UGESCENARIO. Uge MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj Moderat amerikansk comeback

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback"

Transkript

1 MAKRO UGESCENARIO Uge Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal var endnu dårligere end først rapporteret. Konsensus forventer således, at væksten nedjusteres fra,2 pct. annualiseret til -,9 pct. annualiseret. De foreløbige amerikanske nøgletal for 2. kvartal har generelt skuffet i forhold til konsensus og indikerer indtil videre en vækst på 2-3 pct. annualiseret i andet kvartal. Dette er et stykke fra det comeback, som vi og mange andre havde forventet i andet kvartal. I ugen, der kommer, får vi information om forbrugs- og investeringsudsigterne for andet kvartal, idet der offentliggøres forbrugertillid for maj samt en række industriindikatorer herunder statistikken for ordrer og produktion af varige goder i april. Indhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Overblik Nøgletalskommentarer Nøgletalstabel Makroøkonomi Renter & valuta Diverse aktivallokering Riskikomærkning mm. Aktivitetsbarometrene (PMI indeks) for europæisk økonomi indikerer i ugen, der gik, at europæisk økonomi er gået en smule ned i gear i maj i forhold til april. Ugen, der kommer, byder på et vigtigt krydscheck på PMI indeksene og Ifo indekset, idet EU Kommissionens økonomiske indikatorer for maj offentliggøres torsdag. Der er fortsat ikke indgået nogen aftale mellem Grækenland og Troikaen (ECB, IMF og EU), der vil sikre en udbetaling af sidste rate på 7,2 mia. euro fra den igangværende hjælpepakke. Den tyske kansler og den franske præsident satte i ugen, der gik, ultimo maj som deadline for en aftale, der skal sikre udbetaling af de 7,2 mia. Ansvarshavende redaktør: Chefstrateg Christian Mose Nielsen Tlf Studentermedhjælper Stud. oecon Simon H. Madsen Tlf Ugen, der kommer, byder på vigtig nyt fra den hjemlige andedam. I ugen, der kommer, offentliggøres således danske væksttal for første kvartal samt konjunkturbarometre for maj. Ugens 3 vigtigste begivenheder (se side 3 og 4) Land Dag Begivenhed Seneste Spar Nord Konsensus USA Tir. Forbrugertillid (maj) 95,2 95,2 USA Tir. Ordrer, kernekapitalgoder,6%,4% Danmark Fre. BNP, flb. (1. kvt.),5% (1,5%),8% (1,9%) Figur 1: PMI indeks 65 Indeks Tyskland USA Kina Figur 2: Inflation (år-år i %) 1, Procent 8, 6, 4, 2,, -2, -4, Tyskland USA Kina Ugescenario Uge Side 1 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

2 Moderat amerikansk comeback Af Christian Mose Nielsen, tlf Efter en uge, hvor fokus har været på europæisk industri, rettes fokus i ugen, der kommer, igen mod USA. Amerikansk økonomi i bakgear i 1. kvartal Det første estimat for amerikansk vækst i første kvartal viste, at amerikansk økonomi næsten gik i stå i første kvartal. Væksten blev således rapporteret til,2 pct. annualiseret. Torsdag offentliggøres første revision af BNP rapporten. Denne revision vil formentligt vise, at amerikansk økonomi ikke blot gik i stå men ligefrem bakkede i første kvartal. Konsensus forventer således en vækst i første kvartal på -,9 pct. annualiseret. Den kraftige negative revision skyldes især større modvind fra nettoeksporten og mindre medvind fra lageropbygning. Valuta, havnestrejke, vinter og sæsonjustering Der er ingen tvivl om, at første kvartal har været kraftigt negativt påvirket af havnestrejken på vestkysten og det meget kraftige vintervejr i det nordøstlige USA. Disse negative effekter er i sagens natur midlertidige. Den styrkede USD har ligeledes haft en kraftig negativ påvirkning på nettoeksporten. Mens vi næppe har set den fulde effekt af USD styrkelsen siden sommeren 214, er der formentligt heller ikke udsigt til, at USD fremadrettet styrkes i samme tempo, som vi har set det seneste år. I ugen, der gik, foreslog forskere fra den amerikanske centralbanks afdeling i San Fransisco endnu en forklaring på det meget svage første kvartal nemlig problemer med sæsonjustering af de amerikanske vækstdata. Der har de seneste år således været en meget klar tendens til, at første kvartal har været markant svagere end de resterende kvartaler vel og mærke efter der er taget højde for sæsonforhold. San Fransisco Fed forskerne vurderer, at væksten, hvis der korrigeres for sæsonmønstret i de amerikanske vækstdata, formentligt har været tætte på 2 pct. end pct. i første kvartal. Comeback i 2. kvartal men ikke prangende De foreløbige amerikanske nøgletal for andet kvartal har generelt skuffet i forhold til konsensus forventningerne og indikerer indtil videre en vækst på 2-3 pct. annualiseret i andet kvartal. Dette er et stykke fra det comeback, som vi og mange andre havde forventet. I sværmen af skuffende amerikanske nøgletal, bød ugen, der gik, dog på et lyspunkt, idet statistikken for nybyggeri viste langt større end ventet fremgang i april. Netop investeringerne og i særdeleshed boliginvesteringerne samt forbruget forventes at være drivkraften i amerikansk økonomi fremadrettet. I ugen, der kommer, får vi information om både forbrugs- og investeringsudsigterne, idet der offentliggøres forbrugertillid for maj samt en række industriindikatorer herunder statistikken for ordrer og produktion af varige goder i april. Det svagere end ventede comeback betyder, at den amerikanske centralbank med meget stor sandsynlighed holder renten uændret på rentemødet 17. juni, hvilket også referatet fra april måneds rentemøde, der blev offentliggjort i ugen, der gik, indikerer. Vi forventer fortsat, at renten hæves på rentemødet til september, men sandsynligheden er stigende for, at forventningerne til første renteforhøjelse endnu en gang må udskydes. Europa lidt ned i gear i maj Aktivitetsbarometrene (PMI indeks) for europæisk økonomi indikerede i ugen, der gik, at europæisk økonomi er gået en smule ned i gear i maj i forhold til april drevet af mindre fremgang i tysk økonomi. Det sammensatte PMI indeks for Eurozonen faldt således fra 53,9 i april til 53,4 i maj, hvilket skal ses i forhold til et gennemsnit på 53,3 i første kvartal, hvor væksten i Eurozonen blev på,4 pct. Det er vores vurdering, at tilbagefaldet i maj i meget høj grad skyldes usikkerheden omkring Grækenland. Ugen, der kommer, byder på et vigtigt krydscheck på PMI indeksene og Ifo indekset, idet EU Kommissionens økonomiske indikatorer for maj offentliggøres torsdag. Grækenland igen, igen Som vi skrev i Ugescenariet for uge 17 nærmer sidste akt i det græske drama sig med hastige skridt. Der er fortsat ikke indgået nogen aftale mellem Grækenland og Troikaen (ECB, IMF og EU), der vil sikre en udbetaling af sidste rate på 7,2 mia. euro fra den igangværende hjælpepakke, som formelt udløber ultimo juni. Grækenland har indtil nu kunne honorere sine gældsforpligtelser på lån og statsobligationer, men forløbet omkring sidste afdrag på lånene til IMF viser, at den græske statskasse er meget tæt på at være tom. Den tyske kansler og den franske præsident satte i ugen, der gik, ultimo maj som deadline for en aftale, der skal sikre udbetaling af de 7,2 mia. Ugen, der kommer, vil således endnu engang byde på stort fokus på Grækenland. En aftale om udbetaling af de 7,2 mia. vil dog kun løse de akutte kortsigtede problemer og ændrer ikke på, at Grækenland har brug for yderligere hjælp og højst sandsynligt også en gældsrestrukturering for at sikre en holdbar langsigtet gældsdynamik. Danske konjunkturbarometre og dansk vækst Ugen, der kommer, byder også på vigtigt nyt fra dansk økonomi. I ugen, der kommer, offentliggøres således danske væksttal for første kvartal samt konjunkturbarometre for maj. Vi forventer, at dansk BNP steg med,8 pct. i første kvartal og forventer en bedring i konjunkturbarometrene. Ugescenario Uge Side 2 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

3 Nøgletalskommentarer af Jens Nyholm, tlf / Peter Emil Sørensen, Amerikanske ordrer for varige goder (april 215), tirsdag d. 26. maj (14:3) Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus Ordrer for kernekapitalgoder,6% -,4% De amerikanske ordrer for varige goder er meget volatile fra måned til måned men indeholder alligevel meget vigtig information om investeringsaktiviteten i amerikansk økonomi og amerikansk industri generelt. Investeringerne i kapitalapparat er sammen med boliginvesteringer og ikke mindst privatforbruget udset til at være drivkræfterne i amerikansk økonomi i 215. Fokus samler sig normalt om ordrerne for kernekapitalgoder, der leder produktionen af kernekapitalgoder. Sidstnævnte er et vigtigt input til beregningen af nationalregnskabets mål for investeringer i kapitalapparat. Efter et meget stort fald på 5,1 pct. i februar, steg ordrerne for kernekapitalgoder med,6 pct. i marts. Konsensus forventer en lidt mindre fremgang på,4 pct. i april. Udover ordrer for kernekapitalgoder, vil fokus også samle sig omkring produktionen af kernekapitalgoder. /CMS Amerikansk forbrugertillid (maj), tirsdag d. 26. maj (16:) Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus Conference Board 95,2-95,2 Den primære drivkraft bag et comeback i amerikansk økonomi efter et miserabelt 1. kvartal er et comeback hos den amerikanske forbruger. En vigtig indikator på privatforbruget er forbrugertillidsindikatorerne, der dog de seneste måneder har sendt blandede signaler. Efter at være steget meget kraftigt i første kvartal, faldt Conference Boards forbrugertillidsindikator for april pænt tilbage men dog til et niveau, der stadig er højere end i 4. kvartal 214. Sidste uges foreløbige University of Michigan forbrugertillid for maj faldt ligeledes kraftigt, men skal dog ses i lyset af en stigning i april. Ugens forbrugertillidsmåling for maj fra Conference Board er således ventet med større spænding end normalt. Udover den samlede forbrugertillidsmåling, vil fokus også samle sig omkring underkomponenterne for jobmarkedet og udviklingen i den forventede fremtidige indkomst, der indeholder information om udvikling i arbejdsløshedsraten og lønningerne./cms Dansk vækst (1. kvt. 215), fredag d. 29. maj (9:) Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus BNP vækst, procent,5% (1,5%),8% (1,9%) - De danske væksttal for 1. kvartal 215 der kommer i næste uge forventes at fortsætte den opadgående trend fra de seneste 6 kvartaler. Men hvor vi så kraftig stigning i investeringer og forbrug forventer vi mere afdæmpet fremgang i disse to parametre. Til gengæld forventes eksporten at være steget kraftigt i Q1 ovenpå et tilbagefald i Q Som det ses af grafen til højre er det specielt eksporten der har drevet den danske vækst igennem krisen med et lille ophold under den europæiske gældskrise i men fornyet optur på ryggen af fremgang i Tyskland, England og Skandinavien i Den stagnation vi så igennem 214 forventes nu at blive afløst af ny fremgang i eksporten. På ryggen af stigende europæisk vækst og svækket handelsvægtet DKK. Samlet forventes både forbrug, investeringer og eksport at bidrage til en vækst der i 215 forventes at komme op i nærheden af 2 pct. /JNY mio. USD Kernekapitalgoder - produktion (3 mdr. gl. gns.) Kernekapitalgoder - ordrer (3 mdr. gl. gns.) Indeks Conference Board forbrugertillid Ugescenario Uge Side 3 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

4 Ugens nøgletal og begivenheder Tid Land Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus Mandag d. 25. maj - - Helligdag (DK, GB, NO, US m.fl.) :5 Japan Handelsbalance, sj. (apr.) 3,3 mia , mia. Tirsdag d. 26. maj 14:3 USA Ordrer, varige goder (apr.) 4,7% - -,8% 14:3 USA Ordrer, kernekapitalgoder (apr.),6% -,4% 15: USA S&P/Case-Shiller husprisindeks (mar.),4% (4,2%) :45 USA Markit PMI, service, flb. (maj) 57,4-57, 15:45 USA Markit PMI, sammensat, flb. (maj) 57, : USA Salg af nye boliger (apr.) : USA Forbrugertillid (maj) 95,2-95,2 16: USA Richmond Fed industriindeks (maj) -3-16:3 USA Dallas Fed industriaktivitet (maj) ,5 Onsdag d. 27. maj 8: Tyskland GfK forbrugertillid (jun.) 1,1-1, 8:45 Frankrig Forbrugertillid (maj) : USA MBA realkreditansøgninger (uge 21) -1,5% - - Torsdag d. 28. maj 9: Danmark Konjunkturbarometer, byggeri (maj) : Danmark Konjunkturbarometer, detail (maj) : Danmark Konjunkturbarometer, industri (maj) : Danmark Konjunkturbarometer, service (maj) :3 England BNP, flb. (1. kvt.),3% (2,4%) -,4% (2,5%) 1:3 England Privatforbrug, flb. (1. kvt.),6%,7% 1:3 England Investeringer -,6% 1,1% 1: Italien Erhvervstillid (maj) 14, : Eurozonen Industritillid (maj) -3,2 - -3, 11: Eurozonen Forbrugertillid, rev. (maj) -5, : Eurozonen Servicetillid (maj) 6,7-6,8 11: Eurozonen Økonomisk tillid (maj) 13,7-13,5 11: Eurozonen Erhvervsklimaindikator (maj),32 -,35 14:3 USA Nytilmeldte ledige (uge 21) :3 USA Fortsat ledige (uge 2) :45 USA Bloomberg forbrugertillid (uge 21) 42, : USA Igangværende bolighandler (apr.) 1,1% (13,4%) -,7% Fredag d. 29. maj 1:5 England GfK forbrugertillid (maj) 4-4 1:3 Japan Inflation, CPI (maj) (2,3%) - (,6%) 1:5 Japan Industriproduktion, flb. (apr.) -,8% (-1,7%) -,9% (-,1%) 8:45 Frankrig PPI (apr.),1% (-2,2%) - - 8:45 Frankrig Privatforbrug (apr.) -,6% (2,1%) -,2% (2,5%) 9: Danmark Ledighed, brutto (apr.) 4,8% 4,7% - 9: Danmark BNP, flb. (1. kvt.),5% (1,5%),8% (1,9%) - 9:3 Sverige BNP, sj. (1. kvt.) 1,1% (2,7%) -,7% (3,%) 1: Eurozonen Pengemængde, M3 (apr.) (4,6%) - (4,9%) 1: Italien BNP, sj., rev. (1. kvt.),3% (,%) : Italien Inflation, HICP, flb. (maj),5% (-,1%) :3 USA BNP, rev., annualiseret (1. kvt.),2% - -,9% 14:3 USA Privatforbrug, rev. (1. kvt.) 1,9% - 2,% 14:3 USA PCE, kerne, rev. (1. kvt.),9% -,9% 15:45 USA Chicago PMI (maj) 52,3-53, 16: USA UoM forbrugertillid, rev. (maj) 88,6-9, 16: USA UoM 5-1-årige inflationsforv., rev. (maj) 2,8% - - I løbet af ugen Tyskland Detailsalg (apr.) -1,4% (3,5%) - 1,% (2,5%) Kina Ledende indeks (apr.) 98, Tal i parentes = årlig ændring i procent. Konsensus er taget fra Bloomberg og Reuters Ugescenario Uge Uge Side Side 4 af 48 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og og Bloomberg

5 Økonomi og centralbankrenter, forventninger af Jens Nyholm, tlf Vækstrater, BNP procent å-å (pr. 3/4-215) Danske nøgletal (pr. 27. feb. 215) E Danmark -,5 Eurozonen -,5 Tyskland,1 USA 2,2 1,1 (1,1),9 (,9) 1,4 (1,4) 1,6 (1,6) 1,7 (1,8) 2,4 (2,4) 2,5 (2,8) 1,7 (1,5) Inflation, pct.,8,6,8 Arbejdsløshed, pct. Arbejdsløshed, tusinder Off. saldo, mia. 5,8 5,1 4, Kina 7,7 (7,4) (7,) Off. saldo, pct. af BNP -1,1 1,2 Japan 1,6, (,) 1, (,9) Betalingsbalance, mia England 1,7 2,6 (2,6) 2,5 (2,6) Repo rente (ultimo),2,2 Sverige 1,3 2,3 (2,3) 2,5 (2,6) 3 mdr. Cibor (ultimo),25,3 Norge,8 2,3 (2,3) 1,6 (1,6) 1 årig stat, (ultimo) 1,85,85 Schweiz 2, 2, (2,),7 (,8) DKK/USD, (ultimo) 5,5 6,15 Konsensusskøn i parentes (Bloomberg) ,3 125,5,15,5 7, Figur 1: Danmark, vækstbidrag (k-k) Vækstkomponente Nettoeksport Forbrug Investeringer BNP Dansk Forsyningsbalance (pr. 27. feb. 215) Ændring, procent p.a. * E Bruttonationalprodukt* -,5 1,1 1,7 Import* 1,5 3,8 3, Eksport*,8 2,6 3, Privatforbrug*,,6 1,8 Off. forbrug* -,5 1,4 1, Investeringer* Lagre (vækstbidrag),9 -,2 3,7,3 4, -,4 Beskæftigelse, tusinde 22 3 Officielle renter (Pengepolitiske styringsrenter) Danmark Eurozonen USA UK Japan Sverige ,5,5,25,5,7 -,25 Jun 15,5,5,-,25,5,1 -,25 Sep 15,5,5,25-,5,5,1 -,25 Dec 15,5,5,5-,75,75,1 -,25 Mar 16,5,5,75-1,,75,1 -,25 Norge 1,25 1, 1, 1, 1, Schweiz -,75 -,75 -,75 -,5 -,25 Officielle rentesatser Land Danmark Eurozonen Rente Diskonto Foliorente Udlånsrente (Reporente) Indskudsbevisrenten Repo rente Indlånsrente Seneste ændring -25 bp. -25 bp. -15 bp. -15 bp. -1 bp. -1 bp. Dato for ændring 5. juli juli januar februar september september 214 Aktuel sats,%,%,5% -,75%,5% -,2% Kvantitative lempelset, månedlig opkøb 6 mia. 22. januar USA Japan Fed Funds Diskonto, primær kredit Call rente -75 bp. -75 bp. -1 bp. 16. december december oktober 21,% -,25%,75%,% -,1% Pengebase, bio. 214 target 355 bio. 31. oktober ,9 England Base rate -5 bp. 5. marts 29,5% Sverige Norge Repo rente Foliorente -15 bp. -25 bp. 18. marts december 214 -,25% 1,25% Schweiz Rentekorridor, 3M CHF libor -75 bp. 15. januar 215-1,25% / -,25% Kina Reservekrav Indlånsrente Udlånsrente, 1 års prime rate -1 bp. -25 bp. -4 bp. 19. april maj maj ,5% 2,25% 5,1% Ugescenario Uge Side 5 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

6 Renter og valuta Renter & obligationer: Martin Lundholm, tlf Valuta: Henrik Nielsen, tlf Valutakurs og forventninger (pilene angiver retningen i forhold til seneste uges forecast) EUR/DKK USD/DKK JPY/DKK GBP/DKK SEK/DKK NOK/DKK USD/JPY mdr. 3 mdr. 8,62 88,65 EUR/USD 111,89 EUR/JPY 135,19 745, , ,52 5,54 5,53 142, ,83 12 mdr , Figur 1: Valutakurser 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, USD/JPY EUR/USD apr-14 aug-14 dec-14 apr-15 EUR/USD USD/JPY jun 15 sep 15 Renten på danske statsobligationer 2 år -,32,4 -,35 -,35,1,79,65,65 dec 15 -,25,1,8 Renteforventninger opdateret: 8. maj år 1 år, jun 15 sep 15 dec 15 CIBOR 3 Danske CIBOR og swap-renter 2 år 5 år 1 år mar 16 -,15,2 1, mar 16 -,5,3,7 1,35 -,18 -,15 -,1 -,1,21,2,25,6,6,2,7,65 1,21 1,1 1,5 1,15 Figur 1: Dansk rentekurve 1,5 Pct. 1,,5, -,5-1, Nuværende Forecast: mar 16 Figur 2: Danske statsrenter 6 Pct år 1 år Boligfinansiering - privatbeskattede Pr Realkreditlån i Totalkredit: Provenu 1 mio. kr., 8 pct. belåning, 3 år, efter skat, før omkostninger Nettoydelse pr. md. - år 1 Fastrente m/afdrag Kursværdi af gæld, renten +1 pct.point F-kort m/afdrag 3.21 Nettoydelse* pr. md. - år Afdrag pr. md. - år 1 Fastrente u/afdrag Bidragssats pr. 1. januar 215,6125%,75%,89% 1,3% Kommentar Stabilitet og høj budgetsikkerhed. Historisk lav rente fastlåses. Når renten stiger, kan lånet indfries til en lavere kurs Bemærk det høje afdrag. Det giver sikkerhed på længere sigt Har man behov for at afdrage dyrere gæld først og ønsker budgetsikkerhed, er dette lån ideelt F-kort u/afdrag Absolut laveste ydelse. Ulempen er høj bidragssats, dårligste beskyttelse af friværdien og dårlig budgetsikkerhed * ved uændret rente F1-rente Forventninger pr. 8. maj 215 2½'47 m/afdrag Kommentar Jul. 215 Okt. 215 Jan ,1%,1%,2% 97,1 99,75 99,5 98,25 Apr. 216,3% 96,75 De lange renter er steget brat, men er reelt vi blot tilbage til niveauet fra efteråret. Kom på 'fastrente-toget' mens det stadig holder på perronen. Det kan stadig betale sig at omlægge fastrentelån med en kupon på 3½ pct. eller højere. Vi skal understrege, at usikkerheden er ekstraordinær høj og man må være forberedt på store kursbevægelser det kommende stykke tid. For uddybning henvises til https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/laaneanbefaling/. Søg altid konkret rådgivning i Spar Nord Bank. Ugescenario Uge Side 6 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

7 Anbefalet aktivallokering af Christian Mose Nielsen, tlf Aktivklasse Dato Aktier Overvægt Overvægt Overvægt Overvægt Obligationer Stats-/realkreditobligationer Virksomhedsobligationer Neutral vægt Neutral vægt Neutral vægt Kontant/pengemarkedsprodukter Neutral vægt Neutral vægt Neutral vægt Overvægt For uddybning henvises til https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/investeringskomite/. Søg altid konkret rådgivning i Spar Nord Bank. Råvarer af Christian Mose Nielsen, tlf Råvarer (USD) Olie, Brent Aluminium Indeks , CRB indeks 426, Afkast, 3 mdr. (pct) 6, 9,8-1,1 1,8 Afkast 12 mdr. (pct.) -36,5 Guld 1213,9 1, -6,2 Kobber 6252, 1773, -8,5,3-14,6 Figur 1: Råvarer 14 USD USD Olie, Brent (v.a) CRB råvareprisindeks (h.a) Kreditopbligationer af Jesper Iisager Bak, tlf Kreditobligationer Moody's BAA, USA Itraxx Europe, IG 6 Itraxx Crossover, HY 275 Ændring 3 mdr. (bp) Moody's AAA, USA 4,18 39 Moody's gns, USA 4, ,99 36 Ændring 12 mdr. (bp) Figur 2: Itraxx indeks 25 Bp Bp Itraxx Europe (IG) Itraxx Crossover (HY) Aktier af Mikkel Duus-Hansen, tlf Afkast på udvalgte aktieindeks (i lokal valuta) Indeks år-dato -1 uge -1 år -5 år OMX C2 34,55% 2,9% 4,2% 23,4% OMX S3 15,79% 1,4% 22,4% 15,6% OBX 12,72% -1,% 8,2% 13,5% HEX25 2,54% 3,5% 22,9% 16,3% DAX 21,% 2,6% 22,3% 15,3% MSCI Europe 12,85% 1,8% 11,8% 8,5% S&P 5 4,34%,5% 15,2% 16,8% Nikkei 16,67% 3,2% 46,3% 17,8% Hang Seng 17,63% 1,1% 24,8% 1,7% Figur 3: MSCI Europe MSCI Europe Ugescenario Uge Side 7 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

8 FINANSTILSYNETS RISIKOMÆRKNING: De omtalte produkter i afsnittet "Valuta låneanbefaling" er risikomærket røde i henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, såfremt valutafinanseringen finder sted i form af terminskontrakter. De omtalte produkter i afsnittet "Aktier" er risikomærket gule i henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. INFORMATION OM FINANSTILSYNETS RISIKOMÆRKNING: Pr. 1. juli 211 gælder nye danske regler om risikomærkning af de forskellige typer af investeringer. Vi gør opmærksom på, at risikomærkningen ikke bør være det eneste grundlag for dit investeringsvalg. Din rådgiver kan give dig en mere nuanceret vurdering af risikoen ved et bestemt værdipapir. Risikomærkningen er således et supplement til den investeringsrådgivning, som alle kunder kan søge hos Spar Nord Bank A/S. Bemærk endvidere at risikomærkningen gælder for hvert enkelt investeringsprodukt. Der er derfor ikke nødvendigvis en sammenhæng til din samlede portefølje, hvor der også tages hensyn til en række andre forhold. Risikomærkningen tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys og inddeler forskellige typer af investeringer i tre kategorier med udgangspunkt i risikoen for tab samt gennemskueligheden af investeringen. De tre kategorier benævnes grøn, gul og rød og er karakteriseret ved: Grøn 1) Risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Der kan dog forekomme kursudsving i investeringens løbetid. 2) Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Begge kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den grønne kategori betragtes som relativt enkle. Kategorien omfatter bl.a. statsobligationer (udstedt i DKK og EUR) og danske realkreditobligationer. Gul 1) Der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. 2) Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Begge kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den gule kategori betragtes som relativt enkle, men der er større risiko for tab end tilfældet er for investeringsprodukterne i den grønne kategori. Kategorien omfatter bl.a. aktier, investeringsforeninger og erhvervsobligationer. Rød 1) Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb. 2) Produkttypen er vanskelig at gennemskue. Blot ét af de 2 kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den røde kategori betragtes som mere komplekse. Kategorien omfatter bl.a. en række afledte finansielle instrumenter såsom valutaterminsforretninger og swaps. Du kan finde yderligere information om Finanstilsynets risikomærkning på: ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne publikation er udgivet af Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 91 Aalborg. Publikationen er markedsføringsmateriale og kan ikke anses som investeringsanalyse. Gengivelsen af publikationen eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Der er ikke forbud mod at handle inden offentliggørelse og Spar Nord Bank koncernen kan have positioner i de pågældende finansielle instrumenter og valutakryds. Publikationen er baseret på offentligt tilgængeligt materiale, som Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S anser for at være pålidelig. Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S tager forbehold for fejl i kilder, trykfejl og beregningsfejl. Alle vurderinger er udført på den angivne dato og kan ændres uden videre. Historiske afkast, vurdering af gevinstpotentiale og værdiansættelsesmæssige betragtninger kan ikke opfattes som garanti for fremtid afkast. Med mindre andet er angivet er afkastberegninger opgjort eksklusiv handelsomkostninger. Den fremtidige kursudvikling og/eller det fremtidige afkast kan blive negativt og gevinster eller tab kan blive forøget eller formindsket som følge af valutakursudsving. Anbefalingerne skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter. Spar Nord Bank koncernen påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Redaktionen afsluttet, 22. maj 215, 12:36 Ugescenario Uge Side 8 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

UGESCENARIO. Uge 35 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 25. august Temperaturmåling på globalt opsving. Ugescenario Uge 35 Side 1 af 7.

UGESCENARIO. Uge 35 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 25. august Temperaturmåling på globalt opsving. Ugescenario Uge 35 Side 1 af 7. MAKRO UGESCENARIO Uge 35 Markedsføringsmateriale 25. august 217 Temperaturmåling på globalt opsving Efter en uge, hvor fokus var stift rettet mod centralbank konferencen i Jackson Hole, der dog først for

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 43 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 20. oktober ECB: Begyndelsen til enden. Ugescenario Uge 43 Side 1 af 7.

UGESCENARIO. Uge 43 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 20. oktober ECB: Begyndelsen til enden. Ugescenario Uge 43 Side 1 af 7. MAKRO UGESCENARIO Uge 43 Markedsføringsmateriale 2. oktober 217 ECB: Begyndelsen til enden Den forgangne uge var præget af udsigterne for den amerikanske pengepolitik. Både på den korte/mellemlange bane

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 51 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 15. december Fra pengepolitisk til finanspolitisk fokus. Ugescenario Uge 51 Side 1 af 7

UGESCENARIO. Uge 51 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 15. december Fra pengepolitisk til finanspolitisk fokus. Ugescenario Uge 51 Side 1 af 7 MAKRO UGESCENARIO Uge 51 Markedsføringsmateriale 15. december 2017 Fra pengepolitisk til finanspolitisk fokus Efter en uge, hvor det store fokus var på rentemøderne i ECB og Fed, flyttes fokus i ugen,

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 52/1 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. december : Endnu et godt makro år. Ugescenario Uge 52/1 Side 1 af 7.

UGESCENARIO. Uge 52/1 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. december : Endnu et godt makro år. Ugescenario Uge 52/1 Side 1 af 7. MAKRO UGESCENARIO Uge 52/1 Markedsføringsmateriale 22. december 2017 2018: Endnu et godt makro år Kære læsere. Dette er årets sidste udgave af Ugescenario. Den næste udgave kommer fredag d. 5. januar.

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 29 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 14. juli Globalt synkroniseret pengepolitik? Ugescenario Uge 29 Side 1 af 7.

UGESCENARIO. Uge 29 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 14. juli Globalt synkroniseret pengepolitik? Ugescenario Uge 29 Side 1 af 7. MAKRO UGESCENARIO Uge 29 Markedsføringsmateriale 14. juli 217 Globalt synkroniseret pengepolitik? Den seneste uge bød ikke på nævneværdige nye nøgletal før fredagens tal for amerikansk detailsalg og inflation

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 48 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 24. november Europæisk vækst boomer. Ugescenario Uge 48 Side 1 af 7.

UGESCENARIO. Uge 48 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 24. november Europæisk vækst boomer. Ugescenario Uge 48 Side 1 af 7. MAKRO UGESCENARIO Uge 48 Markedsføringsmateriale 24. november 2017 Europæisk vækst boomer I en uge der var amputeret af amerikansk helligdag torsdag og for mange en fridag fredag lå det i kortene at der

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 40 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 29. september Lidt tættere på skattereform i USA? Ugescenario Uge 40 Side 1 af 7.

UGESCENARIO. Uge 40 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 29. september Lidt tættere på skattereform i USA? Ugescenario Uge 40 Side 1 af 7. MAKRO UGESCENARIO Uge 4 Markedsføringsmateriale 29. september 217 Lidt tættere på skattereform i USA? Ugen, der gik, bød på det længe ventede amerikanske skatteudspil fra finansminister Mnuchin, økonomisk

Læs mere

Ugens 3 vigtigste begivenheder(se side 3) Land Dag Begivenhed Seneste Spar Nord Konsensus Eurozonen Ti. BNP (3. kvt.) 0,7% (2,3%) 0,5% (2,4%)

Ugens 3 vigtigste begivenheder(se side 3) Land Dag Begivenhed Seneste Spar Nord Konsensus Eurozonen Ti. BNP (3. kvt.) 0,7% (2,3%) 0,5% (2,4%) MAKRO UGESCENARIO Uge 44 Markedsføringsmateriale 27. oktober 217 Fokus på ny Fed chef og skattereform Den seneste uges europæiske aktivitetsindikatorer < herunder både PMI og Ifo målinger < viste med al

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 20/21, 2017 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 19. maj Trumponomics under pres. Ugescenario Uge 20/21, 2017 Side 1 af 8.

UGESCENARIO. Uge 20/21, 2017 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 19. maj Trumponomics under pres. Ugescenario Uge 20/21, 2017 Side 1 af 8. MAKRO Uge 2/21, 217 Markedsføringsmateriale UGESCENARIO 19. maj 217 Trumponomics under pres Når der nu ikke offentliggøres vigtige nøgletal/begivenheder eller annonceres nye politiske/økonomiske nyheder

Læs mere

Ugens 3 vigtigste begivenheder(se side 3) Land Dag Begivenhed Seneste Spar Nord Konsensus USA On. Tale af Feds Dudley 2 2 2

Ugens 3 vigtigste begivenheder(se side 3) Land Dag Begivenhed Seneste Spar Nord Konsensus USA On. Tale af Feds Dudley 2 2 2 MAKRO UGESCENARIO Uge 4 Markedsføringsmateriale 13. oktober 17 Fokus på kinesisk vækst og Partikongres Den Internationale Valutafond (IMF) opjusterede i ugen, der gik, deres skøn for global vækst i både

Læs mere

Ugens 3 vigtigste begivenheder(se side 3) Land Dag Begivenhed Seneste Spar Nord Konsensus USA On. Fed, rentemøde 1,00% - 1,25% 1,25% - 1,50%

Ugens 3 vigtigste begivenheder(se side 3) Land Dag Begivenhed Seneste Spar Nord Konsensus USA On. Fed, rentemøde 1,00% - 1,25% 1,25% - 1,50% MAKRO UGESCENARIO Uge 50 Markedsføringsmateriale 8. december 2017 Fed og ECB slutter året af Indhold Den seneste uge var det primært politik, der trak overskrifterne, mens hele Side 2 Overblik verden måbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 47 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 17. november Julehandlen skydes i gang. Ugescenario Uge 47 Side 1 af 7.

UGESCENARIO. Uge 47 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 17. november Julehandlen skydes i gang. Ugescenario Uge 47 Side 1 af 7. MAKRO UGESCENARIO Uge 47 Markedsføringsmateriale 17. november 2017 Julehandlen skydes i gang Den forgangne uge var nogenlunde lige så begivenhedsløs, som på forhånd kunne forventes. I hvert fald når man

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 46 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 10. november Historisk rolige finansmarkeder. Ugescenario Uge 46 Side 1 af 7

UGESCENARIO. Uge 46 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 10. november Historisk rolige finansmarkeder. Ugescenario Uge 46 Side 1 af 7 MAKRO UGESCENARIO Uge 46 Markedsføringsmateriale 1. november 217 Historisk rolige finansmarkeder De globale finansmarkeder er blevet forbavsende rolige både aktier, renter og valuta. De daglige udsving

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 37 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 8. september Amerikansk gældsloft skudt til hjørne. Ugescenario Uge 37 Side 1 af 7.

UGESCENARIO. Uge 37 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 8. september Amerikansk gældsloft skudt til hjørne. Ugescenario Uge 37 Side 1 af 7. MAKRO UGESCENARIO Uge 37 Markedsføringsmateriale 8. september 217 Amerikansk gældsloft skudt til hjørne I slipstrømmen på en atomprøvesprængning i Nordkorea druknede stort set alle nøgletal i den forgangne

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 18, 2017 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 28. april Vejen åben for et europæisk opsving. Ugescenario Uge 18, 2017 Side 1 af 8

UGESCENARIO. Uge 18, 2017 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 28. april Vejen åben for et europæisk opsving. Ugescenario Uge 18, 2017 Side 1 af 8 MAKRO Uge 18, 217 Markedsføringsmateriale UGESCENARIO 28. april 217 Vejen åben for et europæisk opsving Den første runde af det franske præsidentvalg var på flere måder en lettelse for det finansielle

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 24 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 9. juni ECB dropper "eller lavere" om renten. Ugescenario Uge 24 Side 1 af 8

UGESCENARIO. Uge 24 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 9. juni ECB dropper eller lavere om renten. Ugescenario Uge 24 Side 1 af 8 MAKRO Uge 24 Markedsføringsmateriale UGESCENARIO 9. juni 217 ECB dropper "eller lavere" om renten ECB har længe haft et standardudtryk om renten, nemlig at renten vil forblive lav eller lavere i en længere

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte:

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut Direkte: F I N A N S U G E N 7. februar 2014, uge 6 Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,9% 1.794

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland

Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makronyt Spæde tegn på stabilisering i Tyskland Dagens makro-program vil fokusere på konjunkturindikatoren, Ifo, fra Tyskland. Ellers ser vi frem mod en ret pakket nøgletalskalender. Tirsdag tager

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI

MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Maj 2014 MAKRO OPDATERING: FREMGANG MED RISICI Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Markedsføringsmateriale NY DANSK REGERING side 1 GLOBAL ØKONOMI: FREMGANG MED RISICI 65 ØKONOMISKE

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst

Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens makronyt Fra Super Mario til bomstærk jobvækst Dagens højdepunkt bliver naturligvis jobrapporten, hvor vi venter en jobvækst på 230 T. I modsætning til konsensus venter vi også et nyt fald i ledigheden.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

Vækst i en turbulent verdensøkonomi

Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 1 Vækst i en turbulent verdensøkonomi --2011 2 Den globale økonomi Markant forværrede vækstudsigter Europæisk gældskrise afgørende for udsigterne men også gældskrise i USA Dyb global recession kan

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: -6 måneders horisont 5. februar 214 Overdreven vækstfrygt fasthold overvægt aktier Redaktør: Chefstrateg Christian Mose

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler

Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Dagens makronyt USA overtager spotlight fra ECB-taler Der er udsigt til bedre humør hos de amerikanske forbrugere. Men vi venter, at BNP fra 3. kvt. bliver nedrevideret. Strømmen af ECB-taler fortsatte

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2016

Big Picture 3. kvartal 2016 Big Picture 3. kvartal 2016 Jeppe Christiansen CEO September 2016 Big Picture 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB

Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Big Picture 2. kvartal 2016 WEB Jeppe Christiansen CEO Juni 2016 The big picture 2 Vækst i global økonomi (% p.a.) 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% Kilde: IMF 3 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

Tysk økonomi og finanskrise

Tysk økonomi og finanskrise Tysk økonomi og finanskrise Konklusion Vækstforventningerne nedjusteres voldsomt Tysk økonomi står foran hård opbremsning. Virksomhedernes forventninger falder til et 15 års minimum. Tysk eksport er årsagen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale INVESTERINGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 2. november 21 Lavere oliepris og yderligere stimuli løfter væksten Redaktør: Chefstrateg Christian

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere