Code of Conduct Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Code of Conduct Guide"

Transkript

1 Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S

2 Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet. Dette vil vi opnå ved at levere innovative produkter, ydelser og merværdiskabende løsninger af høj kvalitet og samtidig udnytte ressourcerne på en bæredygtig, samfundsmæssig og miljømæssig ansvarlig måde. Som medarbejdere hos TMHE skal vi altid udvise en adfærd, som er udtryk for integritet, samt og sikre, at vi selv og TMHE opfylder kravene i alle relevante love og bestemmelser. I den forbindelse har TMHE ledelse i samarbejde med Toyota Industries Corporation udviklet Code of Conduct for TMHE, som indeholder klare angivelser og definitioner på etiske adfærd, der kræves af alle medarbejdere. TMHE vil drive forretning på fair og ærlig vis og har som mål at blive den partner inden for materialehåndtering i Europa, som nyder størst respekt og tillid. For, at vi kan nå dette mål, må hver enkelt af os være opmærksom på, at vi repræsenterer TMHE, og at vi i arbejdsrelaterede sammenhænge skal udvise en adfærd, som er TMHE værdig. Det betyder, at vi skal være ærlige, pålidelige og grundige, og at vi skal udvise god dømmekraft, når vi træffer beslutninger. Jeg beder om og forventer, at hver enkelt af TMHE s medarbejdere læser denne Code of Conduct Guide for TMHE grundigt igennem i dens helhed og handler i overensstemmelse med dens bestemmelser og dens ånd. Håkan Dahllöf President Toyota Material Handling Europe June 2008

3 Vores Mission Vi vil være den foretrukne partner for alle kunder, som søger løsninger inden for materialehåndtering - anerkendt og respekteret for vores innovative produkter og service såvel som for vores respekt for samfundet. Vi vil opbygge troværdighed og tillid hos vore kunder ved at levere produkter og ydelser af fremragende kvalitet, som skaber reel værdi i vores kunders virksomheder. Gennem en konstant søgen efter at forbedre os, vil vi indfri vore kunders, medarbejderes, aktionærers og leverandørers ønsker og forventninger til vores virksomhed. Det er vores vision at blive den førende virksomhed inden for materialehåndtering i Danmark, når det gælder kundetilfredshed og markedsandel. Vi vil være anerkendt som den der sætter standarden i markedet. Vi vil være det første valg for alle, der skal have flyttet gods. Vores Kerneværdier Den måde vi agerer i markedet og de værdier, der styrer vores adfærd, er baseret på The Toyota Way. Det er en ledelses filosofi og et sæt principper, som helt overordnet styrer vores forretningspraksis, såvel som vores adfærd i det daglige. Alle medarbejdere forventes at anvende disse værdier i deres daglige arbejde og i deres relationer til andre mennesker.

4 The Toyota Way Genshi Genbutsu Genchi Genbutsu betyder at gå direkte til kilden for at finde de oplysninger, man skal bruge til at træffe de rette beslutninger, skabe overensstemmelse og opnå mål Kaizen Kaizen betyder konstant forbedring. Ingen proces er perfekt, og derfor er der altid plads til forbedringer Udfordringer Hos Toyota bestræber vi os på at bevare en langsigtet vision og tage imod alle udfordringer med det mod og den kreativitet, der skal til, for at realisere denne vision Respekt Toyota opfordrer til personlig og professionel udvikling, skaber udviklingsmuligheder og optimerer individuelle - samt teampræstationer Teamwork Hos Toyota respekterer vi andre, vi bestræber os på at forstå andre, påtager os ansvar og gør, hvad vi kan, for at skabe gensidig tillid

5 Vejledning Hvem gælder Code of Conduct for i TMHDK? Code of Conduct for TMHDK gælder for alle virksomheder, der arbejder under TMHDK s ledelse, og deres medarbejdere. Code of conduct for TMHDK gælder også for entreprenører og rådgivere, der engageres af TMHDK. Hvordan skal Code of Conduct for TMHDK anvendes? Som medarbejder hos TMHDK forventes det, at du læser og forstår Code of Conduct for TMHDK, således at du altid kan handle i overensstemmelse med dens krav. Alle ledere hos TMHDK har pligt til at sikre, at Code of Conduct for TMHDK implementeres og følges, og til at fremme en koncernkultur, som er i overensstemmelse med såvel Code of Conducts bestemmelser såvel som dens ånd. Hvem skal man henvende sig til, for at få yderligere oplysninger vedrørende Code of Conduct for TMHDK? Når TMHDK s medarbejdere har brug for afklaring eller yderligere oplysninger vedrørende Code of conduct for TMHDK, eller hvis de er i tvivl om en eller anden adfærd eller praksis, skal de søge råd og vejledning hos deres nærmeste foresatte, den ansvarlige funktionsleder, den lokale ledelse eller virksomhedens Compliance Officer. Brud på Code of Conduct for TMHDK vil blive behandlet af TMHDK på passende vis og kan medføre disciplinære sanktioner. Forpligtelse til at overholde Code of Conduct for TMHDK Inden for TMHDK anser vi et brud på Code of Conducts adfærdkodeks for TM- HDK for at være en alvorlig sag. Som medarbejder hos TMHDK indvilger du i at rette dig efter og opfylde de krav, der er fastsat i Code of Conduct for TMHE og at følge de regler, og der gælder for dit job.

6 TMHDK og os TMHDK ønsker at forbedre sine forretningsmæssige resultater med henblik på fortsat at kunne tilbyde beskæftigelse og fair samt stabile arbejdsforhold. Samtidig forsøger TMHDK at skabe et harmonisk og stimulerende arbejdsmiljø. Til gengæld bestræber vi som medarbejdere os på at udvise integritet i udførelsen af vores arbejdsopgaver. Ved at udnytte vores evner fuldt ud og samarbejde med andre søger vi at forbedre TMHDK s forretningsmæssige resultater. Respekt for menneskerettighederne Vi respekterer menneskerettighederne og diskriminerer ikke på grund af race, køn, etnisk baggrund, alder, religiøs eller seksuel orientering, fysiske handicaps, ægteskabelig stilling eller forældreforhold. Chikane eller intimidering på arbejdspladsen vil ikke blive tolereret. TMHDK respekterer for eksempel menneskerettighedskonventionerne, vedrørende afskaffelse af børnearbejde samt tvangs- og pligtarbejde, såvel som konventionerne vedrørende afskaffelse af diskriminering med hensyn til beskæftigelse og erhverv, og vi respekterer foreningsfriheden og den kollektive forhandlingsret. Opnåelse og bevarelse af et sundt arbejdsmiljø TMHDK bestræber sig på at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle sine medarbejdere. Hvis der opstår et problem eller sker et uheld, vil vi foretage det fornødne og gennemføre en grundig undersøgelse for at finde de eventuelle årsager, således at vi kan træffe foranstaltninger til at forhindre, at det gentager sig. At indtage eller at være påvirket af narkotika og/eller alkohol i arbejdstiden er absolut forbudt.

7 Eksterne aktiviteter Vi fokuserer på vores arbejde og udviser integritet i udførelsen af vores opgaver. Mens vi er ansat i TMHDK, må vi ikke tage anden beskæftigelse uden forudgående tilladelse eller erhverve interesser eller deltage i aktiviteter uden for TMHDK, som vil kunne skade TMHDK s rygte eller integritet. Forbedring af effektivitet og kvalifikationer Vi bestræber os på at tænke innovativt, konstant gennemføre forbedringer, og vi ønsker at forbedre vores effektivitet. Vi arbejder desuden konstant med personlig vækst og forbedring af vores faglige dygtighed, ved hjælp af uddannelse og alle andre hensigtsmæssige metoder. Personlig vækst har mange aspekter og kan have forskellige betydninger for forskellige mennesker, men hos TMHDK indgår elementer som forøgelse af erfaring og viden samt evnen til at påtage sig nye ansvarsområder.

8 Vores Aktiviteter i TMHDK TMHDK stræber efter at levere produkter og ydelser af høj kvalitet og merværdiskabende løsninger, der imødekommer kundernes behov. TMHDK søger desuden at opretholde en høj standard for sundhed, sikkerhed og miljøstyring og sætter sig ambitiøse mål for alle sine aktiviteter, herunder forskning og udvikling, indkøb, produktion, distribution, salg og ydelser. Det betyder, at TMHDK som virksomhed føler sig forpligtet til at handle som en god borger og respektere reglerne i de samfund, som vi arbejder i. TMHDK ønsker desuden at beskytte sine aktiver og forretningshemmeligheder. Overholdelse af love og bestemmelser Vi vil overholde alle relevante love og bestemmelser i det område, som er relevant for TMHDK, og hvor vi arbejder. Det er vores ansvar at kende de love, der gælder for os i enhver forretningssituation, herunder konkurrencelovgivning og miljølovgivning. Det er vores ansvar i arbejdsrelaterede og andre situationer at udvise en adfærd, som ikke sætter TMHDK i et dårligt lys eller rummer risiko for, at TMHDK s rygte påvirkes i negativ retning. Overholdelse af TMHDK s politikker og interne direktiver Vi skal efterleve alle TMHDK-ledelsens til enhver tid gældende politikker eller interne direktiver.

9 Forvaltning og anvendelse af aktiver og fortrolige oplysninger TMHDK ejer mange forskellige materielle og immaterielle aktiver (herunder den intellektuelle ejendomsret til for eksempel patenter og design), som er værdifulde og af afgørende betydning for en vellykket drift af TMHDK s forretning. For at TMHDK kan anvende sådanne aktiver effektivt i sine forretningsaktiviteter, skal vi forvalte dets aktiver med den fornødne omhu og professionalisme. Det betyder, at følgende direktiver er gældende inden for TMHDK: Beskyttelse af TMHDK s intellektuelle ejendomsret og andre immaterielle aktiver Vi skal til stadighed beskytte TMHDK s intellektuelle ejendomsret mod enhver krænkelse. Det gælder enhver intellektuel ejendomsret og alle andre immaterielle aktiver, som er direkte eller indirekte skabt af eller for TMHDK.. Beskyttelse af TMHDK s fortrolige oplysninger, forretningshemmeligheder og know-how TMHDK s forretningshemmeligheder og andre fortrolige oplysninger samt knowhow må ikke oplyses til andre end dem, der er bemyndiget til at anvende disse. Vi skal overholde TMHDK s regler for brug af fortrolige og følsomme oplysninger, og vi skal gøre vores yderste for at undgå offentliggørelse eller sivning af forretningshemmeligheder. Heller ikke efter ophør af vores ansættelse (uanset af hvilken grund) eller afslutning af vores opgave i TMHDK er det tilladt, at vi afgiver fortrolige oplysninger, som vi måtte have fået kendskab til under ansættelsen eller udførelsen af vores opgave hos TMHDK. TMHE s Retningslinjer vedrørende fortrolighed (tilgængelige på TMHE s intranet) indeholder detaljerede retningslinjer for omgang med oplysninger og data af fortrolig eller forretningsmæssigt følsom art. Forbud mod insiderhandel Vi har forbud mod at handle en virksomheds aktier eller andre værdipapirer under anvendelse af oplysninger, som ikke er offentligt tilgængelige, men som vi har fået kendskab til i forbindelse med vores forretningsaktiviteter i TMHDK (insiderhandel). Vi skal forstå, at insiderhandel er en forbrydelse i de fleste lande og nedbryder den gensidige tillid mellem virksomheder, investorer og samarbejdspartnere.

10 Beskyttelse af personlige oplysninger Vi skal behandle personlige data med den nødvendige omhu og i overensstemmelse med relevante love og bestemmelser. Vi må kun indhente og opbevare personlige oplysninger om kunder og samarbejdspartnere ved hjælp af lovlige metoder og skal omhyggeligt forvalte og beskytte sådanne oplysninger, som vi kun må anvende efter hensigten.. Brug af faciliteter til forretningskommunikation Telefon, , internet og andre kommunikationsfaciliteter, som stilles til rådighed af TMHDK, skal anvendes til forretningsformål og med omhu. TMHDK s IT-politik for slutbrugere (tilgængelig på TMHDK s intranet) indeholder detaljerede regler for omgang med , internet, IT- og telekommunikationssystemer, hardware, software og anvendelse af adgangskoder på arbejdspladsen. Regnskab og rapportering TMHDK skal vedligeholde nøjagtig og pålidelig økonomisk dokumentation. Alle økonomiske og andre rapporter skal redegøre præcist for TMHDK s forretningstransaktioner.

11 Omgang med leverandører, kunder og andre Tredjeparter TMHDK stræber efter at være den foretrukne partner for alle kunder, som søger løsninger inden for materialehåndtering samt at være almindeligt anerkendt for vores innovative produkter og ydelser såvel som for vores respekt for samfundet. TMHDK ønsker at opbygge tillid og tryghed hos kunderne ved at levere produkter og ydelser af fremragende kvalitet, som skaber merværdi for deres virksomheder. Kontrakter og andre forpligtelser TMHDK går ind for det princip, at aftaler og andre forpligtelser skal overholdes, og skal bestræbe sig på at efterleve det. God forretningsskik TMHDK skal deltage i hæderlige transaktioner og er forpligtet til at overholde reglerne for fair konkurrence. Interessekonflikt Personlige relationer til leverandører, kunder og andre tredjeparter kan medføre, at der opstår en - virkelig eller tilsyneladende - interessekonflikt. Vi bør derfor til enhver tid sikre, at vi forbliver uafhængige af enhver tredjepart, som vi har et kontraktligt forhold til (og at det er tydeligt, at det forholder sig sådan).

12 Krav om og modtagelse af fordele En interessekonflikt kan opstå, når en TMHDK-medarbejder får tilbudt gaver, mad og husly eller andre fordele, som kunne påvirke hans/hendes dømmekraft med hensyn til forretningstransaktioner som for eksempel afgivelse af ordrer og indgåelse af kontrakter. Ingen TMHDK-medarbejder må direkte eller indirekte kræve eller tage imod nogen form for uberettigede gaver eller andre uberettigede fordele fra nogen leverandør, kunde eller anden tredjepart (herunder offentlige institutioner, myndigheder og lignende organer) i forbindelse med forretningstransaktioner eller ved andre lejligheder. Tilbud om og tildeling af fordele TMHDK konkurrerer ved at tilbyde produkter, ydelser og merværdiskabende løsninger af høj kvalitet. Ingen TMHDK-medarbejder må direkte eller indirekte tilbyde eller tildele nogen form for uberettigede gaver eller andre uberettigede fordele til leverandører, kunder eller andre tredjeparter (herunder offentlige institutioner, myndigheder og lignende organer) eller deres repræsentanter i forbindelse med forretningstransaktioner eller ved andre lejligheder. TMHDK-medarbejdere må ikke deltage i transaktioner, som svarer til udbyttedeling, eller ulovlige politiske donationer til regeringer og regerings- eller politiske organisationer og deres repræsentanter.

13 TMHDK og Samfundet TMHDK opretholder en tæt tilknytning til de samfund, som vi arbejder i, og bestræber os altid på som koncern at handle som en god borger. TMHDK bestræber sig på at kommunikere åbent og ærligt med interessenterne og deltager i aktiviteter, der bidrager til en bæredygtig udvikling af lokalsamfund og samfundet som helhed. Miljøbevarelse TMHDK tror på, at økonomisk vækst og bevarelse af det naturlige miljø er forenelige størrelser. TMHDK bestræber sig på at tilbyde produkter, ydelser og merværdiskabende løsninger, som er rene, sikre og af høj kvalitet. På produktudviklingsstadiet skal TMHE bestræbe sig på at udvikle produkter, som vil bidrage til at reducere udstødnings- og støjemissioner og forbedre energi-udnyttelsen og genvindingsprocenten. På produktions- og distributionsstadiet skal TMHE bestræbe sig på at reducere energiforbrug og anvendelse af skadelige kemikalier samt reducere affald og emissioner og således bidrage til at mindske den negative påvirkning af miljøet. Forholdet til lokalsamfundene TMHDK bestræber sig på at forbedre sit rygte og vinde lokalsamfundenes tillid ved at deltage i lokale begivenheder og programmer. Koncernkommunikation Vi skal være opmærksomme på, at hver enkelt af os som TMHDK-medarbejdere har en public relations-rolle at udfylde. Vi skal derfor udvise en adfærd, der understøtter samfundets tillid til TMHDK ved at give korrekte oplysninger. TMHDK er en del af Toyota Industries Corporation. Ukorrekte eller negative oplysninger kan påvirke Toyota Industries Corporation som børsnoteret virksomhed. Vi skal følge TMHE s politik for koncernkommunikation. Kun medlemmer af TMHDK s seniorledelse må udtale sig på vegne af TMHDK.

14 Behandling af brud på Code of Conduct for TMHDK Visse forseelser (med hensyn til adfærd eller praksis), der begås af en TMHDK-medarbejder, kan udgøre brud på Code of conduct for TMHDK. Hvordan skal en forseelse rapporteres til TMHDK? Når TMHDK-medarbejdere har brug for klarlæggelse eller yderligere oplysninger vedrørende Code of conduct for TMHDK, eller hvis de er i tvivl med hensyn til visse former for adfærd og praksis, skal de søge råd og vejledning hos deres nærmeste foresatte, den ansvarlige funktionsleder, den lokale ledelse eller hos virksomhedens Compliance Officer. Falsk eller ondskabsfuld rapportering Enhver rapportering, som foretages af en medarbejder, og som viser sig at skyldes ondskabsfuldhed, eller som den person, der foretager indberetningen, ved er falsk, vil blive betragtet som en alvorlig forseelse. Derudover kan i sådanne tilfælde identiteten af den person, som har foretaget den ondskabsfulde rapportering, oplyses på anmodning fra den eller de personer, der har været offer for en sådan ondskabsfuld påstand. TMHDK s undersøgelses- og beslutningsproces Rapportering af faktiske eller formodede forseelser vil altid blive taget alvorligt af TMHDK s ledelse. Sådanne rapporterede faktiske eller formodede forseelser vil blive grundigt og upartisk undersøgt og behandlet på passende vis. Efter verificering kan alvorlige forseelser medføre disciplinære sanktioner i overensstemmelse med arbejdsrettens bestemmelser over for den medarbejder, som har gjort sig skyldig i forseelsen. Undersøgelses- og beslutningsprocessen er beskrevet under HR på TMHDK s intranet.

15 Beskyttelse mod straf eller diskriminering af den TMHDKmedarbejder, har rapporteret forseelsen I nogle tilfælde kan der være en tendens til, at TMHDK-medarbejdere ignorerer forseelser, som de har været vidne til, eller at de afskrækkes fra at rapportere forseelser af frygt for at blive betragtet som illoyale eller blive diskrimineret eller straffet. TMHDK s ledelse har forståelse for en sådan frygt: TMHDK vil ikke foretage nogen disciplinær sanktion mod eller straffe nogen, som har rapporteret alvorlige og ægte bekymringer eller mistanker angående alvorlige forseelser, som påstås begået af en eller flere andre TMHDK-medarbejdere; og TMHDK vil ikke tolerere noget forsøg fra nogen TMHDK-medarbejders side på at straffe (under nogen form), chikanere, diskriminere, forfordele eller på anden måde ramme nogen anden person, som har rapporteret alvorlige og ægte bekymringer eller mistanker vedrørende en tilsyneladende forseelse til TMHDK. Fortrolig behandling af de rapporterede oplysninger og den rapporterende persons identitet TMHDK vil behandle enhver rapport, dens indhold og den rapporterende TM- HDK-medarbejders identitet fortroligt. TMHDK vil kun afgive sådanne oplysninger til den eller de personer i TMHDK, som er ansvarlig(e) for rapportering, undersøgelses- og beslutningsproces (som beskrevet på TMHDK s intranet) og da kun i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre processen.

16 Definitioner Nedenstående betegnelser er anvendt i Code of conduct for TMHDK med den angivne betydning: TMHE betyder al virksomhed, som beskæftiger sig med materialehåndtering og support til materialehåndtering, er beliggende inden for TMHE s område og er ejet eller kontrolleret direkte eller indirekte af Toyota Industries Corporation. TMHDK betyder al virksomhed, som beskæftiger sig med materialehåndtering og support til materialehåndtering, er beliggende inden for TMHDK s område og er ejet eller kontrolleret direkte eller indirekte af Toyota Industries Corporation. TMHDK s ledelse betyder direktionen i Toyota Material Handling Danmark. TMHDK s Compliance Officer betyder den funktionær, der er af TMHDK s ledelse har fået til opgave at gennemføre Code of conduct for TMHDK i TMHDK. TMHDK-medarbejder betyder enhver, der permanent eller midlertidigt er ansat i TMHDK.

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler

Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Generel beskrivelse af Odsherred Kommunes sociale klausuler Økonomiudvalget besluttede d. 19. marts 2013, at sociale klausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens udbud og indkøb efter nærmere angivne

Læs mere

Principles for Business Danish Translation

Principles for Business Danish Translation Principles for Business Danish Translation Introduktion Medlemmerne af Caux Round Table tror på, at erhvervsfolk på verdensplan bør spille en vigtig rolle i forbedring af de økonomiske og sociale forhold.

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Brev fra ledelsen For Caverion er det vigtigt at udvikle forretningen på lang sigt. Vi skal ikke tjene penge for enhver pris. I stedet tror vi på, at vores succes afhænger

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Indhold. Code of Conduct

Indhold. Code of Conduct Indhold Information fra vores koncernchef... 3 1 Indledning... 4 2 Vores arbejdsfællesskab... 5 2.1 Menneskerettigheder... 5 2.2 Arbejdsvilkår... 5 2.3 Medarbejdernes sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø...

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1

Brdr. Møller A/S - Grundloven. Side 1 Side 1 Side 2 > Vores grundlov Hos Brdr. Møller A/S har vi formuleret en grundlov, der indeholder de helt basale værdier, som vi gerne vil være kendt for, og som vi ubetinget forudsætter som grundlaget

Læs mere

CSR POLITIK OKTOBER 2013

CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR POLITIK OKTOBER 2013 CSR-politik for Danish Crown koncernen Denne politik er vedtaget med henblik på at sikre, at Danish Crown lever op til internationalt anerkendte principper for virksomheders samfundsansvar,

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016

Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S. Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 1 Samfundsansvar (CSR) i NK-Forsyning A/S Behandlet på bestyrelsesmødet den 25. november 2016 Baggrund Samfundsansvar eller som det hedder på engelsk - Corporate Social Responsibility (CSR) er betegnelsen

Læs mere

ESSILOR PRINCIPPER. Vores principper stammer fra nogle af Essilors definerende egenskaber:

ESSILOR PRINCIPPER. Vores principper stammer fra nogle af Essilors definerende egenskaber: ESSILOR PRINCIPPER I vort professionelle liv deler vi alle Essilors ansvar og omdømme. Derfor skal vi kende og overholde de principper, som gælder for alle. Det betyder, at vi skal forstå og dele de værdier,

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere