Studietilfredshed for deltidsstuderende 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studietilfredshed for deltidsstuderende 2015"

Transkript

1 Studietilfredshed for deltidsstuderende 15 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 15 Svarprocent: 45% (9 ud af 1344 mulige) Hovedrapport

2 Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder og Prioriteringskort - prioritering af det videre arbejde 4. Specifikke spørgsmål under fokusområderne (Organisering af uddannelsen, Administrationen, Undervisningen, Underviseren, Fysisk miljø & Udstyr) 5. Baggrundsresultater: Resultater opsplittet på baggrundsoplysninger 6. Tabeller: Hovedresultater for akademiets fagmoduler 7. Appendiks Indledning Denne rapport belyser studieglæde, udbytte og loyalitet for de studerende på () og viser, hvor man mest effektivt kan sætte ind med udviklingsarbejdet. I alt har 1344 studerende haft mulighed for at besvare spørgeskemaet, og af disse har 9 valgt at svare. har således opnået en svarprocent på 45%. Anonymiteten sikres ved at enkeltbesvarelser ikke kobles med respondenternes identitet. Endvidere bliver der ikke udarbejdet rapporter, hvor der er færre end 5 besvarelser. Formål De overordnede formål med denne rapport er at støtte op om arbejdet med: at sikre at ressourcer anvendes effektivt på akademiet at sikre at kvaliteten af de udbudte fagmoduler er tilfredsstillende at skabe dialog og læring på tværs af områder decentralt på institutionen omkring det løbende forbedringsarbejde Et dialogværktøj Analyserne indeholdt i rapporterne hjælper akademiet i dialogen omkring: Early warning - dvs. "har vi et problem?" at identificere ændringer i de studerendes opfattelser - dvs. "gør vi det rigtige?" at identificere de områder, der BETYDER noget for de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet - dvs. "hvordan kommer vi videre?" at evaluere forbedringsinitiativer - dvs. "gjorde vi det rigtigt?" Datagrundlag Dataindsamlingen er gennemført fra oktober - december 15. I alt 25 akademi- og diplomstuderende fra 7 erhvervsakademier landet over har deltaget i undersøgelsen. I 14 deltog 2194 studerende fra de samme 7 erhvervsakademier, hvilket betyder, at antallet af svar i 15 er lavere end i 14. Resultater i rapporten I rapporten finder du følgende resultater, som hver især giver dig forskellige svar: Årets samlede resultat. Hvad er status? Sammenligning med andre resultater. Hvordan adskiller vi os fra gennemsnittet? Resultater for fagmodulerne på akademiet. Hvad er resultatet for hvert enkelt fagmodul? Projektledelse Ennova har varetaget analysen og rapporteringen og for visse akademier også dataindsamlingen. [2]

3 Datagrundlag Antal mulige svar Antal svar Svarprocent OVERSIGT OVER SVARPROCENTER 25 51% % Erhvervsakademi Kolding % Erhvervsakademi MidtVest % Erhvervsakademi Sydvest % Erhvervsakademi Aarhus % Erhvervsakademiet Lillebælt % Københavns Erhvervsakademi % Fagmoduler på Afsætningsstrategi % Coaching og konflikthåndtering 25 5 % Det personlige lederskab % Det strategiske lederskab % Ejendomshandel I % Ejendomshandel II 56 71% Erhvervsjura i den finansielle sektor 56 % Erhvervsøkonomi % Fast Ejendom % Finansielle forretninger % Forandringsledelse % Global økonomi % Kommunikation i praksis % Ledelse i praksis % Ledelse og medarbejdere % Ledelse og organisation % Logistik % Online kommunikation % Operationelt indkøb % Organisation og arbejdspsykologi % Salgspsykologi og grundlæggende salg % Samfundsøkonomi % Statistik % Strategisk kommunikation % Supplychain Management % Videregående programmering % Virksomhedens Investering og Finansiering % Økonomistyring i praksis % Årsrapport og regnskabsanalyse 5 25% Lokationer på Cphbusiness City % Cphbusiness Lyngby % Cphbusiness Søerne % [3]

4 Konklusion Samlet set lille tilbagegang for Cphbusiness Målingen i 15 for Cphbusiness viser samlet set en lille negativ udvikling i resultaterne for Studieglæde, Udbytte samt Loyalitet. Cphbusiness er gået tilbage på to parametre, mens Udbytte ikke har ændret sig. Akademier ligger således stadig en smule under niveauet for resten af landet. Overordnet vurdering Studieglæde, Udbytte og Loyalitet Studieglæde, Udbytte og Loyalitet Studieglæde går 2 indekspoint tilbage til indeks 67, hvilket stadig er under landsgennemsnittet. Mens Loyalitet falder med 1 indekspoint til 75, forbliver Udbytte på samme niveau som i 14 på 71 indekspoints. Begge er stadig en smule under landsgennemsnittet. Elevernes tilfredshed med valget af fagmodul samt det faglige niveau på fagmodulet er topscorere med hhv. og indekspoints. Cphbusiness andel af Ambassadører er faldet med 4%-point til 38%, hvilket svarer til en præstation under landsgennemsnittet. Dette er en tilbagegang, og Cphbusiness har nu 5%-point mindre andel af Ambassadører og Kernen til sammen end landsgennemsnittet. Underviseren og Administrationen klarer sig bedst i forhold til de øvrige indsatsområder På indsatsområderne opnår Cphbusiness relativt ens vurderinger med ændringer på højst 1 indekspoint. Underviseren adskiller sig dog, og opnår fortsat den højeste score med indeks 82. Vurderingerne ligger generelt på et fint niveau, dog lidt under landsgennemsnittet. Fysisk miljø og Udstyr opnår det mindst tilfredsstillende resultat med indeks, og ligger dermed 4 indekspoint under landsgennemsnittet. Prioriter Undervisningen og Organiseringen af fagmodulet for at forbedre Studieglæden Anbefaling til fremadrettede prioriteringsområder I det kommende forbedringsarbejde er det vigtigt at tage hensyn til de fokusområder, der har den største betydning for Studieglæden, hvis netop Studieglæden skal forbedres. Et fokusområde som tillægges høj betydning og som samtidig vurderes relativt lavt (eller højt), er de områder som bør prioriteres (eller vedligeholdes). Hvis Cphbusiness vil fastholde eller forbedre resultaterne frem mod næste måling, bør fokus rettes mod: Undervisningen: Her skal der fokuseres på at forbedre koblingen mellem teori og praksis i undervisningen samt sikre en passende variation i den anvendte undervisningsform. Organisering af fagmodulet: For at øge vurderingen af denne, skal fagmodulerne i højere grad være velstruktureret og eleverne skal i højere grad have kendskab til de krav der stilles for at kunne fuldføre fagmodulet Fokusområder på et operationelt niveau Uddannelserne Top og bund De to mest velfungerende fagmoduler for så vidt angår Studieglæde er: Forandringsledelse (89 indekspoint) Afsætningsstrategi (86 indekspoint) De 2 mest udfordrede fagmoduler for så vidt angår Studieglæde er: Ejendomshandel II (42 indekspoint) Operationelt indkøb (38 indekspoint) [4]

5 Vurdering Vurdering Vurdering Studieglæde, Udbytte og Loyalitet Studieglæde Studieglæden er et udtryk for, hvor tilfredse de studerende overordnet set er med deres fagmodul, hvordan de studerende vurderer fagmodulet i forhold til et ideal, samt deres motivation på fagmodulet [-3] [-3] Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med fagmodulet? 2. Forestil dig det perfekte fagmodul. Hvor tæt på dette ideal er fagmodulet? 3. Jeg føler mig motiveret på fagmodulet Udbytte Udbytte er et udtryk for, hvor tilfredse de studerende er med deres faglige udbytte og niveau på uddannelsen, fagmodulets anvendelighed, samt om deres forventninger til akademiet er blevet indfriet Udbytte 4. Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte af fagmodulet? 5. Hvor tilfreds er du med det faglige niveau på fagmodulet? 6. Hvor tilfreds er du med fagmodulets anvendelighed? 7. De forventninger jeg havde til Cphbusiness academy, inden jeg startede, er blevet indfriet Loyalitet Loyalitet er et udtryk for i hvilken udstrækning de studerende føler at de har valgt det rigtige fagmodul, samt om de vil anbefale fagmodulet til andre. 75 Loyalitet 8. Jeg vil anbefale fagmodulet til andre 9. Jeg føler, at jeg har valgt det rigtige fagmodul [5]

6 Lav LOYALITET Høj Segmentering Segmentering Figuren viser, hvordan de studerende kan inddeles i typer ud fra samspillet mellem deres studieglæde og loyalitet. DE TROFASTE AMBASSADØR Nederst på denne side kan du se den konkrete sammensætning af de studerende på Cphbusiness academy. KERNEN PÅ-VEJ-VÆK DE TROLØSE Lav STUDIEGLÆDE Høj AMBASSADØR Ambassadører kendetegnes ved høj studieglæde og høj loyalitet. Deres yderst positive holdning bevirker, at de bidrager positivt til akademiets virke, og at de anbefaler akademiet og fagmodulet til venner og bekendte. KERNEN Kernen er positivt stemt over for akademiet og fagmodulet og er kendetegnet ved en mellem til høj studieglæde og loyalitet. De bidrager ligesom Ambassadørerne positivt til akademiets virke. DE TROFASTE De Trofaste udtrykker lav studieglæde og mellem til høj loyalitet. Til trods for den lave studieglæde er der således fortsat nogle forhold der gør at de studerende i dette segment føler at de har valgt det rigtige fagmodul og vil anbefale dette til andre. DE TROLØSE De Troløse udtrykker en mellem til høj studieglæde kombineret med en lav loyalitet. For denne type studerende er tilstedeværelsen af studieglæde tilsyneladende ikke ensbetydende med en høj loyalitet. PÅ-VEJ-VÆK På-vej-væk segmentet er kendetegnet ved en kombination af lav studieglæde og lav loyalitet. Studerende i dette segment er således generelt negativt indstillede over for fagmodulet og deltager givetvis mere af nød end af lyst. Typer af studerende på. Tallet i [ ] viser udviklingen siden sidste måling. Er den mindre end +/- 1 %-point angives det som [%]. Ambassadør Kernen De trofaste De troløse På-vej-væk 38% [-4] 37% 8% 4% 13% [+2] 43% [-6] 37% [+2] 6% 3% 11% [+2] [6]

7 Vurdering Vurdering Vurdering Studieglæde, Udbytte og Loyalitet på tværs af Studieglæde Her kan I se niveauet for studieglæde på tværs af. Studieglæde [-8] [+1] [+4] Cphbusiness City Cphbusiness Lyngby Cphbusiness Søerne Udbytte Her kan I se niveauet for udbytte på tværs af. Udbytte [-3] [+8] [+3] Cphbusiness City Cphbusiness Lyngby Cphbusiness Søerne Loyalitet Her kan I se niveauet for loyalitet på tværs af. Loyalitet 75 [-4] 83 [+9] [+3] Cphbusiness City Cphbusiness Lyngby Cphbusiness Søerne [7]

8 LOYALITET LOYALITET UDBYTTE Ekstern benchmarking Studieglæde og Udbytte Figuren viser Studieglæde samt Udbytte for 9 sammenlignet med landets øvrige erhvervsakademier Erhvervsakademi Kolding 2. Erhvervsakademi MidtVest 3. Erhvervsakademi Sydvest 4. Erhvervsakademi Aarhus 5. Erhvervsakademiet Lillebælt 6. Københavns Erhvervsakademi Fagmoduler på STUDIEGLÆDE Studieglæde og Loyalitet Figuren viser Studieglæde samt Loyalitet for sammenlignet med landets øvrige erhvervsakademier Erhvervsakademi Kolding 2. Erhvervsakademi MidtVest 3. Erhvervsakademi Sydvest 4. Erhvervsakademi Aarhus 5. Erhvervsakademiet Lillebælt 6. Københavns Erhvervsakademi Fagmoduler på STUDIEGLÆDE Udbytte og Loyalitet Figuren viser Udbytte samt Loyalitet for Cphbusiness academy sammenlignet med landets øvrige erhvervsakademier Erhvervsakademi Kolding 2. Erhvervsakademi MidtVest 3. Erhvervsakademi Sydvest 4. Erhvervsakademi Aarhus 5. Erhvervsakademiet Lillebælt 6. Københavns Erhvervsakademi Fagmoduler på UDBYTTE [8]

9 Lav VURDERING Høj Hvor skal der sættes ind for at forbedre de studerendes Studieglæde, Udbytte og Loyalitet? Prioriteringskortene viser vejen Rapporten har indtil nu vist Studieglæde, Udbytte og Loyalitet blandt de studerende på. TILPAS VEDLIGEHOLD Det overordnede prioriteringskort viser de studerendes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for de studerendes Studieglæde, Udbytte og Loyalitet. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind. OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj Sådan tolker du Prioriteringskortene Rapporten har indtil nu vist, hvor godt de studerende trives. Prioriteringskortene på de følgende sider kan hjælpe med at udpege de områder, hvor en forbedring vil have den største effekt på de studerendes Studieglæde, Udbytte og Loyalitet. Det er nemlig ikke nok kun at kigge på vurderingerne af fokusområderne. Det er også nødvendigt, at sammenholde vurderingerne med, hvilken effekt de enkelte områder har på de studerendes Studieglæde, Udbytte og Loyalitet. PRIORITER Indsatsområder Høj betydning + Lav vurdering: De områder, hvor vurderingen er relativ lav, samtidig med at området er af stor betydning for studieglæden og loyaliteten, bør prioriteres i det omfang det er muligt. Ethvert forbedringsarbejde bør tage afsæt i indsatsområderne, da en indsats her vil give det største afkast og dermed større Studieglæde, Udbytte og Loyalitet. VEDLIGEHOLD Styrker Høj betydning + Høj vurdering: Dette område kan betragtes som en styrke. Det har stor betydning for de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet, samtidig med at vurderingen på området er relativ høj. Hvis den høje vurdering fastholdes eller forbedres vil man vedligeholde eller endda forbedre de nuværende resultater. Området bør - trods den gode vurdering - derfor ikke nedprioriteres, da dette vil få stor negativ effekt på resultaterne. Find de ting I gør rigtigt og gør mere af det. TILPAS Muligheder Lav betydning + Høj vurdering: I dette område er vurderingerne relativt høj, men området er ikke af særlig høj betydning for de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet. Her kan det være relevant enten at nedjustere ressourceforbruget eller i højere grad kommunikere den høje vurdering til de studerende, så området får større betydning og dermed i højere grad vil påvirke deres studieglæde, udbytte og loyalitet. OBSERVER Svagheder Lav betydning + Lav vurdering: Områder med begrænset betydning og lav vurdering skal kun prioriteres, hvis der er en forventning om, at området i fremtiden vil få større betydning for de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet. Følg udviklingen på området. [9]

10 VURDERING Vurdering Hvor skal der sættes ind for at forbedre de studerendes Studieglæde, Udbytte og Loyalitet? Vurdering af fokusområder Figuren viser de studerendes vurdering af de fem overordnede områder, som påvirker Studieglæde, Udbytte og Loyalitet. Alle områder behandles i detaljer i resten af rapporten, hvor du kan se de specifikke spørgsmål, der danner de viste resultater Organisering af fagmodulet Administrationen Undervisningen Underviseren Fysisk miljø & Udstyr Effekt på Studieglæde, Udbytte og Loyalitet I cirkeldiagrammet kan du se, hvilke områder der har størst betydning for de studerende på Cphbusiness academy. Bemærk: De angivne procentsatser gælder i forhold til Loyalitet (slutmålet i modellen). 23% Organisering af fagmodulet 13% Administrationen 45% Undervisningen 12% Underviseren 7% Fysisk miljø & Udstyr Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort viser de studerendes vurdering af de overordnede områder i kombination med den effekt, en forbedring vil have for de studerendes Studieglæde, Udbytte og Loyalitet. Når I skal udvælge indsatsområder, kan prioriteringskortene inspirere jer i debatten om, hvor der skal ske forbedringer hos jer. Prioriteringskortet er med andre ord et hjælperedskab og ikke en facitliste over, hvor der skal sættes ind TILPAS VEDLIGEHOLD Underviseren Administrationen Organisering af fagmodulet Undervisningen Fysisk miljø & Udstyr OBSERVER PRIORITER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER Organisering af fagmodulet Undervisningen VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS Administrationen Underviseren OBSERVER Fysisk miljø & Udstyr [1]

11 Vurdering Vurdering Organisering af fagmodulet Gennemgang af de fem indsatsområder De fem indsatsområder er dem du aktivt kan arbejde med for at forbedre den samlede studieglæde, udbyttet og loyaliteten. Derfor gennemgår vi på de følgende sider indsatsområderne hver for sig. Vi viser en vurdering af hvert spørgsmål, der er stillet for at vurdere forholdet. Prioriteringsskemaet på de følgende sider er kun gældende for det enkelte forhold. For at du kan vide, hvilken placering forholdet har i det overordnede prioriteringskort, kan du kigge øverst til højre på siden. Der har vi angivet, hvor du er i kortet, og hvad du derfor bør gøre. Organisering af fagmodulet Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Organisering af fagmodulet på. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Organisering af fagmodulet [+2] [+3] Organisering af fagmodulet 15. fagmodulet er velstruktureret 16. Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre fagmodulet 19. Jeg får passende information om ændringer i fagmodulet (fx aflysning af timer, nye deadlines for opgaver mv.). Jeg har nem adgang til information, der er relevant for fagmodulet Det/De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Organisering af fagmodulet på. [+2] 3. Vejledningen jeg modtog om fagmodulet, før jeg startede, var god [11]

12 VURDERING Organisering af fagmodulet Prioriteringskort for Organisering af fagmodulet Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Organisering af fagmodulet, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af Organisering af fagmodulet på. Bemærk, at spørgsmål 18 kun er stillet til nogle studerende. Hvor mange kan ses på næste side TILPAS 3 OBSERVER Lav VEDLIGEHOLD PRIORITER EFFEKT AF EN FORBEDRING Høj PRIORITER 15. fagmodulet er velstruktureret 16. Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre fagmodulet VEDLIGEHOLD 19. Jeg får passende information om ændringer i fagmodulet (fx aflysning af timer, nye deadlines for opgaver mv.). Jeg har nem adgang til information, der er relevant for fagmodulet TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 3. Vejledningen jeg modtog om fagmodulet, før jeg startede, var god [12]

13 Organisering af fagmodulet 17. Jeg modtog vejledning om fagmodulet, før jeg startede på Cphbusiness academy. Ja Nej 45% 55% 52% 48% 17a. Savnede du vejledning? Bemærk, at spørgsmål 17a kun er stillet til elever der har svaret nej til ovenstående spørgsmål. Ja Nej 23% 77% % % 18. Antallet af undervisningstimer, set i forhold til pensummet på fagmodulet, er... For lavt Passende For højt Ved ikke 33% 62% 5% 27% 65% 5% [13]

14 VURDERING Vurdering Administrationen Administrationen Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Administrationen på. 82 [+2] Administrationen 23. Medarbejderne i administrationen er venlige og imødekommende 24. Medarbejderne i administrationen er gode til at besvare mine henvendelser Prioriteringskort for Administrationen 82 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Administrationen, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af Administrationen på OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 24. Medarbejderne i administrationen er gode til at besvare mine henvendelser VEDLIGEHOLD [Ingen punkter] TILPAS 23. Medarbejderne i administrationen er venlige og imø dekommende OBSERVER [Ingen punkter] [14]

15 Vurdering Vurdering Undervisningen Undervisningen Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Undervisningen på. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Undervisningen Undervisningen 35. Jeg oplever, at undervisningen for det meste har et højt fagligt niveau 36. Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen 37. Der er en passende variation i den anvendte undervisningsform 38. Jeg føler mig tryg ved at deltage aktivt i undervisningen Det/De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Undervisningen på Jeg er tilfreds med lærebøgerne på fagmodulet [15]

16 VURDERING Undervisningen Prioriteringskort for Undervisningen TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Undervisningen, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af Undervisningen på OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 36. Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen 37. Der er en passende variation i den anvendte undervisningsform VEDLIGEHOLD 35. Jeg oplever, at undervisningen for det meste har et højt fagligt niveau TILPAS 38. Jeg føler mig tryg ved at deltage aktivt i undervisningen OBSERVER 39. Jeg er tilfreds med lærebø gerne på fagmodulet [16]

17 Vurdering Vurdering Underviseren Underviseren Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Underviseren på. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Underviseren [+3] Underviseren. Underviseren/e er engageret i undervisningen 41. Underviseren/e er velforberedt 42. Underviseren/e er god til at lære fra sig 43. Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentationer mv.) fra min underviser/e Det/De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Underviseren på Underviseren/e anvender IT i undervisningen i et passende omfang [17]

18 VURDERING Underviseren Prioriteringskort for Underviseren 9 TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Underviseren, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af Underviseren på OBSERVER Lav 43 EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 42. Underviseren/e er god til at lære fra sig VEDLIGEHOLD. Underviseren/e er engageret i undervisningen 41. Underviseren/e er velforberedt TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 43. Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentationer mv.) fra min underviser/e 44. Underviseren/e anvender IT i undervisningen i et passende omfang [18]

19 Vurdering Vurdering Fysisk miljø & Udstyr Fysisk miljø & Udstyr Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål under Fysisk miljø & Udstyr på. Spørgsmålene i den øverste graf danner det samlede resultat for området Fysisk miljø & Udstyr. 75 [-3] 69 [+2] 73 7 [+3] [-3] 73 [+5] Fysisk miljø & Udstyr 45. Uddannelsesstedets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende 46. Undervisningslokalerne (herunder borde og stole mm.) fungerer tilfredsstillende 47. Jeg trives godt med indeklimaet på 48. Hvordan vurderer du rengøringen på? Det/De resterende spørgsmål er uddybende i forhold til at forstå opfattelsen af Fysisk miljø & Udstyr på Cphbusiness academy. 7 [-9] 49. Kantineforholdene er tilfredsstillende [19]

20 VURDERING Fysisk miljø & Udstyr Prioriteringskort for Fysisk miljø & Udstyr TILPAS VEDLIGEHOLD Prioriteringskortet viser de studerendes vurdering af de specifikke forhold under Fysisk miljø & Udstyr, og den effekt en forbedring vil have på de studerendes samlede vurdering af Fysisk miljø & Udstyr på OBSERVER Lav EFFEKT AF EN FORBEDRING PRIORITER Høj PRIORITER 46. Undervisningslokalerne (herunder borde og stole mm.) fungerer tilfredsstillende VEDLIGEHOLD 45. Uddannelsesstedets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende 47. Jeg trives godt med indeklimaet på 48. Hvordan vurderer du rengø ringen på? TILPAS [Ingen punkter] OBSERVER 49. Kantineforholdene er tilfredsstillende []

21 Vurdering Image Image Her ser du de studerendes vurdering af de specifikke spørgsmål i relation til Cphbusiness academys Image Image 1. har et godt image 11. Jeg er stolt af at fortælle andre om, at jeg læser på Cphbusiness academy 12. Efter jeg er startet på Cphbusiness academy, er min opfattelse af stedet... Opfattelse blevet bedre Opfattelse uændret Opfattelse mere negativ/dårligere Ved ikke 25% 62% 8% 6% 29% 58% 6% 7% [21]

22 Timer Vurdering Egen indsats (1/2) Egen indsats Her ser du de studerendes vurdering af deres egen indsats Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på fagmodulet? 37. Hvor mange timer bruger du gennemsnitlig om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende)? Forberedelse: -3 timer Forberedelse: 4-6 timer Forberedelse: 7-9 timer Forberedelse: 1+ timer 32% 33% 13% 22% 34% 33% 11% 22% Hvor mange timer bruger du gennemsnitlig om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende)? Hvor mange timer bruger du gennemsnitlig om ugen på forberedelse (fx læsning, læsegruppearbejde, opgaveskrivning og lignende)? [22]

23 Andel Egen indsats (2/2) 38. Hvor stor en andel af den afholdte undervisning har du deltaget i? Deltagelse i uv.: -% Deltagelse i uv.: 21-% Deltagelse i uv.: 41-% Deltagelse i uv.: 61-% Deltagelse i uv.: 81-% 9% 87% 9% 88% I figuren til højre oplistes svarandelene på spørgsmålet om hvad det skyldes, når den studerende ikke deltager i undervisningen. (Dette spørgsmål er kun stillet til studerende, der har svaret "61-%" eller lavere). % % % 65% Når du ikke deltager i undervisningen, hvad skyldes det så? (Sæt gerne flere krydser) % % 22% 31% % Arbejdsmæssige årsager Familiemæssige årsager Sygdom 12% For lidt udbytte af undervisningen 1% Har bare ikke lyst 14% Andet - uddyb venligst: [23]

24 Kendskab til fagmodulet på Hvor fik du kendskab til fagmodulet? (Sæt gerne flere krydser) Hvor fik du kendskab til fagmodulet? (Sæt gerne flere krydser) Arbejdsgiver % Arbejdskollega Tidligere arbejdskollega 5% 21% Uddannelsesstedets hjemmeside 33% Informationsmateriale fra uddannelsesstedet Åbent Hus på uddannelsesstedet Studievejledning på uddannelsesstedet 3% % 2% Andre fagmoduler på uddannelsesstedet 12% Nuværende/tidl. studerende på stedet Annoncer Faglige organisationer Jobcenter Venner Familie Artikler om uddannelsesstedet Uddannelsesmesser og lignende arrangementer Internettet generelt Busreklamer Biografreklamer Plakater i lokalområdet Radio/TV Andet - uddyb venligst: 4% % 2% % 6% 3% % 1% 15% % % % % 8% % % % % % % Andel [24]

25 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Niveau Fordeling af de studerende 95% Akademi 5% Diplom Vurdering fordelt på Niveau Akademi Diplom [+7] 7 81 [+6] 85 [+8] Image Studieglæde Udbytte Loyalitet Akademi Diplom 86 [+7] [+7] [+7] [+7] Organisering af fagmodulet Administrationen Undervisningen Underviseren Fysisk miljø & Udstyr [25]

26 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Køn Fordeling af de studerende 48% Mand 52% Kvinde Vurdering fordelt på Køn Mand Kvinde [-4] 69 7 Image Studieglæde Udbytte Loyalitet Mand Kvinde [+3] [-3] [+2] 7 Organisering af fagmodulet Administrationen Undervisningen Underviseren Fysisk miljø & Udstyr [26]

27 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Alder Fordeling af de studerende 28% år 25% 26-3 år 12% år 13% 36- år 8% år 13% 46- år Vurdering fordelt på Alder år 26-3 år år 36- år år 46- år [-3] [+4] [+3] 63 [-4] [-6] 75 [+3] 69 [+4] [-7] [+2] 7 [+4] 73 [-3] 7 [-6] [+3] 84 [+5] Image Studieglæde Udbytte Loyalitet år 26-3 år år 36- år år 46- år [+3] 82 [+3] [+5] [+2] 77 [+4] [+3] 77 [+4] [+3] [+2] [-7] 7 71 [+5] [+7] [+3] 68 [-3] [-3] [-11] Organisering af fagmodulet Administrationen Undervisningen Underviseren Fysisk miljø & Udstyr [27]

28 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Højest fuldførte uddannelse Fordeling af de studerende 1% Folke-/grundskole 24% Studentereksamen (herunder HF, HH mv.) 32% Erhvervsfaglig grunduddannelse 34% Kort/mellemlang videregående uddannelse 9% Lang videregående uddannelse Vurdering fordelt på Højest fuldførte uddannelse Folke-/grundskole Studentereksamen (herunder HF, HH mv.) Erhvervsfaglig grunduddannelse Kort/mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse [+4] [-5] 79 [+19] [-13] 83 [+21] [+2] [-13] 9 [+22] 73 [+2] 67 [-11] Image Studieglæde Udbytte Loyalitet Folke-/grundskole Studentereksamen (herunder HF, HH mv.) Erhvervsfaglig grunduddannelse Kort/mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse [+22] 83 [+23] [+17] [+2] [+3] [+2] [+2] [+2] [-8] [+3] [+2] [+2] [-6] [-12] Organisering af fagmodulet Administrationen Undervisningen Underviseren Fysisk miljø & Udstyr [28]

29 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Hvem opfordrede til at påbegynde fagmodulet? Fordeling af de studerende 28% Arbejdsgiver 69% Jeg selv 3% Andre Vurdering fordelt på Hvem opfordrede til at påbegynde fagmodulet? Arbejdsgiver Jeg selv Andre [+6] 64 [-4] [+9] 69 [-3] [+1] [-3] 84 [+12] Image Studieglæde Udbytte Loyalitet Arbejdsgiver Jeg selv Andre [+3] 81 [+9] [+3] 71 [-5] 82 [+8] [+5] [+2] 82 [+16] Organisering af fagmodulet Administrationen Undervisningen Underviseren Fysisk miljø & Udstyr [29]

30 For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser Vurdering For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser For få besvarelser Vurdering Baggrundsanalyse - Hvem betaler deltagergebyret? Fordeling af de studerende 73% Arbejdsgiver 24% Jeg selv 3% Andre % Ønsker ikke at oplyse Vurdering fordelt på Hvem betaler deltagergebyret? Arbejdsgiver Jeg selv Andre Ønsker ikke at oplyse 7 67 [-4] [+2] [-7] Image Studieglæde Udbytte Loyalitet Arbejdsgiver Jeg selv Andre Ønsker ikke at oplyse [+9] 82 [+12] 71 [-4] 75 [-4] 83 [+2] [-4] 81 [+2] 73 [+1] Organisering af fagmodulet Administrationen Undervisningen Underviseren Fysisk miljø & Udstyr [3]

31 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Deltager for første gang i et fagmodul? Fordeling af de studerende 32% Ja 68% Nej Vurdering fordelt på Deltager for første gang i et fagmodul? Ja Nej Image Studieglæde Udbytte Loyalitet Ja Nej [+2] [+2] [+3] [+2] Organisering af fagmodulet Administrationen Undervisningen Underviseren Fysisk miljø & Udstyr [31]

32 Vurdering Vurdering Baggrundsanalyse - Planlægger at tage flere fagmoduler? Fordeling af de studerende 89% Ja 11% Nej Vurdering fordelt på Planlægger at tage flere fagmoduler? Ja Nej [-3] [+3] [+5] Image Studieglæde Udbytte Loyalitet Ja Nej [+2] [+6] 71 [+5] Organisering af fagmodulet Administrationen Undervisningen Underviseren Fysisk miljø & Udstyr [32]

33 Tabeller [1] RESULTATOMRÅDER FOKUSOMRÅDER Fysisk miljø & Udstyr Underviseren Undervisningen Administrationen Organisering af fagmodulet Loyalitet Udbytte Studieglæde Image Svarprocent 45% Afsætningsstrategi 34% Coaching og konflikthåndtering % Det personlige lederskab 54% Det strategiske lederskab 5% Ejendomshandel I 75% Ejendomshandel II 71% Erhvervsjura i den finansielle sektor % Erhvervsøkonomi 43% Fast Ejendom 7% Finansielle forretninger 82% Forandringsledelse 56% Global økonomi 31% Kommunikation i praksis 58% Ledelse i praksis 33% Ledelse og medarbejdere 3% Ledelse og organisation 42% Logistik 17% Online kommunikation 43% Operationelt indkøb 38% Organisation og arbejdspsykologi 49% Salgspsykologi og grundlæggende salg 67% Samfundsøkonomi 59% Statistik 17% Strategisk kommunikation 52% Supplychain Management 69% Videregående programmering 75% Virksomhedens Investering og Finansiering % Økonomistyring i praksis 37% Årsrapport og regnskabsanalyse 25% [33]

34 Tabeller [2] Svarprocent 45% [-3] 5% [-8] RESULTATOMRÅDER Studieglæde Hvor tilfreds er du alt i alt med fagmodulet? Forestil dig det perfekte fagmodul. Hvor tæt på dette ideal er fagmodulet? [-3] 3. Jeg føler mig motiveret på fagmodulet [-3] Udbytte Hvor tilfreds er du med dit faglige udbytte af fagmodulet? Hvor tilfreds er du med det faglige niveau på fagmodulet? Hvor tilfreds er du med fagmodulets anvendelighed? 7. De forventninger jeg havde til, inden jeg startede, er blevet indfriet 69 Loyalitet Jeg vil anbefale fagmodulet til andre 9. Jeg føler, at jeg har valgt det rigtige fagmodul FOKUSOMRÅDER Organisering af fagmodulet fagmodulet er velstruktureret 71 [+2] Jeg kender kravene, der stilles til mig, for at jeg kan fuldføre fagmodulet 19. Jeg får passende information om ændringer i fagmodulet (fx aflysning af timer, nye deadlines for opgaver mv.) 81 [+3] 82. Jeg har nem adgang til information, der er relevant for fagmodulet Vejledningen jeg modtog om fagmodulet, før jeg startede, var god [+2] Administrationen Medarbejderne i administrationen er venlige og imødekommende [+2] Medarbejderne i administrationen er gode til at besvare mine henvendelser Undervisningen 35. Jeg oplever, at undervisningen for det meste har et højt fagligt niveau Der er en god kobling mellem teori og praksis i undervisningen Der er en passende variation i den anvendte undervisningsform Jeg føler mig tryg ved at deltage aktivt i undervisningen Jeg er tilfreds med lærebøgerne på fagmodulet Underviseren Underviseren/e er engageret i undervisningen Underviseren/e er velforberedt 86 [+3] Underviseren/e er god til at lære fra sig Jeg får tilstrækkelig tilbagemelding på mine resultater (opgaver, præsentationer mv.) fra min underviser/e Underviseren/e anvender IT i undervisningen i et passende omfang 82 Fysisk miljø & Udstyr 45. Uddannelsesstedets tekniske udstyr fungerer for det meste tilfredsstillende 75 [-3] 46. Undervisningslokalerne (herunder borde og stole mm.) fungerer tilfredsstillende 69 [+2] Jeg trives godt med indeklimaet på 7 [+3] [-3] 48. Hvordan vurderer du rengøringen på? 73 [+5] 49. Kantineforholdene er tilfredsstillende 7 [-9] Egen indsats 5. Hvor tilfreds er du alt i alt med din egen indsats på fagmodulet? 69 [34]

35 Appendiks modellen bag undersøgelsen Undersøgelsesmodellen Ennova har udviklet en undersøgelsesmodel specielt til Akademi & Diplomuddannelserne på landets erhvervsakademier, hvilket sikrer en så præcis beskrivelse af studieglæde, udbytte og loyalitet som muligt på danske erhvervsakademier. Modellen giver svar på to centrale spørgsmål: Hvordan er de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet? Hvilke faktorer har størst betydning for skabelsen af de studerendes studieglæde, udbytte og loyalitet? Tolkning af modellen Modellen består af 5 fokusområder og 4 resultatområder. Forbedringer på resultatsiden opnås via forbedringer på fokusområdesiden. Tilsvarende vil negative udviklinger blandt fokusområderne alt andet lige have en negativ indvirkning på resultatområderne. Fokusområder Organisering af fagmodulet Resultatområder Studieglæde Administrationen Image Loyalitet Undervisningen Underviseren Udbytte Fysisk miljø & Udstyr [35]

36 Appendiks om vurderinger og beregnet betydning Vurderinger I spørgeskemaet har de studerende besvaret spørgsmålene på en skala fra 1 til 1, hvor 1 er den laveste og 1 er den højeste vurdering. Bagefter er svarene blevet overført til en skala fra til. Hvis en studerende har svaret 1 på et spørgsmål, er svaret omregnet til scoren. Hvis svaret er 2, omregnes det til 11, 3 til 22 og så fremdeles. Lav 1 2 Høj Indeks Betydning: Hvor skal vi starte? Undersøgelsen måler ikke blot studieglæden, udbytte og loyaliteten, men også hvor vigtige de enkelte områder er for den studerende. Ennova har vha. statistiske beregninger undersøgt sammenhængen mellem områderne og den overordnede studieglæde, udbytte og loyalitet. Hvis der er tydelig sammenhæng mellem et område og studieglæden, kan man udlede, at området er af stor betydning for den studerende. Graden af sammenhæng afgør, hvilke områder man mest effektivt kan arbejde med for at forbedre den studerendes studieglæde: Hvis der er stor sammenhæng mellem et område og studieglæden, vil højere vurdering af området også medføre øget studieglæde. Og omvendt: Er der lav grad af sammenhæng, vil en højere vurdering af området ikke have særlig stor betydning for den studerendes studieglæde. Undersøgelsen viser hvilke områder, som er vigtigst for de studerende, og som har størst betydning for deres studieglæde. ORGANISERING AF FAGMODULET Hvor skal vi starte? ADMINISTRATIONEN UNDERVISNINGEN UNDERVISEREN FYSISK MILJØ & UDSTYR [36]

37 Appendiks overordnede og specifikke prioriteringskort To typer af prioriteringskort I rapporten bruges to typer af prioriteringskort: ét overordnet prioriteringskort og en række specifikke prioriteringskort. Overordnet prioriteringskort Det overordnede prioriteringskort angiver prioriteringen af de fem områder: Organisering af fagmodulet, Administrationen, Undervisningen, Underviseren, Fysisk miljø & Udstyr. Kortet viser, hvordan disse områder kan bestemmes som hhv. indsatsområder (Prioriter), styrker (Vedligehold), muligheder (Tilpas) eller svagheder (Observer) i forhold til at forbedre den overordnede studieglæde og loyalitet. NB: Det skal som hovedregel være det overordnede prioriteringskort, som afgør, hvilket område man prioriterer højest i det videre udviklingsarbejde. Herefter bruger man de specifikke prioriteringskort til at finde ud af hvilke spørgsmål, som bidrager mest til skabelsen af området. Specifikke prioriteringskort De specifikke prioriteringskort er mere detaljerede og viser prioriteringen på spørgsmålsniveau. De specifikke prioriteringskort viser således, hvordan de enkelte spørgsmål under et givent område kan kategoriseres som hhv. indsatsområder, styrker, muligheder eller svagheder i forhold til at forbedre tilfredsheden med området. Et eksempel I eksemplet nedenfor bør man primært sætte ressourcerne ind på at forbedre område 2, da det ligger i feltet for indsatsområder, mens område 1 ligger i feltet for muligheder. Hvordan kan man så konkret forbedre område 2? Her skal man se på det specifikke prioriteringskort, som knytter sig til område 2. Man vil opnå den mest effektive forbedringsindsats ved at fokusere på de spørgsmål, som på dette kort ligger i feltet for indsatsområder (markeret med en rød firkant). Prioriteringskortet er opdelt i fire felter af en vandret og en lodret linie. Disse linier angiver gennemsnittet for henholdsvis vurderingen (den vandrette linie) og betydningen (den lodrette linie). NB: Da linierne er gennemsnittet af punkterne, vil de ligge forskelligt fra kort til kort. Af samme grund vil der altid være punkter på begge sider af linierne. Det betyder, at der altid er områder at prioritere - også når alle vurderinger generelt er gode. Dette er en af grundtankerne i arbejdet med kvalitet - der kan altid findes forbedringer. Overordnet prioriteringskort TILPAS VEDLIGEHOLD OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 OBSERVER PRIORITER Specifikke prioriteringskort OMRÅDE 1 OMRÅDE 2 [37]

38

39

40 Ennova A/S Daugbjergvej 26 DK- Århus C T W

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017 Studietilfredshed for deltidsstuderende 217 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 217 Svarprocent: 64% (11 ud af 172 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2016

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2016 Studietilfredshed for deltidsstuderende 16 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 16 Svarprocent: 41% ( ud af 185 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2015

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2015 Studietilfredshed for deltidsstuderende 15 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 15 Svarprocent: 42% (2 ud af 648 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2016

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2016 Studietilfredshed for deltidsstuderende 16 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 16 Svarprocent: 62% (869 ud af 1396 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017 Studietilfredshed for deltidsstuderende 217 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 217 Svarprocent: 46% (129 ud af 2 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017 Studietilfredshed for deltidsstuderende 17 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 17 Svarprocent: 59% (766 ud af 138 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2017 Studietilfredshed for deltidsstuderende 217 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 217 Svarprocent: 21% (23 ud af 971 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % ( ud af 162 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Brugertilfredshed 2013

Brugertilfredshed 2013 Brugertilfredshed 13 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 13 Svarprocent: 47% (233 ud af 492 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2015

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2015 Studietilfredshed for deltidsstuderende 15 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 15 Svarprocent: % (316 ud af 531 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: % (2 ud af 299 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2016

Studietilfredshed for deltidsstuderende 2016 Studietilfredshed for deltidsstuderende 16 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 16 Svarprocent: 26% (234 ud af 94 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Brugertilfredshed 2013

Brugertilfredshed 2013 Brugertilfredshed 13 December 13 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: % (948 ud af 1355 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Brugertilfredshed 2010

Brugertilfredshed 2010 Brugertilfredshed 1 December 1 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 37% (2 ud af 641 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte

Læs mere

Brugertilfredshed 2014

Brugertilfredshed 2014 Brugertilfredshed 14 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser December 14 Svarprocent: 55% (281 ud af 59 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Brugertilfredshed 2011

Brugertilfredshed 2011 Brugertilfredshed 11 December 11 Erhvervsakademiernes Akademi- og Diplomuddannelser Svarprocent: 45% (235 ud af 527 mulige) Hovedrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010

Benchmarkingrapport. Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole. Akademi Uddannelser Fagmoduler. Trivselsundersøgelse 2010 Benchmarkingrapport Erhvervsakademi Sjælland/ Roskilde Handelsskole Akademi Uddannelser Trivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Erhvervsakademi Sjælland/Roskilde Handelsskole - Akademi

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (19 besvarelser ud af 69 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 45% (28/62) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Esbjerg () Svarprocent: 81% (744/913) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (46/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (224/4) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (28/43) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: % (695/87) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10

Tilfredshedsundersøgelse 2009-10 Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 22% (72 besvarelser ud af 328 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (142/238) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 38% (19/5) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: 31% (317 besvarelser ud af 1.24 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (83/229) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 34% (32/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (47/73) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: % (1/285) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Svarprocent: 62% (158 besvarelser ud af 254 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion og

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 5% (29/58) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 6% (234/387) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: % (38/) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 : Gennemgribende udv. Forstyrrelser, Aspergers, ADHD Svarprocent: 54% (13 besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: 43% (18 besvarelser ud af 252 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 49% (145/298) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2010 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 1 Svarprocent: 83% ( besvarelser ud af 24 mulige) Områderapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger Hvordan

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Svarprocent: 53% (1 besvarelser ud af 225 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion og Konklusion

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 32% (61/188) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 46% (126/2) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 28% (37 besvarelser ud af 13 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 64% (245/381) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (42/93) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n Aarhus Svarprocent: 81% (46/57) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - n København Svarprocent: 72% (79/11) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 Professionshøjskoler December 11 Svarprocent: % (45 besvarelser ud af mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 37% (44/1) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 - Svarprocent: 27% (245/892) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 33% (94/283) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 51% (786/1527) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 32% (/211) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 21% (79 besvarelser ud af 3 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 Pædagogisk assistentuddannelsen UCC - Svarprocent: 56% (23/41) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 71% (293/4143) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 - Svarprocent: 28% (334/1191) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 77% (46/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 85% (288/337) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 36% (64/179) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 51% (27/53) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - December 12 Svarprocent: 44% (27/62) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Svarprocent: 54% (1.8 besvarelser ud af 3.426 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 47% (118/252) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - Professionshøjskoler samlet December 14 UCC Svarprocent: 48% (98/4) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 32% (775/243) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2016

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2016 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 16 Maj 16 Svarprocent: 45% (38 besvarelser ud af mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 48% (928/1934) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 84% (126/1222) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - Maj 13 Svarprocent: 67% (64/96) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 Svarprocent: 3% ( besvarelser ud af 2.139 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Nordjylland Svarprocent: 38% (1.939 besvarelser ud af 5.147 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde,

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse ESB-Netværket Samlet Svarprocent: 42% (2935 besvarelser ud af 6966 mulige) Benchmarkrapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Maj 213 Svarprocent: 82% (113/137) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 86% (171/) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 45% (122/274) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2014

Tilfredshedsundersøgelse 2014 Tilfredshedsundersøgelse 14 - December 14 Svarprocent: 48% (91/19) Uddannelsesrapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3.

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 39% (254/4) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 212 Maj 212 Svarprocent: % (38 besvarelser ud af 51 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 43% (13/3) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2015

Studietilfredshedsundersøgelse 2015 Studietilfredshedsundersøgelse 15 - December 15 Svarprocent: 66% (127/191) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - April 213 Svarprocent: 83% (286/343) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 73% (484/6) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 1 Erhvervsakademier og Professionshøjskoler December 1 Metropol Svarprocent: 49% (1.16 besvarelser ud af 2.278 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning 1. Introduktion

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 48% (/12) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 48% (118/248) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 216 December 216 Svarprocent: 57% (126/223) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 53% (221/417) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2017

Studietilfredshedsundersøgelse 2017 Studietilfredshedsundersøgelse 17 December 17 Svarprocent: 82% (952/1161) Institutionsrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler

Tilfredshedsundersøgelse Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Tilfredshedsundersøgelse 29-1 Erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 21 Svarprocent: % (755 besvarelser ud af 1.2 mulige) Institutionsrapport Introduktion Indhold Indledning

Læs mere

Studietilfredshedsundersøgelse 2016

Studietilfredshedsundersøgelse 2016 Studietilfredshedsundersøgelse 16 December 16 Svarprocent: 39% (259/7) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - December 13 Svarprocent: 54% (11/2234) Skolerapport Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, konklusion og datagrundlag 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere