Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ver Kerneydelseskatalog. UU-Roskilde/Lejre 2014/2015"

Transkript

1 Ver Kerneydelseskatalog UU-Roskilde/Lejre 2014/2015

2 Rød tekst = vejledning, der opretholdes som følger af tilførte ressourcer i 2015 og 2016 Før reformen Efter reformen Vejledning klasse Målgruppe UU-Roskilde/Lejres opgave Skolens opgave klasse UU informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant. UU bistår med inspiration og materialer til undervisningen i UEA. 6. klasse UU bistår med inspiration og materialer til undervisningen i UEA. 7. klasse alle elever Vejledning af hele klasser i ug.dk og uddannelsessystemet. Samtale med klasselærer omkring den enkelte klasse og eventuelle fokuselever med behov for særlig indsats. UU bistår med inspiration og materialer til undervisningen i UEA. 7. klasse fokuselever Særlig indsats: vejledning af elever og samarbejde med skole, hjem, SSP, PPR omkring særlige initiativer. 8. klasse alle elever UU arrangerer uddannelsesmessen Fokus på uddannelse, hvor elever og deres forældre får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, internationale muligheder, møde unge, vejledere og lærere fra ungdomsuddannelserne mm. Introduktionskurser: UU-vejlederen informerer om Alle elever Alle elever Alle elever Alle elever 1 UU bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse og job UU bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse & Job Kollektiv vejledning om ug.dk, evejledning, uddannelsessystemet og optagelse.dk. UU bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse & Job. UU arrangerer uddannelsesmessen Fokus på uddannelse, hvor elever og deres forældre får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, internationale muligheder, møde unge, vejledere og lærere fra ungdomsuddannelserne mm. Kollektiv vejledning om ug.dk, evejledning, uddannelsessystemet og optagelse.dk. Introduktionskurser: Kollektiv vejledning om Uddannelsesparathedsvurderingen foretages automatisk via optagelse.dk på baggrund af lærernes vurdering af personlige og sociale

3 uddannelsesstedernes tilbud og tilmelder eleverne. UU varetager som tilkøb undervisningen i UEA i Roskilde. I Lejre var det den enkelte skole, der i samarbejde med UU varetog uv. Nogle skoler med tilkøb. uddannelsesstedernes tilbud. Vejlederen tilmelder eleverne. UU varetager undervisningen i Uddannelse & Job i Roskilde (Tilkøb), på de skoler som har ønsket dette. UU bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse & Job på skolerne i Lejre. kompetencer i elevplanen og første standpunktskarakterer. Alle elever har mulighed for individuel vejledning UU-vejlederen samtaler med klasselærere om eventuelle fokuselever med behov for særlig indsats. Uddannelsesparathedsvurderingen påbegyndes. Alle elever skal skrive en uddannelsesplan i 8. klasse. UU-vejlederen vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klasselæreren. 8. klasse fokus elever UU-vejlederen gennemfører samtaler med de uafklarede/ikke uddannelsesparate elever. UU-vejlederen støtter eleverne i forhold til udarbejdelse af uddannelsesplan. Ikke uddannelsesparate (IUP) - 20% Alle elever har mulighed for individuel vejledning Kun de ikke-uddannelsesparate har mulighed for individuel vejledning. De uddannelsesparate henvises til e- vejledningen og ug.dk Åbent hus arr. For forældre i efteråret 2015 for alle Forudsætninger i lovens økonomiske beregninger er at ca.30 % i gns.forventes ikke uddannelsesparate ved lærernes første gennemgang, og denne gruppe drøftes med lærerne og reduceres til ca. 20%. Der skal iværksættes et særligt forløb for denne gruppe, både skole- og vejledningsmæssigt, og denne plan fastlægges i samarbejde med skolen. UU gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med de ikke-uddannelsesparate elever. UU støtter eleverne i forhold til at angive foreløbigt uddannelsesønske. Ca.30 % forventes IUP ved en første gennemgang. Denne gruppe skal drøftes med vejlederen og reduceres til ca. 20 %. For de 20 % skal der aftales et særligt forløb. UU-vejlederen kan indgå i planlægningen af særlige UU indgår i planlægningen af særlige praktikforløb efter praktikforløb efter folkeskolens 9 stk. 4 eller 33 stk folkeskolens 9 stk. 4 og 33 stk. 4. Særligt for 8. specialklasse/skole/erhvervsklasser Alle elever på UU arrangerer et forældremøde, hvor der er særligt fokus Det forventes, 2

4 9. klasse alle elever Alle elever skal skrive den endelige uddannelsesplan i 9. klasse. UU-vejlederen vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klasselæreren. disse skoler Alle elever på at informere om specialefterskoler, ErhvervsGrundUddannelse (EGU), Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Uddannelsesmesser: Der informeres om messen for unge med særlige behov i Roskilde. UU afholder samtaler individuelt og, hvor det er muligt, som gruppevejledning. Forældre har mulighed for at aftale individuelle vejledningssamtaler. Kollektiv vejledning om uddannelsesplan og optagelse.dk, herunder muligheder i ug.dk og evejledning. Alle elever ha mulighed for individuel vejledning. at alle specialklasseelever er en del af de ikke uddannelsespa rate 20% UU-vejlederen vurderer i samarbejde med skolen elevens uddannelsesparathed. Optagelse.dk. cafe for alle elever og deres forældre. UU-vejlederen videresender elevernes uddannelsesplaner/ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Forældrene har ansvaret for fremsendelse af ansøgningen hvis eleven er uddannelsesparat. Praktikformidling: Når UU-vejlederen modtager klassens praktikønsker, foretager UU-vejlederen den videre praktikformidling. UU informerer om særpraktikker i eksempelvis politiet, forsvaret, sygehuse mm., koordinerer og tilmelder eleven. UU varetager undervisningen i UEA i Roskilde og bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Lejre. UU varetager undervisningen i Uddannelse & Job i Roskilde (Tilkøb), på de skoler som har ønsket dette. UU bistår med inspiration og materialer til undervisningen i Uddannelse & Job på skolerne i Lejre. 3

5 Uddannelsesmesse: UU arrangerer uddannelsesmessen Fokus på uddannelse, hvor elever og deres forældre får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, internationale muligheder, møde unge, vejledere og lærere fra ungdomsuddannelserne mm. UU-vejlederen gennemfører samtaler med de uafklarede/ikke uddannelsesparate elever. Eleverne tilbydes individuel brobygning. Ikke uddannelsesparate (IUP) - 20% Uddannelsesmesse: UU arrangerer uddannelsesmessen Fokus på uddannelse, hvor elever og deres forældre får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, internationale mulig heder, møde unge, vejledere og lærere fra ungdomsuddannelserne mm Åbent hus arr. For forældre i efteråret 2015 for alle. UU-vejlederen gennemfører samtaler med de uafklarede/ikke uddannelsesparate elever. Eleverne tilbydes individuel brobygning. UU vejleder og tilmelder til obligatorisk brobygning (gælder først fra 2015). I samarbejde med vejlederen følges op på den særlige indsats og uddannelsesplanen. UU-vejlederen støtter eleverne i forhold til udarbejdelse af uddannelsesplan. UU gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med de ikke uddannelsesparate elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt, og muligheden for EUD10 og kombineret ungdomsuddannelse præsenteres. UU støtter arbejdet med den endelige uddannelsesplan i 9.kl. UU vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klasselæreren. Er der behov for særlig pædagogisk støtte (SPS støtte) skrives det i uddannelsesplanen. UU-vejlederen kan indgå i planlægningen af særlige For de ikke-uddannelsesparate foretager UU den videre praktikformidling. 4

6 praktikforløb efter folkeskolens 9 stk. 4 eller 33 stk UU indgår i planlægningen af særlige praktikforløb efter folkeskolens 9 stk. 4 eller 33 stk Eleverne kan tilmeldes en mentor i forbindelse med over gangen til ungdomsuddannelse. Særligt for 9. specialklasse/specialskoler/erhvervsklasser Alle elever på disse skoler Eleverne kan tilmeldes en mentor i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse. UU etablerer et sommerferieberedskab i juli, der kan håndtere de elever, der ikke kan optages på erhvervsuddannelserne, fordi de ikke opfylder optagelseskriterierne. UU skal vejlede eleverne om hvilke muligheder, de ellers har, da de skal være i uddannelse eller job jævnfør Ungepakken. UU støtter eleven med optagelse.dk og videresender uddannelsesplaner/ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Tilbud om et netværksmøde eller skole-hjemsamtaler, med henblik på afklaring af uddannelsesvalg efter grundskolen. UU støtter eleven og forældrene med optagelse.dk og videresender uddannelsesplaner/ansøgninger. Herunder opmærksomhed på behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte) ved ordinær uddannelse. Specialvejlederen afholder samtaler individuelt og, hvor det er muligt, som gruppevejledning. UU deltager i tværfagligt samarbejde omkring den enkelte Lærerne foretageren revurdering af UPV fra 8.kl. UPV i 9.kl. sker på baggrund af optagelseskriterierne på den ønskede ungdomsudda nnel Der forventes, at alle specialklasse elever er en del af de ikke uddannelsespa rate 20 % 5

7 10. klasse alle elever UU-vejlederen deltager i forældremøder. Alle lever tilbydes en individuel vejledningssamtale. Alle elever elev til understøttelse af det rigtige uddannelsesvalg. Forældre har mulighed for at aftale individuelle vejledningssamtaler. UU arrangerer forældremøder/stormøder. Her informeres bl.a. om forældrenes ansvar for uddannelsesplan og optagelse.dk. Kollektiv vejledning om uddannelsesplan og optagelse.dk, herunder muligheder i ug.dk og evejledning. Alle elever ha mulighed for individuel vejledning. Brobygning: UU-vejlederen informerer om uddannelsesstedernes tilbud og tilmelder eleverne. UU arrangerer uddannelsesmessen Fokus på uddannelse, hvor elever og deres forældre får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, internationale muligheder, møde unge, vejledere og lærere fra ungdomsuddannelserne mm. Obligatorisk brobygning: UU informerer om uddannelsesstedernes tilbud og tilmelder eleverne. UU arrangerer uddannelsesmessen Fokus på uddannelse, hvor elever og deres forældre får mulighed for at høre om de forskellige uddannelser, internationale muligheder, møde unge, vejledere og lærere fra ungdomsuddannelserne mm. Alle elever skal skrive en ny uddannelsesplan i 10. klasse. UU-vejlederen vurderer og kommenterer planen og dennes indhold i samarbejde med klasselæreren. UU-vejlederen vurderer i samarbejde med skolen elevernes uddannelsesparathed. UU-vejlederen videresender elevernes uddannelsesplaner/ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Forældrene har til de uddannelsesparate elever ansvaret for at sende ansøgningen til optagelse.dk 6

8 Eleverne tilbydes individuel brobygning Ikke uddannelsesparate (IUP) 20 % Optagelse.dk cafe for alle forældre og elever på skolen. Eleverne tilbydes ekstra individuel brobygning og evt. erhvervspraktik. UU-vejlederen videresender for de ikke uddannelsesparate elevers uddannelsesplaner/ansøgninger til ungdomsuddannelserne. Det er erfaringen, at der er væsentligt flere end 20 %, der er ikke uddannelsesparate i 10. klasse, da mange uddannelsesparate elever forlader skolen efter 9.klasse. UU-vejlederen gennemfører samtaler med de uafklarede/ikke uddannelsesparate elever. UU-vejlederen støtter eleverne i forhold til udarbejdelsen af uddannelsesplan. UU-vejlederen støtter eleverne i forhold til udarbejdelse af uddannelsesplan og optagelse.dk. Er der behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte) skrives det i uddannelsesplanen. Eleverne kan tildeles en mentor i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse. 7 UU gennemfører samtaler, individuelt eller i grupper, med de ikke-uddannelsesparate elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt, og muligheden for Kombineret Ungdomsuddannelse præsenteres. UU-vejlederen støtter eleverne i forhold til udarbejdelse af uddannelsesplan og optagelse.dk. Er der behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte) skrives det i uddannelsesplanen. Eleverne kan tildeles en mentor i forbindelse med overgangen til ungdomsuddannelse. UU etablerer et sommerferieberedskab i juli, der kan håndtere de elever, der ikke kan optages på erhvervsuddannelserne, fordi de ikke opfylder

9 Særligt for 10. specialklasser UU arrangerer et forældremøde, hvor der er særligt fokus på at informere om specialefterskoler, ErhvervsGrundUddannelse (EGU), Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Uddannelsesmesse: Der orienteres om Fokus på uddannelse, hvor der orienteres om ordinære ungdomsuddannelser. Specialvejlederen støtter eleven og forældrene med optagelse.dk og videresender uddannelsesplanen/ansøgninger. Herunder er der opmærksomhed på behov for særlig pædagogisk støtte (SPSstøtte) ved optag til ordinær uddannelse. Specialvejlederen afholder samtaler individuelt og, hvor det er muligt, som gruppevejledning. UU deltager i tværfagligt samarbejde omkring den enkelte elev til understøttelse af det rigtige uddannelsesvalg. Tilbud om deltagelse i et netværksmøde eller skole- Alle optagelseskriterierne. UU skal vejlede eleverne om hvilke muligheder, de ellers har, da de skal være i uddannelse eller job jævnfør Ungepakken. Der må forventes en særlig intensiv vejledningsindsats for elever, der vælger EUD10, da der skal ske en tæt opfølgning for at sikre, at de får det forventede udbytte af skoleåret. UU gennemfører individuelle samtaler. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt i forhold til den enkelte elevs forudsætninger, og muligheden for Kombineret Ungdomsuddannelse præsenteres. Skolen arrangerer et forældremøde, hvor UU-vejlederen orienterer. Der er særligt fokus på at informere om specialefterskoler, ErhvervsGrundUddannelse (EGU), Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU), og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Uddannelsesmesse: Der orienteres om Fokus på uddannelse, hvor der orienteres om ordinære ungdomsuddannelser. Specialvejlederen støtter eleven og forældrene med optagelse.dk og videresender uddannelsesplanen/ansøgninger. Herunder er der opmærksomhed på behov for særlig pædagogisk støtte (SPS-støtte) ved optag til ordinær uddannelse. Specialvejlederen afholder samtaler individuelt og, hvor det er muligt, som gruppevejledning. UU deltager i tværfagligt samarbejde omkring den enkelte elev til understøttelse af det rigtige uddannelsesvalg. 8

10 hjemsamtale, med henblik på afklaring af uddannelsesvalg efter 10. klasse. Forældre har mulighed for at aftale individuelle vejledningssamtaler. Tilbud om deltagelse i et netværksmøde eller skolehjemsamtale, med henblik på afklaring af uddannelsesvalg efter 10. klasse. Forældre har mulighed for at aftale individuelle vejledningssamtaler. Vejledning af unge efter grundskolen Målgruppe UU-Roskilde/Lejres opgave Skolens opgave Opsøgende vejledning op til den 25. år Vejledningsindsatsen er opsøgende, dvs. UU kontakter unge, der ikke er i en uddannelsesmæssigt tilfredsstillende situation, pr. brev, telefon og sms. Alle Er det ikke muligt at opnå kontakt på disse måder, søges personligt kontakt med den unge på denne bopæl. Unge der flytter til kommunen som ikke har en uddannelsesstatus i gang, kontaktes pr. brev med informationsmateriale om UUs vejledningstilbud. Opsøgende og opfølgende indsats op til det 25. år Vejledningsindsatsen er opsøgende, dvs. UU kontakter unge, der ikke er i uddannelse, ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller er i deltidsbeskæftigelse, pr. brev, telefon og sms. Er det ikke muligt at opnå kontakt på disse måder, søges personlig kontakt med den unge på denne bopæl. Unge der flytter til kommunen som ikke har en uddannelsesstatus i gang, kontaktes pr. brev med informationsmateriale om UUs vejledningstilbud. Unge der forlader grundskolen, modtager informationsmateriale om UUs vejledningstilbud samt kontaktoplysninger. Vejledningens indhold Vejledningens sigte er at være afklarende og at skabe motivation, så de unge bliver selvhjulpne og handlekraftige. Vejledningen omfatter individuel- og gruppevejledning vejledning. Alle Unge der forlader grundskolen, modtager informationsmateriale om UUs vejledningstilbud samt kontaktoplysninger. Unge mellem 18. og 25. år, der har fuldtidsarbejde dvs. min. 30 t pr. uge skal ikke opsøges Vejledningens indhold Vejledningens sigte er at være afklarende og at skabe motivation, så de unge bliver selvhjulpne og handlekraftige. Vejledningen omfatter individuel-, gruppe- og kollektiv vejledning. 9

11 Vejledningstilbud Vejledningen er et tilbud til gruppen fra år. UUvejlederne der varetager vejledningen for unge over 18 år i Roskilde, befinder sig fysisk i UngeGuiden, hvor de i samarbejde med sagsbehandlere fra jobcentret deltager i alle førstegangssamtaler med de unge der søger uddannelseshjælp samt råd og vejledningssamtaler. UUvejlederen aftaler tid med de unge som skal udfordres i deres uddannelsesvalg og have udformet en uddannelsesplan. UU varetager 4 timer pr. uge vejledningsforløb på JUMP, der er et aktiv tilbud i Roskilde år Vejledningstilbud Vejledningen er et tilbud til gruppen fra år. UUvejlederne der varetager vejledningen for unge over 18 år i Roskilde, befinder sig fysisk i UngeGuiden, hvor de i samarbejde med sagsbehandlere fra jobcentret deltager i alle førstegangssamtaler med de unge der søger uddannelseshjælp samt råd og vejledningssamtaler. UUvejlederen aftaler tid med de unge som skal udfordres i deres uddannelsesvalg og have udformet en uddannelsesplan. UU varetager 4 timer pr. uge vejledningsforløb på JUMP, der er et aktiv tilbud i Roskilde. UU er tilstede i Jobcenter Lejre 8 timer om ugen hvor de er booket til vejledningssamtaler med unge der har søgt uddannelseshjælp og skal udfordres i deres uddannelsesvalg og have lavet en uddannelsesplan. Desuden deltager en UUvejleder i Jobklubben og rehabiliteringteamet for borgere under 25 år. Særligt for de årige UU har en særlig forpligtelse over for de årige unge. Denne gruppe unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan årige unge, der ikke følger deres uddannelsesplan, år 10 UU deltager i rehabiliterings- og tværfagligt team, ved borgere under 25 år. UU er tilstede i Jobcenter Lejre i 8-12 timer om ugen (de sidste 4 timer efter behov),hvor de er booket til vejledningssamtaler med unge der har søgt uddannelseshjælp og skal udfordres i deres uddannelsesvalg og have lavet en uddannelsesplan. Desuden deltager UU-vejlederne, der har vejledning af unge over 18 år samt EGU vejlederen i uddannelsesafklarende aktiviteter på Jobcentret ca. 1 gang om måneden. UU deltager i rehabiliteringsteamet, når der er borgere under 25 år. Særligt for de årige UU har en særlig forpligtelse over for de årige unge. Denne gruppe unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse. Uddannelsesplanen skal beskrive, hvordan uddannelsespligten opfyldes.

12 kontaktes af UU senest 5 dage efter, UU er blevet bekendt hermed. UU tilbyder disse unge en ny aktivitet senest 30 kalenderdage efter kontakten er etableret. UU deltager i Ungeforum i Lejre Jobcenter, som er et samarbejde med Jobcentret, unge/familie afdelingen, PPR og UU for unge årige borgere. Orientering til forældre UU sørger for at alle indehavere af forældremyndigheden til unge fra år bliver orienteret om (og så vidt muligt inddrages i) den uddannelses- og erhvervsvejledning, som UU tilbyder de unge. Derudover orienteres der om mulige konsekvenser af, at pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet ikke overholdes jf. lov om børne- og ungeydelse. Vejledningsarbejde med henblik på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) UU målgruppevurderer de unge. Det gøres ved indledende samtale med den unge og evt. forældre. UU udarbejder herefter visitationsskema, som sendes til visitationsudvalget i den pågældende kommune. Visitationsudvalget træffer endelig afgørelse. Der udarbejdes skitse til uddannelsesplanen og træffes afgørelse om uddannelsessted. Evt. aftales besøg og praktik på det pågældende STU sted. Efter 12 uger følges der op med en afklarende samtale, uddannelsesplanen gennemgås og bliver endeligt udfærdiget. Den endelige uddannelsesplan godkendes i den pågældende kommune. Der følges herefter op efter behov, dette kan være elektronisk eller ved et møde, minimum en gang om året, hvor år Unge i målgruppen kan starte efter endt grundskole og inden det 25. år årige unge, der ikke følger deres uddannelsesplan, kontaktes af UU senest 5 dage efter, UU er blevet bekendt hermed. UU tilbyder disse unge en ny aktivitet senest 30 kalenderdage efter kontakten er etableret. UU deltager i Ungeforum i Lejre Jobcenter, som er et samarbejde med Jobcentret, unge/familie afdelingen, PPR og UU for unge årige borgere. Orientering til forældre UU sørger for at alle indehavere af forældremyndigheden til unge fra år bliver orienteret om (og så vidt muligt inddrages i) den uddannelses- og erhvervsvejledning, som UU tilbyder de unge. Derudover orienteres der om mulige konsekvenser af, at pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet ikke overholdes jf. lov om børne- og ungeydelse. UU målgruppevurderer de unge. Det gøres ved indledende samtale med den unge og evt. forældre. UU udarbejder herefter visitationsskema, som sendes til visitationsudvalget i den pågældende kommune. Visitationsudvalget træffer endelig afgørelse. Der udarbejdes skitse til uddannelsesplanen og træffes afgørelse om uddannelsessted. Evt. aftales besøg og praktik på det pågældende STU sted. Efter 12 uger følges der op med en afklarende samtale, uddannelsesplanen gennemgås og bliver endeligt udfærdiget. Den endelige uddannelsesplan godkendes i den pågældende kommune. Der følges herefter op efter behov, dette kan være elektronisk eller ved et møde, minimum en gang om året, 11

13 uddannelsesplanen løbende justeres. På 3. år afholdes en udslusningssamtale med STUuddannelessted og den unges sagsbehandler. hvor uddannelsesplanen løbende justeres. På 3. år afholdes en udslusningssamtale med STUuddannelessted og den unges sagsbehandler. Samarbejde, koordination og synlighed Samarbejde, koordination og synlighed Generelt UU samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler og andre uddannelsesinstitutioner i UU- Roskilde/Lejres område om koordination af vejledningsindsatsen. Samarbejdspartnere Generelt UU samarbejder med ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler og andre uddannelsesinstitutioner i UU- Roskilde/Lejres område om koordination af vejledningsindsatsen. UU koordinerer den lokale Garantiskole. UU koordinerer og samarbejder om vejledningsindsatsen med andre vejledningstilbud, der retter sig mod målgruppen, herunder vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltning eller andre myndigheder, der er beskæftiget med de unge. UU samarbejder med Børn & Unge afsnittene og to jobcentre om en beskæftigelsesrettet indsats til de unge årige, der ikke er i uddannelse eller job. Optag på produktionsskole og VUC Når en ung ønsker at søge optagelse på en produktionsskole, foretager UU en vurdering af, om den unge tilhører målgruppen (en såkaldt målgruppevurdering). Når en ung under 18 år ønsker optagelse på VUC, udarbejder UU i samarbejde med den unge en uddannelsesplan. Unge der har opfyldt skolepligten og op til det 25. år UU koordinerer den lokale Garantiskole. UU koordinerer og samarbejder om vejledningsindsatsen med andre vejledningstilbud, der retter sig mod målgruppen, herunder vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltning eller andre myndigheder, der er beskæftiget med de unge. UU samarbejder med Børn & unge afsnittene og de to jobcentre om en beskæftigelsesrettet indsats til de unge årige, der ikke er i uddannelse eller job. Optag på produktionsskole, VUC og den Kombinerede Ungdomsuddannelse Når en ung ønsker at søge optagelse på en produktionsskole, foretager UU en vurdering af, om den unge tilhører målgruppen (en såkaldt målgruppevurdering). Når en ung under 18 år ønsker optagelse på VUC, udarbejder UU i samarbejde med den unge en uddannelsesplan. 12

14 UU foretager visitation til den nye Kombinerede Ungdomsuddannelse for unge årige. IT og registreringer i UV-Vej Information omkring vejledning af alle unge efter grundskolen og frem til 30 år registreres i UV-Vej. UU opsamler data om de unge i databasen, med mulighed for opfølgning på indsatsen. Når en kontakt er etableret til den unge, registreres den unges aktuelle uddannelsesstatus samt kontaktform i UV-Vej. Hver vejledningssamtale registreres i UV-Vej, den unges uddannelsesplan revideres, eller der udarbejdes en ny uddannelsesplan. Alle IT og registreringer i UNOung (UU-Roskilde/Lejre overgår til nyt IT system inden udgangen af 2014). Information omkring vejledning af alle unge efter grundskolen og frem til 30 år registreres i UNOung. UU sørger for at databasen er opdateret sådan, at eksempelvis jobcentrene kan hente en aktuel uddannelseshistorik frem på de unge. UU opsamler data om de unge i databasen, med mulighed for opfølgning på indsatsen. Når en kontakt er etableret til den unge, registreres den unges aktuelle uddannelsesstatus samt kontaktform i UNOung Hver vejledningssamtale registreres i UNOung, den unges uddannelsesplan revideres, eller der udarbejdes en ny uddannelsesplan. Samarbejde med grundskole Samarbejde med grundskole En prioriteret vejledningsindsats i samarbejde mellem UU og folkeskolen For at sikre, at UU-vejlederens tid på skolerne i så høj grad som muligt rettes mod de elever, der har særligt behov for vejledning, er det vigtigt, at der finder et samarbejde sted mellem UU og skolerne/lærerne, så der er en fælles forståelse af, hvilke elever der er omfattet af den prioriterede vejledningsindsats, og hvilke elever der primært skal klare sig med den kollektive vejledning suppleret med evejledningsportalen. Aftalerne i samarbejdet er desuden afklarende for, hvilke opgaver UU-vejlederen har, og hvilke opgaver der ligger hos En prioriteret vejledningsindsats i samarbejde mellem UU og folkeskolen For at sikre, at UU-vejlederens tid på skolerne i så høj grad som muligt rettes mod de elever, der har særligt behov for vejledning, er det vigtigt, at der finder et samarbejde sted mellem UU og skolens leder, så der er en fælles forståelse af, hvilke elever der er omfattet af den prioriterede vejledningsindsats, og hvilke elever der primært skal klare sig med den kollektive vejledning suppleret med evejledningsportalen. Aftalerne i samarbejdet er desuden afklarende for, hvilke opgaver UU-vejlederen har, og hvilke opgaver der ligger Forhandles p.t. Alle har ret til individuelvejled ning p.b.a. de tilførte ressourcer i

15 klassens lærere/klasselæreren hos klassens lærere/klasselæreren Uddannelsesplaner klasse og samarbejdet omkring optagelse.dk (ansøgning til ungdomsuddannelse) Alle elever skal udarbejde en uddannelsesplan i klasse. Elementerne fra uddannelsesplanen overflyttes elektronisk til elevens ansøgning til ungdomsuddannelse, som sendes til ungdomsuddannelserne den.15. marts. Skolerne skal i den forbindelse sikre, at de er registreret med de rigtige skoledata i institutionsregistret, og indberette 9. klasse og 10. klasses standpunktskarakterer rettidigt. Al vejledning samt afsendelse af uddannelsesplaner varetages af UU-vejlederen på den pågældende skole. Alle elever Ikke uddannelsesparate (IUO) 20 % Uddannelsesplaner 9. og 10. klasse og samarbejdet omkring optagelse.dk (ansøgning til ungdomsuddannelse) Alle elever skal udarbejde en uddannelsesplan i optagelse.dk i 9. og 10. klasse. Uddannelsesplanen fungerer som elevens ansøgning til ungdomsuddannelse, som sendes til ungdomsuddannelserne den 1. marts. Skolerne skal i den forbindelse sikre, at de er registreret med de rigtige skoledata i institutionsregistret, og indberette 9. klasses og 10. klasses standpunktskarakterer rettidigt. Al individuel vejledning samt afsendelse af uddannelsesplaner varetages af UU-vejlederen på den pågældende skole for de ikke-uddannelsesparate elever For elever der er UP er det forældrenes ansvar at uddannelsesplanen oprettes i optagelse.dk, skrives under og sendes videre til ungdomsuddannelsen. UU tilbyder hælp til ansøgningen via optagelses.dk cafeer og individuel vejledning. Samarbejdet om de 30 % og om fokuselever begynder i 7. klasse UU-vejlderen afholder fra slutningen af 7. klasse årligt møde med klassens lærere. Hvis der i klassen er elever, hvor det skønnes, at de, hvis den nuværende udvikling fortsætter, ikke Ikke uddannelsesparate Samarbejdet om de 20 % begynder i 8.klasse Ca. 30 % forventes ikke uddanelsesparate ved lærernes første gennemgang. Denne gruppe skal drøftes med vejlederen og i samarbejde reduceres til ca. 20 %. For Begrebet fokuselever optræder ikke længere. Vejlederne 14

16 vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, iværksættes der en indsats for at ændre dette billede. Forældre og andre nødvendige samarbejdspartnere inddrages, og UU-vejlederen medvirker. Den aftalte fokuselevgruppe støttes af UU-vejlederen i forbindelse med de forskellige vejledningsaktiviteter (introduktionskurser, praktik, brobygning og ved en eventuel iværksættelse af særlige aktiviteter). Hvis skolen ønsker det, kan UU-vejlederen også tidligere på 7. klassetrin inddrages i dialog omkring indsatsen for n elev. Uddannelsesplans- og elevplanssamarbejde klasse Skolen arbejde med elevplaner og UU-vejlederens arbejde med uddannelsesplaner skal gensidigt bygge på hinanden. I 10. klasse arbejdes der udelukkende med en uddannelsesplan. Introduktionskursus i 8. klasse UU træffer aftaler med ungdomsuddannelserne og udarbejder ønskeskema, som uddeles til eleverne. Lærerne indsamler ønskeskemaerne og afleverer dem til UU-vejlederen på en given deadline. UU fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede ønsker og sikrer, at den enkelte får besked om kursusstedet. Skolen sikrer dækning af elevernes transport, og at eleverne (IUP) 20 % Alle elever disse elever, hvor det skønnes, at de, hvis den nuværende udvikling fortsætter, ikke vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, iværksættes der en særlig indsats, både skole og vejledningsmæssigt, for at ændre dette billede. Det er skolens ansvar, at denne opgave løftes i samarbejde med vejlederen. Forældre og andre nødvendige samarbejdspartnere inddrages, og UU medvirker. Den aftalte elevgruppe støttes af UU i forbindelse med de forskellige vejledningsaktiviteter (introduktionskurser, praktik, brobygning og ved en eventuel iværksættelse af særlige aktiviteter). UU gennemfører samtaler, individuelt og i grupper, med de ikke uddannelsesparate elever. Herunder introduceres uddannelsessystemet mere specifikt, og muligheden for EUD10 og Kombineret Ungdomsuddannelse præsenteres. Uddannelsesplans- og elevplanssamarbejde klasse Skolen arbejde med elevplaner og UUs arbejde med uddannelsesplaner skal gensidigt bygge på hinanden. I 10. klasse arbejdes der udelukkende med en uddannelsesplan, som forventes at skulle skrives direkte i optagelse.dk. Introduktionskursus i 8. klasse 5 dage for alle Introduktionskurserne udvides til 5 dage, Skills dag. For de almindelige introkurser forestår UU hele koordinationen: UU træffer aftaler med ungdomsuddannelserne og udarbejder ønskeskema, som eleverne udfylder. UU fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede skal udelukkende fokusere på de 20 % der ikke skønnes uddannelsesparate i 8. kl. eller ændrer status ved revurdering i 9. og 10. kl. 15

17 ved, hvor de skal hen. Skolen kontaktes af ungdomsuddannelsen via kontaktbog i Brobygning.net, hvor den elev udebliver fra sit introduktionskursus eller bortvises. Skolen følger op på denne information. Klassens lærere varetager for og efterbehandling af introduktionskurserne Praktik 9. klasse UU-vejlederen informerer om praktik og uddeler praktiksedler. Eleverne finder selv deres praktikplads. For de elever, der godt kan, men ikke får det gjort, går skolen ind i processen. For elever med særligt vejledningsbehov er UU-vejlederen til rådighed. Klasselæreren indsamler praktiksedlerne og afleverer dem til UU-vejlederen. UU-vejlederen varetager resten af den administrative proces. Skolen sørger for og sikrer dækning af elevernes transport. Skolen varetager for- og efterbehandling af praktikken, herunder sikrer kontakt til eleverne i praktikperioden. Som minimum gennemgås formål med praktik og det praktiske omkring praktikken ugen inden forløbet. Under selve praktikugen besøges eller kontaktes praktikstederne af klassens lærere, og efter praktikken skal der ske en evaluering af forløbet mellem eleverne og klassens lærere. Udebliver en elev fra praktik, eller får skolen meddelelse om stort fravær, følger skolen op på denne information. Ikke uddannelses parate ønsker og sikrer, at den enkelte elev får besked om kursusstedet. Skolen sikrer dækning af elevernes transport og at eleverne ved, hvor de skal hen. Skolen kontaktes af ungdomsuddannelserne via kontaktbog i platformen, hvis en elev udebliver fra sit introduktionskursus eller bortvises. Skolen følger op på denne information. Klassens lærere varetager for- og efterbehandling af introduktionskurserne. Erhvervspraktik 9. klasse For Ikke Uddannelsesparate elever er UU til rådighed. Klasselæreren indsamler praktiksedlerne og afleverer dem til UU-vejlederen. UU-vejlederen varetager resten af den administrative proces for de ikke-uddannelsesparate. UU tilbyder udlån af sikkerhedssko. UU tilbyder udlån af sikkerhedssko. Brobygning 10. klasse Ikke- Brobygning 9. og 10. klasse I 9. kl. skal de 16

18 UU-vejlederen vejleder eleverne omkring obligatorisk brobygningsvalg og udfyldelse af ønskeskema. Lærerne indsamler ønskeskemaerne og afleverer dem til UUvejlederen på en aftalt dag. UU fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede ønsker og sikrer, at den enkelte får oplysninger om brobygningssted. Skolen sørger for og betaler elevernes transport. Skolen kontaktes af brobygningsstedet via kontaktbog i brobygning.net, hvis en elev udebliver fra sit brobygningsforløb eller bortvises. Skolen følger op på denne information. Skolen varetager for- og efterbehandling af brobygning. 9 stk. 4 og 33 stk. 4-7 forløb Disse forløb etableres af skolen i samarbejde med forældrene i henhold til bekendtgørelse af lov om folkeskolen. UUvejlederen kan bidrage i forbindelse med afsøgning af praktikpladsmuligheder. Skolen holder kontakten til eleverne under de særlige praktikforløb. UEA-undervisning UU-vejlederen bistår klasselærer/klasseteam i planlægningen afuea-undervisningen i klasse. UU-vejlederen kan give inspiration til undervisningsformer og undervisningsmaterialer, der dels opfylder fagets trin- og slutmål og dels kan indgå i forskellige fag, herunder tværfaglige forløb. UU er til rådighed med udlån af undervisningsmaterialer. Skolen sikrer, at UEA-undervisningen indgår i årsplanen på de enkelte klassetrin. Samarbejde mellem eventuelle specialklasser på skolen og UUs specialvejledning Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og uddannelses parate Ikkeuddannelses parate Ikkeuddannelses parate UU-vejlederen vejleder eleverne omkring obligatorisk brobygningsvalg og digital udfyldelse af ønskeskema. UU fordeler eleverne på hold i forhold til deres prioriterede ønsker og sikrer, at den enkelte får oplysninger om brobygningssted. Skolen sørger for elevernes transport efter skolens regler. Skolen kontaktes af brobygningsstedet via kontaktbog i platformen, hvis en elev udebliver fra sit brobygningsforløb eller bortvises. Skolen følger op på denne information. Skolen varetager for- og efterbehandling af brobygningen. 9 stk. 4 og 33 stk. 4-7 forløb Disse forløb etableres af skolen i samarbejde med forældrene i henhold til bekendtgørelse af lov om folkeskolen. UU-vejlederen kan bidrage i forbindelse med afsøgning af praktikpladsmuligheder. Skolen holder kontakten til eleverne under de særlige praktikforløb. Uddannelse & Job UU bistår klasselærer/klasseteam i planlægningen af undervisningen i Uddannelse & Job i klasse. UU kan give inspiration til undervisningsformer og undervisningsmaterialer, der dels opfylder fagets trin- og slutmål og dels kan indgå i forskellige fag, herunder tværfaglige forløb. UU er til rådighed med udlån af undervisningsmaterialer. Skolen sikrer, at undervisningen i Uddannelse & Job indgår i årsplanen på de enkelte klassetrin. Samarbejde mellem eventuelle specialklasser på skolen og UUs specialvejledning Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og 20 % IUP i obligatorisk brobygning, mens reglerne er uændrede i 10.kl. 17

19 anden specialpædagogisk bistand giver udvidede rammer for anvendelse af erhvervspraktik på klassetrin, ligesom det er vigtigt, at UEA inddrages i fagene, så der finder en afklaring sted af valgmulighederne for specialklassens elever i folkeskolens ældste klasser. Specialklassen og UU-vejlederen træffer sammen beslutning om procedure for formidling af de praktikaftaler, som eleven skal deltage i. anden specialpædagogisk bistand giver udvidede rammer for anvendelse af erhvervspraktik på klassetrin, ligesom det er vigtigt, at faget Uddannelse & Job inddrages i fagene, så der finder en afklaring sted af valgmulighederne for specialklassens elever i folkeskolens ældste klasser. Specialklassen og UU-vejlederen træffer sammen beslutning om procedure for formidling af de praktikaftaler, som eleven skal deltage i. 18

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog

UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017. Ydelseskatalog UU Roskilde/Lejre Vejledning 2016/2017 Ydelseskatalog INDHOLD Vejledning af elever i grundskolen Alle elever på Folke- og privatskoler I Roskilde og Lejre... 4 1. - 6. klasse - Alle elever... 5 7. klasse

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns 1 Før reformen Efter reformen Vejledning 1 10. klasse. Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1-5.klasse UUV informerer om valg af 2. fremmedsprog, hvis relevant.

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret november Revideret november 2017

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning   Revideret november Revideret november 2017 Revideret november 2017 1 Vejledning 1 10. klasse Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1. 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i emnet uddannelse

Læs mere

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning Revideret april Revideret april 2019

UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning   Revideret april Revideret april 2019 Revideret april 2019 1 Vejledning 1. 10. klasse Målgruppe UUV s opgave Skolens opgave 1. 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse UUV bistår med inspiration og materialer til undervisningen i emnet uddannelse

Læs mere

Skoleåret UU-Center Sydfyn

Skoleåret UU-Center Sydfyn Skoleåret 2015-2016 UU-Center Sydfyn [YDELSESKATALOG] En beskrivelse vejledningen, som UU-Center Sydfyn yder overfor unge fra 8. klasse til det 24. år i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Læs mere

Vejledning i 7. klasse Fælles for alle elever

Vejledning i 7. klasse Fælles for alle elever Bilag 1: Udspecificering af grundydelser Nedenstående er en oversigt over de opgaver, som Langeland og Ærø Kommuner, jf. samarbejdsaftale om UU Sydfyn, køber af Svendborg Kommune. Nedenstående er opstillet

Læs mere

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelseskatalog Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelseskatalog 2016-17 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2016-17 Forudsætninger for at være

Læs mere

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København

Ydelsesoversigt 2014-15. Ungdommens Uddannelsesvejledning København Ydelsesoversigt 2014-15 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Beskrivelse af samarbejde og ansvar mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning København og grundskolerne 2014-15 Baggrund for samarbejdsbeskrivelsen

Læs mere

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse

Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Samarbejdsaftale mellem Folkeskolen og UU Skive 2014: Udskoling med fokus på overgang til ungdomsuddannelse Formålet med denne beskrivelse At sikre et optimalt samarbejde mellem den enkelte folkeskole

Læs mere

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1

Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 Fælles ydelseskatalog for UU Center Syd med virkning fra 2017 Bilag 1 1. Vejledning i grundskolen Målgruppe Individuel vejledning Gruppevejledning Kollektiv vejledning 4. - 6. klasse Tilbud om Undervisningsmateriale

Læs mere

Ydelseskatalog 2014/15

Ydelseskatalog 2014/15 Grundskoleområdet UU vejledere 1) Kollektiv vejledning i 7. - 9. klasse samt i 10. klasser 2) Gruppevejledning og individuel vejledning for de ikke-uddannelsesparate 3) Forberedelse og udarbejdelse af

Læs mere

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet

Uddannelsesvejlednings. årshjul og ydelseskatalog. på grundskoleområdet Uddannelsesvejlednings årshjul og ydelseskatalog på grundskoleområdet 2017-2018 Introduktion og beskrivelse af samarbejde om og ansvar for uddannelsesvejledningen Ungecenter Frederiksberg og Grundskolerne

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr P Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Jeanette Grauballe Sagsnr. 17.00.00-P00-1-17 Dato:9.2.2017 Orientering om uddannelsesvejledning i udskolingen Et af formålene med folkeskolereformen er at sikre

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen

Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen Vejledningsaktiviteter i grundskolen 2013/14 Juli 2013 Uddannelses- og erhvervsvejledning i grundskolen UU Aarhus-Samsø 2013-14 Lovgrundlag

Læs mere

Ydelseskatalog 2018/19

Ydelseskatalog 2018/19 Grundskoleområdet 1. 9. klasse skal samarbejde med skolen om faget Uddannelse og Job Skoleleder har ansvar for, at der undervises i faget Uddannelse og Job kan deltage i undervisningen 7. klasse Undervisning

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2016/2017 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 3 PARATHEDSVURDERING (* se

Læs mere

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune

Vejledningskatalog. Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningskatalog Tilbud til vejledning i Mariagerfjord kommune Vejledningstilbud til elever i 7. 10. klasse Skoleår 2015 / 2016 Tilbuddet er gældende i henhold til Partnerskabsaftalen indgået mellem

Læs mere

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på

UU s opgaver. UU Aarhus og Samsø læs mere på UU s opgaver Vejledning op til 18 år - Grundskolen ca. 10 årsværk - 15 17 årige ca. 9 årsværk Vejledning 18 24 år - ca. 6 årsværk Vejledning i Jobinfo ca. 3 årsværk Specialvejledning ca. 3 årsværk Særligt

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning Vejledning af elever og unge i - Ændringer med EUD-reformen Side 1 2 Om 1 leder 1 administrativ medarbejder 7 vejledere dækkende: vejledningen i grundskolernes 7.-10.-

Læs mere

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt

Skoleudvalget Møde den kl Side 1 af 7. Punkt Punkt 6. Orientering og Ungdommens Uddannelsesvejlednings opgaver - herunder særligt om Kombineret UngdomsUddannelse (KUU), ErhvervsGrundUddannelse (EGU) og produktionsskoler 2016-051127 Skoleforvaltningen

Læs mere

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse

Uddannelses- og erhvervsvejledning. 8. klasse Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. klasse Punkter Ny lovgivning 95% målsætningen/ungepakken Ny vægtning i vejledningen Uddannelsespligt til 18 år Uddannelsesparathed UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og

Læs mere

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg

Om UU-Aalborg. UU-Aalborg Ungdommens Uddannelsesvejledning. UU-Aalborg - Anne Froberg Om 1. Hvad er UU 2. Vore opgaver NU og rammerne herfor (Analyse): I grundskolen 15-17-årige 18-24-årige Andre opgaver 3. Nye politiske aftaler: Kontanthjælpsreform Folkeskolereform EUD reform og vejledningslov

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU

Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Samarbejdsaftale Grundskolen og UU Skoleårets aktivitetsplan Klassekonferencer UEA-undervisning UU s kollektive vejledningsaktiviteter UU s individuelle tilrettelagte vejledningsaktiviteter Introduktionskurser

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk

Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen. UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Forældremøde/-information 8. og 9. årgang 4kløverskolen UU-vejleder Ann Grethe Larsen Mobil: 2488 5673 agl@nyborg.dk Vejledning 8. og 9. klasse Vejledningsaktiviteter kommende skoleår årets gang Uddannelsesparathed

Læs mere

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform

Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelses- og vejledningsreform Erhvervsuddannelsesreformen (EUD reform) forventes vedtaget juni 2014 med virkning fra 1. juli 2014. I samme reform indgår også en vejledningsreform, som har betydning

Læs mere

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune

Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Baggrund Oplæg til håndholdt indsats i Halsnæs Kommune Byrådet i Halsnæs Kommune har i budget 2012 og 2013 årligt afsat 800.000 kr. til en særlig håndholdt indsats i forhold til elever i overgangen fra

Læs mere

Ændringer uddannelsesvejledning 2014

Ændringer uddannelsesvejledning 2014 Ændringer uddannelsesvejledning 2014 I forbindelse med skolereformen er der også kommet en ny vejledningsreform. Den er udarbejdet for at tilgodese blandt andet nævnte kriterier: - Fremrykket uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015

Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Udkast til årsplan 9. klasse gældende fra 2015 Tidspunkt Aktivitet Eventuelle bemærkninger Samarbejde - Hvem har ansvaret? August /september. Deltagelse i forældremøder. Info om Årets gang med UU. Lærerne

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG klasse SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SKOLEAFDELINGEN OG UU SILKEBORG 7. - 10. klasse Skoleåret 2018/2019 SKOLEÅRET 2018/2019 1 Introduktion Formål Samarbejdsaftalen skal medvirke til at afklare opgave- og ansvarsfordelingen

Læs mere

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats.

Beskrivelsen skal belyse, hvordan den unge kan møde en tværgående indsats i den kommunale ungeindsats. Social, Job og Sundhed Skole og Børn Sagsnr. 290007 Brevid. NOTAT: Organisering af en samlet kommunal ungeindsats Januar 2019 Indledning Processen for den fremtidige organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til. ungdomsuddannelserne Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vejledningskatalog 2014

Vejledningskatalog 2014 Vejledningskatalog 2014 Indholdsfortegnelse De nationale mål for vejledningen... 4 Basisvejledning fra 7. klasse til det 25. år... 5 Individuel vejledning op til 25 år... 6 Grundskolen... 7 Aktivitetsoversigt

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne

November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne November 2017 Ansvars- og opgavefordeling mellem UU-Vestegnen og grundskolerne : Opgave UU-Vestegnen / Kollektiv vejledning Den kollektive vejledning skal være med til at kvalificere eleverne til at kunne

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011

Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 Målsætning og kvalitetssikring for UU Vestsjælland filial Ringsted 2011 1. Mål for grundskoleindsatsen i 2011: 97 % af eleverne fra grundskolen eller 10 klasse bliver tilmeldt og påbegynder en ungdomsuddannelse

Læs mere

Statistik og status for unge årige i Ringsted Kommune

Statistik og status for unge årige i Ringsted Kommune Statistik og status for unge 15-24 årige i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 31.1.2019 R i n g s t e d K o m m u n e 1 9-0 2-2 0 1 9 Indhold Aktivitetsstatus

Læs mere

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre

Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Notat vedr. fortsættelse af studievejledningstilbud til alle i 2016 i UU-Roskilde/Lejre Roskilde Kommune afsatte i Budget 2015 1 mio. kr. i ekstraordinære midler for at sikre tilbud om studievejledning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. 30. juni 2014. Nr. 840. Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 840. Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv I medfør af 2, stk. 3, 3, stk. 6, 4, stk. 4, 5, stk. 5, 10, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om

Læs mere

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE

UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE UDDANNELSESPARAT I MARIAGERFJORD KOMMUNE PROCEDUREBESKRIVELSE - HVAD, HVEM & HVORNÅR Denne folder er et opslagsværk, hvor du kan orientere dig om opmærksomhedsområder, vurderingskriterierne, mulige tiltag

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2013 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2013 evalueret den vejledning, som de har

Læs mere

UU-Vestegnen Albertslund Ballerup Glostrup Høje Tåstrup Rødovre /

UU-Vestegnen Albertslund Ballerup Glostrup Høje Tåstrup Rødovre / Uddannelsesvejledningens opgaver & kompleksitet Uddannelsesvejledning kan betegnes som en profession, der er kendetegnet ved, at vejlederen sætter den unges kompetencer og forudsætninger i spil sammen

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år

MUFU. Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende Uddannelses- og beskæftigelsesforløb Denne information er målrettet professionelle aktører omkring unge mellem 15 og 17 år MUFU Middelfart Ungdomsskoles Forberedende

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i og 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 775 af 14/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 4. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/08383 Senere

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Lovtidende A. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Lovtidende A Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt. og 15 e i lov

Læs mere

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder

Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder Bilag 1: Samarbejdsaftale mellem lærere og UU- vejleder Processuelt arbejde med uddannelsesparathed (herunder klassekonference i 7. kl. med fokus på mulige ikke uddannelsesparate elever) Forberedelse og

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi

Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Statuspapir: Fælles indsatser i UU-Vestegnens regi Tema 1: Flere unge i erhvervsuddannelse 1.09.15 - Status: Planlagte, iværksatte og gennemførte aktiviteter UU har internt gennemført en kompetence- og

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015

Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune. Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Ungdommens Uddannelsesvejledning, Bornholms Regionskommune Målsætninger for UU Bornholm 2014/2015 Gitte Hagelskjær Svart, UngePorten 18-09-2014 UU Bornholm er en uafhængig vejledningsinstitution, som har

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen 2014. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da

Læs mere

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014.

Brugerundersøgelsen for 2014 blev gennemført i perioden 17. marts til 11. april 2014. Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2014 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse og 10. klasse (herunder specialklasse) har i april og maj 2014 evalueret den vejledning, som de

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering (UPV) Særlige forløb for ikke

Læs mere

Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017

Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017 Uddannelsesvejledning v/ Annemette Ottesen UU-vejleder Brøndbyvester Skole 2016/2017 Aftenens punkter Kort præsentation af UU Center Syd Ungdommens Uddannelsesvejledning Gældende lov herunder uddannelsespligt

Læs mere

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema +

Lærerkursus tirsdag. 27. oktober 2015. 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + Program: Lærerkursus tirsdag 27. oktober 2015 9.15 Velkommen 9.30 Ungdomsuddannelsessystemet 10.00 Uddannelsesparathedsvurdering (skema + 10.30-10.45 Pause hæftet +Tidslinje vedr. UP/IUP) 10.45 11.45 IUP/UP

Læs mere

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve

Fokus på Uddannelse Til Alle (UTA). UUV s vejledningskontor og kursuslokale, Centerholmen 18,3sal, Greve Flere unge i uddannelse og job Nyhedsbrev fra UUV Køge Bugt august 2010 Udsendes til UUV s samarbejdspartnere: Grundskoler, Ungdomsuddannelser, Produktionsskoler, Jobcentre, Skoleafdelinger, Ungdomsskoler,

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 Juni 2015 Overordnet mål/ Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse BEK nr 945 af 28/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 18/05307 Senere ændringer

Læs mere

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING

Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING Velkommen til: Information fra UU: Vejledningsprocessen Uddannelsesforberedende aktiviteter Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagens program Vejlednings processen Uddannelses paratheds vurdering (Uddannelses

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen Baggrundsspørgsmål 1. Er du: Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 10. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2017

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2017 VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2017 Nye elementer er kursiveret Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate fokus på udvikling af tiltag for de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om

Læs mere

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning

Brugerundersøgelse om. UU Vejledningen. UU Vejle. Indledning, formål og afgrænsning Brugerundersøgelse om UU Vejledningen UU Vejle 2012 Indledning, formål og afgrænsning Elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse har i marts og april 2012 evalueret den vejledning, som de har modtaget

Læs mere

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV

10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa UDDANNELSESPARATHEDSVURDERING herefter kaldet UPV 10. Aabenraa finder det vigtigt, at alle elever får de bedste betingelser for at starte og fuldføre en ungdomsuddannelse efter 10. klasse.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Greve Nord d. 23. oktober 2017

Greve Nord d. 23. oktober 2017 Greve Nord d. 23. oktober 2017 Indhold: Vejledning i grundeskolerne Uddannelse og Job Ung til Ung aftener Indsatser for ikke uddannelsesparate elever Vejledning i ungeområdet Den opsøgende vejledning Tal

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU-CENTER SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Brugerundersøgelse 2016

Brugerundersøgelse 2016 Brugerundersøgelse 216 Svar på spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen i 216 Antal besvarelser: Guldborgsund: 536 sidste år var 59 Lolland: 422 sidste år var 382 I alt: 958 sidste år

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse

Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 7, 2 d, stk. 3, 2 i, 14, stk. 1, 2. pkt., i lov om vejledning om uddannelse

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund

Samarbejdsaftale. mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund Samarbejdsaftale mellem Ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, Produktionsskolerne og UU Guldborgsund August 2017 INDLEDNING UU Guldborgsund tilstræber, at alle unge oplever, at vejlederen gør en forskel

Læs mere

Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Lovudkast om opfølgning på aftalen Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Steffen Jensen Vejledningskontoret 3392 5135 sj@uvm.dk Side 1 Forslagets opbygning Ændringer i selve lovteksterne ( er) Almindelige

Læs mere

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS

EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS EVALUERING AF DEN HÅNDHOLDTE VEJLEDNING I HALSNÆS DECEMBER 2014 1 Hvad får den håndholdte fokusunge Arbejdet i grundskolen med håndholdte/fokuselever, UUH, nov. 2014 Den håndholdte vejledning i grundskolen

Læs mere

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010

Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Oplæg til udvikling og etablering af særlige forløb for 15 17 årige unge i Egedal og Frederikssund kommuner Efteråret 2010 Med baggrund i den ny lovgivning om Vurdering af uddannelsesparathed samt Pligt

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e

UPV i Ringsted Kommune. Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted. Data udtrukket pr. 25. februar R i n g s t e d K o m m u n e UPV 2019 i Ringsted Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringsted Data udtrukket pr. 25. februar 2019 R i n g s t e d K o m m u n e 0 7-0 3-2 0 1 9 Indholdsfortegnelse Uddannelsesparathedsvurdering

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord

Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Mariagerfjord Forældreinformation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Uddannelsessystemet Erhvervsuddannelser (EUD) Uddannelsessystemet Gymnasiale uddannelser Uddannelsesparathedsvurdering Særlige forløb for ikke uddannelsesparate

Læs mere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere

Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122, Fjordkredsen, om tid og løn til vejledere Ringkøbing - Skjern Telefon 97 32 46 40 Nørregade 22 A Telefax 97 32 46 55 6950 Ringkøbing E-mail: 122@dlf.org www.dlf122.dk Ringkøbing, den 1. juli 2008 Aftale mellem UU Ringkøbing Fjord og kreds 122,

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Maj 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet i Holbæk

Læs mere

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014

UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 UU-Vestegnens Ydelseskatalog 5. udgave 1.08. 2014 Med ændringer der træder i kraft 1.08 2014 & 2015 Med angivelse af ansvars- og opgavefordeling mål, proces og evaluering Indholdsfortegnelse: Generelle

Læs mere

7. klasse: Dialogmøder med lærere, forældre og elever. 3 x 3 timers kollektiv vejledning med fokus på elevernes personlige- og sociale kompetencer.

7. klasse: Dialogmøder med lærere, forældre og elever. 3 x 3 timers kollektiv vejledning med fokus på elevernes personlige- og sociale kompetencer. Bilagsmateriale til punktet: Status på Den kommunale Ungeindsats Dette bilagsmateriale indeholder udvalgte aktuelle nøgletal, korte indsatsbeskrivelser og begrebsafklaringer, som understøtter fremlæggelsen

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015

Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Virksomhedsplan for UU-Center Sydfyn 2015 med status juni og november 2015 Vejledning især målrettet de ikke uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes

Læs mere

Elev- og uddannelseplan

Elev- og uddannelseplan Elev- og uddannelseplan Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse 2009-10 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven I 9. klasse skal du udarbejde

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010

Ikrafttræden Loven og bekendtgørelserne træder i kraft 1. august 2010 Politisk baggrund Aftalen om Flere Unge i Uddannelse og Job af 5. november 2009 mellem regeringen (V og K), DF, S og R Ungepakke 1 (praktikpladser), ungepakke 2 (UVM) og ungepakke 2 (BM) Aftale om ungeydelse

Læs mere