BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG)"

Transkript

1 BANKINSTRUKTØRENS OPGAVER (NATIONALBANKDIREKTØR FOR EN DAG) Der er ikke meget, der kan køre uden en velfungerende finansiel sektor. Det gælder også ToughRoad! Derfor har bankinstruktøren en nøglerolle. Denne tekst giver instruktøren et overblik over de særlige opgaver i banken, som instruktøren skal kunne hjælpe spillerne med. Sammen med teksten følger en powerpoint, der bruges til instruktionen af eleverne. Bilag 2 beskriver de særlige regler omkring kooperativer. Bankfolkene bliver som alle spillere udvalgt ved lodtrækning under fællesintroduktionen først på spildagen. Hver spiller trækker et såkaldt lodkort med personlige oplysninger og et individuelt spillernummer, som eleven bruger til at logge ind på en personlig arbejdsstation på deres Pc er. Her får spillerne adgang til de bankekspeditioner, han/hun skal udføre. Når eleverne kommer fra fællesintroduktionen, skal de se den powerpoint, der er bilag 1 til denne vejledning (der er tekster til billederne, instruktøren kan tage udgangspunkt i). De har også fået en skriftlig vejledning til deres opgaver, og den er på nogle punkter mere detaljeret end denne, men giver ikke overblik over alle spillets bankfunktioner, og lægger også op til learning by doing. Når de har læst vejledningen og set din præsentation, skal de logge sig ind på deres arbejdsstationer for at lære dem at kende. Der er afsat en time til dette introforløb alt i alt. Så starter vi. Der vil dog nok fortsat gå lidt tid, før den brede strøm af kunder finder hen til banken. Én spiller i hver bank har fået rollen som bankchef, der er mere krævende end de øvrige roller. Spillerne kan efter aftale med instruktøren bytte lodkort, så en anden får chefrollen. Det skal i givet fald ske FØR spillet starter. BANKENS OPGAVER Der er fire banker, Nordbanken, Bank Java, Bank Nicaragua og Bank Etiopien. I Nord betjener man mærkevarefirmaerne og caféerne. I Syd bønder, handelsfolk, eksportører og evt. kooperativer. Der er fire ansatte i hver bank, inkl. bankchefen. Alle spillere/virksomheder bortset fra bankerne selv har en konto i banken. Her indsættes deres indtægter. De skal helst overstige udgifterne, så egenkapitalen vokser. I slutningen af spillet vinder den, hvis egenkapital vokser mest i løbet af spillet. Efter hver runde trækkes spillernes faste omkostninger automatisk. For bønderne og handelsfolk er det f.eks. leveomkostninger for dem selv og familien. For firmaerne er det bl.a. løn og aktieudbytte. Hvis omkostningerne er større end beløbet på kontoen, sender banken en SMS til den pågældende om at skabe balance. Reagerer han/hun ikke på passende måde, lukker banken kontoen og spilleren dør (eller går fallit, hvis spilleren er en virksomhed).

2 Banken har tjek på hver enkelt spillers aktiver og passiver via sin arbejdsstation. Bankerne rådgiver og låner penge ud mod sikkerhed i den pågældende spillers aktiver. Forud for lånet kreditvurderer banken kunden. Udlånsrenten fastsættes af bankchefen i hver bank. BANKERNES ARBEJDSSTATIONER Bankmedarbejdere betjener deres kunder via en arbejdsstation (webterminal). Det anbefales at gå ind på klikke Spil ToughRoad, og derefter klikke på ikonet med bankmanden for at få et nærmere indtryk, før det går løs. Log ind på arbejdsstationerne med spillernummer BA9 (Sydbank) og klik dig en rundtur i funktionerne. Gentag evt. med BA12 (Nordbanken), der på enkelte punkter er anderledes, men de har hovedtrækkene til fælles: Øverst til venstre ses spillernavn og rundenummer, samt ca. antal minutter til rundeskift. Umiddelbart derunder ses Kaffeindex og Lånesrente. Klikker man på den første, vil man i løbet af spillet kunne se udviklingen i børsprisen på kaffe, der er vigtig for masser af transaktioner i spillet, jordpriser mm.. Klikker man på den anden, ses udviklingen i markedsrenten, der er lig med indlånsrenten. Nederst til højre findes tre klikbare ikoner, bl.a. Chat, der bruges til at kommunikere med børsdealere og mærkevarefirmaer. Øverst til højre ses knapperne Ny kundeekspedition, Kontooversigt og Administrer bank. Administrer bank bruges kun af de spillere, der har fået rollen som bankchef i en af de fire banker. Kontooversigt indeholder en liste over alle de spillere, der har konto i banken. Her kan man se, om nogle spillere er så trængt, at banken skal sende dem en SMS og indkalde dem til et møde. Det er også her, man lukker en spillers konto, hvis den er i minus og spilleren ikke kan rette situationen op. Ny kundeekspedition bruges til at vælge den kundetype, der skal ekspederes. Sydbanken kan klikke på ikoner for Bonde, Kooperativ, Handelsmand eller Eksportør, mens Nordbanken har ikoner for Mærkevarefirma og Café. GENERELT OM KUNDEEKSPEDITIONER For alle kundetyper findes funktionerne Bankkonto og Administrer lån. Bankonto giver adgang til at indsætte, hæve og overføre penge hak af i feltet ved den funktion, der skal bruges. Administrer lån giver mulighed for at oprette lån, fastsætte rente og tilbagebetalingstidspunkt. Da renters rente eller løbende afdrag ikke findes i ToughRoad, beregner spillets server automatisk alle de renter, der skal betales indtil den runde, hvor lånet forfalder. Hvis banken og låneren ønsker at ændre på lånet undervejs, evt. forlænge det, skal de afslutte lånet og lave et nyt. Den sorte boks til venstre gør det let at kreditvurdere den pågældende kunde. 2

3 Desuden har Arbejdsstationen en række særlige funktioner, der giver mulighed for at overskue økonomien og rådgive de enkelte kundetyper. De nævnes i forbindelse med gennemgangen af de forskellige typer af ekspeditioner, som bankerne står for. EKSPEDITION AF BØNDER Banken tager imod indtægter fra bondens salg af kaffe og evt. kyllinger. Banken kan også give bonden lån i jorden, hvis banken tror på, at det er et godt og sikkert udlån. FAMILIE- knappen bruges til at opdatere bondens familieforhold. Bonden kan bl.a.: Købe ægtefælle, der hjælper dyrkning af marker og sparer arbejdskraft. Familieplanlægge: Hvis bonden er gift tilføjes et barn pr. runde med mindre bonden tidligere har afleveret kondomkort for den pågældende runde. Hvis bonden medbringer nye kort, indtastes fremtidlige børnefrie runder. Skolegang: Bondens børn koster i 350 TRKR i leveomkostninger pr. runde, men kan selv tjene udgiften hjem, hvis bonden har en mark, barnet kan dyrke. Børnene kan desuden gå i skole. Det foregår ved at bonden køber skolekort, der afleveres i banken. Når børnene har gået syv år (runder) i skole, kan de arbejde som en voksen, men spiser stadig som børn, indtil de fylder 18. Bankmedarbejderen modtager skolekort og registrerer antal skoleår for hvert barn. Emigrere: Bonden kan også vælge at lade sin kone eller sine børn (med syv runders skolegang) emigrere. Det koster TRKR og derefter modtager bonden remitterindkomster i hver runde på ca TRKR. MARKER- knappen viser, hvad bonden ejer af jord og giver mulighed for at købe og sælge marker, hvis der skal udvides eller skaffes kontanter. Prisen ses på Arbejdsstationen. KYLLINGER købes og sælges i banken (som en form for service til kunderne, der giver bønder og handelsfolk en ret cool spekulationsmulighed). Kyllingerne har form af kort, som banken sælger for 15 TRKR. Når de er én runde gamle, kan bonden sælge dem tilbage til banken for 20 TRKR, og når de er to runder gamle betaler banken 25 TRKR for hvert kort. Når kyllingerne er mere end to runder gamle, er de værdiløse. Derfor skal banken huske at skrive rundens nr. nederst på kortet. EKSPEDITION AF HANDELSFOLK Ekspeditionen af handelsfolk svarer i det store hele til bøndernes. En vigtig forskel kan dog være, at handelsfolkene ikke har jord, de kan sætte som sikkerhed for lån. KAFFESALG: Desuden findes knappen Kaffesalg. Handelsfolk afleverer kaffekvitteringer efter at have solgt kaffe til en eksportør. Gå ind under Kaffesalg og notér, hvilken eksportør, hvor mange CoffeeBagser og til hvilken pris. Klik - så overføres pengene. Handelsfolk tjener danske kroner ved at sælge kioskvarer. Deres DKK må ikke veksles ind til TRKR. Dette skal gøres hos spillederen! 3

4 Handelsfolkene kan købe kyllingekort, kondomkort og skolekort med rabat til videresalg i landsbyerne. Handelsmanden betaler halv pris for kondom- og skolekort, men fuld pris for kyllinger. EKSPEDITION AF EKSPORTØR Eksportører er firmaer. De har ikke familier og de kan ikke dø, men blive udkonkurreret. Der er én eksportør for hver Sydbank. Eksportfirmaer bruger især banken til at finansiere deres løbende indkøb af kaffe. Desuden har banken styr på deres aktiver, passiver og egenkapital. Eksportørens faste udgifter til løn m.m. trækkes automatisk fra firmaets konto efter hver runde. Eksportøren kan ikke låne penge i banken på normal vis. Banken hjælper eksportøren med at skaffe likviditet ved at udstede såkaldte terminskontrakter (også kaldet futures). Terminskontrakten er en form for lån med sikkerhed i en fremtidig leverance af et parti råvarer. Kontraktens ejer har ret til dette råvareparti på et givet tidspunkt og til en given pris. Sælgeren overlader dermed sin usikkerhed om den fremtidige pris til banken, der sælger risikoen for tab/chancen for gevinst videre på Børsen. Her købes den i sidste ende af et firma, der har brug for den pågældende råvare. Kontrakten skal indløses ved enten udgangen af den igangværende runde eller den følgende runde det står på dem. Det vil sige, at eksportøren skal levere de Coffeebagser, som kontrakten drejer sig om, straks efter at runden er skiftet hhv. lige efter det næste rundeskift. Banken udsteder terminskontrakter ved et klikke på knappen terminskontrakter. Her skal man indtaste, hvor kaffen kommer fra og hvor mange, der skal udstedes. Desuden skal der fastsættes en kurs, der bestemmer, hvor meget eksportøren får ind på sin konto. Denne kurs er delvis et forhandlingsspørgsmål. Bankens udgangspunkt er bestemt af: Afstanden til indløsningstidspunktet: Skal kaffen leveres efter denne eller næste runde? I det første tilfælde trækkes halvdelen af den aktuelle udlånsrente fra kursen. Hvis indløsningen først sker efter næste runde trækkes den 1,5 gange den aktuelle udlånsrente fra. Beregningen sker automatisk på arbejdsstationen, når antal bagser og rundens nr. er tastet ind. Hertil kommer så en risikorente, der bygger på bankens bedømmelse af, om den pågældende terminskontrakt vil kunne sælges dyrere eller billigere på børsen. Hvis kaffepriserne er på vej op, kan banken nok få en bedre kurs, end hvis kaffeprisen er faldende - se udviklingen i Kaffeindex. Der kan også være andre forhold, som banken og/eller eksportøren kender til, og som taler for, at de fremtidige priser vil gå enten op eller ned. Bankmedarbejderen indstiller selv rentesatsen ved at trække knappen Risikorente. I feltet Eksportørens udbetaling kan man se, hvad der vil gå ind på eksportørens konto med den rentesats. Er banken og eksportøren enige, klikkes der på Udsted kontrakter. Så får eksportøren penge at handle for, og terminskontrakten overføres til bankens depot på Børsen. Betaling for den kaffe, som eksportøren køber af en handelsmand, sker som nævnt ved, at handelsmanden afleverer en kaffekvittering i banken. Eksportøren KAN dog også komme i den situation, at deres kaffesalg foregår uden om Børsen. Denne mulighed KAN opstå, HVIS der etableres et eller flere bondekooperativer i løbet af spillet. 4

5 Eksportøren kan i så fald sælge kaffe direkte til mærkevarefirmaer og cafeer. Kunderne skal i denne situation underskrive en kaffekvittering med en kilopris, som eksportøren fremlægger i banken. Banken overfører så penge fra kunden til banken og fra banken til eksportøren (NB beløbene er ikke identiske, jf. nedenfor) Disse transaktioner foretages via Knappen Direkte handel. EKSPEDITION AF MÆRKEVAREFIRMA MENS DE TRE FOREGÅENDE KUNDETYPER KLARES AF SYDBANKERNE SKAL DE 4 MÆRKEVAREFIRMAER OG DE 4 CAFÉER BETJENES I NORDBANKEN. Mærkevarefirmaerne er de mest profitable og risikable - kunder. De to største firmaer er Fika og Guru, der hver har en egenkapital på ca. 70 mia., mens de to øvrige (Mr. Bean og Good Foods) har en egenkapital på det halve ved spillets start. Firmaerne konkurrerer indbyrdes på kaffesalg ved at få aftaler i stand med Cafeerne, der repræsenterer detailledet. Desuden handler firmaerne med terminskontrakter på Børsen, hvor hvert firma har en dealer, ligesom Nordbanken selv. Ved at klikke på Kaffesalg åbnes en side, hvor bankmedarbejderen kan indtaste oplysninger om den/de CoffeeBags/er, der er solgt til en café. Oplysningerne står på den kaffekvittering, som firmaet har taget med. Ud over de CoffeeBagser, der konkret er indgået aftale om, kan firmaet aflevere og modtage betaling for op til 14 andre CoffeeBagser. Alle bagser afleveres til banken. Koderne indtastes og pengene overføres til firmaets konto. Når transaktionerne er færdige, udleverer bankmedarbejderen det antal kaffeposer, som mærkevarefirmaet har solgt til caféer, og firmaet bringer det til cafeen. Mærkevarefirmaets børshandel er risikabel, og den kan kræve, at banken låner firmaet penge mod sikkerhed i egenkapitalen. Her skal banken overveje, om lånet er sikkert. Ved hvert rundeskift overføres automatisk et beløb fra firmaets saldo i banken til firmaets børsdealer, så vedkommende har noget at handle for. Dealeren for de to store firmaer i hver runde har en likviditet på 40 mia. TRKR til at handle for, mens de to mindre firmaers dealere har en likviditet på det halve. Er dealerens likviditet større, føres et beløb tilbage på firmaets saldo. Da banken også selv handler på Børsen, har den selv en viden om, hvordan markedet bevæger sig, som den kan vælge at dele med sine kunder eller nogle af dem. EKSPEDITION AF CAFÉERNE I modsætning til handelsfolket kan caféerne veksle danske kroner ind til vekselkursen DKKR 1:1.000 og det vil ofte være nødvendigt, da cafeens handel sker i danske kroner. 5

6 BANKCHEFERNES OPGAVER Mens de menige bankmedarbejdere står for betjening af bankkunderne, har de fire bankchefer til opgave at: Fastsætte bankens rente og udlånspolitik i hver runde Følge med i børshandel og vejlede dealer Kooperativer og Fairtrade Lede og fordele arbejde, evt. fyre dem, der er mindst brug for. Undersitet Administrer bank giver mulighed for at fastsætte bankens udlånsrente. Det skal ske tidligt i hver runde. Nøgletallene for bankens kunder (antal fallitter) og for bankens egen økonomi øverst giver et fingerpeg om, hvorvidt renten og vilkårene for at låne penge har været sat rigtigt hidtil; Banken tjener kun penge, hvis kunderne gør det. NB: hvis renten IKKE indstilles i hver runde, vil udlånsrenten automatisk være lig indlånsrenten og banken mister indtægter. Undersitet viser også, hvilke terminskontrakter, som bankens dealer på Børsen har i sit depot lige nu. Bankchefen kan så sende en chatbesked og foreslå at købe eller sælge bestemte papirer. Hvis repræsentanter for en landsby henvender sig til en sydbank med ønske om at oprette et kooperativ, er det bankchefen, der tjekker, om betingelserne er opfyldt. Ønsker kooperativet senere at blive certificeret til at sælge Fairtrade kaffe, er det også bankchefen, der tjekker om kravene er opfyldt. Se mere nedenfor. Endelig vurderer chefen de enkelte bankfolks indsats. Hvis banken får færre opgaver, skal chefen fyre den, der bedst kan undværes. BØRSHANDEL Alle banker handler som sagt på Børsen, og dens performance her er ret afgørende: Her kan både tjenes og tabes store penge. Efter hver runde udlignes dealerens likviditet, så den kommer tilbage på den størrelse, den havde ved spillets start, og hvis den er faldet kan banken være nødt til at slippe flere milliarder. Værdipapirdepotet på Børsen forvaltes af en børsdealer, som modtager instruktioner og råd fra bankchefen. Kursen på terminskontrakterne bestemmes af udbud og efterspørgsel: Hvor meget kaffe er der i en given runde? Hvordan påvirkes udbud og efterspørgsel af de store begivenheder, som popper op på computerskærmen? Bankchefen kan tjene godt på at være vågen og hjælpe sin dealer via chatten. Bankerne i Syd udsteder som nævnt selv terminskontrakter for eksportørerne, og de ønsker, at deres kontrakter får en god kurs. Bankens dealer skal derfor prøve at presse prisen op for den gældende kaffe. 6

7 Der handles følgende terminskontrakter: Etiopisk kaffe - denne runde/næste runde, Nicaraguansk kaffe denne runde/næste runde, Java kaffe denne runde/ næste runde, Te Indien denne runde/næste runde, Majs USA denne runde/næste runde, Ris Indien denne runde/ næste runde. KOOPERATIVER OG FAIRTRADE Bankchefen i hver Sydbank står for oprettelsen af kooperativer, hvis bønder fra en landsby henvender sig. Gå ind på undersitet Ny kunde ekspedition og tryk på Kooperativ. For at der kan oprettes et kooperativ, skal en repræsentant for byen gå i banken med et stykke papir, der garanterer, at betingelserne er opfyldt (de præcise betingelser ses i bilaget om kooperativer). Blandt andet skal mindst 8 bønder i samme landsby være med, og de deltagende bønder skal tilsammen betale for oprettelsen. Alle skal betale lige meget. De bønder, der ikke har nok på saldoen, må altså sælge eller belåne marker. Medlemmerne har valgt et navn, som skal indskrives på arbejdsstationen. Herefter hakkes de bønder af, som kan og vil være med i kooperativet. Når det er sket, klikkes der på Opret Kooperativ, der åbner en ny underside med Kooperativets bankkonto. Her kan kooperativet også investere i en bil eller en tørmølle og på den måde spare penge. Et kooperativ (men ikke enkelte bønder eller firmaer) kan blive Fairtrade certificerede. Bankchefen skal gennemgå den seneste årsmødeprotokol for at se, om de opfylder kravene om: 1) Gennemskuelighed/Demokrati. Dvs. at protokollen skal give klar besked om, hvad der er besluttet på de punkter, der kræves. Dvs., at der skal være valgt en bestyrelse, der skal være fastsat afregningspriser til medlemmerne. Det skal også fremgå, hvordan overskuddet skal bruges, herunder hvilke sociale formål, der skal tilgodeses i næste runde. Desuden skal den være underskrevet af mindst halvdelen af medlemmerne. 2) At der kun bruges pesticider på halvdelen af markerne. Denne oplysning findes i banken. I praksis reguleres det ved, at FLO kommer ud i landsbyerne og tjekker bøndernes marker og konto transaktioner. 3) At 5 pct. af indtægterne fra kaffesalget hensættes til sociale formål. Beløbet trækkes fra kooperativets konto, forvaltes af banken og kan bruges efter de retningslinier, der er beskrevet. Hvis bankchefen synes, at nogle af kravene mangler at blive opfyldt, stilles der krav til kooperativet om at vende tilbage, når kravene er opfyldte. Bliver kooperativet certificeret, får de udleveret Fairtrade klistermærker, der kan sættes på bagser for den seneste rundes høst og fremefter. Se mere om kooperativer og Fairtrade i bilaget. Når et kooperativ certificeres åbnes muligheden for at handle på spotmarkedsvilkår. Kooperativet kan ikke alene springe handelsfolkene over, men kan også handle direkte med mærkevarefirmaer og caféer. Når det sker, får også eksportører og cafeer mulighed for at indgå direkte handler. Derfor skal oprettelsen meldes til spillederen. 7

8 BILAG 1 :POWERPOINT PRÆSENTATION TIL BANKEN SLIDE 1: Bankmedarbejdere Tekst: Jer, som sidder her nu, har forhåbentlig et lodkort i hånden, hvor der står Bankmedarbejder, for så er I havnet det rigtige sted. Først vil jeg bede jer om at læse jeres lodkort, for- og bagside, også jer som måske allerede har læst det. SLIDE 2: ToughRoad [ToughRoad illustrationer over spilkategorierne] Tekst: ToughRoad er et spil om den globale værdikæde for kaffe. [Starter øverst venstre] 1. Bonden dyrker kaffen som 2. Handelsmanden køber og sælger videre til 3. Eksportøren som går i 4. Banken og opretter terminskontrakter. 5. Disse sælges videre på børsen, og købes af 6. Mærkevarefirmaerne, som sælger det til 7. Caféerne. Bankerne har mange andre opgaver end at oprette terminskontrakter, og det skal vi lige tale lidt om nu. SLIDE 3: Fire banker Nord Mærkevarefirmaer Caféer 8

9 Børshandel Syd Bønder Handelsfolk Eksportører Børshandel Tekst: I ToughRoad findes der fire banker, én i Nord og tre i Syd. Disse banker servicerer forskellige kunder og har derfor forskellige opgaver. Som I kan se, har Nordbanken mærkevarefirmaer og caféer som kunder, samtidig med at de også handler på Børsen. I Sydbankerne er kunderne bønder, handelsfolk og eksportører. Også Sydbankerne handler på Børsen. De fleste af jer kommer til at arbejde i en bank i Syd, og fire af jer i Nord. I hver bank er der fire ansatte, én er bankchef. Bankcheferne i Sydbankerne er ansvarlige for kontakten med kooperativerne, eksportørerne og børsmægleren. I Nordbanken er bankchefen ansvarlig for børsdealeren. SLIDE 4 Bankens rolle Holde styr på økonomien for de andre spillere Tjekke tilstedeværelse Tjene penge! Tekst: Bankens hovedopgave er at hjælpe de andre spillere med at holde styr på deres økonomi. Alle spillere, i alle roller, skal komme forbi banken og gøre en såkaldt økonomisk status, dvs. at banken evaluerer deres økonomi. Går det godt, kan de betale gamle lån tilbage. Går det dårligt, kan I give et lån, hvis I tror, at spilleren er stabil og kan betale tilbage. Ved at foretage denne økonomiske status bliver der tjekket for tilstedeværelse. Er der nogen, som ikke har været i banken over tre runder, kan man fra banken sende en sms og gøre personen opmærksom på, at det er tid at opdatere sin økonomiske status. Banken er ikke neutral grund. Også hér skal der tjenes penge. Som bankmedarbejder skal du give lån til dem, som er sandsynlige tilbagebetalere og sætte renten rigtigt, for at banken skal gå i plus. Er du ikke tilstrækkelig hurtig eller dygtig til at skelne tabere fra vindere, er det måske dig, der bliver fyret. SLIDE 5 Sydbankerne 9

10 Bønder Familiestatus Økonomisk status Tekst: Sydbankernes største kunde er bønderne. De går i banken for at få følgende opgaver klaret: Banken holder orden på familieforholdene. Bønderne og handelsfolk kan købe en ægtefælle i banken for 1000 TRKR. Har man en ægtefælle, får man et barn i hver runde. Det er muligt at beskytte sig mod graviditet ved at købe et kondomkort, som man afleverer i banken for en eller flere af de næste runder. Bankmedarbejderen registrerer alle de kondomkort, bonden har med. De børn, bonden har, kan gå i skole. Det kræver at man køber ét skolekort pr. barn pr. runde. Ligesom ved kondomkort skal disse registreres. Banken beholder kondom- og skolekort, som er registrerede. Man kan sende sin ægtefælle eller børn med mere end syv års skolegang til udlandet for at arbejde og sende penge hjem. Økonomisk status er værdien af de samlede aktiverne, dvs. værdien af alt bonden ejer, så som jord, kontanter og kyllinger, og minus passiver, dvs. hvad bonden skylder væk. Det beløb, som er tilbage, kaldes for egenkapital. Det er på basis af dette, at du kan vurdere, hvor god bonden er som kunde. Hvis det ser dårligt ud, giver du en høj rente på beløbet, ser det virkelig skidt ud, kan du vælge ikke at give lån overhovedet. Så lukker du kontoen, og bonden dør. SLIDE 6 Sydbankerne Bønderne forts. Købe/sælge kyllinger og jord Kooperativer SMS er Tekst: I de tre Sydbanker kan man købe og sælge jord og kyllinger. Ved salg af kyllinger skal I skrive rundens nummer på forsiden af kortet. Det er kyllingens fødselsrunde. Når I skal købe kyllinger, skal I huske at tjekke alderen på kyllingerne. I næste runde skal I købe dem tilbage for 20 TRKR pr. kort og i runden efter 25. Er de ældre end to runder, er de ikke noget værd. Bønderne kan gå sammen og danne et kooperativ. Der skal være minimum 8 bønder, og det koster TRKR. Dette er en sag for den af jer, som er bankchef. Tilkald mig (instruktøren), hvis I har nogle spørgsmål. Hvis der er en bonde, som har en meget dårlig økonomi, skal du indkalde til møde, før du lukker kontoen. Det gør du ved at sende SMSer til bønderne. I kan se på kontooversigten på jeres arbejdsstation hvilke kunder, som er i minus - de har røde tal. 10

11 SLIDE 7 Sydbankerne Handelsfolk Familier Økonomisk status o TRKR= DKK Småkort Tekst: Hver Sydbank har to handelsmænd som kunder. Hvis de vil, har de mulighed for at få en familie på samme vilkår som bønderne. Proceduren er den samme. Handelsfolkene kommer også ind for at opdatere deres økonomiske status. Ligesom hos bønderne laves der en kreditvurdering, hvor man bruger egenkapitalen, som er et resultat af aktiver minus passiver. Handelsmanden har muligvis også kontanter i danske kroner. Disse må han ikke veksle i banken, men skal gå til spillederen med. Den rolle, handelsfolkene har, er at sælge småkort i landsbyerne, dvs. kondomkort og skolekort. Handelsfolkene skal købe disse kort i banken, og så sælger han dem dyrere i landsbyerne for at tjene penge. SLIDE 8 Sydbankerne Eksportører Økonomisk status Terminskontrakter Tekst: Den sidste spilkategori, Sydbankerne skal ekspedere, er eksportørerne. De er virksomheder, og har derfor ingen familier. Hvis de ønsker at tage lån, kigger I på deres egenkapital ligesom med de andre. Eksportørerne kommer i banken hver runde, da de også skal oprette såkaldte terminskontrakter. Der er en form for værdipapir. Eksportøren lover at levere et bestemt antal kilo kaffe fra et specifikt land i en særlig runde. Bankmedarbejderen vurderer risikoen og udsteder terminskontrakten til eksportøren. Denne kontrakt bliver siden solgt på Børsen, og banken kan tjene penge på den. For at udstede en terminskontrakt skal I følge anvisningerne på bagsiden af jeres lodkort og på jeres arbejdsstation. 11

12 SLIDE 9 Nordbanken Mærkevarefirmaer Storkunder Opdatere økonomisk status Hente kaffe Tekst: Nordbanken har nogle andre kunder, navnlig Mærkevarefirmaer og caféer. Mærkevarefirmaerne er storkunderne. De går i banken for at gøre økonomisk status dvs. at opdatere sine lån. Banken spørger også ind til den generelle performance for at få en idé om, hvordan virksomheden klarer sig. Sælger de nok kaffe til caféerne? Overholder de deres aftaler? Tjener de penge på Børsen? osv. Den sidste ting, de skal, er at hente kaffe. Mærkevarefirmaerne kommer med en kvittering fra en aftale med en café. Her står, hvor mange CoffeeBags de køber af Mærkevarefirmaet. Banken laver en pengeoverførsel fra caféens konto til mærkevarefirmaets konto. Mærkevarefirmaet har også mulighed for at sælge yderligere 14 CoffeeBags til detailhandlen pr. solgt CoffeeBags til caféerne. Altså, hvis mærkevarefirmaet sælger to CoffeeBags til en café kan det aflevere maksimum 30 CoffeeBags i alt, hvor 28 går til supermarkederne. De to sidste CoffeeBags udleveres af banken som rigtig kaffe, og mærkevarefirmaet tager det til caféen. Selve pengetransaktionen og de ekstra CoffeeBags til detailhandlen står også beskrevet på jeres arbejdsstation. SLIDE 10 Nordbanken Caféer Økonomisk status Tale om lån Veksle penge ind Tekst: Der er i alt fire caféer i spillet. Ligesom alle andre spillere går de i banken for at opdatere deres økonomiske status, dvs. diskutere deres lån. Når caféerne sælger sandwiches, snacks og ikke mindst kaffe, har de ikke kun ToughRoad kroner, men også danske kroner. Til forskel fra handelsfolkene kan disse veksles, og det til kursen :1, dvs. at TRKR = 1 DKK. 12

13 Alle caféernes indkomster multipliceres med , den såkaldte årsfaktor. Dette sker automatisk, da I taster det ind på jeres arbejdsstation. SLIDE 11 Andet Arbejdsstation Børshandel Held og lykke! Tekst: I har en arbejdsstation, hvor I laver alle transaktioner og opdateringer. I behøver altså ikke selv at regne omkostninger eller indkomster ud i hovedet. Det spillernummer, I har på jeres lodkort, er jeres log ind. Banken handler på børsen. I har en børsmægler, som gør det hele, I skal bare huske at holde styr på, hvad han laver, og give instruktioner, hvis I synes, at det ikke giver det afkast, I ønsker. Bankchefen er den, som har kontakt med børsmægleren. Husk, der er 10 runder i spillet. Én runde er 30 minutter, foruden den første som er 45 min. Midt på dagen holder vi frokost. Og det er meget vigtigt, at I er tilbage til tiden, banken er jo spillets midtpunkt! Held og lykke! 13

14 BILAG 2: UDDRAG AF REGLER FOR KOOPERATIVER For at danne et kooperativ skal mindst 8 af bønderne i en landsby gå sammen og træffe de nødvendige beslutninger, om ledelse, kapitalgrundlag mm jf. nedenfor. Herefter sender de en repræsentant til deres bank for at tale med bankchefen, der tager sig af henvendelsen. Repræsentanten medbringer et stykke papir, som er underskrevet af alle medlemmerne. Det oplyser kooperativets navn og navnene på formanden og bestyrelsen. Samtidig bekræfter de bønder, der underskriver, at de ønsker at være med i kooperativet, at de vil overholde reglerne for et kooperativ og at de vil dække kooperativets udgifter ligeligt i fællesskab. Det koster TRKR at oprette et kooperativ. Dette beløb hæves med et lige stort beløb på samtlige medlemmers konti. De bønder, der ikke har penge nok på kontoen, skal oplyse til banken, om pengene skal fremskaffes ved at belåne eller sælge deres jord. Når banken har godkendt, at betingelserne er opfyldt, oprettes en bankkonto i kooperativets navn. Formanden er ansvarlig for kontoen. Der fratrækkes til at bygge et kontor med lagerfacilitet, der er sikret imod tyveri. Resten indsættes på kontoen og kan dække udgifter til drift og investeringer. (..) Kooperativet kan overtage distribution af skole- og kondomkort mm fra banken, (..) Formanden modtager honorar på TRKR for sit arbejde pr runde. Sekretæren og kassereren modtager honorar på hver TRKR pr. runde. Kooperativet kan enten købe transport og forarbejdning, eller det kan anskaffe en bil og en andel i en tørmølle. En bil købes 5 runder gammel for og værdien nedsættes med TRKR pr. runde, så den er værdiløs 6 runder efter købet. Købes en bil, bortfalder transportudgiften på 1 TRKR. frem til eksportøren. Andel i tørmølle koster og giver rabat på øvrige forarbejdningudgifter på 0,25 TRKR pr. kg., så udgiften ikke er 2 TRKR, men kun 1,75 TRKR. Bil og Tørmøllelandel kan købes i banken og findes kun virtuelt(som posteringer). Hvis kooperativet beslutter at investere i bil eller skole, skal det fremgå af årsmødets mødeprotokol, der vises i banken. Kooperativet kan søge om at blive Fairtrade (FT) certificeret. Det koster TRKR en gang for alle og derefter pr. runde. Man søger mundtligt i banken. Betingelsen for certificering er, at kooperativet opfylder de demokratiske, sociale og miljømæssige krav, som en certificering kræver. 14

15 For at opnå certificeringen skal det fremgå af protokollen fra deres årsmøde, at det lever op til disse krav. Bl.a. skal det i sidste runde have afsat (men ikke nødvendigvis brugt) det krævede beløb til sociale formål. Det er bankchefen, der i første omgang kontrollerer, at protokollen opfylder kravene for certificering. Gennemskuelighed/Demokrati At der kun bruges pesticider på halvdelen af markerne. At 5 pct. af indtægterne fra kaffesalget hensættes til sociale formål. 1) Gennemskuelighed/Demokrati betyder, at protokollen skal give klar besked om, hvad der er besluttet på de punkter, der kræves. Dvs. valg af bestyrelse, afregningspriser til medlemmerne, brug af overskuddet, herunder udbytte til medlemmerne, opsparing, sociale formål og investeringer for kommende runde. Desuden skal den være underskrevet af mindst halvdelen af medlemmerne. 2) At der kun bruges pesticider på halvdelen af markerne. Denne oplysning findes i banken. I praksis reguleres det ved, at FLO kommer ud i landsbyerne og tjekker bøndernes marker og konto transaktioner. 3) At 5 pct. af indtægterne fra kaffesalget hensættes til sociale formål. Beløbet trækkes fra kooperativets konto og forvaltes af banken. Det kan bruges efter de retningslinier, der er beskrevet. Bliver kooperativet certificeret får det udleveret FT klistermærker baseret på den seneste rundes høst, og to runder frem, som skal sættes på deres bagser. De modtager også en forklaring på, hvad spotmarked egentlig er, og hvordan de kan handle der. (..) HANDEL MED KAFFE Kooperativer som ikke er FT-certificerede kan sælge kaffe til handelsfolk og eksportører på samme måde som altid. Når de sælger til eksportører, laver de en aftale, og begge parter underskriver en købskvittering. Denne går kooperativet i banken med og indløser samtidigt med, at banken trækker udgifter for forarbejdning og transport. At blive FT-certificeret betyder, at kaffen sælges til en mindstepris på 17,5 TRKR. pr. kg. uanset udviklingen i kaffeindekset. Banken sørger for, at bønderne får klistermærker, som de kan putte på deres Bagser, og som indikerer, at kaffen er Fairtrade. Når kooperativet er FT-certificeret, kan det også sælge til caféer og mærkevarefirmaer. De har så fået klistermærker i banken, som de sætter på deres Bagser. Igen sker handelen sådan, at de underskriver en købskvittering, som kooperativet så tager i banken og får indløst. Prisen for Fairtrademærket kaffe er mindst 17,5 TRKR minus transport og forarbejdning, når kaffen sælges til en handelsmand dvs. 14,5 TRKR. Når kaffen sælges til en eksportør er prisen mindst 17,5 TRKR. Ved salg til mærkevarefirmaer SKAL der lægges MINDST 1,2 TRKR pr. kg for eksport og oplagring. 15

16 Sælges der direkte til cafeen er prisen yderligere MINDST 0.8 TRKR/kg.. Kooperativet er forpligtet til at bruge eller opspare 5 pct. af indtægterne fra kaffesalget (brutto) til sociale formål. Kooperativet kan bruge penge på følgende sociale formål: Oprette en skole hvor dets børn kan gå gratis i skole. Det koster TRKR til banken én gang for alle, hvorefter kooperativets medlemmer ikke længere skal købe skolekort til deres børn. Kooperativet kan fungere som en forsikring, der dækker udgifter, når medlemmerne kommer ud for negative sociale begivenheder, som de får meddelelse om pr. sms. Hvis kooperativet beslutter sig for at dække sådanne udgifter helt eller delvis skal berørte medlemmer vise SMS en til bestyrelsen, der så udbetaler det, der er besluttet. Til gengæld skal bestyrelsen have en kvittering, som bruges til at dokumentere udgiften i banken. Ved spillets afslutning ellers hvis medlemmerne beslutter sig for at opløse kooperativet opgøres dets egenkapital og fordeles ligeligt på medlemmerne. Egenkapitalen kan være negativ. Der indgår følgende aktiver i opgørelsen af kooperativets egenkapital: Værdi af evt. bil er værdien i opgørelsesrunden, dvs minus pr. runde siden anskaffelsesrunden. Værdien af skole, andel af tørmølle og kontorfaciliteter er 75 pct. af anskaffelsesprisen. 16

17 BILAG 3: DEFINITIONER OG NØGLETAL Aktiver er lig med penge i kontanter/på bankkontoen plus værdien af noget, som banken vil acceptere som sikkerhed for et lån. Banken accepterer følgende former for sikkerhed for de respektive spillerkategorier, nemlig jord (bønder), biler (handelsfolk, kooperativer), solgte kioskvarer (handelsfolk), kaffelagre (eksportør, mærkevarefirma), inventar (caféer) samt depotbeholdning af terminskontrakter (mærkevarefirmaer). Aktivernes størrelse opgøres altid så præcist som muligt ved slutningen af den igangværende runde, hvor der så vidt muligt tages højde for indtrufne begivenheder i runden, og rundens indkomster og udgifter. Værdien af aktiver er altid lig med det beløb, som man kan låne på dem (og som banken i givet fald er forpligtet til at overtage aktiverne til). Passiver er lig med det, som en spiller skylder væk. Foruden bankgæld er det uindfriede terminskontrakter. Passivernes størrelse opgøres med størst mulig præcision ved afslutningen af den igangværende runde. Egenkapital er aktiver minus passiver. Vækstprocent: Den globale økonomiske vækst er kodet ind spillet på forhånd (og relateret til en række globale begivenheder, der ligeledes er lagt ind i spillet på forhånd). Markedssrente er kodet ind i spillet på forhånd. Den aktuelle rente ses på bank- eksportør- og børsterminalerne under spillet. Indlånsrente = Markedsrenten Udlånsrente = Markedsrente + den rentemarginal, som banken selv fastsætter. Ved spillets start er rentemarginalen 5 procentpoint. Renten beregnes for hele lånets løbetid i forbindelse med lånets udstedelse og lægges oven i gælden. Gælden afdrages ikke, men betales på én gang i en fastsat runde. Renters rente: Der regnes ikke med renters rente i TR. Inflation: Forringelse af pengenes værdi. Begrebet indgår ikke i TR Råvareindeks: Den gennemsnitlige markedspris på en råvare, f.eks. kaffe, der er solgt via terminskontrakt på Børsen i denne runde, sammenlignet med gennemsnitsprisen på samme vare i Runde 1 (Runde 1 = indeks 100) Jordindekset viser udviklingen i jordværdierne sammenlignet med runde 1. Jordprisen er altid 5 x = det aktuelle kaffeprisindeks pr. m2.. En mark er altid m2. (ved kaffeindeks 125 koster en kaffemark altså 1000 x 5 x 125 pct. = TRKR.) 17

18 Lønindekset viser, hvad arbejdslønnen er for landarbejdere/ansatte i indeværende runde, sammenlignet med runde 1 (= 100). Når vækstprocenten er 0 koster et arbejdsår for en landarbejder f.eks. 700 TRKR og halvdelen for et barn. For hvert point væksten stiger/falder øges/mindskes lønindekset med 10 pct. Minimumsindkomst er det beløb, som hver spiller skal skaffe sig for at holde sig selv og familien i live. Begrebet anvendes kun for bønder og handelsfolk. Beløbet trækkes automatisk i banken efter hver runde. Minimumsindkomsten er 350 TRKR pr runde for børn og 700 TRKR for voksne. Remittersats: Remitter er penge som et familiemedlem i udlandet sender hjem til deres familie i et fattigt land. I TR beregnes det med en særlig sats på TRKR pr. runde, men beløbet følger den globale vækstprocent. Den aktuelle sats i en given runde fremgår af bankarbejdsstationen. Terminskontrakter bruges når en økonomisk aktør gerne vil af med en risiko for fremtidigt prisfald eller stigning og derfor sælger risikoen til nogen, der er mere risikovillige end de selv er. Det er uhyre udbredt i den finansielle sektor. Terminskontrakterne i ToughRoads er udstedt af en bank på vegne af en eksportør. Eksportøren får så sin betaling for råvaren på forhånd, og skal bare levere til tiden og ikke bekymre sig, hvis prisen pludselig styrtdykker. Den risiko har banken taget mod betaling og solgt videre på børsen. 18

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem

Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Kom godt i gang med regnskabsdelen af Blåt Medlem Den opbyggelige historie om hvordan man kan starte her:... og ende her: Skrevet af Kim S. Andreasen og Jens Sørensen Kom godt i gang med regnskabsdelen

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN

Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge ÅOP SKAT LØN Styr på dine penge Styr på dine Penge er udviklet til brug under Pengeugen. Formålet med Pengeugen er at lære eleverne i de ældste klasser om penge og privatøkonomi. Pengeugen

Læs mere

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger

Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger Dobbelt bogholderi principper Dokument versionsnummer 1.0 Udgivet: 01.02.2009 Ankerstjerne Data/Ankerstjerne Bøger CVR Nr: 26 96 62 05 Microsoft Certified Partner Nr: 75 44 19 Forfatter: Jette Ankerstjerne

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet

Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Bogføring og regnskab i mindre virksomheder Væksthus Midtjylland Få styr på bøvlet Peter Rose Forfatter: registreret revisor Peter Rose www.peter-rose.dk Få styr

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39

2 DK+ spillet 33 2.1 Sådan bruges DK+ spilet 35 2.2 Funktioner i DK+ spillet 39 DK+ spillet Version 15 Indhold side 1 Grundlæggende nationaløkonomi 5 1.1 Forord 7 1.2 Hovedbegreber i samfundsøkonomi 9 1.3 Kredsløbet 13 1.4 Økonomiske problemer 17 1.5 Økonomisk politik 21 1.6 DK+ spillet

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Er en kiosk noget for dig?

Er en kiosk noget for dig? Kiosk Kioskerne har spillet en stor rolle i danskernes dagligdag. Man går lige ind efter en pakke smøger og en cola. Eller spiller sin ugentlige lottokupon. Kioskerne gør det nemt og hurtigt at købe småting.

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

spar penge Guide Skift bank og sider Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Maj 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 2 Skift bank og sider spar penge Sådan får du en bedre rente Sådan forhandler du med banken Spar penge INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere