BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)"

Transkript

1 BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle. Denne tekst giver instruktøren et overblik over de særlige opgaver i banken, som instruktøren skal kunne hjælpe spillerne med. Sammen med teksten følger en powerpoint, der bruges til instruktionen af eleverne. Bilag 2 beskriver de særlige regler omkring kooperativer. Bankfolkene bliver som alle spillere udvalgt ved lodtrækning under fællesintroduktionen først på spildagen. Hver spiller trækker et såkaldt lodkort med personlige oplysninger og et individuelt spillernummer, som eleven bruger til at logge ind på en personlig arbejdsstation på deres Pc er. Her får spillerne adgang til de bankekspeditioner, han/hun skal udføre. Når eleverne kommer fra fællesintroduktionen, skal de se den powerpoint, der er bilag 1 til denne vejledning (der er tekster til billederne, instruktøren kan tage udgangspunkt i). De har også fået en skriftlig vejledning til deres opgaver, og den er på nogle punkter mere detaljeret end denne, men giver ikke overblik over alle spillets bankfunktioner, og lægger også op til learning by doing. Når de har læst vejledningen og set din præsentation, skal de logge sig ind på deres arbejdsstationer for at lære dem at kende. Der er afsat en time til dette introforløb alt i alt. Så starter vi. Der vil dog nok fortsat gå lidt tid, før den brede strøm af kunder finder hen til banken. Én spiller i hver bank har fået rollen som bankchef, der er mere krævende end de øvrige roller. Spillerne kan efter aftale med instruktøren bytte lodkort, så en anden får chefrollen. Det skal i givet fald ske FØR spillet starter. BANKENS OPGAVER Der er fire banker, Nordbanken, Bank Java, Bank Nicaragua og Bank Etiopien. I Nord betjener man mærkevarefirmaerne og caféerne. I Syd bønder, handelsfolk, eksportører og evt. kooperativer. Der er fire ansatte i hver bank, inkl. bankchefen. Alle spillere/virksomheder bortset fra bankerne selv har en konto i banken. Her indsættes deres indtægter. De skal helst overstige udgifterne, så egenkapitalen vokser. I slutningen af spillet vinder den, hvis egenkapital vokser mest i løbet af spillet. Efter hver runde trækkes spillernes faste omkostninger automatisk. For bønderne og handelsfolk er det f.eks. leveomkostninger for dem selv og familien. For firmaerne er det bl.a. løn og aktieudbytte. Hvis omkostningerne er større end beløbet på kontoen, sender banken en SMS til den pågældende om at skabe balance. Reagerer han/hun ikke på passende måde, lukker banken kontoen og spilleren dør (eller går fallit, hvis spilleren er en virksomhed).

2 Banken har tjek på hver enkelt spillers aktiver og passiver via sin arbejdsstation. Bankerne rådgiver og låner penge ud mod sikkerhed i den pågældende spillers aktiver. Forud for lånet kreditvurderer banken kunden. Udlånsrenten fastsættes af bankchefen i hver bank. BANKERNES ARBEJDSSTATIONER Bankmedarbejdere betjener deres kunder via en arbejdsstation (webterminal). Det anbefales at gå ind på klikke Spil ToughRoad, og derefter klikke på ikonet med bankmanden for at få et nærmere indtryk, før det går løs. Log ind på arbejdsstationerne med spillernummer BA9 (Sydbank) og klik dig en rundtur i funktionerne. Gentag evt. med BA12 (Nordbanken), der på enkelte punkter er anderledes, men de har hovedtrækkene til fælles: Øverst til venstre ses spillernavn og rundenummer, samt ca. antal minutter til rundeskift. Umiddelbart derunder ses Kaffeindex og Lånesrente. Klikker man på den første, vil man i løbet af spillet kunne se udviklingen i børsprisen på kaffe, der er vigtig for masser af transaktioner i spillet, jordpriser mm.. Klikker man på den anden, ses udviklingen i markedsrenten, der er lig med indlånsrenten. Nederst til højre findes tre klikbare ikoner, bl.a. Chat, der bruges til at kommunikere med børsdealere og mærkevarefirmaer. Øverst til højre ses knapperne Ny kundeekspedition, Kontooversigt og Administrer bank. Administrer bank bruges kun af de spillere, der har fået rollen som bankchef i en af de fire banker. Kontooversigt indeholder en liste over alle de spillere, der har konto i banken. Her kan man se, om nogle spillere er så trængt, at banken skal sende dem en SMS og indkalde dem til et møde. Det er også her, man lukker en spillers konto, hvis den er i minus og spilleren ikke kan rette situationen op. Ny kundeekspedition bruges til at vælge den kundetype, der skal ekspederes. Sydbanken kan klikke på ikoner for Bonde, Kooperativ, Handelsmand eller Eksportør, mens Nordbanken har ikoner for Mærkevarefirma og Café. GENERELT OM KUNDEEKSPEDITIONER For alle kundetyper findes funktionerne Bankkonto og Administrer lån. Bankonto giver adgang til at indsætte, hæve og overføre penge hak af i feltet ved den funktion, der skal bruges. Administrer lån giver mulighed for at oprette lån, fastsætte rente og tilbagebetalingstidspunkt. Da renters rente eller løbende afdrag ikke findes i ToughRoad, beregner spillets server automatisk alle de renter, der skal betales indtil den runde, hvor lånet forfalder. Hvis banken og låneren ønsker at ændre på lånet undervejs, evt. forlænge det, skal de afslutte lånet og lave et nyt. Den sorte boks til venstre gør det let at kreditvurdere den pågældende kunde. 2

3 Desuden har Arbejdsstationen en række særlige funktioner, der giver mulighed for at overskue økonomien og rådgive de enkelte kundetyper. De nævnes i forbindelse med gennemgangen af de forskellige typer af ekspeditioner, som bankerne står for. EKSPEDITION AF BØNDER Banken tager imod indtægter fra bondens salg af kaffe og evt. kyllinger. Banken kan også give bonden lån i jorden, hvis banken tror på, at det er et godt og sikkert udlån. FAMILIE- knappen bruges til at opdatere bondens familieforhold. Bonden kan bl.a.: Købe ægtefælle, der hjælper dyrkning af marker og sparer arbejdskraft. Familieplanlægge: Hvis bonden er gift tilføjes et barn pr. runde med mindre bonden tidligere har afleveret kondomkort for den pågældende runde. Hvis bonden medbringer nye kort, indtastes fremtidlige børnefrie runder. Skolegang: Bondens børn koster i 350 TRKR i leveomkostninger pr. runde, men kan selv tjene udgiften hjem, hvis bonden har en mark, barnet kan dyrke. Børnene kan desuden gå i skole. Det foregår ved at bonden køber skolekort, der afleveres i banken. Når børnene har gået syv år (runder) i skole, kan de arbejde som en voksen, men spiser stadig som børn, indtil de fylder 18. Bankmedarbejderen modtager skolekort og registrerer antal skoleår for hvert barn. Emigrere: Bonden kan også vælge at lade sin kone eller sine børn (med syv runders skolegang) emigrere. Det koster TRKR og derefter modtager bonden remitterindkomster i hver runde på ca TRKR. MARKER- knappen viser, hvad bonden ejer af jord og giver mulighed for at købe og sælge marker, hvis der skal udvides eller skaffes kontanter. Prisen ses på Arbejdsstationen. KYLLINGER købes og sælges i banken (som en form for service til kunderne, der giver bønder og handelsfolk en ret cool spekulationsmulighed). Kyllingerne har form af kort, som banken sælger for 15 TRKR. Når de er én runde gamle, kan bonden sælge dem tilbage til banken for 20 TRKR, og når de er to runder gamle betaler banken 25 TRKR for hvert kort. Når kyllingerne er mere end to runder gamle, er de værdiløse. Derfor skal banken huske at skrive rundens nr. nederst på kortet. EKSPEDITION AF HANDELSFOLK Ekspeditionen af handelsfolk svarer i det store hele til bøndernes. En vigtig forskel kan dog være, at handelsfolkene ikke har jord, de kan sætte som sikkerhed for lån. KAFFESALG: Desuden findes knappen Kaffesalg. Handelsfolk afleverer kaffekvitteringer efter at have solgt kaffe til en eksportør. Gå ind under Kaffesalg og notér, hvilken eksportør, hvor mange CoffeeBagser og til hvilken pris. Klik - så overføres pengene. Handelsfolk tjener danske kroner ved at sælge kioskvarer. Deres DKK må ikke veksles ind til TRKR. Dette skal gøres hos spillederen! 3

4 Handelsfolkene kan købe kyllingekort, kondomkort og skolekort med rabat til videresalg i landsbyerne. Handelsmanden betaler halv pris for kondom- og skolekort, men fuld pris for kyllinger. EKSPEDITION AF EKSPORTØR Eksportører er firmaer. De har ikke familier og de kan ikke dø, men blive udkonkurreret. Der er én eksportør for hver Sydbank. Eksportfirmaer bruger især banken til at finansiere deres løbende indkøb af kaffe. Desuden har banken styr på deres aktiver, passiver og egenkapital. Eksportørens faste udgifter til løn m.m. trækkes automatisk fra firmaets konto efter hver runde. Eksportøren kan ikke låne penge i banken på normal vis. Banken hjælper eksportøren med at skaffe likviditet ved at udstede såkaldte terminskontrakter (også kaldet futures). Terminskontrakten er en form for lån med sikkerhed i en fremtidig leverance af et parti råvarer. Kontraktens ejer har ret til dette råvareparti på et givet tidspunkt og til en given pris. Sælgeren overlader dermed sin usikkerhed om den fremtidige pris til banken, der sælger risikoen for tab/chancen for gevinst videre på Børsen. Her købes den i sidste ende af et firma, der har brug for den pågældende råvare. Kontrakten skal indløses ved enten udgangen af den igangværende runde eller den følgende runde det står på dem. Det vil sige, at eksportøren skal levere de Coffeebagser, som kontrakten drejer sig om, straks efter at runden er skiftet hhv. lige efter det næste rundeskift. Banken udsteder terminskontrakter ved et klikke på knappen terminskontrakter. Her skal man indtaste, hvor kaffen kommer fra og hvor mange, der skal udstedes. Desuden skal der fastsættes en kurs, der bestemmer, hvor meget eksportøren får ind på sin konto. Denne kurs er delvis et forhandlingsspørgsmål. Bankens udgangspunkt er bestemt af: Afstanden til indløsningstidspunktet: Skal kaffen leveres efter denne eller næste runde? I det første tilfælde trækkes halvdelen af den aktuelle udlånsrente fra kursen. Hvis indløsningen først sker efter næste runde trækkes den 1,5 gange den aktuelle udlånsrente fra. Beregningen sker automatisk på arbejdsstationen, når antal bagser og rundens nr. er tastet ind. Hertil kommer så en risikorente, der bygger på bankens bedømmelse af, om den pågældende terminskontrakt vil kunne sælges dyrere eller billigere på børsen. Hvis kaffepriserne er på vej op, kan banken nok få en bedre kurs, end hvis kaffeprisen er faldende - se udviklingen i Kaffeindex. Der kan også være andre forhold, som banken og/eller eksportøren kender til, og som taler for, at de fremtidige priser vil gå enten op eller ned. Bankmedarbejderen indstiller selv rentesatsen ved at trække knappen Risikorente. I feltet Eksportørens udbetaling kan man se, hvad der vil gå ind på eksportørens konto med den rentesats. Er banken og eksportøren enige, klikkes der på Udsted kontrakter. Så får eksportøren penge at handle for, og terminskontrakten overføres til bankens depot på Børsen. Betaling for den kaffe, som eksportøren køber af en handelsmand, sker som nævnt ved, at handelsmanden afleverer en kaffekvittering i banken. Eksportøren KAN dog også komme i den situation, at deres kaffesalg foregår uden om Børsen. Denne mulighed KAN opstå, HVIS der etableres et eller flere bondekooperativer i løbet af spillet. 4

5 Eksportøren kan i så fald sælge kaffe direkte til mærkevarefirmaer og cafeer. Kunderne skal i denne situation underskrive en kaffekvittering med en kilopris, som eksportøren fremlægger i banken. Banken overfører så penge fra kunden til banken og fra banken til eksportøren (NB beløbene er ikke identiske, jf. nedenfor) Disse transaktioner foretages via Knappen Direkte handel. EKSPEDITION AF MÆRKEVAREFIRMA MENS DE TRE FOREGÅENDE KUNDETYPER KLARES AF SYDBANKERNE SKAL DE 4 MÆRKEVAREFIRMAER OG DE 4 CAFÉER BETJENES I NORDBANKEN. Mærkevarefirmaerne er de mest profitable og risikable - kunder. De to største firmaer er Fika og Guru, der hver har en egenkapital på ca. 70 mia., mens de to øvrige (Mr. Bean og Good Foods) har en egenkapital på det halve ved spillets start. Firmaerne konkurrerer indbyrdes på kaffesalg ved at få aftaler i stand med Cafeerne, der repræsenterer detailledet. Desuden handler firmaerne med terminskontrakter på Børsen, hvor hvert firma har en dealer, ligesom Nordbanken selv. Ved at klikke på Kaffesalg åbnes en side, hvor bankmedarbejderen kan indtaste oplysninger om den/de CoffeeBags/er, der er solgt til en café. Oplysningerne står på den kaffekvittering, som firmaet har taget med. Ud over de CoffeeBagser, der konkret er indgået aftale om, kan firmaet aflevere og modtage betaling for op til 14 andre CoffeeBagser. Alle bagser afleveres til banken. Koderne indtastes og pengene overføres til firmaets konto. Når transaktionerne er færdige, udleverer bankmedarbejderen det antal kaffeposer, som mærkevarefirmaet har solgt til caféer, og firmaet bringer det til cafeen. Mærkevarefirmaets børshandel er risikabel, og den kan kræve, at banken låner firmaet penge mod sikkerhed i egenkapitalen. Her skal banken overveje, om lånet er sikkert. Ved hvert rundeskift overføres automatisk et beløb fra firmaets saldo i banken til firmaets børsdealer, så vedkommende har noget at handle for. Dealeren for de to store firmaer i hver runde har en likviditet på 40 mia. TRKR til at handle for, mens de to mindre firmaers dealere har en likviditet på det halve. Er dealerens likviditet større, føres et beløb tilbage på firmaets saldo. Da banken også selv handler på Børsen, har den selv en viden om, hvordan markedet bevæger sig, som den kan vælge at dele med sine kunder eller nogle af dem. EKSPEDITION AF CAFÉERNE I modsætning til handelsfolket kan caféerne veksle danske kroner ind til vekselkursen DKKR 1:1.000 og det vil ofte være nødvendigt, da cafeens handel sker i danske kroner. 5

6 BANKCHEFERNES OPGAVER Mens de menige bankmedarbejdere står for betjening af bankkunderne, har de fire bankchefer til opgave at: Fastsætte bankens rente og udlånspolitik i hver runde Følge med i børshandel og vejlede dealer Kooperativer og Fairtrade Lede og fordele arbejde, evt. fyre dem, der er mindst brug for. Undersitet Administrer bank giver mulighed for at fastsætte bankens udlånsrente. Det skal ske tidligt i hver runde. Nøgletallene for bankens kunder (antal fallitter) og for bankens egen økonomi øverst giver et fingerpeg om, hvorvidt renten og vilkårene for at låne penge har været sat rigtigt hidtil; Banken tjener kun penge, hvis kunderne gør det. NB: hvis renten IKKE indstilles i hver runde, vil udlånsrenten automatisk være lig indlånsrenten og banken mister indtægter. Undersitet viser også, hvilke terminskontrakter, som bankens dealer på Børsen har i sit depot lige nu. Bankchefen kan så sende en chatbesked og foreslå at købe eller sælge bestemte papirer. Hvis repræsentanter for en landsby henvender sig til en sydbank med ønske om at oprette et kooperativ, er det bankchefen, der tjekker, om betingelserne er opfyldt. Ønsker kooperativet senere at blive certificeret til at sælge Fairtrade kaffe, er det også bankchefen, der tjekker om kravene er opfyldt. Se mere nedenfor. Endelig vurderer chefen de enkelte bankfolks indsats. Hvis banken får færre opgaver, skal chefen fyre den, der bedst kan undværes. BØRSHANDEL Alle banker handler som sagt på Børsen, og dens performance her er ret afgørende: Her kan både tjenes og tabes store penge. Efter hver runde udlignes dealerens likviditet, så den kommer tilbage på den størrelse, den havde ved spillets start, og hvis den er faldet kan banken være nødt til at slippe flere milliarder. Værdipapirdepotet på Børsen forvaltes af en børsdealer, som modtager instruktioner og råd fra bankchefen. Kursen på terminskontrakterne bestemmes af udbud og efterspørgsel: Hvor meget kaffe er der i en given runde? Hvordan påvirkes udbud og efterspørgsel af de store begivenheder, som popper op på computerskærmen? Bankchefen kan tjene godt på at være vågen og hjælpe sin dealer via chatten. Bankerne i Syd udsteder som nævnt selv terminskontrakter for eksportørerne, og de ønsker, at deres kontrakter får en god kurs. Bankens dealer skal derfor prøve at presse prisen op for den gældende kaffe. 6

7 Der handles følgende terminskontrakter: Etiopisk kaffe - denne runde/næste runde, Nicaraguansk kaffe denne runde/næste runde, Java kaffe denne runde/ næste runde, Te Indien denne runde/næste runde, Majs USA denne runde/næste runde, Ris Indien denne runde/ næste runde. KOOPERATIVER OG FAIRTRADE Bankchefen i hver Sydbank står for oprettelsen af kooperativer, hvis bønder fra en landsby henvender sig. Gå ind på undersitet Ny kunde ekspedition og tryk på Kooperativ. For at der kan oprettes et kooperativ, skal en repræsentant for byen gå i banken med et stykke papir, der garanterer, at betingelserne er opfyldt (de præcise betingelser ses i bilaget om kooperativer). Blandt andet skal mindst 8 bønder i samme landsby være med, og de deltagende bønder skal tilsammen betale for oprettelsen. Alle skal betale lige meget. De bønder, der ikke har nok på saldoen, må altså sælge eller belåne marker. Medlemmerne har valgt et navn, som skal indskrives på arbejdsstationen. Herefter hakkes de bønder af, som kan og vil være med i kooperativet. Når det er sket, klikkes der på Opret Kooperativ, der åbner en ny underside med Kooperativets bankkonto. Her kan kooperativet også investere i en bil eller en tørmølle og på den måde spare penge. Et kooperativ (men ikke enkelte bønder eller firmaer) kan blive Fairtrade certificerede. Bankchefen skal gennemgå den seneste årsmødeprotokol for at se, om de opfylder kravene om: 1) Gennemskuelighed/Demokrati. Dvs. at protokollen skal give klar besked om, hvad der er besluttet på de punkter, der kræves. Dvs., at der skal være valgt en bestyrelse, der skal være fastsat afregningspriser til medlemmerne. Det skal også fremgå, hvordan overskuddet skal bruges, herunder hvilke sociale formål, der skal tilgodeses i næste runde. Desuden skal den være underskrevet af mindst halvdelen af medlemmerne. 2) At der kun bruges pesticider på halvdelen af markerne. Denne oplysning findes i banken. I praksis reguleres det ved, at FLO kommer ud i landsbyerne og tjekker bøndernes marker og konto transaktioner. 3) At 5 pct. af indtægterne fra kaffesalget hensættes til sociale formål. Beløbet trækkes fra kooperativets konto, forvaltes af banken og kan bruges efter de retningslinier, der er beskrevet. Hvis bankchefen synes, at nogle af kravene mangler at blive opfyldt, stilles der krav til kooperativet om at vende tilbage, når kravene er opfyldte. Bliver kooperativet certificeret, får de udleveret Fairtrade klistermærker, der kan sættes på bagser for den seneste rundes høst og fremefter. Se mere om kooperativer og Fairtrade i bilaget. Når et kooperativ certificeres åbnes muligheden for at handle på spotmarkedsvilkår. Kooperativet kan ikke alene springe handelsfolkene over, men kan også handle direkte med mærkevarefirmaer og caféer. Når det sker, får også eksportører og cafeer mulighed for at indgå direkte handler. Derfor skal oprettelsen meldes til spillederen. 7

8 BILAG 1 :POWERPOINT PRÆSENTATION TIL BANKEN SLIDE 1: Bankmedarbejdere Tekst: Jer, som sidder her nu, har forhåbentlig et lodkort i hånden, hvor der står Bankmedarbejder, for så er I havnet det rigtige sted. Først vil jeg bede jer om at læse jeres lodkort, for- og bagside, også jer som måske allerede har læst det. SLIDE 2: ToughRoad [ToughRoad illustrationer over spilkategorierne] Tekst: ToughRoad er et spil om den globale værdikæde for kaffe. [Starter øverst venstre] 1. Bonden dyrker kaffen som 2. Handelsmanden køber og sælger videre til 3. Eksportøren som går i 4. Banken og opretter terminskontrakter. 5. Disse sælges videre på børsen, og købes af 6. Mærkevarefirmaerne, som sælger det til 7. Caféerne. Bankerne har mange andre opgaver end at oprette terminskontrakter, og det skal vi lige tale lidt om nu. SLIDE 3: Fire banker Nord Mærkevarefirmaer Caféer 8

9 Børshandel Syd Bønder Handelsfolk Eksportører Børshandel Tekst: I ToughRoad findes der fire banker, én i Nord og tre i Syd. Disse banker servicerer forskellige kunder og har derfor forskellige opgaver. Som I kan se, har Nordbanken mærkevarefirmaer og caféer som kunder, samtidig med at de også handler på Børsen. I Sydbankerne er kunderne bønder, handelsfolk og eksportører. Også Sydbankerne handler på Børsen. De fleste af jer kommer til at arbejde i en bank i Syd, og fire af jer i Nord. I hver bank er der fire ansatte, én er bankchef. Bankcheferne i Sydbankerne er ansvarlige for kontakten med kooperativerne, eksportørerne og børsmægleren. I Nordbanken er bankchefen ansvarlig for børsdealeren. SLIDE 4 Bankens rolle Holde styr på økonomien for de andre spillere Tjekke tilstedeværelse Tjene penge! Tekst: Bankens hovedopgave er at hjælpe de andre spillere med at holde styr på deres økonomi. Alle spillere, i alle roller, skal komme forbi banken og gøre en såkaldt økonomisk status, dvs. at banken evaluerer deres økonomi. Går det godt, kan de betale gamle lån tilbage. Går det dårligt, kan I give et lån, hvis I tror, at spilleren er stabil og kan betale tilbage. Ved at foretage denne økonomiske status bliver der tjekket for tilstedeværelse. Er der nogen, som ikke har været i banken over tre runder, kan man fra banken sende en sms og gøre personen opmærksom på, at det er tid at opdatere sin økonomiske status. Banken er ikke neutral grund. Også hér skal der tjenes penge. Som bankmedarbejder skal du give lån til dem, som er sandsynlige tilbagebetalere og sætte renten rigtigt, for at banken skal gå i plus. Er du ikke tilstrækkelig hurtig eller dygtig til at skelne tabere fra vindere, er det måske dig, der bliver fyret. SLIDE 5 Sydbankerne 9

10 Bønder Familiestatus Økonomisk status Tekst: Sydbankernes største kunde er bønderne. De går i banken for at få følgende opgaver klaret: Banken holder orden på familieforholdene. Bønderne og handelsfolk kan købe en ægtefælle i banken for 1000 TRKR. Har man en ægtefælle, får man et barn i hver runde. Det er muligt at beskytte sig mod graviditet ved at købe et kondomkort, som man afleverer i banken for en eller flere af de næste runder. Bankmedarbejderen registrerer alle de kondomkort, bonden har med. De børn, bonden har, kan gå i skole. Det kræver at man køber ét skolekort pr. barn pr. runde. Ligesom ved kondomkort skal disse registreres. Banken beholder kondom- og skolekort, som er registrerede. Man kan sende sin ægtefælle eller børn med mere end syv års skolegang til udlandet for at arbejde og sende penge hjem. Økonomisk status er værdien af de samlede aktiverne, dvs. værdien af alt bonden ejer, så som jord, kontanter og kyllinger, og minus passiver, dvs. hvad bonden skylder væk. Det beløb, som er tilbage, kaldes for egenkapital. Det er på basis af dette, at du kan vurdere, hvor god bonden er som kunde. Hvis det ser dårligt ud, giver du en høj rente på beløbet, ser det virkelig skidt ud, kan du vælge ikke at give lån overhovedet. Så lukker du kontoen, og bonden dør. SLIDE 6 Sydbankerne Bønderne forts. Købe/sælge kyllinger og jord Kooperativer SMS er Tekst: I de tre Sydbanker kan man købe og sælge jord og kyllinger. Ved salg af kyllinger skal I skrive rundens nummer på forsiden af kortet. Det er kyllingens fødselsrunde. Når I skal købe kyllinger, skal I huske at tjekke alderen på kyllingerne. I næste runde skal I købe dem tilbage for 20 TRKR pr. kort og i runden efter 25. Er de ældre end to runder, er de ikke noget værd. Bønderne kan gå sammen og danne et kooperativ. Der skal være minimum 8 bønder, og det koster TRKR. Dette er en sag for den af jer, som er bankchef. Tilkald mig (instruktøren), hvis I har nogle spørgsmål. Hvis der er en bonde, som har en meget dårlig økonomi, skal du indkalde til møde, før du lukker kontoen. Det gør du ved at sende SMSer til bønderne. I kan se på kontooversigten på jeres arbejdsstation hvilke kunder, som er i minus - de har røde tal. 10

11 SLIDE 7 Sydbankerne Handelsfolk Familier Økonomisk status o TRKR= DKK Småkort Tekst: Hver Sydbank har to handelsmænd som kunder. Hvis de vil, har de mulighed for at få en familie på samme vilkår som bønderne. Proceduren er den samme. Handelsfolkene kommer også ind for at opdatere deres økonomiske status. Ligesom hos bønderne laves der en kreditvurdering, hvor man bruger egenkapitalen, som er et resultat af aktiver minus passiver. Handelsmanden har muligvis også kontanter i danske kroner. Disse må han ikke veksle i banken, men skal gå til spillederen med. Den rolle, handelsfolkene har, er at sælge småkort i landsbyerne, dvs. kondomkort og skolekort. Handelsfolkene skal købe disse kort i banken, og så sælger han dem dyrere i landsbyerne for at tjene penge. SLIDE 8 Sydbankerne Eksportører Økonomisk status Terminskontrakter Tekst: Den sidste spilkategori, Sydbankerne skal ekspedere, er eksportørerne. De er virksomheder, og har derfor ingen familier. Hvis de ønsker at tage lån, kigger I på deres egenkapital ligesom med de andre. Eksportørerne kommer i banken hver runde, da de også skal oprette såkaldte terminskontrakter. Der er en form for værdipapir. Eksportøren lover at levere et bestemt antal kilo kaffe fra et specifikt land i en særlig runde. Bankmedarbejderen vurderer risikoen og udsteder terminskontrakten til eksportøren. Denne kontrakt bliver siden solgt på Børsen, og banken kan tjene penge på den. For at udstede en terminskontrakt skal I følge anvisningerne på bagsiden af jeres lodkort og på jeres arbejdsstation. 11

12 SLIDE 9 Nordbanken Mærkevarefirmaer Storkunder Opdatere økonomisk status Hente kaffe Tekst: Nordbanken har nogle andre kunder, navnlig Mærkevarefirmaer og caféer. Mærkevarefirmaerne er storkunderne. De går i banken for at gøre økonomisk status dvs. at opdatere sine lån. Banken spørger også ind til den generelle performance for at få en idé om, hvordan virksomheden klarer sig. Sælger de nok kaffe til caféerne? Overholder de deres aftaler? Tjener de penge på Børsen? osv. Den sidste ting, de skal, er at hente kaffe. Mærkevarefirmaerne kommer med en kvittering fra en aftale med en café. Her står, hvor mange CoffeeBags de køber af Mærkevarefirmaet. Banken laver en pengeoverførsel fra caféens konto til mærkevarefirmaets konto. Mærkevarefirmaet har også mulighed for at sælge yderligere 14 CoffeeBags til detailhandlen pr. solgt CoffeeBags til caféerne. Altså, hvis mærkevarefirmaet sælger to CoffeeBags til en café kan det aflevere maksimum 30 CoffeeBags i alt, hvor 28 går til supermarkederne. De to sidste CoffeeBags udleveres af banken som rigtig kaffe, og mærkevarefirmaet tager det til caféen. Selve pengetransaktionen og de ekstra CoffeeBags til detailhandlen står også beskrevet på jeres arbejdsstation. SLIDE 10 Nordbanken Caféer Økonomisk status Tale om lån Veksle penge ind Tekst: Der er i alt fire caféer i spillet. Ligesom alle andre spillere går de i banken for at opdatere deres økonomiske status, dvs. diskutere deres lån. Når caféerne sælger sandwiches, snacks og ikke mindst kaffe, har de ikke kun ToughRoad kroner, men også danske kroner. Til forskel fra handelsfolkene kan disse veksles, og det til kursen :1, dvs. at TRKR = 1 DKK. 12

13 Alle caféernes indkomster multipliceres med , den såkaldte årsfaktor. Dette sker automatisk, da I taster det ind på jeres arbejdsstation. SLIDE 11 Andet Arbejdsstation Børshandel Held og lykke! Tekst: I har en arbejdsstation, hvor I laver alle transaktioner og opdateringer. I behøver altså ikke selv at regne omkostninger eller indkomster ud i hovedet. Det spillernummer, I har på jeres lodkort, er jeres log ind. Banken handler på børsen. I har en børsmægler, som gør det hele, I skal bare huske at holde styr på, hvad han laver, og give instruktioner, hvis I synes, at det ikke giver det afkast, I ønsker. Bankchefen er den, som har kontakt med børsmægleren. Husk, der er 10 runder i spillet. Én runde er 30 minutter, foruden den første som er 45 min. Midt på dagen holder vi frokost. Og det er meget vigtigt, at I er tilbage til tiden, banken er jo spillets midtpunkt! Held og lykke! 13

14 BILAG 2: UDDRAG AF REGLER FOR KOOPERATIVER For at danne et kooperativ skal mindst 8 af bønderne i en landsby gå sammen og træffe de nødvendige beslutninger, om ledelse, kapitalgrundlag mm jf. nedenfor. Herefter sender de en repræsentant til deres bank for at tale med bankchefen, der tager sig af henvendelsen. Repræsentanten medbringer et stykke papir, som er underskrevet af alle medlemmerne. Det oplyser kooperativets navn og navnene på formanden og bestyrelsen. Samtidig bekræfter de bønder, der underskriver, at de ønsker at være med i kooperativet, at de vil overholde reglerne for et kooperativ og at de vil dække kooperativets udgifter ligeligt i fællesskab. Det koster TRKR at oprette et kooperativ. Dette beløb hæves med et lige stort beløb på samtlige medlemmers konti. De bønder, der ikke har penge nok på kontoen, skal oplyse til banken, om pengene skal fremskaffes ved at belåne eller sælge deres jord. Når banken har godkendt, at betingelserne er opfyldt, oprettes en bankkonto i kooperativets navn. Formanden er ansvarlig for kontoen. Der fratrækkes til at bygge et kontor med lagerfacilitet, der er sikret imod tyveri. Resten indsættes på kontoen og kan dække udgifter til drift og investeringer. (..) Kooperativet kan overtage distribution af skole- og kondomkort mm fra banken, (..) Formanden modtager honorar på TRKR for sit arbejde pr runde. Sekretæren og kassereren modtager honorar på hver TRKR pr. runde. Kooperativet kan enten købe transport og forarbejdning, eller det kan anskaffe en bil og en andel i en tørmølle. En bil købes 5 runder gammel for og værdien nedsættes med TRKR pr. runde, så den er værdiløs 6 runder efter købet. Købes en bil, bortfalder transportudgiften på 1 TRKR. frem til eksportøren. Andel i tørmølle koster og giver rabat på øvrige forarbejdningudgifter på 0,25 TRKR pr. kg., så udgiften ikke er 2 TRKR, men kun 1,75 TRKR. Bil og Tørmøllelandel kan købes i banken og findes kun virtuelt(som posteringer). Hvis kooperativet beslutter at investere i bil eller skole, skal det fremgå af årsmødets mødeprotokol, der vises i banken. Kooperativet kan søge om at blive Fairtrade (FT) certificeret. Det koster TRKR en gang for alle og derefter pr. runde. Man søger mundtligt i banken. Betingelsen for certificering er, at kooperativet opfylder de demokratiske, sociale og miljømæssige krav, som en certificering kræver. 14

15 For at opnå certificeringen skal det fremgå af protokollen fra deres årsmøde, at det lever op til disse krav. Bl.a. skal det i sidste runde have afsat (men ikke nødvendigvis brugt) det krævede beløb til sociale formål. Det er bankchefen, der i første omgang kontrollerer, at protokollen opfylder kravene for certificering. Gennemskuelighed/Demokrati At der kun bruges pesticider på halvdelen af markerne. At 5 pct. af indtægterne fra kaffesalget hensættes til sociale formål. 1) Gennemskuelighed/Demokrati betyder, at protokollen skal give klar besked om, hvad der er besluttet på de punkter, der kræves. Dvs. valg af bestyrelse, afregningspriser til medlemmerne, brug af overskuddet, herunder udbytte til medlemmerne, opsparing, sociale formål og investeringer for kommende runde. Desuden skal den være underskrevet af mindst halvdelen af medlemmerne. 2) At der kun bruges pesticider på halvdelen af markerne. Denne oplysning findes i banken. I praksis reguleres det ved, at FLO kommer ud i landsbyerne og tjekker bøndernes marker og konto transaktioner. 3) At 5 pct. af indtægterne fra kaffesalget hensættes til sociale formål. Beløbet trækkes fra kooperativets konto og forvaltes af banken. Det kan bruges efter de retningslinier, der er beskrevet. Bliver kooperativet certificeret får det udleveret FT klistermærker baseret på den seneste rundes høst, og to runder frem, som skal sættes på deres bagser. De modtager også en forklaring på, hvad spotmarked egentlig er, og hvordan de kan handle der. (..) HANDEL MED KAFFE Kooperativer som ikke er FT-certificerede kan sælge kaffe til handelsfolk og eksportører på samme måde som altid. Når de sælger til eksportører, laver de en aftale, og begge parter underskriver en købskvittering. Denne går kooperativet i banken med og indløser samtidigt med, at banken trækker udgifter for forarbejdning og transport. At blive FT-certificeret betyder, at kaffen sælges til en mindstepris på 17,5 TRKR. pr. kg. uanset udviklingen i kaffeindekset. Banken sørger for, at bønderne får klistermærker, som de kan putte på deres Bagser, og som indikerer, at kaffen er Fairtrade. Når kooperativet er FT-certificeret, kan det også sælge til caféer og mærkevarefirmaer. De har så fået klistermærker i banken, som de sætter på deres Bagser. Igen sker handelen sådan, at de underskriver en købskvittering, som kooperativet så tager i banken og får indløst. Prisen for Fairtrademærket kaffe er mindst 17,5 TRKR minus transport og forarbejdning, når kaffen sælges til en handelsmand dvs. 14,5 TRKR. Når kaffen sælges til en eksportør er prisen mindst 17,5 TRKR. Ved salg til mærkevarefirmaer SKAL der lægges MINDST 1,2 TRKR pr. kg for eksport og oplagring. 15

16 Sælges der direkte til cafeen er prisen yderligere MINDST 0.8 TRKR/kg.. Kooperativet er forpligtet til at bruge eller opspare 5 pct. af indtægterne fra kaffesalget (brutto) til sociale formål. Kooperativet kan bruge penge på følgende sociale formål: Oprette en skole hvor dets børn kan gå gratis i skole. Det koster TRKR til banken én gang for alle, hvorefter kooperativets medlemmer ikke længere skal købe skolekort til deres børn. Kooperativet kan fungere som en forsikring, der dækker udgifter, når medlemmerne kommer ud for negative sociale begivenheder, som de får meddelelse om pr. sms. Hvis kooperativet beslutter sig for at dække sådanne udgifter helt eller delvis skal berørte medlemmer vise SMS en til bestyrelsen, der så udbetaler det, der er besluttet. Til gengæld skal bestyrelsen have en kvittering, som bruges til at dokumentere udgiften i banken. Ved spillets afslutning ellers hvis medlemmerne beslutter sig for at opløse kooperativet opgøres dets egenkapital og fordeles ligeligt på medlemmerne. Egenkapitalen kan være negativ. Der indgår følgende aktiver i opgørelsen af kooperativets egenkapital: Værdi af evt. bil er værdien i opgørelsesrunden, dvs minus pr. runde siden anskaffelsesrunden. Værdien af skole, andel af tørmølle og kontorfaciliteter er 75 pct. af anskaffelsesprisen. 16

17 BILAG 3: DEFINITIONER OG NØGLETAL Aktiver er lig med penge i kontanter/på bankkontoen plus værdien af noget, som banken vil acceptere som sikkerhed for et lån. Banken accepterer følgende former for sikkerhed for de respektive spillerkategorier, nemlig jord (bønder), biler (handelsfolk, kooperativer), solgte kioskvarer (handelsfolk), kaffelagre (eksportør, mærkevarefirma), inventar (caféer) samt depotbeholdning af terminskontrakter (mærkevarefirmaer). Aktivernes størrelse opgøres altid så præcist som muligt ved slutningen af den igangværende runde, hvor der så vidt muligt tages højde for indtrufne begivenheder i runden, og rundens indkomster og udgifter. Værdien af aktiver er altid lig med det beløb, som man kan låne på dem (og som banken i givet fald er forpligtet til at overtage aktiverne til). Passiver er lig med det, som en spiller skylder væk. Foruden bankgæld er det uindfriede terminskontrakter. Passivernes størrelse opgøres med størst mulig præcision ved afslutningen af den igangværende runde. Egenkapital er aktiver minus passiver. Vækstprocent: Den globale økonomiske vækst er kodet ind spillet på forhånd (og relateret til en række globale begivenheder, der ligeledes er lagt ind i spillet på forhånd). Markedssrente er kodet ind i spillet på forhånd. Den aktuelle rente ses på bank- eksportør- og børsterminalerne under spillet. Indlånsrente = Markedsrenten Udlånsrente = Markedsrente + den rentemarginal, som banken selv fastsætter. Ved spillets start er rentemarginalen 5 procentpoint. Renten beregnes for hele lånets løbetid i forbindelse med lånets udstedelse og lægges oven i gælden. Gælden afdrages ikke, men betales på én gang i en fastsat runde. Renters rente: Der regnes ikke med renters rente i TR. Inflation: Forringelse af pengenes værdi. Begrebet indgår ikke i TR Råvareindeks: Den gennemsnitlige markedspris på en råvare, f.eks. kaffe, der er solgt via terminskontrakt på Børsen i denne runde, sammenlignet med gennemsnitsprisen på samme vare i Runde 1 (Runde 1 = indeks 100) Jordindekset viser udviklingen i jordværdierne sammenlignet med runde 1. Jordprisen er altid 5 x = det aktuelle kaffeprisindeks pr. m2.. En mark er altid m2. (ved kaffeindeks 125 koster en kaffemark altså 1000 x 5 x 125 pct. = TRKR.) 17

18 Lønindekset viser, hvad arbejdslønnen er for landarbejdere/ansatte i indeværende runde, sammenlignet med runde 1 (= 100). Når vækstprocenten er 0 koster et arbejdsår for en landarbejder f.eks. 700 TRKR og halvdelen for et barn. For hvert point væksten stiger/falder øges/mindskes lønindekset med 10 pct. Minimumsindkomst er det beløb, som hver spiller skal skaffe sig for at holde sig selv og familien i live. Begrebet anvendes kun for bønder og handelsfolk. Beløbet trækkes automatisk i banken efter hver runde. Minimumsindkomsten er 350 TRKR pr runde for børn og 700 TRKR for voksne. Remittersats: Remitter er penge som et familiemedlem i udlandet sender hjem til deres familie i et fattigt land. I TR beregnes det med en særlig sats på TRKR pr. runde, men beløbet følger den globale vækstprocent. Den aktuelle sats i en given runde fremgår af bankarbejdsstationen. Terminskontrakter bruges når en økonomisk aktør gerne vil af med en risiko for fremtidigt prisfald eller stigning og derfor sælger risikoen til nogen, der er mere risikovillige end de selv er. Det er uhyre udbredt i den finansielle sektor. Terminskontrakterne i ToughRoads er udstedt af en bank på vegne af en eksportør. Eksportøren får så sin betaling for råvaren på forhånd, og skal bare levere til tiden og ikke bekymre sig, hvis prisen pludselig styrtdykker. Den risiko har banken taget mod betaling og solgt videre på børsen. 18

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET

LANDSBYINTRUKTØR OM TOUGHROAD BØNDERNE I SPILLET LANDSBYINTRUKTØR Ca. halvdelen af alle spillere i TougRoad er bønder og bønderne producerer den kaffe, som de andre handler med. Derfor er det vigtigt, at de elever, der spiller bønder kommer godt fra

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad. Derfor er det vigtigt, at de elever, der får rollen som børsdealere, forstår, hvad de skal gøre. Det er instruktørens opgave. Instruktøren

Læs mere

Tjekliste til spillederen

Tjekliste til spillederen Tjekliste til spillederen Denne liste er en tjekliste til spillederen til at sikre at intet bliver glemt. Listen er lavet i den rækkefølge som tingene bør udføres. Efter selve tjeklisten følger en guide

Læs mere

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN

VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN VEJLEDNING FOR BØRSCHEFEN Børsen er helt central i ToughRoad og børschefen er central på børsen. Chefen er instruktør, der hjælper spillerne i gang og superviserer dem i dagens løb. Samtidig kan chefen

Læs mere

INTRODUKTION TOUGHROAD FORBEMÆRKNING

INTRODUKTION TOUGHROAD FORBEMÆRKNING INTRODUKTION TIL TOUGHROAD FORBEMÆRKNING De følgende sider præsenterer læringsspillet ToughRoad, hvor ca. 100 unge eller voksne over mindst 7 timer spiller de forskellige aktører i den handelskæde, der

Læs mere

Forbemærkning...1. 1.1 Spillets idé...3. 1.2 Spillets målgruppe...3. 2. Det er sådan, vi spiller...4. 2.1 Spildagens forløb...4

Forbemærkning...1. 1.1 Spillets idé...3. 1.2 Spillets målgruppe...3. 2. Det er sådan, vi spiller...4. 2.1 Spildagens forløb...4 INTRODUKTION TIL 1. Spillets målgruppe...3. Det er sådan, vi spiller......4. De enkelte roller/ aktørtyper...5.3 Spillets valuta og symbolkort...7.4. Arbejdsstationerne...8 1 1. Spillets målgruppe...3

Læs mere

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN (Sidst revideret 13.11.2013) Indholdsfortegnelse Fase 1 Du får opgaven overdraget Sæt dit team Kontakten til spilstedet MAIL 1 og MATERIALEKASSE SIDSTE TJEK PÅ SPILSTEDET

Læs mere

Toughroad: Manual for spillederen

Toughroad: Manual for spillederen (Sidst revideret 20.05.2014) Toughroad: Manual for spillederen Indholdsfortegnelse Du er er i centrum...2 Fase 1 Du får opgaven overdraget...2 Sæt dit team...3 Kontakten til spilstedet...4 Mail 1 og materialekasse...4

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN

TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN 1 TOUGHROAD: MANUAL FOR SPILLEDEREN Du er i centrum... 4 Fase 1 Du får opgaven overdraget... 5 Sæt dit team... 5 Afsende en materialekasse... 6 Kontakt lokale instruktører... 7 Planlæg dit arbejde... 7

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Sct. Norberts Skole https://sctnorberts.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 6 SÅDAN

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 Hvad er forskellen på den nye og den gamle aftale?... 3 Hvorfor

Læs mere

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten

Elevtekst til programmet Afbetal. Indhold af elevteksten Elevtekst til programmet Afbetal Indhold af elevteksten 1. Køb på afbetaling 2. Rentefoden beregnes eller ydelsen beregnes 3. To andre beregninger 4. Pas på gebyrerne! 5. Opgaver 1. Køb på afbetaling Når

Læs mere

Forstå din Investeringsordning

Forstå din Investeringsordning Alm Brand Bank Forstå din Investeringsordning - En praktisk guide 1 Alm. Brand Investeringsordning Indhold I denne pdf finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om Alm. Brand Investeringsordning 3

Læs mere

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2

Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Bondequiz Spørgsmål og svar på bondequiz fra og med runde 2 Runde 2 1. Hvilket af de nedennævnte problemer vil normalt være det mindste for landsbykvinder i mange u-lande? A) Der er for langt til indkøbsmuligheder.

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK

FLEXINVEST FRI- FAKTAARK FLEXINVEST FRI- FAKTAARK - professionel investeringspleje til private investorer Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Når værdipapirer overvåges dagligt, giver det bedre muligheder for et godt

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.1.3 Johannesskolen https://internjhs.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ

Læs mere

Vejledning i brug af Skolepenge

Vejledning i brug af Skolepenge Vejledning i brug af Skolepenge Velkommen til Skolepenge. Skolepenge er fremtidens kontantløse betalingssystem til skoler og uddannelsessteder. Skolepenge består af et Skolepenge kort, hvor der kan indsættes

Læs mere

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.5 https://betalingskort.aalborg.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN UDBETALER

Læs mere

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension.

PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. PENSION ER EN GAVE TIL DIG SELV. HVOR STOR SKAL DEN VÆRE? Her får du 8 gode tips til din pension. Side 2 HAR DU SVÆRT VED AT GENNEMSKUE DIN PENSION? Side 3 8 TIPS OM PENSION Tip 1 - Tænk over din levealder...side

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.8 Skanderborg https://skanderborg.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig.

DANICA SELECT TIL DIG, DER KAN OG VIL SELV. Få svar her og nu på Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Få svar her og nu på 70 12 21 21 Har du spørgsmål til Danica Select, sidder vi klar til at hjælpe dig. Mandag onsdag Torsdag Fredag DANICA SELECT 08.45 16.15 08.45 17.30 10.00 16.00 Danica Pension Parallelvej

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser

En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser En guide til Central investorinformation den nye varedeklaration på alle investeringsbeviser Klar varedeklaration på alle investeringsbeviser Det kan være vanskeligt at overskue de mange forskellige investeringsmuligheder

Læs mere

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015

Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1 Om disse regler Roskilde Amatør Matador klub Regler for sæsonen 2014-2015 1.1 Reglerne er en præcisering og et tillæg til de gængse matadorregler. Såfremt en af nedenstående paragraffer i modstrid med

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig

Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Udlånet til de mindste virksomheder falder stadig Af seniorøkonom Jens Hjarsbech Efter flere år med faldende udlån øger bankerne igen for alvor udlånet til virksomhederne. Den øgede aktivitet går dog stadig

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Odense https://odense.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.7 Odense https://odense.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Tilmelding til Åbne løb i O-service

Tilmelding til Åbne løb i O-service Tilmelding til Åbne løb i O-service Før du kan tilmelde dig via O-service, skal du have et password til hjemmesiden. Det får du ved at sende en e-mail til Tove på: klubtilmelder@horsensok.dk. Du vil så

Læs mere

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 INTERNATIONAL 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDS PUNKT STRIKESKURS 2.9635 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 TILLYKKE.. DE OPTIONER, SOM DU HAR IFØLGE MEDARBEJDER SHARESAVE

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

flexinvest forvaltning

flexinvest forvaltning DANSkE FORVALTNING flexinvest forvaltning aktiv investeringspleje og MuligHed for Højere afkast Professionel investeringspleje for private investorer Når værdipapirer plejes dagligt, øges muligheden for,

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Vejledning... 3 Log ind... 3 Betal et indbetalingskort... 4 Lav en overførsel... 5 Lav en fast overførsel... 6 Tilmelding og afmelding af funktioner...

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID

SPIL HURTIGERE MONOPOLY PÅ TID SPIL HURTIGERE BRAND Hvis du kender MONOPOLY og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver 2 til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for ejendommene,

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

SIMPEL OFFLINE MANUAL

SIMPEL OFFLINE MANUAL SIMPEL OFFLINE MANUAL Hvis kassen mister internet forbindelsen, arbejder man videre på Simpel Offline. Nedenfor er forklaring på, hvordan man gør. Det er meget vigtigt, at flere i butikken ved hvordan

Læs mere

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger

Håndbog til E-conomic. Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic Til brug ved bogføring i Mødrehjælpens lokalforeninger Håndbog til E-conomic undervisning Udarbejdet af Hanne Jakobsen, bogholderiet og Lone Sørensen, frivilligafdelingen Denne håndbog

Læs mere

Gennemgang af knapper

Gennemgang af knapper Gennemgang af knapper Start med at logge ind med dine initialer. En kunde vil indbetale et beløb på sin konto. Indbetaling kan først ses efter dagsafslutning. Kan bruges til hvis man skal laver udlæg fra

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op.

Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Bankafstemning Der findes i Axapta en ret fleksibel afstemningsfunktion. For at kunne anvende den skal den først aktiveres og så skal der også lige sættes lidt op. Aktivering af bankafstemning For at aktivere

Læs mere

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten.

Opret bruger. Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Generelt Du kan oprette en bruger ved at klikke på Opret bruger enten i topmenuen eller på knappen Opret bruger nederst i brugeroversigten. Afhængig af indholdet af din Business Online aftale skal du igennem

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Manual til App. Sådan opretter du en bruger

Manual til App. Sådan opretter du en bruger Manual til App SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 1 SÅDAN INDBETALER DU PENGE... 2 SÅDAN SER DU HVAD DER ER FORBRUGT... 2 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING... 3 SÅDAN RETTER DU KORT OPLYSNINGER I AUTOMATISK

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Fremtidens kontantfri betaling

Fremtidens kontantfri betaling Fremtidens kontantfri betaling Et komplet system til håndtering af kontantløs betaling og registrering Hvad er Skolepenge? Skolepenge er et komplet system til håndtering af kontantfri betaling - i skolernes

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

3.lek&on: De økonomiske mål

3.lek&on: De økonomiske mål 3.lek&on: De økonomiske mål 3.Lek&on i undervisningsforløbet Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark baseret på kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 3.lek&on: De økonomiske

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb

DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 5 til afdelingsbestyrelserne: Sådan bruges afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier,

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Installation af DATABOKS online backup manager

Installation af DATABOKS online backup manager Installation af DATABOKS online backup manager For at kunne tage fjern-backup skal du installere en online backup manager på din maskine. Den skal bl.a. bruges til at bestemme hvilke filer, databaser og

Læs mere

Som 2 1 kunde får du:

Som 2 1 kunde får du: 21.landbobanken.dk For Dobbelt alle 18-25 så årige godt Som 2 1 kunde får du: dobbelt så gode priser på relevante bankprodukter direkte invitationer til arrangementer rabatter på fitness, solcenter, bowling,

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, G ISBN: 978-87-92488-13-8 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank NemID

Kom godt i gang med Netbank NemID Kom godt i gang med Netbank NemID Med dit NemId er du klar til at komme på Netbank. NemID består af et bruger-id, en adgangskode og et nøglekort. Første gang du logger på Netbank med NemID, skal du bruge

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken Indholdsfortegnelse Log ind side 2 Betal et indbetalingskort side 2 Lav en overførsel side 3 Lav en fast overførsel side 4 Tilmelding og afmelding af funktioner side 5 Skift mellem

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Konsekvensberegner. Hurtig guide

Konsekvensberegner. Hurtig guide Konsekvensberegner Hurtig guide Ekstra indtægts størrelse Ekstra indtægts størrelse - sådan gør du: Oplys, hvor meget du fremover forventer at tjene ekstra. Fx skal du skrive 5.000 kr., hvis du i dag tjener

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Meddelelsescenter. Sådan finder du meddelelsescenteret. I Meddelelsescenteret er der tre faneblade:

Meddelelsescenter. Sådan finder du meddelelsescenteret. I Meddelelsescenteret er der tre faneblade: Introduktion I denne vejledning kan du finde hjælp til, hvordan du abonnerer på meddelelser via e-mail, sms og i Business Online. Vejledningen beskriver hvor du finder meddelelsescenteret hvordan du registrerer

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere