Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014"

Transkript

1 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2014 Sverresborg genopstået! Omtrent som en anden Fugl Føniks er den gamle Sverresborg fangststation i Vega Sund genopstået. Efter 85 års forfald har Nanok nu bragt huset til live igen. Læs mere om dette og meget andet i denne rapport. 24. feltsæson

2 Indledning Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok har haft en vellykket 24. feltsæson. Vore to felthold har i løbet af sommeren gennemført et omfattende program. Nordholdet har fuldendt den renovering af huset i Dødemandsbugten, der blev iværksat i Resultatet er ikke alene et hus, gennemrestaureret efter anvisninger fra Grønlands Nationalmuseum og Arkiv i Nuuk, men også etableringen af et nyt Formidlingscenter Dødemandsbugten, det første af sin slags i Nationalparken Nord- og Nordøstgrønland. Tanken bag dette og andre, kommende formidlingscentre er, at der på særligt udvalgte historiske lokaliteter placeres passende information, fx i form af plancher med lokalhistoriske oplysninger. Disse informationer vil så kunne være til nytte for folk, der gæster stedet, fx krydstogtturister, forskere, etc. Sydholdet gennemførte for sin part en total renovering af den gamle Sverresborg fangststation i Vega Sund. Da huset i 1929 stod færdigt, blev det blandt erfarne fangstfolk anset for at være det flotteste fangsthus, der nogensinde er bygget i Nordøstgrønland. Desværre viste Vega Sund sig at være et dårligt område for rævefangst, så efter få år opgav fangstmændene stationen. Efter 85 år uden vedligehold nærmede Sverresborg sig komplet forfald, indtil Nanok i 11. time valgte at redde det. Udover de her nævnte arbejder har Nordhold og Sydhold i fællesskab gennemført en indledende bjørnesikring af Ørnereden på Ella Ø, der gennem flere år har været genstand for stærkt ødelæggende overgreb af isbjørn. I et forsøg på at hindre yderligere beskadigelser af Lauge Kochs historiske ekspeditionshus, besluttede vi med kort varsel og forhåndenværende midler at forstærke de svageste steder i bygningen, indtil vi forhåbentlig i 2015 kan gennemføre en egentlig bjørnesikring og renovering af Ørnereden. Ved samme lejlighed er det vores tanke at istandsætte den såkaldte 12- mandsbarak, som Sirius denne sommer har rømmet, således at den fremover kan anvendes til overnatning og base for Nanok, forskere og andre besøgende. Museumsinspektør Inge Bisgaard, der er bygningssagkyndig ved Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, fik denne sommer besejlingsassistance med Søværnets inspektionsfartøj Ejnar Mikkelsen og derved mulighed for at færdiggøre registreringen af Liste A hytter. Dermed kan der nu laves en plan for bevaring af disse steder. En varm tak til Inge Bisgaard og NKA for inspirerende og forbilledlig samarbejde i det forløbne år. Vi takker samtidig Ejnar Mikkelsen og Arktisk Kommando for den velvillighed og støtte, der gjorde det muligt at besøge disse steder. Nanok sender en stor og varm tak til vores trofaste sponsor, Aage V. Jensens Fonde, for aldrig svigtende tillid og støtte. En stor tak også til Siriusfupperne og til MarinBasis/Daneborg teamet, der endnu en gang udviste hjælpsomhed og gæstfrihed. Endvidere retter vi en velment tak til de mange privatpersoner, der fortsat viser positiv interesse for vort arbejde og støtter dette. Vi er også meget taknemmelige for al den støtte, som pårørende yder til udsendte Nanok-folk, der i reglen bruger en hel sommerferie på det frivillige og ulønnede arbejde for Nanok. Det er af stor betydning med en sådan opbakning fra baglandet. Endelig en varm tak til vore mange gode samarbejdspartnere samt til ekspeditioner og myndigheder, der på forskellig vis har ydet positive bidrag til at muliggøre vort arbejde. På Nanoks vegne Peter Schmidt Mikkelsen This field report is also available in English and Danish at: 2

3 Feltrapport for Nordholdet 2014 Opgaver Nordholdet havde følgende opgaver: a) at gennemføre den afsluttende renovering af Dødemandsbugten [408] efter Grønlands Nationalmuseums anvisninger samt foretage vedligeholdelse af allerede istandsatte bygninger i området b) i samarbejde med Sydholdet at foretage en midlertidig bjørnesikring af Ørnereden og 12-mandsbarakken på Ella Ø samt foretage opmålinger og vurderinger nødvendig for at kunne udarbejde en plan for endelig bjørnesikring, renovering og indretning af hhv. Ørnereden og 12- mandsbarrakken i c) at tilse, optælle og foretage vedligehold af Nanoks depot på Daneborg / Sandodden d) at modtage gods til Nanok på Daneborg e) at klargøre for Nanok-ekspeditionen Nordholdet Jens Chr. Worm Goffi Gotfredsen (Sirius 77), Asger Lakmann Nielsen (Sirius 77), Jørn M. Tjock Ladegaard (Sirius 74). Ophold og arbejde på Ella Ø Nordholdet rejste direkte til Ella Ø sammen med Sydholdet for straks at gå i gang med de forestående opgaver. Bjørnen har brudt ind i Ørnereden gennem det sydøstlige vindue, derpå har den huseret fra rum til rum, sågar var det lykkedes den at komme op gennem loftlemmen, hvor den heldigvis ikke havde ødelagt noget, men kun svinet rummet til. Bjørnen har været i gang med loftet nedefra, åbenbart i et forsøg på at komme op andre steder. Nordholdets tømrer er med til oprydning og udbedring efter bjørnebesøget i Ørnereden samt klargøring af materialer til Sverresborg [232]. En af Nordholdets maskinmestre hjælper med opstart og søsætning af Agsut og klargøring af påhængsmotorer. Den anden maskinmester er udover oprydningsarbejdet i gang med at assistere på bådene og svejser bl.a. søgelænderet til Agsut der var i stykker. Endvidere tilser han kulovnen med skorstensrør, plader osv, så den er lige til at stille op på Sverresborg. Nordholdet foretager depotsejlads til Sverresborg sammen med Sydholdets maskinpasser. Videre til Daneborg Efter en uges indsats på Ella Ø flyver Nordholdet til Daneborg / Sandodden. Flyveturen går lige over Sverresborg, hvor Agsut observeres liggende ud for Sverresborg. Nordholdet lander i godt vejr på Daneborg og går straks i gang med at se til depoter og lave aftaler med Sirius om kommunikation på sejlturene og med Egon Frandsen fra forskergruppen på Daneborg om assistance til at udlægge materialer til Dødemandsbugten. Efter at have undersøgt alle sikkerhedsforanstaltninger til den Nordholdet i det færdigrenoverede hus i Dødemandsbugten. F.v.: Goffi, Asger, Tjock. Husets indvendige loft og vægge er blevet beklædt med rustikbrædder. Der er ophængt plancher på hhv. grønlandsk, dansk og engelsk med lokalhistoriske informationer. 3

4 forestående opgave samt båret materialer ned til båden Aage V. Jensen, sejler vi om natten med Egon og hans folk et læs til Dødemandsbugten. Op ad dagen er vi klar med det første læs i vores egen gummibåd og kommer af sted i det bedste vejr. Dødemandsbugten Den 31. juli ankommer vi til Dødemandsbugten, hvor vi installerer os praktisk med tømmerplads lige udenfor hoveddøren, så vi ikke skal gå så langt med materialerne efter endt bearbejdning fra savbordet. Der forestår et større oprydningsarbejde ude, da der flyder med glasskår, rustne søm, patronhylstre og gammelt træ. Træet er til genbrug. Vi sorterer det og spreder det ud, så det kan tørre i vinden og solen til senere brug. Vi bærer alt ud af hytten undtagen skillevæggen, som vi må flytte rundt med, indtil den senere kan monteres som anvist. Vi må hurtigt konstatere, at hytten er meget fugtig. Der er tale om at brædder, der ligger oven på gulvbjælkerne, driver af vand på undersiden, og jorden er så våd, at vi sjapper rundt på den. Gulvet Gode råd er dyre. Al erfaring siger, at der skal luft til for at tørre dette gulv. Meget luft og tid som vi ikke har. Chancen for at der vil opstå svamp og permanent fugt hver sommer fremover, hvis vi spærrer med isolering, er helt sikkert et problem, der må kalkuleres med. Dette vil forårsage, at gulvbjælkerne angribes af råd i en grad, der kun kan undgås ved mulighed for luftcirkulation. Endvidere er ydervæggene tætnet med tagpap op i samme højde, som tørven er stablet fra tidligere tider. Der er således ikke nogen mulighed for at lave luftcirkulation under isoleringen gennem en sokkel. Vi beslutter grundet tid og byggestil at lægge gulvet uden at isolere. Denne stil er også i tråd med hyttens oprindelige byggestil. Loftet Det er pilskævt, så vi må skille flere spær ad. Tænger løsnes fra spærfod og rettes op og ned, så vi kan få sat rustikbrædderne op i en acceptabel håndværksmæssig stand. Der isoleres med 145 mm. Der er opsat dampspærre, som dog ikke opfylder bygningskravene til nutidigt byggeri. Det er mest opsat, for at vi kan holde ud at gå under isoleringen, mens vi banker loftbrædderne fast. Indgangspartiet får også opsat rustikbrædder for at skjule vindafstivnings båndet. Væggene Der isoleres med 100 mm i alle ydervægge. Ingen dampspærre så materialerne kan ånde. Der opsættes vandrette stræk af lægter pr. 50 cm, hvor på der hæftes rustikbrædder. Vinduerne Disse er isat sidste år og er alle uskadte. Der opsættes en lægteramme på indersiden for at understøtte vinduerne, hvis bjørnen skal finde på at trykke på skodderne. Et nyt vindue, der netop er ankommet med skibet 2014, bliver monteret i indgangen. Vægge og jordbund meget våde. Træets tilstand ok. Isolering af loft. Nyt gulv. 4

5 Isolering og lægter opsættes for beklædning. Isolering af loft. Loftbrædder opsættes. Det passer perfekt. Her laves ligeledes en ramme for at holde på det. Dørene Med skibet er der også nye døre. Hoveddøren og inderdøren monteres. Passer efter de gamle mål på hytten. Håndtag monteres og det virker perfekt. Døren i den gamle skillevæg, der består af gamle, brede, lodrette brædder bibeholdes og restaureres efter oprindelig stil. Lister Vi tilretter loftprofiler i lange baner med fukssvans samt fodlister, skyggelister, gerigter og andre tilpasninger, som er nødvendige for det færdige resultat. Kulkomfur & skorsten Med skibet er der leveret et meget flot nyrenoveret kulkomfur med alt tilbehør. Af hensyn til besejlingsmulighederne og den knappe tid, aftales det med Sirius, at de ved en senere lejlighed tager det med og opsætter det på sin plads, hvor alle forberedelser er gjort. Vi etablerer hul til skorstensgennemføring i taget og alle plader og gennemføringsdele monteres, således at ovnen blot skal sættes på plads og skorstensrøret sænkes ned på plads. Der tætnes med tagpap rundt om metal afstandspladen. På gulvet og væggene monteres de plader, der er medsendt til beskyttelse af træet. Køjer Køjerne udformes af gammelt træ og bundbrædderne af nyt træ. De ny madrasser lægges ud. Tagpap Tagpappet på ydervæggen gøres fast med lister hele vejen rundt om hytten forneden, da vi ikke tør brænde det fast. Oprydning og optælling foretages ude som inde. Maling Den medsendte indendørsmaling anvendes ikke pga den knappe tid. Udvendig træværk samt de nye døre smøres med linolie (Krystalfernis). Væg beklædes. Lister tildannet. Gammel skillevæg opsat. 5

6 Køjer udført af gamle brædder. Udstyr Nanoks materialer og udstyr: Gummibåd, motor, båd grej, trailer, værktøj, tøj, gas, sikkerhedsudstyr og proviant har fungeret godt. Reparation af bådtrailers støttehjul og beslag for sidestøttehjul blev udført. Vi fik kun glæde af batteriboremaskinen de sidste to dage efter skibstid. Vejret Nordholdet har færdedes på Daneborg/ Sandodden og i Dødemandsbugten. Desuden har vi sejlet distancen mellem de to destinationer på 40 km flere gange i sol, vindstille, tåge og blæst - lokalt op til 30 knob. Vi har kun set få og små isfjelde. En storis, som vi kendte den fra sidst i halvfjerdserne, har ikke været at øjne på hele turen. Heller ikke når vi fløj op og ned langs kysten. Der har været varmt på Ella Ø og koldt nordpå ved Dødemandsbugten og Daneborg. Næsten ingen sne i Ella Ø området; men en del sne nordpå ved Daneborg / Sandodden. Informationsplancher opsat på væggen. Dyrelivet Dyrene vi har setb har bestået af gentagne besøg af de samme arter: Edderfugl, bramgås, mallemuk, måge, havterne, ravn, præstekrave, stenpikker, snespurv, moskus, isbjørn, ræv, hvalros, fjordsæl og remmesæl. Altså en del forskellige arter; men sparsom i antal. Afslutning og tak til Under opholdet på både Ella Ø og Daneborg fik vi megen hjælp fra Siriusfupperne og fra MarinBasis gruppen på Daneborg, Egon Frandsen og Henrik Spanggaard Munch, ligeledes en uvurderlig hjælp. En støtte vi sætter utrolig meget pris på og vi takker mange gange for alt. Goffi Asger Tjock Dødemandsbugten ved afrejsen. Huset er nu færdig-renoveret med ny dør og vinduer. Det var et bevidst valg at beholde den flotte, rustikke bræddefacade og kun udskifte de mørnede brædder. 6

7 Forreste rum. Forreste rum. Det nye kulkomfur opstillet af Sirius efter Nanokholdets afrejse. Den nye yderdør. 7

8 Den danske version af informationsplanchen, der er udarbejdet i samarbejde mellem Grønlands Nationalmuseum og Nanok. Planchen indeholder en tidslinje med markante begivenheder og årstal i Grønlands historie samt en lokalhistorisk beskrivelse af Dødemandsbugten i tekst og billeder. Planchen er blevet ophængt i tre sprogversioner på hhv. grønlandsk, dansk og engelsk. 8

9 Kortene på denne og modstående side viser vedligeholdelsesstatus for de gamle hytter, huse og stationer i Nordøstgrønland. Lokaliteter markeret med rødt eller gult kan forventes at være i nogenlunde brugbar stand. Øvrige lokaliteter kan derimod ikke forventes at være anvendelige. Lokaliteter mærket med grønt er øvrige liste-b hytter, som Nanok eventuelt vil renovere og vedligeholde i de kommende år. 9

10 10

11 Feltrapport for Sydholdet 2014 Opgaver Sydholdet havde følgende opgaver: a) at renovere Sverresborg [232] samt foretage vedligeholdelse af allerede istandsatte bygninger i området b) (i samarbejde med Nordholdet) at foretage opmålinger og vurderinger nødvendig for at kunne udarbejde en plan for endelig bjørnesikring, renovering og indretning af hhv. Ørnereden og 12- mandsbarrakken i c) at tilse, optælle og foretage vedligehold af Nanok-depot på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn d) at modtage gods til Nanok på Ella Ø / Mestersvig / Nyhavn e) at klargøre for Nanok-ekspeditionen 2015 f) at tilse og foretage vedligehold af M/B "Agsut" Deltagere Hasse Nielsen Staunstrup (Sirius 78), Claus Tavse Birkbøll (Sirius 73), Leif Kjær Pedersen (Sirius 78) Oprejse og klargøring på Ella Ø. Grundet bjørnenes omfattende ødelæggelser (igen) af Ørnereden i løbet af vinteren fik både Nord- og Sydhold kort tid inden afrejse en tillægsopgave på Ella Ø, se b). Vi rejste således den 21. juli sammen via Reykjavik, hvor vi havde en enkelt overnatning, via Akureyri, Constable Pynt og Mestersvig til Ella Ø, hvor vi alle 6 mand ankom den 22. juli midt på aftenen. Vi indrettede os straks for natten i Ørnereden, som var meget fint nødrepareret af Sirius. Dagen efter delte vi os op således, at der blev arbejdet sideløbende på klargøring af Agsut, projekt Ørnereden, overblik over materialer samt klargøring af disse til den kommende renovering af Sverresborg. Ørnereden blev allerede første dag udsat for gennemgribende oprydning og udluftning samt lettere reparation af ødelagte vinduer og døre. Vi havde desuden fået til opgave at vurdere og evt. bortskaffe en del meget gammelt proviant. Dette blev gjort ud fra devisen vil du selv spise det?, så meget blev kasseret og pakket ned til hjemsendelse via Sirius. Den første aften blev også benyttet til at lære de 5 friske Sirius-fupper på Ella Ø at kende. 4 x Islandske lammekøller, friske grøntsager, en god sovs samt noget myggebalsam gjorde dette til en succesfuld og fornøjelig proces. Efter middagen stillede Sirius fupperne 5 x 5ltr kvalitetsis på bordet. Vi måtte dog levne lidt til stor ærgrelse for Leif, som fupperne straks døbte The Iceman. Allerede næste aften var søsætning samt klargøring af Agsut færdiggjort. Dette inkluderede en omfattende ombygning af opsatsen til nødmotoren (25HK Mariner). Denne kom dog ikke i brug, idet nødmotoren viste sig ikke umiddelbart at kunne bruges. Det blev i stedet besluttet at bruge RIB ens udenbordsmotor som nødmotor, hvis det skulle blive nødvendigt. Den oprindelige nødmotor blev senere repareret og fungerer nu efter hensigten. Samme aften afsejlede hele Nordholdet samt Leif, der var vores maskinmand, med materialer, inklusiv det renoverede komfur, til Sverresborg. Medens de var undervejs, fortsatte vi med at arbejde på Ørnereden. Loftet blev, efter oprydning og udluftning, aflukket, der kom plastik for alle ituslåede vinduer og alle skodder blev forberedt for ekstra sikring med (torx) skruer. Desuden blev der samlet lidt yderligere materialer samt proviant til Sverresborg. Der blev desuden foretaget opmålinger og materialeoverslag til næste års restaurering og bjørnesikring af Ørnereden. Den følgende aften var bådholdet atter tilbage og kunne berette om og vise billeder af Sverresborgs tilstand. Blandt andet var det konstateret, at de udvendige vægge ikke ville kunne bringes tilbage til original 11

12 tilstand som rødmalet, men skulle dækkes med pap. Dette skyldtes dels mangel på fer og not brædder dels væggenes generelle forfaldne tilstand. Første ophold på Sverresborg Baseret på vores opdaterede viden om Sverresborgs tilstand, pakkede vi næste dag Agsut med de nødvendige ekstra materialer og nødvendig proviant. Sydholdet afsejlede så den følgende morgen mod Sverresborg, hvor vi efter en herlig sejlads via Maria Ø, ankom hen under aften. Ud for stationen stiger bunden brat ca m før kysten og er her fyldt med sten. Så kommende rejsende rådes til at ankre op m fra kysten. Den sikreste måde at nærme sig kysten er i østlig retning, og holde den forfaldne lagerbygning og stationshuset på linje. Det første indtryk af Sverresborg. På Sverresborg blev vi modtaget af horder af myg, der forsøgte at gøre livet surt for os. Det lykkedes til fulde, men i løbet af tiden blev antallet enten mindre, eller måske blev vi mere vant til myggene. Der var desuden masser af spyfluer, som mæskede sig med en død moskus der lå afpillet ca. 15 m fra hytten. Vi fik båret materialer i land og tog bopæl på loftet i den stærkt forfaldne bygning. Der var heller ikke brugbare døre tilbage, hverken yder- eller inderdøre. Den 28. juli gik vi så i gang med renoveringen. Hytten er oprindelig bygget op med dobbeltvægge og tag. Enkelte steder var der indikation af træspån isolering mellem brædderne. Gulvet derimod var enkeltlags og grundet fugt i området slemt angrebet af råd og svamp. Vi udskiftede på et senere tidspunkt ca. 40 % af gulvet i stuen. Det var i den forbindelse nødvendigt, at forstærke de originale lægter. De ydre vægbrædder specielt på sydsiden var ligeledes rådnet væk 5-30 cm fra jordhøjde. Utroligt - men efter 85 år er der stadig spor efter den oprindelige røde maling. Som tidligere nævnt er hytten oprindelig bygget i 1929 med pap på taget og rødmalede ydervægge. Den har kun været benyttet som fangststation i mindre end et år grundet den dårlige fangst i området. På et senere tidspunkt er der påført pap på ydervæggene. Bortset fra enkelte små (max 2cm 2 ) flager, var dette dog forsvundet og kun mængden af papsøm vidnede om den pap, der engang havde været. Således inspireret af den faktiske tilstand af hytten gik vi i gang med opgaven. Vi ryddede en afstand af ca. 2 m fra hytten for rod, så vi kunne få en sikker arbejdsplads. Desuden måtte vi fabrikere tagstiger, så vi kunne arbejde sikkert på det relativt høje tag. Vi ryddede også op indvendigt og lavede en lettere rengøring, så vi havde et sted til at spise og holde kaffepauser. Selv uden vinduer eller døre i hytten gav det en illusion af hygge. Tagbrædderne på sydsiden var alle så forvitrede, at de måtte udskiftes og et nyt tag blev lagt. De to første rækker efter kippen på nordsiden blev ligeledes udskiftet. Dele af den indvendige væg på loftets sydside manglede og nye brædder blev påsat. Vi gravede desuden jorden væk fra væggene overalt omkring huset, således at vi kunne se tilstanden af brædderne under jorden samt sørge for at en vis udtørring kunne finde sted. 12

13 udvendige renovation. Da alt inderpap var sømmet på, bortset fra på nordvæggen, forberedte vi så opfyldningssejlads til Ella Ø. Dagen inden afrejsen fik vi et uventet, men behageligt besøg af SAR-båden (Search And Rescue) fra inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen. Beriget med 3 x cola og nyt fra omverdenen var vi klar til at sejle til Ella Ø meget tidligt næste morgen, den 2. august. Tro det eller ej det er den nye lægte der er i lod!! Det træværk, der var for ringe, blev udskiftet overalt på hytten. Hullet under sydvinduet i stuen blev ligeledes lappet og 60 % af den østlige væg af udhuset udskiftet. For at forhindre sne i at trænge ind på loftet satte vi desuden vindspærre under tagoverfaldet på sydsiden af hytten. Den oprindelige ovn var ikke i brugbar stand. Vi medbragte derfor en renoveret ovn af lignende størrelse. Den gamle ovn blev båret ud og står nu ca. 5 m fra hytten. Efter at have modificeret gulvet blev den nye ovn båret ind og installeret med nye ovnrør. Varmeafskærmningspladen mod væggen var overraskende nok genanvendelig og blev genbrugt. Selve ovnen blev på et senere tidspunkt afprøvet og fundet både velfungerende og anvendelig. Godt hjulpet af hamre og koben fik vi fjernet gamle papsøm fra hele hytten, og vi kunne begynde at påsætte inderpap. Det viste sig dog snart, at vi manglede yderligere materialer for blot at kunne færdiggøre den SAR-båden fra Inspektions Fartøj Ejnar Mikkelsen Tur for at hente materialer på Ella Ø Vel ankommet til Ella Ø fik vi bakset hjembragte og ikke nødvendige materialer på plads og bortskaffet det affald, vi havde hjembragt iht. reglerne. Agsut blev gjort rejseklar igen. Godt opfriskede af et dejligt varmt bad og lidt rent tøj tilbragte vi en dejlig aften med Siriusfupperne, som havde inviteret os til aftensmad. Den følgende dag blev brugt til at finde manglende materialer til Sverresborg og pakke Agsut til tilbagerejsen. Fra Sirius Daneborg var der, efter aftale med Nanoks direktør, sendt 12 køjesenge komplet med madrasser til Ella Ø til brug i 12-Mandsbarakken. Disse var ankommet og vi fik dem båret ind. De er dog ikke samlede, da de nok skal ud igen inden næste års renovering af 12-Mandsbarakken. Samme aften gengældte vi Siriusfuppernes gæstfrihed og inviterede på lammekoteletter, som vi havde medbragt fra Island. Tilbage på Sverresborg Den 4. august om morgenen gik turen atter tilbage til Sverresborg. En herlig dag med nul skyer og nærmest fladt vand. Da vi var inden for synsvidde af Sverresborg, så vi en lille bjørn derinde. Da den opdagede os luntede den af i østlig retning. Det viste sig, at den have været inde og rode lidt rundt i hytten, men da der jo på dette tidspunkt hverken var døre eller vinduer installeret, var skaderne minimale. Bjørnen forsøgte en enkelt gang senere at nærme sig hytten, men fulgte vore insisterende opfordringer til at vende om. Det var det sidste vi så til den. 13

14 Bjørnen havde bare rodet lidt rundt med inventaret. Vi etablerede os atter i hytten og genoptog arbejdet, hvor vi havde forladt det. Til vores store glæde kunne vi konstatere, at mængden af myg under vores fravær var faldet drastisk. Ret hurtigt fik vi den sidste inderpap påsat og lavet en dør fra udhuset ind til selve hytten. Da vi næste dag havde sat akryl-glas i de fleste vinduer, begyndte der at blive helt hjemligt. Midlertidigt bord og siddepladser blev skam også fabrikeret. Frem til den 9. august sidst på formiddagen arbejdede vi på færdiggørelse af hytten. Der blev svejset yderpap på overalt og trods det gamle letantændelige træ, var det kun én gang nødvendigt at fjerne det netop påsvejsede pap for at komme ind til noget træ-snuller, der lå og ulmede. Der blev sat akryl i alle vinduer og vinduerne blev indrammet. Der blev fabrikeret og tilpasset nye skodder til alle vinduer i stueetagen og lavet en skovlholder ved siden af hovedindgangen i udhuset. Sommerkøleskabet sikkert 85 år gammelt. Udvendig del af ovnrøret blev afmonteret og ekstra sikret ved genmontering. Selve hoveddøren var ikke mulig at retablere, så der blev konstrueret en helt ny dagen før afrejse. Denne samt alt nyt træværk ved vinduer og skodder blev aftenen før afgang malet med hvid linolie maling, som svarer til den oprindelige farve vinduerne har haft. Vi fik taget fotos og ligeledes en GPS position. Vi kunne nu betragte vores Sverresborg opgave som løst, men opfordrer et kommende hold til at give en opfriskning af den indvendige maling samt fabrikere stuebord og stole. En lille kuriositet vi fandt på stedet var et simpelt, men sikkert yderst effektivt sommerkøleskab. Der var gravet ned til permafrosten, jorden skridsikret med brædder og låg lagt på. Så begynder det da at tage form. Slutresultatet blev dog ganske rimeligt! 14

15 Afslutning på Ella Ø Den 9. august ved 18-tiden var vi atter tilbage på Ella Ø. Vi fik med det samme losset båden. Kort tid efter ankom fire belgiere i deres aluminiumsyacht Jooley. Under et besøg på Maria Ø var deres landgangsgummibåd blevet punkteret af bjørn. Heldigt for dem blev de opdaget af Sirius, der netop passerede øen og blot ville sige hej. Så med Sirius catering i Ørnereden var vi værter for i alt 13 personer til spisning (det blev overvejet at invitere Ludvig den 14de). De følgende dage fik vi, godt hjulpet af Sirius og deres Manitou, trukket Agsut på land, sikret og præserveret den samt jollemotoren, så de var klar til vinteren. Nød- og jollemotor blev anbragt i Agsut s lastrum og jollen lagt på dækket, inden vi næste dag fik Agsut surret med presenninger. Sideløbende foretog vi optælling og oprydning i Nanoks udstyr iht. optællingslister for de forskellige bygninger. Samme dag fik vi at vide, at vores afrejse af forskellige årsager var udskudt 24 timer. Således fik vi en hel ekstra dag på dette herlige sted, hvor vi kunne finpudse diverse opgaver samt nyde omegnen. Der blev også tid til, endnu engang, at gennemgå projekt Ørnereden og tage diverse malingsprøver etc. Det halve af et ødelagt vindue blev ligeledes medtaget til brug som model for korrekt produktion af 3 nye vinduer. De sidste lammekoteletter blev desuden denne dag brugt til, efter fattig evne, at sige tak for den helt fantastiske gæstfrihed, vi mødte hos Sirius folkene på Ella Ø. De var i høj grad alle med til, at gøre denne sommer til en helt speciel oplevelse. Status over løsning af opgaver Vi fik løst vore opgaver, men nåede af forskellige årsager ikke at komme til Mestersvig til skibsmik. Vi aftalte derfor med Sirius på Ella Ø, at de ville arrangere at 5 fods container # vil blive sejlet til Ella Ø fra Mestersvig enten i forbindelse med depotudlægning eller med inspektionsfartøjet medio august Ved ankomst til Ella Ø vil det blive passende sikret mod vejrlig og bjørn. Hjemrejse Den 13. august forlod vi så med vemod Ella Ø, der vel for alle, som har opholdt sig der, rangerer som en af denne verdens naturperler. I Mestersvig mødte vi Nordholdet og sammen rejste vi næsten uden ophold til Danmark. I Akureyri mødte vi Kibba, som overtog vores redningsflåde til årlig inspektion. Hasse - Leif - Tavse Nanok-holdet 2014: F.v.: Jørn M. Ladegaard (Tjock), Claus R. Birkbøll (Tavse), Hasse Nielsen Staunstrup, Leif Kjær Pedersen, Asger Lakmann Nielsen, Jens Chr. Worm Gotfredsen (Goffi). 15

16 Feltrapport for Grønlands Nationalmuseums besøg i Nationalparken 2014 Resume I 2013 søgte Grønlands Nationalmuseum & Arkiv (NKA) om besejlingsassistance hos Arktisk Kommando (AKO) til færdiggørelse af registreringen af 6 stk. Liste-A hytter og stationer i Nationalparken, da disse tidligere ikke kunne besigtiges på grund af isforholdene i området. I maj 2014 fik NKA et positivt svar ansøgningen, nemlig at inspektionsfartøjet Ejnar Mikkelsen (EJMI) ville bistå NKA med besejling for to personer til de pågældende hytter og stationer i området mellem Daneborg og Danmarkshavn. Besejlingsassistancen kunne foregå samtidig med inspektionsfartøjets besejling i området i forbindelse med udlægning af depoter for Siriuspatruljen. Dette sommertogt er en fortsættelse af registreringsrejsen sommeren 2012, hvor NKA i samarbejde med Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok fik rekognosceret og registreret 18 hytter og stationer samt besigtiget og fotodokumenteret 28 andre. Besejlingsassistancen muliggjorde, at vi fik besøgt og registreret alle de 6 planlagte Liste-A hytter og stationer og at vi desuden fik rekognosceret yderligere 6 andre hytter i forbindelse med inspektionsfartøjets depotudlægninger for Siriuspatruljen. Alle liste-a hytter/stationer er nu blevet opmålt, tilstandsregistreret og fotodokumenteret. Der er taget prøver fra svampeangrebne områder i træværk for undersøgelse af hvilke svampearter der er på stedet. Fra Island til Hochstetter Forland Vi er Inge Bisgaard fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv og Thomas Riis fra Arkitekt Thomas Riis ApS. Vi står på EJMI i Akureyri den 14. august med første stop i Mestersvig og Ella Ø og Daneborg, hvor der bliver lastet store mængder brændstof, hundefoder, udstyr og proviant til depotudlægninger. Den 16. august kl. 19 afsejler EJMI fra Daneborg mod Danmarkshavn og første stop på vejen er på Sigurdsheim [468], hvor Sirius skal udlægge et depot. Næste stop er Blåbærhytten [469] og Ny Jonsbu [514-2]. Den 18. august startede vi ved 8.30-tiden med at udlægge et depot i Hochstetter Nanok stationen [510] på Hochstetter Forland. Selvom huset ikke var på vores registreringsliste på denne tur, så fik vi alligevel lov til at komme med på land. Siriuspatruljen har valgt at bruge huset som Kap Philip Broke huset på Shannon 16

17 base under deres slæderejser i stedet for deres normale depot ved Kap Rink. Det gamle komfur er blevet udskiftet med et nyt komfur. Det gamle, som vi havde ønsket skulle blive på stedet som et vidnesbyrd på den forgangne tid, var allerede fragtet ud til EJMI, inden vi fik set os om. Vi har overfor Sirius udtrykt et ønske om, at der ikke må fjernes noget fra stederne, idet de herved mister noget af deres fortælling og historie. Vi har noteret os, at vi snarest muligt skal udarbejde generelle retningslinjer til Siriuspatruljen for hytterenoveringer. Der er gået brun rådsvamp i træværket i gulv og nedre væg i det bagerste depot og vi har Alabama-huset på Shannon taget prøver af det rådskadede træ. På Shannon Kl. 19 samme dag ankommer vi 6 mand til Kap Philip Broke [470]. Vi får målt hytten op og fotodokumenteret alt. Dog er det kun bislaget, der får den store opmåling, idet vi allerede i 2012 har opmålt Bass Rock [461], som er en tilsvarende elementhytte og fra samme årgang. Samme dag kl ankommer vi til et Sirius depot ved Kap Pansch. Den 19. august kl ankommer vi til Alabamahuset [518]. Det er stort at se hytten, som jeg indtil nu kun har læst om og 17

18 Alabama-huset udvendigt og indvendigt set på masser af fotos, som andre har været så venlige at sende til mig på museet i Nuuk. Vi går straks i gang med at opmåle, tilstandsregistrere og fotodokumentere huset. De steder, hvor der er ophobet fugt i træværket inde i huset, er omkring løse genstande som trædele og tekstiler, og det vil derfor være en god idé at tømme huset for de løse genstande, så træværket får en chance for at tørre ud. Efter en god times registrering på Alabamahuset sejler vi videre i gummibåd til Kap Sussi [520]. Rundt om i landskabet kan man se rester fra snehulestationen fra krigens tid. Vi finder dog ikke Funkhütte, som blev bygget af resterne af Eislager (Islejren), som en føhnstorm havde gjort uanvendelig. Der ligger en del rester fra radiostationen, som vidner om tyskernes tilstedeværelse under 2. Verdenskrig. Stedet bliver grundigt fotodokumenteret. I Bessel Fjord og Dove Bugt Fra Shannon fortsætter vi og ankommer samme aften kl. 19 til Ottostrand [531] en fin hytte istandsat af Nanok i 2009, som Sirius bruger som depot. Næste morgen, den 20. august kl. 9, sejler vi ind til Bessel Fjord Station [601-2]. Man bliver helt svimmel ved at bevæge sig rundt om og i denne hytte. Den hælder 30 grader og det er utroligt, at den er stadig er opretstående, idet den mangler skråstivere og vindkryds i konstruktionen. Huset bliver målt op og fotodokumenteret. Hoveddøren er faldet af og ligger ved hovedindgangen. Kl. 20 ankommer vi til Ålborghus [615] som er en fin fangststation med et skur med tilhørende toilet beliggende 10 m fra huset. For nogle år siden var komfuret så ringe, at et nyt komfur blev doneret af hendes majestæt Dronning Margrethe. Huset blev målt på kryds og tværs og er blevet godt fotodokumenteret. Tæt ved huset har Siriuspatruljen opstillet deres orange standarddepot og på denne udlægningstur er der blevet lagt en god portion pemmikan til hundene, ski, brændstof og proviant. Den 21. august kl ankommer vi til Hvalrosodden [639-1] og Alvin Pedersens hus [639-2]. Sirius har deres standarddepot stående ca. 30 meter sydvest for Hvalrosodden. Ca. 40 meter mod nord ligger zoologen Alvin Pedersens lille hus, som han selv har bragt med Gustav Holm og opført, da han kom med som freelancer i 18

19 T.v. Ottostrand. T.h. Ålborghus. Mørkefjord-ekspeditionen i Husene blever målt op og gennemfotograferet. I Alvin Pedersens hus kan blandt andet se en Berlingske Tidende fra juni 1938 på bordet, masser af gamle opbevaringsglas og reagensglas. Ved tiden ankom vi til Danmarkshavn i det flotteste vejr, man kan tænke sig. En ca. 70 meter vest for Danmarkshavn ligger Villaen [628-1], Danmark-ekspeditionens gamle hus, med en flot udsigt ud over havet. Et fint lille hus med et fint skilt ovenover det store vindue, hvor der står Danmarksminde. Rundt om huset er der en jordvold, som dog ser ud til at give anledning til råddannelser i træværket tæt på jorden. Under vinduet i sydgavlen har man forsøgt at dræne grunden for vand. Til Daneborg og Dødemandsbugten Vi afsejler fra Danmarkshavn kl. 8 den 22. august med første stop i Daneborg og derefter en besigtigelse af Dødemandsbugten [408]. Med møje og besvær får Siriusdrengene fragtet det nye komfur i land og sat det op i huset i Dødemandsbugten. Hvor er huset dog blevet flot efter Nanoks renovering i år og forrige sommer. Jeg tager billeder af de flotte detaljer med sengestolpen af drivtømmer og knager af ryghvirvler fra moskus. Tak til. Vi vil på vegne af Grønlands Nationalmuseum & Arkiv gerne rette en varm tak til Ejnar Mikkelsen s besætning, hvis besejlingsassistance har muliggjort sommerens rekognoscerings- og opmålingsresultater og for den meget professionelle logistik, der muliggjorde at vi fik klaret alle planlagte registreringer af Liste-A hytter og stationer. Tak til udlægningsholdet for tålmodighed og hjælpsomhed under registreringer og opmålinger af hytterne. Stor tak til restaurant EJMI, hvis gastronomiske udfoldelser gav os dejlige delikate oplevelser oven i den eventyrlige rejse i den smukke nationalpark. Også en varm tak til Siriuspatruljen for deres store hjælpsomhed om bord og på land. En stor tak til Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok for deres flotte arbejde med at stå for de omfattende renoveringer af nordøstgrønlandske hytter og stationer - deres indsats er uvurderlig for bevarelsen af mange af de historiske hytter i Nordøstgrønland. Uden jeres indsats ville Grønland ikke havde haft en del af de kulturhistoriske bygninger i nationalparken i dag. Inge Bisgaard Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Villaen i Danmarkshavn. 19

20 Om Nanok Nordøstgrønlandsk Kompagni Nanok er en privat, nonprofit organisation stiftet i 1992 på baggrund af det tidligere Østgrønlandsk Fangstkompagni Nanok A/S, grundlagt i Nanoks formål er bl.a. at bidrage til udbredelse af kendskabet til Nordøstgrønland og dets kulturhistorie samt at bidrage til sikring af områdets kulturminder og bygninger. Nanok består af en privat kreds på syv personer, kaldet Bestyrelsen. Disse er Peter Schmidt Mikkelsen (direktør), Jens Erik Schultz, Tommy Pedersen, Palle V. Norit, Søren Rysgaard, Fritz Ploug Nielsen og Jesper Mølbak Stentoft (kasserer). Nanoks revisor er Aka Lynge. Torben E. Jeppesen assisterer med materialeindkøb. Nanoks pakkecentral varetages af Kristian Nevers. Foruden de nævnte deltager en række andre enkeltpersoner i Nanoks arbejde. Al arbejde i Nanok er frivilligt og ulønnet. Nanok udsender hver sommer et felthold typisk med 6 deltagere fordelt på to hold, der i 3-5 uger arbejder i Nordøstgrønland. Resultatet af dette arbejde dokumenteres og offentliggøres i en feltrapport. Ekspeditionsdeltagerne udvælges af bestyrelsen. I årene er der udsendt i alt 146 Nanok'ere, eller mere end 75 enkeltpersoner, til Nordøstgrønland. For at kunne gennemføre arbejdet råder Nanok over et betydeligt ekspeditionsmateriel. Derimod besidder Nanok ingen fast ejendom i Grønland. Nanoks arbejde finansieres af Aage V. Jensens Fonde. Kompagniet støttes desuden af en lang række private bidragydere. Blandt sine mange gode samarbejdspartnere tæller Nanok: Royal Arctic Line, Norlandair, Air Greenland, Arctic Research Centre, Arctic Science Partnership, Grønlands Selvstyre, Grønlands Nationalmuseum & Arkiv, Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter, Arktisk Kommando, Polar Logistics Group, Slædepatruljen Sirius, Forsvarets Vagt Mestersvig, Uddannelses- og vedligeholdelsessektion Grønland. Nanok har siden 1991 renoveret og vedligeholdt ca. 50 kulturhistoriske bygninger og har for denne indsats modtaget betydelig anerkendelse, bl.a. fra Grønlands Selvstyre. I årene udarbejdede Nanok på opfordring af det daværende Grønlands Hjemmestyre en ny, unik bygningsmæssig status for samtlige kulturhistoriske hytter og stationer i Nordøstgrønland. Registreringerne er stillet vederlagsfrit til rådighed for Grønlands Nationalmuseum & Arkiv i Nuuk. Et omfattende materiale fra registreringen, herunder fotos og GPSpositioner, er publiceret i bogen "North-East Greenland The Trapper Era" (Mikkelsen 2008). Nanok har siden 2010 haft en formel samarbejdsaftale med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. 20

21 Liste over nordøstgrønlandske stationer og hytter renoveret af Nanok : Nr. Navn Istandsat år Nr. Navn Istandsat år 201 Antarctichavn 2001 (knust 2002) 347 Petrahytten Kap Peterséns Loch Fyne 1993, Kongeborgen Hoelsbu 1999, 2000, Holm Bugt hytten Strindberghuset Sverresborg Mellemhuset Maristua Krogness Mineralbukta Eskimonæs Svedenborg Elvsborg Laplace Dødemandsbugten Arentz hytten Norma hytta Namdalshytten Dahl Skær hytten Kap Humboldt Kap Herschell Rendalshytten Sandodden/Karina , 2007, Bjørnheimen Moskusheimen Brøggers hytte Leirvågen Smedal Zackenberg Noa Sø hytten Fiskerhytten Varghytten 2002, Bjørnnesstua Renbugthytten Germaniahavn Myggbukta 1999, 2002, Fjordbotten Ragnhilds-hytten Hochstetter 1996, Kap Ovibos hytten 2000, 2007, Ny Jonsbu Halle Ottostrand Bråstad Kap Moltke /Brønlundhus 2001 Kilde vedr. hyttenumre og -navne: Peter Schmidt Mikkelsen: North-East Greenland The Trapper Era. The Scott Polar Research Institute (SPRI), University of Cambridge (2008). Kap Harald Moltke 21

22 22

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2010 Der var nok nogen, der gjorde store ører! Det er ikke hverdagskost at opleve

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2013 Nyt liv i Dødemandsbugten. Dødemandsbugten er et af de mest spændende, historiske

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2008 "Ragnhilds-hytten" kan bruges igen! NANOK har i sommer istandsat en række af

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2012 Nanok og Grønlands Nationalmuseum på bygningsopmåling ved Kulhus Efter mange

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2009 Sommeraften på Ottostrand Det er lykkedes NANOK i løbet af sommeren at restaurere

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1994 Rejsens formål At skaffe underretning om tilstanden af kompagniets forsyninger, der sidste år i skibstid ankom til Daneborg, medens NANOK-personel

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2015 Ella Ø Station Ella Ø stationen har i 2015 været omdrejningspunkt for Nanoks

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2006 Villaen / Danmarksminde i Danmarkshavn juli 2006. Det er nøjagtig 100 år siden, at "Danmark-ekspeditionen

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2011 Velkommen til Myggbukta! I 1999 foretog et Nanok-hold en grundlæggende renovering

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2004 Bass Rock husene Baldwin-Ziegler ekspeditionens let genkendelige, ottekantede huse på Bass

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI Nanok Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2003 Aftenlys på vestvæggen. Trods umiddelbar lighed har hver eneste nordøstgrønlandske hytte sine

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2005 Aftenstemning ved Ålborghus. I ly midt inde i den smukke Dove Bugt ligger fangststationen Ålborghus.

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1995 Rejsens formål: At istandsætte Nanoks ældste hovedstation beliggende på sydkysten af Hochstetter Forland, en halv snes kilometer vest for Kap Rink.

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde www.xsirius.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2007 Missionen fuldført! Fem års arbejde blev afsluttet i sommeren 2007, hvor NANOK

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 NORDØSTGRØNLANDSK KOMPAGNI NANOK Rosenhøjvej 10 DK-8410 Rønde Tlf. 86372822 e-mail: petersm@post4.tele.dk Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 2000 Nanok har i sommeren 2000 indrettet en historisk

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Musse Skyttecenter. Færdig - Efterår 2012

Musse Skyttecenter. Færdig - Efterår 2012 Vedligeholdelsesarbejder udført i Musse Skyttecenter 25 m bygningen: Skydelokalet Skydelokalet blev skadet af fugt i 2010-2011 på grund af kraftigt nedbør. Fugt og begyndende råd og svampedannelse i brædder

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. Rapport fra arkæologisk undersøgelse af sakristiet i Hejls kirke d. 9. oktober 2008. J.nr. 650/2008 Hejls sogn, Nr. Tysting hrd., Vejle amt., Stednr. 17.07.02, SB nr. Rapport ved museumsinspektør Nils

Læs mere

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7

Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 Brandstrup Travel ApS & Dane Travel A/S Fraflytning af Pakhuset, Nytorv 7 SoftSuitCase ApS Baggrund I forbindelse med et udvidet samarbejde mellem SoftSuitCase ApS på den ene side og Brandstrup Travel

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland sommeren 1998 Det grønlandske ord immaqa betyder "måske". At det er et meget brugt ord hænger nok sammen med det kraftfulde og lunefulde grønlandske klima. I

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger

Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Anbefalinger fra Grønlands Nationalmuseum & Arkiv Efterisolering af bevaringsværdige bygninger Indhold Side Indledning 1 Indvendig efterisolering uisolerede bygninger 2 Udvendig efterisolering ved aftagning

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel.

selv, at fylde lidt forebyggende grus i et lille hul, der pludselig dukker op udenfor jeres parcel. Beretning 2007 Ja så er endnu et år gået, og denne gang med ny formand for grundejerforeningen. Dette efter mange fine år med Leif som formand. Det har været både spændende og arbejdskrævende, at forsøge

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016

STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016 STATUS FOR PROJEKT JAGTENS HUS PR. D. 31. MARTS 2016 BYGGEPLADSEN Byggepladsens indretning og funktion er uændret i forhold til seneste opdatering, pånær én væsentlig ting: Den sidste af de gamle bygninger

Læs mere

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Redigeret af: Mads C. Forchhammer Hans Meltofte Morten Rasch Aarhus Universitetsforlag Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen

GYNGESTATIVET. Mette Vogt Thuesen GYNGESTATIVET Mette Vogt Thuesen Billedet er taget lige nedenfor vores lejlighed, på legepladsen. Min lillesøster havde lavet en indhegning rundt om gyngestativet, for at vise at det var hendes område.

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke.

Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen Tempelvej 7, 4390 Vipperød, Arnakke. Ejendommen blev købt og restaureret i 1996 og frem til 2000. Arkitekter fra Frilands- og Nationalmuseet udarbejdede restaureringstegningerne af ejendommen,

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Glim Kirke d. 12. og 30. juni 2009 Glim sogn, Sømme hrd., Københavns amt., Stednr. 02.04.02 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro januar 2011 J.nr. 518/2009

Læs mere

Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken

Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken Forskellige anbefalinger og råd fra Nationalmuseets bygningsafdeling Reparationer og bygningsarbejder på hytter i Nationalparken Inge Bisgaard Bygningsfaglig inspektør Traditionelle klassiske farver og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Pejsebrænde: Skal lejer selv fremskaffe. Der ligger ikke brænde til afbenyttelse, og vi sælger heller ikke brænde.

Pejsebrænde: Skal lejer selv fremskaffe. Der ligger ikke brænde til afbenyttelse, og vi sælger heller ikke brænde. Velkommen på Næsgården. Vi håber, at I må få et godt ophold i på lejren. Det er vort håb, at I vil hjælpe os med at bevare lejrområdet således, at det fortsat kan være attraktivt at komme her.derfor er

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i

XXX. EFTER: Det store rum er opdelt i XXX EFTER: Det store rum er opdelt i to med en delvist åben skillevæg. På den ene side er der et ryddeligt og luftigt soveværelse. Og på den anden side en rummelig garderobe med masser af opbevaringsplads.

Læs mere

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer.

Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. Rapport fra bygningsarkæologisk undersøgelse d. 27. juni og d. 4. juli 2013 i Faxe kirke i forbindelse med åbning af to af kirkens tre østvinduer. J.nr. Faxe sogn, Fakse hrd., Præstø amt., Stednr. SBnr.

Læs mere

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL

GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL Gør-Det-Selv GÆSTEHYTTE OG TEENAGEHYBEL En gæstehytte gør det nemmere og hyggeligere at have overnattende gæster, og den resterende tid kan den fungere som hjemmekontor, teenagehybel eller hyggelig lille

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER

OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER OPLÆG TIL RENOVERINGSARBEJDER Begge vores varmecentraler skal udskiftes, da de er slidte, og vi ønsker ikke at fyre for fuglene til vinter. Vores genbrugsgård er nedslidt, og skal renoveres. Kommunen vil

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring.

+45 22573228 PRISER: Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. Lej for én hverdag kr. 1.800 inkl. forbrug og rengøring. +45 22573228 +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk forsamlingshus@vitten-by.dk fo Priser Kontakt +45 22573228 forsamlingshus@vitten-by.dk PRISER PR. 1. JANUAR 2016 PRISER PR. 1. JANUAR 2016 gøring.

Læs mere

Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012

Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012 Hytterekognosceringer i Nordøstgrønland Sommeren 2012 Rapport udarbejdet af: Inge Bisgaard Bygningsfaglig inspektør Grønlands Nationalmuseum & Arkiv 1 Forord Grønlands Nationalmuseum har i samarbejde med

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af.

Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af. Dette bliver det sidste indlæg fra vores tid i Rumænien. Den sidste uge er gået, det er svært at forstå hvor de næsten 3 måneder blev af. Det har været nogle meget spændende, udfordrende og givende måneder,

Læs mere

Karen Blixens gardiner

Karen Blixens gardiner Karen Blixens gardiner Karen Blixen museet ved Rungsted Kyst har til huse i forfatterens private hjem på Rungstedlund. Stuerne står som i forfatterens tid, og de er blandt andet kendt for de altid smukke

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73

Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan. H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Telefon 33 73 33 73 Kulturstyrelsen Bygningsbevaring og Plan H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 73 33 73 Til interesserede købere af De Grå Stokke Kulturstyrelsen vil gerne give dig lidt nyttig og praktisk

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Belek

Ejerlejlighedsforeningen Belek Ejerlejlighedsforeningen Belek Nyhedsbrev nr. 1 Onsdag den 29. marts 2006 Kære medlemmer Der har været fuld fart på arbejdet i bestyrelsen siden den stiftende generalforsamling i februar. Bestyrelsen har

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Mosehuset. Velkommen til Mosehuset! Foreningen Mosehuset byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed.

Mosehuset. Velkommen til Mosehuset! Foreningen Mosehuset byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed. Velkommen til! Foreningen byder dig indenfor, uanset om det er første besøg eller en tilbagevendende begivenhed. I denne mappe kan du/i finde nyttige vejledninger og informationer vedrørende dit/jeres

Læs mere

Udnyt pladsen rør ingen hindringer

Udnyt pladsen rør ingen hindringer Udnyt pladsen rør ingen hindringer [før] Masser af rør, der samler støv og tager plads op. Nu skal der sættes et bord og nogle skabe op, så man kan bruge rummet til noget. Det har vi brugt Materialer Køkkenelementer

Læs mere

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991

Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 or.-"-"'-'c_ NOROØSTGRØNLANOSK KOMPAGNI NANOK Feltrapport fra rejsen til Nordøstgrønland 1991 Siriusmændene Hennin[!, Poulsen (tv) og Svend Henckelforan Zelckenberg 1954 1. feltsæson Indledning Selvfølgelig

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N ADELGADE 18 KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere