TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI"

Transkript

1 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR JUNI ISSN Tema: Globalisering i hverdagen

2 ISSN Pengevirke udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank, Norge Hjemmesider: Udkommer 4 gange om året Næste gang 24. september 2001 Oplag: Frist for bidrag til næste nummer er 15. august 2001 Danske indlæg sendes til Merkur Vejgaard Møllevej 3, Boks 2039 DK-9100 Aalborg Norske indlæg sendes til Cultura Sparebank P.b St. Olavs plass N-0130 Oslo Redaktionsgruppen består af Ole Uggerby (ansv. i Danmark) Arne Øgaard (ansv. i Norge) Jannike Østervold (sekr.) Tryk: Trykt på svanemærket papir Bræmer Tryk a/s Miljøcertificeret ISO Arbejdstemaer: - Hvad kan den enkelte og familien gøre for at fremme bæredygtig udvikling. - Kultur og humor. Alternativer til den kommercielle julefest. - At leve med arbejdet. - Penge. Forside Akvarel: Kirsten Svendsen, Aalborg. F i København. Uddannet børnehavepædagog, lærer og kunstmaler. Har tidligere været lærer i Skanderborg og Reykjavik. Er nu lærer ved Rudolf Steiner skolen i Aalborg og gæstelærer i Hjørring. Har udstillet i København, Århus, Aalborg, Skanderborg, Marstal, Ristinge og Reykjavik. Foto: Klara Brekke, København. Elev på Vidarskolen. Grafik inde i blader: Yvonne Erbs, Karise. Uddannet som serigraf i Kunsthåndværkerskolen fra Læreruddannelse fra Audonicon i Maleuddannelse fra Goetheanistisk Billedkunst Har udstillet på en lang række gallerier i Danmark og i Frankrig. Ind hold Forside: Akvarel af kunstner Kirsten Svendsen. 3 På utviklingsprosjekt i Bangladesh... av Christine Bakke 5 Mellem koka, kakao og Coca Cola... af Butik Papaya 7 Små lån med stor effekt... av Christine Bakke 8 Økoturisme i Bulgarien... af Lulla Forchhammer 10 Romaniabrev... fra Helena Marstrander 11 Opprør mot en vanvittig økonomi... av Arne Øgaard 13 I Gøteborg for en anden verden... af Lela MacNeil/Klara Brekke 14 Bananbåden kommer ikke mere... af Jette Lyhne 16 Tobin skatt... av Arne Øgaard 17 Smånytt 18 Konkurrencedygtige banker... af Lars Pehrson/Svein Berglund 20 Med skrubber som sikkerhed... af Henrik Jøker Bjerre 22 Nye bøger 24 Nordic Black Theatre... av Jannike Østervold 26 Nytt fra Cultura 26 Nyt fra Merkur 27 Tibetansk Kulturrejse til Nepal... af Poul Klingberg 29 Fra Nederland til geitebruk i Lofoten... af Jannike Østervold 31 Annoncer Globalisering i hverdagen Det er et faktum, at vi lever i et globaliseret samfund. En betydelig del af klodens mennesker bevæger sig fra land til land, så at selv de personer, der ikke rejser vil opleve og møde mennesker fra andre lande, andre kulturer og andre racer. Vores dagligvarer,(appelsiner, bananer, kakao, the og kaffe o.m.a.) kommer fra alle egne af kloden og dermed er vi blevet afhængige af hinanden globalt. Historien om et par cowboybukser viser, hvordan vi har indrettet vores produktion på globalisering: købt lokalt, syet i Tunesien af bomuld dyrket i Benin, farvet m. syntetisk indigo i Milano, stenvasket m. pimpsten fra Tyrkisk vulkan; med tråd fra Nordirland; lynlåsens tænder er fremstillet i Japan; messingnitter af namibisk kobber og australsk zinc. En lignende historie kunne skrives om vores sko, bilen og fjernsynet. Der er grundlæggende to måder at forholde sig til virkeligheden på, og de fleste mennesker vil opleve en indre kamp mellem de to holdninger: Er det en god og positiv udvikling, der foregår? Er det negativt, dårligt og skal det bekæmpes? I den globaliserede hverdag bliver den enkeltes handlinger af afgørende betydning for mennesker over hele kloden! Er den billige sommersko eller den flotte halskæde fremstillet af børnearbejdere i Indien? Er den økologiske kaffe købt for en fair pris, som den nicaraguanske bonde og hans familie kan leve af? Hvad enten vi synes om det eller ej - er vi blevet medansvarlige for hinandens liv og velfærd i en global verden. 2

3 På utviklingsprosjekt i Bangladesh av Christine Bakke Vi har reist til Bangladesh for å besøke organisasjonen Sabalamby Unnayan Samity (SUS) og snakke med organisasjonens grunnlegger Rokeya Begum som har sterke meninger om hvordan man kan oppnå utvikling som gagner de fattigste i landet. Vi fikk se på noen av prosjektene som SUS driver, og snakke med så vel ansatte i organisasjonen som representanter for målgruppen. Her er noen av inntrykkene etter besøket Landsbykvinner får undervisning om helse og ernæring. Ute på et jorde, midt imellom rismarkene, slik at det i disse oppdemningstider ser ut som en liten øy, ligger et lite hus. Det er et nytt og fint hus, med blikktak og hvitkalkede vegger og skikkelige vinduer. Huset er reist med lån fra huskredittfond, og er et slags samfunnshus. Det er fredag morgen, muslimenes søndag, og inne i huset sitter en gruppe mennesker som har satt av litt tid for å fortelle oss om hvordan de har klart å oppnå utvikling i landsbyen. Det er ikke så lett å forstå hvordan det har gått til, at et rik jordeier kan sitte side om side med en enke som for bare noen få år siden var så fattig at hun verken hadde hus eller land, og dele framtidsvisjoner, men her skjer det altså. Det er SUS som har tatt oss med hit. SUS står for Sabalamby Unnayan Samity Det betyr noe sånt som "organisasjonen for hjelp til selvhjelp". Det er nettopp det de har tatt oss med hit ut for å demonstrere. For i denne landsbyen er ikke lenger SUS aktive. De er stadig støttespillere, og de er der for råd og veiledning, men de deltar ikke lenger med annet enn kapital til et rullerende mikrokredittfond. Organisasjonen for hjelp til selvhjelp Mikrokreditt er en av hemmelighetene bak suksessen. Ved hjelp av små lån har det vært mulig for fattige jordløse, og spesielt kvinner å møysommelig bygge seg opp et utkomme: Noen har kjøpt seg ei ku og selger yoghurt og melk, noen har kjøpt seg en rickshawsykkel og driver taxivirksomhet, noen har startet produksjon av puffet ris, og andre har brukt lånet til å kjøpe seg en liten varebeholdning for å starte butikk. Pengene til fondet er delvis spyttet inn av regjeringen, dels av noen av de store bistandsorganisasjonene. Mikrokredittprogrammer har blitt ganske populære i Bangladesh, etter at Grameen Bank, som startet her, har gått sin seiersgang omkring i verden. Det viser seg at tilbakebetalingsraten er veldig god, ettersom lånene gis til enkeltindivider i små grupper som jevnlig møtes. Hver enkelt står til ansvar for hele gruppa når det gjelder tilbakebetaling. Gruppedeltakelse med jevnlig sparing er obligatorisk før en får låne, og lånene betales tilbake ganske raskt i små, men jevnlige beløp. Ingen av kvinnene vi snakket med syntes det var noe problem å betale tilbake sine avdrag. SUS er en av til sammen NGO er (non governmental organisation) i Bangladesh, men likevel nokså unik fordi de har valgt å arbeide lokalt, og droppet dyre kontorer i Dhaka selv om det er der de fleste pengesekkene befinner seg. Videre har de en holistisk tilnærming til utvikling, og spesielt kvinnenes rolle står sentralt. Noe av bakgrunnen til dette er nok at grunnlegger og primus motor Rokeya Begum har en dramatisk historie der hun blant annet ble giftet bort som trettenåring og har måttet kjempe en hard kamp for å oppfylle sitt høyeste ønske: en utdanning som gjør henne i stand til å hjelpe andre ut av det jerngrepet som fattigdommen er. 3 Verdens fattigste land Bangladesh er et av verdens fattigste land. Barnedødeligheten er høy, og på landsbasis er det bare litt over halvparten av befolkningen som kan lese og skrive. I tillegg er landet jevnlig hjemsøkt av naturkatastrofer som flom og sykloner og på toppen av det hele har opposisjonspartiene gått sammen om å boikotte parlamentet og således skapt en politisk uro som også får store følger for dem som arbeider i landet. Fortsatt er det vanlig med barneekteskap, til tross for at det er forbudt ved lov, og jentenes familier må ut med urimelige beløp i medgift, og dette skaper store problemer både for jentene selv og for deres familier. Ikke så rent få av kvinnene på SUS sitt nye krisesenter hadde rystende mishandlingshistorier å fortelle i forbindelse med medgift. Veien ut av fattigdom heter utdanning SUS har gjort et omfattende arbeid blant annet i samarbeid med Norad, i det såkalte Kishoree Empowerment Project hvor de prøver å bevisstgjøre jentene på hvilke rettigheter de har og å gi dem mot til å ta ordet i familiesammenhenger. Noen av prosjektlederne i SUS orienterer om virksomheten.

4 Jentegruppene er organisert på samme måte som mikrokredittgruppene, med jevnlige møter og støtte i hverandre, og de har vist seg å være til stor personlig hjelp for mange av tenåringsjentene som ellers er en svært utsatt gruppe i samfunnet. Som et av elementene i programmet inngår også inntektserhvervelse: Selv de mest skeptiske foreldre kommer ofte på gli når de ser sine tenåringsjenter, som de er vant til å betrakte som en økonomisk byrde, komme hjem med penger i sekken. På samme måte arbeider SUS med utdanning. Med utgangspunkt i en metode som er forankret i deltakernes egen hverdag lærer så vel barn som voksne å lese og regne samtidig som de lærer seg andre ferdigheter: opplæringen kan for eksempel ha form av å lage en kalender for arbeidsbyrden gjennom et år, eller en matrise over de mest vanlige helseplagene og årsakene til disse. SUS går altså inn på svært mange felter i samfunnet; de driver helseklinikk, de driver kurssenter, lærerutdanning og alternative skoler for barn som faller utenfor skolesystemet, de driver med voksenopplæring, med hagebruks- og ernæringsprosjekt, med demonstrasjonsjordbruk, med krisesenter og med juridisk hjelp og veiledning til mishandlede kvinner. Det er likevel en rød tråd som løper igjennom det hele, og det er deres helhetlige og omfattende syn på utvikling og hva utvikling består i, det er deres kjærlighet til det arbeidet de gjør, og det er den påtakelige entusiasmen hos alle medarbeiderne, i alle fall dem som vi møtte. SUS legger ned en god del arbeide i å utvikle organisasjonen og evaluerer kontinuerlig sin virksomhet. Det var derfor viktig for dem å forklare oss at selv om de tilbyr unike servicetilbud til de fattigste av de fattigste, de som selv mange andre bistandsorganisasjoner har gitt opp, så har SUS skiftet fokus fra en servicemodus til en "all utvikling må komme innenfra, fra folket selv" Fakta om SUS: Står for Sabalamby Unnayan Samity. Er Bangla og betyr "Organisasjonen for hjelp til selvhjelp" Har en flat og desentralisert struktur Er en grasrotorganisasjon som ble startet i 1986 av Rokeya Begum som den gang jobbet som lærer i den lokale skolen Holder til i Netrakona ca. fire timers kjøring nord for Dhaka (Hovedstaden i Bangladesh) og jobber lokalt Har egne støttegrupper i Sverige og Finland. Jobber med bidragsytere av alle størrelser i mange land. Har i Norge kontakter i Internasjonal Dugnad, Fokus og Norad Samarbeider med både myndigheter og andre non-governmental organisations SUS har medlemmer som er engasjert i grupper på kvinner. Hver gruppe velger styrer, kasserer og vervene ambulerer Jobber med sosial utvikling og kreditt. For å få lån, må man først spare fast i et halvt år Jobber med Utdanning av barn og av voksne Med helsespørsmål, familieplanlegging, ernæring, mor/barnspørsmål Med funksjonshemmede Med tenåringsjenter og unge kvinner i et spesielt "Empowerment" prosjekt Med jordbruk og hagebruk Med flomsikring og akvakultur Med et krisesenter for kvinner SUS sysselsetter totalt 437 personer, 62% kvinner Personale kompetanseutvikles kontinuerlig og det er fast rutiner for evaluering i organisasjonen SUS bruker deltakende metoder både i undersøkelser og i implementering av tiltak SUS er for tiden ca. 25% selvfinansiert, men jobber med å øke bærekraften. Vår oppgave er å gjøre folk klar over hvilke ressurser de selv besitter og utstyre dem med mot og kunnskap om hvor de skal henvende seg med sine behov rettighetsmodus. "Mange av de tilbudene vi har til våre folk, er det jo myndighetene som skulle tilbudt" forklarer Rokeya ivrig. "Vår oppgave er å gjøre folk klar over hvilke ressurser de selv besitter og utstyre dem med mot og kunnskap om hvor de skal henvende seg med sine behov". Samtidig understreker hun at med rettigheter følger også plikter, og SUS stiller krav til både deltakere og ansatte. Utvikling må komme innenfra Organisasjonsstrukturen i SUS er flat, noe som gjør at de skiller seg ut i et for øvrig hierarkisk og patriarkalsk samfunn. Behovene formuleres av de fattige selv, og prøves ut i liten skala for de evalueres og eventuelt utvides. SUS arbeider hele tiden med å overflødiggjøre seg selv, og alle programmene blir innledet med en utfasingsplan parat. "Når vi snakker om å bli selvbærende, tenker vi ikke bare økonomisk, men også administrativt, organisatorisk, og behovsmessig" sier Rokeya. Vi ønsker oss at når vi for eksempel faser ut vårt prosjekt med etter-fødsel-oppfølging, så skal kvinnene fortsatt etterspørre tjenesten, nå som behovet er bevisstgjort, og at de selv skal gå til rett sted for å få opprettet et permanent tilbud. For utvikling er ikke noe man får, "all utvikling må komme innenfra, fra folket selv" avslutter Rokeya. Christine Bakke F Utdannet ved landbrukshøyskolen på Ås. Ansatt i Cultura Sparebank fra LÆS MERE Artiklen findes også på: 4

5 Butik Papya er en fair trade butik og ligger i Aalborg. Butikken drives af en forening med frivillig arbejdskraft. Butik Papya er kunde i Merkur. Mellem koka, kakao og Coca Cola Af medarbejdere ved Butik Papaya Mens kampen om det globale marked raser mellem giganter som Coca Cola og McDonald's har bolivianske indianeres sammenhold bygget bro til forbrugere i den gamle verden fald - stod og uddelte smagsprøver på varm kakao i Brugsen i Nykøbing Mors. Tre år tidligere var de blevet opsøgt på hjemmebane i Amazonas-regnskovens yderkant af U-landsimportens Thomas Fenger, sognepræst i Arrild i Sønderjylland, som i hæftet "Cacao El Ceibo fra Bolivia" har beskrevet, hvad sammenhold blandt urskovsbønder kan føre til. El Ceibo er navnet på et storkooperativ - opkaldt efter et træ, der aldrig går ud - oprettet i 1977 af tvangsforflyttede højlandsindianere i Bolivias tropiske lavland et par hundrede kilometer nord for La Paz. Der hvor kokaen, indianernes hellige plante, grundlaget for vestens kokain, vokser og har gjort mange fattige bønder til narkogangsterligaers vigtigste leverandører. Og sjovt nok den samme koka, som udgør første led i navnet på verdens mest udbredte drik, Coca Cola (hvis andet led stammer fra en afrikansk nød, ligeledes med euforiserende virkning). Koka eller kakao? Men El Ceibo med sine rødder i aymara-quechua-kulturen, et af verdens mest socialt udviklede samfund, havde styrke nok til at afstå fra kokadyrkningen. De slog sig i stedet på kakaoen, som i forvejen groede vildt derude, og som frem for de fleste andre afgrøder kunne kultiveres uden at gøre større skade på regnskovens sårbare øko-system. Til en start brød de med alle u-landsbønders svøbe, opkøberne og mellemhandlerne, som tager deres broderpart af den pris afgrøderne kan opnå på markederne i de større byer. Ved at organisere sig som andelsvirksomhed, i dag bestående af landsbykooperativer med hver familier, tilkæmpede de sig en lille flåde af lastbiler, som i det afsides og uvejsomme område var en forudsætning for at frigøre sig af handelsmændene. Undervejs mellem Alto Beni og La Paz passerer transportkaravanerne en af verdens smukkeste og samtidig skrækindjagende kløfter med lodrette fald på op til 1000 meter langs den autoværnsløse vej, der er hugget ind i bjergvæggen. Senere indså storkooperativet fordelene ved selv at forædle kakaoen fra den rå bønne (der eksempelvis går direkte til chokolade-produktion på europæiske fabrik- Kakaopulver pakkes i poser. Aymara-indianere på Mors Det siges om den spanske udplyndring af Sydamerikas rigdomme, at den var så voldsom, at der af sølvet fra Potosi-bjerget i Bolivia kunne være bygget en bro tværs over Atlanten, og samtidig kunne den i hele sin længde været sølet til i blodet fra de indianere, som måtte lade livet i kolonialisternes hæmningsløse begær efter de ædle metaller. Den forestilling var en ganske naturlig del af forhistorien, da Bernardo Apaza og Saturnino Mamani, et par unge aymaraindianere fra Alto Beni-provinsen i Bolivia i maj fem måneder før Berlin-murens 5 Kakaobønnerne transporteres i lastbil op til hovedstaden La Paz - turen gennem bjergene er storslået men også farlig.

6 Gæring og tørring af cacaobønnerne foregår ofte ude hos bønderne. ker) til et konsumprodukt, og en fabrik til fremstilling af kakaopulver blev opført i udkanten af La Paz, hvor El Ceibo siden også har etableret sit eget marked til distribution af frugt og andre tropiske afgrøder. Ved grundlæggelsen af kakaokooperativet fandtes der vel stort set ikke noget fair trade-system at spille op til, men de bolivianske bønder, som i starten af 1960erne under et af landets mange diktaturregimer var blevet deporteret fra højlandet, havde alligevel en konkret forestilling om at kunne skabe sig et marked i udlandet. Og midt i 1980erne kom de via den schweiziske udviklingsorganisation Cotesu (Cooperacion Tecnica de Suiza) i kontakt med fair tradeimportøren OS3 (der for få år siden skiftede navn til Claro), samtidig med at de fik kontakt til en tysk chokoladeproducent, Rapunzel, der også bragte bolivianerne i spil på Sügros, verdens største messe for chokolade og sukkervarer, der holdes i Köln hvert andet år. Fair trade - handel mellem mennesker Og pludselig stod de så der på Mors, kakaobøndernes eksportchef og direktør - inviteret hertil af Internationalt Forums Bolivia-gruppe i forbindelse med et solidaritetsseminar og lige i kølvandet på Köln-messen. U-landsimporten som i hele sin levetid havde hovedkvarter i Nykøbing var et naturligt mødepunkt, og centralskolen i Øster Assels, hvor U-landsimportens daværende høker, Poul Illemann, havde sine børn gående, var blandt de heldige, der fik de bolivianske kakaodyrkere helt ind på livet. Skipperbrugsen i Aalborg og Den økologiske Jordbrugsskole i Store Vildmose blot nogle få af de andre. Den direkte kontakt mellem producent og forbruger var etableret. Uden Coca Colas milliardreklamebudgetter, bare mennesker her i Danmark og mennesker i Bolivia, som gerne ville gøre op med de herskende forhold på verdensmarkedet. Historien om El Ceibo og verdensmarkedet er meget længere og utroligt spændende at dykke ned i, fordi kooperativets baggrund i den kollektivt indstillede andels-kultur har gjort kakao-bøndernes snart 25-årige projekt til noget af et mønstereksempel, når det gælder demokrati og indflydelse, samt økologi, spredning af det økonomiske udbytte og den bevidste satsning på uddannelse og kompetenceudvikling. Læs mere i Thomas Fengers hæfte, gamle numre af U-landsimportens Trade Fair eller på FAKTA Fair trade: Fair trade er et alternativt modstykke til den traditionelle, internationale handel. Fair trade dækker over et handelspartnerskab, hvis mål er at skabe udvikling for marginaliserede og vanskeligt stillede producenter. Fair trade søger at opnå sit mål ved at tilbyde bedre handelsbetingelser, ved at skabe øget bevidsthed og gennem kampagner. Fair trades mål er: At opmuntre livsmodet og højne levevilkårene hos producenter gennem forbedret markedsadgang, styrkelse af producent-organisationer, ved at betale bedre priser og ved at skabe kontinuitet i handelsforbindelserne. At fremme udviklingsmulighederne for vanskeligt stillede producenter, især kvinder og oprindelige folk og at beskytte børn mod at blive udnyttet i produktionen. At øge forbrugernes opmærksomhed omkring international handels negative effekt hos producenterne, så forbrugerne kan udøve deres købekraft positivt. At statuere eksempler på partnerskab via handel baseret på dialog, gennemsigtighed og respekt. At føre kampagne for ændringer i regler og praksis i den konventionelle internationale handel. At beskytte menneskerettigheder ved at støtte social retfærdighed, forsvarlig omgang med miljøet og økonomisk sikkerhed. Rettferdig kaffe, te, cacao... Hvis du lurer på hvor du kan få kjøpt rettferdig kaffe, te, cacao og andet se følgende nettsteder: Her finder du en oversikt over importører og leverandører. jø Medlensskab af El Ceibo-kooperativ betyder reel indflydelse på uddannelsesmuligheder og nok så vigtigt en fordelagtig afregningspris på den særlige økologiske cacaobønne. 6

7 Det er ikke så lett å skulle lage sin egen bedrift, enda vanskeligere er det hvis man er innvandrer eller flyktning og mangler de kontaktene og ferdighetene en må ha for å kunne konkurrere på det norske markedet, og kunnskap om kulturelle faktorer. Nettopp for å hjelpe denne gruppen er det Norsk Folkehjelp har startet sitt Nettverkskredittprogram. Små lån med stor effekt Nettverkskreditt skaper nye arbeidsplasser for flyktninger og innvandrere Av Christine Bakke Det er ingen lett oppgave Norsk Folkehjelp har tatt på seg. Det er en tøff hverdag å være etablerer, og enda tøffere er det for innvandrerne. Nordmenn har bygget seg opp sine nettverk gjennom et helt liv, mens innvandrere og flyktninger må starte helt på nytt. I tillegg kommer en del kunnskap om formelle regler og restriksjoner som vi som er født i landet har fått inn med morsmelken, men som slett ikke er noen selvfølge for andre. Språk er en annen barriere, samt at det å skulle etablere bedrift er helt nytt for mange. Hvert år kommer det nye mennesker til landet. Mennesker fra alle verdens hjørner med mye kunnskap, utdanning og yrkeserfaring bak seg. For de fleste av dem som blir boende i Norge er ønsket om en jobb høyt opp på lista. Prosjektkoordinator i Norsk Folkehjelp Unni Beate Sekkesæter blir hver eneste uke oppsøkt av innvandrere og flyktninger som er interessert i programmet. Norsk Folkehjelp tilbyr mikrolån til etablerere i form av gruppelån. For å få låne penger må man kort fortalt først være medlem i en gruppe, deretter må alle medlemmene i gruppen spare et ukentlig beløp. Dette sparebeløpet fungerer som en kollektiv egenkapital for lån. Gruppemedlemmene møtes jevnlig for å spare og arbeide på sine forretningsplaner med hjelp fra de andre i gruppa. Gruppa blir deretter enige om hvem som skal få låne først. De to første låntakeren må ha begynt en regelmessig tilbakebetaling før de neste kan få lån. Gruppen består av 3-7 medlemmer og settes sammen av gruppemedlemmene selv. Mange henvender seg til prosjektet som individer, men de ansatte i prosjektet mener det er viktig for gruppeprosessen at medlemmene finner hverandre og danner gruppe på eget initiativ. Prosjektet startet i 1997 i Oslo, og er siden utvidet til Bergen. I løpet av prosjektets Kort om Mikrokreditt Et mikrokreditt-lån, eller nettverkskreditt, som det også kalles, er et lite pengelån gitt til en gruppe mennesker som i utgangspunktet ikke er kredittverdige. Modellen er fra Bangladesh der Økonomiprofessor Muhammed Yunus i 1983 opprettet Grameen Bank. Siden har modellen spredt seg, og ideen er til nå brukt i 56 land i hele verden. Til grunn for suksessen ligger en sterk tro på at fattige har både en vilje og en evne til å komme seg ut av elendigheten, det bare er sjansen de mangler. Interessant nok har modellen spredt seg fra den tredje verdens slumkvarter til storbyene i vesten, og ikke omvendt. I den grad fattige på landsbygda i mange u- land har tilgang på kreditt, er det stort sett fra lånehaier som ofte tar 2-300% rente. Grameenbankens primære målsetning er, og har vært, fattigdomsbekjempelse. Yunus satte seg som mål å tilby banktjenester også til fattige, å begrense lånehaienes utnyttelse av de fattige, å skape muligheter for å skape egne arbeidsplasser for de fattige, å bringe de fattige inn i en aktiv deltagelse i samfunnet, å reversere den onde sirkelen av : liten inntekt lite sparing liten investering. Mikrokreditt berører, som navnet antyder, ikke makroforhold i samfunnet, så selv om tilgang til kreditt kan få store ringvirkninger i samfunnet kan den ikke løse fattigdomsproblemene alene. Fattigdommen er fler-dimensjonal, og veien ut av den er heller ingen rett linje, men tilgang på kreditt er et viktig virkemiddel, tilgang på kreditt fra noen som stoler på en. Christine Bakke F Utdannet ved landbrukshøyskolen på Ås. Ansatt i Cultura Sparebank fra LES MERE Artiklen findes også på: 7 første fire år er det etablert 24 grupper, 19 lån er innvilget. 14 nye hel-og deltidsarbeidsplasser er dannet som et resultat av prosjektet. Modellene er fra Bangladesh og USA. Norsk Folkehjelp driver også prosjekter i samarbeidslandene sine der mikrokreditt inngår som viktige komponenter. Etter fire års drift har programmet gått igjennom en evalueringsprosess og er klar for sin neste fase med noen justeringer underveis. Mikrokredittlån skiller seg fra vanlige banklån ikke bare i størrelsen på beløpene, (I dette prosjektet er lånene på kr.) men også ved at mikrolån typisk er tillitslån. Lånene er ikke basert på formell sikkerhet, men på tillit og solidarisk ansvar. Gruppa er kollektivt ansvarlige for hvert lån både i Bangladesh og i Norge. Om noen blir forsinket med tilbakebetalingen vil nye lån til gruppen bli "frosset" til problemene er ordnet. Det vil altså gå ut over de andre hvis du selv ikke betaler tilbake i tide. Gruppas samlede sparing skal dessuten tilsvare 10% av lånebeløpet og fungerer som sikkerhet. Opplæring og kompetanseutvikling Opplæring og kompetanseutvikling er viktige elementer i nettverkskredittprogrammet. Det arrangeres derfor månedlige etablererforumsmøter hvor gruppemedlemmer og interesserte kan møtes og utveksle erfaringer og diskutere forretningsrelaterte temaer. Maryam i gruppe 1 har startet sin egen frisørsalong i Storgata 51.

8 Nordeco (Nordisk fond for miljø og udvikling) arbejder med rådgivningsopgaver omkring bevarelse af naturområder og har af sit overskud støttet flere mindre initiativer i den 3. verden. Merkur yder generel finansiering til Nordeco og har har også ydet et lån til den danske støttegruppe for økoturist-projektet i Bulgarien. Artiklens forfatter ses her ved det kommende turisthotel i landsbyen Sjeravna. Dansk initiativgruppe bag Øko-turisme i Bulgarien Af Lulla Forchhammer I den østlige del af Bulgarien ligger Stara Planina, der betyder De Gamle Bjerge. Det er den bjergkæde vi kender som balkanbjergene. De går stort set på tværs gennem hele Bulgarien, startende lidt øst for Sofia og næsten ud til Sortehavets kyst. Her ligger byen Kotel, en bjergby, beliggende forholdsvis isoleret. Der har gennem flere år været en registreret arbejdsløshed på ca. 30%. Herudover er der en mængde, der slet ikke er registreret. Nord for byen bor en større gruppe meget fattige zigøjnere. Ellers klarer indbyggerne sig, fordi bjergene er frugtbare, alle har nyttehaver, der forsyner familierne med mad. Kotel har været kendt i Bulgarien, dels fordi der er en gammel tradition for vævede kelimtæpper og dels fordi en af statens folkemusikskoler er placeret her. Baggrund På grund af en særlig interesse for den bulgarske folkemusik, har jeg sammen med koret USMIFKA opholdt mig i Kotel en uge hver sommer gennem flere år. Jeg har derfor fået nogle venner, som jeg ind imellem har hjulpet med lidt pengegaver, i perioder hvor tiderne i Bulgarien har været svære for de almindelige familier. At hjælpe venner gennem hårde tider er selvfølgelig helt i orden, men det sætter alligevel nogle tanker i gang om, hvad der egentlig skal til, hvis man for alvor ønsker at hjælpe. At hjælpe for alvor, betyder at gøre disse familier istand til at klare sig selv. At tilføre dem (og det lille samfund) et eller andet, som kan danne et varigt indtægtsgrundlag. Familierne selv, der kun taler bulgarsk, ønskede brændende at komme til Danmark og arbejde, hvilket fra starten ville være et projekt der var dømt til at mislykkes. Dels på grund af den danske holdning til udlændinge i almindelighed og udenlandsk arbejdskraft i særdeleshed, dels på grund af familiernes manglende sprogfærdigheder. Det var derfor klart, at det der kunne gøres, måtte gøres i Bulgarien. Rejsen til Kotel: Uden på forhånd at vide, hvad der skulle til, alene med nogle vage forestillinger om at vi måtte kunne sætte en eller anden form for produktion i gang (vi tænkte på de rige 8 bulgarske ressourcer f.eks. træ, mejeriprodukter, vin, frugt o.s.v.) var vi 4 personer der i november måned sidste år tog til Kotel. De 4 var foruden mig selv Lars Jørgensen fra Egen Vinding og Datter ApS, Martin Enghoff fra fonden Nordeco og adv. Knud Foldschack, som jeg er ansat hos. I løbet af nogle få dage blev det klart for os, at der absolut ingen midler er bulgarerne imellem, i al fald ikke i det område vi havde sat os for at beskæftige os med. En produktion rettet indad mod landets egne borgere, ville ikke kunne overleve. Efter lange natlige samtaler, med alle generationer samlet om middagsbordet, endte vi med at foreslå at vi kunne købe et hus i den nærliggende by Sjeravna og etablere et lille økologisk hotel, som vores bulgarske venner kunne drive og tjene deres penge ved. Huset i Sjeravna: Sjeravna er en fredet by, hvor der kun må bygges efter gammel tradition. Et besøg i byen er som at træde ind i et andet århundrede, og alligevel er byen ikke død og museumsagtig. Den lever. Befolkningen

9 dyrker landbrug, gede- og fåreavl o.s.v. Det betyder for eksempel at der hver morgen er store flokke af får, geder og køer, der bliver drevet gennem byen af hyrderne, for at komme på græs i dalen. Her fandt vi det hus vi ville købe og efter en del rejser og lange møder med vores lokale advokat, kunne vi i maj måned i år skrive købsaftalen under. Vi har nu erhvervet et hus, der er bygget i ren egetræ for år siden. Alle beslag til vinduer og døre er håndgjorte smedebeslag. Gulvplankerne er så brede som 3 af vores og der gror sære træer i haven, hvis frugter vi er spændte på at smage til august. bæreevne. Vi har aftalt at prisen på et dobbeltværelse (uanset om der skal være ekstra opredninger) skal være 150 kr. pr. døgn. Hvis man vil leje hele huset og således have det for sig selv, vil det koste kr. pr. uge. I Sjeravna er der heldigvis en virkelig god restaurant, så udover den fantastiske natur og den charmerende by, er der mulighed for at nyde rigtig god mad og vin, og så laver bulgarerne en kaffe, der kan måle sig med den de laver på cafeerne i Frankrig. Med vores kendskab til danske turisters behov og vores tilsammen store kontaktflade, håber vi at kunne skaffe gæster nok til øko-hotellet til at vores venner kan leve af driften. oprindelige sanatoriebygning sat istand. Men inden da, håber vi at kunne gennemføre en transport til sanatoriet og hospitalet, med genbrugsudstyr fra Danmark. Vi har kontakt til en lille dansk organisation, der har specialiseret sig i at samle ind fra hospitaler, kontorer, skoler etc. i Danmark. De vil støtte vores projekt, ligesom vi forventer at få tilskud til transporten fra Udenrigsministeriet. Den 6. juli tager koret USMIFKA til Kotel. Vi har aftalt at tage så meget legetøj med som muligt, og give det til børnene på sanatoriet. Samtidig har vi aftalt med personalet, at vi laver en lille koncert for dem. Så vi skubber lige så stille projektet hjælptil-de-syge-børn i gang denne sommer. Lars Jørgensen fra Egen Vinding og Datter vurderer det gamle egetræshus. Vores bulgarske venner er nu ved at sætte huset istand, så der kan komme gæster derned måske allerede fra i år. Øko-turisme Ideen er at etablere et øko-hotel for både bulgarske- og danske turister. For så vidt også for andre nationaliteter, det er alene et spørgsmål om hvor langt vores reklame rækker. Huset, vi har købt, har 6 værelser, som vi vil forsyne med dobbeltsenge, men selvfølgelig kan der redes op til børn, hvis det ønskes. Hotellet kan altså snildt huse 12 personer og det er hensigten, at de familier, der skal passe stedet, samtidig skal tilbyde vandreture i bjergene, fisketure ved en nærliggende flod, rideture, urteindsamling, plantefarvning, traditionel vævning og så videre. Alt under hensyntagen til områdets lokale befolkning, tradition og naturens Børnesanatoriet I Kotel er der, udover musikskolen, en almindelig skole, et hospital og et sanatorium for spastisk lammede børn, Childrens Specialized Hospital for Rehabilitation. Sanatoriet blev grundlagt af den bulgarske prins i 1907 og har hidtil rummet mellem 150 og 200 børn. Byrådet har haft held til at få en EU-bevilling til istandsættelse af sanatoriet, der har hjemme i en stor 3-etagers bygning i udkanten af byen. Det har været planen at sætte denne bygning istand, så den kunne rumme hospital på to etager og sanatorium på en etage. Problemet er at EU-bevillingen kun dækker den ydre istandsættelse. Derfor står der nu, i en pragtfuld park for øvrigt, et stort og flot, men tomt hus. Der er ingen penge til den indvendige istandsættelse. Imedens bor de spastisk lammede børn i en faldefærdig villa i byens midte. Der er nu kun 45 børn i alderen 3-16 år. 15 af disse børn er forældreløse og resten kommer fra meget ringe sociale kår. I et samarbejde med Solhvervsfonden, er det vores fremtidsplan at etablere et netværk af bidragsydere, således at vi på den måde kan hjælpe med at få den Mejeri På længere sigt har vi planer om at etablere et mobilt mejeri i området. De laver en pragtfuld gede- og fåreost. Det fortælles at den opkøbes billigt af græske forretningsmænd, der giver den ny emballage og sælger den til vesten, for en pris der er en mangedobling af indkøbsprisen. Vi ønsker at lade bulgarerne selv nyde godt af den fortjeneste, som man uden vanskelighed kan opnå ved eksport til Danmark. Så det bliver den næste opgave, når alt det andet er på plads. Praktiske oplysninger Hvis læserne er interesseret i at få yderligere oplysninger, enten om hvornår hotellet begynder at tage imod gæster, eller hvordan man kan være med til at støtte børnene på sanatoriet, kan henvendelse rettes til Advokat Lulla Forchhammer, Skindergade 23, st., 1159 København K. Direkte tlf Direkte Lulla Forchhammer F Uddannet jurist i Advokat hos advokaterne Foldschack og Paabøl siden Gift med forfatteren Kim Fupz Aakeson. Har to børn, Rune på 26 og Sallie på 12. Har boet på Christiania fra Bor nu på Den Gamle Filmskole på Christianshavn med 14 andre familier LÆS MERE Artiklen findes også på: Martin Enghoff fra fonden Nordeco med bjergene fra Sjeravna i baggrunden. 9

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF

Børn i Bolivia. 4 Bolivia er et land i Sydamerika. Der bor flere end 4 millioner børn Hvad med dig? i Bolivia. Jeg har været med UNICEF Martin i Bolivia Indhold Børn i Bolivia 4 Martin kommer til Bolivia 6 Martin i La Paz 8 Skopudserne på gaden 12 Naturmedicin 14 Børnevenlig skole i El Alto 16 Amazonas 18 San Ignacio de Mojo 20 Regnskovens

Læs mere

Romania fakta og muligheter

Romania fakta og muligheter Romania fakta og muligheter 1. Fakta om landet (hentet fra Det Danske Misjonsforbunds rapport i 2002) Befolkning: 22,5 millioner. Befolkningssammensætning: Rumænere 89,5 %, Ungarere 7,1 %, Sigøjnere 1,8%,

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde Interview Heick og Brygmann i Afrika Ingen forældre synes, at deres børn skal arbejde Debatten om børnearbejde er blusset op igen efter en dokumentarfilm om kakaobøndernes levevilkår. Derfor rejste Annette

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470

Torben Justesen - Guvernør 2010 2011, distrikt 1470 v/dg Torbjørn Akersveen Distrikt 2280 KJENNSKAP TIL ROTARY Kjenner du til eller har du noen gang hørt om organisasjonen Rotary? - %-andel som kjenner til Rotary - Base: 500 Den lave kjennskapen i yngste

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2012. Vedlagt som bilag 1. 3. Siden sidst:

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning ARBEIDSNOTAT 16/2006 Bjørn Stensaker og Trine Danø Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid? NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2

Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Nordisk kvalitetssikring av høyere utdanning Studie 2 Muligheter for gjensidig godkjenning og økt samarbeid Bjørn Stensaker og Trine Danø NIFU STEP TemaNord 2006:575 Nordisk kvalitetssikring av høyere

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Pengevirke Nr 2-2006 Forside

Pengevirke Nr 2-2006 Forside T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R 2 0 0 6 J U N I Pengevirke Nr 2-2006 Forside ISSN 1399-7734 ISSN 1399-7734 / Online: ISSN 1901-2020 Pengevirke 2-2006 udgives af Merkur, Danmark og Cultura

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Her arbejder vi. Software Innovation

Her arbejder vi. Software Innovation Her arbejder vi Software Innovation Business as usual? God forretningssans er ikke hvad det altid har været. Tiderne forandrer sig og verden bliver mindre. Markederne kommer tættere på og konkurrencen

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg Kreativitet,

Læs mere

Konflikthåndtering mødepakke

Konflikthåndtering mødepakke Indledning af historie Trin 1 Her er Louise. For et halvt år n købte hun en mobiltelefon til 2500 kr. hos jer, men nu er bagcoveret i stykker, og hun er kommet for at bytte den. Her er Kasper. Han er lidt

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER

TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER 2001 TIDSSKRIFT FOR NY BANKKULTUR SEPTEMBER ISSN 1399-7734 Det enkelte individ på vej Kulturskabende Bæredygtig udvikling ISSN 1399-7734 Pengevirke 3-2001 udgives af Merkur, Danmark og Cultura Sparebank,

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu Århus Slagtehus Gruppe 4 Kung Fu Mihewi Fürstenwald Marius André Hjelmervik Emil Møller Pedersen Århus Slagtehus A/S blev indviet den 1. september 1895. I 1999 blev Aarhus Offentlige Slagtehus omdannet

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Start dagen på et lekkert bad!

Start dagen på et lekkert bad! Start dagen på et lekkert bad! Kvalitetsbad i Norsk design et godt kjøp! 2 cloud Cloud - 50 LEVERES I HVIT OG SORT m/servant B: 50,0 H: 41,0 D: 33,0 m/integrert lys B: 40,0 H: 80,0 D: 7,0 Sideskap B: 30,2

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

Den personlige og professionelle dialogen

Den personlige og professionelle dialogen Den personlige og professionelle dialogen ANNE ANDERSEN, GARD OLAV BERGE, ANDERS HELLMAN, SØREN HERTZ, ELISABETH HØYDAHL, JØRN NIELSEN, ASLAUG OPPEDAL, ANNE REGI RING, PELLE SLAGSVOLD, RUNE TVEDTE. Ingress

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

I tillegg til disse kliniske arbeidene bringer vi to mer teoretiske, forskningspregete artikler av to flittige bidragsytere til Matrix:

I tillegg til disse kliniske arbeidene bringer vi to mer teoretiske, forskningspregete artikler av to flittige bidragsytere til Matrix: REDAKSJONELT Matrix har rimeligvis flest lesere i Danmark, selv om det også tidligere var noen få fra andre nordiske land som leste bladet. Etterat tidsskriftet ble nordisk har det vært en del økning av

Læs mere

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner

Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Vejen til fælles forståelse af nonverbal kommunikation en enkel arbejdsmetode for nærpersoner Kristiina Björklund Alle mennesker, ja, alle levende væsener indgår i en stadig fortsat, aldrig ophørende kommunikation.

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN

BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN 62 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 7: BØRN OG TOBAK I DEN TREDJE VERDEN hvordan tobak påvirker børn i ulande www.op-i-røg.dk 63 Kapitel 7: Børn i tobaksproduktionen Meget tobak

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

ÅRGANG 14 Nr. 2 2014. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen

ÅRGANG 14 Nr. 2 2014. Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen ÅRGANG 14 Nr. 2 2014 Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget Veje ind i pengespil: En kvalitativ undersøgelse af

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

Strukturtilpasning i Zimbabwe

Strukturtilpasning i Zimbabwe Strukturtilpasning i Zimbabwe Fra hyperinflation til fremgang, Zimbabwe 2009 AF OLE MOS, U-LANDSIMPORTEN Strukturtilpasningsprogrammerne blev indført for at rette op på Zimbabwes økonomi, der allerede

Læs mere

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM

Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Thisted Gymnasium KINESISK OMRÅDESTUDIUM Valgfag på C-niveau Kontaktpersoner: Theodor Willibald Harbsmeier (Kinesisklærer) th@thisted-gymnasium.dk, tlf. 61316543 Søren Christensen (Rektor) sch@thisted-gymnasium.dk,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2010 / 03/ 37. årgang

Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2010 / 03/ 37. årgang Dansk tidsskrift for teologi og kirke / 2010 / 03/ 37. årgang Menighedsplantning i Skandinavien: Henrik Holmgaard og Jeppe Bach Nikolajsen / Oddbjørn Stangeland / Øystein Gjerme / Egil Elling Ellingsen

Læs mere

En skole i bevægelse

En skole i bevægelse sintef19.qxp 04/05/04 15:12 Side 1 Thomas Dahl Lars Klewe Poul Skov En skole i bevægelse Evaluering af satsning på kvalitetsudvikling i den norske grundskole Danmarks Pædagogiske Universitet og SINTEF,

Læs mere

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen

Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende. Ann-Helen Henriksen Kommunal akutt døgnenhet (KAD) som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen KAD som læringsarena for medicinstuderende Ann-Helen Henriksen Foreløbig rapport 8.juni 2015 Udgivet med støtte

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Biodynamiker Lars Mikkelsen (Kursus 355 kr.+ kost/logi 665 kr. i alt 1020kr.)

Biodynamiker Lars Mikkelsen (Kursus 355 kr.+ kost/logi 665 kr. i alt 1020kr.) Kære medlemmer Vi vil ønske jer alle en glædelig og fredelig juletid samt masser af positive forandringer/forankringer i det nye år. Årets gang på Bakkedalen har for så vidt været stille og roligt forstået

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) i Danmark - Evaluering af pilotprojektet 2010-2012

Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) i Danmark - Evaluering af pilotprojektet 2010-2012 Dansk resumé: Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) i Danmark - Evaluering af pilotprojektet 2010-2012 TØI rapport 1301/2014 Forfattere: Beate Elvebakk, Michael W. J. Sørensen, Terje Assum Oslo 2012

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1

607354 Fattigdom 13/08/10 11:44 Side 1 84 mio. mennesker eller 17 % af Europas befolkning lever i, eller er truet af fattigdom. Derfor har EU sat sig som mål, at Europas fattigdom skal mindskes med 25 % inden år 2020. Det betyder, at 20 mio.

Læs mere

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab

Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab Medlemshåndbog Velkommen i Københavns Fødevarefællesskab KBHFF er et fødevarefællesskab et kooperativt alternativ til almindelige profit-orienterede supermarkedskæder. I fødevarefællesskabet er kunderne

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere