Danmarks første rækkehuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks første rækkehuse"

Transkript

1 Næstved på en time Næstved er en utrolig interessant by, som det nok er værd at ofre en times tid på. Det er ikke alene spændende at handle i den mangfoldighed af moderne butikker, byen byder på, eller nyde en forfriskning i en af de talrige restaurationer. Det er i høj grad også interessant at kigge på byens mange seværdigheder, der hver for sig fortæller en bid af Næstveds historie. Det gælder ikke mindst de markante bygninger fra middelalderen. En spadseretur på en times tid vil give dig et godt indtryk af Næstved, og det vil være en god idé, om du startede din tur på Sct. Peders Kirkeplads. Her befinder du dig lige midt i Næstveds middelalderlige hjerte. Det var dengang, hvor byen lå klemt inde mellem den 10 kilometer lange Mogenstrup Ås og Susåen. I Næstved har vi fastslået, at byen er fra 1135, det år hvor den fromme adelsmand Peder Bodilsen, hans mor og brødre skænkede Sct. Peders Kirke samt store jordtilliggender til Benediktinermunkene til opretelse af Sct. Peders Kloster. Om der har eksisteret et sådant på Kirkepladsen i tilknytning til kirken er ikke påvist. Det er endda meget tvivlsomt. Sandsynligvis er munkene straks gået i gang med at opføre deres kloster, hvor nu Herlufsholm ligger. Det var Skovkloster. Familien Bodilsens stiftelsesbrev er dateret den 29. november Alligevel markerer Næstved hvert år sin fødselsdag den 15. juni. Det vides ikke, hvem der har fundet på denne dato, men det er da meget smart. Det er jo Valdemarsdagen, og så flager hele landet for Næstved. Torv i næsten 900 år Vi har beæret Peder Bodilsen med en statue, fordi han betragtes som byens grundlægger. Det var han faktisk ikke. Med sin storslåede donation gav Peder Bodilsen og hans familie munkene mulighed for oprettelse af klostret. Næstved eksisterede skam allerede og var efter datidens forhold ret så stor og betydningsfuld. Næstved daterer sig såmænd tilbage fra den yngre stenalder fra omkring år 400, men naturligvis ikke som købstad. Og så har der iøvrigt været beboelser ved Susåen helt tilbage i oldtiden. I denne guide skal vi ikke fordybe os nærmere i disse kendsgerninger. Næstved vil nok blive ved med at fejre fødselsdag den 15. juni. Vi vil sikkert også blive ved med at notere, at Næstved fik torverettigheder i Indtil da ejede kongen, Erik Lam, torvet i Næstved, men det skænkede han i 1140 til det nye kloster. Torvet er altså ældre. Lad os nu komme i gang med vores vandring gennem den gamle by. Stil dig foran hotel Vinhuset (1) med front mod Sct. Peders kirke (2). Formentlig har der oprindeligt ligget en trækirke på stedet, uden at dette på nogen måde er påvist. Derimod skulle det være sikkert, at det var en stenkirke, Bodilsen-slægten skænkede til Benediktinermunkene. Men det er ikke den kirkebygning, vi ser i dag. Den er rejst i tiden fra ca til 1500-tallet. Hvis du har tid til at kigge inden for, skal du især hefte dig ved det smukke kor, hvis afslutning udgøres af syv sider af en tikant, hvortil slutter sig to, halvt så høje, tredelte sidekor. Den meget flotte virkning kan i høj grad også ses udefra, nemlig hvis du kommer fra Købmagergade. Der er mange spændende enkeltheder i kirken. I koret findes således fra cirka 1380 det kendte kalkmaleri med Valdemar Atterdag og dronning Hedvig, der knæler for Gud. Betragt endelig også den flotte prædikestol, der er udført af Holbæk-mesteren Lorentz Jørgensen. Når du forlader kirken, står du altså med front mod hotel Vinhuset (1). Navnet daterer sig fra 1778,

2 bygning er opført i tre middelalderen lå her Tyge smuk munkestenskælder må kigge ned. hvor ejeren fik lov at udskænke vin og tage gæster ind til overnatning. Den nuværende etaper i sidste halvdel af 1800-årene. I Dues adelsgård. Fra den tid er bevaret en meget med krydshvælvinger. Spørg Vinhuset, om du Landets ældste rådhus Muligvis har Næstveds første rådhus været placeret her. Det ved vi ikke med sikkerhed, men alligevel kan Næstved påvise landets ældste rådhus, i dag Sct. Peders Kirkes Sognegård (3). Den ældste del af bygningen er fra cirka 1450, men cirka 1500 skete der en betydelig udvidelse. Det er helt fantastisk i dag at kunne konstatere, at det gamle rådhus fungerede helt til Så kom der gang i den kommunale administration, der krævede mere plads. I den gamle bygning havde bytinget til huse. Der var rådstue, og i kælderen var der fængsel. Tidligere holdt bytinget til i fri luft, nemlig vest for kirken, nogenlunde skråt over for Vinhuset, hvor der i dag er indrettet en lille hyggeplads. Det gamle torv var placeret mellem rådhuset og kirken. Til højre for rådhuset lå indtil 1959 Gøyernes Gaard, som altså blev nedrevet. Skulle du komme til Den gamle By i Århus, kan du se resterne af gården, nemlig den store bindingsværksbygning i to stokværk og med svalegang. Hjørneejendommen til venstre er et knægtbygget bindingsværkshus fra Fra Vinhuset går vi nu lidt til højre mod den store parkeringsplads, Bredstrædeparkeringen, der blev anlagt i 1960'erne. Her lå på det skrånende terræn ned mod Havnegade en række små huse, nedrevet i Her skal vi ikke fordybe os i, hvor hyggeligt det kunne have været, om husene var blevet renoveret og bevaret. Oprindelig lå de jo ned til Susåen, der siden 1938 har haft sit løb i rør under Havnegade. Du står iøvrigt ud for Næstveds gamle hovedgade, Farvergade. For enden af denne, på hjørnet af Brogade og Møllegade, ligger en gammel købmandsgård, der kan spores tilbage til De eksisterende bygninger er opført i 1840'erne af købmand Wittusen. Næstved Kommune købte bygningen i Her har kommunens tekniske forvaltning til huse i dag. Danmarks første rækkehuse Bygningen er et kig værd, men gå endelig tilbage ad Farvergade til Kirkepladsen. Vi skal nu højre om kirken for at bese, hvad vi i Næstved kalder Danmarks første rækkehusbebyggelse. Det er de middelalderlige Stenboderne (4). Det er tre dejlige perler på snor. Den midterste bygning i komplekset, Boderne, er fra 1440'erne og dermed ældst. Her var der oprindelig tre butikker eller handelsboder. Gavlbygningen, Henrik Gotschalcks Stenhus, er lidt yngre. Kig lige på byggekompleksets bagside, så vil du fornemme, hvordan terrænnet skrånede ned mod Susåen. Den østligste ejendom er Mogens Tuessøns Stenboder fra omkring Det var i sin tid en udlejningsejendom bestående af syv rækkehuse. Mogens Tuessøn var borgmester, og han skænkede sine Stenboder til Sct. Peders Kirke i 1484 mod, at der til evig tid skulle bedes for ham. Det varede dog kun til Reformationen i Hele rækkehuskomplekset er flot restaureret, hvilket indbragte den fornemme Europa Nostra pris. Bygningerne tjener i dag som udstilling til Næstved Museum. Her er der værdifulde samlinger af skårmateriale fra en udgravning af Laurits Pottemagers værksted i Farvergade (Ca ).

3 Næstved var tidligere en af landets betydeligste sølvsmedebyer, og fra den tid er der en fin samling. Ligeledes er der en unik samling af arbejder, dels fra Kählers Keramiske Værksted, der startede i Næstved i 1839, og dels fra Holmegaards Glasværk, der blev grundlagt i Endelig er der indrettet lokaliteter til foredrag og skiftende udstillinger. Nu er du kommet frem til afslutningen af rækkehuskomplekset. Indtil 1881 lå her som et meget fornemt punktum på bygningerne et stenhus. Det var Næstveds gamle latinskole, Peder Syvs Hus, opkaldt efter den kendte sprogforsker, der var forstander på latinskolen. Bygningen blev revet ned for at gøre plads for en ny kommuneskole. (5) Denne bygning anvendes ikke længere til dette formål. Siden 1987 har Næstved kommunale Musikskole, der er en meget stor institution, haft til huse her. Skulpturen ved den grønne plæne op mod kirken er en kultsten udført i Bornholms granit af billedhuggeren Ole Christensen. Vend dig nu om og kast dit blik op på den østre gavl af kirkens tårn. Her sidder i en blænding et underligt formet kors med to lodrette grene på de to korsarme. Ingen ved, hvad det skal betyde. Det skal måske forestille de to røvere på korset. Det er Næstveds vartegn. Når de gamle hånderværkersvende, Naverne, gik på valsen, skulle de beskrive dette kors som et bevis på, at de havde været i Næstved. Købmændenes gade Nu går turen gennem Købmagergade, men inden du helt slipper Kirkepladsen, skal du beundre den dejlige kobberfigur, du ser i haven til venstre foran Biblioteket. Det er Violinpigen, der er udført af Robert Lund-Jensen. Købmændene havde i middelalderen deres domicil i Købmagergade, en af de ældste gader i Næstved. Det var ganske naturligt, for det var tæt på den middelalderlige havn og Susåen, ad hvilken varerne blev transporteret. Det var også forklaringen på, at der fra Købmagergade og Sct. Peders Kirkeplads opstod en række stræder ned mod vandvejen. Stræderne lå faktisk tæt som efter tænderne på en rive. Tilbage af disse stræder er Kompagnistræde, og på hjørnet af strædet og Købmagergade (6) finder du to interessante ejendomme, der måske ikke ser så spændende ud i dag. De har imidlertid haft deres storhedstid, idet begge var bindingsværksbygninger. Især var Købmagergade 6 (hjørneejendommen) flot. Bygningen er fra begyndelsen af 1600-tallet, mens Købmagergade 8 er fra slutningen af 1800-tallet - efter Vi går ned ad Kompagnistræde, forbi hjørneejendommens forlængelse, hvor Naverne i dag har deres naverhule. Vi er så fremme ved en af middelalderens store perler, Kompagnihuset (7). Denne agtværdige bygning, som i 1993 modtog Europa Nostra prisen, overrakt af Prins Henrik, for en fornem restaurering, består dels af et bindingsværkshus og dels af et imponerende stenhus. Førstnævnte er dateret til tiden omkring 1750, mens nye dendrokronologiske undersøgelser har godtgjort, at stenhuset er opført i tiden Da huset er nævnt første gang i 1493, kan usikkerheden om opførelsestidspunktet indsnævres til tre år. Stenhuset er opført som købmændenes gildehus med gildesalen i øverste stokværk og med lagerrum i nederste stokværk. Oprindelig blev huset kaldt for Peblingegildehuset, formentlig fordi købmændene har haft tæt kontakt til peblingene i latinskolen. I 1621 oprettede Chr. IV et spansk handelskompagni med hovedsæde i Næstved. Dette blev indrettet i stenhuset, som herefter skiftede navn til Kompagnihuset. Det er Nordens eneste bevarede købmandsgildehus fra middelalderen.

4 Vi skal en tur rundt om bygningen for også at betragte denne fra indgangssiden, og vi kommer igen ud i Købmagergade ad den smalle Møntergade. Navnet har relation til tiden ca , hvor der blev slået mønt i Næstved. Det foregik i Møntergaarden, der lå på grunden Købmagergade 10. Vi fortsætter hen ad Købmagergade og står snart ud for Hotel Kirstine (8), oprindelig bygget som en trelænget een-etages gård i Her boede Næstveds borgmestre fra 1809 til Hotellet hed da også tidligere,den gamle Borgmestergaard". Hvis du har lidt god tid, kunne du foretage en lille afstikker ned ad Slagkildevej, der har sit navn efter den gamle Slagkilde. Denne springer endnu. Du kan se den ved mindestenen for borgerrepræsentant Søren Knæckenborg, der gjorde en stor indsats for Næstveds forskønnelse. På det store grønne område ligger en rød bygning, opført i 1841 af malermester Christian Ostenfeldt. Han stiftede i 1818 Den Ostenfeldske Stiftelse, som byg-ningen stadig kaldes. Her fik 12 enker eller døtre af embedsmænd eller borgere i Næstved deres bolig. På området er rejst en mindesten for stifteren. Tidligere lå på det store område Sortebrødreklostret. Sortebrødrene skal være ankommet til Næstved ca Ned mod Havnegade ser du det smukke, gamle og gule pakhus, der i sin tid var knyttet til en af Næstveds store købmandsgårde. Her drives fortsat godt købmandsskab, for her har Næstvedegnens Erhvervskontor til huse sammen med Turistkontoret. Det er godt at vide for en turist. Efter den lille afstikker skal vi tilbage til Hotel Kirstine, og nu kan du godt finde fotografiapparatet eller videoen frem. Du står nemlig ved den mest fotograferede gade i Næstved, Riddergade. Det er den østlige side, du skal interessere dig for. Den rummer spændende bygninger fra forskellige tidsaldre. Først ligger et enkelt, klassisistisk bygningsværk, Riddergade 7 (9). Forhusets facade er stort set fra 1803, men formentlig er der tale om en ombygning af et hus, der lå på grunden i Her startede Næstveds første avis i Mest betragtet er den næste bygning, Apostelhuset, (10) som der efter nogle hårdhændede restaureringer ikke er meget tilbage af. Når bygningen er interessant, skyldes det de 13 store udskårne knægte fra omkring De er prydet med de ældste bindingsværksfigurer i Danmark. Figurerne forestiller Jesus og de 12 apostle. Huset kan meget vel være opført for et af Næstveds middelalderlige gilder, Kristi Legems Gilde. Bygning nr. 3 er Ridderhuset (11), opført i bindingsværk på Chr. IVs tid. De to sidste bygninger er Det røde Pakhus (12), i dag en idyllisk restauration, og en enkelt, men smuk beboelsesejendom (13), i dag bank. Begge bygninger er fra midten af forrige århundrede. For enden af Riddergade ser du den anden store bykirke, Sct. Mortens Kirke (14), hvis ældste bygningsdele er fra 1220'erne. Tårnet blev bygget til i 1400-tallet, mens dåbskapel og våbenhuset først blev bygget i 1850'erne. Kirken er i høj grad et besøg værd, og især skal den besøgende hefte sig ved det ærværdige gamle krucifiks af den korsfæstede Jesus. Prædikestolen er skåret af Abel Schrøder den Ældre, og det er hans søn, Abel Schrøder den Yngre, der er mester for den imponerende altertavle. Han levede fra ca til 1676, og han var ikke alene en dygtig håndværker men en kunstner af verdensformat. Det Schrøderske værksted lå i Ringstedgade 6, og herfra er der og ikke mindst i Abel Schrøder den Yngres tid udført et utal af fornemme arbejder i den brusbarokke stil, blandt andet altertavlen i Holmens Kirke. Men du kan finde arbejder fra værkstedet i en lang række af de sydsjællandske kirker m. fl. Gå tæt på altertavlen i Sct. Mortens Kirke og nyd dens rigdom af detaljer. Fra kirken skal byvandringen fortsætte ad Sct. Mortensgade, men den, der har mere end en times tid til sin rådighed, kan få en ekstra oplevelse ved at dreje op ad Østergade. Bemærk da tæt ved kirken mindesmærket for de faldne i de to slesvigske krige og 1864, og den yndige skulptur, Kalven. Kunstneren hedder Gudrun Lauesen.

5 Drej til venstre ad Krumport og frem til Teatergade. Her ser du lige til højre mindestøtten for Grundlovens giver Frederik VII, og højere oppe ligger den gamle Amtmandsbygning (15). Den er fra 1886, og her er der i dag lokalarkiv, lokaler til kunstudstillinger og administration for Den kommunale Ungdomsskole. Til venstre har du Næstved Rådhus fra 1940 (16), hvor den øverste kommunale administration har til huse. Her holder byrådet sine møder, og fra sit kontor kan borg-mesteren se ned på den store, bastante betonfigur, udført af billedhuggeren Arne Bang. Trolden og Munkebakken Figuren forestiller Fladså-trolden, der ifølge sagnet blev så vred over lyden fra Næstveds kirkeklokker, at han ville jævne byen med sand. Der gik imidlertid hul i sækken, så sandet løb ud og skabte den 10 km lange Mogenstrup Ås. Da Trolden opdagede dette, blev han så gal, at han tømte resten af sækkens indhold ud, hvorved han skabte den 63 meter høje Munkebakken bag Trolden. Det er en oplevelse at stå på toppen af Munkebakken og se ud over byen. Her findes også en mindesten for Peder Bodilsen. Du kan sagtens fortsætte den afvigende tur via Munkebakken. Så kommer du ned til Farimagsvej, men du kan også vælge at fortsætte ned ad Teatergade langs med parkeringspladserne. Her ser du en statue rejst i anledning af Danmarks befrielse den 4. maj Det er Frihedskæmperen, der ligeledes er udført af Arne Bang. På denne måde kommer du også ned til Farimagsvej, og det giver dig mulighed for at kaste et blik på Munkebocentret (17). Dette består af det gamle alderdomshjem fra 1916, der er ombygget flere gange og i dag er et moderne plejehjem. Her blev der i 1986 indrettet dagcenter, ligesom der blev opført beskyttede boliger. På plænen foran plejehjemmet står to dejlige skulpturer. Det er Fløjtespilleren, udført i stentøj af Johannes Hansen, og springvandet Paraplyen, som Claes Lorentzen er mester for. På den gamle handelsskole på den anden side af vejen er der i 1995 indrettet 15 midlertidige plejehjemspladser. Næsten skråt overfor Munkebocentret, på Kählerbakken 5, ligger Kählers Keramiske Værksted, som absolut er et besøg værd. Da jernbanen kom Men vi skal tilbage til Farimagsvej, som vi skal følge frem til Jernbanegade. Inden du drejer op ad denne, har du til højre Banegårdspladsen med Postkontoret (18) forrest og Banegården (19) tilbagetrukket. Postkontoret blev åbnet i Det havde fra 1865 haft til huse på Sct. Peders Kirkeplads, i dag en del af hotel Vinhuset. Banegården er fra 1870, da Den sydsjællandske Jernbane kom til Næstved. Bygningen er naturligvis ombygget og udvidet flere gange og fremtræder i dag som en moderne banegård. Dens placering var dengang ligesom lidt uden for byen. Herfra førte der en smal, snoet Jernbanevej ned til banen, og den var bestemt ikke egnet til den stigende trafik. Vejen var på begge sider afgrænset af høje sandbanker, som blev gravet igennem i forbindelse med anlægget af den nuværende Jernbanegade. På din videre tur gennem gaden skal du standse op ved enkelte bygninger. Det er først Våbenbrødrestiftelsen (20), der blev opført i 1876 med boliger for trængende våbenbrødre og disses enker. Bygningen er senere solgt til anden side.

6 Lidt længere fremme er det Jernbanegades Skole fra 1912 (21). Skolen blev nedlagt for et par år siden, dog ikke helt idet Ll. Næstved Skole har en,filial" her. Desuden er der andre kommunale funktioner i bygningen. Som nabo ligger Teknisk Skole (22), opført i Bygningen er i dag kun en lille bid af det store skolekompleks, der er bygget ved Jagtvejen. På højre side af Jernbanegade, overfor de to skoler, opførtes i 1912 KFUM-bygningen (23). Den er bygget i historicistisk stil. Du fortsætter op ad Jernbanegade og krydser Teatergade. På den modsatte side ser du Odd Fellowbygningen (24), der ikke alene har facade her men også ud til Sct. Mortensgade. Den skal du dreje ned ad, for vi er nu tilbage ved Sct. Mortens Kirke og dermed byvandringens egentlige rute. Du skal krydse Ramsherred og gå ned ad Grønnegade. Den gamle kaserne Næstved er en gammel soldaterby. I dag er det de far-verige gardehusarer, der har til huse i byen. Kasernen ligger ude på Skyttemarksvej, men hver onsdag ved middagstid rider regimentets hesteskadron trompeterende gennem den indre by, hvis ikke der foregår royale begivenheder i København. Måske er du heldig at møde eskadronen. Der findes stadig en række kasernebygninger i byen. De blev bygget i slutningen af 1800-tallet men tjener i dag andre formål. Det er også tilfældet med Grønnegade Kaserne (25), der er en vigtig del af Næstveds kulturhistorie og har medvirket til at præge byens bygningskultur. Kasernen har primært været hjemsted for rytter- og dragonregimenter frem til 1923, hvorefter bygningskomplekset blev anvendt til militære skoler. Ud mod Grønnegade ligger den ældste bygning, ride- og eksercerhuset, eller som vi kalder bygningen Det gamle Ridehus. Det blev opført i Ridebanen lå inde bagved, og du må gerne gå indenfor, eller køre, for nu er der parkeringsplads på stedet. Du vil iøvrigt bemærke, at terrænet er stærkt stigende, men kasernebygningerne er også opført på kanten af Sandbjerget, den nordligste del af den 10 km lange Mogenstrup Ås. Parallelt med det gamle ridehus ligger et nyere fra 1888, og for enden af parkeringspladsen ses Kommandantbygningen fra Helt oppe på åsen er der et endnu nyere ridehus. På det store område deroppe er der planer om at bygge et kulturhus rummende blandt andet en koncert- og teatersal med plads til ca. 1200, udstillingslokaler, bibliotek m.m. Næstved kommune overtog kasernen i 1978 og har siden ofret millioner af kroner for at gøre området til byens kulturelle åndehul. Her har en lang række af byens foreninger et dejligt tilholdssted. Det syder af aktivitet. Fra toppen af åsen kan du kigge ned på det store parkeringsareal og få øje på endnu en flot bygning, opført i 1911 i tilknytning til kasernen, senere indrettet til Kvægtorvsbygning. Den videre tur ned gennem Grønnegade er ikke lige i dag den smukkeste, fordi der på højresiden ligger en stor tomt, hvor der tidligere var jernstøberi. Området indgår i store planer om et varehus, boligbyggeri og et parkeringshus - tæt knyttet sammen med kulturhusprojektet. Så stir dig ikke blind på tristheden. Skæv i stedet for til gadens venstreside og forestil dig, at der bag husene i middelalderen lå en stor sø, Munkesøen, der ligesom Susåen og Åsen var med til at spærre Næstved inde. Glæd dig over den smukke bygning Grønnegade 17 (26) og de to hjørnebygninger ved Indre Ringstedgade. Det er til højre bindingsværksbygningen Daases Gård (27) fra 1700-tallet og til venstre Staalgaarden (28), op-ført i 1935 i en helt ny byggestil i Næstved.

7 Ret foran dig har du Næstved Tidendes bygning fra Kig op og fryd dig over den glacerede keramikudsmykning fra Kähler. Du skal nu til venstre ned ad Indre Ringstedgade, men er du godt gående og har masser af tid, vil det bestemt ikke være spildt ulejlighed at gå højre om, dreje til venstre i det store lysregulerede kryds og fortsætter over mod Rådmandshaven. Her ser du kommunens administrationsbygning. Den blev taget i brug i 1983 og rummer socialforvaltning, skatteinspektorat og skole- og kulturforvaltning. Du kan fortsætte over det grønne område, passere Kranøen, der er resterne af Gl. Maglemølle, fortsætte over Susåen og komme frem til Herlufsholm. Det er en tur for sig selv og skal ikke nærmere omtales her. Det skal dog nævnes, at det netop var her, Benediktinermunkene byggede Næstved Sct. Peders Kloster, senere Skovkloster. Tilbage af dette står den meget smukke kirkebygning. Navnet Herlufsholm knytter sig til Herluf Trolle, der blev ejer i 1560 ved et mageskifte med det nuværende Frederiksborg. Det var Herluf Trolle og Birgitte Gøye, der grundlagde skolen. Vi vender tilbage til udgangspunktet for denne afvigende rute, altså Indre Ringstedgade. I denne findes også en markant bygning fra middelalderen, Helligaandshuset (29), i dag byens museum. Før du eventuelt går ind og studerer de mange sam-linger, eller fortsætter forbi, skal du kaste et blik op på nabohuset, Ringstedgade 6, over porten. Her er indsat en mindetavle for billedskærerfamilien Schrøder. På grunden lå værkstedet, hvorfra der ikke mindst i Abel Schrøder den Yngres tid udgik mange arbejder. Helligaandshuset er nævnt første gang i Det var oprindelig en stiftelse for fattige gamle, syge og svage. Omkring 1514 var huset næsten omdannet til kloster, som det skete med flere af landets Helligaandshuse. Projektet blev aldrig realiseret fuldt ud. Derfor er Helligaandshuset i Næstved det eneste bevarede rigtige Helligaandshus i Danmark. Helligaandshusets første kirke har ligget, hvor der nu er museumshave. Den anden kirke, viet til Vor Frue, blev indrettet i Helligaandshusets vestende ud mod gaden. Kirken var i brug til omkring Siden har bygningen haft flere funktioner. Der har været fattig- og sygehus, arbejdsanstalt, klædefabrik og igen sygehus, nu for dragonerne. I blev den gamle kirkesal og det øvrige hus indrettet til museum, som absolut er et besøg værd. Ved Kindhestegade drejer du til venstre mod Hjultorvet, nævnt første gang i 1400-årene. Nu har vi pralet med, at Næstved har landets første rækkehusbebyggelse, Nordens eneste købmandsgildehus, landets ældste rådhus m.fl. Lad os så også prale med, at Næstved har Danmarks mindste rytterstatue, placeret på Hjultorvet. Statuen (30) forestiller Peder Bodilsen. Den er udført af Mathillus Schack Elo, mens den snoede søjle skyldes arkitekt Hansen-Reistrup. Statuen er en borgergave, opsat ved 800 års købstadsjubilæet i Bag statuen rejser sig Bindesbøls smukke rådhus (31) opført i og i brug som rådhus frem til I dag er her ting- og arresthus. Fra Hjultorvet går du ind på Axeltorvet, og du har på din højre side det flot restaurerede Løve Apoteket. Du skal navnlig slå et smut ind i apotekets gård og opleve 1700-talsstemningen med bindingsværk og brosten. Du må heller ikke undlade en lille tur gennem det smalle Apotekerstræde for at betragte den ærværdige bygning fra bagsiden med læge- og krydderiurtehaven foran. Det er simpelthen betagende. Gråbrødremunkene holdt deres indtog i Næstved ca og byggede Gråbrødreklostret, hvor nu Axeltorv ligger. Klostret bredte sig ud over det nuværende torveareal, blandt andet ind i Skomagerrækken og med en fløj, hvor nu det gamle rådhus fra 1856 er placeret. Klosterkirken blev som den sidste bygningsdel nedrevet i 1553, og fra det år daterer vi Axeltorv. Torvet i dag har ikke fundet sin endelige udformning og indretning. Det benyttes blandt andet

8 onsdag og lørdag som torvedage, og så er der sydlandsk stemning i Næstved. Det sidste indtryk af torvet kunne være sidste skud på stammen, når det gælder skulpturer. Den er placeret ved DiskontoBanken og udført af billedhuggeren Bjørn Nørgaard i Skulpturens navn er "Talbrëcke Tiefland" - et fabeldyr, der har givet anledning til megen forundring og diskussion. Nu kan du selv filosofere lidt over kunstværket, når du slutter din byvandring enten ved at forlade Axeltorv ad Næstveds første gågade Torvestræde eller ad Kirkestræde. Vælger du sidstnævnte, står du foran byvandringens udgangspunkt, hotel Vinhuset. Måske åbner værten den gamle munkestenskælder, så du over en kold og tiltrængt øl kan lade de mange indtryk sætte sig. Denne kortfattede byvandringsguide er kun tænkt som en appetitvækker. Vil du vide mere om de enkelte attraktioner, som er nævnt, eller om byens historie, findes der en masse tilgængeligt litteratur, blandt andet: Andersen, Aage: Middelalderbyen Næstved, Birk Hansen, Palle: Næstved. Byens opståen og tidlige udvikling, Næstved Museum Birk Hansen, Palle: Næstveds Torve i 850 år, Liv og Levn Birk Hansen, Palle: Næstved - By og Sted, Liv og Levn Birk Hansen, Palle: Helligaandshuset. Bygningshi storie, Næstved Museum Boderne i Næstved, Dahl, Svend C.: Næstved. Købstaden i 1500-tallet, Michelsen, F.: Kasernen på Sandbjerget, Michelsen, F.: Det middelalderlige Næstved. Nielsen, Rasmus: Næstved købstadshistorie, fire bind. Nystrøm, Arne: De middelalderlige Stenboder på Sct. Peders Kirkeplads, Pedersen, Eva de la Fuente: På rejse med Abel Schrø- der, Næstved Museum, Rasch, Knud: Kompagnihuset i Næstved, Smith, Otto: Næstved

9 Kort over Næstved bymidte

10 Seværdigheder 1. Hotel Vinhuset 2. Sct. Peders Kirke 3. Sct. Peders Kirkes Sognegård 4. Stenboderne 5. Skolen på Kirkepladsen 6. Købmagergade 7. Kompagnihuset 8. Hotel Kirstine 9. Riddergade Apostelhuset 11. Ridderhuset 12. Det Røde Pakhus 13. Beboelsesejendom 14. Sct. Mortens Kirke 15. Amtmandsbygningen 16. Næstved Rådhus 17. Munkebocentret 18. Postkontoret 19. Banegården 20. Våbenbrødrestiftelsen 21. Jernbanegades Skole 22. Teknisk Skole 23. KFUM-bygningen 24. Odd Fellow-bygningen 25. Grønnegades Kaserne 26. Grønnegade 27. Staalgaarden 28. Helligåndshuset 29. Peder Bodilsen

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Etape 5. Ringsted Næstved. 36 km. Ringsted - Herlufmagle 22,5 km. Herlufmagle Næstved 14,1 km. Side 61 Side 62. Herlufsholm i 1800 tallet

Etape 5. Ringsted Næstved. 36 km. Ringsted - Herlufmagle 22,5 km. Herlufmagle Næstved 14,1 km. Side 61 Side 62. Herlufsholm i 1800 tallet Etape 5 Ringsted Næstved 36 km. Ringsted - Herlufmagle 22,5 km. Herlufmagle Næstved 14,1 km. Herlufsholm i 1800 tallet Side 61 Side 62 Side 63 Side 64 Side 65 Side 66 Side 67 Side 68 Side 69 Side 70 Når

Læs mere

Næstved. Find vej og mærk. Find vej i Næstved. Find vej i Danmark. Find vej i hele Danmark på

Næstved. Find vej og mærk. Find vej i Næstved. Find vej i Danmark. Find vej i hele Danmark på Find vej og mærk Næstved Find vej i Næstved Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i... er i skove og parker. Nogle

Læs mere

Find vej i Næstved By

Find vej i Næstved By Find vej i Næstved By Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe.

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLOSTERFLØJEN, NYKØBING GULDBORGSUND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 27.10.2010 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2010-7.82.07/376-0001 Kommune: Guldborgsund

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved

Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved Kronprinsesse Mary på skoleudflugt i Næstved Mandag den 6. oktober 2014 Foran skolen på Skt. Peders Kirkeplads i Næstved blev kronprinsesse Mary modtaget af undervisningsminister Christine Antorini og

Læs mere

Jacobshavn 5 21, 4700 Næstved

Jacobshavn 5 21, 4700 Næstved Jacobshavn 5 21, 4700 Næstved 9 spændende og attraktive boliger - Boliger med god udsigt på 118 206 m² - Lige ud til den gamle Suså - Med egn bådplads og stort grønt område - Mulighed for individuel indretning

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Jacobshavn 5 21, 4700 Næstved

Jacobshavn 5 21, 4700 Næstved Jacobshavn 5 21, 4700 Næstved 9 spændende og attraktive boliger - Boliger med god udsigt på 118 206 m² - Lige ud til den gamle Suså - Med egn bådplads og stort grønt område - Mulighed for individuel indretning

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

BYTUREN Sommerkonkurrence for børn juni 25. august 2018

BYTUREN Sommerkonkurrence for børn juni 25. august 2018 BYTUREN Sommerkonkurrence for børn -------- 15. juni 25. august 2018 Tag børn eller børnebørn i hånden og prøv Middelfart Kultur & Biblioteks gå-det-selv-tur i Middelfart. Følg ruten, svar på spørgsmål

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

Fætter og kusinefest i Næstved, den 1. september 2012

Fætter og kusinefest i Næstved, den 1. september 2012 Fætter og kusinefest i Næstved, den 1. september 2012 Næstved byvåben Herredsvåben I 1 I - - - ----- -_. - Næstved i 1.500 år! - byens historie i korte træk Næstved tælles blandt de ældste byer i landet

Læs mere

Kend din by 2. Nyborg Fæstning

Kend din by 2. Nyborg Fæstning Kend din by 2 Nyborg Fæstning Nyborg og Omegns Museer Skoletjenesten Slot og Fæstning På denne tur i Nyborg skal I ud i naturen. I skal opleve hvor pænt og fredeligt der kan være så tæt på byen, og samtidig

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

oplev SOrgenfri VED mølleåen

oplev SOrgenfri VED mølleåen oplev SOrgenfri slotshave LANDSKABSHAVEN VED mølleåen Skovbrynet FUGLEVAD STATION N MØLLEÅEN Kongevejen SORGENFRI SLOT Lyngby Hovedgade LYNGBY SØ sorgenfri SLOT Den gamle køkkenhave MØLLEÅEN DRONNINGEKILDEN

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

NÆSTVED I CENTRUM. - Beskrivelse af bymidtens bygninger

NÆSTVED I CENTRUM. - Beskrivelse af bymidtens bygninger NÆSTVED I CENTRUM - Beskrivelse af bymidtens bygninger 1 NÆSTVED I CENTRUM Næstved er meget mere end de mange smukke og velbevarede bygninger fra middelalderen, som byen er kendt for ude i verden. En rundtur

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup. Frederiksborg slot Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 3-4 Hillerød-Ballerup Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Den Danske Pilgrimsrute Sydsjælland 2 2

Den Danske Pilgrimsrute Sydsjælland 2 2 Den Danske Pilgrimsrute Sydsjælland 2 2 Strækning: Næstved Vordingborg, 34 km Kort over ruten kan hentes på http:hiking.waymarkedtrails.org/da Afstande: Næstved > Lundby 18 km. Lundby > Vordingborg 16

Læs mere

Udflugt til det gamle hertugdømme Schleswig

Udflugt til det gamle hertugdømme Schleswig Udflugt til det gamle hertugdømme Schleswig Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Contails på en dybblå sommerhimmel det er da smukt Haderslev den 8. juni 2018 i bragende solskin. Vi var sat stævne

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7

Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 VÆRDIFULDE Kulturmiljøer i København københavnernes velfærd Kvarteret ved Ellebjerg Skole 4.7 4.7 Kvarteret ved Ellebjerg Skole Stedet Kulturmiljøet omfatter boligområde, haveforening, skole og kirke.

Læs mere

Kunst, mindesmærker og arkitektur i Fredericia

Kunst, mindesmærker og arkitektur i Fredericia Kunst, mindesmærker og arkitektur i Fredericia Mål Målene med at læse teksten og tage på tur med museet er, at I skal: Lære noget om Fredericias historie Lære at se efter spor efter Fredericias historie

Læs mere

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej)

FOTO 01: VESTERVEJGÅRD OG GADEKÆRET (Det hvide hus ligger der, hvor Tværvej i dag munder ud i Vestervej) På Sporet af Glostrup Byvandring ca 3,5 km. Landsbyen Først bevæger vi os på tværs af landsbyens gamle centrum 1 Kirken Kirken var centrum i den gamle landsby. Den er bygget i 1100-tallet, men er ændret

Læs mere

Mariagers middelalderlige sognekirke

Mariagers middelalderlige sognekirke 56 Af Christian G. Klinge Mariagers middelalderlige sognekirke Det er ikke ofte, at Nordjyllands Historiske Museum får lejlighed til at lave en arkæologisk udgravning i den lille købstad Mariager. Denne

Læs mere

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde

FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde FREDNINGSFORSLAG vedr. Graven 20 i Århus Matr. Nr. 1039a Århus Bygrunde Fredningsforslaget omfatter: Forhus og sidehus Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Udarbejdet af Søren

Læs mere

foråret 2019 medlemsarrangementer BEMÆRK BEGRÆNSET DELTAGERANTAL ARRANGEMENTERNE KRÆVER TILMELDING PÅ ELLER TLF:

foråret 2019 medlemsarrangementer BEMÆRK BEGRÆNSET DELTAGERANTAL ARRANGEMENTERNE KRÆVER TILMELDING PÅ ELLER TLF: foråret 2019 medlemsarrangementer BEMÆRK BEGRÆNSET DELTAGERANTAL ARRANGEMENTERNE KRÆVER TILMELDING PÅ KONTAKTFHF@GMAIL.COM ELLER TLF: 51 71 75 35 Rundvisning i Højesteret Rundvisning i Højesteret ved højesteretsdommer

Læs mere

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem.

Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. Byvandring Industrien har sat flere fysiske spor i Odense. Her skal et par af de vigtigste trækkes frem. 1. Brandts Klædefabrik I hjertet af Odense - i Vestergade 73 - var der en lang tradition for fremstilling

Læs mere

Oplevelser på museet. brug os i undervisningen. program 2012-2013. Næstved Museum

Oplevelser på museet. brug os i undervisningen. program 2012-2013. Næstved Museum Oplevelser på museet brug os i undervisningen program 2012-2013 Næstved Museum Marken er mejet og høet er høstet Emneord: Landbokultur. Levevilkår. Hverdagsliv. Mad. Korn. Brød 1. - 5. klasse Vi kværner

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde. Ballerup kirke Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 4-4 Ballerup - Roskilde Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

2013 Byvandring - Kunst i Skjern. Ny Skjern Borger kåret. Billeder fra oprydning i anlægget. Gelænderet til K.T. Nielsens Bro

2013 Byvandring - Kunst i Skjern. Ny Skjern Borger kåret. Billeder fra oprydning i anlægget. Gelænderet til K.T. Nielsens Bro 2013 Byvandring - Kunst i Skjern I forsommeren satte Skjern UdviklingsForum Qr. koder op ved alle kunst og minde sten i Skjern by. Derfor havde Skjern UdviklingsForum lørdag den 24/8-13 inviteret til en

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Portræt af en by Af Finn Mørup, Nykøbing Sjælland 1996

Portræt af en by Af Finn Mørup, Nykøbing Sjælland 1996 Portræt af en by Af Finn Mørup, Nykøbing Sjælland 1996 Byen ved fjorden Nykøbing Sjælland ligger i det nordlige Vestsjælland idyllisk placeret med Kattegatkysten til den ene side og Isefjorden til den

Læs mere

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst)

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Fra den nye købstadsudstilling på Dommerkontoret. 124 Chalotte C.K.

Læs mere

Odense Rådhus ligger på Flakhaven. Flak betyder faktisk flad = den flade have.

Odense Rådhus ligger på Flakhaven. Flak betyder faktisk flad = den flade have. Odense Rådhus ligger på Flakhaven. Flak betyder faktisk flad = den flade have. Rådhuset er bygget i 1881-1883. Men der har været rådhus på pladsen i 400 år. Bag facaden er den nye tilbygning fra 1950 erne

Læs mere

Slangerupsgade forsvinder

Slangerupsgade forsvinder 10 Slangerupsgade forsvinder Lars Mørch Skynd dig, kom! Om føje år Slangerupsgade som en betonvæg står Dette omskrevne citat indrammer gruopvækkende nok den omvæltning, der foregår i disse år i Slangerupsgade.

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og

Tæt på hotellet, kun få minutters gang, findes der en række gode restauranter og caféer, og i forlængelse af selve hotellet ligger Florentz Café og 0 år gammel renoveret bygning med smuk facade og rokoko indretning. Zleep Hotel Roskilde Introduktion Det klassiske hotel i Roskilde byder på en historisk overnatning i elegante omgivelser. Det traditionsrige

Læs mere

I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke.

I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke. I Oluf Bagers fodspor Gåtur rundt til Skt. Hans Kirke, Nørregade, (Overgade) og Gråbrødre Kirke (Skt. Knuds Kirke) Turen starter ved Skt. Hans Kirke. 1. Find Oluf Bagers epitafium (mindetavle) og hans

Læs mere

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Gjøl Kulturmiljø nr. 56 Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Emne(-r) Fiskerleje, marina, ophalersteder, udskibningssted, kystvendt herregård, fiskeri og minkavl Sted/Topografi

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen.

Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Pakhuset (tv) og fiskesalget (th) er blandt de bygninger, der dominerer havnen. Fra det grønne område ovenfor havnen (tv). Den centrale plads midt i byen (th). Den

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt

oplev Koldinghus Mødet MelleM nyt og gammelt oplev Koldinghus Mødet mellem nyt og gammelt Kæmpetårnet Kirkesalen Riddersalen Bibliotekssalen Christian 3.s Kapel Ruinsalen Facade med moderne træbeklædning Det nye trappetårn INDGANG Kæmpetårnet De

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

REJSEBREV 8. FORÅR 2013.

REJSEBREV 8. FORÅR 2013. REJSEBREV 8. FORÅR 2013. Figueira da Foz er ikke noget at skrive hjem om. Badeby, casino og kulørte lamper. Vi lå lidt udenfor byen, og blev ikke fristet af de tilbud. Og i øvrigt havde vi vores egen strand,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Augsburg og Ulm. af Mads Vej-Hansen

Augsburg og Ulm. af Mads Vej-Hansen Augsburg og Ulm Efteråret 2009 af Mads Vej-Hansen I starten af oktober 2009 var vi på en forlænget weekend i Augsburg og Ulm. Vi rejste med toget fra Danmark torsdag morgen og var hjemme igen søndag aften.

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 47 1 Sammenfatning, Apotek, er et

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 6. juni 2014 Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på, særligt i Italien, startede renæssancen

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød. Esrum Kloster. Esrum Hillerød 18 km

Afstand: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød. Esrum Kloster. Esrum Hillerød 18 km Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 2-4 Esrum Hillerød Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv:

I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Fredagsnyt d. 10. februar 2017 Kære alle I denne uge er det skolebestyrelsens formand, Anne-Mette, der skriver et indlæg om sig selv: Jeg hedder Anne-Mette Nygaard Jørgensen og er 44 år gammel. Jeg er

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

St S i t Ste ii r ee n rr e nn i e e i Aar i A uap Aarurup

St S i t Ste ii r ee n rr e nn i e e i Aar i A uap Aarurup Stierne i Aarup Stierne i Aarup BLÅ RUTE: Skydebjerg Mose, ca. 8 km. Parkering ved Aarupskolen, Møllebakken 31, 5560 Aarup. Aarupskolen er bygget i 1950erne efter nedlæggelse af flere mindre landsbyskoler

Læs mere

Campanile Hotel Venlo Hyggelig by og shopping paradis nær den tyske grænse

Campanile Hotel Venlo Hyggelig by og shopping paradis nær den tyske grænse Campanile Hotel Venlo Campanile Hotel ligger i Venlo, som er kendt for sine gode shopping muligheder. Introduktion 1 km. fra den tysk-hollandske grænse ligger Campanile Venlo. I Venlo kan I beundre de

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Velkommen til Comwell Kolding!

Velkommen til Comwell Kolding! Comwell Kolding Velkommen til Comwell Kolding! Introduktion Det 4-stjernede Comwell Kolding ligger centralt placeret og er bygget højt over vandet, så I har en flot udsigt over byen. Hotellet tilbyder

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Cykelruter på Nordøen

Cykelruter på Nordøen Cykelruter på Nordøen Cykeltur på Nordøen Starter turen i Tranebjerg, køres nordpå mod Onsbjerg. Lige efter Tranebjerg på venstre hånd ligger Kongehøjen med et bronzerelief af Frederik VII, sat af samsinger

Læs mere

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del)

Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Randbøldal vist og fortalt i gamle postkort (anden del) Tekster N.M. Schaiffel-Nielsen Postkortene N.M. Schaiffel-Nielsens arkiv Postkortene er primært fremstillet af gårdejer, køb- og kromand Søren L.

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Rejsebrev 8, efterår 2014.

Rejsebrev 8, efterår 2014. Rejsebrev 8, efterår 2014. Mandag den 6. oktober. Det trænger sig mere og mere på, at finde en vaskemaskine, så vi kan få bund i vasketøjskurven. Vi har været på landevejen i over tre uger, og kan ikke

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER OMBYGGET 2006 VEJRUP SOGNEARKIV PRÆSENTERER Lidt om æ`døgner i Vejrup - - som her i 2006 har gennemgået en omfattende restaurering af butikken. Der blev for trangt og besværligt

Læs mere

Maleri af Hostrupvej nr. 1, fra 1915, af August Fischer.

Maleri af Hostrupvej nr. 1, fra 1915, af August Fischer. Maleri af Hostrupvej nr. 1, fra 1915, af August Fischer. Johannes August Fischer (1854-1921) var elev af P.S. Krøyer og bror til Paul Fischer. Johannes August Fischer kendes på sine arkitekturprægede motiver,

Læs mere

Frihedskæmper Hans Krarup Andreasen

Frihedskæmper Hans Krarup Andreasen Frihedskæmper Hans Krarup Andreasen Født 13/9-1913 - Død 21/2-1945 Hans vokser op og bliver skovarbejder som sin far i skovene ved Silkeborg. Af familie og venner beskrives han som en flittig og dygtig

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: BYEN Thorsager bymidte omkring 1905, forsamlingshuet til venstre, bag det præstegården. Til højre Kr. Jacobsens gård. Thorsager hovedgade ca. 1905, købmandsgården til

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere