UGESCENARIO. Uge MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj Moderat amerikansk comeback

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback"

Transkript

1 MAKRO UGESCENARIO Uge Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal var endnu dårligere end først rapporteret. Konsensus forventer således, at væksten nedjusteres fra,2 pct. annualiseret til -,9 pct. annualiseret. De foreløbige amerikanske nøgletal for 2. kvartal har generelt skuffet i forhold til konsensus og indikerer indtil videre en vækst på 2-3 pct. annualiseret i andet kvartal. Dette er et stykke fra det comeback, som vi og mange andre havde forventet i andet kvartal. I ugen, der kommer, får vi information om forbrugs- og investeringsudsigterne for andet kvartal, idet der offentliggøres forbrugertillid for maj samt en række industriindikatorer herunder statistikken for ordrer og produktion af varige goder i april. Indhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Overblik Nøgletalskommentarer Nøgletalstabel Makroøkonomi Renter & valuta Diverse aktivallokering Riskikomærkning mm. Aktivitetsbarometrene (PMI indeks) for europæisk økonomi indikerer i ugen, der gik, at europæisk økonomi er gået en smule ned i gear i maj i forhold til april. Ugen, der kommer, byder på et vigtigt krydscheck på PMI indeksene og Ifo indekset, idet EU Kommissionens økonomiske indikatorer for maj offentliggøres torsdag. Der er fortsat ikke indgået nogen aftale mellem Grækenland og Troikaen (ECB, IMF og EU), der vil sikre en udbetaling af sidste rate på 7,2 mia. euro fra den igangværende hjælpepakke. Den tyske kansler og den franske præsident satte i ugen, der gik, ultimo maj som deadline for en aftale, der skal sikre udbetaling af de 7,2 mia. Ansvarshavende redaktør: Chefstrateg Christian Mose Nielsen Tlf Studentermedhjælper Stud. oecon Simon H. Madsen Tlf Ugen, der kommer, byder på vigtig nyt fra den hjemlige andedam. I ugen, der kommer, offentliggøres således danske væksttal for første kvartal samt konjunkturbarometre for maj. Ugens 3 vigtigste begivenheder (se side 3 og 4) Land Dag Begivenhed Seneste Spar Nord Konsensus USA Tir. Forbrugertillid (maj) 95,2 95,2 USA Tir. Ordrer, kernekapitalgoder,6%,4% Danmark Fre. BNP, flb. (1. kvt.),5% (1,5%),8% (1,9%) Figur 1: PMI indeks 65 Indeks Tyskland USA Kina Figur 2: Inflation (år-år i %) 1, Procent 8, 6, 4, 2,, -2, -4, Tyskland USA Kina Ugescenario Uge Side 1 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

2 Moderat amerikansk comeback Af Christian Mose Nielsen, tlf Efter en uge, hvor fokus har været på europæisk industri, rettes fokus i ugen, der kommer, igen mod USA. Amerikansk økonomi i bakgear i 1. kvartal Det første estimat for amerikansk vækst i første kvartal viste, at amerikansk økonomi næsten gik i stå i første kvartal. Væksten blev således rapporteret til,2 pct. annualiseret. Torsdag offentliggøres første revision af BNP rapporten. Denne revision vil formentligt vise, at amerikansk økonomi ikke blot gik i stå men ligefrem bakkede i første kvartal. Konsensus forventer således en vækst i første kvartal på -,9 pct. annualiseret. Den kraftige negative revision skyldes især større modvind fra nettoeksporten og mindre medvind fra lageropbygning. Valuta, havnestrejke, vinter og sæsonjustering Der er ingen tvivl om, at første kvartal har været kraftigt negativt påvirket af havnestrejken på vestkysten og det meget kraftige vintervejr i det nordøstlige USA. Disse negative effekter er i sagens natur midlertidige. Den styrkede USD har ligeledes haft en kraftig negativ påvirkning på nettoeksporten. Mens vi næppe har set den fulde effekt af USD styrkelsen siden sommeren 214, er der formentligt heller ikke udsigt til, at USD fremadrettet styrkes i samme tempo, som vi har set det seneste år. I ugen, der gik, foreslog forskere fra den amerikanske centralbanks afdeling i San Fransisco endnu en forklaring på det meget svage første kvartal nemlig problemer med sæsonjustering af de amerikanske vækstdata. Der har de seneste år således været en meget klar tendens til, at første kvartal har været markant svagere end de resterende kvartaler vel og mærke efter der er taget højde for sæsonforhold. San Fransisco Fed forskerne vurderer, at væksten, hvis der korrigeres for sæsonmønstret i de amerikanske vækstdata, formentligt har været tætte på 2 pct. end pct. i første kvartal. Comeback i 2. kvartal men ikke prangende De foreløbige amerikanske nøgletal for andet kvartal har generelt skuffet i forhold til konsensus forventningerne og indikerer indtil videre en vækst på 2-3 pct. annualiseret i andet kvartal. Dette er et stykke fra det comeback, som vi og mange andre havde forventet. I sværmen af skuffende amerikanske nøgletal, bød ugen, der gik, dog på et lyspunkt, idet statistikken for nybyggeri viste langt større end ventet fremgang i april. Netop investeringerne og i særdeleshed boliginvesteringerne samt forbruget forventes at være drivkraften i amerikansk økonomi fremadrettet. I ugen, der kommer, får vi information om både forbrugs- og investeringsudsigterne, idet der offentliggøres forbrugertillid for maj samt en række industriindikatorer herunder statistikken for ordrer og produktion af varige goder i april. Det svagere end ventede comeback betyder, at den amerikanske centralbank med meget stor sandsynlighed holder renten uændret på rentemødet 17. juni, hvilket også referatet fra april måneds rentemøde, der blev offentliggjort i ugen, der gik, indikerer. Vi forventer fortsat, at renten hæves på rentemødet til september, men sandsynligheden er stigende for, at forventningerne til første renteforhøjelse endnu en gang må udskydes. Europa lidt ned i gear i maj Aktivitetsbarometrene (PMI indeks) for europæisk økonomi indikerede i ugen, der gik, at europæisk økonomi er gået en smule ned i gear i maj i forhold til april drevet af mindre fremgang i tysk økonomi. Det sammensatte PMI indeks for Eurozonen faldt således fra 53,9 i april til 53,4 i maj, hvilket skal ses i forhold til et gennemsnit på 53,3 i første kvartal, hvor væksten i Eurozonen blev på,4 pct. Det er vores vurdering, at tilbagefaldet i maj i meget høj grad skyldes usikkerheden omkring Grækenland. Ugen, der kommer, byder på et vigtigt krydscheck på PMI indeksene og Ifo indekset, idet EU Kommissionens økonomiske indikatorer for maj offentliggøres torsdag. Grækenland igen, igen Som vi skrev i Ugescenariet for uge 17 nærmer sidste akt i det græske drama sig med hastige skridt. Der er fortsat ikke indgået nogen aftale mellem Grækenland og Troikaen (ECB, IMF og EU), der vil sikre en udbetaling af sidste rate på 7,2 mia. euro fra den igangværende hjælpepakke, som formelt udløber ultimo juni. Grækenland har indtil nu kunne honorere sine gældsforpligtelser på lån og statsobligationer, men forløbet omkring sidste afdrag på lånene til IMF viser, at den græske statskasse er meget tæt på at være tom. Den tyske kansler og den franske præsident satte i ugen, der gik, ultimo maj som deadline for en aftale, der skal sikre udbetaling af de 7,2 mia. Ugen, der kommer, vil således endnu engang byde på stort fokus på Grækenland. En aftale om udbetaling af de 7,2 mia. vil dog kun løse de akutte kortsigtede problemer og ændrer ikke på, at Grækenland har brug for yderligere hjælp og højst sandsynligt også en gældsrestrukturering for at sikre en holdbar langsigtet gældsdynamik. Danske konjunkturbarometre og dansk vækst Ugen, der kommer, byder også på vigtigt nyt fra dansk økonomi. I ugen, der kommer, offentliggøres således danske væksttal for første kvartal samt konjunkturbarometre for maj. Vi forventer, at dansk BNP steg med,8 pct. i første kvartal og forventer en bedring i konjunkturbarometrene. Ugescenario Uge Side 2 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

3 Nøgletalskommentarer af Jens Nyholm, tlf / Peter Emil Sørensen, Amerikanske ordrer for varige goder (april 215), tirsdag d. 26. maj (14:3) Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus Ordrer for kernekapitalgoder,6% -,4% De amerikanske ordrer for varige goder er meget volatile fra måned til måned men indeholder alligevel meget vigtig information om investeringsaktiviteten i amerikansk økonomi og amerikansk industri generelt. Investeringerne i kapitalapparat er sammen med boliginvesteringer og ikke mindst privatforbruget udset til at være drivkræfterne i amerikansk økonomi i 215. Fokus samler sig normalt om ordrerne for kernekapitalgoder, der leder produktionen af kernekapitalgoder. Sidstnævnte er et vigtigt input til beregningen af nationalregnskabets mål for investeringer i kapitalapparat. Efter et meget stort fald på 5,1 pct. i februar, steg ordrerne for kernekapitalgoder med,6 pct. i marts. Konsensus forventer en lidt mindre fremgang på,4 pct. i april. Udover ordrer for kernekapitalgoder, vil fokus også samle sig omkring produktionen af kernekapitalgoder. /CMS Amerikansk forbrugertillid (maj), tirsdag d. 26. maj (16:) Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus Conference Board 95,2-95,2 Den primære drivkraft bag et comeback i amerikansk økonomi efter et miserabelt 1. kvartal er et comeback hos den amerikanske forbruger. En vigtig indikator på privatforbruget er forbrugertillidsindikatorerne, der dog de seneste måneder har sendt blandede signaler. Efter at være steget meget kraftigt i første kvartal, faldt Conference Boards forbrugertillidsindikator for april pænt tilbage men dog til et niveau, der stadig er højere end i 4. kvartal 214. Sidste uges foreløbige University of Michigan forbrugertillid for maj faldt ligeledes kraftigt, men skal dog ses i lyset af en stigning i april. Ugens forbrugertillidsmåling for maj fra Conference Board er således ventet med større spænding end normalt. Udover den samlede forbrugertillidsmåling, vil fokus også samle sig omkring underkomponenterne for jobmarkedet og udviklingen i den forventede fremtidige indkomst, der indeholder information om udvikling i arbejdsløshedsraten og lønningerne./cms Dansk vækst (1. kvt. 215), fredag d. 29. maj (9:) Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus BNP vækst, procent,5% (1,5%),8% (1,9%) - De danske væksttal for 1. kvartal 215 der kommer i næste uge forventes at fortsætte den opadgående trend fra de seneste 6 kvartaler. Men hvor vi så kraftig stigning i investeringer og forbrug forventer vi mere afdæmpet fremgang i disse to parametre. Til gengæld forventes eksporten at være steget kraftigt i Q1 ovenpå et tilbagefald i Q Som det ses af grafen til højre er det specielt eksporten der har drevet den danske vækst igennem krisen med et lille ophold under den europæiske gældskrise i men fornyet optur på ryggen af fremgang i Tyskland, England og Skandinavien i Den stagnation vi så igennem 214 forventes nu at blive afløst af ny fremgang i eksporten. På ryggen af stigende europæisk vækst og svækket handelsvægtet DKK. Samlet forventes både forbrug, investeringer og eksport at bidrage til en vækst der i 215 forventes at komme op i nærheden af 2 pct. /JNY mio. USD Kernekapitalgoder - produktion (3 mdr. gl. gns.) Kernekapitalgoder - ordrer (3 mdr. gl. gns.) Indeks Conference Board forbrugertillid Ugescenario Uge Side 3 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

4 Ugens nøgletal og begivenheder Tid Land Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus Mandag d. 25. maj - - Helligdag (DK, GB, NO, US m.fl.) :5 Japan Handelsbalance, sj. (apr.) 3,3 mia , mia. Tirsdag d. 26. maj 14:3 USA Ordrer, varige goder (apr.) 4,7% - -,8% 14:3 USA Ordrer, kernekapitalgoder (apr.),6% -,4% 15: USA S&P/Case-Shiller husprisindeks (mar.),4% (4,2%) :45 USA Markit PMI, service, flb. (maj) 57,4-57, 15:45 USA Markit PMI, sammensat, flb. (maj) 57, : USA Salg af nye boliger (apr.) : USA Forbrugertillid (maj) 95,2-95,2 16: USA Richmond Fed industriindeks (maj) -3-16:3 USA Dallas Fed industriaktivitet (maj) ,5 Onsdag d. 27. maj 8: Tyskland GfK forbrugertillid (jun.) 1,1-1, 8:45 Frankrig Forbrugertillid (maj) : USA MBA realkreditansøgninger (uge 21) -1,5% - - Torsdag d. 28. maj 9: Danmark Konjunkturbarometer, byggeri (maj) : Danmark Konjunkturbarometer, detail (maj) : Danmark Konjunkturbarometer, industri (maj) : Danmark Konjunkturbarometer, service (maj) :3 England BNP, flb. (1. kvt.),3% (2,4%) -,4% (2,5%) 1:3 England Privatforbrug, flb. (1. kvt.),6%,7% 1:3 England Investeringer -,6% 1,1% 1: Italien Erhvervstillid (maj) 14, : Eurozonen Industritillid (maj) -3,2 - -3, 11: Eurozonen Forbrugertillid, rev. (maj) -5, : Eurozonen Servicetillid (maj) 6,7-6,8 11: Eurozonen Økonomisk tillid (maj) 13,7-13,5 11: Eurozonen Erhvervsklimaindikator (maj),32 -,35 14:3 USA Nytilmeldte ledige (uge 21) :3 USA Fortsat ledige (uge 2) :45 USA Bloomberg forbrugertillid (uge 21) 42, : USA Igangværende bolighandler (apr.) 1,1% (13,4%) -,7% Fredag d. 29. maj 1:5 England GfK forbrugertillid (maj) 4-4 1:3 Japan Inflation, CPI (maj) (2,3%) - (,6%) 1:5 Japan Industriproduktion, flb. (apr.) -,8% (-1,7%) -,9% (-,1%) 8:45 Frankrig PPI (apr.),1% (-2,2%) - - 8:45 Frankrig Privatforbrug (apr.) -,6% (2,1%) -,2% (2,5%) 9: Danmark Ledighed, brutto (apr.) 4,8% 4,7% - 9: Danmark BNP, flb. (1. kvt.),5% (1,5%),8% (1,9%) - 9:3 Sverige BNP, sj. (1. kvt.) 1,1% (2,7%) -,7% (3,%) 1: Eurozonen Pengemængde, M3 (apr.) (4,6%) - (4,9%) 1: Italien BNP, sj., rev. (1. kvt.),3% (,%) : Italien Inflation, HICP, flb. (maj),5% (-,1%) :3 USA BNP, rev., annualiseret (1. kvt.),2% - -,9% 14:3 USA Privatforbrug, rev. (1. kvt.) 1,9% - 2,% 14:3 USA PCE, kerne, rev. (1. kvt.),9% -,9% 15:45 USA Chicago PMI (maj) 52,3-53, 16: USA UoM forbrugertillid, rev. (maj) 88,6-9, 16: USA UoM 5-1-årige inflationsforv., rev. (maj) 2,8% - - I løbet af ugen Tyskland Detailsalg (apr.) -1,4% (3,5%) - 1,% (2,5%) Kina Ledende indeks (apr.) 98, Tal i parentes = årlig ændring i procent. Konsensus er taget fra Bloomberg og Reuters Ugescenario Uge Uge Side Side 4 af 48 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og og Bloomberg

5 Økonomi og centralbankrenter, forventninger af Jens Nyholm, tlf Vækstrater, BNP procent å-å (pr. 3/4-215) Danske nøgletal (pr. 27. feb. 215) E Danmark -,5 Eurozonen -,5 Tyskland,1 USA 2,2 1,1 (1,1),9 (,9) 1,4 (1,4) 1,6 (1,6) 1,7 (1,8) 2,4 (2,4) 2,5 (2,8) 1,7 (1,5) Inflation, pct.,8,6,8 Arbejdsløshed, pct. Arbejdsløshed, tusinder Off. saldo, mia. 5,8 5,1 4, Kina 7,7 (7,4) (7,) Off. saldo, pct. af BNP -1,1 1,2 Japan 1,6, (,) 1, (,9) Betalingsbalance, mia England 1,7 2,6 (2,6) 2,5 (2,6) Repo rente (ultimo),2,2 Sverige 1,3 2,3 (2,3) 2,5 (2,6) 3 mdr. Cibor (ultimo),25,3 Norge,8 2,3 (2,3) 1,6 (1,6) 1 årig stat, (ultimo) 1,85,85 Schweiz 2, 2, (2,),7 (,8) DKK/USD, (ultimo) 5,5 6,15 Konsensusskøn i parentes (Bloomberg) ,3 125,5,15,5 7, Figur 1: Danmark, vækstbidrag (k-k) Vækstkomponente Nettoeksport Forbrug Investeringer BNP Dansk Forsyningsbalance (pr. 27. feb. 215) Ændring, procent p.a. * E Bruttonationalprodukt* -,5 1,1 1,7 Import* 1,5 3,8 3, Eksport*,8 2,6 3, Privatforbrug*,,6 1,8 Off. forbrug* -,5 1,4 1, Investeringer* Lagre (vækstbidrag),9 -,2 3,7,3 4, -,4 Beskæftigelse, tusinde 22 3 Officielle renter (Pengepolitiske styringsrenter) Danmark Eurozonen USA UK Japan Sverige ,5,5,25,5,7 -,25 Jun 15,5,5,-,25,5,1 -,25 Sep 15,5,5,25-,5,5,1 -,25 Dec 15,5,5,5-,75,75,1 -,25 Mar 16,5,5,75-1,,75,1 -,25 Norge 1,25 1, 1, 1, 1, Schweiz -,75 -,75 -,75 -,5 -,25 Officielle rentesatser Land Danmark Eurozonen Rente Diskonto Foliorente Udlånsrente (Reporente) Indskudsbevisrenten Repo rente Indlånsrente Seneste ændring -25 bp. -25 bp. -15 bp. -15 bp. -1 bp. -1 bp. Dato for ændring 5. juli juli januar februar september september 214 Aktuel sats,%,%,5% -,75%,5% -,2% Kvantitative lempelset, månedlig opkøb 6 mia. 22. januar USA Japan Fed Funds Diskonto, primær kredit Call rente -75 bp. -75 bp. -1 bp. 16. december december oktober 21,% -,25%,75%,% -,1% Pengebase, bio. 214 target 355 bio. 31. oktober ,9 England Base rate -5 bp. 5. marts 29,5% Sverige Norge Repo rente Foliorente -15 bp. -25 bp. 18. marts december 214 -,25% 1,25% Schweiz Rentekorridor, 3M CHF libor -75 bp. 15. januar 215-1,25% / -,25% Kina Reservekrav Indlånsrente Udlånsrente, 1 års prime rate -1 bp. -25 bp. -4 bp. 19. april maj maj ,5% 2,25% 5,1% Ugescenario Uge Side 5 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

6 Renter og valuta Renter & obligationer: Martin Lundholm, tlf Valuta: Henrik Nielsen, tlf Valutakurs og forventninger (pilene angiver retningen i forhold til seneste uges forecast) EUR/DKK USD/DKK JPY/DKK GBP/DKK SEK/DKK NOK/DKK USD/JPY mdr. 3 mdr. 8,62 88,65 EUR/USD 111,89 EUR/JPY 135,19 745, , ,52 5,54 5,53 142, ,83 12 mdr , Figur 1: Valutakurser 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, USD/JPY EUR/USD apr-14 aug-14 dec-14 apr-15 EUR/USD USD/JPY jun 15 sep 15 Renten på danske statsobligationer 2 år -,32,4 -,35 -,35,1,79,65,65 dec 15 -,25,1,8 Renteforventninger opdateret: 8. maj år 1 år, jun 15 sep 15 dec 15 CIBOR 3 Danske CIBOR og swap-renter 2 år 5 år 1 år mar 16 -,15,2 1, mar 16 -,5,3,7 1,35 -,18 -,15 -,1 -,1,21,2,25,6,6,2,7,65 1,21 1,1 1,5 1,15 Figur 1: Dansk rentekurve 1,5 Pct. 1,,5, -,5-1, Nuværende Forecast: mar 16 Figur 2: Danske statsrenter 6 Pct år 1 år Boligfinansiering - privatbeskattede Pr Realkreditlån i Totalkredit: Provenu 1 mio. kr., 8 pct. belåning, 3 år, efter skat, før omkostninger Nettoydelse pr. md. - år 1 Fastrente m/afdrag Kursværdi af gæld, renten +1 pct.point F-kort m/afdrag 3.21 Nettoydelse* pr. md. - år Afdrag pr. md. - år 1 Fastrente u/afdrag Bidragssats pr. 1. januar 215,6125%,75%,89% 1,3% Kommentar Stabilitet og høj budgetsikkerhed. Historisk lav rente fastlåses. Når renten stiger, kan lånet indfries til en lavere kurs Bemærk det høje afdrag. Det giver sikkerhed på længere sigt Har man behov for at afdrage dyrere gæld først og ønsker budgetsikkerhed, er dette lån ideelt F-kort u/afdrag Absolut laveste ydelse. Ulempen er høj bidragssats, dårligste beskyttelse af friværdien og dårlig budgetsikkerhed * ved uændret rente F1-rente Forventninger pr. 8. maj 215 2½'47 m/afdrag Kommentar Jul. 215 Okt. 215 Jan ,1%,1%,2% 97,1 99,75 99,5 98,25 Apr. 216,3% 96,75 De lange renter er steget brat, men er reelt vi blot tilbage til niveauet fra efteråret. Kom på 'fastrente-toget' mens det stadig holder på perronen. Det kan stadig betale sig at omlægge fastrentelån med en kupon på 3½ pct. eller højere. Vi skal understrege, at usikkerheden er ekstraordinær høj og man må være forberedt på store kursbevægelser det kommende stykke tid. For uddybning henvises til https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/laaneanbefaling/. Søg altid konkret rådgivning i Spar Nord Bank. Ugescenario Uge Side 6 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

7 Anbefalet aktivallokering af Christian Mose Nielsen, tlf Aktivklasse Dato Aktier Overvægt Overvægt Overvægt Overvægt Obligationer Stats-/realkreditobligationer Virksomhedsobligationer Neutral vægt Neutral vægt Neutral vægt Kontant/pengemarkedsprodukter Neutral vægt Neutral vægt Neutral vægt Overvægt For uddybning henvises til https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/investeringskomite/. Søg altid konkret rådgivning i Spar Nord Bank. Råvarer af Christian Mose Nielsen, tlf Råvarer (USD) Olie, Brent Aluminium Indeks , CRB indeks 426, Afkast, 3 mdr. (pct) 6, 9,8-1,1 1,8 Afkast 12 mdr. (pct.) -36,5 Guld 1213,9 1, -6,2 Kobber 6252, 1773, -8,5,3-14,6 Figur 1: Råvarer 14 USD USD Olie, Brent (v.a) CRB råvareprisindeks (h.a) Kreditopbligationer af Jesper Iisager Bak, tlf Kreditobligationer Moody's BAA, USA Itraxx Europe, IG 6 Itraxx Crossover, HY 275 Ændring 3 mdr. (bp) Moody's AAA, USA 4,18 39 Moody's gns, USA 4, ,99 36 Ændring 12 mdr. (bp) Figur 2: Itraxx indeks 25 Bp Bp Itraxx Europe (IG) Itraxx Crossover (HY) Aktier af Mikkel Duus-Hansen, tlf Afkast på udvalgte aktieindeks (i lokal valuta) Indeks år-dato -1 uge -1 år -5 år OMX C2 34,55% 2,9% 4,2% 23,4% OMX S3 15,79% 1,4% 22,4% 15,6% OBX 12,72% -1,% 8,2% 13,5% HEX25 2,54% 3,5% 22,9% 16,3% DAX 21,% 2,6% 22,3% 15,3% MSCI Europe 12,85% 1,8% 11,8% 8,5% S&P 5 4,34%,5% 15,2% 16,8% Nikkei 16,67% 3,2% 46,3% 17,8% Hang Seng 17,63% 1,1% 24,8% 1,7% Figur 3: MSCI Europe MSCI Europe Ugescenario Uge Side 7 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

8 FINANSTILSYNETS RISIKOMÆRKNING: De omtalte produkter i afsnittet "Valuta låneanbefaling" er risikomærket røde i henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, såfremt valutafinanseringen finder sted i form af terminskontrakter. De omtalte produkter i afsnittet "Aktier" er risikomærket gule i henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. INFORMATION OM FINANSTILSYNETS RISIKOMÆRKNING: Pr. 1. juli 211 gælder nye danske regler om risikomærkning af de forskellige typer af investeringer. Vi gør opmærksom på, at risikomærkningen ikke bør være det eneste grundlag for dit investeringsvalg. Din rådgiver kan give dig en mere nuanceret vurdering af risikoen ved et bestemt værdipapir. Risikomærkningen er således et supplement til den investeringsrådgivning, som alle kunder kan søge hos Spar Nord Bank A/S. Bemærk endvidere at risikomærkningen gælder for hvert enkelt investeringsprodukt. Der er derfor ikke nødvendigvis en sammenhæng til din samlede portefølje, hvor der også tages hensyn til en række andre forhold. Risikomærkningen tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys og inddeler forskellige typer af investeringer i tre kategorier med udgangspunkt i risikoen for tab samt gennemskueligheden af investeringen. De tre kategorier benævnes grøn, gul og rød og er karakteriseret ved: Grøn 1) Risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Der kan dog forekomme kursudsving i investeringens løbetid. 2) Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Begge kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den grønne kategori betragtes som relativt enkle. Kategorien omfatter bl.a. statsobligationer (udstedt i DKK og EUR) og danske realkreditobligationer. Gul 1) Der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. 2) Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Begge kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den gule kategori betragtes som relativt enkle, men der er større risiko for tab end tilfældet er for investeringsprodukterne i den grønne kategori. Kategorien omfatter bl.a. aktier, investeringsforeninger og erhvervsobligationer. Rød 1) Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb. 2) Produkttypen er vanskelig at gennemskue. Blot ét af de 2 kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den røde kategori betragtes som mere komplekse. Kategorien omfatter bl.a. en række afledte finansielle instrumenter såsom valutaterminsforretninger og swaps. Du kan finde yderligere information om Finanstilsynets risikomærkning på: ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne publikation er udgivet af Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 91 Aalborg. Publikationen er markedsføringsmateriale og kan ikke anses som investeringsanalyse. Gengivelsen af publikationen eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Der er ikke forbud mod at handle inden offentliggørelse og Spar Nord Bank koncernen kan have positioner i de pågældende finansielle instrumenter og valutakryds. Publikationen er baseret på offentligt tilgængeligt materiale, som Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S anser for at være pålidelig. Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S tager forbehold for fejl i kilder, trykfejl og beregningsfejl. Alle vurderinger er udført på den angivne dato og kan ændres uden videre. Historiske afkast, vurdering af gevinstpotentiale og værdiansættelsesmæssige betragtninger kan ikke opfattes som garanti for fremtid afkast. Med mindre andet er angivet er afkastberegninger opgjort eksklusiv handelsomkostninger. Den fremtidige kursudvikling og/eller det fremtidige afkast kan blive negativt og gevinster eller tab kan blive forøget eller formindsket som følge af valutakursudsving. Anbefalingerne skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter. Spar Nord Bank koncernen påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Redaktionen afsluttet, 22. maj 215, 12:36 Ugescenario Uge Side 8 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

Dagens makronyt Fed uden overraskelser

Dagens makronyt Fed uden overraskelser Dagens makronyt Fed uden overraskelser Fed vil undgå at forurolige de finansielle markeder, så vent ikke de store overraskelser i aften. ECB fremlægger i dag sin kvartalsvise undersøgelse af bankernes

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale

INVESTERINGSSTRATEGI. Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne. Investeringskomitéen. Markedsføringsmateriale IVESTERIGSSTRATEGI Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale Aktivallokering: 3-6 måneders horisont 20. marts 2015 Fortsat gode udsigter for aktiemarkederne Redaktør: Chefstrateg Christian Mose ielsen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009

Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Økonomi Makroupdate, uge 28, 2009 Svær balancegang forude USA klik her Euroland klik her Danmark klik her Grafer klik her Udarbejdet af: Cheføkonom Jan Størup Nielsen, tlf. 65 20 44 66, jsn@fioniabank.dk

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger

USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger USA s centralbank skynder sig langsomt med rentestigninger Rentefaldet vendte tilbage i marts, da den amerikanske centralbank (Fed) signalerede, at de ikke har travlt med at hæve renten, og de vil være

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 4. kvartal 2012 Markedsføringsmateriale 5. oktober 2012 Makroøkonomiske udsigter side 2 Krisen lever endnu med nye runder op og nedture på finansmarkederne. Ny europæisk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge. marts 7. marts Danmark Stigende forbrugertillid i marts Stigende huspriser i. kvartal Lave energipriser holder stadig forbrugerpriserne nede i både Danmark og euroområdet Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014

Øjebliksbillede. 1. kvartal 2014 Øjebliksbillede 1. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 1 Der er mange tegn på, at dansk økonomi er kommet godt ind i 1, men der er fortsat et stykke vej til, at man kan omtale fremgangen som selvbærende

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard. 24. april 2015, uge 17. thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 24. april 2015, uge 17 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os?

Er boligkrisen bag os? Efter boligkrisen - hvad kan vi forvente os? Er boligkrisen bag os? 08-11-2012 1 Danskerne skruer ned for sortsynet 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20-25 -30 Nettotal Under 40 år Nykredits Huspristillid Over 40 år 2010 2011 2012 08-11-2012 2 Boligbyrden på

Læs mere

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2015 Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 RESUME Økonomiske udsigter Efter et dyk i den økonomiske vækst i USA i 1. kvartal 2015, primært som følge af ekstraordinære forhold, er den økonomiske vækst i 2. kvartal

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 9. august. august Danmark Faldende ledighed og stigende beskæftigelse ifølge AKU Stort set uændret lønmodtagerbeskæftigelse, når der ses bort fra lockouten Fald i F-ledigheden i juli

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge?

USA: Jobrapport for juli. Fortsætter jobvæksten på den store klinge? USA: Jobrapport for juli Fortsætter jobvæksten på den store klinge? Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: Kim Fæster Tlf. 89 89 71 67 / 60 75 62 90 kf@jyskebank.dk 7/28/2014 Side 1/10 Fortsætter jobvæksten

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 20. marts 2015, uge 12 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Senioranalytiker Thomas Lynggaard Germann Thg@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 51 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 +

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Aktivallokering 3 6 måneders horisont

Aktivallokering 3 6 måneders horisont Aktivallokering 6 måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale 7. august 9 Overvægt aktier Spar Nord Banks investeringskomité besluttede på et ordinært møde tirsdag den 5. august at ændre

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job

Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job Overordnet er der positive forventninger til den internationale økonomi. Mens væksten er tilbage i Europa og USA, er der dog begyndende svaghedstegn i nogle

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 16. januar 2015, uge 3 16. januar 2015, uge 3 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4% 1.993

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015

ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 ECB, QE forventning og græsk uro kan trykke renterne i starten af 2015 Store udsving i de amerikanske renter i december, mens gode nøgletal og markedsnervøsitet kæmper om herredømmet. De europæiske renter

Læs mere

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta

Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta MAKRO Låneanbefaling Bolig Erhverv - Valuta 3. kvartal 2011 Markedsføringsmateriale 16. juni 2011 Makroøkonomiske udsigter side 2 I gennem de seneste uger har nøgletallene i specielt USA overrasket negativt.

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Kul, olie, gas og CO2

Kul, olie, gas og CO2 Kul, olie, gas og CO2 Prisudvikling i lyset af den finansielle krise Henrik Gaarn Christensen Senior Portfolio Manager Energy Markets Dong Energy Brændslernes udvikling siden 27 5 1 15 2 25 jan-7 mar-7

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 26. september 2014, uge 39 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-2,3%

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro

Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008. Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Rente- og valutamarkedet 17. nov. 2008 Sønderjysk Landboforening, Agerskov Kro Indhold Status Låneporteføljen Drøftelse renteforventning - risici Styringsrenterne Realkredit rentekurven Skandinaviske valutaer

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N

FIN A N S U G E N F I N A N S U G E N 11. april 2014, uge 15 FIN A N S U G E N Næste udgave af Finansugen udkommer fredag d. 25. april. God påske. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte:

Læs mere

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont

Aktiv allokering 3 6 måneders horisont Aktiv allokering måneders horisont Investeringskomitéen Markedsføringsmateriale. november Kaotiske markeder ekstrem usikkerhed Investeringskomitéen afholdte onsdag den 9. november ordinært møde. På dette

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune April 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Derivatives Marketing Corporate & Public Sector en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse

Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Information til dig om Risikomærkning af værdipapirer og investorbeskyttelse Indhold Kend din risiko... 3 Risikomærkning af værdipapirer... 5 Ens information på tværs af landegrænser... 8 Skærpede kompetencekrav

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere