Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studienævnsmøde den 27. juni Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 27. juni Sted: Anne Kjølby. Referent:"

Transkript

1 I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 27. juni 2012 M Ø D E R E F E R A T 27. JUNI 2012 Forum Studienævnet Engerom Møde afholdt: 27. juni 2012 Sted: INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK Referent: Anne Kjølby OG ROMANSK Til stede: Kirsten Kragh, Erling Strudsholm, Jørgen Staun, Dorrit Einersen, Laura Havemann, Stephanie Kim Löbl, Pernille Rytterhuus, Karsten Schou (studieleder), Anne Kjølby (referent) Afbud: Cecilie Kjølholt, Simon Cecchin og Jørn Boisen 1. Meddelelser fra formanden 2. Meddelelser fra næstformanden 3. Meddelelser fra studieleder 4. Merit- og dispensationsudvalget (bilag 1). Orientering 5. Evaluering F12 (bilag 2). Orientering og godkendelse 6. Elektronisk evaluering procedure fremover. Drøftelse og beslutning 7. Undervisningsplan for F13 (bilag 3). Orientering og godkendelse 8. Prøveform B i Grammatik 1 (engelsk) ved dumpet aktiv undervisningsdeltagelse (bilag 4). Drøftelse og beslutning 9. Portugisisk BA 2013-ordning (bilag 5). Drøftelse og beslutning 10. Engelsk KA 2013-ordning (bilag 6). Drøftelse og beslutning 11. Renæssancestudier BA-tilvalg 2007-ordning - revision (bilag 7). Drøftelse og beslutning

2 12. Moderne europastudier KA-tilvalg 2013-ordning (bilag 8). Drøftelse og beslutning 13. Intranet vs. hjemmesider (bilag 9). Drøftelse og beslutning 14. Evt. SIDE 2 AF 6 Referat: Ad 1) Meddelelser fra formanden Status på de nye studieordninger der kan ikke laves standardmeritter SN skal vurdere det fra gang til gang. Herudover skal der være en prøveform B til alle eksamensformer der er udviklet tre mulige løsninger. Tilbagemelding på anonymitet ved eksamen: De studerende har ikke noget retskrav på anonymitet. Det er nu muligt at afholde eksaminer i det store IT-lokale på Frederiksberg. Det har nogle økonomiske omkostninger og det kan blive nødvendigt at afholde eksaminer i ydertidspunkterne. Mundtligt forsvar på speciale: Der er ikke den store opbakning fra VIP-side angående afholdelse af mundtligt forsvar. Nyt fra USK: Begrebet sidefag genindføres i forbindelse med den ny bekendtgørelse. Herudover kan vi ikke udbyde tilvalg, som ikke er tilknyttet en akkrediteret uddannelse. Nyt fra USK: MEF har lavet et katalog over eksamensformer indeholdende ca. 16 forskellige muligheder. Dette kan tjene som inspiration til andre institutter. Studienævnet kan påbegynde dette arbejde f.eks. er et enhedsomfang på mundtlige eksaminer på 30 minutter anbefales. Nyt fra USK: 14-ugers undervisning. Dette skal forstås som 14 x 2 timer. Man kan argumentere for, at dette skal lægges på mindre end 14 uger med flere timer om ugen der skal dog være en god grund til dette. Ansøgning om merit fra CBS: Dette er en mere principiel diskussion om hvilke fag, der kan overføres SN giver tilsagn til, at kurserne kan overføres i dette tilfælde, men punktet tages op som en principiel diskussion på mødet i august. Ad 2) Meddelelser fra næstformanden Studenterrådet er til utilfreds med at førsteårsprøvekravet er sat op til 60 ECTS i stedet for 45 ECTS. De vil indlede et forsøg om at afskaffe dette igen og bibeholde de 45 ECTS.

3 Ad 3) Meddelelser fra studieleder Der har været møde i kvote 2 udvalget. Der var tilstrækkeligt med ansøgere til at udfylde alle pladser. Fransk KA: Fransk kandidat har fået en betinget akkreditering på et år. Dette er bl.a. pga. udbuddet af kurser. Tilbagemelding på 14 ugers undervisning fra ledelsesgruppen formelt er det 12 ugers konfrontationstimer + 2 ugers præsenstimer, hvor underviser er til stede og kan svare på spørgsmål, vejledning og andet. Det er dermed ikke undervisning med læsepensum og tilsvarende forberedelse. Det blev fra studentersiden fremsat forslag om, at disse to uger kan ligge til sidst i semestret og har karakter af spørgetimer. SIDE 3 AF 6 Ad 4) Merit- og dispensationsudvalget Studienævnet har taget oversigten til orientering. Ad 5) Evaluering F12 Punktet udsættes til mødet i august. Ad 6) Elektronisk evaluering procedure fremover Der har været stor kritik af den elektroniske evaluering det er svært at få de studerende til at evaluere. Man kan overveje, hvorfor vi evaluerer er det fordi det er lovpligtigt eller er det fordi vi vil forsøge at forbedre undervisningen fremover. Hvad vil vi gerne have ud af evalueringerne SN opfordrer til, at dette tages op som punkter i fagrådene samt i Akademisk Lærerråd. Kan man i stedet overveje at evaluere hele semestre eller hele forløb inklusiv eksamen. SN beslutter, at evaluering skal være elektronisk fremover så må vi tage de udfordringer, der kommer. Punktet tages op igen på mødet i september.

4 Ad 7) Undervisningsplan for F13 Den første ramme er lavet en del kurser har ikke undervisere, men da udbuddet skal meldes ind til STADS senest 15. august, skal rammen godkendes allerede nu. KA-emner på engelsk oversigten er en bruttoliste der skal kun bruges ca. 14 kurser. Listen mangler Litteratur på 4. semester på tysk dette tilføjes. SN godkender oversigten den mere færdige liste over udbuddet sættes på mødet i august. SIDE 4 AF 6 Ad 8) Prøveform B i Grammatik 1 Tidligere har man kunnet tage en samlet eksamen i grammatik 1 og 2 i det efterfølgende semester, hvis man ikke har afviklet grammatik 1 på normal vis. Det skal være muligt med en prøveform B i samme termin ved syge- og reeksamen på 2005-ordningen. Indstillingen fra studieleder godkendes og prøveformen vedtages. Ad 9) Portugisisk BA 2013-ordning Der indsendes et ønske til ministeriet om at ændre navnet på studieordningen senest 1. august, så brasilianske studier tilføjes. Denne ansøgning udarbejdes af studieleder. Studienævnet havde følgende generelle kommentarer til ordningen specifikke kommentarer er udarbejdet i et separat bilag: Der er mange eksaminer på 7,5 ECTS dette kan gå imod den generelle indstilling fra fakultetet. Der savnes desuden variation i eksamensformer inden for hvert semester, så der f.eks. varieres mellem skriftlige og mundtlige eksaminer. SN anbefaler et sted mellem 9 og 11 eksaminer. Ordningen består generelt af rigtig mange eksaminer. Mange mundtlige eksaminer på 20 minutter eller 25 minutter. Det er svært at holde styr på. Det vil være bedre at sætte en fast tid på 30 minutter. SN principgodkender ordningen og afventer en endelig udgave på augustmødet.

