Vikarer skal kun have sygeløn, hvis de er udsendt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vikarer skal kun have sygeløn, hvis de er udsendt"

Transkript

1 Vikarer skal kun have sygeløn, hvis de er udsendt VIKARER. Vikarer er kun ansat i vikarbureauet, når de er udsendt. Derfor skal de kun have sygeløn, hvis der er en konkret aftale om udsendelse til en virksomhed. Det har en faglig voldgift slået fast. Havde vikaren en aftale om arbejde? Der skal ikke betales sygeløn længere end ansættelsen varer. Og vikarer er kun ansatte i vikarbureauet, når de er udsendt til en virksomhed. Det har en faglig voldgift netop slået fast i en sag om en vikar, der var tilknyttet et vikarbureau, da han blev syg. Derfor skulle vikarbureauet kun betale to dages sygeløn og ikke 56 dage, som forbundet havde krævet. Vikaren havde været udsendt under Vikaroverenskomsten imellem DI og 3F Transport til en virksomhed. Han havde været udsendt til samme virksomhed i ca. fire år, men kun ca. halvandet år for det konkrete vikarbureau. Han var lagerarbejder og arbejdede med forskellige opgaver på virksomheden. I uge 41 arbejdede han på virksomheden, og i uge 42 tog han på ferie uden en egentlig afklaring af, hvornår han ville komme tilbage. Fredag i uge 42 kontaktede vikarbureauet ham per mail, hvori de skrev, at han gerne måtte kontakte dem, da de havde et jobtilbud til ham. Forbundet mente, at denne mail udgjorde en aftale om udsendelse, eller at der i hvert fald havde været et opkald bagefter som fastlagde, at han skulle udsendes til samme virksomhed i uge 43. Sygeløn kræver, at man er ansat Lørdag i uge 42 fik vikaren et hjerteanfald. Forbundet krævede derfor sygeløn i 56 dage efter Vikaroverenskomsten, uanset vikariatets længde og dermed uanset om vikaren var ansat eller ej. Forbundet mente også, at vikarer altid er ansat, selvom de ikke er udsendt. Denne påstand ville være et brud med den faste retsstilling for vikarer fra vikarbureauer. Opmanden fastslog, at vikarer kun er ansat, når de er udsendt. Og at der i den konkrete sag havde været en telefonsamtale, hvor der var blevet aftalt en udsendelse for mandag og tirsdag. Derfor skulle vikarbureauet betale to dages sygeløn og ikke de 56 dage, som forbundet havde krævet. Ingen omgåelse af overenskomsten Forbundet mente desuden, at der var sket en omgåelse af overenskomsten, når vikarbureauet sendte en vikar ud til samme virksomhed i mere end et år på en række korte vikariater. De henviste i den sammenhæng til en faglig voldgift fra 2015, hvor en vikar konkret var blevet tildelt sygeløn, selvom hans vikariat var stoppet. DI påpegede, at de to sager ikke kunne sammenlignes, da der i sagen fra 2015 var tale om en meget speciel situation, hvor vikaren lavede noget helt særligt specialarbejde, som ingen andre på virksomheden kunne udføre. Dette var ikke tilfældet i denne sag. Opmanden vurderede, at de gentagne tidsbegrænsede udsendelser af vikaren havde afspejlet realiteten af virksomhedens driftsbehov, og at der således ikke var tale om en omgåelse af overenskomsten. DI førte sagen for vikarbureauet. DI's råd Sagen viser, at retstillingen om at vikarer kun er ansat, når de er udsendt, består. Derudover viser sagen, at man heller ikke på Vikaroverenskomsten skal betale sygeløn længere, end ansættelsen varer. Dette stemmer overens med tidligere afgørelser på andre overenskomstområder. I forhold til de gentagne udsendelser viser sagen, at man skal tage stilling til sagligheden af Uge 20 Side 1

2 forlængelserne i hvert eneste tilfælde. Samtidig slår sagen fast, at driftsbehovet hos de virksomheder, der benytter vikarer, kan begrunde gentagne tidsbegrænsede udsendelser. Der vil dog altid være tale om en konkret vurdering. Lovforslag om ny integrationsgrunduddan nelse (IGU) Den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) giver virksomheder mulighed for at ansætte en flygtning i to år til en løn, der tager højde for, at personens faglige og sproglige kompetencer endnu ikke lever op til kravene på det danske arbejdsmarked. Få overblik over vilkårene i lovforslaget her. IGU gør det mere attraktivt at ansætte flygtninge Regeringen har den 4. maj 2016 fremsat det lovforslag om en integrationsgrunduddannelse (IGU), som skal udmønte resultatet af den trepartsaftale, der blev indgået 17. marts Det er planen, at Folketinget vedtager IGU-loven senest 3. juni 2016, så reglerne kan træde i kraft 1. juli Den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) er for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Den giver jer mulighed for at ansætte en flygtning i to år til en løn, der tager højde for, at personen endnu ikke har et fagligt eller sprogligt niveau, hvor han eller hun kan indgå i virksomhedens arbejde på lige fod med sine kollegaer. Her kan I læse en hurtig gennemgang af de vigtigste vilkår og forudsætninger for, at I kan ansætte en flygtning, som de står i lovforslaget. På den måde kan I allerede nu begynde at overveje, om det vil være noget for jeres virksomhed, at ansætte flygtninge i et IGU-forløb, når loven træder i kraft. Flygtningen skal opfylde visse krav En person kan ansættes i et IGU-forløb, hvis personen er mellem 18 og 39 år, er flygtning eller familiesammenført til en flygtning, og har haft opholdstilladelse mindre end fem år. En IGU er tidsbegrænset og varer i 24 måneder. Formålet med IGU er, at den enkelte via en kombination af praktisk arbejde, sproglig opkvalificering og AMU-kurser når et kvalifikationsniveau, hvor han eller hun kan indgå i arbejdet på lige fod med sine kollegaer, eller kan starte på en erhvervsuddannelse. Aftalen sker mellem virksomheden og den enkelte. I modsætning til ordninger som virksomhedspraktik og løntilskud, er jobcenteret ikke inddraget i ansættelsen. IGU kan benyttes til personer med ingen eller meget få formelle kompetencer. En ansættelse kan være inden for områder som for eksempel rengøring, lager og chaufførarbejde. Det er jobfunktioner, som kan varetages uden høje faglige eller sproglige forudsætninger. Sådan er et IGU-forløb sammensat Et IGU-forløb består af både uddannelse og praktik på virksomheden. Uddannelsesdelen skal vare i 20 uger á 37 timer i gennemsnit over hele forløbet. Det vil sige, at udlændingen skal gennemføre 740 timers uddannelse. Uddannelsen kan bestå af sprogkurser, AMU- og AVU-kurser. Praktikdelen skal være på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit. Praktiktid og uddannelse kan maksimalt udgøre 37 timer om ugen i gennemsnit. Bliver uddannelsestiden placeret uden for den almindelige arbejdstid, skal arbejdstiden reduceres, så den samlet ikke udgør mere end 37 timer i gennemsnit over hele forløbet inklusive uddannelsestid. Virksomheden skal ikke betale eventuelt deltagergebyr og lignende for uddannelsen. Når udlændingen er på uddannelse, får vedkommende ikke løn, men en skolegodtgørelse, der svarer til Uge 20 Side 2

3 integrationsydelsen. Eleven skal selv ansøge om skolegodtgørelse. Ansættelsesvilkår for en IGU-medarbejder En person i et IGU-forløb skal aflønnes efter trin 1 og 2 i de EGU-satser, der er aftalt i virksomhedens overenskomst. Alternativt skal der aflønnes efter trin 1 og trin 2 i overenskomstens elevsatser. Hvis virksomheden ikke har en overenskomst, skal personen aflønnes efter elevsatserne i uddannelsesområdets overenskomst. Det er den overenskomst, der bruges for erhvervsuddannelseselever. Personer ansat i et IGU-forløb er omfattet af virksomhedens overenskomst, og skal i den forbindelse betragtes som almindelige medarbejdere og ikke som elever. IGU-ansættelse kræver kollektive aftaler Der kan være områder, hvor der ikke kan oprettes IGU. En forudsætning for at ansætte en person i et IGU-forløb er, at der er aftalt EGUsatser eller elevsatser, som kan danne grundlag for aflønningen. Disse kan være fastsat i overenskomster, som virksomheden er omfattet af, eller i såkaldte uddannelsesoverenskomster, der omfatter lærlinge på et fagligt område. Hvis arbejdet ikke er dækket af en overenskomst, der indeholder EGU-satser, og der ikke findes relevante uddannelsesoverenskomster, kan der ikke oprettes IGU. Bonusordning til virksomhederne Virksomheder, der opretter IGU-forløb, kan modtage bonus på op til kr. Den første bonus på kr. bliver udbetalt, når IGUeleven har været ansat i seks måneder. Den sidste bonus, som også er på kr., bliver udbetalt, når forløbet er fuldført. De nærmere detaljer afventer lovgivningsarbejdet. Det er f.eks. uafklaret p.t., hvad der ligger i begrebet fuldførelse af IGU. En person må kun gennemføre et forløb Det er kun muligt at gennemføre ét IGU-forløb pr. person. Der er dog visse undtagelsesbestemmelser som kan træde i kraft, hvis en person får afbrudt sit forløb på grund af virksomhedslukning eller bliver afskediget uden selv at være skyld i afskedigelsen. Inden ordningen træder i kraft kommer en elektronisk aftaleformular til brug for virksomheder, der ønsker at ansætte flygtninge og indvandrere i IGU. Formularen vil både danne grundlag for ansættelsesforholdet, registrering af IGU og udbetaling af bonus. I må ikke iværksætte et IGU-forløb før papirerne er på plads. Hvis I har spørgsmål til brugen af IGU, er I velkommen til at kontakte DI s flygtninge hotline på telefon eller mail til Brevkassen: Må vi tilbyde job til flygtninge? ANSÆTTELSE. Flere virksomheder spørger, hvilke muligheder der er for at tilbyde beskæftigelse til flygtninge. Se her, hvilke muligheder der er. Spørgsmål: Hvilke muligheder har vi som dansk virksomhed for at tilbyde beskæftigelse til flygtninge? Og hvilken forskel er der på reglerne for flygtninge og asylansøgere? Svar: Indledningsvist er det vigtigt at skelne mellem flygtninge, der har fået lovligt ophold i Danmark, og asylansøgere: Flygtninge, der har fået en afgørelse fra de danske myndigheder, har ret til at opholde sig og arbejde i Danmark. Asylansøgere afventer derimod deres afgørelse og må kun arbejde i Danmark under specifikke betingelser. I har en række muligheder for at tilbyde beskæftigelse til flygtninge. DI anbefaler dog, at I venter med at tilbyde beskæftigelse til flygtninge, indtil de har fået opholdstilladelsen på plads. Hvis I ønsker at stille jer til rådighed som virksomhed, anbefales det, at I kontakter det lokale jobcenter. De har ansvaret for integrationsindsatsen for de flygtninge, der har Uge 20 Side 3

4 fået opholdstilladelse i Danmark. En anden mulighed er at kontakte den nationale Jobservice Danmark, der tilbyder hjælp til at rekruttere på tværs af kommuner og formidler kontakten til det relevante jobcenter. Jobservice Danmark kan kontaktes på telefonnr I skal være opmærksomme på, at I ikke på forhånd må bede om en flygtning fra f.eks. et bestemt land eller med en bestemt etnicitet, da dette vil være i strid med reglerne om forskelsbehandling. I må således heller ikke bede om en flygtning frem for en dansker eller omvendt. I bør derimod overveje og beskrive, hvilke faglige kvalifikationer og kompetencer, som I efterspørger. Det er nemlig disse, som bør være udgangspunkt for dialogen med jobcentret om muligheden for match. Jobcenteret kan rådgive jer om de eksisterende støtteordninger og hjælpe med at formidle kontakten mellem virksomhed og flygtninge. I regi af jobcenteret er der for eksempel mulighed for at få en flygtning ud i virksomhedspraktik eller med løntilskud. I kan også høre kommunen om, hvilken støtte I f.eks. kan få til tolkebistand, eller om I har mulighed for at få mentorstøtte, som skal bidrage til en god start i virksomheden. Mentorstøtten betyder i praksis, at kommunen kan give økonomisk støtte til, at en af jeres medarbejdere i virksomheden kan varetage opgaver i relation til ansættelsen af flygtningen ud over sine almindelige arbejdsopgaver. Den nye integrationsgrunduddannelse (IGU) er også en mulighed. Det forventes, at den træder i kraft 1. juli IGU en er resultatet af den trepartsaftale, der blev indgået 17. marts Integrationsgrunduddannelsen giver virksomheder mulighed for at ansætte en flygtning i to år til en løn, der tager højde for, at personens faglige og sproglige kompetencer endnu ikke lever op til kravene på det danske arbejdsmarked. Et IGU-forløb aftales mellem virksomheden og den enkelte. I modsætning til ordninger som virksomhedspraktik og løntilskud, er jobcenteret ikke inddraget i ansættelsen. Hvis I ikke har behov for støtte, kan I naturligvis også vælge at ansætte en flygtning direkte i ordinær beskæftigelse, med eller uden bistand fra jobcenteret. I bør kontrollere pas, opholds- og arbejdstilladelse Når I ansætter udenlandske statsborgere er det vigtigt at få afklaret, hvilket opholdsgrundlag, de er i Danmark på altså at få undersøgt, hvad der står på deres opholdskort. Hvis I ansætter medarbejdere fra 3. lande (det vil sige lande uden for EU/EØS), er det jeres ansvar at sikre jer, at medarbejderen har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. DI anbefaler derfor, at I både indhenter kopi af medarbejderens pas (hvori medarbejderens statsborgerskab fremgår) og kopi af opholds- og arbejdstilladelsen. Flygtninge vil typisk få et opholdskort i kategori F (bogstavet vil fremgå på bagsiden af kortet). Kategori F betyder, at opholdstilladelsen er tidsbegrænset, og at de har ret til at arbejde ubegrænset i perioden, hvor tilladelsen gælder. I bør derfor følge op over for medarbejderen, når perioden er ved at udløbe, så I får afklaret, om medarbejderen f.eks. søger om forlængelse eller overgår til en anden type opholdstilladelse. Særlige regler for asylansøgere Hvis en person er asylansøger, må I ikke bare ansætte personen direkte i virksomheden, hverken på en fast eller en midlertidig kontrakt. En asylansøger må kun begynde at arbejde, hvis han eller hun har indgået en kontrakt med Udlændingestyrelsen om betingelserne for at arbejde. Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en asylansøger kan indgå en kontrakt om arbejde med Udlændingestyrelsen. Det kræver derfor en særskilt tilladelse fra Udlændingeservice, hvis I skal tilbyde en asylansøger et job. En asylansøger får ikke udstedt en opholdstilladelse og vil derfor heller ikke kunne fremvise et opholdskort. Uge 20 Side 4

5 EU-Domstolen: Private virksomheder skal også betale fratrædelsesgodtgørels e FUNKTIONÆRLOVEN. Private virksomheder bør være forpligtet til at betale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, som Højesteret hidtil har fritaget dem fra at betale til. Det mener EU-Domstolen. EU-Domstolen: Højesteret skal ændre praksis EU-Domstolen er kommet med sin afgørelse i den såkaldte Ajos-sag, der handler om funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse. EU-Domstolen mener, at private virksomheder skal efterbetale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere efter funktionærlovens 2a, selvom de efter fast dansk højesteretspraksis ikke var forpligtet til dette, når medarbejdere havde mulighed for at få udbetalt en arbejdsgiverbetalt pension. Uanset om medarbejderen fik udbetalt pensionen eller valgte at fortsætte med at arbejde. I afgørelsen slår EU-Domstolen fast, at Højesterets praksis strider imod EU s beskæftigelsesdirektiv og det EU-retlige princip om forbud imod forskelsbehandling. Derfor bør Højesteret, ifølge EU-Domstolen, ændre praksis. EU-Domstolen udtaler desuden, at hvis en sådan praksisændring ikke er mulig, bør Højesteret undlade at anvende bestemmelsen i funktionærlovens 2a, stk. 3, så virksomheder skal betale fratrædelsesgodtgørelse, selvom den fratrådte medarbejder kan oppebære pension. Sagen er nu tilbage i Højesteret, som skal afgøre sagen endeligt. EU: Praksisændring strider ikke imod retssikkerhed Sagen blev første gang behandlet i Højesteret i juni 2014, men Højesteret besluttede i september 2014 at spørge EU-Domstolen til råds. De ville have EU-Domstolens vurdering af, om et EU-retligt princip imod forskelsbehandling kan anvendes direkte i forhold til private, herunder virksomheder, selvom det ville betyde, at private virksomheder skal betale en fratrædelsesgodtgørelse, som de ellers ikke ville være forpligtet til at betale efter dansk lovgivning. I den såkaldte Ole Andersen-sag fra 2010 blev det slået fast, at en offentlig myndighed udøvede aldersdiskrimination, hvis myndigheden ikke betalte fratrædelsesgodtgørelse til de medarbejdere, der kunne få udbetalt en pension, men som valgte at forfølge deres erhvervsmæssige karriere. Offentlige myndigheder bindes nemlig direkte af EU s beskæftigelsesdirektiv, der indeholder et forbud imod aldersdiskrimination. Beskæftigelsesdirektivet binder som udgangspunkt ikke private virksomheder. EU- Domstolens afgørelse i Ajos-sagen hviler derfor hovedsageligt på det EU-retlige princip om forbud imod forskelsbehandling. EU-Domstolen fastslår desuden, at anvendelsen af det EU-retlige princip mod forskelsbehandling i forhold til private ikke strider mod det EU-retlige retssikkerhedsprincip. Reglen om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer blev ændret pr. 1. februar Derfor har sagen kun betydning for sager, hvor den gamle regel fandt anvendelse. DI førte sagen for virksomheden både i Sø- og Handelsretten, i Højesteret og ved EU- Domstolen. DI mener EU-Domstolens afgørelse er vidtgående og betyder som udgangspunkt, at et EU-princip imod forskelsbehandling på grund af alder kan tilsidesætte en klar dansk lovregel. EU-Domstolens afgørelse medfører derfor retlige komplikationer i forholdet mellem EU-ret og Uge 20 Side 5

6 national ret og udfordrer retssikkerhedsprincipper. Det er nu op til Højesteret at afgøre, om de vil følge EU-Domstolen. Det må forventes, at Højesteret i sin afgørelse inddrager danske retsprincipper og retstradition. Ny (rettet) pjece om skifteholdsarbejde RETTELSE. I DI og CO-industris fælles pjece om skifteholdsarbejde er der fejl i opgørelsen af søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage. Nu kan I downloade en ny digital pjece med det korrekte antal fridage. Rettelser til pjecen Skifteholdsarbejde I DI og CO-industris fælles pjece om skifteholdsarbejde er der fejl i opgørelsen af søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage. Placeringen af søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage får indflydelse på opgørelsen af medarbejdernes årlige arbejdstid. Derfor har opgørelsen også indflydelse på virksomhedens behov for arbejdstidstilrettelægning og arbejdskraft. Rettelserne kan ses herunder, og I kan printe et rette-ark, der kan sættes ind i pjecen Skifteholdsarbejde eller I kan downloade en ny rettet version af pjecen her. Rettelser Side 14 - Årlig arbejdstid i kalenderåret: 2017: Søgnehelligdage: 8 Overenskomstmæssige fridage: : Søgnehelligdage: 8 Overenskomstmæssige fridage: 3 Side 15 - Årlig arbejdstid i ferieåret: 2016/2017: Søgnehelligdage: 6 Overenskomstmæssige fridage: /2018: Søgnehelligdage: 10 Overenskomstmæssige fridage: 1 Uge 20 Side 6

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU

Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår i IGU Indledning Denne folder beskriver, hvilke løn- og ansættelsesvilkår en flygtning eller familiesammenført,

Læs mere

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed

Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen. Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Flere flygtninge i job Nye rammer og metoder i integrationsindsatsen Montra Hotel, Sabro Kro, d. 23. november 2016, v. Direktør Kasper Højvang Kyed Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober 2016, v. Peter Svane Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Brønderslev, d. 26. oktober, v. Peter Svane Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter den kommunale integrationsopgave under pres Ca. 11.000 flygtninge fik

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU?

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU HER KAN DU LÆSE OM EN NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder

Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Rammer og muligheder for at rekruttere og integrere flygtninge i virksomheder Jobcenter Holbæk og Jobservice Danmark Program- og afdelingsleder Jette Ammar Kristoffersen Integrationskoordinator Anette

Læs mere

IGU Integrations Grunduddannelse

IGU Integrations Grunduddannelse IGU Integrations Grunduddannelse Lovforslag L 188, vedtaget 3.juni 2016 Integrationskonsulent Khalil Ahmad IGU - Formål at sikre en mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS

ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS ANSÆT EN FLYGTNING I EN ORDINÆR STILLING OG FÅ EN BONUS Hvis du ansætter en nyankommen flygtning eller familiesammenført til en flygtning i et år eller mere, har du mulighed for at ansøge om en bonus på

Læs mere

Hvilke ansættelsesvilkår IGU i elbranchen. Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge

Hvilke ansættelsesvilkår IGU i elbranchen. Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge Hvilke ansættelsesvilkår gælder for IGU i elbranchen Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge Her kan du læse om en ny ansættelsesmulighed for flygtninge Fra 1. juli 2016 har flygtninge

Læs mere

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads

Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Byggesten til en inkluderende arbejdsplads Efter trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration pr. april 2016 Den Offentlige Gruppe Indledning Ved udgangen af 2014 var der, ifølge FN s flygtningeorganisation,

Læs mere

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU?

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU HER KAN DU LÆSE OM EN NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU?

HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? HVILKE ANSÆTTELSESVILKÅR GÆLDER FOR IGU? Uddybende forklaring på løn- og ansættelsesvilkår m.m. i IGU HER KAN DU LÆSE OM EN NY ANSÆTTELSESMULIGHED FOR FLYGTNINGE Fra 1. juli 2016 har flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte som IGU-praktikanter REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Løn nr. 031-2016 Vejledning vedr. ansættelse af flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration

Strategi for modtagelse og integration Strategi for modtagelse og integration - Opfølgningsnotat september 2016 Dette notat er et oplæg til form og indhold i den planlagde kvartalsvise opfølgning på implementeringen af Strategi for modtagelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration

Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Virksomhedspartnerskabet Sammen om integration Nina Svanborg, Styrelsen for International Rekruttering, Integrationsministeriet og Helle Aaen, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter

Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere. - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter Opholds- og arbejdstilladelse til nye EU-borgere - Vejledning til arbejdsgiverrepræsentanter i RAR Maj 2004 Fra 1. maj 2004 udvides EU til også at omfatte borgere fra Øst- og Centraleuropa. I forhold

Læs mere

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen

Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen INTEGRATION 28. okt. 16 Kort om trepartsaftalen virksomhedernes rolle og erfaringer med integrationsindsatsen Chefkonsulent Marie-Louise Lindeløv Baggrunden for en ny integrationsindsats 2 Firedobling

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Indsats udvikling

Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats. Indsats udvikling Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats Indsats udvikling Integrationsguide - GPS Baggrund en succesfuld håndholdt indsats i integrationsindsatsen, udfordres af øget volumen i målgruppen og øgede

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

Forslag. Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU)

Forslag. Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) Fremsat den x. maj 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om integrationsgrunduddannelse (IGU) Kapitel 1 Formål og målgruppe m.v. 1. Med loven indføres en

Læs mere

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Trepartsforhandlinger 2016 Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv

Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Udfordringer, indsatser og resultater IGU mv Beskæftigelsespolitisk konference i Aalborg, RAR Nordjylland den 9. marts 2017 v. kontorchef Nanna Larsen Integrationsudfordringen Flygtningesituationen sætter

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet?

Hvilken rolle spiller integrationskontrakten i forhold til integrationsprogrammet? Om integrationsprogrammet Dette notat er en gennemgang, af de væsentligste elementer i integrationsprogrammet. Notatet er rettet mod medarbejdere i Integrationsnet, og har primært til formål at tilbyde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup

Ansættelseskontrakt. I dit første job som nyuddannet. Ved. Teit Bang Heerup Ansættelseskontrakt og løn I dit første job som nyuddannet Ved. Teit Bang Heerup 2 Ansættelseskontrakten Anæsttelseskontrakten er dit bevis på ansættelsen og på dine rettigheder herunder eks. løn og arbejdstid.

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR?

ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? ER DU LEDIG OG UNDER 30 ÅR? HVIS DU ER LEDIG OG UNDER 30 ÅR, GÆLDER DER SÆRLIGE REGLER FOR DIG I DIT LEDIGHEDSFORLØB. DENNE PJECE ER ET TILLÆG TIL PJECEN DINE MULIGHEDER SOM LEDIG. DU FINDER INFORMATION

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Informationsdag for elever og lærermestre

Informationsdag for elever og lærermestre Informationsdag for elever og lærermestre Tirsdag d. 8. januar 2013 på Asmildkloster Landbrugsskole Løn til elever under skoleophold For at beregne løn til elever er det vigtigt Eleven har en uddannelsesplan

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2017 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af DONG ENERGY OFFSHORE overenskomsten for en 3-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge

Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune. Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Fælles indsats omkring integration i Aalborg Kommune Partnerskabsaftale om jobs til flygtninge Status september 2017 Opfølgning på Partnerskabsaftalen Som det fremgår under afsnittet Status på aktivitet,

Læs mere

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning

Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft hvordan gør man? Økonomikonsulent Linda S. Hede DLBR ledelsesrådgivning Baggrund Heden & Fjordens Landbrugscenter siden 1996 Rådgiver omkring Ansøgningsprocedure

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Februar 2006 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft På en række områder bliver det stadig vanskeligere at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Undersøgelse af IGU-forløb i kommunerne

Undersøgelse af IGU-forløb i kommunerne Undersøgelse af IGU-forløb i kommunerne Generelt om IGU-ordningen i kommunen Figur 1. Aldersgruppe hvor kommunen har flest IGU-deltagere placeret. 16,7% 13,3% 15, 55, 18-25 år 26-30 år 31-40 år Ved ikke

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE

DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE DEN SOCIALRETLIGE KONFERENCE Hotel Nyborg Strand den 27. september 2016 Specialkonsulent Sara Glahder Lindberg, KL Temaer jeg vil komme ind på Aktuelle tal på flygtningeområdet Politiske aftaler og ny

Læs mere

Notat om au pair-ordningen

Notat om au pair-ordningen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 253 Offentligt N O T A T Notat om au pair-ordningen 24. november 2008 J.nr. 2008-0001383 1. Om au pair-ordningen i Danmark 1.1. Om au

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Februar for dig over 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2011 AKTIVERING for dig over 30 INDHOLD Aktivering for dig over 30 side 3 Ansættelse med løntilskud side 3 Virksomhedspraktik side 4 Kurser eller uddannelse

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Udkast til. bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge Udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge I medfør af 9, 10, stk. 7, og 12, stk. 7, i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1094 af 7.

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F)

Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Vejledning om tilskud fra ufaglært til faglært puljen på det regionale område (RLTN, FOA og 3F) Marts 2017, version 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, formål og anvendelse af ufaglært til faglært puljen...

Læs mere

IntegrationsGrundUddannelse

IntegrationsGrundUddannelse IntegrationsGrundUddannelse Flere flygtninge i danske virksomheder Hvad og hvorfor? Mohammed og Carsten har svaret Baggrunden for IGU 3 Firedobling af personer i integrationsprogram på fem år Stigende

Læs mere

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 2007/5001

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere