkningskontrol Brug af Dansk PatientSikkerhedsDatabase

Læs mere

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN. Indholdsfortegnelse Retningslinjer for implementering af 13-cifrede ISBN Indholdsfortegnelse Indledning Numrenes opbygning Konvertering af ældre numre Biblioteker og bibliotekssystemer Ændringer i anvendelsen af ISBN Tidshorisont

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 9.2.2016 L 32/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/161 af 2. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Sikkerhedsrådgivermanual

Sikkerhedsrådgivermanual Formål: Ansvar: Definitioner: Sikre at farligt gods bliver udleveret korrekt i henhold til gældende lovgivning. Alle ansatte beskæftiget med udlevering af farligt gods. Farligt gods-lovgivning: ADR samt

Læs mere

07622210418654 - Toblerone PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554)

07622210418654 - Toblerone PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000010554 - Ejer af varemærke D8346 5790000010554 - Start gyldighedsdato D8286 2015-03-06 Dato for sidste ændring D8260 2015-03-06 12:48:39 Publikationsdato D8355

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 03033710065622 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000705085 - Køberinformation D8070 5790001870676 Start gyldighedsdato D8286 2014-10-31 Dato for sidste ændring D8260 2015-04-06 12:10:48 Publikationsdato

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 05701105513253 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-01-23 09:00:25 Publikationsdato

Læs mere

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Agenda Anvendelse af standarder skaber værdi Hvorfor er standarder vigtige? Hvem er GS1? Udvikling i anvendelse af

Læs mere

04011100046283 - M&M PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678)

04011100046283 - M&M PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000681556 Start gyldighedsdato D8286 2014-04-22 Dato for sidste ændring D8260 2014-11-26 12:13:03 Publikationsdato D8355

Læs mere

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk

Patientsikkerhed. Patientarmbånd: Stregkode løsninger. Label bånd. Bånd med indskudskort. www.opitek.dk Patientsikkerhed www.opitek.dk Medlem af Dansk Selskab for Patientsikkerhed www.patientsikkerhed.dk Patientarmbånd: Stregkode løsninger Label bånd Bånd med indskudskort Opitek Naverland 1C 2600 Glostrup

Læs mere

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer

Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Vejledning til tildeling af EANlokationsnummer Version 2.5 22-12-2004 Side: 1 Indledning Nedenstående vejledning beskriver de nærmere procedurer i forbindelse med tildeling og håndtering af EAN-lokationsnumre

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790002259159 - Ejer af varemærke D8346 5790002259159 - Er produktet mærket med RFID D8093 ALDRIG Er produktet mærket med Batchnummer D8020 Er produktet en kombinationsvare

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD 07610211050409 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000302 - Køberinformation D8070 5790000050000 Ejer af varemærke D8346 5790000000302 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-31 Dato for sidste

Læs mere

Brugerguide til 3M Online Center

Brugerguide til 3M Online Center Brugerguide til 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Brugerguide til 3M Online Center Ordreplacering...3 1. Bestil nu...4 2. Hurtig ordre...5 3. Upload ordrefil...6 4. Indkøbslister / Mine

Læs mere

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Indledning I Det Nye Universitetshospital

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 2 A. IT... 2 B. Administration... 2 B.1. Faktura... 2 B.2. Pakliste... 2 B.3. Bankkonti... 2 C. Pakkeinstruktioner... 3 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning... 3 C.1.1.

Læs mere

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER

SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER SERIENUMMER OG PARTINUMMER PÅ VARER Registrering af serienummer og partinummer på varer giver mulighed for at spore enheder og hele partier hele vejen fra anskaffelse, lagerføring til forsendelse og fakturering.

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version

LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version LOGISTIKGUIDE Version 2013-2 Dansk version Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Stamdata... 4 2.1 Varens dimensioner... 4 2.2 Vægt... 5 2.3 Pakning og palletering... 5 2.4 Palletype... 5 3. Varens

Læs mere

Måleregler for forbrugerenheder. Version 2.0

Måleregler for forbrugerenheder. Version 2.0 Måleregler for forbrugerenheder Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 Forbrugerenheder (til slutforbruger)... 3 2.1 Fastsættelse af fronten (facingen) på en forbrugerenhed... 3 2.2

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

PRODUKTINFORMATION - ADD

PRODUKTINFORMATION - ADD Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000703050 - Ejer af varemærke D8346 5790000703050 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-28 10:41:12 Publikationsdato D8355

Læs mere

08715035110809 - Kikkoman PRODUKTINFORMATION - ADD. Haugen-Gruppen A/S (5790000859702)

08715035110809 - Kikkoman PRODUKTINFORMATION - ADD. Haugen-Gruppen A/S (5790000859702) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000859702 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-10-20 11:32:53 Publikationsdato D8355 2014-10-03 Producent identifikation,

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180)

1/8. 05705001408330 - Rynkeby øko. Copyright - Gsl Udstedelsesdato:27/01/20151 Version2.i. PRODUKTINFORMATION Rynkeby Foods A/S (5790000000180) ADD Hovedin formation Dataleverandør D8241 5790000000180 - Er produktet genmodificeret Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-04 10:33:52 Publikationsdato D8355 2012-03-27

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

1/ Dansukker. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:07/12/2015 Version2.

1/ Dansukker. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:07/12/2015 Version2. 05701259000661 - Dansukker Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790001220846 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-12 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-21 11:00:49 Publikationsdato D8355 2012-08-02

Læs mere

www.brother.dk QL-labelguide

www.brother.dk QL-labelguide www.brother.dk QL-labelguide Indhold. Hjemmekontor. Kontor. Lager og postcentre. Medicin og laboratorium. Detail og fødevareindustri. Uddannelse. Jura og økonomi. Gæster og eventmanagement. DK-etiket og

Læs mere

04000417110305 - RitterSport PRODUKTINFORMATION - ADD. A/S Nordana (5790000703050)

04000417110305 - RitterSport PRODUKTINFORMATION - ADD. A/S Nordana (5790000703050) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000703050 - Ejer af varemærke D8346 5790000703050 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-08-31 10:39:29 Publikationsdato D8355

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

LooP Projekt Leaflet out of Package

LooP Projekt Leaflet out of Package LooP Projekt Leaflet out of Package Et samarbejde mellem LIF og IGL Mette Bjersing (Takeda) & Lena Storm (Hospira) Formål korte version: Øge patientsikkerheden ved nem, sikker og tilgængelig lægemiddelinformation.

Læs mere

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1. B. Administration 1. B.1. Faktura 1. B.2. Pakliste 1. B.3. Bankkonti 1. C. Pakkeinstruktioner 2

INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1. B. Administration 1. B.1. Faktura 1. B.2. Pakliste 1. B.3. Bankkonti 1. C. Pakkeinstruktioner 2 INDHOLD LEVERANDØRVEJLEDNING... 1 A. IT 1 B. Administration 1 B.1. Faktura 1 B.2. Pakliste 1 B.3. Bankkonti 1 C. Pakkeinstruktioner 2 C.1. Pakkemærkning og krav til pakning 2 C.1.1. EAN- og varenummer

Læs mere

Problemstillinger vedr. stregkoder på det primære pakkemateriale. Johanna Åkerman Nielsen, Registreringschef, Roche, på vegne af Lif

Problemstillinger vedr. stregkoder på det primære pakkemateriale. Johanna Åkerman Nielsen, Registreringschef, Roche, på vegne af Lif Problemstillinger vedr. stregkoder på det primære pakkemateriale Johanna Åkerman Nielsen, Registreringschef, Roche, på vegne af Lif Oversigt over præsentation Baggrund for dannelsen af Arbejdsgruppen til

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19-V-2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19-V-2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER Brüssel, den 19-V-2006 K(2006)2115 OFFENTLIGGØRES IKKE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19-V-2006 om tilladelse til markedsføring i henhold til Europa-Parlamentets

Læs mere

05000159382786 - TWIX PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678)

05000159382786 - TWIX PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S (5790000000678) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000050000 Start gyldighedsdato D8286 2014-12-11 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-11 12:03:38 Publikationsdato D8355

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2015 (OR. en) 11804/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 2. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: PHARM 32 SAN 269 MI 549 DELACT 120 ECO 106 ENT

Læs mere

Kalibrer i tide! Farvemærkningssystem til mærkning af måleudstyr.

Kalibrer i tide! Farvemærkningssystem til mærkning af måleudstyr. Kalibrer i tide! Farvemærkningssystem til mærkning af måleudstyr. Hvordan vedligeholder du dit måleudstyr? Anvender du måleudstyr, der er kalibrerede, eller gætter du dig til måleresultaterne? Kan du,

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Danæg (5790000012428) Helæg STANDARD er kølede pasteuriserede helæg med mælkebestandele

Danæg (5790000012428) Helæg STANDARD er kølede pasteuriserede helæg med mælkebestandele 05709176003291 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2013-12-05 16:09:51 Publikationsdato

Læs mere

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716

DANPOT DATA A/S HVIDKÆRVEJ 29-5250 ODENSE SV - TLF. 66174716 FAX 66174219 - E-MAIL: mogens@danpot.dk EAN-lokationsnr: 5790000432615 07-06-2011 Side 1 af 5 Salgsselskabers bestilling af etiketter sammen med ordrer. Vareetiketter med/uden stregkode Det er nu muligt

Læs mere

Brugervejledning i oprettelse af login

Brugervejledning i oprettelse af login Brugervejledning i oprettelse af login Version april 2017 Denne brugervejledning er med det nye EU Login (version 8.08) Brugervejledningen er kun en vejledning i at benytte de forskellige funktioner i

Læs mere

1/7 05709176026016 - DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/7 05709176026016 - DANÆG. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2015-09-07 Dato for sidste ændring D8260 2015-09-23 10:30:31 Publikationsdato D8355 2015-09-07 Producent identifikation,

Læs mere

07622300512347 - Daim PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554)

07622300512347 - Daim PRODUKTINFORMATION - ADD. Mondelez Danmark (5790000010554) 07622300512347 - Daim Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000010554 - Ejer af varemærke D8346 5790000010554 - Start gyldighedsdato D8286 2014-12-08 Dato for sidste ændring D8260 2014-11-24 09:51:40

Læs mere

MARS PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S ( )

MARS PRODUKTINFORMATION - ADD. Mars Danmark A/S ( ) Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000000678 - Køberinformation D8070 5790000050000 Start gyldighedsdato D8286 2014-12-10 Dato for sidste ændring D8260 2014-12-10 08:36:46 Publikationsdato D8355

Læs mere

VED AT FORSYNE REOLER ETC., MED LOKATIONER OG SYMBOLBETEGNELSER, KAN MAN LETTE ADGANGEN TIL VARENES PLACERING I DET DAGLIGE PÅ LAGERET.

VED AT FORSYNE REOLER ETC., MED LOKATIONER OG SYMBOLBETEGNELSER, KAN MAN LETTE ADGANGEN TIL VARENES PLACERING I DET DAGLIGE PÅ LAGERET. OPMÆRKNING AF DIT LAGER MÆRKNING GØR SPORBARHEDEN OG IDENTIFIKATIONEN MERE EFFEKTIV GENNEM MÆRKNING AF LAGERET MED ANDRE ORD AF FINDE FREM TIL DEN RIGTIGE VARE PÅ DEN KORTESTE TID. AT LAVE DEN MEST RIGTIGE

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. BEK nr 1333 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1703063 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Danæg ( ) Hådkogte, kølede og pillede æg i lage.

Danæg ( ) Hådkogte, kølede og pillede æg i lage. 05709176049022 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2015-06-17 13:16:53 Publikationsdato

Læs mere

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. 05701105513253 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2014-03-31 16:09:45 Publikationsdato

Læs mere

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2.

1/ Danæg. Hovedinformation. Produktidentifikationer. Produktstatus. Copyright - GS1 Udstedelsesdato:23/09/2015 Version2. 05701105521524 - Hovedinformation Dataleverandør D8241 5790000012428 - Ejer af varemærke D8346 5790000012428 - Start gyldighedsdato D8286 2014-10-03 Dato for sidste ændring D8260 2013-05-21 16:09:45 Publikationsdato

Læs mere

Krav til IMP Annex 13

Krav til IMP Annex 13 Krav til IMP Annex 13 Dansk Selskab for Good Clinical Practice 4. maj 2017 METTE BJØRN, LÆGEMIDDELINSPEKTØR (GMP/GDP) GMP/GDP regler for forsøgslægemidler Gældende: Bekendtgørelse 1358 (GMP) og 1359 (GDP)

Læs mere

DANSK TRANSPORTLABEL. S S C C ÆCg7MÆÆÆÆ/- (00) 3 57 12345 000000001 5

DANSK TRANSPORTLABEL. S S C C ÆCg7MÆÆÆÆ/- (00) 3 57 12345 000000001 5 SSCC DANSK TRANSPORTLABEL En vejledning for udfærdigelse og anvendelse af den danske transportlabel baseret på den europæiske MITL standard med SSCC som identifikation. S S C C ÆCg7MÆÆÆÆ/- (00) 3 57 12345

Læs mere

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER

NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER NY KABEL EMBALLAGE MED CPR OPLYSNINGER HIKAJ 5G2,5 mm 300/500 V T500 CPR : Eca Eca I HENHOLD TIL CPR DIREKTIVET FOR BRANDHÆMMENDE KABLER TIL FAST INSTALLATION MINIMUMS KLASSIFIKATION GÆLDENDE FOR BRANDHÆMMEDE

Læs mere

8. Forsegling af partier

8. Forsegling af partier Side 1 af 8 8. Forsegling af partier Ved forsegling forstås, at de enkelte enheder (f.eks. kasse, sæk, container, silo) er lukket på en sådan måde, at de ikke kan åbnes og lukkes igen, uden at forseglingen

Læs mere

Printerserie TT420. Termoprinter TT420. Print på ShrinkTrak. Print på etiketter med lim. Anvender standard farvebånd. 203dpi printer hoved

Printerserie TT420. Termoprinter TT420. Print på ShrinkTrak. Print på etiketter med lim. Anvender standard farvebånd. 203dpi printer hoved Mærkningssystemer 5.7 Termoprintere TT4000-2, TT4000-3 og TT420 HellermannTyton programmet af termoprintere er designet til at dække de industrielle behov som de fleste brugere har. Den nye TT4000 serie

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen.

At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. FG Mærkning Formål: Indhold: Ref.: At sikre korrekt afmærkning af emballager indeholdende stoffer og genstande klassificeret som farligt gods i henhold til ADR/RID- konventionen. Generel beskrivelse for

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere