Skab kraft i fortællingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab kraft i fortællingen"

Transkript

1 Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe et fælles billede af, hvor afdelingen er på vej hen. Som leder står du ofte i en situation, hvor du skal formidle ny viden til dine medarbejdere. Det kan fx være om fornyelse og forandring, virksomhedens værdier eller voksende konkurrence. For at få dine medarbejdere til at tage dit budskab til sig og huske det, kan det være en god ide at formidle det som en fortælling. Værktøjet Skab kraft i fortællingen kan hjælpe dig med at bygge en historie op omkring det formål, du har med at informere dine medarbejdere. En historie kan tydeliggøre din pointe og skabe klare billeder hos dine medarbejdere, af den situation du fortæller om. Dette værktøj indeholder - En vejledning i fortællingens fire faser: Fase 1: Formål og pointe Fase 2: Fortællingsstruktur Fase 3: Handling og roller Fase 4: Sproglige billeder og eksempler fra hverdagen - Et arbejdspapir med Et planlægningsskema En PowerPoint-præsentation Sidst opdateret

2 Sådan gør du! Nedenfor ser du de fire faser, som vi anbefaler, at du følger, når du vil skabe kraft i din fortælling. Det har stor betydning, at du følger modellen trinvist. Din pointe skal være klar og entydig, inden du går videre i formidlingsprocessen. Fase 1: Formål og pointe Du går ud fra den baggrundsviden, du har om det emne, du ønsker at videreformidle til dine medarbejdere. Hvad er formålet med denne formidling? Hvilken effekt vil du opnå? Find ud af, hvad der er formålet med at informere dine medarbejdere om det emne, du har valgt, og skriv det ind i arbejdspapiret i felt 1.1 Eksempler på formål: Mit formål er at få mine medarbejdere til, at: forstå betydningen af forandringerne/fornyelserne få et større kendskab til værdierne i virksomheden se sig selv som en del af den situation, afdelingen er i stå sammen om de projekter og opgaver, der ligger i fremtiden etc. Pointen med din fortælling hænger sammen med dit formål. Pointen er det budskab, som du formidler direkte til dine medarbejdere. Pointen er selve essensen, dvs. kernen i din fortælling. En historie kan have flere pointer, men her er det vigtigt, at du kun udvælger få (max tre). Det er vigtigt, fordi flere pointer let kan gøre din historie rodet og svær at forstå. Gør dig derfor klart, hvilken pointe du vil formidle, og skriv den ind under felt 1.2 i arbejdspapiret Eksempler på pointer: Kun sammen kan vi få et godt resultat Vi skal gøre virksomheden mere konkurrencedygtig Vi går bedre tider i møde Sidst opdateret

3 Fase 2: Fortællingsstruktur Der er flere måder, du kan strukturere din fortælling på, alt efter hvilket formål din fortælling har, og hvilken situation du og din afdeling befinder sig i. Fortællingskompasset nedenfor viser fire udvalgte fortællingstyper med hver deres krav til struktur. a. Tidskronologisk Denne type fortælling er den mest simple af dem alle. Fortællingen er bygget op efter en dengang - nu - fremtid struktur og har en begyndelse, en midte og en slutning. Skal du eksempelvis fortælle om, hvorfor det er nødvendigt med en forandring, skal du formidle det på en sådan måde, at du begynder med, hvad der er sket, dernæst hvordan det ser ud nu, og til sidst hvad der kommer til at ske i afdelingen for dine medarbejdere i fremtiden. Vælger du den tidskronologiske fortællingsstruktur, skal du gå til afsnit 2.1 a) Tidskronologisk i arbejdspapiret og skrive Hvilke billeder har du af fortiden - hvordan var det i afdelingen før i tiden i forhold til dit emne? Eksempler på hvordan du kan indlede ved at fortælle om fortiden: Begynd med: Jeg begyndte i afdeling xx for xx år siden. Der var særlig én grund til, at jeg valgte netop denne arbejdsplads (fx ved info om værdier eller øget konkurrence) Eller: Dengang jeg blev ansat, tænkte afdelingen kun i kasser og systemer, (se også fase 4: Sproglige billeder og eksempler fra hverdagen), men så skete der det, at... (ved forandring) Sidst opdateret

4 Hvilke billeder har du af nutiden, hvordan er afdelingen i dag i forhold til dit emne? Eksempler på formuleringer om nutiden: Du kan her drage nytte af fase 4 (Sproglige billeder og eksempler fra hverdagen) i dine formuleringer. Du kan eksempelvis sige: Og her i dag er vi så gået over til at arbejde i teams, fordi vi har fundet ud af, at vi dermed får flere nye idéer og input. - Hvilke billeder har du af fremtiden? Og hvordan ser du afdelingen i fremtiden? Eksempler på formuleringer om fremtiden: Du kan igen med fordel bruge sproglige billeder og eksempler fra hverdagen og fx sige:... derfor synes jeg, at vores afdeling har formået at komme ud af skabet og hilst nye muligheder for vækst velkommen - fremtiden ser lys ud i dag, Jeg ser os på toppen af det bjerg, vi længe har prøvet at bestige. b. Dramatisk Den dramatiske fortælling er den sværeste at bygge op - men samtidig også den mest effektive, hvis du følger strukturen. Her kan du være særlig kreativ med dine beskrivelser af rollerne i fortællingen (se fase 3: Handling og Roller) og i særdeleshed bruge sproglige billeder og eksempler fra hverdagen (se fase 4). Begynd fx med billeder af fremtiden, som du ønsker at ændre: Vil vi være et forlist skib om 5 år? Herfra kan du bygge spændingen i din fortælling op, men sørg for undervejs at give bud på, hvordan en evt. forandring kan rette op på et ellers kedeligt fremtidsbillede. Husk at bruge det samme billede hele vejen igennem, så medarbejderne hele tiden kan følge din fortælling. Gå til arbejdspapirets felt 2.2 b: Dramatisk, hvis du finder denne fortællingsstruktur relevant for din formidling Tænk på, at din fortælling skal have en start, en midte og en afslutning for at holde spændingen. - Hvordan vil du indlede, så du skaber spænding i din fortælling? Sidst opdateret

5 Eksempler på hvordan du kan indlede din fortælling: Begynd med et citat fra en anonym medarbejder, der for nylig har udtalt sig om situationen i afdelingen (fx ved info om værdier). Begynd med et spørgsmål rettet til medarbejderne. Efter en pause besvarer du selv spørgsmålet. Fx: Vil vi være et forlist skib om 5 år? (pause) Nej, fordi vi arbejder sammen som Danmarks bedste besætning. - Sæt ord på situationen, de involverede personer og roller (se fase 3: Handling og roller) og skab spænding ved at tænke på din fortælling som et eventyr. Hvem handler, og hvad vil afdelingen (helten) gerne opnå? Denne beskrivelse danner din fortællings midte. Eksempler på hvordan du skaber spænding i fortællingen: Forsøg at gemme nogle af dine pointer til sidst. Stil spørgsmål undervejs i din fortælling og besvar dem senere. Benyt dig af strukturen: først - og så - dernæst. Forsøg med andre ord at strukturere din historie i tid. Forestil dig en struktur, hvor helten drager ud, og hvor spændingen er størst der, hvor kampene skal stå. - Afslut din fortælling ved at runde af med historiens pointe og/eller de indledende ord. Handlingen i den dramatiske fortælling kan illustreres med den ofte benyttede berettermodel. Modellen bliver brugt i eventyr og film samt i forbindelse med formidling af specifikke emner for en større forsamling. Handlingen kan du bedst skabe, når fase 1-3 er gennemløbet i værktøjet Skab kraft i fortællingen. Appetitvækker, tema, stil Uddybning Præsentation af personer, nærmere forhold Point of no return/vendepunkt i historien Konfliktoptrapning Klimaks, konklikt løses Udtoning, harmoni vender tilbage, løse ender samles op Faserne forløber således 1. Fortællingen med en appetitvækker (se eksempler på, hvordan du kan indlede din fortælling) 2. Dernæst præsenteres personerne (rollerne) og temaet 3. Historien optrappes (spændingen stiger) 4. Helten står over for et afgørende valg med stor betydning for historiens videre forløb ( Point of no return ) Sidst opdateret

6 5. Den eventuelle konflikt i historien løses 6. Harmonien genoprettes ved en afslutning, som samler op på de eventuelle spørgsmål og lignende, som ikke blev besvaret i begyndelsen eller undervejs i fortællingen. Forsøg at medtænke dette handlingsaspekt, når du skaber din dramatiske fortælling. c. Journalistisk Den journalistiske fortællingsstruktur kan du benytte dig af, når du fx skal holde et pressemøde om en forandring e.l. Her begynder du med det vigtigste først, hvorefter du senere går i dybden. Det vil sige, at du begynder med at formidle din pointe. Forsøg at bruge eksempler og billeder fra hverdagen (se fase 4) for at få dine medarbejdere til at identificere sig med din fortælling. Gør også på denne måde din fortælling væsentlig og aktuel. Gå til arbejdspapiret afsnit 2.3 c: journalistisk, hvis du har valgt denne fortællingsstruktur. - Hvad er det vigtigste (pointen) i din fortælling? Nævn det først! - Hvilke eksempler har du, der kan gøre din fortælling aktuel og væsentlig for dine tilhørere? Inddrag dine tilhørere, medarbejdere, i din fortælling ved fx at stille spørgsmål til dem, eller ved at komme med eksempler på historier fra hverdagen. - Hvad er sket, hvor og hvorfor? d. Logisk Den logiske fortællingsstruktur kan være nyttig, hvis du vil formidle årsagen til, at situationen er, som den er fx ved en krise, forandring eller ved konkurrence. Det kan også være ved kommunikation af værdier. Fortæl fx, hvorfor det har været nødvendigt at ændre på det eksisterende, hvad forandringen er et resultat af, og hvilke konsekvenser det vil få fremover. Gå til arbejdspapiret afsnit 2.4 D: Logiske, hvis du har valgt denne struktur Hvad er årsagen til forandringen? (baggrund) Hvorfor er forandringen sket? (analyse) Hvad er konsekvenserne i fremtiden? (konklusion). Sidst opdateret

7 Fase 3: Handling og roller Som i film eller eventyr har din fortælling en bestemt handling, hvor der optræder nogle personer, som handler. Handlingen kan formidles på forskellige måder, alt efter hvilken fortællingsstruktur du har valgt. Men uanset om du vælger den tidskronologiske, dramatiske, journalistiske eller logiske fortællingsstruktur, skal du tænke over, hvem der optræder i din fortælling, og hvilke roller de har i fortællingen. Ved at overveje rollerne i fortællingen kan du give din fortælling den ønskede kraft. De typiske roller er nævnt herunder: - Helten er den eller de personer, der søger at nå et mål - Hjælperne, som gør det muligt for helten at finde vejen til målet - Modstanderne, der skal bekæmpes - Giverne, som opfylder målet - Modtagerne, der får gevinsten ved at nå målet. Nedenfor ser du eksempler på, hvem der kan indtage rollerne. *Kunderne = borgerne eller patienterne. Husk på, at hjælpere såvel som modstandere ikke nødvendigvis behøver at være personer i bogstavelig forstand. De kan også være holdninger el. lign. Sidst opdateret

8 Find personerne i din fortælling og beskriv deres roller, gå til arbejdspapiret afsnit Hvem er helten(ene) i din fortælling? Eksempler på helteskikkelser: Den intelligente, reelle, modige, viljestærke etc.? Hvem har handlet som en helt, fx i en situation hvor afdelingen blev kritiseret i medierne for at bruge medicin med for store bivirkninger? Er det ledelsen, medarbejderne, leverandørerne eller patienterne, der er heltene i den situation, I står i nu? Hvis der er en aktuel krise i afdelingen, hvem skal så handle for at nå målet, hvem kan løse problemerne? Notér i felt 3.2 i arbejdspapiret, hvad målet er i din fortælling? Eksempler på mål: Hvad er det, dine helte gerne vil nå? Er det fx mere effektive medarbejdere, større sammenhold på arbejdspladsen etc.? Har afdelingen fx haft en nedgangsperiode eller umotiverede medarbejdere, så er målet at vende situationen til det positive. Det er vigtigt, at målet i din fortælling er klart. Målet er oftest det, som kommer til udtryk gennem din pointe (se fase 1). Notér i felt 3.3 i arbejdspapiret, hvem der får glæde af, at målet opfyldes - med andre ord, hvem er modtagerne i din fortælling? Eksempler på modtagere i din fortælling: Hvis en afdeling fx er blevet kritiseret for ikke at afsætte ressourcer til sine medarbejderes kompetenceudvikling, er helten måske ledelsen, der beslutter at etablere et ordentligt videreuddannelsessystem og modtagerne medarbejderne. Samtidig kan modtageren dog også være afdelingen, som ved at opfylde målet får et bedre image og mere tilfredse medarbejdere. Sidst opdateret

9 Notér i felt 3.4, hvem der er giveren, som sørger for, at modtagerne får noget ud af, at målet opfyldes af helten? Eksempler på givere i din fortælling: Giveren kan fx være en forandring - ny belysning som opfylder det mål, helten har med at skabe et bedre arbejdsmiljø. Men giveren kan også i denne forbindelse være en billig leverandør, som gjorde, at I fik et produkt i særklasse og derved samtidig fik opfyldt målet at få et bedre arbejdsmiljø. Giveren kan også være helten selv. Notér i felt 3.5, hvem der er hjælperne i din fortælling? Eksempler på hjælpere i din fortælling: Har dine medarbejdere været optimistiske i en svær periode, kan deres optimisme have været en hjælp i en eventuel forandringsproces. Har der været høje krav fra omverdenen, kan idérige medarbejdere være hjælpere til at skabe nye rammer. Notér i felt 3.6, hvem der er modstanderne i din fortælling? Eksempler på modstandere i din fortælling: Skal der ske en stor forandring, og er dine medarbejdere skeptiske derved, kan deres modstand og frygt i forhold til forandringen være en modstander. Men det kan også være en konkurrent, som headhunter en af afdelingens gode medarbejdere. Et godt tip er, at du i løbet af din fortælling spørger dine medarbejdere, om de kan give eksempler på, hvordan de har oplevet nogle af de ting, du fortæller om. Lad dem komme til orde og blive en del af din fortælling. Lad dem få en rolle. Hvilke billeder har de fx af fremtiden? Det vil få dem til at opleve din fortælling som mere vedkommende. Sidst opdateret

10 Fase 4: Sproglige billeder og eksempler fra hverdagen Sproglige billeder Det har stor betydning for kraften i din fortælling, at du benytter dig af sproglige billeder. Sætter du billeder på, hvad du mener, er det i højere grad muligt for dine medarbejdere at følge din tankegang og leve sig ind i din fortælling. Det er kendt, at billedsproget er med til at fange tilhørernes interesse. Eksempler på sproglige billeder: Vi er som et lille skib på havet lige nu, hvor forandringer i vejret skaber uro ombord. Men sammen kan vi sætte de rigtige sejl og styre sikkert i havn. Vi har brug for alle mand (behovet for en fælles arbejdsindsats for at nå et mål) At tænke i systemer og kasser hører fortiden til, men nu bliver der højt til loftet (forandringens positive indvirkning) I dag begynder en rejse mod nye spændende landskaber (forandring fryder) Afdelingen her synes at være som David, der kæmpede mod Goliat - men hvem vandt til sidst? (stor konkurrence) Når du skaber din fortælling - tænk da i billeder. Befinder afdelingen sig i en situation, hvor der eksempelvis skal ske forandringer, så forestil dig fx et sejlskib på vandet. Det handler om at stå sammen og få skibet på rette kurs, hvis vinden ændrer sig. Tænk på den situation, afdelingen er i. Illustrér situationen ved at udtrykke dig i billeder. Forsøg evt. at drage et perspektiv frem og tilbage i tiden og måske via billeder sætte fokus på, hvordan afdelingen ser ud nu frem for før. Hvilke billeder har du i hovedet, når du kommer til at tænke på den situation, som afdelingen er i nu? Notér i arbejdspapiret under fase 4, punkt 4.1 Sidst opdateret

11 Når du gennem billeder illustrerer, hvordan nutiden ser ud i forhold til fremtid og fortid, får du skabt et rum for, hvor medarbejderne befinder sig i tid og sted. Hvilke billeder har du af fortiden, og hvilke har du af fremtiden? Forsøg at sætte dem op imod hinanden i forhold til, hvordan afdelingen ser ud nu. Notér dette under fase 4, felt 4.1 i arbejdspapiret Eksempler fra hverdagen: Benyt også gerne eksempler fra hverdagen, fordi de er med til at gøre din fortælling mere nærværende og troværdig for dine medarbejdere. Når du fx står i en situation, hvor du skal formidle forandringer, inddrag da en medarbejder, der sidder som tilhører. Det kan være en person, du for få dage siden talte med, og som var skeptisk ved forandringen. Du ved, at personen nu har fået det bedre, og du beder vedkommende fortælle om den episode, der gav fornyet optimisme. Gå til felt 4.2 i arbejdspapiret og forsøg at give svar på: Hvilke historier bakker op omkring din pointe? Inddrag personer fra dine eksempler i den mundtlige fortælling, så flere af dine medarbejdere kan identificere sig med fortællingen. Notér, om der evt. er nogle medarbejdere, som har gjort det godt, der kan inddrages som gode eksempler i din fortælling. Notér dette under 4.2 i arbejdspapiret Når du har gennemgået alle faserne, tænk da over, hvordan de kan sammenkobles. Strukturér efter den valgte fortællingsstruktur. Sidst opdateret

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi.

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Overvejelser om hvordan en historie fortælles og i hvilken rækkefølge scenerne falder kaldes også for dramaturgi. Begyndelse, midte og slutning er en

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

4. Berettermodellen:

4. Berettermodellen: 4. Berettermodellen: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget

Læs mere

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer

Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Har du talt med dine medarbejdere i dag? om at kommunikere forandringer Stik fingeren i jorden! Tal med dine medarbejdere om forandringerne. Hør hvad der optager dem. Og kommunikér ud fra, hvad situationen

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Side 1 af 20. Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse DelPåSammeVilkår 4.0 International Licens.

Side 1 af 20. Dette værk er licenseret under en Creative Commons Navngivelse DelPåSammeVilkår 4.0 International Licens. Indholdsfortegnelse Kom i gang... 2 Find en tv udsendelse... 2 Der er mange veje hen til en relevant tv udsendelse... 3 Se tv udsendelsen... 5 Kapitelsæt og kapitelmærker... 5 Dit første kapitelsæt...

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling:

Motion Comic - 3. Handling. 3. Handling: 3. Handling: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se, hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget op ud fra

Læs mere

Star Wars Smartboard.notebook. January 22, 2013. 20 og 33 år. Luke Skywalker. Sherlock Holmes. Simba. Bank Aqua forum. jan 6 18:57

Star Wars Smartboard.notebook. January 22, 2013. 20 og 33 år. Luke Skywalker. Sherlock Holmes. Simba. Bank Aqua forum. jan 6 18:57 Luke Skywalker 20 og 33 år Sherlock Holmes Simba 1983 Bank Aqua forum jan 6 18:57 1 Genretræk ved science fiction fortællinger: Foregår ofte i en opdigtet fremtid. Historier der bygger videre på den videnskab

Læs mere

Den Motiverende Samtale og børn

Den Motiverende Samtale og børn Den Motiverende Samtale og børn At arbejde med Den Motiverende Samtale og Stages of Change modellen med børn Af Gregers Rosdahl Implement Consulting Group Maj 2010 Om arbejdet med Den Motiverende Samtale

Læs mere

Byt nu perspektivkort med den anden gruppe, så I nu skal besvare spørgsmålene ud fra to nye person-typer.

Byt nu perspektivkort med den anden gruppe, så I nu skal besvare spørgsmålene ud fra to nye person-typer. ØVELSESSSKORT 15 min PERSPEKTIVKORT Vejledning: Perspektivkortene repræsenterer forskellige aktører altså personer, som har forskellige interesser, prioriteter og behov i kraft af deres faglige baggrund

Læs mere

Planlæg din kommunikation

Planlæg din kommunikation Planlæg din kommunikation Dette er et værktøj for dig, som står over for en kommunikationsindsats vil sikre, at dine budskaber når frem vil kommunikere effektivt med medarbejderne vil gøre indtryk på dine

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

Du er budskabet - præsentationsteknik

Du er budskabet - præsentationsteknik Du er budskabet - præsentationsteknik Hvordan kan du gøre dit næste foredrag endnu bedre? De bedste foredrag er dem, hvor taleren virkelig taler om et budskab, som han brænder for. Der er ingen tvivl om

Læs mere

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes?

INTET Janne Teller SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: BUNKEN AF BETYDNING: Hvilken type fortæller er Agnes? SPØRGSMÅL TIL HELE ROMANEN FORTÆLLER: Hvilken type fortæller er Agnes? Ville det være blevet en anden fortælling, hvis Sofie var fortælleren? Hvorfor/hvorfor ikke? Hvis ja på hvilken måde? Hvordan er Agnes

Læs mere

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling - et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 -

Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt. - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt - Kommunikation på bedriftsniveau - 1 - Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det leteste at sætte gode initiativer i gang

Læs mere

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at:

Efter udarbejdelse af måltal og handlingsplanen er opgaven for lederen at: Det er besluttet, at Varde Kommune medio 2017 skal have nedbragt det samlede fravær med 1%. Det samlede mål nås ved, at alle arbejdspladser nedbringer deres fravær mest muligt. Som leder er det din opgave

Læs mere

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer

åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer åbenhed vækst balance Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Kommunikation på bedriftsniveau Landbrug & Fødevarer Fortæl den gode historie om det du gør og bliv hørt Det er ofte det letteste

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Formidling i naturparker. Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair

Formidling i naturparker. Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair Formidling i naturparker Underviser: Marie Baad Holdt, chefkonsulent i Ingerfair Program for i dag Formålet med dagen er at forstå hvordan den gode historie kan være med til at engagere frivillige til

Læs mere

Sådan skaber du dialog

Sådan skaber du dialog Sådan skaber du dialog Dette er et værktøj for dig, som vil Skabe ejerskab og engagement hos dine medarbejdere. Øge medarbejdernes forståelse for forskellige spørgsmål og sammenhænge (helhed og dele).

Læs mere

Uge aflevering 42: Julie Buchholtz Nordheim Rasmussen Hold: B

Uge aflevering 42: Julie Buchholtz Nordheim Rasmussen Hold: B Uge aflevering 42: Julie Buchholtz Nordheim Rasmussen Hold: B Plot/ide: Skriv om dit koncept, max 300 tegn. Historien/plottet handler om en manden Mads, som er på vej hjem. Han går stille og roligt men

Læs mere

Storytelling. et ledelsesværktøj til at skabe forandringer

Storytelling. et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Storytelling et ledelsesværktøj til at skabe forandringer Der var engang... Jeg husker ikke hans navn. Men jeg husker hans historie. Min lederkollega, som jeg arbejdede sammen med for en del år siden.

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

EU et marked uden grænser - Elevvejledning

EU et marked uden grænser - Elevvejledning EU et marked uden grænser - Elevvejledning Dette delemne handler om argumenter, tidslinjer og ideologier. I dette delemne bliver du præsenteret for opgaver, hvor du skal lære at bruge argumenter og arbejde

Læs mere

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder):

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder): Lærerintroduktion 1) Formål med forberedelsen Formålet med de 4 timers forberedelse til workshoppen er at få udviklet et storyboard (elevark 4), som udgangspunkt for udviklingen af elevernes Motion Comic.

Læs mere

Lene Kaslov: Systemisk terapi

Lene Kaslov: Systemisk terapi Lene Kaslov: Systemisk terapi 'at tænke systemisk' - vil sige at tænke i helheder, relationer og sammenhænge; - at et problem kun kan forstås ud fra den sammenhæng, hvor det forekommer eller er en del

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

CIRKEL TIL ELEV START

CIRKEL TIL ELEV START Kære elev. Herunder ser du en oversigt over, en oversigt over hele forløbet i SevenJob. Du kan følge med undervejs og samtidig følge med i, hvilke opgaver eller hvilke ting du skal huske. Rigtig god fornøjelse.

Læs mere

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer

Fokusgrupper. En metode til dialog om udvalgte temaer Fokusgrupper En metode til dialog om udvalgte temaer Oktober 009 Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk tlf. + 7 00 Blommevej 0 DK - 890 Randers

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017

Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Til møde i MED-Hovedudvalget den 4. oktober 2016 Pakker vedr. forandring til arbejdsmiljøpuljen 2017 Alle pakker realiseres på en måde, der understøtter det fremmende perspektiv på arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Dansklærertræf Glymur maj 2015 Peter Plys: Det var klogt, da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud. Program Indledning Klasserummet

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

Teams der vinder! - Samarbejde, der rykker

Teams der vinder! - Samarbejde, der rykker Teams der vinder! - Samarbejde, der rykker De gør de på håndboldlandsholdet. De gør det i guldkajakken. Og de gør det mange andre steder i sportens verden de vinder ved at samarbejde effektivt. De udnytter

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Anden fælles akademidag. WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde

Anden fælles akademidag. WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde Anden fælles akademidag WORKSHOP Involvering - inspiration til inddragelse af hele arbejdspladsen i fornyelsesarbejde Indhold i workshoppen Inddragelse og involvering oplæg Afprøvning af dialogmetoder

Læs mere

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen LOGBOG KORTFILM Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen Analysemodel til kortfilm SKA' VI VÆRE KÆRESTER? 1) Filmens dramaturgi A. Filmens handling og fortalte tid - Hvor lang tid varer kortfilmen (fortælletiden)?

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag.

Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Undervisning onsdag d.18.2.15 Unge Stemmer Tematik: København, elevernes egen verden går herfra. De bedste arkivalier, mulighed for at koble på elevernes egen verden og hverdag. Grupperne skal arbejde

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/discoveryregler.html

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/discoveryregler.html 1 / 10 25.6.2008 9:03 2 / 10 25.6.2008 9:03 Indhold 2 kort (spilleplader), 2 plastikfolier (benyttes til at lægge over kortet), 1 tjekometer, 28 tjekometer kort, 18 udrustningskort, 210 terræn brikker,

Læs mere

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed

FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED. 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed FASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1 Fasthold tilhørernes opmærksomhed 9 F ASTHOLD TILHØRERNES OPMÆRKSOMHED 1.1 Opmærksomhedskurven "Vi lægger hårdt ud, og så øger vi undervejs." Sådan svarede den mangedobbelte

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Vision og værdier for SydPOL

Vision og værdier for SydPOL Vision og værdier for SydPOL Vision Vi skal gøre det sjovt og attraktivt at udvikle praksis! Værdigrundlag Arbejdsglæde og engagement Åbenhed og holdånd Troværdighed og kompetence Tre overordnede indsatsområder

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Workshop for unge sejlere

Workshop for unge sejlere Workshop for unge sejlere Instruktion og manuskript Workshop for unge sejlere Kom i dialog med de unge! Hvilke aktiviteter skulle der laves, hvis det var klubbens unge sejlere, der bestemte? Dansk Sejlunion

Læs mere

Styr forandring med kommunikation

Styr forandring med kommunikation Styr forandring med kommunikation Dette er et værktøj for dig som Enten står over for opgaven at skulle drive et forandringsprojekt. Eller har ansvaret for et forandringsarbejde, som allerede er i gang,

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010.

Det tager ca minutter at udfylde spørgeskemaet. Du bedes svare inden onsdag den 6. oktober 2010. Løbenr. REGION SYDDANMARK MEDARBEJDERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2010 Kære Vil du være med til at gøre din arbejdsplads i Region Syddanmark til en endnu bedre arbejdsplads? Så har

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk.

Gys og gru. Lærerark. Opgaverne er egnet til undervisning i faget dansk. Lærerark Gys og gru Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. og som udgangspunkt, vil der være en afklaring af emne og gennemgang af relevant teori i undervisningslokalet i ca.

Læs mere

Borger, pårørende og personale i hjemmeplejen

Borger, pårørende og personale i hjemmeplejen Borger, pårørende og personale i hjemmeplejen - en fagligt udfordrende og kompleks cocktail Trekantsamarbejdet i hjemmeplejen er en kompleks størrelse, fordi samspillet mellem borger, pårørende og personale

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Mennesker på flugt - elevvejledning

Mennesker på flugt - elevvejledning Mennesker på flugt - elevvejledning Delemnet Mennesker på flugt omhandler appelformer og historiske problemstillinger. Du vil i løbet af dette delemne arbejde med opgaver, for at lære hvordan du identificerer

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. 2. Udgave Psykisk arbejdsmiljø Kort spørgeskema til vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø. Udgave Spørgeskemaet Dette spørgeskema kan anvendes som et redskab til at kortlægge og vurdere det psykiske arbejdsmiljø.

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Aktionslæring. Sommeruni 2015

Aktionslæring. Sommeruni 2015 Aktionslæring Sommeruni 2015 Indhold De fem faser i et aktionslæringsforløb - (KLEO) Interview (i flere afdelinger) Kontrakt - SMTTE Positioner, domæner Observation og observationsnotater Teamets rolle

Læs mere

Værdier i Early Warning

Værdier i Early Warning Værdier i Early Warning Præsentation og gruppearbejde Kolding, den 8. og 9. november 2012 Program - værdier 11.00 11.45 1: Baggrund for at arbejde med værdier i EW 2: Værdier i organisationer 3: Møde om

Læs mere

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM

ÅRSPLAN FOR SAMFUNDSFAG I 8. KLASSE - 2013/2014 -KENNETH HOLM Uge 33 12-16 Hvad er samfundsfag? Dette forløb er et introduktionsforløb til samfundsfag. Eleverne skal stifte bekendtskab med, hvad samfundsfags indhold og metoder er. I samfundsfag skal eleverne blandt

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

STORYTELLING. WORKSHOP Storytelling den positive historie

STORYTELLING. WORKSHOP Storytelling den positive historie STORYTELLING WORKSHOP Storytelling den positive historie Det kan overraske, hvor få ord der ændrer negativt sladder til positiv samtale. Og vice versa. Måden vi taler om tingene på kan alene afgøre, om

Læs mere

DARUMA management & consulting

DARUMA management & consulting DARUMA management & consulting Tanker til eftertanke Tanker til eftertanke er en samling budskaber, vi selv har forfattet eller ladet os inspirere af fra anden kilde. Det er bevidst, der ikke er angivet

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab

Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Læringssæt 8 Patientsikkerhedsrunde - et ledelsesredskab Materialesamling Indhold 1. Forslag til standardbrev til afdelingsledelser for den afdeling/afsnit, hvor der skal gås patientsikkerhedsrunde 2.

Læs mere

Min ledelsesevaluering

Min ledelsesevaluering Min ledelsesevaluering Ledelse: Kurs 1 1. Min nærmeste leder melder klart ud om arbejdspladsens mål og prioriteringer % () 15 2. Min nærmeste leder er åben over for nye ideer og feedback % () 15 3. Min

Læs mere

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox

Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I Røgfri arbejdstid. - hvordan sikres den gode proces? colourbox Røgfri arbejdstid I Kræftens Bekæmpelse I 2016 Røgfri arbejdstid - hvordan sikres den gode proces? Røgfri arbejdstid hvorfor? Røgfri arbejdstid er et effektivt redskab til både at forebygge rygestart,

Læs mere

Vejen til den gode formidling

Vejen til den gode formidling Vejen til den gode formidling Den gode formidling Den gode formidling giver deltagerne en oplevelse af, at du har noget på hjertet. Noget, der kan bringe dem et nyt sted hen. Alfa og omega for den gode

Læs mere