GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt."

Transkript

1 GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: Mobil: Side 1 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

2 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsinstruktioner Side 3 2. Udpakning og indhold til enhed Side 3 3. System diagrammer Side Forside Side Bagside Side Væg montering Side 5 4. Installation Side GSM Dørtelefonen Side Ledningsdiagram Side 6 5. Operation og funktioner Side On/OFF Side Programmering Side 7 6. Hoved menu Side 7 7. System setup Side Kode setup Side Manager telefon. Side Samtale tid Side 8 8. Volumen setup Side Ændring af Mikrofon volumen Side Ændring af højtaler lyd Side Ændring af lyd under samtale Side 9 9. Adgangs setup Side Adgang med kode på dør åbning ja/nej Side Ændring af dør kode åbning Side Dør åbnings tid Side Ring setup Side Ændring af opkalds tid Side Ring efter liste Side Opkald enhed Side Abonnent ID opsætning Side Abonnent ID Side Sletning af abonnent ID Side Betjening GSM Dørtelefon Side Fjernbetjening af dør lås! Side Automatisk retur til start skærm! Side SIM kort! Side Direkte kald til Manager telefon! Side 14 Tak fordi de valgt at købe GSM Dørrtelefonen. For at udnytte den fulde kapacitet og få maksimalt glæde af udstyret opfordre vi Dem til at læse denne manual og kontakte os ved eventuelle spørgsmål. Vi håber I vil få meget glæde af GSM Dørtelefonen. Tlf.: Mobil: Side 2 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

3 1. Sikkerhedsfunktioner Ved brug af GSM Dørtelefonen, er der nogle basale sikkerhedsregler som skal følges for at reducere risikoen for elektrisk stød og skader. Læs de følgende forholdsregler grundigt, før brug af udstyret. 1. Følg advarsler og instruktioner om dette produkt. 2. Frakoble produktet før rengøring, ved rengøring brug en tør klud 3. Brug ikke udstyret nær vand. 4. Undgå mekanisk belastning/påvirkning af ledningerne. 5. Produktet må ikke bruges i nærheden af eksplosive gasser, eller mulighed for eksplosive gasser. 6. Placer ikke udstyret over eller i nærheden af en radiator. 7. Brug kun strømforsyning til produktet jf. specifikationerne. 8. Undgå mekanisk overbelastning af kabel udgange og ledninger, da dette kan resulter i elektrisk stød. 9. Udstyret må kun åbnes af kvalificeret personale og der er ingen behov for bruger servicering indvendigt i enheden. Åbning af enheden kan udsætte Dem for fare og elektrisk stød. Ukorrekt samling af enheden kan resulter i fare og elektrisk stød. 10. Undgå at spilde væske over enheden og stik ikke noget ind i åbninger i enheden. 11. Undgå at bruge enheden ved lyn og torden, grundet risiko for lynnedslag. 12. Brug ikke udstyret til andre formål ende det, som det er beregnet til. 2. Indhold i pakken Pakken vil indeholde følgende: 1 x Dørtelefon enhed 2 x skruer for fastgørelse af Dørtelefon enhed 1 x AC power adapter Akryl skilt 1 x GSM antenne 1 x Manual 1 x Væg monterings beslag Tilbehør 1 x Ledning Regn hætte 4 x Skruer for montering Antenne beslag Tlf.: Mobil: Side 3 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

4 3. System diagram 3.1 Forfra: Akryl skilt Højtaler 3 line display Tastatur: 0-9: Nummer taster F1: Menu og Exit knap F2: Slet knap F3: ABC/abc/123 knap : Volumen og op tast #: Volumen og ned tast : Vælg knap Mikrofon 3.2 Bagside: 1: Åbning til væg montering 2: Metal bagplade 3: Åbning for metal bagplade montering 4: Lednings terminal 5: SIM kort 6: GSM antenne tilslutning 7: USB Port 8: GSM antenne 9: Bund afdækning Tlf.: Mobil: Side 4 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

5 3.3 Væg montering: Beslag til væg montering Skrue forbindelse til væg montering Krog til væg montering 4. Installation 4.1 GSM Dørtelefon: 1. Skru væg beslaget op på et egnet sted (punkt 1 og 2). 2. Åben den nederste del af GSM Dørtelefonen og træk ledninger gennem et af de dertil indrettede kabel gennemføringer (punkt 3). Forbind ledningerne som anvist på nedenstående lednings diagram næste side. 3. Isæt SIM kort i SIM kort holder, husk at fjerne PIN koden i en alm. mobiltelefon før isætning af SIM kort i GSM Dørtelefonen. 4. Skru den nederste del af GSM Dørtelefonen fast igen (punkt 4 og 5). 5. Placer GSM Dørtelefonen enheden på væg beslaget (punkt 6-7) 6. Lås GSM Dørtelefonen fast til væg beslaget ved hjælp af (punkt 8) 7. Sæt akryl dæk pladen på (punkt 9) 8. Tilkoble strømforsyning, GSM Dørtelefonen vil gå i velkomst mode Tast lejligheds nr. *# herefter klokke. 1: Skruer til fastgørelse af bag plade. 2: Skruer til fastgørelse af bag plade. 3: Hul til indføring af kabel 4: Bunddæksel. 5: Skrue til fastgørelse af bunddæksel. 6: Monterings retning 1. 7: Monterings retning 2. 8: Skrue til fastlåsning af GSM Dørtelefon. 9: Skilt til afdækning af skruehuller. 4.1 GSM Dørtelefon: Tlf.: Mobil: Side 5 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

6 4.2 Lednings diagram: Ledningsdiagram 1 230V Installation: Der skal bruges en system strømforsyning, (adapter) AC 230V/ DC 12V. Minus ledningen forbindes til terminal 1 og den positive ledning til terminal 2. 2 Installation af dør lås sammen med GSM Dørtelefonen. Dør låsen kan forsynes via GSM Dørtelefonen. Den positive ledning fra dør låsen forbindes til terminal 4 og den negative ledning fra dør låsen til terminal 5. (Forsyning via intern relæ: 12VDC 1A). 3 Dør lås med ekstern strømforsyning. Hvis der er en ekstern strømforsyning til dør låsen skal man fjerne lusen mellem terminal 1-5 samt terminal 2-3, herefter forbindes den eksterne forsyning til terminal 3 og terminal Operation og funktioner Før brug af GSM Dørtelefonen, skal man sikre sig at enheden er installeret korrekt. Gennemlæs også funktionerne før brug. 5.1 Tænd/sluk: Tilslut strømforsyning til 230V. Når 230V er tilsluttet vil GSM Porttelefon starte med et bip lyd og GSM Porttelefonen vil vise: Antenne indikeringen viser hvor god GSM modtagelsen er! Sluk: Sluk for strømforsyningen/ 230V. Tlf.: Mobil: Side 6 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

7 5.2 Programmering: Note: Efter 5 sekunder uden tastning vil GSM Porttelefonen gå til Welcome. Tryk F! knappen og enheden vil viser: Programmering Menu kode: Efter indtastning af standard kode: , tryk på knappen og se følgende funktioner: = Valg/Gem F1 = Menu/ Exit F2 = Slet * /# =Flyt punkt Tryk hvilken på F1 eller efter 6 sekunder vil skærmen vise: 6. Hoved menu Under Hoved menu er der4 punkter: System setup, Volumen setup, Adgang setup og Ring setup. Under System setup kan man ændre: Kode, Manager telefon og samtaletid. Under Volumen setup kan man ændre: mikrofon og højtaler volumen. Under Adgang setup kan man ændre: Adgang med kode, adgangs kode, adgangstid og kontakt type. Under Ring setup kan man ændre: Opkalds tid, Opkalds liste og opkald enhed. 7. System setup 7.1 Kode setup: Hoved menu System setup Kode setup Note: Manager Password er nøglen til Programmerings mode! Opbevar koden på et sikkert sted, hvis du mister koden skal du kontakte din leverandør, som har mulighed for at slette alle indstillinger på telefonen. Mens man står på Hoved menu, tryk på knappen. Vælg System setup og tryk knappen. Vælg Kode setup og tryk knappen og Tast den ny kode (skal være på 6 ciffer) Tast den ny kode igen og acceptere ved at trykke knappen. Tlf.: Mobil: Side 7 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

8 7.2 Manager Telefon: Hoved menu System setup Manager telefon Note: Dette vil være det nummer som bliver ringet op når der kun bliver trykket på når der vises Tast lejligiheds nr. i displayet. Mens man står på Hoved menu, tryk på knappen. Vælg System Setup og tryk på knappen. Vælg Manager telefon og tryk på knappen. Med cursor på 1, tryk på knappen for at taste telefon nummer. Indtast Telefon nummer og afslut ved at trykke. (Hvis du indtaster et forkert telefon nummer, brug * og # for at flytte frem og tilbage. F2 knappen vil slette et ciffer). Tryk F1 knappen for at komme tilbage til foregående menu! 7.3 Samtale tid: Hoved menu System setup Samtale tid Note: Man har mulighed for at sætte tiden til 01 = 1 Minut, 02 = 2 Minutter og 03 = 3 Minutter Denne tid er en begrænsning af omkostningen på SIM kortet. Mens man står på Hoved menu, tryk på knappen. Vælg System Setup og tryk på knappen. Vælg Samtale tid og tryk på knappen. Indtast det antal minutter (01, 02 eller 03) I ønsker at samtalen skal vare, afslut ved trykke på. Tryk F1 knappen for at komme tilbage til foregående menu! 8. Volumen setup 8.1 Ændring af Mikrofon volumen: Hoved menu Volumen setup Mik. Volumen Note: Der er 9 niveauer for følsomheden af mikrofonen volumen som går fra 1 (mindst) til 9 (meget). Hvis GSM Dørtelefonen er installeret udendørs, skal indstillingen være sat til 3 eller 4. Denne indstilling kan reducere baggrundsstøjen og tilbagekoblingen i højtaleren. Tlf.: Mobil: Side 8 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

9 Mens man står på Hoved menu menu option, tryk på knappen. Vælg Voulumen setup og tryk på knappen. Vælg Mik. Volumen og tryk på knappen. Indtast */ # (op/ned) for at reguler mikrofon styrken Tryk F1 knappen og den sidste indstilling vil automatisk blive gemt, og for at komme tilbage til foregående menu! 8.2 Ændring af Højtaler lyd: Hoved menu Volumen setup HT. Volumen Note: Der er 9 niveauer for følsomheden af mikrofonen volumen som går fra 1 (lav) til 9 (høj). Hvis GSM Dørtelefonen er installeret udendørs, skal indstillingen være sat til 5 eller 6. Denne indstilling kan reducere tilbage-koblingen i højtaleren. Mens man står på Hoved menu, tryk på knappen. Vælg Volumen setup og tryk på knappen. Vælg HT. Volumen og tryk på knappen. Indtast */ # (op/ned) for at reguler Højtaler styrken Tryk F1 knappen og den sidste indstilling vil automatisk blive gemt, og for at komme tilbage til foregående menu! 8.3 Ændring af lyd under samtale: Under samtale kan lyden justeres ved at trykke */ # (Op/Ned) knapperne. Skærmen vil vise den aktuelle Højtaler volumen og mikrofonen vil blive lukket i 1,5 sekunder før samtalen vil forsætte. 9. Adgangs setup 9.1 Adgang med kode på dør åbning ja/nej: Hoved menu Adgang med kode Adgang med kode Note: Hvis GSM Dørtelefonen er forbundet med en elektrisk dør lås kan aktiver denne dør lås via en kode. Standard koden er Mens man står på Hoved menu, tryk på knappen. Vælg Adgang setup og tryk på knappen. Vælg Adgang med kode og tryk på knappen. Ved hvert tryk på vil man skifte imellem Aktiveret (Ja) og Ikke aktiveret (Nej). Tryk F1 knappen og den sidste indstilling vil automatisk blive gemt, og for at komme tilbage til foregående menu! Tlf.: Mobil: Side 9 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

10 9.2 Ændring af dør kode for dør åbning: Hoved menu Adgang setup Adgangs kode Note: GSM Dørtelefonen tillader at brugeren åbner døren med en 6 cifferet kode. Det gør det nemmer at komme ind, men vi forslår at man skifter koden hver måned af sikkerhedsgrunde. Standard kode er Mens man står på Hoved menu, tryk på knappen. Vælg Adgang setup og tryk på knappen. Vælg Adgangs kode og tryk på knappen. Indtast kode på 6 ciffer, tryk for at gemme nyt password. Tryk F1 knappen for at komme tilbage til foregående menu! 9.3 Dør åbnings tid: Hoved menu Adgangs setup Adgangs tid Note: GSM Dørtelefonen tillader ændring af dør åbningstiden, man skal sætte dør åbning således at man kan nå gennem døren uden at man skal skynde sig! Man kan indtaste fra 03 til 99 sekunder. Mens man står på Hoved menu, tryk på knappen. Vælg Adgang setup og tryk på knappen. Vælg Adgangs tid og tryk på knappen. Indtast antal sekunder (fra 03 til 99), tryk for at gemme. Tryk F1 knappen for at komme tilbage til foregående menu! 9.4 Ændring af kontakt type: Hoved menu Adgangs setup Kontakt type Note: GSM Dørtelefonen tillader ændring af kontakt typen fra Normal Open til Normal Close, dette kan have betydning for hvordan dør åbningen virker og være et sikkerhedsspørgsmål. Mens man står på Hoved menu,, tryk på knappen. Vælg Adgang setup og tryk på knappen. Vælg Kontakt type og tryk på knappen. Tryk på * eller # for at få den ønskede type NO eller NC og gem med tryk på. Tryk F1 knappen for at komme tilbage til foregående menu! Tlf.: Mobil: Side 10 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

11 10. Ring setup 10.1 Ændring af Opkalds tid: Hoved menu Ringe setup Opkalds tid Note: GSM Dørtelefonen tillader ændring af opkalds tiden, det er den tid som GSM Dørtelefonen ringer til det ind programmerede telefon nr. Har betydning for opringning til telefon nr. 2. Vi anbefaler at man bruger et fastnet telefon nr. som før Mens man står på Hoved menu,, tryk på knappen. Vælg Ring setup og tryk på knappen. Vælg Opklads tid og tryk på knappen. Tast de ønskede antal sekunder gem med tryk på knappen. Der anbefaledes ca. 25 sekunder til opringning til en mobil telefon, hvis der indtastes længere tid går mobiltelefonens mobil svar i gang! Tryk F1 knappen for at komme tilbage til foregående menu! 10.2 Opkalds liste: Hoved menu Ringe setup Opkalds liste Note: GSM Dørtelefonen kan oprette en liste over de ind programmerede navne på telefon nr. Listen vil blive sorteret efter alfabetisk rækkefølge.! Mens man står på Hoved menu,, tryk på knappen. Vælg Ring setup og tryk på knappen. Vælg Opkalds liste og tryk på knappen. Tryk F1 knappen for at gennem og komme tilbage til foregående menu! 10.3 Opkald enhed: Hoved menu Ringe setup Opkald enhed Note: GSM Dørtelefonen tillader opringning fra en telefon til GSM Dørtelefonen. Samtale tiden er stadigvæk den forudbestemte 1, 2 eller 3 min. Mens man står på Hoved menu,, tryk på knappen. Vælg Ring setup og tryk på knappen. Vælg Enhed ringes op og tryk på knappen. Tryk JA/Nej ved at trykke på Tryk F1 knappen for at gennem og komme tilbage til foregående menu! Tlf.: Mobil: Side 11 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

12 11. Abonnent ID opsætning Abonnenten funktion på GSM Dørtelefon giver mulighed for at ringe flere lejere/bruger op og gøre det muligt for dem der vil i kontakt med brugeren at trykke på abonnentens nummer efterfulgt af tryk på. En Abonnenten ID kan være fra 1 til 6 cifre i længde. Der er et maksimum på 263 abonnenter, hver med 2 telefonnummer ind programmeret. Hvis det telefonnummer som er ringet op er optaget eller ikke svare vil GSM Dørtelefonen udsende en optage tone og man kan trykke F2 og prøve igen! Eller GSM Dørtelefon vil automatisk ringe til nr. 2 telefon nummer som er ind programmeret på den aktuelle Abonnent ID Abonnent ID: Abonnent ID menu Tast Abonnent ID Mens man står på Abonnent ID menu, tryk på knappen. Tast det ønskede Abonnent ID nr. (1 6 ciffer) og tryk på knappen for at acceptere det indtastede nr. Hvis det er et nyt Abonnent ID nr. skal man bekræfte dette nr. ved at stå på Ja og trykke på knappen. Herefter har man mulighed for at stå på: Inh: N = Muligt at ringe abonnent op (ændres ved at trykke på ) Inh: Y = Midlertidigt frakobling af abonnent (ændres ved at trykke på ) N: = Navn på Abonnent ID (Max 15 bogstaver eller tal) 1: = Første telefon nr. som GSM Dørtelefonen ringer til. 2: = Anden telefon nr. som GSM Dørtelefonen ringer til. (Husk at indstille opkalds tid) Note: Inh:Y (her vil man kunne se ID nr. i listen men vil ikke kunne ringe til nr. der vil stå: Kontakt Manager) Indtastning af Navn og telefon nr. 1 og 2 sker ved at man placere sig på det punkt som man ønsker at ændre og trykke på her efter kommer man ind under punktet og har mulighed for at indtaste det man ønsker, se følgende menuer: Når man ønsker at gemme det indtastede tryk på knappen. Tryk F1 knappen for at komme tilbage til foregående menu! 11.2 Sletning af abonnent ID: Abonnent ID menu Tast Abonnent ID F2 Mens man står på Abonnent ID menu, tryk på knappen. Tast det ønskede Abonnent ID nr. (1 6 ciffer) og tryk på knappen for at acceptere det indtastede nr. Hvis ønsker at slette Abonnent ID nr. skal man trykke på F2 og stå på Ja og trykke på knappen. Herefter er alle indtastede data selttet og kan ikke genskabes! Tlf.: Mobil: Side 12 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

13 12. Betjening af GSM Dørtelfonen Når man kommer hen til GSM Dørtelefonen vil der kunne stå følgende: På denne menu kan man kun indtaste et abonnent nr. og trykke på. eller: På denne menu er der oprettet en liste over de eller ind programmerede abonnenter. Tryk * eller # for at få listen frem og vælg den man ønsker at kontakte ved at trykke på. Tast abonnent ID nummer ( 1 ~ ) eller vælg ud fra listen og tryk knappen. Hvis abonnent ID er oprettet vil systemet starte opringning og skærmen vise: Og ved samtale skifte til: Hvis den der blev ringet op lægger på vil der stå følgende i skærmen: Eller hvis samtalen overskrider den forud programmerede tid: Hvis man indtaster et abonnent nr. som ikke er ind programmeret vil skærmen vise: Hvis abonnent ID eksistere med der ikke er tilknyttet et telefon nr. Vil skærmen vise Kontakt til Manger og afslutte forsøget! Hvis der sker fejl i forbindelse med opringning, vil skærmen vise Ingen GSM linje og gå tilbage til start skærmen! Hvis opringning ikke bliver svaret i løbet af den ind programmerede tid, vil skærmen vise: og gå tilbage til start skærmen!. Hvis man under en opringning eller samtale trykker F1 eller F2 vil dette afbryde opringningen eller samtalen.. Tlf.: Mobil: Side 13 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

14 13. Fjernbetjening af dør lås Under en samtale kan abonnenten åbne døren ved at trykke * på sin telefon. Døren vil være åben I den tid som er sat under punkt 9.3. (Standard 3 sekunder) 14. Automatisk retur til start skærm Hvis koden ikke er blevet indtastet eller ingen knapper er trykket efter 30 sekunder, vil skærmen automatisk gå tilbage til start skærmen! Hvis en abonnent ID er indtastet og ingen knapper er trykket efter 6 sekunder vil skærmen gå tilbage til start skærmen! Hvis ingen knap er trykket efter 30 sekunder, mens man er I Hovedmenu eller abonnent menuerne, vil skærmen automatisk gå tilbage til start skærmen! 15. SIM Kort Hvis SIM kortet ikke er sat I GSM Dørtelefoen vil skærmen vise Intet SIM kort, når man tænder for GSM Dørtelefonen. 16. Manager telefon Hvis en Manager telefon er programmeret vil GSM Dørtelefonen direkte ringe dette nummer når man trykker på ved normal start skærm!. Hvis en Manager telefon ikke er programmet, vil der ikke ske noget ved at trykke på knappen. 17. Master reset Ønskes en Master Reset kontakt venligst Sekuritas En Master Reset vil slette alle indtastet data og telefon nummer. Tlf.: Mobil: Side 14 GSM Dørtelefon Version 2.16T Dansk udgave januar 2011

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage.

VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage. VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage. Før montage. Det anbefales at udføre de mest basale indstillinger og funktioner før VSDT-310

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS. Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS.   Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED ComboGard Pro LG 39E kan konfigureres ved hjælp af ComboGard Pro Setup Software eller gennem en serie af tastaturkommandoer direkte på den elektroniske lås.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Side 1 Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Side 2 Kort

Læs mere

Enkelt dørs adgangskontrol system

Enkelt dørs adgangskontrol system Enkelt dørs adgangskontrol system Bruger/Installations vejledning 500 brugere med kort/brik eller kode ller AYC-E55 kun kode AYC-E65B kode eller kort/brik AYC-Q64B kode eller kort/brik Kort programmerings

Læs mere

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System 1 SSI-9002 GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System Bruger vejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 I/O Port GND Udtryk 2 Udtryk 1 Modem RXD TXD Sort Rød Grøn Gul Port telefon Indgang 2 Indgang 1 3 SSIHuset

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3

TRAKA21 MANUAL 25/05/ VERSION 1.3 TRAKA21 MANUAL 25/05/2016 - VERSION 1.3 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installationsmanual 4-Device-Control Boks

Installationsmanual 4-Device-Control Boks 4-Device-Control Boks Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 20 med Piezo tastatur

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 20 med Piezo tastatur 1 22.10.2013 Tastatur med proximity standard læser Model 20 med Piezo tastatur Op til 1000 brugere 3 adgangsformer 5 cifret adgangskode SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning

Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning Trådløst betjeningspanel Betjeningsvejledning 2017V 1.0 Indhold 02 2 3 Kom godt i gang Pakkens indhold Oversigt / funktioner 5 6 7 8 11 11 12 13 14 15 16 Installation Betjening Brug med nøglebrik Indstillinger

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. Loop Hear LH600 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING Loop Hear LH600 Introduktion Tillykke med din Geemarc LH600 teleslynge. Dette er en kvalitetsteleslynge designet til brug i dit hjem. Den er let at installere og passer ind

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual

CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: (sort) Art. Nr.: (hvid) Brugermanual CT 1000 Kodetastatur Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000v.6 Manual DANjul13 Side 2 CT 1000 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING

CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING CHUBBSAFES PRIMUS / E-LOCK PS600 BRUGERVEJLEDNING Ref OP-0012-A April 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. ÅBNING AF LÅSEN......3 1.1 Åbning ved brug af brugerkode eller masterkode... 3 1.2 Åbning ved brug

Læs mere

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse

BRUGER MANUAL. * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse BRUGER MANUAL * Brugervejledning * Generelle Specifikationer * Installation og vedligeholdelse 1 Tak fordi du har valgt vores automatiske pumpestation. Læs venligst denne bruger manual grundigt, inden

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet. Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er produceret

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

GSM / SMS kontrol system

GSM / SMS kontrol system 17.1.2012 GSM / SMS kontrol system 2 stk. Indgange for temperatur med direkte kontrol eller SMS 4 stk. Digitale indgange med egen tekst til SMS besked 4 stk. Udgange kontrolleret TIL/FRA via SMS besked

Læs mere

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual:

Introduktion. HomeSecure 433MHz Trådløst Tastatur manual: Introduktion Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

HACH LANGE EVITA System

HACH LANGE EVITA System DOC273.58.00089.Sep05 HACH LANGE EVITA System Tele Metric System Introduktion Denne instruktion beskriver både den mekaniske installation og tilslutningen af TMS (Tele Metri System) modulet til USC 6000/7000

Læs mere

Sikker kodelås AHV2010

Sikker kodelås AHV2010 Sikker kodelås AHV2010 Installations - og brugervejledning. BA0682 Indledning. AHV2010 er en elektronisk kodelås for en dør. Den består af en tastaturenhed, som placeres udenfor adgangen, og en lille central,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual IP-Kamera Integration

Installationsmanual IP-Kamera Integration IP-Kamera Integration Kom godt i gang Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det. Du kan kontakte

Læs mere

Manual for opsætning af

Manual for opsætning af Manual for opsætning af Chelto ERC1 & RTR1 Tak fordi du valgte at bruge Chelto ERC1 & RTR1. Læs venligst hele manualen før Chelto ERC1 & RTR1 tages i brug. Dette sikrer fælderne bliver opstillet korrekt.

Læs mere

Brugervejledning for centralenheden

Brugervejledning for centralenheden Brugervejledning for centralenheden Præsentation af centralenheden INTRATONE Centralenheden INTRATONE Light giver mulighed for en sikret løsning for at udskifte en mekanisk lås af typen T25. Takket være

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning.

a) Oprettelse af brugerkoder, brugernavne og brugerrettigheder. 2. Vent til velkomsthilsenen erstattes af meddelelsen Kodeindtastning. Administratorvejledning for den elektroniske lås SELO-B Al programmering skal ske med lågen åben Den fabriksindsstillede administratorkode 1 2 3 4 5 6 7, skal straks ændres. a) Oprettelse af brugerkoder,

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

PCR 40 Door Access Control unit

PCR 40 Door Access Control unit Installations vejledning PCR 40 Door Access Control unit Ruko A/S Copyright 2003-2005, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Fax: +45 44 54 4444 E-post: support@ruko.dk

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk

Focus on security since 1963. brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse. Basic 01.2015. www.howenieurosafe.dk brugermanual, version 1.3 Elektroniske kodelåse Basic 01.2015 Brugermanual Howeni Eurosafe Elektroniske A/S Rødager kodelåse Allé 125-127, DK-2610 Rødovre Telefon +45 7010 5588 www.howenieurosafe.dk Introduktion

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO

STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO STEVISON BLUETOOTH USB MICRO SD DAB+ FM DIGITAL RADIO Model: HN13549 Vejledning Funktioner 1. INFO/MENU 2. ALARM 3. NULSTIL 4. VÆLG 5. MODE 6. SCAN 7. VENSTRE ( ) 8. HØJRE ( ) 9. BÆREGREB 10. DOT-MATRIX

Læs mere