Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Telefonoversigt...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...6 Opladning af batteriet...6 Maksimering af batteriets ydeevne...6 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Media memory...11 Telefonens sprog...11 Indtastning af tekst...11 Opkald...13 Sådan foretager og besvarer du opkald...13 Kontakter...14 Hurtigopkald...16 Flere opkaldsfunktioner...17 Meddelelser...21 SMS'er og MMS'er...21 Samtaler...22 Talemeddelelser Billeder og videoer...24 Vis billeder og videoer...24 Brug af billeder og videoer...24 Musik...25 Håndfri, bærbærbar stereo...25 Musikafspiller...25 Afspilningslister...26 Lydbøger...26 Køb nu...27 TrackID -teknologi...27 Onlinemusik og -videoklip...27 Radio...28 Optagelse af lyd...28 Overførsel og håndtering af indhold...30 Håndtering af indhold i telefonen...30 Overførsel af indhold til en anden telefon...30 Brug af et USB-kabel

2 Overførsel af indhold til og fra en computer...31 Telefonnavn...32 Brug af trådløs Bluetooth -teknologi...32 Sikkerhedskopiering og gendannelse...33 Opdatering af telefonen...35 Opdatering af din telefon med en computer...35 Trådløs opdatering af telefonen...35 Internet...36 Sådan får du adgang til webbrowserens værktøjslinje...36 Webbrowserens genveje...36 Bogmærker...36 Historiksider...37 Smart-Fit Rendering...37 Flere browserfunktioner...37 Internetsikkerhed og certifikater...37 Filoverførsler...37 Synkronisering...39 Synkronisering vha. en computer...39 Synkronisering via en internettjeneste...39 Flere funktioner...40 Flytilstand...40 Alarmer...40 Kalender...41 Noter...41 Opgaver...42 Profiler...42 Dato og klokkeslæt...42 Temaer...43 Hovedmenuens layout...43 Ringesignaler...43 Spil...43 Programmer...44 Antivirus...44 PIN-koder...45 IMEI-nummer...45 Fejlfinding...47 Ofte stillede spørgsmål...47 Fejlmeddelelser...49 Juridisk meddelelse...50 Stikordsregister

3 Introduktion Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. 3

4 Telefonoversigt 1 Højttaler 2 Skærm 3 Valgtaster 4 Volumentast 5 Opkaldstast Aktivitetsmenutast 7 Stik til oplader, håndfrit udstyr og USB-kabel 8 Afbrydertast 9 C-tast (Slet) 10 Navigeringstast 11 Telefonens antenne Afbryder, nulstillingstast 13 Volumentast 14 SIM-kortlås Sådan isættes SIM-kortet Åbn dækslet og isæt SIM-kortet med de gyldne kontakter nedad. 4

5 Sådan fjernes SIM-kortet Åbn dækslet og tryk på kanten af SIM-kortet for at frigøre det, og tag det ud. Sådan tændes telefonen Sådan tændes telefonen 1 Tryk på bag på telefonen, og hold den trykket ned. 2 Indtast PIN-koden (Personal Identification Number) til dit SIM-kort, hvis du bliver bedt om det, og vælg OK. 3 Vælg et sprog. 4 Følg vejledningen, der vises. Tryk på, hvis du vil rette en fejl, mens du indtaster PIN-koden. SIM-kort SIM-kortet (Subscriber Identity Module), som du kan få fra netværksoperatøren, indeholder oplysninger om dit abonnement. Sluk altid telefonen, og tag opladeren ud, før du isætter eller fjerner SIM-kortet. Du kan gemme kontakter på SIM-kortet, før du tager det ud af telefonen. PIN-kode Du skal muligvis bruge en PIN-kode (Personal Identification Number) til at aktivere tjenester og funktioner i telefonen. PIN-koden leveres af netoperatøren. Hvert ciffer i PIN-koden vises som *, medmindre koden begynder med cifrene i et nødopkaldsnummer, f.eks. 112 eller 911. Du kan se og ringe til et nødopkaldsnummer uden at indtaste en PIN-kode. Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet. Se SIM-beskyttelse på side 45. Standby Når du har tændt telefonen og indtastet PIN-koden, vises netoperatørens navn. Dette skærmbillede kaldes standby. Nu er telefonen klar til brug. Brug af andre net Det kan koste ekstra at modtage opkald, sende meddelelser og overføre data, f.eks. via internetbaserede tjenester, uden for dit eget net (roaming). Kontakt din operatør for at få flere oplysninger. 5

6 Hjælp Ud over denne Brugervejledning finder du yderligere vejledninger og flere oplysninger på Der findes desuden hjælpefunktioner og en brugervejledning i telefonen. Se vejledningen i det følgende, hvordan du får adgang til dem. Sådan får du adgang til brugervejledningen i telefonen Vælg Menu > Indstillinger > Brugerhjælp > Brugervejledning. Sådan får du vist tip og tricks Vælg Menu > Indstillinger > Brugerhjælp > Tip og tricks. Sådan får du vist oplysninger om funktioner Gå til en funktion, og vælg Info, hvis punktet vises. I nogle tilfælde vises Info under Indstill.. Sådan vises telefonens status Tryk på volumentasten. Oplysninger om telefon, hukommelse og batteri vises. Understøttede tjenester og funktioner Visse tjenester og funktioner, der er beskrevet i denne brugervejledning, understøttes ikke på alle net og/eller af alle tjenesteydere alle steder. Dette gælder uden begrænsning det internationale GSM-nødnummer 112. Kontakt din netoperatør eller tjenesteyder vedrørende en specifik tjenestes eller funktions tilgængelighed samt eventuel yderligere betaling for adgang og forbrug. Opladning af batteriet Telefonens batteri er delvist opladet, når du køber telefonen. Telefonens batteri kan ikke fjernes. Sådan oplades batteriet 1 Slut opladeren til telefonen. 2 Fjern opladeren ved at vippe stikket opad. Maksimering af batteriets ydeevne Oplad telefonen tit. Batteriet holder længere, hvis du oplader det tit. Hvis du befinder dig i et område uden dækning, søger telefonen mange gange efter tilgængelige net. Derved bruges der strøm. Hvis du ikke kan flytte dig til et område med bedre dækning, skal du slukke telefonen midlertidigt. Sluk 3G og trådløs Bluetooth -teknologi, når du ikke har brug for disse funktioner. 6

7 Dæk ikke telefonens antenne, når du taler i telefon. Gå til for at få mere at vide om, hvordan batteriets ydeevne maksimeres. 7

8 Skærmikoner Disse ikoner kan vises på skærmen: Ikon Beskrivelse Batteriet er næsten fuldt opladet Batteriet skal snart oplades Netværksdækningen er god Der er ingen netværksdækning (vises også i flymodus) Et 3G-netværk er tilgængeligt Et UMTS HSPA-netværk er tilgængeligt Ubesvarede opkald Viderestillede opkald Igangværende opkald Mikrofonen er slået fra Højttaleren er tændt Telefonen er i lydløs modus Ny sms Ny mms Ny Musikafspilleren spiller Radioen spiller Et håndfrit sæt er tilsluttet Bluetooth-funktionen er aktiveret Et Bluetooth-headset er tilsluttet Telefonen er tilsluttet til internettet Sikkert websted En alarm er aktiveret Aftalepåmindelse Opgavepåmindelse Et Java-program er aktiveret Aktivering af antivirus USB-kabel er tilsluttet 8

9 Menuoversigt* Radio Alarmer Opkald** Alle Besvarede Udgående opkald Mistede Organizer Kalender Opgaver Noter Synkronisering Timer Stopur Regnemaskine Programmer Filhåndtering ** Filoverførsel Meddelelser Skriv ny Indbakke/Samtaler Meddelelser Ring til talemedd. Kontakter Mig selv Ny kontakt Underholdning Onlinetjenester Internet TrackID Spil Optag lyd Musikafspiller Indstillinger Generelt Profiler Tid og dato Sprog Opdater software Stemmestyring Genveje Flytilstand Auto. tastelås PIN-koder Sikkerhed Hjælp til handicap Telefonstatus Nulstil alt Lyde og alarmer Ringelydstyrken Ringesignal Lydløs funktion Stig. ringesignal Vibrator Meddelelsesalarm Tastelyd Visning Baggrundsbillede Layout Tema Startskærm Pauseskærm Lysstyrke Rediger linjenavne Opkald Hurtigkald Smartsøgning Viderestil opk. Skift til Linje 2 Håndter opkald Tid Vis/ skjul mit nr. Håndfri Forbindelser Bluetooth USB Telefonnavn Synkronisering Enhedsstyring Mobilnet Datakom. Internetindstil. Streaming-indstil. Meddel.-indstill. SIP-indstillinger Tilbehør Brugerhjælp Brugervejledning Overfør indstil. Basisopsætning Tip og tricks * Visse menuer er operatør-, net- og abonnementsafhængige. ** Du kan bruge navigeringstasten til at bladre mellem faner i undermenuer. 9

10 Navigering Sådan får du adgang til hovedmenuen Tryk på den midterste valgtast for at vælge Menu, når Menu vises på skærmen. Tryk på afbrydertasten, hvis Menu ikke vises på skærmen. Tryk derefter på den midterste valgtast for at vælge Menu. Sådan navigeres i telefonmenuerne Tryk navigeringstasten op, ned, til venstre eller højre for at flytte gennem menuerne. Sådan vælger du handlinger på skærmen Tryk på den venstre, midsterste eller højre valgtast. Sådan får du vist indstillinger for et punkt Vælg Indstill., f.eks. for at redigere. Sådan afsluttes en funktion Tryk på afbrydertasten. Sådan vender du tilbage til standby Tryk på afbrydertasten. Sådan sletter du elementer Tryk på for at slette elementer, f.eks. tal, bogstaver, billeder og lyd. Tastaturlås Du kan aktivere tastaturlåsen for at undgå at kalde op ved en fejltagelse. Indgående opkald kan besvares, uden at tastaturet låses op. Der kan stadig foretages opkald til det internationale nødopkaldsnummer 112. vises. Sådan låses tastaturet manuelt 1 Tryk på. 2 Vælg Lås. Sådan låses tastaturet op 1 Tryk på. 2 Vælg Lås op. Sådan bruges den automatiske tastelås 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Auto. tastelås. 2 Vælg en funktion. Faner Der kan forekomme faner. Opkald har f.eks. faner. 10

11 Sådan skiftes der mellem faner Tryk navigeringstasten til venstre eller højre. Genveje Du kan bruge navigeringstastens genveje til at gå direkte til funktioner fra standby. Sådan bruges navigeringstastgenveje Tryk navigeringstasten op, ned, til venstre eller højre for at gå direkte til en funktion. Sådan redigerer du en navigeringstastgenvej 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Genveje. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. 3 Gå til et menupunkt, og vælg Genvej. Hovedmenuens genveje Menunumrene begynder med øverste venstre ikon og fortsætter rækkevis. Sådan går du direkte til et hovedmenupunkt Vælg Menu og tryk på. Layout skal være indstillet til Gitter. Se Sådan ændres hovedmenuens layout på side 43. Aktivitetsmenu Aktivitetsmenuen giver hurtig adgang til: Nye hænd. ubesvarede opkald og nye meddelelser. Igangv. prog. programmer, der kører i baggrunden. Mine genveje tilføjelse af foretrukne funktioner, så du hurtigt kan bruge dem. for at åbne aktivitetsmenuen Tryk på. Media memory Du kan gemme indhold i Media memory, i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Billeder, videoer og musik gemmes i Media memory. Hvis Media memory er fuld, gemmes billeder, videoer og musik i telefonens hukommelse. Meddelelser og kontakter gemmes i telefonens hukommelse, men du kan vælge at gemme dem på SIM-kortet. Telefonens sprog Du kan vælge et sprog, som telefonen skal anvende. Sådan ændres telefonens sprog 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Sprog > Telefonens sprog. 2 Vælg en indstilling. Indtastning af tekst Du kan indtaste tekst vha. multitap- eller Lyntekstindtastning anvendes et indbygget ordbogsprogram.. Ved Lyntekstindtastning Sådan skifter du skrivesprog Tryk på og hold trykket ned, mens du indtaster tekst. 11

12 Sådan skifter du tekstindtastningsmetode Tryk på og hold trykket ned, mens du indtaster tekst. Sådan skifter du mellem store og små bogstaver eller tal. Tryk på, mens du indtaster tekst. Sådan indtaster du tal 1 Tryk på, mens du indtaster tekst, indtil vises øverst på skærmen. 2 Tryk på for at indtaste et nummer. Tryk på og hold trykket ned for at indtaste et tal i tekstindtastningsmodus. Sådan indtaster du tegnsætningstegn og symboler 1 Tryk kortvarigt på, mens du indtaster tekst. 2 Rul til et symbol, og vælg Indsæt. Du kan også trykke på for at vælge blandt de oftest anvendte tegnsætningstegn. Sådan indtaster du tekst vha. lyntekstindtastning 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse. 2 Hvis ikke vises, skal du trykke på og holde trykket ned for at skifte til lyntekstindtastning. 3 Tryk kun én gang på hver tast, selvom det ønskede bogstav ikke er det første bogstav på tasten. Hvis du f.eks. vil skrive ordet "Jane", skal du trykke på,,,. Skriv hele ordet, før du ser på forslagene. 4 Tryk på, eller tryk navigeringstasten ned for at få vist ordbogsforslag. 5 Tryk på for at acceptere et forslag og tilføje et mellemrum. Sådan indtaster du tekst vha. flere tastetryk 1 Vælg f.eks. Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse. 2 Hvis vises, skal du trykke på og holde trykket ned for at skifte til indtastning vha. flere tryk. 3 Tryk flere gange på, indtil det ønskede bogstav vises. 4 Tryk på for at tilføje et mellemrum. Sådan føjes ord til telefonens ordbog 1 Vælg Indstill. > Stav ord, mens du indtaster tekst vha. Lyntekstindtastning. 2 Skriv ordet vha. flere tastetryk, og vælg Gem. 12

13 Opkald Du skal tænde telefonen og være inden for et nets dækningsområde. Sådan foretager og besvarer du opkald Sådan foretager du et opkald 1 Indtast et telefonnummer (eventuelt med international landekode og områdenummer). 2 Tryk på opkaldstasten. Du kan foretage opkald til numre på kontaktlisten og opkaldslisten. Sådan afsluttes et opkald Tryk på afbrydertasten. Sådan foretages internationale opkald 1 Tryk på, og hold den trykket ned, indtil et "+"-tegn vises. 2 Tast landekoden, områdekoden (uden nul foran) og telefonnummeret. 3 Tryk på opkaldstasten. Sådan ringer du et nummer op igen Hvis Prøv igen? vises, skal du vælge Ja. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du venter på at opkaldet forbindes. Når opkaldet går igennem, udsender telefonen et højt signal. Sådan besvarer du et opkald Tryk på opkaldstasten. Sådan afviser du et opkald Tryk på afbrydertasten. Sådan ændrer du højttalerens lydstyrke under et opkald Tryk volumentasterne op eller ned. Sådan slår du mikrofonen fra under et opkald 1 Tryk på og hold nede. vises. 2 Tryk på og hold nede igen for at genoptage samtalen. Sådan aktiverer du højttaleren under et opkald Vælg Højt.Til. vises. Hold ikke telefonen ind til øret, mens du anvender højttaleren. Det kan skade din hørelse. Sådan får du vist ubesvarede opkald fra standby vises. Tryk på opkaldstasten for at åbne opkaldslisten. Nødopkald Telefonen understøtter de internationale nødopkaldsnumre, f.eks. 112 eller 911. Du kan normalt bruge disse numre til nødopkald i alle lande, uden at SIM-kortet er isat, hvis du er inden for et nets rækkevidde. I nogle lande bruges der muligvis andre nødopkaldsnumre. Din netoperatør kan derfor have gemt ekstra lokale nødopkaldsnumre på SIM-kortet. Sådan foretager du et nødopkald Indtast 112 (det internationale nødopkaldsnummer), og tryk på opkaldstasten. 13

14 Sådan ser du dine lokale nødopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Nødkaldsnumre. Net Telefonen skifter automatisk mellem GSM- og - (UMTS) og -net afhængigt af tilgængeligheden. Ikke alle netoperatører tillader manuelt skift af net. Sådan skiftes net manuelt 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Mobilnet > GSM/3G-net. 2 Vælg en indstilling. Opkaldsliste Du kan få vist oplysninger om ubesvarede,, du har foretaget, samt mistede eller afviste opkald. Sådan ringes der til et nummer på opkaldslisten 1 Tryk på opkaldstasten og rul til en fane. 2 Rul til et navn eller et nummer, og tryk på opkaldstasten. Kontakter Du kan gemme navne, telefonnumre og personlige oplysninger under Kontakter. Oplysningerne kan gemmes i telefonens hukommelse eller på SIM-kortet. Du kan synkronisere dine kontakter med Sony Ericsson PC Suite. Standardkontakter Du kan vælge de kontaktoplysninger, der skal vises som standard. Hvis Telefonkontakter vælges som standard, er det kun kontaktinformation, der er gemt i telefonens hukommelse, der er anført i Kontakter. Hvis du vælger SIM-kontakter som standard, vises kun navne og numre, der er gemt på SIM-kortet, i Kontakter. Sådan vælges standardkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Std.kontakter. 3 Vælg en indstilling. Telefonkontakter Telefonkontakter kan indeholde navne, telefonnumre og personlige oplysninger. De gemmes i telefonens hukommelse. Sådan tilføjer du en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 4 Gå til Nyt nummer:, og vælg Tilføj. 5 Indtast nummeret, og vælg OK. 6 Vælg en nummerindstilling. 7 Skift mellem fanerne, og tilføj oplysninger i felterne. 8 Vælg Gem. Opkald til kontakter Sådan ringer du til en kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til en kontakt, og tryk på opkaldstasten. 14

15 Sådan går du direkte til kontaktlisten Tryk på og hold nede. Sådan ringes der op med Smartsøgning 1 Tryk på for at indtaste en række (mindst to) cifre. Alle de poster, som begynder med de indtastede cifre eller bogstaver, vises på en liste. 2 Rul til et navn eller et telefonnummer, og tryk på opkaldstasten. Sådan aktiverer eller deaktiverer du Smartsøgning 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Smartsøgning. 2 Vælg en indstilling. Redigering af kontakter Sådan tilføjes der oplysninger til en telefonkontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Rul til en kontakt, og vælg Indstill. > Red. kontakt. 3 Skift mellem fanerne, og vælg Tilføj eller Rediger. 4 Vælg en indstilling og et objekt, der skal tilføjes eller redigeres. 5 Vælg Gem. Hvis dit abonnement understøter tjenesten Vis nummer, kan du tildele personlige ringetoner og billeder til kontakterne. Sådan kopierer du navne og numre til telefonkontakter 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier fra SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan kopieres navne og numre til SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Kopier til SIM. 3 Vælg en indstilling. Alle eksisterende oplysninger på SIM-kortet erstattes, når du kopierer alle kontakter fra telefonen til SIM-kortet. Sådan gemmer du automatisk navne og telefonnumre på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Autogem på SIM. 3 Vælg en indstilling. Sådan gemmes kontakter i Media memory 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Rul til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Backup på kort. SIM-kontakter SIM-kontakterne kan kun indeholde navne og numre. De gemmes på telefonens SIM-kort. Sådan tilføjer du en SIM-kontakt 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Tilføj. 3 Indtast navnet, og vælg OK. 4 Indtast nummeret, og vælg OK. 5 Vælg eventuelt en nummerindstilling, og tilføj flere oplysninger. 6 Vælg Gem. 15

16 Sletning af kontakter Sådan slettes alle kontakter 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Slet kontakter. 3 Vælg en indstilling. Kontakthukommelsens status Antallet af kontakter, du kan gemme i telefonen eller på SIM-kortet, afhænger af den tilgængelige hukommelse. Sådan vises kontakthukommelsens status 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Avanceret > Hukomm.status. Mig selv Du kan indtaste oplysninger om dig selv og f.eks. sende dit visitkort. Sådan indtastes oplysninger under Myself 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn. 3 Gå til en indstilling, og rediger oplysningerne. 4 Vælg Gem. Sådan tilføjer du dit eget visitkort 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Mig selv, og vælg Åbn. 3 Gå til Kontaktoplysn., og vælg Tilføj > Opret nyt. 4 Skift mellem fanerne, og tilføj oplysninger i felterne. 5 Indtast oplysningerne, og vælg Gem. Grupper Du kan oprette en gruppe med telefonnumre og -adresser fra Telefonkontakter, du vil sende meddelelser til. Du kan også bruge grupper (med telefonnumre), når du opretter lister over accepterede opkald. Sådan oprettes en gruppe numre og -adresser 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Grupper. 3 Gå til Ny gruppe, og vælg Tilføj. 4 Indtast et navn på gruppen, og vælg Fortsæt. 5 Gå til Ny, og vælg Tilføj. 6 Gå til hvert af de kontakttelefonnumre eller -adresser, du vil markere, og vælg Marker. 7 Vælg Fortsæt > Udført. Sådan oprettes en gruppe numre og -adresser 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Rul til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Grupper. 3 Rul til en eksisterende gruppe og vælg Rediger. 4 Rul til Ny og vælg Tilføj for at tilføje en ny kontakt. Rul til kontakten og vælg Slet for at slette en kontakt fra gruppen. 5 Vælg Udført, når du er færdig. Hurtigopkald Hurtigopkald giver mulighed for at vælge ni kontakter, du hurtigt kan ringe op til fra standby. Kontakterne kan gemmes i position

17 Sådan tildeles kontakter til hurtigopkaldsnumre 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Hurtigkald. 3 Rul til et positionsnummer, og vælg Tilføj. 4 Vælg en kontakt. Sådan ringer du hurtigt op Indtast positionsnummeret og tryk på opkaldstasten. Flere opkaldsfunktioner Talemeddelelse Hvis dit abonnement omfatter en telefonsvarertjeneste, kan de, der ringer op, lægge en talemeddelelse, hvis du ikke besvarer opkaldet. Sådan indtastes nummeret på din talemeddelelsestjeneste 1 Vælg Menu > Meddelelser > Meddelelser > Indstillinger > fanen Meddel.- indstill. > Talemeddel.nr.. 2 Indtast nummeret, og vælg OK. Sådan kalder du op til talemeddelelses tjenesten Tryk på og hold nede. Stemmestyring Ved at oprette stemmekommandoer kan du: Foretage stemmestyrede opkald kalde op til nogen ved at sige deres navn Besvare og afvise opkald, når du bruger håndfrit udstyr Sådan optages en stemmekommando vha. stemmestyret opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Stemmestyring > Stemmest. opkald > Aktiver. 2 Vælg Ja > Ny talekomm., og vælg en kontakt. Vælg det nummer, stemmekommandoen skal tilføjes, hvis kontakten har flere numre. 3 Følg vejledningen, der vises. Vent på signalet, og sig kommandoen, der skal optages. Optag stemmekommandoen, som f.eks. "Johns mobil". Stemmekommandoen afspilles. 4 Vælg Ja, hvis optagelyden er i orden. Hvis ikke, skal du vælge Nej og gentage trin 3 og 4. Stemmekommandoer gemmes kun i telefonens hukommelse. De kan ikke bruges i en anden telefon. Sådan foretages et stemmestyret opkald til en kontakt 1 Tryk på en volumentast og hold den trykket ned. 2 Vent på tonen og sig en optaget stemmekommando, for eksempel "Johns mobil". Telefonen afspiller kommandoen til dig, og du forbinder opkaldet. Sådan kan du aktivere telefonsvareren og optage svarkommandoer 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Stemmestyring > Talesvar > Aktiver. 2 Følg vejledningen, der vises, og vælg Fortsæt. Vent på tonen og sig "Svar", eller sig et andet ord. 3 Vælg Ja for at acceptere, eller Nej for at foretage en ny optagelse. 4 Vent på tonen og sig "Optaget", eller sig et andet ord. 5 Vælg Ja for at acceptere, eller Nej for at foretage en ny optagelse. 6 Følg vejledningen, der vises, og vælg Fortsæt. 7 Vælg de omgivelser, du ønsker at aktivere telefonsvareren i. 17

18 Sådan besvares et opkald vha. stemmekommandoer Sig "Svar". Sådan genoptages en stemmekommando 1 Vælg Menu > Indstillinger > Generelt > Stemmestyring > Stemmest. opkald > Rediger navne. 2 Gå til en kommando, og vælg Indstill. > Erstat tale. 3 Vent på signalet, og sig kommandoen. Viderestilling af opkald Du kan viderestille opkald, f.eks. til en telefonsvarertjeneste. Når Begræns opkald bruges, er visse indstillinger for viderestilling af opkald ikke tilgængelige. Sådan viderestilles opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Viderestil opk.. 2 Vælg en opkaldstype og en indstilling for viderestilling. 3 Vælg Aktiver. vises. 4 Indtast det nummer, opkald skal viderestilles til, og vælg OK. Opkald venter Der høres et bip, hvis du modtager yderligere et opkald, mens "Opkald venter" er aktiveret. Sådan aktiveres Opkald venter Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Håndter opkald > Opkald venter > Aktiver. Mere end ét opkald Du kan håndtere mere end ét opkald ad gangen. Du kan f.eks. parkere et igangværende opkald, mens du besvarer et andet. Du kan også skifte mellem de to opkald. Du kan ikke besvare et tredje opkald uden at afsluttet et af de to første. Sådan skifter du mellem to opkald Tryk på opkaldstasten under opkaldet. Sådan forbindes to opkald Vælg Indstill. > Forbind opkald under opkaldet. Sådan afslutter du et igangværende opkald og vender tilbage til et parkeret opkald Tryk på afbrydertasten, derefter opkaldstasten. Sådan foretages et nyt opkald 1 Tryk på opkaldstasten under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. 2 Vælg Indstill. > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil ringe op, og tryk på opkaldstasten. Sådan besvarer du opkald nummer to Tryk på opkaldstasten under opkaldet. Derved parkeres det igangværende opkald. Sådan afviser du et opkald nummer to Tryk på Afslut opkald under opkaldet, og fortsæt med det igangværende opkald. Sådan afslutter du et igangværende opkald og besvarer opkald nummer to Vælg Erstat aktivt opk. under opkaldet. Konferenceopkald Når du bruger et konferenceopkald, kan du føre en fælles samtale med op til fem personer. 18

19 Sådan tilføjes en ny deltager 1 Tryk på opkaldstasten under opkaldet. Derved parkeres de tilføjede opkald. 2 Vælg Indstill. > Tilføj opkald. 3 Indtast det nummer, du vil ringe op, og tryk på opkaldstasten. 4 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at tilføje den nye deltager. 5 Gentag proceduren for at tilføje flere deltagere. Sådan frakobles en deltager 1 Vælg Indstill. > Afbryd delt.. 2 Vælg den deltager, du vil koble ud. Sådan startes en privat samtale 1 Vælg Indstill. > Tal med under opkaldet, og vælg den deltager, du vil tale med. 2 Vælg Indstill. > Forbind opkald for at genoptage konferenceopkaldet. Mine numre Du kan få vist, tilføje og redigere dine egne telefonnumre. Sådan kontrollerer du dine telefonnumre 1 Vælg Menu > Kontakter. 2 Gå til Ny kontakt, og vælg Indstill. > Specielle numre > Mine numre. 3 Vælg en indstilling. Accepter opkald Du kan vælge kun at modtage opkald fra bestemte telefonnumre. Sådan føjer du numre til listen over accepterede opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Kun fra listen. 2 Gå til Ny, og vælg Tilføj. 3 Vælg en kontakt eller Grupper. Sådan accepteres alle opkald Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Håndter opkald > Accepter opkald > Alle der kalder op. Begrænsning af opkald Du kan begrænse ud- og indgående opkald. Der kræves et password fra tjenesteudbyderen. Hvis du viderestiller indgående opkald, er der nogle indstillinger for Begræns opkald, du ikke kan bruge. Indstillinger til begrænsning af opkald Standardindstillingerne er: Alle udgående begræns alle udgående opkald Udg. internat. begræns alle udgående, internationale opkald Udg. int. roaming alle udgående, internationale opkald undtagen opkald til dit hjemland Alle indgående begræns alle indgående opkald Indg. ved roaming alle indgående opkald, når du er i udlandet Sådan begrænses opkald 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Håndter opkald > Begræns opkald. 2 Vælg en indstilling. 3 Vælg Aktiver. 4 Indtast password, og vælg OK. 19

20 Opkaldstid og -pris Under et opkald viser telefonen, hvor lang tid opkaldet har varet. Du kan også kontrollere varigheden af dit seneste opkald, dine udgående opkald og samlet tid for alle dine opkald. Sådan kontrolleres opkaldstiden Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Tid > Opkaldstimere. Sådan vises eller skjules eget telefonnummer Du kan bestemme, om du vil vise eller skjule nummeret, der vises på opkaldsmodtagerens telefon, når du foretager et opkald. Sådan skjuler du dit telefonnummer 1 Vælg Menu > Indstillinger > Opkald > Vis/ skjul mit nr.. 2 Vælg Skjul nummer. 20

21 Meddelelser SMS'er og MMS'er Meddelelser kan indeholde tekst, billeder, lydeffekter, animation og melodier. Når du sender meddelelser, vælger telefonen automatisk den bedst egnede metode (SMS eller MMS) til afsendelse af meddelelsen. Se Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester på side 48, hvis du ikke kan bruge MMS. Afsendelse af meddelelser Du kan sende meddelelser fra din telefon. En standard-sms kan højst være på 160 tegn (inkl. mellemrum), hvis der ikke føjes andre elementer til meddelelsen. Hvis du skriver mere end 160 tegn, oprettes yderligere SMS. SMS'en sendes sammenkædet. Sådan oprettes og sendes en meddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Meddelelse. 2 Indsæt tekst. Tryk navigeringstasten ned, rul ved at trykke navigeringstasten til venstre eller højre, og marker et element, hvis du fil føje elementer til meddelelsen. 3 Vælg Fortsæt > Opsl. i Kontakter. 4 Vælg en modtager, og vælg Send. Hvis du sender en meddelelse til en gruppe, betaler du muligvis for hvert medlem. Kontakt tjenesteyderen for at få oplysninger. Modtag og gem meddelelser Du underrettes, når du før en meddelelse. eller vises. Meddelelser gemmes automatisk i telefonens hukommelse. Når telefonens hukommelse er fuld, kan du slette meddelelser eller gemme dem på SIM-kortet eller i Media memory. Sådan får du vist en meddelelse i indbakken 1 Vælg Menu > Meddelelser > Meddelelser > Indbakke. 2 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan gemmes alle indgående meddelelser i Media memory Vælg Menu > Meddelelser > Meddelelser > Indstillinger > Gem i > Hukommelseskort. Sådan gemmes en meddelelse på SIM-kortet 1 Vælg Menu > Meddelelser > Meddelelser, og vælg en mappe. 2 Gå til en meddelelse, og vælg Indstill. > Gem meddel.. Sådan ringer du til et nummer i en meddelelse Gå til telefonnummeret og tryk på opkaldstasten, når du ser meddelelsen. Meddelelsesindstillinger Du kan vælge indstillinger, f.eks. Meddelelsesalarm og standardplacering, der skal anvendes til alle meddelelser. Du kan angive andre indstillinger, f.eks. leveringsprioritet og leveringstidspunkt, for hver meddelelse, du sender. Sådan angiver du indstillinger for alle meddelelser 1 Vælg Menu > Meddelelser > Meddelelser > Indstillinger. 2 Vælg en indstilling. Sådan angiver du indstillinger for en specifik meddelelse 1 Vælg Indstill. > Avanceret, når meddelelsen er klar, og der er valgt en modtager. 2 Gå til et punkt, og vælg Rediger. 21

22 Samtaler Du kan vælge, om du vil have dine meddelelser vist i Samtaler eller Indbakke. En meddelelsessamtale viser alle meddelelser mellem dig og en af dine kontakter. Sådan får du vist meddelelser i Samtaler Vælg Menu > Meddelelser > Indbakke > fanen Samtaler. Vælg Menu > Meddelelser > Samtaler, og vælg en samtale. Sådan sendes en meddelelse fra Samtaler 1 Vælg Menu > Meddelelser. 2 Vælg Samtaler, eller vælg Indbakke > fanen Samtaler. 3 Vælg en samtale. 4 Skriv en meddelelse, og vælg Send. Talemeddelelser Du kan sende og modtage en lydoptagelse som en talemeddelelse. Afsenderen og modtageren skal have et abonnement, der understøtter MMS. Sådan optager og sender du en talemeddelelse 1 Vælg Menu > Meddelelser > Skriv ny > Talemeddel.. 2 Optag meddelelsen, og vælg Stop > Send > Opsl. i Kontakter. 3 Vælg en modtager, og vælg Send. Du kan modtage s på din telefon og bruge alle standard -funktioner. Du kan synkronisere din vha. programmet Microsoft Exchange ActiveSync. Inden brug af Opsætningsguiden kan bruges til at kontrollere, om indstillingerne for din konto kan hentes automatisk. Hvis dette ikke fungerer, bliver du bedt om at indtaste indstillingerne manuelt. Din telefon skal være konfigureret med de rigtige internetindstillinger for at bruge . Se Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester på side 48, hvis du ikke kan bruge internettet. Sådan opretter du en -konto første gang 1 Vælg Menu > Meddelelser > , hvis du vil starte guiden til opsætning af e- mail. 2 Følg vejledningen for at oprette kontoen. Hvis du vil indtaste indstillingerne manuelt, kan du kontakte din -udbyder for at få flere oplysninger. -udbyderen kan være det firma, der har leveret din -adresse. Sådan skriver og sender du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > . 2 Vælg kontoen, du vil sende meddelelsen fra, hvis du har flere -konti. 3 Vælg Skriv ny. 4 Rul til Til:, og vælg Tilføj > Tast -adr. for at tilføje en modtager. Indtast adressen, og vælg OK. 5 Gå til Til: og vælg Rediger for at tilføje flere modtagere. Gå til et punkt, og vælg Tilføj. Vælg Udført, når du er klar. 6 Rul til Emne:, vælg Rediger, indtast emnet, og vælg OK, hvis du vil indtaste et emne. 7 Rul til Tekst:, vælg Rediger, indtast teksten, og vælg OK for at indtaste meddelelsens tekst. 8 Vælg Tilføj for at vedhæfte en fil. 9 Vælg Fortsæt > Send. 22

23 Sådan modtager og læser du en 1 Vælg Menu > Meddelelser > . 2 Vælg en konto, hvis du har flere -konti. 3 Vælg Indbakke > Indstill. > Kontr. ny . 4 Gå til meddelelsen, og vælg Vis. Sådan besvares en 1 Vælg Menu > Meddelelser > . 2 Vælg en konto, hvis du har flere -konti. 3 Vælg Indbakke. 4 Gå til meddelelsen, og vælg Indstill. > Svar. 5 Skriv svaret, og vælg OK. 6 Vælg Fortsæt > Send. Sådan gemmes en vedhæftet fil i en 1 Vælg Indstill. > Vedh. filer > Anvend, mens du meddelelsen vises. 2 Vælg en funktion. Aktiv -konto Hvis du har flere -konti, kan du vælge, hvilken konto der skal være aktiv. Sådan skifter du aktiv -konto 1 Vælg Menu > Meddelelser > . 2 Vælg en konto, hvis du har flere -konti. 3 Vælg Konti. 4 Vælg kontoen, du vil aktivere. Sådan opretter du yderligere -konti 1 Vælg Menu > Meddelelser > . 2 Vælg en konto, hvis du har flere -konti. 3 Vælg Konti. 4 Gå til Ny konto, og vælg Tilføj. Automatisk kontrol af nye meddelelser Du kan indstille telefonen til automatisk at tjekke, om der er kommet nye s. Du kan angive et tidsinterval for kontrollen eller lade telefonen være permanent tilsluttet til serveren (push- ). Telefonen tjekker kun, om der er kommet til den aktive e- mail-konto. vises på skærmen, når du modtager en ny . Sådan indstiller du intervallet for kontrol af indgående 1 Vælg Menu > Meddelelser > . 2 Vælg en konto, hvis du har flere -konti. 3 Vælg Indstillinger > fanen Overfør > Kontrolinterval. 4 Vælg en indstilling. Sådan aktiverer du push- 1 Vælg Menu > Meddelelser > . 2 Vælg en konto, hvis du har flere -konti. 3 Vælg Indstillinger > fanen Overfør > Push . Hvis du bruger push- bevarer telefonen forbindelsen til -serveren til gældende takst. Kontakt din netoperatør for at få yderligere oplysninger. 23

24 Billeder og videoer Du kan vise billeder og videoer, som du har modtaget eller overført til din telefon. Der kan findes gemte billeder og videoer i Filhåndtering. Vis billeder og videoer Sådan vises billeder 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Billeder. 2 Rul til et billede, og vælg Vis. 3 Rul gennem billederne, tryk navigeringstasten til højre eller venstre for at rulle mellem forudindstillingerne. Sådan afspiller du videoer 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Videoer. 2 Rul til en video, og vælg Vis. 3 Vælg Afspil. Sådan stoppes afspilningen af en video Tryk på den midterste valgtast. Sådan går du hurtigt frem og tilbage Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, og hold den nede. Sådan ændres lydstyrken Tryk volumentasterne op eller ned. Brug af billeder og videoer Du kan tilføje et foto til en kontakt, som du kan bruge, når telefonen startes, som baggrund i standby eller som pauseskærm. Du kan bruge en video som opstartskærm. Brug af billeder 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Billeder. 2 Rul til et billede, og vælg Indstill. > Anvend som. Sådan bruges videoer 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering > Videoer. 2 Rul til en video og vælg Indstill. > Anvend som. 24

25 Musik Du kan lytte til musik, lydbøger og podcasts. Brug Media Go til at overføre indhold til og fra telefonen. Der er flere oplysninger under Overførsel af indhold til og fra en computer på side 31. Håndfri, bærbærbar stereo Sådan bruger du håndfrit udstyr Tilslut det bærbar, håndfri udstyr. Musikken stopper, når du modtager et opkald, og genoptages, når opkaldet er afsluttet. Hvis der ikke fulgte hovedtelefoner med telefonen, kan du købe dem særskilt. Musikafspiller Sådan afspiller du musik 1 Vælg Menu > Musikafspiller. 2 Vælg Indstill. > Min musik. 3 Gennemgå kategorivis vha. navigeringstasten. 4 Tryk på den midterste valgtast for at afspille musik. Sådan stoppes musikafspilningen Tryk på den midterste valgtast. Sådan går du hurtigt frem og tilbage Tryk navigeringstasten til højre eller venstre, og hold den nede. Sådan skiftes mellem numre Tryk navigeringstasten til højre eller venstre. Sådan ændres lydstyrken Tryk volumentasterne op eller ned. Sådan minimerer du musikafspilleren Vælg Indstill. > Minimer. Sådan vender du tilbage til musikafspilleren Vælg Menu > Musikafspiller. Music player funktioner De følgende Indstill. kan være tilgængelige, når du lytter til musik: Min musik gennemse alle musiknumre. Indstillinger 25

26 Afspiln.tilstand at vælge Blandet at spille numre tilfældigt i en afspilningsliste eller Løkke at genstarte en afspilningsliste, når de sidste nummer er slut.. Equalizer at ændre indstillingerne af diskant og bas, mens et nummer afspilles. Stereospredn. at ændre udgangslyden for at forbedre stereooplevelsen. Fil Send send et nummer vha. en tilgængelig overførselsmetode. Slet at fjerne numre. Numrene fjernes kun fra den aktuelle afspilningsliste. Gem afsp.liste at gemme en afspilningskø på en ny afspilningsliste. Minimer at minimere musikafspilleren og vende tilbage til standby, mens musikken stadig spiller. Afspilningslister Du kan oprette afspilningslister for at organisere dine musikfiler. Du kan føje numre og mapper til en afspilningsliste. Det kan tage et par minutter, før telefonen har oprettet en afspilningsliste. Sådan oprettes en afspilningsliste 1 Vælg Menu > Musikafspiller > Indstill. > Gem afsp.liste. 2 Indtast et navn, og vælg OK. 3 Vælg Indstill. > Min musik > Afspilningslister, og vælg en afspilningsliste for at vise den. 4 Gå til Tilføj musik og vælg Tilføj for at tilføje flere modtagere. 5 Gå til hvert af de numre, du vil tilføje, og vælg Marker. 6 Vælg Tilføj for at tilføje de markerede numre til afspilningslisten. Sådan tilføjes der numre til en afspilningsliste 1 Vælg Menu > Musikafspiller. 2 Vælg Indstill. > Min musik > Afspilningslister, og vælg en afspilningsliste. 3 Gå til Tilføj musik, og vælg Tilføj. 4 Gå til hvert af de numre, du vil tilføje, og vælg Marker. 5 Vælg Tilføj for at tilføje de markerede numre til afspilningslisten. Sådan fjernes numre fra en afspilningsliste 1 Vælg Menu > Musikafspiller. 2 Vælg Indstill. > Min musik > Afspilningslister, og vælg en afspilningsliste. 3 Gå til et nummer, og tryk på. Sådan slettes afspilningslister 1 Vælg Menu > Musikafspiller. 2 Vælg Indstill. > Min musik > Afspilningslister. 3 Gå til en position, og tryk på. Afspilningsfunktioner De følgende kan være tilgængelige under Indstill.: Tilføj musik sådan tilføjer du numre eller mapper på afspilningslisten. Genoptag sådan starter du afspilning af det nummer, du sidst lyttede til. Hvis musikken spiller, tager Genoptag dig tilbage til visning af afspilning. Oplysninger vis oplysninger om et nummer, du har valgt. Slet slet en afspilningsliste eller et nummer fra en afspilningsliste. Kun referencen til nummeret slettes, og ikke nummeret selv. Numrene er stadig anført i Filhåndtering. Omdøb omdøb en afspilningsliste. Man kan kun omdøbe brugeroprettede afspilningslister. Send send et nummer vha. en tilgængelig overførselsmetode. Lydbøger Hvis du bruger Media Go til at overføre lydbøger til telefonen fra en computer, kan du lytte til lydbøger på telefonen. Det kan tage nogle minutter, før en overført lydbog vises på listen over tilgængelige lydbøger. 26

27 Sådan får du adgang til lydbøger 1 Vælg Menu > Musikafspiller. 2 Vælg Indstill. > Min musik > Lydbøger. Du finder lydbøger i andre formater end M4B eller lydbøger, der ikke har ID3v2-kapitelkoder, i mappen Numre. Køb nu Hvis du abonnerer på en musiktjeneste, der tillader begrænset, ikke-permanent brug af telefonen, kan du markere et nummer, du er interesseret i at købe senere. Næste gang, du synkroniserer din musik med Windows Media Player på en pc med forbindelse til internettet, bliver du spurgt, om du vil købe det nummer, du markerede tidligere. Hvis du accepterer, overføres nummeret til pc'en, og beløbet debiteres kontoen til den musiktjeneste, du benytter. Denne service kræver et abonnement og en konto hos en musiktjeneste, hvorfra der kan hentes musik, en pc med Microsoft Windows Media Player 11 eller senere kompatibel version af Windows Media Player samt en USBforbindelse til pc'en. Du kan ikke se, at et nummer er markeret. Du kan ikke fjerne markeringer af numre, du har markeret. Sådan markeres et nummer Tryk på og hold trykket ned, mens det nummer, du vil markere, spilles. TrackID -teknologi TrackID -teknologi er en service, der anvendes til genkendelse af musik. Du kan søge efter titel, kunstner og albumnavn for et nummer, der afspilles via en højttaler eller i telefonens radio. Se Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester på side 48, hvis du ikke kan bruge TrackID -teknologien. Sådan søger du efter oplysninger om et nummer Vælg Menu > Underholdning > TrackID > Start, mens du hører et nummer gennem en højttaler. Vælg Indstill. > TrackID, når radioen i telefonen spiller. Du får de bedste resultater ved at bruge TrackID et roligt sted. Onlinemusik og -videoklip Du kan se videoklip og lytte til musik, som du streamer til telefonen fra internettet. Se Jeg kan ikke bruge internetbaserede tjenester på 48, hvis du ikke kan bruge internettet. Sådan vælges en datakonto til streaming 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Streaming-indstil. > Opret forb. via:. 2 Vælg den datakonto, du vil bruge. 3 Vælg Gem. Sådan streames onlinemusik og -videoklip 1 Vælg Menu > Underholdning > Internet. 2 Vælg, og vælg derefter. 3 Vælg et link, at streame fra. 27

28 Radio Du skal bruge kablede hovedtelefoner for at lytte til radioen. De fungerer som en antenne for radioen. Det Bluetooth-headset, der leveres med telefonen, kan ikke fungere som en antenne. Hvis der ikke leveres kablede hovedtelefoner med telefonen, er du nødt til at købe dem separat. Brug ikke telefonen som radio på steder, hvor det er forbudt. Sådan tændes radioen 1 Slut håndfrit udstyr til telefonen. 2 Vælg Menu > Radio. Sådan søges automatisk efter kanaler Vælg Søg. Sådan finindstiller du frekvensen Tryk navigeringstasten til højre eller venstre. Sådan ændres lydstyrken Tryk volumentasterne op eller ned. Sådan minimeres radioen Vælg Indstill. > Minimer. Sådan vendes tilbage til radioen Vælg Menu > Radio. Lagring af kanaler Du kan gemme op til 20 forudindstillede kanaler. Sådan gemmes kanaler automatisk Vælg Indstill. > Kanaler > Auto gem. Sådan gemmes kanaler manuelt 1 Vælg Indstill. > Kanaler > Gem, når du har fundet en radiokanal. 2 Rul til en position, og vælg Indsæt. 3 Du kan om ønsket omdøbe kanalen. Vælg Gem. Du kan også gemme en kanal på en position ved at trykke på og holde - trykket ned. Sådan skiftes der mellem gemte kanaler Tryk navigeringstasten op eller ned. Du kan også vælge en kanal, der er gemt, ved at trykke på -. Optagelse af lyd Du kan optage en talebesked eller et opkald. Lyde, du har optaget, kan også bruges som ringesignaler. I visse lande eller stater er det lovpligtigt at informere samtalens anden part, inden samtalen optages. Sådan optager du lyd 1 Vælg Menu > Underholdning > Optag lyd > Optag. 2 Vælg Gem for at stoppe optagelsen og gemme. 28

29 Sådan optages et opkald 1 Vælg Indstill. > Optag under et opkald. 2 Vælg Gem for at gemme optagelsen. Sådan aflytter du en optagelse 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. 2 Gå til Musik, og vælg Åbn. 3 Gå til en optagelse, og vælg Afspil. 29

30 Overførsel og håndtering af indhold Du kan overføre og håndtere indhold, f.eks. billeder og musik. Visse former for materiale, der er beskyttet af copyright, må ikke udveksles. er beskyttet. angiver, at et objekt Håndtering af indhold i telefonen Du kan bruge Filhåndtering i din telefon til at håndtere indhold, der er gemt i telefonens hukommelse i Media memory. Faner og ikoner i Filhåndtering viser, hvor indholdet er gemt. Hvis hukommelsen er fuld, kan du skaffe plads ved at slette noget af indholdet. Sådan vises hukommelsesstatus 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. 2 Vælg Indstill. > Hukomm.status. 3 Vælg Hukommelseskort eller Telefon. Sådan markerer du mere end et objekt i en mappe 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. 2 Gå til en mappe, og vælg Åbn. 3 Vælg Indstill. > Marker > Marker flere. 4 Gå til hvert af de objekter, du vil markere, og vælg Marker. Sådan flyttes objekter mellem telefonens hukommelse og Media memory. 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. 2 Find et objekt, og vælg Indstill. > Håndter fil > Flyt. 3 Vælg Hukommelseskort eller Telefon. 4 Rul til en mappe, og vælg Åbn. 5 Vælg Sæt ind. Sådan får du vist oplysninger om indhold 1 Vælg Menu > Organizer > Filhåndtering. 2 Find et objekt, og vælg Indstill. > Oplysninger. Overførsel af indhold til en anden telefon Du kan sende indhold, f.eks. i meddelelser eller via trådløs Bluetooth-teknologi. Sådan sendes indhold 1 Gå til et punkt, og vælg Indstill. > Send. 2 Vælg en overførselsmetode. Kontroller, at modtageenheden understøtter den overførselsmetode, du vælger. Brug af et USB-kabel Tilslut telefonen til en computer med et USB-kabel. Du bliver bedt om at installere PC Companion, hvis du bruger en computer, der kører Microsoft Windows, hvis du ikke allerede har installeret den nøvendige USB-software på den. Du skal muligvis købe et USB-kabel særskilt. Brug kun et USB-kabel, der understøttes af telefonen. Kontrollér, at funktionaliteten Autoplay er aktiveret på din pc. Sådan tages USB-kablet ud på en sikker måde Afbryd ikke USB-kablet under overførsel af indhold, da dette kan korrumpere indholdet. 30

31 1 Computer: Højreklik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i Microsoft Windows Explorer. 2 Vælg de drev, du vil afbryde. Vælg Stop. 3 Vent, indtil du får besked om, at det er sikkert at fjerne drevet. Tag USB-kablet ud. PC Companion Med PC Companion kan du: Opdage indhold i din telefon. Bruge din telefon som et modem. Installere den pc-software, der skal bruges til at synkronisere og sikkerhedskopiere sikkerhedsindholdet. For yderligere oplysninger inkl. funktionsvejledninger, bedes du gå til Gå til for at hente Mac -kompatibel software. Sådan installeres PC Companion Hvis den nødvendige USB-software ikke er installeret på din PC, skal du installere PC Companion. Funktionaliteten Automatisk afspilning skal aktiveres på din pc. 1 Tilslut telefonen til en computer, der kører Microsoft Windows vha. et USB-kabel, der understøttes af telefonen. 2 Computer: Følg anvisningerne på skærmen. Påkrævede operativsystemer Du skal have et af følgende operativsystemer for at kunne bruge Sony Ericsson PCsoftware: Microsoft Windows Vista Microsoft Windows XP, Service Pack 2 eller nyere Overførsel af indhold til og fra en computer Du kan bruge Media Go til at overføre medieindhold mellem telefonen og en computer. Media Go kan hentes via PC Companion eller på Gå til for at hente Mac -kompatibel software. At trække og slippe indhold Du kan trække og slippe indholdet mellem telefonens hukommelse, Media memory og en computer, der kører Microsoft Windows Explorer. Sådan trækkes og slippes indhold 1 Tilslut telefonen til en computer vha. et USB-kabel. 2 Computer: Vent, indtil telefonens hukommelse og hukommelseskortet vises som eksterne diske i Microsoft Windows Explorer. 3 Træk og slip markerede filer mellem telefonen og computeren. Sådan overføres indhold vha. Media Go 1 Slut telefonen til en computer vha. et USB-kabel, der understøttes af telefonen. 2 Computer: Vælg Start/Programmer/Sony/Media Go. 3 Vælg Transfer to or from Device using Media Go, og klik på OK. 4 Vent, indtil telefonen vises i Media Go. 5 Flyt filer mellem telefonen og computeren i Media Go. Sådan overføres indhold med Media Transfer Protocol (MTP) Hvis du opretter forbindelse til en computer, skal du kontrollere, at computeren har MTP-support. 31

32 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > USB > Vælg st.tilstand. 2 I vinduet Vælg st.tilstand skal du vælge Pc-tilstand, Andet OS eller MTPenheder, afhængigt af det operativsystem eller den type enhed, du opretter forbindelse til. 3 Tilslut telefonen til computeren med et USB-kabel, der understøttes af telefonen. Hvis du opretter forbindelse til en computer, skal du vente, til telefonens hukommelse og Media memory vises som eksterne diske i for eksempel Microsoft Windows Explorer eller Finder, hvis du bruger en Mac-computer. Du kan trække og slippe valgte filer mellem telefonen og computeren på sædvanlig vis. Se brugsanvisningen til MTP-enheden for flere oplysninger om, hvor filer skal forbindes og overføres, hvis du opretter forbindelse til en MTP-enhed. Sådan overføres indhold med masselagringsmodus 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > USB > Vælg st.tilstand. 2 I vinduet Vælg st.tilstand skal du vælge USB-huk.enhed for at overføre musik, billeder og andre filer. 3 Tilslut telefonen til en computeren vha. et USB-kabel, der understøttes af telefonen. 4 Computer: Vent, til telefonens hukommelse og Media memory vises som eksterne diske i for eksempel Microsoft Windows Explorer eller Finder, hvis du bruger en Mac-computer. 5 Træk og slip markerede filer mellem telefonen og computeren på sædvanlig vis. Telefonnavn Du kan angive et navn til telefonen, som vises for andre enheder, når der f.eks. bruges trådløs Bluetooth -teknologi. Sådan indtastes et telefonnavn 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Telefonnavn. 2 Indtast telefonnavnet, og vælg OK. Brug af trådløs Bluetooth -teknologi Du kan gratis bruge Bluetooth -teknologi til at oprette trådløs forbindelse til andre enheder. Du kan for eksempel: Oprette forbindelse til håndfri enheder. Oprette forbindelse til flere enheder samtidigt. Oprette forbindelse til computere og få adgang til internettet. Udveksling af MP3-filer, virtuelle forretningskort, fotos og mere. Spille spil med flere deltagere. Ved Bluetooth-kommunikation anbefales en afstand på højst 10 meter (33 fod) uden massive genstande imellem. Inden brug af trådløs Bluetooth-teknologi Du skal aktivere Bluetooth-funktionen for at kommunikere med andre enheder. Det kan også være nødvendigt at parre telefonen med andre Bluetooth-enheder. Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Aktiver. Kontroller, at Bluetooth-funktionen og synlighed for Bluetooth er aktiveret på den enhed, du vil parre telefonen med. Sådan parrer du telefonen med en anden enhed 1 Vælg Menu > Indstillinger > Forbindelser > Bluetooth > Tilføj ny enhed. 2 Vælg en enhed. 3 Indtast om nødvendigt en passcode. 32

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18

Opkald...14 Sådan foretager og modtager du opkald...14 Kontakter...15 Hurtigopkald...18 Flere opkaldsfunktioner...18 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Samling...4 Sådan tændes telefonen...5 Hjælp...5 Opladning af batteriet...6 Telefonoversigt...7 Skærmikoner...8 Menuoversigt...9 Navigering...10 Hukommelse...11 Telefonens

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning

Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Sony Ericsson ZYLO Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Telefonoversigt...6 Sådan tændes telefonen...7 Hjælp...8 Opladning af batteriet...9 Maksimering af batteriets ydeevne...10

Læs mere

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19

Opkald...15 Sådan foretager og besvarer du opkald...15 Kontakter...17 Hurtigopkald...19 Flere opkaldsfunktioner...19 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...8 Skærmikoner...9 Menuoversigt...10 Navigering...11

Læs mere

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Brugervejledning. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Brugervejledning Vigtige oplysninger Læs venligst hæftet Vigtige oplysninger, før du bruger din mobiltelefon. Oplev mere. Find ud af, hvordan. Fyld den med pop og lad den rocke. Del

Læs mere

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner...

Opkald...16 Besvarelse af opkald...16 Sådan foretager og besvarer du opkald...17 Kontakter...18 Hurtigopkald...21 Flere opkaldsfunktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Vejledning i brug af berøringsfunktionerne...4 Telefonoversigt...5 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...7 Maksimering af batteriets ydeevne...7

Læs mere

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T280i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T280i Tillykke med din nye Sony Ericsson T280i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson T700. Kommuniker med stil. Vis, hvem du er. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26

Indholdsfortegnelse. Introduktion...6. Billedbehandling...33. Opkald...16. Overførsel og håndtering af indhold...38. Walkman...26 Indholdsfortegnelse Introduktion...6 Samling...6 Sådan tændes telefonen...6 Hjælp...7 Opladning af batteriet...8 Telefonoversigt...9 Menuoversigt*...11 Navigering...13 Hukommelse...14 Telefonens sprog...15

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson Z750i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W595 Walkman -telefon. En slank skydetelefon, der er udviklet, så du og andre kan nyde din musik. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering... 12 Filhåndtering...

Læs mere

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt.

Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W760i. En slank og stilfuld telefon med alt, hvad du behøver for at kunne tage musikken med dig overalt. Du kan finde yderligere indhold til telefonen ved at gå til

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Tænde telefonen, opkald, navigation, telefonens sprog, indtastning af bogstaver, taster, menuer. Opkald... 21 Opkald, videoopkald, kontakter, opkaldsliste, hurtigopkald,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252

Din brugermanual SONY ERICSSON C903 http://da.yourpdfguides.com/dref/2738252 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W902 Walkman -telefon. Udnyt mulighederne for musik og billeder optimalt. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981

Din brugermanual SONY ERICSSON W910 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284981 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din Sony Ericsson K850i. Fasthold særlige øjeblikke, og del dem med andre. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer dig nu, og få adgang til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005

Sony Ericsson Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2005 Sony Ericsson K510i Sony Ericsson GSM 900/1800/1900 Denne håndbog er udgivet af Sony Ericsson Mobile Communications AB, uden garanti. Sony Ericsson Mobile Communications AB forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt.

Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Tak, fordi du har købt en Sony Ericsson W890i. En slank og elegant telefon med alt, du har brug for, så du kan nyde din musik overalt. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun.

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140

Din brugermanual SONY ERICSSON W610 http://da.yourpdfguides.com/dref/4285140 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2

Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Draft for Sony Ericsson Internal Use Only - PA2 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W980 Walkman -telefon. Du får musik i timevis op til 8000* numre og en lyd, der kommer så tæt på originalindspilningen,

Læs mere

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker

Sony Ericsson Z200. Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald. Brug af WAP... 48 WAP-browser, bogmærker Indholdsfortegnelse Sony Ericsson Z200 Introduktion... 3 SIM-kort, batteri, opkald Lær din telefon at kende... 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver Personlige indstillinger... 15 Vælg

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672

Din brugermanual SONY ERICSSON W380 http://da.yourpdfguides.com/dref/4284672 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 6 Samling... 6 Sådan tændes telefonen... 7 Hjælp i telefonen... 8 Opladning af batteriet... 8 Telefonoversigt... 9 Menuoversigt... 11 Navigering... 13 Filhåndtering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K550i. Underholdning... 56. Introduktion... 4. Tilslutningsmuligheder... 67. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, flytilstand, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 10 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K610i. Underholdning... 56. Introduktion... 5. Tilslutningsmuligheder... 64. Lær din telefon at kende... Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, Flight mode, opkald, aktivitetsmenu, PC Suite, kamera, blog. Lær din telefon at kende... 12 Taster, menuer, navigation, ikoner,

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson V640i Vodafone Introduktion... 5 Samling... 5 Sådan tændes telefonen... 6 Hjælp i telefonen... 7 Opladning af batteriet... 7 Telefonoversigt... 8 Menuoversigt... 10 Navigering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson W810i. Tilslutningsmuligheder... 62. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, bruge menuer, ikoner, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 10 Telefonoversigt, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering, Memory Stick

Læs mere

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning. T250i. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning T250i Tillykke med din nye Sony Ericsson T250i. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvor du finder yderligere indhold til din telefon. Tilmeld dig nu, og få gratis onlinelager og særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405

Din brugermanual SONY ERICSSON W610I http://da.yourpdfguides.com/dref/819405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO

Din brugermanual SONY ERICSSON SPIRO Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse

Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K220i Indholdsfortegnelse Introduktion............................... 4 Opkald.................................. 14 Kontakter................................ 21 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 6 Opkald.................................. 20 Meddelelser.............................. 32 Billedbehandling.......................... 41

Læs mere

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning S312. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning S312 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson S312. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE

Din brugermanual SONY ERICSSON NAITE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 3 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 29 Billedbehandling.......................... 37

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner...

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson K800i. Tilslutningsmuligheder... 65. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende... 8. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, hjælp, opkald. Lær din telefon at kende... 8 Telefonoversigt, ikoner, menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu, filhåndtering,

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson C902 Cyber-shot. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer, gratis lagerplads på nettet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger 16 Vælg ringesignal,

Læs mere

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning K330. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning K330 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson K330. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald, skifte dæksler. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 4 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende........... 7 Telefonoversigt, brug af menuer,

Læs mere

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer...

Opkald...14 Opkald foretage og modtage...14 Flere opkaldsfunktioner...16. Indtastning af tekst...18 Håndskrift...18 Brug af tastaturer... Indholdsfortegnelse Yderligere Hjælp...4 Introduktion...5 Samling...5 Hjælp...6 Telefonoversigt...7 Menuoversigt*...8 Navigering...9 Opladning af batteriet...12 Hukommelse...12 Brug af andre net...12 Statusikoner...13

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 5 Opkald.................................. 18 Meddelelser.............................. 37 Billedbehandling.......................... 46

Læs mere

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner...

Sony Ericsson W900i. Indholdsfortegnelse. Tilslutningsmuligheder... 63. Introduktion... 4. Lær din telefon at kende.. 10. Flere funktioner... Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Samling, SIM-kort, batteri, tænde, startmenu, opkald. Lær din telefon at kende.. 10 Telefonoversigt, ikoner, bruge menuer, indtastning af bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport.

Besøg www.sonyericsson.com/support, hvis du har brug for produktsupport. Tillykke med din nye Sony Ericsson C702. Med 3.2 megapixel kan du tage digitale billeder overalt, hvor du kommer frem. Gå til www.sonyericsson.com/fun, hvis du vil hente mere indhold til telefonen. Registrer

Læs mere

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold.

Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Til lykke med dit køb af Sony Ericsson W580i. Besøg www.sonyericsson.com/fun for at hente ekstra telefonindhold. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N92-1

Kom godt i gang Nokia N92-1 Kom godt i gang Nokia N92-1 Tilstande Kom godt i gang Modelnummer: Nokia N92-1. Herefter kaldet Nokia N92. Enheden har fire tilstande: Lukket klap (1), visningstilstand (2), åben klap (3) og billedtilstand

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Indholdsfortegnelse Introduktion..................... 5 Saml telefonen, SIM-kort, batteri, foretag et opkald. Lær din telefon at kende.......... 10 Telefonoversigt, bruge menuer, indtaste bogstaver, aktivitetsmenu,

Læs mere

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W302 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson W302. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende..................... 4 Ikoner................................ 9 Menuoversigt......................... 11 Opkald.................................. 15 Meddelelser..............................

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. 1 Indholdsfortegnelse Sony Ericsson K608i Hutchison Introduktion..................... 4 Samle telefonen, SIM-kort, batteri, foretage et opkald. Lær din telefon at kende........... 8 Telefonoversigt, bruge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver.

Indholdsfortegnelse. Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Indholdsfortegnelse Lær din telefon at kende 4 Tastfunktioner, hurtigtaster og indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 17 Overførsel af indstillinger eller valg fra telefonen. Opkald 25 Brug

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Vivaz pro Udvidet brugervejledning

Vivaz pro Udvidet brugervejledning Vivaz pro Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...9 Telefonoversigt...10 Menuoversigt*...11 Navigering...12 Brug af andre net...16

Læs mere

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring

Vigtige tip. N91 og N91 8 GB - standardmodel. Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Filstyring Vigtige tip N91 og N91 8 GB - standardmodel Nokia PC Suite (specielt Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite er optimeret til håndtering af data på telefonens hukommelse [C:]. Nokia PC Suite anbefales til

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning W395. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning W395 Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W395. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få en række funktioner, gratis onlinelagerplads, særlige

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu

Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu Nokia-bilsæt CK-300 Brugervejledning til CarMenu 9207836 1. udgave DA 0434 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af

Læs mere

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt.

Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Tak, fordi du købte en Sony Ericsson W350i. Nu kan du tage musikken med dig overalt. Der er mere indhold til telefonen på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række værktøjer,

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Vivaz Udvidet brugervejledning

Vivaz Udvidet brugervejledning Vivaz Udvidet brugervejledning Indholdsfortegnelse Yderligere hjælp...5 Introduktion...6 Samling...6 Hjælp i telefonen...8 Telefonoversigt...9 Menu overview*...10 Navigering...11 Brug af andre net...15

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Sony Ericsson T230. Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Sony Ericsson T230 Introduktion 3 Foretage og modtage det første opkald. Lær din telefon at kende 6 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver og tegn. Personlige indstillinger

Læs mere

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R300. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R300 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R300. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1

Kom godt i gang. Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70 Music Edition Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation.

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I

Din brugermanual SONY ERICSSON T250I Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Godt i gang med Android tablet... Indledning. KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Godt i gang med Android tablet... Indledning KAPITEL ET... De første trin med din Android-enhed Første gang... 8 Tilknyt Google-konto... 9 Sikkerhedskopiering... 10 Hjemmeskærmen...

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343

Din brugermanual SONY ERICSSON J220I http://da.yourpdfguides.com/dref/819343 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun.

Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Tillykke med din Sony Ericsson Z550. Foruden det Z550-multimedieindhold, der allerede er installeret, venter der mere på www.sonyericsson.com/fun. Hvis du tilmelder dig på www.sonyericsson.com/ register,

Læs mere

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

Brugervejledning R306. This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning R306 Tillykke med dit køb af Sony Ericsson R306. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på www.sonyericsson.com/myphone.

Læs mere

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Brugervejledning W205 Tak, fordi du valgte Sony Ericsson W205 Walkman. Du kan finde yderligere indhold til din telefon ved at besøge www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu, og få adgang til en række

Læs mere

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brugervejledning F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brugervejledning F305 Tillykke med dit køb af en Sony Ericsson F305. Du kan finde yderligere indhold på www.sonyericsson.com/fun. Registrer dig nu for at få gratis onlinelagerplads og særlige tilbud på

Læs mere

Nokia N79 Kom godt i gang

Nokia N79 Kom godt i gang Nokia N79 Kom godt i gang 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N79, N-Gage, Navi, Visual Radio og Nokia Care er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347

Din brugermanual SONY ERICSSON K300I http://da.yourpdfguides.com/dref/819347 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder i bunden

Læs mere

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361

Din brugermanual SONY ERICSSON TXT PRO http://da.yourpdfguides.com/dref/4285361 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SONY ERICSSON TXT PRO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Introduktion til PSS (Personal Sound System)

Introduktion til PSS (Personal Sound System) QSG_dan 29/12/04 15:19 Page 49 Introduktion til PSS (Personal Sound System) Læs dette, inden du begynder at bruge dit PSS-system. Vi håber,du bliver glad for din personligt lydsystem (pss). Registrere

Læs mere

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1

Kom godt i gang. 9247661, 2. udgave DA. Nokia N73-1 Kom godt i gang 9247661, 2. udgave DA Nokia N73-1 Taster og dele (forside og side) Modelnummer: Nokia N73-1. 2 Herefter kaldet Nokia N73. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lysføler Sekundært kamera med lavere opløsning

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere