FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084. Tilsigtet anvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084. Tilsigtet anvendelse"

Transkript

1 FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Medfølgende reagens Til in vitro-diagnostisk brug. FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α, Clone EP1, Ready-to-Use (Dako Omnis), er beregnet til brug ved immunhistokemi med visualiseringssættet EnVision FLEX+ visualiseringssystemet sammen med Dako Omnis-instrumentet til semi-kvantitativ påvisning af human østrogenreceptor i formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit af humane brystkarcinomer. Dette antistof binder østrogenreceptor α-positive celler og er nyttigt ved vurdering af status for østrogenreceptor i humane brystkarcinomer. Den kliniske fortolkning af enhver farvning eller mangel på samme skal suppleres med morfologiske undersøgelser med anvendelse af korrekte kontroller og evalueres i relation til patientens kliniske forhistorie og andre diagnostiske analyser udført af en certificeret patolog. Dette antistof er beregnet til at blive anvendt efter den primære diagnose af tumor er foretaget ved konventionel histopatologi ved hjælp af ikke-immunologiske farvninger. ER α. Steroidreceptorer udviser en høj affinitet og specificitet over for deres ligander. Den humane østrogenreceptor (ER) er et dimert protein på 65 kda, der primært findes på cellekernernes membran, og som tilhører en klasse af transagerende proteiner, der stimulerer transkription ved at binde sig til specifikke DNA-elementer, der også kendes som hormonresponselementer. Ved at binde østrogen induceres ER til at stimulere gentranskription, hvorfor den også er kendt som en inducerbar enhancer-faktor (1, 2). Tidligere undersøgelser har vist, at ER-status er positivt korreleret med ubehandlet resultat (dvs. prognostisk for veldifferentieret invasiv brystkræft) og med respons over for antihormonel behandling, f.eks. tamoxifen (2). Østrogener har vist sig fortrinsvis at koncentrere sig i østrogenmålorganerne i dyr og i human brystkræft, og det er veldokumenteret, at østrogenernes mitogene effekt medieres af ER. Undersøgelser af de biologiske mekanismer bag væksten af brystkræft har vist, at væksthastigheden afhænger af tilstedeværelsen af østrogen eller progesteron eller begge i de fleste tilfælde af brystkræft (2). Derfor betragtes østrogenreceptorstatus i brystkarcinomer for at være en valideret prognostisk og prædiktiv faktor for håndteringen af patienter i antihormonel behandling (2-4). Som en hjælp til behandling af brystkræft anbefaler American Society of Clinical Oncology og College of American Pathologists (ASCO/CAP) i sine retningslinjer, at alle invasive brystkarcinomer og recidivtilfælde testes for ER-receptorstatus med en valideret ER-immunhistokemianalyse (3) såsom ER/PR pharmdx-sættet. Bestemmelse af østrogenreceptorstatus i brystkarcinomer ved hjælp af anti-erα, Clone EP1 har vist med ER-komponenten i det validerede ER/PR pharmdx-sæt (5). Se Dakos General Instructions for Immunohistochemical Staining (Generelle instruktioner vedrørende immunhistokemisk farvning) eller visualiseringssystemets vejledning om IHC-procedurer. Brugsklart monoklonalt kaninantistof leveres i væskeform i en buffer, der indeholder stabiliserende protein og 0,015 mol/l natriumazid. Klon: EP1. Isotype: Kanin IgG. Immunogen Rekombinant protein svarende til ER α-aminosyrer Specificitet Forholdsregler I Western-blotting af MCF7-cellelysater mærker antistoffet et større bånd på ca. 67 kda, svarende til den forventede molekylvægt for ER α. Der blev ikke observeret krydsreaktivitet med ER β. 1. Til in vitro-diagnostisk brug 2. Må kun anvendes af uddannet personale. 3. Dette produkt indeholder natriumazid (NaN 3), et kemikalie, som er meget giftigt i ren form. Selvom koncentrationen i produktet ikke er klassificeret som farlig, kan natriumazid reagere med bly og kobber og danne meget eksplosive ophobninger af metalazider. Efter bortskaffelse skylles med rigelige mængder vand for at hindre ophobning af metalazid i afløb. 4. Som med alle produkter, der er afledt fra biologiske kilder, bør der iagttages korrekte håndteringsprocedurer. 5. Brug passende personlige værnemidler for at undgå, at materialet kommer i kontakt med øjne og hud. 6. Ubrugt opløsning skal bortskaffes i henhold til lokal, national og EU-retlig lovgivning. ( ) P04398DK_02_GA084/ s. 1/5

2 Opbevaring Oversigt over farvningsprotokol* Klargøring af præparater Farvningsprocedure Kvalitetskontrol Opbevares ved 2-8 C. Låget skal være lukket under opbevaring. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er trykt på flasken. Holdbarhed i instrumentet er 80 timer. Antal dage i instrumentet spores af Dako Omnis-softwaren. Hvis reagenserne opbevares under andre forhold end de specificerede, skal forholdene verificeres af brugeren. Der er ingen synlige tegn på, at produktet kan være ustabilt. Der bør derfor køres positive og negative kontroller samtidigt med patientpræparater. Kontakt teknisk support hos Dako, hvis der observeres uventet farvning, som ikke kan forklares med variationer i laboratorieprocedurer, og der er mistanke om et problem med antistoffet. Trin Reagens Protokol Afparaffinering Clearify (kode GC810) Standard Forbehandling EnVision FLEX, High ph (kode GV804) 30 min. varmeinduceret epitop-retrieval Primært antistof Ready-to-Use (kode GA084) 10 min. inkubation Negative Control FLEX Negative Control, Rabbit (kode GA600) 10 min. inkubation Reagent** Visualisering EnVision FLEX (kode GV800) Blok: 3 min.; Polymer: 20 min.; Kromogen: 5 min. Kontrastfarve Hematoxylin (kode GC808) 3 min. inkubation Montering Ikke-vandig permanent montering påkrævet Dehydrering, rensning og montering skal udføres efter udtagning Kvalitetskontrol Væv Farvningsmønster Kontrolvæv Brystkarcinom eller benign cervix Nukleær farvning * Brugeren skal altid læse indlægssedlen til de anvendte reagenser og læse i brugervejledningerne til Dako Omnis for at få detaljerede oplysninger. ** Farvningstrinnene og inkubationstiderne for det negative kontrolreagens bør være identiske med dem for Human Estrogen Receptor α, Clone EP1 (GA084). Hvis du vil oprette en brugerdefineret protokol ud fra ER EP1-protokollen, henvises til den avancerede brugervejledning til Dako Omnis. Paraffinsnit: Antistoffet kan anvendes til mærkning af formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit. Vævspræparaterne skal skæres i snit med en tykkelse på 4 µm. Det tilrådes at anvende FLEX IHC Microscope Slides, kode K8020, så vævssnittene hænger bedre fast på objektglassene. Afparaffinering, target retrieval, immunhistokemisk farvning og kontrastfarvning udføres på Dako Omnis. Farvningstrinnene og inkubationstiderne er forprogrammeret i softwaren til Dako Omnis. Hvis protokollen ikke er tilgængelig i Dako Omnis-systemet, kan den downloades fra Dako Omnis Protocol Update (Opdatering af Dako Omnis-protokol) på Se den grundlæggende brugervejledning til Dako Omnis for detaljerede anvisninger om isætning af objektglas og reagenser. Dako Omnis sikrer, at vævssnittene ikke udtørrer under forbehandlingen eller under den efterfølgende immunhistokemiske farvningsprocedure. Forbehandling: Afparaffinering af FFPE-vævssnit udføres ved hjælp af Clearify, kode GC810. Target retrieval med varmeinduceret epitop-retrieval (HIER) vha. fortyndet EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) (Dako Omnis), kode GV804, anbefales. Visualisering: Det anbefalede visualiseringssystem er EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis), kode GV800. Kontrastfarvning: Den anbefalede kontrastfarve er Hematoxylin (Dako Omnis), kode GC808. Montering: Efter farvning på Dako Omnis skal snittene dehydreres, renses og monteres ved hjælp af en metode med permanent montering. Positivt kontrolvæv: Der skal udføres positive og negative kontroller samtidigt ved hjælp af den samme protokol som patientprøverne. Brystkarcinomvæv med neoplastiske celler, som viser en svag til moderat farvningsreaktion, anbefales som positivt kontrolvæv. Som alternativ kan der anvendes benign cervix. Undersøgelser af formalinfikseret, paraffinindstøbt cervix har vist cykliske variationer i østrogenreceptorekspression (6). Cellerne/strukturerne skal vise reaktionsmønstre som beskrevet for dette væv i afsnittet "Resultatkendetegn", tabel 1. Det anbefalede negative kontrolreagens er FLEX Universal Negative Control, Rabbit (Dako Omnis), kode GA600. Positivt kontrolvæv skal fikseres, behandles og indstøbes på samme måde som patientprøverne. Positive vævskontroller kan være tegn på, at de korrekte vævsklargøringsprocedurer og farvningsprotokoller anvendes. Der skal medtages én prøve med positivt kontrolvæv i hver farvningskørsel. Hvis de positive vævskontroller ikke udviser en passende, positiv farvning, skal resultaterne fra de analyserede patientpræparater betragtes som ugyldige, og analysen skal gentages. I retningslinjerne fra ASCO/CAP foreslås det, at det eksterne positive kontrolvæv placeres på samme objektglas (ekstern kontrol på objektglas) som patientvævet (3). Negativt kontrolvæv: Colonepitel anbefales som negativt kontrolvæv. Endotel i vævsnit fra cervix eller brystkarcinom kan også anvendes. Således kan endotel i væv fra brystkarcinom og cervix, anvendt som positivt kontrolvæv, anvendes som negativt kontrol væv. Forskellige celletyper, der findes i de fleste vævssnit, kan bruges som interne, negative kontrolsteder. De interne negative kontrolsteder skal verificeres af brugeren. Cellerne/strukturerne skal vise reaktionsmønstre som beskrevet for dette væv i afsnittet "Resultatkendetegn", tabel 1. Negative kontrolvæv skal fikseres, behandles og indstøbes på samme måde som patientprøverne. Medtag et enkelt negativt kontrolvæv i hver farvningskørsel for at verificere specificiteten af det primære antistof og angive uønsket krydsreaktivitet til celler/cellebestanddele. Hvis det negative kontrolvæv udviser specifik farvning, skal resultaterne fra patientpræparaterne betragtes som ugyldige, og analysen skal gentages. Negativt kontrolreagens: Det anbefalede negative kontrolreagens er FLEX Universal Negative Control, Rabbit (Dako Omnis), kode GA600. Brug det medfølgende negative kontrolreagens i stedet for det primære antistof på et vævssnit af hvert patientpræparat med henblik på at evaluere non-specifik farvning og muliggøre en bedre fortolkning af specifik farvning på antigenstedet. Der skal køres negativt kontrolreagens samtidigt ved hjælp af den samme protokol som patientprøverne. ( ) P04398DK_02_GA084/ s. 2/5

3 Fortolkning af farvning Produktspecifik begrænsning Resultatkendetegn Det cellulære farvningsmønster er nukleært. Cytoplasmisk mærkning, hvis det observeres, skal anses for at være ikke-specifik. Et positivt resultat defineres som nukleær farvning i 1% af tumorcellerne (7). Dette stemmer overens med ASCO/CAP's anbefalede afskæringsværdi på 1% af positive tumorceller ved positiv vurdering (3). 1. Falsk negative resultater kan skyldes nedbrydning af antigenet i vævene med tiden. Præparaterne skal farves inden 2 måneder efter monteringen af vævene på objektglas, når de opbevares ved stuetemperatur (8). 2. Stromale celler kan udvise positiv farvning med antistoffet FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 og må ikke fortolkes eller tælles som ER-farvede tumorceller. 3. For at opnå optimale og reproducerbare resultater kræver ER-proteinet target-retrieval, når vævene fikseres (neutralt bufferet formalin) og paraffinindstøbes rutinemæssigt. 4. Brug af FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human ER α, Clone EP1 på væv med andre fiksativer end formalin er ikke blevet valideret. Normalt væv: Tabel 1 indeholder en oversigt over Monoclonal Rabbit Anti-Human ER α, Clone EP1- immunreaktivitet på det anbefalede panel af normale væv. Alle væv blev formalinfikseret og paraffinindstøbt samt farvet på Dako Omnis i henhold til vejledningen på indlægssedlen. Der blev ikke observeret cytoplasmisk farvning i nogen af vævene. Der blev af og til observeret svag, non-specifik baggrundsfarvning i spytkirtlen (1/3), perifer nerve (1/3) og tyndtarmen (1/3). Tabel 1: Oversigt over reaktivitet i normalt væv (8) Vævstype Positiv farvning af (antal analyserede) vævselementer Vævstype (antal analyserede) Positiv farvning af vævselementer Binyre (3) 0/3 Nerve, perifert (3) 0/3 Bryst (3) 3/3 epitelceller (<5-80%) Nyre (3) 0/3 Cerebellum (3) 0/3 Oesophagus (3) 0/3 Cerebrum (3) 0/3 Ovarie (3) 3/3 stromale celler (10-25%) 1/3 epitelceller (50%) Cervix (3) 3/3 epitelceller (15->80%) Pancreas (3) 1/3 stromale celler (<5%) 3/3 stromale celler (50-80%) Colon (3) 0/3 Placenta (3) 0/3 Endometrium (3) 3/3 epitelceller (>80->90%) 2/3 stromale celler (>90%) 2/3 muskelceller (>90%) Prostata (3) 3/3 epitelceller (<5-10%) Hjerte (3) 0/3 Rygmarv (3) 0/3 Hud (3) 1/3 epitelceller (5%) Salpinx (3) 3/3 epitelceller (80-90%) 3/3 stromale celler (60-90%) Hypofysen (3) 3/3 hypofyseceller (510%) Spytkirtel (3) 0/3 Knoglemarv (3) 0/3 Testis (3) 0/3 Lever (3) 0/3 Thyroidea (3) 0/3 Lunge (3) 0/3 Tonsil (3) 1/3 epitelceller (1%) Lymfeknude (3) 0/3 Tyndtarm (3) 0/3 Mavesæk (3) 0/3 Urinblære (3) 1/3 epitelceller (5%) 1/3 stromale celler (5%) Milt (3) 0/3 Urinleder (3) 0/3 Muskel, skelet (3) 0/3 Uterus (3) 3/3 epitelceller (25-100%) 3/3 stromale celler (25->90%) 3/3 muskelceller (15->90%) Unormalt væv: Sammenlignende undersøgelser af Anti-ER α, Clone EP1 og Anti-ER α, Clone SP1 og ERkomponenten i ER/PR pharmdx-sættet (cocktail af monoklonalt museantistof klon 1D5 og ER-2-123) har vist en høj grad af (~95%) mellem Clone EP1, Clone SP1 og ER-komponenten i ER/PR pharmdxsættet (5). For Clone EP1 og Clone SP1Et blev der anvendt et cut-off-punkt på mere end 1% positive celler til at bestemme positiv/negativ status. For ER-komponenten i ER/PR pharmdx-sættet var cut-off-punktet for positivitet i med Allred-scoren (5). Metodesammenligning (9): Analyse med Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α, Clone EP1, Readyto-Use (Dako Omnis), kode GA084, blev udført med EnVision FLEX på Dako Omnis-platformen og scoret i henhold til retningslinjerne fra ASCO/CAP ( 1% cut-off) (3). Analyse med Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α, Clone EP1, Ready-to-Use (Link), kode IR084, blev udført med EnVision FLEX på Autostainer Link 48-platformen og scoret i henhold til retningslinjerne fra ASCO/CAP (3). Metodesammenligningsdata vises i tabel 2. Når ASCO/CAP's retningslinjer for scoring blev anvendt, var Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α, Clone EP1, Ready-to-Use (Dako Omnis), kode GA084, i høj grad overensstemmende med Monoclonal Rabbit Anti- Human Estrogen Receptor α, Clone EP1, Ready-to-Use (Link), kode IR084, og viste værdier for positiv, negativ og samlet på hhv. 100%, 91,9% og 95,8%. ( ) P04398DK_02_GA084/ s. 3/5

4 Tabel 2: Overensstemmelse mellem Anti-ER α, Clone EP1 (Dako Omnis), kode GA084 og Anti-ER α, Clone EP1 (Link), kode IR084 Anti-ER α, Clone EP1 (Link), kode IR084 Positiv Negativ I alt Positiv Negativ Anti-ER α, Clone EP1 (Dako Omnis), kode GA084 I alt Procentdel positiv = 114/114 = 100% (95% LL CI 1 : 96,7) Procentdel negativ = 114/124 = 91,9% (95% LL CI 1 : 85,8) Procentdel samlet = 228/238 = 95,8% (95% LL CI 1 : 92,4) Reproducerbarhed mellem kørsler, laboratorier og observatører (10): Analyse for reproducerbarhed af Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α, Clone EP1 blev udført på tre analyselaboratorier på fem ikke på hinanden følgende dage med 20 unikke brystkræftpræparater og scoret i henhold til retningslinjerne fra ASCO/CAP ( 1% cut-off) (3), i alt 300 evalueringer. Analysens med hensyn til procentdelen af samlet reproducerbarhed mellem kørsler var 97,5% (95% LL CI 1 : 94,7). I tabel 3 vises analysens reproducerbarhed mellem laboratorier. Den positive, negative og samlede procentdel af på hhv. 91,7%, 98,2% og 94,3%, understøtter de meget reproducerbare resultater for ER, Clone EP1-analysen, når den anvendes til at fastlægge status for ER i et klinisk miljø. Tabel 3: Reproducerbarhed mellem laboratorier Procentdel samlet Procentdel positiv Procentdel negativ Reproducerbarhed mellem tre laboratorier 94,3% 91,7% 98,2% Procentdel positiv = 91,7% (95% LL CI 1 : 86,5) Procentdel negativ = 98,2% (95% LL CI 1 : 93,7) Samlet procentdel = 94,3% (95% LL CI 1 : 90,9) Brystkræftpræparater farvet med Monoclonal Rabbit Anti-Human ER α, Clone EP1 på tre testlaboratorier blev evalueret af tre patologer i med ASCO/CAP's retningslinjer ( 1% cut-off) (3). Der blev udført i alt 900 vurderinger (300 pr. patolog). I tabel 4 vises reproducerbarheden mellem observatører for de tre patologer. Den positive, negative og samlede procentdel af på hhv. 98,1%, 98,8% og 98,3% understøtter en høj grad af mellem observatørerne. Tabel 4. Reproducerbarhed mellem observatører Procentdel samlet Procentdel positiv Procentdel negativ Reproducerbarhed mellem tre observatører 98,3% 98,1% 98,8% Procentdel positiv = 98,1% (95% LL CI 1 : 96,0) Procentdel negativ = 98,8% (95% LL CI 1 : 96,4) Samlet procentdel = 98,3% (95% LL CI 1 : 97,0) ( ) P04398DK_02_GA084/ s. 4/5

5 Referencer 1. Kumar V, Green S, Stack G, Berry M, Jin J-R, Chambon P. Functional domains of the human estrogen receptor. Cell 1987;51: Elledge RM, Fuqua SAW. Ch. 31: Estrogen and Progesterone Receptors. Diseases of the Breast. Harris et al. eds., Lippincott Williams & Wilkins 2000; Hammond MEH, Hayes DF, Dowsett M, Allred C, Hagerty KL, Badve S, et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Immunohistochemical Testing of Estrogen and Progesterone Receptors in Breast Cancer. Arch Pathol Lab Med 2010;134: Fitzgibbons FK, Page DL, Weaver D, Thor AD, Allred DC, Clark GM, et al. Prognostic factors in breast cancer: College of American Pathologists Consensus Statement Arch Pathol Lab Med 2000;124: Badve S, Vladislav IT, Spaulding B, Strickland A, Hernandez S, Bird-Turner L, et al. EP1: a novel rabbit monoclonal antibody for detection of oestrogen receptor α. J Clin Pathol 2013;66: Snijders MP, de Goeij AF, Debets-Te Baerts MJ, Rousch MJ, Koudstaal J, Bosman FT. Immunocytochemical analysis of oestrogen receptors and progesterone receptors in the human uterus throughout the menstrual cycle and after menopause. J Reprod Fertil. 1992; 94: Diaz LK, Sneige N. Estrogen receptor analysis for breast cancer: current issues and keys to increasing testing accuracy. Adv Anat Pathol 2005;12:10-9. Review. 8. Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS). Quality assurance for immunocytochemistry; Approved guideline. CLSI document MM4-A ( )- CLSI, 940 West Valley Road, Suite Wayne, PA USA Method comparison study of FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor, Clone EP1, Readyto-Use (Dako Omnis) on Breast Cancer Specimens. Dako in-house documentation D Reproducibility study of FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor, Clone EP1, Ready-to-Use (Dako Omnis) on Breast Cancer Specimens. Dako in-house documentation D Monoclonal Rabbit Anti-Human ER α, Clone EP1 has been created by Epitomics Inc., using Epitomics proprietary rabbit monoclonal antibody technology covered under Patent Nos. 5,675,063 and 7,402,409. Symbolforklaring Katalognummer Temperaturbegrænsning Producent In vitro-diagnostisk medicinsk udstyr Se brugsanvisningen Batchkode Anvendes inden Udgave 02/16 Produceret af: Dako North America, Inc. Fremstillet for: Dako Denmark A/S Produktionsvej 42 DK-2600 Glostrup Danmark Tlf Fax ( ) P04398DK_02_GA084/ s. 5/5

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Kode IR068. Tilsigtet anvendelse

FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Kode IR068. Tilsigtet anvendelse FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Ready-to-Use (Link) Kode IR068 Tilsigtet anvendelse Synonym for antigen Resumé og forklaring Medfølgende reagens Til in vitro-diagnostisk brug. FLEX

Læs mere

EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis)

EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis) EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis) Code GV800 2. udgave Sættet indeholder reagenser til 600 analyser. Til Dako Omnis-instrumenter. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn Analyser GV804 GV805 EnVision FLEX

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kode M3653. Tilsigtet anvendelse

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kode M3653. Tilsigtet anvendelse Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3 Kode M3653 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Til in vitro-diagnostisk brug. Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1, Clone 22C3, er

Læs mere

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5001 6. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser. (129655-001)

Læs mere

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5007 3. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser.

Læs mere

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link) Kode K8002 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Autostainer Link-instrumenter. Valgfri reagenser Kode Produktnavn Analyser K8004 EnVision

Læs mere

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8012 6. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode

Læs mere

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er indiceret som en hjælp til at identificere NSCLC-patienter, der kan behandles med KEYTRUDA (pembrolizumab).

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er indiceret som en hjælp til at identificere NSCLC-patienter, der kan behandles med KEYTRUDA (pembrolizumab). PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48. Indholdsfortegnelse

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48. Indholdsfortegnelse PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse... 2 2. Resumé og forklaring... 2 2.1 NSCLC...2 2.2 Melanom...2 3. Princip

Læs mere

PD-L1-ekspression detekteret af PD-L1 IHC 28-8 pharmdx ved ikke-pladecellet NSCLC kan være forbundet med øget overlevelse med OPDIVO (nivolumab).

PD-L1-ekspression detekteret af PD-L1 IHC 28-8 pharmdx ved ikke-pladecellet NSCLC kan være forbundet med øget overlevelse med OPDIVO (nivolumab). PD-L1 IHC 28-8 pharmdx SK005 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 28-8 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

Bufferopløsning, der indeholder hydrogenperoxid, detergent og 0,015 mol/l natriumazid.

Bufferopløsning, der indeholder hydrogenperoxid, detergent og 0,015 mol/l natriumazid. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

HercepTest for Automated Link Platforms

HercepTest for Automated Link Platforms HercepTest for Automated Link Platforms Kode SK001 20. udgave (125218-001) P04083DK_01_SK00121-2/2015.04 s.1/39 Indhold Tilsigtet anvendelse...3 Resumé og forklaring Bryst...4 Procedureprincip Bryst...4

Læs mere

udelukke diagnosticeringen af GIST, og det samme gælder for Gleevec/Glivec

udelukke diagnosticeringen af GIST, og det samme gælder for Gleevec/Glivec c-kit pharmdx Kode K1907 35 analyser til brug på Dako Autostainer Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. c-kit pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem, som bruges

Læs mere

c-kit pharmdx polyklonale, kanin antistoffer detekterer specifikt c-kit-proteinet i CD117-antigenudtrykkende celler.

c-kit pharmdx polyklonale, kanin antistoffer detekterer specifikt c-kit-proteinet i CD117-antigenudtrykkende celler. c-kit pharmdx Kode K1906 25 analyser til manuelt brug Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. c-kit pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem, som bruges til identificering

Læs mere

HercepTest Kodenr. K5204

HercepTest Kodenr. K5204 HercepTest Kodenr. K5204 20. udgave Til immuncytokemisk farvning. Sættet er beregnet til 35 tests (70 objektglas). (127542-001) P04085DK_01_K520421-2/2015.05 s. 1/54 Indhold Side Tilsigtet anvendelse...

Læs mere

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 9. udgave Til in situ hybridisering ved brug af fluoresceinkonjugerede PNA-prober. Sættet indeholder reagenser til mindst 40 tests*. * Antallet af tests er baseret på

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Artisan Masson s Trichrome Stain Kit. Kode AR173. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik.

Artisan Masson s Trichrome Stain Kit. Kode AR173. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Artisan Masson s Trichrome Stain Kit Kode AR173 Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Masson s Trichrome Stain Kit er beregnet til anvendelse i laboratorier til at identificere bindevæv

Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Herlev og Gentofte Hospital The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Problem Rutinemæssigt bruges 10% neutralbuffet formalin

Læs mere

EGFR pharmdx. Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006. Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug.

EGFR pharmdx. Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006. Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. EGFR pharmdx Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006 Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. EGFR pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem til identificering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit. Kode K ml Kode K ml. Anvendes til in vitro diagnostik. Tilsigtet anvendelse

Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit. Kode K ml Kode K ml. Anvendes til in vitro diagnostik. Tilsigtet anvendelse Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kode K4002 15 ml Kode K4003 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision +, Peroxidase

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44.

EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44. EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44. Bachelorprojekt Projektperiode: November 2008 januar 2009 Forfatter: Winni Pedersen CPR nr. 230362 Bivejleder: Lone Bojesen, Herlev patologi

Læs mere

Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP).

Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP). Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-mouse Kode K4000 115 ml Kode K4001 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako

Læs mere

Formålet med immunhistokemiske (IHC) farvningsteknikker er at muliggøre visualiseringen af vævs (celle) antigener.

Formålet med immunhistokemiske (IHC) farvningsteknikker er at muliggøre visualiseringen af vævs (celle) antigener. Dako LSAB 2 System-AP Kodenr. K0674 110 ml Kodenr. K0676 15 ml Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk anvendelse. Disse instruktioner gælder for Universal Dako LSAB 2 System, Alkaline Phosphatase

Læs mere

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering af immunhisto- og cytokemiske analyser på 1 Spørgsmål Svar # 2 af d. 03.03.2009 vedrørende Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Leverede reagenser Kode K4010: Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. snit.

Leverede reagenser Kode K4010: Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. snit. Dako EnVision+ System-HRP (DAB) For Use With Rabbit Primary Antibodies Kode K4010 15 ml Kode K4011 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision

Læs mere

En sammenligning af farvekvalitet og økonomi

En sammenligning af farvekvalitet og økonomi Evaluering af monoklonale murine og kaninantistofkloner til Desmin, TTF-1 og CD1a En sammenligning af farvekvalitet og økonomi Udarbejdet af bioanalytikerstuderende fra VIA University College, December

Læs mere

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave Direkte in situ fluorescenshybridiseringsanalyse til kvantitativ bestemmelse af HER2 genamplifikation i formalinfikseret, paraffinindstøbt (FFPE ) brystcancervæv

Læs mere

IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv

IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv Bachelorprojekt af Mikkel Malik Høegh Nygaard Nielsen Kilde Billede fra laboratoriet på Novo Nordisk Bioanalytikeruddannelsen CVU Øresund Nordisk

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Streptavidinkonjugeret til peberrodsperoxidase i PBS, der indeholder stabiliserende protein og antimikrobielle stoffer.

Streptavidinkonjugeret til peberrodsperoxidase i PBS, der indeholder stabiliserende protein og antimikrobielle stoffer. Dako LSAB2 System-HRP Kode K0672 15 ml Kode K0673 15 ml Kode K0675 110 ml Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. Denne vejledning gælder for Universal Dako Labelled Streptavidin-Biotin2 System,

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer

Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer CSA II Biotin-free Tyramide Signal Amplification System Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer Licens til begrænset brug Dette system indeholder teknologi, der er udviklet og licenseret

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

focus PATOLOGI Immunhistokemi Tissue Micro Array Biobank Molekylærbiologi Cytologi

focus PATOLOGI Immunhistokemi Tissue Micro Array Biobank Molekylærbiologi Cytologi focus PATOLOGI AH diagnostics har Nordens bredeste udvalg af primære antistoffer og markedets nyeste generation af højsensitive detektionssystemer til immunhistokemi. AH diagnostics tilbyder desuden moderne,

Læs mere

FluoroSpheres Kodenr. K0110

FluoroSpheres Kodenr. K0110 FluoroSpheres Kodenr. K0110 6. udgave Kalibreringsperler til daglig overvågning af flow-cytometeret. Kittet indeholder reagenser til 40 kalibreringer. (105797-004) SSK0110CE_02/DK/2015.12 p. 1/9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis)

HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis) HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis) Kode GM333 2. udgave HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis) er en analyse af direkte fluorescens in situ-hybridisering (FISH), som er designet til kvantitativ fastlæggelse af

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Yderligere nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002)

Yderligere nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002) ADVANCE TM HRP Kode K4067 Kode K4068 Kode K4069 Klar til brug 500 ml 110 ml 11 ml Anvendelsesområde Til in vitro diagnostisk brug. Systemet er beregnet til anvendelse sammen med primære antistoffer fra

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Kode K4008 Sættet indeholder følgende materialer, der rækker til 150 vævssektioner ved 100 µl pr. sektion: Peroxidase Block (peroxidase-blokker)

Kode K4008 Sættet indeholder følgende materialer, der rækker til 150 vævssektioner ved 100 µl pr. sektion: Peroxidase Block (peroxidase-blokker) Dako EnVision + System HRP (AEC) For Use With Rabbit Primary Antibodies Kode K4008 Kode K4009 Færdigblandet Anvendelsesområde Til in vitro diagnostisk brug. Denne vejledning gælder for Dako EnVision +

Læs mere

DuoFLEX Cocktail Anti-S100 Anti-Tyrosinase Anti-Melan-A Ready-to-Use (Link) Kode IC001. Tilsigtet anvendelse

DuoFLEX Cocktail Anti-S100 Anti-Tyrosinase Anti-Melan-A Ready-to-Use (Link) Kode IC001. Tilsigtet anvendelse DuoFLEX Cocktail Anti-S100 Anti-Tyrosinase Anti-Melan-A Ready-to-Use (Link) Kode IC001 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Leveret reagens Anvendes til in vitro diagnostik.

Læs mere

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array til klinisk rutine analyse Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Brug af TMA i forskning TMA er hovedsageligt brugt indenfor forskning, typisk til analyse af større

Læs mere

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail

INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail 800-4422 05899826001 Indholdsfortegnelse TILSIGTET ANVENDELSE...2 SAMMENDRAG OG REDEGØRELSE...2 PROCEDURENS PRINCIP...2 MATERIALER...3 Leverede reagenser...3 Rekonstitution,

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Immunhistokemi kombineret med special farvninger

Immunhistokemi kombineret med special farvninger BACHELOR 2015 Immunhistokemi kombineret med special farvninger - Udført med CD3, Alcian Blue, PAS og DPAS med henblik på diagnosticering af MB Sjögrens Syndrom Maria Villadsen Studienummer 60080725 Vejleder

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43

Sikkerhedsdatablad. SDB Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere SDB: 2007-01-03 70161-44-3 0,05 R36/43 Udarbejdet: 2009-06-02 Internt nr.: nr. 2 Erstatter tidligere : 2007-01-03 1. Navnet på produktet og virksomheden X Godkendt for brug Handelsnavn Mac 976 Gulvpolish Grund Produkttype Gulvpolish Leverandør

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Re- eksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Re- eksamen 2012 Med korte, vejledende svar Studienummer: 1 Re- eksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Dako Omnis Grundlæggende brugervejledning

Dako Omnis Grundlæggende brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Dako Omnis Grundlæggende brugervejledning Dako Omnis Grundlæggende brugervejledning Juli 2015 Version 1.6 GI10130 D09514 Dako Omnis Grundlæggende brugervejledning GI10130 Version 1.6

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

Leveret reagens Kode K4004: Følgende materialer, tilstrækkeligt til 150 vævssnit baseret på 100 µl pr. snit, er indeholdt i kittet:

Leveret reagens Kode K4004: Følgende materialer, tilstrækkeligt til 150 vævssnit baseret på 100 µl pr. snit, er indeholdt i kittet: Dako EnVision+ System-HRP (AEC) Til anvendelse sammen med primære museantistoffer Kode K4004 115 ml Kode K4005 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne brugsvejledning vedrører

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

Kode K4006 Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. Snit:

Kode K4006 Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. Snit: Dako EnVision+ System-HRP (DAB) Til brug med mus primære antistoffer Kode K4006 15 ml Kode K4007 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Immunfarvning med ny antistofcocktail som led i cancerdiagnostik af pleuravæskekoagler

Immunfarvning med ny antistofcocktail som led i cancerdiagnostik af pleuravæskekoagler Immunfarvning med ny antistofcocktail som led i cancerdiagnostik af pleuravæskekoagler Professionsbachelorprojekt 18-03-2013 29-05-2013 Bioanalytikeruddannelsen VIA UC, Campus Aarhus Nord Udarbejdet af:

Læs mere

Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. Professionsbachelorprojekt

Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. Professionsbachelorprojekt 1 Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. NELSON MANDELA Professionsbachelorprojekt Titel : Gordon and Sweets overfor CD271 ved farvning af retikulære fibre Engelsk : Staining for reticular

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi

UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi UDDANNELSESPROGRAM FOR Hoveduddannelsesforløb i patologisk anatomi og cytologi Patologisk Institut, Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital og Patologisk Institut, Århus Sygehus Århus Universitetshospital

Læs mere

ANBEFALINGER FOR URIN TIL DANSK CANCERBIOBANK URIN

ANBEFALINGER FOR URIN TIL DANSK CANCERBIOBANK URIN ANBEFALINGER FOR URIN TIL DANSK CANCERBIOBANK URIN DCB anbefaler én af nedenstående procedurer, alt efter om man indsamler urin supernatant og pellet, urin supernatant alene eller urin (ucentrifugeret).

Læs mere

Tissue micro array en udfordring. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array en udfordring. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array en udfordring Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Kræft og kræftrelateret behandling UDFORDRING: Flere tilbud til medicinsk behandling Individuel behandling Antallet

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Optimering af detektionen til diagnosticering. ved anvendelse af antistofferne HMB45 og Melan A

Optimering af detektionen til diagnosticering. ved anvendelse af antistofferne HMB45 og Melan A 20-12-2016 Optimering af detektionen til diagnosticering af maligne melanomer ved anvendelse af antistofferne HMB45 og Melan A Optimization of the detection to the diagnosis of malignant melanoma by use

Læs mere

Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499

Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499 Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499 2. udgave Til in situ fluorescenshybridisering (FISH) på cytologiprøver. Kittet indeholder reagens tilstrækkeligt til 20 tests. Indhold Side Tilsigtet anvendelse...3

Læs mere

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital

ALS FORSKNING: GENER OG PIPELINE MEDICIN. Páll Karlsson. Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital : GENER OG PIPELINE MEDICIN Ph.d. Med. Danish Pain Research Center Dept. of Neurology Aarhus University Hospital OSLO, 24 OKTOBER 2015 1 AARHUS M.Sc. i neuro-biologi (2009) fra Aarhus Ph.d. i medicin (2013)

Læs mere

Evaluering af antistofferne p63 og p40

Evaluering af antistofferne p63 og p40 VIA UNIVERSITY COLLEGE BIOANALYTIKERUDDANNELSEN Evaluering af antistofferne p63 og p4 Kernemarkører til at differentiere mellem adenokarcinom og planocellulært karcinom 18-12-213 Antal tegn inkl. mellemrum:

Læs mere

Anvendelse af antistofpool til differentiering af adenocarcinom og planocellulært carcinom ved sparsomt materiale ved lungecancer

Anvendelse af antistofpool til differentiering af adenocarcinom og planocellulært carcinom ved sparsomt materiale ved lungecancer Anvendelse af antistofpool til differentiering af adeno og plano ved sparsomt materiale ved lungecancer The utility of an antibody pool for differentiation of adenoa and squamous cell a for use by small

Læs mere

Afsnit indsættes i Patologiretningslinjekapitlet efter høring i relevante videnskabelige udvalg, retningslinjeudvalg og bestyrelse.

Afsnit indsættes i Patologiretningslinjekapitlet efter høring i relevante videnskabelige udvalg, retningslinjeudvalg og bestyrelse. Afsnit indsættes i Patologiretningslinjekapitlet efter høring i relevante videnskabelige udvalg, retningslinjeudvalg og bestyrelse. Er udarbejdet af tværfaglig DBCG arbejdsgruppe (patologiudvalg/medicinsk

Læs mere

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL)

Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Dobbeltfarvning med p16/ki-67 (CINtec PLUS) på cervixcytologiske prøver med low grade of intraepithelial lesion (LSIL) Cytologisk årsmøde 2-3 marts 2012, Odense Marianne Waldstrøm Specialechef, ledende

Læs mere

Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik. Dansk Lymfomgruppe 2009

Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik. Dansk Lymfomgruppe 2009 Rekommandationer for Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik Dansk Lymfomgruppe 2009 Senest revideret november 2009 1 Vævs- og cellehåndtering ved lymfomdiagnostik Dette notat beskriver fælles rekommandationer

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION

Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous. Thermo ELECTRON CORPORATION Shandon Cytospin Collection Fluid Shandon Instant Eosin, Alcoholic Shandon Instant Eosin, Aqueous Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Streptex Rapid, R30950555

SIKKERHEDSDATABLAD Streptex Rapid, R30950555 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 20.04.2006 Revisionsdato: STREPTEX RAPID, R30950555 Firmanavn, adresse

Læs mere

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 101752-001 / 20-01-03 TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 3. udgave Til in vitro-diagnostisk brug Kittet indeholder reagenser til 20 analyser. (115084-002) K5333/DK/KVN/24.05.07 p. 1/35 Indhold Side Tilsigtet

Læs mere

Tillykke med de 30 år. Tænk at tiden er gået så hurtigt!

Tillykke med de 30 år. Tænk at tiden er gået så hurtigt! Tillykke med de 30 år Tænk at tiden er gået så hurtigt! Af alle protokollerede primære brystkræft patienter, der blev diagnosticeret og behandlet i 2002, er 78% i live uden recidiv 5 år efter. Hvordan

Læs mere

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent

IgA. BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent BRUGSANVISNING VITROS Chemistry Products IgA Reagent IgA 6801732 Tilsigtet anvendelse Kun til in vitro diagnostisk brug. VITROS Chemistry Products IgA-reagens anvendes til kvantitativ måling af koncentrationen

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Optimering af specialfarvningen Masson Trichrom

Optimering af specialfarvningen Masson Trichrom Optimering af specialfarvningen Masson Trichrom Lonnie Frederiksen, 110632@via.dk VIA University College, Campus Aarhus N, Bioanalytikeruddannelsen I-vejleder: Inge Rasmussen, Lektor v Bioanalytikerunderviser

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen

En intro til radiologisk statistik. Erik Morre Pedersen En intro til radiologisk statistik Erik Morre Pedersen Hypoteser og testning Statistisk signifikans 2 x 2 tabellen og lidt om ROC Inter- og intraobserver statistik Styrkeberegning Konklusion Litteratur

Læs mere

Eksamen i. Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion

Eksamen i. Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion Eksamen i Cellebiologi (kandidatdelen): Cellebiologi - Cellers struktur og funktion - Membranbiokemi - Cellulær signaltransduktion Opgavesættet består af 5 sider inklusive denne forside. Sættet består

Læs mere