Web MTC manual. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012"

Transkript

1 Web MTC manual Version

2 Revisioner: Version 1.0, : Oprettelse af dokument Version 1.1, : Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2

3 Indhold Sideopbygning... 5 Startside... 6 Leveringer... 8 Leveringsliste... 8 Leverandører Opret ny leverandør Leverandør liste Redigering af leverandør Produkter Opret nyt produkt Produkt liste Mejerier Opret nyt mejeri Mejeri liste CIP Station Opret CIP Station CIP Station liste Chauffører Opret ny chauffør Chauffør liste Rapporter Bil CIP Bil rapport Dags total Sporing Rediger Tilføj indvejning Vis tidligere ændringer Lab Data Leverandør rapport Rute dags summering Afregnings rapport

4 Udskrivning af rapport Specielt ved udskrivning fra Internet Explore 9 og ældre Opret login Opret nyt login Oprettelse af Side administrator login Oprettelse af et Leverandør login Administrer logins Rediger login Deaktiver login Aktiver login Biler Bil sporing

5 WEB MTC Sideopbygning Web MTC siden er opbygget af følgende elementer Topbanner Infobanner Menu Hovedvindue I Figur 1 vises hvor de enkelte elementer findes på siden: Infobanner Topbanner Figur 1: Web MTC sidens opbygning. Menu Hovedvindue 5

6 Startside På startsiden er der mulighed for enten at få vist en rapport efter eget valg, eller at få vist en oversigt over Seneste indvejninger Seneste oprettede leverandører Seneste oprettede mejerier og CIP stationer Seneste oprettede chauffører Seneste oprettede produkter Dette valg foretages under menupunktet Side opsætning : Figur 2: Opsætningen af startsiden gøres under menupunktet "Side opsætning". 6

7 På Sideopsætningssiden vælges udsenet af startsiden i boksen Opstarts rapport. Øverst står den nuværende opsætning, og nedenunder den er en dropdown boks med de rapporter som er tilgængelige. Figur 3: Opsætning af startsiden foretages via dropdownlisten i boksen "Opstarts rapport". Bemærk at dit udvalg rapporter kan afvige fra det viste. Hvis man ikke ønsker at få vist en rapport på start siden, vælges Ingen opstarts rapport i dropdownlisten. Den valgte rapport vil ikke kun blive vist på startsiden, men vil også være default rapporten under menupunktet Rapporter. BEMÆRK: Udvalgte af rapporter vist i Figur 3 kan variere. 7

8 Leveringer Under menupunktet Leveringer, er det muligt at få vist en liste sorterbar liste over alle de leveringer der er blevet foretaget af de tilknyttede leverandører. Figur 4: En søgbar liste over alle de indvejninger der er blevet foretaget findes under menupunktet "Leveringsliste". Leveringsliste En søgbar liste over alle de leveringer der er blevet foretaget findes under menupunktet Leveringsliste 8

9 Før leveringslisten vises, kan listen begrænses ud fra en række søgekriterier. Når de ønskede søgekriterier er angivet klikkes der på Søg knappen, og Leveringslisten vises. Søgningen kan begrænses ud fra fire søgekriterier: Fra dato, Til dato, Bil nummer, Leverandør nummer. Datovalg Når der klikkes på feltet til Fra Dato eller Til dato, vil der blive vist en kalender, hvori den ønskede dato kan vælges, se Figur 5. Hvis det ønskes kan der også indtastes en dato manuelt. Den indtastede dato skal have formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, f.eks Hvis der ikke ønskes nogen begrænsning på hvornår leveringerne er sket, skal Fra dato og Til dato felterne efterlades blanke (teksten Ingen dato = vis alle indikere at feltet ikke indeholder en dato). Figur 5: Valg af dato kan gøres ved at vælge den ønskede dato i den kalender der vises når der klikkes i dato feltet. Der kan også indtastes en dato manuelt. Den indtastede dato skal have formatet "ÅÅÅÅ-MM-DD". Bil nummer Valg af bilnummer foretages i dropdown boksen Bil nummer. Her vil det være muligt at vælge mellem alle de biler som der er oprettet. Hvis der kun er oprettet 1 bil, vil denne bil automatisk være valgt i listen. Hvis der ønskes at få vist indleveringer fra alle biler, vælges Show all i dropdown boksen, se Figur 6. Figur 6: Valg af bil nummer foretages via dropdown boksen "Bil nummer". Hvis der kun er tilknyttet en bil, vil denne bil automatisk være valgt i listen. Hvis der ønskes at se indleveringer fra alle biler, vælges "Show all" i listen. 9

10 Leverandør nr Leveringslisten kan også vises for en bestemt leverandør. For at vælge den ønskede leverandør indtastes enten leverandørens nummer eller navn i boksen Leverandør Nr. Når første ciffer i leverandørens nummer, eller første bogstav i leverandørens navn er indtastet, vil der fremkomme en liste med alle de oprettede leverandører som passer på det indtastede tal/bogstav, se Figur 7. Figur 7: Ved søgning på en bestemt leverandør, kan der i feltet "Leverandør nr" indtastes enten leverandørens nummer eller navn. Når første ciffer eller bogstav er indtastet, vil en liste med de leverandører som matcher det indtastede blive vist. Listen med de fundne leverandører kan begrænses yderlige ved at indtaste mere end 1 ciffer eller bogstav. Leveringslisten Når alle de ønskede søgekriterier er blevet valgt, klikkes der på Søg knappen, og en liste med alle de fundne leveringer vil blive vist. Listen vil se ud som vist på Figur 8. Figur 8: Listen med Leveringer, se ud som vist på denne figur. 10

11 Leverandører Under menupunktet Leverandører, er der mulighed for at oprette en ny leverandør, eller få vist en liste over allerede oprettede leverandører. I denne liste er der mulighed for at redigere oplysninger på en leverandør. Figur 9: Under menupunktet Leverandører er der mulighed for at oprettet en ny leverandør, eller få vist en liste med allerede oprettede leverandører. Opret ny leverandør For at oprette en ny leverandør, klikkes der på Opret ny leverandør linket i menuen. 11

12 For at oprette en ny leverandør, skal der som minimum indtastes et unikt leverandør nummer (max syv cifre), leverandør navn, samt vælges om der er tale om en leverandør eller en kunde. Som udgangspunkt står leverandørens produkt til at være Ko (komælk), se Figur 10. Når de ønskede værdier er indtastet, klikkes der på Opret leverandør knappen, og den nye leverandør vil blive oprettet. Figur 10: Ved oprettelse af en ny leverandør, skal der som minimum indtastes et unikt leverandør nr (max 7 cifre), et navn på leverandøren, samt vælges en leverandør type (Leverandør eller Kunde). Som udgangspunkt står leverandørens produkt til "Ko" (komælk). Leverandør liste Under menupunktet Leverandør liste vises en liste med alle de leverandører som er blevet oprettet. Hvis der klikkes på det blå Rediger link i venstre side af listen, kan informationerne omkring leverandøren opdateres. 12

13 Rediger link som bruges til at opdatere information omkring leverandør Figur 11: Liste med alle oprettede leverandører. Ved at klikke på "Rediger" linket i venstre side af listen, kan den valgte leverandørs informationer redigeres. Redigering af leverandør Når der klikkes på Rediger knappen vises informationerne omkring leverandøren, og det er muligt at redigere alle oplysninger, på nær leverandør nummeret. Når de ønskede informationer er blevet ændret, klikkes der på Opdater leverandør knappen. 13

14 Produkter Under Produkter er det muligt at oprette et nyt produkt, eller få vist en liste over alle oprettede produkter. I denne liste er det også muligt at ændre oplysninger omkring et produkt. Figur 12: Under "Produkter" er det muligt at oprette et nyt produkt eller redigere et eksisterende produkt. Opret nyt produkt Under menupunktet Opret nyt produkt er det muligt at oprettet et nyt produkt. For at oprette et nyt produkt, skal der som minimum indtastes et unikt produkt nr (max syv cifre) samt et produkt navn. Når de 14

15 ønskede værdier er indtastet, klikkes der på Opret produkt knappen, og det nye produkt vil blive oprettet, se Figur 13. Figur 13: For at kunne oprettet et nyt produkt, skal der indtastes et unikt produkt nr samt et produkt navn. Produkt liste Hvis der klikkes på menupunktet Produktliste, bliver der vist en liste med alle de produkter der er oprettet. I denne liste er der muligt at klikke på Rediger linket for hvert enkelt produkt for at redigere produktnavn og produktgruppe. BEMÆRK: Hvis navnet på et eksisterende produkt ændres, vil ændringen slå igennem på alle tidligere indleveringer på dette produkt nummer. Link til redigering af produkt Figur 14: Liste over alle oprettede produkter. Hvis der klikkes på "Rediger" linket ud for et produkt, kan produktnavn og produkt gruppe ændres. 15

16 Mejerier Under menupunktet Mejerier er det mulighed for at oprettet et nyt mejeri, samt se en liste over alle oprettede mejerier, hvori det også er muligt at ændre oplysninger på eksisterende mejerier. Figur 15: Menupunkter under "Mejerier" benyttet til at oprette og redigere mejerier. Opret nyt mejeri For at oprette et nyt mejeri, klikkes der på Opret nyt mejeri linket i menuen. Herefter kan informationer omkring det nye mejeri indtastes. For at kunne oprette et nyt mejeri, skal der som minimum indtastes et 16

17 unikt mejeri nummer samt et navn på mejeriet. Nå de ønskede informationer er indtastet, klikkes der på Opret mejeri knappen, se Figur 16. Figur 16: For at kunne oprette et nyt mejeri, skal der indtastes et unikt mejeri nummer samt et navn på mejeriet. Mejeri liste Under menupunktet Mejeri liste vises en liste over alle oprettede mejerier. I listen er det muligt at klikke på Rediger knappen for at redigere oplysningerne omkring et oprettet mejeri, se Figur 17. Rediger link til at ændre mejeri oplysninger Figur 17: Listen over oprettede mejerier. Ved at klikke på "Rediger" linket ud for et mejeri, kan oplysningerne omkring mejeriet ændres. 17

18 CIP Station Under menupunktet CIP Station kan der oprettes nye CIP Stationer, samt redigeres i eksisterende CIP Stationer. Figur 18: Under menupunktet "CIP Station" er der mulighed for at oprettet nye CIP Stationer, samt redigere eksisterende CIP Stationer. Opret CIP Station Under Opret CIP Station kan der oprettes nye CIP stationer. For at oprette en CIP station, skal der som minimum indtastes et unikt CIP Station nummer samt et navn på CIP stationen, se Figur

19 Figur 19: Ved oprettelse af en nye CIP Station, skal der som minimum indtastes et unikt CIP Station nummer samt et navn på CIP Stationen. CIP Station liste Under CIP Station liste kan der ses en liste over alle de CIP Stationer der er blevet oprettet. 19

20 Chauffører Under menupunktet Chauffører er der mulighed for at oprette nye chauffører, se liste over allerede oprettede chauffører, samt ændre oplysninger omkring chauffører. Figur 20: Under "Chauffører" kan nye chauffører oprettes, og eksisterende chauffører redigeres. Opret ny chauffør Under menupunktet Opret ny chauffør kan en ny chauffør oprettes. For at oprette en ny chauffør, skal der som minimum indtastes et unikt chaufførnummer, et navn på chaufføren, samt vælges en logon type for chaufføren, se Figur 21 20

21 Figur 21: Ved oprettelse af en ny chauffør skal der som minimum indtastes et unikt chauffør nummer, et navn på chaufføren samt vælges en "Logon type" for chaufføren. BEMÆRK: Dine valgmuligheder i "Logon type" listen svare ikke nødvendigvis overens med de viste. Chauffør liste Under menupunktet Chauffør liste kan man se en liste over alle de chauffører der er blevet oprettet. Ved at klikke på Rediger linket udfor en chauffør, kan oplysningerne om chaufføren ændres, se Figur 21. Når de ønskede ændringer er foretaget, klikkes der på Opdater chauffør knappen. Klik på Rediger for at opdatere oplysninger omkring en chauffør 21

22 Rapporter Under menupunktet Rapporter findes en række forskellige rapporter som giver et overblik over indleveringer, bilvask og andet. Hvis en startside rapport er valgt, vil denne rapport blive vist når siden åbnes. BEMÆRK: Det er ikke sikkert at alle de rapporter der er beskrevet i de følgende afsnit er tilgængelige i din version af Web MTC. Figur 22: Under menupunktet "Rapporter" findes en række forskellige rapporter. 22

23 Bil CIP Bil CIP rapporten giver en oversigt over de bilvaske der er foretaget på en bil. Hvis der kun er oprettet en bil, vil denne automatisk være valgt. Fra dato vil som standard stå som gårsdagens dato. Til dato vil som standard stå som dagsdato. For at ændre disse datoer, klikkes der i datofeltet, og en dato vælges fra den viste kalender. På Figur 23 ses et eksempel på en Bil CIP rapport Her vælges bil nummeret Valg af Fra og Til dato Eksporter de viste data til et Excel ark Henter og viser den valgte rapport Åbner printer venlig version af rapporten til udskrivning Liste over bilvaske i den valgte periode Figur 23: Liste over bilvaske i en valgt periode. Hvis der klikkes på en linje i listen over bilvaske, vises en graf over vaskevandets temperatur. Den viste rapport kan eksporteres til et Excel ark ved at klikke på Eksporter til Excel knappen. Rapporten vil nu blive åbnet i Excel. Når rapporten er åbnet i Excel, kan den manipuleres som en hver anden Excel fil. Bemærk: Når der klikkes på Eksporter til Excel, vil browseren spørge om den skal åbne eller gemme Excel filen. Hvis der vælges at åbne filen, vil Excel starte op, og en dialogboks vil advare om at den vil der åbnes har et andet formaet end der er angivet i filtypen. Klik på Ja for at åbne rapporten. Hvis der klikkes på en linje i rapporten, bliver der vist en graf over vaskevandets temperatur under den valgte vask, se Figur 24. Bemærk at den første graf der vises vil tage lidt tid at generere. 23

24 Figur 24: Graf over vaskevandstemperatur under bil vask. Grafen lukkes ved at klikke på "Luk" knappen i nederste venstre hjørne. BEMÆRK: Den første graf der vises vil tage lidt tid at generere. Bil rapport Bil rapporten viser alle indleveringer på en bestemt bil i en afgrænset tidsperiode. Bil og tidsperiode vælges på samme måde som i Bil CIP rapporten, se side 23. Klik på Vis rapport knappen for at få rapporten vist. Figur 25: "Bil rapport" viser en samlet liste over alle indvejninger der er foretaget på en bil i den givne tidsperiode. Bil rapport rapporten kan også eksporteres til Excel på samme måde som det er beskrevet på side 23. Dags total Dags total rapporten viser alle de indvejning der er lavet på en bil på en valgt dato. Bil og dato vælges på samme måde som ved Bil CIP rapporten (se side 23), dog skal der til Dags total rapporten kun vælges en Fra dato. Klik på Vis rapport knappen for at få vist rapporten. 24

25 Vis GPS sporret for denne indsamlingstur Rediger/tilføj individuelle indvejninger Klik på linje for at se evt. tidligere ændringer, samt informationer om de enkelte indvejninger på turen Figur 26: I Dags total rapporten, kan der klikkes på "Sporing" for at få vist et GPS spor af den kørte rute. Klikkes der på "Rediger" kan de enkelte indvejninger på turen ændres og nye kan tilføjes. Klikkes der på linjen for en indsamling, vises evt. tidligere ændringer, samt informationer om de enkelte indvejninger på ruten. Sporing Klikkes der på Sporing i en Dags total rapport, vises et GPS spor for den kørte indsamlingsrute, se Figur 27. Figur 27: GPS spor for en indsamlingsrute. De grønne "balloner" indikere en indsamling. Hvis der klikkes på en grøn "ballon" bliver informationer omkring indsamlingen vist. Klik på luk knappen i nederste venstre hjørne for at lukke sporringsbilledet. 25

26 Rediger Hvis der klikkes på Rediger i en Dags total rapport linje, vises et nyt vindue, se Figur 28, hvor der vises en liste over de indvejninger der er foretaget på den valgte rute. I dette vindue kan indvejninger ændres, og nye tilføjes til ruten. Figur 28: Redigering af indvejning. Her data for en indvejning opdateres, og en ny indvejning tilføjes til ruten. For at redigere en indvejning, klikkes der på Rediger knappen på den indvejning der skal redigeres. Herefter vil indvejningsoplysningerne blive vist i felterne under listen med indvejninger, se Figur 29. Disse værdier kan nu ændres. Hvis leverandøren skal ændres, slettes hele indholdet af feltet Leverandør nr. Herefter indtastes enten første ciffer i leverandør nummeret, eller første bogstav i leverandørens navn. Herefter vil en liste med de leverandører som passer med det indtastede blive vist (se Figur 7 på side 10). Tidspunktet for indvejningen ændres ved at klikke på op og ned pilene udfor henholdsvis Time, Min og Sek. Datoen for indvejningen ændres ved at vælge en dato i den kalender der vises når der klikkes på Dato feltet. Når de ønskede værdier er ændret, klikkes der på Gem ændringer knappen. Der vil nu blive vist en dialogboks, hvor der skal tages stilling til om tur totalen skal opdateres. Hvis den indvejede mængde er blevet opdateret, anbefales det at opdatere tur totalen. Klik på Ja for at opdatere tur totalen, klik på Nej for at undlade at opdatere tur totalen. 26

27 Figur 29: Når der klikkes på "Rediger" i en indvejningslinje, bliver indvejningsinformationerne vist i felterne under indvejningslisten. Tilføj indvejning For at tilføje en indvejning, klikkes der på Tilføj indvejning knappen. Vinduet vil herefter skifte udseende til Figur 30. Figur 30: Når der skal indsættes en ny indvejning klikkes der på "Tilføj indvejning" knappen. Vinduet vil herefter skiftet til det herover viste. Indtast informationerne omkring den nye indvejning, og klik på Tilføj indvejning knappen. Indtastning af Leverandør nummer gøres som beskrevet i Figur 7 på side 10. Herefter vil en dialogboks komme frem og spørge om tur totalen skal opdateres. Klik Ja for at opdatere tur totalen, klik Nej for at undlade at opdatere tur totalen. 27

28 Vis tidligere ændringer Hvis der klikke på en linje i Dags total rapporten, vil vinduet i Figur 31 blive vist. Plus tegnet i linje to viser at der er blevet foretaget ændringer i indvejningen. Klik på plusset for at få vist historikken over ændringerne, se Figur 32 Figur 31: Visning af indvejninger på ruten. + tegnet i linje to indikere at der er foretaget ændringer på indvejningen. Klik på plusset for at se historik over ændringer. Figur 32: Et klik på plusset udfor en linje, viser historikken for ændringer på indvejningen. Historikken lukkes igen ved at klikke på minus tegnet. For at lukke historikken over ændringer på indvejningen klikkes der på minus tegnet udfor linjen. Klik på Close knappen for at lukke vinduet. Lab Data Lab Data rapporten viser lab data resultater for en enkelt leverandør over en given tidsperiode. Den ønskede leverandør vælges i dropdown listen. Fra og Til datoerne sættes ved at vælge de ønskede datoer i de kalendere der vises når der klikkes i Fra dato og Til dato felterne. Klik på Vis rapport knappen for at vise rapporten, se Figur

29 Figur 33: Lab Data rapporten viser de lab data der er indsamlet for en bestemt leverandør over en given tidsperiode. Leverandør rapport Leverandør rapport viser en liste over alle de indvejninger der er foretaget hos en leverandør over en given tidsperiode. Den ønskede leverandør vælges i dropdown listen, og Fra og Til datoerne vælges i de kalendere der kommer frem når der klikkes i Fra dato og Til dato felterne. Klik på Vis rapport knappen for at få vist rapporten. Se Figur 34: "Leverandør rapport" viser en rapport over alle de indvejninger som en bestemt leverandør har foretaget i en given tidsperiode. Rute dags summering Rute dags summering rapporten viser en samlet rapport over alle de indvejninger der er foretaget på de ruter der er blevet kørt på den valgte dag. Den dag som rapporten skal vises fra vælges i den kalender der kommer frem når der klikkes på Fra dato feltet. Klik på Vis rapport knappen for at få vist Rute dags summering rapporten, se Figur

30 Figur 35:"Rute dags summering" rapporten viser en summering af alle de indleveringer der er lavet på den valgte dag. I Rute dags summering rapporten nogle linjer farvet anderledes end andre. Dette drejer sig om: Linie/tur: Start på ny indsamlingstur Sub-total: Sub-total for turen Total/avg: Total/gennemsnit for alle indsamlinger på dagen Max: Den største mængde mælk indsamlet fra én leverandør på dagen/højeste temperatur på den indsamlede mælk Min: Den mindste mængde mælk indsamlet fra én leverandør på dagen/laveste temperatur på indsamlede mælk Afregnings rapport Afregnings rapporten er ikke en decideret rapport, men en mulighed for at oprette afregningsfiler for den indsamlede mælk. Rapporten viser en liste med alle indsamlinger i en valgt tidsperiode. Fra dato og Til dato vælges ved at vælge de ønskede datoer i de kalendere der kommer frem når der klikkes på Fra og Til tekstfelterne. Rapporten vises ved at klikke på Vis rapport knappen. Se Figur 36. I den hentede rapport kan det ses om der er blevet oprettet en afregningsfil for alle indvejninger i den valgte periode. Hvis der er blevet oprettet en afregningsfil for en indvejning, vil dato og tidspunkt for 30

31 Figur 36: Afregningsrapporten gør det muligt at oprette en afregningsfil for de indvejninger som endnu ikke er blevet sendt til afregning. oprettelsen stå i kolonnen Sendt til afregn.. Hvis der klikkes på Send til afregning knappen, vil der blive oprettet en afregningsfil til alle de indvejninger i den valgte tidsperiode som endnu ikke er blevet sendt til afregning. 31

32 Udskrivning af rapport For at udskrive en rapport, hentes den ønskede rapport som beskrevet i afsnittene herover. Herefter klikkes der på Udskriv rapport knappen. Rapporten vil nu blive vist i et nyt vindue i en printervenlig version, se Figur 37. Figur 37: Eksempel på den printervenlige version af en rapport, som vises når der klikkes på "Udskriv rapport" knappen. For at udskrive rapporten klikkes der på Udskriv rapport knappen i øverste venstre hjørne. Herefter vil browserens print dialog boks blive vist, se Figur 38. Figur 38: Eksempel på browserens print dialog boks. Her vises print dialog boksen i Internet Explore 9. Andre browseres print dialog bokse kan se anderledes ud. 32

33 Vælg den ønskede printer og de ønskede printerindstillinger, og klik på Udskriv knappen. Herefter vil rapporten blive sendt til den valgte printer. Når rapporten er sendt til printeren, vil vinduet med den printer venlige udgave af rapporten lukke automatisk. Specielt ved udskrivning fra Internet Explore 9 og ældre Hvis rapporten udskrives fra Internet Explore 9 eller ældre browsere, vil rapporten ikke automatisk blive udskrevet i landskabsformat (dette vil automatisk ske i Firefox 16 og Google Chrome 22). For at udskrive rapporten i landskabsformat klikkes der på Indstillinger knappen i Printer dialog boksen, se Figur 38. Herefter vises printer indstillingsvinduet, se Figur 39. Klik på Papirretning og vælg Liggende for at udskrive rapporten i landskabsformat. Figur 39: Udskriftindstillinger vinduet i Internet Explore 9. Udseenet kan varriere i ældre version af browseren. Klik på dropdown menuen under Papirretning og vælg indstillingen Liggende for at udskrive rapporten i landskabsformat. Klik herefter på Ok knappen og på Udskriv knappen for at udskrive rapporten. BEMÆRK: For bedste udskrift anbefales det at udskrive alle rapporter i landskabsformat. 33

34 Opret login Under menupunktet Opret login kan der oprettes nye logins til siden, og eksisterende logins kan administreres. Figur 40: Under menupunktet "Opret login" kan nye logins til siden oprettes, og eksisterende logins kan administreres. Opret nyt login Hvis der klikkes på Opret nyt login linket i menuen, kan der oprettes et nyt login til siden. Det første der skal vælges er hvilken type login der skal oprettes. Der kan oprettes to forskellige typer login: Side administrator: Har adgang til informationer omkring indleveringer fra alle leverandører 34

35 Leverandør: Har kun adgang til visning af indvejninger fra den leverandør loginet oprettes til Figur 41: Det første der skal vælges når et nyt login oprettes, er hvilken type login der skal oprettes. Oprettelse af Side administrator login Hvis der vælges at oprette et Side administrator login, skal der som minimum indtastes et navn på den nye bruger, en adresse og et password, se Figur 42. Ved oprettelse af et Side administrator login, skal der som minimum indtastes: Navn, og Password. Figur 42: Ved oprettelse af et "Side administrator" login, skal der som minimum indtastes et navn på brugeren, en adresse og et password. Når informationerne er indtastet, klikkes der på Opret login knappen, og det nye login bliver oprettet. Oprettelse af et Leverandør login Figur 43: Ved oprettelse af et "Leverandør" login, skal der vælges hvilken leverandør loginet skal vises data for, indtastes et navn, en samt et password. Ved oprettelse af et Leverandør login, skal det vælges hvilken leverandør som loginet skal vise data for. BEMÆRK: Det er vigtigt at der her vælges den korrekte leverandør, da loginet vil give adgang til alle indvejningsoplysninger for den valgte leverandør. Når leverandøren er blevet valgt, skal der indtastes et navn på den bruger som loginet oprettes til, en adresse og et password. For at oprette loginet, klikkes der på Opret leverandør login. 35

36 Administrer logins Under menupunktet Administrer logins kan nuværende logins ændres, de aktiveres eller genaktiveres, se Figur 44. Rediger et login ved at klikke på Rediger knappen Gen aktiver et login ved at klikke på Aktiver knappen Figur 44: Administration af eksisterende logins. Deaktiver et login ved at klikke på Deaktiver knappen Aktive logins er markeret med en grøn baggrundsfarve i Brugernavn kolonnen, inaktive logins er markeret med rød baggrundsfarve. Rediger login For at redigere et login klikkes der på Rediger knappen udfor det login der skal redigeres. Herefter vil der bliver vist tekstbokse hvori de nye login informationer kan indtastes. Når informationerne er blevet opdateret, klikkes der på Opdater login knapen. Deaktiver login Hvis et login skal deaktiveres klikkes der på Deaktiver knappen udfor det login der skal deaktiveres. Herefter bliver der vist en dialog boks hvor deaktiveringen skal bekræftes. Klik Ja for at deaktivere loginet, klik Nej for at lade loginet forblive aktivt. Aktiver login Hvis et login der er blevet deaktiveret skal aktiveres igen, klikkes der på Aktiver knappen udfor det login der skal aktiveres. Herefter bliver der vist en dialog boks hvori aktiveringen skal bekræftes. Klik Ja for at aktivere loginet igen, klik Nej for at lade loginet forblive deaktiveret. Biler Under menupunktet Bil sporing er det muligt at se hvor en bil har kørt i et givent tidsinterval. 36

37 Figur 45: Under menupunktet "Bil sporing" er det muligt at få vist et kort over hvor en bil har kørt i et givent tidsrum. Bil sporing Under menupunktet Bil sporing vælges den bil der ønskes sporet, samt det tidsrum den skal sporres i. Herefter klikkes der på Hent bil spor, og et kort med bilens kørte rute i det valgte tidsrum vil blive vist, se Figur 46. Den røde linje på kortet viser den kørte rute, og de grønne balloner viser de enkelte GPS registreringer som bilen har sendt ind. Hvis der klikkes på en grøn ballon bliver der vist detaljer omkring 37

38 Pile til panorering Valg af korttype GPS detaljer Zoom skala GPS position Målestoksforhold Oversigtskort Figur 46: GPS sporet for en bil. den GPS måling. Det er muligt at zoom ind og ud på kortet via skalaen i venstre side af kortet. Hvis man holder venstre musseknap ned på kortet kan man trække i kortet, og på den måde panorere rundt på kortet. Det er også muligt at panorere rundt på kortet via pilene i øverste venstre hjørne. 38

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen

Alars den 17. november 2014 Tilskud og Projekter Naturstyrelsen Version 1.0 Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Vejledning i brug af MiljøGIS til ansøgning under Stormfaldsordningen Indhold Indledning... 1 Find lokalitet og baggrundskort... 1 Opret arbejdsområdet og tegn arealer m.v.... 4 Mål areal eller længde...

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

GENERELT PATIENTADMINISTRATION

GENERELT PATIENTADMINISTRATION 1.1 Log på - log af 1.2 Vælg Afdeling 1.3 Søgemuligheder 2.1 Patient administration GENERELT PATIENTADMINISTRATION PERSONALEADMINISTRATION 3.1 Opret nyt personalemedlem 3.2 Redigere personaleoplysninger

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www

www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www.taxa.nu www Opsætning Indhold: Side 2 Login Side 3 Hovedmenu Administration Side 4 Opret bruger Rediger afdeling

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014

I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Hvordan opretter du et møde med tilmelding I denne vejledning kan du se hvordan du opretter et møde med tilmelding. Som eksempel bliver der oprettet et arrangement Gruppetur 2014 Vi ved at arrangementet

Læs mere

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på Af Mouhannad Diab 17. august 2015 Versionsnummer 1.0 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal Registrering - sordre Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Opret serviceregistrering og afmeld på en sordre. Anvendelse: Ved behov for afmelding af ydelser/arbejder Bemærk: En afmelding på

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration...

Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Skoleoplysninger... 3 Service Log... 3 Nyheder... 4 AD overblik... 4 Administration... 4 Nyheder... 4 Vedligeholdelse... 6 Ret

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 2 Log ind... 2 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 3 Opret ny artikel... 6 a) Skriv direkte i tekstfelt... 7 b) Indsæt tekst

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside under Login eller på webadressen

Brugervejledning. Adgang til Plan A: Plan A findes på ALECTIA s hjemmeside  under Login eller på webadressen Brugervejledning Version 2.2. August 2012 Hvad er Plan A? Plan A er et elektronisk webbaseret styringsværktøj, der kan samle alle virksomhedens handlingsplaner. Plan A giver nemt og hurtigt overblik over

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur

vorbasse.dk Redaktørmanual Kentaur Redaktørmanual Kentaur Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - TYPO3 Brugerfladen 3 Log ind 3 Backend 4 Frontend 5 Hvor skal jeg klikke? 5 Gem, gem og vis, gem og luk 6 Kapitel 2 - Sider & menuer 7 Sammenhæng

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Om DIARY. Side 1/8. Diary Open Source dagbogsystem, brugermanual, version 1.0. Karl Krukow , Trifork.

Om DIARY. Side 1/8. Diary Open Source dagbogsystem, brugermanual, version 1.0. Karl Krukow , Trifork. Om DIARY Diary er et web-baseret it-system til styring af dagbogsnoter til institutionerne i Hvidovre Kommunes døgntilbud til børn og unge. Dairy er open source og udviklet for Hvidovre Kommune af Trifork

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra klik på linket

Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra  klik på linket Mini-guide til Retox Databasen er tilgængelig fra www.retox.dk, klik på linket Som udgangspunkt kan alle se arbejdspladsbrugsanvisningerne, hvis man er på regionens netværk. Hvis der skal tilføjes eller

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins

National sprogscreening af EUD-elever. skolens egne logins Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til National sprogscreening af EUD-elever ved anvendelse af skolens egne logins Sprogscreeningen tilgås via et link Indhold

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Tilskud J.nr. NST-3379-00005 Ref. JOSEI/TRDIP Den 14. april 2016 Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010

Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Vejledning i indberetning til registreringsnettet i korn 2010 Du finder siderne til registreringsnettet på LandbrugsInfo Planteavl Planteværn Varsling/registreringsnet eller www.landbrugsinfo.dk/regnet

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel

Om arbejdssedler. Generelt. Arbejdssedler på flere bedrifter. Opret en arbejdsseddel Generelt Om arbejdssedler Modulet arbejdssedler er et tillægsmodul, der kan tilkøbes Næsgaard Mark Arbejdssedler åbnes fra Markbladet. Tryk på knappen Arbejdssedler. Arbejdssedler på flere bedrifter Ønsker

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7

Indholdsfortegnelse. Login 1. Glemt password 2. Ændre personlige oplysninger 2. Min side 3. Global meldingsboks 5. Administrerede sager 7 Klient Indholdsfortegnelse Login 1 Glemt password 2 Ændre personlige oplysninger 2 Min side 3 Global meldingsboks 5 Administrerede sager 7 Sagsoversigt 9 Oversigt sager 11 Statistik sager 12 Beskeder 14

Læs mere

HåndOffice Spillerflytninger

HåndOffice Spillerflytninger HåndOffice Spillerflytninger Spillerflytninger... 3 Spilleranmodning... 3 Spillerfrigivelse... 7 Tidligere data... 11 Spiller data... 11 Spillercertifikat... 12 Side 2 af 13 Spillerflytninger Spillerflytninger

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Print selv på biblioteket

Print selv på biblioteket Print selv på biblioteket Installationsvejledning til at kunne printe fra din egen computer på bibliotekets printere Brug af denne vejledning forudsætter, at du har købt et kopi- og print kort på biblioteket.

Læs mere