8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt"

Transkript

1 30. juli rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen vægtes med 95 % og fysisk miljø med 5 %. Senere i samme bilag er procenterne ændret til henholdsvis 90 og 10 %. 2 Spørgsmål: På de pakker, hvor der er krav om Euronorm 5 busser, vil der da være mulighed for at indsætte Euronorm 4 busser i en opstartsperiode, såfremt operatøren indsætter Euronorm 6 busser senest 12 måneder efter driftsstart? 3 Spørgsmål: Er det korrekt, at kravene til X-busser er ændret i Midttrafiks 33. udbud i forhold til Midttrafiks 29. udbud? Svar / Rettelse Rettelse: Bilag D.2 rettes således, at det klart fremgår, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen vægtes med 95 % og fysisk miljø med 5 %. Rettelsen er indsat i revideret materiale på Midttrafiks hjemmeside. Ja - Midttrafik kan acceptere, at der afgives tilbud, hvor minimumskravene til Euronorm først opfyldes fra 1. januar 2014, og hvor der indtil da indsættes busser, som har en lavere Euronorm, og som på enkelte andre punkter ikke fuldt ud opfylder kravene i udbudsmaterialet. Det skal klart fremgå af tilbuddene, på hvilke punkter de midlertidige busser ikke opfylder kravene, idet busserne under alle omstændigheder skal kunne godkendes af Midttrafik. Ved evalueringen af tilbuddene, vil Midttrafik tage hensyn til, hvor længe der køres med busser med forskellig Euronorm, jf. regneeksemplet i bilag D.2. Busser, der indsættes på ruter til/fra Aarhus, skal i hele kontraktperioden opfylde særlige miljøzonekrav, jf. kontraktens 15, stk. 15. Ja det er korrekt. I 33. udbud kræves det blandt andet, at busserne skal være med toilet og særlige pc-borde, jf. bilag 9.4. Samtidig er kravene til antal siddepladser reduceret. På rute 952X kræves indsat 5 busser med minimum 45 siddepladser og 2 busser med minimum 40 siddepladser, jf. skemaet Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. Disse krav forventes at kunne opfyldes af to-akslede busser på henholdsvis ca. 13 m og ca. 12 m. Med hensyn til minimumsantallet af siddepladser er det i bilag 9.4 angivet, at siddepladser i perronafsnittet kan godkendes som en del af det krævede antal siddepladser, såfremt siddekomforten er af lignende standard som for øvrige sæder, og under forudsætning af, at disse sæder hurtigt kan slås væk, når der er behov for en kørestolsplads på perronen. Når sæderne er slået op, skal der være 1300 mm mellem de opslåede sæder. Midttrafik vil i forbindelse med anskaffelse af busser anmode om at få tilsendt målfaste tegninger og billeder af busserne, hvoraf det klart fremgår, at kravene til blandt andet sædeafstand og perronindretning er overholdt. En besigtigelse af busserne kan også komme på tale.

2 4 Spørgsmål: Pakke 4, 928X - er det korrekt at der ikke er krav om Internet eller stillezone option på 928X, eller X-bus krav i denne pakke i det hele taget? 5 Spørgsmål: På side 25 i udbudsbetingelserne, anføres det, at Miljøcertificering skal være i henhold til ISO14001 og/eller EMAS. Skal miljøcertificeringen være efter EMAS eller er der frit valg mellem ISO14001 og EMAS? 6 Spørgsmål: Kan afleveringsfristen for tilbudsgivning udsættes? Ja, det er korrekt. Der er frit valg mellem ISO14001 og EMAS. Ja, Midttrafik skyder afleveringsfristen fra d. 30. juli 2012 til ny afleveringsfrist d. 6. august 2012 kl. 13. Som konsekvens rykkes følgende frister: Sidste frist for modtagelse af spørgsmål: 28. juli Sidst frist for svar på spørgsmål / rettelsesblade: 31. juli Åbning af indkomne tilbud: 6. august 2012, kl. 13. Sidste frist for fremsendelse af tilladelser til buskørsel: 13. august Øvrige datoer i tilbudsfasen er uændrede. 7 Pakke 6 udgår Rettelse: Som anført i udbudsbetingelserne s. 5, er det besluttet, at pakke 6 ikke skal udbydes. Pakken udgår af dette udbud. 8 Spørgsmål: Skal der indregnes betaling for Århus Ring tillæg på rute 952X i tilbuddet, og nej, er det så fordi tillægget falder bort? 3F og Dansk Industri/AKT har den 15. december 2011 indgået en aftale om, at der fra den 1. januar 2012 ydes et tillæg til chaufførerne på de regionale busruter for kørsel inden for Ringvejen i Aarhus. Midttrafik har besluttet at yde kompensation til de berørte busselskaber. Kompensationen er på 22,44 kr. pr. køreplantime med et omkostnings- og administrationstillæg på 8,5 %. I alt 24,35 kr. pr. køreplantime. Tillægget og kompensationsbeløbet reguleres hver den 1. marts med den procentuelle stigning på timelønnen uden chaufførtillæg i AKT/3F Landsoverenskomsten. Midttrafik vil fortsat yde denne kompensation, selv om kørslen har været i udbud. Betalingen skal derfor ikke indregnes i tilbuddet. Midttrafiks 33. udbud 2

3 9 Spørgsmål: Inden for hver pakke er der op til 3 forskellige materielkrav og inden for kombinationerne op til 5 forskellige materielkrav. Hvorledes med reservemateriellet, i hvilken grad kan reservemateriellet agere reserve for flere materieltype inden for samme pakke og kombination? 10 Spørgsmål: Beskrivelsen på side 25 i udbudsbetingelserne af, hvordan point gives for forskellige euronormer, gælder tilsyneladende kun for pakker, hvor der kræves euronorm 3 som minimum. Hvordan gives der point, hvor euronorm 5 kræves som minimum? Som anført i kontraktens bilag 9 skal alle kontrakt- og reservebusser opfylde de krav, der er stillet i Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel. På denne baggrund er svaret, at en bus godt kan fungere som reserve for flere forskellige kontraktbusser, men minimumskravene til bl.a. bussernes antal sidde- og ståpladser dog skal være opfyldt. Endvidere henvises til kontraktens 5, stk. 2 og 15, stk. 5. Heraf fremgår det bl.a., at anvendelse af reservebusser af afvigende type og størrelse skal godkendes af Midttrafik. Skalaen på side 25 i udbudsbetingelserne gælder, hvad enten Euro 3 eller Euro 5 kræves som minimum. 11 Spørgsmål: Angående udbudsbetingelserne side 35, 7 stk. 1: Hvilke takstsamarbejdsaftaler er der tale om nævn venligst eksempler? 12 Spørgsmål: Angående udbudsbetingelserne side 86 samt pakkebeskrivelsen side 22: Priser på internet i busserne i udbudsbetingelserne stemmer ikke overens med priser i pakkebeskrivelsen mht. datatrafik og montering. 13 Spørgsmål: Angående udbudsbetingelserne side 92: Hvad er det reelle ampereforbrug på det samlede it-udstyr ved drift og ved stilstand? Som eksempel kan nævnes aftaler med DSB vedrørende mulighederne for vidererejse i busserne på DSB-billetter. Som angivet på side 22 i pakkebeskrivelsen er der tale om to forskellige aftaler. Én for X Busser, og én for ruterne 15 og 77. Derfor er priserne ikke ens. Forbruget kan på nuværende tidspunkt ikke specificeres nærmere end angivet. Midttrafiks 33. udbud 3

4 14 Spørgsmål: Pakke 4 indeholder 6 vognløb på hverdage, på ruterne 23, 24, 33 og 928X. I henhold til køreplanen skal 928X køre to ture hver hverdag om morgenen Turene findes ikke i udbudsmaterialets vognløb. Er de to ture en del af udbuddet? 15 Spørgsmål: Rute 24, afgange til og fra Lemvig havn med anmærkning R i køreplanen skal findes i rute 23 s køreplan. Dette er imidlertid ikke tilfældet, mens der er afgange mod Lemvig havn i rute 33 s køreplan. Turene kan heller ikke findes i vognløbslisterne. Nej. De to morgenture på hverdage på rute 928X er ikke en del af udbuddet. Det drejer sig om: fra Holstebro til Viborg, og fra Viborg til Holstebro. Nej, turene mærket med R i rute 24 køreplan skal ikke køres. Rute 23 kører kun strækningen Holstebro-Stuer. Overskrifterne på dele af køreplanen for rute 23, s. 143 er derfor fejlagtig. Skal afgangene mærket R køres ud over de afgange som køres af rute 33? 16 Spørgsmål: I pakker med krav om busser med 55 siddepladser og 100 pladser totalt, er det da acceptabelt at indsætte busser med 55 siddepladser, men kun pladser totalt? 17 Spørgsmål: På de pakker med krav om landevejsbusser med 41 siddepladser, er det da muligt at byde ind med 12m handicap-venlige rutebusser, der har 41 siddepladser (eks. klapsæder) med en perron på kun mm perron, eller alternativt med 12m handicap-venlige rutebusser der har 40 siddepladser (eks. klapsæder) men med mm perron? Ja - Midttrafik ændrer kravet til mindst 55 siddepladser og 80 pladser i alt. Midttrafik vil endvidere i sådanne busser tillade, at perronen kan indrettes med op til 4 siddepladser, og at siddepladser i perronafsnit medregnes i de krævede 55 siddepladser. Midttrafik forudsætter, at siddekomforten af sådanne sæder er af lignende standard som øvrige sæder, og at disse sæder hurtigt kan slås væk, når der er behov for barnevognsplads. Disse sæder behøver ikke at være retvendte. Endvidere skal perronlængden fortsat være på minimum 1300 mm, når disse sæder ikke er i brug. Midttrafik forventer, at de ændrede krav kan opfyldes med 2-akslede busser, og at dette påvirker priserne. Nej kravene om en perronlængde på minimum 1300 mm og mindst 41 siddepladser skal være opfyldt. Endvidere er det et krav, at i alle almindelige landevejsbusser, samt komfortbusser, skal være et bagagerum på min. 2 m2, som skal kunne medtage mindst 2 cykler. jf. bilag 9.1, punkt 17. Midttrafiks 33. udbud 4

5 18 Spørgsmål: På de pakker med krav om landevejsbusser med 47 siddepladser, er det da muligt at byde ind med 12,9m handicap-venlige rutebusser med 45 siddepladser? 19 Spørgsmål: Hvor mange af hver anciennitetsgruppe er faglærte? 20 Spørgsmål: Pakkebeskrivelsen side 114 og side 186: Kan der oplyses titler og/eller arbejdsområder for det administrative personale og andet personale, som bliver overdraget i pakke 2 og pakke 4? Hvilken overenskomst følger det administrative personale i pakke 2 og pakke 4? Kan det oplyses, hvad den nuværende månedsløn er samt evt. tillæg og pension for det administrative personale og andet personale, som bliver overdraget i pakke 2 og pakke 4? 21 Fejl: Ang. svar på spørgsmål 19, faglærte chauffører. 22 Spørgsmål: Pakke 2, busfordeling: I hvilke vognløb ønsker Midttrafik de to 12 m busser indsat? Nej kravet om mindst 47 siddepladser skal være opfyldt. Endvidere er det et krav, at i alle almindelige landevejsbusser, samt komfortbusser, skal være et bagagerum på min. 2 m2, som skal kunne medtage mindst 2 cykler. jf. bilag 9.1, punkt 17. Pk. 1: 1 chauffør er i gang med at blive faglært. Uddannelsen forventes ikke at være afsluttet ved udløb af nuværende kontrakt. Pk. 2: 11 chauffører er faglærte. Pk. 3: Ingen faglærte. Pk. 4: 3 chauffører er faglærte. Pk. 5: Ingen faglærte. Pk. 2: Den administrative er funktionær ansat med en månedsløn pt. på ,- kr. - pension %. Vedkommende er driftsleder, og har ansvaret for den daglige drift, som er at tilsætte vagter, lave månedsplan, få busserne på værksted og til service, medarbejder samtaler, lønindberetning, ferieplanlægning, fakturering af ekstra kørsel, chaufførpleje. Andet personale er en flexjob medarbejder som er chauffør og arbejder ca. 18 timer om ugen. Ansættelsen er omfattet af landsoverenskomsten. Pk. 4: Administrativt personales opgaver er: Kørselsplanlægning, vagt- og turnusplanlægning, billetindtægt opgørelse, løn samt andre diverse administrative opgaver. Administrativt personale er ansat på kontrakt uden overenskomst. Det kan ikke oplyses, hvad den nuværende administrative medarbejder får i løn, da der i den løn også indgår andre arbejdsopgaver. Rettelse: Pk. 3: Der er 1 faglært chauffør på rute 29. Midttrafik ønsker de to 12 m busser indsat på vognløb 11 og 12. Midttrafiks 33. udbud 5

6 23 Spørgsmål: Rute 23, hverdage: På tur 312 kl fra Struer station står i køreplanen, at turen ikke skal køre mellem Struer og Vejrumstad på ikke skoledage, men at resten af turen fra Mårbjerg til Holstebro Rtb skal køres. Ifølge vognløb, er det tilsyneladende hele turen der ikke skal køres på ikke skoledage. Hvad skal gælde? 24 Spørgsmål: Rute 24, søndag: Tur 705 og 707. Ankomst til Lemvig Station er henholdsvis kl og kl , men i vognløb og filer står der ankomst henholdsvis kl og kl (Disse tider er lig med korrespondancetiden til tog mod Thyborøn).? Hvad er gældende? 25 Spørgsmål: Rute 29, pakke 3: Vi har på pakke 3 rute 29, blandt andet tur 301, ved prøvekørsel erfaret, at såfremt ruten, i modsætning til nuværende kørsel hvor bussen ved Feldborg, inde i byen drejer til højre direkte mod Karup, skal videre op mod Haderup, som vist på kortet, kan den oplyste køretid ikke holde. Hvad er den korrekte ruteføring i begge retninger, på de enkelte ture på rute 29? Hvis ruten er som anvist på kortet vil Midttrafik da forlænge køretiden? 26 Internet krav i pakke 2 i busser på rute 15 / 77 udgår. Vognløb er korrekt. Det er en fejl i udbudskøreplanen. Hele tur 312 skal kun køres på skoledage. Noten er rettet i ny køreplan, bilag 1. Vognløb er korrekt. Det er en fejl i udbudskøreplanen. Tiderne er rettet i ny køreplan, bilag 2. Svar / Rettelse: Det oprindelige udbudskort til rute 29 er forkert. Ruten kører fra Feldborg rtb via Gindeskovvej til hovedvej 34 hvor den drejer til højre ned mod Herning og straks efter tager Karupvejen i rundkørslen for at køre direkte ud til Lufthavnen. Se nyt rutekort, bilag 3. Rettelse: Midttrafik kræver ikke internet til landevejsbusserne på ruterne 15 og 77 leveret af kontraktholder. Midttrafik vil i stedet gøre brug af muligheden for at installere internet, som busserne skal være forberedt til jf. bilag 9.5. Midttrafik indgår selv aftale med leverandør af internet. Der er fortsat krav om internet i X Busserne. Midttrafiks 33. udbud 6

7 27 Antal siddepladser i X- busser. Rettelse: Flere leverandører har påvist, at 2-akslede busser på ca. 13 m kan indrettes med mindst 49 siddepladser (heraf op til 4 på perronen), samtidig med at kravene i dette udbud til X-busser skal være opfyldt. Endvidere er det blevet påpeget, at der vil være driftsmæssige fordele ved ens størrelseskrav til alle X- busser i udbuddet. Derfor ændres kravene til X-busserne i udbuddet således: På rute 952X kræves indsat 7 stk. X-busser med mindst 49 siddepladser, hvoraf op til 4 kan placeres på perronen. Disse krav forventes at kunne opfyldes af to-akslede busser på ca. 13 m. Det præciseres, at øvrige krav til X-busser i dette udbud fastholdes. Kravene til X-busser gælder også for reservebus på rute 952X. 28 Spørgsmål: Vedrørende pakke 4 er der anført 1 bus med minimum 100 pladser; hvilke vognløb skal denne bus dække? 29 Spørgsmål: Vedrørende pakke 4 stilles spørgsmål til antallet af kilometer i vognløb 3. Der er anført en afstand på 39 km fra Lemvig til Viborg. Er det ikke forkert? 30 Spørgsmål: Vil Midttrafik i henhold til kontraktens 15, stk. 16 give dispensation til kørsel med Euro 2 busser, såfremt kørselsomfanget er lavere end 1200 køreplantimer pr. bus pr. år, i pakker, hvor minimumskravet er Euro 3? Midttrafik har ændret kravet til denne bus til mindst 55 siddepladser og 80 pladser i alt, jf. svaret på spørgsmål 16. Bussen skal anvendes på vognløb 1. De kilometerafstande, der er oplyst i udbudsmaterialet, er usikre. Der henvises til side 10, punkt 1 i udbudsbetingelserne, hvor det anføres: De afstande, der fremgår af kort, vognløb og kontraktgrundlag, er usikre og må ikke benyttes som grundlag for tilbudsgivningen. Byderne må derfor selv foretage nødvendige kilometeropgørelser. Nej Midttrafik vil ikke give dispensation fra minimumkravet på Euro 3 busser i pakkerne 1, 3 og 5. Dispensation efter kontraktens 15, stk. 16 vil kun kunne komme på tale i pakker, hvor minimumskravet er Euro 4 eller højere. Midttrafiks 33. udbud 7

8 31 Spørgsmål: På tilbudsblanketten står der anført, at der højest kan gives tilbud med indsættelse af busser med to forskellige euronormer. Kan man afgive et kombinationsbud på pakke A eller B, hvor man tilbyder en blanding af euro 5 og 6 busser på den pakke, hvor mindstekravet er euro 5 (eks. pakke 2 og 4), og euro 3 for den pakke, hvor euro 3 (pakke 1 og 3) er mindste kravet, selvom det vil betyde, at man i et kombinationsbud kommer op på 3 euronormer? 32 Spørgsmål: Hvis der afgives tilbud på en kombination, skal der jf. rettelsesblad 6 afgives to tilbudsblanketter ved tilbud på en kombination. Kræves der, at man byder på de pakker, der indgår i en kombination, som isolerede pakker, eller er det ikke nødvendigt dvs. kan man nøjes med at afgive tilbud på kombinationer? 33 Spørgsmål: Under pakke 2 i krav til busser står der, at der IKKE skal være internet i busserne. På side 10 øverst står der, at der stilles krav til internet på ruterne 15 og 77. Hvad er rigtigt? Ja der kan afgives tilbud med op til to euronormer for hver pakke. Ved tilbud på en kombination skal der afgives et tilbud på hver pakke, der indgår i kombinationen. Kombinationen skal angives på tilbudsblanketten efter pakkenummeret. For eksempel 1 (A) og 2 (A). Dette præciseres ved en ændring af punkt 4, afsnit 5 i udbudsbetingelserne: Der skal afleveres en tilbudsblanket for hvert tilbud. Er der tale om en kombination udfyldes én tilbudsblanket for hver pakke, der indgår i kombinationen. Det betyder, at der i dette udbud skal afleveres to tilbudsblanketter ved tilbud på en kombination. Byderne behøver ikke at afgive selvstændige tilbud på de pakker, der indgår i en kombination. Er der tale om en kombination udfyldes én tilbudsblanket for hver af de to pakker, der indgår i kombinationen. Kombinationens navn (A eller B) skal angives på tilbudsblanketten efter pakkenummeret. For eksempel 1 (A) og 2 (A). Det skal således tydeligt fremgå, hvilke tilbudsblanketter der hører sammen i tilbud på en kombination. Ud over at afgive et tilbud på en kombination - i form af to sammenhængende tilbud på de pakker, der indgår i kombinationen - kan et busselskab vælge at afgive selvstændige tilbud på en eller begge pakker. Busselskabet kan også vælge ikke at afgive selvstændige tilbud på nogen af de to pakker, der indgår i kombinationen. Som anført i spørgsmål/svar 26 kræver Midttrafik ikke internet, leveret af kontraktholder, i landevejsbusserne på ruterne 15 og 77. Midttrafik vil i stedet gøre brug af muligheden for at installere internet, som busserne skal være forberedt til, jf. bilag 9.5. Midttrafik indgår selv aftale med leverandør af internet. Der er fortsat krav om internet i X Busserne i pakke 2. Teksten øverst side 10 i udbudsbetingelserne rettes. Midttrafiks 33. udbud 8

