Hovedstadens Udviklingsråd Fremkommelighed på A-busserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedstadens Udviklingsråd Fremkommelighed på A-busserne"

Transkript

1 Hovedstadens Udviklingsråd Fremkommelighed på A-busserne Status september 2005

2 Udgiver: HUR Design: COWI Tekst: COWI Foto: HUR og COWI Tryk: COWI Udgivelsestidspunkt: Oktober 2005 Oplag: 100 ISBN-nummer:

3 Indledning A-busserne er hovedlinjerne i den kollektive busbetjening i København og udgør sammen med Metro, S-bus og S-tog rygraden i byens net. Nøgleordet for A-busserne er høj kvalitet. A-busserne har høj frekvens. Der er kort ventetid til næste bus og det er ikke nødvendigt med en køreplan ved stoppestederne. Kvaliteten af busser og stoppesteder er høj. Busserne har mange siddepladser. Der er generelt gode ventefaciliteter med læ for regn og vind ved stoppestederne. Mange af stoppestederne er udformet som fremrykkede stoppesteder, hvor cyklisterne kører bag om de ventende passagerer og konflikten mellem cyklister og ind- og udstigende passagerer er begrænset. Realtidsinformation i busserne informerer om næste stoppested og ved stoppestederne om, hvornår næste bus afgår. A-busserne skal have høj rejsehastighed og høj pålidelighed. Bussen skal komme hurtigt frem og kunderne skal regne med, at intervallerne mellem busserne svarer til det lovede, og at rejsetiden for den samme tur ikke varierer dag for dag. Fremkommelighed Målsætningen om en høj rejsehastighed og stor pålidelighed forudsætter, at fremkommeligheden på A-buslinjerne er god. Fremkommeligheden blev analyseret samtidig med planlægningen af linjerne i Bussernes rejsehastighed blev kortlagt, og der blev opstillet forslag til forbedring af fremkommeligheden på de enkelte strækninger. Siden da er en række af forslagene blevet omsat til konkrete projekter i takt med åbningen af de seks A-bus-linjer. Projekterne gennemføres i et tæt samarbejde mellem HUR og vejmyndighederne (kommuner og amt). Københavns og Frederiksberg Kommuner har på baggrund af de endnu ikke udførte forslag opstillet strategier for yderligere forbedringer af busfremkommeligheden i de kommende år. 3

4 Effekter af fremkommelighedsprojekterne Forbedringer af fremkommeligheden kan resultere i: kortere køretid og bedre regularitet til gavn for passagererne bedre økonomi for trafikselskabet gennem sparede driftsudgifter og øgede passagerindtægter bedre arbejdsmiljø og mindre stress for chauffører. Reduktioner af køretiden kan realiseres i køreplanen og dermed give passagererne kortere rejsetid og trafikselskabet en økonomisk besparelse i driftsomkostningerne på linjen. Alternativt kan den sparede køretid omsættes til øget drift og dermed højere frekvens og samlet set et bedre kollektivt trafikprodukt. Forbedringer af regulariteten på linjen kan opnås ved at den vundne tid bruges til at udligne og indhente forsinkelser og dermed fastholde intervallerne mellem busserne og give en mere pålidelig drift på linjen. De største og lettest realiserbare effekter opnås for projekter, der omfatter længere sammenhængende strækninger, hvor der gennem flere tiltag bliver gjort en samlet indsats for at forbedre fremkommeligheden. Mindre projekter, der f.eks. omfatter et enkelt kryds, er svære at omsætte i reduktion af køretiden i køreplanen. De fjerner dog ofte lokale problemer til glæde for chaufførerne. Større projekter som f.eks. busbaner kan være med til at opretholde en god fremkommelighed i fremtiden i tilfælde af stigninger i den øvrige trafik. Selv om der således ikke altid er den store effekt at registrere her og nu, er projekterne en måde at sikre bussen rimelige forhold i fremtiden og vil på den måde stadig være en god investering. Fremkommeligheden på 6A er længst fremme Linje 6A er den linje, hvor HUR sammen med Københavns Amt, Frederiksberg og Københavns Kommuner har gennemført flest sammenhængende og store strækningsprojekter til forbedring Index 110,0 108,0 106,0 104,0 102,0 100,0 98,0 96,0 94,0 nov-03 Hverdagspassagertal, Glidende 12 mdrs gennemsnit, indekseret (Dec 04 = 100) jan-04 mar-04 maj-04 1A 4A jul-04 2A 5A sep-04 nov-04 3A 6A jan-05 mar-05 København maj-05 af fremkommeligheden, se evt. kortet på side 17. Projekterne omfatter Tårnvej, Roskildevej, Vesterbrogade og Tagensvej. Effekten af projekterne er da heller ikke udeblevet. HUR har i flere omgange kunnet skrælle minutter af køreplanen og regulariteten på linjen er forbedret. Reduktionen af køretiden har givet en årlig besparelse på 3 mio. kr. og passagertallet er steget med 6% fra juli 2004 til maj På de øvrige fem linjer er der endnu ikke gennemført store, sammenhængede projekter i samme omfang som på 6A, og de opnåede gevinster er derfor endnu ikke så markante. Tabellen viser, hvor mange minutter der forventes at kunne spares som følge af de gennemførte, besluttede og foreslåede projekter. Variationen i den faktisk sparede rejsetid i tabellen er et udtryk for, at størrelsen af besparelsen er afhængig af tid på døgnet og bussens kørselsretning. For eksempel giver en busbane i retning mod byen en større besparelse i myldretiden om morgenen end om eftermiddagen. Sparet rejsetid for kunderne (minutter) Gevinst af gennemførte projekter (realiseret) Potentiale af gennemførte og besluttede projekter Potentiale af resterende projekter (forslag) Samlet gevinst (realiseret + potentialer) Potentiel passagertilvækst % Linje 1A Linje 2A Linje 3A Linje 4A Linje 5A Linje 6A Flere passagerer Passagererne lægger stor vægt på høje frekvenser, kort rejsetid og høj regularitet. Internationale undersøgelser viser, at 10% flere afgange eller 10% kortere rejsetid øger antallet af passagerer med mellem 1 og 6%. Erfaringerne fra linje 6A viser det samme. Passagertallet er steget med 6% i samme periode, som køretiden er nedsat med 2-7 minutter (5-10% af den samlede køretid). Passagertallet på linjerne 1A, 3A og 4A har tilsvarende udviklet sig positivt i forhold til den generelle udvikling i København. Denne udvikling kan tilskrives de hyppigere frekvenser og den generelle produktforbedring, som A-busserne er udtryk for. Passagertallet på linjerne 2A og 5A følger derimod den generelle udvikling i København. Dette skyldes formodentlig, at linjerne til dels betjener de samme områder som metroen, og at fremkommelighedsproblemer på linjerne giver lave hastigheder og dårlig regularitet. 4

5 Status september 2005 Denne rapport giver et overblik over fremkommeligheden på A- busnettet. Kortet viser, hvor der er gennemført projekter (grønne strækninger), hvor der er projekter under forberedelse (gule), og hvor der fortsat er behov for bedre fremkommelighed (røde). Projekter er allerede under forberedelse eller udførelse på: Vigerslev Allé Ingerslevsgade Bredgade Store Kongensgade Dag Hammarskjölds Allé Østerbrogade Nørrebrogade Amager Boulevard. Der er indtil nu gennemført fremkommelighedsprojekter på A- bus nettet for ca. 70 mio. kr. De samlede anlægsomkostninger for de forslag, der blev opstillet i 2001, er skønnet til ca. 360 mio. kr. Målt i forhold til anlægsomkostningerne er ca. 20% af de foreslåede projekter således gennemført. Anlægsomkostningerne deles typisk ligeligt mellem vejmyndigheden og HUR. Gevinsten i form af sparet køretid, der er opnået til nu, udgør ca % af det samlede potentiale for alle projekter. Der er således fortsat et stort potentiale for at forbedre fremkommeligheden på A-busserne, især på linjerne 1A, 4A og 5A. 5

6 Hellerup st. Svanemøllen st. Østerport st. Kgs. Nytorv st. Christiansborg Hovedbanegården Forbedringen af fremkommeligheden på linje 1A er primært sket på strækningerne i den indre by. Kongens Nytorv, Holmens Kanal, Christiansborgs Slotsplads og Vindebro gade er blevet renoveret. Gaderne er udformet under hensyntagen til bussernes fremkommelighed og der er etableret cykelstier. Busserne kommer nu nemmere gennem centrum. Københavns Amt, Gentofte og Hvidovre Kommuner har på linjens yderstrækninger gennemført en række punktprojekter, der alle tager sigte på at nedsætte bussernes ventetid i de signalregulerede kryds. Der er fortsat fremkommelighedsproblemer på dele af linjen. Mellem Kongens Nytorv og Østerport er køretiden blevet udvidet med 1 minut i begge retninger i januar Københavns Kommune og HUR har i 2005 igangsat en række projekter, der skal forbedre fremkommeligheden og regulariteten yderligere på de centrale gadestrækninger. Disse projekter omfatter Vigerslev Allé, Ingerslevsgade, Bredgade og Store Kongensgade samt Dag Hammarskjölds Alle. Linjens fremkommelighed kan forbedres yderligere ved gennemførelse af projekter på Grønningen, den yderste del af Østerbrogade og den yderste del af Vigerslev Allé. Gennemført På Linje 1A s strækning var der allerede ved linjens oprettelse etableret en række anlæg til at sikre bussernes fremkommelighed: Busbaner på korte strækninger af Strandvejen, Østerbrogade samt i Dag Hammarskjölds Allé, St. Kongensgade og Holmens Kanal Busprioritering i enkelte signalanlæg. I forbindelse med oprettelsen af linje 1A er følgende projekter gennemført: Holmens Kanal Christiansborg Slotsplads Vindebrogade Kongens Nytorv Stormbroen Gadestrækningen mellem Kongens Nytorv og Stormbroen er blevet ombygget. Busbanerne i Holmens Kanal er flyttet fra midten til gadens højre side. Stoppestederne ved Christiansborg og Det Kongelige Teater er blevet fremrykket, så cyklister kører bagom hellen med ventende passagerer. Samtidig er stoppestederne flyttet til placeringer før de signalregulerede kryds. Busserne hjælpes ud fra stoppestederne ved hjælp af bussignaler, der lader busserne køre før den øvrige trafik. Samordningen af signalerne på strækningen er samtidig justeret. Vigerslev Allé Sjælør Boulevard Fengersvej Signalanlæggene på strækningen indgår i den samlede trafikstyring af signalanlæg i Valby. Alle signalerne er koblet til et fælles styresystem (MOTION), der optimerer signalernes grøntider i forhold til den aktuelle trafik. Busserne bliver prioriteret i systemet, så deres køretid bliver så kort som mulig. Avedøre Havnevej Brostykkevej Byvej Kettegård Allé Avedøre station Københavns Amt, Hvidovre Kommune og HUR har ombygget de fleste af signalerne, så busserne kan forlænge det grønne lys i signalerne på strækningen, når de nærmer sig. I gang Københavns Kommune og HUR arbejder i 2005 med en række projekter, der skal gavne fremkommeligheden på linje 1A: Østerbrogade Busbanen nord for Nøjsomhedsvej forlænges. Tre stoppesteder får heller mellem cykelsti og kørebane og signalerne justeres. Dag Hammarskjölds Allé Forslag under udarbejdelse. Bredgade De signalregulerede kryds mellem Nyhavn og Esplanaden samordnes bedre. Store Kongensgade Forslag under udarbejdelse. Kongens Nytorv Nedtællingssignal. Dybbølsbro/Ingerslevsgade Rundkørslen ombygges til firebenet kryds og signalreguleres. Vigerslev Allé Busbanen mellem Vesterfælledvej og Enghavevej gøres bredere og længere. Stormgade/Frederiksholms Kanal Der etableres venstresvingspil og dosering af trafikken fra Vindebrogade mod Stormgade. Trafikken ad Stormgade mod Vester Voldgade begrænses, således at der ikke kører mere trafik ind på strækningen end der kan komme igennem i krydset ved Vester Voldgade. Mangler HUR har en række forslag til at forbedre fremkommeligheden ud over de projekter, som allerede er i gang. Nogle af strækningerne med projektforslag er medtaget i HUR og Københavns Kommunes busstrategi. Projekterne vedrører: Callisensvej Busprioritering i signalanlæg. Strandvejen Busbaner. Grønningen Busbane. Vigerslev Alle/Vigerslevvej Lykkebovej Busbaner og busprioritering. Stormgade Tietgensgade Ingerslevsgade Busprioritering i signalanlæg, flytning af stoppested. 6

7 Dybbølsbro st. Enghave st. Toftegårds Pl. Hvidovre Hospital Avedøre st. 1 A Årligt passagertal: 8,2 mio. Passagertal på hverdage: Samlet køretid (myldretiden): minutter Antal busser: 22 Driftsomkostninger: 52,4 mio. kr. pr. år Antal vogntimer: pr. år Rejsehastighed (km/t): 19,9 7

8 Tingbjerg Brønshøj Torv Grøndal st. Forum Rådhuspladsen Forbedringerne af fremkommeligheden på linje 2A har primært været koncentreret om linjens centrale strækninger. Busbanerne, der allerede eksisterede ved linjens etablering, er blevet ombygget og forlænget. Resultatet heraf er, at linjen kører på busbaner på store dele af strækningen gennem centrum. I nogle af krydsene er der endvidere etableret busprioritering. Linjen har derfor en relativ høj fremkommelighed på denne del. Uden for de centrale bydele er der kun få meget korte strækninger med busbaner. Det betyder lav rejsehastighed for busserne. Det gælder især Godthåbsvej, Rolighedsvej og Rosenørns Allé, hvor der er behov for yderligere busprioritering. På linjens centrale strækning mellem Hovedbanegården og Amager Boulevard er der opnået en besparelse i køretiden på 1 minut. Det har derimod været nødvendigt at udvide køretiden mellem Falkoner Allé og Grøndal station med 1 minut. Godthåbsvej-strækningen indgår i HUR s og Frederiksberg Kommunes fælles busstrategi og er højt prioriteret i det videre samarbejde om projekter til udførelse i Gennemført Linje 2A betjener nogle af de mest trafikerede gadestrækninger i København. Fremkommeligheden på disse strækninger er i tidens løb blevet forbedret gennem flere projekter. Der er således tidligere etableret busbaner på Torvegade og Amagerbrogade mellem Højbro og Amager Boulevard samt på Åboulevarden og H.C. Andersens Boulevard mellem Rosenørns Allé og Rådhuspladsen. Der er ligeledes busprioritering i nogle af krydsene, som linje 2A passerer. Godthåbsvej Fremkommeligheden er i forbindelse med etableringen af linje 2A forsøgt forbedret på Godthåbsvej gennem et projekt ved Tesdorphsvej og Fasanvej. Stoppestedet ved Tesdorphsvej er placeret før krydset og der er etableret et fremkørselssignal for bussen, så den kan starte før den øvrige trafik i krydset og nå frem til Fasanvej. I dette kryds er der etableret busprioritering, så bussen kan forlænge det grønne lys. passagerer. Begge stoppestederne er placeret før det signalregulerede kryds. Busserne hjælpes ud fra stoppestederne ved hjælp af bussignaler, der lader busserne køre før den øvrige trafik. Kastrupvej Øresundsvej Hedegårdsvej Der er etableret busprioritering i de signalregulerede kryds på Øresundsvej og Kastrupvej mellem Østrigsgade og Hedegårdsvej. Busprioriteringen forlænger det grønne lys for busserne, når de nærmer sig krydset. I gang Københavns Kommune og HUR har besluttet at gennemføre et mindre projekt i 2005, der vedrører linje 2A: Stormgade/Frederiksholms Kanal Der etableres venstresvingspil og dosering af trafikken fra Vindebrogade mod Stormgade. Trafikken ad Stormgade mod Vester Voldgade begrænses, således at der ikke kører mere trafik ind på strækningen, end der kan komme igennem i krydset ved Vest Voldgade. Mangler Bussernes rejsehastighed er fortsat lav på store dele af linje 2A. Problemerne er størst på Godthåbsvej, Rolighedsvej og Rosenørns Allé og på inderstrækningen fra søerne til Rådhuspladsen, som er et af byens mest trafikerede steder. HUR foreslår, at der gennemføres følgende typer af projekter på strækningerne: Godthåbsvej, Rolighedsvej og Rosenørns Allé Dosering af trafik og styring af trafikkøer, busbaner, busprioritering i signaler, ændring af signalernes omløbstid. Tietgensgade Stormgade Busprioritering i signalanlæg, flytning af stoppested. Kastrupvej Alleen Busprioritering i signalanlæg, fremrykning af stoppesteder. Busserne kan også ved Bülowsvej forlænge det grønne lys. Christiansborg Slotsplads Vindebrogade Christiansborg Stormbroen Busbanen fra Amager over Christianshavn til Højbro er blevet bygget om på strækningen foran Christiansborg og der er etableret selvstændig cykelsti. Stoppestederne ud for Christiansborg i retning mod Amager er blevet flyttet til en ny placering før krydset ved Højbro. Samtidig er dette stoppested og stoppestedet i den modsatte retning fremrykket, så cyklisterne kører bagom hellen med ventende 8

9 Hovedbanegården Christianshavn st. Amagerbro st. Lergravsparken st. Kastrup 2 A Årligt passagertal: 11,0 mio. Passagertal på hverdage: Samlet køretid (myldretiden): minutter Antal busser: 34 Driftsomkostninger: 62,7 mio. kr. pr. år Antal vogntimer: pr. år Rejsehastighed (km/t): 17,8 9

10 Nordhavn st. Trianglen Rigshospitalet Nørrebro På linje 3A er der gennemført en række mindre projekter, der lokalt i et kryds eller ved et stoppested har forbedret bussernes fremkommelighed. Mange af stoppestederne på H. C. Ørstedsvej er ombygget til fremrykkede stoppesteder, der gør ind- og udkørsel til stoppestederne nemmere og fjerner konflikten mellem bus og cykel ved stoppestedet. Der er etableret busprioritering i enkelte kryds ved Sankt Hans Torv og på Enghavevej. De gennemførte projekter har kun haft begrænset effekt på køretiden på linje 3A, der stadig kører langsomt gennem det indre Nørrebro, Frederiksberg og Vesterbro. I 2005 etablerer Københavns Kommune det første sivegadeområde på en del af Ndr. Frihavnsgade. En del af projektet omfatter etablering af fremrykkede stoppesteder. Projektet forventes ikke at påvirke bussernes fremkommelighed på strækningen. Gennemført Lukningen af Nørrebro for gennemkørende biltrafik i nord-sydgående retning med busslusen i Stengade havde stor betydning for fremkommeligheden og dermed hastigheden på daværende linje 3 gennem Nørrebro. Derudover er der ikke gennemført projekter til forbedring af fremkommeligheden før etableringen af linje 3A. Samtidig med oprettelsen af linje 3A er der gennemført enkelte projekter. Der er etableret bussignaler ved stoppestederne ved Enghave station, således at busserne kan komme ud fra stoppestedet før den øvrige trafik starter i krydset. Stoppestedet ved Ny Carlsbergvej er rykket frem, så cyklisterne passerer bagom hellen med ventende passagerer. I gang Københavns Kommune og HUR har besluttet sig for at gennemføre et par mindre projekter i 2005, der har betydning for linje 3A: Enghavevej Busprioritering i signalerne ved Lyrskovgade og Ny Carlsbergvej, der forlænger det grønne lys for busserne. Mangler HUR har opstillet flere forslag til forbedring af fremkommeligheden på linje 3A. Det er specielt behov for forbedring af fremkommeligheden på strækningen gennem indre Nørrebro og mellem Gl. Kongevej og Enghave Plads: Strandboulevarden Busprioritering, ombygning af stoppesteder. Indre Nørrebro Busprioritering, samordning af signaler (Rantzausgade Åboulevarden), ombygning af stoppesteder. Gl. Kongevej Enghave Plads Dosering af trafik, busbaner, nyt signalanlæg. Skt. Hans Torv Signalerne på Skt. Hans Torv er blevet forsynet med busprioritering, således at busserne fra Elmegade kan nå igennem krydsene uden at standse mellem de to kryds. H.C Ørstedsvej Stoppestederne på H.C. Ørstedsvej bortset fra stoppestederne ved Åboulevarden er rykket frem fra kantstenen, således at cyklisterne kan passere bagom ventearealet for buspassagererne. Busserne undgår herved at skulle krydse strømmen af cyklister ved ind- og udkørsel fra stoppestederne og kan komme hurtigere ind og ud fra stoppestederne. Enghavevej Trafiksignalerne ved Vesterbrogade, Bavnehøj Allé og Tranehavevej er forsynet med busprioritering, der forlænger det grønne lys for bussen, når den nærmer sig krydset. Effekten af forlængelsen af grøntiden i signalerne er, at busserne oftere undgår at standse for rødt lys i signalerne. 10

11 Frederiksberg Enghave st. Sydhavn st. Valbyparken 3 A Årligt passagertal: 5,6 mio. Passagertal på hverdage: Samlet køretid (myldretiden): minutter Antal busser: 15 Driftsomkostninger: 29,8 mio. kr. pr. år Antal vogntimer: pr. år Rejsehastighed (km/t): 15,8 11

12 Svanemøllen st. Nørrebro st. Solbjerg st. Valby st. Fremkommeligheden på linje 4A er forbedret gennem prioritering i en række af de signalregulerede kryds, hvor busserne kan forlænge det grønne lys. Der er fortsat kryds på linjen, hvor der med fordel kan etableres busprioritering. Ombygningen af Fasanvej i disse år, der primært har til formål at etablere cykelsti og renovere vejen, indeholder også tiltag til opretholdelse af fremkommeligheden for busserne. Rejsehastigheden er dog fortsat lav på Fasanvej og der er behov for yderligere forbedringer af bussernes fremkommelighed. Etableringen af trafikstyringssystemet i signalanlæggene omkring Toftegårds Allé i Valby har en medført en generel forbedring af trafikafviklingen og dermed en øget fremkommelighed for busserne i området. Fremkommeligheden omkring Bella Centret er et specielt problem på dage med stor aktivitet i centret. Gennemført Linje 4A betjener strækninger, hvor der tidligere er blevet gennemført projekter til forbedring af bussernes fremkommelighed. Der er etableret busprioritering i flere signalanlæg og der er etableret busbaner på Sjællandsbroen mellem Borgmester Christiansensgade og Center Boulevard. I gang Sydhavnsgade Borgmester Christiansens Gade Københavns Kommune og HUR har besluttet at ombygge krydset mellem Sydhavnsgade og Borgmester Christiansens Gade. Antallet af kørespor i Borgmester Christiansens Gade udvides fra 1 til 2. Busser og den øvrige trafik skal derved vente kortere tid i krydset for at komme ud på Sydhavnsgade. Mangler Linje 4A har fortsat lave rejsehastigheder på en del strækninger. HUR foreslår derfor yderligere forbedringer af fremkommeligheden: Østerbro Busprioritering i krydset Kildevældsgade/Østerbrogade. Nørrebro Busprioritering og ændret samordning af signalerne. Nørrebros Torv bør anlægges, så der tages hensyn til bussernes fremkommelighed og så omvejskørsel undgås. Nordre Fasanvej Dosering af trafikken og busbane ved Borups Allé. Søndre Fasanvej Forlængelse af eksisterende busbaner. Busprioritering og samordning af signaler. Bella Center (parkeringsveje) Busprioritering i signalanlæg samt busbaner. Amager Busprioritering i krydsene Vejlands Allé/Englandsvej, Backersvej/Italiensvej, Backersvej/Øresundsvej. Fasanvej Godthåbsvej Roskildevej Frederiksberg Kommune anlægger cykelsti på Fasanvej i disse år. På strækningen mellem Godthåbsvej og Roskildevej er der samtidig gennemført en række tiltag, der har til mål at opretholde bussernes fremkommelighed. Signalet Godthåbsvej/Fasanvej er blevet forsynet med busprioritering. Der er oprettet busbaner og fremkørselssignaler for busserne ved krydsene ved Smallegade og Nyelandsvej. Busserne kan her passere en del af køen før disse kryds og køre først ind på strækningen mellem Nyelandsvej og Smallegade, hvor vejens kapacitet er lav. Valby Valby Langgade Sjælør Boulevard Københavns Kommune og HUR har i krydsene omkring Toftegårds Allé etableret et system (MOTION), der styrer grøntiden i signalerne ud fra trafikstrømmene i området. Systemet er suppleret med busprioritering, således at busserne får høj prioritet i krydsene. Trafikstyringssystemet har medført en smidigere trafikafvikling i området. 12

13 Sjælør st. Bellacenter st. Sundbyvester Plads Lergravsparken 4 A Årligt passagertal: 10,1 mio. Passagertal på hverdage: Samlet køretid (myldretiden): minutter Antal busser: 30 Driftsomkostninger: 64,0 mio. kr. pr. år Antal vogntimer: pr. år Rejsehastighed (km/t): 18,1 13

14 Husum Torv Brønshøj Torv Nørrebro st. Nørreport st. Rådhuspladsen Linje 5A betjener nogle af de tættest befolkede kvarterer i København. Buslinjen er den mest benyttede i København med omkring daglige passagerer. Bussernes fremkommelighed er på store dele af linjen dårlig, hvilket resulterer i lave rejsehastigheder. Fremkommeligheden er blevet kraftigt forbedret på strækningen over Langebro og på Amager Boulevard, hvor busbanerne er blevet forlænget til Rysensteensgade mod centrum og Amagerfælledvej mod Amager. Disse forlængelser har betydet, at køretiden er blevet nedsat med 1-2 minutter i myldretiderne. På Frederikssundsvej, Nørrebrogade og Amagerbrogade er fremkommeligheden søgt forbedret, primært gennem projekter i de enkelte signalregulerede kryds. Dette har betydet, at køretiderne stort set har kunnet holdes på samme niveau. På Nørrebrogade mellem Nørrebro og Nørreport har det dog været nødvendigt at øge køretiden med 1-2 minutter i forhold til den køretid den tidligere linje 5 havde. Københavns Kommune forbereder et projekt på Nørrebrogade, der har som mål at forbedre forholdene for såvel busser som cyklister og samtidig tage hensyn til gadens funktion som handelsgade. Gennemført Langebro Amager Boulevard Rysensteensgade Amagerfælledvej Mellem Rysensteensgade og Amagerbrogade er der etableret sammenhængende busbaner i begge kørselsretninger. Busbanerne mellem Thorshavnsgade og Ved Stadsgraven, der fandtes før linje 5A blev oprettet, er forlænget i begge ender i 2004 og Frederikssundsvej På Frederikssundsvej gennemføres to mindre justeringer af grøntider og samordning af signalerne ved hhv. Islevhusvej/ - Husumvej og Degnemose Allé. Projekterne supplerer de tidligere gennemførte signalprojekter på Frederikssundsvej, der har haft en vis effekt for linje 5A. Nørrebrogade Københavns Kommune og HUR overvejer, hvordan busfremkommeligheden og trafikafviklingen kan forbedres på Nørrebrogade, samtidig med at gadens funktion som handelsgade og vigtig cykelrute kan fastholdes. Projektet baseres på de erfaringer, der indhentes fra det netop gennemførte projekt på Vesterbrogade, hvor gaden er blevet renoveret til gavn for især fodgængere, cyklister og busser. Mangler HUR foreslår, at der udover de igangværende projekter foretages en samlet vurdering af bussernes fremkommelighed på nogle af de øvrige strækninger på linje 5A. Nedenfor er nævnt tiltag, der kan gennemføres på de enkelte strækninger: Frederikssundsvej Dosering af trafik og styring af trafikkøer, busbaner, samordning af signaler, busprioritering i signaler. Nørre Voldgade og Vester Voldgade Busbaner, busprioritering i signalanlæg. Krydset Hambrosgade - Rysensteensgade Ændret prioritering i krydset Hambroesgade/Rysensteensgade. Amagerbrogade Dosering, busbaner, prioritering i signalanlæg. I retning mod City er busbanen forlænget henover Langebro til Rysensteensgade, hvor der er etableret et busstyret venstresvingssignal, der lader bussen svinge til venstre fra busbanen i højre kørebaneside på tværs af den øvrige trafik. Busbanen er i retning mod Amager forlænget fra Artillerivej til Amagerfælledvej. I gang Amager Boulevard Amagerfælledvej Amagerbrogade Københavns Kommune og HUR har besluttet at forlænge busbanen på Amager Boulevard i retning mod Amager helt frem til Amagerbrogade og etablere fremrykket stoppested her. 14

15 Hovedbanegården Langebro Amagerbro st. Sundbyvester Pl. 5 A Årligt passagertal: 18,1 mio. Passagertal på hverdage: Samlet køretid (myldretiden): minutter Antal busser: 39 Driftsomkostninger: 77,6 mio. kr. pr. år Antal vogntimer: pr. år Rejsehastighed (km/t): 15,7 15

16 Emdrup Torv Bispebjerg St. Blegdamsvej Nørreport St. Gl. Torv Der er samtidig med etableringen af linje 6A gennemført projekter til forbedring af fremkommeligheden på store dele af linjen. Københavns Kommune og HUR har forbedret fremkommeligheden på Tagensvej og Vesterbrogade. På Roskildevej er der gennemført omfattende projekter både i Frederiksberg Kommune og i Københavns Amt. Passagererne har opnået kortere rejsetid og mere pålidelig busbetjening på Tagensvej, Vesterbrogade og Roskildevej. På Tagensvej er køretiden mellem Emdrupvej og Blegdamsvej reduceret med 1-3 minutter i myldretiderne. På Roskildevej- Vesterbrogade er køretiden reduceret med 3-5 minutter mellem Hovedbanegården og Damhustorvet. Bussernes regularitet er samtidigt forbedret på alle strækninger. Vesterbrogade er samtidig blevet renoveret, således at den nu fremstår med nye belægninger og klare adskillelser mellem busser, biler, cykler og fodgængere. De forbedrede forhold for cyklisterne betyder, at det er blevet mere sikkert at cykle her. Projektet på Roskildevej og Tårnvej i Københavns Amt forventes at medføre kortere køretid og en bedre regularitet. Effekterne er endnu ikke endelig vurderet, da projektet først er afsluttet i foråret Fremkommeligheden for linje 6A forbedres yderligere i Det er planlagt at færdiggøre det samlede projekt på Vesterbrogade samt at forbedre trafikafviklingen i krydset Stormgade/Frederiksholms Kanal. Bussernes fremkommelighed kan forbedres yderligere ved at gennemføre projekter i Sølvgade, Nørre Voldgade og Nørregade. En del af strækningerne indgår i Københavns Kommunes busstrategi. Vesterbrogade Hovedbanegården Platanvej Vesterbrogade er blevet ombygget på strækningen mellem Hovedbanegården og Platanvej. Ombygningen har omfattet etablering af busbaner, busprioritering i signalanlæg, cykelstier og en klarere markering af områder til parkering og aflæsning af varer. En række af stoppestederne er ombygget til fremrykkede stoppesteder, hvor cyklisterne passerer bagom de ventende buspassagerer. Vesterbrogade Roskildevej Platanvej Skellet Lyssignalerne i krydsene er i retning mod København er justeret, således at trafikken på strækningen tilpasses kapaciteten på den følgende gadestrækning. Busserne passerer køen af biler, der venter, i nyetablerede busbaner før krydsene. Roskildevej Tårnvej Københavns Amt har på Roskildevej og Tårnvej installeret et system (MOTION) til styring af samordningen af signalanlæggene i krydsene. I systemet er indbygget busprioritering. I gang Københavns Kommune har besluttet at gennemføre en række projekter på Vesterbrogade og i indre by, der forbedrer fremkommeligheden for busserne på linje 6A yderligere: Vesterbrogade Busprioritering, samordning af signalanlæg og mindre anlægsmæssige justeringer. Stormgade/Frederiksholms Kanal Venstresvingspil. Gennemført Tagensvej Fredensgade Emdrupvej Øster Søgade Samordningen af signalanlæggene på Tagensvej er blevet justeret efter etableringen af linje 6A, så den passer bedre til bussernes kørselsmønster. Busserne kan endvidere forlænge det grønne lys i mange af signalerne på strækningen. Mangler Linje 6A s fremkommelighed kan forbedres yderligere ved at gennemføre projekter på strækningerne: Nørregade Rådhusstræde Trafiksanere, tydelig funktionsopdeling af gaderummet, busprioritering ved Vestergade. Øster Søgade Nørreport Venstresvingsbane for busser og busbaner. Vester Voldgade Rådhuspladsen - Jernbanegade Farvergade Hammerichsgade Busbanerne mellem Farvergade og busterminalen på Rådhuspladsen i begge kørselsretninger er blevet suppleret med busbane i Jernbanegade i retning mod Rådhuspladsen. 16

17 Hovedbanegården Vesterbros Torv Ålholm Pl. Rødovre Centrum Rødovre Hallen 6 A Årligt passagertal: 9,2 mio. Passagertal på hverdage: Samlet køretid (myldretiden): minutter Antal busser: 29 Driftsomkostninger: 57,8 mio. kr. pr. år Antal vogntimer: pr. år Rejsehastighed (km/t): 17,1 17

18

19

20 Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej Valby Telefon

Fremkommelighed på A-busserne Status efter 4 års arbejde det går op og ned

Fremkommelighed på A-busserne Status efter 4 års arbejde det går op og ned Trafikdage i Ålborg, august 2006 Fremkommelighed på A-busserne Status efter 4 års arbejde det går op og ned Torben Abildgaard Knudsen tak@hur.dk Fremkommelighed er penge værd Anlægsinvestering omsættes

Læs mere

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 26 januar 2014. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 26 januar 2014 Samlet køreplan for Movia H 2014 1A Busrute Zone Stoppesteder Dyrehavevej Strandvejen Hellerup St. Strandvejen Østerbrogade Dag Hammarskjölds Alle Oslo Plads Store Kongensgade

Læs mere

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 11.december 2011 Samlet køreplan for Movia H 2011 1A Hellerup st. Svanemøllen st. Trianglen Østerport st. Kongens Nytorv Hovedbanegården Toftegårds Plads Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Gl. Køge Landevej/Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen inkluderer Gammel Køge Landevej, Toftegårds

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Københavns kollektivtransport

Københavns kollektivtransport Onsdag 21. sep. 2005 Transport i by - Oslo Københavns kollektivtransport Torben Knudsen (Per Gellert) tak@hur.dk Kommunalreform 1. januar 2007 Vision Værdier VT HUR København 1 nyt selskab (bus & lokalbane)

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen

Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Revideret 17.06.2015/ATM Stamblad for strækning med signalanlæg 13 Jagtvej-linjen Endepunkterne for strækningen er Åmarken Station og Nordhavn Station. Jagtvej-linjen er delt op i to etaper: Etape 1 inkluderer

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger

Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger KØBENHAVNS KOMMUNE forvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag: Forslag til busomlægninger, stoppestedsoprettelser og stoppestedsflytninger Dette bilag beskriver forslagene til busomlægninger, stoppestedsoprettelser

Læs mere

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag Arbejdsnotat Sagsnummer Movit-3335953 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Læs mere

A-bus 4A: Svanemøllen - Nørrebro - Sjælør - Ørestad / Lergravsparken (DOT: Gyldig d.18.02.18)

A-bus 4A: Svanemøllen - Nørrebro - Sjælør - Ørestad / Lergravsparken (DOT: Gyldig d.18.02.18) mandag - fredag 0.20 0.24 0.32 0.39 0.47 0.50 1.01 0.50 0.54 1.02 1.09 1.17 1.20 1.31 1.38 1.44 20 24 32 39 47 50 01 50 54 02 09 17 20 31 38 44 3.20 3.24 3.32 3.39 3.47 3.50 4.01 3.50 3.54 4.02 4.09 4.17

Læs mere

Afgifter for stilladsreklamer

Afgifter for stilladsreklamer Afgifter for stilladsreklamer Bilag 4 Sagsnr. 2007-100170 Dokumentnr. 2008-472521 I forbindelse med afgiftsforhøjelsen forslås, at indføre 5 afgiftstrin, således at afgiftens størrelse afhænger af hvor

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Sundbyvester Plads. Lergravsparken St. Bella Center St. Ørestad St.

Sundbyvester Plads. Lergravsparken St. Bella Center St. Ørestad St. mandag - fredag 0.10 0.15 0.24 0.31 0.39 0.42 0.51 0.58 1.04 0.30 0.35 0.44 0.51 0.59 1.02 1.11 0.50 0.55 1.04 1.11 1.19 1.22 1.31 1.38 1.44 1.20 1.24 1.32 1.39 1.47 1.50 1.59 1.50 1.54 2.02 2.09 2.17

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 6. runde

Fremkommelighedspuljen 6. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 6. runde 28. november 2011 3 Tilsagnsnotat Der er i 6. runde udmøntet for 88,5 mio. kr. til 6 projekter. Dermed er der 92 mio. kr. tilbage i Fremkommelighedspuljen,

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Effekter af projekter til forbedring af bussers fremkommelighed

Effekter af projekter til forbedring af bussers fremkommelighed Effekter af projekter til forbedring af bussers fremkommelighed v/jens Elsbo, COWI 1 Indledning HUR gennemfører hvert år i samarbejde med vejmyndighederne i hovedstadsregionen en række projekter, der har

Læs mere

PRODUKTKATALOG BULLETINS

PRODUKTKATALOG BULLETINS PRODUKTKATALOG BULLETINS 6 7 13 Vibenhus Runddel Nørrebro st. Nordhavn 11 5 Adobe Reader / browser Østerport Jagtvej/Åboulevarden Går til skrevne placering 1 3 CBS/Frb. Centret For optimal visning: 10

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

AUGUST 2014. Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018

AUGUST 2014. Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018 - AUGUST 2014 Københavns Kommunes administrationsgrundlag for trafikledelse 2014-2018 - INDHOLD 1. Indledning 1 2. Udpegede vej- og stinet 3 2.1 Udfordringer og dilemmaer 5 3. Trafiksituation og prioritering

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Københavns

Læs mere

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006

HUR og Københavns Amt. Bussen skal frem. En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed. December 2006 HUR og Københavns Amt Bussen skal frem En status over arbejdet med bussernes fremkommelighed December 2006 Udgivet December 2006 Tekst: COWI Foto: HUR Layout COWI Tryk COWI Oplag 50 ISBN nr 978-87-7971-201-0

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f...

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \fe6718f6-38f1-4a1f... Page 1 of 2 From: handicapraad@frederiksberg.dk Sent: 02-06-2014 17:38:45 To: Sara Sigvaldason CC: Bolette Østberg (frederiksberg@hoereforeningen.dk); Flemming Nielsen (SSA Ledelse); Hans Henrik Plange;

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 68, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Jagtvejslinjen i København

Jagtvejslinjen i København Signaloptimering af Åboulevard og Jagtvejslinjen i København Mogens Møller, mm@viatrafik.dk - august 2017 www.viatrafik.dk Baggrund og formål Kommunen ønsker at skabe bedre flow gennem byens trafiksignaler

Læs mere

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan

Høring i Lokaludvalg og Ældreråd af Flintholm Busplan KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Amager Vest Lokaludvalg Amager Øst Lokaludvalg Bispebjerg Lokaludvalg Brønshøj-Husum Lokaludvalg Christianshavns Lokaludvalg Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 35 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 35, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen

Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen Projektbeskrivelse, Fremkommelighedspuljen 1. Projekttitel Projektets titel er: Busfremkommelighed på Centerringen i Randers. 2. Resumé Projektet omfatter ombygning af den trafikalt overbelastede rundkørsel

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset.

Nygade. I alt er det skønnet, at passagerer i myldretiden hver dag vil få fordel af bedre busfremkommelighed i krydset. Skabelon for projektbeskrivelse Projekttitel Nygade/Jernbanegade øget fremkommelighed for 13 buslinjer. Resumé I signalkrydset Nygade/Jernbanegade bevirker en meget kort højresvingsbane i den sydlige tilfart,

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Fremkommelighed der batter på linje 3A

Fremkommelighed der batter på linje 3A Fremkommelighed der batter på linje 3A (Kongens Enghave, Valbyparken Nordhavn st.) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14

Læs mere

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 6A: Rødovre - Zoologisk Have - Hovedbanegården - Emdrup - Buddinge (DOT: Gyldig d.10.12.17) 0.17 0.24 0.31 0.39 0.46 0.56 1.02 1.12 0.47 0.54 1.01 1.09 1.16 1.26 1.32 17 24 31 39 46 56 02 12 47 54 01 09 16 26 32 3.47 3.54 4.01 4.09 4.16 4.26 4.32 4.17 4.24 4.31 4.39 4.46 4.56 5.02 5.12 5.01 5.11

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er:

Københavns kommune har bedt Movia konsekvensvurdere en række forslag til forbedret betjening af Folehaven. Forslagene er: Notat Til: Københavns kommune Kopi til: Hvidovre kommune Sagsnummer Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. juni 2013 Busbetjeningen

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

Svanemøllen St. Hellerup St.

Svanemøllen St. Hellerup St. mandag - fredag 0.15 0.18 0.26 0.37 0.45 0.52 0.57 1.00 1.06 1.16 1.23 0.35 0.38 0.46 0.57 1.05 1.12 1.17 1.20 1.26 1.33 0.55 0.58 1.06 1.17 1.25 1.32 1.37 1.40 1.46 1.53 1.34 1.35 1.47 1.55 2.01 2.05

Læs mere

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St.

Hovedbanegården Nørreport St. Zoologisk Have. Rødovrehallen. Damhustorvet. Bispebjerg St. Emdrup Torv. Buddinge St. mandag - fredag 0.13 0.20 0.27 0.35 0.42 0.52 0.58 1.08 0.43 0.50 0.57 1.05 1.12 1.22 1.28 1.13 1.20 1.27 1.35 1.42 1.52 1.58 2.08 1.43 1.50 1.57 2.05 2.12 2.22 2.28 43 50 57 05 12 22 28 3.43 3.50 3.57

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT

BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR BUSSER I KØBENHAVNS AMT BEDRE FREMKOMMELIGHED FOR SER I KØBENHAVNS AMT Rammeplan Marts 2000 SIGNATURFORKLARING Separat busbane Kombineret busbane - højresvingsspor Flytning af stoppested Nedlæggelse af stoppested Linieomlægning

Læs mere

Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol.

Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol. Retningslinjer for reklamer på midlertidige konstruktioner, såsom stilladser, containere, skurvogne ol. Reklamebannere tillades på stilladser, containere, skurvogne ol., der er nødvendige i forbindelse

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Svanemøllen St. Hellerup St.

Svanemøllen St. Hellerup St. mandag - fredag 0.34 0.35 0.46 0.54 1.00 1.04 1.07 1.12 1.21 1.28 0.55 0.58 1.05 1.16 1.24 1.30 1.34 1.37 1.42 1.48 34 35 46 54 00 04 07 12 21 28 55 58 05 16 24 30 34 37 42 48 3.34 3.35 3.46 3.54 4.00

Læs mere

A-bus 1A: Avedøre - Hvidovre - Hovedbanegården - Hellerup - Klampenborg (DOT: Gyldig d.10.12.17)

A-bus 1A: Avedøre - Hvidovre - Hovedbanegården - Hellerup - Klampenborg (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 0.34 0.35 0.46 0.54 1.00 1.04 1.07 1.12 1.21 1.28 0.55 0.58 1.05 1.16 1.24 1.30 1.34 1.37 1.42 1.48 34 35 46 54 00 04 07 12 21 28 55 58 05 16 24 30 34 37 42 48 3.34 3.35 3.46 3.54 4.00

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 27 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 27, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014

SV15. Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 30.09.2014 SV15 Forstudier SV15 Lokalisering / events og design / inventar 3.9.214 Sydhavn i det grønne København 1 5 km Forstudier SV15. Lokalisering / events og design / inventar 2 Tilslutninger til byens net 1

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Rute Zone Stoppesteder

Rute Zone Stoppesteder mandag - fredag 0.06 0.14 0. 0.30 0.38 0.48 0.54 1.05 0.6 0.34 0.4 0.50 0.58 1.08 1.14 0.46 0.54 1.0 1.10 1.18 1.8 1.34 1.13 1.0 1.7 1.35 1.4 1.51 1.57.07 1.43 1.50 1.57.05.1.1.7 43 50 57 05 1 1 7 3.43

Læs mere

Langeliniekaj (Østmolen) Indiakaj

Langeliniekaj (Østmolen) Indiakaj mandag - fredag 5.05 5.15 5.24 5.26 5.34 5.37 5.43 5.45 5.48 5.35 5.45 5.54 5.56 6.04 6.07 6.13 6.15 6.18 6.05 6.15 6.24 6.27 6.35 6.38 6.44 6.46 6.49 6.25 6.36 6.45 6.48 6.56 6.59 7.05 7.07 7.10 6.35

Læs mere

Projekt PrioBus. Afd.ing. Peter Rasmussen Københavns kommune, Stadsingeniørens Direktorat

Projekt PrioBus. Afd.ing. Peter Rasmussen Københavns kommune, Stadsingeniørens Direktorat Projekt PrioBus Afd.ing. Peter Rasmussen Københavns kommune, Stadsingeniørens Direktorat 1. Indledning --------------- Københavns kommune har i mange år satset på forbedret fremkommelighed for den kollektive

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail:

Effektundersøgelse af busfremkommelighed. Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: / mail: Effektundersøgelse af busfremkommelighed Søvej 13B, 3460 Birkerød Tlf.: 4820 900 / mail: via@viatrafik.dk KAN DET BETALE SIG AT INVESTERE I BUSFREMKOMMELIGHED? EFFEKTUNDERSØGELSEN Gennemført af Vejregelgruppen

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S Nyt Bynet Linjebeskrivelse 500S - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 500S, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Fremkommelighed der batter på linje 200S

Fremkommelighed der batter på linje 200S Fremkommelighed der batter på linje 200S (Lyngby st. Avedøre Holme) Screening og effektvurdering af forbedringer for fremkommeligheden 1 Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 2 www.movia.dk

Læs mere

A-bus 3A: Nordhavn - Trianglen - Sydhavn - Kgs. Enghave (Valbyparken) / (DOT: Gyldig d.18.02.18)

A-bus 3A: Nordhavn - Trianglen - Sydhavn - Kgs. Enghave (Valbyparken) / (DOT: Gyldig d.18.02.18) mandag - fredag lørdag 55 00 05 08 14 17 19 26 4.25 4.30 4.35 4.38 4.44 4.47 4.49 4.56 4.45 4.50 4.55 4.58 5.04 5.07 5.09 5.17 5.05 5.10 5.15 5.18 5.24 5.27 5.29 5.37 5.25 5.30 5.35 5.38 5.44 5.47 5.49

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013. Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer

RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013. Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer RUTEÆNDRINGER I MOVIAS H-OMRÅDE PR. 24.3.2013 Bemærk, at oversigten ikke medtager køreplansændringer, kun egentlige ruteændringer 9A Ny linje 9A mellem Glostrup st. - Banegårdsvej - Hovedvejen - Roskildevej

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Egelundsvej 5 2620 Albertslund Shell / 7-Eleven 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 07:00-22:00 07:00-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 06:30-22:00 Roskildevej 117 2620 Albertslund

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder:

Der findes en række muligheder for at opnå de ønskede forbedringer, herunder: Bybanesystemer, erfaringer fra udlandet af civ.ing. Bent Jacobsen og civ. ing., Ph.D. Jan Kragerup RAMBØLL, Bredevej 2, DK-2830 Virum, tel. 45 98 60 00, fax 45 98 67 00 0. Resumé I bestræbelserne på at

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København

Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Pendling på cykel i Københavnsområdet flytningen fra bil til cykel starter uden for København Af Civilingeniør Jimmy Valentin Lukassen, Via Trafik, og Projektleder Ulrik Djupdræt, Københavns Kommune. Manchet

Læs mere

højklasset busbetjening

højklasset busbetjening + way højklasset busbetjening Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3

TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE INDHOLD BILAG 4. 1 Resume. 1 Resume 1. 2 Indledning 2. 3 Trafikafvikling Bustrafik 3 KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKSANERING AF PRINSESSEGADE MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk BILAG 4 INDHOLD 1 Resume

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 5. runde

Fremkommelighedspuljen 5. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 5. runde 26. april 2011 3 Tilsagnsnotat Indhold F2011-5-01, Rudersdal Kommune Ombygning af Holte Stationsforplads 5 F2011-5-2, Slagelse Kommune Strategi for busfremkommelighed

Læs mere

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering

Afløbskontoret. Afløbskontoret Afl. 105/2004. Inventeret aflevering Afløbskontoret Inventeret aflevering Bevaringskriterier: Hovedtegninger, oversigtskort, tegninger før 1900, detailtegninger til markante objekter. Da Afløbskontoret har fået skannet alle tegninger, er

Læs mere

Københavns Kommune. Busfremkommelighed, linje 18 Projektforslag, Etape B beskrivelse. NOTAT 5. august 2010 SB/MM/OS. Buslinje 18 ved Valby st.

Københavns Kommune. Busfremkommelighed, linje 18 Projektforslag, Etape B beskrivelse. NOTAT 5. august 2010 SB/MM/OS. Buslinje 18 ved Valby st. Busfremkommelighed, linje 18 Projektforslag, Etape B beskrivelse NOTAT 5. august 2010 SB/MM/OS Buslinje 18 ved Valby st. Indholdsfortegnelse Projektforslag, Etape B beskrivelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2006-2010

TRAFIKKEN I KØBENHAVN. Trafiktal 2006-2010 TRAFIKKEN I KØBENHAVN Trafiktal 2006-2010 2 INDHOLD SIDE 3: Forord 5: Trafikudviklingen i København i 2010 6: Biltrafik 8: Kollektiv trafik 10: Cykeltrafik 11: Fodgængertrafik 12: Trafiksikkerhed 14: Trafikken

Læs mere