Bemærkninger til investeringsoversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til investeringsoversigt"

Transkript

1 Bemærkninger til investeringsoversigt

2 Bemærkninger til Investeringsoversigt Økonomiudvalg Jordforsyning, salgssummer Boliger: Der forventes i 2009 solgt 40 grunde. Herudover forventes der solgt grunde for 25,5 mio. kr., som vedrører Andreas Flensborgs Minde (Overgade/Langmarksvej), Peter Dans Vej Hatting og Storparcel i Egebjerg. Erhverv: Der forventes i 2009 solgt kvm. erhvervsjord. Herudover forventes der yderligere solgt 1 grund for 8 mio. kr. Faste ejendomme, salgssummer Der forventes solgt ejendomme for 8,5 mio. kr., som vedrører Vangevej, Stensballe, Rønnealle 1, Brædstrup, Skolebakken 28, Tønning, og Sogneskellet, Hovedgård. IT Der forventes i 2009 udgifter til Skole IT, en rullende udskiftning af serverfarm samt bl.a. udgifter til ESDH, ledelsesinformation og digitalisering af borgerbetjeningen. Der er ikke afsat rådighedsbeløb til disse udgifter i 2009, da anskaffelserne sker i form af leasing. Der er derfor indarbejdet leasingudgifter på årligt 5,3 mio. kr. i de efterfølgende års driftsbudgetter. Børneudvalg Legepladser Ifølge den godkendte legepladspolitik, skal legepladserne i daginstitutionerne fremstå sundheds- og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt samtidig med, at legeredskaberne skal være en pædagogisk udfordring for børnene. I forbindelse med legepladsinspektioner har flere institutioner fået besked om at kassere hele eller dele af legepladsen og i den forbindelse kan der fra budgettet søges om tilskud til genetablering af en kasseret legeplads / et kasseret legeredskab. Bemærkninger til anlægsbudget: Budgettet skal anvendes til generel vedligeholdelse af legepladserne i

3 Daginstitutioner, modtagekøkkener I børnehaver skal der pr. 1. januar 2010 serveres et frokostmåltid. Køkkenerne i institutionerne skal gennemgås og eventuel ombygges, således at de kan modtage maden. Til formålet er afsat 6 mio. kr. Østbirk Børnehave Opførelse af ny børnehave i Østbirk til erstatning af Skovhuset i Østbirk. Nybyggeri til erstatning af Skovhuset i Østbirk med mulighed for at etablere vuggestuegruppe og dagplejerum. Sønderskov Børnehave Sønderskov Børnehave er i dag indrettet i en nedslidt bygning, hvor der samtidig er et kapacitetsproblem. Det er besluttet, at Brædstrup Bibliotek skal rømmes, udvides og ombygges til at huse Sønderskov Børnehave, således at der skabes plads til 80 børnehavebørn, en vuggestuegruppe på op til 15 børn og et dagplejerum. Ud- og ombygningen består af henholdsvis 430 m² ombygning og 500 m² nybygning. Dertil kommer udhuse og anlæggelse af legeplads. Samlet anlægssum anslås til kr. med et forbrug på kr. i 2008 og kr. i På investeringsoversigten for 2009 er der optaget et rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til Brædstrup Børnehave og bibliotek, som er tænkt fordelt med ca. 1,5 mio. kr. til indretning af bibliotek i det tidligere rådhus og ca. 13,5 mio. kr. til indretning af Sønderskov Børnehave i det tidligere bibliotek. Flytning pavillon, Torsted Fjernelse af pavillon, der i forbindelse med nybyggeri af børnehaven Neptun blev stående på grunden. I distriktsinstitutionen Torsted er i 2007 indviet en ny børnehave Neptun til erstatning for pavillonen Urtehaven. Pavillonen står stadig på grunden og benyttes p.t. til flere indskrevne børn i distriktet. Teknik og Miljø giver tilladelse til benyttelse af pavillonen i en perioden, men derefter skal pavillonen fjernes. 2

4 Egebjerg, udvidelse af kapacitet I Egebjerg skal kapaciteten til børnehavebørn udvides, da der er stor tilflytning til skoledistriktet. Der er i 2008 lejet en bygning i 2 år. Der skal til erstatning for den lejede bygning og en eksisterende lille institution til 20 børn bygges en ny institution. Til formålet er der afsat 1 mio. kr. i 2009 og yderligere 6 mio. i Daginstitutioner Horsens Kommune har fået udarbejdet en ny befolkningsprognose, der viser at der vil være 438 flere 0 5 årige i 2012 end der er i I forbindelse med budget 2008 blev der indarbejdet en pulje til udbygning i antallet af vuggestue og børnehavepladser. Bemærkninger til anlægsbudget: Placering af en ny institution eller ændring af eksisterende institutioner er ikke på nuværende tidspunkt vurderet. Dog er der udarbejdet en bygningsanalyse, som påpeger nybyggerier og ændringer. Bemærkninger til afledt varigt driftsbudget: Afledte driftsudgifter ved udbygningen er ikke medtaget pt. Det skyldes, at behovet afhænger af hvor, hvordan og hvornår, der skal udbygges. Teknik- og Miljøudvalg Jordforsyning: Boligformål: Martinsvej, Gedved Der er tale om 1. etape af en ny byggemodning ved Martinsvej i Gedved. Birkholmvej, Østbirk Sorgenfri, 2. del 3

5 Boliger ved Ring Sø 1 Udgiften vedrører færdiggørelsen af veje m.v. i forbindelse med byggemodningen ved Søkildevej i Brædstrup. Boliger ved Ring Sø 2 Kjeldbjergvej, Grædstrup Boliger på Galgehøj, (Brokhøj) Keldhøj, Nim Bytoften, Sdr. Vissing Boligudstykning, Gedved Udgiften vedrører færdiggørelsen af veje m.v. i forbindelse med byggemodningen ved den sydlige del af Præstehøj i Gedved. Boligudstykning, Røde Mølle Banke Sundgårdsvej Den samlede udgift til færdiggørelse af byggemodningen ved Sundgårdsvej i Stensballe forventes at blive på 5 mio. kr. fordelt med ca. 1,8 mio. kr. i 2008 og 3,2 mio. kr. i

6 Torsted Vest, sydlige del Udgiften vedrører færdiggørelsen af veje m.v. i forbindelse med byggemodningen af håndværkerparceller ved Langballe, Saltleddet i Torsted. Bavnehøjvej Udgiften vedrører færdiggørelsen af veje m.v. i forbindelse med byggemodningen på Bavnehøjvej i Egebjerg. Anhøj, Lund Udgiften vedrører færdiggørelsen af veje m.v. i forbindelse med byggemodningen på Anhøj i Lund. Risengård, Stensballe Udgiften vedrører færdiggørelsen af veje m.v. i forbindelse med byggemodningen i Risengård i Stensballe. Østerhåb, 1. etape Etapen omhandler byggemodningen af grunde i udstykningerne Hindbær- og Brombærhegnet. Det afsatte rådighedsbeløb i 2009 fordeler sig med 2,4 mio. kr. til byggemodning og 1,4 mio. til salgsomkostninger. Rådighedsbeløbene i 2010 og 2011 er afsat til færdiggørelse af veje m.v. Egebjerg Øst Rådighedsbeløbet i 2009 fordeler sig med kr. til byggemodning og med kr. til salgsomkostninger i forbindelse med salg af storparcel. I 2010 er rådighedsbeløbet afsat til færdiggørelsen af byggemodningen heraf kr. til færdiggørelse af Kastanjealle Syd. Nord for Bygholm Sø (Nørremarken) Det afsatte rådighedsbeløb i 2010 vedrører yderligere arealerhvervelser i området. Østerhåb, 2. etape Etapen omhandler byggemodningen af grunde i udstykningerne Hyldeblomsten og Kirsebærhegnet. 5

7 Rådighedsbeløbet i 2009 er fordelt med kr. til byggemodning og kr. til salgsomkostninger. I 2010 og 2011 vedrører rådighedsbeløbene færdiggørelse af byggemodningen. 21 parceller v/stationsvej, Hatting Af dette afsatte rådighedsbeløb i 2009 vedrører de 2 mio. kr. byggemodningen af 21 parceller ved Stationsvej i Hatting. De øvrige kr. er afsat til salgsomkostninger i forbindelse med salg af to storparceller a 6 grunde ved Peter Dans Vej. Vintenvej, Lund Udgiften vedrører byggemodningen af 8 parceller ved Vintenvej i Lund. Østerhåb 3. etape Etapen omhandler byggemodningen af grunde i udstykningen Mirabellehegnet. Rådighedsbeløbet i 2009 er fordelt med 2,6 mio. kr. til byggemodning og 1,7 mio. kr. til salgsomkostninger. I 2012 er der afsat 5,3 mio. kr. til færdiggørelse af veje m.v. Erhvervsformål: Brædstrup, Virkelyst Der er i 2011 afsat rådighedsbeløb til en ny byggemodning til erhvervsformål ved Virkelyst i Brædstrup. Beløbet fordeler sig med 3,5 mio. kr. til byggemodning og 1,5 mio. kr. til salgsomkostninger m.v. Syd for Højvangsvej, Gedved Det afsatte rådighedsbeløb i 2010 vedrører færdiggørelse af veje m.v. i forbindelse med byggemodningen. Logistikcenter Danmark Vest Det afsatte rådighedsbeløb i 2010 vedrører færdiggørelse af veje m.v. i forbindelse med byggemodningen ved Nokiavej. Logistikcenter Danmark Vest, 2. etape Det afsatte rådighedsbeløb i 2009 vedrører første omgang af byggemodningen. Det afsatte rådighedsbeløb i 2010 vedrører færdiggørelse af veje m.v. i forbindelse med byggemodningen ved Mossvej. 6

8 Erhvervscenter Horsens Nord, 2. etape Det afsatte rådighedsbeløb i 2009 vedrører første omgang af byggemodningen. Gl. Kirkevej, Egebjerg (Kærvej) Byggemodning af mindre erhvervsparceller ved Gl. Kirkevej. Rådighedsbeløbet i 2009 dækker over sidste del af den egentlige byggemodning samt færdiggørelse af veje m.v. Logistikcenter Danmark Vest, 3. etape Rådighedsbeløbet i 2009 omhandler en ny byggemodning i Horsens Vest ved Vrøndingvej. Beløbet fordeler sig med 6 mio. kr. til egentlige byggemodningsudgifter og 2,8 mio. kr. til salgsomkostninger m.v. Beløbet i 2010 omhandler en ny byggemodning i Horsens Vest ved Silkeborgvej fordelt med 12 mio. kr. til egentlige byggemodningsudgifter og 2,8 mio. kr. til salgsomkostninger m.v. Til byggemodning af det øvrige areal i Horsens Vest er der afsat rådighedsbeløb i 2001 ligeledes fordelt med 12 mio. kr. til byggemodning og 2,8 mio. kr. til salgsomkostninger m.v. Parallelvej og Korden, Gedved Rådighedsbeløbet i 2009 vedrører første omgang af byggemodningen, og beløbet i 2010 vedrører færdiggørelse af veje m.v. Nord for Højvangsvej, Gedved Det afsatte rådighedsbeløb i 2009 vedrører første omgang af byggemodningen. I 2011 er der afsat 5,5 mio. kr. til færdigudbygning af vejene samt afsat 4 mio. kr. til byggemodning af håndværkerparceller. Endelig er der afsat kr. til salgsomkostninger i forbindelse med de pågældende håndværkerparceller. Energivej, Brædstrup Rådighedsbeløbet dækker udgiften til byggemodning af ca m 2 erhvervsjord ved Energivej i Brædstrup. 7

9 Faste ejendomme: Energibesparende foranstaltninger Ud over de afsatte rådighedsbeløb tilføres anlægspuljen besparelser fra året før som følge af NRGi's rabatordning. Driftbesparelser som følge af energibesparende investeringer tilgår likvide aktiver. Udvalg for Voksenservice Om- og tilbygning, Præsthøjgården Rådighedsbeløbene vedrører udgifter til servicearealer samt inventar vedr. servicearealer i tilknytning til byggeriet af 110 ældreboliger ved en om- og tilbygning af plejehjemmet Præsthøjgården. Af de afsatte rådighedsbeløb i perioden forventes 3,5 mio. kr. at skulle dække udgiften til inventar vedr. servicearealer. Om- og tilbygning, Lindehøj Centret Det afsatte rådighedsbeløb vedrører udgifter til servicearealer samt inventar vedr. servicearealer i forbindelse med opførelsen af 76 ældreboliger ved om- og tilbygning af Lindehøj. Udgiften til inventar vedr. servicearealer forventes at udgøre 2 mio. kr. Om- og tilbygning, Gedved gl. rådhus Rådighedsbeløbet dækker udgifter til servicearealer i forbindelse med byggeriet af 24 plejeboliger ved om- og tilbygning af Gedved gl. rådhus samt udgifter til inventar vedr. servicearealer. Servicearealet udgør m 2. Udgiften til inventar vedr. servicearealer forventes at blive på kr. Undervisningsudvalg Brædstrup Skole At de fysiske rammer til undervisningen af Brædstrup Skoles årgang bringes op på et tidssvarende og fremadrettet niveau såvel i bygningsmæssig standard som i etablering af faciliteter, der forbedrer mulighederne for at tilrettelægge og gennemføre en undervisning i overensstemmelse med intentionerne i Folkeskoleloven. Anlægsarbejdet indgår som 3. og sidste etape i et igangsat samlet projekt for renovering af Brædstrup Skole. I anlægsarbejdet skal ske en genopretning af den bygningsmæssige standard for så vidt angå facader, indvendige overflader, indvendige installationer, arbejdsmiljøkrav, 8

10 krav til det fysiske undervisningsmiljø og ude-arealer i tilknytning til byggeriet. Der bygges 3 nye klasselokaler, eksisterende klasselokaler renoveres og der skabes fællesarealer. Indretningen skal skabe fleksible lokaler, der tilgodeser følgende: - Klassen er den grundlæggende undervisningsenhed - Eleverne skal kunne undervises i tværgående hold og tværfaglige emner på tværs af klasser og klassetrin - Der skal kunne anvendes eksperimenterende og udforskende arbejdsformer Hovedgård Skole Færdiggørelse af renovering og ombygning igangsat i Sidste etape af 3, som omfatter renovering og ombygning af Hovedgård Skole. Etape 1 (2004): Tilbygning af specialklassecenter på 475 m 2. Etape 2 (2005/2006): Renovering og tilbygning af 4 klasselokaler og fællesareal i indskolingen. I alt m 2. Etape 3 (2010/2011): Pædagogisk servicecenter, renovering af værksteder, klasserum, lærerværelse, forberedelseslokaler og administration (inkl. kontorer til ungdomsskole og UU-koordinator). I alt m 2. Nim Skole At opnå et tidssvarende og fremadrettet niveau på såvel bygningsmæssig standard som i etablering af faciliteter. 2. og sidste del af en udbygning og renovering af lokaler på Nim Skole med udbygning af faciliteter til idræt og musik Skolegade 7, Brædstrup At skabe pædagogiske, relevante og spændende lokaler for såvel ungdomsskolens som musikskolens aktiviteter. Istandsættelse af tidligere SFO-bygning. Ombygning/renovering af eksisterende lokaler (tidligere anvendt til skolefritidsordning) til basislokaler for den kommunale ungdomsskole og den kommunale musikskole til henholdsvis klublokaler og undervisningslokaler for ungdomsskolen og undervisningslokaler for musikskoleundervisningen og kontorfaciliteter til såvel musikskole som ungdomsskole 9

11 Legepladser Forbedring af legepladser ved kommunens skoler efter legeredskaber er kasseret ved legepladsinspektionerne. Bemærkninger til anlægsbudget: Budgettet skal anvendes til generel vedligeholdelse af legepladserne. Gedved Skole Gedved Skole rummer for nuværende 310 elever fordelt på 13 klasser, en modtageklasse, samt SFO med ca. 100 børn. (3. klasse har klasselokale i Gedved Børnehave). Elevtalsprognosen viser, at Gedved Skole senest i 2010 vil blive fuldt tosporet med et behov på 20 klasselokaler for 0.- til 9. klassetrin. Elevtallet forventes at stige til børn. En helt ny indskolingsfløj er opført med 8 klasselokaler, som rummer indskolingen fra kl. med plads til 2 spor på hver årgang. Indskolingsafdelingen skal også rumme SFO, så SFO også fremover er en naturlig integreret del af skolen. Endvidere ønskes klasselokaler til mellemtrin og til overbygning renoveret, så skolen efter ombygning disponerer over 20 tidssvarende normalklasselokaler. Gedved Skole vil bygningsmæssigt få afdelingsopdelt skolen med øget mulighed for et tæt samarbejde på årgang, årgang og årgang. Det betyder at undervisningen både kan foregår som traditionel klasseundervisning, men også organiseret i hold på tværs af klassetrin. Der er tale om etape 3 og 4 i et samlet projekt. Etape 1 påbegyndtes i Etape 1 (2007): Tilbygning af 8 nye klasselokaler til indskoling, fællesrum til SFO, kombibibliotek, pædagogisk værksted og renovering af ventilationsanlæg. Etape 2 (2008): Renovering af 8 klasselokaler til overbygningen, renovering af faglokaler og tilbygning af nye mødelokaler samt UU-kontor. Etape 3 og 4 (2011): Renovering og ombygning af klasse- og faglokaler til mellemtrinnet, specialklasser, lærerforberedelsesrum og depoter. Egebjergskolen Færdiggøre kapacitetstilpasningen, så skolen er tilpasset 3 spor i hele skoleforløbet. Renovering og nybygning i forhold til en gammel fløj af skolen. Etablering af flere klasser med grupperum, toiletter, renovering af en række faglokaler og nedlæggelse af de gamle gårdtoiletter. Bemærkninger til anlægsbudget: Projektet blev ikke gennemført i 2007, da de bud, der kom ind i forbindelse med licitationen var for høje, og man måtte derfor ud i en ny udbudsrunde. 10

12 Torstedskolen Tilpasning til en 4- sporet skole. Ændringer i den oprindelige del af Torstedskolen efter bygningen af indskolingsafsnittet. Tilpasning af lokalerne til mellemtrinnet med gruppelokaler, lærerforberedelse m.m., så skolen er 4-sporet i hele forløbet. Bemærkninger til anlægsbudget: Projektet var planlagt til gennemførelse i Ny skole i Vestbyen I rådighedsbeløbet er indeholdt udgifter til tillægsydelser til projektet i form af familieklasse, alternativklasse, klublokaler og afdelingskontor for Bifrost samt flytning af tre specialklasser fra Midtbyskolen til den nye skole. 11

Investeringsoversigt

Investeringsoversigt Investeringsoversigt 2009-2012 Skattefinansieret område Økonomiudvalg: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord -50.500-27.500-27.500-27.500 Erhverv: Salg af erhvervsjord -34.000-51.000-26.000-26.000

Læs mere

Omplacering vedr. 2015

Omplacering vedr. 2015 Bilag 3 - er 2014-2017 Nr. Navn 800003 Boliger v. Ring Sø II (salgsomkostninger) U 17.609 0 0 0 800004 Kjeldbjergvej, Grædstrup (salgsomkostningeru 2.700 0 0 0 800008 Keldhøj, Nim (salgsomkostninger) U

Læs mere

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1

/ Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 / Reference / Bæredygtighed / Sæbygårdskolen Etape 2 / Tilbygning Lavenergiklasse 1 Bygherre: Frederikshavn Kommune Ydelse: Helhedsplan, Arkitektrådgivning, Projektering, Udførelse Type: Ombygning af klasserfløj

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Grønhøjskolen er beliggende i Øster Tørslev nordøst for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/ elever fordelt på 15 normalklasser og

Grønhøjskolen er beliggende i Øster Tørslev nordøst for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/ elever fordelt på 15 normalklasser og Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GRØNHØJSKOLEN 7. GRØNHØJSKOLEN Nørreled 3, Øster Tørslev, 8983 Gjerlev J Grønhøjskolen er beliggende i Øster Tørslev nordøst for Randers. Skolen har i

Læs mere

Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område. Udvalgsopdelt

Investeringsoversigt Forslag til investeringsoversigt Skattefinansieret område. Udvalgsopdelt 1 Investeringsoversigt 2016-2021 Forslag til investeringsoversigt 2017-2022 Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning: Boliger: Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 201-2021 Bind III 12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Munkevænget 2, 6000 Kolding Munkevænget Skole er bygget i etaper i perioden 197 1980. Skolen er opført som en skolelandsby,

Læs mere

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2

Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: Mødested: Mødelokale 2 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 13 Mødedato: 28. juni 2011 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Sdr. Vissing vej 26, Sdr Vissing skole - ombygning 2011 Side

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg

2. Børne- og skoleudvalget Anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

2. Børne- og skoleudvalget

2. Børne- og skoleudvalget 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 1 Tirsdalens skole... 3 Søndermarkskolen... 4 Hornbæk skole... 5 Havndal skole... 6 Assentoft skole... 7 Blicherskolen...

Læs mere

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget

Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget Anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalget 2018-25 Principper for vurdering af anlægsbehov 1. Kapacitet Med afsæt i den forventede børne- og elevtalsudvikling og den eksisterende viden om kapacitet i de enkelte

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

9. Skole- og uddannelsesudvalget

9. Skole- og uddannelsesudvalget 9. Skole- og uddannelsesudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 9. Skole- og uddannelsesudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygning af folkeskoler... 3 Søndermarksskolen skoleudviklingsplan 2015... 5 Hobrovejens

Læs mere

19. VESTER NEBEL SKOLE

19. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 19. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Senest er skolen som led i den forudgående

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

13. KORSHØJSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Skolevænget 1, Harridslev 8900 Randers

13. KORSHØJSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Skolevænget 1, Harridslev 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 13. KORSHØJSKOLEN KORSHØJSKOLEN Skolevænget 1, Harridslev 8900 Randers Korshøjskolen er beliggende i Harridslev ca. 5 km nordøst for Randers by. Skolen

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast

Investeringsoversigt inkl. aftaleudkast Skattefinansieret område Økonomi- og Erhvervsudvalget: Jordforsyning, boligformål Salg af boligjord Salgsomkostninger, boligformål -77.050-67.500-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000-68.000 2.300 2.300 2.300

Læs mere

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen

Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen Notat Anlægsinvesteringer og investeringskalkule i skolekvalitetsanalysen Dato 29. januar Af Mads Harbo Til Kommunalbestyrelsen I det nedenstående gennemgås anlægsinvesteringer og de tilhørende besparelser

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Tirsdalens Skole skoleåret 2015/16 Elever klasse 4 spor. 655 elever, 27 (28) almenklasser, 3 specialklasser.

Tirsdalens Skole skoleåret 2015/16 Elever klasse 4 spor. 655 elever, 27 (28) almenklasser, 3 specialklasser. Elever 0. 9. klasse 2 spor. 373 elever, 19 almenklasser, 6 specialklasser. Elever 0. 6. klasse 4 spor. 655 elever, 27 (28) almenklasser, 3 specialklasser. 1 Tilpasning af skolernes fysiske rammer Ved udarbejdelse

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden

Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden Sagsnr. 00.30.00-Ø00-10-18 Vurdering af Børne- og Uddannelsesudvalgets anlægsbehov i perioden 2019-26 Dato: 3.5.2018 Vurdering af anlægsbehov for Børne- og Uddannelsesudvalgets området tager afsæt i følgende

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a., PAR Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 E-mail ark@gormnielsen.dk Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole

Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. december 2015 Fysisk helhedsløsning for Samsøgades Skole Indstillingen giver bevilling på 6,8 mio. kr. til fysisk helhedsløsning for

Læs mere

Børneudvalget Anlægsforslag Budget

Børneudvalget Anlægsforslag Budget Børneudvalget Anlægsforslag Budget 2018-2021 I 1000 kr. BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning Børneudvalget 10.629 9.700 9.700 6.900 Igangværende (Skal) 1.000 500 0 0 Skolereform 2015-2020

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Hyllinge Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Hyllinge Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Hyllinge Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Hyllinge Skole

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Catolhavegyden 19, 6000 Kolding Vonsild Skole fremstår som et meget homogent

Læs mere

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING

STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING STATUS PÅ ANLÆGSPROJEKTER PÅ BØRNEUDVALGETS OMRÅDE CARLSVOGNEN RENOVERING Carlsvognen er en integreret institution med 29 vuggestuebørn og 51 børnehavebørn. Institutionen har dels til huse i en gammel

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag

Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen

Notat vedrørende kapacitet for Karensmindeskolen og Bavnebakkeskolen Notat vedrørende kapacitet for og Bavnebakkeskolen Forudsætninger for beregning af forventet elevtal Dette notat omhandler udelukkende og Bavnebakkeskolen. Antal elever i skoleåret 16/17 er faktiske elever

Læs mere

Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne.

Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Horsens Kommune Samlet analyse af distrikterne. Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet. - udført for Horsens Kommune 01.12.08 Sagsnr.: 07-1518 Bygningsanalyse på dagtilbudsområdet udført for Horsens Kommune

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. juli 2007 Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SEBBER SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SEBBER SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SEBBER SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SEBBER LANDSBYORDNING FAKTA Adresse Telefon 98355462 E-mail Web Skoleleder Antal elever 65 Antal klasser 6 Antal

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring.

Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen af, at Karensmindeskolen bliver overbygningsskole for eleverne i Øster Hornum i høring. Fremtidig kapacitet på skoler i Støvring - efter høring Sagsnr: 82.18.00-A00-1-14 Sagen afgøres i: Byrådet Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Forslag om at sende beslutning om at udskyde effektueringen

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Direkte: 20878124 Mobil: 20878124 www.horsens.dk Sagsnr. 00.30.00-Ø00-9-17 Dato: 16.5.2017 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

HADSUNDVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers

HADSUNDVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gl. Hadsundvej 3, 8900 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II HADSUNDVEJENS SKOLE Gl. Hadsundvej 3, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet

Læs mere

FÅRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolebakken 5, 8990 Fårup

FÅRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolebakken 5, 8990 Fårup Afsnit II FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 899 Fårup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer på

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN Brændkjærgade 92, 6 Kolding Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere etaper. Senest er der gennemført

Læs mere

nord for disse fløje fløj ligger tre klassefløje, alle med klasselokalerne orienteret omkring et større fællesrum.

nord for disse fløje fløj ligger tre klassefløje, alle med klasselokalerne orienteret omkring et større fællesrum. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 MUNKHOLMSKOLEN 16. MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 16, Stevnstrup, 8870 Langå Munkholmskolen er beliggende i Stevnstrup sydvest for Randers by. Skolen har i

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Bind III 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN Brændkjærgade, 000 Kolding Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere etaper. Senest er der gennemført udbygning og opdatering af de fysiske rammer

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

NØRREVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Glentevej 15, 8900 Randers

NØRREVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Glentevej 15, 8900 Randers Afsnit II NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

ETAPE PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014

ETAPE PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014 ETAPE 2 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF CAMPUS KUJALLEQ ILLUSTRATIONSHÆFTE FOR OMBYGNINGEN 17. NOVEMBER 2014 INDHOLD INDLEDNING Indledning Placering i byen Campus Kujalleq: Eksisterende fysisk kapacitet Udvidelse

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Alle udvalg Anlægsoverførsler fra 2013 til 2014 Alle udvalg Overførsel fra 2013 til 2014 Restbudget regnskab Restbudget herefter (I hele ) Skattefinansieret område Udvalget for teknik og miljø Jordforsyning - udgifter 11.922 14.452 2.530 - salg af jord

Læs mere

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011

Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Profil for Vemb Skole i forbindelse med Skolestrukturanalysen i Holstebro Kommune 2011 Indhold 1. Fysiske rammer... 2 2. Kompetencer... 6 3. Specielle tilbud på skolen... 8 4. Elever og økonomi... 9 1.

Læs mere

SØNDERMARKSKOLEN. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Skanderborggade 65, 8940 Randers SV

SØNDERMARKSKOLEN. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Skanderborggade 65, 8940 Randers SV SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8940 Randers SV På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HORNBÆK SKOLE 12. HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Nærværende forslag til udviklingsplan for Hornbæk Skole er identisk med

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget

Børn, Unge og Læring Anlæg Budget Børn, Unge og Læring Anlæg Budget 2019-2022 I 1000 kr. BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Udvalgets beslutning Igangværende Renovering 30001 Indeklima skoler/institutioner 3.000 3.000 3.000 3.000 15.05.18:

Læs mere

Anlægsnotat. Udvalgenes presserende anlægsbehov til B Budget & Analyse. Sagsnr.: S Dato: 28.

Anlægsnotat. Udvalgenes presserende anlægsbehov til B Budget & Analyse. Sagsnr.: S Dato: 28. Anlægsnotat Budget & Analyse Sagsnr.: 00.30.00-S00-19-17 Dato: 28. august 2018 Udvalgenes presserende anlægsbehov til B2019-2026 Horsens Kommunes politiske udvalg har i forbindelse med udarbejdelsen af

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole Afsnit II SCENARIO 2 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur

Læs mere

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01. Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281 SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION NOTAT Emne: Skolestruktur konsekvenser for skoleudbygningsplan version 01 Til: Sagen om skolestruktur Dato: 29. marts 2011 Sagsbeh.: Lene Stevnhoved Sagsnr.: 10/22281

Læs mere

Mod vest afgrænses skolen af idrætshal, svømmehal og gymnastiksal. To af skolens specialklasser er placeret i to ældre fritliggende pavilloner.

Mod vest afgrænses skolen af idrætshal, svømmehal og gymnastiksal. To af skolens specialklasser er placeret i to ældre fritliggende pavilloner. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 TIRSDALENS SKOLE 22. TIRSDALENS SKOLE R. Hougårds Vej 50, 8900 Randers Tirsdalens Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne BRAMDRUP SKOLE. Møllegårdsvej 12, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 010-01 Bind III 3. BRAMDRUP SKOLE Møllegårdsvej 1, 6000 Kolding Bramdrup Skole er opført i 1961 og senere udbygget i 1969. Efterfølgende er der gennemført

Læs mere

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov.

NOTAT. Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan for kommunens 3 skoler. Planen justeres årligt i forhold til ændrede behov. NOTAT Emne: Skoleudbygningsplan - budgetforslag 2016-2019 (2021) Til: Byrådet Dato: 22. august 2015 Sagsbeh.: JKI/rp Sagsnr.: 15/2060 Skoleudbygningsplan Byrådet har vedtaget en samlet skoleudbygningsplan

Læs mere

SØNDERMARKSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skanderborggade 65, 8900 Randers

SØNDERMARKSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skanderborggade 65, 8900 Randers SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

Nyt skoleudbygningsprogram

Nyt skoleudbygningsprogram Til Byrådet Fra MBU Dato 14. august 2015 Nyt skoleudbygningsprogram Notatet omhandler Børn og Unges forslag til nyt Skoleudbygningsprogram til erstatning af det tidligere Lokaleprogram. 1. Resume Det nuværende

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere