FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG"

Transkript

1 29. september 2003 Agnethe Christensen Resumé: FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen i denne fra 1995 til Data viser, at der er sket en markant forskydning i fordelingen af beskæftigelsen væk fra stillinger på mellem- og højeste niveau over mod stillinger på grundniveau. Andelen af beskæftigelsen på grundniveau er fra 1995 til 2001 steget med godt 8 procentpoint - fra 73,6 til 81,4 procent. Andelen af stillinger på højeste niveau er blevet mere end halveret, og andelen af stillinger på mellemniveau er faldet med en tredjedel. På baggrund af tallene ses, at jo større en virksomhed er, jo større andel har den af mellem- og højeste stillinger. Endvidere ses, at fordelingen af stillinger er forskellig mellem brancherne i bygge- og anlægssektoren. I 2001 var for eksempel knap 8 procent af de stillingerne hos entreprenørerne stillinger på højeste niveau, mens andelen hos malerne kun var på under 1½ procent. Analyse viser, at ændringen i fordelingen af beskæftigelsen ikke skyldes en ændret fordeling af størrelsen af virksomheder eller ændret fordeling mellem brancherne i bygge- og anlægssektoren. For alle virksomhedsstørrelser er andelen af stillinger på mellem- og højeste niveau faldet og i alle byggebrancherne er andelen af stillinger på mellem- og højeste niveau faldet. Det går udover denne analyses formål at undersøge årsagerne til den forskydning, der er sket i bygge- og anlægssektoren væk fra stillinger på mellem- og højeste niveau over mod stillinger på grundniveau. En mulig forklaring kan være bortrationaliseringer indenfor lederlaget og mellemlederlaget i bygge- og anlægssektoren. En anden forklaring kan være, at mange af de mere videnstunge arbejdsopgaver i relation til bygge- og anlægssektoren er blevet overtaget af andre virksomheder -primært indenfor forretningsservice. Specialudtrækket af data, som ligger til grund for analysen, er finansieret af BKL. P:\GS\06-til ny hjemmeside\arbejdsmarked\2003\stillinger-ac.doc

2 2 FÆRRE HØJERE STILLINGER I BYGGE OG ANLÆG Formålet med dette notat er at analysere fordelingen af beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren og udviklingen i denne fra 1995 til I de analyserede data er de beskæftigede i bygge- og anlægssektoren delt op efter socioøkonomisk status, branche og arbejdsstedets størrelse. Socioøkonomisk status er delt op i fire grupper. Selvstændige og medarbejdende ægtefæller udgør en gruppe for sig. Lønmodtagerne er delt op i tre grupper: - Højeste niveau: Topledere og arbejde, der forudsætter færdigheder på højeste niveau. - Mellemniveau: Arbejde, der forudsætter færdigheder på mellemniveau. - Grundniveau: Arbejde, der forudsætter færdigheder på grundniveau samt andre. I forhold til den opdeling på arbejdere og funktionærer, som Danmarks Statistik tidligere opererede med, svarer grundniveau stort set til arbejdere, mens mellem- og højeste niveau stort set svarer til funktionærer. Tabel 1. Antal beskæftigede i bygge- og anlægssektoren i alt fordelt efter socioøkonomisk status Grund 73,6 81,4 Mellem 6,3 4,0 Højeste 8,8 3,9 Selvstændige/medarb. Ægtefæller 11,3 10, personer Antal beskæftigede 165,4 187,1 Tabel 1 viser, at fra 1995 til 2001 er den samlede beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren steget fra ca. 165 tusind personer til 187 tusind. Omkring 74 procent af de beskæftigede i 1995 havde arbejde på grundniveau, mens de beskæftigede på højeste niveau udgjorde knap 9 procent og beskæftigede på mellemniveau ca. 6 procent. Lidt over 11 procent af de beskæftigede personer i bygge- og anlægssektoren var selvstændige eller medarbejdende ægtefæller. Fra 1995 til 2001 er der sket en markant ændring i beskæftigelsessammensætningen i bygge- og anlægssektoren. Andelen af beskæftigede på grund-

3 3 niveau er steget med 8 procentpoint, mens andelen på højeste niveau er mere end halveret. Ligeledes er andelen af beskæftigelsen på mellemniveau faldet med en tredje del. For selvstændige og medarbejdende ægtefæller er der kun sket en lille reduktion i andelen. Det store fald i andelen af stillinger på højeste niveau betyder, at antallet af disse stillinger er faldet fra 14,6 tusinde til 7,3 tusinde, altså en halvering på trods af den samlede fremgang i beskæftigelsen for bygge- og anlægssektoren på ca. 22 tusinde. For stillinger på mellemniveau er beskæftigelsen faldet fra 10,4 tusinde til 7,6. Beskæftigelsen fordelt efter virksomhedsstørrelse Man må formode, at størrelsen af virksomhederne i bygge- og anlægssektoren betyder noget for fordelingen af stillinger. Et typisk eksempel er, at jo flere virksomheder med én eller få ansatte, jo flere selvstændige og medarbejdende ægtefæller vil der være. Man kan også forestille sig, at jo større virksomhederne er, jo flere ledere eller personer med mere end grund kompetencer er der behov for. Det vil medføre, at jo større en virksomhed er, jo større andel af stillingerne vil være på mellem- eller højeste niveau. Derfor kunne ændringen i fordelingen af stillinger skyldes, at der var sket et skift i virksomhedernes størrelse, fremfor at der var sket et skift i hvilke stillinger, virksomheder har. Tabel 2. Socioøkonomisk status efter arbejdsstedets størrelse for bygge- og anlægssektoren i alt, 1995 Antal ansatte: I alt Status: Grund 5,6 68,6 83,7 76,6 73,6 Mellem 0,5 4,5 6,6 8,8 6,3 Højeste 2,3 6,3 7,7 14,6 8,8 Selvstændige/medarb. ægtefæller 91,5 20,7 2,0-11,3 Andel af beskæftigelsen, procent Andel af beskæftigelsen 5,0 28,2 40,3 26,4 100 Tabel 2 viser den socioøkonomiske status fordelt efter arbejdsstedernes størrelse i Virksomheder med over 50 ansatte stod for 26 procent af beskæftigelsen. Heraf stod arbejdssteder med over 100 ansatte for ca. 15 procent af de 26 procent. Enmandsvirksomheder havde 5 procent af beskæftigelsen. Hvad man kan kalde de mindre/mellemstore virksomheder med mellem 10 til 49 beskæftigede stod for den overvejende del af beskæftigelsen med 40 procent.

4 4 Ud fra tabel 2 kan man se, at stillingsfordelingen i virksomhederne varierer med deres størrelse. På små arbejdssteder med 2-4 beskæftiget havde de selvstændige/medarbejdende ægtefæller omkring en tredjedel af beskæftigelsen. Omvendt udgjorde stillinger på højt niveau ca. 15 procent af beskæftigelsen i virksomheder med over 50 ansatte. I små virksomheder var kun lidt over 6 procent af beskæftigelsen stillinger på højeste niveau. Samme mønster gælder for stillinger på mellemniveau. Andel af stillinger på grundniveau vokser med virksomhedsstørrelsen indtil virksomheder på over 50 beskæftigede, derefter falder andelen. Således udgør stillingerne på grundniveau 84 procent af beskæftigelsen i virksomheder med beskæftigede, men kun 74 procent i virksomheder med over 100 beskæftigede. Tabel 3. Socioøkonomisk status efter arbejdsstedets størrelse for bygge- og anlægssektoren i alt, 2001 Antal ansatte: I alt Status: Grund 8,8 78,8 91,2 84,7 81,4 Mellem 0,5 2,0 4,0 7,0 4,0 Højeste 0,3 1,3 3,3 8,3 3,9 Selvstændige/medarb. Ægtefæller 90,4 17,9 1,5-10,7 Andel af beskæftigelsen, procent Andel af beskæftigelsen 5,9 26,7 40,8 26,5 100,0 Tabel 3 viser den socioøkonomiske status fordelt efter arbejdsstedernes størrelse i I forhold til 1995 kan man se, at andelen af enkeltmandsvirksomheder og andelen af arbejdssteder med beskæftigede er steget, mens arbejdssteder med 2-9 beskæftigede har oplevet et lille fald i deres andel af beskæftigelsen. Det fremgår af tabel 4, der viser forskellen mellem 2001 og Virksomheder med over 50 beskæftigede har omtrent samme andel af beskæftigelsen som før. Dette dækker dog over, at virksomheder med over 100 beskæftigede har øget deres andelen af beskæftigelsen med 1,4 procentpoint og beskæftigelsen i virksomheder med ansatte er faldet med omtrent det samme. Dette kunne tyde på, at en del af virksomhederne med beskæftigede i 1995 har vokset sig større. Det ses, at for alle arbejdsstedsstørrelser er andelen af beskæftigede med stillinger på højeste niveau gået ned. I de fleste arbejdssteds-kategorier er andelen af stillinger på højeste niveau blevet mere end halveret fra 1995 til

5 Andelen af stillinger på mellemniveau er også faldet for alle virksomhedsstørrelser, men reduktionen er dog ikke så stor som for højeste stillinger. Reduktionen i andelen af stillinger på højeste- eller mellemniveau skyldes altså ikke en ændring i størrelsen af virksomheder, men en generel tendens væk fra at bruge disse stillinger. Ligeledes har alle virksomhedsstørrelser øget andelen af stillinger på grundniveau. For selvstændig/medarbejdende ægtefælle er der sket et lille fald i andelen af beskæftigelsen indenfor alle virksomhedsstørrelser. Så selvom der er forskel på stillingsfordelingen efter virksomhedsstørrelse, så har tendensen indenfor alle virksomhedsstørrelser været den samme. Tabel 4. Socioøkonomisk status efter arbejdsstedets størrelse for bygge- og anlægssektoren i alt, difference mellem 1995 og 2001 Antal ansatte I alt Status: point Grund + 3,2 + 10,2 + 7,5 + 8,1 + 7,8 Mellem 0-2,5-2,6-1,8-2,3 Højeste - 2,0-5,0-3,4-6,3-4,9 Selvstændige/medarb. Ægtefæller -1,1-2,8-0, ,6 Ændring i andelen af beskæftigelsen, procent point Andel af beskæftigelsen + 0,9-1,5 + 0,5 + 0,1 - Fordeling efter branche Det er også interessant at se på, hvordan udviklingen har været indenfor de forskellige brancher, som bygge- og anlægssektoren består af. Tabel 5 viser hvor mange beskæftigede, der var i hver branche i 1995 samt fordelingen af disse efter stillingskategori. Entreprenører havde den største andel af den samlede beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren, faktisk 29 procent af den samlede beskæftigelse. De næststørste brancher er tømrer/snedker og el med hver især omkring 17 procent. Derefter kommer vvs-branchen med 19,5 tusinde personer beskæftiget svarende til knap 12 procent. Den mindste branche er øvrigt byggeri med 12,6 tusind personer beskæftiget svarende til 7,6 procent af den samlede beskæftigelse. Tabel 5 viser også, at der mellem brancherne er forskelle på hvilke stillingskategorier, de beskæftiger. Entreprenører har for eksempel en næsten dobbelt så stor andel af stillinger på højeste niveau som de andre brancher. An-

6 6 delen af mellem-stillinger er også forholdsvis høj i denne branche, mens der er den mindste andel af selvstændige/medarbejdende ægtefæller. Tabel 5. Socioøkonomisk status efter branche, 1995 Grund Mellem Højeste Selvstændige Beskæftigede i alt personer Entreprenører 74,4 7,2 14,4 4,0 47,9 Murere 73,4 2,9 6,0 17,7 15,2 El 76,3 10,0 7,2 6,5 27,2 Vvs 74,6 6,4 7,5 11,4 19,5 Tømrer/snedker 72,5 3,7 5,9 17,8 29,3 Malere 71,5 4,0 4,9 19,6 13,7 Øvr. Byggeri 68,4 6,7 7,9 17,0 12,6 I alt 73,6 6,3 8,8 11,3 165,4 Malerne har den største andel af selvstændige/medarbejdende ægtefæller med næsten 20 procent i 1995, men også brancher som murer, tømrer/snedker og øvrigt byggeri har en høj andel. El-branchen har den største andel af mellem-stillinger; i 1995 udgjorde denne andel 10 procent. Ligeledes har el-branchen den største andel af stillinger på grundniveau. Med hensyn til stillinger på grundniveau er der dog ikke så stor forskel mellem brancherne som i de øvrige stillingskategorier. Øvrigt byggeri skiller sig dog ud med en andel på 68, 4 procent mod 73,4 i bygge- og anlægssektoren samlet. I tabel 6 ses de samme tal bare for Det ses, at i ingen af brancherne er beskæftigelsen faldet. Men derfor kan deres andel af den samlede beskæftigelse i bygge- og anlægssektoren godt være faldet. Fra 1995 til 2001 er vvsbranchens andel af beskæftigelsen for eksempel faldet med 0,9 procentpoint. Murerenes og malerernes andel er også faldet lidt. Til gengæld er tømrer/snedker og øvrigt byggeris andel af den samlede beskæftigelse øget.

7 7 Tabel 6. Socioøkonomisk status efter branche, 2001 Grund Mellem Højeste Selvstændige Beskæftigede i alt personer Entreprenører 82,6 5,0 7,8 4,6 54,5 Murere 80,7 1,3 1,6 16,4 16,5 El 84,0 7,5 3,4 5,1 30,9 Vvs 81,3 5,3 3,1 10,3 20,4 Tømrer/snedker 79,8 2,1 1,8 16,3 34,5 Malere 79,3 0,9 1,3 18,5 14,8 Øvr. byggeri 78,0 2,6 2,0 17,4 15,5 I alt 81,4 4,0 3,9 10,7 187,1 I alle brancher er der fra 1995 til 2001 blevet større andel af stillinger på grundniveau. Til gengæld er andelen af stillinger på mellemniveau og andelen af stillinger på højeste niveau faldet i alle brancher. Andelen af stillinger på mellemniveau er faldet relativt mest hos malerne, hvor andelen er faldet fra 4 procent til mindre end 1 procent. I vvs-branchen har der været det mindste relative fald i andelen af stillinger på mellemniveau. For stillinger på højeste niveau er der i alle brancher bortset fra entreprenørerne sket mere end en halvering i andelen. Hos entreprenørerne har der dog også været et betydeligt fald fra 14,4 procent til 7,8 procent. For de selvstændige/medarbejdende ægtefæller er der ikke helt samme entydige billede. Deres andel er steget hos entreprenørerne og i øvrigt byggeri. Til gengæld er deres andel faldet relativt mest hos murene. Virksomhedsstørrelser fordelt efter brancher Tabel 7 viser fordelingen af beskæftigelsen i de forskellige brancher fordelt efter virksomhedsstørrelse i Det ses, at der er meget stor forskel på størrelsen af virksomhederne i de forskellige brancher. For eksempel har entreprenørerne omtrent 32 procent af deres beskæftigelse i virksomheder med over 100 ansatte, mens brancher som malerne og øvrigt byggeri har ingen virksomheder i den størrelse (i hver fald under diskretionsniveauet).

8 8 Tabel 7. Andel af beskæftigelsen efter arbejdsstedsstørrelse, branchefordelt, Entreprenører 2,5 11,5 35,0 19,1 31,9 Murere 7,0 44,1 40,6 5,0 3,4 El 2,0 21,8 41,3 10,8 24,1 Vvs 3,9 33,9 46,9 8,0 7,3 Tømrer/snedker 8,0 40,3 40,2 9,1 2,4 Malere 9,1 38,6 44,6 7,6 - Øvr. Byggeri 9,1 38,3 43,3 9,3 - I alt 5,0 28,2 40,3 11,5 14,9 I brancherne murere, tømrer/snedker, malere og øvrigt byggeri er omtrent halvdelen af de ansatte beskæftiget i virksomheder med under ti ansatte. Hos entreprenørerne finder kun omkring 15 procent af beskæftigelsen sted i virksomheder med under ti ansatte. Entreprenørerne har også kun 35 procent af deres beskæftigelse i mellemstore virksomheder, hvor næsten alle andre brancher har over 40 procent vvs-branchen helt op til 47 procent. Tabel 8 viser andelen af beskæftigelsen i de forskellige brancher fordelt efter virksomhedsstørrelse i Tabel 9 viser differencen i andelene mellem 1995 og Det ses, at stigningen i andelen af beskæftigelsen i enmandsvirksomheder er generel for alle brancher. Men derudover er der tale om en meget forskellig udvikling i brancherne. Tabel 8. Andel af beskæftigelsen efter arbejdsstedsstørrelse, branchefordelt, Entreprenører 3,3 12,6 33,2 16,2 34,6 Murere 8,3 39,1 42,7 6,6 3,4 El 2,4 18,3 43,5 10,1 25,4 Vvs 4,9 32,1 48,4 9,2 5,3 Tømrer/snedker 8,9 37,6 41,7 7,1 4,7 Malere 9,7 36,9 45,6 7,7 - Øvr. byggeri 10,4 37,2 43,3 7,1 - I alt 5,9 26,7 40,8 10,2 16,3

9 9 Tabel 9. Andel af beskæftigelsen efter arbejdsstedsstørrelse, branchefordelt, difference mellem 1995 og point Entreprenører + 0,8 + 1,1-1,8-2,9 + 2,7 Murere + 1,3-5,0 + 2,1 + 1,6 0 El + 0,4-3,5 + 2,2-0,7 + 1,3 Vvs + 1,0-1,8 + 1,5 + 1,2-2,0 Tømrer/snedker + 0,9-2,7 + 1,5-2,0 + 2,3 Malere + 0,6-1,7 + 1,0 + 0,1 - Øvr. byggeri + 1,3-1,1 0-2,2 - I alt + 0,9-1,5 + 0,5-1,2 + 1,4 Som vi har set, har entreprenørbranchen de største andele af beskæftigelsen indenfor højeste stillingsgruppe. Samtidigt har branchen den højeste andel af beskæftigelsen i store virksomheder. Over 50 procent af de beskæftigede er ansat i virksomheder med mere end 50 ansatte. Som vi også har set, er der størst andel af stillinger på højeste niveau indenfor store virksomheder. Derfor er spørgsmålet, om entreprenørbranchens overrepræsentation af højeste stillinger alene skyldes de mange store virksomheder i branchen. Tabel 10 viser den socioøkonomiske status fordelt efter arbejdsstedernes størrelse i entreprenørbranchen i Når man sammenligner disse tal med tallene for bygge- og anlægssektoren generelt i 2001, ses det, at det for alle virksomhedsstørrelser i entreprenørbranchen gælder, at de har en højere andel af stillinger på højeste niveau end tilsvarende virksomhedsstørrelser generelt i bygge- og anlægssektoren. For eksempel har en virksomhed med over 100 ansatte i entreprenørbranchen en andel på 13,7 procent af stillinger på højeste niveau, mens der for virksomheder af denne størrelse generelt kun er en andel på 10,5 i Konklusionen må derfor være, at entreprenørbranchen åbenbart har større behov for stillinger på højeste niveau end de andre brancher i bygge- og anlægssektoren.

10 10 Tabel 10. Socioøkonomisk status efter arbejdsstedets størrelse for entreprenørbranchen, I alt Grund 15,1 81,0 89,7 88,4 80,2 82,6 Mellem 0,7 3,0 4,5 5,9 6,1 5,0 Højeste 1,1 2,8 5,1 5,8 13,7 7,8 Selvstændige/medarb. ægtefæller 83,2 13,2 0, ,6 Afslutning Det går udover denne analyses formål at undersøge årsagerne til den forskydning, der er sket i bygge- og anlægssektoren væk fra stillinger på mellem- og højeste niveau over mod stillinger på grundniveau. En mulig forklaring kan være bortrationaliseringer indenfor lederlaget og mellemlederlaget i bygge- og anlægssektoren. En anden forklaring kan være, at mange af de mere videnstunge arbejdsopgaver i relation til bygge- og anlægssektoren er blevet overtaget af andre virksomheder - primært indenfor forretningsservice.

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD-

TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- 23. december 2008 TOPSKAT: STØRST GEVINST FOR ALMINDELIGE LØNMOD- TAGERE VED AT HÆVE GRÆNSEN FREMFOR AT SÆNKE SATSEN Sygeplejersker, folkeskolelærere og politibetjente får næsten en dobbelt så stor gevinst

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene

Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene Singler i Danmark: Flere og flere ufaglærte bor alene I dag bor der over en million enlige i Danmark. Udviklingen siden viser, at andelen af singler blandt de --årige er steget fra knap procent til knap

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Lønmodtageres finansielle formuer

Lønmodtageres finansielle formuer Analyse Lønmodtageres finansielle formuer De ca. 2,1 mio. danske lønmodtagere havde i 215 en gennemsnitlig finansiel formue på over 2. kr. pr. person. Størstedelen var placeret på indlånskonti, mens resten

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2006 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2005 1. januar 2005 pendlede 45.926 personer til Århus Kommune, mens 24.993 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

Notat Elever i grundskolen, 2014/15

Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Notat Elever i grundskolen, 2014/15 Af Rasmus Schulte Pallesen De samlede elevtal fra børnehaveklasse til 9. klasse i grundskolen er faldet med ca. 6.200 børn over de sidste fem år. Ca. 81 procent af eleverne

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP

Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP Sagsnr. Ref. HSE Den 29. oktober 24 $UEHMGVQRWDW6W UUHDIVNHGLJHOVHURJYDUVOLQJ Indsatsen i forbindelse med større afskedigelser dækkes i dag af to love: 1. /RY RP YDUVOLQJ PY L IRUELQGHOVH PHG DIVNHGLJHOVHU

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Øje på uddannelse. Uddannelsesaktivitet for voksne. Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008

Øje på uddannelse. Uddannelsesaktivitet for voksne. Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008 Øje på uddannelse Uddannelsesaktivitet for voksne Registerbaserede tabeller til belysning af deltagelsen i voksen- og efteruddannelse 2008 Øje på uddannelse, 2010/02 Uddannelsesaktivitet for voksne Udgivet

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER

KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER KORTERE VENTETIDER, MEN STADIG MANGEL PÅ MATERIALER Skønt manglen på byggematerialer er blevet mindre, er det stadig et problem for mange håndværkere at få tilstrækkeligt med byggematerialer i hverdagen.

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 100 Offentligt Beskæftigelsesministeriets arbejdsmarkedsbalance er misvisende Hovedpointerne i dette notat: Formandssekretariatet Januar 2009 AV/AW Beskæftigelsesregionernes

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

De sociale klasser i Danmark 2012

De sociale klasser i Danmark 2012 De sociale klasser i Danmark 2012 Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Her opdeles befolkningen i fem sociale klasser: Overklassen, den højere middelklasse, middelklassen,

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde

Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Store forskelle imellem efterlønnere og personer i arbejde Der er udpræget forskel på efterlønsmodtagere og personer i beskæftigelse i alderen 60-64- årige. Generelt er der flere kvinder, ufaglærte og

Læs mere

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE

FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE 1. november 2008 af Sigrid Dahl og specialkonsulent Mie Dalskov tlf. 33 55 77 20 FLERE INDVANDRERE KOMMER I BESKÆFTIGELSE Højkonjunkturen fra 2004 og frem har fået flere indvandrere og ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Østjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Marts 2015 Beskæftigelsen i RAR Østjylland Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til 2009 på 13.953 lønmodtagere målt i 3.

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere