UGESCENARIO. Uge MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj Moderat amerikansk comeback

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback"

Transkript

1 MAKRO UGESCENARIO Uge Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal var endnu dårligere end først rapporteret. Konsensus forventer således, at væksten nedjusteres fra,2 pct. annualiseret til -,9 pct. annualiseret. De foreløbige amerikanske nøgletal for 2. kvartal har generelt skuffet i forhold til konsensus og indikerer indtil videre en vækst på 2-3 pct. annualiseret i andet kvartal. Dette er et stykke fra det comeback, som vi og mange andre havde forventet i andet kvartal. I ugen, der kommer, får vi information om forbrugs- og investeringsudsigterne for andet kvartal, idet der offentliggøres forbrugertillid for maj samt en række industriindikatorer herunder statistikken for ordrer og produktion af varige goder i april. Indhold Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Overblik Nøgletalskommentarer Nøgletalstabel Makroøkonomi Renter & valuta Diverse aktivallokering Riskikomærkning mm. Aktivitetsbarometrene (PMI indeks) for europæisk økonomi indikerer i ugen, der gik, at europæisk økonomi er gået en smule ned i gear i maj i forhold til april. Ugen, der kommer, byder på et vigtigt krydscheck på PMI indeksene og Ifo indekset, idet EU Kommissionens økonomiske indikatorer for maj offentliggøres torsdag. Der er fortsat ikke indgået nogen aftale mellem Grækenland og Troikaen (ECB, IMF og EU), der vil sikre en udbetaling af sidste rate på 7,2 mia. euro fra den igangværende hjælpepakke. Den tyske kansler og den franske præsident satte i ugen, der gik, ultimo maj som deadline for en aftale, der skal sikre udbetaling af de 7,2 mia. Ansvarshavende redaktør: Chefstrateg Christian Mose Nielsen Tlf Studentermedhjælper Stud. oecon Simon H. Madsen Tlf Ugen, der kommer, byder på vigtig nyt fra den hjemlige andedam. I ugen, der kommer, offentliggøres således danske væksttal for første kvartal samt konjunkturbarometre for maj. Ugens 3 vigtigste begivenheder (se side 3 og 4) Land Dag Begivenhed Seneste Spar Nord Konsensus USA Tir. Forbrugertillid (maj) 95,2 95,2 USA Tir. Ordrer, kernekapitalgoder,6%,4% Danmark Fre. BNP, flb. (1. kvt.),5% (1,5%),8% (1,9%) Figur 1: PMI indeks 65 Indeks Tyskland USA Kina Figur 2: Inflation (år-år i %) 1, Procent 8, 6, 4, 2,, -2, -4, Tyskland USA Kina Ugescenario Uge Side 1 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

2 Moderat amerikansk comeback Af Christian Mose Nielsen, tlf Efter en uge, hvor fokus har været på europæisk industri, rettes fokus i ugen, der kommer, igen mod USA. Amerikansk økonomi i bakgear i 1. kvartal Det første estimat for amerikansk vækst i første kvartal viste, at amerikansk økonomi næsten gik i stå i første kvartal. Væksten blev således rapporteret til,2 pct. annualiseret. Torsdag offentliggøres første revision af BNP rapporten. Denne revision vil formentligt vise, at amerikansk økonomi ikke blot gik i stå men ligefrem bakkede i første kvartal. Konsensus forventer således en vækst i første kvartal på -,9 pct. annualiseret. Den kraftige negative revision skyldes især større modvind fra nettoeksporten og mindre medvind fra lageropbygning. Valuta, havnestrejke, vinter og sæsonjustering Der er ingen tvivl om, at første kvartal har været kraftigt negativt påvirket af havnestrejken på vestkysten og det meget kraftige vintervejr i det nordøstlige USA. Disse negative effekter er i sagens natur midlertidige. Den styrkede USD har ligeledes haft en kraftig negativ påvirkning på nettoeksporten. Mens vi næppe har set den fulde effekt af USD styrkelsen siden sommeren 214, er der formentligt heller ikke udsigt til, at USD fremadrettet styrkes i samme tempo, som vi har set det seneste år. I ugen, der gik, foreslog forskere fra den amerikanske centralbanks afdeling i San Fransisco endnu en forklaring på det meget svage første kvartal nemlig problemer med sæsonjustering af de amerikanske vækstdata. Der har de seneste år således været en meget klar tendens til, at første kvartal har været markant svagere end de resterende kvartaler vel og mærke efter der er taget højde for sæsonforhold. San Fransisco Fed forskerne vurderer, at væksten, hvis der korrigeres for sæsonmønstret i de amerikanske vækstdata, formentligt har været tætte på 2 pct. end pct. i første kvartal. Comeback i 2. kvartal men ikke prangende De foreløbige amerikanske nøgletal for andet kvartal har generelt skuffet i forhold til konsensus forventningerne og indikerer indtil videre en vækst på 2-3 pct. annualiseret i andet kvartal. Dette er et stykke fra det comeback, som vi og mange andre havde forventet. I sværmen af skuffende amerikanske nøgletal, bød ugen, der gik, dog på et lyspunkt, idet statistikken for nybyggeri viste langt større end ventet fremgang i april. Netop investeringerne og i særdeleshed boliginvesteringerne samt forbruget forventes at være drivkraften i amerikansk økonomi fremadrettet. I ugen, der kommer, får vi information om både forbrugs- og investeringsudsigterne, idet der offentliggøres forbrugertillid for maj samt en række industriindikatorer herunder statistikken for ordrer og produktion af varige goder i april. Det svagere end ventede comeback betyder, at den amerikanske centralbank med meget stor sandsynlighed holder renten uændret på rentemødet 17. juni, hvilket også referatet fra april måneds rentemøde, der blev offentliggjort i ugen, der gik, indikerer. Vi forventer fortsat, at renten hæves på rentemødet til september, men sandsynligheden er stigende for, at forventningerne til første renteforhøjelse endnu en gang må udskydes. Europa lidt ned i gear i maj Aktivitetsbarometrene (PMI indeks) for europæisk økonomi indikerede i ugen, der gik, at europæisk økonomi er gået en smule ned i gear i maj i forhold til april drevet af mindre fremgang i tysk økonomi. Det sammensatte PMI indeks for Eurozonen faldt således fra 53,9 i april til 53,4 i maj, hvilket skal ses i forhold til et gennemsnit på 53,3 i første kvartal, hvor væksten i Eurozonen blev på,4 pct. Det er vores vurdering, at tilbagefaldet i maj i meget høj grad skyldes usikkerheden omkring Grækenland. Ugen, der kommer, byder på et vigtigt krydscheck på PMI indeksene og Ifo indekset, idet EU Kommissionens økonomiske indikatorer for maj offentliggøres torsdag. Grækenland igen, igen Som vi skrev i Ugescenariet for uge 17 nærmer sidste akt i det græske drama sig med hastige skridt. Der er fortsat ikke indgået nogen aftale mellem Grækenland og Troikaen (ECB, IMF og EU), der vil sikre en udbetaling af sidste rate på 7,2 mia. euro fra den igangværende hjælpepakke, som formelt udløber ultimo juni. Grækenland har indtil nu kunne honorere sine gældsforpligtelser på lån og statsobligationer, men forløbet omkring sidste afdrag på lånene til IMF viser, at den græske statskasse er meget tæt på at være tom. Den tyske kansler og den franske præsident satte i ugen, der gik, ultimo maj som deadline for en aftale, der skal sikre udbetaling af de 7,2 mia. Ugen, der kommer, vil således endnu engang byde på stort fokus på Grækenland. En aftale om udbetaling af de 7,2 mia. vil dog kun løse de akutte kortsigtede problemer og ændrer ikke på, at Grækenland har brug for yderligere hjælp og højst sandsynligt også en gældsrestrukturering for at sikre en holdbar langsigtet gældsdynamik. Danske konjunkturbarometre og dansk vækst Ugen, der kommer, byder også på vigtigt nyt fra dansk økonomi. I ugen, der kommer, offentliggøres således danske væksttal for første kvartal samt konjunkturbarometre for maj. Vi forventer, at dansk BNP steg med,8 pct. i første kvartal og forventer en bedring i konjunkturbarometrene. Ugescenario Uge Side 2 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

3 Nøgletalskommentarer af Jens Nyholm, tlf / Peter Emil Sørensen, Amerikanske ordrer for varige goder (april 215), tirsdag d. 26. maj (14:3) Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus Ordrer for kernekapitalgoder,6% -,4% De amerikanske ordrer for varige goder er meget volatile fra måned til måned men indeholder alligevel meget vigtig information om investeringsaktiviteten i amerikansk økonomi og amerikansk industri generelt. Investeringerne i kapitalapparat er sammen med boliginvesteringer og ikke mindst privatforbruget udset til at være drivkræfterne i amerikansk økonomi i 215. Fokus samler sig normalt om ordrerne for kernekapitalgoder, der leder produktionen af kernekapitalgoder. Sidstnævnte er et vigtigt input til beregningen af nationalregnskabets mål for investeringer i kapitalapparat. Efter et meget stort fald på 5,1 pct. i februar, steg ordrerne for kernekapitalgoder med,6 pct. i marts. Konsensus forventer en lidt mindre fremgang på,4 pct. i april. Udover ordrer for kernekapitalgoder, vil fokus også samle sig omkring produktionen af kernekapitalgoder. /CMS Amerikansk forbrugertillid (maj), tirsdag d. 26. maj (16:) Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus Conference Board 95,2-95,2 Den primære drivkraft bag et comeback i amerikansk økonomi efter et miserabelt 1. kvartal er et comeback hos den amerikanske forbruger. En vigtig indikator på privatforbruget er forbrugertillidsindikatorerne, der dog de seneste måneder har sendt blandede signaler. Efter at være steget meget kraftigt i første kvartal, faldt Conference Boards forbrugertillidsindikator for april pænt tilbage men dog til et niveau, der stadig er højere end i 4. kvartal 214. Sidste uges foreløbige University of Michigan forbrugertillid for maj faldt ligeledes kraftigt, men skal dog ses i lyset af en stigning i april. Ugens forbrugertillidsmåling for maj fra Conference Board er således ventet med større spænding end normalt. Udover den samlede forbrugertillidsmåling, vil fokus også samle sig omkring underkomponenterne for jobmarkedet og udviklingen i den forventede fremtidige indkomst, der indeholder information om udvikling i arbejdsløshedsraten og lønningerne./cms Dansk vækst (1. kvt. 215), fredag d. 29. maj (9:) Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus BNP vækst, procent,5% (1,5%),8% (1,9%) - De danske væksttal for 1. kvartal 215 der kommer i næste uge forventes at fortsætte den opadgående trend fra de seneste 6 kvartaler. Men hvor vi så kraftig stigning i investeringer og forbrug forventer vi mere afdæmpet fremgang i disse to parametre. Til gengæld forventes eksporten at være steget kraftigt i Q1 ovenpå et tilbagefald i Q Som det ses af grafen til højre er det specielt eksporten der har drevet den danske vækst igennem krisen med et lille ophold under den europæiske gældskrise i men fornyet optur på ryggen af fremgang i Tyskland, England og Skandinavien i Den stagnation vi så igennem 214 forventes nu at blive afløst af ny fremgang i eksporten. På ryggen af stigende europæisk vækst og svækket handelsvægtet DKK. Samlet forventes både forbrug, investeringer og eksport at bidrage til en vækst der i 215 forventes at komme op i nærheden af 2 pct. /JNY mio. USD Kernekapitalgoder - produktion (3 mdr. gl. gns.) Kernekapitalgoder - ordrer (3 mdr. gl. gns.) Indeks Conference Board forbrugertillid Ugescenario Uge Side 3 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

4 Ugens nøgletal og begivenheder Tid Land Nøgletal Seneste Spar Nord Konsensus Mandag d. 25. maj - - Helligdag (DK, GB, NO, US m.fl.) :5 Japan Handelsbalance, sj. (apr.) 3,3 mia , mia. Tirsdag d. 26. maj 14:3 USA Ordrer, varige goder (apr.) 4,7% - -,8% 14:3 USA Ordrer, kernekapitalgoder (apr.),6% -,4% 15: USA S&P/Case-Shiller husprisindeks (mar.),4% (4,2%) :45 USA Markit PMI, service, flb. (maj) 57,4-57, 15:45 USA Markit PMI, sammensat, flb. (maj) 57, : USA Salg af nye boliger (apr.) : USA Forbrugertillid (maj) 95,2-95,2 16: USA Richmond Fed industriindeks (maj) -3-16:3 USA Dallas Fed industriaktivitet (maj) ,5 Onsdag d. 27. maj 8: Tyskland GfK forbrugertillid (jun.) 1,1-1, 8:45 Frankrig Forbrugertillid (maj) : USA MBA realkreditansøgninger (uge 21) -1,5% - - Torsdag d. 28. maj 9: Danmark Konjunkturbarometer, byggeri (maj) : Danmark Konjunkturbarometer, detail (maj) : Danmark Konjunkturbarometer, industri (maj) : Danmark Konjunkturbarometer, service (maj) :3 England BNP, flb. (1. kvt.),3% (2,4%) -,4% (2,5%) 1:3 England Privatforbrug, flb. (1. kvt.),6%,7% 1:3 England Investeringer -,6% 1,1% 1: Italien Erhvervstillid (maj) 14, : Eurozonen Industritillid (maj) -3,2 - -3, 11: Eurozonen Forbrugertillid, rev. (maj) -5, : Eurozonen Servicetillid (maj) 6,7-6,8 11: Eurozonen Økonomisk tillid (maj) 13,7-13,5 11: Eurozonen Erhvervsklimaindikator (maj),32 -,35 14:3 USA Nytilmeldte ledige (uge 21) :3 USA Fortsat ledige (uge 2) :45 USA Bloomberg forbrugertillid (uge 21) 42, : USA Igangværende bolighandler (apr.) 1,1% (13,4%) -,7% Fredag d. 29. maj 1:5 England GfK forbrugertillid (maj) 4-4 1:3 Japan Inflation, CPI (maj) (2,3%) - (,6%) 1:5 Japan Industriproduktion, flb. (apr.) -,8% (-1,7%) -,9% (-,1%) 8:45 Frankrig PPI (apr.),1% (-2,2%) - - 8:45 Frankrig Privatforbrug (apr.) -,6% (2,1%) -,2% (2,5%) 9: Danmark Ledighed, brutto (apr.) 4,8% 4,7% - 9: Danmark BNP, flb. (1. kvt.),5% (1,5%),8% (1,9%) - 9:3 Sverige BNP, sj. (1. kvt.) 1,1% (2,7%) -,7% (3,%) 1: Eurozonen Pengemængde, M3 (apr.) (4,6%) - (4,9%) 1: Italien BNP, sj., rev. (1. kvt.),3% (,%) : Italien Inflation, HICP, flb. (maj),5% (-,1%) :3 USA BNP, rev., annualiseret (1. kvt.),2% - -,9% 14:3 USA Privatforbrug, rev. (1. kvt.) 1,9% - 2,% 14:3 USA PCE, kerne, rev. (1. kvt.),9% -,9% 15:45 USA Chicago PMI (maj) 52,3-53, 16: USA UoM forbrugertillid, rev. (maj) 88,6-9, 16: USA UoM 5-1-årige inflationsforv., rev. (maj) 2,8% - - I løbet af ugen Tyskland Detailsalg (apr.) -1,4% (3,5%) - 1,% (2,5%) Kina Ledende indeks (apr.) 98, Tal i parentes = årlig ændring i procent. Konsensus er taget fra Bloomberg og Reuters Ugescenario Uge Uge Side Side 4 af 48 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og og Bloomberg

5 Økonomi og centralbankrenter, forventninger af Jens Nyholm, tlf Vækstrater, BNP procent å-å (pr. 3/4-215) Danske nøgletal (pr. 27. feb. 215) E Danmark -,5 Eurozonen -,5 Tyskland,1 USA 2,2 1,1 (1,1),9 (,9) 1,4 (1,4) 1,6 (1,6) 1,7 (1,8) 2,4 (2,4) 2,5 (2,8) 1,7 (1,5) Inflation, pct.,8,6,8 Arbejdsløshed, pct. Arbejdsløshed, tusinder Off. saldo, mia. 5,8 5,1 4, Kina 7,7 (7,4) (7,) Off. saldo, pct. af BNP -1,1 1,2 Japan 1,6, (,) 1, (,9) Betalingsbalance, mia England 1,7 2,6 (2,6) 2,5 (2,6) Repo rente (ultimo),2,2 Sverige 1,3 2,3 (2,3) 2,5 (2,6) 3 mdr. Cibor (ultimo),25,3 Norge,8 2,3 (2,3) 1,6 (1,6) 1 årig stat, (ultimo) 1,85,85 Schweiz 2, 2, (2,),7 (,8) DKK/USD, (ultimo) 5,5 6,15 Konsensusskøn i parentes (Bloomberg) ,3 125,5,15,5 7, Figur 1: Danmark, vækstbidrag (k-k) Vækstkomponente Nettoeksport Forbrug Investeringer BNP Dansk Forsyningsbalance (pr. 27. feb. 215) Ændring, procent p.a. * E Bruttonationalprodukt* -,5 1,1 1,7 Import* 1,5 3,8 3, Eksport*,8 2,6 3, Privatforbrug*,,6 1,8 Off. forbrug* -,5 1,4 1, Investeringer* Lagre (vækstbidrag),9 -,2 3,7,3 4, -,4 Beskæftigelse, tusinde 22 3 Officielle renter (Pengepolitiske styringsrenter) Danmark Eurozonen USA UK Japan Sverige ,5,5,25,5,7 -,25 Jun 15,5,5,-,25,5,1 -,25 Sep 15,5,5,25-,5,5,1 -,25 Dec 15,5,5,5-,75,75,1 -,25 Mar 16,5,5,75-1,,75,1 -,25 Norge 1,25 1, 1, 1, 1, Schweiz -,75 -,75 -,75 -,5 -,25 Officielle rentesatser Land Danmark Eurozonen Rente Diskonto Foliorente Udlånsrente (Reporente) Indskudsbevisrenten Repo rente Indlånsrente Seneste ændring -25 bp. -25 bp. -15 bp. -15 bp. -1 bp. -1 bp. Dato for ændring 5. juli juli januar februar september september 214 Aktuel sats,%,%,5% -,75%,5% -,2% Kvantitative lempelset, månedlig opkøb 6 mia. 22. januar USA Japan Fed Funds Diskonto, primær kredit Call rente -75 bp. -75 bp. -1 bp. 16. december december oktober 21,% -,25%,75%,% -,1% Pengebase, bio. 214 target 355 bio. 31. oktober ,9 England Base rate -5 bp. 5. marts 29,5% Sverige Norge Repo rente Foliorente -15 bp. -25 bp. 18. marts december 214 -,25% 1,25% Schweiz Rentekorridor, 3M CHF libor -75 bp. 15. januar 215-1,25% / -,25% Kina Reservekrav Indlånsrente Udlånsrente, 1 års prime rate -1 bp. -25 bp. -4 bp. 19. april maj maj ,5% 2,25% 5,1% Ugescenario Uge Side 5 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

6 Renter og valuta Renter & obligationer: Martin Lundholm, tlf Valuta: Henrik Nielsen, tlf Valutakurs og forventninger (pilene angiver retningen i forhold til seneste uges forecast) EUR/DKK USD/DKK JPY/DKK GBP/DKK SEK/DKK NOK/DKK USD/JPY mdr. 3 mdr. 8,62 88,65 EUR/USD 111,89 EUR/JPY 135,19 745, , ,52 5,54 5,53 142, ,83 12 mdr , Figur 1: Valutakurser 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,5 1, USD/JPY EUR/USD apr-14 aug-14 dec-14 apr-15 EUR/USD USD/JPY jun 15 sep 15 Renten på danske statsobligationer 2 år -,32,4 -,35 -,35,1,79,65,65 dec 15 -,25,1,8 Renteforventninger opdateret: 8. maj år 1 år, jun 15 sep 15 dec 15 CIBOR 3 Danske CIBOR og swap-renter 2 år 5 år 1 år mar 16 -,15,2 1, mar 16 -,5,3,7 1,35 -,18 -,15 -,1 -,1,21,2,25,6,6,2,7,65 1,21 1,1 1,5 1,15 Figur 1: Dansk rentekurve 1,5 Pct. 1,,5, -,5-1, Nuværende Forecast: mar 16 Figur 2: Danske statsrenter 6 Pct år 1 år Boligfinansiering - privatbeskattede Pr Realkreditlån i Totalkredit: Provenu 1 mio. kr., 8 pct. belåning, 3 år, efter skat, før omkostninger Nettoydelse pr. md. - år 1 Fastrente m/afdrag Kursværdi af gæld, renten +1 pct.point F-kort m/afdrag 3.21 Nettoydelse* pr. md. - år Afdrag pr. md. - år 1 Fastrente u/afdrag Bidragssats pr. 1. januar 215,6125%,75%,89% 1,3% Kommentar Stabilitet og høj budgetsikkerhed. Historisk lav rente fastlåses. Når renten stiger, kan lånet indfries til en lavere kurs Bemærk det høje afdrag. Det giver sikkerhed på længere sigt Har man behov for at afdrage dyrere gæld først og ønsker budgetsikkerhed, er dette lån ideelt F-kort u/afdrag Absolut laveste ydelse. Ulempen er høj bidragssats, dårligste beskyttelse af friværdien og dårlig budgetsikkerhed * ved uændret rente F1-rente Forventninger pr. 8. maj 215 2½'47 m/afdrag Kommentar Jul. 215 Okt. 215 Jan ,1%,1%,2% 97,1 99,75 99,5 98,25 Apr. 216,3% 96,75 De lange renter er steget brat, men er reelt vi blot tilbage til niveauet fra efteråret. Kom på 'fastrente-toget' mens det stadig holder på perronen. Det kan stadig betale sig at omlægge fastrentelån med en kupon på 3½ pct. eller højere. Vi skal understrege, at usikkerheden er ekstraordinær høj og man må være forberedt på store kursbevægelser det kommende stykke tid. For uddybning henvises til https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/laaneanbefaling/. Søg altid konkret rådgivning i Spar Nord Bank. Ugescenario Uge Side 6 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

7 Anbefalet aktivallokering af Christian Mose Nielsen, tlf Aktivklasse Dato Aktier Overvægt Overvægt Overvægt Overvægt Obligationer Stats-/realkreditobligationer Virksomhedsobligationer Neutral vægt Neutral vægt Neutral vægt Kontant/pengemarkedsprodukter Neutral vægt Neutral vægt Neutral vægt Overvægt For uddybning henvises til https://www.sparnord.dk/investering/publikationer/investeringskomite/. Søg altid konkret rådgivning i Spar Nord Bank. Råvarer af Christian Mose Nielsen, tlf Råvarer (USD) Olie, Brent Aluminium Indeks , CRB indeks 426, Afkast, 3 mdr. (pct) 6, 9,8-1,1 1,8 Afkast 12 mdr. (pct.) -36,5 Guld 1213,9 1, -6,2 Kobber 6252, 1773, -8,5,3-14,6 Figur 1: Råvarer 14 USD USD Olie, Brent (v.a) CRB råvareprisindeks (h.a) Kreditopbligationer af Jesper Iisager Bak, tlf Kreditobligationer Moody's BAA, USA Itraxx Europe, IG 6 Itraxx Crossover, HY 275 Ændring 3 mdr. (bp) Moody's AAA, USA 4,18 39 Moody's gns, USA 4, ,99 36 Ændring 12 mdr. (bp) Figur 2: Itraxx indeks 25 Bp Bp Itraxx Europe (IG) Itraxx Crossover (HY) Aktier af Mikkel Duus-Hansen, tlf Afkast på udvalgte aktieindeks (i lokal valuta) Indeks år-dato -1 uge -1 år -5 år OMX C2 34,55% 2,9% 4,2% 23,4% OMX S3 15,79% 1,4% 22,4% 15,6% OBX 12,72% -1,% 8,2% 13,5% HEX25 2,54% 3,5% 22,9% 16,3% DAX 21,% 2,6% 22,3% 15,3% MSCI Europe 12,85% 1,8% 11,8% 8,5% S&P 5 4,34%,5% 15,2% 16,8% Nikkei 16,67% 3,2% 46,3% 17,8% Hang Seng 17,63% 1,1% 24,8% 1,7% Figur 3: MSCI Europe MSCI Europe Ugescenario Uge Side 7 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg

8 FINANSTILSYNETS RISIKOMÆRKNING: De omtalte produkter i afsnittet "Valuta låneanbefaling" er risikomærket røde i henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter, såfremt valutafinanseringen finder sted i form af terminskontrakter. De omtalte produkter i afsnittet "Aktier" er risikomærket gule i henhold til Bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter. INFORMATION OM FINANSTILSYNETS RISIKOMÆRKNING: Pr. 1. juli 211 gælder nye danske regler om risikomærkning af de forskellige typer af investeringer. Vi gør opmærksom på, at risikomærkningen ikke bør være det eneste grundlag for dit investeringsvalg. Din rådgiver kan give dig en mere nuanceret vurdering af risikoen ved et bestemt værdipapir. Risikomærkningen er således et supplement til den investeringsrådgivning, som alle kunder kan søge hos Spar Nord Bank A/S. Bemærk endvidere at risikomærkningen gælder for hvert enkelt investeringsprodukt. Der er derfor ikke nødvendigvis en sammenhæng til din samlede portefølje, hvor der også tages hensyn til en række andre forhold. Risikomærkningen tager udgangspunkt i farverne i et trafiklys og inddeler forskellige typer af investeringer i tre kategorier med udgangspunkt i risikoen for tab samt gennemskueligheden af investeringen. De tre kategorier benævnes grøn, gul og rød og er karakteriseret ved: Grøn 1) Risikoen for at tabe hele det investerede beløb må betragtes som meget lille, hvis investeringen holdes til udløb. Der kan dog forekomme kursudsving i investeringens løbetid. 2) Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Begge kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den grønne kategori betragtes som relativt enkle. Kategorien omfatter bl.a. statsobligationer (udstedt i DKK og EUR) og danske realkreditobligationer. Gul 1) Der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist. 2) Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue. Begge kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den gule kategori betragtes som relativt enkle, men der er større risiko for tab end tilfældet er for investeringsprodukterne i den grønne kategori. Kategorien omfatter bl.a. aktier, investeringsforeninger og erhvervsobligationer. Rød 1) Der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb. 2) Produkttypen er vanskelig at gennemskue. Blot ét af de 2 kriterier skal være opfyldt. Investeringsprodukterne i den røde kategori betragtes som mere komplekse. Kategorien omfatter bl.a. en række afledte finansielle instrumenter såsom valutaterminsforretninger og swaps. Du kan finde yderligere information om Finanstilsynets risikomærkning på: ANSVARSFRASKRIVELSE: Denne publikation er udgivet af Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 91 Aalborg. Publikationen er markedsføringsmateriale og kan ikke anses som investeringsanalyse. Gengivelsen af publikationen eller dele heraf er ikke tilladt uden forudgående tilladelse. Der er ikke forbud mod at handle inden offentliggørelse og Spar Nord Bank koncernen kan have positioner i de pågældende finansielle instrumenter og valutakryds. Publikationen er baseret på offentligt tilgængeligt materiale, som Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S anser for at være pålidelig. Handelsområdet i Spar Nord Bank A/S tager forbehold for fejl i kilder, trykfejl og beregningsfejl. Alle vurderinger er udført på den angivne dato og kan ændres uden videre. Historiske afkast, vurdering af gevinstpotentiale og værdiansættelsesmæssige betragtninger kan ikke opfattes som garanti for fremtid afkast. Med mindre andet er angivet er afkastberegninger opgjort eksklusiv handelsomkostninger. Den fremtidige kursudvikling og/eller det fremtidige afkast kan blive negativt og gevinster eller tab kan blive forøget eller formindsket som følge af valutakursudsving. Anbefalingerne skal ikke opfattes som tilbud om køb eller salg af de pågældende finansielle instrumenter. Spar Nord Bank koncernen påtager sig intet ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af materialet. Redaktionen afsluttet, 22. maj 215, 12:36 Ugescenario Uge Side 8 af 8 Kilder: Spar Nord Bank, Ecowin og Bloomberg