Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual DELONGHI ESAM B"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: Sikkerhedsanvisninger Installation Tilberedning af kaffemaskinen Fyldning af vandbeholderen Fyldning af beholderen til kaffebønner Igangsætning ved førstegangsbrug....

3 Rengøring af maskinen Rengøring af infusionsenheden Afkalkning Programmering af vandets hårdhed Kontrollampernes betydning til normal betjening.

4 BRUGSANVISNING BESKRIVELSE AF APPARATET (JVF. SIDE 3) A. Kopvarmer bakke B. Dampbetjeningsknap C. Damprør D. Cappuccinoadapter E. Vandbeholder (udtagelig) F. Kopholderbakke G. Dråbeopsamlingsbakke (udtagelig) H. Servicelåge I. Kaffeudløbsrør (regulerbar i højden) J. Betjeningspanel K. Låg til beholderen til kaffebønner L. Midterlåg til malet kaffe M. Infusionsenhed N. El-forsyningsledning O. Cappuccinoadapter (udtagelig) P. Dyse til cappuccinoadapter (udtagelig) Q. Måleske til formalet kaffe R. Kaffegrumsbeholder (udtagelig) S. Knap til regulering af kaffens malingsgrad T. Beholder til kaffebønner U. Sæde til måleske V. Tragt til indføring af formalet kaffe Z. Flytbar skuffe Betjeningspanel 1) Tast til tænding/slukning af maskinen 2) Kontrollampe til 1 kop og til kaffens temperatur OK 3) Tast til udløb en kop 4) Kontrollampe til 2 kopper og til kaffens temperatur OK 5) Tast til udløb to kopper 6) Kontrollampe til damp og til dampens temperatur OK 7) Tast til valg af dampfunktion 8) Tast til valg af kaffemængden (stærk, normal eller tynd kaffe) ) Tast til valg af mængden af malet kaffe (for at opnå tynd, normal eller stærk kaffe) 10) Tast til skylning og afkalkning 11) Tast til malet kaffe (ingen brug af kaffekværnen) 12) Kontrollampe til malet kaffe (ingen brug af kaffekværnen) 13) Kontrollampe for kalk 14) Kontrollampe til generel alarm 15) Kontrollampe til kaffegrumsbeholder fuld eller ikke sat i. 16) Kontrollampe for manglende vand eller manglende vand i beholderen DK BRUGSANVISNING SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS FØLGENDE BRUGSANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OPBEVAR DEM TIL SENERE BRUG! Denne maskine er fremstillet til at "brygge kaffe" og til at "opvarme drikke": pas på ikke at skolde sig med vand- eller dampstråler eller ved at anvende apparatet til ukorrekt anvendelse. Dette apparat er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Anvendelse til ethvert andet formål anses for at være uhensigtsmæssig og derfor farlig. tasterne eller håndtagene. der opstå behov for reparationer, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter og kræve, at der anvendes originale reservedele. Hvis disse forskrifter tilsidesættes, kan det være farligt at anvende apparatet. 3 INSTALLATION Efter at have fjernet emballagen, skal man kontrollere produktets integritet. I tvivlstilfælde, bør apparatet ikke tages i brug og man må kun henvende sig til kvalificerede fagmænd. Emballagens materialer (plastikposer, ekspanderet polystyren osv.), kan være farlige for børn og skal derfor anbringes udenfor deres rækkevidde. Anbring apparatet på en arbejdsflade, langt væk fra vandhaner, vaske og varmekilder. Efter at man har stillet apparatet på arbejdsfladen, sørg for at der er fri plads på cirka 5 cm fra apparatets overflader, sider og dets bagsiden, og fri plads på mindst 20 cm over kaffemaskinen. Installer aldrig maskinen i et rum, der kan nå ned på en temperatur på under eller lig med 0 C (hvis vandet fryser til, kan apparatet tage skade). Kontroller at elnettets spænding svarer til det, der er angivet på apparatets typeskilt. Apparatet skal sluttes til en stikkontakt der har en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Fabrikanten kan ikke holdes til ansvar for eventuelle skader, der skyldes, at der ikke er en jordforbindelse. Hvis stikkontakten ikke passer til apparatets stik, skal man lade stikket udskifte med et andet stik af egnet type af kvalificeret personale. Brugeren må under ingen omstændigheder selv erstatte apparatets strømledning, idet udskiftningen kræver, at der anvendes specialredskaber. Hvis ledningen er defekt eller skal udskiftes, skal man henvende sig til et af fabrikanten autoriseret Servicecenter for at undgå enhver form for risiko. Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed hurtigst muligt, ved at følge den procedure, der er beskrevet i paragraf BRUGSANVISNING 245 Det er nødvendigt, første gang du anvender kaffemaskinen, at du omhyggeligt følger brugsanvisningerne i de følgende paragraffer trin for trin, så du lærer at betjene den korrekt. 4 TILBEREDNING AF KAFFEMASKINEN 4.1 FYLDNING AF VANDBEHOLDEREN Træk vandbeholderen ud (fig. 1), skyl den og fyld den med frisk vand, men vær opmærksom på ikke at overstige mærket MAX. Når man fjerner beholderen, skal cappuccino adapteren altid være vendt imod midten af maskinen, for ellers forhindrer den udtrækningen af beholderen. Sæt beholderen på plads igen ved at trykke helt i bund. 4.2 FYLDNING AF BEHOLDEREN TIL KAFFEBØNNER Luk låget til beholderen til kaffebønner op (fig. 2). Fyld beholderen med kaffebønner. Luk låget. PAS PÅ: For at undgå funktionsfejl, kom aldrig malet kaffe, frysetørret kaffe, karamelliserede kaffebønner eller andre genstande i maskinen, der kan beskadige den. Fig IGANGSÆTNING VED FØRSTEGANGSBRUG 1. Kontroller at vandbeholderen er fyldt op og at forsyningsledningens stik sidder korrekt i stikkontakten. 2. Drej cappuccino adapteren udad og anbring en kop under den (fig. 3) og tænd maskinen ved at trykke på tast (fig.4). 3. STRAKS EFTER, INDEN DER ER GÅET HØJST 30 SEKUNDER, drej dampbetjenings knappen mod uret så langt den kan komme (fig.5) (det er normalt, at maskinen larmer). 4. Efter nogle sekunder begynder der at løbe lidt vand ud af cappuccinoadapteren. Når koppen er fyldt op med cirka 30cc, drej dampbetjenings knappen en halv gang med uret (fig.6) så langt den kan komme, for at afbryde vandstrømningen. 5. Vent på at de grønne kontrollamper og holder op med at blinke og tændes uden at blinke.

5 (Når de grønne kontrollamper blinker, betyder det, at maskinen er i forvarmningsfase, hvorimod når de er tændt og ikke blinker, betyder det, at maskinen har opnået den ideelle temperatur til at brygge kaffe. Jvf. par. 11 punkt 1 og 2). Et øjeblik inden kontrollamperne holder op med at blinke, udfører apparatet automatisk en skylning: der løber lidt varmt vand ud af udløbsrørets haner, som samles i den nedenstående dråbeopsamlingsbakke. Råd: hvis man ønsker en stærk kaffe (mindre end 60cc), og få den varmere, fyld først koppen op med det varme vand fra skylningen. Lad vandet blive et par sekunder (inden du tømmer koppen) for at opnå en forvarmning af koppen. 6. Nu er maskinen klar til brug. Fig.1 Fig.3 Fig.4 DK BRUGSANVISNING TILBEREDNING AF KAFFE (MED KAFFEBØNNER) 1) Inden der brygges kaffe, kontroller altid at de grønne kontrollamper og er tændt men ikke blinker, og kontroller også at beholderen til kaffebønner er fyldt op. 2) Reguler knappen til højre (fig. 7) for at indstille den ønskede kaffesmag. Jo mere den drejes med uret, jo større bliver mængden af kaffebønner, som maskinen maler, og derfor vil kaffe komme til at smage tilsvarende stærkere. Ved førstegangsbrug skal man foretage flere prøver og brygge kaffe flere gange, indtil man finder ud af knappens korrekte position. Pas på ikke at dreje for meget med uret, for ellers risikerer du at opnå et for langsomt udløb (i dråber), især når du skal brygger to kopper kaffe. 3) Reguler knappen til venstre (fig. 8) for at indstille den ønskede kaffemængde. Jo mere den drejes med uret, jo tyndere bliver kaffen. Ved førstegangsbrug skal man foretage flere prøver og brygge kaffe flere gange, indtil man finder ud af knappens korrekte position. 4) Anbring en kop under udløbsrørets haner, hvis du vil brygge 1 kop kaffe (fig. 9) eller 2 kopper, hvis du vil brygge 2 kopper kaffe (fig. 10). For at opnå en bedre creme, sæt kaffeudløbsrøret så tæt som muligt ved kopperne ved at trykke det nedad (fig. 11). 5) Tryk på tast (fig. 12), hvis du har valgt at brygge en kop kaffe eller på tast (fig. 13), hvis du har valgt at brygge to kopper kaffe. Nu begynder maskinen at male kaffebønnerne, den udfører en kortvarig forinfusion og derefter fuldfører den udstrømningen i koppen. Når den indstillede mængde er brygget, afbryder maskinen automatisk kaffeudstrømningen og smider grumset i kaffegrumsbeholder). 6) Nogle sekunder efter brygningen, når begge de grønne kontrollamper og er tændt igen men ikke blinker, er det muligt at genoptage brygningen af kaffe. 7) Tryk på tast for at slukke maskinen. (Inden den slukkes, udfører apparatet automatisk en skylning: der løber lidt varmt vand ud af hanerne, som samles i den nedenstående dråbeopsamlingsbakke Pas på ikke at skolde sig). Hvis maskinen ikke slukkes ved at trykke på tast, slukkes den og udfører en hurtig skylning automatisk, under alle omstændigheder 3 timer efter den sidste betjening. BEMÆRK 1: Hvis kaffen løber ud dryppende eller slet ikke løber ud, er det nødvendigt at dreje knappen til regulering af malingsgraden (fig. 17) med uret, indtil den siger klik en gang (jvf. par. 6). Prøv et klik ad gangen, indtil du finder en tilfredsstillende kaffebrygning. BEMÆRK 2: Hvis kaffen løber for hurtigt ud og kaffecremen ikke er tilfredsstillende, drej knappen tng; det, er det nødvendigt at regulere kaffens malingsgrad ved at dreje knappen til regulering af malingsgrad (fig.17) mod uret, indtil den siger klik en gang (som beskrevet i kap. 6). BEMÆRK 9: hvis man ikke har brugt maskinen i længere tid, er det nødvendigt at foretage rensning af infusionsenheden, som beskrevet i par. 10.2, inden brug. BEMÆRK 10: Træk aldrig vandbeholderen ud mens maskinen er i funktion og brygger kaffe. Gør man det, kan maskinen iknd en måleske formalet kaffe i, anvendes en kniv til at hjælpe kaffen med at falde ned (fig. 20), fjern derefter infusionsenheden og rens både denne og maskinen som beskrevet i paragraf 10.2 "Rengøring af infusionsenheden". 3. Når kaffebrygningen med malet kaffe er færdigt, skal man deaktivere funktionen med malet kaffe ved at trykke igen på tasten, hvis man ønsker at brygge kaffe med kaffebønner (kontrollampen slukkes og kaffekværnen kan bruges igen). 8 VARMTVANDS UDLØB Kontroller altid at de grønne kontrollamperne og er tændt men ikke blinker. Drej cappuccinoadapteren udad (fig. 3). Anbring en beholder under cappuccinoadapteren (fig. 3). Drej dampbetjeningsknappen en halv gang mod uret så langt den kan (fig. Træk cappuccinoadapteren udad (fig. 3). Tryk derefter på tasten til damp (fig. 21). Kontrollampen (fig. 22) begynder at blinke for at vise at maskinen er i forvarmningsfase. punkt 6). (Pas på ikke at skolde sig). og tryk på tasten til dampen ( fig. 21) for at deaktivere dampfunktionen. eller (fig. ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt rengøres de med en nål. Kom aldrig maskinen i vand: det er et elektrisk apparat. er tilstrækkeligt at anvende en blød, fugtig klud. RENGØRING AF MASKINEN Foretag rengøringen af kaffegrumsbeholderen (beskrevet i kapitel 5 bemærk 7) hver gang, kontrollampen tændes uden at blinke (kap. 12 punkt 3). Det anbefales også at gøre vandbeholderen ren regelmæssigt. Dråbeopsamlingsbakken har en signalanordning (rød), der giver besked om, hvor meget vand den indeholder. Når denne signalanordning begynder at kunne ses (et par millimeter under dråbeopsamlingsbakken), skal man tømme bakken og gøre den ren. Kontroller en gang i mellem, at kaffeudløbsrørets huller ikke er tilstoppet. For at rense dem, benyt en nål for at skrabe de tørre kaffeaflejringer (fig. 28). Dampdyse Cappuccinoadapter Fig. 25 Fig.26 Fig.27 Fig.28 DK BRUGSANVISNING RENGØRING AF INFUSIONSENHEDEN Infusionsenheden skal renses regelmæssigt for at undgå at der opstår kaffeansamlinger i den (kaffeansamlinger kan være årsag til, at apparatet ikke virker korrekt). Rengøring gøres på følgende måde: sluk maskinen ved at trykke på tast (fig.

6 4) (ikke ved at tage stikket ud) og vent til alle kontrollamperne slukkes; luk servicelågen op (fig. 15); træk dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 16) og vask dem; tryk på siden af de to røde taster og ind mod midten til frigørelsen af infusionsenheden (fig. 29) og fjern infusionsenheden ved at trække den udad; PAS PÅ: INFUSIONSENHEDEN MÅ KUN TRÆKKES UD, NÅR MASKINEN ER SLUKKET. HVIS DU PRØVER AT TAGE DEN UD, MENS MASKINEN ER TÆNDT, KAN APPARATET TAGE ALVORLIGT SKADE. vask infusionsenheden ved at holde den under rindende hanevand, men brug ikke opvaskemiddel. Vask aldrig infusionsenheden i opvaskemaskine; rengør omhyggeligt maskinens indvendige dele. For at fjerne kafferester, der sidder fast i de indre dele, benyt en trægaffel eller en plastikgaffel (fig. 30) og støvsug derefter alle resterne med en støvsuger (fig. 31); Sæt infusionsenheden på plads igen ved at sætte den på den indvendige støtte og på tappen forneden; tryk kraftigt helt i bund på symbolet PUSH, indtil du hører et klik, der betyder at infusionsenheden sidder fast igen. Fig.29 Fig.30 Infusionsenhed Tryk kraftigt helt i bund på symbolet PUSH, indtil du hører et klik, der betyder at infusionsenheden sidder fast igen. Efter, at du har hørt "klik", skal du sikre dig af de to røde taster er sprunget udad igen. Fig.31 Støtte Tap Infusionsenhedens nederste rør.tappen skal sættes i infusionsenhedens nederste rør. BRUGSANVISNING 253 Du skal sikre dig af de to røde taster er sprunget udad, for ellers kan lågen ikke lukkes. De to røde taster er sprunget KORREKT udad De to røde taster er ikke sprunget udad KORREKT FORKERT BEMÆRK 1: Hvis infusionsenheden ikke sættes ordentligt på plads, så der ikke høres et klik og de røde taster ikke springer korrekt udad, kan man ikke lukke lågen og maskinen kan derfor ikke fungere (hvis du tænder maskinen, bliver kontrollampen ved at være tændt og blinke (kap. 12 punkt 9)). BEMÆRK 2: hvis det er besværligt at sætte infusionsenheden på plads, skal du (inden du sætter den på plads) sætte den i den rigtige stilling ved at trykke kraftigt på dens overside og underside samtidigt som vist på figur 32. BEMÆRK 3: hvis det stadigvæk er besværligt at sætte infusionsenheden på plads, lad vær at sætte den i, luk servicelågen og tag stikket du af stikkontakten og sæt det i igen. Vent til alle kontrollamper slukkes, derefter luk lågen op og sæt infusionsenheden på plads igen. kontrollampen tændes og blinker (kap. 12 punkt 5), betyder det at man skal foretage afkalkning. der findes i tasten, tændes (kap. drej dampbetjeningsknappen mod uret en halv gang (fig.5). er det nødvendigt at foretage skylningen for at fjerne eventuelle rester af opløsningen inde i maskinen; du skal gå frem på følgende måde: træk vandbeholderen ud, skyl den og fyld den med rent vand. sæt vandbeholderen på plads igen. tøm den fulde opsamlingsbeholder(under cappuccinoadapteren), og anbring den under cappuccinoadapteren igen. drej dampbetjeningsknappen mod uret (fig.5) en halv gang. Der løber varmt vand ud af cappuccinoadapteren, der begynder at fylde den nedenstående beholder op. når beholderen er tømt, slukkes kontrollampen og kontrollampen tændes (kap. 12 punkt 1). drej dampbetjeningsknappen med uret helt i bund (fig.6) og fyld vanbeholderen op med vand igen. nu er afkalkningsprogrammet færdigt og maskinen er klar til at brygge kaffe igen. Bemærk: hvis du afbryder afkalkningsproceduren inden den er færdig, deaktiveres alarmen ikke (kap. 12 punkt 5), så du skal begynde det hele forfra igen. VIGTIGT: GARANTIEN GÆLDER IKKE, HVIS AFKALKNING IKKE FORETAGES REGELMÆSSIGT PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED Kontrollampen (kap. 12 punkt 5) tændes efter et betjenings tidsrum, der er blevet indstillet i forvejen fra fabrikken afhængigt af den maksimale mængde kalk, der kan findes i hanevandet. Hvis man vil, er det muligt at forlænge virkningsperioden og således afkalke maskinen med større mellemrum, ved at programmere maskinen ifølge den præcise kalkindhold som det vand, man bruger, har. Dette gøres på følgende måde: tag målestripen "Total hardness test" (vedhæftet på side 2) ud af emballagen og stik den helt ned i vandet i få sekunder (fig. 33). Træk den derefter ud og vent i cirka 30 sekunder (indtil den skifter farve og der dannes nogle små røde firkantede mærker); du skal sikre dig, at maskinen er slukket (alle kontrollamperne skal være slukket); tryk på tast (fig. 14) og hold den nede i mindst 5 sekunder. De fire kontrollamper,, og tændes. tryk på tast (fig. 18) flere gange, indtil der tændes lige så mange kontrollamper, som der er af røde firkantede mærker dannet på målestripen (hvis der for eksempel er dannet 3 røde firkantede mærker på målestripen, skal man trykke på tast 3 gange, så de 3 kontrollamper, og tændes samtidigt). tryk på tast (fig.14) for at gemme indstillingen. Nu er maskinen indstillet til at tyde på, at der skal foretages afkalkning, når det virkeligt er nødvendigt, ifølge den præcise kalkindhold som det vand, man bruger, har. BRUGSANVISNING KONTROLLAMPERNES BETYDNING TIL NORMAL BETJENING KONTROLLAMPER 1 BESKRIVELSE Kontrollamperne blinker Kontrollamperne er tændt men blinker ikke BETYDNING, Maskinen er ikke klar til at brygge kaffe (vandet har endnu ikke nået den ideelle temperatur). Vent til at kontrollamperne holder op med at blinke, inden du brygger kaffe., Maskinen har nået den ideelle temperatur og er klar til at brygge kaffe Kontrollampen er Maskinen er i gang med at brygge en kop tændt men blinker ikke kaffe. Kontrollampen er tændt men blinker ikke Kontrollampen damp blinke Maskinen er i gang med at brygge to kopper kaffe. Maskinen er i varmningsfase for at opnå den idetil elle temperatur til dampudløb. Vent til at kontrollampen holder op med at blinke, inden du drejer dampbetjeningsknappen. Kontrollampen er Maskinen er klar til dampudløb og man kan tændt men blinker ikke dreje dampbetjeningsknappen.

7 Powered by TCPDF ( Maskinen er indstillet til brygning med malet Kontrollampen er tændt men blinker kaffe (jvf. kap. 7). ikke Kontrollampen er tændt men blinker ikke Det automatiske program til afkalkning er i gang. (jvf. par. 10.3) 8 DK BRUGSANVISNING LYSENDE KONTROLLAMPERS BETYDNING, OG HVAD MAN SKAL GØRE NÅR DE TÆNDES KONTROLLAMPER 1 BESKRIVELSE BETYDNING HVAD MAN SKAL GØRE Kontrollampen er tændt men blinker ikke Vandbeholderen er snavset eller Skyld vandbeholderen eller foretag der er kalkansamlinger i den. afkalkning af vandbeholderen. Kontrollampen blinker Maskinen kan ikke brygge kaffe Drej dampbetjeningsknappen mod uret (fig. 5), som beskrevet i afsnit 5 note 10. og den larmer. Kaffen løber for langsomt ud. Drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 17) med uret (par. 6), indtil den siger klik en gang. Tøm kaffegrumsbeholderen og foretag rengøring som beskrevet i par. 5 - bemærk 7 og derefter sæt den på plads igen. Åbn lågen og sæt kaffegrumsbeholderen i. Vandbeholderen er tom eller sat Fyld vandbeholderen som beskrevet i par. 5, bemærk 5 og sæt den i helt i forkert i. bund. 2 3 Kaffegrumsbeholderen er fuld eller Kontrollampen er tændt men blinker ikke sat i. Efter rengøringen er kaffegrumsikke beholderen ikke blevet sat i. Kontrollampen blinker 4 Du har ikke hældt malet kaffe i Kom den malede kaffe i som beskrevet tragten mens funktion var i par. 7. indstillet. Fyld beholderen til kaffebønner som Der er ikke flere kaffebønner. beskrevet i par Hvis kaffekværnen larmer for meget, Du skal kontakte et af De' Longi servibetyder det at en lille sten blandt kaffe- cecenter. bønnerne har blokeret kaffekværnen. 5 Kontrollampen blinker Det angiver at der er kalkansam- Det er nødvendigt at foretage afkalkningsprogrammet som beskrevet i linger i maskinen. kapitel par hurtigst muligt Lad servicelågen være lukket og lad infusionsenheden blive ud af maskinen. Tryk samtidigt på tast 1KOP og 2KOPPER indtil de fire kontrollamper slukkes. skal sikre dig af de to røde taster er sprunget udad (par. 10.2). åben. og blinke Kontrollampen blinker Servicelågen er åben. Hvis man ikke kan lukke lågen, skal man sikre sig at infusionsenheden er korrekt sat i(par bemærk 1). 9 BRUGSANVISNING 257 KONTROLLAMPER BESKRIVELSE Kontrollampen er tændt men blinker ikke og de grønne kontrollamper blinker. BETYDNING HVAD MAN SKAL GØRE Infusionsenheden er muligvis ikke Sæt infusionsenheden i, jvf. par blevet sat i maskinen efter rengøring. Maskinens indvendige dele er Rens omhyggeligt maskinen som beskrevet i par meget snavset Tragten til malet kaffe er tilstoppet Tøm tragten, ved hjælp af en kniv, som beskrevet i par. 7 bemærk 5 (fig. 5 bemærk 3). 3 i kap. 5) Drej knappen til højre lidt (fig.7) med uret (jvf. kap. 5 bemærk 2) Maskinen bruger for lidt kaffe under infusionen Der dannes for lidt kaffecreme Kaffen er malet for groft Drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 17) mod uret (par. 6), indtil den siger klik en gang. Brug kaffebønner af et andet mærke. Drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 17) med uret (par. 6), indtil den siger klik en gang. Drej knappen til højre lidt (fig.7) mod uret. Kaffen løber for langsomt ud Kaffebønner er ikke egnede til brug Kaffen er malet for fint Maskinen bruger for meget kaffe under infusionen Kaffen er malet for groft Kaffen løber for hurtigt ud Drej knappen til regulering af malingsgrad (fig. 17) mod uret (par. 6) indtil den siger klik en gang. Drej knappen til højre lidt (fig.7) med uret. Maskinen bruger for lidt kaffe under infusionen DK BRUGSANVISNING 258 PROBLEM ÅRSAG Kaffen løber ikke ud af en Hullet er tilstoppet af hanerne på kaffeudløbsrøret. Der løber ikke damp ud af cappuccinoadapteren, når man drejer på dampbetjeningsknappen. Hullerne på cappuccinoadapteren og på dampdysen er tilstoppede. LØSNING Skrab de tørre kaffeaflejringer med en nål (fig. 28). Rens hullerne på cappuccinoadapteren og på dampdysen (jvf. kap. 9- fig.27). Fjern den malede kaffe, der sidder Den malede kaffe sidder måske fast i tragten, ved hjælp af en kniv Der løber vand ud af (jvf. kap. 7 bemærk 5). Rengør fast i tragten. maskinen i stedet for kaffe, derefter infusionsenheden og maskinens indvendige dele (jvf. når man trykker på tast beskrivelse i par.10.2). og. Der er ikke strøm på maskinen. Maskinen tændes ikke, når man trykker på tast til. Infusionsenhed kan ikke trækkes ud for at foretage rengøringen. Kontroller at forsyningslednings stik sidder korrekt i stikkontakten Sluk maskinen (jvf. par. 10.2). PAS PÅ: Maskinen er tændt. infusionsenheden kan kun trækkes ud, Infusionsenhed kan kun trækkes når maskinen er slukket. Hvis du prøver på at tage infusionsenheden ud, når maskinen er slukket. ud, mens maskinen er tændt, kan apparatet tage alvorlig skade. Fjern infusionsenheden rens maskinen omhyggeligt indvendigt som beskrevet Du har hældt for meget malet i par Gentag operationen med kaffe i. højst 1 måleske malet kaffe. Rens maskinen omhyggeligt indvendigt som beskrevet i par Gentag operationen ved først at trykke på tast, som beskrevet i kapitel 7. Du har brugt malet kaffe (i stedet for kaffebønner), så maskinen kan ikke brygge kaffe. Du har ikke trykket på tast så maskinen har, udover den forud malede kaffe, også brugt kaffen, der er malet af kaffekværnen Du har hældt den malede kaffe Fjern infusionsenheden, rens maskinen omhyggeligt indvendigt som i mens maskinen var slukket. beskrevet i par Gentag operationen ved denne gang først at tænde maskinen. Kaffen løber ikke ud af hanerne på kaffeudløbsrøret, men langs servicelågen. Hullerne på udløbsrøret er tilstop- Skrab hullerne med en nål (jvf. par. 10.1, fig. 28). pede med tørre kaffeaflejringer. Den flytbare skuffe bag ved ser- Rens omhyggeligt den flytbare skufvicelågen sidder fast og kan fe, især ved hængslerne, så den kan bevæges. ikke bevæges. BRUGSANVISNING.

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EU8209C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AF APPARATET BESKRIVELSE AF APPARATET A Termostatknap B Timer C Kontrollampe D Funktionsvælger E Glasdør F Nederste modstand G Rist H Bradepande I Spid (kun på visse modeller) L Krummeopsamler M Øverste modstand N

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631

Din brugermanual SAMSUNG MW71E http://da.yourpdfguides.com/dref/785631 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG MW71E i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM6300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609255 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM6300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere