De nye europæiske brandklasser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye europæiske brandklasser"

Transkript

1 De nye europæiske brandklasser Januar 2008 ED/af 1. Baggrund I februar 2002, med ikrafttrædelse den 1. marts 2002, udsendte Erhvervs- og Boligstyrelsen Tillæg 4 til Bygningsreglement 1995 (BR 95) og Tillæg 3 til Bygningsreglement for småhuse 1998 (BR-S 98), hvormed de nye europæiske brandklasser officielt blev indført i Danmark. Baggrunden for disse tillæg er ønsket om en fælles-europæisk måde at dokumentere byggevarers brandtekniske egenskaber på. Der er derfor udviklet nye europæiske regler for prøvning og klassifikation. Dette medfører, at det nationale system for klassifikation af byggevarer og bygningsdele skal erstattes af det nye europæiske system. I november 2002, med ikrafttræden den 15. november 2002, udsendte Beredskabsstyrelsen en ændringsforskrift, hvormed de nye europæiske brandklasser blev indført i Beredskabsstyrelsens Tekniske forskrifter. 2. Overgangsperiode Der vil være en overgangsperiode, hvor EU-medlemslandene skal acceptere produkter klassificeret såvel efter det nationale system som efter det nye europæiske system. De to systemer vil således eksistere side om side i overgangsperioden. Overgangsperioden bliver forskellig fra byggevare til byggevare. 3. Klassifikation Europæisk klassifikation for en byggevares reaktion på brand eller for en bygningsdels brandmodstandsevne forudsætter, at der forinden er udført prøvning efter de nye europæiske prøvningsmetoder. Europæisk klassifikation kan altså ikke opnås på baggrund af prøvning og klassifikation efter det hidtidige system. I nedenstående tabel 1 er sammenhængen mellem de hidtidige brandklasser og de nye europæiske brandklasser angivet. Der henvises tillige til oversigten over brandtekniske klasser i afsnit 7.1 i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri (udgivet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, dateret April 2006). 3.1 Byggevarers reaktion på brand Byggevarers (eksklusive gulvbelægningers og tagdækningers) reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasse A1 er højeste kravniveau, som ikke kan kombineres med tillægsklasser. Klasse A2, B, C, D kombineres altid med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)

2 Der anvendes følgende betegnelser: s1 meget begrænset mængde af røgudvikling s2 begrænset mængde af røgudvikling s3 intet krav til mængde af røgudvikling d0 ingen brændende dråber eller partikler d1 brændende dråber eller partikler i begrænset mængde d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler Klasse E kan enten stå alene eller kombineres med d2. Klasse F indebærer ingen krav og kan ikke kombineres med tillægsklasser. Gulvbelægningers reaktion på brand inddeles i følgende primærklasser: A1 fl, A2 fl, B fl, C fl, D fl, E fl, F fl Klasse A1 fl, E fl og F fl kombineres ikke med tillægsklasse. Klasse A2 fl, B fl, C fl og D fl kombineres altid med tillægsklasse for røg (s): s1 begrænset mængde af røgudvikling s2 intet krav til mængde af røgudvikling Tagdækningers reaktion på brand opdeles i følgende primærklasser: B ROOF (t2) og F ROOF (t2). 3.2 Bygningsdeles brandmodstandsevne Bygningsdeles brandmodstandsevne beskrives ud fra følgende ydeevner: R E I W M C S G K Bæreevne Integritet Isolation Stråling Mekanisk påvirkning Selvlukkende Tæthed mod røggennemtrængning Modstandsevne mod skorstensbrand Brandbeskyttelsesevne Klasserne angives på følgende måde: Bærende bygningsdele: REI-tid: det tidsrum, hvor alle tre kriterier, bæreevne, integritet og isolation, er opfyldt. RE-tid: det tidsrum, hvor de to kriterier, bæreevne og integritet, er opfyldt. R-tid: det tidsrum, hvor kriteriet bæreevne er opfyldt. Ikke-bærende bygningsdele: EI-tid: det tidsrum, hvor de to kriterier, integritet og isolation, er opfyldt. E-tid: det tidsrum, hvor kriteriet integritet er opfyldt. Tidsrummet for opretholdt ydeevne udtrykkes i danske bestemmelser med følgende minutter: 30, 60 og

3 4. Klassifikationsstandard Klassifikationsstandarden (EN 13501: Brandteknisk klassifikation af byggevarer og bygningsdele baseret på brandprøvning) er udarbejdet af CEN/TC 127 Fire safety in buildings på baggrund af EU-Kommissionsbeslutninger. En EU-Kommissionsbeslutning er en retsakt udstedt af Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber efter godkendelse af EU-medlemslandene i Det Stående Byggeudvalg (NB: Ethvert EØS-land har pligt til at omsætte en sådan retsakt til national lovgivning). Klassifikationsstandarden (EN 13501) er opdelt i nedennævnte 5 dele: Del 1 Reaktion på brand (2007) Del 2 Brandmodstandsevne, bygningsdele (2007) Del 3 Brandmodstandsevne, installationer (2005) Del 4 Brandmodstandsevne, komponenter til røgkontrol (2007) Del 5 Udvendig brandpåvirkning af tage (2005) For hver enkelt del af EN er i parentes angivet årstallet for den i januar 2008 gældende version. 5. Prøvningsstandarder I skrivende stund (januar 2008) har CEN/TC 127 Fire safety in buildings udarbejdet ovennævnte klassifikationsstandard (5 dele) og 10 standarder relateret til reaktion på brand samt 31 standarder relateret til brandmodstandsevne. I nedenstående tabel 2 og tabel 3 er givet en oversigt over disse standarder. Mange flere standarder (især relateret til brandmodstandsevne) er under udarbejdelse. Den i CEN/TC 127 standarderne anvendte terminologi er i størst muligt omfang i overensstemmelse med EN ISO 13943:2000 Fire safety Vocabulary

4 Tabel 1 Sammenhæng mellem de hidtidige brandklasser og de nye europæiske brandklasser. Klassebetegnelser Hidtidige danske betegnelser Ny europæisk klasse Materialer Ubrændbart A2-s1,d0 Klasse A B-s1,d0 Klasse B D-s2,d2 Beklædninger Klasse 1 K 1 10 B-s1,d0 Klasse 2 K 1 10 D-s2,d2 Gulvbelægninger Ubrændbar A2 fl -s1 Klasse G D fl -s1 Tagdækninger Klasse T B ROOF (t2) Bærende bygningsdele, ikke-adskillende BS-30 R 30 A2-s1,d0 R 60 A2-s1,d0 BS-120 R 120 A2-s1,d0 BD-30 R 30 BD-60 R 60 Bærende og adskillende bygningsdele BS-30 REI 30 A2-s1,d0 Tung REI 60 A2-s1,d0 REI 60-M A2-s1,d0 BS-120 Tung BS-120 REI 120 A2-s1,d0 REI 120-M A2-s1,d0 BD-30 REI 30 BD-60 REI 60 Ikke-bærende og adskillende bygningsdele BS-30 EI 30 A2-s1,d0 Tung EI 60 A2-s1,d0 EI 60-M A2-s1,d0 BS-120 Tung BS-120 EI 120 A2-s1,d0 EI 120-M A2-s1,d0 BD-30 EI 30 BD-60 EI 60 F-30 E 30 F-60 E 60 Døre EI 2 60-C A2-s1,d0 BD-30 BD-30-M EI 2 30-C EI 2 30 BD-60 EI 2 60-C F-30 E 30-C F-60 E 60-C - 4 -

5 Tabel 2 Europæiske standarder relateret til reaktion på brand EN ISO 1716:2002 EN ISO 1182:2002 EN ISO :2002 EN ISO :2002 EN 13238:2001 EN 13823:2002 EN 14390:2007 ENV 1187:2002 CEN/TS 15117:2005 CEN/TS 15447:2006 Reaction to fire tests for building products Determination of the heat of combustion Reaction to fire tests for building products Non-combustibility test Reaction to fire tests for floorings Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source Reaction to fire tests Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame Part 2: Single-flame source test Reaction to fire tests for building products Conditioning procedures and general rules for selection of substrates Reaction to fire tests for building products Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item Fire test Large-scale room reference test for surface products Test methods for external exposure to roofs Guidance on direct and extended application Mounting and fixing in reaction to fire tests under the Construction Products Directive - 5 -

6 Tabel 3 Europæiske standarder relateret til brandmodstandsevne EN 1363 Fire resistance tests - EN :1999 Part 1: General requirements EN :1999 Part 2: Alternative and additional procedures ENV :1998 Part 3: Verification of furnace performance EN 1364 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - EN :1999 Part 1: Walls EN :1999 Part 2: Ceilings EN :2006 Part 3: Curtain walling Full configuration (complete assembly) EN :2007 Part 4: Curtain walling Part configuration EN 1365 Fire resistance tests for loadbearing elements - EN :1999 Part 1: Walls EN :1999 Part 2: Floors and roofs EN :1999 Part 3: Beams EN :1999 Part 4: Columns EN :2004 Part 5: Balconies and walkways EN :2004 Part 6: Stairs EN 1366 Fire resistance tests for service installations - EN :1999 Part 1: Ducts EN :1999 Part 2: Fire dampers EN :2004 Part 3: Penetration seals EN :2006 Part 4: Linear joint seals EN :2003 Part 5: Service ducts and shafts EN :2004 Part 6: Raised access and hollow core floors EN :2004 Part 7: Conveyor systems and their closures EN :2004 Part 8: Smoke extraction ducts EN 1634 EN :2000 EN :2004 ENV ENV :2002 ENV :2002 ENV :2002 ENV :2002 ENV :2002 ENV :2002 CEN/TS :2005 EN 14135:2004 Fire resistance tests and smoke control tests for door and shutter assemblies - Part 1: Fire doors and shutters Part 3: Smoke control doors and shutters Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes Part 3: Applied protection to concrete members Part 4: Applied protection to steel members Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite members Part 6: Applied protection to concrete filled hollow steel columns Part 7: Applied protection to timber members Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members Part 1: Horizontal protective membranes Coverings Determination of fire protection ability - 6 -

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage

Tagisolering. Plan tagisolering. Tagkilesystem. Specialtage. Effektiv isolering til alle tage Tagisolering Effektiv isolering til alle tage Plan tagisolering Tagkilesystem Specialtage En del af Sunde-gruppen - i Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien Med Sundolitt tagisolering

Læs mere

Taganvisning. Flade varme tage

Taganvisning. Flade varme tage Taganvisning Flade varme tage Blad 320 Dato: Februar 2008. Erstatter: Taganvisning, Februar 2006 Projektering konstruktioner Indholdsfortegnelse Projektering - Tagkonstruktioner - - - - - - Anvendelse

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010

Sommerhuse. Bygningsreglement 2010 Sommerhuse Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010 indeholder bestemmelser for opførelse af sommerhuse. Disse bestemmelser skal også anvendes ved forandringer i eller tilbygning til sommer

Læs mere

Guide 3. udgave, november 2013

Guide 3. udgave, november 2013 Guide 3. udgave, november 2013 Tekniske krav til møbler til kontor, uddannelsesinstitutioner og det øvrige kontraktmarked Formålet med denne guide er at gøre det enklere at opstille de rigtige krav til

Læs mere

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1

Lækagesporings, befæstelse på dæk over p-kælder. Weidekampsgade, 13. maj 2011. 27.maj 14: Notat: Grønne tage, membran, vægt, band, side 1 Grønne tage, Tæthedskontrol af tagmembran En forudsætning for attraktive grønne tage med lang funktionstid, er at membranen der skal hindre vand i at trænge ind i underliggende bygningskonstruktion er

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254

En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254 En gennemgang af de forskellige test protokoller der accepteres i Retningslinje 254 IWMA Seminar 7. maj, 2013 KBH, DK af Alex Palle, VID Fire-Kill, Danmark 1 Agenda 1. Kort introduktion til VID Fire-Kill.

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri

Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Regler for trykprøvning/tæthedstest af byggeri Til byggesagsbehandlere og byggerådgivere 30. april 2013 Sort tekst er bygningsreglementet og standardens tekst. Blå tekst er anbefalinger. Kravene til klimaskærmens

Læs mere

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC

Indbygningsforskrift. for kombineret dansk / svensk mobil ATC Indbygningsforskrift for kombineret dansk / svensk mobil ATC Banedanmark Godkendt af Banedanmark Afløser Adresse Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Konstruktion Banedanmark Netfunktioner/Systemteknik

Læs mere

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning

Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Dansk standard DS/EN ISO 20567-1 1. udgave 2006-11-09 Malinger og lakker Bestemmelse af overfladers modstandsevne ved stenslag Del 1: Fler-tryk-prøvning Paints and varnishes Determination of stone-chip

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser

Det nye energimærke. Nu får energimærket tre nye plusser Nu får energimærket tre nye plusser Nyt design Skærpede krav Større energibesparelser Ved udgangen af 2010 får EU et nyt energimærke. Ved første øjekast ligner mærket det velkendte mærke, der vejleder

Læs mere

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler

Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Rapport om forhold vedrørende en eventuel ophævelse eller ændring af nultolerancepolitikken for udnyttelse af uran og andre radioaktive mineraler Kvanefjeld Lett Advokatfirma DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

LNG oversigt over regler

LNG oversigt over regler LNG oversigt over regler maj 2014 Baggrund Dette notat indeholder en oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring og etablering af bunkringsanlæg for LNG i Danmark.

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere