Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne"

Transkript

1 Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

2 2

3 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen Håndbold i skolen - hvad får din forening ud af et samarbejde? Hvorfor indgå skolesamarbejde? Materialer under udvikling Aktivitetsanbefalinger fra DHF Materialer Om Håndbold i skolen Om skolereformen 1. Den åbne skole 2. Understøttende undervisning 3. Bevægelse i skolen SIDE 18 Modeller for samarbejde og partnerskab mellem din forening og skolen Simple samarbejdsmodeller Udvidede samarbejdsmodeller SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Hvem kan I trække på? DHF s samlede anbefalinger til foreningerne Kontaktinfo Udgiver Dansk Håndbold Forbund Udviklingsafdelingen Projektledelse Lars Brønserud, Projektleder, DHF Trine Lykke Pedersen, Projektmedarbejder, DHF Foto Jan Christensen Layout Julie Hauglund Larsen, DHF Grafisk afdeling Produktion Scanprint Forfattere Trine Lykke Pedersen Nicolai Nøddebo Hockerup Lars Brønserud 3

4 4

5 DANSK HÅNDBOLD FORBUND OG SKOLEREFORMEN KÆRE HÅNDBOLDFORENING Med skolereformen 2014 er der kommet ekstra fokus på de danske idrætsforeninger og herunder også jeres håndboldforening. Med dette hæfte ønsker DHF at klæde jeres forening på til et kommende samarbejde med skolerne. Udover dette hæfte arbejder DHF på at udvikle gennemarbejdede materialer, som i kan anvende i et kommende samarbejde med jeres lokale skole. DHF og de lokale forbund vil være fokuseret på at kunne levere de nødvendige materialer og støtte til jeres forening, hvis I ønsker at indgå i et samarbejde eller partnerskab med skolen. DHF vil løbende komme med bud på indhold til det kommende samarbejde og partnerskab mellem skole og forening. Det er vigtigt, at I som forening mærker efter, om I er klar til at indgå i samarbejde med skolerne. DHF ønsker, at jeres forening først skal indgå i samarbejde med skolen, når I føler jer klar og har lyst til at indgå i samarbejdet. Måske er I allerede i gang med at oprette forbindelse til den lokale skole, måske har I ikke tænkt på dette samarbejde endnu. DHF og de lokale forbund håber på at kunne hjælpe din forening på vej, uanset hvor langt I er med at lave et samarbejde mellem jeres forening og skolerne. I perioden arbejder DHF med projektet Knæk Kurven. Herunder er Håndbold i skolen en mærkesag, som har særlig stort fokus. Derfor vil DHF løbende udvikle materialer til brug i samarbejdet med skolerne, som en del af Knæk Kurven. Med venlig hilsen Dansk Håndbold forbund (DHF) DHF har udviklet Totalhåndbold, som anbefales til skolerne. DHF og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) samarbejder omkring en uddannelse, der skal ruste foreningens frivillige til at begå sig i skolen. DHF og DIF samarbejder omkring udvikling af fremtidige forløb i skolen og opkvalificering af lærere og pædagoger. DHF, Dansk Skoleidræt og DIF samarbejder om at tilbyde Håndbold i forbindelse med Skolesport og TrygFonden. DHF samarbejde med Street Handball Organisation om at udbrede Street Handball i skolerne. 5

6 6

7 HÅNDBOLD I SKOLEN - HVAD FÅR DIN FORENING UD AF ET SAMARBEJDE? I får nu mulighed for gennem skolereformen at opbygge et tæt samarbejde med den eller de lokale skoler. Her kan I danne grundlag for rekruttering af nye spillere, såvel som nye trænere. Jeres forening står ikke alene. DHF vil støtte og vejlede jer på bedste vis og ønsker, at alle landets håndboldforeninger får det bedst mulige ud af kommende partnerskaber med skolerne. Mulighed for rekruttering af nye medlemmer. Mulig indtægtskilde til foreningen. Lokalt netværk (åbne og udadvendte foreninger har lettere ved at rekruttere frivillige). Mulighed for at rekruttere unge trænere. Viden og støtte fra DHF og de lokale forbund. Mulighed for et øget samarbejde med kommunen. Produktudvikling (tilpassede aktiviteter). 7

8 HVORFOR INDGÅ SKOLESAMARBEJDE? Håndboldforeninger landet over har gennem mange år samarbejdet med skoler. Din forening besidder en stor indsigt i håndboldspillet og dets muligheder. Som forening er I eksperter i at arbejde med håndbold og børn på forskellige niveauer og mestrer at justere øvelser ind til forskellige målgrupper. DHF anbefaler generelt, at der i skolerne arbejdes med Totalhåndbold på små mini-baner, som det primære spil i undervisningen og til særlige håndboldforløb. Totalhåndbold er et spil med høj intensitet, der giver en stor fysiologisk gevinst med håndbold i skolen. Derfor er Totalhåndbold og spil på små baner de vigtigste redskaber i forhold til at skabe bevægelse, trivsel og et højere læringsudbytte i skolerne. Det færdige håndboldspil på hel bane, 20x40 meter, bør ikke være det anvendte spil i skoleregi, da krav til skolens rammer, elever og lærernes færdigheder samt antallet af elever ofte gør det meget svært at lave en undervisning med højt aktivitetsniveau og gode oplevelser for alle. Desuden anbefaler vi, at der i skolen arbejdes med håndbold uden for de normale rammer. Street Handball eller Beach Handball kan med fordel anvendes til udendørs forløb i skolegården eller på græs. FORDI DIN FORENING HAR: Erfaringer med udnyttelse af hallens rum og eventuel brug af udendørs arealer. Erfaringer med aktivering af mange børn. Viden omkring foreningslivet. Kultur for håndbold og fairplay. Viden om pædagogisk opbygning af øvelser. Specialister med viden om tekniske færdigheder og detaljeorienteret undervisning/træning. Tradition for at øge trivslen igennem sjove holdspil. 8

9 9

10 MATERIALER UNDER UDVIKLING håndbold i skolen Den gode boldoplevelse i skolen Indhold Tilrettelæggelse Intro/ Event UVforløb Undervisningsfokus Læring Trivsel Sundhed Materiale klar til klasse Leg og boldtilvænning Ja Nej Ja Ja Nej August klasse Boldbasis og boldteknik Ja Ja Ja Ja Ja August klasse Spillet i centrum Ja Ja Ja Ja Ja (August 2014) Januar (10.) klasse Håndboldteknik og strategi Nej Ja Ja Ja Ja August

11 AKTIVITETSANBEFALINGER FRA DHF Med udgangspunkt i, at alle skoleelever skal have den gode boldoplevelse, har DHF lavet følgende overskrifter, som fortæller noget om, hvilket indhold og hvilke tilgange til Håndbold i skolen, som DHF anbefaler på forskellige klassetrin i skolen. 0-1.klasse Leg og boldtilvænning 2-3.klasse - Boldbasis og boldteknik 4-6.klasse - Spillet i centrum 7-9.klasse - Håndboldteknik og strategi LEG OG BOLDTILVÆNNING DHF anbefaler, at jeres forening ikke laver længerevarende forløb for 0.-1.klasse, da rekrutteringen af nye spillere fra skolen til foreningen her er begrænset. Derfor handler det primært om at vænne eleverne til bolden og til legen med bolden. Det forventes, at DHF kan præsentere materialer til disse klassetrin fra august Indtil da kan foreningerne gøre brug af Totalhåndbold ved eventuel undervisning eller events i skolen for 0.-1.klasse. SPILLET I CENTRUM I klasse kommer spillet nu endnu mere i centrum, med udgangspunkt i at eleverne har tillært sig de basale færdigheder inden for blandt andet skud, kast og grib, både stående og i løb. Street Handball og Beach Handball lægger op til anderledes oplevelser med håndboldspillet uden for og på skolens område. Fortsat skal der være fokus på spil med høj intensitet og få regler med fokus på at lade spillet flyde. Materiale hertil forventes klar i januar BOLDBASIS OG BOLDTEKNIK DHF sætter ind med materialer og kortere forløbsplaner for 2.-3.klasse allerede fra august Foreningernes største rekruttering sker på disse årgange. Fokus vil være rettet mod at hjælpe elevernes basis færdigheder på vej og introducere grundlæggende teknikker med variationer for de øvede eller mindre øvede elever. Derudover er det et fokus at vise, at Totalhåndbold og Street Handball begge er spil med høj intensitet for eleverne. HÅNDBOLDTEKNIK OG STRATEGI I klasse er rekrutteringsgrundlaget af håndboldspillere meget begrænset. Til gengæld kan I med kortere eller længere forløb fokusere på at rekruttere hjælpetrænere til klubbens børnehold. Der kan fortsat benyttes Totalhåndbold eller MATCH som udgangspunkt for spil med høj intensitet. Her kan der være mulighed for længere forløb, hvor mindre løbebaner introduceres - såsom indløb eller kryds i spil på minibane. DHF forventer at have materialer klar til august

12 MATERIALER DHF har allerede en lang række materialer, som er særligt udviklet til foreningerne eller til skolen. Med udgangspunkt i disse materialer kan både foreningen, lærere og pædagoger finde inspiration til indhold i træningen eller i undervisningen. Derudover arbejder DHF på at udvikle nye materialer og rette kommende og nuværende materialer mod foreningens samarbejde med skolerne (se skema på side 8 over kommende materialer til de forskellige klassetrin i skolerne). TRÆNINGSKORT Der findes adskillige træningskort inden for blandt andet Aldersrelateret Træning, Håndboldfitness og Trille Trolle. Disse kort kan være inspiration til øvelser, der kan tages med ind i skolerne, hvis der på forhånd foretages justeringer til skolens rammer, elevernes niveau og sproget i skolen. HÅNDBOLD I SKOLEN SÅDAN SPILLER I TOTALHÅNDBOLD OG STREET HANDBALL. DHF har udviklet et hæfte til lærere og pædagoger i skolen omkring Totalhåndbold og Street Handball. Hæftet kan downloades her: ALDERSRELATERET TRÆNING FOR U6-U14. Med aldersrelateret træning er der udviklet videoer og beskrivelser af øvelser, som kan benyttes til inspiration og som baggrundsviden for både trænere, lærere og pædagoger. Øvelserne kan købes som træningskort igennem DHF eller findes på app en DHF Planner. Et udpluk af øvelserne og beskrivelser kan også findes her: STREET HANDBALL Street Handball er et produkt, som DHF blandt andet anbefaler at bruge i skolegården og andre steder uden mål og uden en afgrænset bane. Videoer med øvelser og visning af Street Handball findes her: MATCH-SPIL MATCH-spil er sjove spilvariationer af Totalhåndbold, som motiverer til bevægelse gennem anderledes kampe. Se inspirationsfilm her: haandbold_fitness_match 12

13 FØLGENDE KAPITLER FRA DHF S BØRNETRÆNERUDDANNELSE KAN GIVE INSPIRATION TIL UNDERVISNINGEN AF ELEVER PÅ KLASSETRIN: Den gode træning, side Fysisk og motorisk træning, side Læs mere på: dhfs-boernetraeneruddannelse Håndbold på tværs, side Opvarmning og skudtræning, side Teknisk træning (særligt på kaste og gribefunktioner), side Spillets faser, side FØLGENDE MODULER FRA DHF S UNGDOMS- OG SENIORTRÆNERUDDANNELSEN, KAN GIVE INSPIRATION TIL UNDERVISNINGEN AF ELEVER PÅ KLASSETRIN: Basismodul 1 Pædagogik og undervisningslære. Basismodul 3 Opvarmning og skadesforebyggende træning. Basismodul 4 Fysisk træning Læs mere på: uddannelse/traeneruddannelse/ dhfs-traeneruddannelse Tilvalg-ungdom modul 10 Teknisk træning, basis og detaljetræning. 13

14 OM HÅNDBOLD I SKOLEN Som forening, der skal samarbejde med en skole, er det godt at være opmærksom på, at håndbold i skolen adskiller sig lidt fra håndbold i foreningen. Idræt i skolen skal generelt leve op til bestemte krav. Disse krav er formuleret af undervisningsministeriet i Fælles mål Yderligere info findes på undervisningsministeriets hjemmeside: Hertil hører et særligt faghæfte for idræt. I dette faghæfte er der beskrevet forskellige trinmål for forskellige klassetrin. Det er disse trinmål der arbejdes hen imod igennem idrætsundervisningen. Trinmålene beskriver, hvilke færdigheder eleverne forventes at have ved udgangen af et bestemt klassetrin. Trinmålene er delt op i tre kategorier, kroppen og dens muligheder, Idrættens værdier og Idrættens kultur. Disse trinmål er lærernes ramme for undervisningen, og for at lærerne kan se mening med særlige aktiviteter, skal aktiviteterne tænkes ind i disse rammer. Det forventes, at der henover sommeren 2014, udkommer nye fælles mål på baggrund af skolereformen. EKSEMPLER PÅ TRINMÅL FOR IDRÆT EFTER 5.KLASSETRIN Kroppen og dens muligheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Beherske flere former for løb, spring og kast. Sammensætte grundlæggende bevægelser som løb-spring, løb-kast, afsæt-landing, rulle-hop og hop-fald. Idrættens værdier Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Udvise samarbejdsevner og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter. Forstå betydningen af fairplay. Idrættens kultur Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kende til og afprøve gamle pige- og drengelege. Kende lokalområdets muligheder for idrætsudfoldelse. 14

15 OM SKOLEREFORMEN SKOLEREFORMEN ER LANCERET UNDER NAVNET ET FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN OG BESTÅR AF TRE DELE. 1. Den åbne skole. 2. Understøttende undervisning. 3. Bevægelse i skolen. HERUNDER HAR SKOLEREFORMEN TIL FORMÅL AT: Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 15

16 1. DEN ÅBNE SKOLE Fra august 2014 skal skolerne samarbejde med det omkringliggende lokalmiljø. Fremover er skolerne ansvarlige for elevernes læring i samarbejde med organisationer, virksomheder og foreninger i skolens lokalområde. Dette gælder for idrætsforeninger, såvel som for musikforeninger, den lokale bank eller private virksomheder. Med den åbne skole får foreningerne derfor muligheden for at indgå i undervisningen sammen med skolens lærere. For jeres forening betyder det, at der er potentiale for at indgå i nærmere samarbejde eller partnerskab med en eller flere af de lokale skoler. I har chancen for at bidrage med jeres viden om lige præcis håndbold. Der findes mange områder, hvori undervisningen i håndbold kan finde sted. Uanset om samarbejdet indeholder, at skolen besøger foreningen, eller foreningen er ude på skolen. Der kan arbejdes hen imod, at skolen og jeres forening indgår i samarbejde omkring længere eller kortere undervisningsforløb. Eksempelvis et forløb på 6 uger, hvoraf foreningen kan være en del af alle timerne eller særligt udvalgte timer. Samarbejdet mellem en skole og din forening bygger ligeledes på, at skolen betaler jeres forening for disse timer. Eksempler fra tidligere skole/forenings-samarbejde har indbragt mellem kr ,- per 45 minutters skoletime til foreningen. Det er vigtigt, at I som forening er forberedt på, at dette bygger på lokale aftaler. UNDERVISNINGEN KAN FOREGÅ: I skolens- eller foreningens hal. I skolegården. På græsarealet. I gymnastiksalen. På stranden. I skoven. 16

17 2. UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Den understøttende undervisning er timer uden faslagt indhold. Her gives eleverne mulighed for at fordybe sig i særlige områder. Undervisningen kan varetages både af skolens lærere og pædagoger. I den understøttende undervisning kan der, ligesom for den åbne skole, hentes ressourcer ind fra lokalmiljøet til særlige forløb for eleverne. Der er som udgangspunkt ikke afsat midler til forberedelse til lærere eller pædagoger i den understøttende undervisning. Tiden her kan også vælges at benyttes til bevægelse. 3. BEVÆGELSE I SKOLEN Med skolereformen skal alle elever have gennemsnitligt 45 minutters bevægelse om dagen i skolen. I skolereformen er der i høj grad lagt vægt på sundhed, trivsel og læring for eleverne. De 45 minutters bevægelse er et af midlerne til at opnå bedre sundhed, trivsel og læring for eleverne. I bevægelsen skal I som forening tænke primært i fysisk aktivitet, hvor pulsen bliver høj. Der bliver i skolereformen benyttet udtryk som bevægelse, fysisk aktivitet og motion. Udover den fysiske bevægelse for eleverne er skolen i sig selv i bevægelse som institution og i arbejdsmetoder. Bevægelsen kan deles op under bevægelse i den understøttende undervisning og bevægelse i fag og emner. Bevægelse i den understøttende undervisning Bevægelse kombineret med boglig undervisning, men uden sammenhæng. Eksempel: små pauser i den almindelige undervisning med bevægelse. Bevægelse adskilt fra undervisningen. Eksempel: 45 minutters leg og boldspil som et bevægelsesbånd indlagt imellem de almindelige timer. Bevægelse i fag og emner i undervisningen Bevægelse igennem faget Idræt. Eksempel: skoler indfører flere idrætstimer for hele skolen eller hele årgange for at opnå mere bevægelse. Bevægelse integreret i boglig undervisning. Eksempel: øve tabeller i matematiktimen, samtidig med at der spilles partibold. Din forening vil kunne hjælpe skolen med at få mere bevægelse ind i elevernes skoledag. Dette kan for eksempel være ved at varetage noget af den understøttende undervisning eller indgå i selve idrætsfaget som udefrakommende ressource og ekspert på håndboldområdet. DHF og de lokale forbund vil fraråde jeres forening at indgå i samarbejde omkring bevægelse integreret i boglig undervisning, udover idrætsfaget. 17

18 MODELLER FOR SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB MELLEM DIN FORENING OG SKOLEN SIMPLE SAMARBEJDSMODELLER INTROMODEL Foreningen inviteres ind på skolen. Intromodellen giver mulighed for at foreningen kan præsentere sig selv og sine aktiviteter for eleverne. Dette kan indbefatte et introduktions- og inspirationselement, både for elever, lærere og pædagoger. Der kan eventuelt tænkes i introduktion, hvor skolen besøger foreningen, eller foreningen besøger skolen. KARAVANEMODEL Håndboldkaravanen fra DHF og de lokale forbund kører fortsat. Her er igen mulighed for at udvide karavanen, således at skolens lærere og pædagoger modtager et mindre kursus i forbindelse med karavanebesøget. INSPIRATIONSMODEL Inspirationsmodellen går på, at lærerne og pædagogerne kan få støtte og inspiration af foreningens trænere og instruktører til at lave bevægelse integreret i den boglige undervisning i fag udover idræt. DHF anbefaler foreningerne til at undgå et sådant samarbejde, da det ikke umiddelbart får afsmittende effekt for jeres håndboldforening, eksempelvis i form af flere medlemmer. 18

19 UDVIDEDE SAMARBEJDSMODELLER PARTNERSKABSMODEL En eller flere skoler indgår partnerskab med en forening. Foreningen leverer idrætsaktiviteter for eksempelvis bestemte klassetrin i bestemte forløb. Her kan der på længere sigt være mulighed for at arbejde hen imod kombinationsstillinger, hvor for eksempel foreningens træner er ansat i skolen til at hjælpe med håndboldforløb på forskellige klassetrin. Kun en lille andel af DHF s foreninger forventes at kunne arbejde med denne model. TALENTMODEL Talentmodellen er en udvidelse af en allerede eksisterende ordning, som ligger inden for Team Danmarks Eliteidrætskommuner. Med den nye skolereform åbnes der op, således at alle skoler kan tilbyde eliteatleter muligheden for, at deres træning kan regnes som en del af de obligatoriske undervisningstimer. Foreningerne skal her stille fleksible træningstider og faciliteter til rådighed for atleterne på skolen eller i kommunen. Kun en lille andel af DHF s foreninger forventes at kunne arbejde med denne model. TRÆNERMODEL Denne model er baseret på et samarbejde imellem den enkelte skole og forening. Her leverer foreningen trænere til at varetage eller assistere i undervisningen. Der kan eventuelt bygges et forløb op, hvor træneren indgår i bestemte dele af undervisningen og i andre dele blot er sparringspartner for lærerne. Modellen forudsætter fortsat at foreningerne har frivillige, der har tiden til og muligheden for at indgå i tidsrummet for folkeskolens undervisning, samt at der sker aflønning til foreningen. INDSATSMODEL Skolerne kan i samarbejde med organisationer som DIF og lokale foreninger vælge at arbejde med særlige indsatser og aktiviteter. Her er DHF indgået i partnerskab med DIF og Dansk Skoleidræt om at tilbyde håndbold til Skolesport. Skolesport er rettet mod idrætsusikre børn i skolen og varetages blandt andet a ældre elever, som uddannes til junioridrætsledere. Igennem skolesport har jeres forening mulighed for at vise jeres idræt frem for både junioridrætslederne og for de idrætsusikre børn. Skolesport har allerede en række samarbejdsskoler rundt om i landet. Det er vigtigt at I, som forening, tænker på at rette aktiviteterne ind til de idrætsusikre børn, så de får en god oplevelse. Se mere her: 19

20 HVEM KAN I TRÆKKE PÅ? DHF anbefaler, at I benytter børne- og ungdomstrænere eller andre personer med særlige faglige kompetencer inden for børneområdet til samarbejdet omkring forløb og undervisning i skolen. Det kan med fordel være personer med kendskab til eller baggrund i DHF s børnetræneruddannelse eller ungdoms- og senioruddannelse. SÆRLIGE PERSONER ELLER FRIVILLIGE, SOM KAN TÆNKES IND I FORHOLD TIL AT INDGÅ I SAMARBEJDE MED SKOLEN PÅ VEGNE AF JERES FORENING: Lærervikarer Studerende Efterlønner Pensionister Nat- og skifteholdsarbejdere Unge årige Udskolingselever 7-9.klasse Skolepraktikant / erhvervspraktikant Junioridrætsledere (Skolesport) Arbejdssøgende Fleksjobbere 20

21 DHF S SAMLEDE ANBEFALINGER TIL FORENINGERNE I fællesskab har vi nu mulighed for sammen med skolerne at skabe en bedre skole med mere fysisk aktivitet, bevægelse og motion. Her skal håndbold naturligvis have en central funktion. Vi har gennem mange år, skabt aktiviteter med høj intensitet i foreningerne med håndbold, som boldspil. Med skolereformen får vi mulighed for at bringe jeres erfaringer yderligere i spil og derved skabe højere sundhed, trivsel og læring i folkeskolen, samt ikke mindst stimuleret landets børn og unge til at dyrke håndbold i fritiden. Det skal være din forenings største motivationsfaktor til at indgå aktivt i dette samarbejde. Afklar internt, om I har ressourcer til at indgå i et samarbejde. Afklar med jer selv hvilke/hvilken samarbejdsmodel I kan og vil arbejde med. Tag kontakt til jeres lokale udviklingskonsulent eller DHF i forbindelse med igangsætning af et samarbejde. Kontakt skolelederen ved igangsætning af et samarbejde. Lav klare aftaler og forventningsafstemning omkring økonomien ved deltagelse i forløb med Håndbold i skolen. Benyt personer med særlige pædagogiske kompetencer. Benyt eksisterende og kommende materialer fra DHF. Benyt Totalhåndbold i skolen. Udforsk skolens område og muligheder. Dansk Håndbold Forbund håber din klub kommer godt i gang vi er tæt på og klar til at hjælpe jer. 21

22 22

23 KONTAKTINFO Find kontaktinformationer til DHF eller på jeres lokale udviklingskonsulent: Vedrørende Håndbold i skolen kontakt: Trine Lykke Pedersen Mail: Tlf.:

24 24

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

klub-building Gode kampoplevelser til alle spillere temahæfte - den gode kampoplevelse Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne klub-building temahæfte - den gode kampoplevelse DEL 1 UDVIKLING AF KLUBBENS FRIVILLIGHEDSSTRATEGI Gode kampoplevelser til alle spillere Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne DEN GODE KAMPOPLEVELSE

Læs mere

Motion og bevægelse. En ny folkeskole

Motion og bevægelse. En ny folkeskole Motion og bevægelse En ny folkeskole 2 Motion og bevægelse Motion og bevægelse Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive

Læs mere

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen.

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. håndboldkaravanen gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. Håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne HVAD ER HÅNDBOLDKARAVANEN? Håndboldkaravanen

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune

Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen. Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Inspiration til inddragelse af foreningslivet i skolen Inspirationskatalog til skoler og foreninger i Aalborg Kommune Skolereformen & Den Åbne Skole Med den nye skolereform er der taget hul på en ny æra

Læs mere

Kick Off-møde, maj 2014

Kick Off-møde, maj 2014 Kick Off-møde, maj 2014 Aftenens program 18.45 19.00 Velkomst 19.00 19.45 Projektbaggrund samt Klub-Building 19.45 20.00 Pause 20.00 20.15 Breddetrænermentor samt Årgang 00/01 20.15 20.50 Håndbold i skolen

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål

Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Foto: Thomas Mikkel Jensen Skolerne i Ishøj Kommune Vores skoler vores mål Information om målene for folkeskolerne i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Folkeskolereformen betyder, at dit barns skoledag vil blive

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn Ansøgning om fondsmidler Projektbeskrivelse Street Handball Community Vestfyn Baggrunden for Street Handball Community Vestfyn Håndbold er en dansk opfindelse, - opfundet til udendørs leg og skoleaktivitet

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform

FOLKESKOLEREFORMEN. www.aarhus.dk/skolereform FOLKESKOLEREFORMEN www.aarhus.dk/skolereform DET OVERORDNEDE FORMÅL MED REFORMEN Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

- et informationsbrev fra ledelsen.

- et informationsbrev fra ledelsen. MÆLKEVEJEN SOMMER 2014. - et informationsbrev fra ledelsen. Efter et dejligt og solrigt forår er det nu sommerferietid. Foråret har været en travl tid for både børn og voksne på skolen, så noget af det

Læs mere

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014

- Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole. Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 - Understøttende undervisning - Motion og bevægelse - Den åbne skole Netværk idrætskontaktpersoner og idrætsdus 23. april 2014 Proces - Folkeskolereformen Deadline Tema 1: Faglighed, læring og undervisning

Læs mere

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig

skolen åbnes VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE INTERESSER, STYRKER OG POTENTIALER NYE FAG X 2 lektiehjælp samarbejde lokale kultur fordybe sig VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE MÅL: Alle elever skal trives og blive så dygtige, de kan! 2+5 x 2 DANSK VEJEN DERTIL: En ny skoledag der er varieret, fagligt udfordrende og motiverende for den enkelte elev

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune

Læring i universer. Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Læring i universer Folkeskolereformen i Haderslev Kommune Kære forælder Velkommen til folkeskolen i Haderslev Kommune! Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen i kraft. Dit barns skoledag vil på mange

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune

Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Folkeskolereform 2014: Beskrivelse af fælles ramme for idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Idræt og bevægelse i Frederikssund Kommune Formål Formålet med nærværende rammebeskrivelse er at optegne

Læs mere

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE

IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE IDRÆTSSKOLE I SVENDBORG KOMMUNE - den sundhedsmotoriske grundskole. (0. 6. Klasse) handling og holdning Rantzausminde Skole en skole i bevægelse - Rantzausminde Skole er en skole med ca. 509 elever i 0.

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Program. Præsentationsrunde Slide 1 Udarbejdet af Bo Kvorning Slide 2 Program 10.00 Velkommen 10.15 Præsentationsrunde 10.30 Hvad er en hjælpetræner? 11.00 Hvorfor opvarmning? 11.45 Den gode hjælpetræner 12.00 Middag 12.30 Medbragte

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Idræt i folkets skole. Politikdannelse

Idræt i folkets skole. Politikdannelse Idræt i folkets skole Politikdannelse En klassisk kobling Sundhed Bevægelse i Folkets skole Gymnastik og idræt appellerer umiddelbart til de bedste og mest værdifulde egenskaber hos en rask ungdom. Næppe

Læs mere

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus

Basistrænerkursus. Glostrup September 2009. DBBF basistrænerkursus Basistrænerkursus Glostrup September 2009 Velkommen til kursus! successen afhænger af DIN indsats deltag i diskusionerne del villigt dine erfaringer med andre spørg altid, hvis du er i tvivl sig hvad du

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen

folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen folkeskolereform info til forældre vedrørende folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien i år, vil det være med ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen

Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen Projektprogram Sunde Børn Bevæger Skolen Kernefortællingen Sunde børn bevæger skolen! - Derfor har Dansk Skoleidræt og TrygFonden skabt en samlet indsats for sundhed, trivsel og læring i bevægelse. Med

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Svendborgkurserne Kroppen i læring

Svendborgkurserne Kroppen i læring Svendborgkurserne Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan det

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole

PULS. Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole PULS - meget mere krop, sundhed og læring Et udviklingsprojekt Lyngbjerghus og Naur Sir Skole Udviklingsprojektet starter august 2011 og er berammet til 3 år. Udviklingsprojektet evalueres løbende med

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen

Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Skolereform 2014 på Katrinebjergskolen Indhold i oplægget: Katrinebjergskolens visioner Gennemgang af hovedelementer i loven Hovedpointer - Katrinebjergskolen Spørgsmål Vi har noget for - Værdier Katrinebjergskolen

Læs mere

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring

Svendborgkurserne. - Kroppen i læring Svendborgkurserne - Kroppen i læring SVENDBORGKURSERNE - KROPPEN I LÆRING Er du i tvivl om, hvordan du skal implementere bevægelse i undervisningen og hvorfor? Kan det gøres, så det giver mening? Kan

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen

Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Center for Skole Slagelse Kommune Idræt og bevægelse i skolen Viden og tilbud om idræt og bevægelse 1 Indhold Introduktion... 3 Folkeskolereformens fokus på idræt og bevægelse.4 Kort introduktion til forskning

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Folkeskolereformen 2013

Folkeskolereformen 2013 Program Oplæg om: - Folkeskolereformen - Hvad gør vi på Kragelundskolen? - SFO Skolebestyrelsen - valg Spørgsmål og debat - Valg til skolebestyrelsen - Kragelundskolen næste skoleår Folkeskolereformen

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune

Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune. Idræts SFO 22.05.12 Idrætskonsulent Kurt Curth, Hillerød Kommune Idræt med kommunen som boldjonglør Idræts SFO i Hillerød Kommune Præsentation Bolde i luften Idræts SFO Udfordringer Vision Idræts foreninger Idræts SFO Skoler Team Danmark Hillerød Kommune Breddeidræt

Læs mere

OrienteringsPatruljen

OrienteringsPatruljen OrienteringsPatruljen Sæt fokus på børn og unges kendskab til naturen og orienteringsløb Skab et sundt og aktivt friluftsliv Prøv : - Orienteringsløb - Lege i naturen - Adventureaktiviteter - Kurser og

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Nørrevangsskolen Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Nørrevangsskolen www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Alex P. Schmidt Pædagog i specialklasse (2-3-4 klasse) AKT lærer og svømmelærer. Voksenunderviser

Læs mere

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen

BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland. Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen BUM Netværk for Børne- og Ungekultur i Region Midtjylland Nationalt Skoletjeneste Netværk og Folkeskolereformen Birthe Bitsch Mogensen Nationalt Skoletjeneste Netværk Koordinator for nationale opgaver

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren

Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren SKABELON FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO Navn på SFO Vestfjendsskolens SFO - Firkløveren Basisoplysninger Alderstrin/klassetrin omfattet af SFO: 0.kl.-3.kl. Antal børn i SFO en: 96 SFO ens normering:

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Prøven i faget idræt

Prøven i faget idræt Prøven i faget idræt http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf14/okt/141001%20proevevejl edning%20idraet%20september%202014.pdf 1 Den aktuelle situation Prøve i idræt (Hurra!) fra juni 2015 Prøven

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Idræt C Christina Riise,

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Skjern Håndbolds Talentstrategi

Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbolds Talentstrategi Skjern Håndbold VIL TALENTUDVIKLING Skjern Håndbold vil udvikle talenter i egen ungdomsafdeling både på drenge- og pigesiden. Vi vil være en hel klub, der kæmper for hold

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit!

Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Skolereformen set fra et ledelsesperspektiv mit! Hvem er jeg? René Arnold Knudsen, skoleleder Leder i 16 år (værdi- og kompetenceledelse) Engagement og lederfokus (EVA, samarbejde mm.) Organisationsarbejde,

Læs mere