Dataelementkatalog DATKATV07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dataelementkatalog DATKATV07"

Transkript

1 EANCOM /HANCOM Dataelementkatalog DATKATV07 Version EAN-Danmark Hammershusgade København Ø Tlf.: Fax.:

2 1. Introduktion Dette katalog indeholder en opdateret fortegnelse over samtlige dataelementer og koder, som kan anvendes inden for rammerne af EANCOM /HANCOM version Kataloget er indekseret ud fra både dataelement tag og dataelement navn. For hvert enkelt dataelement, indeholder kataloget information om elementets nummer, format, navn og anvendelse, samt hvilke segmenter dataelementet indgår i. For hvert kodet dataelement indeholder kataloget en liste over de koder, som kan anvendes i det pågældende dataelement. Under hvert kodenavn er der ligeledes angivet en kort forklaring på kodens anvendelse, medmindre kodens anvendelse tydeligt fremgår af selve kodenavnet. 2. Specielle koder De fleste koder i dette katalog er indeholdt i EDIFACT Directory D.01A, som blev offentliggjort i marts Øvrige koder er EANCOM /HANCOM -specifikke koder, som for de flestes vedkommende vil blive anvendt indtil EDIFACT-koder bliver allokeret den funktionalitet, som koderne udtrykker. EANCOM /HANCOM -specifikke koder kan let genkendes, idet de er markeret med: EAN Code EAN Code - book EANDK Code EAN/UCC Code Kode defineret af EAN Kode defineret af EAN primært til anvendelse indenfor bogbranchen. Kode defineret af EAN-Danmark Kode defineret af EAN/UCC efter kodens navn, se f.eks. kode "14E" = Info-meddelelse (EAN Code) i DE EANCOM /HANCOM -specifikke koder indeholdt i dette katalog, vil have samme kodeværdi som i tidligere EANCOM /HANCOM -versioner, hvis dette har været muligt. I enkelte tilfælde har det imidlertid været nødvendigt at ændre kodeværdien, idet kodeværdien er blevet allokeret til at dække andre funktionaliteter i EDIFACT-systemet. Hver kode og/eller dataelement kan yderligere være markeret med en række symboler yderst til højre på siden. Disse symboler markerer én eller flere ændringer til det pågældende element i forhold til DATKATV06. EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side 2 Introduktion

3 Følgende symboler er anvendt til at beskrive forskellen mellem dette katalog og EANCOM /HANCOM Dataelement-/kodeliste (DATKATV06): b Dataelement- eller en kodebeskrivelse blev ændret i HANCOM 2002 udgivelse. n Dataelement- eller et kodenavn blev ændret i HANCOM 2002 udgivelse.! Dataelementet har ændret attribut i HANCOM Det betyder, at et dataelement har ændret feltlængde (f.eks fra 7 til 17 karakterer), eller er ændret fra et numerisk til et alfanumerisk element (f.eks. n..6 til an..6). + Kode eller et dataelement blev tilføjet i HANCOM Koderne er tilføjet kodelisten som funktion af, at nye EANCOM /HANCOM -meddelelser er frigivet, eller fordi et ændringsønske fra en EANCOM /HANCOM -bruger omhandlende en ny kode er blevet accepteret af EAN. Bemærk, det vil ikke altid være muligt at anvende nye koder i alle meddelelser/segmenter/dataelementer på grund af de begrænsede kodesæt (*- markerede kodesæt) i meddelelsesbeskrivelserne. - Kode eller et dataelement udgået i forbindelse med frigivelse af HANCOM Er en kode markeret med "snabel-a" efterfulgt af en kode (f.eks. betyder det, at den pågældende kode erstatter den kode som står umiddelbart efter "snabel-a'et". F.eks. erstatter kode "35" (Lagerrapport) kode "280" i dataelement En ændring af en kode sker som oftest, når f.eks. en EAN eller EAN-DK kode bliver ophævet til en EDIFACTkode. De gamle koder angives alene til information, for derved at lette mapningen af midlertidige koder til EDIFACT-koder. \??? Er en kode markeret med "back-slash" efterfulgt af en kode (f.eks. "\64"), betyder det, at den pågældende kode er overført til den kode som står umiddelbart efter " back-slash ". F.eks. er kode " 86E " (Returneringstidspunkt) overført til kode " 557" i dataelement Koder markeret med "back-slash" vil samtidig være markeret med (udgået). 3 Kode eller dataelement må kun anvendes i forbindelse med EDIFACT syntaksversion 3. 4 Kode eller dataelement må kun anvendes i forbindelse med EDIFACT syntaksversion 4. Bemærk, et element kan være markeret med én eller flere af ovenstående symboler. 3. Frigivelse og anvendelse af nye koder EANCOM /HANCOM Dataelement-/kodeliste opdateres og frigives til brug en gang årligt. En opdateret kodeliste vil indeholde alle koder, som i perioden frem til frigivelsen er blevet accepteret til optagelse i HANCOM -dokumentationen. Se HANCOM Teknisk og Administrativ Implementering for yderligere oplysninger om ændringsønsker. En ny kode kan tages i brug som funktion af en bilateral aftale udvekslingsparterne imellem, før en ny kodeliste frigives. 4. Versionsskift Ved skift fra EANCOM /HANCOM version 1997, anbefales det at kontrollere, om alle tidligere implementerede kodeværdier fortsat er valide. EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side 3 Introduktion

4 Dataelementer i EANCOM /HANCOM 1. relaterede sted/lokation relaterede sted/lokation, identifikation relaterede sted/lokation relaterede sted/lokation, identifikation Accept/afvisning, kodet Afdeling eller medarbejder Afdeling eller medarbejder, kodet Afdelingsidentifikation Afdelingsnavn Afregningsform, kodet Afsendelsesmønster, kodet Afsenders identifikation Afsenders identifikaton Aftale- og fragtbetingelser, kodet Afvigelsesart, kodet Ansvarshav./udsted. myndigh., kodet Antal af meddelelser Antal enheder Antal forpakninger Antal kopier af et ønsket dokument Antal perioder Antal segmenter i meddelelsen Applikations password Applikationsfejlkode Applikationsreference Basisværdi for enhedspris Behandlingsangivelse, kodet Behandlingsinstruktion Behandlingsinstruktion, kodet Behandlingsprioritet Beholdningskategorikode Beløb Beregningsart, kodet Beregningssekvensindikator Beskatningsgrundlag Beskatningstype, kvalifikator Beskrivelsesformat, kodet Betalingsbetingelse - beskrivelse i fri tekst Betalingsbetingelse - identifikationskode Betalingsbetingelsestype - kvalifikationskode Betalingsgaranti, kodet Betalingskanal, kodet Betalingskonditioner, kodet Betalingsmåde, kodet Betydende cifre Bynavn Container/pakke indholdsidentifikation, kodet Data element separator UNA2 390 Dataformatbeskrivelse Dataformatbeskrivelse, kodet Dato for dannelse Dato/klokkeslæt/periode Decimal notation UNA3 390 EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side 4 Alfabetisk index

5 Delstat/Amt Delstat/Amt, kodet Deltagerfunktionskode Deltageridentifikation Deltagernavn Detaillinieidentifikation Dimension, bredde Dimension, højde Dimension, længde Dimensionskvalifikator Dokumentkilde Dokumentlinieidentifikation Dokumentnavn Dokumentnavn, kodet Dokumentstatuskode Emballering - fareniveaukode Emballeringsforhold, kodet Emballeringsform Emballeringsform, kodet Emballeringsniveau, kodet Enhedsidentifikation Enhedsidentifikation, kvalifikator Enhedstype, kvalifikator Erstatningsbetingelser, kodet Fareidentifikation, kodet Fareklasseidentifikation, nedre del Fareklasseidentifikation, øvre del Fareklassekode Farligt gods - førstehjælpsbeskrivelse - identifikation Farligt gods - kategorinavn Farligt gods - mærkningsidentifikation Farligt gods - transportmiddel kategorikode Farligt gods reglement, kodet Fejlposition, komponent dataelement Fejlposition, segment Fejlposition, simpel/sammensat dataelement Filformat Filgenereringskommando Filkomprimeringsteknik Filnavn Finansiel transaktionstype, kodet Forpligtelse vedrørende leveringsplan, kodet Forretningsbeskrivelse Forretningsbeskrivelse, kodet Forretningsområdeidentifikation, kvalifikator Forretningstype, kvalifikator Forsendelsesenhedsnummer Forsendelsesmærke Forsendelsesreference Fradrag/Tillæg, kodet Fradrag/Tillæg, kvalifikator Fradrags/Tillægsidentifikation Free form text Frekvenskode Fri tekst Fri tekst, kodet EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side 5 Alfabetisk index

6 Fritekstformateringskode Funktionsgruppe ref.nummer Funktionsgruppeidentifikation Fysisk eller logisk status Fysisk eller logisk status, kodet Fysisk eller logisk status, kvalifikator Fælles reference Gade og nummer/postboks Geografisk område, kodet Handlingskode for dokumentlinier Hierarkisk niveaidentifikation Hierarkisk objektkvalifikator Hierarkisk ophavsidentifikation Hierarkisk relation, kodet IT-miljøkvlifikation IT-system IT-system, kodet Identifikation af delregel Identifikation af fragtfører Identifikation af instruks gennemførelsesansvarlig Identifikation af instruksmodtager Identifikation af materiel størrelse og type, kodet Identifikation af pengeinstitut, kodet Identifikation af sted/lokation Identifikation for forsendelseslastningsserie Identifikations kvalifikator Indikation af første/sidste overførsel Indikator for fyldningsgrad, kodet Information på emballage, kodet Instruktionsbeskrivelse Instruktionsbeskrivelse, kodet Instruktionskvalifikator Intervaltype, kvalifikator Karakteristika Karakteristika - kode for betydning Karakteristika, kodet Karakteristikværdi Karakteristikværdi, kodet Klassificeringskode Kode for behandling identifikation Kommunikationsadressekvalifikator Kommunikationskanal, kodet Kommunikationsnummer Komponent data element, separator UNA1 390 Konfiguration - funktionskode Konfigurationsniveau Konsolideringsløbenummer Kontaktfunktion, kodet Kontoidentifikation Kontrollerende organisation Kontroltal for forsendelsen Kontroltotalværdi Kontroltotalværdi, kvalifikator Krav eller betingelse Krav eller betingelse, kodet EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side 6 Alfabetisk index

7 Kritisk punkt for farligt gods Kritisk punkt for forsendelse Kundens forsendelsesautorisationsidentifikation Kvantum Kvantum, kvalifikator Kvantumsafvigelse Kvittering ønskes Lagerbevægelsesretning, kodet Lagerbevægelsesårsag, kodet Lagersaldometode, kodet Landekode Lastensklassifikation, kodet Leverandør af transportudstyr, kodet Leveringsbetingelser Leveringsbetingelser - funktionskode for type Leveringsbetingelser, kodet Leveringsinstruktioner, kodet Logisk adresse for videreforsendelse Logisk svar-adresse Maksimumsgrænse Materielkvalifikator Materielstatus, kodet Meddelelsens funktionskode Meddelelsens identifikation Meddelelsens referencenummer Meddelelsens udgivelsesnummer Meddelelsens versionsnummer Meddelelsestype Minimumsgrænse Modtagerens reference/password Modtagerens reference/password kvalifikator Modtagers identifikation Modtagers identifikation Momsregistreringsnummer Myndighedsbestemt forretningsgang, kodet Myndighedshandling, kodet Myndighedsidentifikation, kodet Myndighedsinddragelse, kodet Mærkningsinstruktion, kodet Mærkningstype, kodet Målanvendelse, kvalifikator Måleenhed, kodet Målegenskab, kodet Målesikkerhed, kodet Måleværdi Navn og adresse Navn på fragtfører Navn på institut Navn på kontohaver Navn på upræcis målangivelse Navn på upræcis målangivelse, kodet Navneformat, kodet Nummer i overførselssekvensen Nødprocedure for skibe - identifikation Objekttypekvalifikator Ophævelsestegn UNA4 391 EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side 7 Alfabetisk index

8 Oprindelsesland, kodet Organisationstildelt kode Overflade eller lag, kodet Pakkeinstruktioner - typekode Pengebeløbstype, kvalifikationskode Pengeinstitutaktivitet, kodet Periodetype, kodet Plombeidentifikation Plombetilstand, kodet Plombeudsteder Plombeudsteder, kodet Postdistrikt - identifikation Pris Pris, kvalifikationskode Prismultiplikator Prismultiplikator, kvalifikator Prisspecifikation, kodet Pristypekode Procentsats Procentsatsbasis, kodet Procentsatstype, kvalifikator Procesbeskrivelse Procesbeskrivelse som kode Procestype Procestypeidentification, kodet Produktbeskrivelse Produktbeskrivelse, kodet Produktgruppenavn Produktgruppenavn, kodet Produktgruppetype, kodet Produktidentifikation Produktidentifikation - kvalifikationskode Produktidentifikationstype, kodet Produktkarakteristika, kodet Referenceidentifikation Referencekvalifikator Referenceversion Relationskode Reserveret fremtidigt brug UNA5 391 Restordrehåndtering, kodet Returemballage - indholdskode Returemballage, fragtbetalingskode Revisionsidentifikation Ruteidentifikation Sats pr. enhed Satstype, kvalifikator Segment - afslutning, terminator UNA6 391 Sektions identifikator Sekvensnummer Sekvensnummergrundlag, kodet Servicekrav, kodet Servicesegmentidentifikation Sikkerhedskort Specielle forhold, kodet Sprogkode kategorikode EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side 8 Alfabetisk index

9 beskrivelse beskrivelse, kodet årsag - beskrivelse årsag - beskrivelse som kode Sted/lokation Sted/lokationskvalifikator Sub-linieindikator, kodet Sublinie-prisændring, kodet Supplerende fareklasse - identifikation Svartype, kodet Syntaks versionsnummer Syntaksfejl, kodet Syntaksregelidentifikation Særlige forhold Særlige forhold, kodet Tekstemne, kvalifikator Tekstfunktion, kodet Temperaturtype, kvalifikator Temperaturværdi Testindikator Text reference code Tidsangivelse i afsendelsesmønster, kodet Tidsangivelsesformat, kodet Tidsangivelseskvalifikator Tidspunkt for dannelse Tidspunktsreference, kodet Tidspunktsrelation, kodet Told-/afgiftsordning, kodet Told/skat/afgift-sats, kodet Told/skat/afgift-satsgrundlag, kodet Told/skat/afgift-type Told/skat/afgift-type, kodet Told/skatte/afgifts-kategori, kodet Told/skatte/afgifts-sats Transitretning, kodet Transport af farligt gods - tilladesesautorisationskode Transportafsnitkvalifikator Transportform Transportform, kodet Transportmateriel str./type Transportmiddel - beskrivelse Transportmiddel - identifikationsnavn Transportmiddel - nationalitetskode Transportmiddel, kodet Transportmidlet - type af identifikationsnavn Transportprioritering, kodet Transportretning - kode Transportudgift - kode for betalingsform Transportudstyr - ejerskab, kodet Transportudstyrets identifikation Type af handel, kodet UNDG-identifikation Udgaveidentifikation Udvekslingsaftaleidentifikation Valideringsnøgleidentifikation Valideringsresultat EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side 9 Alfabetisk index

10 Oversigter: Valutaanvendelse, kvalifikator Valutabørs, kodet Valutakode Valutakurs Valutakvalifikator Vekselkurs Versionsidentifikation Versionsidentifikation for risikokode Virksomhedsintern betaling, kodet Yderligere transport - ansvarskode Yderligere transport - årsagskode Ønsket antal originaldokumenter Ønsket information Ønsket information, kodet Årsag til afvigelse Årsag til afvigelse, kodet Årsag til justering, kodet Nye Dataelementer 392 Dataelementer med ændrede attributter 393 Udmeldte Dataelementer 394 Dataelementer med udmeldte kodeværdier 395 Syntaksversion 4 Dataelementer 428 EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side 10 Alfabetisk index

11 Syntaksregelidentifikation Kodet identifikation af kontrolerende myndighed sant det tegnsæt, i flg. syntaksstandard ISO 9735, som anvendes i EDI-forsendelsen. Noter: 1. Dette dataelement er opdelt i to sæt identifikationer: - a3 - Kontrolerende organisation (f. eks. 'UNO' = UN/ECE) - a1 - tegnsæt (f. eks. 'A') a4 b UNOA UN/ECE level A b Som defineret i ISO 646, med undtagelse af små bogstaver, alternative grafiske tegn og nationale eller applikationsorienterede grafiske karekterer. UNOB UN/ECE level B b Som defineret i ISO 646, med undtagelse af alternative grafiske tegn og nationale eller applikationsorienterede grafiske karekterer. UNOC UN/ECE level C Som defineret i ISO UNOD UN/ECE level D Som defineret i ISO UNOE UN/ECE level E Som defineret i ISO UNOF UN/ECE level F Som defineret i ISO UNOG UN/ECE level G +4 As defined in ISO : Information processing - Part 3: Latin alphabet. UNOH UN/ECE level H +4 As defined in ISO : Information processing - Part 4: Latin alphabet. UNOI UN/ECE level I +4 As defined in ISO : Information processing - Part 6: Latin/Arabic alphabet. UNOJ UN/ECE level J +4 As defined in ISO : Information processing - Part 8: Latin/Hebrew alphabet. UNOK UN/ECE level K +4 As defined in ISO : Information processing - Part 9: Latin alphabet. UNOX UN/ECE level X +4 Code extension technique as defined by ISO 2022 utilising the escape techniques in accordance with ISO UNOY UN/ECE level Y +4 ISO octet without code extension technique. S001 Syntaksidentifikation UNB Forsendelsessegment - start EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

12 Syntaks versionsnummer Versionsnummer af den syntaks (ISO 9735), der er angivet i DE Syntaksregelidentifikation. n1 3 Syntaksversion 3 3nb Refererer til anvendelse af alle valide koder i DE Noter: 1. Syntaksversion Denne kode kan anvendes sammen med følgende tegnsæt A, B, C, D, E og F. 4 Version 4 +4 ISO 9735:1998. S001 Syntaksidentifikation UNB Forsendelsessegment - start Afsenders identifikation Navn på, eller kodet udtryk for, afsender i en dataudveksling. an..35 S002 Forsendelsensafsender UCI Forsendelsessvar UNB Forsendelsessegment - start USB Secured data identification USX Security references EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

13 Identifikations kvalifikator Kvalifikator, der angiver det kodesystem, som er anvendt til identifikation af udvekslingspartneren. an EAN International S002 Forsendelsensafsender S003 Forsendelsesmodtager S006 Underspecifikation af afsender S007 Underspecifikation af modtager UCI Forsendelsessvar UNB Forsendelsessegment - start UNG Meddelelsesgruppe - start USB Secured data identification USX Security references EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

14 Logisk svar-adresse Adressen på et system, hvortil afsenderen (DE 0004) internt i sit eget system skal vidererute en eventuel svarmeddelelse fra modtageren (DE 0010). an..14 S002 Forsendelsensafsender UCI Forsendelsessvar UNB Forsendelsessegment - start USB Secured data identification USX Security references Modtagers identifikation Navn på, eller kodet udtryk for, modtager i en dataudveksling. an..35 S003 Forsendelsesmodtager UCI Forsendelsessvar UNB Forsendelsessegment - start USB Secured data identification USX Security references EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

15 Servicesegmentidentifikation Kode, som identificerer et servicesegment. a3 nb UCD Fejlindikator - dataelement +3 Specificerer et fejlbehæftet dataelement, sammensat dataelement, eller komponent dataelement, ved fejltype og logisk placering i segmentet. UCF Functional group response +3 To identify a functional group in the subject interchange and to indicate acknowledgement or rejection (action taken) of the UNG and UNE segments, and to identify any error related to these segments. Depending on the action code, it may also indicate the action taken on the messages within that functional group. UCI Forsendelsessvar +3 Anvendes til identifikation af den forsendelse, der svares på Endvidere angives modtagerens accept eller afvisning af den modtagne forsendelse. UCM Meddelelsessvar +3 Segmentet har til formål, at identificere en meddelelse i den oprindelige forsendelse. Endvidere angives modtagerens accept eller afvisning af den modtagne meddelelse. UCS Fejlindikator - segment +3 Specificerer et fejlbehæftet segment ved fejltype og logisk placering i meddelelsen. UNA Forsendelsessegment - servicekarakterer +3 Anvendes til definition af den notation, som gælder for den efterfølgende del af forsendelsen. UNB Forsendelsessegment - start +3 Segmentet starter, identificerer og specificerer en EDIFACT-forsendelse. UNE Meddelelsesgruppe - slut +3 Segmentet afslutter, og angiver kontrolinformationer om, meddelelserne mellem UNG og UNE. UNG Meddelelsesgruppe - start +3 Segmentet starter, identificerer og specificerer en gruppe af samme meddelelsestype indenfor en EDIFACT-forsendelse. UNH Meddelelse - start +3 Segmentet starter, identificerer og specificerer en meddelelse. UNS Sektionskontrol +3 Separerer en meddelelses header-, detail- og sumsektion. UNT Meddelelse - slut +3 Segmentet afslutter, og angiver kontrolinformationer om en meddelelse. UNZ Forsendelsessegment - slut +3 Segmentet afslutter, og angiver kontrolinformationer om en EDIFACTforsendelse. UCI Forsendelsessvar UCM Meddelelsessvar EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

16 Logisk adresse for videreforsendelse Angiver adressen på et andet modtagersystem, hvortil modtageren (DE 0010) skal videresende den modtagne meddelelse. 1. If used, normally coded sub-address for onward routing. an..14 S003 Forsendelsesmodtager UCI Forsendelsessvar UNB Forsendelsessegment - start USB Secured data identification USX Security references Dato for dannelse Dato for dannelse af et UNB- eller UNG-segment regnet i afsenders lokaltid. Datoen har formatet YYMMDD. n6 S004 Klargøring af forsendelse, tid UNB Forsendelsessegment - start UNG Meddelelsesgruppe - start EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

17 Tidspunkt for dannelse Klokkeslæt for dannelsen af et UNB- eller UNG-segment, angivet i afsenders lokaltid. HHMM, hvor tiden angives fra 0000 til n4 S004 Klargøring af forsendelse, tid UNB Forsendelsessegment - start UNG Meddelelsesgruppe - start Forsendelsesreference Entydig reference for en forsendelse tildelt af afsender. Noter: 1. Skal være identiske i UNB og UNZ. an..14 UCI Forsendelsessvar UNB Forsendelsessegment - start UNZ Forsendelsessegment - slut USX Security references Modtagerens reference/password Entydig reference vedr. en dataudveksling tildelt af modtageren eller et password til modtagerens system eller tredieparts netværk som angivet i parternes udvekslingsaftale. an..14 S005 Modtagerens reference, password UNB Forsendelsessegment - start EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

18 Modtagerens reference/password kvalifikator Kvalifikator til yderligere identifikation af modtagers reference/password (DE 0022). an2 AA BB Reference Password S005 Modtagerens reference, password UNB Forsendelsessegment - start Applikationsreference Reference til en bestemt applikation i modtagersystemet. Benyttelse af dette element forudsætter, at forsendelsen kun indeholder én meddelelsestype. 1. Optionally message identification if the message interchange contains only one type of message. an..14 UNB Forsendelsessegment - start EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

19 Behandlingsprioritet Angiver forsendelsens prioritet ved behandlingen i modtagersystemet. a1 A B Z Højeste prioritet Næsthøjeste prioritet Laveste prioritet UNB Forsendelsessegment - start Kvittering ønskes Kode, der angiver om kvittering for modtagelse af en forsendelse ønskes. n1 1 Kvittering ønskes Dataelementet anvendes kun, hvis afsender ønsker at modtage kvittering ved fremsendelse af en CONTRL-meddelelse. UNB Forsendelsessegment - start EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

20 Udvekslingsaftaleidentifikation Identifikation af den aftale, under hvilken dataudvekslingen mellem aftaleparterne foregår. Noter: 1. Se specifikation i EANCOM /HANCOM -manualen 'Teknisk og Administrativ Implementering'. an..35 UNB Forsendelsessegment - start Testindikator Angivelse af, at udvekslingen er en test. n1 1 Testforsendelse Identificerer, at forsendelsen er en test, på hvilken der ikke skal tages forretningsmæssig aktion. UNB Forsendelsessegment - start Kontroltal for forsendelsen Optælling af antal meddelelser eller funktionsgrupper i en forsendelse. n..6 UNZ Forsendelsessegment - slut EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

21 Funktionsgruppeidentifikation Angiver identifikationen for den anvendte meddelelsestype i en funktionsgruppe. NB! Anvend koder fra DE an..6 UNG Meddelelsesgruppe - start Afsenders identifikaton Navn eller kode, som - indenfor afsenders system - identificerer afdeling eller lign., hvorfra gruppen af meddelelsen stammer. Hvis der anvendes kode, skal denne kvalificeres i det efterfølgende DE an..35 S006 Underspecifikation af afsender UNG Meddelelsesgruppe - start USX Security references Modtagers identifikation Navn eller kode, som - indenfor modtagers system - identificerer afdeling eller lign., hvortil gruppen af meddelelser skal sendes. Noter: 1. Hvis der anvendes kode, skal denne kvalificeres i det efterfølgende DE an..35 S007 Underspecifikation af modtager UNG Meddelelsesgruppe - start USX Security references EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

22 Funktionsgruppe ref.nummer Entydig referencenummer for en funktionsgruppe (samling af ens meddelelsestyper) i en forsendelse. Referencenummeret tildeles af afsender. Noter: 1. Skal være identiske i UNG og UNE. an..14 UNE Meddelelsesgruppe - slut UNG Meddelelsesgruppe - start USX Security references Kontrollerende organisation Kode, der identificerer den organisation der konstruerer, vedligeholder og offentliggør en meddelelsestype. an..2 UN UN/DEFACT nb United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT). Noter: 1. UN Economic Commission for Europe (UN/ECE), Committee on the development of trade (TRADE), Working Party on facilitation of international trade procedures (WP.4). Fortegnelse over udmeldte kodeværdier findes på side: 395. S009 Meddelelsens identifikation S016 Message subset identification S017 Message implementation guideline identification S018 Scenario identification UCM Meddelelsessvar UNG Meddelelsesgruppe - start UNH Meddelelse - start USX Security references EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

23 Meddelelsens versionsnummer Versionsnummer for en meddelelsestype. 1. Version number of the message type. If UNG is used, 0052 version number of the message type in the functional group shall be identical. an..3 4 Service message, version 4 +4 Service messages approved and issued as a part of ISO 9735/Version 4, for use with that version of the syntax. Noter: 1. For earlier versions of the UN/EDIFACT CONTRL message, each published by the UN as a stand-alone message, the version number to be used is specified in the message documentation. D Draft b Godkendt som standardmeddelelse. Fortegnelse over udmeldte kodeværdier findes på side: 395. S008 Meddelelsesversion S009 Meddelelsens identifikation UCM Meddelelsessvar UNG Meddelelsesgruppe - start UNH Meddelelse - start USX Security references EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

24 Meddelelsens udgivelsesnummer Udgivelsesnummer indenfor en meddelelses versionsnummer. an..3 1 First release +4 Message approved and issued in the first release of the year of the UNTDID (United Nations Trade Data Interchange Directory). 01B Version 01B + Meddelelsen er godkendt og frigivet i anden udgivelseaf version 2001 af UNTDID (United Nations Trade Data Interchange Directory). 3 Udgivelsesnummer 3 + Tredie udgave af Service-meddelelsen CONTRL. Må anvendes ved EDIFACT Syntaksversion 2 og 3. Noter: 1. Denne kodeværdi må kun anvendes i CONTRL - KONTROL-meddelelse. Fortegnelse over udmeldte kodeværdier findes på side: 395. S008 Meddelelsesversion S009 Meddelelsens identifikation UCM Meddelelsessvar UNG Meddelelsesgruppe - start UNH Meddelelse - start USX Security references EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

25 Organisationstildelt kode Kode tildelt af en organisation, der er ansvarlig for udvikling og vedligeholdelse af den pågældende meddelelsestype og som yderligere definerer meddelelsen (subset). an..6 EAN001 EAN versionskontrolnummer (EAN Code) n EANCOM-meddelelsens versionskontrolnummer. EAN002 EAN versionskontrolnummer (EAN Code) n EANCOM-meddelelsens versionskontrolnummer. EAN003 EAN versionskontrolnummer (EAN Code) n EANCOM-meddelelsens versionskontrolnummer. EAN004 EAN versionskontrolnummer (EAN Code) n EANCOM-meddelelsens versionskontrolnummer. EAN005 EAN versionskontrolnummer (EAN Code) n EANCOM-meddelelsens versionskontrolnummer. EAN006 EAN versionskontrolnummer (EAN Code) n EANCOM-meddelelsens versionskontrolnummer. EAN007 EAN versionskontrolnummer (EAN Code) n EANCOM-meddelelsens versionskontrolnummer. EAN008 EAN versionskontrolnummer (EAN Code) n EANCOM-meddelelsens versionskontrolnummer. EAN009 EAN versionskontrolnummer (EAN Code) n EANCOM-meddelelsens versionskontrolnummer. EAN010 EAN versionskontrolnummer (EAN Code) n EANCOM-meddelelsens versionskontrolnummer. S008 Meddelelsesversion S009 Meddelelsens identifikation UCM Meddelelsessvar UNG Meddelelsesgruppe - start UNH Meddelelse - start USX Security references EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

26 Applikations password Adgangskode der giver afsender adgang til en given applikation hos modtageren. an..14 UNG Meddelelsesgruppe - start Antal af meddelelser Antal meddelelser i funktionsgruppen. n..6 UNE Meddelelsesgruppe - slut Meddelelsens referencenummer Entydigt referencenummer tildelt af afsender. Noter: 1. Skal være identiske i UNH og UNT. an..14 UCM Meddelelsessvar UNH Meddelelse - start UNT Meddelelse - slut USX Security references EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

27 Meddelelsestype Kode, tildelt af den kontrolerende organisation, som identificerer meddelelsestypen. an..6 b APERAK Applikationskontrol-meddelelse + Meddelelsen har følgende funktion: a) at informere den afsendende part om, at den fremsendte meddelelse er indgået i modtagerens applikation, og her afvist som følge af fejl i indhold (f.eks. ukendt vareidentitet, forkert pris, datofejl, etc.). b) at informere den afsendende part om, at den fremsendte meddelelse er indgået i modtagerens applikation, og at alle data er akcepteret. The function of this message is: a) to inform a message issuer that his message has been received by the addressee's application and has been rejected due to errors encountered during its processing in the application. b) to acknowledge to a message issuer the receipt of his message by the addressee's application. AUTACK Secure authentication and acknowledgement message +4 Secure authentication and acknowledgement message. BANSTA meddelelse, Finansiel b Meddelelsen fremsendes fra et finansielt institut, som statussvar på en tidligere fremsendt instruktion. Denne meddelelse angiver, på applikationsniveau, validerings-/bogføringsstatus for den/de tidligere fremsendte instruktion(er). Message sent by the receiver of a previously sent-message to report on the status of processing of this original message. It indicates, at the application level, the acceptance or rejection of the message or the ability for the receiver of the message to execute or not the instructions received. CNTCND Kontraktbetingelser + En meddelelse, som udveksles mellem køber og sælger, indeholdende betingelser fra en tidligere forhandlet kontrakt, med henblik på automatisk validering af ordrer og fakturaer før betaling. Message sent by a buyer to its supplier or by the supplier to the buyer, providing the contractual conditions of a previously negotiated contract in order to enable the automatic validation of orders and in the verification of invoices prior to payment. COACSU Kommercielt kontoudtog n En meddelelse, som anvendes til fremsendelse af kommercielle data vedrørende de bevægelser, der er foregået på handelspartnernes mellemregningskonto - i en given periode (tid). Meddelelsen kan fremsendes med fast aftalt interval, og den kan fremsendes af samhandelspartnerne og/eller disses autoriserede agenter. A commercial account summary message enables the transmission of commercial data concerning payments made and outstanding items on an account over a period of time. The message may be sent at specific agreed fixed intervals or on demand, and may be sent to and, or, from trading parties, and, or their authorised agents. COMDIS Samhandelsuoverensstemmelse b EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

28 En meddelelse, som indeholder anmeldelse af en samhandelsuoverensstemmelse, dækkende en eller flere fakturaer, fremsendes normalt fra køber til sælger, for at informere denne om at ikke alt var som aftalt ved det leverede gods, eller den udførte service (f. eks. beskadigede vare, inkomplet leverance, for sen levering). Denne uoverensstemmelse skal afklares før den/de vedrørende faktura(er) kan akcepteres. Meddelelsen anvendes til at informere om uoverensstemmelser, korrespondere om en allerede informeret uoverensstemmelse (struktureret information) samt til at afslutte en korrespondance vedrørende en uoverensstemmelse. Message providing notice of commercial dispute against one or more invoices is usually raised by the buyer to notify the seller that something was found wrong with the goods delivered or the services rendered (goods damaged, delivery incomplete, delivery late, etc.). The dispute must be resolved before the related invoice can be settled. The message will be used to: - notify a dispute; - correspond about an existing dispute (structured information); - notify the settlement of a dispute. The message will serve at the same time as the dispute notice and as the dispute answer. CONDRA Tegningsadministration + Meddelelsen anvendes til administration af udveksling af konstruktionstegninger/cad i digitalt format. Meddelelsen oplyser om indgående filer, herunder filformat, liste over indhold og information vedrørende anvendelse. Hele processen vedrørende udveksling af konstruktionstegninger mellem forskellige parter indenfor et projekt vil blive understøttet af EDIFACT-meddelelser, hvoraf CONDRA er en. The message will be used for the administration of each exchange of a set of engineering/cad files. It will give additional information about the files; for example, their nature, a list of their contents and technical information necessary to interpret them. The whole process of exchanging engineering or CAD (Computer Aided Design) files between different parties within one project will be supported by EDIFACT messages. The message CONDRA is one of these messages. CONTRL KONTROL-meddelelse En meddelelse, som - på syntaksniveau - anerkender eller afviser modtaget transmission eller meddelelse, evt. med fejlindikation. Message syntactically acknowledging or rejecting, with error indication, a received interchange, functional group or message. CREMUL Multipelt Krediteringsadvis b Et multipelt krediteringsadvis kan indeholde information om en eller flere krediteringer. Meddelelsen fremsendes fra et financielt institut til kontohaver, eller en trediepart, som forud har aftalt, at dennes konto/konti vil blive krediteret specifikke beløb på angivne datoer, som udligning af refererede mellemværender. A Multiple Credit Advice message is sent by an Account Servicing Financial Institution to the Account Owner or to a third party, which has agreed bilaterally in advance, that its account(s) has been or will be credited for specified amount(s) on the date(s) indicated, in settlement of the referenced business transaction(s). DEBMUL Multipelt Debiteringsadvis b Et multipelt debiteringsadvis kan indeholde information om en eller flere debiteringer. Meddelelsen fremsendes fra et financielt institut til kontohaver, EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

29 eller en trediepart, som forud har aftalt, at dennes konto/konti vil blive debiteret specifikke beløb på angivne datoer, som udligning af refererede mellemværender. A Multiple Debit Advice message is sent by an Account Servicing Financial Institution to the Account Owner or to a third party, which has agreed bilaterally in advance, that its account(s) has been or will be debited for specified amount(s) on the date(s) indicated, in settlement of the referenced business transaction(s). DELFOR Leveranceplan b En meddelelse fra køber til leverandør der angiver krav vedrørende enkeltheder om kortfristede leveringsinstruktioner og/eller mellem- eller langfristede produkt/service prognose til planlægningsformål i henhold til betingelserne i kontrakten eller ordren. Message from buyer to supplier giving product requirements regarding details for short term delivery instructions and/or medium to long term product/service forecast for planning purposes according to conditions set out in a contract or order. The message can be used to authorize the commitment of labour and materials resources. DESADV Forsendelsesadvis En meddelelse, som angiver detaljerede informationer om forsendelse af gods, som er afsendt eller klar til afsendelse under aftalte betingelser. Denne meddelelse kan anvendes ved fremsendelse, såvel som ved returnering af gods. A message specifying details for goods despatched or ready for despatch under agreed conditions. The United Nations Despatch Advice Message serves both as a specification for Delivery Despatch Advice and also as a Returns Despatch Advice message. DIRDEB Direct debit message + Meddelelse fremsendt fra en kreditor til kreditors bank, med instruks om at opkræve specificerede beløb fra en eller flere debitorer, og kreditere disse på kreditors konto, til udligning af refererede mellemværender. Message sent by the creditor to the creditor's bank instructing it to claim specified amounts from the debtor(s) and to credit these amounts to a single account it services for the creditor in settlement of the referenced transaction(s). FINCAN Annullering af finansiel transaktion nb En meddelelse sendt af ordreafgive (eller agent, som handler på ordreafgivers vegne) eller en trediepart, som er bemyndiget hertil, med anmodning om annullering af tidligere fremsendt finansiel meddelelse/transaktion. A Financial Cancellation Message is sent by the Ordering Customer (or Payor or Agent on behalf of the Ordering Customer) or by a third party having authority on the Ordering Customer's payments to the Ordered Bank to request cancellation of a given financial message or transaction. FINSTA Financielt kontoudtog nb Denne meddelelse er beregnet som basis for flere informationstyper mellem finansielle institutionar og deres kunder. Den hyppigste anvendte funktion er at give information om bevægelser på en kundes konto. Denne meddelelse kan indeholde informationer vedrørende flere konti. This message can be used to cater for various communication functions EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

30 GENRAL HANMOV between financial institutions and their customers. The most frequent function is to provide a statement of booked items confirming entries on a customer's account. The message type may contain several accounts (quoted in the B- level). Info-meddelelse En meddelelse, som muliggør transmission af kodet tekstinformation. A message to enable the transmission of textual information. Varehåndteringsinstruktion En meddelelse, som sendes fra en virksomhed til et lager, et distributionscenter eller 3.-parts distributør, for at give information om varehåndtering, ompakning, mærkning etc. Herunder også flytning af specificeret gods inden for 3.-parts distributørens område. Message from a party to a warehouse/distribution centre identifying the handling services and where required the movement of specified goods, limited to warehouses within the jurisdiction of the distribution centre. IFCSUM Samtransportmeddelelse nb Meddelelsen fremsendes fra den part som arrangerer en transport, til den part som udfører transporten. Meddelelsen kan anvendes til information om konsolideret gods mellem speditører, transportører og agenter for at give disse mulighed for, at håndtere de omfattede transportenheder. Meddelelsen kan også anvendes til afhentning af transportenheder hos en befragter/speditør, med henblik på udførelse af en transportydelse. Message used for consolidation purposes from a party arranging forwarding and transport services to the party for which the transport of the consolidated cargo is destined. The message can be used to exchange information concerning the consolidated cargo between forwarders, carriers and agents enabling those parties to handle the consignments included in the consolidation. In addition it can be used for a collection of consignments originating from one shipper for forwarding and transport services. IFTMAN Ankomstadvisering nb Meddelelse fra speditør og/eller transportør til transportmodtager, med detaljeret information om transportens ankomst. Message from the party providing forwarding and/or transport services to the party such as has been indicated in the contract, giving notice and details of the arrival of the consignment. IFTMBC Bookingbekræftelse b En meddelelse fra en transportør eller speditør til en vareafsender som bekræfter booking af en specifik forsendelse. En bekræftelse kan indikere at booking af forsendelsen er accepteret, afventer, betinget accepteret eller afvist. Konditionerne under hvilke de forespurgte services vil finde sted kan angives i denne meddelelse. Message from the party providing forwarding and/or transport services to the party booking those services giving the confirmation information to the booking of the consignment concerned. A confirmation might read that the booking of a consignment is accepted, pending, conditionally accepted or rejected. The conditions under which requested services take place may be given in this message. IFTMBF Bookingmeddelelse b Meddelelsen fremsendes fra transportkøber til fragtfører/transportør, som EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

31 bestilling af en transport, og indeholder de konditioner/betingelser, under hvilke transportkøber ønsker transporten skal afvikles. Message from a party definitely booking forwarding and/or transport services for a consignment to the party providing those services. The message will contain the conditions under which the sender of the messages requires the services to take place. IFTMIN Transportinstruktion b En meddelelse fra transportkøber, som udsteder en intruktion vedrørende fremsendelses-/transportservice for en vareforsendelse på aftalte betingelser, til den fragtfører/transportør, som ordner forsendelsen og/eller transporten. Message from the party issuing an instruction regarding forwarding/transport services for a consignment under conditions agreed, to the party arranging the forwarding and/or transport services. IFTSTA Transportstatus En meddelelse, som anvendes til at informere om status på en transport og/eller ændring i en transportstatus mellem aftaleparter. Message to report the transport status and/or a change in the transport status (i.e. event) between agreed parties. INSDES Forsendelsesinstruks nb Meddelelsen instruerer trediepart om forsendelsen af en leverance. A message instructing a third party to despatch a delivery. INVOIC Faktura b En meddelelse, som skal udløse betaling for leverede varer/ydelser under de betingelser, som er aftalt mellem sælger og køber. Denne meddelelse kan endvidere anvendes som Debet- og/eller Kreditnota. Message claiming payment for goods or services supplied under conditions agreed between the seller and the buyer. The UNSM invoice message, with correct data qualification, serves also as the specification for debit note and INVRPT credit note messages. Lagerrapport En meddelelse, som specificerer relevant information om en faktisk og/eller planlagt lagerbeholdning. Message specifying information relating to held inventories. The inventory report message is intended to be used in either direction between trading partners. KEYMAN Security key and certificate management message +4 Security key and certificate management message. MSCONS Forbrugsrapport n En meddelelse, som giver information om forbrug og kvalitet af produkter og ydelser leveret gennem en måler til brug for processkontrol, energistyringssystemer, fakturakontrol, osv. A metered services consumption report is a communication between trading parties, or their agents, providing consumption and where required associated technical information at a location(s) for a product(s) or service(s) where the supply is recorded using a meter(s). ORDCHG Ordreændring En meddelelse fra køber til sælger, hvor køber anmoder om at få foretaget ændringer i en tidligere Købsordre/Ordrebekræftelse. EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

32 ORDERS ORDRSP Message from the buyer to the seller, specifying details of the buyer's request to change a purchase order. Købsordre En meddelelse, der specificerer varer/ydelser beordret under de betingelser, der er aftalt mellem sælger og køber. Message specifying details for goods or services ordered under conditions agreed between the seller and the buyer. Ordrebekræftelse En meddelelse fra sælger til køber, som bekræfter en Købsordre eller en Ordreændring. Message from the seller to the buyer, responding to a purchase order message or a purchase order change request message. OSTENQ Ordre statusforespørgsel n En meddelelse, ved hjælp af hvilken en køber eller købers agent fra sælger/sælgers agent kan udbede sig information vedrørende status på en/flere tidligere afgivne ordrer. A message from a buyer or buyer's agent which requests a supplier or supplier's agent for information on the current status of a previously sent outstanding order(s). OSTRPT Ordre statusrapport n En meddelelse, ved hjælp af hvilken en sælger eller dennes agent kan rapportere statusinformation vedrørende en ordre. Meddelelsen kan være svar på en tidligere modtaget 'Ordre Forespørgsel', eller et led i en aftale om fast/periodisk rapportering mellem parterne. A message by means of which a seller or seller's agent reports status information on an order. This may be a reply to an order status enquiry sent by a buyer or buyer's agent or a report as agreed between trading parties. PARTIN EDI-lokationsdata En meddelelse, der muliggør transmission af stamdata vedrørende lokationer (virksomheder, afdelinger osv.) samt eventuel tilhørende data af administrativ, finansiel og kommerciel karakter. Message to enable the transmission of basic information regarding locations and the related operational, administrative, financial, manufacturing and trading data. PAYDUC Løntrækanvisning +4 Meddelelse som sendes til en myndighed/organisation, indeholdende information om løntræk foretaget på vegne af en ansat. Noter: 1. Kan kun anvendes i forbindelse med EDIFACT Syntaksversion 4. Message sent by a party to a service providing organisation, to detail payments by payroll deductions, on behalf of employees, made to the service providing organisation. PAYMUL Multipel Betalingsordre b En multipel betalingsordre kan indeholde instruktion om een eller flere betalinger. Meddelelsen fremsendes fra en kontohaver (eller fra trediepart som handler på dennes vegne) til financielt institut, med specifikation af betaling af beløb fra een eller flere konti til flere betalingsmodtagere, til udligning af refererede EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

33 PRICAT mellemværender. Message sent by the ordering customer (or payor or agent on behalf of the ordering customer) to the ordered bank, to instruct the ordered bank to debit an account it services for the ordering customer, and to arrange for the payment of specified amounts to several beneficiaries (or payees) in settlement of the referenced business transaction(s). Vare/Pris Katalog En meddelelse, som på initiativ af leverandør/grossist og/eller anden vareinformationsformidler benyttes til at udveksle vare/pris informationer mellem alle interesserede parter. Message to enable the transmission of information regarding pricing and catalogue details for goods and services offered by a seller to a buyer. PRODAT Produktstamdata n En meddelelse, der indeholder stamdata som identificerer og beskriver produkter. Data kan gives om produkter, der er tilgængelige for køb/salg eller blot for information. Meddelelsen indeholder ikke kommercielle forhold og betingelser vedrørende produktet, men alene tekniske og funktionelle produktbeskrivelser. A product data message is a communication between parties containing master data, to identify and describe products available for supply or for information purposes. This information of long validity does not include commercial terms and conditions but technical and functional product descriptions. PROINQ Produktforespørgsel n En meddelelse, som gør det muligt for afsenderen at forespørge på et produkt eller en gruppe af produkter fra en produkt database (-katalog) i overensstemmelse med kriterier defineret i meddelelsen. A message enabling the sender to inquire on a product or group of products from a master product catalogue or file according to criteria defined in the message. QALITY Kvalitetkontrol nb Meddelelsen muliggør fremsendelse af testresultater for et identificeret produkt eller en identificeret proces. Indholdet omfatter, men er ikke begrænset til, testdata, måleresultater, statistik og anvendte målemetoder. Message to enable the transmission of the results of tests performed to satisfy a specified product or process requirement. The content includes, but it is not limited to, test data and measurements, statistical information, and the testing methods employed. QUOTES RECADV Tilbud En meddelelse, som forsyner potentielle sælgere med pris, leveringsplan og andre betingelser for potientelt salg af varer og tjenesteydelser (svar på REQOTE). Message which provides potential sellers with the ability to provide price, delivery schedule, and other conditions for potential sales of goods or services. Modtagelsesadvis En meddelelse, som anvendes i forbindelse med varemodtagelse. Meddelelsen kan enten bekræfte en varemodtagelse, eller advisere om EANCOM /HANCOM Version EAN-Danmark Side

14. KONTROLMEDDELELSE

14. KONTROLMEDDELELSE 01.03.2001 14. KONTROLMEDDELELSE Indholdsfortegnelse Indledning...3 Anvendelse...3 Anvendelse ved forsendelse fra kunde...3 Anvendelse ved forsendelse fra pengeinstitut...3 Kontrolmeddelelsens funktioner...4

Læs mere

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14

Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 05.05.2000 5. SERVICESEGMENTER Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opbygning... 2 Servicesegmenternes sammenhæng... 3 UNA... 4 UNB... 6 UNH... 10 UNT... 12 UNZ... 14 Side: 2 Indledning Dette afsnit indeholder

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen

Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Meddelelses Implementerings Guide (MIG) for CONTRL meddelelsen Ver 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 2 1 Forord 3 2. CONTRL meddelelsen 4 2.1 Funktion 4 2.2 Principper 4 2.2.1 MedCom specifikke principper

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af APERAK. Application Error and Acknowledgement Message. Dank EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af APERAK Application Error and Acknowledgement Message Dank EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: 1 Dato: Januar 2009 Indledning og generelle

Læs mere

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN)

15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) 27.06.2001 15. FINANSIEL AFLYSNINGSMEDDELELSE (FINCAN) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 5 BGM... 7 DTM... 9 Segmentgruppe 4 (niveau B)... 11 LIN... 12 Segmentgruppe 5 (niveau B)...

Læs mere

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA)

13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) 01.03.2001 13. BANK-STATUSMEDDELELSE (BANSTA) Indledning... 2 Formål... 2 Dansk tolkning... 2 UNH... 4 BGM... 6 DTM... 8 Segmentgruppe 1 (niveau A)... 11 RFF... 12 DTM... 14 Segmentgruppe 3 (niveau A)...

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDRSP D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ

Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ Teknisk Implementerings Guide UN/EDIFACT & UNA/UNB-UNZ MedCom Ver. 2.0 01.12.1996 0 Indhold 0 Indhold 3 1 Forord 4 2. UN/EDIFACT 5 2.1 Definition 5 2.2 EDIFACT directories 6 2.3 EDIFACT-syntaks 6 2.3.1

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final

EDI-guide for CONTRL. Version 1.0 Final EDI-guide for ONTRL Version 1.0 Final EDI-guide ONTRL, bilag 1 - EDIFAT Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for EDIFAT og ONTRL EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE ORDERS D96A Udarbejdet af Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse...5 UNH eddelelse start...5 BG Start på meddelelse...5 DT Dato, tid

Læs mere

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer

Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Dansk standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 7816-6/Corr. 1 1. udgave 2006-11-30 Identifikationskort Kort med integrerede kredse Del 6: Interindustrielle dataelementer Identification cards Integrated circuit

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S

Dokumentdefinition D.96A. Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S 28. februar 2008 Dokumentdefinition D.96A Faktura via EDI Kreditnota via EDI TDC A/S Indholdsfortegnelse REVISIONSHISTORIE...2 INDLEDNING...3 BESKRIVELSEN...4 OPBYGNING...4 PRODUKTNUMRE...4 MOMS...4 KREDITNOTA...5

Læs mere

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide

Oversættelse til dansk af UTILMD. Utility Master Data Message. Dansk EDI Message Implementation Guide Oversættelse til dansk af UTILMD Utility Master Data Message Dansk EDI Message Implementation Guide Status: Dansk oversættelse Version: 3 Release: Dato: Januar 009 Indledning og generelle principper. Indledning

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000

2. BRUGEN AF EDIFACT. Indholdsfortegnelse 05.05.2000 05.05.2000 2. BRUGEN AF EDIFACT Indholdsfortegnelse Hvad er EDI og EDIFACT... 2 Organisation i standardiseringsarbejdet... 3 Strukturen i EDIFACT... 3 Konvoluteksempel... 4 Logisk opbygning (strukturen)...

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 7 / 13.01.2011 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI faktura i følgende formater og tegnsæt:

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Personspecifikke identifikationsnumre (PID)

Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Dansk standard DS 843-1 2. udgave 2003-12-16 Personspecifikke identifikationsnumre (PID) Person-specific identification numbers (PID) DS 843-1 København DS projekt: 53652 ICS: 35.040 Deskriptorer: personspecifikke

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS

FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS FAST FORRETNINGSSTED FAST FORRETNINGSSTED I DANSK PRAKSIS SKM2012.64.SR FORRETNINGSSTED I LUXEMBOURG En dansk udbyder af internet-spil ønsker at etablere et fast forretningssted i Luxembourg: Scenarier:

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline

INDSIGELSE DISPUTE. Nordjyske Bank Hotline Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Nordjyske Bank Hotline 9870 3930 Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DIS ISO Status Maj 2017

DIS ISO Status Maj 2017 DIS ISO 17025 Status Maj 2017 1 Plan for udvikling/revision af ISO 17025 WD June 2015 CD1 August 2015 CD2 February 2016 DIS November 2016 (December 2016) FDIS draft July 2017 FDIS/Publication Autumn 2017

Læs mere

DB EDI-STANDARD VERSION

DB EDI-STANDARD VERSION DB EDI-STANDARD VERSION 1.1 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Segmentbeskrivelse INVOI D96A EDI-Branchestandard version 1.1 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram... 3 Segmentbeskrivelse... 6 UNH

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Internt notat 202542 2

Internt notat 202542 2 Internt notat Arbejdspapir Systemdesign Dato: 6. september 2004 Sagsnr.: 5564 Dok.nr.: 202542 v2 Reference: PMO/PMO Beskrivelse af Eltra XML-struktur 1. Indhold Dette er beskrivelsen af den XML-struktur,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

SERVICE NOW Det nye finansielle løsningsværktøj

SERVICE NOW Det nye finansielle løsningsværktøj SERVICE NOW Det nye finansielle løsningsværktøj Kundehåndbog oprette CDS ID finance CASE telefon SUPPORT HAVING ANY FINANCE ISSUE LIKE... BALANCE bekræftelse Betalinger Kontoudtog Faktura efterspørgsel

Læs mere

Læsestoffet til dig. Aca Green

Læsestoffet til dig. Aca Green Læsestoffet til dig Aca Green Bøger 2014/Books 2014 1 Politik/ Policy Kvalitets og servicepolitik Vi er meget glade for, at præsentere jer for vores nye børnetøjs katalog 2014. Vi køber og sælger varer

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Disputed transactions. Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Kortholdernavn. Kortnummer Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Purchase date Forretningens

Læs mere

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU.

DONG aflægger såvel årsregnskab som koncernregnskab efter IFRS som godkendt af EU. FORTROLIGT Bestyrelsen for DONG Energy A/S Sendt pr. digital post Dato 8. februar 2016 J.nr. 2015-3568 Udtalelse vedrørende anvendelse af et supplerende resultatmål Business performance i årsrapporten

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014

Unitel EDI EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL November 2014 Unitel EDI EDIFAT 96A PAYMUL, AUTAK, BANSTA, ONTRL, DEBMUL November 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFAT ver. 4 Indhold Indledning... 3 Anvendelse...

Læs mere

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla

SOFTWARE PROCESSES. Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla SOFTWARE PROCESSES Dorte, Ida, Janne, Nikolaj, Alexander og Erla Hvad er en software proces? Et struktureret sæt af AKTIVITETER, hvis mål er udvikling af software. En software proces model er en abstrakt

Læs mere

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL)

7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) 01.03.2001 7. MULTIPEL BETALINGSORDRE (PAYMUL) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Beskrivelse af strukturdiagrammet... 5 Dansk tolkning... 6 UNH... 8 BGM... 10 DTM... 12 BUS... 14 Segmentgruppe

Læs mere

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design are trademarks of Xerox Corporation

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008.

Hermed afrapportering som aftalt. Vi henviser i øvrigt til vores mail til Jer den 6/11 2008. Page 1 of 2 Jens Tjagvad From: To: Sent: 12. november 2008 20:56 Attach: ABS13_final.xls Subject: registrering af asbest i ABS13 Hej Jens. Hermed afrapportering

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised)

Spørgsmål/svar (anonymiseret) Questions/answers (anonymised) /svar (anonymiseret) s/answers (anonymised) received answered Answer 1 30/11/15 [ ] I am sending this mail on behalf of [ ], a [ ] company of the information technology sector. We have received a notification

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Kommunikation mellem PID-leverandør og applikationsserviceudbyder

Kommunikation mellem PID-leverandør og applikationsserviceudbyder Dansk standard DS 843-2 2. udgave 2003-12-16 Kommunikation mellem PID-leverandør og applikationsserviceudbyder Communication between PID supplier and application service provider DS 843-2 København DS

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse

Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Dansk standard DS/OHSAS 18001 2. udgave 2008-01-14 Arbejdsmiljøledelsessystemer Kravbeskrivelse Occupational health and safety management systems Specification DS/OHSAS 18001 København DS projekt: M224197

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Informationteknologi Generisk kodning af levende billeder og tilknyttet lydinformation Del 6: Udvidelser til DSM-CC

Informationteknologi Generisk kodning af levende billeder og tilknyttet lydinformation Del 6: Udvidelser til DSM-CC Dansk Standard Rettelsesblad DS/ISO/IEC 13818-6/Cor.1 1. udgave Godkendt:2000-06-23 Informationteknologi Generisk kodning af levende billeder og tilknyttet lydinformation Del 6: Udvidelser til DSM-CC Information

Læs mere

Record beskrivelse af Teller adviseringer

Record beskrivelse af Teller adviseringer Januar 2015 flest kort på hånden Record beskrivelse af Teller adviseringer CSV filer SDV filer Indholdsfortegnelse: 1. CSV (komma (,) sep.) eller SDV (semikolon (;) sep.) filer...2 2. Indholdet af adviseringen

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions

INDSIGELSE DISPUTE. Indsigelsen vedrører. Jeg modtog en vare/service som ikke var som beskrevet eller var defekt. Disputed transactions Udsteders kontaktperson og tlf.nr. Contact and phone number of issuer Kortholdernavn Name of cardholder Kortnummer Card number Indsigelsen vedrører Disputed transactions Købsdato Forretningens navn Purchase

Læs mere

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt

Jeg modtog en vare/service, der ikke var som beskrevet eller var defekt Side 1 af 4 Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet) og varen er defekt, eller der er aftalt køb af original mærkevare og varen der er leveret, er en kopivare, eller

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

8. DEBETADVIS (DEBADV)

8. DEBETADVIS (DEBADV) 01.03.2001 8. DEBETADVIS (DEBADV) Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dansk tolkning... 2 Strukturdiagram... 3 UNH... 4 BGM... 6 BUS... 8 DTM... 10 Segmentgruppe 1... 13 RFF... 14 DTM... 16 Segmentgruppe

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Application form for access to data and biological samples Ref. no

Application form for access to data and biological samples Ref. no Application form for access to data and biological samples Ref. 2016-02 Project title: Applicant: Other partners taking part in the project Names and work addresses: "Skilsmisse og selvvurderet mentalt

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere