INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne"

Transkript

1 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Stærke afkast men fravær af Vestas kunne mærkes på modelporteføljerne Analyser: Asgaard Group BanknNordik BioPorto Brøndby I.F. B Chr. Hansen Holding Danske Bank Exiqon Harboes Bryggeri B IC Companys Lollands Bank Netop Solutions Neurosearch Newcap Holding Nordea Bank ReCap Ringkjøping Landbobank Skako Industries Sparekassen Himmerland Zealand Pharma Århus Elite

2 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO.8 AUGUST 2013 ISSN Udgiver Ansvarlig for redaktionelt indhold og analyser Udgivelsesfrekvens: Copyright Dansk Aktie Analyse A/S (CVR nr ) Strandgade 4 B 1401 København K Tel Cand. polit. Peter FalkSørensen 2. mandag i hver måned Enhver form for kopiering eller anden gengivelse af materiale fra Dansk Aktie Analyse/Investor Briefing uden skriftlig tilladelse fra udgiveren er forbudt. Analyser, vurderinger og redaktionelt stof er baseret på informationer, offentliggjort via Københavns Fondsbørs eller fra kilder, som vi har fundet troværdige. Vi kan dog ikke garantere for materialets nøjagtighed eller fuldstændighed. Vurderinger er udtryk for Dansk Aktie Analyse A/S' officielle holdninger på tidspunktet for udgivelsen, og det understreges, at vurderingerne kan blive ændret uden varsel. Materialet må ikke forstås som en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner, men bør indgå sammen med andet relevant materiale i læserens egne kritiske vurderinger, som alene kan ligge til grund for personlige investeringsbeslutninger.

3 ARTIKLER Markedskommentar: Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Aktiemarkederne har udviklet sig stærkt gennem sommeren, hvor MSCI World Index i juli måned steg 4,39 pct., Nasdaq 6,56 pct. og det danske C20indeks hele 6,91 pct. Paradoksalt nok var stigningerne ikke mindst udløst af tilkendegivelser fra den amerikanske centralbank, FED, om at det økonomiske opsving i USA endnu er for svagt til, at kunne klare sig uden de massive pengepolitiske lempelser. FED s chef Ben Bernankes udtalelser i midten af måneden, fik investorernes frygt for et snarligt skifte i pengepolitikken udskudt, og de dårlige nyheder for økonomien blev således til gode nyheder for aktiemarkederne... side 3 Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Topdanmark, Danske Bank, Jyske Bank, Ringkjøbing Landbobank og Alm. Brand... side 5 Stærke afkast men fravær af Vestas kunne mærkes på modelporteføljerne Aktiemarkederne, og ikke mindst det danske, tog en vældig optur i jul, hvor det danske totalindeks (inkl. reinvesterede udbytter), OMXC GI, steg hele 6,49 pct. Som bedste af vore tre modelporteføljer klarede den såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje sig, nemlig med et afkast på 5,09 pct., men den ligger stadig bagud siden årsskiftet, nemlig med et afkast på 10,78 pct., mens Modelporteføljen for den Risikovillige investor ligger i front med 18,14 pct., og den Konservative Modelportefølje næsten ligger på niveau med benchmark, nemlig på 13,83 pct. mod 13,86 pct. Ikke mindst fraværet af Vestas, som steg godt 30 pct. i juli, kunne mærkes på porteføljernes relative afkast....side 8 ANALYSER Asgaard Group 4020D.ASGÅ Netop Solutions 4510D.NETO BankNordik 4020C.BNOR NeuroSearch 3520C.NEUR BioPorto 3520D.BIOP Newcap Holding 4020D.NEWC Brøndby I.F. B 2530D.BRØN Nordea Bank 4010A.NORE Chr. Hansen Holding 1510A.CHRH ReCap 4040D.RCAP Danske Bank 4010A.DANB Ringkjøping Landbobank 4010C.RINL Exiqon 3520D.EXIQ Skako Industries 2010D.SKAK Harboes Bryggeri B 3020D.HARB Sparekassen Himmerland 4010C.HIMM IC Companys 2520C.ICCO Zealand Pharma 3520C.ZEAL Lollands Bank 4010C.LOLL Århus Elite 2530D.ÅREL

4 MARKEDSKOMMENTAR NÅR DÅRLIGE NYHEDER FOR ØKONOMIEN BLIVER TIL GODE NYHEDER FOR AKTIERNE Aktiemarkederne har udviklet sig stærkt gennem sommeren, hvor MSCI World Index i juli måned steg 4,39 pct., Nasdaq 6,56 pct. og det danske C20indeks hele 6,91 pct. Paradoksalt nok var stigningerne ikke mindst udløst af tilkendegivelser fra den amerikanske centralbank, FED, om at det økonomiske opsving i USA endnu er for svagt til, at kunne klare sig uden de massive pengepolitiske lempelser. FED s chef Ben Bernankes udtalelser i midten af måneden, fik investorernes frygt for et snarligt skifte i pengepolitikken udskudt, og de dårlige nyheder for økonomien blev således til gode nyheder for aktiemarkederne Det er således stadig de ca. 85 mia. dollars store månedlige opkøb af amerikanske obligationer, som på verdens dominerende kapitalmarked holder renterne nede og dermed obligations og aktiekurser oppe, mere end det er den øgede økonomiske vækst, som afspejles i det historisk høje kursniveau. Det blev med al tydelighed understreget, da bystyret i Detroit også i juli måned måtte erklære byen med hjemsted for en stor del af bilindustrien for konkurs. Det er ikke mindst et psykologisk spil, som bevæger aktiekurserne, hvor netop frygten for, hvor holdbart niveauet er, når de såkaldte Quantitative Easings skal reduceres, nu antagelig først mod slutningen af 2014, gør markedet yderst nervøst. Det vil sandsynligvis være et mønster, vi vil komme til at opleve i stadig mere udtrykt grad, efterhånden som vi nærmer os tidspunktet for, at centralbankernes støtteopkøb nødvendigvis må aftage og i særligt, når der decideret skal ske et tilbagesalg af de enorme obligationsbeholdninger i markedet. Det er interessant ved den aktuelle udvikling, at amerikanske aktiefonde oplever de største inflows siden Der bliver investeret i aktier som sjælden før! Investeringschefen for verdens største fond, Den Norske Oliefond, forsvarede sin historisk høje aktieandel med, at det ikke var fordi man finder aktier attraktive på det nuværende niveau, men fordi obligationer ganske enkelt er et mere uattraktive pga. det lave direkte afkast og risikoen for kursfald ved en kommende rentestigning. Som almindelig investor skal man naturligvis være sig denne virkelighed bevidst, men at ligge med formuen kontant er også dyrt, og faktisk leverer aktierne generelt et højere direkte afkast, end hvad man kan få på en obligation eller på en aftalekonto. Men at aktiemarkedet er relativt dyrt historisk set kan vore beregninger af P/Eniveauet illustrere. Umiddelbart før Lehman Brothers kollaps i september 2008 handlede C20indekset til P/E 12,8 og i ultimo juli måned var niveauet 15,3, altså små 20 pct. højere. Tager vi derimod Kurs/Indre Værdi var niveauet primo september ,0 og i dag 1,9, altså ca. 5 pct. lavere, men man må nok erkende, at det stadig er P/E, som er det afgørende nøgletal. De europæiske aktiemarkeder fulgte samlet set næsten med de amerikanske, og MSCI Europe 3

5 leverede i juli 5,70 pct. målt i lokal valuta. Derimod var MSCI Far East i lokal valuta kun oppe med 0,96 pct., idet japanske aktier målt ved Nikkei225indekset isoleret steg 1,44 pct. Derimod løftede det kinesiske HangSengindeks sig med hele 6,40 pct., hvilket dog stadig ikke var nok til at bringe de kinesiske aktier i plus siden årsskiftet, hvor de er nede med 2,88 pct. Halvårssæsonen har da også vist nogle ganske pæne takter for langt de fleste selskaber. Der er stadig i mange tilfælde positiv effekt af strukturrationaliseringer, som er gennemført i kølvandet på finanskrisen, men denne effekt er dog og vil især fremover være aftagende. Virksomhederne og ledelserne skal i stigende grad stå på mål for deres position blandt konkurrenterne og deres eksponering på deres respektive markeder. Banker og forsikringsselskaber er traditionelt blandt de første til at rapportere, og for bankerne er udfordringerne stadig åbenlyse, men forbedringspotentialet derfor også størst. Nordea lagde for med en samlet nulvækst i top og bundlinie. Nordea har undgået at kaste sig ind i så store problemer som ærkerivalen på det danske marked, Danske Bank, men derfor er potentialet i forandringer/forbedringer også mere beskedent, ligesom vækstmulighederne er begrænsede. Der er en skærpet tone blandt konkurrenterne, hvor Nordeas danske ledelse ikke er tilbageholdende, måske animeret af medvinden hos medierne, hvor alt, hvad Nordea gør, er godt, mens alt, hvad Danske Bank gør, er skidt. Sandheden er nok et sted midt imellem, men Nordea har klart et bedre udgangspunkt, også pga. sin tungere eksponering mod konjunkturmæssigt stærkere geografiske områder. Der er langt fra fælles fodslag i banksektoren, og Jyske Bank synes da også at opruste over for de tungere erhvervskunder, mens Danske Bank tumler med sine selvskabte balance og identitetsudfordringer, som sandsynligvis har fået en del kunder til at overveje deres loyalitet. Stadig er Danmark benådet af Nordens nok bedst drevne bank, Ringkjøbing Landbobank. Ganske vis faldt nettorenteindtægterne 4%, men en stigning på 15% i gebyrer og provisioner kompenserede i 1. halvår. Basisindtjeningen steg derved 1%, idet omkostningerne faldt 1%, og omkostningsprocenten på 31,2 fortsat er sektorens suverænt laveste. På forsikringsfronten er situationen mere robust, men Tryg fremstår med det mest attraktive momentum oven på oprydningen efter Stine Bosses mindre driftsfokuserede ledelsesperiode. Også Topdanmark leverede pænt i overensstemmelse med forventningerne, og halvårsrapporten bød næsten pr. tradition på en mindre opjustering. Da Topdanmark ikke betaler udbytte er det mest et spørgsmål om ønsket om et direkte afkast, som adskiller investeringen i de to forsikringsvirksomheder, da nøgletallene i øvrigt har nærmet sig hinanden. Med finanskrisen, som oprindelig var en global kreditkrise, er det blevet mere udfordrende at eksponere sig mod den finansielle sektor. Nogle har valgt at holde sig helt væk, men gevinsterne ved at have især bankaktier, mens de massive redningspakker er rullet ud, har været tydelige. Omvendt er forskellen på bankaktier og forsikringsaktier også tydelig, og hvor førstnævnte har udvist markante udsving har sidstnævnte vist sig overordenligt robuste, både i indtjeningsudvikling og i kursudvikling. 4

6 BRIEFING PÅ SENESTE MÅNEDS VÆSENTLIGSTE MEDDELELSER OG ANBEFALINGER Seneste måneds væsentligste børsmeddelelser fra Topdanmark, Danske Bank, Jyske Bank, Ringkjøbing Landbobank og Alm. Brand Lille opjustering men 1. halvår fra Topdanmark var uden overraskelser Halvårsresultatet var på linie med forventningerne, og selv den mindre opjustering er efterhånden blevet fast tradition i forbindelse med Topdanmarks periodemeddelelser. Omkostningerne synes efter et par kvartaler med relativt store stigninger under kontrol, men fraværet af potentiale for vækst og for markant forbedring af driften medfører som hidtil en anbefaling af Neutral vægt/hold (Kurspotentiale 3). Præmieindtægterne steg 0,8% i Skade og hele 1 i Liv. Det tekniske resultat i Skade på 526 mio. kr. lå 5% under niveauet i fjor pga et højere niveau for brandskader. Til gengæld blev resultatet i Liv forbedret fra 93 mio. kr. til 238 mio. kr. Combined ratio blev forringet med 0,6 pct.point til 88,2. 2/3 af stigningen skyldes stigenede omkostningsprocent, som dog kan forklares med stigende salgsprovisioner, hvilket i en vis forstand er positivt, da de tilknyttede præmier først indtægtsføres fuldt i de kommende kvartaler. Investeringsresultatet på 230 mio. kr. var ikke overraskende langt under sidste års niveau, en afspejling af udviklingen på finansmarkederne. Før skat blev resultatet mio. kr. På denne baggrund hæver Top sin resultatprognose med 70 mio. kr. til mio. kr. før skat og tilbagekøbsprogrammet øges tilsvarende. Nøgletallene for Topdanmark og Tryg har nærmet sig hinanden, men Topdanmark betaler ikke dividende. Til gengæld svarer tilbagekøbsprogrammet på mio. kr. til en udlodning på 12%. En voldsom priskonkurrence, som ingen af de store aktører har interesse i og som vi derfor anser for mindre sandsynlig, vil kunne påvirke Topdanmark negativt. En større klimatisk begivenhed kan som altid påvirke resultatet, omend i begrænset omfang pga genforsikring. Vendepunkt for Danske Banks nedskrivninger Den gode nyhed i halvårsmeddelelsen var en reduktion af nedskrivningerne til et niveau langt under forventningerne ledsaget af kommentarer om generelt forbedret kreditkvalitet. Det kniber dog fortsat med at generere toplinievækst og selv om Danske Bank nu ser ud til at have lagt det værste bag sig, ser vi ingen grund til at ændre anbefalingen af Neutral Vægt/HOLD (Kurspotentiale 3). Nettorenteindtægterne faldt 4% ift 1H 2012 og beløb sig til mio.kr. Faldet skyldes lavere korte renter og faldende udlån. Gebyrindtægter viste en fremgang på 1, mens handelsindtægterne viste et fald på 4. Forsikring gav et resultat tæt ved nul. Omkostningerne faldt 4% til mio.kr., men 1H 2012 var negativt påvirket af en nedskrivning på 500 mio kr. vedr anvendelse af navnet Sampo Bank. Nedskrivninger på udlån beløb sig til mio.kr., en halvering ift i fjor. Alle forretningsområder viste faldende nedskrivninger. Også for "noncore aktiviteter" dvs udlån til fast ejendom i Irland var nedskrivningsniveauet væsentligt lavere, nemlig 809 mio.kr. mod mio. kr. i de første 6 mdr af Halvårets resultat blev mio.kr. før skat, dvs bedre end forventet af konsensus. I lyset af de faldende handelsindtægter og manglende mulighed for indtægtsføring af risikotillæg 5

7 fra forsikring sænker ledelsen resultatforventningerne til helåret med 1 mia. kr. til et interval mellem 6,5 og 9 mia.kr. efter skat. Baseret på indtjeningsestimatet for 2014, der ligner et "normalt" år mere end 2013, handles aktien til en P/E på 11, hvilket synes rimeligt og dermed understøtter vor anbefaling. <p> Et salg af noncore aktiviteterne vil kunne løfte aktiekursen markant, også selv om det sker med et mindre tab. Som for resten af banksektoren vil fornyet økonomisk vækst betyde automatisk toplinievækst og lavere nedskrivninger. Overraskende godt halvår fra Jyske Bank Halvårstallene afveg væsentligt fra markedets forventninger, ikke mindst som følge af reguleringer i kølvandet på integrationen af Spar Lolland. Reguleringerne gik begge veje, men underliggende er der dog tale om et pænt regnskab med fremgang på flere områder. Et reelt vendepunkt i indtjeningsudviklingen og aktiekursen vil først indtræffe, når den makroøkonomiske udvikling vender og der er derfor ingen anledning til at ændre anbefalingen, som forbliver Neutral vægt/hold (kurspotentiale 3). Nettorenteindtægterne steg 4% til mio. kr., men renset for indtægtsførsel af underkurs vedr udlån overtaget fra Spar Lolland var der dog tale om et fald. Gebyrer og provisioner viste derimod en klar fremgang på 14%. Udgiftssiden er under kontrol med en stigning på blot 2% trods købet af Spar Lolland. Nedskrivninger på udlån beløb sig i 1H til 627 mio. kr., et højere niveau end forventet pga tilpasning af Spar Lollands udlånsportefølje til Jyske Banks praksis. Resultatet for halvåret blev mio. kr. før skat, hvor konsensus havde ventet 996 mio. kr. Der gives traditionen tro ingen konkret guidance for helåret. På balancesiden konstateres en kratig vækst i bankindlån til 110 mia. kr., der betyder at bankens kroniske indlånsunderskud nu næsten er væk. Solvens og kapitalprocenterne er på det højeste niveau længe, nemlig 15,6 og 15,3. Nøgletallene adskiller sig ikke væsentligt fra sammenlignelige banker, dog har Jyske Bank en erklæret politik om ikke at udbetale udbytte. Udviklingen i Jyske Banks resultat og aktiekurs er tæt bundet op mod den generelle økonomiske udvikling. Jyske Bank kæmper som de øvrige danske banker mod et et faldende udlånsmarked og overtagelsen af Spar Lolland i januar skal ses i dette lys. Jyske Banks kapitalforhold er tilstrækkelig til at foretage yderligere opkøb. Desuden har banken åbnet for muligheden af at indgå i en fusion. De oplagte fusionspartnere er Sydbank og Spar Nord. Landbobanken holder kursen i 1. halvår Halvårssmeddelelsen understregede endnu en gang at Landbobanken er en af landets mest veldrevne banker og dermed en relativt sikker havn i en sektor præget af usikkerhed. Anbefalingen er uædret Overvægt/Køb (Kurspotentiale 2). Nettorenteindtægterne faldt ganske vist 4% i forhold til 1H 2012, men stigning på 15% i indtægter fra gebyrer og provisioner kompenserede og basisindtjeningen steg dermed 1% til 424 mio. kromkostningerne faldt 1% til 132 mio. kr. svarende til en omkostningsprocent på 31,2, hvilket fortsat er sektorens suverænt bedste. Nedskrivninger på udlån faldt 23% til 61 mio. kr., et niveau der af banken selv betegnes som acceptabelt. De faktisk konstaterede tab ligger fortsat på et meget lavt niveau. Også hvad angår den samlede nedskrivningskonto klarer Landbobanken sig markant bedre end konkurrenterne, idet denne konto per 31/3 svarede til hele 5,2% af de samlede udlån og garantier. Basisresultatet blev 231 mio. kr., dvs i overkanten af budgettet. Investeringsbeholdningen, som hovedsageligt består af stats og realkreditobligationer, gav et beskedent afkast på 15 mio.kr. og periodens resultat steg dermed 23% til 231 mio. kr. før skat. For 2013 fastholdes forventningen til et basisresultat på mio. kr. før afkast af fondsbeholdningen, men det antydes at resultatet vil ligge i den øvre ende af intervallet. 6

8 Opkøbsprogrammet ventes at beløbe sig til aktier i Den solide drift i forhold til mange andre danske banker afspejler sig i nøgletallene (P/E 13, K/IV 1,8 og et direkte afkast på 1,4%) som alle er i den dyre ende. De afgørende kurstriggere er udviklingen i den danske samfundsøkonomi samt hvorvidt det lykkes at øge kundegrundlaget i kraft af nye kunder fra nødlidende konkurrerende banker. Aktiviteterne vil dog fortsat være koncentreret i kerneområdet Midt og Vestjylland samt i nicherne finansiering af vindmøller, lægepraksiser og velhavende kunder. Alm. Brands 1. halvår bedre end forventet trods større minus i Bank De gode forsikringstekniske resultatet fortsætter, men Banken har i halvåret måtte konstatere negative kursreguleringer oven i de forventede nedskrivninger. Bundlinien er dog fortsat positiv og overordnet set går udviklingen i den rigtige retning. Den fundamentale anbefaling er som hidtil Neutral vægt/hold, omend den spekulative investor kunne overveje et Køb. Det forsikringstekniske resultat i Skade på 331 mio. kr. var trods lavere erstatninger en anelse under 1H i fjor pga et negativt resultat af genforsikring. Combined ratio var 86,8, et meget tilfredsstillende niveau og bedre end både Tryg og Top. Liv og Pension bidrog med 49 mio. kr. før skat drevet af stigende pensionsindbetalinger. Banken, der for 2/3 vedkommende er under afvikling, belastede koncernresultatet med et underskud på 262 mio. kr. før skat. Kun udlån til private bevares, men afvikling af udlån til bl a landbrug og pantebrevsfinansiering vil tage tid. Således er udlånsmassen kun reduceret med 1,3 mia. kr. eller 14% siden halvåret i fjor. Koncernresultatet på 136 mio. kr. før skat var bedre end forventet, men betegnes af ledelsen selv som "ikke tilfredsstillende". For hele 2013 opjusterer ledelsen forventningerne til Skade med 55 mio. kr., mens resultatforventningen for Banken nedjusteres tilsvarende, således at koncernresultatet uændret ventes omkring 550 mio. kr. før nedskrivninger, der vil ligge i niveauet mio. kr. Nøgletallene afspejler usikkerheden omkring resultatudviklingen, da virksomheden befinder sig i en turnaround situation. Fortsat forbedring af forsikringsdriften og faldende nedskrivninger i Banken vil være de afgørende kurstriggere. Selv om Alm Brand nu ser ud til at overleve, kan et købstilbud ikke udelukkes og norske Gjensidige er en oplagt kandidat. 7

9 KONSERVATIV MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 16,59% 3 år 83,34% (frem til og med den 31. juli 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 7,1% 17,6% 11/2005 Brødrene Hartmann % 4,3% 40, 10/2011 Carlsberg % 8,3% 63,3% 06/2009 Coloplast % 2, 156,9% 09/2010 G4S % 5, 11,8% 12/2008 Novo Nordisk % 6,2% 314,5% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank % 3, 44,1% 04/2011 Rockwool International % 10,9% 124,2% 07/2005 Topdanmark % 7,9% 141,7% 05/2010 UP % 0,8% 381,8% 10/2005 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 0 ændringer (Køb 0, Salg 0) Modelporteføljen for den Konservative investor leverede 4,29 pct. i juli, hvilket var 2,20 pct.point lavere end sammenligningsindekset, OMXC GI, som steg 6,49 pct. På tre års sigt ligger Modelporteføljen stadig med et massivt forspring, nemlig 84,34 pct. mod 34,09 pct.. Bedst gik det i juli for vore kerneinvesteringer i Rockwool, Carlsberg, Topdanmark og Novo Nordisk, som leverede afkast på hhv. 10,9 pct., 8,3 pct., 7,9 pct. og 6,2 pct. G4S og Brødrene Hartmann trak mest ned med negative afkast på hhv. 5,0 pct. og 4,3 pct. Selv om Novo Nordisk har sine udfordringer i USA med godkendelsesprocessen for sin nye generation af moderne insuliner, og forsinkelsen både koster indtjening og måske lidt i positionen over for konkurrenterne har det vist sig, at vores beslutning om at opretholde den store vægt har været fornuftig. Vi overvejer dog stadig et gunstigt tidspunkt for at nedbringe den. Vi er også inde i en vurdering af G4S, men fastholder foreløbig porteføljens sammensætning. DAA Konservativ vs. OMXC GI (30/ /072013) Portefølje 83,34% OMXC 34,09% ,

10 RISIKOVILLIG MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 23,4 3 år 17,8 (frem til og med den 31. juli 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægt e Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato ALKAlbello ,6% 58,9% 11/2006 Ambu % 9,2% 178,8% 12/2008 Arkil Holding % 3,8% 17, 04/2009 Auriga % 0, 72,9% 03/2008 BoConcept % 1,1% 28,6% 03/2012 FLSmidth & Co % 2, 214,3% 12/2004 G.N. Store Nord % 7,1% 0,3% 05/2013 Novozymes % 4,7% 279,6% 02/2005 SimCorp % 5,3% 262,5% 07/2005 SP Group % 9,4% 91,7% 12/2010 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 2 ændringer (Køb 1, Salg 1) Vores Modelportefølje for den Risikovillige investor gav i juli et afkast på 4,66 pct. mod OMXC GI s 6,49 pct. Siden årsskiftet er modelporteføljen imidlertid langt foran markedet, nemlig med et afkast på 18,14 pct. mod 13,86 pct. Stadig har porteføljen dog et efterslæb på tre års sigt, hvor dens afkast kun har været 17,80 pct. mod markedets 34,09 pct., hvilket imidlertid ikke er helt unaturligt i lyset af det risikofyldte marked i perioden efter kreditboblen. De to medicotechselskaber SP Group og Ambu lå i front med positive afkast på hhv. 9,4 pct. og 9,2 pct., hvilket har været godt, da de tilsammen vægter ca. en fjerdedel af porteføljen. Eneste negative bidrag har BoConcept givet med 1,1 pct., og vi overvejer posten, ligesom vi er inde i en vurdering om at nedbringe den tunge vægt i Novozymes og FLSmidth & Co. oven på de to ledelsesudskiftninger. Vi fastholder dog ind til videre porteføljen. 230 DAA Risikovillig vs. OMXC GI (30/ /072013) Portefølje 17,8 OMXC 34,09% ,

11 INDEKSBASERET MODELPORTEFØLJE Afkast 1 år 13,9 Afkast 3 år 66,02% (frem til og med den 31. juli 2013) Aktie Antal Aktuel kurs Porteføljevægte Afkast 1 md. Afkast siden anbefaling Anbefalings dato A.P. Møller Mærsk % 7,1% 9,7% 07/2004 Arkil Holding % 3,8% 16,4% 04/2009 Brødrene Hartmann % 4,3% 40, 10/2011 Carlsberg % 8,3% 30, 03/2010 Coloplast % 2, 157,1% 09/2010 FLSmidth & Co % 2, 216,4% 12/2004 G4S % 5, 17,3% 03/2010 Novo Nordisk % 6,2% 579, 07/2004 Novozymes % 4,7% 268,8% 07/2004 Ringkjøbing Landbobank % 3, 44,1% 04/2011 Rockwool International % 10,9% 10,1% 03/2007 SimCorp ,3% 275,6% 07/2005 Topdanmark % 7,9% 141,8% 05/2010 Ændringer: Der er ikke foretaget ændringer den seneste måned Seneste 12 mdr. 0 ændringer (Køb 0, Salg 0) Vores såkaldt Indeksbaserede Modelportefølje leverede i juli måned et afkast på 5,09 pct. mod sammenligningsindeksets 6,49 pct. Porteføljen har derved et efterslæb på det kortere sigt, men over de seneste 3 år har modelporteføljen leveret 66,02 pct. over for sammenligningsindeksets 34,09 pct. De stærkeste positive bidrag i juli er kommet fra Rockwool, Carlsberg, Topdanmark og Novo Nordisk, som leverede afkast på hhv. 10,9 pct., 8,3 pct., 7,9 pct. og 6,2 pct. G4S og Brødrene Hartmann trak mest ned med negative afkast på hhv. 5,0 pct. og 4,3 pct. Af samme årsager, som nævnt under kommentaren for de to øvrige modelporteføljer, har vi overvejelser om posterne i Novo Nordisk, FLSmidth & Co. og G4S, hvor også timingen af en omlægning er vigtig. Vi fastholder imidlertid endnu porteføljens sammensætning DAA Indeksbaseret vs. OMXC GI (30/ /082013) , Portefølje 66,02% OMXC 34,09% 10

12 HIGH RISK/TURN AROUND PORTEFØLJE Blandt de aktier, som DAA vurderer, er behæftet med væsentligt forhøjet risiko og derfor ikke er velegnede for private investorers langsigtede investeringer, er: High risk/turn around porteføljen består af aktier, som enten kan falde yderligere eller, som kan stige, hvis markedets vurdering af den enkelte akties risiko normaliseres. Der er således mulighed/risiko for markante kursudsving. Modelporteføljerne eller dele heraf må ikke videreformidles. Porteføljerne er ikke en opfordring til at foretage økonomiske dispositioner og må alene tjene som inspiration for abonnenter på Investor Briefing. Læserne opfordres til at foretage deres egne analyser af aktierne. Listen er udtryk for Dansk Aktie Analyses vurdering på udgivelsestidspunktet, og vurderingerne kan ændres uden varsel. Opmærksomhedslisten Største relative omsætning Følgende ti selskaber har i den seneste uge haft den største relative omsætning i deres aktie i forhold til årlig gennemsnit. Værdien 1 svarer til en omsætning i den seneste uge lig gennemsnittet, mens 2 svarer til dobbelt så stor omsætning som årlig gennemsnit osv. Selskab/Akti e Relativ omsætning/uge Afkast seneste måned (%) Arkil Holding 5,91 8,4 KlimaInvest 3,45 5,88% Greentech Energy Systems 3,26 42,86% Jensen & Møller Invest 3,04 4,76% Torm 3,04 42,86% Nordicom 2,37 41,42% Dantherm 2,14 10,06% Sjælsø Gruppen 2,07 50,94% IC Companys 1,84 13,6 Vestas Wind Systems 1,83 50,06% Ændringer af noteringer den seneste måned 10. Juli Totalbanken midlertidige ISIN blev slettet fra handel og officiel notering med virkning fra den 10. juli Det drejer sig om ISIN: DK (Totalbanken, nye ½ udb. 2012) På baggrund heraf fohøjes aktiekapitalen tilsvarende i ISIN DK og der er således aktier á 20 kr. svarende til en aktiekapital på kr. 11. Juli DKTI bliver slettet fra handel og officien notering uden anmodning fra selskabet med virkning fra den 19. september Sidste dag for handel med selskabets aktier er således den 18. september

13 DANSK AKTIE ANALYSES SELSKABSNUMMERERING August 2013 De 4 første karakterer angiver, hvilken MSCI s industriektorer aktien hører under Energi 2530 Hotel & Underholdning 4010 Banker 1510 Materialer 2540 Medier 4020 Finansiering 2010 Industrivarer 2550 Detailsalg 4040 Ejendom 2020 Kommercielle servicelev Fødevarer & Med Software/service 2030 Transport 3020 Føde drikkevarer & tobak 4520 Hardware 2510 Biler og udstyr 3510 Sundhedsartikler 5010 Telekom 2520 Forbrugsgoder, tekstil mv Medicin & Bioteknologi 5510 Forsyning 5. karakter angiver om aktien hører under Københavns Fondsbørs' opdeling mellem OMXC20 aktier (A), Øvrige Large Cap aktier (B), Mid Cap aktier (C) eller Small Cap Aktier (D). De 4 sidste karakterer efter punktum angiver de bogstaver fra navnet, der er anvendt for at bestemme aktiens placering i kurslisten efter alfabetisk orden. måned for udgivelse ALKABELLÓ 4/ C.ALKB ALM. BRAND 3/ C.ALMB ALM. BRAND FORMUE 6/ D.ALMF AKTIESELSK. AF 23. APRIL / D.AKSE AMBU 5/ D.AMBU ANDERSEN & MARTINI B 6/ D.ANDE A.P. MØLLER MÆRSK 4/ A.APMØ ARKIL HOLDING 12/ D.ARKI ASGAARD GROUP 8/ D.ASGÅ ATLANTIC AIRWAYS 3/ D.ATAI ATLANTIC PETROLEUM 9/ C.ATLA AURIGA INDUSTRIES B 6/ C.AURI BANG & OLUFSEN B 9/ C.BANG BANKNORDIK 8/ C.BNOR BAVARIAN NORDIC 12/ C.BAVA BERLIN III 7/ D.BERI BERLIN IV 5/ D.BERL BIOPORTO 8/ D.BIOP BLUE VISION 7/ D.BLUE BOCONCEPT HOLDING 10/ D.BOCO F.E. BORDING B 1/ D.BORD BRØNDBY I.F. B 8/ D.BRØN CARLSBERG B 3/ A.CARL CBRAIN 1/ D.CBRA CHEMOMETEC 4/ D.CHEM CHR. HANSEN HOLDING 8/ A.CHRH COLOPLAST B 3/ A.COLO COLUMBUS 1/ D.COLU COMENDO 7/ D.COME DANSKE BANK 8/ A.DANB DANTAX 10/ D.DANG DANTHERM 10/ D.DANM DELTAQ 12/ D.DELT DFDS 7/ C.DFDS DIBA BANK 5/ D.DIBA DJURSLANDS BANK 5/ D.DJUR DKTI 7/ D.DKTI DLH B 6/ D.DLHB DSV 7/ A.DSVB EGETÆPPER B 3/ D.EGET ERRIA 6/ D.ERRI EUROINVESTOR.COM 11/ D.EURO EXIQON 8/ D.EXIQ EXPEDIT B 5/ D.EXPE FIRSTFARMS 7/ D.FIFA FLSMIDTH & CO. 3/ A.FLSB FLÜGGER B 3/ C.FLUG FORMUEPLEJE EPIKUR 1/ C.FPEP FORMUEPLEJE LIMITTELLUS 4/ C.FPLI FORMUEPLEJE MERKUR 12/ D.FPME FORMUEPLEJE OPTIMUM 3/ D.FPOP FORMUEPLEJE PARETO 5/ C.FPPA FORMUEPLEJE PENTA 1/ C.FPPE FORMUEPLEJE SAFE 4/ C.FPSA GABRIEL HOLDING 5/ D.GABR GENMAB 11/ C.GENB GERMAN HIGH STREET PROP. 6/ D.GHSP GLUNZ & JENSEN 7/ D.GLUN GN STORE NORD 7/ A.GNST GREENTECH ENERGY SYSTEMS 5/ D.GREE G4S 4/ B.GRSE GRØNLANDSBANKEN 6/ C.GRØN GYLDENDAL B 5/ D.GYLD HARBOES BRYGGERI B 8/ D.HARB BRDR. HARTMANN B 7/ D.HART H+H INTERNATIONAL 7/ D.HENB HVIDBJERG BANK 5/ D.HVID HØJGAARD HOLDING B 4/ D.HØJG IC COMPANYS 8/ C.ICCO INTERMAIL 1/ D.INTE JENSEN & MØLLER INVEST 4/ D.JENS JEUDAN 3/ C.JEUD BRDR. A & O JOHANSEN PR. 11/ D.JOHA JYSKE BANK 3/ B.JYBA

14 BRD. KLEE 9/ D.KLEE KLIMAINVEST 11/ D.KLIM KREDITBANKEN 12/ D.KRED KØBENHAVNS LUFTHAVNE 7/ B.KØLU LAND & LEISURE B 1/ D.LALE H. LUNDBECK 7/ A.LUND LUXOR B 5/ D.LUXO LOLLANDS BANK 8/ D.LOLL LÅN & SPAR BANK 10/ C.LÅNS MIGATRONIC B 12/ D.MIGA MOLSLINIEN 1/ C.MOLS MONBERG & THORSEN 4/ C.MONB MØNS BANK 9/ D.MØNS NETOP SOLUTIONS 8/ D.NETO NEUROSEARCH 8/ C.NEUR NEWCAP HOLDING 8/ D.NEWC NKT HOLDING 1/ A.NKTH NORDEA BANK 8/ A.NORE D/S NORDEN 4/ A.NORD NORDIC SHIPHOLDING 12/ D.NOSH NORDICOM 7/ D.NORI NORDJYSKE BANK 10/ C.NOJY NORDFYNS BANK 5/ D.NORF NORTH MEDIA 12/ D.NORT NOVO NORDISK B 6/ A.NOVO NOVOZYMES 3/ A.NOVZ NTR HOLDING B 12/ D.NTRH NUNA MINERALS 9/ D.NUNA NØRRESUNDBY BANK 7/ C.NØRR PANDORA 12/ B.PAND PARKEN SPORT & ENT. 6/ D.PARK PRIME OFFICE 4/ D.PROF RELLA HOLDING 7/ C.RELL RECAP 8/ D.RCAP RIAS B 11/ D.RIAS RINGKJØBING LANDBOBANK 8/ C.RINL ROBLON B 5/ D.ROBL ROCKWOOL INTERNATIONAL 11/ B.ROCK ROVSING 5/ D.ROVS ROYAL UNIBREW 3/ D.ROYA RTX 9/ D.RTXT SALLING BANK 1/ D.SALL SANISTÅL B 10/ D.SANI SAS 7/ C.SASA SCANDINAVIAN BRAKE SYS. 5/ D.SCAN SCHOUW & CO. 6/ C.SCHO SILKEBORG IF INVEST 4/ D.SIFB SIMCORP 7/ C.SIMC SJÆLSØ GRUPPEN 11/ C.SJÆL SKJERN BANK 6/ D.SKJE SKAKO INDUSTRIES 8/ D.SKAK SMALLCAP DANMARK 6/ D.SMAL SMARTGUY GROUP 6/ D.SMAR SOLAR 5/ C.SOLA SP GROUP 5/ D.SPGR SPAREKASSEN FAABORG 11/ C.FÅBO SPAREKASSEN HIMMERLAND 8/ C.HIMM SPAR NORD 7/ C.SPNO SPEAS 5/ D.SPEA SVENDBORG SPAREKASSE 7/ D.SVSP SYDBANK 3/ A.SYDS TDC 4/ A.TELE TIVOLI 1/ C.TIVO TK DEVELOPMENT 6/ C.TKDE TOPDANMARK 1/ A.TOPD TOPOTARGET 6/ D.TOPO TOPSIL B 1/ D.TOPS TORM 4/ D.TORM TOTALBANKEN 12/ D.TOTA TRIFORK 5/ D.TRIF TRYG 3/ A.TRYG TØNDER BANK 7/ D.TØND U.I.E. 6/ C.UNIE UNITED PLANTATIONS BERH. 4/ C.UPBE VELOXIS PHARMACEUTICALS 6/ D.VELO VESTAS WIND SYSTEMS 4/ A.VESS VESTFYNS BANK 11/ D.VESF VESTJYSK BANK 4/ C.VEST VIBORG HÅNDBOLD KLUB 1/ D.VIBO VICTOR INTERNATIONAL 4/ D.VIIN VICTORIA PROPERTIES 6/ D.VIPR VORDINGBORG BANK 6/ D.VORD WILLIAM DEMANT HOLDING 7/ A.WILD ZEALAND PHARMA 8/ C.ZEAL ÖSSUR 4/ C.OSSR DET ØSTASIATISKE KOMPAGNI 1/ C.ØKOM ØSTJYDSK BANK 3/ D.ØSTJ ÅRHUS ELITE 8/ D.ÅREL AAB 10/ D.ÅBKL PER AARSLEFF B 1/ C.ÅRSL

15 DAA ASGAARD GROUP STK 10 DAGSKURS 83,00 DATO D.ASGÅ DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2011/12 30,8 2012/13e 24,3 2013/14e 24,3 P/CE 2011/12 20,4 2012/13e 21,9 2013/14e 21,9 PEG 2011/12 N/M 2012/13e 0,9 2013/14e 0,9 EV/EBITDA 2011/12 48,9 2012/13e 20,4 2013/14e 20,4 YIELD ROE 2,7 K/I 0,66 BETA (3år) 0, GRUPPE: EJENDOMSSELSKABER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 5,68 % 12 MDR 13,02 % GRUPPENS STYRKE 11 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 8,17 % 12 MDR 6,99 % GRUPPENS P/E 16,72 GRUPPENS K/I 1,28 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 8,87 % 12 MDR 25,32 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) 2007/ / / / / /13e 2013/14e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER ,98 4,26 2,82 0,29 2,14 47,47 46,52 51,83 48,82 47,86 16,87 5,39 3,63 0,38 2,70 3,41 3,41 19,31 10,19 4,53 0,81 4,07 4,77 3,79 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: DKK Aktier December 1999: kr. aktier ved rettet emission mod Generalforsamling: Stensdal Holding A/S Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Asgaard Groups dominerende hovedaktivitet er udvikling af projekter indenfor og med relation til fast ejendom. ASGAARD GROUP beskæftiger sig således, direkte og igennem datterselskaber, med udvikling af projekter indenfor fast ejendom, både erhverv og bolig såvel i form af nybyggeri som renovering og ombygning. Igennem datterselskabet Nordic Development Group A/S udvikles tillige projekter indenfor vedvarende energi. Selskabet søger løbende erhvervsejendomme til udvikling i Storkøbenhavn og ejer primo 2013 ca m2, fordelt på 6 ejendomme. Fokus er på erhvervsejendomme, med et udviklingspotentiale i form af renoveringsbehov, tomgang m.v. AS GAARD GROUP A/S søger løbende byggeretter til boliger i Storkøbenhavn og på Sjælland samt byggeretter til detailhandelsprojekter overalt i Danmark. Den overvejende del af omsætningen blev i 2011/12 genereret i segmentet Investeringsejendomme, der udlejer lejemål i investeringsejendomme. Segmentet erhvervsejendomme beskæftiger sig med udvikling af detail, hotel, kontor og logistikejendomme til salg, men i takt med krisen er omsætningen i dette segment reduceret. Det samme er tilfældet for det sidste segment Boligejendomme, der udvikler boligejendomme til salg. Søren Stensdal, Stig Wadmann Michael Vinther, Allan Karlsen, Søren Stensdal Stensdal Holding 78,33%, Egne aktier 5,28% Asgaard Group melder om tegn på forbedring, fra det meget lave niveau, der har været gældende i de seneste år. Selskabet er negativt påvirket af det relativt træge ejendomsmarked, men selskabet forventer forøgelse af aktivi tetsniveauet de kommende år og har udmeldt at koncernen forventer at opnå et koncernresultat for 2012/13 på DKK 515 mio. før skat. I 2011/12 har selskabet oplevet konsekvensen af den ugunstige markedssituation, men allige vel steg omsætningen med 28% i forhold til året før. Salget af projektejendomme er gået i stå og udgjorde blot 1,8 mio. kr. i 2011/12. Som konsekvens af det faldende projektsalg er vareforbruget nedbragt og bruttoresultatet blev 14,7 mio. kr., mod 8,4 mio. kr. i 2010/11. De faste omkostninger var på niveau med forrige år og resultatet af primær drift inden værdireguleringer beløb sig således til 4,6 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. året før. Værdiregulering af investeringsejendomme påvirkede resultatet negativt med 60 t. kr., mens ind tægter af kapitalandele i associerede virksomheder bidrog positivt med 520 t. kr. I 2011/12 udgjorde finansnetto 5,9 mio. kr. mod 4,3 mio. kr. i 2010/11 og således beløb resultatet før skat sig til 0,9 mio. kr. i 2011/12, mod 4,3 mio. kr. i 2010/11. Efter en skattebetaling på 1,2 mio. kr. blev årets resultat 2,0 mio. kr. Minoritetsinteresserne blev tildelt et resultat på 5,6 mio. kr. mens moderselskabets aktionærer blev tildelt et positivt resultat på 3,6 mio. kr. i 2011/12. Der er ikke foretaget køb eller salg af ejendomme i 2011/12. FONDSKODE RIC ASGGRO.CO

16 DAA BIOPORTO STK 1 DAGSKURS 1,25 DATO D.BIOP DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 4 SIKKERHED 4 P/E 2012 Neg 2013e Neg 2014e Neg P/CE 2012 Neg 2013e Neg 2014e Neg PEG 2012 N/M 2013e N/M 2014e N/M EV/EBITDA 2012 Neg 2013e 0,0 2014e Neg YIELD ROE 0,0 K/I BETA (3år) 0, GRUPPE: MEDICIN OG BIOTEKNOLOGI AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 45,18 % 12 MDR 80,83 % GRUPPENS STYRKE 4 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 50,95 % 12 MDR 81,64 % GRUPPENS P/E 20,63 GRUPPENS K/I 7,54 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 47,03 % 12 MDR 83,54 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2014e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,58 80,92 0,37 0, ,22 76,22 0,39 0, ,78 15,78 0,34 0, ,41 18,54 0,34 0, ,37 6,33 0,35 0,35 ENS SAMMENSÆTNING DKK B Aktier Peter Mørch Eriksen, Frank Harder BioPorto er efter erhvervelse af aktiviteterne i BioPorto Diagnostics A/S (tidl. AntibodyShop) en bioteknologisk virksomhed. BioPorto Diagnostics A/S' aktivitet er påbegyndt under Statens Serum Institut, men blev i 2003 flyttet til Gentofte. BioPorto udvikler og markedsfører antistoffer og antistofbaserede produkter, herunder test til diagnose af sygdomme, både til gavn for den enkelte patient og for effektiviteten i sundhedssektoren.the NGAL Test(tm), er navnet på BioPortos nye test til diagnostik af akut nyreskade. Nyreskadetesten blev i begyndelsen af 2011 CE mærket og kunne dermed lanceres til diagnostisk brug i Europa, hvorved en afgørende milepæl er nået på vejen mod det rutinediagnostiske marked. Med udgangspunkt i selskabets portefølje af antistoffer er det BioPortos strategi at udvikle nye metoder, som kan patentbeskyttes og bruges i stort omfang ved diagnose af en række sygdomme. Antallet af medarbejdere var i (2011:25) Thomas Magnussen, Torben A. Nielsen, Roar Bjørk Seeger, Laura von Kobyletzki, Claus Crone Fuglsang Egne aktier 0,03%, MediaInvest Danmark FONDSKODE RIC BIOPOR.CO September: 2011Nom kr. aktier som følge af rettet emission til tegningskurs 5.00 kr.nettoprovenu udgør 12,75 mio. kr. 0,17 0,17 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Bioporto fik for første halvår af 2013 et resultat på 10,8 mio. kr. mod 8,3 mio. kr. samme periode sidste år. Efter 1. kvartal 2013 er NGAL Test registreret i samtlige BRIKlande, og BioPorto's omsætning udgjorde 3 mio. kr., mod 5,1 mio. kr. efter samme periode sidste år. Nettoresultat blev dog kun marginalt værre på 5,6 mio. kr. BioPorto forventer i 2013 en omsætning i niveau med 2012, mens der ventes et negativt resultat. I 2012 blev en kon tant rettet emission gennemført med et provenu på DKK 9,6 mio. BioPorto er under etablering af samarbejder med store diagnostiske selskaber vedrørende registrering, distribution og/ eller markedsføring af The NGAL Test(tm). Koncernens nettoomsætning udgjorde i 2012 DKK 17,9 mio. mod DKK 18,3 mio. i 2011 og omsætningen blev dermed som forventet af ledelsen. Produktionsomkostningerne faldt samtidig med 1,3 mio. kr. til 6,8 mio. kr. i Dermed var bruttomargin 62% i Primært som følge af øgede forsknings og udviklingsomkostninger faldt resultat før finansielle poster fra 12,9 mio. kr. til 13,9 mio. kr. i Finansnetto bidrog negativt med 2,1 mio. kr. mod 2,0 mio. kr. i 2011 og dermed blev årets resultat før skat 16 mio. kr. mod 15 mio. kr. i Årets resultat blev 14,7 mio. kr. efter en indtægtsføring gennem skat på 1,3 mio. kr. Ved udgangen af februar 2013 var den likvide beholdning i form af bankindeståender på i alt DKK 5,2 mio. BioPorto opnåede kortfristet finansiering i form af et lån på 8 mio. kr. som løber til 16. september Derefter skal den fortsatte drift finansieres med fortegningsemission der ventes gennemført i tredje kvartal 2013

17 DAA BANKNORDIK STK 20 DAGSKURS 11 DATO C.BNOR DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,7 2013e 9,2 2014e 10,7 P/CE ,0 2013e 3,0 2014e 3,3 PEG ,0 2013e 0,6 2014e 0,6 COST RATIO ,2 2013e 74,1 2014e 75,7 YIELD 0,91 ROE 5,8 K/I 0,54 BETA (3år) 0, GRUPPE: BANKER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 7,32 % 12 MDR 73,01 % GRUPPENS STYRKE 12 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 4,98 % 12 MDR 82,64 % GRUPPENS P/E 31,92 GRUPPENS K/I 1,99 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3,69 % 12 MDR 48,55 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2014e NETTO RENTE OG GEBYRINDT RESULTAT FØR OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER (incl kap.interes.) DEBITORTAB NETTO EKSTRAORDÆRE POSTER ,00 5,00 11,75 6,96 15,27 1,58 5,14 15,45 15,77 14,33 11,46 11,66 17,08 11,07 27,95 3,17 10,31 11,90 10,30 40,91 37,66 81,12 16,42 37,10 37,20 33,80 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: DKK Aktier Juni 2007:Nom kr. aktier til 189 kr. pr. aktie i forgeneralforsamling: bindelsemed børsnoteringen d Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Janus E. Petersen, John Rajani BankNordik (tidl. Føroya Banki) er Færøernes førende bank med markedsandele i 2010 på 44% indenfor udlån og 39 % indenfor indlån på det færøske bankmarked. Banken servicerer kommercielle, institutionelle og private kunder og de tilbudte ydelser modsvarer hvad der tilbydes af andre nordiske banker. Banken havde i 2010 et netværk af 20 filialer på øerne der sikrer en tæt kontakt til både privat og erhvervskunder. Ultimo 2012 servicerede BankNordik privat og erhvervskunder. Udover de traditionelle bank ydelser udøver Føroya Banki også "nonlife" forsikrings og ejendomsmægler virksomhed gennem de fuldt ejede datterselskaber Trygd og Skyn. Herudover købte BankNordic i 2011 Amagerbanken. BankNordics balance ultimo 2012 androg ca. 17,6 mia. kr. fordelt på følgende hovedposter: AKTIVER Kasse & tilgodeh. (1) Bankgæld (7%) Udlån (64%) Indlån (72%) Andre aktiver (7%) Andre passiver (5%) Fondsbeholdning (19%) Ansvarlig kapital (16%) Klaus Rasmussen, Jens Erik Christensen, Nils S. Sørensen, Niels Vestermark, 2 mv. rep. Figgingargrunnurin fra ,3, Lind Invest 1%, Egne aktier 1,37% FONDSKODE FO RIC BNORDIKCSE.CO Et markant fald i netto rente og gebyrindtægterne resulterede i indtægter på 203 mio. kr. mod 219 mio. kr. efter samme periode i fjor. Færre personale og administrationsomkostninger reddede dog resultatet, der endte på 13,2 mio. kr. Ledelsen forventer, at resultatet før skat for 2013 vil ligge i intervallet mio. kr. BankNordik leverer et solidt regnskab for 2012, med en rekord høj indtjening på toplinjen. Mens rente og gebyrudgifterne er holdt på et sta tionsomkostninger på 641 mio. kr. trak i den modsatte retning. Medarbejder bilt niveau, er indtjeningen i form af rente og gebyrindtægterne vokset med hhv. 9 og 38%. Det resulterer i netto rente og gebyrindtægter på 809 mio. kr. i 2012 mod 681 mio. kr. sidste år. BankNordiks forsikringsaktiviteter har også set fremgang i 2012, hvor indtjeningen netto steg med knap 27 mio. kr. til 81 mio. kr. Positive kursreguleringer på 19 mio. kr. og andre driftsindtægter bidrog yderligere til det gode resultat, mens forøgede personale og administra staben er i årets løb blevet forøget fra 519 til 550 fuldtidsansatte, hvilket afspejles i udgifterne. Koncernens nedskrivninger på udlån ligger fortsat på et højt niveau, hvor de i 2012 steg til hele 148 mio. kr., svarende til en nedskrivningsprocent på 1,1%. Efter skat kunne banken konstatere et resultat på 103 mio. kr., det er mere end 3 gange så meget som i Egenkapitalen blev forrentet med 5,1% efter skat. Solvensoverdækningen i forhold til solvensbehovet udgjorde 6,2 pct.point. BankNordik overholder alle Tilsynsdiamantens grænseværdier, hvor likviditetsoverdækningen udgør 153%.

18 DAA BRØNDBY IF STK 1 DAGSKURS 2,83 DATO D.BRØN DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 5 P/E 2012 Neg 2013e Neg 2014e Neg P/CE 2012 Neg 2013e Neg 2014e Neg PEG 2012 N/M 2013e N/M 2014e N/M EV/EBITDA 2012 Neg 2013e Neg 2014e Neg YIELD ROE 10,0 K/I 5,34 BETA (3år) 0, GRUPPE: HOTEL OG UNDERHOLDNING AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR % 12 MDR 76,84 % GRUPPENS STYRKE 14 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 1,27 % 12 MDR 77,40 % GRUPPENS P/E 32,23 GRUPPENS K/I 1,52 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 3,38 % 12 MDR 80,11 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORDÆRE POSTER e e ,33 8,41 10,06 137,59 58,07 64,74 65,28 22,51 0,93 5,70 6,18 47,19 3,54 2,73 13, ,43 61,84 2,45 2,40 2,71 ENS SAMMENSÆTNING DKK B Aktier Maj 2013: stk. aktier til kurs 2 a nominelt 1 kr., Brøndbyernes IF Fodbold A/S er en virksomhed inden for sports og underholdningsbranchen. Det er selskabets mål at blive den førende danske fodboldvirksomhed med en solid økonomi. Brøndby IF beskæftiger sig inden for sport, sportsarrangementer, drift af sportsfaciliteter, sundhed og uddannelse, og vil med tiden udvide sine aktiviteter til andre underholdningsområder så vidt muligt. Det er målsætningen, at ca. 5 af spillerne i Atruppen er udviklet af klubbens talentafdeling, og således kan bidrage positivt til regnskabet i form af transferindtægter. Klubben ejer Brøndby Stadion, der har kapacitet til tilskuere til danske kampe og ved internationale kampe. Den største indtægtskilde er sponsorindtægter, der i 2012 lagde omkring 50 mio. kr. i klubkassen, svarende til 39% af de samlede indtægter. Den næststørste indtægtskilde stammer fra entré, TV og præmieindtægter, der varierer i takt med fodboldholdets præstationer. Brøndby driver desuden caféen 1964, der er indrettet under den ene tribune. Caféen omsatte i 2012 for ca 25 mio. kr. Forboldholdets præstationer har de senere år ikke levet op til ambitionerne, og det seneste Danmarksmesterskab kan således dateres tilbage til Tommy Sommer Håkansson Sten Lerche, Aldo Petersen, N.E. Nielsen, Hugo Andersen, Jan Leth Christensen, Jesper Holm Hansen, Morten Holm Lett Advokatpartnerselskab 19,55%, Benny Winther 8,04%, Jan Bech Andersen 5,54%, Brøndbyernes IF Fodbold Fond 0,92% FONDSKODE RIC CO 0,10 1,00 0,58 Årsafslutning: Generalforsamling: Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: I første halvår blev omsætningen 51,3 mio. kr. mod 69,0 mio. kr. samme periode forrige år, mens resultat før skat blev 25,8 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. i sammenligningsperioden. Ledelsen forventer nu et resultat på 30 mio. kr. i Den 10. juni blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny bestyrelsemedlemmer blev introduceret. Samme aften blev samarbejdet med Ole Bjur og Auri Skarbalius ophævet, mens Thomas Frank nu er ansat som cheftræner. Brøndby IF har ultimo april succesfuldt gennemført en emission med et bruttoprovenu på 108,4 mio. kr., hvilket sikrer Brøndby IF's likviditet i minimum 12 måneder. Den 3. maj blev Brøndby IF's aktieklasser ophævet, således at der fremadrettet kun er n aktieklasse. Brøndby IF sluttede superligasæsonen 2012/13 på en niende plads hvilket beytder superliga deltagelse næste sæson. Brøndby IF kom ud af 2012 med et resultat på 266,6 lende, men er præget af følgende væsentlige forhold: Dårlige sportslige re sultater gennem 2012, samt hensættelser i forbindelse med Feriepengesagen og Kasi ApS. Samtidig forekom der en stor nedskrivning på stadion og kontrakrettigheder pr. 30. september Superligakluben omsatte i 2012 for 129,9 mio. kr. mod 151,4 mio. kr. i Af og nedskrivninger beløb sig samlet til 193 mio. kr. i 2012, mod 19,5 mio. kr. i Øvrige omkostninger udgjorde 195,6 mio. kr. og resultatet før finansielle poster beløb sig til 261,4 mio. kr. Finansielle poster bidrog negativt med 5,3 mio. kr. hvorefter årets resultat før skat fremkom på 266,6 mio. kr. mio. kr. mod 34,9 mio. kr. i Resultatet betegnes også som utilfredsstil

19 DAA CHR. HANSEN HOLDING STK 10 DAGSKURS 187,80 DATO A.CHRH EUR MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E 2011/12 26,9 2012/13e 23,7 2013/14e 22,9 P/CE 2011/12 19,4 2012/13e 17,7 2013/14e 16,7 PEG 2011/12 2,5 2012/13e 2,2 2013/14e 5,9 EV/EBITDA 2011/12 16,1 2012/13e 15,1 2013/14e 14,3 YIELD 1,60 ROE 20,5 K/I 4,69 BETA (3år) 0, GRUPPE: MATERIALER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 11,67 % 12 MDR 9,85 % GRUPPENS STYRKE 13 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 13,40 % 12 MDR 4,25 % GRUPPENS P/E 35,69 GRUPPENS K/I 6,07 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 14,65 % 12 MDR 5,68 % REGNSKABSTAL (1000 EUR) 2007/ / / / / /13e 2013/14e NETTOOMSÆTNING AFSKRIVNINGER RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT FINANSIELLE POSTER EKSTRAORD. POSTER ,00 35,00 29,00 6,29 16,08 6,22 18,99 19,96 9,19 7,12 41,18 47,36 48,78 0,06 0,17 0,18 0,81 0,94 1,06 1,10 0,50 0,24 0,55 1,11 1,30 1,42 1,51 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: DKK Aktier Juni 2010: nye aktier a nom. 10 kr. tegnet til kurs Generalforsamling: kr. per aktie ifm. notering på NasdaqOMX Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Cees de Jong, Klaus Pedersen, Knud Vindfeldt, Chr. Hansen er global leverandør af biosciencebaserede ingredienser til fødevare, helse og dyrefoderindustrien. Efter en årrække hvor selskabet var Private Equity ejet, blev Chr. Hansen i juni 2010 igen noteret på NasdaqOMX Copenhagen. Selskabet fremstiller kulturer og mejerienzymer, probiotika og naturlige farver og forretningen er opdelt i divisionerne Cultures & Enzymes, Health & Nutrition og Natural Colors. Cultures & Enzymes division producerer og sælger kulturer, enzymer og probiotiske produkter, som hjælper med at definere smagen, smagsvarianten, farven, konsistensen, sikkerheden, konserveringen, næringsværdien og de sundhedsmæssige fordele af en lang række forbrugsprodukter i fødevarebranchen. Health & Nutrition division fremstiller og sælger produkter til kosttilskuds, håndkøbsmedicins, modermælkserstatnings og dyrefoderbranchen. Colors & Blends division leverer løsninger inden for naturlige farver til fødevare og drikkevarebranchen samt funktionelle blandinger, der forbedrer kvaliteten og smagen af forarbejdede kødprodukter. Chr. Hansen beskæftigede i gennemsnit medarbejdere i 2011/12 (2010/11: 2411) Ole Andersen, Frederic Stevenin, Henrik Poulsen, Mark A. Wilson, Didier Debrosse, Søren Carlsen, Svend Laulund, Mads Bennedsen, Per Poulsen Novo Nordisk 25,66%, Capital Group Companies 7,95%, Egne aktier 4,7, Capital Research and Management Company FONDSKODE RIC CHR.CO Chr. Hansen skuffede igen i Q3 en smule ift. forventningerne, og ledelsen nedjusterer udmeldingerne for hele 2012/13. Således ventes nu en organisk omsætningsvækst inkl. effekten af karminprisen på 67% mod tidligere 7 8%, og EBIT ventes på ca. 27% mod tidligere over sidste års niveau på 27,2%. Q4 vil være negativt påvirket af bortfald af en sydamerikansk kunde i Natural Colors Division. Omsætningen steg i årets første 3 kvartaler med 6% til EUR 545m, og EBIT udviste et fald på 1% til EUR 133m efter nedskrivninger på EUR 8m ifm kliniske studier inden for mavetarm systemet, som blev opgivet i Q2. EBITmargin faldt derved fra 26,2% til 24,4%, og ville uden nedskrivningen have vist 25,9%. Periodens nettoresultat er faldet fra EUR 92,0m til EUR 88,3mMed ansættelse af den internationalt erfarne CEO, Ceers de Jong, vurderes ledelsens kompetence intakt, men også koncerndirektør for Global Sales, Carsten Hellmann har opsagt sin stilling. Pengestrømme fra driften er forbedret fra 9,8% til EUR 98,6m, men investeringer er øget næsten tilsvarende. I hele 2011/12 steg omsætningen som rapporteret 1 til EUR 699m. Resultatet af koncernens primære drift, EBIT, udviste en forbedring fra EUR 159,2m til EUR 185,0m, og nettoresultatet blev forbedret fra EUR 116,7m til EUR 129,3m kom ud på den pæne side af forventningerne. Kapitalapparatet håndteres løbende i aktionærernes interesse. Særligt trækker også aktionærstrukturen efter Novo A/S' overtagelse af kapitalfondenes godt 25% ejerskab op i bedømmelsen. Pengestrøm fra driften blev forbedret fra EUR 150,4m til EUR 176,4m. 3

20 DAA DANSKE BANK STK 10 DAGSKURS 113,90 DATO A.DANB DKK MARKETCAP (mio. DKK) KURSPOTENTIALE 3 SIKKERHED 3 P/E ,7 2013e 15,2 2014e 11,4 P/CE ,9 2013e 4,8 2014e 3,9 PEG ,1 2013e 0,3 2014e 0,3 COST RATIO ,3 2013e 72,7 2014e 67,8 YIELD 1,76 ROE 5,5 K/I 0,83 BETA (3år) 1, GRUPPE: BANKER AKTIENS AFKAST SENESTE 3 MDR 1,70 % 12 MDR 12,97 % GRUPPENS STYRKE 12 AF 22 I FORHOLD TIL GRUPPEN 3 MDR 0,52 % 12 MDR 19,26 % GRUPPENS P/E 31,92 GRUPPENS K/I 1,99 I FORHOLD TIL MARKEDET 3 MDR 1,74 % 12 MDR 3,00 % REGNSKABSTAL (1000 DKK) e 2014e NETTO RENTE OG GEBYRINDT RESULTAT FØR OMKOSTNINGER OMKOSTNINGER (incl kap.interes.) DEBITORTAB NETTO EKSTRAORDÆRE POSTER ,00 1,73 3,56 1,48 3,59 2,77 3,25 3,26 3,68 3,97 1,34 2,29 4,87 1,94 5,02 7,48 10,03 42,05 81,97 65,59 42,58 60,09 23,83 28,89 ENS SAMMENSÆTNING Årsafslutning: DKK Aktier April 2011: stk nye aktier a nom. 10 kr. til teg Generalforsamling: ningskurs 86 kr. pr. aktie.bruttoprovenu 20,0 mia. kr. Regnskabsmeddelelse: Halvårsmeddelelse: Danske Bank er Danmarks største bank og har desuden datterbanker i Sverige (Danske Bank Sverige), Norge (Fokus Bank), Finland (Sampo Bank), Luxembourg (Danske Bank International), Irland (National Irish Bank)og NordIrland (Northern Bank). Danske Bank er bl.a. repræsenteret i London, Frankfurt, Warszawa og Helsinki.. Markedsandelen i Danmark er på knapt 1/3 indenfor henholdsvis bank, realkredit og livsforsikring. Realkreditudlån sker gennem Realkredit Danmark mens Danica Pension er et af de største danske livsforsikringsselskaber. Begge konsolideres i koncernen. Koncernens balance, der ultimo 2012 var mia., fordelte sig således på hovedposter: Kasse & tilgodeh. (9%) Bankgæld (13%) Udlån (54%) Indlån (incl. udstedte obl.) (72%) Andre aktiver (2%) Andre passiver (11%) Fondsbeholdning (35%) Ansvarlig kapital (4%) Antal ansatte ultimo 2012: i konsoliderede og ikke konsoliderede selskaber. Eivind Kolding, Tonny Thierry Andersen, Thomas F. Borgen, Henrik RamlauHansen, Robert Endersby, Ole Andersen, Niels B. Christiansen, Urban Bäckström, Jørn P. Jensen, Lars Förberg, Carol Sergeant,, Jim Hagemann Snabe, Trond Ø. Westlie, 5 mv. rep. AP Møller og Hustrus Fond til almene formål 22,84%, Cevian Capital 5,07%, Foreningen RealDanmark 4,91%, Egne aktier 0,7 FONDSKODE RIC DANSKE.CO Den gode nyhed i halvårsmeddelelsen var en reduktion af nedskrivningerne til et niveau langt under forventningerne ledsaget af kommentarer om generelt forbedret kreditkvalitet. Selv om Danske Bank nu ser ud til at have lagt det værste bag sig, kniber det dog fortsat med at generere toplinievækst. Nettorenteindtægterne faldt 4% ift 1H 2012 og beløb sig til mio.kr. Faldet skyldes lavere korte renter og faldende udlån. Gebyrindtægter viste en fremgang på 1, mens handelsindtægterne viste et fald på 4. Forsikring gav et resultat tæt ved nul. Omkostningerne faldt 4% til mio.kr., men 1H 2012 var negativt påvirket af en nedskrivning på 500 mio kr. vedr anvendelse af navnet Sampo Bank. Nedskrivninger på udlån beløb sig til mio.kr., en halvering ift i fjor. Alle forretningsområder viste faldende nedskrivninger. Også for "noncore aktiviteter" dvs udlån til fast ejendom i Irland var nedskrivningsniveauet væsentligt lavere, nemlig 809 mio.kr. mod mio. kr. i de første 6 mdr af Halvårets resultat blev mio.kr. før skat, dvs bedre end forventet af konsensus. I lyset af de faldende handelsindtægter og manglende mulighed for indtægtsføring af risikotillæg fra forsikring sænker ledelsen resultatforventningerne til helåret med 1 mia. kr. til et interval mellem 6,5 og 9 mia.kr. efter skat. Et salg af "noncore aktiviteterne" vil kunne løfte aktiekursen markant, også selv om det sker med et mindre tab. Som for resten af banksektoren vil fornyet økonomisk vækst betyde automatisk toplinievækst og lavere nedskrivninger.

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 9 SEPTEMBER 2013. Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 9 SEPTEMBER 2013 Markedskommentar Når dårlige nyheder for økonomien bliver til gode nyheder for aktierne Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato TDC 50,35 4,48 11,2 8,9% 4,6 9,1% 103% 0,9 1,8% 10,9% 07-03-2013 Kbnh.Lufth. 2749 205,8 13,4 7,5% 205,8 7,5% 100% 0 0,0% 7,5% 09-04-2013 GN 127 1,66 76,5 1,3% 0,49 0,4% 30% 8 6,3%

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 05 MAJ 2014. Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 05 MAJ 2014 Markedskommentar Øget nervøsitet præger de internationale markeder Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 1 JANUAR 2013. Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 1 JANUAR 2013 Markedskommentar: All Time High Men er er ikke global krise? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ og

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2013. Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2013 Markedskommentar Matas bryder isen for flere nye børsintroduktioner Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle vore

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 02 FEBRUAR 2014. Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januar-effekt DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 02 FEBRUAR 2014 Markedskommentar Danmark i enegang med positiv Januareffekt Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Januareffekt ramte

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 01 JANUAR 2014. Markedskommentar 2013 blev turnaorund-aktiernes år DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 01 JANUAR 2014 Markedskommentar 2013 blev turnaorundaktiernes år Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Risikovillig Modelportefølje

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016

Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen. 19. april 2016 Anvendelse af bestyrelseskomitéer v/ Jesper Ridder Olsen 19. april 2016 Ledelsesudvalg Hvad siger loven og anbefalingerne? Udvalg Antal medlemmer Uafhængige medlemmer Formanden for bestyrelsen kan være

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 8 AUGUST 2011. Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 8 AUGUST 2011 Markedskommentar Ny kreditkrise kan blive mere langvarig end den første Briefings på juli måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2011. Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i service-sektoren DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2011 Markedskommentar Drama i Sydeuropa og i servicesektoren Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Alle tre modelporteføljer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Rentestigning og kursfald som en tyv om natten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Konservativ Modelportefølje

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse!

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2013. Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2013 Markedskommentar Lettelse men kun en udsættelse! Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Modelporteføljerne klarede

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2012. Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2012 Markedskommentar Afventende stemning hos investorerne på begge sider af Atlanten Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2011. Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2011 Markedskommentar Kan seddelpressen holde aktierne oppe under ny usikkerhed om forgældede lande Briefings på maj måneds væsentligste meddelelser og

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 12 DECEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 12 DECEMBER 2013 Markedskommentar Stadig stigende kurser trods udsigt til aftrapning af de pengepolitiske stimuli Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient?

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 6 JUNI 2012. Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 6 JUNI 2012 Markedskommentar Er 100 mia. euro nok til at helbrede den spanske patient? Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2015. Markedskommentar Dramatisk start på 2015 reddet af 8.500 mia. kr.

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 2 FEBRUAR 2015. Markedskommentar Dramatisk start på 2015 reddet af 8.500 mia. kr. DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 2 FEBRUAR 2015 Markedskommentar Dramatisk start på 2015 reddet af 8.500 mia. kr. fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Indeksbaseret

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2011. Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2011 Markedskommentar Der skal mere end krig og jordskælv til at ryste aktierne Briefings på marts måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid

København, d. 31. januar Pressemøde. Årsregnskab Robust resultat i en turbulent tid København, d. 31. januar 2008 Pressemøde Årsregnskab 2007 - Robust resultat i en turbulent tid RESUMÉ AF 2007 2007 et begivenhedsrigt år - Høj aktivitet og international finanskrise Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 06 JUNI 2014. Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 06 JUNI 2014 Markedskommentar Europa tager scenen med Parlamentsvalg og negativ rente fra ECB Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 10 OKTOBER 2011. Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartals-rapporterne DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 10 OKTOBER 2011 Markedskommentar Spænding forud for 3. kvartalsrapporterne Briefings på september måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den konservative

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 11 NOVEMBER 2013 DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 11 NOVEMBER 2013 Markedskommentar Positive tegn i Q3sæsonen og fra USA og Kina men stadig store udfordringer Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Victoria Properties 20. juli 2009

Victoria Properties 20. juli 2009 Sejlene rebes fokus på overskud Med et relativt stabilt tysk ejendomsmarked og en uændret ejendomsportefølje fortsætter Vicotria Properties med at skære organisationen til et lavere aktivitetsniveau. Herved

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Krisekommunikation og issues management

Krisekommunikation og issues management Krisekommunikation og issues management Undersøgelse blandt 54 af Danmarks førende børsnoterede selskaber 2. november 2007 Copyright Reliance A/S Indhold 1. Undersøgelsens formål 2. Definitioner 3. Baggrund

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 4 APRIL 2015. Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 4 APRIL 2015 Markedskommentar Novo Nordisk fuldstændigt dominerende på det danske aktiemarked Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 5 MAJ 2012. Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 5 MAJ 2012 Markedskommentar Stigende politisk usikkerhed i Europa påvirker risikopræmien Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Den

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2012. Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2012 Markedskommentar Danske aktier i front efter pæn regnskabssæson Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger Novo Nordisk

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 7 JULI 2013. Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 7 JULI 2013 Markedskommentar Q2 afsluttet med større usikkerhed oven på den stærke start på året Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer!

Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Nyhedsbrev Kbh. 3. okt 2017 Markedskommentar september: Væksten i Europa accelererer! Den positive økonomiske udvikling var understøttende for aktiemarkederne, der gav pæne stigninger i september. Dollaren

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013

Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Ordinær generalforsamling, d. 17. april 2013 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2012 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed

INVESTOR BRIEFING DANSK AKTIE ANALYSE NO. 3 MARTS 2013. Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed DANSK AKTIE ANALYSE INVESTOR BRIEFING NO. 3 MARTS 2013 Markedskommentar Fortsat positivt momentum trods øget geopolitisk usikkerhed Briefings på seneste måneds væsentligste meddelelser og anbefalinger

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1

Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Nyhedsbrev for aktiespareklubben PointFigure.Dk Aktiespareklubben PointFigure.Dk April 2012, nr. 1 Kommentarer siden sidst USA s jobmarked skaber ikke så mange nye arbejdspladser, som markederne havde

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S

Kvartalsrapport 1. januar september 2008 for DK Trends Invest A/S Kvartalsrapport 1. januar 2008 30. september 2008 for DK Trends Invest A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dato: 18. november 2008 Udsteder: DK Trends Invest A/S

Læs mere