5 Ad 10) Engelsk KA 2013-ordning Der er i øjeblikket i gennemsnit 15 studerende på KA-kurserne. Dette åbner for muligheden for at sætte flere studerende på kurserne bl.a. ved at nedskære vægten til 7,5 ECTS i stedet for 15. Dette vil øge udgifter til eksamen, men her kan aktiv undervisningsdeltagelse være en mulighed. SIDE 5 AF 6 Studienævnet havde følgende generelle kommentarer til ordningen specifikke kommentarer er udarbejdet i et separat bilag: Udbud skal gerne hænge sammen over flere semestre det vil sige f.eks. et oversigtskursus (et bredt orienterende kursus) i første semester - efterfulgt af et mere specifikt kursus i semestret efter. SN opfordrer til, at der er mulighed for aktiv undervisningsdeltagelse mindst en gang i semestret og dermed mulighed for kun tre regulære eksaminer. SN principgodkender ordningen og afventer en endelig udgave på augustmødet. Ad 11) Renæssancestudier BA-tilvalg 2007-ordning - revision S. 4: Her skal KA-tilvalg rettes til BA-tilvalg S. 6: Her skal der rettes til det engelske renaissance. Ad 12) Moderne europastudier KA-tilvalg 2013-ordning S. 4: Bacheloruddannelsens opbygning dette skal rettes, da det drejer sig om KA-tilvalg S. 6: Synopsis indgår ikke i bedømmelsen kan dette være rigtigt? SN beslutter, at det skrives ind i ordningen, at synopsen tæller med 1/5. De faglige mål er ens for de to moduler skal der ikke være en progression? Dette er ikke nødvendigt. Udbuddet er som regel tre emner, hvoraf de studerende skal tage to emner. Dette skal forhandles på plads mellem institutterne. SN godkender ordningen.

6 Ad 13) Intranet vs. hjemmesider Senest 1. august sendes et navn fra hvert fag en VIP samt en studerende til Anne Kjølby til en revidering af Sandi og Jørn indkaldes til input til punktet om studieteknik. SIDE 6 AF 6 Ad 14) Eventuelt Studenterrepræsentanterne: Eksamensadministrationen har fungeret rigtig godt det har virket mere afslappet set fra de studerendes side. Meget positivt! KS: Anbefaler at vi tager plagiat op som et punkt i løbet af efteråret. Næste møde: Tirsdag den 21. august 10:15.

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent:

Studienævnsmøde den 22. maj Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 22. maj Sted: Anne Kjølby. Referent: I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 22. maj 2012 M Ø D E R E F E R A T 22. MAJ 2012 Forum Studienævnet Engerom

Læs mere

Studienævnsmøde den 12. december Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 12. december Sted: Mødelokale Anne Kjølby.

Studienævnsmøde den 12. december Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 12. december Sted: Mødelokale Anne Kjølby. I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 12. december 2012 M Ø D E R E F E R A T 13. DECEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale

Studienævnsmøde den 19. september Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 19. september Sted: Mødelokale I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 19. september 2012 M Ø D E R E F E R A T 19. SEPTEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 15. maj Sted: Engerom lokale

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 15. maj Sted: Engerom lokale I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 4. JUNI 2013 Forum Studienævnsmøde

Læs mere

Studienævnsmøde den 14. november Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 14. november Sted: Mødelokale Maiken Møldrup Pedersen

Studienævnsmøde den 14. november Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 14. november Sted: Mødelokale Maiken Møldrup Pedersen I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 14. november 2012 M Ø D E R E F E R A T 14. NOVEMBER 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK ONSDAG DEN 25. JANUAR 2012 Til stede: Afbud: Kirsten Kragh, Jørgen Staun, Laura Havemann, Anne

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 23. januar 2013 kl Sted: Lokale 24.2.

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 23. januar 2013 kl Sted: Lokale 24.2. D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 23. JANUAR 2013 Forum Studienævnet Engerom INSTITUT

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 15. AUGUST 2013 Forum

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK ONSDAG DEN 21. MARTS 2012 Til stede: Afbud: Kirsten Kragh, Dorrit Einersen, Erling Strudsholm,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Til stede: Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studienævnsformand),

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk. Til stede: Anna Lena Sandberg (VIP germansk og romansk), Jørgen Staun (studienævnsformand), D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 19. NOVEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

(AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk).

(AC-vejleder, observatør), Jan Gustafsson (VIP germansk og romansk) og Laura Bech Hansen (studenterrepræsentant for germansk og romansk). D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 22. OKTOBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

5. 37-timers arbejdsuge (bilag 2). Drøftelse og nedsættelse af udvalg (studieleder, studienævnsformand, studienævnssekretær, 1 VIP, 2 studerende)

5. 37-timers arbejdsuge (bilag 2). Drøftelse og nedsættelse af udvalg (studieleder, studienævnsformand, studienævnssekretær, 1 VIP, 2 studerende) D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MARTS 2013 Forum Studienævnet Engerom INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK Møde afholdt: 20. marts

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. AUGUST 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 25. APRIL 2012 Forum Studienævnet for Engelsk,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK FREDAG DEN 30. SEPTEMBER 2011 Til stede: Afbud: Karsten Schou, Jørgen Staun, Laura Havemann,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. DECEMBER 2013 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

Studienævnsmøde den 21. august Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 21. august Sted: Mødelokale Maiken Møldrup Pedersen

Studienævnsmøde den 21. august Studienævnet Engerom. Forum. Møde afholdt: 21. august Sted: Mødelokale Maiken Møldrup Pedersen I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnsmøde den 21. august 2012 M Ø D E R E F E R A T 21. AUGUST 2012 Forum Studienævnet

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 12. OKTOBER 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK

STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK REFERAT AF MØDE I STUDIENÆVNET FOR ENGELSK, GERMANSK OG ROMANSK ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 Til stede: Afbud: Kirsten Kragh, Jørn Boisen, Pernille Rytterhuus,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. DECEMBER 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 21. OKTOBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk INSTITUT

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 16. DECEMBER 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 20. MAJ 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 9. APRIL 2014 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 12. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Dagsorden Studienævnsformanden spurgte, om studienævnet kunne godkende dagsorden. Studienævnet godkendte dagsordenen.

Dagsorden Studienævnsformanden spurgte, om studienævnet kunne godkende dagsorden. Studienævnet godkendte dagsordenen. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T 25. JUNI 2019 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk Møde afholdt 19. juni 2019,

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk & Romansk I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 15. DECEMBER 2016 22. DECEMBER 2017 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk

Læs mere

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted:

BILAG A. Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2016 fra kl. 10:30-12:00. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET BILAG A M Ø D E R E F E R A T 13. JUNI 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Læs mere

Formanden ændrede rækkefølgen for behandling af dagsordenspunkter,

Formanden ændrede rækkefølgen for behandling af dagsordenspunkter, I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K & R O M A N S K K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 15. 22. DECEMBER FEBRUAR 2017 2016 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted:

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 18. april 2016 fra kl. 10:00-12:30. Sted: I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. APRIL 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde afholdt:

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 18. MARTS 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk INSTITUT FOR ENGELSK, GERMANSK

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 19. FEBRUAR 2014 Forum Studienævnet for Engelsk,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 1-faglig Kandidat 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for den 1-faglige kandidatuddannelse

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI

Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I M Ø D E R E F E R A T 03. DECEMBER 2016 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen.

Dekanen har foreslået, at uddannelsesledere bliver sektionsledere. Pia Bramming informerer UFU, når der er nyt i sagen. Møde den: 13 november 2013 kl. 12-16. ekstra tid pga. undervisningsplaner Lok. B101a i Emdrup og lok. 2113-252 på Trøjborg Møde i Uddannelsesfagudvalget for Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab REFERAT

Læs mere

Studienævnet ved INSS. Studienævnet ved INSS. Forum. Møde afholdt: Sted: INSS Peter Christiansen. Referent:

Studienævnet ved INSS. Studienævnet ved INSS. Forum. Møde afholdt: Sted: INSS Peter Christiansen. Referent: I N S T I T U T F O R N O R D I S K E S T U D I E R O G S P R O G V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet ved INSS MØDEREFERAT 11. DECEMBER 2008 Forum Studienævnet ved

Læs mere

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk

Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk M Ø D E R E F E R A T 1. JULI 2015 Forum Studienævnet for Engelsk, Germansk

Læs mere

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Undervisningsevalueringsrapport for Foråret 2016 på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer

Læs mere

Evalueringsrapport - efteråret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Evalueringsrapport - efteråret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Evalueringsrapport - efteråret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Fordeling af evalueringsresultater Indledningsvis angives, hvor mange af de evaluerede kurser, der placerer sig i de enkelte

Læs mere

Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012

Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012 014-0014/14-4761 Referat af møde i studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling Den 11. december 2012 Deltagere: Signe Hørby Aller, Leo Catana, Gerd Christensen, Maja Brandenhoff Hansen, Klaus Bruhn

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen

Fraværende: Dorte Kousholt, Lene Myong, Iram Khawaja (suppleant), Tea Berg Skailand, Lene Mejer Frederiksen Møde den: 23. oktober 2015 A 011 Uddannelsesnævnsmøde Pædagogisk psykologi Referat Til stede: Charlotte Mathiassen, Simon Nørby, Kristine Kousholt, Anne Maj Nielsen (afdelingsleder), Tanja Louise Rasmussen,

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson.

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Studieleder kommenterede, at punkt 8 bortfalder. Dette vil blive drøftet af forperson og næst-forperson. K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Studienævnsmedlemmerne på Sociologi: Charlotte Baarts (Forperson, Studieleder), Jakob Demant,

Læs mere

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard,

Læs mere

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen.

Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard Jensen, Ann-Louise Hald, Studievejledningen på NAT, Erik Bjerregaard Pedersen. Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 9. november 2017 Sted: WP 19, 3. sal mødelokale 402 Deltagere: Judith Kuntsche, Pernille Lundsgaard

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi

AARHUS UNIVERSITET REFERAT. Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi Møde den: 6. september 2013 D 120 UFU-møde - Pædagogisk psykologi REFERAT Til stede: Charlotte Mathiassen, Dorte Kousholt, Simon Nørby, Sebastian Damkjær-Ohlsen, Rikke Friis, Lene Myong, Nina Rasmussen,

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance

M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI Videnskabeligt personale (VIP): Laura Luise Schultz (formand for SN og fagudvalgsformand for Teater og Performance I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 3. JUNI 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Saxo Studienævn. Saxo Studienævn. Forum. Møde afholdt 28. januar 2019 kl Sted Sara Holm-Meier. Referent

Saxo Studienævn. Saxo Studienævn. Forum. Møde afholdt 28. januar 2019 kl Sted Sara Holm-Meier. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Saxo Studienævn M Ø D E R E F E R A T 23. JANUAR 2019 Forum Saxo Studienævn SAXO-INSTITUTTET Møde afholdt 28. januar

Læs mere

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2012 kl Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent:

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 13. juni 2012 kl Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent: I N S T I T U T F O R P S Y K O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 19. JUNI 2012 Forum Studienævnsmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI Møde afholdt: 13. juni 2012 kl. 14.00

Læs mere

I N S T I T U T F O R K U N S T - OG K U L T U R V I D E N S K A B. Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab R E F E R A T.

I N S T I T U T F O R K U N S T - OG K U L T U R V I D E N S K A B. Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab R E F E R A T. I N S T I T U T F O R K U N S T - OG K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato: 3.

Læs mere

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved. Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Foreløbig version Studieordning for tværfag udbudt på KA-studieordningerne ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Formulering af studieelement til indsættelse i de respektive KA-studieordninger

Læs mere

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 31. oktober 2012 kl Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent:

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 31. oktober 2012 kl Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent: I N S T I T U T F O R P S Y K O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 8. NOVEMBER 2012 Forum Studienævnsmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI Møde afholdt: 31. oktober 2012 kl.

Læs mere

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 5. september Sted: Lokale

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 5. september Sted: Lokale I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Rune Gade, Anne Ring Petersen, Karen Vedel, Annemette Kirkegaard, Rosemarie Nørgaard Visby,

Læs mere

Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 15. maj 2007, kl i mødelokale 424, bygning 1481

Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 15. maj 2007, kl i mødelokale 424, bygning 1481 DET PSYKOLOGISKE STUDIENÆVN, AARHUS UNIVERSITET Referat fra møde i Det psykologiske Studienævn tirsdag den 15. maj 2007, kl. 09.15 i mødelokale 424, bygning 1481 Til stede: I. Preben Bertelsen, Henrik

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 7. juni 2017

Referat fra studienævnsmøde onsdag den 7. juni 2017 Referat fra studienævnsmøde onsdag den 7. juni 2017 Deltagere: Kim Møller, Annick Prieur, Christian Klement, Julie Roed Erhardsen, Krista Bjerknæs Fallesen, Malene Søndergaard Petersen, Paw Thisted Møller

Læs mere

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 7. september Sted: Lokale

SN-IKK. Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 7. september Sted: Lokale I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET SN-IKK R E F E R A T 14. SEPTEMBER 2016 Forum Studienævnsmøde kl. 13.00-15.00 Mødedato: Onsdag

Læs mere

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013

Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Studienævn for Uddannelse og Læring Sohngårdsholmsvej 2 9000 Aalborg Janice Vester Telefon: 9940 7466 Email: janice@learning.aau.dk Dato: 23.10.2013 Referat af studienævnsmøde den 1. oktober 2013 Til stede:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted

Deltagere studerende: Christian Hoe, Ulisa Jeyaratnam, Amalie Hahn Jensen, Anders Thastum Vedsted Møde den: 15. august 2017, kl. 14.00 17.00 Bygning og lokale: 1260-310 Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Referat Deltagere VIP: Mette Vinther Skriver, Morten Frydenberg, Viola Burau og Loni Leddere

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde. mandag den 6. november 2017

Referat fra studienævnsmøde. mandag den 6. november 2017 Referat fra studienævnsmøde mandag den 6. november 2017 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 3. oktober 3. Evalueringer 4. semester (herunder cybercrime/radikaliserings-spørgsmålet)

Læs mere

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen

Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Referat fra studienævnsmødet den 10. marts 2010 Tilstede: Lars Gelsing, Preben Sander Kristensen, John Kuada, Henrik Fladkjær, Erling Jensen, Poul G. Sørensen, Nanna Damgaard og Carsten Rune Jensen Afbud:

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af ny studienævnssekretær

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og præsentation af ny studienævnssekretær I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Studienævnet Institut for Kunst- og Kulturvidenskab M Ø D E R E F E R A T Forum SN-IKK Mødedato:

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 6. marts Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent:

Studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt: 6. marts Sted: ØF 2A, Signe Bech. Referent: I N S T I T U T F O R P S Y K O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 13. MARTS 2013 Forum Studienævnsmøde INSTITUT FOR PSYKOLOGI Møde afholdt: 6. marts 2013 Sted: ØF

Læs mere

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen

Jo de Mey IMM Kardiovaskulær og Renal Forskning Studerende Emma Bjørk Olsen Studiekoordinator Susanne Nicolaisen Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for farmaci Dato og tidspunkt: 14. december 2017 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale O94 Campus Deltagere: Studienævnsformand Judith

Læs mere

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard,

Læs mere

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder

Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard, Studieleder Malthe Grindsted Ulrik, AC-Studievejleder K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R M E D I E R, E R K E N D E L S E O G F O R M I D L I N G Att. Medlemmerne af studienævnet for Medier, Erkendelse og Formidling, Henrik Søndergaard,

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015

Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Referat af møde i Studienævn for Jura den 12. maj 2015 Tilstedeværende: Lone Hansen (Studieleder), Hans Viggo Godsk Pedersen (Formand), Charlotte Langer Søndergaard (næstformand), Ayo Næsborg-Andersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Orientering fra Studienævnets formand Møde den: 10. juni, 2014, kl. 10.00-12.00 Studienævn for Sygeplejevidenskab REFERAT Lokaler: Aarhus: Værkstedet, Sygepleje Emdrup: 1. sal indgang B8 Deltagere: Studieleder Kirsten Frederiksen, lektor Bente

Læs mere

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent

Odontologisk Studienævn. Forum. Møde afholdt 10. februar Sted Karina Rømer. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T M Ø D E R E F E R A T - G O D K E N D T 10. FEBRUAR 2016 Forum Odontologisk Studienævn AFDELING

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi

Studienævnet ved Institut for Antropologi K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Til medlemmerne af studienævnet M Ø D E I N D K A L D E L S E 26. AUGUST 2016 Forum Studienævnet

Læs mere

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn. Tid: 20. juni 2016, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 5. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 20. juni 2016, kl. 13-15 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen (studieleder

Læs mere

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00

Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Institut for Statskundskab og Samfundsfag, Aarhus Universitet 11. december 2016 Referat fra møde 11/16 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Onsdag den 7. december 2016, kl. 10:15 12:00 Til stede:

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Jura den 3. september Tilstedeværende: Camilla Hørby Jensen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Lone Hansen, Bugge Thorbjørn Daniel, Charlotte Langer Søndergaard, Gry Friis Vinterlie

Læs mere

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 24. marts 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147

Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn Tid: 24. marts 2017, kl Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Referat af 3. møde i Det Juridiske Fagstudienævn 2017 Tid: 24. marts 2017, kl. 10-11 Sted: Juridisk Institut, bygning 1410, lokale 147 Det Juridiske Fagstudienævn Til stede Professor Jørgen Albæk Jensen

Læs mere

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015

Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015 Referat af studienævnsmødet, Sociologi den 4. november 2015 Referatet skal godkendes på det næstkommende studienævnsmøde d. 16. december 2015. Til stede: Trond Beldo Klausen, Jakob Skjøtt-Larsen, Anja

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi

SYDDANSK UNIVERSITET Studienævn for Audiologi og Logopædi SYDDANSK UNIVERSITET RB/mka Studienævn for Audiologi og Logopædi 13.09.06 Referat af møde i Studienævn for Audiologi og Logopædi onsdag den 4. september 2006 kl. 12.01 Til stede: Rineke Brouwer, Ture Andersen,

Læs mere

Møde i studienævn for idræt og sundhed

Møde i studienævn for idræt og sundhed Uddannelse & Kvalitet, Sundhedsvidenskab Referat Emne: Møde i studienævn for idræt og sundhed Dato: 14. februar 2018. Dato og tidspunkt: 2. februar 2018 kl. 12.00 14.50. Sted: Deltagere: Mødelokale 6 -

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Desuden deltog: Benedicte Fonnesbech-Wulff (BFW) Anton Skovsgaard Christensen (ASC) Afbud: Sheila Aakeson, Simon Turner

Desuden deltog: Benedicte Fonnesbech-Wulff (BFW) Anton Skovsgaard Christensen (ASC) Afbud: Sheila Aakeson, Simon Turner K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Saxo Studienævnet M Ø D E R E F E R A T 14. DECEMBER 2018 Forum Saxo Studienævn SAXO-INSTITUTTET Møde afholdt 19.

Læs mere

Møde 3/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Afbud Flemming Saugmann Brun (FSB)

Møde 3/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Afbud Flemming Saugmann Brun (FSB) Møde 3/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Referat Tid: 13. marts 2018, kl. 13.15-15.15 Sted: Lokale 126, bygning 1330 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Til stede Anne Binderkrantz

Læs mere

Referat fra studienævnsmøde tirsdag den 13. september 2016

Referat fra studienævnsmøde tirsdag den 13. september 2016 Referat fra studienævnsmøde tirsdag den 13. september 2016 Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra SN-mødet 6. juni 3. Skal bachelor i Organisatorisk læring være adgangsgivende

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015

M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 8. APRIL 2015 Forum Studienævnet for Kunst- og Kulturvidenskab Møde afholdt:

Læs mere

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 23. januar Sted: Lokale Referant: Christina Lucht Hougaard

Forum Studienævnsmøde kl Mødedato: Onsdag den 23. januar Sted: Lokale Referant: Christina Lucht Hougaard I N S T I T U T F O R K U N S T - O G K U L T U R V I D E N S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Rune Gade, Anne Ring Petersen, Karen Vedel, Annemette Kirkegaard, Stig Jarl, Anne Fastrup, Maria

Læs mere

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig

Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Referat fra studienævnsmødet den 27. maj 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing og Ditte Hartvig Afbud: John Kuada, Rasmus Lindgaard Christensen, Christine

Læs mere

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen

Studienævnsmøde. Sted: Lokale Morten Melander Olsen S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T M Ø D E R E F E R A T 24. FEBRUAR 2010 Forum: Møde afholdt: Studienævnsmøde Tirsdag den 23. februar ØSTER FARIGMAGSGADE 5

Læs mere

Saxo Studienævn. Saxo Studienævn. Forum. Møde afholdt 25. januar 2018 kl Sted Sara Holm-Meier. Referent

Saxo Studienævn. Saxo Studienævn. Forum. Møde afholdt 25. januar 2018 kl Sted Sara Holm-Meier. Referent K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Saxo Studienævn M Ø D E R E F E R A T 22. JANUAR 2018 Forum Saxo Studienævn SAXO-INSTITUTTET Møde afholdt 25. januar

Læs mere

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009

Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Referat fra studienævnsmødet den 11. februar 2009 Tilstede: Erling Jensen, Henrik Find Fladkjær, Preben Sander Kristensen, Lars Gelsing, Jimmi Kristiansen og Nanna Damgaard Afbud: Ditte Hartvig, Anders

Læs mere

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl

Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Kroghstræde 7 9220 Aalborg Ø www.socialkandidat.dk Studienævnsmøde mandag d. 13. februar 2017, kl. 13.00 15.00 Sted: Aalborg:

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse

Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Ansvar for opdatering: Studieleder, Vicestudieleder Kilde: Delpolitik for rekruttering og optagelse Årshjul for studienævnet for Tysk/Spansk 2018 Opdateret: 02.10.17 Tid Opgave Kilde / Ansvar Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have

Læs mere

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel.

Ordinært studienævnsmøde. Forum. Møde afholdt 10. november 2017, 10:00-12:30. Mødelokale 6B-0-36, Søndre Campus. Sted. Mette Juhl Vedel. KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET Til medlemmerne af Studienævnet for Teologi (2017) Stud.theol. Thomas Neergaard (næstformand) Stud.theol. Søren Frank Jensen Stud.theol. Maria Snejbjerg Louring

Læs mere

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar

Tid Opgave Kilde Ansvarlig Noter Behandlet på møde Januar Årshjul for uddannelserne under Filosofisk studienævn Godkendt den 11. januar 2018 Opdatere BA-uddannelsens markedsføringssider så de er tilpasset målgruppen Hvilke aktører skal uddannelsen have kontakt

Læs mere

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 26. februar 2019

Referat af studienævnsmøde tirsdag den 26. februar 2019 Referat af studienævnsmøde tirsdag den 26. februar 2019 Til stede: Pia Elberg (PBE), formand Xenia Jørgensen Uth (XJU), næstformand Jesper Franch (JF) Erika Spaich (ES) - deltog fra punkt 6 Lars Domino

Læs mere

Møde 6/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Gydesen (JVG), Jannik Fenger (JF), Flemming Saugmann Brun (FSB), Hanna- Afbud

Møde 6/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag. Gydesen (JVG), Jannik Fenger (JF), Flemming Saugmann Brun (FSB), Hanna- Afbud Møde 6/18 i Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag Referat Tid: 20. juni 2018, kl. 13.15 15.15 Sted: Institut for Statskundskab, bygning 1330, lokale 126 Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag

Læs mere