Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)"

Transkript

1 på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/ /07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU) kursister har deltaget i FVU i undervisningset 2006/07, heraf i læsning. 2/3 af kursisterne er kvinder. Knapt ¼ af kursisterne er mellem 18 og 24. Knapt 1/3 af kursisterne har bestået en prøve, mens næsten 40 pct. vælger ikke at aflægge prøve. 60 pct. af kursisterne har grundskolen som højest fuldførte uddannelse. FVU formål, hvem og hvor Formål Forberedende voksenundervisning (FVU) har som formål at give voksne en mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning og matematik. ne deltager i prøveforberedende enkeltfagsundervisning, der foreg på 4 trin for FVUlæsning og 2 trin for FVU-matematik. Undervisningen på hvert trin i hvert fag fører frem til en skriftlig prøve. Best kursisten, f pågældende et prøvebevis. Hvem kan optages? Alle, der er fyldt 18 og har forudsætninger for at deltage i undervisningen, har adgang til FVU. Aldersgrænsen på 18 kan fraviges i visse tilfælde. Undervisningen er gratis. Hvor foreg undervisningen? FVU udbydes af voksenuddannelsescentre (VUC) og institutioner, som VUC har indgået driftsoverenskomst med. Det drejer sig primært om erhvervsskoler, AMU-centre, daghøjskoler, produktionsskoler, sprogcentre, husholdnings- og håndarbejdsskoler, social- og sundhedsskoler, folkeoplysende foreninger samt folkehøjskoler. Uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen kan endvidere udbyde FVU. Statistikken UNI C Statistik & Analyse udgav i 2007 FVU-statistik for kalenderet Statistikken baserede sig på indberetninger fra amterne til UNI C Statistik & Analyse. Nærværende statistik dækker undervisningsene 2004/ /07 og baserer sig på VUC ernes indberetninger til Danmarks Statistiks såkaldte Kursistregister. UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 1 af 12

2 Antal kursister fordelt på fag og trin Antallet af kursister inden for forberedende voksenundervisning (FVU) er under et steget fra i undervisningset 2004/05 til i 2006/07. Det er en stigning på 18 pct., jf. tabel 1. Antallet af kursister i læsning er fra 2004/05 til 2006/07 steget med 19 pct., mens antallet i matematik er steget med 15 pct. Figur 1. i undervisningsene 2004/ /07 efter fag FVU-læsning i alt FVU-matematik i alt FVU 2004/ / /2007 Kilde: UNI C Statistik & Analyse. Alle tal og beregninger bygger på institutionernes indberetning til Danmarks Statistik. 4 ud af 5 kursister har i 2006/07 valgt at forbedre deres grundlæggende færdigheder i læsning. 2 ud af 3 kursister følger læsning på enten trin 1 eller 2. I matematik er det trin 1, der tiltrækker flest kursister fulgte dette trin, mens fulgte trin 2. UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 2 af 12

3 Tabel 1. på FVU i undervisningsene 2004/ /07 fordelt på fag og trin Ændring 2004/05- Undervisnings 2006/ / / /2007 i pct. trin ,1 trin ,6 trin ,2 trin ,3 trin 1 for ordblinde ,5 trin 1 for andetsprogede ,0 FVU-læsning i alt ,8 Matematik trin ,6 Matematik trin ,8 FVU-matematik i alt ,1 FVU ,1 I henhold til tidligere gældende regler i bekendtgørelsen om ordblindeundervisning for voksne, kunne der indtil den 1. august 2007 tilrettelægges særlig undervisning for ordblinde deltagere. Tilsvarende kunne undervisningen på læsning trin 1 tilrettelægges særligt for deltagere, som har dansk som andetsprog. FVU - kursister fordelt efter køn Det er et gennemgående træk ved FVU, at kvinder udgør den største andel af FVUkursisterne uanset fag. Godt 60 pct. af alle kursister er kvinder, jf. tabel 2. Kvindeandelen er dog klart lavere på holdene i læsning trin 1 for ordblinde og holdene i læsning trin 1 for andetsprogede (56-57 pct.). En lignende forskel i kønsfordelingen findes mellem trinene i matematik, hvor kvindeandelen er 65 pct. på trin 1, men kun 57 pct. på trin 2. Andelen af mænd er, n der er tale om læsning trin 1 for ordblinde deltagere på 44 pct. mens den på de ordinære hold med FVU-læsning er mellem 36 og 39 pct.. Tilsvarende ses der en større andel af mænd, der vælger matematik trin 2. Her er således 43 pct. mænd, mens der på trin 1 er 35 pct. UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 3 af 12

4 Tabel 2. på FVU i undervisningset 2006/07 fordelt på fag, trin og køn Mænd Kvinder trin 1 38,4 61, trin 2 36,1 63, trin 3 39,0 61, trin 4 37,1 62, trin 1 - for ordblinde 44,0 56,0 25 trin 1 - for andetsprogede 43,4 56, FVU-læsning i alt 38,2 61, Matematik trin 1 35,3 64, Matematik trin 2 43,2 56, FVU-matematik i alt 38,3 61, FVU 38,2 61, efter alder FVU tilbuddet tiltrækker især unge mellem Denne gruppe udgjorde næsten en fjerdedel af samtlige FVU-kursister i undervisningset 2006/07, jf. tabel 3. De ige udgør til sammenligning kun en tiendedel af befolkningen, jf. tabel 3. Aldersgruppen er størst på begge FVU-fag på alle trin med undtagelse af et enkelt ( trin 1 for andetsprogede). I FVU-læsning udgør aldersgruppen af alle kursister 20,4 pct., mens aldersgruppen på FVU- matematik trin 1 udgør 32,2 pct. og 39,4 pct. på trin 2. Aldersgrupperne og er ligeligt repræsenteret i begge FVU-fag med en andel på mellem 10 og 14 pct. jf. tabel 3. UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 4 af 12

5 Tabel 3. på FVU i undervisningset 2006/07 fordelt på fag og aldersgrupper Under Uoplyst/u kendt Antal i befolkningen Andel af befolkningen i pct. 3,1 9,7 7,5 8,7 9,0 9,8 8,6 8,3 8,4 27,0-100,0 trin 1 2,4 21,5 11,2 13,5 14,0 13,5 9,8 6,2 4,7 2,5 0, trin 2 2,0 22,1 12,1 14,9 14,4 13,7 8,6 6,0 4,4 1,4 0, trin 3 1,3 20,9 13,9 13,5 14,5 13,8 9,2 7,2 3,8 1,5 0, trin 4 0,7 19,2 13,2 11,0 11,9 15,0 12,0 6,6 7,1 3,3 0, trin 1 for ordblinde 20,0 60,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 trin 1 for andetsprogede 0,4 8,6 10,9 17,9 19,1 14,1 11,2 6,9 3,3 5,7 1, FVU-læsning i alt 1,8 20,4 12,0 14,1 14,5 13,7 9,6 6,4 4,5 2,4 0, Matematik trin 1 4,8 32,2 10,9 9,9 11,6 11,7 7,6 5,1 5,1 0,7 0, Matematik trin 2 5,8 39,4 13,8 10,2 10,1 8,5 5,3 3,5 2,7 0,4 0, FVU-matematik i alt 5,2 35,0 12,0 10,0 11,0 10,5 6,7 4,5 4,2 0,6 0, Uoplyst 183 FVU 2,5 23,1 12,0 13,3 13,8 13,1 9,1 6,0 4,5 2,0 0, efter afgangssag Andelen af kursister, der har fuldført kurset og enten har valgt af gå til prøve eller undladt at gå til prøve, var på godt 60 pct. i 2006/07. Til sammenligning var andelen i 2004/05 på godt 50 pct. Andelen af kursister, der aflægger prøve var 23,3 pct. i 2006/07 mod 25,2 pct. i 2004/05. Der er en større andel, der fuldfører med prøveresultatet bestået i matematik end i læsning. Andelen af kursister, som har afbrudt et FVU-fag lå på 38 pct. i undervisningset 2006/07. Det er et fald i forhold til de foregåede to undervisnings, hvor afbrudsprocenten lå mellem 44 49, jf. tabel 4. UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 5 af 12

6 Tabel 4. på FVU i undervisningset 2006/07 fordelt på afgangssager og fag i pct. Kurset er fuldført og kursisten g ikke op til prøven 2 Kurset er fuldført og prøve bestået Kursisten har afbrudt kurset eller er ikke mødt frem til prøven trin / ,8 18,2 36, / ,7 21,2 46, / ,1 19,2 49, trin / ,6 27,5 35, / ,4 31,7 42, / ,3 29,1 47, trin / ,5 29,6 37, / ,6 34,3 41, / ,2 31,6 45, trin / ,7 19,4 49, / ,2 30,3 47, / ,7 28,2 50,1 954 trin 1 - for ordblinde 2006/ ,0 16,0 56, / ,2 18,1 59, / ,8 13,8 49,4 87 trin 1 - for andetsprogede 2006/ ,6 18,7 50, / ,7 17,2 56, / ,4 24,7 56,0 645 FVU-læsning 2006/ ,5 22,7 38, / ,5 27,2 44, / ,5 24,8 48, Matematik trin / ,8 22,0 34, / ,3 29,6 44, / ,6 23,1 46, Matematik trin / ,5 31,8 37, / ,3 40,3 43, / ,9 32,0 54, FVU-matematik 2006/ ,7 25,8 35, / ,5 33,7 43, / ,1 26,6 49, FVU- 2006/ ,5 23,3 38, / ,3 28,5 44, /2005 1) 26,1 25,2 48, Anm. Kurset er fuldført og kursisten g ikke op til prøven betyder, at kursisten ikke er gået til prøve på nogle niveauer. 1. I undervisningset 2004/05 var uden registreret afgangssag. UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 6 af 12

7 ne på de to særligt tilrettelagte undervisningsforløb i læsning for ordblinde og dansk som andetsprog har en større tilbøjelighed til enten at afbryde kurset eller ikke møde frem til prøven. Andelen udgør henholdsvis 56 pct. og 51 pct. og deres højeste fuldførte uddannelse I undervisningset 2006/07 havde 57 pct. af kursisterne klasse, som højeste fuldførte uddannelse, jf. tabel 5. Til sammenligning udgør andelen af befolkningen med klasse som højeste uddannelse 27 pct. med en erhvervsfaglig uddannelse omfattede 26 pct. og med en gymnasial uddannelse 8 pct. De resterende 9 pct. var kursister, som havde en videregående uddannelser som højeste fuldførte uddannelse, og hvor flertallet af kursisterne var af udenlandsk herkomst, jf. tabel 6. Der er betydelig forskel mellem de to FVU-fag, idet 72 pct. af kursisterne i matematik havde en klasse som højeste fuldførte uddannelse, mens andelen blandt kursisterne i FVU-læsning udgør 53 pct. Tabel 5. i undervisningset 2006/07 fordelt på deres højeste fuldførte uddannelse og FVU-fag i pct. Grundskole, klasse Gym. Udd. Erhvervsfaglige udd. KVU MVU LVU Antal i befolkningen Andel i befolkningen i pct. 27,1 18,0 20,8 3,1 11,4 19,7 100,0 trin 1 57,1 8,0 25,9 2,3 4,7 2, trin 2 55,5 9,7 25,5 2,3 4,9 2, trin 3 48,5 8,9 31,1 2,5 6,6 2, trin 4 37,3 9,0 39,4 2,3 9,8 2, trin 1 - for ordblinde 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21 trin 1 for andetsprogede 48,6 15,4 19,2 5,5 8,4 2,8 985 FVU-læsning i alt 53,2 9,1 27,3 2,5 5,7 2, Matematik trin 1 70,8 4,9 20,6 0,8 2,3 0, Matematik trin 2 73,1 6,6 17,4 0,5 2,0 0, FVU-matematik i alt 71,7 5,6 19,4 0,7 2,2 0, FVU 56,9 8,4 25,7 2,2 5,0 1, UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 7 af 12

8 og etnicitet Et lille flertal på 51 pct. af kursisterne var af udenlandsk herkomst i undervisningset 2006/07. FVU-læsning havde en andel på 56 pct. med udenlandsk herkomst, mens FVUmatematik havde en andel på 32 pct., jf. tabel 6. Tabel 6. på FVU i undervisningset 2006/07 fordelt på fag og efter etnicitet i pct. Dansk herkomst Udenlandsk herkomst trin 1 43,2 56, trin 2 44,0 56, trin 3 52,6 47, trin 4 75,8 24, trin 1 - for ordblinde 100,0 0,0 23 trin 1 - for andetsprogede 0,9 99, FVU-læsning i alt 44,5 55, Matematik trin 1 68,6 31, Matematik trin 2 66,9 33, FVU-matematik i alt 67,9 32, FVU 49,0 51, Anm. Ikke besvarede omfatter kursister I tabel 7 er FVU kursisternes højeste forudgående fuldførte uddannelse i undervisningset 2006/07 opdelt efter etnicitet. Heraf fremg det, at 2 ud af 3 kursister, hvis højeste fuldførte uddannelse er grundskole klasse eller en erhvervsfaglig uddannelse, er af dansk herkomst. For kursister med en gymnasial eller videregående uddannelse og udenlandsk herkomst var andelen over 70 pct. For lange videregående uddannelser er andelen oppe på 95 pct. UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 8 af 12

9 Tabel 7. på FVU i undervisningset 2006/07 efter højeste forudgående uddannelse opdelt efter etnicitet Udenlandsk herkomst Dansk herkomst Grundskole, klasse 39,9 60, Gymnasiale uddannelser 81,8 18, Erhvervsfaglige uddannelser 35,9 64, Korte videregående uddannelser 80,4 19,6 474 Mellemlange videregående uddannelser 72,8 27, Lange videregående uddannelser 94,7 5,3 397 Uoplyst/ukendt 87,5 12, ,0 49, Anm.: Ikke besvarede omfatter kursister Regioner FVU-fag i de 5 regioner Andelen af det samlede antal FVU-kursister varierer meget mellem de 5 regioner. Hver tredje holdkursist på FVU i undervisningset 2006/07 fulgte undervisningen i Region Syddanmark. Til sammenligning havde Region Syddanmark 22 pct. af landets befolkning på 18 og derover. Den laveste andel af landets FVU-kursister fandtes i Region Nordjylland, hvor mindre en hver tiende kursist var registreret, jf. tabel 8. Tabel 8 afspejler kursisterne regionale fordeling ud fra uddannelsesinstitutionens geografiske placering. ne regionale placering før kommunalreformen afspejles ved, at fortiden vises i nutidens kommunale struktur. UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 9 af 12

10 Tabel 8. på FVU i undervisningsene 2006/07 fordelt på regioner og fag i pct. Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Antal på 18 og derover ,5 22,3 10,6 14,9 21,7 100,0 trin 1 22,0 27,3 8,5 7,4 34, trin 2 26,9 19,6 9,0 16,4 28, trin 3 26,9 20,3 8,8 12,3 31, trin 4 13,1 20,8 12,4 13,2 40, trin 1 - for ordblinde 1) 0,0 0,0 0,0 40,0 60,0 25 trin 1 - for andetsprogede 1) 26,6 19,5 9,2 10,2 34, FVU-læsning i alt 23,9 23,0 9,0 11,3 32, Matematik trin 1 13,5 29,7 10,6 8,3 37, Matematik trin 2 22,7 25,7 6,8 12,8 32, FVU-matematik i alt 17,0 28,2 9,1 10,0 35, FVU- i alt 22,6 24,0 9,0 11,0 33, Institutioner Institutioner efter skoletype og fag De største FVU-institutioner er VUC Djursland, VUC Vest, VUC FYN, FYNs HF-Kursus og VUC Sønderjylland med over 2000 kursister, jf. tabel 10. Kriminalforsorgens undervisningsinstitutioner hører generelt til blandt de mindre institutioner, hvilket er en naturlig konsekvens af deres optagelsesgrundlag. Blandt VUC erne er det mindste VUC Holstebro-Lemvig-Struer med 31 kursister. Institutioner med flest kursister, der følger FVU-læsning er VUC FYN og FYNs HF- Kursus og VUC Sønderjylland med over kursister. Flest elever på matematikundervisningen har VUC Vest med over 700 kursister Indberetningen af FVU-kursister sker via voksenuddannelsescentrene med undtagelse af Kriminalforsorgens institutioner, der foretager en særskilt samlet indberetning til Danmarks Statistik. UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 10 af 12

11 Tabel 9. på FVU i undervisningsene 2004/ /07 fordelt på institutionstype og fag trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 trin 1 for ordblinde trin 1 - for andetsproge de ) FVUlæsning Matematik trin 1 Matematik trin 2 FVUmatematik FVU Voksenuddannelsescentre 2006/ / / Gymnasier og HF-kurser 2006/ / / Erhvervsskoler m.v. 2006/ / / Daghøjskoler 2006/ / / / UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 11 af 12

12 Tabel 10. på FVU i undervisnings 2006/07 fordelt på institutioner og fag trin 1 trin 2 trin 3 trin 4 trin 1 - for ordblinde 1) trin 1 - for andets progede 1) FVUlæsning Matematik trin 1 Matematik trin 2 FVUmate matik FVU Ej oplyst Herning HF og VUC Københavns Fængsler, Skolen Københavns VUC Randers HF og VUC Skanderborg-Odder Center for uddannelse Statsfængslet i Nyborg, Skolen Statsfængslet i Ringe - Skolen Statsfængslet i Vridsløselille - Skolen Statsfængslet Midtjylland (Nr. Snede) Statsfængslet på Søbysøgd, Skolen Statsfængslet Renbæk Statsfængslet ved Horserød, Skolen Statsfængslet ved Sdr. Omme, Skolen Statsfængslet Østjylland Th. Langs HF og VUC Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern VoksenUddannelsescenter Frederiksberg VUC Bornholm VUC Djursland VUC FYN og FYNs HF-Kursus VUC Holstebro-Lemvig-Struer VUC Horsens VUC Hvidovre-Amager VUC Kolding VUC Lyngby VUC Nordjylland VUC Nordsjælland VUC Roskilde VUC Skive-Viborg VUC Storstrøm VUC Sønderjylland VUC Thy-Mors VUC Vejle VUC Vest VUC Vestegnen VUC Vestsjælland Nord VUC Vestsjælland Syd VUC Århus : UNI C Statistik & Analyse, 17. september 2008 Side 12 af 12

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af FVU 2011 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: www.eva.dk 2.1 Udvikling

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG

REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG REGISTERANALYSE AF UDDANNELSESVALG EPINION FOR FM & MBUL RAPPORTERING SEPTEMBER 2016 NATIONALT NIVEAU MED FAKTISKE TAL 2 FORDELING AF KARAKTERGENNEMSNIT BLANDT DE ELEVER SOM ER I ET GIVENT FORBEREDENDE

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008

Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 Forberedende voksenundervisning FVU i Region Midtjylland Rapport, december 2008 ISBN 87-7788-186-9 Region Midtjylland Regional Udvikling Tingvej 15, 8800 Viborg Uddannelsesteamet Forberedende voksenundervisning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9.

Bilag. Region Midtjylland. Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009. til Forretningsudvalgets møde 9. Region Midtjylland Voksenuddannelsescentrenes udbud af forberedende voksenundervisning i 2009 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 6 Oversigt over de udbud der vil være gældende

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007

Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Tal for produktionsskoler i kalenderåret 2007 Af Asger Hyldebrandt Pedersen Fra 2006 til 2007 var der 15 pct. færre deltagere på produktionsskolerne. Alderen på startende elever faldt. Tæt på én ud af

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2015 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 215 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet

4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet 4 ud af 10 opfylder ikke karakterkrav på 7 til gymnasiet Indfører man et karakterkrav på 7 i dansk og matematik fra afgangsprøverne for at komme ind på de gymnasiale uddannelser, vil det ramme mange tusinde

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017

Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Tilgang til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse 2017 Ministeriet har offentliggjort søgetallene fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Ministeriet offentliggør ikke søgetallene til den enkelte

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003

Amt Ansøgere 2004 Dimensionering 2004 Optag 2004 Amt Ansøgere 2003 Dimensionering 2003 Optag 2003 Statistik for social- og sundhedsassistentuddannelsen 1993-2004 Følgende oversigt viser ansøgere, dimensionering og optag baseret på social- og sundhedsassistentuddannelsen i perioden 1993-2004. Tallene

Læs mere

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland

Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne. Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Det regionale arbejdsmarked med fokus på seniorerne Oplæg v/palle Christiansen d. 12. april 2010 Regionsdirektør, Beskæftigelsesregion Midtjylland Disposition 1. Udviklingen på arbejdsmarkedet 2. Seniorer

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Databanken opdateret med elevtal for 2009

Databanken opdateret med elevtal for 2009 Databanken opdateret med elevtal for 2009 Af Susanne Irvang Nielsen De nye elevtal for perioden 2000 til 2009 kan ses på http://statweb.unic.dk/uvmdataweb/default.aspx?report=eak-tilgang-uddannelse. Elevtallene

Læs mere

" # % $# '()* &+ '(), * &#

 # % $# '()* &+ '(), * &# ! " # $ % $# & '()* &+ '(), * &# (! %!, -.( ", -. /, 0 / ) 1 23 Antal nye virksomheder Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Danmark 2006 8.848 3.510

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg

Nyoptag sommer Profil af de studerende. Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Nyoptag sommer 2006 Profil af de studerende Afdelingen for Uddannelse og Studerende af Annette Elmue og Jonas Tranberg Indledning DTU har de seneste år udarbejdet en profil af de studerende der er optaget

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik

Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Mange sjællandske folkeskoleelever består ikke dansk og matematik Cirka hver femte elev, der påbegyndte 9. klasse i 2010, bestod ikke afgangsprøverne i dansk og matematik. Tallet dækker både over unge,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave

Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave Befolkningens uddannelsesprofil 2005 hovedresultater og regionale profiler. Revideret udgave Af Thomas Lange En modeljustering, foretaget i forbindelse med udviklingen af en kommende kommunal uddannelsesprofil,

Læs mere

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011

Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Bettina Carlsen September 2012 Sygeplejerskers sygefravær i 2010 og 2011 Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne for sygeplejersker ansat i basis-,

Læs mere

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016

Økonomisk analyse. Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit lokalsamfund. 26. februar 2016 Økonomisk analyse 26. februar 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Region Syddanmark har størst stigning i andel, der oplever fremgang i sit

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland

Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Udvidelse af arbejdsstyrken i Midtjylland Positiv udvikling på arbejdsmarkedet fra 2004-2007 Ledighed -25.000 Beskæftigelse +32.000 Udviklingen i ledigheden og beskæftigelsen i Midtjylland 2001-2007 Sæsonkorrigeret

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

VEU-center Østjylland

VEU-center Østjylland VEU-center Østjylland erklæring Uddannelsesinstitutioner AARHUS TECH (Lead-partner) Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Skanderborg-Odder Center for Uddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Erklæring

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv

Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Vest- og midtjyder er bedst til at bryde den sociale arv Der er store geografiske forskelle på, hvor mange unge, der bryder med den negative sociale arv, og får en uddannelse efter grundskolen, når de

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP

SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP 28. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: SKÆVT OG DYRT SKATTESTOP Skattestoppet på ejerboliger koster over ti mia. kr. i 2008. Heraf har Hovedstadsregionen fået over fire mia.

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark

Nyt kommunalt velfærdsindeks viser billedet af et opdelt Danmark Nyt kommunalt velfærds viser billedet af et opdelt Danmark Et samlet kommunalt velfærds afslører, at de store forskelle på yderkantsområderne og vækstcentrerne i Danmark ikke blot er et spørgsmål om indkomstforskelle.

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT

KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT Termer KØBENHAVNS UNIVERSITET, ØKONOMISK INSTITUT SAMFUNDSBESKRIVELSE, 1. ÅR, 2. SEMESTER HOLD 101, PETER JAYASWAL HJEMMEOPGAVE NR. 3, EFTERÅR 2005 THOMAS RENÉ SIDOR, 100183-1247 ME@MCBYTE.DK SÅ Statistisk

Læs mere

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner

Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Dansk/vestlig Efterkommer Indvandrer Markant fremgang blandt de unge i boligområder med boligsociale helhedsplaner 1. Indledning

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2011) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte

Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Erhvervsuddannelsernes Danmarkskort Kun fem kommuner uddanner nok faglærte Regeringen har en målsætning om, at 25 pct. af en årgang skal vælge erhvervsskolen direkte efter folkeskolen i 2020 og 30 pct.

Læs mere

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger

Bygningsstruktør Kloakrørlægger Tagdækker. Anlægsstruktør. Brolægger pr. 31/01. 2015 AMU Nordjylland 57 36 94 Campus Bornholm 30 31 CELF 26 34 7 69 139 Den jydske Haandværkerskole 211 214 Erhvervsskolen Nordsjælland 68 216 286 Erhvervsskolerne Aars 5 5 EUC Nord 50 141 191

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010

Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 Grundskolekarakterer Prøvetermin maj/juni 2010 UNI C Statistik & Analyse, 7. februar 2011 Side 1 af 45 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning... 4 9. klasse... 4 Fag med bundne prøver...

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar 2007 - oktober 2009 6,00% 5,50% Januar 2007-4,69% Januar 2008-4,66% Januar 2009-4,65% Oktober 2009-4,73%

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007

Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Seminar om regional læringsstrategi 12. september 2007 Kommunerne og den regionale læringsstrategi Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør, Næstved Kommune Udfordringer i Sjælland Uddannelsesniveauet

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021

Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede. - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Scenarier for udbud af og efterspørgsel efter pædagoguddannede i Region Midtjylland - fremskrivninger for perioden 2010-2021 Februar 2012 Indhold Fremskrivning af udbuddet af pædagoger i Region Midtjylland...3

Læs mere

Specialundervisning og segregering, 2012/2013

Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Specialundervisning og segregering, 2012/2013 Skolerne nærmer sig målet om, at andelen af elever i den almindelige folkeskole skal øges til 96 procent af eleverne. I 2012/2013 var 5,2 procent af eleverne

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2013 og 2014. Bilaget indeholder 15 tabeller. Tabel

Læs mere