9 34 Spørgsmål: Kan en byder stille betingelse om, at der opnås en bestemt kørselsmængde, for eksempel maksimalt kørsel med 2 eller 4 busser, af hensyn til forsyningssikkerheden? 35 Spørgsmål: Kan busser, der var nye ved starten af den nuværende kontraktperiode i januar 2007, anvendes i pakkerne 1, 3 og 5, hvor den maksimale busalder er 15 år, selvom busser bliver 15½ år ved en forlængelse af en ny kontrakt til juni Spørgsmål: Pakke 1 Rute 19/11: Tur Kører vistnok pt. på en kortsigtet bevilling fra Herning Kommune = Rute 160 Er denne bevilling gældende ved kontraktstart og i så fald hvor længe? 37 Spørgsmål: Pakke 1, Rute 19: Vil Midttrafik nedsætte kravet til siddepladser til personer, og samlet passagertal til ca , og derved bevare muligheden for at der kan køres med en laventrébus, hvis en byder ønsker dette? Ja der henvises til afsnit 5 i udbudsbetingelserne. En byder kan godt betinge sig, at der opnås kontrakt på kørsel med maksimalt et bestemt antal busser. En byder kan ligeledes betinge sig, at der opnås kontrakt på kørsel med mindst et bestemt antal busser. Som anført i kontraktens 25, stk. 2, vil Midttrafik være positiv indstillet over for et ønske fra et busselskab om en kontraktforlængelse, såfremt erfaringerne med kvaliteten af busselskabets ydelser i den forløbne del af kontraktperioden taler for det. I kontraktens 25, stk. 4 er det anført, spørgsmålet om bussernes maksimale alder i givet fald vil være et aftalepunkt. Der er afgivet bestilling på kørslen i skoleåret 2012/2013. Det er Midttrafiks forventning at turene fortsætter udover denne periode, da der er pæne passagertal på turene. I almindelighed er der ingen garanti på et bestemt antal køreplantimer. For reglerne med hensyn til køreplanlægning og ændring af køreplantimer henvises til kontraktens 3 og 4. Nej, Midttrafik vil ikke nedsætte kravet til siddepladser, og total kapacitet i pakke 1. Midttrafik kan fortsat acceptere laventrébusser, men kun under den forudsætning af det efterspurgte antal siddepladser og totalkapacitet opfyldes. Reviderede udbudsbetingelser og pakkebeskrivelser, samt Trapeze eksportfiler, kan ses på Midttrafiks udbudshjemmeside. Midttrafiks 33. udbud 9

7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 23. juli 2012 7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 11. juli 2012 5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt 29. juni 2012 3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 35. udbud

3. rettelsesblad vedrørende 35. udbud 16. november 2012 3. rettelsesblad vedrørende 35. udbud Spørgsmål / Fejl Svar / Rettelse Indgik i 1. rettelsesblad udsendt 26. oktober 2012 1 Overenskomst Forventer Midttrafik, at kørslen kan forsætte

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 11. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

2. rettelsesblad vedr. 22. udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune

2. rettelsesblad vedr. 22. udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune 17. januar 2011 2. rettelsesblad vedr. 22. udbud af buskørsel i Silkeborg Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

34. Udbud. Udbudsbetingelser

34. Udbud. Udbudsbetingelser 34. Udbud Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel... 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 4 Vigtige datoer vedrørende kontrakten... 4 Tildeling og budmuligheder...

Læs mere

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 11. Udbud Spørgsmål og svar pr. 30. november 2017 Nr. Spørgsmål Svar 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 Her står der: Dog har vognmanden krav på at oppebære samme betaling, hvis vejrforholdene eller andre udefra

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel.

Administrationen orienterer med jævne mellemrum om udvikling og status vedr. udbud af buskørsel. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 15. april 2010 MLL 10 Udbudsstatus marts 2010 Indstilling: Direktionen indstiller, At orienteringen tages til efterretning Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling:

Læs mere

Spørgsmål. 2. rettelsesblad vedrørende 25. udbud af bybuskørsel i Aarhus Kommune. De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1.

Spørgsmål. 2. rettelsesblad vedrørende 25. udbud af bybuskørsel i Aarhus Kommune. De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. 8. juni 2011 2. rettelsesblad vedrørende 25. udbud af bybuskørsel i Aarhus Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. rettelsesblad Spørgsmål 1 Krav til busser - generelt Sædvanligvis

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser

24. Udbud. Ruter i Syddjurs Kommune 2011. Udbudsbetingelser 24. Udbud Ruter i Syddjurs Kommune 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over udbudt kørsel 4 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 5 Udbudsvilkår B-kontrakt 7 Forord 7 1. Udbudsmaterialet

Læs mere

8. rettelsesblad vedrørende 34. udbud. Spørgsmål markeret med grå farve er besvaret i tidligere rettelsesblade.

8. rettelsesblad vedrørende 34. udbud. Spørgsmål markeret med grå farve er besvaret i tidligere rettelsesblade. 8. rettelsesblad vedrørende 34. udbud Spørgsmål markeret med grå farve er besvaret i tidligere rettelsesblade. A GENERELLE SPØRGSMÅL/RETTELSER Svar / A.1 Realtidssystem og trådløst internet Vedr. Realtidssystem

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

Informationsmøde. Den 6. januar 2010, kl Vedrørende udbud med forhandling. Århus Billund Lufthavn (16. udbud)

Informationsmøde. Den 6. januar 2010, kl Vedrørende udbud med forhandling. Århus Billund Lufthavn (16. udbud) Informationsmøde Den 6. januar 2010, kl. 10.00 Vedrørende udbud med forhandling af Århus Billund Lufthavn (16. udbud) og Pendlerruten Silkeborg Århus Nord (19. udbud) Dagsorden - Den udbudte kørsel - Tidsplan:

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt. Bilag. til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Udbud af kørsel i Ringkjøbing Amt Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 8 Side 1 af 3 Udbud af regional buskørsel Sagsbehandler:

Læs mere

Spørgsmål og Svar. 17. januar 2012. Præcisering af udbudsbetingelserne. 11. januar 2012. Præcisering og ændring af udbudsbetingelserne

Spørgsmål og Svar. 17. januar 2012. Præcisering af udbudsbetingelserne. 11. januar 2012. Præcisering og ændring af udbudsbetingelserne Spørgsmål og Svar Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. 17. januar 2012

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk

Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter. Juni 2014 UDBU DSBETING. midttrafik.dk Udbudsmateriale, 39. udbud Skanderborg bybusser og åbne skoleruter Juni 2014 UDBU DSBETING ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsvilkår... 7 Væsentlige

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Pakke 1164 / Udbud 2017 - Bus Vejle:43:103:111:143:831:832:836:837:838:861:873:875: (R+L+N)

Pakke 1164 / Udbud 2017 - Bus Vejle:43:103:111:143:831:832:836:837:838:861:873:875: (R+L+N) Pakke 1164, Regional, Trekantområdet Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 1. juli 2018 1 Kontraktløbetid: 8 år 2 Antal vognløb / busser: 2 Primære ruter: 43, 103, 10, 106, 111, 11, 119,

Læs mere

Buskørsel i Århus Kommune

Buskørsel i Århus Kommune 3. udbud Buskørsel i Århus Kommune Udbudsbetingelser November 2007 UDBUDSVILKÅR Indholdsfortegnelse Udbudsvilkår Side Oversigt over den udbudte kørsel... 3 1. Udbudsgrundlag...... 4 2. Den udbudte kørsel.

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland

Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904. Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål/svar nr. 12-19 pr. 19. maj 2009 vedr. EU-udbud nr. 2009/S 16-022904 Lægevagtkørsel til Region Midtjylland Spørgsmål 12 Svar 12 Må der bruges en limousinetilladelse udstedt i en anden region(region

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Prækvalifikationsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Prækvalifikationsbetingelser 1. Prækvalifikationsbetingelser 1.1 Indledning 1.2 Ordregiver 1.3 Kontakt og spørgsmål 1.4 Tidsplan og frister mv. 1.5 Informationsmateriale

Læs mere

Pakke 361 / Udbud 2009 - Bus Vejle:201:207:211:214:311 (R+L)

Pakke 361 / Udbud 2009 - Bus Vejle:201:207:211:214:311 (R+L) Pakke 361, Vejle Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 5 år Antal vognløb / busser: 12 Primære ruter: 701, 711, 714, 63, 68 Antal køreplantimer/år: 29.525

Læs mere

Trapeze-eksportfiler for pakke 2 er opdateret med tilføjelse af eksportfiler for rute 270 og 294.

Trapeze-eksportfiler for pakke 2 er opdateret med tilføjelse af eksportfiler for rute 270 og 294. 4. rettelsesblad vedrørende 37. udbud A GENERELLE SPØRGSMÅL/RETTELSER Spørgsmål / Fejl Svar / 1 Ændret køreplansum i pakke 2 Opdatering af pakkebeskrivelser Pakkebeskrivelsen for pakke 2 er opdateret med

Læs mere

Pakke 1024, Regional Syd/Øst + 900X

Pakke 1024, Regional Syd/Øst + 900X Sydtrik,. udbud Pakke 24, Regional Syd/Øst + 900X Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 25. juni 2017 1 Kontraktløbetid: 8 år 2 Antal vognløb / busser: 15 Primære ruter: 22, 1, 112, 900X

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser

19. udbud. Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010. Udbudsbetingelser 19. udbud Pendlerrute Silkeborg-Århus N 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Side Oversigt over den udbudte kørsel, samt krav til busser med videre 4 Oversigt over vigtige datoer 5 Udbudsvilkår A-kontrakt

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser

18. udbud. Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010. Udbudsbetingelser 18. udbud Norddjurs og Syddjurs Kommuner 2010 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Oversigt over den udbudte kørsel 5 Krav til busser mv. 7 Oversigt over vigtige datoer 8 Udbudsvilkår A-kontrakt 9 1.

Læs mere

Pakkebeskrivelser til 38. udbud. 26. februar 2014 PAK KEBESKRIV ELSER. midttrafik.dk

Pakkebeskrivelser til 38. udbud. 26. februar 2014 PAK KEBESKRIV ELSER. midttrafik.dk Pakkebeskrivelser til 38. udbud 26. februar 2014 PAK KEBESKRIV ELSER midttrafik.dk Indholdsfortegnelse: Generelt om pakkebeskrivelserne 3 Pakke 1 4 Rutekort 5 Køreplaner 7 Vognløb 10 Opgørelse af køreplantimer

Læs mere

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012

27. udbud. Struer Kommune. Tilbudsåbning januar 2012 27. udbud Struer Kommune Tilbudsåbning januar 2012 Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår A- og B-kontrakt 8 1. Udbudsmaterialet 9 2. Retsgrundlaget 9 3. Hvem kan byde

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B

5. udbud Holstebro lokale busruter. Udbudsbetingelser Bind B 5. udbud Holstebro lokale busruter Udbudsbetingelser Bind B UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR B - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 4. Rettelsesblad. De 44 første spørgsmål/svar var med i 3. rettelsesblad. Bemærk: At der i dette rettelsesblad er tilføjet svar på spørgsmål: 35-42. At spørgsmål 18 og 43 erstattes

Læs mere

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland

Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261. Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker. Region Midtjylland Spørgsmål/svar vedr. EU-udbud nr. 2009/S 118-171261 Vedr. personalegoder og fleksible lønpakker Region Midtjylland Spørgsmål 1 Svar 1 Spørgsmål 2 Svar 2 Spørgsmål 3 Svar 3 Spørgsmål 4 I blandt kravene

Læs mere

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation Pakke 542, Tønder Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 2. juni 2011 1 Kontraktløbetid: 4 år Antal vognløb / busser: 15 Primære ruter: 1, 2, 3, 01, 02, 04, 37, 33, 34, 3, 37 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser

Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil. Udbudsbetingelser Udbud - 1 stk. lille 2-kammer skraldebil Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79424 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation Pakke 542, Tønder Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 2. juni 20 Kontraktløbetid: 4 år Antal vognløb / busser: 5 Primære ruter:, 2, 3, 0, 02, 04, 37, 33, 34, 3, 37 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 3. Rettelsesblad. De 25 første spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Bemærk: At der i dette rettelsesblad er tilføjet svar på følgende spørgsmål: 12, 17, 18 og 19. Spørgsmål

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 3. juli 1998 K E N D E L S E Nybus A/S, Skørringe Turistbusser A/S, Funchs Turisttrafik ved Erik Funch, Kruse Rute og Turistbiler

Læs mere

Buskørsel i Herning Kommune

Buskørsel i Herning Kommune 7. udbud Buskørsel i Herning Kommune Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

9. udbud af buskørsel

9. udbud af buskørsel 9. udbud af buskørsel EU-Udbud nr. 2015/S 245-446077 Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om lokal- og bybuskørsel i Sønderborg Kommune Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Marts 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser

Udbud - kørsel med affaldscontainere. Udbudsbetingelser Udbud - kørsel med affaldscontainere Udbudsbetingelser Dato: 20. oktober 2014 Udarbejdet af: OFD, PJH Kontrol: EP, MEL Version: 2 Godkendt af: MEL side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

Pakke 232, Sønderborg X bus

Pakke 232, Sønderborg X bus Pakke 232, Sønderborg X bus Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 6 Primære ruter: 900X, 95X Antal køreplantimer/år: 3.824 Pakkecentrum:

Læs mere

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser

26. udbud. Rute 53 Viborg-Herning, Udbudsbetingelser 26. udbud Rute 53 Viborg-Herning, 2011 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel 4 Udbudsvilkår 7 Væsentlige ændringer i udbudsbetingelserne og særlige forhold i dette

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

- Strukturelle forhold (ændret alderssammensætning og pendlermønstre o.s.v.) - Kvaliteten af grundprodukt (rettidighed, information, omdømme)

- Strukturelle forhold (ændret alderssammensætning og pendlermønstre o.s.v.) - Kvaliteten af grundprodukt (rettidighed, information, omdømme) Vigende indtægter hvad gør vi? Fakta: - Salg i busser er gået tilbage med gennemsnitlig 4 % fra 2008 til 2009 - Store forskelle mellem selskaberne hvorfor? - Samlet er indtægterne gået ca. 1% tilbage Årsager:

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg

Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg FynBus 9. november 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Business case Rute 161-163 Odense - Ferritslev - Ørbæk - Svendborg Region Syddanmark har den 28-09-09 vedtaget principperne for den fremtidige kollektive trafik

Læs mere

2. Udbud. Spørgsmål og svar Formuleringen i udbudsbetingelsernes punkt 20 ændres efter 1. punktum til:

2. Udbud. Spørgsmål og svar Formuleringen i udbudsbetingelsernes punkt 20 ændres efter 1. punktum til: 2. Udbud Spørgsmål og svar 24.11.2008 Nr. Spørgsmål Svar 1 Det fremgår af udbudsbetingelserne, side 18, at anfordringsgarantien skal stilles af et af en international tilsynsmyndighed godkendt pengeinstitut/kautionsforsikrings-selskab.

Læs mere

Vil vejen Kommune ændre udbudsbetingelserne som foreslået?

Vil vejen Kommune ændre udbudsbetingelserne som foreslået? Svar på stillede spørgsmål 20. juni 2014 1 Udbudsmaterialets punkt 2.13 foreslås ændret til følgende: 2.13 Konsortier Ved sammenslutninger af tilbudsgivere (konsortium) skal oplysningerne under udbudsmaterialets

Læs mere

Pakke 583, X Bus - Haderslev

Pakke 583, X Bus - Haderslev Pakke 583, X Bus - Haderslev Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 26. juni 20 Kontraktløbetid: 6 år Antal vognløb / busser: 1 Primære linjer: 900X Antal køreplantimer/år: 4.050 Pakkecentrum:

Læs mere

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel

Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel NT s 21.0 udbud, Udbudsvilkår for B- og T-kontrakt Udbudsvilkår for B- og T-kontraktkørsel Indhold 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet 2 2 Den udbudte kørsel 2 3 Hvem kan byde? 2 4 Tidsfrister og

Læs mere

Udbud på udførelse af Kommunal befordring i Skanderborg Kommune. Spørgsmål/Svar

Udbud på udførelse af Kommunal befordring i Skanderborg Kommune. Spørgsmål/Svar Udbud på udførelse af Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Spørgsmål/Svar Offentliggjort 11. maj 2017 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 17 Kan i svare på om de oplyste 1.418.000 km er det der er kørt/faktureret

Læs mere

Pakke 864 / Udbud 2013 - Bus Vejle:204:207:210:211:212:214:216:217 (R+L)

Pakke 864 / Udbud 2013 - Bus Vejle:204:207:210:211:212:214:216:217 (R+L) Pakke 864, Vejle Mellembys Ruter Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 29. juni 203 Kontraktløbetid: 8 år 2 Antal vognløb / busser: 7 Primære ruter: 204, 207, 208, 20, 2, 22, 24, 26, 27,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift. Marts 2017 RA-LVD-DRI-ND2 Rammeaftale () Udbud 2017 Løbende Vejdrift - Vejdrift Marts 2017 -LVD- Side 2 af 6 MMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter: Se SAB-TEK 2 PARTERNE 2.1 Aftalens

Læs mere

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser

Lemvig Kommunes 1. udbud af specialkørsel Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser 31.03.2016 side 1 Nøgleoplysninger om den udbudte kørsel... 3 Udbudsbetingelser... 6 1. Ordregiver... 6 2. Udbuddets omfang... 6 3. Udbudsmateriale... 7 4. Retsgrundlag... 8 5. Udelukkelsesgrunde

Læs mere

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER

Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål / Svar 1 35 pr. 10. august 2010 vedr. EU-udbud nr. 2010/S 120-181541 UDSTYR, BLODPOSER OG ØVRIGE UTENSILIER Spørgsmål 1: Punkt 1.17.3, Udbudsbetingelser: Skal der afgives tilbud på samtlige produkter

Læs mere

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser

Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler. Udbudsbetingelser Udbud - 2 stk. store 2-kammer skraldebiler Udbudsbetingelser Dato: 11-12-2017 Dokument id: 79317 Version: 1.1 Udarbejdet af: OFD Kontrol: ANS Godkendt af: LTH side 2 af 9 Odense Renovation A/S Snapindvej

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019670 (N. Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 25. november 2009 K E N D E L S E 1. A/S Jens Jensen og sønner 2. Ans Bussen ApS 3. Engesvang Turistfart

Læs mere

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i

Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i / Udbud efter forhandling: FR3 - Udbud af Flextrafik Rute Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Ordregivers besvarelse af de spørgsmål, der foreløbigt er blev stillet i forbindelse med spørgerunden.

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 1. december Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 1. december Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 1. december 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4 mekanikere

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Pakke 16. Busser i alt. 925X Aarhus-Tirstrup Aarhus 6 6

Pakke 16. Busser i alt. 925X Aarhus-Tirstrup Aarhus 6 6 Pakke 16 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 925X Aarhus-Tirstrup 8.900 6 Aarhus 6 6 123 Aarhus-Røne-Ebeltoft 1.025 Sum 9.925 Køreplan, vognløb og kontraktgrunlag Der

Læs mere

Der indarbejdes følgende ændringer til kontraktens 15, idet nuværende stk. 4 og stk. 5 flyttes til stk. 7 hhv. stk. 8:

Der indarbejdes følgende ændringer til kontraktens 15, idet nuværende stk. 4 og stk. 5 flyttes til stk. 7 hhv. stk. 8: Samsø Kommune udbyder bus- og teletaxakørsel på Samsø med kørselsstart fra og med 25. juni 2017. Nedenfor er vist de indkomne spørgsmål til udbudsmaterialet samt tilhørende svar. Bemærk venligst, at Samsø

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE BETINGELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014 BRØNDERSLEV

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2015-2025 16. oktober 2014 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2015-2025 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Levering af vintermateriel

Levering af vintermateriel Levering af vintermateriel Saltspredere til kørebaner og stier Juli 2017 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Orientering 3 3 Bestemmelser om udbud og tilbud 4 3.1 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse,

Læs mere

Movia ændrer ikke kravet på R-buslinjerne. Der kan således ikke køres med højgulvsbus på linjerne.

Movia ændrer ikke kravet på R-buslinjerne. Der kan således ikke køres med højgulvsbus på linjerne. Spørgsmål og Svar 15. januar 2013 Præsisering af udbudsbetingelserne 6.4.4 Billetteringssystem - rejsekort, side 93 Anden fase: Slutinstallation og test Teksten: Movia monterer i denne proces de aktive

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere