magisterbladet MP Pension sælger Lukket og topstyret proces side 6-7 Når målinger bliver selve målet side Forskernes blogosfære side 26-27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "magisterbladet MP Pension sælger Lukket og topstyret proces side 6-7 Når målinger bliver selve målet side 22-23 Forskernes blogosfære side 26-27"

Transkript

1 nr jannuar august 2007 magisterbladet Lukket og topstyret proces side 6-7 Bureau formidler job til dårlig løn side Når målinger bliver selve målet side Forskernes blogosfære side MP Pension sælger til bolighaj side 10-13

2 GODE BILISTER KØR ER SIG TIL EN BILLIGERE BILFORSIKRING fra kr. Hvert år deles overskuddet på bilforsikringerne mellem de gode bilister i GF-FORSIKRING. I år har hver bilist i gennemsnit fået kr. retur. Det kan man da kalde kontant belønning for god kørsel! Ring eller besøg billigere-bilforsikring.dk Den viste præmie dækker ansvars- og kaskoforsikring uden bonustab for elitebilister med bopæl i mindre provinsbyer eller landområder. Det er en forudsætning, at der kan dokumenteres mindst 8 års skadefri kørsel, og at alle familiens forsikringer samles hos GF-FORSIKRING. Præmie i andre bopælsområder - ring Magistrenes Magistrenes Forsikringsgruppe Forsikringsgruppe Nimbusparken 16 Nimbusparken 2000 Frederiksberg Frederiksberg

3 indhold magisterbladet 12/07 : I hvert nummer 4 Leder Garage University 14 Boglisten 24 Boglisten 5 Ekspert til spotpris 5 Styrk samarbejdet mellem seminarier og universiteter 6 Lukket og topstyret proces 8 Tja... til ny overenskomst i DR 9 Højeste studieoptag nogensinde 10 MP Pension sælger boliger hen over hovedet på lejere 12 MP Pension sælger til bedrageridømt 21 Ordensregler for offentligt ansatte 21 En halv mio. kr. til tvog radiomedarbejdere 25 Beskeden stigning i erhvervslivets forskning 26 Forskernes blogosfære 32 MA-medlem nr Uddannelsesaktivering gav pote 29 Det akademiske kvarter Det sidste rene cykelhold 28 Debat 34 Boglisten 8 DM støtter DR-medarbejdere Underskriftsindsamling for at bevare DR s public service-forpligtelse. 38 Nyt om navne 39 Jobsektionen Ledige stillinger 64 Meddelelser 16 Bureau formidler job til dårlig løn Moment A/S søger efter akademisk arbejdskraft til spotpris. 22 Magister med profil Når målinger bliver selve målet. Magisterbladet: Nimbusparken Frederiksberg Telefon (kl ) Telefax Internet: Al henvendelse vedr. abonnement og adresseændring: tryk 5 eller bed om medlemsafdelingen. Abonnement på Magisterbladet koster 213,75 kr. per kvartal. Redaktion: Mogens Tanggaard (ansvarshavende) Lisbeth Ammitzbøll Benedikte Ballund Pernille Siegumfeldt Thomas Bøttcher Janneke Abildskov, sekretær Franciska Lee Beckett (journalistpraktikant) Direkte telefon: Annoncer: DG Media a s Studiestræde København K Tlf Fax Design og tryk: Datagraf Forside: Henrik Petit Oplag: eksemplarer ISSN NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166 Kontrolleret af Kontrolleret oplag: i perioden Produktionsplan: Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender Nr udkommer den Deadline debat Deadline annoncer Deadline kalender 31. aug. 20. aug. 21. aug. 15. aug. 14. sep. 3. sep. 4. sep. 29. aug. 28. sep. 17. sep. 18. sep. 12. sep magisterbladet 12/07

4 leder! af Ingrid Stage Garage University Midt i den trøstesløse regntid kom Venstres forskningsordfører med en lidt overraskende invitation til udenlandske universiteter om at etablere sig i Danmark. Man kan kun gisne om årsagen til denne udmelding. For timingen er ganske besynderlig. Forslaget kommer i kølvandet på de fusioner, der reducerede antallet af universiteter fra 12 til 8. Det forekommer derfor temmelig inkonsekvent pludselig at advokere for flere nye universiteter for at sikre de studerende valgmuligheder. Mere overraskende end selve timingen fra Venstres forskningsordfører er dog den umiddelbare støtte fra flere af Folketingets partier. For forslaget kan kun karakteriseres som ren ideologi. Det bygger tilsyneladende på en opfattelse af, at privat er synonymt med kvalitet. Erfaringerne fra udlandet viser imidlertid med al ønskelig tydelighed, at privat absolut ikke er ensbetydende med stræben efter den højeste kvalitet. Privat kan ligesåvel betyde stræben efter den højeste profit. Det viser en ny institutionstype på det internationale uddannelsesmarked, populært kaldet garage university. Det er private universiteter, der satser på lave etableringsomkostninger, lave lønninger, løse ansættelser samt adskillelse af forskning og undervisning. Resultatet er uddannelser langt under det niveau, vi ellers forbinder med en universitetsgrad. Sådanne institutioner er der ingen, der ønsker her i landet. Det er Harvard og Oxford, der er inspirationen. Men det er helt urealistisk at forestille sig den type non-profit private universiteter etableret her. For de store amerikanske og britiske universiteter kan trække på store private fonde og derudover opkræve stadig højere studentergebyrer. Det er det, der giver muligheden for den langt bedre lærer-studenterratio og topplaceringen på de internationale rankinglister. Hvis de skal operere på samme økonomiske vilkår som de offentlige danske universiteter, er der intet, der tyder på, at de kan levere højere kvalitet end deres danske kolleger. Derfor vil private universiteter naturligvis søge tilladelse til at opkræve studentergebyrer for at få et rimeligt økonomisk fundament for at udbyde kvalitetsuddannelser. Og regeringen vil næppe i længden kunne nægte dem denne mulighed. Etablering af private universiteter kan således ikke undgå at blive det afgørende Vi skal holde fast i, at uddannelse til det højeste internationale niveau er en investering i fremtiden, ikke en omkostning. skridt mod studenterbetaling. Det er uforståeligt, at man ikke åbent vil erkende, at dette er den logiske konsekvens. Når det første lille skridt på vejen mod betalingsuddannelser er taget, viser erfaringerne fra udlandet, at der vil blive skruet på gebyrknappen igen og igen, i takt med at de offentlige investeringer falder. I Australien betaler jurastuderende mere end de samlede omkostninger for hele uddannelsen. Studenterbetalingen er blevet en bekvem pengemaskine. Den udvikling skal vi ikke kopiere. Vi skal holde fast i, at uddannelse til det højeste internationale niveau er en investering i fremtiden, ikke en omkostning. Det skal fortsat være et offentligt ansvar og et offentligt gode, helt uden deltagerbetaling. DM fagforening for højtuddannede Nimbusparken Frederiksberg Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon Fax Kontortid: Man.-fre. kl dog tors Formand: Ingrid Stage Telefon MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej København Ø Telefon Magistrenes Arbejdsløshedskasse Mimersgade København N Telefon Fax Åbningstid: Man.-tirs. og tors.- fre. kl , ons. kl Feedback på ansøgninger og cv: Tirs. og tors. kl Tidsbestilling via mail til Regionalkontorer Magistrenes Arbejdsløshedskasse Århus Vesterbro Torv 1-3, 7. sal, 8000 Århus C Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man., tirs. og tors. kl Odense Slotsgade 21 B, 4. sal 5000 Odense C Tlf Fax Åbningstid: man. Kl og tors. Kl Aalborg Østerågade 19, 3. sal, 9000 Aalborg Telefon (A-kassen) Fax Åbningstid: Man. og tors. kl magisterbladet 12/07

5 ekspert til spotpris Det er en uartighed, tænker Ulla Weinreich, da hun surfer efter nyt job og lander hos Moment A/S. Moment, der formidler job, søger en cand.mag., cand.ling.merc. eller lignende til 130 kroner i timen. Kunden er Nordeuropas største virksomhed inden for sommerhusudlejning. 130 kr. i timen svarer til kr. om måneden. Ulla Weinreich er cand.mag. i tysk og anvendt sprogvidenskab. Hun opfylder også annoncens øvrige tårnhøje krav til viden, perfektion og engagement. 130 kr. er ikke en rimelig timeløn. Jeg ville være nervøs for, hvordan man i øvrigt bliver behandlet på sådan en arbejdsplads, der kræver meget høje akademiske kvalifikationer, men ikke vil betale mere end en ufaglært løn, siger Ulla Weinreich. Magisterbladet har kastet et kritisk blik på Moment A/S, der markedsfører sig som formidler af job til studerende og til nyuddannede og erfarne kandidater. fra styrk samarbejdet mellem seminarier og universiteter I forlængelse af Aarhus Universitets udmelding om at udbyde en uddannelse til folkeskolelærer i konkurrence med seminarierne siger Jette Schmidt, formand for seminarielærerne i DM: Vi får skabt den bedste skolelæreruddannelse ved at lade det faglige miljø vokse nedefra. Men samtidig kan vi skabe større og bedre faglige miljøer gennem et tættere samarbejde mellem seminarierne og universiteterne landet over. Jette Schmidt ser altså ikke et behov for endnu en skolelæreruddannelse, men for at få skabt ro omkring den ny læreruddannelse, som nu skal have tid og fokuserede ressourcer til at udvikle sig meget gerne i samarbejde med universiteterne: Lærerjobbet er vitalt for det danske samfund. Det skal være attraktivt at studere til lærer og arbejde som lærer, og det gøres bedst ved at skabe nogle tilstrækkeligt store faglige miljøer både omkring uddannelsen og i udviklingen af den. Her er et samarbejde med universiteterne oplagt, siger Jette Schmidt og fortsætter: Men kontakten skabes bedst af de mennesker, der har med uddannelsen at gøre. Seminarielærerne besidder den dobbelte kompetence, som er fundamental for at skabe en god og sammenhængende folkeskole: De har en lang videregående uddannelse inden for et specielt fag bag sig kombineret med en viden om hele folkeskoleområdet. Trods virksomhedens akademiske glasur vrimler det med tilbud om lagerarbejde og kontorjob på Moments hjemmeside. Magisterbladet gik alle annoncer igennem en tilfældig fredag i august. Ud af 41 såkaldte kandidatstillinger var kun 19 jobannoncer rettet mod ansøgere med akademisk baggrund. Kategorien studenterjob var stort set blottet for studierelevant arbejde. Moments informationschef, Thomas Telving, mener, at det er o.k. at formidle blandede job. I hvert fald er det lukrativt. Moment A/S har omkring 100 ansatte og havde sidste år et overskud efter skat på over 6 mio. kr. la Læs artiklerne på siderne Elisabeth Munksgaard Fonden STIPENDIER Fonden yder økonomisk støtte til studerende og yngre kandidater inden for fagene forhistorisk arkæologi, klassisk arkæologi, middelalderarkæologi og historie (fortrinsvis ældre historie). Der uddeles stipendier på normalt op til kr., fortrinsvist som dækning af udgifter i forbindelse med forskning (speciale- og ph.d.-studier i ovennævnte fag) publicering af forskningsresultater, herunder doktordisputatser studerendes og yngre kandidaters rejse- og studieophold, samt andre udgifter i forbindelse med forskning. Der ydes kun støtte, såfremt det kan sandsynliggøres, at projektet i øvrigt er fuldfinansieret. Der skal i ansøgningen vedlægges budget. Ansøgninger uden budget vil ikke blive behandlet. Søges publiceringsstøtte vedlægges faglig vurdering eller tilsagn om optagelse i tidsskrift eller serie. Ansøgninger sendes inden 1. oktober til: Direktøren, Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K. Svar på ansøgninger udsendes d. 23. december. Ansøgningsskema fås ved henvendelse til Direktørens kontor, tlf , eller ved opslag på Nationalmuseets hjemmeside, (Om Nationalmuseet, Bevillinger og fonde). Håndskrevne ansøgninger modtages ikke. magisterbladet 12/07 5 Nationalmus_86x123.indd 1 7/5/06 13:11:58

6 Universiteternes kvalitet lukket og topstyret proces Det er alligevel ikke helt enkelt at måle universiteternes kvalitet. Nu har Videnskabsministeriet udskudt premieren på et nyt finansieringssystem, der skal sende universiteterne ud i åben konkurrence om pengene. Drop lukketheden, og brug den ekstra tid til den åbne diskussion, der hidtil har manglet, lyder rådet til ministeren og universiteternes ledelser. af Benedikte Ballund foto: Søren Hartvig Kvalitet i forskningen. Kvalitet i undervisningen. Kvalitet i formidlingen og i samarbejdet med erhvervslivet. Der er ingen tvivl om, hvad kodeordet for universiteterne er i disse år. Hvordan man så måler kvalitet, er straks et mere kompliceret spørgsmål. Tre arbejdsgrupper under Universitets- og Bygningsstyrelsen har i de første måneder af året arbejdet hårdt for at besvare det. Sammen har de forsøgt at finde frem til såkaldte indikatorer, der skal måle universiteternes evne til at levere kvalitet på områderne forskning, undervisning og såkaldt vidensspredning. Samlet set skal indikatorerne udgøre rygraden i en helt ny model, der vil blive grundlaget for uddelingen af de såkaldte basismidler. Forskningspublicering, patenter og erhvervssamarbejde, studietid og kandidaternes beskæftigelsesgrad er nogle af de kriterier, som grupperne er nået frem til. På universiteterne ventede man i den første del af sommeren med spænding på et bud på, hvordan en model, der kan dække stort set hele et universitets virke, kunne skrues sammen. Planen var, at politikerne allerede med finansloven for 2008 ville begynde at fordele pengene efter den kvalitet, som universiteterne kan levere. Nu er premieren imidlertid blevet rykket. I starten af juli meddelte ministeriet, at hele igangsætningen var udskudt et år, fordi der var problemer med at nå at udvikle datagrundlaget til planlagt tid. Ifølge Rektorkollegiets formand, Jens Oddershede, er en yderligere forklaring, at arbejdet har været sværere, end embedsmændene først havde troet. Jeg tror måske, nogle havde regnet med, at det var lettere at finde indikatorer, siger han. Medarbejderne orker ikke Basismidlerne udgør cirka 6 milliarder kroner og dermed omkring en tredjedel af universiteternes budgetter. Det er altså ikke småører, der er på spil, når den store kvalitetskonkurrence går i gang. De universiteter, der scorer højt på indikatorerne, vil få ekstra penge. De, der scorer lavt, må til gengæld indstille sig på at få budgetterne barberet. Den samlede sum vil nemlig ligge fast på forhånd. Selvom Rektorkollegiet presser på for at få indbygget et 3 procents loft for, hvor meget den enkelte institutions budget må rykke sig, vil der ikke blot blive vindere, men også tabere. Den nye model vil med andre ord ikke kun få betydning for budgetlæggere og dataleverandører. Den vil i høj grad gribe ind i prioriteringerne for undervisning og forskning, og dermed vil både ansatte og studerende komme til at mærke konsekvenserne. Derfor kan den ekstra tid, som ministeriet har givet sig selv og institutionerne, passende kunne bruges til at få en ordentlig offentlig debat om hele projektet. Foreløbig har lukkethed nemlig præget arbejdet alt for meget. Det mener i hvert fald biolog og videnskabsteoretiker Claus Emmeche, der er leder af Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier ved Københavns Universitet. Det ville være rart, hvis eksempelvis det udvalg, der sidder og arbejder med indikatoren for forskningskvalitet, gad lave en portal på nettet, hvor man kunne læse mødereferater og andet materiale. Indtil nu har det været karakteristisk for processen, at den er meget topstyret. Der er simpelthen ingen offentlighed om tingene. Men det handler om meget vigtige dispositioner og ændringer i universiteternes vilkår. Reelt vil man indføre et automatisk rankingsystem, som man kender det fra England. Det er et helt nyt princip, og der er ingen, der har klarhed over, om det overhovedet er fornuftigt. Jeg havde gerne set en åben diskussion, hvor alle vidste, hvad der foregik, så de mennesker, der vil mærke konsekvenserne, kunne være inddraget fra starten. Der er en manglende viden om, hvor alvorligt dette her er. Men det er også klart, at når man har et topstyre uden reel medarbejderindflydelse, så er det begrænset, hvor meget medarbejderne, der i forvejen er tidspressede, orker at følge de her ting tæt, siger han. Risikabel forskning For de diskussionslystne, der orker, er der da også nok at tage fat på. Der lægges for eksempel op til, at høj forskningskvalitet er lig med mange artikler i ansete internationale tidsskrifter eller lig med bøger, som er udgivet ved prestigetunge forlag. Men hvordan undgår man, at kvalitet bliver til kvantitet, så antallet af artikler bliver vigtigere end indholdet af dem? Og hvad stiller man op med de fag, der traditionelt offentliggør deres forskningsresultater ad helt andre kanaler? På humaniora og samfundsfag frygter mange, at de naturvidenskabelige fag vil få en helt klar fordel. Også 6 magisterbladet 12/07

7 Der arbejdes på højtryk for at finde ud af, hvordan universiteternes kvalitet skal måles. Men der har slet ikke været den nødvendige offentlige debat. Lukket, topstyret og præget af demokratiske underskud. Sådan karakteriserer lektor og videnskabsteoretiker Claus Emmeche den proces, der vil rokke grundlæggende ved universiteternes finansiering. Læs mere på Claus Emmeche blog forskningsfriheden kan komme i klemme, frygter Claus Emmeche. Ikke mindst fordi der samtidig lægges stigende vægt på universiteternes branding. Hvis en forsker påtager sig nogle langsigtede forskningsprojekter, hvor man må regne med, at der går 5-10 år, før der kan komme publikationer i ansete tidsskrifter, der boner i kvalitetsmålsindikatorer, så risikerer man, at en institutleder vil sige: Nej, det er for risikabelt. Bliv ved med det, du laver nu. På den måde er det sikkert, at du hvert år kan få en artikel ud i et tidsskrift, der trods alt tæller lidt, frem for at vente 10 år og så håbe på, at den kan komme i Nature eller Science. Hele idéen om, at et universitet skal brandes, og at der skal tages hensyn til de nye indikatorer, vil komme til at spænde ben for forskningsfriheden. Også i forhold til tech-transfer er der risiko for, at man vil pålægge forskerne at gå fra grundforskning over i retning af noget anvendt, der i sidste ende kan munde ud i patenter, siger han. Public service frem for management Hos Rektorkollegiet er der heller ikke udelt begejstring for den nye model. Mens kollegiet gerne ser et mål indført for forskningskvalitet, så har dets formand sværere ved at forstå idéen med at udvikle nye modeller for at vurdere kvaliteten af de andre områder. Vi er lidt mere lunkne tilhængere af kriterierne for uddannelse, formidling og vidensdeling, for det er ikke helt nemt at overskue, hvad de fremmer, siger Jens Oddershede. Man arbejder meget med et parameter, der handler om, at jo hurtigere de studerende kommer gennem studiet, jo flere penge får vi. Men det er jo ikke sikkert, at det giver den bedste kvalitet i uddannelsen. Vi har i forvejen et taxametersystem, som belønner dem, der producerer studenterårsværk og eksaminer, så hvorfor lave endnu et incitament? Jo flere man har, jo mere får det folk til at overveje at slække på kvaliteten for at få flere igennem, pointerer han og påpeger, at Danmark ifølge OECD allerede ligger i front, når det gælder om at drive universiteterne ved hjælp af økonomiske incitamenter. Men egentlig bør diskussionen starte et helt andet sted, mener Claus Emmeche. Frem for at snakke detaljer og enkelte indikatorer kunne man starte med at spørge, om den nye model har fordele, der overstiger ulemperne. Man burde spørge mere kritisk, om man skal køre videre med en idé, som har så mange problemer indbygget. Hvorfor ikke begrave projektet med det samme og erkende, at antallet af problemer overstiger de gode ting, det eventuelt ville bringe med. Men det er der ingen, der tør. Vi er domineret af en kvalitetsmanagementtankegang, som er svær at bryde ud af. Det er, som om universiteterne kommer til at efterligne det private erhvervsliv på en række områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Man skal have øjnene op for, at universiteterne er til for samfundets skyld og er en slags public service. De yder nogle basale ting, som ikke kan gøres op i kroner og øre på samme måde som i produktionssektoren. magisterbladet 12/07

8 Public service født 1926 død??. En gruppe DRmedarbejdere rejste et kors ved DR Byen for public service, da DR s ledelse varslede nye besparelser og fyringer. Nu samler DR-medarbejdere underskrifter ind for et mangfoldigt DR. DM støtter DR-medarbejdere Foto: Henrik Petit Et mangfoldigt DR er målet for en gruppe DR-medarbejdere, der samler underskrifter ind for at bevare public service i den hårdt plagede medievirksomhed. Foreløbig har personer skrevet under på DR-medarbejdernes opfordring til at kæmpe for mangfoldighed midt i byggeskandaler, spareplaner og fyringer. Senere på sommeren vil alle underskrifter blive afleveret til kulturminister Brian Mikkelsen. DR-medarbejderne mener, at det er op til Folketingets politikere at redde mangfoldigheden i DR. Politikerne må komme DR til undsætning. Det synspunkt deler man i DM, der støtter indsamlingen af underskrifter. Vi er meget harme over de nedskæringer og fyringer, der sker i DR. Det er urimeligt, at medarbejderne kommer til at betale en væsentlig del af prisen for en gigantisk økonomisk miskalkulation, som de ikke har været indblandet i. Derfor opfordrer DM fortsat politikerne til at melde sig på banen og tage et økonomisk medansvar, siger DM s næstformand Frederik Dehlholm. DM har 155 medlemmer i DR, der inden de seneste fyringsrunder havde omkring medarbejdere omregnet til fuldtidsstillinger. Af dem var fastansat. To sparerunder i maj og juni i år skar 325 stillinger væk. 119 medarbejdere blev sagt op. Tredje sparerunde følger i september. De intelligente besparelser, som generaldirektør Kenneth Plummer har lovet, er besparelser, der rammer alt det intelligente stof på radio og tv. Når man fyrer en masse fagspecialister, der er fantastisk dygtige formidlere af det fag, de er uddannet inden for, vil det nødvendigvis betyde en stor forringelse af DR s public service, påpeger Frederik Dehlholm. Også andre DM-medlemmer har derfor en interesse i at bevare mangfoldigheden i DR. Jeg tror, at DM s medlemmer har en stor interesse i, at DR også fremover kan betjene de videbegærlige forbrugere, som i forvejen har en stor indsigt i deres fag, men som også ønsker at blive udfordret og ajourført i det, siger Frederik Dehlholm. Man kan støtte et mangfoldigt DR på la tja... til ny overenskomst DM s medlemmer i DR har sagt ja til en ny overenskomst for de næste tre år. De har i hvert fald sagt tja.... Ud af 155 stemmeberettigede har 58 DM-medlemmer stemt ja, syv har sagt nej. 90 nøjedes med at trække på skuldrene. DR s ledelse og de akademiske fagforeninger forhandlede overenskomst midt i en storm af fyringsvarsler og trusler om lockout. Resultatet blev derefter. Med tillidsrepræsentant Pia Borgwardts ord bliver det tre billige år for DR med beskedne lønstigninger. Til gengæld får DR-medarbejdere i løbet af de næste tre år det meste af den sjette ferieuge. la 8 magisterbladet 12/07

9 højeste studieoptag nogensinde Rekordmange unge har i år søgt ind på landets universiteter. Næsten alle faglige hovedområder melder om stigning i antallet af optagne. Aalborg Universitet står for den mest markante fremgang på 30 procent i forhold til sidste år. af Franciska Lee Beckett Der har været godt gang i kuglepennene i forbindelse med underskrivelse af eksamensbeviser og anbefalinger til ansøgninger om studieoptag i år blev nemlig året, der slog alle rekorder i antallet af optag på universiteterne. I alt har mere end unge søgt optagelse på en universitetsuddannelse, og godt af dem er blevet optaget. Det er det højeste optag nogensinde og seks procent mere end i fjor. Syv ud af otte universiteter optager flere studerende i 2007 i forhold til Mest markant er fremgangen på Aalborg Universitet og Syddansk Universitet med stigninger på henholdsvis 30 og 15 %. Ser man på fordelingen af hovedområder, er stigningen størst inden for naturvidenskab, der er vokset med 14 %. Dernæst kommer teknisk videnskab, der tager imod 12 % flere studerende. Med et fald på 10 % er teologi det fagområde, der har det største fald i optaget. It-uddannelser hitter Interessen for landets it-uddannelser har i år været særlig stor. I alt er 24 % flere blevet optaget på en it-uddannelse i forhold til sidste år. Det er særligt it-uddannelser som It og Digital design på Aarhus Universitet, der er populære og har øget optaget på it-uddannelserne med 42 % på Aarhus Universitet. På Aalborg Universitet kan en stigning på 37 % bl.a. tilskrives uddannelserne Informationsteknologi og Elektronik og it. Det tyder på, at oprettelsen af flere universitetsuddannelser på dette område har givet pote, og at erhvervslivet kan se frem til flere højtuddannede inden for it. Det er et væsentligt skridt på vejen til at sikre, at udbuddet af stærke it-kompetencer i fremtiden kan matche efterspørgslen på arbejdsmarkedet, siger Helge Sander. Flot start til nye uddannelser Mange af universiteternes nye bacheloruddannelser fik også en flot modtagelse. Det nye jura-studium på Aalborg Universitet fik et optag på 115 studerende, mens den nye uddannelse i molekylær medicin på Aarhus Universitet debuterer med 71 studerende. Godt 434 studerende skal i år starte på helt nye bacheloruddannelser på henholdsvis Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og IT-Universitetet. Starter stadig tidligere Igen i år starter de studerende tidligere. 59 % af de nye studerende, der optages på en bacheloruddannelse, er 21 år eller yngre. Det er en stigning på 10 procentpoint siden Videnskabsminister Helge Sander mener, at udviklingen skyldes regeringens indsats. Regeringens målrettede indsats for at få flere unge til at starte tidligere bærer nu frugt. For mange er det naturligt at tage et sabbatår eller to, men tidligere tiders tendens med fire-fem sabbatår var alt for meget. Pædagoguddannelsen er yt Begejstringen over regeringens indsats er mere behersket på pædagogseminarierne. Siden regeringen kom til i 2001, er ansøgertallet faldet støt. Faldet kan ikke alene tilskrives de små ungdomsårgange eller pædagoguddannelsens kvalitet. Udviklingen på det pædagogiske arbejdsmarked påvirker også ansøgernes interesse negativt jeg tænker især på de senere års økonomiske politik og strukturreformer, siger John Gulløv, der er formand for Pædagogseminariernes Rektorforsamling. I år er 15 % færre blevet optaget på pædagoguddannelsen i forhold til sidste år. Pædagoguddannelsen er dog med knap optagne stadig blandt de mest populære uddannelser overhovedet Naturvidenskab Antallet af optagne på universitetsuddannelser fordelt på naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora fra KILDE: DEN KOORDINEREDE TILMELDINGS SEKRETARIAT Samfundsvidenskab Humaniora magisterbladet 12/07 9

10 MP sælger boliger hen over hovedet på lejere MP Pension har solgt en ejendom hen over hovedet på sine medlemmer. Lejerne er vrede. For dårligt, udemokratisk, en helt uacceptabel handlemåde i medlemsdrevet organisation, lyder deres kritik. Kort om Rolf Barfoed A/S + af Lisbeth Ammitzbøll Jeg troede faktisk, det var et svindelnummer, siger en lejer. Ligesom opgangens øvrige beboere modtager lejeren den 20. juni et brev fra virksomheden Rolf Barfoed A/S. I brevet står: Vi skal herved meddele dem, at Dansk Ejendomskapital A/S pr. 1. juli har overtaget den ejendom, hvori Deres lejemål er beliggende. Pr. 1. juli 2007 vil opkrævning af leje m.v. derfor blive foretaget af PBS betalingsservice... Vi vedlægger et indbetalingskort for lejen pr. 1. juli. Lejeren: Vi havde intet hørt fra ejeren, MP Pension, eller fra Kuben, som administrerer ejendommen. Så jeg tænkte, at det var et trick med et fiktivt firma og en konto, der ville blive lukket, så snart vi havde betalt huslejen. 6 x kroner er jo også en slags penge, siger lejeren. Først da flere lejere henvender sig til MP Pension, sender Kuben et kortfattet brev, der orienterer om handlen. Lejere vidste intet Brevet fra Kuben er dateret den 22. juni, altså to dage efter brevet fra den nye ejer, og kun en uge før selve handlen træder i kraft den 1. juli. Allerede tre uger tidligere, den 11. juni, kan alle og enhver dog læse om handlen på Rolf Barfoed A/S hjemmeside. Her står, at datterselskabet Dansk Ejendomskapital A/S har købt seks ejendomme på Frederiksberg indeholdende 77 boliger i flere størrelser. Sælger er nævnt ved navn. Det er MP Pension. De mennesker, der bor i lejlighederne, får dog intet at vide. På kant med lejelov I brevet fra Kuben står desuden, at ejendommen ikke er omfattet af lejelovens regler om tilbudspligt i forbindelse med salg. Ifølge lejeloven skal udlejningsejendomme tilbydes lejerne til markedspris, hvis der er mindst 6 beboelseslejligheder i ejendommen. Opgangen på Yrsavej 3 indeholder seks beboelseslejligheder. Og beboerne vil gerne have mulighed for at købe deres lejligheder. Det er en problematisk holdning i en medlemsdrevet organisation, at man handler fuldstændig hen over hovedet på sine medlemmer. Jeg forstår ikke, at man kan glemme at informere os, og jeg forstår slet ikke, at man ikke har tilbudt lejlighederne til os, siger en anden lejer. Deres navne er redaktionen bekendt. En tredje lejer siger: Vi føler os snydt. I de andre ejendomme, som indgår i samme handel, har lejerne fået tilbudt at overtage deres lejligheder på andelsvilkår, hvis de kan matche den pris, pensionskassen har forhandlet på plads med den nye ejer. Vi vil ikke have rabat, og vi vil ikke have særbehandling. Men vi ønsker samme muligheder, som andre lejere har. MP beklager sen besked I handlen mellem MP Pension og virksomheden Rolf Barfoed A/S indgår ikke blot den ene ejendom på Yrsavej. Rolf Barfoed A/S ejes af Rolf, Frederik og Camilla Barfoed. Selskabet har hjemme i Odense og har flere end 10 datterselskaber. Et af dem er Dansk Ejendomskapital A/S, der er køber af MP Pensions seks ejendomme på Frederiksberg. Rolf Barfoed A/S ejede ifølge sidste års regnskab ejendomme for 3,4 milliarder kroner. De fleste ligger i Odense, Nyborg, Svendborg, Fredericia, Kolding, Aalborg og København. Rolf Barfoed A/S kom ud af 2006 med et overskud efter skat på 261 mio. kr. Handlen omfatter seks matrikelnumre på Frederiksberg. De fem øvrige ejendomme bliver nu tilbudt til lejerne på andelsbasis, hvis de kan matche prisen, som Dansk Ejendomskapital A/S vil give. Derefter har lejerne 10 uger til at acceptere eller forkaste tilbuddet. Det er MP Pension, der ifølge lejeloven skal tilbyde lejlighederne til lejerne. Selv om fem ud af seks ejendomme i samme handel nu skal i udbud, gælder det ifølge brevet fra Kuben ikke for ejendommen på Yrsavej. Og pensionskassen vil ikke frivilligt tilbyde ejendommen til lejerne. Vi skal beklage, at lejerne fik så sent besked. Det var en klar fejl fra vores side. I spørgsmålet om udbudspligt må vi følge 10 magisterbladet 12/07

11 MP Pension har solgt en ejendom hen over hovedet på sine medlemmer. Lejerne får først besked om handlen, da den nye ejer sender et girokort til huslejen. Jeg troede, det var et svindelnummer, siger en lejer. Foto: Henrik Petit Ny ejer berygtet i LLO Lejernes Landsorganisation har masser af sager med Rolf Barfoed A/S. Jeg ville være bekymret, hvis jeg var lejer, siger formand for LLO i hovedstaden. I Lejernes Landsorganisation er Rolf Barfoed A/S og ejendomsmastodontens datterselskaber velkendte virksomheder. De er ikke kendt for det gode. Vi kender dem fra et bredt spektrum af sager, fortæller Helene Toxværd, der er formand for Lejernes Landsorganisation i hovedstadsområdet. Sagerne drejer sig om ulovlige huslejeforhøjelser, mangler ved ejendommene, ukorrekte varmeregnskaber og urimeligt høje regninger ved fraflytning. Alene på Fyn, hvor Barfoed-imperiet har hjemme, har der gennem de senste år været tilsammen omkring 50 sager ved huslejenævnet i Odense, boligretten i Odense, boligretten i Nyborg samt i Østre Landsret. I ni ud af ti sager har lejerne fået medhold. Vi slæber dem i huslejenævnet den ene gang efter den anden. Jeg ville selv være bekymret, hvis jeg boede til leje i et Barfoedfirma, siger Helene Toxværd, der er formand for Lejernes Landsorganisation i hovedstaden. Hun råder lejerne til at holde et vågent øje med varslede huslejestigninger og med store regninger i forbindelse med fraflytning. magisterbladet 12/07 11

12 Jeg vil tage det op i bestyrelsen, om vi skal ændre praksis, så lejere fremover kan få deres bolig tilbudt på markedsvilkår også i de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til det ifølge lejeloven, siger Bjarne Andresen, der er medlem af MP Pensions bestyrelse og af DM. MP Pension MP Pensions handelspartner er tidligere dømt for forsøg på bedrageri over for flere tusinde lejere. Vi har ingen oplysninger, der kunne medføre, at vi ikke skulle sælge til ham, lyder det fra Magistrenes Pensionskasse. Foto: Janneke Abildsakov af Lisbeth Ammitzbøll reglerne som professionelle forvaltere af medlemmernes formue. Andet kan vi ikke gøre. En ejendom, der er omfattet af tilbudspligt, er mindre attraktiv for en køber end en ejendom, der ikke er omfattet af tilbudspligt, siger Uffe Wang. Går efter pengene MP Pensions direktør understreger, at MP Pension kun har ejendomme for at opnå et afkast. Vi er forpligtet af lovgivningen til at arbejde for den bedst mulige forrentning af medlemmernes pensionspenge. Pensionskassens formål er formuepleje. Vi skal overholde lejeloven, men vi har derudover ingen særlige forpligtelser over for folk, vi har som lejere, siger Uffe Wang. At lejerne samtidig er medlemmer af MP Pension, gør ingen forskel, mener han. De medlemmer, der også er lejere, skal ikke opnå fordele på bekostning af andre medlemmer, der ikke er lejere. Vi er ikke sat i verden for at løse medlemmernes boligproblemer, men for at forvalte deres pensionsopsparing, siger Uffe Wang. DM-mand vil rejse debat Næstformand i MP Pensions bestyrelse Bjarne Andresen er enig i, at afkastet er eneste formål med pensionskassens ejendomme. Bestyrelsen er fuldstændig enig om den kurs, man fører. Den eneste grund til, at man har ejendomme er afkastet. Som sidegevinst udlejer vi ejendommene med præference for vore medlemmer, siger Bjarne Andresen, der er medlem af DM. Kort om MP Pension MP Pension er pensionskasse for magistre, psykologer og gymnasielærere. MP Pension hed tidligere Magistrenes Pensionskasse. Pensionskassen ejer cirka boliger på Sjælland og i Jylland. MP Pensions egne medlemmer har fortrinsret til at leje boligerne. MP Pension har gennem de seneste år solgt ud af sine ejendomme i Aalborg, Odder, Roskilde, Frederiksberg og København. Alligevel vil han tage spørgsmålet om salg til egne medlemmer op i MP Pensions bestyrelse. Vi har ikke eksplicit diskuteret, om den ene ejendom skulle udbydes til lejerne. De fleste købere vil finde det yderst ubekvemt med en 10 ugers forsinkelse. Men jeg vil tage det op i bestyrelsen, om vi skal ændre praksis, så lejere fremover kan få deres boliger tilbudt på markedsvilkår også i de tilfælde, hvor vi ikke er forpligtet til det ifølge lejeloven, siger Bjarne Andresen. + Lejerne på Yrsavej på Frederiksberg flyttede ind i lejligheder, der var ejet af deres pensionskasse. Nu bor de i lejligheder, der er ejet af en ejendomsmatador med en dom for forsøg på bedrageri. Ingen har spurgt dem undervejs, om de selv ville købe lejlighederne. MP Pensions medlemmer og lejere føler sig dårligt behandlet. En enkelt søgning på Google er faktisk nok til at blive urolig. Oplysningerne ligger jo frit fremme, konstaterer en lejer. Og sådan er det. Søgemaskiner og avisarkiver giver et billede af Rolf Barfoed A/S som en ejendomsmastodont med rigtig mange penge, projekter og sponsorater. Og rigtig mange sager i huslejenævnet. Køber dømt for forsøg på bedrageri Ved retten i Odense i januar 2006 blev både Rolf Barfoed og sønnen Frederik Barfoed idømt hver syv måneders fængsel og en bøde på kroner. To måneder skulle afsones. Boligretten fandt det bevist, at de havde fuppet flere tusinde lejere i en forsikringsfidus. Østre Landsret ændrede sidste år dommen. Faderen Rolf Barfoed blev frifundet. Sønnen, Frederik Barfoed, der i dag tegner virksomheden, blev dømt for forsøg på bedrageri. Dommen var uden straffastsættelse og blev samtidig gjort betinget. Også en tidligere Codan-assurandør fik sin dom ændret 12 magisterbladet 12/07

13 sælger til bedrageridømt fra bedrageri til forsøg på bedrageri. Landsretten fandt det sandsynliggjort, at Frederik Barfoed havde forsøgt at snyde lejerne til at betale for meget i husleje. MP: Vi følger loven I MP Pension afviser direktør Uffe Wang, at man bør undersøge, hvem man sælger ejendomme til. Vi har hverken i forbindelse med salget eller senere fået oplysninger, der kunne medføre, at vi ikke skulle sælge til ham. Vi har handlet gennem ejendomsmæglerfirmaet Sadolin & Albæk, der har gode erfaringer med køber. Desuden har andre pensionsinstittutter solgt boligejendomme til ham, siger Uffe Wang. Heller ikke næstformand i MP Pensions bestyrelse Bjarne Andresen mener, at pensionskassen bør kaste et særligt kritisk blik på potentielle købere af medlemmernes boliger. En køber skal selvfølgelig drive en lovlig virksomhed. Landets love og regler skal være overholdt uden skyggen af tvivl. Men vi vil ikke formulere et sæt parallelle regler. Vi sælger til højest bydende køber inden for lovens grænser. Hvis vi i stedet solgte til den køber, der bød næsthøjest, ville MP s medlemmer få et dårligere afkast af deres opsparing. Og det ville være i strid med pensionskassens formål, siger Bjarne Andresen. Etiske investeringer På aktiemarkedet har MP Pension dog opstillet et sæt etiske retningslinjer for investeringer. Med risiko for et lavere afkast af kapitalen. Pensionskassen vil for eksempel holde medlemmernes penge væk fra virksomheder, der producerer atomvåben, klyngebomber og tobak. Alt sammen lovlige og lukrative industrier. Bjarne Andresen: Det er rigtigt, at vi tager andre hensyn end økonomiske, når vi investerer. Men det er hensyn, som har været diskuteret på MP Pensions generalforsamlinger i en åben, demokratisk proces. Medlemmerne har på generalforsamlinger diskuteret investeringer i våbenindustrien, og bestyrelsen har lyttet til medlemmernes holdning i fastlæggelsen af pensionskassens investeringsstrategi, siger Bjarne Andresen, der er medlem af DM. Magisterbladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Frederik Barfoed til ejendomshandlen med MP Pension. Sidste nyt: MP Pension ændrer afgørelse + Umiddelbart inden Magisterbladets deadline og efter at have læst artiklerne på disse sider har MP Pension følgende tilføjelse til sagen om ejendomssalg på Frederiksberg: MP Pension oplyser, at lejerne på Yrsavej nu alligevel vil blive tilbudt at købe deres lejligheder som en konsekvens af reglerne om tilbudspligt i lejeloven. Foto: Johnny Wichmann MP Pension har solgt seks ejendomme på Frederiksberg til et datterselskab af Rolf Barfoed A/S. Firmaets frontfigur, Frederik Barfoed, er tidligere dømt for forsøg på bedrageri over for flere tusinde lejere. magisterbladet 12/07 13

14 0798_smu_patienter rigs.ind3 1 15/02/07 16:03:52 boglisten mm mm X 296 mm --- ARBEJDSMARKED Ene mod alle en bog om mobning på arbejdspladsen John Graversgård Arbejde er i sig selv en underkastelse af både krop og psyke, for arbejdet kræver noget af dig, både fysisk og psykisk. Men skal dit arbejde også medføre, at du skal underkaste dig andre menneskers vilkårlige og ligegyldige holdninger til dig som person og selvstændigt væsen? Har du ikke krav på respekt og anerkendelse som selvstændig person?. Bogen handler om de situationer, hvor grænser overskrides, hvor personen krænkes på sit selvværd og udsættes for nedværdigende behandling enten af kolleger eller ledelse. Bogforlaget Frydenlund, 2007, 189 sider, 189 kr. DANKSUNDERVISNING Stort format: En historie om det udvidede værkbegreb Nikolaj Frydensbjerg Elf: Bogen handler om værker, der kombinerer ord og billeder, og henvender sig bl.a. til dansklærere. Læs mere om bogen på Springs hjemmeside. Forlaget Spring i 2006, 159 sider, 298 kr. SAMFUNDSVIDENSKAB Teknikker i samfundsvidenskaberne Lars Fuglsang, Peter Hagedorn- Rasmussen og Poul Bitsch Olsen (red.) Bogen præsenterer et udvalg af forskningsteknikker, der kan bruges i det problemorienterede forsknings- og projektarbejde inden for samfundsvidenskab, og giver et indblik i både kvalitative og kvantitative teknikker såvel som i kombinationer mellem dem. Forskningsarbejdets praktiske problemstillinger søges tydeliggjort. Roskilde Universitetsforlag, 2007, 365 sider, 298 kr. SUNDHED Sundhedens veje Grundbog i sundhedsantropologi Vibeke Steffen (red.) Sundhedsantropologien eller den medicinske antropologi som den også kaldes beskæftiger sig med sociale og kulturelle aspekter ved sundhed og sygdom. Hvorfor bruger nogle mennesker både antibiotika og shamanisme for at blive raske? Hvad gør den teknologiske udvikling ved vores forestilling om slægtskab og samhørighed? Hvorfor giver det mening for nogle at forklare ulykker med hekseri eller alkoholisme med en dårlig barndom? Hvad er normalt og naturligt, og hvad gør vi for at hjælpe livet på rette vej? Hans Reitzels Forlag, 2007, 280 sider, 298 kr. HISTORIE mm + 4 mm mm + 4 mm mm --- Patienternes Rigshospital Anne Løkke I 1757 blev Rigshospitalet grundlagt som Det kongelige Frederiks Hospital. Bogen er historien om patienterne gennem næsten tre århundreder: om det hospital, patienterne mødte, om deres sygdomme og deres behandlingsmuligheder. Gads Forlag, 2007, 120 sider, 229 kr. Nordatlanten og Troperne. Forvaltningshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island og Tropekolonierne (Kilder til dansk forvaltningshistorie bind V) Redigeret af Erik Nørr og Jesper Thomassen En håndbog over administrationshistoriske kilder fra Færøerne, Grønland, Island, Ostindien, Guinea og Vestindien. Bogen er udarbejdet af færøske, grønlandske, islandske og danske arkivarer med stort kendskab til områdernes forvaltningshistorie. I alt bringes 71 forskellige kildeeksempler, der både stammer fra landenes regionale og lokale forvaltning og fra den danske centralforvaltning i København. Kildeskriftselskabet, 2007, 415 sider, 195 kr. (efter 1. april 2008 er prisen 275 kr.) Gensidig tålsomhed Helmuth Schledermann Forfatteren giver i bogen en kritisk analyse af de to kulturers retshistorie og samfundsfilosofi siden islams grundlæggelse for snart 1400 år siden. Der behandles emner som islam og demokrati, islamisk ret og vestlige menneskerettigheder, kvinders retsstilling, blodpenge, moskébyggeri, skoler med tosprogede, Muhammedtegninger m.m. Forlaget Hovedland, 2007, 320 sider, 269 kr. KOMMUNIKATION Krisekommunikation Winni Johansen og Finn Frandsen Bogen er det første større værk på dansk om kriser, kriseledelse og krisekommunikation. Omdrejningspunktet i bogen er en ny model for krisekommunikation kaldet den retoriske arena, der skal indfange den kompleksitet og dynamik, som kendetegner et kriseforløb, og de mange stemmer, som kommunikerer til, med, imod eller forbi hinanden under en krise. Forlaget Samfundslitteratur, 2007, 388 sider, 498 kr. Kommunikation og skabelsen af sociale verdener W. Barnett Pearce, oversat af Tom Bøgeskov En præsentation af kommunikationsteorien CMM (Coordinated Management of Meaning), der viser, hvordan kommunikation består af talehandlinger, episoder, relationer og selvet i specifikke kulturer, og hvordan vi som medarbejdere, ledere, konsulenter, lærere eller forældre kan gøre en forskel via vores valg af kommunikation. Bogen er skrevet specifikt til et dansk publikum og henvender sig til alle typer af kommunikationspraktikere. Dansk psykologisk Forlag, 2007, 225 sider, 398 kr. flere bøger på side 24 >> 14 magisterbladet 12/07

15 Den ultimative rejseoplevelse i Darwins verden Galapagos: 8 dages krydstogt med førsteklasses yacht Besøg på de mest interessante øer. Landgang flere gange om dagen med kyndig guide. Fuld pension. Få nærkontakt med blåfodede suler, søløver, leguaner og et væld af andre arter. En paradisagtig oplevelse, hvor mennesker og dyr mødes på lige vilkår. Vi har kombineret rejsen med: 8 dages rundrejse i Ecuador Sydamerikas mindste land Atlanterhavet, Andesbjergene og regnskoven præger landet. Afrejse 3/10 Få pladser...kr ,- Dag 1: København - Quito. Dag 2-4: Rundrejse i Ecuador. Besøg ved Ækvator og i de bjergrige områder over byen. Dag 5-11: Galapagos krydstogt: Santa Cruz, Española, Floreana, North Seymor, Rabida, Santiago, Fernandina, Isabela og Bartolome. Dag 12-16: Rundrejse i Ecuador. Dag 17: Hjemrejse til Danmark. Fly fra København t/r Alle transfers 8 dages krydstogt Rigt udflugtsprogram Arrangementer De fleste måltider Drikkepenge Alle overnatninger Skatter & afgifter Dansk rejseleder Den Franske Riviera 8 dage på en anderledes facon Oplev Côte d Azur på en rejse, hvor vi besøger Nice, Saint Tropez, Port Grimaud, Gorges du Verdon, Monaco og Monte Carlo. Inkluderet er også Marc Chagalls museum og Mentons botaniske have. Afrejse 13/10 fra... kr ,- Sutanatet Oman 13 dages rejse til den arabiske halvø 1001 nats eventyr i Mellemøstens fredelige og smukke land, Oman. En sanselig oplevelser med skarpe farver og store kontraster. Oplev Muscat, Sur og Nizwa på en rejse, som ikke mange danskere har foretaget. Afrejse 5/11 Få pladser...kr ,- 65-Ferie Telefon: Sølvgade København K magisterbladet 12/07 15

16 bureau formidler job til dårlig løn Rekrutteringsfirmaet Moment A/S har ingen faste regler for annoncering. Virksomheder kan frit søge efter akademisk arbejdskraft til spotpris. af Lisbeth Ammitzbøll Tårnhøje kvalifikationer. Superlav løn. Uanstændigt, siger DM-konsulent om jobannonce. For 130 kr. i timen søger Nordeuropas største virksomhed inden for sommerhusudlejning en redaktionsmedarbejder, der er cand. mag. cand.ling.merc. eller lignende. Tårnhøje kvalifikationer. Superlav løn. Moment A/S leder via sin hjemmeside efter en redaktionsmedarbejder med gode tyskkundskaber. Vi forstiller os, at du har læst en cand. mag. i tysk eller en cand.ling.merc. eller anden relevant uddannelse, da det er et krav, at du taler flydende dansk og tysk. Du har ligeledes forståelse for skandinaviske sprog og kan oversætte tekster fra svensk og norsk. Derudover brænder du for at skrive korrekte, forståelige og flydende tekster. Lønnen er 130 kr. i timen. Det er uanstændigt, siger konsulent i DM Liselotte Jespersen. Hun mener ikke, at DM s medlemmer bør acceptere så dårlige vilkår. Ifølge DM s seneste lønstatistik får nyuddannede humanister i private virksomheder kr. om måneden. Det svarer til 200 kr. i timen. DM har ingen overenskomst eller andre aftaler med Moment A/S. Derfor har DM ingen indflydelse på løn eller andre arbejdsvilkår i de stillinger, som virksomheden formidler. Helt lovligt Moment skal ikke selv bruge redaktionsmedarbejderen med de perfekte tyskkundskaber. Moment lever af at finde medarbejdere til andre virksomheder. Den arbejdsgiver, der skal bruge en ekspert i tysk til 130 kr. i timen, bliver ikke nævnt ved navn. Firmaet beskrives blot i annoncen som Nordeuropas største virksomhed inden for sommerhusudlejning. Et gæt kunne være Novasol, der på sin egen hjemmeside kalder sig for Nordeuropas største virksomhed inden for sommerhusudlejning. Heller ikke Novasol har en overenskomst med DM. Dermed er der ingen formelle regler eller aftaler, der kan forhindre virksomheden i at 16 magisterbladet 12/07

17 give en løn, der set med DM s øjne er alt for lav. En timeløn på 130 kroner til en højtuddannet ekspert i tysk bryder ingen overenskomst. Den er heller ikke ulovlig, for i Danmark afgøres løn ikke ved lov, men gennem aftaler. Både Moment og Nordeuropas største virksomhed inden for sommerhusudlejning er i deres gode ret til at annoncere efter høje kvalifikationer til lav løn.. Som fagforening kan vi ikke gøre andet end at fortælle, hvad en rimelig løn er, og vi kan råde vores medlemmer til at bruge deres kvalifikationer og engagement i virksomheder, der vil betale en rimelig løn, fremhæver DM-konsulent Liselotte Jespersen. Moment: Titel kun signal Moment A/S formidler både studenterjob og job til færdige kandidater. Jobbet som redaktionsmedarbejder er slået op som et seksmåneders vikariat med mulighed for fastansættelse. Alligevel er det placeret under studiejob på Moments hjemmeside. Det skal man nu ikke lægge for meget i, forklarer Moments informationschef, Thomas Telving. Han er på ferie, da Magisterbladet taler med ham, og kan ikke på stående fod huske den konkrete annonce. Midlertidige stillinger havner nogle gange ved en fejl i kategorien for studiejob. Det er et teknisk problem, vi har, men det fremgår jo af annoncen, om der er tale om et studiejob eller en kandidatstilling. Generelt går vi dog ikke så højt op i, om en ansøger er helt eller næsten færdig med sit studium. For os handler det om at matche kundernes behov og de jobsøgendes kvalifikationer. Timelønnen på 130 kr. er heller ikke nødvendigvis for lav, mener Telving. Vi stiller sjældent eksakte krav om akademiske titler. Cand.mag. i tysk er mere et signal om karakteren af de kvalifikationer, som er nødvendige i jobbet, siger han. Ifølge Telving har Moment ingen faste krav til løn eller indhold i de job, man formidler. Vi vurderer hvert enkelt jobopslag. For eksempel afviser vi de telemarketingfirmaer, der kun tilbyder provisionsløn. Vi siger også nej til firmaer, der har ry for ikke at betale feriepenge. Vi vil gerne spille efter reglerne på arbejdsmarkedet, siger Moments informationschef. magisterbladet 12/07 17

18 Moment A/S markedsfører sig som formidler af job til både studerende og til nyuddannede og erfarne kandidater. Alligevel myldrer firmaets hjemmeside med tilbud om lagerarbejde og kontorjob. af Lisbeth Ammitzbøll Cand.receptionist Dagens første tilbud til jobhungrende akademikere er en stilling som butikschefaspirant. Andet jobopslag søger en receptionist til en professionel og dynamisk virksomhed på Strandvejen. I tredje jobannonce efterlyser Fujitsu- Siemens en Country Assistent, der især skal: assistere ledelsesteamet, planlægge firmaarrangementer, bestille kontorartikler, julegaver mv. og varetage diverse blæksprutteopgaver i huset. Sådan lyder toppen af listen med jobopslag på fredag den 3. august. Alt sammen udmærkede job, men ikke særlig akademiske. Og dermed i strid med det billede, som virksomheden Moment A/S forsøger at give af sig selv. Moment A/S er ifølge virksomhedens egen hjemmeside: Markedsleder inden for vikar- og rekrutteringsydelser med fokus på studerende på videregående uddannelser i Danmark samt færdiguddannede kandidater med op til 10 års erfaring. Akademiske job i mindretal Dagens fjerde opslag: En erhvervsmægler søger en assistent, der har en baggrund som markedsføringsøkonom, HA eller BA. Femte opslag: Projektassistent-spire søges til administration på bureau i Rødovre. Sjette: Dexia Bank Denmark søger en bankuddannet medarbejder til bankens kundeservice. Syvende: Berlingske Tidende søger en administrativ medarbejder. Jobannoncen fremhæver, at man skal have styr på Office-pakken og i øvrigt have det godt med rutineprægede opgaver. Og så videre. Ud af fredagens 41 jobopslag i kategorien for kandidatstillinger kræver kun 19 annoncer, at ansøgeren har en akademisk uddannelse. Selv i de 19 annoncer er der i flere tilfælde tale om forslag snarere end krav om akademisk baggrund. For eksempel mener virksomheden Intelliplan, at det er en fordel, men ikke et krav, hvis deres nye applikationskonsulent har en mellemlang til lang videregående uddannelse. Tilsvarende efterlyser rekrutteringsvirksomheden Alexander Mann en konsulent med a degree or commensurate experience. Vil du arbejde med musik, spil, bøger og film?, spørger en jobannoncen hos Moment. Jobbets indhold er lagerarbejde for en virksomhed i Ballerup 18 magisterbladet 12/07

19 Butikschef-aspirant, receptionist, projektassistent-spire. Gode job, men ikke særlig akademiske. Fredag den 3. august havde højst 19 ud af 41 såkaldte kandidatstillinger hos Moment A/S akademisk indhold. Kort om Moment + at drive en virksomhed, forklarer Thomas Telving. Moment A/S er et vikar- og rekrutteringsfirma, der er vokset ud af virksomheden Studenterhjaelpen. dk. Den ene af Studenterhjælpens to stiftere, Morten T. Højberg, er i dag direktør i Moment A/S. Moment er vokset kraftigt og har nu omkring 100 medarbejdere fordelt på afdelinger i København og Århus. Moderselskabet Moment A/S, der ejer Moment Kommunikation A/S og Moment Kandidatrekruttering A/S, havde i 2006 en omsætning på næsten 35 mio.kr. og et overskud efter skat på over 6 mio. kr. Over halvdelen af Moments kandidatstillinger fredag den 3. august er dog helt uden omtale af akademiske kvalifikationer. Moment afviser kritik Ifølge informationschef Thomas Telving er der ingen konflikt mellem virksomhedens branding af sig selv som formidler af kandidatjob og det reelle udvalg af jobannoncer på hjemmesiden. Studiejobbene er en meget blandet kategori. Tre ud af fire job har ikke noget akademisk indhold. Men de job, vi formidler som kandidatjob, vil typisk kræve en videregående uddannelse som tommelfingerregel i hvert fald en 3-årig uddannelse, siger Telving. Jobbet som receptionist og butikschefaspirant ændrer ikke på, at Moment har fokus på rekruttering af kandidater, mener Telving. Vi formidler primært kandidatjob, men ikke udelukkende. Hvis vi for eksempel har formidlet et kandidatjob til en kunde, der spørger, om vi også kan finde en anden medarbejder, så gør vi da det. Sådan er det Hænger sig ikke i titler Ifølge Moments hjemmeside er virksomhedens mission enkel: Moment er den foretrukne samarbejdspartner i jobrelationen mellem studerende, kandidater og virksomheder. Moment tager altid ansvar for at levere begavede og fleksible løsninger. Virksomhedens fire kerneværdier er dynamik, bundlinjetankegang, troværdighed og fokus. Om troværdighed hedder det blandt andet: Både studerende, kandidater og kunder skal opleve, at Moment rent faktisk leverer det, vi siger, vi leverer. Moments informationschef Thomas Telving ser ingen problemer for virksomhedens troværdighed, selv om man formidler andre job end kandidatjob. Vi har tilfredse kunder, fordi vi koncentrerer os om at formidle de rigtige kompetencer. Vi finder den medarbejder, som kunden bliver mest glad for. Typisk ser vi mere på kompetencer end på uddannelsen. Vi tænker ikke kun i titler. Vi tænker i kompetencer, personligheder og i hele mennesker, siger Thomas Telving. magisterbladet 12/07 19

20 DM efteruddannelse for højtuddannede Kompetencegivende efteruddannelse Med et kompetencegivende kursus får du mulighed for at tage et enkeltfag på et halvt år. Besøg os på og læs mere om de enkelte kurser og vores samlede kursusudbud. Du afslutter dit kompetencegivende kursus med eksamen og får papir på dine nye kvalifikationer. Vi tilrettelægger og gennemfører kurserne i samarbejde med Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Learning Lab Denmark. Facilitering (10 ECTS-point) På kurset vil du komme til at arbejde med en række forskellige faciliteringsmetoder, herunder facilitering af møder, facilitering i værdsættende samtale (appreciative inquiry) samt facilitering i forandringsledelse og ved videndeling. Kursusstart 21. september 2007 Ledelseskommunikation og virksomhedsretorik (10 ECTS-point) Vi kombinerer retorikkens tanker om overbevisende kommunikation med moderne kommunikationsforskning og tager fat på nutidens grundlæggende ledelsesudfordring. Kursusstart 24. september 2007 Information og kommunikation (15 ECTS-point) På kurset kan du fordybe dig i den nyeste forskning på området, få indblik i kommunikationsteori og sprogbehandling og få en række konkrete redskaber og nyttige metoder. Kursusstart september 2007 Human Resource Management (5 ECTS-point) På kurset vil du blive trænet i at analysere og evaluere personalemæssige nøgleproblemer og udviklingsfelter. Hvad betyder fx en HRM tankegang for virksomhedens rekruttering og udvælgelse? Kursusstart 25. september 2007 Ekstern kommunikation (5 ECTS-point) Kurset giver med udgangspunkt i bl.a. teorierne om Integreret Markedskommunikation (IMC) et overblik over de værktøjer, man kan anvende i arbejdet med formidling og kommunikation. Kursusstart 24. september 2007 DM efteruddannelse for højtuddannede Nimbusparken Frederiksberg tlf magisterbladet 12/07

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10

Rekruttering 2010. En rundspørge fra CA a kasse 1/10 Rekruttering 2010 En rundspørge fra CA a kasse 1/10 RAPPORTEN I OVERSIGT Foretrukne rekrutteringskanaler side 3 Stillingsopslag netværk karrieremesser Ansøgningen side 3 3 ud af 4 gennemgår ansøgninger

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede

DMs netværk for højtuddannede. DM Fagforening for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede DMs netværk for højtuddannede er din genvej til fagligt fællesskab, inspiration og nye muligheder. Du kan bruge netværkene til at inspirere dig

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE

BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE VELKOMMEN MEDIEINFORMATION 2014 DET NYE ANNONCEMEDIE I KLASSEN: BESLUTNINGSTAGERNES MEDIE Altinget.dk er med 14 år på bagen og hen ved 20 netaviser i luften et etableret annoncemedium i krydsfeltet politik,

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Jobformidlere. Jobformidlere

Jobformidlere. Jobformidlere Jobformidlere Der fi ndes en række virksomheder, som lever af at hjælpe andre virksomheder med at skabe kontakt til jobsøgende og ad den vej besætte ledige stillinger. Under én hat kalder vi dem her for

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere

Pædagogisk grunduddannelse med merit. profil2000. Det gør en forskel. om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere profil2000 Pædagogisk grunduddannelse med merit Det gør en forskel om pædagogisk grunduddannelse til omsorgsmedhjælpere Det gør en forskel er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og henvender sig

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Notat: Internationale studerende i Danmark

Notat: Internationale studerende i Danmark Notat: Internationale studerende i Danmark! Længe har der fra forskellige sider været et stigende fokus på internationale studerende i Danmark. Fra politisk hold har der været fokus på, at internationale

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA 2015 1. Ansøgning om optagelse på Menighedsfakultetets bacheloruddannelse i teologi med studiestart 31. august 2015 skal ske enten ved digital ansøgning via Menighedsfakultetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten.

NASIM. et friskt pust. for Mellemøsten. 26 HUMANIST Studerende netværker NASIM et friskt pust fra Mellemøsten NASIM er et netværk af studerende, hvis formål er at udbrede en neutral og nuanceret viden om Mellemøsten. Netværket holder til på

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune

Notat. Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer. Ansættelsesudvalget. Den 8. august 2008. i Århus Kommune Notat Til: Ansættelsesudvalget Den 8. august 2008 Århus Kommune Mainstreaming i rekruttering af direktører og forvaltningschefer i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling I forbindelse med af ansættelse af

Læs mere

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget

Arena Annoncer. medieinfo 2015 Introduktion. Om Altinget ª medieinfo 2015 medieinfo 2015 Introduktion ª Arena Annoncer Jeg forventer, at 2015 er et nyt år med kraftig vækst i vores annoncer. ª kalder vi gerne arenaen for den professionelt politisk interesserede.

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord

Jobsøgning. - set fra en headhunters skrivebord Jobsøgning - set fra en headhunters skrivebord Hvad er vigtigst for jobsucces? Kapabiliteter: Kapabiliteter: Færdigheder Intelligens Personlighed Motivation 1. Intelligens 2. Personlighed 3. Motivation

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Ti myter om at bo til leje

Ti myter om at bo til leje Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i

Læs mere

Jobindex Kundetilfredshed 2010

Jobindex Kundetilfredshed 2010 Jobindex Kundetilfredshed 2010 1. Kundetilfredshedsundersøgelse hos Jobindex 2010 I efteråret 2010 gennemførte Jobindex en online spørgeskemaundersøgelse blandt vores 1000 største kunder, der skulle belyse,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND

Ansøgningsskema. Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA ANSØGNINGSSKEMA PRE MBA GRØNLAND Ansøgningsskema Udfyldes og sendes til Business Institute pr. post, mail eller fax. Jeg ønsker optagelse på: Pre MBA Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg 1 Personlig information Fornavn Efternavn

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere