Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)"

Transkript

1

2 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.). Norges Sparebanker. (Statistique des caisses d'épargne.). Norges Handel. (Statistique du commerce.).skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.). Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.). Norges Postvæsen. (Statistique postale.). Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.). Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.) 0. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport aur l'état sanitaire et médical.). Norges Fiskerier. (Grandes pickles maritimes.). Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.). Norges Skibsfart. (Statistique de la navigation.). De offentlige Jernbauer /. (Rapport sur les chemins de fer publics.). Rekruteringsstatigtik. (Statistique du recrutement.). Fattigstatistik og. (Statistique de l'assistance publique.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Norges Handel. (Statistique du commerce.). Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.) 0. Norges Sparebanker. (Statistique des caisses d'épargne.). Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.). Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.). Norges almindelige BrandforsikringsIndretning for Bygninger. (Statistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre l'incendie.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.). Norges Postvæsen. (Statistique postale.). Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.). Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.). Norges Fiskerier. (Grandee pêches maritimes.) 0. Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Kriminalstatistiske Tit:miler. (Statistique de la justice criminelle.). De offentlige Jernbaner /. (Rapport sur les chenting de fer publics.). Norges Skibsfart. (Statistique de la navigation.). Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.). Norges kommunale Finantser, og. (Finances des communes.). Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.). Den norske Statskasses Finantser. (Finances de l'état.). Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.) 0. Norges Bergyrerksdrift. (Statistique des mines et usines.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.). Norges Handel. (Statistique du commerce.). Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.). Norges Sparebanker. (Statistique des caisses d'épargne.). Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.). Norges Postvæsen. (Statistique postale.). Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.). Norges Fiskerier. (Grandes pêches maritimes.) 0. Norges indenrigske Skibsfart. (Mouvements du cabotage.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Folkemængdens Bevægelse. (Mouvement de la population.). Kommunal Folketælling i Norges Byer. (Recensement dans les villes.). Jordbrug og Fædrift. (Agriculture et élève du bétail.) Fortsættelse: se Omslagets e Side.

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Rtekke No.,. TABELLER N orges K. VEDKOMMENDE Hut. for Aaret. (Statistique de la justice criminelle pour l'année Udgivne af Det statistiske Centralbureau. KRIS TIANIA. I Kommission hos H. Aschehoug & C o. ISS.

4 Trykt i Ringvolde Bogtrykkeri.

5 Indhold. A. Justitssager. Side. Tabel. Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagtejustitssager og af de derunder tiltalte Personer, samt af de efter Lov af te September behandlede Justitssager. Antallet af de i eller tidligere Tiltalte, for hvis Vedkommende Sagerne bleve afgjorte, samt af de i disse Sager arresterede Personer. Arten af de paatalte Forbrydelser. De tiltalte Personers Alder. Arten af de Forbrydelser, for hvilke Personer i de forskjellige Aldersklasser have været tiltalte De tiltalte Personers Livsstilling. Arten af de Forbrydelser, for hvilke Personer i de forskjellige Livsstillinger have været tiltalte. Antallet af de tiltalte Personer af fremmed Nationalitet, samt Arten af de Forbrydelser, for hvilke de tiltaltes. Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) straffældte Personer. 0. Arten af de :Forbrydelser, for hvilke de straffeeldte Personer bleve domte.... Antallet af de for Tyvsforbrydelse samt for Naskeri (Straffel. Kap. ) straffieldte Personer. Arten af den de domfældte Personer ilagte Straf. Arten af de Straffe, som Personer i de forskjellige Aldersklasser have været ilagte. Arten af de for de forskjellige Forbrydelser ilagte Straffe 0. Arten af de for de forskjellige Slags Tyvsforbrydelser samt for Naskeri (Straffel kap. ) ilagte Straffe.. Varigheden af Behandlingen af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) p a domte Justitssager B. Politisager.. Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Politisager og af derunder tiltalte Personer, samt af de efter Lov af te September behandlede Politisager Antallet af de i eller tidligere Tiltalte, for hvis Vedkommende Sagerne bleve afgjorte, samt af de i disse Sager arresterede Personer Arten af de paatalte Politiforseelser Antallet af de Personer, som ere blevne idomte eller have vedtaget Straf for Politi forseelser. Arten af de Politiforseelser, for hvilke de tiltalte Personer bleve strafffeldte.... Varigheden af Behandlingen af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) paadomte Politisager C. Militære Sager.. Antallet af de Personer, som have været tiltalte og straffældte ved militær Ret, samt af de under disse Sager Arresterede D. Ved Stiftsoverretterne og Hoiesteret behandlede kriminelle Sager.. Antallet af de ved Stiftsoverretterne samt Hoiesteret behandlede kriminelle Sager. E. Sammenligning med tidligere Aar.. Antallet af de i Aarene til i Justits. og Politisager tiltalte Personer.

6 Table des matières. Tableaux. A. Accusations publiques de crimes et délits. Page.s. No.. Nombre des accusations portées devant les tribunaux (les tribunaux militaires exceptés), nombre des accusés, ainsi que celui des affaires traitées sommairement en vertu de la loi du septembre. Nombre des accusés &l'égard desquels les poursuites commencéesen ou antérieurement ont été terminées, nombre des individus y impliqués, qui ont été arrêtés... Nature des crimes et délits poursuivis. **. Age des accusés. Id., avec classement d'après la nature de l'infraction. Profession des individus accusés. Id., avec classement d'après la nature de l'infraction. Nombre des accusés d'une nationalité étrangère, et nature des infractions pour lesquelles ils ont été poursuivis. Nombre des individus condamnés par les tribunaux (les tribunaux militaires exceptés) 0. Nature des crimes et délits pour lesquelles les inculpés ont été condamnés. Nombre des inculpés qui ont été condamnés pour vol et pour des infractions au code pénal de Norvége chap.. Nature des peines prononcées. Nature des peines prononcées avec classement d'après Page des condamnés. Id., avec classement d'après les différentes espèces de crimes et délits 0. Nature des peines prononcées pour les différentes espèces de vols et pour des infractions au code pénal de Norvége chap Durée du temps nécessaire pour l'instruction et la clôture des affaires portées devant les tribunaux (les tribunaux militaires exceptés) B. Accusations publiques de contraventions de police.. Nombre des accusations portées devant les tribunaux <les tribunaux militaires exceptés), nombre des accusés, ainsi que celui des affaires traitées sommairement en vertu de la, loi du septembre Nombre des accusés à, l'égard desquels les poursuites commencées en ou antérieurement ont été terminées, nombre des individus y impliqués, qui ont été arrêtés. Nature des contraventions poursuivies 0. Nombre des individus qui ont été condamnés, et de ceux qui ont acquiescé aux amendes devant les tribunaux sans jugement. Nature des contraventions pour lesquelles les prévenus ont été condamnés. Durée des poursuites C. Accusations portées devant les tribunaux militaires.. Nombre des individus accusés et condamnés, nombre des accusés qui ont été arrêtés D. Cours d'appel et cour suprême.. Nombre des crimes et délits portés devant les cours d'appel et la cour suprême.. E. Données rétrospectives.. Nombre des inculpés de 'a

7 A. Justitssaget. Tabel. Antallet af de ved Retterne (med Undtagelso af de militære) anlagte Justitssager og af de derunder tiltalte Personer, samt af de efter Lov af etc September behandlede Justitssager. Sager. Samlet Antal. Tiltalte. M. K. Heraf behandlede efter Lov af te September. Sager. Tiltalte. M. K. Tils. I. Amterne. Smaalenene L Akershus Kristiania Hedemarken Kristians.. I Buskerud.. Jarlsberg og Larvik.. I Bratsberg L K). Nedenes. Lister og Mandal... K. Stavanger.... Søndre Bergenhus... Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem I Nordre Trondhjem. K. Nordland Tromso.. Finmarken Bygderne... Ialt.00bstaderne..Riget i i ,

8 A. Justitssager.. Tabel i (Forts.). Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af d militære) anlagte Justitssager og af de demander tiltalte Personer, samt af de efter Lov af ate September behandlede Justitssager. Sager. I I. I I Samlet Antal. Heraf behandlede efter Lov af te September. Tiltalte. Tiltalte. M. K. Tils. Sager. M. K. Tile II. Bygderne fogderivls.. Rakkestad. Idde og Marker. Moss. Aker og Follo. Nedre Romerike. Ovre Romerike. Hedemarken. Vinger og Odalen.. Solør 0. Søndre"Osterdålen.. Nordre Osterditlen... Nordre Gudbrandsdalen.. Søndre Gudbrands.. Toten..... Hadelind og Land.. Valdreg.... Ringerike.. Hallingdal.. Buskerud Numedal og Sandsvær. Jarlsberg... Larvik... Bamle. Nedre Telemarken.. Øvre Telemarken.. Nedenes. Scetersdalen. Mandal... Lister.. 0. Jtederen og Dalene. Ryfylke.... Søndhordland. Nordhordland. Hardanger og Voss. Sogn Sønd og Nordfjord. Søndmør. Romsdal.. Nordmør 0. Fosen... Orkedalen.. Guldalen. Strinden og Selbu.. Stjør og Værdalen.. Inderøen. Namdalen.... Søndre Helgeland.. Nordre Helgeland.. Salten 0 0 '

9 A. Justitsirager 0. Tabel (Forts.). Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Justitssager og af de derunder tiltalte Personer, samt af de efter Lov af te September behandlede Justitssager. MIM I i i I Sager. Samlet Antal. Heraf behandlede efter Lov af te September. Tiltalte. Tiltalte. Sager. M. K. Tils, M. I K. Tils. 0. Lofoten og Vesteraalen.. Si. Senjen og Troms0. 0. Alten Hammerfest. Tanen. Varanger..,. Vard0 Summa 0 lii. Kjobstcederne. *. Fredrikshald Sarpsborg. Fredrikstad ,. Moss 0. DrObak....,.... Kristiania..... ' 0. Hamar.,. Kongsvinger Lillehammer Gjøvik. Hønefoss Drammen. Kongsberg 0, Holmestrand.. Tønsberg 0. Sandefjord.. Larvik 0. Krager0. Brevik Porsgrund Skien. Osterrisør. Arendal. Grimstad. Kristiansand Flekkefjord.. Stavanger Haugesund.. Bergen Aalesund. Molde Kristiansund 0 '. Trondhjera Levanger.Bodø Tromsø Hammerfest Vadsø Vard0 0 * ' Summa I I 0 ' *

10 A. Justitssager. Tabel. Antallet af de i eller tidligere Tiltalte, af de i disse Sager I Tiltalte. Sagerne afgjorte for Ainterne. Smaalenene.. Akershus / Kristiania Hedemarken i Kristians Buskerud ( K. Jarlsberg og Larvik I Bratsberg ) K. Nedenes Lister og Mandal. Stavanger Søndre Bergenhus. Bergen.... Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem... Nordre Trondhje m. / ICj. Nordland / KJ. Tromsø. Finmarken / Bygderne Ialt Kiktb s tcederne Riget VedSager, Ved Sager, ældre end. anlagte i. Tilsammen. Straffældte. Frifundne. Sagen hævet eller afvist for : Tilsammen g storre Kjobstmder ) Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikshald Fredrikstad Larvik Kristiansund 0 0 ) Kristiania, Bergen, Trondhjem (o : Søndre Trondhjems Bydistrikt) og Tromsø (o : Tromsø Bydistrikt) se

11 for hvis Vedkommende Sagerne bleve afgjorte, samt arresterede Personer. A. Justitssager. Tiltalte for. 0 Sagerne usluttede for: Af de Personer, hvis Sager afgjordes, vare: Tiltalte i. Tilsammen. Paa fri Fod. Arresterede. Land sdele Amterne. Ki. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Ki Buskerud. Ki. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. K j. Ki. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem. Ki. Nordre Trondhjem... Nordland.. Tromsø. Kj Finmarken. Bygderne Ifjobstcederne Biget. Ialt. be stare Kjobstteder. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund. under Amterne.

12 , A. Justitsiager. L andsdele., Amterne. Forbrydelse med Hensyn til Religi on og Sædelighed. Tabel... Arten af de, 0, Forræderi, Eftergjørelse Angreb paa Staten, Forbrydelse eller Forfalsknin.g af Majestretsforbrydelse og andre mod den offentlige Forbrydelser mod Statens offentlige Dokumenter, Mynter, Mened. Mord. Sikkerhed og Myndighed. Pengesedler Værdighed. m. V.. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M K. Smaalenene _... Akershus.... / Kristiania Eledemarken.....,,.. Is. ".. $ Kristians I _ Buskerud. I" Kj..., Jarlsberg og Larvik.. / Bratsberg $ it Ki Nedenes Lister og Mandal... $ L tavanger _ SOndre Bergenhus... " ".. Bergen Kordre Bergenhus Romsdal i lij. ' indre Trondhj em.../ I" STordre Trondhjem... L ". gordland.. / r roms i.... _ i i Finmarken.... $ (Ej $gderne. talt Kobstcederne.... ii i Riget 0..., De større lijobsteeder ) tavanger Drammen Kristiansand _.. Fredrikshald Fredrikstad Larvik Kristiansund... ) Se Note Side.

13 A. Juititssage'r. ttatttlte Forbrydelser. Drab. I Fostermord, Barnefødsel i Dølgemaal, Fosterfordrivelse samt Delagtighed deri. Fornærmelse paa Legeme eller Helbred. 0 Krænkelse af Andres Frihed. Ærekrænkelse. Voldtægt. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M.. I,..M=.. il 0. il OI Amterne. Smaalenene. I Akershus. Kristiania. L. Hedemarken. K j. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. K j. Ej. Bratsberg. I Nedenes. Kj. Lister og Mandal. I Stavanger. K. j Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. K j. I Søndre Trondhjern. K. j Nordre Trondhjem K. j Nordland. Kj. Troms0. K.. Finmarken. Bygderne Ifjobstexd'erne I Ialt. Riget. De storre Kjobstwder. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund.

14 A. Juititssaget., I Tabel (Forts.). Arten af de... 0( OmgjEengelse Leiermaals Ulovligt Blodskam. Bigami. mod Hor. Naturen. forseelse. Samlevnet. M. I K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. Amterne. ( Smaalenene / _... ( _,.... Akershus. i... Kristiania i Eledemarken.. ' ( K. Kristians (. Buskerud.. i ( Jarlsberg og Larvik.. Bratsberg. ( i Nedenes ( / Hj. " _.. Lister og Mandal... S. " "..,. Stavanger I KJ_.. Søndre Iergenhus.... " Bergen " Nordre Bergenhus... S L Romsdal /. Søndre Trondhjem.. / ( Nordre Trondhjem... / K... _.. Nordland. ". _ " Tromsø....,.,.. ).... Finmarken I [tat Kjobstcederne.... Biget I I I I ygdern,e.,.... De store hiebstieders Stavanger 't Drammen.... Kristiansand. Fredrikshald Fredrikstad. Larvik r.., Kristiansund

15 A. Justitssager. psatalte Forbrydelser. I.. I 0 Ulovlig Forførelse Andre Løs Tyvsforbry Bedrageri Omgang agtighedsdelse. Røveri. og anden med og Rufferi. forseelser. Hittegods. Svig' M. K I M M K... M. K.. K., Amterne.. Ki. i Smaalenene.._... Akershus. K Kristiania.... Hedemarken. Kristians. _ Buskerud. 0 Si _ Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. t Stavanger. ' SøndreBergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. L, Romsdal. ` Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem. _ ".. _ Nordland.... Tromsø. I Finmarken. 0 Bygderne Ialt. 0 Kjobstcederne 00 I 0 Riget. He storre Kjobstieder. Stavanger. Drammen. Kristiansand. u Fredrikshald. Fredrikstad.. 0 Larvik. Kirstiansund.

16 A. Jistitssagir. 0 Tabel (Forts.). Arten af de 0 I Urigtig Ulovlig Brug af hvad Falsk. Forklaring for Retten. Andre eie eller besidde. Mordbrand. Anden Ildsp aastettelse. Beskadigelse af Eiendom eller Gods. M. K. M. K. M. K. M. K. M.. K. M. I K. Amterne. Smaalenene Akershus Kristiania.. Hedemarken. Kristians. Kj Buskerud / LK.j. Jarlsberg og Larvik Bratsberg ) Nedenes ) Rj. Lister og Mandal Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen K. Nordre Bergenhus:. Rofui ldal Søndre Troudhje m.. Nordre Trondhjem... Nordland Tromso.. Finmarken'.... Bygderne. Ialt? Kjobestmdene. Riget Xj. '... I I 0 Stavanger. Drammen.. Kristiansand Fredrikshald Fredrikstad Larvik Kristiansund Kfobstmder.

17 A. Justitssager aatalte Forbrydelser. 0 mishand_ I 0 Forbrydelse y Forbrydelse i Bestilling eller Ombud. Forbrydelse mod. loven Andre i Embedsførelse. ing af Dyr. Søfarts Forbrydelser. f, I a t. i. M. K. M K M. K. M. K. M. K. M. K. Tils. A interne.. Smaalenene. ' _... 0 Akershus. K j. i.. _ Xj. Kristiania I Hedemarken. Kj.. 0 ici. ris ians. 0 Kt.... _.... xi.buskerud. s I" a. rl s be rg og L aryl ir..... Bratsberg i.. kj. i Nedenes.... I" i Lister ogmandal.... I Stavanger.... Søndre Bergenhus. _. 0 Bergen ,. Nordre Bergenhus R oms d dal. * i Søndre Trondhjem..0 Kj. 0 Nordre Trondhjem. 0 t Nordland. " KJ. _ _. K j.! Tromsø., Finmarken ,......, 0 Bygderne ' KjObStirCderne i 'a't I I 0 I 0 I Riget.. _ De sterre Kjobstwder _ 0 Stavanger. * Drammen... Kristiansand. Fredrikshald...., Fredrikstad Larvik. _..,.. 0 Kristiansund.,

18 A. Justitssager. Tabel. De tiltalte io it Fyldt 0 men under Aar. Fyldt men under Aar. Fyldt men under 0 Aar. Fyldt 0 men under Aar. Fyldt men under 0 Aar. Fyldt 0 men under 0 Aar. Smaalen.ene. Buskerud. Amterne. Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger LK.i. LE.j. LK.i. LE.j. LK.i. LE.j. LE.j. SOndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal.. SOndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Troms0. Finmarken ( LE.j. LE.j. LK.i. Bygderne Ialt I Kjobstwderne. M. K. Tils. M I. K. Tils. M. K. I Tils. M. K. Tils. M. K. I Tils M. K. I Tils. ii. Si, 0 SS 0 Akershus Kristiania Hedemarken. LK. j. 0 Kristians Lx.j , ' 0 0 S Riget, I De stare lijobstieder. ) it i Stavanger Drammen.. Kristiansand Fredrikshald Fredrikstad Larvik... Kristiansund ) Se Note Side.

19 A. Justitssager. 'ersoners Alder. I 0! I I 0 Fyldt 0 men under 0 Aar. Fyldt 0 men under 0 Aar. 0 Aar og derover. Alder ikke opgivet. I a t. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. hils M. X. Tils. Amterne., i Smaalenene. i 0 0 ". I Akershus. 0 Kristiania. 0 0 Ki. Hedemarken. 0 ì... Kristians. 0 0 KJ. Buskerud. 0 i t Tarlsberg og Larvik Kj. K". Bratsberg. Nedenes Lis ICJ. ter og Mandal.. Stavanger. SOndre Bergenhus. 0 Bergen. Nordre Bergenhus.! 0..._ Romsdal. 0 0 Sondre Trondhjem. 0 i NordreTrondhjem. 0 Ki.! Nordland. Tromso * I Finmarken. I 0 ' 0 I. Bygderne Ialt 0 00,.....,.. Kjobstcederne ) a. 0 0 I 0 I Riget. t... 0 Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. 0 Kristiansund. De sterre lijobstieder.

20 A. Just#ssager. Tabel. Arten af de Forbrydelser, for hvillc(,! I I! 0 I i ( ' ô?,, C tl.....ii,...,... po 0.,... co...mms E W ''',W' lbo i,g', 0..0 " mlg... 0F.,,.+V Wo. os 0. to,.!,,,.._ 0,,,?,,,,,.. :: A I., zi....' I,, t. a,.ti).. n) Z,.., to i.",' ',. S ''c',o's0 tvzgtil '''t ",*'w.. Pi Ti o ' sa at ' ;: ms...',vo'm tt.' E.etr. % Z :.A.., A 'Ito C. een tdear0 sa 0,...id '''' A isi% '' '' t.gw '''".. PI ". ''.)._? N a., oo ce til bo",,,, ir g tgta r,,,p Ora P. orc, a p, cil M. K. M. K. I M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K., Riget. I 0 Aar "..... J, ' 0 :., ! 0. 0 Aar og derover Uopgivet ".., Sum., 0 _...,,,, Bygderne og Lade., stederne. I 0 Aar r., i 0 0 Aar og derover. Uopgivet _ Sum ( Kjobstederne. 0 Aar..... _ SO. BO Aar og derover.., Uopgivet..... IMPNIMI.....IMMINIIIIIMINMIONNIMIIIP... Sum..

21 A. Justitssager. Personer i de forskjellige Aldersklasser have været tiltalte. i 0 I t 0 I es Ts o d.. 0 A t.,,. o,e, E co...;,.*_; a) a, I 'ff.:,.:, % ',, () qj et. ai E.. cu..: ca..,.. uo a' tl, 0.; 0 tt, rc tt, ro il.' o g,, z E % e?am ẹ ". Fq z. r., r,, e so ci,. c=,:i.) ' a) ei 0, M. K. M. K M. K. M. M. K. M K. M. K. M. K. M. K. M. K. Riget. 0 Aar Aar, og derover _ Uopgivet. Sura....,I),,y,gderrne, Ag Lade,i00iftue. ' i.. I 0 Aar.,,,.. _...,. 0 i , 0 Aar og derov,spi _.... _.... Uopgivet. S i,... Sum. KifikSiæderlie. 0 Aar. ' Aar og derover. Uopgivet. S Sum.

22 A. Justitssager. 'Isabel (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for hvilke'! r 0 i 0 ' I to to ba; pl.. 0 l) cn CD. MI g...i PI al. tl) L ',/, pc: Q Landsdele. "E'lli ID.. too,..,. 0 o bo c's ea cl).. te 0,.. a) a.,... Z to s: R o ` v. gg,,,, 0 r:,,,,:l,... iv a) 0 fr. o V, g XI i!, 'V cfp ro, N ) ce ap N,, C P lid ' A E t, 0... El (, P:... ID,.. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Riget. 0 Aar 0 i BO Aar og derover. I Uopgivet Sum Bygderne og Ladestederne. 0 Aar I....., I i O 0 BO Aar og derover Uopgivet Sum i 0. lijoistiedersie. 0 Aar i. 0 Z to 0... i i BO Aar og derover. 0 ' Uopgivet Suin 0 i..

23 ' A. Justitssager. Personer i de forskjellige Aldersklasser have været tiltalte. 0 I I 0 I, r c.) Pc! D 0 a p, : o Pi Ialt. M.. K. M. K. M. K. M. I K. M. K. M. K. M. K. e I K. Tils. Riget. 0 Aar Aar og derover. Uopgivet. 0 I 0 Sum. Bygderne og Lade; stederne. ito il Aar Aar og derover. Uopgivet. 0 0 Sum. lijobstiederne Aar Aar og derover. Uopgivet. Sum.

24 A. Justitssager. Tabel. De tiltalti i i 0 Bestillings og Handelsmænd, Embedsmænd. Skibsredere og Haandwerkere. Ombudsmænd. Fabrikanter. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Amterne.. " Smaalenene _... _.. " Akershus... Kristiania (L Hedemarken. /... Kristians "...., (.. Buskerud / I. Jarlsberg ''.. og Larvik.. i / KJ. I"... i ''... ".. Bratsberg / K..... Nedenes Ki..... " _. Lister og Mandal.... K " Stavanger ndre Bergenhus Bergen.... Ki gordre Bergenhus... i (L. Romsdal i KJ. ". _ 0ndre Trondhjem... L'. _ "' I KJ.. gordre Trondhjem _ Sq.... ( gordland i....,..... Proms0 _... _ KJ... " i Finmarken _.. hi., Bygderne Ialt.K jobstæderne. Riget I 0 0 De stare Kjobstwder t). ;tavanger... _.. )rammen i Cristiansand.?redrikshald.. _. i i?redrikstad,. : arvik. _.. I Cristiansund _.. s ) Se Note Side.

25 A. Justitssager. Personers I I { I 0 Gaard. brugere. FOderaadsfolk. Handels Fuldmægtige, Betjente og Kontorister. Haandvterks Svende, Arbeidere og Læredrenge. Tjenestetyende. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. I Tils. Amterne, i i i Smaalenene. KJ Akershus Kristiania. 0 0 Hedemarken. " Kristians. Buskerud.. L lci.. Jarlsberg og Larvik.. I Bratsberg. Nedenes. Lister i og Mandal. t Stavanger.... Sondre Bergenhus. Bergen. 0 Nordre Bergenhus. 0 Romsdal. Sgindre Trondhjem Nordre Trondhjem. _... i 0 i Ki. Nordland..:..... i Troms0. Finmarken.... Ej Bygderne I Ialt. 0 Kjobtcederne. _Riget. De stare Kjobstfeder. Stavanger. Drammen. i i Kristiansand.,. Fredrikshald..... Fredrikstad. Larvik..., Kristiansund. *

26 A. Justitssager 0. Tabel (Forts.). De tiltalte I I 0 I I I Fabrik og Værksarbeidere. Husmænd. Inderster. Fiskere. Amierne. M. K. Tils. M. K., Tils. M. K. Tils. M. K. Tile. (L Smaalenene i I (. _ Akershus i Kristiania I L Hedemarken i 0. I L 0... Kristians i KJ. I.... S Buskerud i i _..... Jarlsberg og Larvik.. i.. ( L Bratsberg i KJ.. _. i i i. i _. _. Nedenes. " L.. Lister og Mandal... *... s L.. Stavanger i KJ Søndre Bergenhus... Bergen Nordre Bergenhus Romsdal... KJ. I i _.. ( Søndre Trondhjem..... I i Nordre Trondhjem... i K Nordland... K Froms0 i KJ., Pinmarken S i... r alt Si Bygderne. Kjobstwderne f Riget f , De storre Nobstfeder. Stavanger.. Drammen i i... Kristiansand Fredrikshald... Fredrikstad.... _. Garvik..... _ Kristiansund I

27 A. Justitssager. Personers Livsstilling Skibsførere og Lodse. Styrmænd og Maskinister. Matroser og FyrbOdere. Dagarbei dere. M. K. Tils. K. Tils. K. Tils. M.. Tils. I 0 0 ( 0 ' 0 0 Amterne. LK:J. Smaalenene. 0 Akershus. K j. Kristiania. 0 0 Hedemarken. lij. I I Kristians. i 0 Buskerud. i i Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. ( i Nedenes. Li Li ster og Mandal. 0 s Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. ( s Søndre Trondhjem. Ki, s Nordre Trondhjem. Nordland. Tromsø. ( Finmarken., Bygderne.købstæderne mi. Riget. Ialt. I storre Kjøbstader. I 0 Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund.

28 A. Justitssager. Tabel (Forts.). De tiltalte } 0 i Løsgjaangere og Omstreifere. Betlere og Fattiglemmer. Sønner og DOtre. Gaardmands Husmands Sønner og DOtre. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Amterne. ( imaalenene. N.kershus..... Kj Kristiania K. i..... Eledemarken.... i.. ( Kristians /.... ( Buskerud.. i Tarlsberg og Larvik.. i.... (.... i... Bratsberg i. ( _ i i edenes _. Lister og Mandal... S i _.. (.... i itavanier i _.. Søndre Bergenhus. Bergen gordre Bergenhus... _ Romsdal.. i Hj. Sfzindre Trondhjem... gordre Trondhjem.. I' I / gordland. I Croms0 ( / i i i i Finmarken..... ". [alt Bygderne. 0obstcederne "' " " _ ị " _..... ".. 0 "... Riget... De større Kjøbstieder. tavanger Drammen Kristiansand,... Fredrikshald.... Fredrikstad.... barvik.... Kristiansund i.....

29 A. Justitssager.?ersoners Livsstilling. I I 0 I Andre hos Forældre hjemmeværende Børn. Personer i andre Stillinger. Uopgivet. I a t. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Amterne. Smaalenene Akershus. Ki Kristiania. 0.. Ki. i Hedemarken Kristians. Buskerud... Jarlsberg og Larvik... Bratsberg.. Nedenes. Xi... Lster Lister og Mandal..... Stavanger.. Søndre Bergenhus... 0 Bergen. Nordre Bergenhus. t Romsdal. 0 LI Søndre Trondhjem Kje I Nordre Tronclhjem. ".. 0! Nordland... ) Troms KJ.... _. Finmarken _ I Bygderne I. lt Kjobstcederne a 0.Riget. De storre Kjobstwder. 0 Stavanger _ Drammen Kristiansand. s. Fredrikshald. Fredrikstad. I Larvik. 0 Kristiansund.

30 A. Justitssager. Tabel. Arteu af de Forbrydelser, for hvilke I I 0! L andsdele. d;,. c,/ d ' t''' k g r g),), i t* ro. i:0,, pc l' rd ti) C.,. to ci, rci ti)riafr,mt) 0'..,0, Ft"' o ma u'+',roo, g al PI e N g 'z',' ag o,.., cs. po rd tio t,,, rt LE ' ; PI,Ccil. o.,.,, Pi c., pp., i... ro o,.., _r 0 0 to it 0 Trig lg. by, F.,,p ' I g:.% E '''.. Wo 0,M0 0,..;.",0=Q 0 pa.., to T..,.,,.. o,l),..,,, g I.,a, a, ':''..?, c%),..,. o r : it.rp" ô... fq SI,? r:.,:z '# ) Po MK I M. K. M. K. M. K. M. K. M. K I MK. M. K. Riget., Embedsmænd.... Bestillings og Ombudsmænd Handelsmænd, Skibsredere og Fabrikanter i Haandvferkere.... i Gaardbrugere. 0 Føderaadsfolk.. _. HandelsFuldmægtige, Betjente og Kontorister HaandvterksSvende, Arbeidere og Læredrenge Tjenestetyende Fabrik og Værksarbeidere..... Husmænd Inderster Fiskere Skibsførere og Lodse..... Styrmænd og Maskinister... i i _. Matroser og FyrbOdere....,..... Dagarbeidere LOsgjoengere og Onistreifere..... Betlere og Fattiglemmer _.. GaardmandsSønner og Døtre.... HusmandsSønner og Døtre _.. Andre hos Forældre hjemmeværende Børn Personer i andre Stillinger Uopgivet " "i "".. Sum I I 0 Bygderne. Embedsmænd Bestillings og Ombudsmænd Handelsmtend, Skibsredere og Fabrikant r Haandværkere.... Gaardbrugere Føderaadsfolk.. HandelsFuldnategtige, Betjente og Kontorister.....,..... HaandvierksSvende, Arbeidere og Læredrenge Tjenestetyende Fabrik og Værksarbeidere..., i Overføres til S.

31 A. Justitssager. Personer i de forskjellige Livsstillinger have været tiltalte. O. 0 I J E ca o CS tv) o M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. M. K. M. K. 0 0 P I I I I Sum. Met. Embedsmænd. Bestillings og Ombudsmtend. Handelanliend,Skibsredere og Fabrikanter. Haandvterkere. Gaarçlbrugere. Føderaadsfolk. HandelsFuldmægtige, Betjente og Kontorister. HaandvverksSvende, Arbeidere og Mere drenge. Tjenestetyende. Fabrik og Vterksarbeidere. Husmænd. Inderster. Fiskere. SkibsfOrere og Lodse. Styrmænd og Maskinister. Matroser og FyrbOdere. Dagarbeidere. Logjtengere og Omstreifere. Betlere og Fattiglemmer. GaardmandsSønner og Døtre. HusmandsSønner og DOtre. Andre hos Forældre hjemmeværende Børn. Personer i andre Stillinger. Uopgivet. Bygderne. Embedsmænd. Bestillings og Ombudsmænd. Handelsmænd, Skibsredere ogfabrikanter. Haandvterkere. Gaardbrugere. i Føderaadsfolk. HandelsFuldmægtige, Betjente og I Kontorister. HaandvterksSvende, Arbeidere og Læredrenge. 0 Tjenestetyende. Fabrik og Vterksarbeidere. Overføres til S.. owa OW

32 A. Justitssager. Tabel (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for hvilke amooromorm I J 0 bit) e f *;";. a) i r.; rn.... to Pchrs,i. c> P..., P tcg,::, CD.. Cd e :, rea,,,,.; ms tx, 0 o ro. t:' a., o,.... Landsdele. a) gi li PE t.. a, o 0...,. :i',' vs,.,i.0 ti.. to o ":) t,:z p.,. : "s, ; t,?$': a fg...),;,$ r..,. '..) t;...,.. r. P.,,,. rt.., z ) g,'d <::, E. 0 iv.... X P gl d. T.'?. ṃs 0 + P C' A 0 = ra M. KIM K. K M. KM KIMKIM.... K. M. KIM K. M.IK. _, Rigel. Embedsmænd.... Bestillings og Ombudsmænd Handelsmænd, Skibsredere og Fabrikanter 0 Haandværkere Gaardbrngere 0 Føderaadsfolk. HandelsFuldmægtige, Betjente og Kontorister. 0 HaandvEerksSvende, Arbeidere og Ltere drenge _ Tjenestetyende Fabrik og VEerksarbeidere.. a... _ Husmænd.. Inderster. '.. i... Fiskere..... Skibsførere og Lodse Styrmænd og Maskinister.. Matroser og Fyrbødere Dagarbeidere..... Løsgjmngere og Omstreifere Betlere og Fattiglemmer... GaardmandsSønner og DOtre... Husmands Sønner og DOtre.....I Andre 'hos Forældre hjemmeværend.e Børn 0 Personer i andre Stillinger.... Uopgivet ' Bygderne , Sum 00 0 Embedsmænd... Bestillings og Ombudsmænd Handelsramnd, Skibsredere og Fabrikanter Haan dveerkere 0. Gaardbrugere.... Fødemadsfolk..... HandelsFuldmægtige, Betjente og Kontorister HaandwerksSvende, Arbeidere og Læredrenge Tjenestetyende Fabrik og VEerksarbeidere Overføres til S. 0 i I, I I 0 I... _ '

33 , A. Justitssager. 'ersoner i de forskjellige Livsstillinger have været tiltalte. g 0 J I0 I a; rt: ra o.:, cd,.,, A.,,,; rri a,.e c. O. rd cp. ' cn t. ca ' i cl,.., o a) gi g rc,, ca 0 tp CI), a),. CD..., bzi A f,'.. fii,. cr., ro,, ',, rci H i 'fii". rt:$ t.' 'V d a r, $.. o Ialt. Laindidele. i'l,.,g o g te. a rtms '.,.t'zi F' pc : ro pa g :i., P'' c' ll mi g r... g ' Pq M. K. M. K. M. K. M. L K. M. K. M. K. M. K. Tils. I M Embedsmænd. Bestillings og Ombudsmænd. 0 Handelsmænd, Skibsredere ogfabrikanter. i 0 Haandværkere. 0 Gaatdbrugere. Føderaadsfolk. HandelsFuldmægtige, Betjente og Kontorister. HaandværksSvende, Arbeidere og Mere drenge. Tjenestetyende. Fabrik og Værksarbeidere. 0 0 Husmænd. i i i 0 Inderster. 0 Fiskere.,..... Skibsførere og Lodse. Styrmænd og Maskinister. Matroser og FyrbOdere. Dagarbeidere. " Løsgjtengere og Omstreifere. Betlere og Fattiglemmer. " " GaardmandsSønner og DOtre., HusmandsSønner og Døtre. i Andre hos Forældre hjemmeværende Børn. Personer i andre Stillinger. Uopgivet. I I 0... Riget. 0 j Sum.. Bygderne....,I,. I r r... r Embedsmænd... Bestillings og Ombudsmænd. Handelsmænd, SkibsredereogFabrikanter, 0 Haandværkere. ' 0 Gaardbrugere. Føderaadsfolk. HandelsFuldmægtige, Betjente og Kontorister. HaandwerksSvende, Arbeidere og Lære... drenge Tjenestetyende... 0 Fabrik og Vterksarbeidere. 0I, I Overføres til S..

34 A. Justitssager. Tabel (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for hvilk( Bygderne. (Forts.) Overført fra S. Husmænd Inderster Fiskere Skibsførere og Lodse Styrmænd og Maskinister Matroser og FyrbOdere Dagarbeidere Løsgjtengere og Omstreifere Betlere og Fattiglemmer GaardmandsSOnner og Dgitre HusmandsSønner og D0tre.... Andre hos Forældre hjemmeværende Børn Personer i andre Stillinger Uopgivet Sum Kjobstrederne. Embedsmænd Bestillings og Ombudsmænd.... Handelsmænd, Skibsredere og Fabrikanter Haandvterkere Gaardbrugere. Føderaadsfolk.... H andelsfuldmægtige, Betjente og Kontorister HaandvterksSvende, Arbeidere og Læredrenge Tjenestetyende Fabrik og Vsarksarbeidere. Husmænd Inderster Fiskere Skibsførere og Lodse. Styrmid og Maskinister Matroser og Fyrbødere Dagarbeidere Logjtengere og Omstreifere Betlere og Fattiglemmer GaardmandsSønner og Døtre HusmandsSønner og D0tre Andre hos Forældre hjemmeværende Børn Personer i andre Stillinger.... opgivet Sum, t.t...w AD,., ' Zi, 0,c gi ca boa E mro. M. I K. ' I 0 K. M. K M. K. T;,.+.E f P: 0..) Dp M. K.

35 A. Justitssager. 'ersoner i de forskjellige Livsstillinger have været tiltalte. 0 ) I 0 I I, mi el ) ceps: fal,.. $ Ei. ea ''' '0E., tt,) a. Ft, g rii..ta ' sa,, w a;, A 0sa, tg r' t.l... ea ritl Fl, Po :,ii.....,.. to 0.E cd %::, : to ie z. E c),?a k 0 a t'').....; 0. p... E cd ri bo p P.. M. K. M. K. M. K. M. M. K. M. K. M. K.IM. K. M. K. M. K. 'Bygderne. Forts.) I ' OverfOrt fra S.... Husmænd. Inderster. Fiskere.., _ Skibsførere og Lodse. _ Styrmænd og Maskinister. Matroser og Fyrbødere Dagarbeidere. Løsgjtengere og Omstreifere. Betlere og Fattiglemmer. GaardmandsSønner og DOtre HusmandsSønner og Døtre.. Andre hos Forældre hjemmeværende Børn, Personer i andre Stillinger Uopgivet.... I 0 I i Sum. lijobstederne _. Embedsmænd Bestillings og Ombudsmænd.,.. Handelsmænd, Skibsredere og Fabrikanter.... _.. I i Haandvterkere Gaardbrugere. _ Føderaadsfolk. HandelsFuldmægtige, Betjente og.... Kontorister. HaandvterksSvende, Arbeidere og Lane. 0. drenge... ` Tjenestetyende. brik og Vterksarbeidere. Fa.... HusmEend. Inderster... i ' Fiskere. Skibsførere og Lodse. Styrmænd og Maskinister. Matroser og Fyrbødere. Dagarbeidere.. ** Løsgjtengere og Omstreifere. Betlere og Fattiglemmer Gaardma.ndsSønner og Døtre HusmandsSønner og DOtre. " Andre hos Forældre hjemmeværende Børn,.. Personer i andre Stillinger " " Uopgivet. I I Sum.

36 A. Justitssager 0. Bygderne. (Forts.), Tabel (Forts.). Arten af de Forbrydelser, for hvilki 0 I I 0,. a, A to 0I?a E ',A. ' Pi :',, " a, V.0.. q'''' :',:i.. ek... LA ce., A.ṡ Ṗ. P.. EI M.K. M. IK. M. K.. T.. ) tt. A to 0 a 't 0 J to"".. Pti.0. a., 0 0 tip.; cn g Pc: ei 'ct V co ce: $. rti XI a P.' to i, ele,:i.. CrZ PA ni be ms ' cr,. e. i'.. 0.:) gl,.. (,) 'g ' Zi,i gi ed. M. K.I M. K. M.. M. K. M. K I M K.IBLIK Overført fra S. 0 Husmænd. Inderster.. Fiskere Skibsførere og Lodse Styrmænd og Maskinister Matroser og Fyrbødere Dagarbeidere Loggjtengere og Omstreifere..... Betlere og Fattiglemmer..... GaardmandsSønner og DOtre HusmandsSønner og DOtre Andre hos Forældre hjemmeværende Børn 0 Personer i andre Stillinger Uopgivet , Sum f 0 i, i fijobstrderne. Embedsmænd Bestillings og Ombudsmænd Handelsmænd, Skibsredere og Fabrikanter i Haandvterkere Gaardbrugere... Føderaadsfolk HandelsFuldmægtige, Betjente Og Kontorister HaandvterksSvende, Arbeidere og Lteredrenge.. i. Tjenestetyende Fabrik og Vterksarbeidere..... Husmænd.. Inderster Fiskere Skibsførere og Lodse Styrmænd og Maskinister Matroser og Fyrbødere Dagarbeidere 0... Løsgjtengere og Omstreifere...., Betlere og Fattiglemmer GaardmandsSønner og DOtre..... HusmandsSønner og DOtre Andre hos Forældre hjemmeværende Børn 00 0 Personer i andre Stillinger llopgivet Sum Eilii NM=

37 A. Jusfitssager. Personer i de forskjellige Livastillinger have været tiltalte. I 0 j I I I I 0 o Ialt.. K. I ' K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. M. I K. Tils. 0 I I 0 I 0 I I 0 _. 0 0 Bygderne, (Forts.) Overført fra S.. Husmænd. Inderster. Fiskere. Skibsførere og Lodse. Styrmænd og Maskinister. Matroser og Fyrbødere. Dagarbeidere. Løsgjængere og Omstreifere. Betlere og Fattiglemmer. GaardmandsSønner og Døtre. HusmandsSønner og Døtre. Andre hos Forældre hjemmeværende Børn. Personer i andre Stillinger. Uopgivet. Sum. Kjobsttederne, Embedsmænd. Bestillings og Ombudsmænd. Handelsmænd, Skibsredere og Fabrikanter. Haandvterkere. Gaardbrugere. Føderaadsfolk. HandelsFuldmægtige, Betjente og Kontorister. HaandværksSvende, Arbeidere og Læredrenge. Tjenestetyende. Fabrik og Værksarbeidere. Husmænd. Inderster. Fiskere. Skibsførere og Lodse. Styrmænd og Maskinister. Matroser og Fyrbødere. Dagarbeidere. Løsgjtengere og Omstrelfere. Betlere og Fattiglemmer. GaardmandsSønner og DOtre. HusmandsSønner og Døtre. Andre hos Forældre hjemmeværende Børn. Personer i andre Stillinger. ITopgivet. Sum.

38 A. Justitssager. ;? ow. el, wl ei V> al tra I al v., ri.0 t., ea al 0 I.QQ I I I I QI aim sal...i. co f., al et. I I. II CD : N C, N %it N e), e t al al N 0 cos I II 0 p rs o i ret cd awatoza'måw.iwåt,,w,.wawawàwååw'r". /, =.w t. t: 0 0 ' '0 0 A o o o Id 0 cp 0 ;:t O X. ti, ea gl phi Ci) ti I bo. t!.:,.., tfi ' : ra t cd EI 0 cti if ft 0 bp P : PI eg. cp CI 0 n:, 0 ti ) ;: cd pa 0. a.a ci, p. la ry,:$ tid e,:$ 0 ro ad r0. a..%.0 0 Z 0. Q a>.i.,d tis Cini ru tx PI 0 P; ca cn XI X ;

39 N 0' ri G CO tt.. A. Justitssager. CO GO G, ri CA kit ri GO N t", eff s M I ri. i s ri efi tr i Ga La C=0 et,go ri rl 0 to et, t". s N. G "di CS, kr, ri GY, co I. ke) IMIMMIM I I ri ri I I CA I ot.) GO GO..,:l,.,...,.g. Ts. O E,F...'.. t'l PS ,... bf) tg, al e.)..,..,., c.) E " ",... rz o p.,,,,,. 0.,.., az, u),, Po '.. CO %t to t;. A...t,..... ti) ", g... o., rci '''. ) co, z...,..,,, '...., ' a). %,z,., G, ;f to X..,.., 0. cu,.:.. t. t* G) a, ce E 'Z 0.0,..._',..,,i,,,0.. rn ili.. o fr.,.. c,. r_,. I' tq R... tv i 'cl IT..... a, to. cn,... Pzi, ty At), y Ii,,i;. ;,:i cs,.. tt s., a iv c T.,. E. MI. ci,.. 'Z... r., A F. ca s.:, 0 cl ea g'., i..f,f ca i.,:, g. ta..,io. ce... c_ ce=......,, rcs rcs =I E, ; '''' E c.,,w g., Ti. c.....' f o.' öt*..)... E E= E Ts o 0 o. : ',`.,. Q. 0),..,,...a.p..., pi ti., r= ' I'.,,, o,..), ce,st TS...a,..., co,t '' r.' ''l I sl A Pg. "".. I".,,.,, :. : pi:.. r:. ) t,,, t'.t e.., F.T. ro ḍ. 0.i i. ô 'r ri ri i ' ' rn 'A' I.I C V 0' o.,.. o X E.' Pi ;Ti A A fr W åog''ig' A w

40 A. Justitssager. Tabel. Antallet af de ved Retterne (me I MINIS Antal Straffteldte. Ant M. K. Tils. M. I. Amterne. Smaalenene... Akershus. Kristiania Hedemarken ICJ. I Kristians.. Buskerud... Jarlsberg og Larvik.. L Bratsberg KJ. Nedenes. Lister og Mandal.. Stavanger..... Søndre Bergenhus. Bergen Sj. Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjem... Nordre Trondhjem... Nordland ) Tromsø. s. Finmarken L Ki. Ialt Bygderne.. i(jobstcederne. Riget II. Bygderne fogderivls.. Rakkestad. Idde og Marker. Moss. Aker og Follo. Nedre Romerike 00. Øvre Romerike. Hedemarken 0. Vinger og Odalen. 0. Solør 0. Søndre Østerdalen.. Nordre Østerdalen... Nordre Gudbrandsdalen :* Søndre Gu.dbrandsdalen 0. Toten Hadeland og Land.. Valdres 0. Ringerike. Hallingdal. Buskerud Numedal og Sandsvær. Jarlsberg 0. Larvik 0. Bamle 0. Nedre Telemarken.. Øvre Telemarken. 0. Nedenes 0. Sætersdalen. Mandal. Lister 'Rederen og Dalene. Ryfylke. Søndhordland. Nordhordland Hardanger og Voss. Sogn 0. Sønd og Nordfjord.. Sønd.mør 0. Romsdal. Nordmør 0. Fosen. Orkedalen 00. Guldalen 0. Strinden og Selbu... Stjør og Vandalen... Inderøen Namdalen..... Søndre Helgeland.. Nordre Helgeland.. Salten 0. Lofoten og Vesteraalen. Senjen og Troms Alten. Hammerfest 0

41 Tndtagelse af de militære) strameldte Personer. A.,JustitsBagr,. Straffældte. Antal Straffældte. K. Tils. M. K. Tils " 0. Tanen... Varanger. Vardø.. Sum 00 Kjobstmderne.. Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss. DrObak. Kristiania. Hamar. Kongsvinger. Lillehammer 0. Gjøvik. HOnefoss. Drammen.... Kongsberg.. Holmestrand. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Krager0. Brevik.. 0. Porsgrund.. Skien. Osterrisør.. Arendal. Grimstad. Kristiansand.. Flekkefjord. Stavanger.. Haugesund.. Bergen 0. Aalesund. Molde. Kristiansund.. Trondhjem.. Levanger.. Bodo.., Troms0. Hammerfest. Vads0.. Vardø. Sum 0 0 ' 0 as *,z G 0 0 0

42 A. Justitssager. Tabel 0. Arten af de Forbrydelser, fo: Forbrydelse med Hensyn til Religion og Sædelighed. I I 0! i Forræderi, Angreb paa Forbrydelse Staten, Majestætsforbrydelse og andre Forbrydelser mod Statens Sikkerhed og Værdighed. mo d den offentlige Myndighed. Eftergjørelse eller Forfalskning af offentlige Dokumenter, Mynter, Pengesedler m. V. Mened. Mord. M. K. Tils. M. K. I Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M ik.tils A interne. (..., Smaalenene. t Ej Akershus Kj _..,.... _.. Kristiania _.... fredemarken S... "' I... " L.. Kristians ii / KJ... _ / K.... ' B ats erg ( _.. _ r b / Ki.... _ _ Nedenes t Lister og Mandal... i / _.. _ tavanger.... L KJ.... 0ndre Bergenhus '... Bergen _, N'ordre Bergenhus _ (L Buskerud Jarlsberg og Larvik k.. Etomsdal / K. Ondre Trondhjem... t C ST ordre Trondhjem... t KJ. ' S Nordland / Ej. Proms0 L Finmarken..... i ( Bygderne T it.kjobstcederne , : " w 0.. io.. t... "... il i I P.. i Riget w io i i i I I i, De Ware Nobsteder. ) tavanger.. Drammen Kristiansand.... Fredrikshald. Fredrikstad... [arvik _ ' Kristiansund _ I) Se Note Side.

43 ivilke de straffeeldte Personer bleve do/me. A. Justitssager. 0 H I i i 0 Drab. Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fosterfordrivelse samt Delagtighed deri. Fornærmelse paa Legeme eller Helbred. Krænkelse af Andres Frihed../Ere krænkelse. Voldtægt. Lan.dsdele. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tile. M. K. Tils. M. Amterne. i.. Smaalenene. S Akershus. K.Kristiania.....! Hedemarken. 0 0.,0,.0 O..... I0 00 I0 a I0. Kristians.! Buskerud. ì Jarlab. og Larvik... Bratsberg. i i Nedenes. S. Ki. I Lister og Mandal Stavanger... Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus.. L' ilimdl 0 '' K. o ". i Søndre Trondhjem. i Nordre Trondhjem. Nordland. ) Troms0... i.. Finmarken. 0 Bygderne I B _ KjObstcederne Biget. l. Ialt De storre Kjobsteder. Stavanger.... Drammen. Kristiansand. Fredrikshald.. Fredrikstad. I... Larvik. Kristiansund.

44 A. Justitssager. Tabel 0 (Forts.). Arten af de Forbrydelser, fot 0 I. I 0 Land.sdele.. Blodskam. Bigami. Omgjrengelse mod Naturen.' " Hor. Leiermaalsforseelse. Ulovligt Samlevnet. Smaalenene Akershus.. Ainterne. i i KS. L, Kristiania K. i L Hedemarken i iij.. Kristians Buskerud i Jarlsberg og Larvik.. i Ki. L, Bratsberg l' Nedenes L Lister og Mandal.. * Stavanger i K J Søndre Bergenhus.... Bergen... '.... Nordre Bergenhus... _ Romsdal Ks. do Søndre Trondhj e ro.... KS. tordre Trondhjem... Ki. STordland.... Ki. Proms KS. tinmarken L LK:J. Bygderne... Ialt,.r oo, sma fl, erne. Riga..... M.I K. Tils. M. K. Tils. M. IX. Tils. M. ".., _... _.._ _ _.. L _ K.. Tils.IM. K. Tils. M. K. Tils.... _ _..,....! i, ` ) 0 _..... I 0Iii j} _ il " De storre lijobstmder. Stavanger..... *. Drammen Kristiansand.. Fredrikshald Fredrikstad Larvik Kristiansund I.... I.. ` I

45 vilke de straffeeldte Personer bleve donate. A. Justitssager. I 0. 0 korførelse )g Rufferi. Andre Løs agtigheds forseelser. Tyvsforbrydelse. Røveri. Ulovlig Omgang m ed Hittegods. Bedrageri og anden Svig. I. K. Tils. M. I K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Amterne. i i 0 Smaalenene i Akershus. 0 Kristiania. 0 Hedemarken..... Kristians. KJ. Buskerud. ` *. h. Jarlsb. oglarvik.. 0 S Bratsberg i Nedenes.. Lister og Mandal. 0 Stavanger. SøndreBergenhus. I Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal Søndre Trondhjetn. 0 I Nordre Trondhjetn. i Nordland. 0 t * Tromsø.... Finmarken.... : i Riget. Bygderne._ Ialt. Kjoustacterne i i Stavanger. h e S re Drammen. Kristiansand. 0 Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. I I Kristiansund. lijobstieder.

46 A. Justitssager 0. Tabel 0 (Forts.). Arten af de Forbrydelser, fol I 0 I ' Falsk. Urigtig Forklaring for Retten. Ulovlig Brug af hvad Andre eie eller besidde. Mordbrand. Anden Ildsp aastettelse. Beskadigelse af Eiendom eller Gods. Amterne. Ị M K. Tils. M. IC. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K.Tils. M. K. Tils. Smaalenene sl / ' Akershus s L / Ki. Kristiania Hedemarken ( / Kristians ( i i / Buskerud s / K. i Jarlsberg og Larvik Ki. i Bratsberg ". I". I.. Nedenes s L. /. " Lister og Mandal... / Stavanger, I..... Ki. i. i. i Søndre Bergenhus... Bergen i Nordre Bergenhus... " Søndre Trondhjem... /.. K. j Nordre Trondhjem Nordland / La.... I.. ( Troms0. i Finmarken $ it.. i KJ., ".....Bygderne..... Ialt I ' ill Kjob.,Cewerne t (I..,..Riget 0 I I De storre lijobstwder. Stavanger Drammen.... " i " i Kristiansand.... Fred.rikshald Fredrikstad " '' '" ' " a' '' "' " Larvik. Kristiansund.....

47 hvilke de straffeeldte Personer bleve dømte. A. Justitssager. O Mishandling af Dyr. Forbrydelse Forbrydelse i Bestilling i Embedseller førelse. Ombud. Forbrydelse mod Wartsloven. Andre Forbrydelser. Ialt. M. K. K. Tils. M. K. Tils.I M. K. Tils. M. K. Tils. K. Tils. i ;. II. i HI : Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. KJ. Ej. Ej. Ej. A interne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsb. og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjern. Nordland. Troms0. Finmarken. Bygderne KJ ob stcederne Riget. De storre Kjobstteder. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund.

48 A. Justitssager. Tabel. Antallet af de for Tyvsforbrydelse samt for I i I I I I 0 Tyvsforbrydeise samt Naskeri begaaet af Personer under A ar. e iste Gang begaaet. Tyveforbrydelse samt Naskeri bega:et Simpelt Tyveri. den Gang begaaet. die Gang I begaaet. de Gang eller oftere begaaet. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. A mterne. Smaalenene $. i / Akershus I $ Kristiania 0 Hedemarken / i $ L Kristians $ i ".. i Buskerud / $. L Jarlsberg og Larvik.. $ i.. Bratsberg i, / i i i Nedenes..... / i Lister og Mandal... )... KJ. Stavanger... /. KJ. i Søndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus... Romsdal Søndre Trondhjem... $ i / Nordre Trondhjem... Nordland $ / Tromsø.. I " Finmarken I Bygderne 0 Ialt Kjobstcederne... Riget De større lijobstwder. ) Stavanger i Drammen...., Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad... Larvik Kristiansund. I ) Jfr. Lov af te Juni. ) Se Note Side.

49 A. Justitssager. Draskeri (Straffelovens Kap. ) straffmldte Personer. I I ELI ersoner over Aar. Grovt Tyveri. I Delagiighed I Naskeri. ) i Tyveri. Tilsammen Personer under og over Aar. M. K. M. K. M. K. M. K. Ialt I 0 ' Amterne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Busker ad. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Sondre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. SOndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. Troms0. Finmarken. Bygderne Kpbstcederne Riget. Ialt. 0 Ile store Nobstitder. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund.

50 A. Justitssager. Tabel. Axton af den de r I I,, I, Strafar 0 cs M, ce t 0 r; M. K.I M. M. K. M. K. M. K. M. K. Amterne. i Smaalenene Akershus. Kristiania. Hedemarken KLi.. Kristians LK.i. Buskerud. K j. Jarlsberg og Larvik Bratsberg.. Nedenes.. Lister og Mandal Stavanger.. SOndre ergenhus. Bergen Nordre Bergenhus Romsdal... Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland.... Tromsø. i Finmarken. $ Bygderne.. Ialt.rijObStCederne. Rig et..... Antal Strafarbeidsaar og Maaneder I I I 0 J 0 i0 0, 0, De stare lijobstwder. ') Stavanger Drammen. Kristiansand Fredrikshald Fredrikstad Larvik Kristiansund. ) Se Note Side.

51 clomfealdte Personer ilagte Straf. A. Justitssager. 0 I 0 rt. ch, I I I I 0 I I I I g ;: ca '".E" Fængsel paa Vand og Brød. d pi A,. Fængsel paa sædvanlig Fangekost. 0?. A K. M. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Si I i.0 0 I I S i Amterne. Smaalenene. K j. Akershus. Kristiania. Hedemarken. K. Kristians. K j. Buskerud. K. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. K j. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Ki. Sondre Trondhjem. Ki. Nordre Trondhjem. Nordland. Tromsø. Ki. Finmarken. Bygderne KjObstaderne Ialt. Riget. Antal Strafarbeidsaar og Maaneder. De større Kjobstvier. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund.

52 A. Justitssager. Tabel (Forts.). Arten af den de 0 M. 'Boder...,,.T cl. Lanasdele.?, ow 0 E'i 0 c. ''''W ;t 0,,, M. K. M. K. M. K. M. n kl?), t); 0 to o K. M. K. Amterne. Smaalenene. Akershus Kristiania. Hedemarken Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus 0 Romsdal KJ. 0 Søndre Trondhjem. 0 Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken. Bygderne,. Ialt TY AjObs tcederne _Rig et... L I I 0 I I l De storre lijobstzeder. Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikshald Fredrikstad Larvik Kristiansund

53 A. Justitssager. domfældte Personer ilagte Straf. 0 i i,.,.... al, pi. 0 c.,...,. ci I T,.) Samlet Antal gi tii " := gi. rd,... Is, Ialt. Strafarbeidsaar og,c gag.,.. E Maaneder., cn ea f. `;; %Ili it% ce.: cn M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Tils. M. K. Tils. Amterne. Smaalenene. 00 Akershus. Kj Kristiania. 0 i Hedemarken. ' 0 0 ICristians, 0 0 Buskerud Jarlsberg og Larvik _ Ki. Bratsberg KJ. N edenes t Lister og Mandal. 0 0 Ej. Stavanger. Søndre Bergenhus Bergen. 0. Nordre Bergenhus. 0 0 Romsdal. 0 0 KJ. Søndre Trondhjem. 0 K. j Nordre Trondhjem. 0 KJ. Nordland. 0 0 Troms i Finmarken.,..., 0 0 I 00 0.i!ygderne..! Ialt. Ajobstcederne I i I 0 0 Biget. De stare lijobstzeder. Stavanger. 0 Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. 0 0 Fredrikstad. "' Larvik. 0 0 Kristiansund.

54 A. Justitssager. Tabel. Arten af de Straffe, som Personer I 0. 0 I I I Strafarbeide ce 0 's ; r: : r+o'. S. st o.eg 0 ô* ts cti ;' o M. K. M. K. M. K. M. K. M.K. M.IK.IM. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Riget. 0 Aar Aar og derover. Uopgivet Sum Bygderne og Ladestederne. 0 Aar Aar og derover. Uopgivet i il Sum Kjobstwderne. 0 Aar Aar og derover. Uopgivet Sum r 0 0

55 Le forskjellige Aldersklasser have været ilagte. A. Justitssager. I 0 I. 0 Fængsel. ), to o et. O cg to o. ca. : Ialt., K. M. K. I M. K. M. K. M. K. M. K. Tils. Riget. 0 Aar. il Aar og derover. Uopgivet. Sum. 0 _ Bygderne og Ladestederne. 0 Aar Aar og derover. Uopgivet. 0 0 I Sum. Rjobstwderne. 0 Aar Aar og derover. Uopgivet. Sum.

56 A. Justitssager 0. Tabel, Arten af de for Forbrydelsens Art. P,.00 '00 Straf arbeide el) 0 : et E. te 'C'e o, ri I Fængsel paa Vand og Brød. tt, d P 0 Fter stedve gel o 0 '; Riget. Forbrydelse medhensyntil Religion og Sædelighed. Forrmderi, Angreb paa Staten,Majestfetsforbrydelse o.. Forbrydelser.. Forbrydelse mod den offentlige Myndighed... Eftergjørelse ellerforfalskfling af offentlige Dokumenter, Mynter, Pengesedler m. V. Mened Mord Drab Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fosterfordrivelse og Delagtighed deri Fornærmelse paa Legeme eller Helbred.. Krienkelse afandres Frihed Ærekrænkelse.. Voldtægt.. Blodskam Bigami.... Omgjængelse mod Naturen Hor Leiermaalsforseelse. Ulovligt Samlevnet. Forførelse og Rufferi. Andre Løsagtighedsforseelser.. Tyvsforbrydelse. Røveri Ulovlig Omgang med. Hittegods..... Bedrageri og inden Svig Falsk Urigtig Forklaring for Retten Ulovlig Brug af hvad Andre eie eller besidde.. Mordbrand Anden Ildspaasættelse. Beskadigelse af Eiendom eller Gods Mishandling af Dyr.. Forbrydelse iembedsførelse Forbrydelse i Bestilling eller Ombud Forbrydelse mod Wartsloven Andre Forbrydelser.. li... _. 0 _ I ', 0 ' 0 I i Sum * 0 i00i

57 A. Justitssager.!skjellige Forbrydelser ilagte Straffe. 0 0 Si Bøder. > O 0 r,0. a) tg to ff., Ed ' o rcl o 0. o cs, I cs,, I 0' o s., `,F to o CC, X Ts F" I alt. Forbrydelsens Art, M. K. Tils. I iii I! I Riget. Forbrydelse med Hensyn til Religion og Sædelighed. Forræderi, Angreb paa Staten, Majestætsforbrydelse o. I. Forbrydelser. Forbrydelse mod den offentlige Myndighed. Eftergjørelse ellerforfalskniag af offentlige Dokumenter, Mynter, Pengesedler m. V. Mened. Mord. Drab. Fostermord, Barnefødsel i Dølgsmaal, Fosterfordrivelse og Delagtighed deri. Fornærmelse paa Legeme ell er Helbred. Krænkelse afandresfrihed. Ærekrænkelse. Voldtægt. Blodskam. Bigami. Omgjængelse mod Naturen. Hor. Leiermaalsforseeltie. Ulovligt Samlevnet. Forførelse og Rufferi. Andre Løsagtighedsforseelser. Tyvsforbrydelse. Røveri. Ulovlig Omgang med Hittegods. Bedrageri og anden. Svig. Falsk. Urigtig Forklaring for Retten. Ulovlig Brug af hvad Andre eie eller besidde. Mordbrand. Anden Ildspaasættelse. Beskadigelse af Eiendom eller Gods. Mishandling af Dyr. ForbrydelseiEmbedsførelse. Forbrydelse i Bestilling eller Ombud. Forbrydelse mod Søfartsloven. Andre Forbrydelser. Sum.

58 A. Justitssager. 00 H.. ). P' 0: d bp PO (, A U=IMUMM. H ce ci,nqiircieorcaccie>tini.000 s sc s. r GI N sn t sn t O C C t H H to 0. 0 GI u, Ct., t+ 0 rl N. CO C. cr> if> N et, 0., GI I H. CA 0 C.0. CA 00 r GI N r. I H C to0. r C. co,, 0 M cos H H N 00 se, C00 sr> s G_ t NC000,00NCON00,00 eo N le, H to IC, N to H cr, to ri 0'0 N GI VD H C> H QI cc.> H eid E H. QI.i. rl GlOtriNt. to o ct rl 00 0 s H GI C. t. ce ; cl N.0 r N CD 00 ri cr> t cc t cx;),, cc c H s _shs 'as Cr. et> C.r0 MIMI= E ce re. g g ce d PO ce g t., ; E., ro II. i HHe cit 00 sc0 H. a).. bp c, '0' 0 A e.,:, rn.. r.:, cd o at o o o o _,..II I I. I I,...,, 00.,.. G, i.. I I ciô ;) C cr,cg a) c) (:) t, * rcl H. rt:$ 0 0. I CD a), PI ce g #$ co,s'' til o.,. c,0,...,,,,,,., O it) I co i' ) V, 0..,.,,,,... '.N,,..? r 0 O t ) bp " kw Q,. gg, EC: fr. c , r''.....il ggii Q... ei) CD.... cs r. I 0 E r,. g rd r..) 0 A.:,,,,.,. zi o, o... st Q ce n:s.p d, I I T S cd,, Pi..il a,' tri 0 Q ' '?.. ' r. P..,..,,. CS.. Q a).., ce r.' a),,, ri ce P. k.. g# c z. ti). ce 'l.. o a'. PI e Ts kril em od Is, " ca N RI < w pi Xi a. A'

59 .("I A. Justitssager. t.0 0 C) a 0 N ut et In e.,. Ca 0 0 Ca,I, Ca 0. ak 0 0 t. 0 N CD C, 00 N Lc,. rf, 0 0 t ell 0, c/z) Ni ro c.0. ri ri. ri GNI ri N,.. Cf, C, N... 0, G 0 c0 C0 c N , N cs, clt u, t = 00 CD N 00 C, r N cc.=.0uliivsui...n.... ri vri,,..., E I i r li... G,, IS). g..,j P. rt,,. p cl; Zli 0. ii..ao '"V Z P ul 0 *wpm i xon, *.lopouirew zt p0m m pu Ion _..xopouvux p0mikl 'Twig g.0a.0 xopouirm g pout Bo mpui,itivsill 'illy z.i0a 0 N i G rf. ce rl, i ri G a G... CO CA. 00rNNG0=CCO.WM=.0.00N=Nu,C,. o.,.,,.. corf,u,rau,k,n0u,t0,...0=0u,c.0.nnet r, C,. 00 =NV,.tri...INICOCt.o I Co ck 0 N kl, V, et, 0 0 et. CD V, t..... Ca 0,. 0:, 00 G. r. ri ri v.. v. r. G,),, S. r ii r r s t. ri. 0 Co... Cf, 0 N N t0. Cd.0, N u, va. =0 Lc', C0 C0 C'a,te C0 C.0!PI c..0 ri 0 rcs o o rg Ta I 0 0 A g _,.., ().JUNT Z pout Bo MPU Jon aopouvrejg zi p0 IIPuT a A0 iopourvig,,0 mput g aoec, aopouvvjg s pout Bo 'mu'. uouttursig, "AO I II.,,,,, I. Pi / ef, C0...mm...,,,...m..0,..o C0., N 0,N.U,Idr..ON..0=NCD.dN.ON=0 So t.. I t..t uo ef.,...., t Ct. C/ I i.a 0 r,.' t el,i. r, rl.., 0,..,... r e.o co aq et, C, t.. CS, rf,. r. 0 CM cf, C,.0 N., C 0 N t 0 c0 tst u, CC, 0 ti, 00 ci, 0 r u,. CO CO... tr, r. ri r... ri ni ri ri 0... c.0. Cf., N CA œ,n... ut 0, N d, cc.... ri v. N..0 t... tcli.,,..,..iv V z poux Bo mpuf I JOAO 0., G. r r c., I..0,INC0iNiWct N 0 N rd o c a, rd Pi cr Eo A eiopourex zt poux Bo mput JOAO xopatin PmBo HPuT Z 0A0 aopourelat z pow Bo mpui...b.n.,..,,,,,ic,innto.wto.r... t,,,, c,.tr..ti 0,ecDtN=t0,..r,0Mrcetu,C,00N Nrit.NNN....=.=..Nc.0 *., u,.,c,. ai,...,,, to o, c,., ee, r. 0 CA r r t. 0, a,,..,, c, C, LO 00 ul el,lf, 00 N,t. C, C0 LC, re et,c0 rt,. 0. r cs,,..., 00,t, NO 0,.. 00 C, if, c0 C. J ) ) ) :: r t Nt r. CD 'o m m$ g cd, li; g.... = on ca E E. et) ''cd'''z'ocp'...,, ir: e: r allcd zi...,.. g. g. PI... c a, a, rd rd. e:.. g.;...goo'dtdw MtM. M,...iglgT. g ' gggead,ittoth..0ecdt, o cd 0,..,+ gwge,),:$0.0 rc:..r.g.ww0dr.'edmrt:,r;gg c'., rcs.. r rs Ts...' g '). g rf.' ;.I ".." E,...0,!gala,.'V,000,S,00.F...., P:;Z.', q

60 B. Politisager. Tabel. Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Politisager og af derunder tiltalte Personer, samt af de efter Lov af ate September behandlede Politisager. I Lan dsdele. Sager. Samlet Antal. Heraf behandlede efter Lov af te September. Tiltalte. Tiltalte. Sager. M. K. Tils. M. K. Tils. I. Amterne. Smaalenene Akershus K. Kristiania redemarken L KJ. L Kristians Buskerud Sarlsberg og Lavik Bratsberg Nedenes. Lister og Mandal Stavanger Ki KJ. Søndre Bergenhus Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal.. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromsø Finmarken 0 0, Ialt Bygderne. ilqobstcederne Riget

61 B. Politisager. Tabel (Forts.). Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Politisager og af derunder tiltalte Personer, samt af de efter Lov af Ote September behandlede Politisager. _ Sager. Samldt Antal. Tiltalte. M. K. Tils. Heraf behandlede efter Lov af te September. Sager. Tiltalte. M. K. Tils. II. Bygderne fogderivis.. Rakkestad... Idde og Marker.. Moss. Aker og Follo.. Nedre Romerike.. øvre Romerike.. Hedemarken. Vinger og Odalen. SolOr 0. Sfzindre østerdalen.. Nordre østerdalen... Nordre Gudbrandsdalen.. SOndre Gudbrandsdalen.. Toten. Hadeland. og Land... Valdres... Ringerike. Hallingdal,. Buskerud 0. Numedal og Sandsvær.. Jarlsberg. Larvik. Bamle. Nedre Telemarken.. øvre Telemarken. Nedenes. Sætersdalen. Mandal... Lister Jæderen og Dalene.. Ryfylke. Sondhordland. Nordhordland. Hardanger og Voss.. Sogn. Sønd og Nordfjord.. Sondmor. Romsdal. Nordmør 0. Fosen... Orkedalen. Guldalen. Strinden og Selbu.. StjOr. og Værdalen.. Inderpien. Namdalen. Sondre Helgeland.. Nordre Helgeland.. Salten..... s

62 B. Politisager. Tabel (Forts.). Antallet af de ved Retterne (med Undtagelse af de militære) anlagte Politisager og af derunder tiltalte Personer, samt af de efter Lov af te September behandlede Politisager. I I Sager. Samlet Antal. Tiltalte. M. K. Tils. Heraf behandlede efter Lov af te September. Sager. Tiltalte. M. K. I Tils. 0. Lofoten og Vesteraalen.. Senjen og Troms0.. Alten. Hammerfest. Tanen.. Varanger. Vardø III. lijobstmderne.. Fredrikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss. DrObak. Kristiania. Hamar. Kongsvinger. Lillehammer 0. Gjøvik... Hønefoss. Drammen. Kongsberg. Holmestrand. Tønsberg. Sandefjord. Larvik. Kragerø. Brevik 0. Porsgrund. Skien.... Osterrisør. Arendal... Grimstad. Kristiansand. Flekkefjord. Stavanger S. Haugesund. Bergen 0. Aalesund. Molde. Kristiansund. Trondhjem. Levanger. Bodø. Tromsø... Hammerfest. Vads0. Vardø Sum Sum I I , 0 / I 0

63 B. Politisager. Tabel. Antallet af de i eller tidligere Tiltalte, for hvis Vedkommende Sagerne bleve afgjorte, samt af de i disse Sager arresterede Personer. Amterne. Smaalenene. Akershus Kristiania Hedemarken Kristians. Buskerud K. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen..... Nordre Bergenhus. Romsdal... Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Tromsø Finmarken. I Kj Bygderne Ialt Kjobstmderne. Riget... De store Kjobstzeder. Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikshald. Fredrikstad Larvik Kristiansund 0 Af de Personer, Tiltalte. Sagerne afgjorte for: Sagerne usluttede for: afgjordes, var hvis Sager :. cr.) CL) c, to.00 tio bun c.n.$ cf) cd rd.) r= n '0 g) cti a (X) Ta Tat., a0 a.., 0,?e, rg $ ) Heri medregnet Antallet af de Personer, som efter Tiltale have v e dt a ge t Straf. ) Se Note Side.

64 B. Politisager. Tabel. Arten af I 0 Landsde le. Overtrædelse af Lovgivningen om Tilvirkning af Brændevin. Overtrædelse af Lovgivningen om Salg og Udskjaankning af Brændevin. O vertrædelse af Lovgivningen om Tilvirkning af 0 os Malt. Overtrædelse af Lovgivningen om Salg og Udskjænkning af 0 og Vin. Overtrædelse af Lovgivningen om Handelen. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Ainterne. ) Smaalenene. Akershus.. Kristiania L Hedemarken KJ. Kristians Buskerud i Jarlsberg og Larvik * i. Bratsberg. Nedenes Lister og Mandal., I Stavanger SOndre Bergenhus. Bergen Nordre Bergenhus. Romsdal SOndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. L Nordland KJ. Troms0 Finmarken... Bygderne... Ialt /Kjobstcederne Riget De storre lijobstwder. ) Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikshald Fredrikstad. Larvik... Kristiansund 0 0 I 0 I I ) Se Note Side.

65 B. Politisager. de paatalte Politiforseelser. M. K. Overtrædelse af Lovgivningen om Haandværksdriften. Overtrædelse af Tyendelovgivningen. M. K. Overtrædelse af Lovgivningen om Værnepligt og Udskrivning. M. Overtrædelse af Lovgivningen om Skydsvæsenet. Overtrædelse af Lovgivningen om Veivæsenet. M. I K. M. K. 0 Overtrædelse af Lovgivningen om Skolevæsenet. M. K. I I I i i Amterne. L. Kj Smaalenene.. Akershus. K. j Kristiania. Hedemarken. Kristians. Kj. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. K j. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Kj Romsdal.. Søndre Trondhjem. I Nordre Trondhjem Nordland. Tromsø. Kj Finmarken. Bygderne Ialt. Kjobsteederne Riget. De storre Kjøbstæder. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund.

66 B. Politisager 0. Tabel (Forts.). Arten af I 0 I L an dsdele. Overtrædelse af Fiskerilovgivningen. Overtrædelse af Lovgivningen om Skovvæsenet. Overtrædelse af Bygningslovgivningen. Overtrædelse af Lovgivningen om Sundhedsvæsenet. Overtrædelse af Lovgivningen om Havnevæsenet. M. K. M. K. M. K. M. K. M. K. Smaalenene. Akershus. Amterne. f i " LK.i. Kristiania Hedemarken K Lj.. Kristians Buskerud i L 0 i LK.i.0 Jarlsberg og Larvik i Bratsberg i si. LK. i. Nedenes..... i Lister og Mandal. 0 Stavanger.. Spindre Bergenhus. Bergen..... Nordre Bergenhus.. i. Romsdal... Søndre Trondhjem. Nordre Trondhje rn.. ( ( Nordland Troms Finmarken.... Bygderne... Ialt i Kjobstcederne. Riget I I 0 0 lie storre Kjobstwder. Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikshald Fredrikstad Larvik Kristiansund

67 de paatalte Politiforseelser. B. Politisager. I J 0 Overtrædelse af Lovgivningen om Maal og Vægt. Betleri. Andre Politiforseelser. Ialt. Lan dsdele. M. K. K. M. M. K. J Tils I I 0 0 Amterne. Smaalenene ) Akershus. Kristiania.. Hedemarken. Kj /. Kristians. K. j. Buskerud. Kj Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Kj. KJ. Lister og Mandal. Ki. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Kj. Romsdal. SOndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. L ' Tromsø. Kj Finmarken.. Bygderne gmfbstcederne Riget. Ialt. D e storre Kjobstieder. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund.

68 B. Politisager. Tabel 0. Antallet af de Personer, som are blevue Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. Efter Tiltale. L andsd el e. Ialt. M. K. Tils. M. K. Tils. M. K. Tils. Smaalenene. Amterne. $ Akershus Kristiania Hedemarken. Kristians. Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg. Nedenes Lister og Mandal. Stavanger $ $ KLi.. $ KL j. SOndre Bergenhus. Bergen Kj Nordre Bergenhus. Romsdal $ / Søndre Trondhjem $ Nordre Trondhjem $ Nordland Finmarken Ialt Bygderne.. Kjobstaderne Riget Bygderne fogderlvls.. Rakkestad. Idde og Marker. Moss..... Aker og Follo Nedre Romerike 0. Øvre Romerike. Hedemarken Vinger og Odalen Spindre Østerdalen Nordre Østerdalen. 0. Nordre Gudbrandsdalen. SOndre Gudbrandsdalen. Toten 0 0. Hadeland og Land Valdres. Ringerike 0. Hallingdal 0. Buskerud 0. Numedal og Sandsvær Jarlsberg. Larvik 0 0. Bamle. Nedre Telemarken.. Øvre Telemarken. Nedenes Saatersdalen. Mandal 0. Lister 0 0. Jæderen og Dalene. 0. Ryfylke 0 0. Sgindhordland.. Nordhordland.. 0. Hardanger og Voss Sogn Solid og Nordfjord Sondmor 0 0. Romsdal. NordmOr 0. Fosen. Orkedalen Guldalen 0 I 0. Strinden og Selbu.. StjOr og Værdalen.. Inderøen 0 0. Namdalen 0I I. SOndre Helgeland.. 0. Nordre Helgeland.. Salten Lofoten og Vesteraalen. Senjen og Troms0 Alten. Hammerfest

69 idømte eller have vedtaget Straf for Politiforseelser. B. Politisager. I Mindelighed afgjorte. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. Ialt. M. K. Tils. M. Tils. M. Tils Si , Tanen.. Varanger. Vardø. III. Kjobstwderne. Sum. Fred.rikshald. Sarpsborg. Fredrikstad. Moss... DrObak. Kristiania. Hamar. Kongsvinger. Lillehammer 0. Gjøvik. HOnefoss. Drammen. Kongsberg. Holmestrand. TOnsberg. Sandefjord.. Larvik.. Kragerø..... Brevik 0. Porsgrund. Skien.. Osterrisør. Arendal. Grimstad.. Kristiansand. Flekkefjord. Staanger. Haugesund. Bergen.. 0. Aalesund. Molde. Kristiansund. Trondhjem. Levanger.. Bodø, Tromsø.. Hammerfest. Vads0.. 'Vardø Sum I ' I

70 } B. Politisager. Tabel. Arten af de Politiforseelser, r I Overtrædelse af Lovgivningen om Tilvirkning af Brændevin. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. I 0 I I I Overtrædelse af Lovgivningen om Salg og Udskjænkning af Brændevin. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte.,e Smaalenene. Akershus Kristiania. Hedemarken Kristians. Buskerud. A interne. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. Stavanger. SOndre Bergenhus. Bergen.... Nordre Bergenhus. Romsdal. SOndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Troms0 Finmarken S s Bygderne Ialt jobstæderne. Riget he stare Kjobstæder. ') Stavanger. Drammen Kristiansand Fredrikshald Fredrikstad Larvik Kristiansund ) Se Note Side I I

71 or hvilke de tiltalte Personer bleve straffeeldte. I I! 0 I I )vertnedelse af Lovgiv Overtrædelse af Lovgivningen ningen om Tilvirkning om Salg og Udskjænkning af 0 og Malt. af 0 og Vin. Efter Tiltale. H I Mindelighed afgjorte., 0 I Overtrædelse af Lovgivningen om Handel. Mindelighed Efter lighed I Minde Efter Tiltale. afgjorte. Tiltale. afgjorte. ce.. E E E. Politisager I.. "wmamp. 0 0, I 0 0, I Ej. Ej. Ej. Ej. Amterne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarken. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Tronclhjem.. Nordre Trondhjem, I Nordland. Tromsø. Ej. Ej. S Bygderne Finmarken. Ialt. Kjobsteederne Riget. stirre Kjobstteder. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund.

72 B. Politisager,I. Tabel (Forts.).. Arten af de Politiforieelser,, Amterne. I 0 I I I I Overtrædelse af Lovgivningen om Haand. værksdrift. E Tlt ia fter le. I Mindelighed afgjorte. t. E t. E Overtrædelse af Tyendelovgivningen. Eft er Tiltale. I Mindelighed afgjorte. t. X '':" ' Overtredelse af Lovgivningen om Værnepligt og Udskrivning. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte.. 'a!.. Smaalenene. /.` Akershus LK ' 0.,... Kristiania. i ' Hed m r e. e a k n. / _.... Kristians LK.).... Buskerud..... L.. KJ. i Jarlsberg og Larvik.. ) Ki. _. 0 0 Bratsberg it I;ci... Nedenes... " i.. Lister og Mandal / " Stavanger.. i L / K. Søndre Bergenhus... Bergen ordre Bergenhus... N 0 Romsdal i / KJ. 0 Søndre Trondhjem... Nordre Trondhjem/.,.. 0 Nordland. / I., T. romsø Fi nmarken.... ' Ialt' $ Bygderne. i i. 00 I ; 0 0 /Ayobstcederne.. Rig et 0 I De storre Kjobstæder. Stavanger t i i Drammen Kristiansand Fredrikshald. Fredrikstad ' Larvik.... i Kristiansund i i

73 or hvilke de tiltalte Personer bleve straffealdte. B. Mitisagef Ig. I I 0 I I I 0 I Overtrædelse af Lovgivningen om Veivæsenet. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. rt.', ca Overtrædelse af Lovgivningen. om Skolevæsenet. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte.. Overtrædelse af Lovgivningen om Skydsvæsenet. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte.,,; I c E Ei P E E.. P _ _.... i i t 0 0 l i I 0, I...,* i 0 j I,.... il ;Ili ca I A mterne. Ki. Smaalenene. Akershus. Kristiania.. Hedemarken. Kj Kristians. Buskerud. Ki Ja rlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. K j. Ki. Lister og Mandal. KJ. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Ki. Romsdal. Kj. Søndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland. ' Tromsø. Finmarken. K j. Bygderne Kjøbstceclerne Ialt. Riget. De stare lijobstmder. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund. *

74 B. Politisager I. Tabel (Forts.). Arten af de Politiforseelser, SI i I 0 Overtrædelse af Fiskerilovgivningen. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. t. I I I I Overtrædelse af Lovgivningen om Skovvæsenet. Efter Tiltale.,Y I Mindelighed afgjorte. Smaa,lenene Akershus Kristiania Hedemarken Kristians Buskerud Amterne. Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger.. SOndre Bergenhus Bergen.. Nordre Bergenhus. Romsdal Sondre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland Troms0 Finmarken. Bygderne... Ialt lijobsttederne liget. i $ $ KJ. $ / KJ. $ t. Ki. $ $ s $ $ 0 s 0 0, I I De sterre Kjobstteder. Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikshald Fredrikstad Larvik Kristiansund

75 or hvilke de tiltalte Personer bleve straffsaldte. B. Politifiagei r. =.Nr!I 0 I!j f I I I Overtrædelse af Bygningslovgivningen. Efter Tiltale. ị I Mindelighed afgjorte. I Overtrædelse af Lovgivningen om Sundhedsvæsenet. Efter Tiltale.. I Mindelighed afgjorte.. ce Overtrædelse af Lovgivningen om Havnevæsenet. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. : cts ' I 0 j... j l00 I I 0 I ' I 0 Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. K. j Amterne. Smaalenene. Akershus. Kristiania. Hedemarkbn. Kristians. Buskerud. Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal. Stavanger. Søndre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. Søndre Trondhjem.. Nordre Trondhjem. K. j Kj. Ej. Nordland. Troms0. Finmarken. Bygderne KdObSteedern el Ialt. Riget. He større Kjobstwder. Stavanger. Drammen. Kristiansand. Fredrikshald. Fredrikstad. Larvik. Kristiansund.

76 . B. Politisager 0. Tabel (Forts.). Arten af de_ Politiforseelser, 0 I 0 I I I Efter Tiltale. Overtrædelse af Lovgivningen om Maal og Vægt. I Mindelighed afgjorte. Betleri. Efter Tiltale. i / E Ef A interne. Smaalenene Akershus $ Kristiania. Hedemarken. Kristians $ L Buskerud s Jarlsberg og Larvik. s Bratsberg. Nedenes $ Lister og Mandal Stavanger.... Søndre Bergenhus. Bergen.... Nordre Bergenhus. $ Romsdal. Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem.. J io Nordland. s Tromsø s Finmarken. Bygderne... Ialt Kobstcederne.. Riget De store Kjobstzeder. Stavanger.. Drammen Kristiansand Fredrikshald Fredrikstad Larvik Kristiansund

77 B. Politisagr. )r hvilke de tiltalte Personer bleve straffceldte. 0 I I I 0]i Andre Politiforseelser. I a t. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. Efter Tiltale. I Mindelighed afgjorte. E , i 0 i J I , 0 rf t 0 Kj..., Amterne. Smaalenene. L. Akershus. Kristiania. Hedemarken. LK;. Kristians. LKi.. j. LK.i. Buskerud. Ki. Stavanger. Sondre Bergenhus. Bergen. Nordre Bergenhus. Romsdal. i SOndre Trondhjem. Nordre Trondhjem. Nordland.. Troms0. Kj LKi. Finmarken. 00 I 0 0i0 Bygderne Ialt. obstevderne I 0 0 I j 0 Riga De storre Kjobstwder., 0 0 Stavanger Drammen. 0, Kristiansand. 0 0 Fredrikshald. 0 0 Fredrikstad Larvik. 0 Kristiansund Jarlsberg og Larvik. Bratsberg. Nedenes. Lister og Mandal.

78 B. Politisager. rtl E t ( ce..a. a) ts a) P a)..,i,,... E o pi ' 0. treittilig KU, aly Z JOAO avv. Z pow Bo IPPLIT A0 aopotrevig zt pout Bo IIPuf 0,0 iopourvw p00 0 'Mu! E I0A0 icepcetflc pout /Jo mpui 'UOLULLIVSILL B.. CX) C. CC C. CAcO0 00 CO ut t... u., N.( 0 CO t ut,0.e$ N to a. t. ot N ct. ot N et. C,.. t ch ot... N Ilt.. ar, 0 N ut. I I I it I a a I lllll i i i *N ut Cc... cm c. ut co b.0 0 ra ote. i i i, i i i i a., i i i i i i 0. so,d+vin iiniiiii.iiiiii Niiii co. c> N N tf el, OD 00 ot N ut. CA t, 0 t cl. 0. et:,,., CD N eti ai a) t ).% V t IA 0 B a a i a 0 o,. : 0 a) p a) t;..., ed c... 0 o A * Iv V Z pout Bo mpuf ioa0..0prviv Z pout Bo ITPuT x A0 aopouullat pout Bo mpul g Jon() xopouivw g pout Bo.mpui a a B i a. a et, a a C. e. I I.. N co c0... ir...0t cisutio0 a,..,,_, 0 N....A N. N 0 ot,..c,0 ot c.c, aq 0 ot el,, N 0 ot ot TN ut to ce, 0 c. 0 ut ut N "ct. ts:, rin El et.).; o f.', ; g rd c..)...,t... g.uoutuvesihr, 'arv Z 0A0.i.v z porn Bo ITPul I JaAO..topaurow zi pout Bo mpuf io.ke aepouggiç paw Bo ipput z...a0 iepautre fir z pew S o mpui C:'..., :I A g r: z.:, ' (.', g. i E E g A T) V. : Vei:', H e e... e, e.. e 00Ni0Z. <I H... ô. t,o i.. i i...ism c.,...,=. ' 0 at efi. ot N CD ei, ot ot. en.. et, da., +. cm.., e... c, 0 0 ot. C 0 tct c t t , on..,..., g i, ret t :.. ' ' g ' V. a it ' ci% V. `:... 0 N..,. g œ A,,,z 00 cr) en.cg A' ot ut E o l l..... cl),...,. "ø i. T,...) t. a0 = &VI,,t, s,.., F., Fail,,..0,...,....., qh). A O ;:l :.::.. %t e* ce cl.) a) '0 Ts A.,,.. 0. to.. ts). to g g. c.., )tz) :',,I 0 a) 0 G.. E iii, g 0 c,. ` w..'' W U' botp ;a E, E.+ 'cl 0 0 d 0,, ti '' N r, o to,i SO Ilk.,.""f/.! 0 ),tf, PI. g L) g.)..( e.,.. t:', ti h. : :,b m...,..o to 0 M E,..,.,...,,, al..., ce,,,, g., $.. g B.,T. o,i E ad e., a). o iii e. Q.,...,..,st 0 0,s, 0 t..... Cn.b:IWCP ',AZ... Co alpzparnzzer+pe

79 . E, N c C. Militære Sager. r I. tç o CA CO.:

80 D. Stiftsoverretterne og Ifoiesteret. Tabel. Antallet af de ved Stiftsoverretterne samt Højesteret behandlede kriminelle Sager. Retterne. Tilbagestaaende fra tidligere Aar. Ialt. forligte eller hævede. Heraf i Aarets Lob paadonte. I Aarets LOb inkaminerede. henstaaende ved Aarets Udgang. Stiftsoverretterne. Kristiania: Iste Afdeling. den Afdeling. Kristiansand Bergen. Trondhjem 0 k 0 Sum MUMS Holesteret heraf: mundtlige Sager skriftlige Sager

81 E. Sammenligning med tidligere Aar. Tab el. Antallet af de i Aarene til i Justitsog Politisager tiltalte Personer. Aar. Justits og Politisager. Sagern es Antal. Justitsforbrydelser. Politiforse elser. Tilsammen Tiltalte ved Tiltalte ialt. Kvinee Mnd. der. Sagernes Antal. Mænd. Kvinder. Tiltalte ialt C , [ I

82 Rettelse i Kriminalstatistiken for. Tabel og, Side og, skal Overskriften til Rubrik og lyde saaledes: Naskeri (jfr. Lov af te Juni ) ). begaaet af Personer paa Aar og derover.

83 Fortsættelse. (Suite.) No.. De offentlige Jernbaner /. (Rapport sur les chemins de fer publics.). Distriktsfængsler og. (Prisons départementales.). Skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.). Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.). Norges Skibsfart. (Statistique de la navigation.) 0. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Ronanler for Aaret. (Rapports consulaires.). Arbeidslønninger, 0 og. (Gages des domestiques et salaires des ouvriers.). Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.). Norges Hande.. (Statistique du commerce.). Fattigstatistik og. (Statistique de l'assistance publique.). Norges Sparebanker. (Statistique des caisses d'épargne.). Norges Postvæsen. (Statistique postale.). Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.). Livs og Dødstabeller,/,"/. (Tables de mortalité et de survie.). Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.) 0. Kriminalstatistik, Oversigt. (Statistique de la justice criminelle. Introduction et tableaux rétrospectifs.). De Spedalske i Norge. (Les lépreux en Norvége.). Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.). De faste Eiendomme. (Propriétés foncières.). Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.). Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Distriktsfængsler. (Prisons départementales.). Sindssygeasylernes Virksomhed. (Statistique des hospices d'aliénés.). Civil Retspleie. (Statistique de la justice civile.). Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.) 0. Norges Skibsfart. (Statistique de la navigation.). Norges Fiskerier. (Grandes pêches maritimes.). De offentlige Jernbaner /. (Rapport sur les chemins de fer publics.). Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.). Folkemængdens Bevægelse. II. (Mouvement de la population.). Rekruteringsstatistik. (Statistique du recrutement.). Strafarbeidsanstalter /. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.). Norges Postvæsen. (Statistique postale.).skiftevæsenet. (Tableaux des successions et faillites.). Fattigstatistik. (Statistique de l'assistance publique.) 0. Den norske Statstelegraf. (Statistique des télégraphes de l'état.). Norges Sparebanker. (Statistique des caisses (l'épargne.). Skolestatistik. (Statistique de l'instruction publique.). Norges Handel. (Statistique du commerce.). Kriminalstatistiske Tabeller. (Statistique de la justice criminelle.) Af det statistiske Centralbureau er udgivet følgende Værker: Statistique internationale: Navigation maritime. I. Jaugeage des navires. Christiania. IL Les marines marchandes. Christiania. III. A. Jaugeage des navires. (Renseignements complémentaires.) B. Les marines marchandes 0. Christiania. International Skibsfartsstatistik: Tabeller vedkommende Haudelsflaaderne i Aarene 0. Kristiania. Annuaire statistique de la Norvége. PremièreCinquième Année (). Kristiania. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. FeirsteFemte Aargang (0). Kristiania. Statistisk Aarbog for Kongeriget Norge. Sjette Aargang (), Syvende Aargang (), Ottende Aargang (). Annuaire statistique de la Norvége. Sixième Année (), Septième Année (), Huitième Année (). Kristiania. Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau. FørsteSjette Bind (). Kristiania. (Journal du Bureau central de Statistique.) Oversigt over Kongeriget Norges geistlige, civile og judicielle Inddeling med Angivelse af Folkemængden efter Folketællingen te December. Kristiania. Med Tillæg udgivet Site Marts. Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 0 Juni. Kristiania. Oktober.

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme serie.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.)

Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) Norges officielle Statistik, Anden Raekke. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik, 0. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik &, 0,.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-30 Juni 889, S. -7. -

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B. No,. CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE FOR AARET S, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF FEBRUAR l. CHRISTIANIA. TRYST HOS CHR. SCHIBSTED.. B. No. I. Tabel

Læs mere

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for karet 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK

NORGES OFFICIELLE STATISTIK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFICIELLE STATISTIK 1 JULI 1889-31 DECEMBER 1910. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1889 et 1910.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIAN1A.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række.

Norges officielle Statistik, Anden Række. Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, 2 volumes.) A. 2. Fattigstatistik

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

C RKE BREUER

C RKE BREUER B N CRK BRUR FOR KONGRIGT NORG FOR AART 8 SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS TINDRDANIGST INDSTILLING AF NOVMBR 89 CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI 89 B N Tabel I Opave ver de i Aaret 8 ved civile

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvège, série V.)

(Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik række V. (Statistique officielle de la Norvège série V.) Nr. vil findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 0 december 0. Trykt Nr.. Private aktiebanker

Læs mere

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA.

Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE I AARET (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1900) UDGIVNE AF KRISTIANIA. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr. 60. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARET 00. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 00) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER

CRIMINALSTATISTISKE TABELLER B N, CRIMINALSTATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NOUE FOF AARET, SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE I\DSTILLING AF E AUGUST CHRISTIANIA TRYKT HOS CHR SCHIBSTED B N Tabel ivmmt, ver de ved

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. I. Uddrag af A arsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers en 1910.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V.. ARBEIDSLØNNINGER 90. (Gages annuels des domestques et salares des ouvrers en 90.) Utgt av DET STATISTISKE CENTRALBYBAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115.

NORGES POSTVÆSEN TABELLER FOR AARET 4889. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, (Statistique postale pour l'année 1889). Tredie Række No. 115. , = NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 115. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVÆSEN FOR AARET 4889. (Statistique postale pour l'année 1889). Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen.

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter B. No.. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for lste Halvaar 88O og for Aaret iste Juli 88O til Ote Juni 88. Udgiven af Den Kongelige Norske Regjerings Justits- og Politi-Departement. KRISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No.. Uddrag af Aaraberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE

FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE C. No.. TAB ELLER VEDKOMMENDE FOLKEMÆNGDENS BEVTGELSE I AARET TILLIGEMED NOGLE HOVEDOPGAVER FOR AARENE. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Rigets

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA

TABELLER KONGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 Juni CHRISTIANIA B N TABLLR FOR KONGRIGT NORG FOR AART SAMT DN KONGLIG NORSK RGJRINGS UNDRDANIGST INDSTILLING AF Juni CHRISTIANIA TRYKT I RINGVOLDS BOGTRYKKRI B N Tabel Opave ver de i Aaret ved civile cmbinerede Retter

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ru. v. 1828-30 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 877. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGT RYKKERI. 879. Indhold. No..

Læs mere

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875.

TABELLER KOGERIGET NORGE. B. No. 1. FOR AARET 1873 CHRISTIANIA. DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS U NDERDANIGSTE INDSTILLING AF 24 SEPTEMBER 1875. B N TABELLER FOR KOGERGET NORGE FOR AARET SAMT DEN KONGELGE NORSKE REGJERNGS U NDERDANGSTE NDSTLLNG AF SEPTEMBER CHRSTANA TRYST RNGVOLDS BOGTRYKKER B N Tabel Opgave ver de i Aaret ved civile g cmbinerede

Læs mere

Rigets Strafarbeidsanstalter

Rigets Strafarbeidsanstalter NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret ste Juli l88 til 0te Juni 88. Udgiven af Justits-Departementet. CHRISTIANIA. I Kommission hoe H. Aschehoug

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 884. (Rapports consulaires.).

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,)

Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) Norges officielle Statistik, Anden Række. (Statistique officielle de la Norvége, deuxiérne série,) A. No. I. A. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique. volumes.). Fattigstatistik

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen

Modtaget. 7 MAJ 2014 Receptionen Modtaget Fredericia den 03.04.14 7 MAJ 2014 Receptionen Indsigelser til lokalplan nr. 315 boligområde på Puggårdsvej, Ullerup Indsigelser for følgende punkter: 1. Sti mellem Peder Bøgvads Vej og Puggårdsvej

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. N Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième séries) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports nsulaires.)

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE

NORGES SKIBSFART TABELLER DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. C. No. 3 e. I AA.RET 1872. CHRISTIANIA, 1874. UDGIVNE AF VEDKOMMENDE C. No. e. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AA.RET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE. CHRISTIANIA, TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. , skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i

Læs mere

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE.

STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE LA NORVÉGE. STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÉGE STATISTISK AARBOG FOR KONGERIGET NORGE TOLVTE AARGANG 1892 UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr.. 'Sundhedstilsta'nden og Medicinalforholdene 898. (Rapport surl'état sanitaire et médical.) 9. Sindssygeasylernes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports consulaires.)

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1867.

FATTIGSTATISTIK FOR 1867. UDGIVEN I AARET. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. (UN RESUME EN FRANÇAIS SE TROUPE APRÈS

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A. No.. BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGE FOR AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. 88. Indhold. Side. No.

Læs mere

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM,

KONGERIGET NORGE. STATISTISK AARBOG FJERDE AARGANG. KRISTIANIA. 1883. FOR UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. BOYE STRØM, FOR STATISTISK AARBOG KOGERIGET ORGE FJERDE AARGAG 1883 UDGIVET AF DET STATISTISKE CETRALBUREAU REDIGERET AF BOYE STRØM, KST DIREKTØR, I KOMMISSIO HOS H ASCHEHOUG & Co 883 KRISTIAIA TRYKT 1 OtT STEESKt

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No.. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.). Fattigstatistik 878

Læs mere