Viden om enkelte sogne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Viden om enkelte sogne"

Transkript

1 Viden om enkelte sogne Skodborg-Vandfuld Herreder/Lemvig Kommune A1. Landskabshistorie ud fra pollenanalyser kort uddrag af Therkel Mathiassen, Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse, A1. Kopi af Videnskabernes Selskabs kort, målt 1790, trykt A1. Kopi af originalmålinger til Videnskabernes Selskabs kort, målt A1. Kort over Lemvig Kommune med særkort over byområder, A1. Vejkort med husnumre, Lemvig Kommune A2. Præsteindberetninger til Ole Worm ang. Skodborg og Vandfuld Herreder A2. Beskrivelse af Bøvling Amt, kopi fra Pontoppidans Danske Atlas A2. Kopi af J.N. Wilse, Reiseiagttagelser, bd. V, 1776, Lemvigegnen. A2. Kopi af C. Dreyer, En liden Beskrivelse over Lemvig samt Skodborg og Vandfuld Herreder, A2. Kopi af L.M. Wedel, Indenlandske Reise i Aarene , Andet bind, A2. Indberetninger til Oldsagskommissionen 1807 fra Skodborg-Vandfuld Herreder. A2. Kopi af A. Falkman, Danmarks Far West, A2. Kopi af J.Gr. Pinholt, Bovbjærg og Harboøre, Ill.T p A2. Kopi fra Evald Tang Kristensen, Minder og Oplevelser, bd. 3, Viborg 1925 vedr. besøg 1890 i Gudum, Fabjerg, Houe, Harboøre, Thyborøn, Tørring, Vandborg, Dybe, Fjaltring, Bøvling, Sønder Nissum. A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. A2. Kaj Munk, Vestjylland, 1944 (kopi). A2. Uddrag af Trap 1879 vedr. sogne i Skodborg-Vandfuld hrdr (antal indbyggere, antal gårde og huse, erhverv, institutioner m.v.). A2. Uddrag af Trap 1904 vedr. sogne i Skodborg-Vandfuld hrdr (antal indbyggere, antal gårde og huse, erhverv, institutioner m.v.). A2. Lars Kamstrup, Vesterhav og Limfjord fiskeriby og smilehul, artikel i Lemvig Folkeblad A5. Vejrforhold, diverse beskrivelser: Danske Atlas 1769, Dreyer 1795, Hald C1. Oversigt over indbyggertal i kommuner, byområder og sogne i Ringkøbing Amt samt 1987, udklip fra Lemvig Folkeblad. C1. Oversigt over indbyggertal i kommuner og sogne i Ringkøbing Amt C1. Befolkningen på Lemvigegnen (generelle beskrivelser). C4. Kopi af udsnit af Johan Skjoldborgs tale 1924 om husmandstyperne (trællehusmanden, den forsagte husmand, præmiehusmanden og gennembrudshusmanden). C4. Artikel Et Husmandsregnskab (Vandfuld herred), i Husmandsbladet 15. jan C4. Artikel Rangfølgen af Knud Thøgersen, i Husmandsbladet 1. jan (om driftsøkonomi kontra selvforsyning i husmandsbruget). C6. Materiale om navneskik. C8. Mylius-Eriksen, Et Strandfogedhjem (om forvarsler for strandinger ved Fjand). C9. Chr. Fr. Wadskiær, digtet Jydernes Forsvar og Berømmelse, skrevet C9. Artikel af H. Grüner-Nielsen, Degnesang (Kingotoner) i Herningegnen i 1860erne.

2 D2. Lovgivning (diverse materiale om bestemmelser i Danske Lov, love om fattigvæsen, skolelov, sogneforstanderskab, sogneråd, handel og håndværk, møller). D3. Kopi af Forordning om Stavnsbåndets Løsning D3. Tingsteder i Skodborg Herred (uddrag af O. Nielsen, Historisk-Topografiske Efterretninger D3. Kopi af Danske Prokuratorer (opl. om prokuratorer, by- og herredsfogder etc.). D3. Kopi af taxt for skarpretterens arbejde 1680 (Rigsarkivet). D4. Materiale vedr. hartkornsberegning (diverse definitioner). D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter. D7a. Materiale om folketingsvalget 1887 (avisartikel om redaktør Laursens taler i Lemvig og Bøvling samt uddrag af Peder Bjergs erindringer, Fabjerg). D7b. Materiale vedr. kongebesøg 1908 (Menu og musikprogram) og 1984 (avisudklip). D7c. Kopi af Knud Thøgersen, Vestjysk Husmandsforening, D7c. J.P. Hansen, Raabjerghøj, kronik i Lemvig Folkeblad D7c. Oplysninger om Råbjerghøj (Vestjysk Husmandskreds festplads) optegnelser med fhv. landbrugskonsulent S. Andreasen, Lemvig, samt kopi af Hakon Johansen, Vestjysk Kredsforening gennem 50 Aar, D7c. Materiale vedr. Blå Kors Lokalforening i Lemvig, Julens Glæde og Kredsforbundet for Lemvig og Omegn. Udarbejdet af urmager Johs. Nielsen D8a. Valgmateriale fra kommunalvalg 2005 brochurer og plakater. D8a. Kommunesammenlægning, kommunalreform D8a. Kommunesammenlægning 1970 (Optegnelse med tidl. Kæmner Martin Ø. Pedersen). D8a. Materiale vedr. Servicebutikken, Lemvig Rådhus. D8a. Lemvig Byråd (avisklip 1974, billede med navne). D10. Bøvling Amts hoveriprotokol 1773 D10. Oversigt over herregårdenes bøndergods på Lemvigegnen samt hoverigørende bønder, D10. Diverse hoverisager 1794 (Harboøre og Dybe under Rammegård gods). D12. Årstalsliste for missionshuse og forsamlingshuse på Lemvigegnen D28. Diverse turistbrochurer. D29. Takst for kroholder N. Skou i Pinen ved Oddesund E1. Sag vedr. adelvej mellem Lemvig og Holstebro E1. Sophus Müller, Vej og Bygd i Sten- og Bronzealderen, 1904 (oldtidsvejsforløbet). E1. Avisartikel om Ole Rømer milesten i Ringkøbing Amt, E1. Kort over milesten på Gl. Landevej i Klosterheden samt diverse materiale om kilometersten. E1. Kort underretning om vejenes tilstand i Skodborg-Vandfuld herreder, E1. Fortegnelser over broer og stenkister i Skodborg-Vandfuld Herreder 1845 samt indberetninger fra sognefogederne om, hvilke broer der har taget skade ved tøbruddet. E1. Diverse Klager over vejenes tilstand på Lemvigegnen E1. Vejforhold på Gl. Landevej i Klosterheden o (fra husmandsrejsebeskrivelse i Medlemsblad for De samvirkende Landbo- og Husmandsforeninger i Ringkøbing Amt, 1910). E2. Turistbrochurer for Lemvigegnen. E2. Kort over jernbaner, hovedpostlinier, dampskibslinier m.v. i Danmark o

3 E2. Harald Andersen, På ørnens vinger (om jernbanen Kiel-Altona m. illustration af togvogne med bla stude og svin). Skalk u.å. E2. Brev fra amtmanden til Lemvig Kommunalbrstyrelse ang. anlæg af en jernbane fra Hertugdømmerne til Nørrejylland E2. Kort over jernbanenettets udvikling i Jylland E2. Diverse materiale om Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane. E2. Omkring Tertiærdriftens tidligste år (VLTJ) ) ved C.P. Aubeck og A. Falkman. E2. Avisartikel med Oscar Mortensen: Uden manden på gulvet var jernbanen ikke blevet, hvad den er i dag, E2. Vemb-Lemvig Jernbane, Taxtbestemmelser E2. Bestemmelser angående Sikkerhedstjenesten for Vemb-Lemvig Jernbane E2. Politireglement for Jernbanen fra Vemb til Lemvig E2. Statutter for Embedsmænd og Betjentes Sygekasse ved Vemb-Lemvig Jernbane E2. Tjenestereglement for Vemb-Lemvig Jernbane E2. Lønningsreglement for Vemb-Lemvig Jernbane E2. Uniformsreglement for Vemb-Lemvig Jernbane E2. Reglement for afbenyttelsen af Havnebanen E2. Regninger fra Lemvigs handlende og håndværkere til VLTJ. E2. Regninger fra forretninger og virksomheder i Lemvig og Omegn til VLTJ (1930erne). E3. Om redningsvæsenets historie (kopi fra C.P. Eisenreich) samt personlige oplysninger om C.P. Eisenreich. E3. Manuskript af J.Gr. Pinholt om redningsbestyrer C.B. Claudi. E3. Kopi af redningsbestyrer C.B. Claudis troskabsed i anledning af udnævnelsen til justitsråd E3. Personlige papirer vedr. konsul A. Andersen, Lemvig. E3. Om redningsetui og anvendelse af dette til genoplivning E3. Anvisning til Raketlinernes Brug ved Redning af Skibbrudne samt tegning til redningsbåd E3. Artikel 1904 om redningsmændenes løn- og arbejdsforhold (kombinationen redningsmand/fisker). E3. Befaling ang. brug af splitflag ved redningsstationen E3. Materiale om Foreningen af Danske Redningsmænd. E3. Materiale om redningsdamperen Vestkysten. E3. Strandingslov af 10. april E3. Skema over arbejdsgang i forbindelse med strandinger E3. Anordning angaaende Politiets Pligter i Strandingstilfælde E3. Instruks for strandfoged E3. Instruks for strandfogederne på statens forstrande i Skodborg-Vandfuld Herreder 1896 og E3. Love for Foreningen af Strandfogeder langs Jyllands Vestkyst E3. Artikel af Morten Beiter, Røverkulen på stranden (Lemvig Folkeblads tillæg Fri 15. marts E3. Bekendtgørelse for Søfarende u.år. E3. Sømærkebog 1876 (om indsejlingen til Aggerkanal samt beskrivelse af raketudstyr og dets anvendelse ved redningsaktioner).

4 E3. Materiale vedr. kystsikring, udarbejdet af arbejdsgrupper i Ringkøbing-Lemvigegnens Venstrekreds E3. Avisudklip vedr. orkanen i november E3. Beretning afgivet af den af Indenrigsministeriet under 23de Februar 1874 nedsatte Commission til Undersøgelse af forskjellige Forhold paa Jyllands Vestkyst E3. Betænkning afgivet af Udvalget angaaende Spørgsmaalet om de Forandringer, som Forholdene paa Jyllands Vestkyst efterhaanden ere undergaaede E3. C.F. Grove, Skrivelse dateret 1ste November 1877 til den jydske Kystsikringskommission (Med Forslag til en Plan for Beskyttelsesarbejderne). Trykt som manuskript. E3. Erindringer af I.K. Danø, Dirstiktsingeniør ved Vandbygningsvæsnet Heri beskrivelser af barndom i Gudum og skolegang på Nr. Nissum højskole og seminarium. Desuden div. oplevelser vedr. indre mission og grundtvigianisme. E5. Posthistorie, udarbejdet 2000 af Villy Lauth, Lemvig. F1. J.B. Krarup, Landbrugets Udvikling i Danmark, 1899 (Kopi vedr. Skodborg-Vandfuld Herreder). F1. Henrik Larsen, Markfællesskabet, Hards. Årbog 1931 (Kopi vedr. Skodborg-Vandfuld Herreder). F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F1. Oversigt over den landbrugshistoriske Udvikling i Ringkøbing Amt, fra Større danske Landbrug, ved J.J. Hansen, F1. Oplysninger om jordbundsforhold på Lemvigegnen, efter Trap F1. Hartkornsberegning Skodborg-Vandfuld Hrdr. med eksempler fra Hygum, Houe, Vandborg, Tørring, Heldum. F1. Om hegning og tøjring. Kopi fra Begtrup 1812, Hald 1833, Danske Lov F1. Digte af Jeppe Aakjær om heden og bonden, fra Samlede Værker, F1. Lemvig Landboforenings historie, manus af Ib Brændgaard F1. Generaltakst over hornkvæg på hovedgårdenes bøndergods samt på strøgodset F1. Om studedriveres indkøb af kistebreve. F1. Kopi af V. Prosch, Kvægets Avl og Pleje, Kbh F1. Udsnit af manus om Den jyske hest, v. Esben Hedegaard. F1. Jubilæumsudgaver af tidsskriftet Mosen 1942 og F1. Materiale om afvandingsarbejder i Nissum Fjord i 1800-tallet. F1. Materiale om Kongenshus Mindepark. F1. Kort over Jyllands heder 1800 og F1. Jordbundsforhold på Lemvigegnen, Hald F2. Om rørhøst ved Nissum Fjord, avisartikel F4. Klosterheden Statsskovdistrikt kulturhistoriske minder. Optegnelse med skovrider Knud Nedergaard-Hansen F4. Diverse materiale om plantning på Klosterheden. F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F9. Fortegnelse over mejerier på Lemvigegnen, udarbejdet af Ib Brændgaard F9. Historisk oversigt over vindmølleudvikling, udarbejdet af Benny Christensen, Danmarks Vindhistoriske Samling 2007.

5 F9. Kort generel historik, lovgivning fra Danske Lov F10. Materiale om saltudvinding på Lemvigegnen. G1. Artikel angående ophævelse af læbæltet ved Lemvig, Holstebro Dagblad G1. Liste over Lemvig-købmand, der fik fortoldet heste/okser i Ribe 1640 og G1. Erhvervsmagasinet Vækstjylland november Fokus på Lemvig Kommune. G1. Diverse materiale om studehandel (her kort over studeruterne i Jylland og Hertugdømmerne fra Wiese og Bölts: Rinderhandel ) G1. Breve m.v. fra kreaturkommisionær Erik Jensen, London, til hans bror Andreas Jensen (senere Karstoft), erne. G1. Leksikonartikel om Altona. G1. Årsberetning for Lemvig Toldsted 1854 (orig. på Landsarkivet). G1. Avisudklip vedr. 50 års jubilæet 1978 for Købmandsforeningen for Lemvig og Omegn. G1. Materiale om skudehandel i Thy og Vendsyssel. G1. Kopi af artikel af A.E.M.Tang, Om Studehandel i 1849, Hards.Årb G1. Materiale om dyrskue i Lemvig G1. Materiale om dyrskue i Lemvig G1. Materiale om dyrskue i Lemvig G1. Materiale om dyrskue i Lemvig 1990, 1991, 1993, G1. Materiale om dyrskue i Lemvig H. Generelle beskrivelser fra Lemvigegnen. H. Stednavne efterled og endelse, bebyggelsesnavnenes udbredelse og alder (enkeltgårdsbebyggelse). Fra Danske Stedbavne. H. Ejendomme, hartskorn og dyrket areal i 1682 (Skodborg og Vandfuld Herreder). Efter Henrik Pedersen, Danske Landbrug. H. Materiale over antal af gårde og huse på Lemvigegnen H. Notater vedr. sogn, herred m.fl. administrative inddelinger. K3. Generel (landsdækkende) beskrivelse af festmiddag på landet i 1950erne. N. Materiale om dragter på landet. Bøvling Sogn A1. Landskabshistorie ud fra kort 1839, 1890, 1917, Farvelagte og med kommentarer (1992/ED). A2. Kopi fra Evald Tang Kristensen, Minder og Oplevelser, bd. 3, Viborg 1925 vedr. besøg 1890 i Gudum, Fabjerg, Houe, Harboøre, Thyborøn, Tørring, Vandborg, Dybe, Fjaltring, Bøvling, Sønder Nissum. A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. C1. Oversigt over befolkningsforhold i Thorsminde og på Bøvling Klit ud fra folketællinger C3. Materiale om slægterne Harpøth, Zilstorff, Nederby, Jespersen (Nees, Trans, Bøvling). C4. Regnskabs- og notesbog for husmand Kjeld Nielsen på Bøvling Klit C4. Artikel Fra en Rejse i Vestjylland, rejseberetning fra to husmænd, trykt i Husmandsvennen febr.-marts C4. Artikel Et mønsterbrug i Bøvling (Lille Grøntkjær), trykt i Husmandshjemmet 1947.

6 C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind II, 82 gårdnisser på Kjølhede i Bøvling og i Bøvling Præstegård. 134 helligdagsbrøde i et hus ved Rysensteen. 116 lys i Bøvling Kirke. Bind V. 1384, genganger ved Bøvling Kirke. Bind VI. 1167, klog mand finder forbryder. Bind VII. 564, 678, heksen Ellen Bredkjærs søn ( æ kloge dreng ). C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, 1891, Bind II, 159 strid mellem birkedommer og lokale jægere. Tillægsbind II, 90, Petersen på Rysensteen som kusk for Frederik den 6te. Bind V. 783, bebyggelse på Bøvling Klit. Tillægsbind VI. 394, svirende degn og skolelærer. C8. H.P. Hansen, Syner og varsler, , forvarsel om stranding på Bøvling Klit. 525, forvarsel om Avona s forlis ved Torsminde. D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter. D7a. Materiale om folketingsvalget 1887 (avisartikel om redaktør Laursens taler i Lemvig og Bøvling samt uddrag af Peder Bjergs erindringer, Fabjerg). D7a. A.C. Meyer, En Agitators Erindringer, 1929 (om socialistisk møde i Bøvling samt tur til Thorsminde og Bovbjerg, o. 1885). D9. Præsteindberetning 1768 om Bøvling Sogn. D9. Folketælling Bøvling sogn D9. Diverse notater fra folketælling, kirkebog mv (1800-tal) vedr. folketal, dødsalder, dødsårsag, titulering, erhverv (1992/ED). D9. Theodor Husted: Bøvlingbjerg Byens historie Matrikelkort over Bøvlingbjerg D9. Bebyggelse og beboere i Bøvlingbjerg, udarbejdet 1992 af Jens Skadhede og Folke Nielsen ud fra Theodor Husteds beskrivelse. D9. Materiale om erhvervsliv mm i Bøvlingbjerg, indsamlet af elever i Bøvling Friskole D9. Erindringer om barndom og tjenesteår i Krogshede af Cilius Høgsberg (1880erne) bl.a. om jagt og gymnastik. D9. Erindringer om barndomsliv i Trøjborg af Sigrid Løkke (1890erne). D9. Erindringer om barndomsliv i Kallesøe af Kr. Bjerg Kallesøe (1890erne). D9. Livet i Thorsminde erne, fortalt af Marie Aaberg. D9. Avisartikel om Bøvling Gymnastik- og Ungdomsforenings 100 års jubilæum D9. Avisartikel om Bøvling Forsamlingshus 100 års jubilæum D9. Velkomstpakke til tilflyttere fra Bøvling Borgerforening D9. Materiale vedr. Lokalrådets visionsværksteder efterår 2005 (interviews). D10. Indkomne betænkninger over spørgsmål til landvæsenets fremtarv og nytte (Rysensteeen). D10. Liste over bøndergods, solgt fra Rysensteen D10. Liste over Rysensteens og Rammegårds bønder, som har fået lån i Enkekassen D10. Hovbøndernes arbejdsydelser på Rysensteen 1770, artikel af Alfred Kaae i Hardsyssels Årbog D10. Materiale om Rysensteen i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D10. Diverse materiale om Rysensteen i Bøvling (kort, kildeudskrifter). D11. Avisudklip vedr. pastor P.C. Nielsens død og begravelse, Bøvling Valgmenighed, D11. Oversigt over materiale om Bøvling Kirke i Nationalmuseets kort- og billedsamling.

7 D11. Materiale om gravkapel ved Bøvling Kirke. D12. Niels Storbjerg. En hellig vestjyde. En levnedsskildring ved provst Rendtorff, D12. Materiale om Apostolsk Menighed i Bøvling, D12. Avisartikel om valgmenighedspræst Sv.Aa. Bülow, Bøvling, D12. Grundtvigsk liv, nekrologer (Folke Nielsen 2007). D12. Optegnelse med Holder og Anna Agger, Bøvling: Åndelige strømninger i Bøvling (1980/ED). D14. A. Ankerstrøm, Friskolen gennem hundrede Aar, 1946 og D14. Informationsmateriale vedr. Bøvling Friskole, 1970erne. D15. Manus om Bøvling Biblioteks historie, skrevet 1989 af Margrethe la Cour Jensen. D19. Avisnotits om tiggeri i Bøvling E2. Materiale om dagvognskørsel Lemvig-Bøvling-Vemb. E2. Karikaturtegning af Orla Buhl vedr. Bøvling Stations Fødsel (i Materiale om VLTJ). E3. Oplysninger om Bøvling Klits og Thorsminde Sognefogeddistrikts bjergelav ( ). E3. Fortegnelse over strandfogeder E3. Liste over forstrandsauktioner Harboøre-Thorsminde E3. Salgslister fra forstrandsauktion 1978 Harboøre-Thorsminde. E3. Artikel af Morten Beiter, Røverkulen på stranden (Lemvig Folkeblads tillæg Fri 15. marts E3. Oversigt over skibsvrag ved vestkysten (Gert Normann). E3. Materiale om Ariel af Amsterdam, forlist E3. Materiale om Batavia af Kristiania, forlist ved Thorsminde E3. Materiale om Helene af Stockholm, forlist E3. Materiale om Ocean Belle af Aberrystwith, forlist E3. Diverse aviskopier vedr. kystsikring. E3. Materiale vedr. kystsikring, udarbejdet af arbejdsgrupper i Ringkøbing-Lemvigegnens Venstrekreds G1. Materiale om købmand Chr. Jørgensens forretning i Bøvlingbjerg 1920erne-frem (optegnelse med hans datter Johanne Ingvardsen samt kopier og udskrifter fra hovedbog ). G1. Artikel om Købmandsliv i Bøvling Sogn gennem tiderne, Ringkj. Amts Dagblad (om købmandhandel i Fåre Mølle og på Bøvlingbjerg bl.a. købmand Chr. Jørgensen). F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F1. Uddrag fra sogneprotokol for Bøvling Sogn vedr. udmatrikulerede lodder på klitengene på Bøvling Klit ca F1. Historien om den hollandske studehandler og baronen på Rysensteen, 1700-tallet. F1. Husdyrhold i Bøvling Statistisk Tabelværk 1838, Kreaturtælling 1861 samt diverse notater om enkelte gårde (1992/ED). F1. Nyopdyrkning og landvinding i Bøvling. Kopi fra Hald, Ringkjøbing Amt, F4. Materiale om Bøvling Aktieplantage. F7. Optegnelse med fisker Harald Christensen, Thorsminde, f (fiskeri på Bøvling Klit og fra Thorsminde).

8 F7. Optegnelse med fisker Johannes Frederiksen, Thorsminde, f (liv og fiskeri på Bøvling Klit). F7. Optegnelse med fisker Elias Nielsen, Hvide Sande, f (liv og fiskeri på Bøvling Klit). F7. Optegnelse med fisker Laurits Nielsen, Thorsminde, f (liv og fiskeri på Bøvling Klit). F7. Optegnelse med fisker Niels Plougmand, Thorsminde, f (Bøvling Klit og Thorsminde). F7. Optegnelse med fisker Peder Sandholm, Esbjerg, f F7. Sønder Nissum Fjords Fiskeriforening. Dansk Fiskeristat 1935 (Bøvling Klit). F7. Oversigt over og udskrift fra Thorsminde-Fjand Fiskeriforenings protokoller (Bøvling Klit). F9. Materiale om Fåre Mølle i Bøvling sogn (mel- og grynmølle, stivelsesfabrik, farve- og malervaremølle samt benmølle). F9. Materiale om Teglværker på Lemvigegnen (Rysensteen). F9. Materiale vedr. hornvarefabrikken Husflid. F9. Avisartikel om tømrermester Vagn Brask, Bøvlingbjerg, ved hans 70-års dag, 27. sept F9. Optegnelser om malermester Niels Henningsen (1853-o. 1920), meddelt af Thorvald Henningsen, Lemvig Folkeblad F9. Artikel om Niels Henningsens Strygespånfabrik i Bøvling, Lemvig Folkeblad F9. Fortegnelse over mejerier på Lemvigegnen, udarbejdet af Ib Brændgaard G1. Artikel angående ophævelse af læbæltet ved Lemvig, Holstebro Dagblad H. Materiale om bydannelse og erhvervsudvikling i Bøvlingbjerg og Fåre (notater). H. Bebyggelse stednavne i Bøvling sogn. H. Bebyggelsesudvikling i Bøvling Sogn (kortmateriale noter 1992/ED) I.1a. Vester Skadhede i Bøvling, opmåling og beskrivelse 1947, NEU, Nationalmuseet. I.1a. Skifte 1770 efter Johanne Graversdatter, Smørpøt i Bøvling. La-Nj. I.1a. Skifte 1771 efter fæstehusmand Niels Christensen Smedsgaards kone Anne Thøgersdatter, Bøvling sogn. La-Nj. I.1a. Skifte 1771 efter Jesper Olesen, Krogshede i Bøvling (ikke komplet). La-Nj. I.1a. Skifte 1771 efter Mette Nielsdatter, Sandmandsgård i Bøvling. La-Nj. I.1a. Skifte 1772 efter Karen Maartensdatter i Fåremølle i Bøvling (kun indledning til stort skifte). La-Nj. I.1a. Skifte 1777 efter Christen Madsen i Østergård i Bøvling. La-Nj. I.1a. Skifte 1779 efter Mogens Pedersen i Galsgård i Bøvling. La-Nj. I.1a. Skifte 1779 efter Dorthe Jørgensdatter i Østerbøvling i Bøvling. La-Nj. I.1a. Skifte 1780 efter Maren Olesdatter i Krogshede i Bøvling. La-Nj. I.1a. Skifte 1781 efter Peder Mickelsen i Sudermark i Bøvling. La-Nj. I.1a. Skifte 1786 efter Peder Christensen i Grønkjær i Bøvling. La-Nj. I.1a. Skifte 1787 efter Christen Johansen i Kjølhede i Bøvling. La-Nj. I.1a. Skifte 1796 efter jordemoder Else Kirstine Kjøldige i Bøvling. La-Nj. I.3a. Skifte 1821 efter tiendekommissionær Jørgen Donnerup på Anneberg i Bøvling. La- Nj.

9 Dybe Sogn A1. Minoreret matrikelkort over Dybe sogn, trykt i 1860erne (original). A2. Kopi fra Evald Tang Kristensen, Minder og Oplevelser, bd. 3, Viborg 1925 vedr. besøg 1890 i Gudum, Fabjerg, Houe, Harboøre, Thyborøn, Tørring, Vandborg, Dybe, Fjaltring, Bøvling, Sønder Nissum. A2. Særnummer om Bonnet, Lemvig Folkeblad 8. marts C4. Artikel Fra en Rejse i Vestjylland, rejseberetning fra to husmænd, trykt i Husmandsvennen febr.-marts C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind I, 653, guldskat ved Rammedige. Bind VII. 150, navnet Knudesgård. 1463, heksekunster og navnet Knude. C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, Bind VI. 592, om at lære at stave. D9. Erindringer om gymnastik i Dybe Forsamlingshus 1911, af Jenny Grankjær, Ramme. D11. Oversigt over materiale om Dybe Kirke i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D14. A. Ankerstrøm, Friskolen gennem hundrede Aar, 1946 og D21. S. Swane, Danske helligkilder, D27. Diverse optegnelser om bryllup (o i Nr. Kastbjerg i Dybe). E1. Auktion over vedligeholdelse og bygning af broer E1. Fortegnelser over broer og stenkister i Skodborg-Vandfuld Herreder 1845 samt indberetninger fra sognefogederne om, hvilke broer der har taget skade ved tøbruddet. E1. Avisartikel i Socialdemokraten om vejanlæg 1940erne. E6. Oplysninger om telefoncentral i Bonnet. F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F1. Natura Letmælk økologisk kvægbrug på Lemvigegnen (Ertbjerg). F8. Materiale vedr. prentning af mindeblade Bitte Hans i Dybe Hospital. Heri også oplysninger om Hospitalet i Dybe og dets beboere o F9. Fortegnelse over mejerier på Lemvigegnen, udarbejdet af Ib Brændgaard G1. Artikel angående ophævelse af læbæltet ved Lemvig, Holstebro Dagblad G1. Optegnelse 1975 med Maren Lauritsen angående Dybe Købmandsforretning o G1. Opmåling af Dybe Købmandsforretning ved Anne Plet og Ellen Damgaard, G1. Avisartikel vedr. købmand Madsen, Bonnet, G1. Avisartikel om købmand Anneberg, Dybe, I.1a. Skifte efter Anne Chatrine Bertelsdatter i Knudesgård i Dybe La-Nj. I.1a. Skifte efter Peder Jensen i Ertbjerg i Dybe La-Nj. I.1a. Skifte efter Jens Eschildsen i Møgelgård i Dybe La-Nj. I.1a. Skifte efter Kield Jensen Kirk i Kirkegård i Dybe La-Nj. I.1a. Auktion i Flandsmosehus i Dybe (løsøre og tøj) La-Nj. I.1a. Skifte 1809 efter gårdmandskone Ane Christensdatter i Heerup i Dybe. La-Nj. I.1a. Skifte 1809 efter Maren Jensdatter i Lille Heerup i Dybe. La-Nj. I.2a. Skifte 1810 efter madam Grøn i Stokbro i Dybe. La-Nj. I.3a. Skifte 1795 efter Lars Wellejus Hygum i Knudesgård i Dybe. La-Nj. Engbjerg Sogn

10 A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind II. 321, varsel om dødsfald i Engbjerggård. Bind III. 1718, Dungrav som bundløs. C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, Bind VI. 390, spøgeri i Engbjerg Kirke. 819, pastor Moe i Engbjerg Kirke. D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter. D11. Oversigt over materiale om Engbjerg Kirke i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D12. P. Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehistorie, 1963 (Harboøre-Engbjerg). E1. Auktion over vedligeholdelse og bygning af broer E1. Liste over veje, broer og stenkister E1. Diverse Klager over vejenes tilstand på Lemvigegnen Sag om grushentning til vejarbejde i Engbjerg Høje, F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. I.1a. Skifte 1809 efter gårdmandskone Barbra Mikkelsdatter i Troldborg i Engbjerg. La-Nj. I.2a. Auktion i Engbjerg Præstegård 1778 efter sognepræsten magister Poul Christian Riis, Engbjerg [har ejet Lemvig Museums dobbeltbæger af sølv, fremstillet af Andreas Nissen, Tønder]. I.2a. Papirer vedrørende testamente 1766 efter sognepræst Povel Christian Riis i Engbjerg og deling af hans bo 1781 [?]. K. Diverse oplysninger om brændsel (tørv, kokager mv). Fabjerg Sogn A1. Kopier af landkort over Fabjerg 1844, 1890, 1917 og A1. Kopier af landkort over Fabjerg 1790, 1844, 1890, 1917, Farvelagt og med kommentarer vedr. landskabsudvikling (1981/ED). A2. Kopi fra Evald Tang Kristensen, Minder og Oplevelser, bd. 3, Viborg 1925 vedr. besøg 1890 i Gudum, Fabjerg, Houe, Harboøre, Thyborøn, Tørring, Vandborg, Dybe, Fjaltring, Bøvling, Sønder Nissum. A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. C4. Artikel af N.K. Nielsen Kjelder, Fabjerg, Brug Køerne!, i Husmandsbladet 1. juni C4. Avisartikel om røgter Johannes Jensen på Hyldgård i Fabjerg, Lemvig Folkeblad 30.okt C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind II. 493, dødsvarsel i Fabjergdal. Bind III. 155, stensamling på Kvisgård Fælled. Bind III. 781, 782, 783, bygning af Fabjerg Kirke. 1490, forsvundne gårde. Bind V. 461, genfærd i Kviesgård. Bind VII. 1387, hekseri i Kvistgård. C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, Tillægsbind III. 146, slikken bondemand. Bind V. 324, ildspåsættelse i Saugmandsgård. 486, myrdet kræmmer. Tillægsbind VI. 90, om høflighedsfraser. 96, om høflighed ved besøg på Kabbel. D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter.

11 D7a. Materiale om folketingsvalget 1887 (avisartikel om redaktør Laursens taler i Lemvig og Bøvling samt uddrag af Peder Bjergs erindringer, Fabjerg). D9. Niels Nielsen, Hollands, Fabjerg Sogns Historie (trykt artikel). D9. Materiale om befolkning og erhverv, tjenestefolk, navneskik (Notater 1981/ED). D9. Korte oplysninger om kirke, skole, fattiggård, forsamlingshus og missionshus i Fabjerg (Notater 1981/ED). D9. Evald Tang Kristensens skildring af et besøg i Fabjerg 1890 (i Minder og Oplevelser, 1925). D9. Erindringer om livet i et landbageri af Harald Høgsberg ( ). D9. Erindringer af P. Bjerg, Bjerg, om barndom og ungdom, om sognets liv, landbrug m.v. (1880erne og frem). D9. Niels Peter Bjerre, Barndomsminder fra Kviesgaard i Fabjerg, Fra Bjerreslægtens Brevdue, julen D9. Markus Bjerre, Nissumbysønnerne og deres Hjem Slægtsbiografiske Optegnelser om Kviesgaard i Fabjerg. Fra Bjerreslægtens Brevdue Julen D9. Avisartikel om Niels Peder Nielsen, Saugmandsgård, udvandret til Amerika D9. Avisartikel om Thorvald og Marie Friis og udvandring til Amerika (o. 1900). D9. Avisartikel om vejmand Jens Engmark, Fabjerg (o. 1900). D9. Materiale vedr. Lokalrådets visionsværksteder efterår 2005 (interviews). D11. Oversigt over materiale om Fabjerg Kirke i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D11. Fabjerg Kirke (Præsteindberetning 1767, O. Nielsen 1894, Peder Bjergs erindringer o. 1900). D11. Avisartikel om graverne Kristen og Herluf Grønne, Fabjerg Kirke, D12. Kirkeligt liv i Gudum-Fabjerg, kopi fra Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehistorie, Kbh D14. Manuskript af J.K. Schriver, Fabjerg Hovedskole D14. Skolevæsen i Fabjerg (Niels Nielsen Hollands: Nogle enkelte Træk af Fabjerg Hovedskoles Historie ; Udskrift fra Fabjerg Sogneråds protokol 1881 ang. Fabjerg Ndr. Skole). D19. Materiale om Fabjerg Hospital, Fabjerg Fattiggård m.v. D21. S. Swane, Danske helligkilder, E1. Fortegnelser over broer og stenkister i Skodborg-Vandfuld Herreder 1845 samt indberetninger fra sognefogederne om, hvilke broer der har taget skade ved tøbruddet. E1. Indberetninger om vejenes tilstand på Lemvigegnen efter tøbruddet forår E1. Diverse Klager over vejenes tilstand på Lemvigegnen F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F9. Fortegnelse over mejerier på Lemvigegnen, udarbejdet af Ib Brændgaard F9. Skødbæk Mejeri, lejlighedssange. F9. Materiale om Fabjerg Østre Mølle (Nibs Mølle). F9. Materiale om Fabjerg Mølle (Fabjerg Vestre Mølle Sønderby) samt aviskopier vedr. strid om etablering af Møllesøen F9. Indberetninger om Vand- og Vejrmøller 1761 (Vester Mølle og Nibs Mølle). G. Møntfund fra Fabjerg 1600tallet (liste fra Nationalmuseet) samt oplysning om Svenskekrigene og ).

12 H. Bebyggelse i Fabjerg Sogn oldtid (udgangspunkt i Therkel Mathiassen, Studier over Vestjyllands Oldtidsbebyggelse, 1948). H. Bebyggelsesudvikling i Fabjerg Middelalder-1900-tal (diverse beskrivelser og uddrag af kilder). H. Stednavne i Fabjerg (Fra Stednavne i Ringkøbing Amt, 1976). I.1a. Boligindretning i Fabjerg ud fra skifter 1786 og 1836 (Notater 1981/ED). I.1a. Brunshede i Fabjerg, opmåling og beskrivelse 1946, NEU, Nationalmuseet. I.1a. Skifte 1786 efter Gregers Nielsen, opholdende sig i Fabjergboel i Fabjerg. La-Nj. I.1a. Skifte 1786 efter Anne Laursdatter af Lille Westergård i Fabjerg. La-Nj. I.1a. Skifte 1809 efter gårdkone Ane Marie Christensdatter i Hvirveltoft i Fabjerg. La-Nj. I.1a. Skifte 1809 efter Laust Christensen i stedet Hede i Fabjerg. La-Nj. I.1a. Skifte 1834 efter gårdkone Maren Olesdatter i Nørre Børring i Fabjerg. La-Nj. I.1a. Skifte 1836 efter gårdkone Sidsel Nielsdatter, Pixborg i Fabjerg. La-Nj. I.1a. Skifte 1851 efter husmand Henrik Jensen Mansbjerg i Fabjergdalhus i Fabjerg. La-Nj. N. Klædedragt (udskrift af skifter fra Fabjerg). Ferring Sogn A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. A2. Kopi af Trap 1879 og 1904 vedr. Ferring Sogn. C2. Niels Bjerre (søn af maleren Kr. Bjerre), Fræ æ Hawsih, Dagbladet u.år om originaler i Harboøre, Ferring og Vandborg. Heri oplysninger om personerne på Kr. Bjerres maleri af Ferringboer i kirken. C3. Slægtsbog udarbejdet af lærer Erling Møller, Rønde (kopi 1892) bl.a. vedr. slægt i Vandborg (Vandborg Smed), Ferring (Bovbjerg Badehotel), Fjaltring, Flynder og Tørring. C4. Artikel Fra en Rejse i Vestjylland, rejseberetning fra to husmænd, trykt i Husmandsvennen febr.-marts C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind II. 535, varsel om forlis. Bind III. 137, stor sten ved Ferring Kirke. Bind V. 399, genganger. Bind VI. 910, 911, 914, 915, kloge nordmænd strandet ved Bovbjerg. C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, 1891, Bind III. 297, klædedragt i Ferring. Bind VI. 695, degn i Ferring. Tillægsbind VI. 145, Sølle- Søren spiller for kong Frederik den Syvende på Bovbjerg. D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter. D7a. A.C. Meyer, En Agitators Erindringer, 1929 (om socialistisk møde i Bøvling samt tur til Thorsminde og Bovbjerg Fyr og høfderne, o. 1885). D7c. Afholdsforeningen i Lemvig (avisudklip ved 100 års jubilæum 1981) samt afholdsskrift, som har tilhørt tømrer Ole Pedersen, Ferring. D9. Beskrivelse af samtlige ejendomme i Ferring, nedskrevet 1957 af Peder Hansen. D9. Beskrivelser af strandinger ved Bovbjerg , nedskrevet 1957 af Peder Hansen. D9. Erindringer af Johannes Kaasgaard (f. 1920), skrevet 1990erne. (Uddrag af Bovbjerg Fyrs protokol, Søndergård, slægten Kaasgaard, egen slægshistorie, folk og ejendomme i Ferring, børster, Klitgård, Ferring By, Bovbjerg Badehotel mm). Notat om forskellen på Vandborg og Ferring (2008/ED).

13 D9. Erindringer af Johannes Kaasgaard (f.1920), skrevet 1990erne (strandvagt, faresignal, redningsstation, fiskeri, strandinger, barndom, skolegang, Ramme Marked, Ulfborg Marked, afholdsbevægelsen, kystfiskeri, transportmidler, radio, gymnastik, forsamlingshus, strandinger, karl på gården, konfirmation, drukneulykker, radio, badning, frygt, efterskole, ringridning, gymnastikopvisning i Lemvig, omgangskreds, forvarsler, efterårspløjning, bohave, landbrug, grundlovsfest, storm 1936, arbejdsløse, kursus på Teknologisk Institut i Kbh. 1940). D9. Personlige optegnelser af Thomas Wang D9. Artikel af Niels Bjerre (søn af Kr. Bjerre, Bovbjerg Badehotel), Fræ æ Hawsih u.år. (Minder fra Ferring og Harboøre). D9. Om Bovbjerg, fra A.Falkman, Fra Danmarks Far-West, D9. Materiale vedr. Lokalrådets visionsværksteder efterår 2005 (interviews). D11. Oversigt over materiale om Ferring Kirke i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D12. P. Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehistorie, 1963 (Vandborg-Ferring). D28. Avisudklip fra premieren på filmen Ofelia kommer til byen, D28. Oplysninger om musiker C.B. Kaasgaard, Heldum (død 1954). D29. Sang af Thøger Larsen til festen på Bovbjerghus D29. Vers om Bovbjerg Badehotel(m. foto), skrevet af Thøger Larsen, dedikation 21. juli til maleren Jens Vige (Kopi af indrammet fot. i Lemvig Museums Thøger Larsen-samling). D29. Digte og musik om Bovbjerg og Bovbjerg Badehotel. D29. Kopier af tegninger og tekster af Eigil Petersen, Ekstrabladet D29. Turistbrochurer om Bovbjerg Badehotel. E1. Fortegnelser over broer og stenkister i Skodborg-Vandfuld Herreder 1845 samt indberetninger fra sognefogederne om, hvilke broer der har taget skade ved tøbruddet. E2. Materiale om vognmandsfirmaet Riis, Ferring. E3. om redningsetui og anvendelse af dette til genoplivning E3. Anvisning til Raketlinernes Brug ved Redning af Skibbrudne samt tegning til redningsbåd E3. Artikel om redningsmand Jens Fjordside, Ferring, E3. Anvisning til Raketlinernes Brug ved Redning af Skibbrudne samt tegning til redningsbåd E3. Artikel 1904 om redningsmændenes løn- og arbejdsforhold (kombinationen redningsmand/fisker). E3. Befaling ang. brug af splitflag ved redningsstationen E3. Materiale om Foreningen af Danske Redningsmænd. E3. Et besøg på Bovbjerg Fyr, fra Chr. Hauchs Fyr- og Redningsvæsenet E3. Materiale i Nationalmuseets kort- og billedsamling om Bovbjerg og Bovbjerg Fyr. E3. Diverse materiale om strandingsgods. E3. Fortegnelse over strandfogeder E3. Observationsrapport fra forstrandsauktion Harboøre til Fjaltring 1978, E3. Liste over forstrandsauktioner Harboøre-Thorsminde E3. Salgslister fra forstrandsauktion 1978 Harboøre-Thorsminde. E3. Oversigt over skibsvrag ved vestkysten (Gert Normann). E3. Materiale om Bertie af Kristiania, forlist ved Bovbjerg E3. Materiale om Capella af Arendal, forlist ved Bovbjerg E3. Materiale om Noah af Kivik, forlist ved Bovbjerg 1908.

14 E3. Diverse aviskopier vedr. kystsikring. E3. Materiale om C.F. Grove og mindestenen på Bovbjerg. E3. S.A.Guldvang, Vandbygningsvæsenet: 100 år med sportransport en æra er slut, Lemvig Folkeblad E3. Beretning afgivet af den af Indenrigsministeriet under 23de Februar 1874 nedsatte Commission til Undersøgelse af forskjellige Forhold paa Jyllands Vestkyst E3. Betænkning afgivet af Udvalget angaaende Spørgsmaalet om de Forandringer, som Forholdene paa Jyllands Vestkyst efterhaanden ere undergaaede E3. C.F. Grove, Skrivelse dateret 1ste November 1877 til den jydske Kystsikringskommission (Med Forslag til en Plan for Beskyttelsesarbejderne). Trykt som manuskript. E3. Materiale om strandvagt, Ferring. E7. Materiale om Radio Bovbjerg, F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Fiskeriforeninger omfattende Vestkysten fra Ferring til Fjand. Dansk Fiskeristat F9. Materiale om ravsamling og ravslibning (Egon Aaborg, Ferring Strand). G1. Auktion 1803 i Korsled i Ferring efter enkemadame Høegh. I.1a. Gammel Damsgård i Ferring, opmåling og beskrivelse 1946, NEU, Nationalmuseet. I.1a. Materiale vedr. Store Borup i Ferrring. I. Skifte efter pigen Anne Margrethe Jensdatter Lilleøer, boende i Kåsgård i Ferring, La-Nj. I.1a. Skifte efter fæstegårdmand Simon Christensen på Damsgård i Ferring La-Nj. I.1a. Skifte efter gårdmand Ove Jensen, Damsgård i Ferring, La-Nj. I.1a. Auktion 1820 efter husmand og maler Søren Pedersen Bødker, Ferring. La-Nj. Oplysninger om samme fra Ferring kirkebog. I.1a. Skifte 1855 efter Peder Sørensen Nør eller Degn i Ferring. La-Nj. Fjaltring Sogn A1. Kopier af kort over Fjaltring, 1881, 1917 og 1958/1976. A2. Kopi fra Evald Tang Kristensen, Minder og Oplevelser, bd. 3, Viborg 1925 vedr. besøg 1890 i Gudum, Fabjerg, Houe, Harboøre, Thyborøn, Tørring, Vandborg, Dybe, Fjaltring, Bøvling, Sønder Nissum. A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. C3. Slægtsbog udarbejdet af lærer Erling Møller, Rønde (kopi 1892) bl.a. vedr. slægt i Vandborg (Vandborg Smed), Ferring (Bovbjerg Badehotel), Fjaltring, Flynder og Tørring. C4. Husmandsrejse Kopi fra Medlemsblad for De Samvirkende Landbo- og Husmandsforeninger i Ringkøbing Amt, 22. juli C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind II. 236, varsel om brand i Enevoldsgård. 417, varsel om stranding. Bind III. 2237, nedgravet skat mellem Tuskjær og Ruby. Bind IV. 824, henrettelse af Lavst Povlsen. Bind V. 399, præsten nedmaner genfærd. 480,

15 genfærd i Fjaltring Præstegård. 1386, præsten hjælper mod genfærd. 1822, Den spanske kaptains Kammer i Fjaltring Præstegård. C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, 1891, Bind III, 297, klædedragt i Fjaltring. Bind VI. 346, spøgelse ved Østrup Møllebro. Tillægsbind VI. 231, spøgeri ved Ajstrup Møllebro. 346, grov talemåde (om at fordrive en skid med rav). C8. H.P. Hansen, Syner og varsler, , Strandfoged Ole Jespersen ser forvarsel for stranding (kvinde og barn i sengen). 515, strandfogedens kone ser forvarsel for stranding (kvinde i køkkenet). 533, Ole Harboesgaard ser forvarsel for stranding. D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter. D9. Artikel om Chr. Bergs barndomshjem Sdr. Bjerg i Fjaltring, fra Hver 14. dag 1916(?). D9. Optegnelse med Evald Kielsholm angående fiskeri fra Mærsk Lænding ( ) og om Mærsk Kro (ca ). D9. Erindringer om en tur til havet og Bøvling Klit 1907 af Signe Andersen, Bonnet. D9. Optegnelse med strandfoged Evald Jespersen om livet i Kirkegård ( ). D9. Erindringer om en tur til smed Mathias Christensen i Fjaltring af Jenny Grankjær, Ramme (o.1910). [ligger under D9. Ramme] D9. Materiale vedr. Lokalrådets visionsværksteder efterår 2005 (interviews). D14. A. Ankerstrøm, Friskolen gennem hundrede Aar, 1946 og D14. Notes- og regnskabsbog tilhørende lærer Peder Møller, Fjaltring Skole , derefter gårdejer i Øster Mårupgård, Fjaltring. D21. S. Swane, Danske helligkilder, D28. Revytekster fra Fjaltring 1925 og D28. Anmeldelser m.v. af revy i Fjaltring D28. Avisudklip fra premieren på filmen Ofelia kommer til byen, D29. Optegnelse med Evald Kielsholm om Mærsk Kro (ca ). Heri også oplysninger om fiskeriet fra Mærsk Lænding o E1. Fortegnelser over broer og stenkister i Skodborg-Vandfuld Herreder 1845 samt indberetninger fra sognefogederne om, hvilke broer der har taget skade ved tøbruddet. E3. Artikel om redningsmand ved Tuskjær Redn.st., Jens Kjærside Jensen ( ). E3. om redningsetui og anvendelse af dette til genoplivning E3. Anvisning til Raketlinernes Brug ved Redning af Skibbrudne samt tegning til redningsbåd E3 Redningsberetninger fra Tuskjær Redningsstation E3. Om redningsetui og anvendelse af dette til genoplivning E3. Anvisning til Raketlinernes Brug ved Redning af Skibbrudne samt tegning til redningsbåd E3. Artikel 1904 om redningsmændenes løn- og arbejdsforhold (kombinationen redningsmand/fisker). E3. Befaling ang. brug af splitflag ved redningsstationen E3. Materiale om Foreningen af Danske Redningsmænd. E3. Oplysninger om C.W.A. von Falkenberg og Rysensteen Forstrand E3. Diverse materiale om strandingsgods. E3. Fortegnelse over strandfogeder E3. Observationsrapport fra forstrandsauktion Harboøre til Fjaltring 1978,

16 E3. Liste over forstrandsauktioner Harboøre-Thorsminde E3. Salgslister fra forstrandsauktion 1978 Harboøre-Thorsminde. E3. Salgsliste fra forstrandsauktion hos Evald Jespersen, Fjaltring, E3. Udskrift af liste over auktionsgods, solgt 1911 efter Vilhelmina s forlis. E3. Oversigt over skibsvrag ved vestkysten (Gert Normann). E3. Materiale om Anny af Terneuzen, forlist ved Fjaltring E3. Materiale om Edmond Gustave af Marseille, forlist ved Fjaltring E3. Materiale om Garu af Grimsby, forlist ved Fjaltring E3. Materiale om Irene af Marstal, forlist ved Fjaltring E3. Materiale om Glitne af Risør, forlist ved Fjaltring E3. Materiale om Louisiana af Bremen, forlist ved Fjaltring E3. Materiale om Southern Lotus og Southern Briar, forlist ved Fajltring E3. Materiale om Timaru af Drammen, forlist ved Fjaltring E3. Materiale om Ægir (dykkerdamper), forlist ved Fjaltring E3. Kopi af kort over anlægsår for høfder og diger i Fjaltring, udarbejdet E3. Diverse aviskopier vedr. kystsikring. E3. Materiale vedr. kystsikring, udarbejdet af arbejdsgrupper i Ringkøbing-Lemvigegnens Venstrekreds E3. Oplysninger fra Kystinspektoratet vedr. kystnedbrydning i Fjaltring-Trans. E3. Avisudklip vedr. orkanen i november E3. Betænkning afgivet af Udvalget angaaende Spørgsmaalet om de Forandringer, som Forholdene paa Jyllands Vestkyst efterhaanden ere undergaaede E3. Kopi af kort over kystliniebevægelser i Fjaltring-Trans. Kystinspektoratet E3. Planer over kysten ved Fjaltring-Trans Kystinspektoratet. E3. Kopi af kort over kystliniebevægelser 1938 og 1943 i området ved Dybå, Fjaltring. Kystinspektoratet E3. Kopi af kort med angivelse af tilbagetrukket dige ved Mærsk, Fjaltring, Kystinspektoratet. E3. Kopi af kort med angivelse af ekspropriationsområde ved Sønderbygårdene i Fjaltring i forbindelse med tilbagerykning af dige. Kystinspektoratet E3. Kopi af brev fra Arthur Imm. Christensen, Dybå, Fjaltring, med anmodning om flyttehjælp p.g.r. kystnedbrydning. Vedlagt kort med angivelse af hans hus Kystinspektoratet. E3. Avisinterview med Laurits Jensen, Dybå, Fjaltring, om kystnedbrydningen ved hans hus. Lemvig Folkeblad E3. Kopi af matrikelkort over området ved Mærsk Kro, Fjaltring, Kystinspektoratet. E3. Kopi af ekspropriationsplan 1952 for området ved Mærsk Kro. F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F1. Regnskabsbog for gårdmand og strandfoged Ole Jespersen, Kirkegård i Fjaltring, F1. Artikel om dygtige landmænd fra Landbrugsbladet 1941: Simon Buchbjerg, Nørbjerg i Fjaltring. F7. Optegnelse om kystfiskeri fra Fjaltring o (Kopi fra NEU). F7. Beskrivelse af fiskeri og skibsbojl i Fjaltring o (Kopi fra NEU)

17 F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Udskrifter og fotokopier fra Dansk Fiskeritidende F7. Materiale om tungefiskeri fra Fjaltring, DFT F7. Fiskeriforeninger omfattende Vestkysten fra Ferring til Fjand. Dansk Fiskeristat F9. Fortegnelse over mejerier på Lemvigegnen, udarbejdet af Ib Brændgaard I.1a. Klingborg i Fjaltring, opmåling og beskrivelse 1946, NEU, Nationalmuseet. I.1a. Tofting i Fjaltring, opmåling og beskrivelse 1946, NEU, Nationalmuseet. I.1a. Skøder vedr. Øster Mårupgård i Fjaltring I.1a. Skifte efter fæstehusmand Niels Christensen, Hahlhus i Fjaltring, La-Nj. I.1a. Skifte efter selvejergårdmand Peder Christensen, Nørre Ruby, Fjaltring, La-Nj. I.1a. Skifte efter selvejergårdmand Jens Jensen, Sønderby, Fjaltring, La-Nj. Flynder Sogn A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. A2. Særnummer om Bækmarksbro, Lemvig Folkeblad C3. Slægtsbog udarbejdet af lærer Erling Møller, Rønde (kopi 1892) bl.a. vedr. slægt i Vandborg (Vandborg Smed), Ferring (Bovbjerg Badehotel), Fjaltring, Flynder og Tørring. C4. Artikel Fra en Rejse i Vestjylland, rejseberetning fra to husmænd, trykt i Husmandsvennen febr.-marts C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, Bind II. 65, nisser på Flyndergård og Bækmark. Bind V. 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, Den hvide jomfru på Bækmark [jf. sagn fra Nr. Vosborg, bind V, 1386]. C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, Tillægsbind III. 221, om bord med huller i Bækmarks folkestue. Bind VI. 677, om lærer Christensens koner. Tillægsbind VI. 412, degnen Josaisen og hans udlægning af de ti bud (med lokale eksempler). D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter. D9. Kopi af brev fundet i flaske i soklen til hus, Brogade 50, Bækmarksbro, 1904 (skæmtebeskrivelse af beboerne i Bækmarksbro). D9. Erindringer om barndom i Ilkjær, børnesygdomme, tjenesteår på landet, bryllup, børn og børnebørn af Emil Ilkjær (første årtier af 1900-tallet). D9. Erindringer om barndom i bedsteforældrenes gård Ilkjær, religiøsitet, dagligliv, marked i Lemvig, jul i Ilkjær af Jens Ilkjær (1880erne og frem) D9. Optegnelser af Ellen Kristine Agergaard, primært uddrag af Niels Peder Kræmmergaards bog Venner jeg mindes samt et digt om barndomshjemmet Brogård i Bækmarksbro. D9. Erindringer om barndom i Brogård i Bækmarksbro, missionsliv i hjemmet, privatskole i Bækmarksbro, søndagsskole, samtalemøder, marked i Bækmarksbro, storvask, KFUKmøder, giftermål 1933, livet i Agergård i Flynder, børnefødsler, krigsårenes varemangel og indkvartering af Ellen Kristine Agergaard (første halvdel af 1900-tallet). D9. Materiale vedr. Lokalrådets visionsværksteder efterår 2005 (interviews). D10. Materiale om granitkorsene ved Bækmark i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D10. Materiale om herregården Bækmark og udstykningen til statshusmandsbrug i 1940,

18 D11. Materiale om Flynder Kirkes istandsættelse D11. Oversigt over materiale om Flynder Kirke i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D12. Aksel Christensen Damgaard, Som jeg husker det (minder om missionslivet i Flynder i 1920erne). D14. Regnskab for Bækmarksbro Privatskole D14. Forhandlingsprotokol for Bækmarksbro Privatskole D29. Takst for kroholder Anders Bro, Bækmarksbro, E1. Fortegnelser over broer og stenkister i Skodborg-Vandfuld Herreder 1845 samt indberetninger fra sognefogederne om, hvilke broer der har taget skade ved tøbruddet. E1. Indberetninger om vejenes tilstand på Lemvigegnen efter tøbruddet forår F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F1. Artikel om dygtige landmænd fra Landbrugsbladet 1941: Thorvald Jensen, Sdr. Krogsgård i Flynder. F6. Optegnelse om odderfangst i Damhus Å, o F9. Indberetninger om Vand- og Vejrmøller 1761 (Flynder Møller). F9. Kopi af manuskript om Øgendal Stampemølle i Flynder, 1880erne-, skrevet af N. Jensen Dam, Bækmarksbro, F9. Fortegnelse over mejerier på Lemvigegnen, udarbejdet af Ib Brændgaard F9. Kopi af katalog for bredtærskemaskine fra mølle- og maskinbygger Jacob Christensen i Bækmarksbro, G. Kopi af kontrabog mellem Anders Bro og købmand F.F.Lauritzen (Aug. Anneberg), Bækmarksbro I.1a. Nørre Flyndergård i Flynder, opmåling og beskrivelse 1946, NEU, Nationalmuseet. I.1a. Krogsgård i Flynder, opmåling og beskrivelse 1946, NEU, Nationalmuseet. I.1a. Skifte 1810 efter Anne Kirstine Jensdatter i Øster Aggergård i Flynder. La-Nj. I.1a. Skifte 1811 efter gårdmand Peder Nielsen, Vang i Flynder. La-Nj. I.3a. Skifte 1846 efter proprietær Mathias Thrige i Krogsgård i Flynder. La-Nj. samlet og skrevet af husmand Alfred Gravesen, Flynder. Gudum Sogn A2. Kopi fra Evald Tang Kristensen, Minder og Oplevelser, bd. 3, Viborg 1925 vedr. besøg 1890 i Gudum, Fabjerg, Houe, Harboøre, Thyborøn, Tørring, Vandborg, Dybe, Fjaltring, Bøvling, Sønder Nissum. C3. Materiale om slægten Hauskov/Wiingaard, Åmølle i Gudum. C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind I. 415, ellefolk, 434, bjergfolk, 1233, skat i Pimphøj. Bind II. 259, dødsvarsler i V. Bjerrum. 394, varsel om krigen og 401, varsel om krig i Klosterhede. Bind III. 246, 247, 248, 249, 250, Store og Lille Råbjerg. 981, Gudum Kloster. 1004, løngang ved Gudum Kloster. Bind IV. 886, mord på uldhandler. Bind V. 368, genfærd på landevejen fra Vium til kirkegården. 528, 529, genfærd på æ karetvej eller Povl Eliases vej [Saugmandsvej]. 546, genfærd i Tingdal. Bind VII. 154, heks i Øster Trabjerg. 471, heksekunster i Remmer Kro. 539, 540, 541, heksen Poul eller Kristen Gasse. 566, Gjertruds Prædikestol i Hornshøj. 1403, heksen Messing-Stine.

19 C8. Evald Tang Kristensen, Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, Bind V. 634, kæltringer i Gudum. Bind VI. 596, skolehold i Hestbæk og Sivkjær. 598, lærer Bertelsen i Gudum. C9. Sang (skæmtevise ved fest i Klostermølle) forfattet af skolelærer og kirkesanger Bærthelsen i Gudum 1842 til erindring om Kong Kristian dem 8des Fødselsdag. D5. Auktion 1802 over materialer til bavner og vagthytter. D9. Materiale om Ane Kirstine Rasmussen på Gudum Fattiggård (ejer af skab med de ti bud m.v. malet på, findes på Lemvig Museum) 1830erne D9. Materiale om Paris. D9. Avisartikel om Ellen Agergaard D9. Avisudklip om Ragna og Kristian Herping, V. Trabjerg, D9. Avisartikel om Peder og Thilde Hauskov, Hauskov i Gudum (begyndelsen af tallet). D9. Avisudklip om Gudum Forsamlingshus 90 års jubilæum, D9. Materiale vedr. Lokalrådets visionsværksteder efterår 2005 (interviews). D10. Materiale om voldstedet Trælborg i Gudum i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D10. Indkomne betænkninger over spørgsmål til landvæsenets fremtarv og nytte (Gudumkloster). D11. Registratur over Gudumklosters breve D11. Oversigt over materiale om Gudum Kirke i Nationalmuseets kort- og billedsamling. D12. Kirkeligt liv i Gudum-Fabjerg, kopi fra Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehistorie, Kbh D14. A. Ankerstrøm, Friskolen gennem hundrede Aar, 1946 og D19. Kort beskrivelse af livet i Gudum Fattiggård o. 1915, af Anne Prangsgaard Pedersen, Fousing. D21. S. Swane, Danske helligkilder, E1. Auktion over vedligeholdelse og bygning af broer E1. Fortegnelser over broer og stenkister i Skodborg-Vandfuld Herreder 1845 samt indberetninger fra sognefogederne om, hvilke broer der har taget skade ved tøbruddet. E1. Fortegnelser over broer og stenkister i Skodborg-Vandfuld Herreder 1845 samt indberetninger fra sognefogederne om, hvilke broer der har taget skade ved tøbruddet. E1. Indberetninger om vejenes tilstand på Lemvigegnen efter tøbruddet forår E1. Diverse Klager over vejenes tilstand på Lemvigegnen E2. Materiale om dagvognens ophold ved Remmergård i Gudum. F1. Udskrift af Præsteindberetninger for Lemvig og Skodborg-Vandfuld Herreder vedrørende erhvervsforhold. F1. Materiale om opdyrkning og udstykning af Gudum Hede (Gudumlund) ) F1. Hvad opdyrket Hede kan yde, om hede, opdyrket af gårdejer Touborg-Jensen, Klostermølle i Gudum. Husmandsbladet F2. Lyngbjergning på Gudumkloster Hede F7. Fjordfiskeri og jollehavne (Remmerstrand). F9. Beskrivelse af Åmølle i Gudum (kort og opmålinger). Fra Report on Watermills F9. Materiale om vandmøller (Åmølle og Klostermølle). F9. Fortegnelse over mejerier på Lemvigegnen, udarbejdet af Ib Brændgaard F9. Regnskabsbog 1899-, tilhørende tømrer og møllebygger Johan Peder Nielsen, Gudum. F9. Oplysninger vedr. smedie i Skodborghus i Gudum.

20 I.1a. Vester Bjerrum i Gudum, opmåling og beskrivelse 1946, NEU, Nationalmuseet. I.1a. Skifte efter selvejergårdmand Peder Pedersen i Lille Bjerrum i Gudum La-Nj. I.1a. Skifte efter selvejergårdmand Hartvig Kjældsen i Skodborggård i Gudum, La- Nj. I.1a. Skifte efter selvejergårdmand Malthe Christensen i Meldtang i Gudum, La-Nj. I.1a. Skifte 1794 efter tjenestekarl og handelsmand Laurs Jensen Haurballe, i Gudumkloster i Gudum. La-Nj. I.1a. Skifte 1805 efter gårdmand Peder Andersen i Øster Tang i Gudum. La-Nj. I.1a. Skifte 1810 efter gårdmandskone Dorthe Poulsdatter i Skougård i Gudum. La-Nj. I.2. Materiale vedr. bemalede døre i Gudum Præstegård. Harboøre Sogn A2. Kopi fra Evald Tang Kristensen, Minder og Oplevelser, bd. 3, Viborg 1925 vedr. besøg 1890 i Gudum, Fabjerg, Houe, Harboøre, Thyborøn, Tørring, Vandborg, Dybe, Fjaltring, Bøvling, Sønder Nissum. A2. Achton Friis, De Jyders Land, Illustreret af Johannes Larsen. Kopi vedr. Lemvigegnen. A2. Kopier fra Trap 1879, 1904, 1928, 1965 vedr. Harboøre sogn. A2. Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, Katastrofe over fiskeriet, artikel i Information A2. Oplysninger om kommunale forhold i Thyborøn, oplyst af kæmner Mads Møller Jensen Kort over udstykning og bebyggelse i Thyborøn fra 1950erne og frem. A2. Velkommen til Thyborøn-Harboøre Kommune 1977/78. A2. Thyborøn år 2000?, udgivet af Thyborøn-Harboøre Kommune A2. Oplæg til kommuneplan for Thyborøn-Harboøre kommune A2. Else Maria Lange, Herman Bangs bizarre betydning for biblioteket i Harboøre, Biblioteksekspressen 1/1999 (om biblioteksvæsenet i Thyborøn-Harboøre). A2. Om stormfloderne 1818 og 1825 på Limfjordstangen, fra Djørup, Thisted Amt A2. Aviskopier 1837, 1838, 1839 og 1840 vedr. Aggerkanal, Kjøbenhavnsposten. A2. Havets Gjennembrud paa Thyborøn og Langer, af en gammel Thyborønbo, Lemvig Avis A2. Fra Agger Sogn, af A.Østerbol, i Geografisk Tidsskrift A2. A. Falkman, Fra Danmarks Far-West, 1879, kopi vedr. Thyborøntangen. A2. H.C. Strandgaard, Om Udvandringen fra Agger og Harboøre, fra Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, C1. Uddrag af folketællinger fra Harboøre sogn vedr. børnetal per familie, navneskik, fødested. C1. Uddrag af folketællinger 1834, 1845 og 1911 fra Harboøre sogn vedr. erhverv. C2. Niels Bjerre (søn af maleren Kr. Bjerre), Fræ æ Hawsih, Dagbladet u.år om originaler i Harboøre, Ferring og Vandborg. C8. Evald Tang Kristensen, Danske Sagn, bind II. 15, havfrue. 536, varsel om stranding nord for Langerhuse. 416, varsel om stranding ved Langerhuse. 420, varsel om stranding ved Knopper. 421, varsel om stranding og om begravelse. Bind III. 2056, sandflugt. 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, æ Knoppermand. Bind IV. 269, hønsetrug af guld. 590, nedmaning af karl på kirkegården. Bind V. 394, 395, 396, æ Knoppermand. Bind VI. 267,

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Vandborg Skole, matr. 3a

Vandborg Skole, matr. 3a FT.1787 Hans Fr. Braae, 42 år, gift, madfader, sogne degn. Johanne Jensdatter, 40 år, gift, madmoder. Johann Fr. Braae, 6 år, søn. Jens Peter Braae, 3 år, søn. Karen Marie, 10 år, datter. Nicoline, 8 år,

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk

Ved eventuelle rettelser til oplysningerne kontakt politiet tlf. 9614 1448 - eller mail mvjyl@politi.dk Fortegnelse over strandfogeder pr. 1. oktober 2010 Ringkøbing opdatering: også VC-info og politi.dk Strandlen Længde Navn Adresse By Tlf. Mobilnr. Udnævnelse 1 6000 alen Peder Christian Dahl Vadgårdshaven

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby

Fattighuset, Hospitalet, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset,, Kommunehus, telefoncentral Vandborg Kirkeby Fattighuset, Fattighuset matr. 3b syd for Vandborg kirkegård, (der ved lågen ind til den sidste anlagte kirkegård er). FT.1834 Johanne Jensdatter,

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

I folketællingen 1855 finder vi atter Adser i Græm By. Nu storebror Jens på 15 år også hjemme og der er kommet en søster Inger Marie på 3 år til.

I folketællingen 1855 finder vi atter Adser i Græm By. Nu storebror Jens på 15 år også hjemme og der er kommet en søster Inger Marie på 3 år til. bliver født d. 23. juli 1843 på Sønder Klitten, som søn af Indsidder og Fisker Peder Christian Kjærgaard og hustru Johanne Kirstine Adsersdatter og døbes d. 13. august i Husby Kirke. Ved barnedåben bar

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger.

Brunsgaardhus, matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. , matr.nr. 33b, 33c og 33d, Knakkervej 4, folketællinger. Ft.1855 Kirkensgaardhus/ Wilhelm Conrad Nielsen, 26 år, født i Ferring, gift, husfader, væver. Ane Jensen, 32 år, født i Vandborg, gift, hans kone.

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999

Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 Han Herred Bogen - Billedindex - 1999 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Adelborg, Ib 1999 118 Foto Adelborg, Jonna 1999 116 Foto Adelborg, Jonna 1999 118 Foto Adelborg, Nadja 1999 110 Foto Adelborg, Nadja 1999

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603].

far til Nancys aner 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 1. generation 1. far til Nancy [35606], søn af Laurits Christian Larsen [35602] og Marie Petrea Kristine Jensen [35603]. 2. generation (Forældre) 2. Laurits Christian Larsen [35602], søn af Anders August

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004

Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 Han Herred Bogen - Billedindex - 2004 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Apoteker. Frøstrup 2004 (138) Foto Apoteker. Frøstrup 2004 (139) Foto Dagligstueinteriør, 1925 Apoteker. Frøstrup 2004 (142) Foto Vaskedag,

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003

Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 Han Herred Bogen - Billedindex - 2003 INDHOLD ÅRGANG SIDE ART NOTE Andersen, Søren Christian 2003 75 Foto Øsløs Badehoteller. Bulbjerg 2003 87 Foto Ca. 1910 Bodilsen, Ejgil 2003 122 Foto (portræt) 2002

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord.

INTRO. Alexander Nevskij-udstilling Se udstillingen om det russiske orlogsskib, der forliste ud for Harboøre i 1868 med 724 mand ombord. INTRO I århundreder var den jyske vestkyst frygtet af søfolk: Havet var barsk i stormvejr, uberegnelige strømforhold kunne let føre et skib på katastrofekurs, og brændingen kunne slå et skib til vrag på

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller.

Horsbøl. INDEX på 180 stk skiftepotekoller. Skifteprotekoller 2 - Nørholm gods - 1815-1850 https://familysearch.org/search/image/index#uri=https%3a//familysearch.org/records/collection/ 2015318/waypoints Af John Bach Thygesen januar 2015, medumgaard@gmail.com

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN "1

1.3.1 MADS JENSEN. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen. Eva Kristensen Marts udgave MADS JENSEN 1 MADS JENSEN Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter - Mads Jensen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS JENSEN "1 Mads Jensen *1817-1886 1. Mads Jensen Mads blev født den 10. maj 1817 i Esbøll, han

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Mette Møllers aner Mette Møller. Familien Møller 1961

Mette Møllers aner Mette Møller. Familien Møller 1961 Mette Møllers aner Mette Møller Familien Møller 96 Indholdsfortegnelse Mette Møllers aner. generation 2. generation 3. generation 4. generation 5. generation 6. generation Navneindeks 2 2 3 4 Udskrift

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen Side 1 Generation 1 1. Anders Thomsen #35237 * 1650, 1730, Job: Skoleholder i Thise 16/6-1681, (~ Ane Thomasdatter #35238 * 1660, 1740, ) Anders Thomsen og Ane Thomasdatters børn kendes fra et arvekald,

Læs mere

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE

SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE SOGNERÅDSVALG STRANDBY -FARSØ KOMMUNE 1841-1909 Kilder Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-49 Strandby-Farsø kommunes valgbestyrelsesprotokol 1842-53 Strandby-Farsø sogneråds forhandlingsprotokol

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere