Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion"

Transkript

1 Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder forslag til baggrundsnotater og behandlingsvejledninger for anvendelse af medicin inden for specifikke behandlingsområder. Dokumenterne forelægges RADS, som træffer beslutning om indholdet af de endelige baggrundsnotater og forpligtende behandlingsvejledninger. Målgruppe Relevante afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Andre relevante interessenter Udarbejdet af Fagudvalget for Hepatitis C infektion under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra September 2016 Version: 3.2 Dok.nr: Offentliggjort: Oktober 2016 Formål Formålet med RADS behandlingsvejledninger er at sikre national konsensus om behandling med lægemidler; herunder at definere hvilke lægemidler, der anses for ligestillede. Side 1 af 13

2 Konklusion vedrørende lægemidlerne Genotype 1 uden cirrose De seks regimer ligestilles, og vurderes at have SVR 12 rater og bivirkninger/behandlingsophør af samme størrelsesorden. Desuden er der hverken aspekter vedrørende adhærens håndtering, der synes at hindre ligestilling. Genotype 1 uden cirrose Anvend som 1. valg til min. 70 % af populationen (Genotype 1) (Stærk anbefaling for) sofosbuvir (400 mg) + ledipasvir (90 mg) 1 x dagligt i 812 uger* sofosbuvir 1 x dagligt (400 mg) og simprevir 1 x dagligt (150 mg) i 12 uger sofosbuvir 1 x dagligt (400 mg) og daclatasvir 1 x dagligt (60 mg) i 12 uger ombitasvir (12,5 mg) + paritaprevir (75 mg) + ritonavir (50 mg) 2 tabletter 1 x dagligt og dasabuvir (250 mg) 2 x dagligt i 12 uger** sofosbuvir (400 mg) + velpatasvir (100 mg) 1 x dagligt i 12 uger Overvej (Svag anbefaling for) rutinemæssigt (Svag anbefaling imod) (Stærk anbefaling imod) elbasvir (50 mg) + grazoprevir (100 mg) 1 x dagligt i 12 uger*** *For kombination sofosbuvir/ledipasvir kan behandlingsvarigheden afkortes til 8 uger hos den undergruppe, der har HCVRNA 6 millioner IU/ml. For patienter, der ikke opfylder dette kriterium skal en 12 ugers behandling anvendes. **Dette regime med tillæg af ribavirin 2 x dagligt (vægtbaseret) ved genotype 1a ***Det kan overvejes at forlænge behandlingstiden til 16 uger og tillægge vægtbaseret ribavirin for patienter med genotype 1a og baseline HCV RNA niveauer >800,000 IU/ml og/ tilstedeværelse af specifikke NS5A resistensmutationer. Side 2 af 13

3 Genotype 1 med cirrose De seks regimer ligestilles, og vurderes at have SVR 12 rater og bivirkninger/behandlingsophør af samme størrelsesorden. Desuden er der hverken aspekter vedrørende adhærens håndtering, der synes at hindre ligestilling. Genotype 1 med cirrose Anvend som 1. valg til min. 70 % af populationen (Genotype 1) (Stærk anbefaling for) sofosbuvir 1 x dagligt (400 mg) + simeprevir 1 x dagligt (150 mg) og ribavirin (vægtbaseret) 2 x dagligt sofosbuvir 1 x dagligt (400 mg) + daclatasvir 1 x dagligt (60 mg) og ribavirin (vægtbaseret) 2 x dagligt sofosbuvir (400 mg) + ledipasvir (90 mg) 1 x dagligt og ribavirin (vægtbaseret) 2 x dagligt ombitasvir (12,5 mg) + paritaprevir (75 mg) + ritonavir (50 mg) 2 tabletter 1 x dagligt + dasabuvir (250 mg) 2 x dagligt og ribavirin 2 x dagligt sofosbuvir (400 mg) + velpatasvir (100 mg) 1 x dagligt og ribavirin (vægtbaseret) 2 x dagligt elbasvir (50 mg) + grazoprevir (100 mg) 1 x dagligt* Overvej (Svag anbefaling for) rutinemæssigt (Svag anbefaling imod) (Stærk anbefaling imod) Alle regimer i 12 uger ** *Det kan overvejes at forlænge behandlingstiden til 16 uger og tillægge vægtbaseret ribavirin for patienter med genotype 1a og baseline HCV RNA niveauer >800,000 IU/ml og/ tilstedeværelse af specifikke NS5A resistensmutationer. ** Det kan overvejes at forlænge behandlingsvarigheden op til 24 uger for de undergrupper, der har flere prædiktive prognostiske faktorer f.eks. tidligere behandlingssvigt, høje virale koncentrationer ved baseline, alder >40 år, høj BMI, lav ALAT, lavt trombocyttal. Side 3 af 13

4 Genotype 2: De to regimer ligestilles, og vurderes at have SVR 12 rater og bivirkninger/behandlingsophør af samme størrelsesorden. Desuden er der hverken aspekter vedrørende adhærens håndtering, der synes at hindre ligestilling. Genotype 2 Anvend som 1. valg til min. 90 % af populationen (Stærk anbefaling for) sofosbuvir 1 x dagligt (400 mg) og ribavirin (vægtbaseret) 2 x dagligt i 12 uger* sofosbuvir (400 mg) + velpatasvir (100 mg) 1 x dagligt i 12 uger Overvej (Svag anbefaling for) rutinemæssigt (Svag anbefaling imod) (Stærk anbefaling imod) * Det kan overvejes at forlænge behandlingsvarigheden til uger for patienter med cirrose, specielt de som er behandlingserfarne. Side 4 af 13

5 Genotype 3 De to anbefalede regimer vurderes at have den mest fordelagtige kombination af høje SVR 12 rater og behandlingsvarighed af de tre mulige. Når sofosbuvir og ribavirin ikke anbefales som 1. valg, skyldes det primært den lange behandlingsvarighed. Genotype 3 Anvend som 1. valg til min. 80 % af populationen (Stærk anbefaling for) sofosbuvir 1 x dagligt (400 mg) og daclatasvir 1 x dagligt (60 mg)* sofosbuvir (400 mg) + velpatasvir (100 mg) 1 x dagligt* Overvej (Svag anbefaling for) rutinemæssigt (Svag anbefaling imod) (Stærk anbefaling imod) Behandling i 12 uger** sofosbuvir (400 mg) 1 x dagligt og ribavirin (vægtbaseret) 2 x daglig Behandling i 24 uger *Til dette regime kan tillægges ribavirin (vægtbaseret) 2 x dagligt ved patienter med cirrose. **Det kan overvejes at forlænge behandlingsvarigheden op til 24 uger for de undergrupper, der har flere prædiktive prognostiske faktorer for dårligt behandlingsrespons f.eks. cirrose, tidligere behandlingssvigt, høje virale koncentrationer ved baseline, alder >40 år, høj BMI, lav ALAT, lavt trombocyttal. Side 5 af 13

6 Genotype 4 De seks regimer ligestilles, og vurderes at have SVR 12 rater og bivirkninger/behandlingsophør af samme størrelsesorden. Desuden er der hverken aspekter vedrørende adhærens håndtering, der synes at hindre ligestilling. Genotype 4 Anvend som 1. valg til min. 70 % af populationen (Stærk anbefaling for) sofosbuvir 1 x dagligt (400 mg) og simeprevir 1 x dagligt (150 mg)* sofosbuvir 1 x dagligt (400 mg) og daclatasvir 1 x dagligt (60 mg)* sofosbuvir (400 mg) + ledipasvir (90 mg) 1 x dagligt* ombitasvir (12,5 mg) + paritaprevir (75 mg) + ritonavir (50 mg) 2 tabletter 1 x dagligt og ribavirin (vægtbaseret) 2 x dagligt sofosbuvir (400 mg) + velpatasvir (100 mg) 1 x dagligt elbasvir (50 mg) + grazoprevir (100 mg) 1 x dagligt** Overvej (Svag anbefaling for) rutinemæssigt (Svag anbefaling imod) (Stærk anbefaling imod) Alle regimer i 12 uger *** *Til disse tre regimer kan tillægges ribavirin (vægtbaseret) 2 x dagligt ved patienter med cirrose **Det kan overvejes at forlænge behandlingstiden til 16 uger og tillægge vægtbaseret ribavirin for patienter med genotype 1a og baseline HCV RNA niveauer >800,000 IU/ml og/ tilstedeværelse af specifikke NS5A resistensmutationer. ***Det kan overvejes at forlænge behandlingsvarigheden op til 24 uger for de undergrupper, der har flere prædiktive prognostiske faktorer f.eks. cirrose, tidligere behandlingssvigt, høje virale koncentrationer ved baseline, alder >40 år, høj BMI, lav ALAT, lavt trombocyttal. Side 6 af 13

7 Kriterier for igangsætning af behandling Frem til sidste kvartal af 2015 var der en stor gruppe af patienter, som krævede umiddelbar behandling på grund af avanceret sygdomsstatus. Derfor valgte RADS ved introduktionen af de nye DAAs, at fokusere på denne gruppe af patienter. På baggrund af de gode resultater med behandling af denne første patientgruppe og på baggrund af evidens fra kliniske studier på meget høj effekt ved betydende fibrose anbefales det fremadrettet at overveje start af behandling såfremt patienten har: Positiv HCVRNA og Leverbiopsi gentagen leverstivhedsmåling (LSM) indikerende betydende fibrose (METAVIR F2 fibroscan>=10 kpa) ( Komplikationer og komorbiditet associeret til hepatitis C der indicerer start af behandling (f ex lymfom, porfyri, kryoglobulinæmi) Patienter med gentagen fibroscan 10 kpa (målt fastende og gentaget efter 13 måneder) har øget leverrelateret morbiditet og mortalitet og bør tilbydes behandling (1,2,27,28). Patienter med klinisk/biokemisk oplagt cirrose kan dog behandles umiddelbart. Flertallet af patienter med let forhøjede fibroskanningsværdier (710 kpa) normaliseres over tid (2). Hvis målingen vedvarende ligger i dette interval foreslås leverbiopsi, for at afgøre om der foreligger betydende fibrose (F2). Alternativt kan patienten følges med gentagne LSM. Patienter med aktivt stofmisbrug vil ofte have betydelige problemer med adhærens, og intravenøse stofmisbrugere kan have en øget risiko for reinfektion. Det anbefales derfor, at misbrugsproblemerne håndteres først, og at man venter med hepatitis C behandling, til patienten er stabiliseret. For denne patientgruppe kan simple regimer med dosering x 1 dagligt være nødvendige. Kontraindikationer mod behandling sofosbuvir: Der foreligger ikke data vedrørende sikkerhed samt den passende dosis af sofosbuvir hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (estimeret glomerulær filtrationshastighed [egfr] <30 ml/min/1,73 m 2 nyresygdom i slutstadiet (ESRD), der kræver dialysebehandling. Kontraindiceret sammen med amiodaron. ombitasvir + paritaprevir + ritonavir + dasabuvir: Behandlingen er kontraindiceret ved dekompenseret cirrose (Child gruppe B og C). elbasvir + grazoprevir: Behandlingen er kontraindiceret ved dekompenseret cirrose (Child gruppe B og C). sofosbuvir + velpatasvir: se info om sofosbuvir. ribavirin: Ved nyreinsufficiens med kreatininclearance under 50 ml/min er ribavirin i princippet kontraindiceret. Behandling med lav dosis ribavirin, under tæt kontrol af hæmoglobin, og evt. måling af plasma ribavirin kan dog overvejes i enkelte tilfælde på afdelinger med særlig erfaring. ribavirin har medført fosterskade i dyreforsøg. Derfor er graviditet og utilstrækkelig antikonception før behandling med stoffet kontraindiceret, ligesom sikker antikonception skal anvendes indtil 6 måneder efter ophør af behandling for kvinder, og indtil 7 måneder for mænd ( Side 7 af 13

8 Overvejelser ved behandling Interaktioner Ritonavir komponenten i den faste kombination af ombitasvir + paritaprevir interagerer med lægemidler der omsættes over CYP450 3A4 enzymsystemet, og behandlingen vil være kontraindiceret sammen med visse lægemidler. Antikonception med lægemidlet ethinylestradiol, som findes i de fleste kombinerede ppiller pringe, kan ikke anvendes sammen med ombitasvir + paritaprevir + ritonavir og dasabuvir. For øvrige interaktioner henvises til Komplians Kombinationen ombitasvir + paritaprevir + ritonavir og dasabuvir kræver medicinindtagelse to gange dagligt. Det kan være problematisk ved behandling af visse patienter. Nyreinsufficiens Der foreligger generelt sparsomme data vedrørende behandling af patienter med svær nyreinsufficiens inklusiv dialysepatienter. Ud fra eksisterende data kan kun ombitasvir + paritaprevir + ritonavir og dasabuvir samt grazoprevir + elbasvir anvendes til behandling af denne patientgruppe. Dosisjustering af grazoprevir + elbasvir er ikke nødvendig hos patienter med let, moderat svært nedsat nyrefunktion (inklusive patienter, der får hæmodialyse peritonealdialyse). Koncentrationerne af ledipasvir, sofosbuvir og simeprevir er øget, når simeprevir administreres samtidigt med kombinationen sofosbuvir + ledipasvir. Samtidig administration bør ikke anvendes. Monitorering af effekten Ved behandlingsstart og under behandlingen kontrolleres hæmatologi, nyrefunktion, ALAT (evt. ASAT), bilirubin, basisk fosfatase, faktor II, VII og X/INR, albumin, og HCVRNA niveau. Ingen af produkterne skal dosisjusteres i løbet af behandlingen. Effekten måles 12 uger efter endt behandling. Kriterier for skift af behandling Der findes for nærværende ingen erfaring med skift af behandling, og eftersom behandlingen har karakter af en behandlingskur, vil skift af behandling normalt ikke være relevant. Ved svigt af behandling er det af betydning, at virus ikke er muteret med deraf konsekvens for secondline behandling. Side 8 af 13

9 Kriterier for seponering af behandling Eftersom behandlingen har karakter af kurbehandling, vil seponering af behandling ikke være aktuel med mindre der er uacceptable bivirkninger (meget lidt sandsynligt), behandlingen ikke kan følges, og man derfor stopper behandlingen. Grundlag for udarbejdelse af lægemiddelrekommandation RADS har til nedenstående populationer ligestillet følgende regimer: Genotype 1 uden cirrose og HCVRNA 6 millioner IU/ml. Lægemiddel Sammenligningsdosis Sammenligningsperiode sofosbuvir og daclatasvir 1 tablet af 400 mg x 1 dagligt og 1 tablet af 60 mg x 1 dagligt sofosbuvir og simeprevir 1 tablet af 400 mg x 1 dagligt og 1 tablet af 150 mg x 1 dagligt sofosbuvir + ledipasvir 1 tablet (400 mg + 90 mg) x 1 dagligt 8 uger = 1 kur ombitasvir + paritaprevir + ritonavir og dasabuvir 1 tablet (12,5 mg + 75 mg + 50 mg) x 2 dagligt og 1 tablet af 250 mg x 2 dagligt sofosbuvir + velpatasvir 1 tablet (400 mg mg) x 1 dagligt elbasvir + grazoprevir 1 tablet (50 mg mg) x 1 dagligt Side 9 af 13

10 Genotype 1 uden cirrose og HCVRNA 6 millioner IU/ml, og genotype 1 med cirrose Lægemiddel Sammenligningsdosis Sammenligningsperiode sofosbuvir og daclatasvir 1 tablet af 400 mg x 1 dagligt og 1 tablet af 60 mg x 1 dagligt sofosbuvir og simeprevir 1 tablet af 400 mg x 1 dagligt og 1 tablet af 150 mg x 1 dagligt sofosbuvir + ledipasvir 1 tablet (400 mg + 90 mg) x 1 dagligt ombitasvir + paritaprevir + ritonavir og dasabuvir 1 tablet (12,5 mg + 75 mg + 50 mg) x 2 dagligt og 1 tablet af 250 mg x 2 dagligt sofosbuvir + velpatasvir 1 tablet (400 mg mg) x 1 dagligt elbasvir + grazoprevir 1 tablet (50 mg mg) x 1 dagligt Genotype 2 Lægemiddel Sammenligningsdosis Sammenligningsperiode sofosbuvir 1 tablet af 400 mg x 1 dagligt sofosbuvir + velpatasvir 1 tablet (400 mg mg) x 1 dagligt Genotype 3 Lægemiddel Sammenligningsdosis Sammenligningsperiode sofosbuvir og daclatasvir 1 tablet af 400 mg x 1 dagligt og 1 tablet af 60 mg x 1 dagligt sofosbuvir + velpatasvir 1 tablet (400 mg mg) x 1 dagligt Side 10 af 13

11 Genotype 4 Lægemiddel Sammenligningsdosis Sammenligningsperiode sofosbuvir og daclatasvir 1 tablet af 400 mg x 1 dagligt og 1 tablet af 60 mg x 1 dagligt sofosbuvir og simeprevir 1 tablet af 400 mg x 1 dagligt og 1 tablet af 150 mg x 1 dagligt sofosbuvir + ledipasvir 1 tablet (400 mg + 90 mg) x 1 dagligt ombitasvir + paritaprevir + ritonavir 1 tablet (12,5 mg + 75 mg + 50 mg) x 2 dagligt sofosbuvir + velpatasvir 1 tablet (400 mg mg) x 1 dagligt elbasvir + grazoprevir 1 tablet (50 mg mg) x 1 dagligt ribavirin er ikke medtaget i sammenligningen. Algoritme Foreløbige danske erfaringer tyder på, at antallet af patienter, der svigter på 12 ugers behandling er meget lille. RADS har kun mulighed for at anbefale 1. behandling, da genbehandling efter svigt relaps endnu ikke kan understøttes med data. Der kan derfor på nuværende tidspunkt ikke redegøres for en genbehandlingsalgoritme for de respektive genotyper. På grund af den pågældende populations comedicinering vil der på grund af mulige lægemiddelinteraktioner være en gruppe af patienter, som ikke vil kunne behandles med de respektive hepatitis C lægemidler (reference SPC er), og dette er særligt hyppigt ved cirrose. Kombinationer som indeholder proteasehæmmerne paritaprevir simeprevir bør ikke anvendes ved svigt på tidligere proteasehæmmer behandling, og behandling med kombination, der indeholder dosering to gange dagligt bør ikke anvendes i sjældne tilfælde, hvor man af hensyn til at patienten kan gennemføre en behandling skønner, at én gang daglig terapi er en nødvendighed. RADS skønner at ovenstående kriterier samlet gælder for 30 % af genotype på landsplan. Der kan være regionale forskelle, da sammensætningen af patientpopulationen kan variere. Side 11 af 13

12 Fagudvalgets sammensætning Fagudvalgets sammensætning Evt. faglig ansvarlig arbejdsgruppe Formand Henrik Nielsen, professor, ledende overlæge, dr. med Dansk Selskab for Infektionsmedicin Mette Skalshøj Kjær, overlæge, Ph.d. Dansk Gastroenterologisk Selskab Henrik Krarup, overlæge, Ph.d. Region Nordjylland Mette Rye Clausen, overlæge, dr.med Dansk Hepatologisk Selskab Søren Martin Madsen, overlæge Region Sjælland Alex Lund Laursen, overlæge, dr.med Region Midt Peer Brehm Christensen, professor, overlæge, Ph.d. Region Syddanmark Poul Schlichting, overlæge, dr.med Region Hovedstaden Camilla Munk Mikkelsen, klinisk farmaceut Danske Selskab for Sygehusapoteksledelse Kim Dalhoff, professor, overlæge, dr.med Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Jan Gerstoft, professor, overlæge, dr.med Udpeget af formanden Side 12 af 13

13 Ændringslog Version: Dato: Ændring: september maj maj 2014 Indskrivning af nye DAA(s) sofosbuvir og simeprevir på kronisk hepatitis C. BGN er en foreløbig version januar 2015 Revurdering (2.vurdering) for terapiområdet kronisk hepatitis C, herunder opdatering til aktuelle skabelon samt indskrivning af nye lægemidler til behandling af kronisk hepatitis C daclatasvir samt sofosbuvir + ledipasvir. Af aktuelle baggrundsnotat fremgår kun behandling af kronisk hepatitis C april 2015 Opdatering til aktuelle skabelon samt indskrivning af de nye lægemidler til behandling af kronisk hepatitis C: ombitasvir + paritaprevir + ritonavir samt dasabuvir juni 2015 Afsnit 11: Opdatering af vægtningen på anbefalede lægemiddel side 18 og side 19 til min. 70 % for genotype 1 og 4. Afsnit 13: Kriterier for igangsætning af behandling: Kontraindikationer mod behandling: Ny tekst omkring comedicinering og lægemiddelinteraktioner. Afsnit 17: Algoritme side 2324: Ny tekst omkring comedicinering og lægemiddelinteraktioner. 3.0 November 2015 Den nye revurdering indeholder primært: Ændring af behandlingskriterier (METAVIR F2 fibroscan 10 KPa), skærpelse af afsnit 13 omkring kontraindikationer og lægemiddelinteraktioner. Inklusion af nye studier. Afsnit 7: relateret til genotype 1 og 4: ION3 studiet Kun 13 % havde F3 og ingen cirrose, hvorfor resultaterne kun er relevante for patienter i dette baggrundsnotat med F2 fibroscan 1012 kpa, hvor 8 ugers behandling kan overvejes. Afsnit 7: Afsnit om Coinficerede patienter (HCV patienter coinficerede med HIV1). I afsnit 10: opdateret præference fra relevante patientforeninger. Afsnit 11: ingen ændringer i anbefalinger dog er sofosbuvir (400 mg) + ledipasvir (90 mg) 1 x dagligt og ribavirin (vægtbaseret) 2 x dagligt til genotype 3 flyttet til anvend ikke. Derudover sammenfatning af anbefaling på genotyper. Afsnit 13: Behandlingskriterier ændret samt præcisering af kontraindikationer mod behandling samt relevante interaktioner. Afsnit 18: Opdatering af patientpopulationer under nye behandlingskriterier (absolutte tal). 3.1 Februar 2016 Præcisering af 8 ugers behandling til genotype 1 patienter uden cirrose 3.2 September 2016 Indskrivning af to nye lægemidler (elbasvir + grazoprevir og velpatasvir + sofosbuvir) Side 13 af 13

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C infektion Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis C Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af kronisk hepatitis B Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin

Historisk. A (J05 AF) B (J05AF) C (J05AG el. J05AE el. J05AX) efavirenz eller. eller lamivudin Behandlingsvejledning for terapiområde HIV, AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne

Historisk. Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Behandlingsvejledning vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af akromegali forårsaget af hypofysetumor Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med Myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose

Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Behandlingsvejledning for behandling af patienter med myelomatose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017.

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af patienter med myelomatose Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6

Historisk. Konklusion vedr. lægemidlerne. RADS Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for anti-her2 behandling af brystkræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016

Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin Gældende fra 28. september 2016 Version: 3.1 Dok.nr: Offentliggjort: November 2016 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk 1. og 2. linje behandling til patienter med metastaserende kolorektalcancer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Foreløbig baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Foreløbig baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion Foreløbig baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS

Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Behandlingsvejledning for behandlingsnaive patienter med HIV/AIDS Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger for infektionsmedicin, der af Sundhedsstyrelsen er klassificeret til behandling af HIV/AIDS RADS Fagudvalget

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML)

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk myeloid leukæmi (CML) Behandlingsvejledning for medicinsk behandling med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) ved kronisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C

Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C Baggrundsnotat for terapiområdet kronisk hepatitis B og hepatitis C Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med kronisk hepatitis B og C Lægemiddelkomitéer Sygehusapotekere RADS Fagudvalg

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af metastatisk kastrationsresistent prostatacancer, mcrpc Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Behandlingsvejledning for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk tromboseprofylakse til medicinske patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for farmakologisk Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet.

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande hos børn og unge Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af dermatologiske lidelser for biologisk behandling af dermatologiske lidelser Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og baggrundsnotat

Læs mere

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6

RADS Behandlingsvejledning: 2. generations immunmodulerende behandling af psoriasis og psoriasisartropati Side 1 af 6 Behandlingsvejledning for 2. generations immunmodulerende lægemidler til behandling af psoriasis (Tidligere kaldt biologisk behandling af dermatologiske lidelser) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af

Læs mere

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af RADS Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Fagudvalg for biologisk behandling

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunglobulinsubstitution

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunglobulinsubstitution : Immunglobulinsubstitution Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 9. november 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af RADS, men alene godkendt,

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for terapiområdet HIV/AIDS Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 9. november 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det

Læs mere

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter

Historisk. Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Behandlingsvejledning for tromboseprofylakse til parenkymkirurgiske patienter Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) i stadium IV Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

InfCare Hepatitis DK

InfCare Hepatitis DK HBV/HCV Kvalitetsdata Rapport 2015 Final version CUBE Center for Udvikling og Forskning i Klinisk Beslutningsstøtte, Overblik og Kvalitet 1 I InfCare Hepatitis DK rapporten indgår patient data fra følgende

Læs mere

Behandling af hepatitis B virus (HBV) og hepatitis C virus (HCV) infektion. En guideline

Behandling af hepatitis B virus (HBV) og hepatitis C virus (HCV) infektion. En guideline 1 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Behandling af hepatitis B virus (HBV) og hepatitis C virus (HCV) infektion En guideline Dansk Selskab for Infektionsmedicin Dansk Selskab for Gastroenterologi

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter

Behandlingsvejledning for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter Behandlingsvejledning for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af glecaprevir/pibrentasvir til behandling af kronisk hepatitis C

Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af glecaprevir/pibrentasvir til behandling af kronisk hepatitis C Protokol for vurdering af den kliniske merværdi af glecaprevir/pibrentasvir til behandling af kronisk hepatitis C Handelsnavn Maviret Generisk navn Glecaprevir/pibrentasvir Firma AbbVie Ltd ATC-kode J05AX

Læs mere

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa

Lars Vedel Kessing (formand) René Ernst Nielsen Erik Roj Larsen Piotr Machowski John Teilmann Larsen Jørn Lindholdt Bent Kawa Fagudvalget Lars Vedel Kessing (formand) professor, overlæge, dr.med. Dansk Psykiatrisk Selskab René Ernst Nielsen, Konst. 1. reservelæge i psykiatri, ph.d. Region Nordjylland Erik Roj Larsen, Uddannelsesansvarlige

Læs mere

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer

Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Behandlingsvejledning for forebyggelse af skeletrelaterede hændelser hos patienter med knoglemetastaser ved solide tumorer Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling og sekundær profylakse efter venøs tromboemboli Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 7. juni 2017. Medicinrådet

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af hyperlipidæmi

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af hyperlipidæmi Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for medicinsk behandling af Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Historisk. PUP med hæmofili A Anvend kun ét af følgende ligestillede rekombinante FVIII-produkter som 1. valg til PUP.

Historisk. PUP med hæmofili A Anvend kun ét af følgende ligestillede rekombinante FVIII-produkter som 1. valg til PUP. Behandlingsvejledning for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion

Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion Baggrundsnotat for behandling af kronisk hepatitis C infektion Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af børn og unge med psykotiske tilstande Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af hyperlipidæmi

Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af hyperlipidæmi Behandlingsvejledning for medicinsk behandling af hyperlipidæmi Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunmodulerende behandling med immunglobuliner

Behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation: Immunmodulerende behandling med immunglobuliner : Immunmodulerende behandling med immunglobuliner Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen den 9. november 2017. Medicinrådet har ikke taget stilling til det kliniske grundlag udarbejdet af

Læs mere

Behandlingsvejledning for lægemidler til trombocythæmning hos nye Patienter med Cardiologiske Lidelser: Akut Koronart Syndrom (AKS)

Behandlingsvejledning for lægemidler til trombocythæmning hos nye Patienter med Cardiologiske Lidelser: Akut Koronart Syndrom (AKS) Behandlingsvejledning for lægemidler til trombocythæmning hos nye Patienter med Cardiologiske Lidelser: Akut Koronart Syndrom (AKS) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er

Læs mere

Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015

Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015 15-04-2015 Dokumentnr. 192823 Maria Henze Tel. 8871 3076 E-mail: mhe@rads.dk Referat af 20. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt onsdag den 15. april 2015 Tilstedeværende medlemmer

Læs mere

Behandlingsvejledning for oral antikoagulationsbehandling ved

Behandlingsvejledning for oral antikoagulationsbehandling ved Behandlingsvejledning for oral antikoagulationsbehandling ved Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for behandling af hæmofili Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for sygdomsmodificerende behandling af multipel sclerose Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Hepatitis C. en overset sygdom

Hepatitis C. en overset sygdom Hepatitis C en overset sygdom af Overlæge dr. med. Mette Rye Clausen, Hepatologisk afd., Rigshospitalet og Overlæge dr. med. Mads Rauning Buhl, Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus Indhold Hepatitis

Læs mere

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling

Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Hvorfor er det kun industrien der kan søge om indikationer? Begrænser RADS den frie ordinationsret? Ved RADS formand Svend Hartling Formål med RADS Danske Regioners bestyrelse nedsatte i efteråret 2009

Læs mere

Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C

Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk hepatitis C Terapiområde Kronisk hepatitis C Godkendelsesdato 13. december 2017 Offentliggørelsesdato 13. december 2017 Dokumentnummer 11858

Læs mere

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA)

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af aksiale spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler

Medicinrådet. Onsdag den 3. maj Kl (Frokost ) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Der indkaldes til 4. rådsmøde i Medicinrådet Medicinrådet Onsdag den 3. maj 2017 Kl. 10.00-15.00 (Frokost 12.00-13.00) Rådsmødet afholdes i Medicinrådets egne lokaler Dampfærgevej 27-29, 3. sal th. 2100

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af psoriasis artritis (PsA)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af psoriasis artritis (PsA) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af psoriasis artritis (PsA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende

Læs mere

Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014

Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014 02-06-2014 Sag nr. 09/1736 Referat af 16. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 8. maj 2014 Tilstedeværende medlemmer af RADS Jørgen Schøler Kristensen (formand),

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Aksiale Spondylartropatier (aksial SPA) Målgruppe Udarbejdet baggrund af Baggrundsnotat godkendt af RADS Lægemiddelrekommandation er gældende Reumatologiske

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

"Development of a center for living donation incorporating the roll of the nurse as medical director". D. Lapointe, Rudlow. USA

Development of a center for living donation incorporating the roll of the nurse as medical director. D. Lapointe, Rudlow. USA EASL 2014 Nursesessions (1. dag) "Development of a center for living donation incorporating the roll of the nurse as medical director". D. Lapointe, Rudlow. USA En sygeplejerske fra USA fortalte om sit

Læs mere

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen

RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen RADS - batter det noget ifht. lægemiddeløkonomi? Ved RADS næstformand Jørgen Schøler Kristensen LÆGEMIDDELØKONOMI OG PROGNOSTICERING 22. januar 2014 Formål med RADS Regionerne har nedsat Rådet for Anvendelse

Læs mere

Real Q InfCare Hepatitis DK

Real Q InfCare Hepatitis DK Klinisk HBV/HCV Kvalitetssikringsrapport 2012 Udgivet af InfCare Hepatitis DK 1 I InfCare Hepatitis DK samarbejdet indgik (per 31 december 2012) følgende afdelinger: Infektionsmedicinsk Afdeling Århus

Læs mere

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme

Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme Kommissorium for Medicinrådets fagudvalg vedrørende gigtsygdomme 1. Baggrund for fagudvalget 1.1 På baggrund af erfaringerne med RADS og KRIS oprettede Danske Regioner den 15. december 2016 Medicinrådet

Læs mere

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter

Vejledning om transfusionsmedicinsk. monitorering af blødende patienter Vejledning om transfusionsmedicinsk behandling og monitorering af blødende patienter Behandlingsanbefaling Version 1.0-7. Juni 2013 Dansk Selskab for Klinisk Immunologi ønsker at give en opdateret vejledning

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Referat af 24. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 27. januar 2016

Referat af 24. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 27. januar 2016 2. februar 2016 Dok.nr.229056 Referat af 24. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt den 27. januar 2016 Tilstedeværende medlemmer af Rådet Jørgen Schøler Kristensen (formand),

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger

Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger Maj 2015 Monitorering vedr. RADS behandlingsvejledninger En projektgruppe under RADS har det seneste halve år afdækket behov og ønsker til RADS monitorering i regionerne, og en ny rapporteringsform for

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA)

Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Lægemiddelrekommandation for biologisk behandling af Psoriasis Artritis (PsA) Målgruppe Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Udarbejdet af Baggrundsnotat for biologisk behandling

Læs mere