PROFIL AF SKAGEN HAVN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROFIL AF SKAGEN HAVN"

Transkript

1 PROFIL AF SKAGEN HAVN 2016

2 05 OM SKAGEN HAVN 07 VISION & MISSION 06 STRATEGI, UDVIKLING & VISION 08 UNIK BELIGGENHED 2

3 12 FISKERI 20 KRYDSTOGT & OPLEVELSESØKONOMI MARITIM SERVICE HAVNEUDVIDELSE GODS/BUNKRING ORGANISATION & KONTAKT 3

4 En status som Danmarks største fiskerihavn og Europas største center for pelagisk fiskeri forpligter og giver muligheder. 4

5 OM SKAGEN HAVN VELKOMMEN TIL EN FISKERI- OG ERHVERVSHAVN I INTERNATIONAL KLASSE Skagen Havn på toppen af Danmark er en betydende erhvervshavn og Danmarks største fiskerihavn. Vi er en havn i international klasse med ambitioner og solide vækstplaner for fremtiden. Fiskeriet er den grundlæggende kerne i Skagen Havn og en del af havnens og hele Skagens DNA. En status som Danmarks største fiskerihavn og Europas største center for pelagisk fiskeri forpligter og giver muligheder. Vi ønsker at understøtte og udvikle fiskeriet yderligere og har ambitionen om at blive Nordeuropas største fiskerihavn på landede mængder og værdien af dem. Skagen Havns erhvervsstruktur og potentialer er centreret om fire kerneforretningsområder: Fiskeri & forarbejdning, maritim service, gods & bunkring samt krydstogt & oplevelsesøkonomi. I tæt samspil med hinanden udgør de en nuanceret erhvervsøkonomisk mosaik med stærke værdikæder inden for alle fire forretningsområder, hvor alle relevante aktører er til stede. Det skaber en yderst stærk erhvervsklynge med store synergier og samarbejde, der gør Skagen Havn til skibsfartens foretrukne business hub i Skandinavien. Skagen Havn er en havn i vækst med et globalt udsyn og formåen. Vi ønsker fortsat at være en vækstmotor, der i samarbejde med aktører og kunder skaber de optimale rammer for kommerciel vækst og udvikling. Vi stiller os gerne til rådighed for både nuværende og fremtidige kunder på havnen som aktiv partner og medspiller for virksomhedernes vækst- og udviklingsplaner. Vi har viljen til ekspansion og med vores seneste havneudvidelse og en etape 3 allerede undervejs, skaber vi plads til udvikling og nye forretningsmuligheder for alle, som ønsker at udnytte Skagen Havns unikke placering ved et af verdens mest befærdede stræder og den optimale beliggenhed i forhold til fiskepladserne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Willy Bent Hansen Adm. direktør Skagen Havn 5

6 STRATEGI, UDVIKLING & VISION EN GENERATOR FOR VÆKST OG BÆREDYGTIG UDVIKLING Vores ambition for Skagen Havn er at være en attraktiv og aktiv partner, der skaber mulighed for vækst og bæredygtig udvikling. Skagen Havns vision bygger på to centrale ambitioner: ambitionen om en stærkt vilje til ekspansion og en ambition om bedst muligt at udnytte den unikke geografiske placering i forhold til havnens kerneforretningsområder inden for fiskeri, gods & bunkring, maritim service og krydstogt & oplevelsesøkonomi. Vi ønsker proaktivt at investere i projekter, der kan sikre balance mellem havnens kommercielle udvikling og operatørernes behov, og skabe de bedst mulige finansielle og vækstorienterede fordele for Skagen Havn og lokalsamfundet. Samtidig ønsker vi at tiltrække relevante virksomheder og aktører til at realisere øget vækst og nye arbejdspladser. Vores ambitionen om ekspansion på Skagen Havn skal ses i tæt sammenhæng med kundernes udvikling og som et DNA i den måde, vi tænker en driftig erhvervshavn på. Alene siden 2006 er der sket markante udvidelser af Skagen Havn for at sikre de bedste vækstbetingelser. En etape 3 af havneudvidelsen er allerede undervejs som en vigtig del af strategien for at skabe større og bedre rammer for særligt aktører og kunder inden for fiskeriet. 6

7 VORES VISION Skagen Havn vil være en attraktiv og aktiv partner, der via sin unikke geografiske placering medvirker til at skabe afgørende vækstpotentialer for nuværende og fremtidige kunders forretningsområder. VI SKAL VÆRE EUROPAS FØRENDE FISKERIHAVN Vi tør tænke stort og have ambitioner på vegne af Skagen Havn og vores kunder. Det mener vi, at vores status som en af de førende fiskerihave i Nordeuropa berettiger til. VORES MISSION Skagen Havn skal på mængde og værdi være Europas førende fiskerihavn og en betydende erhvervshavn i Danmark, der på en unik måde kombinerer det moderne erhvervsfiskeri og en effektiv fiskeindustri med moderne maritim service, værftsindustri og oplevelsesøkonomi for derved at skabe nye forretningsområder og dertil knyttede aktiviteter. 7

8 LONDON ROTTERDAM EN UNIK BELIGGENHED TIL MULIGHEDERNES HAV 8

9 Havnen har ligeledes en optimal beliggenhed på toppen af det europæiske kontinent i forhold til fiskepladserne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. OSLO SKAGEN STOCKHOLM SANKT PETERSBORG KØBENHAVN Skagen Havn er et geografisk knudepunkt på toppen af Danmark for skibstrafikken mellem Østersøen og Nordsøen. Skagen Havn ligger utroligt godt placeret i forhold til den stadigt stigende skibstrafik mellem Atlanterhavet og Baltikum. Vi har et stærkt fokus på den internationale skibstrafik bestående af flere end skibe og fartøjer, som hvert år passerer nord om Danmark gennem Skagerrak. Det gør farvandet ud for Skagen Havn til et af de mest befærdede i verden en decideret blå motorvej. Det giver store muligheder i forhold til forretningsområdet maritim service, hvor Skagen Havn fungerer som et komplet maritimt servicecenter, der hurtigt og agilt kan imødekomme behovene hos den forbipasserende skibstrafik enten ved kaj eller på reden. Den unikke beliggenhed giver også optimale betingelser for gods & bunkring, der harmonerer med den stigende efterspørgsel fra den internationale skibstrafik mellem Atlanterhavet/Nordsøen og Baltikum. Det gør Skagen Havn til et oplagt transitcenter for varer og gods. Havnen har ligeledes en optimal beliggenhed på toppen af det europæiske kontinent i forhold til fiskepladserne i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Her er der væsentlige potentialer inden for højværdi konsum-området, som kan udnyttes til fordel for fiskeriet og havnen. Endelig ligger Skagen Havn helt ideelt placeret i forhold til krydstogtturisme på sejlruten mellem de norske fjorde og de meget populære baltiske destinationer. Skagen Havns unikke placering bliver aktivt tænkt ind i udviklingen af nye koncepter og forretningsområder, ligesom den udnyttes bedst muligt for at skabe vækst og udvikling inden for vores fire eksisterende kerneområder: fiskeri, gods & bunkring, maritim service og krydstogt & oplevelsesøkonomi. 9

10 The RN Group operates world wide performing beach nourishment, land reclamation, port development, offshore trenching and backfilling and capital maintenance dredging, with a highly professional team

11 tons fiskemel og fiskeolie om året fra Skagen til mere end 60 lande worldwide FF Skagen er en af verdens førende producenter af fiskemel og fiskeolie. Vi udvikler, fremstiller og markedsfører sunde produkter, der anvendes som proteintilskud til opdræt af dyr og fisk i akvakultur og landbrug samt til petfood i mere end 60 lande worldwide. FF Skagen er beliggende på Skagen Havn med havet som nærmeste nabo. Her forædler mere end 100 medarbejdere afskær fra filetfabrikkerne og daglige landinger af friske fisk fra kolde danske farvande og hele vejen op til de nordligste fiskepladser i Atlanterhavet tons friske råvarer gik over kaj til FF Skagen i Bæredygtighed, miljøbevidsthed og fødevaresikkerhed er de vigtigste kvaliteter i Skagen. Vi anvender udelukkende fisk som ICES, det Internationale Havforskningsråd anser for bæredygtige. Vi kan spore og dokumentere alle vores produkter fra færdigvare til fangst, fartøj og fangstplads. FF Skagen er certificeret efter ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, MSC, ISO 50001, Soil Association og Naturland. FF Handel servicerer trawlerne med supply og bunker døgnet rundt.

12 Værdikæde for fiskeri og maritim service AUKTION FISK FISKEFARTØJ HAVN FISKEINDUSTRI MARITIM SERVICE INDUSTRIFISK DANMARKS STØRSTE FISKERIHAVN MED GLOBAL FORMÅEN 12

13 OPKØBER EKSPORTØR RESTAURANTER VIRKSOMHEDER FORBRUGER DAGLIGEVAREKÆDER DAGLIGEVÆREKÆDER FØDEVAREINDUSTRI FORBRUGER DAGLIGEVAREKÆDER FORBRUGER FISKEMEL FISKEOLIE FODERSTOFPRODUCENT FORBRUGER Fiskeri og fiskeindustri trives side om side i Danmarks største fiskerihavn, hvor vi har en stærk og fuldendt værdikæde med alle led fra fangst og landing over forarbejdning til afsætning og transport. Fiskeri og forarbejdning af fisk har en lang tradition og historie på Skagen Havn, og det er forsat den grundlæggende kerne i Skagen Havns forretning og udvikling. Vores fisketerminal byder på optimale landingsfaciliteter, hvor de friske fisk losses ind på samlecentralen, fiskeauktionen eller direkte i kølebiler til videre transport. Mange af de landede fisk forarbejdes og forædles hos havnens mange fiskeproducenter for at blive solgt og sendt videre til købere i hele Europa i en ubrudt kølekæde. En havn i et globalt perspektiv Skagen Havn har ubetinget status som Danmarks største fiskerihavn både målt på antal landinger og værdi. Som den eneste havn i Danmark rundede Skagen Havn landingsværdier for mere end 900 millioner kroner i Skagen Havn er på et niveau, hvor en sammenligning med andre fiskerihavne bør foretages i et globalt perspektiv. Skagen Havn har en position som den tredje største fiskerihavn målt på mængde og er i top 10 målt i værdi blandt de største fiskerihavne i Nordeuropa. Hovedvægten af landinger i Skagen Havn går til konsum og den pelagiske industri, og vi er Europas største landingshavn for pelagisk fisk. Over tons fiskemel og -olie eksporteres til mere end 60 lande. Fangsten af pelagiske fisk udgøres primært af sild og makrel, hvor sild tegner sig for mere end tons årligt. Det gør Skagen Havn til Nordeuropas vigtigste landingshavn for sild. Samtidig landes der mere end tons industrifisk i Skagen Havn årligt. Målet er at blive Nordeuropas største fiskerihavn Vi ønsker at give fiskeriet de bedste rammer for vækst og udvikling, og derfor arbejder vi intensivt med at skabe den optimale platform via en havneudvidelse etape 3. Målet er at blive Nordeuropas største fiskerihavn på landet mængde i Vores pejlemærke for 2030 er at være Europas største fiskerihavn på landet mængde og top 3 i værdi. 13

14 MARITIM SERVICE EN KOMPLET SERVICE HUB FOR ALLE MARITIME FARTØJER Et stærk maritimt netværk på Skagen Havn løser alle typer af service- og nybygningsopgaver for de maritime fartøjer, som kommer ind i Skagen Havn eller ligger på reden. Skagen Havn er et geografisk knudepunkt for skibstrafikken i farvandene mellem Østersøen og Nordsøen. Der foretages årligt omkring 6000 landinger af fisk, og herudover anløbes havnen af mere end 650 fragtskibe, et stigende antal krydstogtskibe og et meget stort antal lystbåde. Netværket Serviceteam Skagen tilbyder et komplet servicekoncept til alle grene af den maritime sektor og alle typer af fartøjer lige fra fisketrawlere og godsskibe til færger, lystbåde og offshore-skibe. Servicering både ved kaj og på reden Aktørerne i netværket leverer både service til skibe langs kaj, men i lige så høj grad til de mange skibe, der i kortere eller længere tidsrum ligger til ankers på reden ud for Skagen. Der kan samtidig tilbydes bunkring med skib eller via landforbindelse samt modtagelse af spildprodukter, herunder olieforurenet vand, slopolie samt spildevand. Skagen Havn er et geografisk knudepunkt for skibstrafikken i farvandene mellem Østersøen og Nordsøen. Med en vanddybde på 11 meter, stærke værftskompetencer med Karstensens Skibsværft i spidsen, en tørdok og mulighed for anløb af skibe på mere end 300 meter er kapaciteten for den maritime service stærkt repræsenteret på Skagen Havn. 14

15 MARITIM SERVICE SERVICETEAM SKAGEN ONE-STOP-SHOP Serviceteam Skagen tilbyder et one-stop servicekoncept baseret på stor erfaring, høj kvalitet og fleksibilitet til alle havnens sejlende kunder - døgnet rundet 365 dage om året - i havn såvel som på reden. Cirka 40 virksomheder med base eller aktiviteter på Skagen Havn er gået sammen i netværket Serviceteam Skagen. Denne klynge af martitime service- og håndværksvirksomheder kan i samlet flok løse alle vedligeholdelses- og nybygningsopgaver, som kommer til havnen. At kunne få foretaget alt fra reparation til proviantering på samme sted og tid er effektivt og sparer tid- og penge for havnens kunder. Serviceteam Skagen repræsenter en bred vifte af kompetencer på højt niveau inden for: Skibsservice og skibsbygning Shipping, stevedore og logistik Bunkers, proviant og road supply Fiskeindustri og havneservice Maritime uddannelser og finansiel rådgivning Du kan læse meget mere om de enkelte virksomheder i Serviceteam Skagen og deres ydelser på 15

16 SKAGEN HAVN ER ET GEOGRAFISK KNUDEPUNKT FOR SKIBSTRAFIKKEN I FARVANDENE MELLEM ØSTERSØEN OG NORDSØEN.

17

18 GODS/BUNKRING EN CENTRAL GEOGRAFISK PLACERING OG PLATFORM FOR BUNKRING OG GODSTRAFIK Skagen Havn har en central placering for godstrafik og bunkring, som er yderst attraktiv for de mere end skibe, som passerer nord om Danmark gennem Skagerrak hvert år. En ny bunkerterminal i den sydøstlige del af Skagen Havn blev taget i brug i efteråret Her kan fartøjer på op til 400 meter nu anløbe havnen, hvor professionel bunkringsmulighed tilbydes af Monjasa A/S, som kan levere forskellige typer af MGO og HFO. Med bunkerskibe er der også gode muligheder for levering af olieprodukter til skibe uden for havnen. Bunkeranlæggets placering i Skagen Havn harmonerer med behovet og den stigende efterspørgsel fra den internationale skibstrafik mellem Atlanterhavet/Nordsøen og Baltikum trafik både ind og ud af SECA- området. Skibe kan i dag via landforbindelse aflevere spildevand til en modtagefacilitet. Skagen Havn arbejder på i fremtiden også at kunne tilbyde aflevering af industrielt spildevand herunder olieforurenet vand fra tankrensning til behandlingsanlæg på land. Med bunkerskibe er der også gode muligheder for levering af olieprodukter til skibe uden for havnen. En komplet værdikæde for godshåndtering Den nuværende godsomsætning på Skagen Havn består primært af foderstoffer og mineralske olieprodukter fra industrifisk-produktionen, flydende bulk i øvrigt samt sten, sand og grus. Da store mængder af Skagens Havns godsomsætning er baseret på produktion til og fra havnens virksomheder, er der også inden for godshåndtering en komplet værdikæde til stede på Skagen Havn med virksomheder repræsenteret inden for oplagring, stevedore, bunkring og transport. Mulighederne for lastning eller losning af gods er optimeret med de nye kajer. Kaj 10 har en længde på 190 meter og 9 meters garanteret vanddybde, og kaj 9 har en længde på 500 meter med 11 meters vandybde. Begge har kajarealer på 30 meters bredde i hele kajens længde. Et marked med muligheder Bunkring og gods har på grund af Skagen Havns geografiske placering en række klare fortrin, som forventer at kunne tiltrække virksomheder, som kan øge godsomsætningen i fremtiden. Det gælder den nye bunkringsterminal og et øget fokus på omlægningen af transportstrømmen fra eksisterende virksomheder over land til udskibning over kaj. Med de perspektiver forventer vi, at omsætningen for bunkring og gods ligger på omkring tons om året i

19 19

20 KRYDSTOGT & OPLEVELSESØKONOMI EN POPULÆR KRYDSTOGTDESTINATION Skagen Havn er i stand til at modtage nogle af verdens største krydstogtskibe i et topprofessionelt set up, og en øget interesse for Skagen som destination er tydelig. Skagen Havn har længe været en attraktiv havn for skandinaviske sejlere, og Skagen by er i sig selv et turistmekka i sommersæsonen. Med den seneste havneudvidelse har særligt krydstogtturismen været inde i en rivende udvikling. Alene fra 2014 til 2017 er antallet af krydstogtgæster mere end firedoblet. Skagen Havn er Danmarks nordligste krydstogthavn og ligger ideelt placeret på sejlruten mellem de norske fjorde og de meget populære baltiske destinationer. Sammen med de mange attraktioner, butikker, restauranter og Skagens autentiske historie, gør det Skagen Havn til en yderst populær destination. I 2015 tog Skagen Havn den nye krydstogtkaj på 500 meter i brug, og den eksisterende kaj blev forlænget til 190 meter. Vi har etableret topmoderene modtagefaciliteter til krydstogtgæsterne, som inkluderer: turistinformation, loungefaciliteter, gratis internet, showroom, toiletter og gratis shuttle bus. Et tæt samarbejde med det lokale erhvervs- og kulturliv sikrer, at Skagen modtager de mange internationale gæster professionelt og med stor gæstfrihed. Ambitioner til mere Skagen Havn er et aktivt medlem af det lokale krydstogtnetværk Cruise Skagen Denmark, som arbejder proaktivt for at bringe flere krydstogtskibe til Skagen. Krydstogtturismen er derfor et forretningsområde, der skal udvikles og blive en endnu større del af Skagen Havns værdiskabelse i fremtiden.

21 Et tæt samarbejde med det lokale erhvervs- og kulturliv sikrer, at Skagen modtager de mange internationale gæster professionelt og med stor gæstfrihed. Det skal blandt andet ske via en aktiv tiltrækning af rederier, hvilket foruden Cruise Skagen Denmark sker via eksponering i internationale krydstogtnetværk som Cruise Lines International Association CLIA, Cruise Copenhagen Network, Cruise Europe og Cruise Baltic. Målet er, at Skagen Havn skal modtage 40 krydstogtsanløb og flere end passagerer i 2020 og konsolidere sin status som en af Danmarks førende krydstogthavne.

22 N ETAPE 2 (2015) Nyt havneafsnit og indsejling Ca. 580 m kajanlæg (Krydstogtskaj) Ca m ny Sydmole Ca. 145 m ny Nordmole ETAPE 3 ( ) 15,5 ha bagland afgrænset med stenkastning 730 m kajanlæg Forlængelse af Nordmole afsluttet med vertikalt molehoved COWI ARBEJDER MED HAVNE I HELE VERDEN OGSÅ PÅ TOPPEN AF DANMARK Siden 1935 har COWI gennemført utallige havnerelaterede projekter i Danmark og i udlandet. På verdensplan har COWI i dag over 550 medarbejdere, der arbejder inden for havnerelaterede projekter. Det betyder, at vi kan trække på unik ekspertise i vores opgaveløsning. På havneudvidelserne i Skagen fungerer COWI som bygherrerådgiver i både projekterings- og udførelsesfasen, samt rådgiver i forbindelse med etableringen af det nye olietankanlæg og modtageanlæg for spildevand fra skibe. I forbindelse med havneudvidelserne har COWI udnyttet spidskompetencer inden for bl.a.: Fysisk planlægning og visualisering Forundersøgelser Myndighedsbehandling (VVM mv.) Byggeri Havnebygning Hydrauliske undersøgelser Geoteknik Veje, pladser og trafikplanlægning Miljøledelse Onshore olie og gas Udbud og kontrahering. Se mere på cowi.dk og cowi.com POWERING YOUR 360 SOLUTIONS COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360 -løsninger. Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.

23 Convenient bunkering in the heart of Scandinavia Welcome to the Port of Skagen monjasa.com

24 HAVNEUDVIDELSE HAVNEUDVIDELSER GIVER PLADS TIL VÆKST OG NYE MULIGHEDER De solide molehoveder i granit står stadig som vidne om den originale indsejling fra Men ellers er det meste forandret og udbygget på Skagen Havn, som siden 2006 har undergået en væsentlig ekspansion, der stadig pågår i dag. Vi har arbejdet strategisk med at udvikle og udvide Skagen Havn siden vores masterplan fra Vi har en stærk vilje til ekspansion, og den løbende udvidelse af Skagen Havn skal understøtte havnens kerneområder og bane vejen for ny vækst og nye forretningsområder. Selve arbejdet med at udvide Skagen Havn blev igangsat i oktober 2006, hvor etape 1 førte til den første landudvidelse med kvadratmeter. Målet var at udvikle nye forretningsområder og skabe et arealberedskab for Skagen Havn. Etape 2 En platform for fremtiden I perioden august 2013 til forsommeren 2015 blev etape 2 af havneudvidelsen til netto 226 millioner udført for at imødekomme den stigende efterspørgsel fra kunderne og skabe nye forretningsmuligheder. Det betyder, at skibe helt op til 400 meter i dag kan anløbe Skagen Havn, og der er væsentligt bedre servicemuligheder for alle typer af skibe. Etape 2 gav mulighed for etablering af en bunkerterminal, så det nu er muligt at bunkre direkte fra tanklager i havn, ligesom skibe kan levere slopolie og spildevand ved tilslutning til en landforbindelse. Havnen har i dag 6,1 kilometer kajer. Havnens totale areal er på m 2. Heraf er m 2 landareal og m 2 vandareal. Etape 3 bedre rammer for fiskeriet Vi arbejder nu på at skabe platformen for at etablere en etape 3 af havneudvidelsen. Den indeholder blandt andet en landudvidelse med cirka m 2 og 730 meter ny kaj. Det primære formål med etape 3 er at skabe større og bedre rammer for aktører i relation til fiskeriet herunder både fiskere og fiskeindustri. Såfremt det tekniske og økonomiske grundlag kan etableres, forventer vi, at etape 3 kan igangsættes i efteråret 2017 med færdiggørelse primo Havneudvidelsen har resulteret i en bredere indsejling på 250+ meter, en forøgelse af vanddybden til minimum 11 meter ved kaj, 600 meter ny kaj og skabelsen af et helt nyt havnebassin. 24

25 Havnen har i dag 6,1 kilometer kajer. Havnens totale areal er på m2. Heraf er m2 landareal og m2 vandareal. ETAPE 1 (2007) 11 ha nyt bagland afgrænset med stenkastning Ca. 170 m kajanlæg og ro/ro rampe (Kaj 10) ETAPE 3 ( ) 15,5 ha bagland afgrænset med stenkastning 730 m kajanlæg Forlængelse af Nordmole afsluttet med vertikalt molehoved ETAPE 2 (2015) Minimum 12 m vanddybde ved indsejlingen 11 m vanddybde ved kaj Indsejlingsbredde 250+ m 1,5 km nye ydermoler I alt 600 m ny kaj 25

26 ORGANISATION & KONTAKT SKAGEN HAVN SOM ORGANISATION Skagen Havn er en kommunal selvstyrehavn under Frederikshavn Kommune. Vi ser os selv som en kommerciel erhvervshavn, der proaktivt arbejder for at skabe den optimale platform for vækst og bæredygtig udvikling hos havnens kunder og aktører. Den overordnede ledelse varetages af en professionel bestyrelse, der er sammensat af en stærk erhvervsrepræsentation og repræsentation fra ejerne. Det betyder, at Skagen Havn har fingeren på pulsen i forhold til erhvervslivets behov og udvikling. Den lokale forankring i bestyrelsen fastholdes ved repræsentation af to politikere fra nærområdet. Vi ønsker at være en aktiv partner for havnens nuværende og fremtidige brugere, så vores dør står altid åben. 26

27 KONTAKT ADM. DIREKTØR Willy Bent Hansen Mobiltelefon: +45 ( ) DRIFTSCHEF Mikal Nielsen Mobiltelefon: +45 ( ) ADMINISTRATION Havnevagtvej 30, 9990 Skagen Telefon: +45 ( ) Fax: +45 ( ) HAVNEVAGTEN Døgnvagt telefon: +45 ( ) Fax: +45 ( ) VHF kanal 16,12 AFDELINGSLEDER PÅ MATERIALEGÅRDEN Per Becker Sørensen TEKNISK DESIGNER Per Conradsen TEKNISK AFDELING/ MATERIALEGÅRDEN Telefon +45 ( ) Fax: +45 ( ) PSO Thomas Madsen Mobiltelefon: +45 ( ) 27

28 Skagen Havn Havnevagtvej 30 Postbox 140 DK-9990 Skagen

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN

PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN PORT OF OPPORTUNITIES SÆT KURS MOD FREMTIDEN 1 ALT PÅ ET STED. NÅR DU VÆLGER PORT OF FREDERIKSHAVN, ER DU I KNUDEPUNKTET FOR DEN NORDEUROPÆISKE SØFART. EN HAVN MED maritim service i verdensklasse, miljø-

Læs mere

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015

ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 ERHVERVSANALYSE AF SKAGEN HAVN 2015 05 10 INDLEDNING FORMÅL 06 13 FORORD FREMGANGSMÅDE OG METODE 08 14 HOVEDRESULTATER OG SUMMARY PROFIL AF ERHVERVSKLYNGE SKAGEN HAVN 2 15 30 44 VÆRDIKÆDER VÆRDIKÆDER GODS,

Læs mere

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020

Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Strategi og visionsplan for Rønne Havn A/S frem mod år 2020 Bestyrelsens og ledende medarbejderes tanker om strategier og visioner blev fremlagt på brugermødet den 12. november 2009. Arbejdet med en egentlig

Læs mere

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs

VILJE TIL VÆKST. Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs VILJE TIL VÆKST Hanstholm Havn skaber 1.000 nye jobs Indhold VISION Vilje til vækst 3 Konkurrencefordele skal omsættes til vækst 4 Markedspotentialer skal udnyttes 6 En moderne havn er et erhvervscenter

Læs mere

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Dette certifikat er gyldigt til: Certificeringsaudit er gennemført under tilsyn af: Lead Auditor Sted og dato: DET NORSKE VERITAS,

Læs mere

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen

Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Dette certifikat er gyldigt til: Certificeringsaudit er gennemført under tilsyn af: Lead Auditor Sted og dato: DET NORSKE VERITAS,

Læs mere

BELIGGENHED FORPLIGTER

BELIGGENHED FORPLIGTER BELIGGENHED FORPLIGTER Associated Danish Ports A/S (ADP) driver tre danske havne: Fredericia, Nyborg og Middelfart. Og det har vi gjort siden 2000. Vores havne har internationale standarder i forhold til

Læs mere

Forretningsplan. for Maritime Network Frederikshavn

Forretningsplan. for Maritime Network Frederikshavn Forretningsplan for Maritime Network Frederikshavn 2015 1 I januar 2013 godkendte bestyrelsen i Maritime Network Frederikshavn (MNF) en ny og ambitiøs forretningsplan gældende frem mod 2015. Strategiprocessen

Læs mere

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Bønnerup Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting for Norddjurs Kommune 20. November 2007 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 RESUMÉ 2 OPLANDSANALYSENS

Læs mere

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020

Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Strategi for Horsens Erhvervshavn 2015-2020 Indhold: Baggrund.3 Vision.4 Strategi..5 Handlingsplan..7 Opfølgning..9 Baggrund Horsens by og havnen hører sammen og har gjort det i hundredvis af år. Havnen

Læs mere

FF Skagen. Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen. 12.152- CASE/oktober 2013. Side 1 af 7. Brochure Company Profile

FF Skagen. Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen. 12.152- CASE/oktober 2013. Side 1 af 7. Brochure Company Profile 12.152- CASE/oktober 2013 Side 1 af 7 Opgaven: Brochure Company Profile Ansvarlighed og bæredygtighed er de to vigtigste ingredienser i Skagen Side 2 af 7 Certificeret kvalitet sælger årligt ca. 150.000

Læs mere

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Korsbæk Kommune 1 Godsomsætning i danske havne set i et udviklingsperspektiv Præsentation på Trafikdage i Aalborg august 2006 www.tetraplan.dk 2 Korsbæk Godsomsætning Kommune i danske havne set i et udviklingsperspektiv

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030

THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 THYBORØN HAVN. Oplæg til kommuneplantillæg for Masterplan 2030 Thyborøn Havn set mod Rønland Thyborøn Havn ønsker at udvide havnen. Havnen er en vigtig arbejdsplads og Lemvig Kommune ønsker at støtte op

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget

Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Transportens dag 2011 Havnenes rolle i transportsystemet Orla Grøn Pedersen, formand for Havnelovudvalget Disposition: Havnenes rolle i transportsystemet Havnenes udvikling siden år 2000 Havneloven i dag

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING

IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING IDÉPLAN - HANSTHOLM HAVN PRESSEMØDE 29.01.2009 VILJEN TIL HANSTHOLM HAVNS UDVIKLING HAVNEUDVIDELSE Signaturforklaring: Ny havn/nye havnearealer Vindmøller Bølgeenergi anlæg Forstærkning/ny stensætning

Læs mere

Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014

Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014 DANCORE-temadag, Udvidelser i Esbjerg havn Welcome to the Port of Esbjerg Østhavnen 2014 UDVIDELSER I ESBJERG HAVN Om Esbjerg Havn Formål Planer, Masterplan Østhavn Beslutning Projektering Realisering

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR

HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR HOVEDSTADSOMRÅDETS TRAFIKALE INFRASTRUKTUR SAMMENLIGNET MED 5 ANDRE NORDEUROPÆISKE REGIONER 2014 Hovedstadsregionen er en international metropol med afgørende betydning for væksten i Danmark Stor befolkningstilvækst

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013

Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 47 Offentligt Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles indsats Danske fiskerihavne mod 2013 Mål og temaer for en fælles

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

udvider med nye erhvervsarealer

udvider med nye erhvervsarealer udvider med nye erhvervsarealer Positiv udvikling på Hirtshals Transport Center Hirtshals Transport Center blev etableret i 2008 i tæt samarbejde med Hirtshals Havn, og centret har siden været under konstant

Læs mere

Baggrund undersøgende forprojekt

Baggrund undersøgende forprojekt Baggrund undersøgende forprojekt Hvem står bag forprojektet Partnere Hjørring Kommune Hirtshals Havn Hjørring ErhvervsCenter Støtte fra Region Nordjylland Endnu ikke helt færdig med at diskutere og konkludere

Læs mere

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1

Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland. 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Transport og Logistik i den nye Region Nordjylland 05-05-2006 Hans Kjær - Hanstholm Havn 1 Hanstholm Havn En ny havn i det i forvejen etablerede samarbejde blandt havne i det gamle Nordjyllands amt Andre

Læs mere

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport

Nøglen til. grøn transport. I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til. grøn transport I denne folder kan du læse mere om, hvordan Kolding Havn kan blive din nøgle til grøn transport Nøglen til grøn transport Når vi flytter gods fra et sted til andet har det konsekvenser for vores omgivelser.

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren

N O TAT. Evaluering af udviklingsprogram EFF 2007-2013. Fiskerihavnes rolle i sektoren Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Telefon 33 70 31 37 Giro nr. 200 30 31 N O TAT Bjarne Løf Henriksen blh@danskehavne.dk Dir. 3370 3441 www.danskehavne.dk 3. oktober 2014 Evaluering af udviklingsprogram

Læs mere

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Analyse af fiskerihavnens erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting til Danske Havne 26. April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BAGGRUND...

Læs mere

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014

Forretningsudvikling i de mindre havne. Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Forretningsudvikling i de mindre havne Assens Havn, Havnechef Ole Knudsen Workshop- Udvikling eller afvikling Havnekonference 2014 Arbejdsgruppen Status og udfordringer hvorfor en forretningsmanual? 1

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard

Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne. Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Dansk havnestrategi 2025 Belyst i relation til mindre og mellemstore havne Middelfart 18. september 2025 Fuldmægtig Jess Nørgaaard Hvor ligger de danske havne (121 havne og de 25 største) Side 2 Fakta

Læs mere

Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn

Kommuneplantillæg Udvidelse af Frederikshavn Havn Udvidelse af Frederikshavn Havn Deget Eksisterende spulefelter Jernbane Kragholmen Nordhavnen Eksisterende vindmøller Station Trafikhavnen Fiskeri- og trafikhavnen E45 Flådestation Færgehavnen November

Læs mere

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk

Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsumfisk Nærværende ansøgning omhandler et 1-årig forprojekt til udviklingsprojektet Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas

Læs mere

at Hanstholm Fiskemelsfabrik i vokser fint sammen med FF 2. halvår 2014 viser gode resultater for det nye datterselskab i FF

at Hanstholm Fiskemelsfabrik i vokser fint sammen med FF 2. halvår 2014 viser gode resultater for det nye datterselskab i FF FF NYT N O 3 D E C E M B E R 2 014 TILFREDSSTILLENDE UDVIKLING Hanstholm Fiskemelsfabrik vokser fint sammen med FF 2. halvår 2014 viser gode resultater for det nye datterselskab i FF De første tilfredsstillende

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet

Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Nexø Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet af GEMBA Seafood Consulting A/S for Nexø Havn A/S Februar 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 4 2. RESUMÉ 4 3. FREMGANGSMÅDE 5

Læs mere

2012 var et godt år for ADP

2012 var et godt år for ADP Årsberetning 212 Årsberetning 212 212 var et godt år for ADP Vi nåede en omsætning på 13,4 mio. kr. en stigning på 2 % i forhold til 211. Omsætningen udviklede sig dermed helt som forventet. Resultatet

Læs mere

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland

Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren. Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Hans Kirk, formand UdviklingsRåd Sønderjylland TØF Godskonference 2011 Porten til Europa - perspektiver for Jyllands Korridoren Krav til fremtidens

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kjær (c) Henrik Møller (A) Christian Holm Donatzky

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind

Lindø. Et stærkt samarbejde mellem Odense Havn og Lindø Industripark. Infrastruktur - Offshore - Vind mellem Odense Havn og Lindø Industripark Infrastruktur - Offshore - Vind Lindø Et nyt stærkt samarbejde mellem Lindø Industripark og Odense Havn har taget form, og vi vil gerne præsentere mulighederne

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Oplandsanalyse Skive Havn

Oplandsanalyse Skive Havn Oplandsanalyse Skive Havn Skive Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne af GEMBA Seafood Consulting A/S September 2011 Indhold 1 Indledning... 3

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA

MORSØ KOMMUNE. A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA A26 og RUTE 34 VEJEN MOD EUROPA 17 del-etaper skal imødekomme behovet for en bedre trafikafvikling på A26 og rute 34. RUTE 34 Del-etape 1: Fordelerring ved Midtjyske Motorvej Del-etape 2: Midtjyske Motorvej

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig?

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig? MARCODs formål er: At indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser, forretningskoncepter

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

International System Transport a-s

International System Transport a-s International System Transport a-s VORES HISTORIE 1900 Selskabet grundlægges i København af Paul Lehmann 1971 LEMAN USA stiftes 1973 Navneskifte til LEMAN, for som man siger: - det er nemmere med LEMAN

Læs mere

Autobranchens samarbejdspartner

Autobranchens samarbejdspartner Autobranchens samarbejdspartner Danmarks frie totalleverandør af autoglas Leveringsdygtige i autoglas og kompetent rådgivning [Din succes vores målsætning] Når du oplever, at dit værksted er i stand til

Læs mere

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod de maritime erhverv i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Det Blå Danmark er en af Danmarks stærkeste erhvervsmæssige styrkepositioner.

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget mere!

Fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget mere! Fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget mere! Rum til oplevelser i Kattegat Siloen - fleksibelt lokale til koncerter, udstillinger, foredrag, firmaevents. Med meget

Læs mere

THYBORØN HAVNENYT. Thyborøn Havn anlægger Offshorekaj Med henblik på de kommende Offshore Vind projekter, samt øgede godsmængder.

THYBORØN HAVNENYT. Thyborøn Havn anlægger Offshorekaj Med henblik på de kommende Offshore Vind projekter, samt øgede godsmængder. THYBORØN HAVNENYT Fiskerbladet Maj 2015 Thyborøn Havn anlægger Offshorekaj Med henblik på de kommende Offshore Vind projekter, samt øgede godsmængder. Bestyrelsen for Thyborøn Havn har netop godkendt investeringen

Læs mere

Afrapportering af projektet: Optimering og udvikling af fiskeriklyngers konkurrenceposition gennem nye forretnings- og afsætningsmodeller

Afrapportering af projektet: Optimering og udvikling af fiskeriklyngers konkurrenceposition gennem nye forretnings- og afsætningsmodeller Afrapportering af projektet: Optimering og udvikling af fiskeriklyngers konkurrenceposition gennem nye forretnings- og afsætningsmodeller Udarbejdet for Danske Havne af GEMBA Seafood Consulting A/S - Juni

Læs mere

Modtagelsen af krydstogtsskibe i Hundested Havn fra 2016

Modtagelsen af krydstogtsskibe i Hundested Havn fra 2016 Modtagelsen af krydstogtsskibe i Hundested Havn fra 2016 Ansøgning om tilskud til modtagelse af krydstogtskibe Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde mellem Hundested Erhverv, Hundested Havn og VisitNordsjælland.

Læs mere

Klintholm Havn. Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak

Klintholm Havn. Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak Klintholm Havn Servicehavn for Havvindmøllepark Kriegers Flak Folder OffShore.indd 1 2 Folder OffShore.indd 2 Klintholm Havn Klintholm Havn er en moderne fiskeri- og erhvervshavn med et højt serviceniveau

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet

Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet rafik Regional Udviklingsplan 2012 Regionens og kommunernes opgaver på trafikområdet På det kollektive transportområde har kommunerne og regionerne en vigtig rolle som trafikindkøber. Movia er Danmarks

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud. Støttemuligheder for havne i EU

Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud. Støttemuligheder for havne i EU Regionens rådgiver- og konsulentrolle i forhold til EU-tilskud Støttemuligheder for havne i EU Kort om Norddanmarks EU-Kontor Eksisteret siden 1990 med kontorer i Aalborg og Bruxelles En del af Business

Læs mere

Udvidelse af Hanstholm Havn. Dokumentationen

Udvidelse af Hanstholm Havn. Dokumentationen Udvidelse af Hanstholm Havn Dokumentationen 2 Agenda Målsætning Nøglen til succes Baggrunden Udgangspunktet Udbuddet Kontrakten Projektet Risikostyring Business casen Masterplan Udførelsen Opsamling 3

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil

Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil Krydstogtogtturismen i Danmark 2007 - udvikling, forbrug og profil September 2008 Forord Krydstogtturismen er en af de stærkest voksende turismeformer internationalt og i Danmark. Fra at være noget eksklusivt

Læs mere

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk

Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Allégade 15 DK-6270 Tønder www.houseofexporters.dk Velkommen til House of Exporters Den nære grænseregion udgør en helt særlig pulje af ressourcer for et grænseoverskridende samarbejde virksomheder imellem.

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

Sent: 9 Feb 2015 08:25:42 +0000 sba@hundestedhavn.dk;benny Carlsen Birgitte Bergman;Annette Sørensen Subject: CNC Status september - december 2014

Sent: 9 Feb 2015 08:25:42 +0000 sba@hundestedhavn.dk;benny Carlsen Birgitte Bergman;Annette Sørensen Subject: CNC Status september - december 2014 From: Henrik Numelin Sent: 9 Feb 2015 08:25:42 +0000 To: sba@hundestedhavn.dk;benny Carlsen Cc: Birgitte Bergman;Annette Sørensen Subject: CNC Status september - december 2014 Kære Søren, Benny og Annette

Læs mere

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter

Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Vejledning til landings-forpligtelsen for fiskeri efter industriarter og pelagiske arter Version 1.0 af 22. december 2014 Indledning: Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter fra bestemte

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

- ren bæredygtig eksport

- ren bæredygtig eksport Environment Denmark - ren bæredygtig eksport Vision & mission Teamet Vores markedsplacering Afgrænsning af arbejdsfelt Forretningskoncept Vigtigste udfordringer Et eksportnetværk for danske energi- og

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn

Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 153 Offentligt Oplandsanalyse Holstebro Struer Havn Holstebro Struer Havns erhvervsøkonomiske betydning for lokalsamfundet Udarbejdet for De Vestlige Limfjordshavne

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Modet til at zoome geografisk

Modet til at zoome geografisk Modet til at zoome geografisk Nye strategier for kystturismen, 23. september 2011 Afdelingschef Erik Sejersen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Turismens VÆKSTPOTENTIALE i Region Midtjylland

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010

Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010 Transportens Innovationsnetværk og CENSEI/CBS Tirsdag 11.05.2010 Muligheder og udfordringer i Intra-europæiske Dør til Dør container transporter med fokus på Danmark baseret på et Dansk speditionsfirmas

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere