UEA-orienteringen er vejen frem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UEA-orienteringen er vejen frem"

Transkript

1 UEA-orienteringen er vejen frem UEA-Orientering

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 01 Indledning Side 02 Fase 1 (0. til 3. klasse) Side 6 Fase 2 (4. til 6. klasse) Side 9 Fase 3 (7. til 9. klasse) Side klassetrin Uddannelsesvalget Side 17 Materialeliste Pædagogisk Center Side 18 Online materialer Side 19 1 UEA-orientering Indholdsfortegnelse

3 Indledning Indledning UU-Haderslev har udarbejdet et inspirationskatalog til de lærere, der skal undervise i UEA (Uddannelses- erhvervs og arbejdsmarkedsorientering) Vi håber, at vi med dette katalog, kan inspirere og hjælpe med at få ideer til UEAundervisningen. Kataloget er delt op på den måde, at de enkelte klassetrin bliver beskrevet, og dernæst er der en materialeliste, der ligeledes er opdelt i klassetrin. Der er udarbejdet en særskilt invitation til temaeftermiddag om uddannelsesparathed. God fornøjelse Vejledningsprocessen omhandler tre temaer: Status, målsætning og handling UU-Haderslev Status hvor og hvem er jeg? I første fase tages afsæt i den livssituation, som eleven er i netop nu. Eleven har brug for vejledning til at afdække sine drømme samt stærke og svage sider for at opnå et øget kendskab til sig selv og sin nuværende situation. På denne måde bliver eleven bevidst om sine faglige, almene, personlige og sociale kompetencer og potentialer og får dermed mulighed for at kunne præsentere sig selv. Målsætning hvor vil jeg hen? I anden fase skal eleven bevæge sig fra drømme og ønsker hen mod realistiske og klare mål. I denne fase har eleven brug for vejledning i at kunne opstille mål og delmål samt undersøge alternativer. Handling hvordan kommer jeg derhen? I tredje og sidste fase skal eleven omsætte målene til konkrete aktiviteter og opstille tidsplan. Vejlederen er sparringspartner, når den unge har brug for vejledning til at komme videre i sine overvejelser samt til at sætte fokus på de konsekvenser, som planerne kan have. 2

4 Indledning Uddannelsesplaner: Elevens arbejde med uddannelsesplaner foregår i og/eller 10. klasse. På 8. klassetrin udarbejder eleven en foreløbig uddannelsesplan. På 9./10. klassetrin udarbejder eleven en uddannelsesplan på baggrund af uddannelsesplanen fra 8. klasse. Uddannelsesplanen skal indeholde: - Elevens præsentation af sig selv. - Valg af ungdomsuddannelse samt forældre og UU-vejlederen bemærkninger hertil. - Elevens generelle overvejelser om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. - Forhold der giver anledning til særlig opmærksomhed ved elevens start på ungdomsuddannelse. - Hvilke vejledningsaktiviteter eleven har deltaget i. - Hvis eleven søger en ungdomsuddannelse indeholder planen skolens og UU vejledningens stillingtagen hertil. Vejledningsaktiviteter: Følgende er eksempler på vejledningsaktiviteter: - vejledningssamtaler enkeltvis og i grupper - Forberedelse og udarbejdelse af individuel uddannelsesplan, jf Introduktionskurser i 8. klasse, jf. bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne - Brobygningsforløb i 9. og 10. klasse, jf. bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne - Særlige initiativer, jf. lov om folkeskolen 9, stk. 4 og 33, stk Uddannelsesmentorer i 9 og 10.klasse - Praktikforløb, jf. folkeskolelovens 9, stk. 3 og 4, og 33, stk Informationsmøder for elever og forældre - Åbent hus arrangementer og - Virksomhedsbesøg, jf. folkeskolelovens 7. Ydelsens omfang: UU vejlederen orienterer skolernes ledelse og klasselærer/lærerteam: - Om indhold og brug af Inspirationskataloget til UEA undervisningen. - Om indhold og brug af vejledningsportalen - Om kontakt til samarbejdsparter. Uddannelsesplaner: (Den laves online på www-minuddannelse.net) - Vejlederen tilrettelægger og gennemfører kollektive og/eller individuelle samtaler med alle elever. - Vejlederen deltager i vurdering af elevens uddannelsesparathed ved valg af ungdomsuddannelse, således at valget bliver truffet på et realistisk grundlag. Den obligatoriske selvvalgte opgave: - Vejlederen kan bistå i processen omkring den obligatoriske selvvalgte opgave i 10. klasse (OSO). Vejledningsaktiviteter: - Vejlederen forestår orientering og registrering af elevens deltagelse i vejledningsaktiviteter. - Vejlederen bistår klasselæreren i forbindelse med tilmelding til vejledningsaktiviteter. - Vejlederen bistår ved og i nødvendigt omfang deltager i forældrearrangementer. 8., 9. og 10. årgang skal prioriteres. - Vejlederen rådgiver eleven om indhold og brug af - Vejlederen foretager på baggrund af skoleudtalelse den endelige parathedsvurdering i forhold til ungdomsuddannelserne. - Tilmelding til ungdomsuddannelse foretages på

5 Indledning Vejledningsprocessen omhandler tre temaer: Status, målsætning og handling Status hvor og hvem er jeg? I første fase tages afsæt i den livssituation, som eleven er i netop nu. Eleven har brug for vejledning til at afdække sine drømme samt stærke og svage sider for at opnå et øget kendskab til sig selv og sin nuværende situation. På denne måde bliver eleven bevidst om sine faglige, almene, personlige og sociale kompetencer og potentialer og får dermed mulighed for at kunne præsentere sig selv. Målsætning hvor vil jeg hen? I anden fase skal eleven bevæge sig fra drømme og ønsker hen mod realistiske og klare mål. I denne fase har eleven brug for vejledning i at kunne opstille mål og delmål samt undersøge alternativer. Handling hvordan kommer jeg derhen? I tredje og sidste fase skal eleven omsætte målene til konkrete aktiviteter og opstille tidsplan. Vejlederen er sparringspartner, når den unge har brug for vejledning til at komme videre i sine overvejelser samt til at sætte fokus på de konsekvenser, som planerne kan have. 4

6 Vejledningsaktiviteter Oversigt over vejledningsaktiviteter Klassetrin Klasse Målgruppe Aktivitet 8. og 9. kl. Elever med risiko for ikke at påbegynde eller ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse 9.4-forløb jf. folkeskoleloven 8. kl. Alle Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. Varighed 5 dage, hvor eleven præsenteres for flere uddannelsesmuligheder, der kunne være relevante for den enkelte. For- og efterbehandlingen sker på elevens skole i forbindelse med UEA-undervisningen med inddragelse af UU. For elever, som deltager i 9.4 kan introduktionskurset forlænges til i alt 4 uger. 8. kl. Alle Introduktion af elev- og uddannelsesplanen. Eleven tilkendegiver inden udgangen af 8. kl. sit foreløbige uddannelsesvalg. 9. kl. Elever i 9. klasse Praktik jf. 9.3 i folkeskoleloven 9. kl. Elever med behov for yderligere afklaring i forhold til uddannelsesvalg 9. og 10.kl. Elever med behov for støtte i overgangen til ungdomsuddannelse Brobygning til ungdomsuddannelser. Varighed mellem 2 og 10 dage. For elever, som deltager i 9.4 kan brobygning forlænges til 4 uger. Uddannelsesmentor*). Mentorstøtten startes op i april og afsluttes senest i oktober. Omfang timer pr. mentee. 9. kl. Alle Elev- og uddannelsesplan med endeligt valg af ungdomsuddannelse. 10. kl.. Alle Obligatorisk brobygning, Selvvalgt Opgave og mulighed for praktik 10. kl. Elever med behov for yderlig afklaring i forhold til udd. Valget. Ekstra brobygning (op til 5 uger). Praktik *) Uddannelsesmentorordingen er et supplement til den vejledning, unge ellers får gennem UU-centrene. Uddannelsesmentoren kan rådgive og motivere sin mentee i forhold til selve uddannelsesforløbet, fx ved at støtte den unge i at møde op på uddannelsen, støtte den unge i forhold til de spørgsmål, der vil være ved start på en ungdomsuddannelse. Uddannelsesmentoren skal støtte den unge, så den enkelte unge bliver tryg i overgangen til ungdomsuddannelse og kan fastholde fokus på den valgte ungdomsuddannelse. 5

7 1. fase klasse Fra Fælles Mål 2009 Livsformer og de fem liv Familien Temaer og aktiviteter: Forskellige måder at leve på En god dag i familien Et forældrearrangement på skolen Familiedag på skolen. Trinmål efter 3. klasse: Det personlige valg Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at udtrykke egne drømme og forventninger give eksempler på forskellige menneskers hverdag gengive enkle informationer kende til enkle faglige begreber om uddannelse og erhverv, som har relation til elevernes hverdag træffe enkle valg. Fra UU-Haderslev Forslag til emner i undervisningen: Min egen familie og de andres Mit stamtræ - Hvad laver min familie i arbejds-/ skoletiden og i fritiden, sammen og hver for sig. - Forskellige familiemønstre - Kønsroller - De forskellige aldre, hvor og hvordan bor man, hvem passer hvem? Hverdagsliv - En god dag i familien - Praktiske gøremål, hvem laver hvad - Ligestilling Mulige besøg/gæstelærere/ aktiviteter: - Forældre og bedsteforældre som gæstelærere - En repræsentant fra en fritidsorganisation som gæstelærer - Gruppe/klassebesøg hos familie, museum, plejehjem, social institution etc. - Forældreaften på skolen - Bedsteforældrearrangement på skolen - Story-line - Udarbejde klassens eget jobkartotek Fritidsliv - Fritidsinteresser muligheder, valg og konsekvenser - Ferier forskel på ferie og hverdag Da mine forældre og bedsteforældre var børn - Barndom, opvækst og skole i gamle dage - Fritid, lege og legetøj i gamle dage - Bolig husholdning, mad kønsroller og arbejde i gamle dage 6

8 1. fase klasse Fra Fælles Mål 2009 Fra erhverv til uddannelse Fokus på landbrug Temaer og aktiviteter: Gårdens dyr og afgrøder og deres anvendelse Årets gang i landbruget Madlavning, hvorunder indgår indkøb, fremstilling og undersøgelse af produkters oprindelse Trinmål efter 3. klasse: Uddannelse og erhverv Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at give eksempler på job og erhverv fra eget nærmiljø give eksempler på ideer give eksempler på forskellige kommunikationsformer. Fra UU-Haderslev Forslag til emner i undervisningen: Gårdens dyr - Forskellige former for dyrehold (køer, grise, får, høns, mink etc.) - Husdyr og kæledyr - Gårdens afgrøder - Kornsorter - Rodfrugter Mulige besøg/gæstelærere/ aktiviteter: - Besøg på en gård, landbrugsskole - Besøg hos en slagter, bager, gårdbutik med egen produktion - Mejeri Fra jord til bord - Anvendelse af korn/kød/mælk - Bagning - Dyrefoder - Produktion - Forarbejdning - Salg Madlavning - Lave selv eller købe Livet på en gård - Hvem laver hvad - Årets gang på gården - Forskellige bo- og livsformer 7

9 1. fase klasse Fra Fælles Mål 2009 Arbejdsmarkedet Undervisningsmiljøet i vores klasse Der kan bl.a. arbejdes med: Hvad har betydning for, at børn har det godt i klassen? Hvad har betydning for, at man kan lære? Hvordan behandler jeg andre? Hvordan behandler de voksne os? Forhold, der kan have indflydelse på, om undervisningsmiljøet er godt eller dårligt, kan også tages op, fx: Hvornår er lyd støj? Hvorfor har vi brug for lys, når vi læser? Hvad er passende temperatur? Hvornår er noget for tungt (tunge løft)? Hvordan sidder vi godt (arbejdsstillinger)? Er alt, der lugter godt, sundt? Er alt, der lugter grimt, farligt? Har vi indrettet os pænt i klassen? Trinmål efter 3. klasse: Arbejdsmarkedet Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at give eksempler på lønnet og ulønnet arbejde fortælle om enkle produktionsforløb deltage i diskussioner om klassens underviningsmiljø samtale om drenge- og pigeroller og om ligeværd mellem mennesker samtale om forskellige familiemønstre og netværk. På baggrund af de erfaringer, der er opbygget i klasserummet, kan eleverne begive sig ud på den store arbejdsplads, som skolen er. Se fx på faglokaler, skolegården og legeredskaber m.m. Fra UU-Haderslev Skolen som arbejdsplads - Hvem arbejder på skolen - Hvilke jobs er der på skolen - Hvilke andre jobs/erhverv er skolen i berøring med Fysisk arbejdsmiljø på skolen - Arbejdsstillinger - Temperatur og indeklima - Støj - Klasseværelset - Skolegården - Arbejdsulykker og sikkerhed på f.eks. Legepladsen Psykisk arbejdsmiljø på skolen - Samvær i klassen - Sociale lege - Mobning 8 Mulige besøg/gæstelærere/ aktiviteter: - Besøg hos en 2. kl. på en anden skole - Besøg af personer fra skolen, der varetager forskellige jobfunktioner på skolen - Rundvisning på egen skole og snak med de forskellige faggrupper Innovation og iværksætteri De mindste i indskolingen, herunder evt. børnehaveklassen, samler ideer og beslutter sig for et fælles tema, fx: Gøglere. Alle elever kan klædes ud som klovne, cirkusprinsesser, tryllekunstnere, dyr etc. Et optog på markedspladsen afsluttes med et show på fællesscenen med optrin og sang. De større elever i indskolingen laver simple produktionsforløb med fremstilling af småkager og saftevand, der sælges i cirkusboder på pladsen.

10 2. fase klasse Fra Fælles Mål 2009 Livsformer og de fem liv familieliv, fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv De fem liv Temaer og aktiviteter: Hvad er arbejde? Sammenhæng mellem uddannelse og arbejde Omskoling, efteruddannelse og jobskifte Læring og kompetenceudvikling i fritiden Et aktivt samfundsliv Netværk i de fem liv. Trinmål efter 6. klasse: Det personlige valg Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at formulere egne styrkesider og interesser give eksempler på forskellige menneskers karriereforløb anvende forskellige former for informationssøgning gøre rede for folkeskolens undervisningstilbud og andre muligheder for at opfylde undervisningspligten samtale om faglige begreber, som har relation til elevernes uddannelsesplanlægning træffe personlige valg og begrunde dem. Fra UU-Haderslev Forslag til emner i undervisningen: Virksomhedsbesøg Virksomhedens opståen Historisk betinget eller moderne, det vil sige nyere teknologi eller nye markeder. Mulige besøg/gæstelærere/ aktiviteter: - Forældre med ansættelse i virksomheden - Lokale virksomhedsejere - Minisamfund i skolen - Folk fra f.eks. DI, LO, 3F, m.fl. Egnsbestemt eller lokalbestemt - Råstoffer efterspørgsel - Teglværk mejeri smedje - Minisamfund - Storyline 9

11 2. fase klasse Fra Fælles Mål 2009 Fra erhverv til uddannelse Vores lokalsamfund Fokus på virksomheder, der er tilknyttet landbruget, fx fødevareproducenter og lokale butikker, der forarbejder og sælger landbrugsprodukter. Temaer og aktiviteter: Undersøgelse af erhverv og brancher, der har tilknytning til landbrug, fx fødevareproducenter Gæstelærerbesøg af landmand, dyrlæge og besøg i detailhandelen Nutidens landbrugserhverv (økologi, miljø, dyrehold og jordbrug, planlægning af produktion, arbejdsliv og fritidsliv, dyrevelfærd) Datidens landbrug, bl.a. i forhold til andelsbevægelsen, familielandbrug. Trinmål efter 6. klasse: Uddannelse og erhverv Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at beskrive sammenhæng mellem skolegang og senere uddannelse og erhverv beskrive typiske erhverv i lokalområdet give eksempler på job med tilknytning til udlandet omsætte ideer gennem praktiske undervisningsforløb anvende hensigtsmæssige måder at kommunikere på. Fra UU-Haderslev Forslag til emner i undervisningen: Byg et hus Lav en butik - Storyline forløb over temaet En butiksgade - Udvikle en skolebod - Hvordan gør vi den bedre? Mulige besøg/gæstelærere/ aktiviteter: - Forældre med iværksætterbaggrund - Lokale erhvervsdrivende - Iværksættere fra Handelsskolen Den gode Idé - Et projektarbejde over det jeg mangler i min hverdag - Arbejde med personer der har fået den gode ide. 10

12 2. fase klasse Fra Fælles Mål 2009 Arbejdsmarkedet Trinmål efter 6. klasse: Arbejdsmarkedet Børns arbejde og skolegang før og nu Temaer og aktiviteter: Regler om undervisningsmiljø og unges arbejde Man kan tage udgangspunkt i børns arbejde og skolegang før og nu. Hvordan bruger børn tiden i dag, og hvordan brugte børn tiden i slutningen af 50 erne? 70 - erne? Hvorfor er der regler for børns og unges arbejde og elevers undervisningsmiljø, og hvordan er reglerne? Se på de særlige regler for unges arbejde og inddrag forældrene, som ofte ikke kender disse regler. På baggrund af de erfaringer, der allerede er indhøstet, vil eleverne nu kunne fortælle om, hvad der er godt/dårligt/farligt ved det arbejde, de udfører i hjemmet, og/eller hvis man skal have et fritidsjob. Hvordan passer man på sig selv, når man arbejder, skriver og læser? Hvad er farligt? Besøg forskellige medarbejdere på skolen og se, om de beskytter sig, når de gør rent, slår græs, kopierer, arbejder med stillesiddende arbejde, fx ved computeren. Find ud af, hvad der er vigtigt for et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø og hvordan det kan fremmes. Eleverne vil forstå det ansvar, alle i skolen har for et godt arbejds- og undervisningsmiljø og den indflydelse, man kan have på det. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at give eksempler på forskellige typer virksomheder og brancher beskrive lokale virksomheder med iværksætterbaggrund give eksempler på det internationale samspil på arbejdsmarkedet kende regelsæt om undervisnings- og arbejdsmiljø diskutere ligheder og uligheder på arbejdsmarkedet, bl.a. i forbindelse med køns- og kulturforskelle diskutere livskvalitet og værdier i forhold til familieliv, fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv. Fra UU-Haderslev Forslag til emner i undervisningen: Kend dig selv - Dig selv og din fremtid en powerpoint - Brev om dig selv til din skolevejleder - Drømmejob og skodjob - Drengejob og pigejob - Kønsroller og ligestilling. - Lige muligheder for uddannelse og arbejde 11

13 2. fase klasse Undervisningspligt og andre skoleformer - Loven vedr. undervisningspligt - Opfindelse af undervisningspligt i andre skoler end folkeskolen Børns og unges arbejde - Fritidsjob - Regelsæt for børns og unges arbejde - Aflønning - Arbejdsmiljø - Arbejdsgiverens forventninger - Arbejdspladskultur - Stress og tidspres i forhold til skole, fritidsjob, interesser, venner og familie Mulige besøg/gæstelærere/ aktiviteter: - Virksomhedsbesøg - Gæster fra forskellige uddannelser og erhverv Innovation, iværksætteri og entreprenørskab Udgangspunktet kan være, at skolen vil markere en begivenhed og/eller samle penge ind til et godgørende formål ved at gennemføre en skolefestival. Projektet kan gennemføres i større eller mindre målestok, for enkelte klasser, årgange eller afdelinger i skolen. Her er det beskrevet som en fælles opgave, der involverer alle skolens elever, hvor de enkelte aktiviteter er delprojekter i et overordnet projekt. Opgaven lyder: Vi skal skabe et produkt eller aktivitet, der kan underholde eller skaffe økonomisk overskud. Spørgsmålet er: Hvad skal vi finde på? Eleverne laver salgs- eller aktivitetsboder efter egne ideer, fx - tombola og lykkehjul - salg af fotos, optaget og trykt på stedet - fotoudstilling af lærerne som små hvem er hvem? - dåsekast og skud på mål - pudekamp på planke - fuglefoderbræt og fuglekasser - smykker - gæt 10 dufte - velduftende cremer og sæber - postkort - lykkesten af slebne natursten - en spøgelsesgang. Produktionerne og aktiviteterne giver anledning til mange overvejelser: valg af materialer, beregning af omkostninger, hvordan tilrettelægges en rationel produktion, hvor meget kan vi tage for produkterne/ aktiviteterne, -kan det give overskud? 12

14 3. fase klasse Fra Fælles Mål 2009 Livsformer og de fem liv (familieliv, fritidsliv, uddannelsesliv, arbejdsliv og samfundsliv) Livsformer og værdier Temaer og aktiviteter: Viden om de fem liv integreres i forløbet. De forskellige livsformer kan fx belyses ved interviews, litteratur, film m.m.. Overskrifterne i spørgelisten kan være: Familiesituation Dagscyklus Årscyklus Livscyklus Arbejde/fritid/job/indtægt Gøremål i hjemmet Ferie Anskaffelser, store og små Socialt netværk Fremtiden. Slutmål efter 9. klasse: Det personlige valg Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at redegøre for egne kompetencer og forstå kompetenceudvikling i sammenhæng med karriere og livslang uddannelse redegøre for ungdomsuddannelsesmulighederne efter grundskolen kende faglige termer og informationsveje, som knytter sig til uddannelse og erhverv forklare valgprocesser og konsekvenser af valg af uddannelse og erhverv forklare baggrunden for livslang uddannelse. Spørgeafsnittet om årscyklus kan fx uddybes med følgende stikord: Hvad laver familien på hverdage, i weekends, i højtiderne, i ferierne (familiebesøg, aftenskole, sportsklub, arbejde, uddannelse, rejser, politik, værtshus, bingo, middagsselskab, teater, video, tv, kolonihave, camping, sommerhus, have, bolig, gør-det-selv, kirkegang m.m.)? Fra UU-Haderslev Forslag til emner i undervisningen: - Arbejdsmiljø - Godt i gang Mulige besøg/gæste lærer/ aktiviteter: - Virksomhedsbesøg - Forældre med iværksætterbaggrund, sundhedsplejerske/skolelæge 13

15 3. fase klasse Fra fælles Mål 2009 Slutmål efter 9. klasse: Arbejdsmarkedet Undervisnings- og arbejdsmiljø i samfundet Temaer og aktiviteter: Klassen tager udgangspunkt i et aktuelt undervisnings og/eller arbejdsmiljøproblem fra dagspressen og kan evt. se på samarbejde, medbestemmelse, sikkerhed på arbejdspladsen, løn og gode arbejdskammerater. Hvad betyder det, at uddannelsesinstitutionerne har et godt undervisningsmiljø og hvordan skal det være? Hvad betyder det, at der er gode uddannelses - og udviklingsmuligheder på jobbet? Hvad er stress og hvordan forebygger man stress? Hvad kan man gøre, hvis man ikke er tilfreds med sine uddannelses- eller arbejdsforhold? Hvad er tillidsrepræsentantens og sikkerhedsrepræsentantens rolle på arbejdspladsen? Hvad er Arbejdstilsynets rolle? Arbejdsmarkedet Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gøre rede for arbejdsmarkedsforhold, herunder vilkår for medarbejdere og selvstændige diskutere muligheder for at etablere og drive egen virksomhed forstå betydningen af det globale arbejdsmarked forholde sig til regler om undervisnings- og arbejdsmiljø beskrive problemstillinger om ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet diskutere de forskellige livsformers værdier og prioriteringer. Fra UU-Haderslev Forslag til emner i undervisningen: - Uddannelsesmuligheder efter folkeskolen - Informationssøgning. - Faktorer der påvirker et uddannelsesvalg- og et erhvervsvalg. - Uddannelsesplanlægning. - Livslang uddannelse. - Køns- og kulturforskelle i uddannelsessystemet. - Uddannelsernes tilbud og opbygning. - Uddannelsernes jobperspektiv. - Internationale uddannelsesmuligheder. - Erhvervsmuligheder regionalt, nationalt og internationalt - At tage beslutninger og træffe valg. - Livsformer og de værdier, vilkår og holdninger, der er karakteristiske for dem. Viden om de fem liv integreres i forløbet. De forskellige livsformer kan fx belyses ved interviews, litteratur, film m.m. 14 Mulige besøg/gæstelærere/ aktiviteter: - Præsentationsbesøg på ungdomsuddannelserne. - Virksomhedsbesøg. - Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne. - Gæsteundervisere - Åbent Hus arrangementer. - Praktik

16 3. fase klasse Fra Fælles Mål 2009 Uddannelse og erhverv Uddannelser, fremtidsperspektiver og bæredygtighed i landbruget Temaer og aktiviteter: Uddannelser i landbruget, i beslægtede erhverv og i tilknyttede brancher, fx inden for mad og ernæring, fødevareindustrien, teknologi, salg og marketing, transport, økonomi, forskning Videre- og efteruddannelse Landbruget som produktionsvirksomhed Landbrugets selvstændighedskultur før og nu Internationaliseringen i landbruget, fx eksport og samhandel, og de jobfunktioner og uddannelser, der er tilknyttet Job og erhverv i et globalt perspektiv Besøg på en dansk produktionsvirksomhed med henblik på undersøgelse af dens samhandel med udlandet. Eleverne forbereder interviews. Ideer til temaer, der i øvrigt kan indgå i undervisningsforløb om arbejdslivet: Virksomhedernes kvalifikationsvurderinger Uddannelsesprofiler på arbejdspladsen Virksomhedsprofiler Offentlige og private virksomheder Ligestilling og ligeværd på arbejdsmarkedet Videns- og servicesamfundet Projektarbejdsformen, frie agenter og netværksdannelse Det fleksible arbejdsmarked nationalt og internationalt Globaliseringens betydning for erhvervslivet Fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer. Slutmål efter 9. klasse: Uddannelse og erhverv Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå sammenhængen mellem uddannelse og erhvervs- og jobmuligheder foretage en kontinuerlig opdatering af udviklingstendenser på uddannelses- og erhvervsområdet give eksempler på den internationale dimension i uddannelse og erhverv diskutere innovation og iværksætterkultur give eksempler på forskellige former for uddannelses- og jobsøgning. Temaer: Udenlandske forgreninger i produktionen, fx råmaterialers oprindelse og forarbejdning Uddannelser og efteruddannelser med internationalt tilsnit Implicerede sprog Salgsleddets samarbejde med udlandet. I grupper udvælges erhverv i virksomheden og beslægtede erhverv samt tilknyttede uddannelser. Produkt: Foredrag. Udstilling. Indtegning af samhandel på verdenskortet. 15

17 3. fase klasse Fra UU-Haderslev Forslag til emner i undervisningen: - Fritidsjob - Det lokale erhvervsliv - Informationssøgning - Min vej Mulige besøg/gæstelærere/ aktiviteter: - Præsentationsbesøg på ungdomsuddannelser - Virksomhedsbesøg - Introduktionskurser på ungdomsuddannelserne - Ung til ung information - Gæsteundervisere - Åbent hus arrangementer Innovation, iværksætteri og entreprenørskab Udgangspunktet kan være, at skolen vil markere en begivenhed og/eller samle penge ind til et godgørende formål ved at gennemføre en skolefestival. Projektet kan gennemføres i større eller mindre målestok, for enkelte klasser, årgange eller afdelinger i skolen. Her er det beskrevet som en fælles opgave, der involverer alle skolens elever, hvor de enkelte aktiviteter er delprojekter i et overordnet projekt. Opgaven lyder: Vi skal skabe et produkt eller aktivitet, der kan underholde eller skaffe økonomisk overskud. Spørgsmålet er. Hvad skal vi finde på? Projekt Edison kun for kommunens 7. klasser sætte op og tage ned, og som kan genbruges. Skal det være genbrugsmaterialer? Kan der skaffes sponsorer? Kan boderne holde til blæst og regn? Spørgsmålene kræver involvering og samarbejde med mange mennesker i nærmiljøet. 9. klasserne får en anden bunden opgave: At stå for markedspladsens serveringsrestaurant: En virksomhed skal bygges op fra bunden, og et koncept skal idéudvikles. Den lokale handelsskole involveres og der samarbejdes om forhold omkring økonomi, markedsføring virksomhedsorganisation og jobsøgning. Myndighederne kontaktes omkring regler for hygiejne, moms mv. Det hele udmøntes i et færdigt koncept for restaurationen, men inden virksomheden kan starte, skal der bl.a. skaffes startkapital eller sikres kredit opslås stillinger, der besættes via ansættelsessamtaler gives instruktioner til tjenere og kokke i samarbejde med professionelle kokke/ tjenere i nærmiljøet eller i forældrekredsen fastlægges et menukort hvor mange retter til hvilken pris osv. skaffes (billige) råvarer af høj kvalitet DM i Skills for 9.klasser, arrangeres af erhvervsskolerne. 8. klasserne får en bunden opgave: At skabe ideer til design og fremstilling af boder, der er billige i materialeindkøb, lette at 16

18 Uddannelsesvalget 10. klasse og uddannelsesvalget 10. klasse er et frivilligt tilbud til alle unge, der har færdiggjort folkeskolen. Der er ikke formelle krav i forhold til Fælles Mål og derfor ikke nogle præciserede slutmål, der skal opfyldes i 10. klasse. UU-Haderslev vælger på trods af dette at komme med bud på, hvordan UEAorienteringen kan forsætte igennem 10. klasse. I 10. klasse skal eleverne fortsat arbejde med deres uddannelsesplan. Ofte er der tale om unge, der er meget i tvivl om uddannelsesvalget. Derfor kan UEAorienteringen betragtes som værende højaktuel for den gruppe af unge, der har valgt at gå i 10. klasse. Derfor vælger vi fortsat at præsentere slutmålene for UEAorienteringen, men må nødvendigvis også gøre opmærksom på, at UEA-orienteringen i stigende grad vil være for større eller mindre elevgrupper.10. klasse udbydes forskellige steder i kommunen under forskellige former. Derfor bliver dette forslag primært en præsentation af materialer. Erhvervsaktiviteter: Tema om pelsdyr Matematik i Landbruget ErhvervsTagfat Wauw det er plast Kommunikation mellem datamaskiner Friske fyre og seje sild Virksomhedsbesøg Arbejdsmarkedsaktiviteter: Samfundsfagligt: Skat Vi drømmer om Freds- og konfliktspil Chekpoint One Gæsteundervisere Fagforeninger: - Jobpatruljen - Dit Job - LO-skolekontakt Forslag til emner i undervisningen/ materialer: Uddannelsesaktiviteter: Åbent hus arrangementer o. li UI-Kurser Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO) Lærlingebesøg 17

19 Materialer Materialer Pædagogisk center/ UU Bestilles via: Se også CFU Indskolingen Hvad laver de familien Dit livs kontrollør UEA i indskolingen Ar og Mi trolde og arbejdsmiljø Uddannelse til uddannelse UEA Mælkevejen emneforløb Memo et fiskespil Kartoffelrækken læsning Hvor kommer mælken fra? - dvd Grisestien undervisnings forløb Overbygningen Unge stemmer debaltspil om valgret og demokrati Uddannelsesbogen som portfolio Uddannelse til uddannelse UEA Pyramidespillet Det gode liv Min færden i øernes verden UEA Friske fyre og seje sild Livsfærdigheder emne Dit livs direktør uddannelsesvalget Mellemtrinnet Noget at bygge på iværksætteri Boligens teknik iværksætteri Dit livs chauffør at styre på livets vej PYRA spil tværfagligt undervisningsforløb om byggeri Uddannelse til uddannelse UEA På opdagelse i skolens arbejdsmiljø Storyline Lige om hjørnet UEA 18

20 Materialer Materialelinks: (Spil med havneby 3. klassetrin) (bl. a. Gårdbesøg med undervisningsmateriale 4-6 kl. uv-materialer om landbrug) Check Point one mobilt skoletjeneste Se under: skoletilbud og udstillinger Sitemap job og uddannelse (bl.a. 5 undervisningsforløb omkring job og arbejdsmarked samt politik) (minplan interaktivt karrierespil til overbygningen. Hvordanlavesdet.dk æblefabrikken,produktionsspil mellemtrin. Site med oversigt over forskellige UEA links. Kampagne etableret af ligestillingsministeriet. Mulighed for interessetest. (test dine muligheder) Ideer og praktisk information til unge, der vil til udlandet for at studere eller arbejde. undervisningsmateriale Kan downloades gratis. Uv-materiale til matematik 7. og 8. klasse (dilemmaspil om arbejdsmiljø) Èt års adgang koster 850 kr. En lang række undervisningsforløb med afsæt i innovation og iværksætteri samt erfaringsnetværk 19

21 Links Generelle sider til info og med vejledningsrelevans: dk Materialer til låns: Pædagogisk center CFU For yderligere links henvises til: 20

22 Egne noter 21

23 Egne noter 22

24 UU-vejledere Claus Qvortrup / Projektleder Mobication Ungevejleder Særligt forløb, praktik Conja Jensen / ved Kløften Helsehjemmet Ungevejleder Specialvejleder Hans Aage From Haderslev Realskole kl Jesper Aaskov / Favrdal - Fjelstrup skole Hoptrup Efterskole Karl Gunner Gregersen / Gram Skole Fole friskole Lagoniskolen Ungevejleder Lars Bo Rasmussen / AU elevator Sdr. Otting Skole, specialklasser Gl. Kvistrup interne skole Vojens Gymnastik og Idrætsefterskole Specialvejleder Ungevejleder STU Leif Hartmann / Sønder Otting Skole Ungevejleder Mads Hvelplund / Lagoniskolen specialklasser STU Skole ved Stadion Fjordskolen Specialvejleder Olaf Kluge / Praktikansvarlig Sønder Otting Skole Haderslev Kristne Friskole Favrdal - Fjelstrup skole Peter Rude / Haderslev Realskole 10. kl Sommersted Efterskole 10. ved Kløften Ungevejleder Rut von Qualen Tlf / Moltrup Skole Dannevirkeskolen Stationen interne skole Lagoniskolen Gram skole, specialklasser Ungevejleder Specialvejleder Ung mor Den Tyske Skole 23

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering i emnet uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Uddannelse - obligatorisk emne Fagformål for faget uddannelse Eleverne skal i emnet uddannelse opnå kompetencer til at træffe karrievalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelses, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Læseplan for emnet uddannelses, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Læseplan for emnet uddannelses, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering (UEA) er et af folkeskolens tre obligatoriske emner på 1. 9. klassetrin. Disse emner

Læs mere

Uddannelse og job - obligatorisk emne

Uddannelse og job - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Personlige valg egne drømme og forventninger personlige mål og uddannelse Eleven kan træffe valg på baggrund af

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job

Uddannelse og job. Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Uddannelse og job Status på arbejdet med det obligatoriske emne uddannelse og job Jørgen Brock, pædagogisk konsulent, Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Forældreinformation 8. - 10. klasse

Forældreinformation 8. - 10. klasse Forældreinformation 8. - 10. klasse UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre. Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen. Et valg, der har stor betydning for fremtiden.

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

UEA-undervisning. Inspirationsmateriale til alle klassetrin. UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.

UEA-undervisning. Inspirationsmateriale til alle klassetrin. UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs. UEA-undervisning Inspirationsmateriale til alle klassetrin UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Uddannelses-,

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl.

LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN UEA-ORIENTERING m.fl. LÆRERVEJLEDNING INNOVATIONSSKOLEN -ORIENTERING m.fl. Intro Opbygning og brug Ekstramateriale Fagene - fælles mål/trinmål for fagene Intro Tænk kreativt, tænk anderledes, vær innovativ. Temaet Innovationsskolen

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser:

Elevernes uddannelsesparathed vurderes ud fra følgende kriterier, som begge skal indgå i lærerteamets overvejelser: Vi har samlet materialet i denne lille folder for helhedens skyld. Alle siderne vedlægges i word dokumenter, således at den enkelte skole kan tilpasse materialet i forhold til egen virkelighed. 1. Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Indledning. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed i valg af ungdomsuddannelse.

Indledning. Det er vores strategi, at den enkelte får indsigt i egne muligheder og dermed i valg af ungdomsuddannelse. Vejledning 2013-2014 Indledning Dette lille hæfte beskriver, hvordan vejledningen foregår her på Balle Friskole, Balle Musik- & Idrætsefterskole. Vi er tre vejledere, som I altid er velkomne til at kontakte,

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.dk

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.dk UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland uurs@uurs.dk www.uurs.dk Inspirationsmateriale til undervisningen i Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering (UEA) for 1. 10. klassetrin

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Den Røde Tråd. Forslag til UEA forløb fra 1. - 9. klasse. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af samarbejdel mellem Folkeskolen og UU 2-5. Vejledning.

Den Røde Tråd. Forslag til UEA forløb fra 1. - 9. klasse. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af samarbejdel mellem Folkeskolen og UU 2-5. Vejledning. Indholdsfortegnelse: Beskrivelse af samarbejdel mellem Folkeskolen og UU 2-5 Den Røde Tråd Vejledning. 6 Den Røde tråd i UEA undervisningen. 7 Skolen som arbejdsplads (1. kl.) 8-9 Landbrug/bondegården

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

UU Aarhus-Samsø. Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Fokus på 7. klasse

UU Aarhus-Samsø. Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Fokus på 7. klasse UU Aarhus-Samsø Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) Fokus på 7. klasse Indhold Materiale Side Forord 3 Uddrag af faghæfte 22, læseplanen for UEA, slut- og trinmål 3 Uddannelsesguiden

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET

Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Stk. 1 Uddannelse og Job FAGFORMÅLET Eleverne skal i emnet uddannelse og job opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Indhold I dette katalog har vi sammensat en bred vifte af aktivitetstilbud, som retter sig mod grundskoler. Aktiviteterne kan benyttes som værktøj i målsætningen

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1

Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Videre efter grundskolen hvordan? Om uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne

Læs mere

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt

Brugerundersøgelse UUH - uden skoleoversigt Brugerundersøgelse 2016 - UUH - uden skoleoversigt 1 - Antal besvarelser 9. klasse 10. klasse Special 597 118 13 728 2 - Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja Nej Ikke vurderet Ved 426 62 45

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Uddannelse og job. - konference, Munkebjerg, 25. august 2015. Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685.

Uddannelse og job. - konference, Munkebjerg, 25. august 2015. Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685. Uddannelse og job - konference, Munkebjerg, 25. august 2015 Jørgen Brock Undervisningsministeriet jb@uvm.dk 3395 5685 Side 1 PROGRAM 10.00: Velkomst og præsentation af program Uddannelse og job i folkeskolen

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole

Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Driftsoverenskomst mellem Holstebro Kommune og Vinderup Realskole Forslag Indhold 1. Aftaleparter...3 2. Aftalegrundlag...3 3. Lovgrundlag...3 4. Driftssted...3 5. Bestyrelse...4 6. Vision...4 7. Mål...4

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 8. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund

12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.00-12,10 Velkomst 12.10-12.55 Partnerskaber for fremtiden ved UU-Herning Lars Larsen og pædagogisk konsulent Anne Helen Hvelplund 12.55-13.05 Pause 13.10-13.25 Inspiration til udvikling af UEA - forløb

Læs mere

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar

UVM s brugerundersøgelse af UU-vejledningen forår 2016 (svarprocent 85) Nej, jeg blev vurderet ikkeuddannelsespar Spørgsmål 1 Hvilken klasse går du i? 10. Klasse 9. klasse I alt I alt 199 831 1030 Spørgsmål 2 Blev du vurderet uddannelsesparat i 8. klasse? Ja, jeg blev vurderet Jeg blev ikke Nej, jeg blev vurderet

Læs mere

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008

Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 203 Offentligt Til Skoleforvaltninger Skoleledere m.fl. Ungdommens Uddannelsesvejledning Orientering om nye regler for folkeskolen April 2008 Nedenfor

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Favntag med kollektiv vejledning. Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt

Favntag med kollektiv vejledning. Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt Favntag med kollektiv vejledning Anders Ladegaard Centerleder UU-Lillebælt Hvorfor et kollektivt og gruppebaseret fokus Vigtige beslutninger tager man ikke i ensomhed. Et opgør med individuelle vejledere

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden:

Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: Aftale om 10. klasse Undervisningsministeriet 2. november 2006 Der fremgår følgende af aftale af 20. juni 2006 om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden: 10. klasse målrettes elever,

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004:

Vejledning i nationalt perspektiv. 1. august 2004: Vejledning i nationalt perspektiv 1. august 2004: 7 nationale mål Institutionsuafhængig og sektoruafhængig 45 UU-centre samt Studievalg Fokus på unge med særlige behov f. vejledning Skærpet opmærksomhed

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

MinFremtid. Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet. Opskrifter og inspiration til MinFremtid.

MinFremtid. Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet. Opskrifter og inspiration til MinFremtid. MinFremtid Onlineværktøj til karrierelæring, afklaring og uddannelsesvalg i UU, i skolen og i hjemmet Opskrifter og inspiration til MinFremtid.dk Indledning I løbet af udskolingen skal de unge gennem processer

Læs mere

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering

Manual. Danmarks Privatskoleforening. Selvevaluering Manual Danmarks Privatskoleforening Selvevaluering Skolens profil Kapitel 1 2 Skolens profil. Kapitel 1. Kapitel 1 Skolens profil Kapitel 1.a Skolens værdigrundlag / formål / profil. Kapitel 1.b Skolens

Læs mere

Uddannelse og Job og kollektiv vejledning

Uddannelse og Job og kollektiv vejledning Overskrift Uddannelse og Job og kollektiv vejledning Fredericia Kommune Kompetencemålene 9. klasse Kompetenceområde Det personlige valg Fra uddannelse til job Arbejdsliv Job og uddannelse Kompetencemål

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2013/2014 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 01-08-2013 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning UUSjælsø Tilbud på udførelsen af vejledningsopgaven i Furesø Kommune fra 1. august 2007 2 Indledning UUSjælsø har hermed fornøjelsen at fremsende tilbud på udførelsen af

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension

Læseplan for Gug skole. Den internationale dimension Læseplan for Gug skole Den internationale dimension 1 Indledning: Samfundsudviklingen har medført, at der i disse år finder en kraftig internationalisering og globalisering sted i Danmark og i resten af

Læs mere

Kortlægning af UEA-aktiviteter i Folkeskolen. Ministeriet for Børn og Undervisning, Vejledningskontoret

Kortlægning af UEA-aktiviteter i Folkeskolen. Ministeriet for Børn og Undervisning, Vejledningskontoret Kortlægning af UEA-aktiviteter i Folkeskolen Ministeriet for Børn og Undervisning, Vejledningskontoret Maj 2012 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om undersøgelsen 3 2. OPSUMMERING OG KONKLUSIONER

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Børn og unge - Årlig status

Børn og unge - Årlig status Børn og unge - Årlig status 2015-2016 Indledning Mange gode initiativer er med til at vække de unges interesse for arbejdsmiljø Børn og unges arbejdsmiljø er et af initiativområderne i 2020-arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Børn og unge - årlig status 2013-2014

Børn og unge - årlig status 2013-2014 Børn og unge - årlig status 2013-2014 Indledning Forskellige aktører arbejder aktivt med at fortælle de unge om arbejdsmiljø Arbejdsmiljørådet har i en årrække været optaget af børn og unges arbejdsmiljø,

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse

Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Sent ankomne minoritetsunge i overgangen til en ungdomsuddannelse Samarbejdsprojekt mellem Fastholdelseskaravanen, UU Viborg, Viborg Ungdomsskole og Mercantec August/December 2012 Projekt- Sent ankomne

Læs mere

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse

Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Særligt tilrettelagte undervisningsforløb i 8. og 9. klasse Indhold: 1. Indledning/baggrund 2. Lovgivning og præsentation af de særlige forløb 3. Oversigt over de særlige forløb 4. Procedure 5. Aftale

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2016/2017 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 05-10-2016 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Vejledning og UEA-orientering. - erfaringer og perspektiver

Vejledning og UEA-orientering. - erfaringer og perspektiver Vejledning og UEA-orientering - erfaringer og perspektiver Baggrund og problemstillinger Erfaringer tyder på at drenge, i mindre grad end piger, benytter vejledning i forhold til: Uddannelses- og erhvervsvalg

Læs mere

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne.

Uddannelsesparathed. Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne. Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed (UPV) og ansøgning til ungdomsuddannelserne Titel 1 Uddannelsesparathed Vejledning om processerne ved vurdering af uddannelsesparathed

Læs mere

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov

Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Undervisningstilbud for unge og voksne med særlige behov Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Specialundervisning for unge og voksen efter Lov om specialundervisning for voksne LSV Undervisningsforløb

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere