Valgfagskatalog. Pædagogisk assistentuddannelse. Gældende fra august 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgfagskatalog. Pædagogisk assistentuddannelse. Gældende fra august 2015."

Transkript

1 Valgfagskatalog Pædagogisk assistentuddannelse Gældende fra august 2015.

2 Indholdsfortegnelse Om valgfagskataloget Blive hørt og set fra en talerstol Det gode samarbejde med forældre/pårørende Drama Fysiske børne- og læringsmiljøer Innovation og iværksætteri Internationalisering Klog på sprog KROP og HOP Kultur DK Kultur for, af og med børn og unge Medier Musik, sang og bevægelse På arbejde i det specialpædagogiske område Sig-NATUR Udvikling af gode legerelationer Æstetisk virksomhed Grundfag Engelsk Niveau E, 2 uger Grundfag Engelsk Niveau D, 2 uger Grundfag Engelsk Niveau C, 2 uger Side 2 af 41

3 Om valgfagskataloget Valgfagskataloget giver et overblik over alle de valgfag, der undervises i på SOSU Sjælland. 1 Den enkelte afdeling vælger selv, hvilke valgfag, de ønsker at udbyde i de planlagte valgfagsuger. Alle valgfagene udbydes dermed ikke på alle afdelinger hver gang, der afholdes valgfag. Alle valgfagene har en varighed på 25 timer. Nogle af disse timer planlægges med, at eleverne ved selv studie arbejder med en opgave. Eleverne har ligeledes hjemmearbejde, således at de er beskæftiget 37 timer i valgfagsugen. Hvis der er elever, der ønsker et fremmedsprog ud over engelsk, vil skolen etablere et samarbejde med en anden uddannelsesinstitution. 1 Valgfagskataloget er udarbejdet i overensstemmelse med 33 BEK 1010 af 22/09/2014. Side 3 af 41

4 1. Blive hørt og set fra en talerstol Formål Kan holde et mundtligt oplæg og få sit budskab igennem. Arbejder med egne personlige styrker og holdninger. Bliver bevidst om kommunikationsformer og tale strategier. Mål Opnår større selvtillid og selvværd. Får et aktivt kendskab til, hvordan et mundtligt oplæg tilrettelægges. Får øvelse i at tale i større forsamlinger. Får øvelse i at få sit budskab ud. Indhold Eleven skal arbejde med: Betydning af egne holdninger og værdier. Positiv psykologi, egne styrker. Kommunikation. Kropssprog herunder udstråling, farve og stil. Formidling, budskab og sprog. Opbygning af en tale/fagligt oplæg. Metode Undervisningen tilrettelægges, så den består af praktiske øvelser, teoretiske oplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver. Forslag til undervisningen: Optakt med sproglege og kommunikationsøvelser, selvværdsøvelser fra positiv psykologi, udvikle tryghed ved rollen som oplægsholder ved praktiske opgaver, formidling af budskaber til forskellige målgrupper i grupper. Samt viden om opbygning af mundtlige oplæg, udarbejde konkrete oplæg til bestemte formål i grupper eller alene. En dag med kropssproget: Påklædning, farve, stil, kropsholdning, personlig udstråling. Forløbet kan f. eks. afsluttes med en selvvalgt opgave; forberede og afholde et oplæg til workshop, personalemøde, en fest mm. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Forberede og afholde et mundtligt oplæg. Bruge egne personlige virkemidler som en bevidst del af kommunikationen. Benytte et sprog, der tager højde for budskab og tilhøreres forudsætninger. Side 4 af 41

5 Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 5 af 41

6 2. Det gode samarbejde med forældre/pårørende Formål Kan varetage opgaver med at kommunikere både den gode og den svære samtale med forældre/pårørende om barnets/borgerens trivsel og udvikling. Mål Får større kendskab til vigtigheden i et godt samarbejde med forældre/pårørende Får større kendskab til hvilke kommunikative metoder der er gode i forskellige situationer, ideer og inspiration til, hvad man taler med forældre om Kan formidle forskellige budskaber til forældre/pårørende der hviler på faglige begrundelser Kan skabe en god relation med forældre/pårørende Indhold Eleven skal/kan arbejde med: Forskellige dilemmaer i form af cases Fokus på den gode historie og garderobe snakken Når samarbejdet bliver svært Sympati empati Dialogens betydning Relations perspektivet på samarbejdet Det gode forældresamarbejde det fællesskabende møde Metode Undervisningen tilrettelægges med praktiske og teoretiske oplæg, arbejde med cases, rollespil/film og diskussionsoplæg. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Henvende sig til og skabe den gode kontakt til forældre og pårørende Begrunde og reflektere over forskellige konflikthåndteringsstrategier Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 6 af 41

7 3. Drama Formål Kan anvende og formidle forskellige kropslige æstetiske udtryksformer Kan anvende dramametoder/-teknikker ud fra pædagogiske begrundelser Kan handle pædagogisk i forhold til rollen som kulturformidler og foretage valg i relation til en given målgruppe Mål Kan anvende og formidle kreative og dramatiske aktiviteter i det pædagogiske arbejde og vælge en aktivitet, der er rettet mod målgruppen Kan anvende forskellige dramametoder/-teknikker Kan planlægge, gennemføre og evaluere mindre dramaforløb. Indhold I undervisningen kan anvendes: Fysisk og psykisk opvarmning Icebreakers/samarbejdsøvelser/dramalege åbner op for grænserne og relationen mellem deltagerne bliver tættere, f.eks. via gamle lege, dans eller Kluddermor Drama med og uden ord At kunne kommunikere med få udvalgte ord eller korte sætninger nonverbalt ved brug af kroppens sprog f.eks. via Sort teater Situationsspil Blanding af Billedteater, Improvisation og Spil. Eksempelvis kan alle befinde sig i et cirkus og agere/spille i forhold til det (uden forudgående aftaler). FRYS og alle står stille og bliver interviewet om deres figur. Improvisation At kunne indleve sig og sige JA, og til alt og alle. En forudsætning for at kunne spille skuespil, f.eks. via Teatersport eller Gå med på legen Statusøvelser At kunne lege med figurens status, eller rangering/hierarkisk placering i relationen er en afgørende evne for at give figuren og spillet kant og liv, f.eks. via Skulpturer af følelser og stemninger eller familiefoto fra gamle dage Metode Undervisningen kan tilrettelægges dagligt i 4 faser; 1) Opvarmning 2) Workshop indeholdende en ny Dramateknik/-metode hver dag 3) Små visninger i sketchform 4) Vi reflekterer over dagens oplevelser Side 7 af 41

8 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Formidle forskellige kropslige æstetiske udtryksformer Anvende erfarede Dramateknikker og metoder Vælge teknikker og metoder som dramapædagogiske redskaber i forhold til en given målgruppe Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 8 af 41

9 4. Fysiske børne- og læringsmiljøer Formål At eleven får en større og dybere forståelse og indsigt i de fysiske læringsmiljøers betydning for børns trivsel, læring og udvikling gennem teori og metoder Mål Får kendskab til støj og støjens betydning for børns trivsel og læring- hvad hæmmer støj og hvad fremmer støj Får viden om de fysiske rammers betydning for børns deltagelse i fællesskaber Kan indrette fysiske børne- og læringsmiljøer der vækker børns nysgerrighed, kreativitet og skabertrang Indhold Eleven skal/kan arbejde med: De fysiske børne- og læringsmiljøers betydning for børns udviklingsmuligheder Indretning af børnemiljøer med plads til vilde og stille lege Hvad der skaber et godt læringsmiljø Metode Undervisningen tilrettelægges med teoretiske oplæg, udvikling og skabelse af et læringsmijø, diskussionsoplæg og besøg i dagtilbud. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Selvstændigt skabe et godt læringsmiljø for målgruppen Begrunde og reflekterer over læringsmiljøets betydning for børns trivsel, udvikling og læring Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 9 af 41

10 5. Innovation og iværksætteri Formål Kender til at starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked. Arbejder med at udvikle evnen til at tænke kreativt og løse kendte problemstillinger ved nytænkning. Mål Opnår viden om innovations-, iværksætter- og selvstændighedsbegrebet. Udvikler egne styrker og iværksætteregenskaber. Får indsigt i etablering og drift af egen virksomhed, herunder regnskaber, finansieringsmuligheder og virksomhedsformer. Udvikler konstruktive personlige og forretningsmæssige innovative vaner. Er bevidst om betydningen af relevante netværk til støtte, udvikling og markedsføring. Anvender kreativ tænkning til vanebrydning, idéudvikling og problemløsning. Opretter og evt. viderefører egen internetvirksomhed. Indhold I undervisningen kan anvendes: Kreativ tænkning, idéudvikling og problemløsning. At skabe gode og bryde dårlige vaner, både personlige og forretningsmæssige. Egne holdninger og selvopfattelse ift. innovation og iværksætteri. Test af egen iværksætterevne, intelligenstype og lederstil. Forskellige virksomhedsformer. Etablering af egen virksomhed, herunder finansiering og forretningsplaner. Forskellige typer budgetter. Oprettelse af hjemmeside til ideudvikling, markedsføring eller forretning. Netværksdannelse. Metode Undervisningen kan tilrettelægges således, at den består af en blanding af praktiske øvelser, teori, diskussionsoplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver. Ydermere kan der arbejdes med små tests, kreative udfordringer og brainstormingsteknikker for at bevidstgøre og udvikle deltagernes innovative evner. Der kan f.eks. arbejdes med idéudvikling og etablering af egen virksomhed, samtidig med at de får specifikke lektier for, der omhandler den enkeltes idé/virksomhed. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Arbejde målrettet med udvikling af egne iværksætterkompetencer. Side 10 af 41

11 Bruge kreativ tænkning, brainstorming og problemløsningsstrategier til idéudvikling. Bruge og kombinere gode ideer og vaner ved etablering af egen virksomhed. Oprette egen internetvirksomhed. Skabe relevante netværksforbindelser til videreudvikling og markedsføring af egen virksomhed. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement, herunder fremmøde. Side 11 af 41

12 6. Internationalisering Formål Kan begå sig i den stadig stigende internationale og multikulturelle sammenhæng som mennesker indgår i. Øger sin bevidsthed om globaliseringens betydning for medarbejderes bevægelse over landegrænser og dets betydning for samarbejdet med folk fra andre lande og kulturer. Opnå viden om uddannelsernes og arbejdsområdets vilkår og udvikling i andre lande. Oplever uddannelserne er tidssvarende og attraktive. Udvikler sine sprogfærdigheder. Mål Kan indgå aktivt i forskellige samarbejdsrelationer og opgaveløsninger. Udviser nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til at lære og til at indgå i forandringsprocesser. Aktivt bruger fremmedsprog (Engelsk) på studiebesøg, under brug af offentlige transport samt i forskellige andre situationer ved at læse, tale og evt. skrive. Er undersøgende og engageret i, at undersøge kulturelle, sociale, uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige forskelle og ligheder mellem Danmark og værtslandet. Kan pege på forhold ved globalisering der har betydning for udviklingen af deres arbejdsområde. Kan formidle opnået viden om værtslandets uddannelsessystem, arbejdsforhold eller kultur. Indhold I undervisningen kan anvendes: Udvalgte dele af værtslandets kultur, historie, arbejdsmarkedsforhold eller uddannelsessystem. Egne holdninger, fordomme og for-forståelser. Forskellige former for formidling. Kommunikation på fremmedsprog (Engelsk). Baggrunden for de udvalgte studiebesøg. Begreberne globalisering og Internationalisering. Metode Studietur til et andet europæisk land hvor følgende metoder kan anvendes: Eleverne forbereder sig før turen ved at læse udleverede artikler/materialer. Eleverne undersøger relevante hjemmesider m.v. forud for studiebesøg. Udarbejder studiespørgsmål til studiebesøg. Side 12 af 41

13 Studiebesøg på arbejdsplads, uddannelsesinstitution, historiske og kulturelle seværdigheder. Oplæg ved deltagende elever og/eller undervisere. Orienteringsløb- inkl. brug af offentlig transport. Hver gruppe er ansvarlig for at dokumentere en udvalgt dags studiebesøg med brochurer/oplysninger samt foto (hvis tilladt på stedet). Logbogsskrivning med refleksioner over observationer og oplevelser fra studiebesøgene. Efter hjemkomst arrangerer eleverne en udstilling på skolens fællesarealer med udvalgte dele af studieturen. Evt. udgivelse af artikel i Politiken (udgiver 1000 gratis eksemplarer). Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Redegøre for sine oplevelser af forskelle og ligheder mellem kulturen i værtslandet og Danmark. Redegøre for sine oplevelser af forskelle og ligheder mellem uddannelsernes og arbejdsområdets vilkår og udvikling i værtslandet og Danmark. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement, aktive deltagelse, herunder fremmøde. Side 13 af 41

14 7. Klog på sprog Formål Får en større og dybere forståelse og indsigt i børns sprogudvikling og hvordan denne understøttes gennem forskellige metoder og strategier i pædagogisk praksis. Mål Har viden om børns sproglige udvikling Får større kendskab til sprogets betydning for barnets trivsel, læring og udvikling Får kendskab til nationale strategier for arbejdet med sprog i dagtilbud Kan søge viden om børn, sprog og dagtilbud Kan arbejde med sprogunderstøttende strategier og metoder, herunder dialogisk læsning Indhold Eleven skal/kan arbejde med: Børns sproglige udvikling Dialogisk læsning evt. læse leg Struktureret tematisk sprogarbejde Sprogarbejde med tosprogede børn herunder modermålets betydning Viden om lovgivning herunder sprogpakken Gode sprogmiljøer for børn Metode Undervisningen tilrettelægges med teoretiske oplæg, praktiske øvelser, diskussionsoplæg, cases og besøg i dagtilbud. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Selvstændigt igangsætte og gennemføre en aktivitet med fokus på at understøtte børns sproglige kompetencer. Begrunde og reflekterer over betydningen af børns sproglige udvikling. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 14 af 41

15 8. KROP og HOP Formål Bruger kroppen på alle tænkelige måder i en uge og får afprøvet sine grænser, dog uden at det handler om, hvorvidt eleven kan løbe 100 meter på 10 sekunder. Oplever en uge i bevægelsens og fysikkens tegn. Oplever ømhed, trætte lemmer og krampe, men mest i området omkring lattermusklerne Oplever det forpligtende fællesskabs gevinster og får øget bevidstheden om kroppens kompetencer og muligheder. Øger bevidstheden om de pædagogiske muligheder inden for Idræt og opleve glæden ved fysisk aktivitet. Sidst men ikke mindst styrker og udvikler evnen til at planlægge, gennemføre og evaluere en fysisk aktivitet. Mål Mærker på egen krop, hvad det er Idræt (fysisk aktivitet) egentlig kan Udvikler og styrker samarbejdsevnen Oplever fysisk aktivitet sammen med andre Får konkrete idéer og redskaber til at igangsætte fysiske aktiviteter Deltage i planlægning, udførelsen og evaluering af fysisk aktivitet Får indblik i de pædagogiske og organisatoriske udfordringer, der er ved et større idrætsarrangement fx OL Indhold I undervisningen kan anvendes: Kroppen som byggeklods og pædagogisk værktøj Personlige kompetencer og grænser Idræt og fysiske aktiviteter Organisering af et større Idrætsarrangement Refleksioner over egen indsats og udvikling Metode Eksempelvis aktiviteten, De olympiske Lege: Eleverne bliver delt op i hold på tværs af køn, niveau, engagement mv. Holdet arbejder sammen og kæmper med og mod de andre hold hele ugen og får parrallet ansvaret for én aktivitet til OL. Hvert hold har en kaptajn, der er forbindelsesled til OL-ledelsen og derfor indgår som repræsentant for holdet i organisationsdelen. Torsdag eftermiddag samles aktiviteterne til sammenhæng og fredag afvikles det hele med efterfølgende evaluering. Side 15 af 41

16 Undervisningen tilrettelægges i 4 dele dagligt: 1) Fælles opvarmning, hvor forskellige Boldlege, Sociale aktiviteter og Samarbejdsøvelser er i fokus. 2) Der arbejdes i workshops i turnus, hvor aktiviteterne kan betragtes som inputs til OL-dagen, som er fredag. 3) Ideer og tanker til fredagens OL udvikles og efterprøves 4) Dagen evalueres og der formidles hvor langt hvert hold er kommet Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Anvende erfaringer om organisationen af et større Idrætsarrangement Anvende ny viden om Idræt og fysisk aktivitet som pædagogisk redskab Arbejde motiverende og understøtte bevægelsesglæde Have bevidsthed om sin fysiske og psykiske ydeevne. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 16 af 41

17 9. Kultur DK Kultur for, af og med børn og unge Formål: Får kendskab til begrebet kultur og om hvordan børn, unge og voksne bliver en del af en kulturel sammenhæng Får kendskab, indsigt og forståelse for kultur af børn/unge, for børn/unge og med børn/unge Får kulturelle oplevelser der, kan relateres til børn/unges egen kultur, kultur med børn/unge og for børn/unge Får kendskab til kulturformidling Mål Får øvelse i at tilrettelægge og formidle kultur for børn, unge og voksne Får indsigt i forskellige kulturelle aktiviteter med børn, unge og voksne Får øvelse i at genkende børn og unges egen kultur Indhold I undervisningen kan anvendes: At opsøge forskellige kulturelle oplevelser for børn/unge og voksne At opsøge forskellige oplevelser af og med børn og unge At tilrettelægge kulturelle oplevelser for børn, unge og voksne At opsøge forskellige kulturinstitutioner fx cirkus med børn/unge, skriveværksteder for børn, dansebørnehave, åben dans, medier At gå på opdagelse i det offentlige rum Metode Vi vil i undervisningen være opsøgende på forskellige kulturelle aktiviteter for af - og med børn og unge, deltage i forskellige kulturelle aktiviteter, oplæg og gruppearbejde Evaluering Når valgfaget afsluttet skal eleven: Have kendskab til kulturbegrebet Kunne kende forskel på kulturelle aktiviteter for -af -og med børn og unge Kunne planlægge, igangsætte og formidle kulturaktiviteter for børn, unge og voksne Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 17 af 41

18 Litteratur m.m. til inspiration ved afholdelse af Kultur DK NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde Børnekulturens Netværk 2006 Børn Kunst Kultur - i en hverdag der dur INSPIRATION TIL PÆDAGOGER, LÆRERE, KUNSTNERE OG KULTURFORMIDLERER, Kulturstyrelsen udgives løbende i syv kapitler hen over sommeren og efteråret 2013 på Fortælling mellem børnekultur og børns kultur - fortælling som formidlingsform for 3 6 årige Af Gitte Balling Udgivet af: Kulturministeriet, Børnekulturens netværk, Center for kulturpolitiske studier, 2006 BørneKulturpilot for hvad der foregår Projekt Børnekulturpilot Demokrati i Hverdagen 20. september 2010 af Tage Sørensen Solvang Bibliotek - En film af børn fra Urbanplanen. Landsforeningen Billedskolen Børn, kunst og Billeder Cirkus Arcus. Børne- og ungdomscirkus. DUI-LEG og VIRKE i Hvidovre Cirkus Museet i Avedøre Side 18 af 41

19 10. Medier Formål Opnår kendskab til forskellige mediegenrer (elektroniske og trykte) Gennem oplevelse, produktion og analyse skal udvikle færdigheder i at forstå og bruge medier. Opnår indsigt i formidling og erfaring med forskellige former for medier Opnår viden om mediers tekniske, håndværksmæssige og æstetiske virkemidler Mål Kan producere elektroniske og/eller trykte medier fra idé til færdigt produkt Kan analysere og vurdere egne og andres medieproduktioner Kan betjene relevant udstyr i forbindelse med udarbejdelse og bearbejdning af medieproduktioner Tilegner sig indsigt i sammenhængen mellem hverdagsliv og mediebrug Indhold Eleven skal/kan arbejde med: Egenproduktion af et medie (fx reklame, film, stop-motion, brochure, hjemmeside mm) At producere elektroniske og/eller trykte medier fra idé til færdige produkter Mediernes muligheder for at fortælle den gode historie (teoretisk og praktisk arbejde med fx idé, storyboard og filmfremstilling, eller reklameproduktion). At betjene relevant udstyr (hardware og software) i forbindelse med udarbejdelse, bearbejdning og præsentation af medieproduktion. Metode Undervisningen tilrettelægges således, at den består af en blanding af praktiske øvelser, teori, diskussionsoplæg, gruppearbejde og individuelle opgaver. It er basis for faget og omfatter brugen af udstyr og programmer til produktion, distribution og præsentation. En del af undervisningen planlægges som et digitalt undervisningsforløb. Deltagerne arbejder hver dag med idéudvikling og etablering af egen medieproduktion, samtidig med at de får specifikke lektier for, der omhandler den enkeltes idé. Forløbet afsluttes med præsentation af ide, fremvisning af produkt og behørig evaluering. Side 19 af 41

20 Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Producere og redigere fx tekster, lyd, billeder, video og multimedieprodukter på computer og/eller tablet/mobil. Have kendskab til forskellige mediegenrer. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 20 af 41

21 11. Musik, sang og bevægelse Formål Får oplevelser og bevidsthed om, hvordan sang, musik og bevægelse kan medvirke til livsglæde og fællesskab. Bliver opmærksom på, hvordan musik, sang og bevægelse kan bruges i arbejdet med børn og ældre med forskellige formål. Lærer og afprøver sange, rytmer og musik, der kan bruges i pædagogiske og sociale sammenhænge. Mål Får øvelse i at bruge sang, musik og bevægelse i arbejdet med børn og ældre. Får afprøvet og lyst til at udvikle egne musikalske evner og bruge dem i arbejds- sammenhænge. Bliver bevidst om betydningen af musik for mennesker i alle aldre. Indhold I undervisningen kan anvendes: At synge sange, der henvender sig til børn og ældre. At synge flerstemmigt i kor og optræde for andre. Bevægelse med musik - for børn, for kørestolsbrugere, for ældre. Rytme, krop og dans aktiviteter for alle aldersgrupper. Musikalsk performance (ud fra deltagernes lyst, ideer og kunnen). Musik og kultur. Metode Undervisningen tilrettelægges med konkrete musikalske aktiviteter, i grupper og på hele holdet. Vi synger aktuelle og gamle kendte sange, danser, afprøver rytmiske aktiviteter, sætter musik og forskellige aktiviteter sammen for børn, for demente, for handicappede osv. ud fra deltagernes erfaringer og interesse for at kunne bruge musik, sang og bevægelse i arbejdet som SSH eller SSA. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven: Kunne bruge musik, sang og bevægelse i arbejdet med andre mennesker og igangsætte musikalske aktiviteter tilpasset alder, lyst og fysisk formåen. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement herunder fremmøde. Side 21 af 41

22 12. På arbejde i det specialpædagogiske område Formål At eleven kan varetage opgaver inden for det specialpædagogiske område og reflektere over relevante etiske dilemmaer. Mål Dybere kendskab til lovgivningen inden for det specialpædagogiske område. Har viden om og færdighed i at udføre almindelig daglig personlig pleje. Har viden om typiske dilemmaer inden for området, bl.a. omsorgspligt vs. omsorgssvigt, personlig pleje vs. personlig værdighed osv. Har færdigheder i at gennemføre kommunikationsmetoden, Den motiverende samtale. Indhold Eleven skal arbejde: Teoretisk med den relevante lovgivning inden for området Teoretisk og praktisk med personlig pleje. Teoretisk og praktisk i forhold til refleksion over relevante etiske dilemmaer. Teoretisk og praksisøvelser med Den motiverende samtale. Metode Undervisningen tilrettelægges, så den består af praktiske øvelser, teoretiske oplæg, cases, gruppearbejde og individuelle opgaver, videoer og praksisbesøg/besøg fra praksis, drøftelser parvis og i plenum, cases og interview. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Demonstrere kendskab til relevant lovgivning, reflektere over relevante etiske dilemmaer, demonstrere kendskab til personlig pleje, færdigheder i at gennemføre Den motiverende samtale. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 22 af 41

23 13. Sig-NATUR Formål Får oplevelser og bevidsthed om, hvordan naturen kan medvirke til livsglæde og fællesskab. Kan formidle viden omkring naturen. Bliver opmærksom på, hvordan naturen kan bruges i arbejdet med børn og ældre med forskellige formål. Afprøver forskellige forløb i naturen, der kan bruges i pædagogiske og sociale sammenhænge. Mål Får kendskab i at bruge naturen i arbejdet med børn og ældre. Får afprøvet og lyst til at udvikle egne forløb i naturen og bruge dem i arbejds- sammenhænge. Bliver bevidst om naturens betydning for mennesker i alle aldre. Indhold I undervisningen kan anvendes: Snitteværksted Udeliv Lege i naturen Mad Bål Dyr og kryb Naturens kredsløb Økologi og bæredygtighed Metode Undervisningen tilrettelægges med praktiske forløb i naturen, hvilket vil sige, at vi primært er derude. For at udnytte naturens fantastiske kvaliteter helt, må vi finde os i skiftende vejrtyper og tage vores forholdsregler med hensyn til dette. Her tænkes på beklædning, ly og læ, forplejning mm, og hvordan vi skal forholde os, når vi færdes derude mht. dyr, planter, træer og buske. Igennem oplevelse, oplæg og anden info, får eleven mulighed for at prøve at planlægge, gennemføre og evaluere et forløb i naturen sammen med os andre. Aktiviteterne kunne være Orienteringsløb i skoven for at øve sig i at finde vej. Opgaveløb med poster, hvor den enkelte post er opgaver, hvor eleven skal; snitte, lave bål/-mad, naturkonkurrencer, svare på spørgsmål vedr. økologi, bæredygtighed mm. Side 23 af 41

24 Indsamling af småfisk og kryb. Fauna/florakendskab. Tematisering over de 4 elementer hvorfra alt liv stammer; luft, jord, ild og vand. Lege, der er afhængige af naturen. Sneens mange muligheder. Indblik i hvad det er naturen egentlig kan, eller bare sammen opleve og sanse naturen som den er lige nu. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Kunne bruge naturen i arbejdet med andre mennesker og igangsætte aktiviteter tilpasset alder, lyst og fysisk formåen. Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 24 af 41

25 14. Udvikling af gode legerelationer Formål Opnå kendskab og kompetencer til at skabe gode rammer for alle børns leg Får kendskab til børns leg i et udviklingspsykologisk perspektiv Opnå viden om legens betydning for trivsel, læring og udvikling Mål Får kendskab til børns udvikling af legekompetencer Får redskaber til at skabe gode rammer for leg Kan analysere og observere børns leg Bliver bevidste om legerelationers betydning for trivsel, læring og udvikling Indhold Eleven skal/kan arbejde med: Institutionsbesøg og observationer af børns leg Cases og rollespil Indretning af gode legemiljøer Den voksnes rolle i børns leg Legens betydning for børns trivsel, læring og udvikling Metode Undervisningen tilrettelægges med praktiske og teoretiske oplæg, arbejde med cases, rollespil/film og diskussionsoplæg. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Skabe gode fysiske og psykiske rammer for børns leg Forstå sammenhængen mellem trivsel, læring og udvikling Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 25 af 41

26 15. Æstetisk virksomhed Formål Får kendskab til begrebet kunst og hvordan man selv kan skabe et kunstværk Får styrket sine kompetencer inden for flere æstetiske udtryksformer Får kunstneriske oplevelser der kan indgå i en pædagogisk praksis Mål Gennem praktisk udøvelse får erfaring med selvudtryk Kan komme fra indtryk til udtryk Får øvelse i at tilrettelægge og igangsætte kunstneriske processer Indhold I undervisningen kan anvendes: Farvelære, maleteknikker, skulpturteknikker, digte, ord og billeder Materialelære Metode Undervisningen tilrettelægges værkstedsorienteret, så eleven oplever værdien af at kunne udtrykke sig selv kunstnerisk og æstetisk med forskellige materialer. Vi arbejder individuelt og i gruppe. Der afsluttes med en form for fernisering. Evaluering Når faget afsluttes skal eleven kunne: Tilrettelægge og igangsætte i en aktivitet der har en kreativ kunstnerisk udtryksform Ud fra en nærmere selvvalgt defineret målgruppe. Lave en materialeliste og prisoverslag på baggrund af den valgte aktivitet Evalueringsform I valgfaget afgives vurderingen gennemført/ikke gennemført på baggrund af målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. Side 26 af 41

27 17. Grundfag Engelsk Niveau E, 2 uger Niveauer og vejledende varighed Niveau E: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fremmedsprog styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne viden. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag bidrager faget til uddannelserne med et internationalt perspektiv og med konkrete erhvervsrettede og almene fremmedsproglige kompetencer, der medvirker til at styrke og understøtte mobilitet og kompetenceudvikling. Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne hviler på to ben det erhvervsfaglige og det almene Formål Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. 2. Faglige mål og fagligt indhold De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold Faglige mål Kommunikation Side 27 af 41

28 Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte emner (mål 1) Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte emner (mål 2) Udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner (mål 3) Redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i udvalgte teksttyper inden for erhverv (mål 4) Redegøre for et forberedt stofområde (mål 5) Deltage i samtaler og diskutere udvalgte emner (mål 6) Udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset emner og kontekster (mål 7) Anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte emner, tekster og situationer og (mål 8) Anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt og skriftligt (mål 9) Kommunikationsstrategier Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, (mål 1) Afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, (mål 2) Afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, (mål 3) Opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion (mål 4) Anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk (mål 5) Sprogbrug Sprogtilegnelse Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E Anvende et præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner, (mål 1) Udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et afgrænset og veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer, (mål 2) Tale og skrive fremmedsproget, så centrale grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges (mål 3) Side 28 af 41

29 Anvende væsentlige og grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medie i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold (mål 4) Kultur- og samfundsforhold Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau E Opnå og anvende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge, (mål 1) Drage sammenligninger og genkende forskelle mellem egen kultur og andres kultur (mål 2) Anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel. (mål 3) 2.2. Kernestof Fremmedsprogs kernestof er begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold. 1. Der arbejdes ud fra det udvidede tekstbegreb. Tekstvalget omfatter således både fiktion, faktion, billeder og digitale teksttyper. 2. Tekstvalget foretages efter teksternes relevans i forhold til elevens forudsætninger og valg af erhvervsfagligt hovedområde, samt ud fra deres aktualitet og relevans. 3. Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, uddannelse, samfund og i almene og personlige sammenhænge og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet Supplerende stof Det supplerende stof omfatter fremmedsproget materiale, der perspektiverer og uddyber kernestoffet. Det supplerende stof hentes fra erhvervsfag, uddannelsesrettede fag og elevens erhvervsuddannelse, eller peger fremad mod elevens videre ønsker og muligheder for uddannelse og erhverv. 3. Tilrettelæggelse 3.1. Didaktiske principper Arbejdssproget er overvejende fremmedsproget. Elevernes egen sprogproduktion i skrift og tale skal prioriteres højt. Side 29 af 41

30 3.2. Arbejdsformer Der henvises til 5, stk It Der henvises til 5, stk Samspil med andre fag Faget fremmedsprog er et alment, erhvervsfagligt tonet sprog- og kulturfag med berøringsflader til andre fag og undervisningsforløb, der indgår i erhvervsuddannelserne. Faget skal således indgå i samspil med øvrige fag og undervisningsforløb, hvori der indgår erhvervsfaglige, samfundsmæssige eller kulturelle forhold med internationalt perspektiv. 4. Dokumentation Den skriftlige dokumentation vægtes, men multimodale og digitale medier og teksttyper inddrages og anvendes aktivt i elevens dokumentation. Elevens dokumentation fordeles jævnt over undervisningen og integreres i arbejdet med kernestoffet samt tilrettelægges med progression. Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse samt i forhold til elevens personlige udvikling. Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og erhvervskommunikativ skrivning Selvvalgt emne I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i det erhvervsfaglige hovedområde. Der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse i forhold hertil. 5. Evaluering 5.1. Løbende evaluering 2 BEK 683 af 08/06/ stk. 1: Undervisningen i grundfag tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression 3 BEK 683 af 08/06/ stk. 4: It inddrages i undervisningen, hvor det er relevant Side 30 af 41

31 Der henvises til 5, stk Afsluttende standpunktsbedømmelse Der henvises til Afsluttende prøve Faget afsluttes med en standpunktskarakter Bedømmelseskriterier Der henvises til 8, stk BEK 683 af 08/06/ stk. 5: Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. 5 BEK 683 af 08/06/2016 6: Undervisningen i grundfag afsluttes med afgivelse af en standpunktskarakter 6 BEK 683 af 08/06/ stk. 3: Skolen beskriver prøvens bedømmelseskriterier. Dog indgår fagbilagets bedømmelseskriterier, hvor de er beskrevet i fagbilaget. Bedømmelseskriterierne skal tage udgangspunkt i de væsentlige mål og krav, som skolen har udvalgt i forhold til prøven samt i prøvens bedømmelsesgrundlag. Side 31 af 41

32 18. Grundfag Engelsk Niveau D, 2 uger Niveauer og vejledende varighed Niveau D: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fremmedsprog styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne viden. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag bidrager faget til uddannelserne med et internationalt perspektiv og med konkrete erhvervsrettede og almene fremmedsproglige kompetencer, der medvirker til at styrke og understøtte mobilitet og kompetenceudvikling. Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne hviler på to ben det erhvervsfaglige og det almene Formål Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. 2. Faglige mål og fagligt indhold De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold Faglige mål Kommunikation Side 32 af 41

33 Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau D Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner, (mål 1) Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner, (mål 2) Udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt ordforråd inden for varierede emner, (mål 3) Redegøre mundtligt for indholdet af de væsentlige informationer i forskellige teksttyper, (mål 4) Redegøre for, forklare og uddybe et forberedt stofområde, (mål 5) Deltage aktivt i samtaler og diskutere alsidige emner, (mål 6) Udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset alsidige emner og kontekster, (mål 7) Anvende, bearbejde og kommentere viden og informationer skriftligt inden for alsidige emner, tekster og situationer (mål 8) Anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere mundtligt med sikkerhed (mål 9) Kommunikationsstrategier Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau D Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, (mål 1) Vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, (mål 2) Vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, (mål 3) Anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion (mål 4) Anvende informationer og kilder selvstændigt og kritisk (mål 5) Sprogbrug Sprogtilegnelse Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau D Anvende et præcist og alsidigt ordforråd inden for relevante emner, (mål 1) Udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede emner og kontekster, (mål 2) Side 33 af 41

34 Tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med en høj grad af korrekt sprogbrug (mål 3) Anvende væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt almene og personlige forhold (mål 4) Kultur- og samfundsforhold Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau D Opnå, anvende og redegøre for viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge (mål 1) Drage sammenligninger og redegøre for forskelle mellem egen kultur og andres kultur (mål 2) Anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel (mål 3) 2.2. Kernestof Fremmedsprogs kernestof er begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold. 1. Der arbejdes ud fra det udvidede tekstbegreb. Tekstvalget omfatter således både fiktion, faktion, billeder og digitale teksttyper. 2. Tekstvalget foretages efter teksternes relevans i forhold til elevens forudsætninger og valg af erhvervsfagligt hovedområde, samt ud fra deres aktualitet og relevans. 3. Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, uddannelse, samfund og i almene og personlige sammenhænge og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet Supplerende stof Det supplerende stof omfatter fremmedsproget materiale, der perspektiverer og uddyber kernestoffet. Det supplerende stof hentes fra erhvervsfag, uddannelsesrettede fag og elevens erhvervsuddannelse, eller peger fremad mod elevens videre ønsker og muligheder for uddannelse og erhverv. 3. Tilrettelæggelse 3.1. Didaktiske principper Side 34 af 41

35 Arbejdssproget er overvejende fremmedsproget. Elevernes egen sprogproduktion i skrift og tale skal prioriteres højt Arbejdsformer Der henvises til 5, stk It Der henvises til 5, stk Samspil med andre fag Faget fremmedsprog er et alment, erhvervsfagligt tonet sprog- og kulturfag med berøringsflader til andre fag og undervisningsforløb, der indgår i erhvervsuddannelserne. Faget skal således indgå i samspil med øvrige fag og undervisningsforløb, hvori der indgår erhvervsfaglige, samfundsmæssige eller kulturelle forhold med internationalt perspektiv. 4. Dokumentation Den skriftlige dokumentation vægtes, men multimodale og digitale medier og teksttyper inddrages og anvendes aktivt i elevens dokumentation. Elevens dokumentation fordeles jævnt over undervisningen og integreres i arbejdet med kernestoffet samt tilrettelægges med progression. Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse samt i forhold til elevens personlige udvikling. Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og erhvervskommunikativ skrivning Selvvalgt emne I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i det erhvervsfaglige hovedområde. Der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse i forhold hertil. 7 BEK 683 af 08/06/ stk. 1: Undervisningen i grundfag tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression 8 BEK 683 af 08/06/ stk. 4: It inddrages i undervisningen, hvor det er relevant Side 35 af 41

36 5. Evaluering 5.1. Løbende evaluering Der henvises til 5, stk Afsluttende standpunktsbedømmelse Der henvises til Afsluttende prøve Faget afsluttes med en standpunktskarakter Bedømmelseskriterier Der henvises til 8, stk BEK 683 af 08/06/ stk. 5: Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. 10 BEK 683 af 08/06/2016 6: Undervisningen i grundfag afsluttes med afgivelse af en standpunktskarakter 11 BEK 683 af 08/06/ stk. 3: Skolen beskriver prøvens bedømmelseskriterier. Dog indgår fagbilagets bedømmelseskriterier, hvor de er beskrevet i fagbilaget. Bedømmelseskriterierne skal tage udgangspunkt i de væsentlige mål og krav, som skolen har udvalgt i forhold til prøven samt i prøvens bedømmelsesgrundlag. Side 36 af 41

37 19. Grundfag Engelsk Niveau C, 2 uger Niveauer og vejledende varighed Niveau C: 2,0 uger 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fremmedsprog styrker hensigtsmæssig kommunikation og giver adgang til viden om erhvervsforhold, samfundsforhold og kultur på tværs af sproglige grænser og barrierer og til at handle på denne viden. Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: at tale, at samtale, at lytte, at læse og at skrive. Gennem berøringsflader og tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag bidrager faget til uddannelserne med et internationalt perspektiv og med konkrete erhvervsrettede og almene fremmedsproglige kompetencer, der medvirker til at styrke og understøtte mobilitet og kompetenceudvikling. Fremmedsprog i erhvervsuddannelserne hviler på to ben det erhvervsfaglige og det almene Formål Formålet med undervisningen i fremmedsprog er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår. 2. Faglige mål og fagligt indhold De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold. Side 37 af 41

38 2.1. Faglige mål Kommunikation Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau C Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner (mål 1) Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner, (mål 2) Udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med alsidigt og varieret ordforråd inden for varierede emner, genrer og situationer, (mål 3) Redegøre mundtligt for og forklare indholdet af alsidige og varierede tekster og teksttyper, (mål 4) Redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt stofområde, mål 5) Tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og diskutere varierede og komplekse emner i et sprog afpasset til situation og samtalemønster, (mål 6) Udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et sammenhængende sprog afpasset alsidige og komplekse emner og kontekster, (mål 7) Anvende, bearbejde og kommentere og analysere viden og informationer skriftligt inden for alsidige og varierede emner, tekster og situationer (mål 8) Anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd, til at kommunikere med sikkerhed og variation mundtligt og skriftligt (mål 9) Kommunikationsstrategier Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau C Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål, (mål 1) Vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber og synonymer, (mål 2) Vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om skriveprocessens faser, (mål 3) Anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og tekstproduktion (mål 4) Anvende informationer og kilder selvstændigt og kritisk (mål 5) Sprogbrug Sprogtilegnelse Undervisningens mål er, at eleven kan: Side 38 af 41

39 Niveau C Anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede relevante emner, (mål 1) Udtale fremmedsproget klart, tydeligt, flydende og præcist med et alsidigt ordforråd inden for varierede og komplekse emner og kontekster, (mål 2) Tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med sans for korrekt og varieret sprogbrug (mål 3) Anvende og forklare væsentlige regler for opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund samt personlige og almene forhold (mål 4) Kultur- og samfundsforhold Undervisningens mål er, at eleven kan: Niveau C Opnå, anvende og redegøre for og reflektere over viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund samt i personlige og almene sammenhænge, (mål 1) Drage sammenligninger mellem egen kultur og andres kultur samt redegøre for og forklare disse forskelle (mål 2) Anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt kommunikationsmiddel (mål 3) 2.2. Kernestof Fremmedsprogs kernestof er begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold. 1. Der arbejdes ud fra det udvidede tekstbegreb. Tekstvalget omfatter således både fiktion, faktion, billeder og digitale teksttyper. 2. Tekstvalget foretages efter teksternes relevans i forhold til elevens forudsætninger og valg af erhvervsfagligt hovedområde, samt ud fra deres aktualitet og relevans. 3. Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, uddannelse, samfund og i almene og personlige sammenhænge og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet Supplerende stof Side 39 af 41

Valgfagskatalog. Pædagogisk assistentuddannelse. Gældende fra august 2015.

Valgfagskatalog. Pædagogisk assistentuddannelse. Gældende fra august 2015. Valgfagskatalog Pædagogisk assistentuddannelse Gældende fra august 2015. Indholdsfortegnelse Om valgfagskataloget... 3 1. Blive hørt og set fra en talerstol... 4 2. Det gode samarbejde med forældre/pårørende...

Læs mere

Valgfagskatalog. Pædagogisk Assistentuddannelse

Valgfagskatalog. Pædagogisk Assistentuddannelse Valgfagskatalog Pædagogisk Assistentuddannelse OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BLIVE HØRT OG SET FRA EN TALERSTOL... 4 2. DRAMA... 5 3. FANTASIEN I LITTERATURENS VERDEN... 7 4. INNOVATION OG IVÆRKSÆTTERI...

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau C Kommunikation Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og varierede emner Eleven

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau E Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte Forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D

Bedømmelseskriterier for engelsk niveau D Kommunikation: Karakter Bedømmelseskriterier Forstå indholdet af talt fremmedsprog om alsidige emner Forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige emner Eleven kan, inden for niveauet,

Læs mere

Bedømmelsesplan for Engelsk C

Bedømmelsesplan for Engelsk C Bedømmelsesplan for Engelsk C Engelsk C GF1 Hovedområder: Fagretningen: Uddannelser i fagretningen indeholder: Erhvervsfag (obligatoriske): Se BEK. Nr. 1009 af 22/09/14- bilag 19 til bilag 27 Varighed:

Læs mere

Valgfagskatalog. Pædagogisk assistentuddannelse. Gældende fra august 2015.

Valgfagskatalog. Pædagogisk assistentuddannelse. Gældende fra august 2015. Valgfagskatalog Pædagogisk assistentuddannelse Gældende fra august 2015. Indholdsfortegnelse Om valgfagskataloget... 3 1. Blive hørt og set fra en talerstol... 4 2. Det gode samarbejde med forældre/pårørende...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 december 2016 Institution Det Naturvidenskabelige Gymnasium på Hotel- og Restaurantskolen Uddannelse

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA

Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA Valgfagskatalog Grundforløb 2 SU Grundforløb 2 PA 1 Indholdsfortegnelse: Kreative udtryksformer og billedkunst 1 3 Sundhed 4 Motion og bevægelse 5 Mester i konflikthåndtering 6 Lær at blive digital kompetent

Læs mere

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Branche og innovation - eux, ernæringsassistent Dansk madkultur, egnsretter, årtier, sæson, bæredygtighed, udvalgte råvare i nye kontekster, tendenser og trends, udvikling vs. innovation,

Læs mere

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse

Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Engelsk Valgfag på Den pædagogiske assistentuddannelse Formål Du udvikler og styrker din sproglige egenskaber på engelsk Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig på engelsk Du udvikler

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Social- og sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 201 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende prøve...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse

3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering og bedømmelse 3.0 Niveau, læringsaktiviteter - NM receptionist De faglige mål, evaluering bedømmelse Fag/læringselement Faglige mål Niveau Evaluering feedback Receptionist Samarbejde om løsning af faglige opgaver. Dansk

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Grundforløb 1 revideret oktober 2016 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 (EUD og EUX) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1 EUD... 2 Prøver for elever

Læs mere

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human

Valgfagskatalog. Grundforløb 1 Human2Human Valgfagskatalog Grundforløb 1 Human2Human Gældende for hold med start efter 1. august 2017 OM VALGFAGSKATALOGET... 3 1. BONUSFAG ENSOMHED... 4 2. BONUSFAG GANG I DEN... 6 3. BONUSFAG MESTER I KONFLIKTMÆGLING...

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent

Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Projektoplæg: Vild med mad på Kulturnatten eux, ernæringsassistent Kunst og æstetik, etik og mad, sensorik og kreativitet, komposition og anretning - på Kulturnatten. Varighed: Uge: 9 uger Formål: At kunne

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX Januar 2017 Sidst redigeret juni 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter Den pædagogiske assistentuddannelse Udarbejdet januar 2016 Prøvebestemmelser (PAU) Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2016 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Forudsætninger for afsluttende

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag F IT F Du skal derfor

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017

Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August Redigeret november 2017 Lokal Undervisningsplan GF1 EUD og EUX August 2017 Redigeret november 2017 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Ikrafttræden...

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Valgfagskatalog. Social og sundhedsassistentuddannelsen

Valgfagskatalog. Social og sundhedsassistentuddannelsen Valgfagskatalog Social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for elever der er startet efter 1. januar 2017 1. OM VALGFAGSKATALOGET... 4 2. HÅNDVÆRKET I SYGEPLEJEN/ SYGEPLEJESKILLS... 5 2.1 FORMÅL...

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Italiensk A stx, juni 2010

Italiensk A stx, juni 2010 Italiensk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Italiensk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det italienske sprog som kommunikations- og

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010

Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 13 Fransk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det franske sprog, dels som

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk

Undervisningsplan for faget engelsk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Bedømmelseskriterier Engelsk

Bedømmelseskriterier Engelsk Bedømmelseskriterier Engelsk Grundforløb 1 Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse ENGELSK NIVEAU F... 2 ENGELSK NIVEAU E... 5 ENGELSK NIVEAU D... 8 Gældende

Læs mere

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål

Bilag 20. Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015. 1. Identitet og formål Bilag 20 Forsøgslæreplan for fransk begyndersprog A stx, august 2015 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Fagets centrale arbejdsområde er det

Læs mere

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. Læringsaktiviteter Læringsaktivitet: Dansk (EUD) Elevrettet beskrivelse: EUD grundforløb 1: Under læringsaktiviteten Dansk vil du arbejde med at styrke dine forudsætninger for at benytte det danske sprog

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017

Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 46 Tysk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige, betinger

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger

Grundforløb 2 rettet mod PAU Tema 3: IT, pædagogik og samfund Vejledende varighed: 4 uger Målene for det uddannelsesspecifikke fag er delt op på følgende måde: Vidensmål: Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder Færdighedsmål: Eleven skal have færdigheder i at anvende

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse

Læringsaktiviteter. Fagretning: Human2Human - EUX. Grundforløbets 1.del. målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Human2Human - EUX målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2016

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Årsplan for 0.Y i Engelsk

Årsplan for 0.Y i Engelsk Årsplan for 0.Y i Engelsk Lærer Ole Erdmann Hold 0.Y Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Nationalities Uge 33-34 2 New Zealand Uge 35 43 3 Fame

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Spansk A stx, juni 2010

Spansk A stx, juni 2010 Spansk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde

Læs mere

Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen

Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen Valgfagskatalog Grundforløb 2 rettet mod: Social og sundhedshjælperuddannelsen Social og sundhedsassistentuddannelsen Gældende for hold med start efter 1. august 2017 1. OM VALGFAGSKATALOGET... 3 2. BONUSFAG:

Læs mere

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017

Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 Bilag 31 Fransk begyndersprog A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fransk er et videns- og kundskabsfag, et færdighedsfag og et kulturfag, der har fokus på tilegnelse af interkulturel

Læs mere

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal:

Engelsk - 9b Engelskundervisningen har fire formål. Eleverne skal: Engelsk - 9b 2011-12 Kære elever og forældre i 9.b. Endnu et år med engelsk nærmer sig, og sørme om det ikke også er det sidste! I hvert fald i denne omgang. Vi får travlt i år. Vi har cirka 30 undervisningsuger

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12

Varighed: Uge: 44/47-50 = 4 uger Start: Mandag d. 16-11 Slut: Fredag d. 11-12 Projektoplæg: Vild med mad Projektorganiseret, tværfagligt undervisningsforløb omhandlende kunst, billedanalyse, æstetik, forskellige kvalitetsparametre i relation til mad og fødevarer, faglig dokumentation

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav.

Med nedenstående tilføjelse af delmål og slutmål til vores læreplan har vi haft til hensigt at opfylde lovens krav. Engelsk Folketinget har d. 18. maj 2005 vedtaget en lov (nr. 336 af 18. maj 2005), der vedrører friskoler. I loven står der, at friskolerne skal opstille delmål og slutmål for undervisningen, og at opstillingen

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Grundfag - Fremmedsprog

Grundfag - Fremmedsprog Grundfag - Fremmedsprog Formål Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige

Læs mere

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016

Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Årsplan for fag: Engelsk 8.bc 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Tage del i en Uge 33 41 diskussion om 60 erne skriftligt med rimelig og vise deres præcision og i et kulturelle

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Valgfagskatalog. SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2

Valgfagskatalog. SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2 SOSU-uddannelsen Trin 1 og Trin 2 Gældende for elever der er startet efter 1. august 2015 1. OM VALGFAGSKATALOGET... 3 2. VELFÆRDSINNOVATION (TRIN 1 OG TRIN 2)... 4 3. SOCIALPÆDAGOGIK (TRIN 1 OG TRIN 2)...

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del

Læringsaktiviteter. Fagretning: Udvikling og trivsel. Grundforløbets 1.del Læringsaktiviteter Grundforløbets 1.del Fagretning: Udvikling og trivsel målrettet social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistentuddannelse Gældende for hold der er startet efter 1. august 2015

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

Kinesisk A valgfag, juni 2010

Kinesisk A valgfag, juni 2010 Bilag 23 Kinesisk A valgfag, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Kinesisk er et færdigheds-, videns- og kulturfag. Dets genstandsområde er det kinesiske standardsprog (putonghua), som det tales

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog.

Ringsted Lilleskole En høj grad af elevaktivitet er en forudsætning for at kunne lære et fremmedsprog. Læseplan for engelsk fra 0. 2. klasse Engelskundervisningen fra 0. 2. klasse tilstræber en alsidig, eksperimenterende, varieret og særdeles udviklende undervisning. I arbejdet med engelsk i indskolingen

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere