Tag en værdibaseret faglig uddannelse i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag en værdibaseret faglig uddannelse i"

Transkript

1 Tag en værdibaseret faglig uddannelse i Modulerne, som afholdes i , omfatter følgende: Målgruppen: Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Modul 2: Forberedelse af projektet med godkendelse i ledelsen og kick off møde Modul 3: Gennemførelse af projektet, håndtering af udfordringer og projektets afslutning Modul 4: Opgavetræning i projektledelsesopgaver Målgruppen for er projektdeltagere eller projektledere, som finder formålet eller målbeskrivelsen interessant. Det kan også være projektdeltagere, der ønsker at være projektledere eller projektledere, der vil certificeres og har brug for afpudsning af kompetencen. Endeligt kan det være projektledere, som har brug for en fornyet gennemgang og træning i projektledelse.

2 Formål og Mål I 2011, 2012 og 2013 gennemførte FDC en projektlederuddannelse af FDC s egne projektledere, som efterfølgende alle 15 blev IPMA certificeret hos Dansk Projektledelse. Denne uddannelse tilbydes nu FDC s kunder og øvrige interesserede. Vi har valgt at lægge vægt på ordene aktiv og visuel. Dette er beskrivende for undervisningens inddragelse af deltagerne i den workshop-betonede visuelle pædagogik. Det samme gælder for opgaverne mellem modulerne, hvor deltagerne arbejder med anvendelse af undervisningens teorier og lærepunkter i virksomhedernes egne projekter med inddragelse af egen leder. Formålet med uddannelsen er: at forbedre styring af projekter for at holde projektets rammer at forbedre ledelse af projekter for at skabe engagement og motivation at forbedre levering af projekter for at skabe nytteværdi at styrke projekt- og metodekompetencerne for eventuel efterfølgende certificering Projektledelse er: kunsten at styre og koordinere mennesker og ressourcer igennem et projekts livsforløb ved anvendelse af moderne ledelse for opnåelse af veldefinerede mål, kvalitet og tilfredshed hos interessenterne inden for givne tids- og økonomirammer Kort sagt: Fra kunst til håndværk og fra teori til praksis Målet med uddannelsen er, at den: skal være brugbar fra dag 1 skaber forståelse og sammenhæng fra projektledelsens processer, metoder og værktøjer til den aktive anvendelse i virksomheden og dermed værdiskabelsen giver fornyet inspiration til brug af projektledelsesmodeller, metoder og værktøjer medvirker til fælles projektsprog for ledelsen, projektledere og projektdeltagere leverer projektledelsesundervisning (teori og praktik) på internationalt niveau, baseret på primært IPMA og inspireret af PMI forbereder til en efterfølgende proces og certificering hos Dansk Projektledelse på niveau D og C (proces og certificering er ikke inkluderet) inspirerer til anvendelse af visuelle projektledelsesmetoder skaber refleksion og selvindsigt

3 Projektledelsesmodel Projektledelsesmodel: I uddannelsen benyttes en generel projektledelsesmodel med tilhørende metoder, værktøjer og dokumenter, som er en tilpasset udgave af FDC s projektledelsesmodel. Materiale udleveres til deltagerne.! " #

4 Modul 1 og 2 Modul 1: Fra projektidé til den første beskrivelse af projektet og til godkendelse i ledelsen Målet med modul 1 er, at deltagerne: kender projektledelsesmodeller og projektmodeller samt anvendelsen af disse kan udføre aktiviteterne fra idé til den første beskrivelse af projektet med brug af tilhørende processer, metoder og templates samt udarbejdelse af projektets koncept med henblik på godkendelse i ledelsen Modul 1 omfatter centrale emner som: Projektledelsesmodellen generelt med fokus på idé og initieringsfase Arbejde med: Interessentanalyse, målbeskrivelse, milepælsplanlægning, estimering, risikoanalyse og business case for at få det første beslutningsgrundlag til at vurdere projektets nytteværdi Udarbejde egne målsætninger og handlingsplaner Forberedelse til modul 2: Arbejde med projektinitieringsopgave i et af virksomhedens projekter På eget initiativ mødes i erfaringsgruppe Fremlægge opgaven for egen leder for godkendelse Læse udvalgte afsnit i portefølje Løse projektledelsesopgave Arbejde med egen handlingsplan Modul 2: Forberedelse af projektet med godkendelse i ledelsen og kick off møde med projektteamet Målet med modul 2 er, at deltagerne: kender projektledelsesrollen og betydningen af denne kan fremlægge et projektforslag for ledelsen med henblik på godkendelse af projektet og for projektteamet med henblik på engagement og motivation kan udføre aktiviteterne i forberedelse og organisering af projektet med brug af tilhørende processer, metoder og værktøjer Samlet er temaet: Forankring i organisationen Modul 2 omfatter centrale emner som: Projektledelsesmodellen generelt med fokus på forberedelsesfasen Udvidelse og perspektivering af emnerne fra modul 1 Arbejde med planlægning, projektorganisering, kommunikationsplaner, kvalitetsplaner, kick off møde og beslutningsmøde med ledelsen Arbejde med rollen som projektleder og modtage feedback fra teamet Udarbejde egne målsætninger og handlingsplaner Forberedelse til modul 3: Arbejde med projektforberedelsesopgave i et af virksomhedens projekter På eget initiativ mødes i erfaringsgruppe Fremlægge opgaven for egen leder for godkendelse Læse udvalgte afsnit i portefølje Løse projektledelsesopgave Arbejde med egen handlingsplan Modul 1 og 2 gennemføres som internatkursus med hver 2 lange og 1 kort dag

5 Modul 3 og 4 Modul 3: Gennemførelse af projektet, håndtering af udfordringer og projektets afslutning Målet med modul 3 er, at deltagerne: kan endnu mere om projektledelsesrollen og betydningen af denne kan gennemføre og afslutte et projekt og håndtere udfordringerne undervejs kan udføre aktiviteterne i gennemførelse, afslutning og overdragelse af projektet med brug af tilhørende processer, metoder og værktøjer Modul 3 omfatter centrale emner som: Projektledelsesmodellen med fokus på gennemførelse og afslutning Anvendelse af emnerne fra modul 1 og 2 samt emnerne projektovertagelse, rollen som projektleder, interessenthåndtering, ændringshåndtering, fremdriftsrapportering, styregruppemøder, afslutning og evaluering Arbejde med projektledelsesrollen og gennemførelse af projektet ved en række styregruppemøder Arbejde med rollen som projektleder og modtagelse af feedback fra teamet og undervisere Udarbejde egne målsætninger og handlingsplaner Forberedelse til modul 4: Arbejde med projektgennemførelsesopgave i et af virksomhedens projekter På eget initiativ mødes i erfaringsgruppe Fremlægge opgaven for egen leder for godkendelse Læse udvalgte afsnit i porteføljer Løse projektledelsesopgave Arbejde med egen handlingsplan Modul 4: Opgavetræning i projektledelsesopgaver Målet med modul 4 er, at deltagerne: får afprøvet deres viden fra projektlederuddannelsen følger op på egne handlingsplaner fastholder netværket mellem deltagerne Modul 4 omfatter: Arbejde med projektledelsesopgaver og drøftelse af løsningsforslag Uddeling af deltagerbeviser portefølje I undervisningen på alle moduler benyttes bogen portefølje som reference og som læsning. Herudover er der litteraturhenvisninger til øvrige anerkendte bøger Modul 3 gennemføres som internatkursus med 3 lange og 1 kort dag mens Modul 4 gennemføres som workshop på 1 dag hos FDC

6 Praktisk information og undervisere Uddannelsen afholdes: Næste uddannelse afholdes i 2014/15 som følger: Modul 1: man.-ons november 2014 kl til Modul 2: man.-ons februar 2015 kl til Modul 3: man.-tors. 18. maj-21. maj 2015 kl til Modul 4: man. 16. juni 2015 kl til Modul 1-3 holdes som internat på Bautahøj Kursuscenter Bautahøjvej 39 Kulhuse, Jægerspris, se: Undervisningen starter første dag kl og slutter sidste dag kl Modul 4 holdes som workshop hos FDC, Lautrupvang 3A, Ballerup se: Undervisere: René Figgé og Marianne Bagge, FDC Pris: kr. Den samlede pris pr. deltager er kr. ekskl. moms og inkluderer alle 4 moduler inkl. overnatning, forplejning og kursusmaterialer samt bogen portefølje. René Figgé FDC projektchef og afdelingsleder for Projekt & Metode Tidligere: Chefkonsulent hos Mannaz Konsulent hos connector Senior Projektchef hos IBM Meget erfaren projektleder, underviser og facilitator IPMA B certificeret og aktiv i Dansk Projektlederforening Se linkedin: Mail: Tilmelding: Tilmelding sendes til René Figgé på eller til FDC, Lautrupvang 3A, DK-2750 Ballerup Tlf.: Mobil: Tilmelding er bindende for alle 4 moduler, og betalingsfrist er tirsdag den 16. september I tilfælde af manglende deltagere aflyses kurset og eventuel betaling returneres. Dette meddeles i givet fald ved betalingsfristens udløb. Afbestillingsregler: Indtil 16. september 2014 kan uddannelsen afmeldes uden beregning. Ved afmelding senere end 16. september 2014 betales 50% af uddannelsens beløbet. Marianne Bagge HR Manager & Head of Department at FDC Erhvervspsykolog & certificeret i arbejdsret Aktiv i netværk Danmark for HR manager Med i PID for danske personalechefer Mail:

7 Kloge ord!! " # "$ %" &"# ## '( ' ) *&#

8 Få styr på værktøjskassen FDC Lautrupvang 3A DK-2750 Ballerup Denmark Phone: Fax: