Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolereformen. håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne"

Transkript

1 Skolereformen håndbold i skolen alle børn i spil Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne

2 2

3 INDHOLD SIDE 5 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 14 SIDE 15 Dansk Håndbold Forbund og skolereformen Håndbold i skolen - hvad får din forening ud af et samarbejde? Hvorfor indgå skolesamarbejde? Materialer under udvikling Aktivitetsanbefalinger fra DHF Materialer Om Håndbold i skolen Om skolereformen 1. Den åbne skole 2. Understøttende undervisning 3. Bevægelse i skolen SIDE 18 Modeller for samarbejde og partnerskab mellem din forening og skolen Simple samarbejdsmodeller Udvidede samarbejdsmodeller SIDE 20 SIDE 21 SIDE 23 Hvem kan I trække på? DHF s samlede anbefalinger til foreningerne Kontaktinfo Udgiver Dansk Håndbold Forbund Udviklingsafdelingen Projektledelse Lars Brønserud, Projektleder, DHF Trine Lykke Pedersen, Projektmedarbejder, DHF Foto Jan Christensen Layout Julie Hauglund Larsen, DHF Grafisk afdeling Produktion Scanprint Forfattere Trine Lykke Pedersen Nicolai Nøddebo Hockerup Lars Brønserud 3

4 4

5 DANSK HÅNDBOLD FORBUND OG SKOLEREFORMEN KÆRE HÅNDBOLDFORENING Med skolereformen 2014 er der kommet ekstra fokus på de danske idrætsforeninger og herunder også jeres håndboldforening. Med dette hæfte ønsker DHF at klæde jeres forening på til et kommende samarbejde med skolerne. Udover dette hæfte arbejder DHF på at udvikle gennemarbejdede materialer, som i kan anvende i et kommende samarbejde med jeres lokale skole. DHF og de lokale forbund vil være fokuseret på at kunne levere de nødvendige materialer og støtte til jeres forening, hvis I ønsker at indgå i et samarbejde eller partnerskab med skolen. DHF vil løbende komme med bud på indhold til det kommende samarbejde og partnerskab mellem skole og forening. Det er vigtigt, at I som forening mærker efter, om I er klar til at indgå i samarbejde med skolerne. DHF ønsker, at jeres forening først skal indgå i samarbejde med skolen, når I føler jer klar og har lyst til at indgå i samarbejdet. Måske er I allerede i gang med at oprette forbindelse til den lokale skole, måske har I ikke tænkt på dette samarbejde endnu. DHF og de lokale forbund håber på at kunne hjælpe din forening på vej, uanset hvor langt I er med at lave et samarbejde mellem jeres forening og skolerne. I perioden arbejder DHF med projektet Knæk Kurven. Herunder er Håndbold i skolen en mærkesag, som har særlig stort fokus. Derfor vil DHF løbende udvikle materialer til brug i samarbejdet med skolerne, som en del af Knæk Kurven. Med venlig hilsen Dansk Håndbold forbund (DHF) DHF har udviklet Totalhåndbold, som anbefales til skolerne. DHF og Danmarks Idræts-Forbund (DIF) samarbejder omkring en uddannelse, der skal ruste foreningens frivillige til at begå sig i skolen. DHF og DIF samarbejder omkring udvikling af fremtidige forløb i skolen og opkvalificering af lærere og pædagoger. DHF, Dansk Skoleidræt og DIF samarbejder om at tilbyde Håndbold i forbindelse med Skolesport og TrygFonden. DHF samarbejde med Street Handball Organisation om at udbrede Street Handball i skolerne. 5

6 6

7 HÅNDBOLD I SKOLEN - HVAD FÅR DIN FORENING UD AF ET SAMARBEJDE? I får nu mulighed for gennem skolereformen at opbygge et tæt samarbejde med den eller de lokale skoler. Her kan I danne grundlag for rekruttering af nye spillere, såvel som nye trænere. Jeres forening står ikke alene. DHF vil støtte og vejlede jer på bedste vis og ønsker, at alle landets håndboldforeninger får det bedst mulige ud af kommende partnerskaber med skolerne. Mulighed for rekruttering af nye medlemmer. Mulig indtægtskilde til foreningen. Lokalt netværk (åbne og udadvendte foreninger har lettere ved at rekruttere frivillige). Mulighed for at rekruttere unge trænere. Viden og støtte fra DHF og de lokale forbund. Mulighed for et øget samarbejde med kommunen. Produktudvikling (tilpassede aktiviteter). 7

8 HVORFOR INDGÅ SKOLESAMARBEJDE? Håndboldforeninger landet over har gennem mange år samarbejdet med skoler. Din forening besidder en stor indsigt i håndboldspillet og dets muligheder. Som forening er I eksperter i at arbejde med håndbold og børn på forskellige niveauer og mestrer at justere øvelser ind til forskellige målgrupper. DHF anbefaler generelt, at der i skolerne arbejdes med Totalhåndbold på små mini-baner, som det primære spil i undervisningen og til særlige håndboldforløb. Totalhåndbold er et spil med høj intensitet, der giver en stor fysiologisk gevinst med håndbold i skolen. Derfor er Totalhåndbold og spil på små baner de vigtigste redskaber i forhold til at skabe bevægelse, trivsel og et højere læringsudbytte i skolerne. Det færdige håndboldspil på hel bane, 20x40 meter, bør ikke være det anvendte spil i skoleregi, da krav til skolens rammer, elever og lærernes færdigheder samt antallet af elever ofte gør det meget svært at lave en undervisning med højt aktivitetsniveau og gode oplevelser for alle. Desuden anbefaler vi, at der i skolen arbejdes med håndbold uden for de normale rammer. Street Handball eller Beach Handball kan med fordel anvendes til udendørs forløb i skolegården eller på græs. FORDI DIN FORENING HAR: Erfaringer med udnyttelse af hallens rum og eventuel brug af udendørs arealer. Erfaringer med aktivering af mange børn. Viden omkring foreningslivet. Kultur for håndbold og fairplay. Viden om pædagogisk opbygning af øvelser. Specialister med viden om tekniske færdigheder og detaljeorienteret undervisning/træning. Tradition for at øge trivslen igennem sjove holdspil. 8

9 9

10 MATERIALER UNDER UDVIKLING håndbold i skolen Den gode boldoplevelse i skolen Indhold Tilrettelæggelse Intro/ Event UVforløb Undervisningsfokus Læring Trivsel Sundhed Materiale klar til klasse Leg og boldtilvænning Ja Nej Ja Ja Nej August klasse Boldbasis og boldteknik Ja Ja Ja Ja Ja August klasse Spillet i centrum Ja Ja Ja Ja Ja (August 2014) Januar (10.) klasse Håndboldteknik og strategi Nej Ja Ja Ja Ja August

11 AKTIVITETSANBEFALINGER FRA DHF Med udgangspunkt i, at alle skoleelever skal have den gode boldoplevelse, har DHF lavet følgende overskrifter, som fortæller noget om, hvilket indhold og hvilke tilgange til Håndbold i skolen, som DHF anbefaler på forskellige klassetrin i skolen. 0-1.klasse Leg og boldtilvænning 2-3.klasse - Boldbasis og boldteknik 4-6.klasse - Spillet i centrum 7-9.klasse - Håndboldteknik og strategi LEG OG BOLDTILVÆNNING DHF anbefaler, at jeres forening ikke laver længerevarende forløb for 0.-1.klasse, da rekrutteringen af nye spillere fra skolen til foreningen her er begrænset. Derfor handler det primært om at vænne eleverne til bolden og til legen med bolden. Det forventes, at DHF kan præsentere materialer til disse klassetrin fra august Indtil da kan foreningerne gøre brug af Totalhåndbold ved eventuel undervisning eller events i skolen for 0.-1.klasse. SPILLET I CENTRUM I klasse kommer spillet nu endnu mere i centrum, med udgangspunkt i at eleverne har tillært sig de basale færdigheder inden for blandt andet skud, kast og grib, både stående og i løb. Street Handball og Beach Handball lægger op til anderledes oplevelser med håndboldspillet uden for og på skolens område. Fortsat skal der være fokus på spil med høj intensitet og få regler med fokus på at lade spillet flyde. Materiale hertil forventes klar i januar BOLDBASIS OG BOLDTEKNIK DHF sætter ind med materialer og kortere forløbsplaner for 2.-3.klasse allerede fra august Foreningernes største rekruttering sker på disse årgange. Fokus vil være rettet mod at hjælpe elevernes basis færdigheder på vej og introducere grundlæggende teknikker med variationer for de øvede eller mindre øvede elever. Derudover er det et fokus at vise, at Totalhåndbold og Street Handball begge er spil med høj intensitet for eleverne. HÅNDBOLDTEKNIK OG STRATEGI I klasse er rekrutteringsgrundlaget af håndboldspillere meget begrænset. Til gengæld kan I med kortere eller længere forløb fokusere på at rekruttere hjælpetrænere til klubbens børnehold. Der kan fortsat benyttes Totalhåndbold eller MATCH som udgangspunkt for spil med høj intensitet. Her kan der være mulighed for længere forløb, hvor mindre løbebaner introduceres - såsom indløb eller kryds i spil på minibane. DHF forventer at have materialer klar til august

12 MATERIALER DHF har allerede en lang række materialer, som er særligt udviklet til foreningerne eller til skolen. Med udgangspunkt i disse materialer kan både foreningen, lærere og pædagoger finde inspiration til indhold i træningen eller i undervisningen. Derudover arbejder DHF på at udvikle nye materialer og rette kommende og nuværende materialer mod foreningens samarbejde med skolerne (se skema på side 8 over kommende materialer til de forskellige klassetrin i skolerne). TRÆNINGSKORT Der findes adskillige træningskort inden for blandt andet Aldersrelateret Træning, Håndboldfitness og Trille Trolle. Disse kort kan være inspiration til øvelser, der kan tages med ind i skolerne, hvis der på forhånd foretages justeringer til skolens rammer, elevernes niveau og sproget i skolen. HÅNDBOLD I SKOLEN SÅDAN SPILLER I TOTALHÅNDBOLD OG STREET HANDBALL. DHF har udviklet et hæfte til lærere og pædagoger i skolen omkring Totalhåndbold og Street Handball. Hæftet kan downloades her: ALDERSRELATERET TRÆNING FOR U6-U14. Med aldersrelateret træning er der udviklet videoer og beskrivelser af øvelser, som kan benyttes til inspiration og som baggrundsviden for både trænere, lærere og pædagoger. Øvelserne kan købes som træningskort igennem DHF eller findes på app en DHF Planner. Et udpluk af øvelserne og beskrivelser kan også findes her: STREET HANDBALL Street Handball er et produkt, som DHF blandt andet anbefaler at bruge i skolegården og andre steder uden mål og uden en afgrænset bane. Videoer med øvelser og visning af Street Handball findes her: MATCH-SPIL MATCH-spil er sjove spilvariationer af Totalhåndbold, som motiverer til bevægelse gennem anderledes kampe. Se inspirationsfilm her: haandbold_fitness_match 12

13 FØLGENDE KAPITLER FRA DHF S BØRNETRÆNERUDDANNELSE KAN GIVE INSPIRATION TIL UNDERVISNINGEN AF ELEVER PÅ KLASSETRIN: Den gode træning, side Fysisk og motorisk træning, side Læs mere på: dhfs-boernetraeneruddannelse Håndbold på tværs, side Opvarmning og skudtræning, side Teknisk træning (særligt på kaste og gribefunktioner), side Spillets faser, side FØLGENDE MODULER FRA DHF S UNGDOMS- OG SENIORTRÆNERUDDANNELSEN, KAN GIVE INSPIRATION TIL UNDERVISNINGEN AF ELEVER PÅ KLASSETRIN: Basismodul 1 Pædagogik og undervisningslære. Basismodul 3 Opvarmning og skadesforebyggende træning. Basismodul 4 Fysisk træning Læs mere på: uddannelse/traeneruddannelse/ dhfs-traeneruddannelse Tilvalg-ungdom modul 10 Teknisk træning, basis og detaljetræning. 13

14 OM HÅNDBOLD I SKOLEN Som forening, der skal samarbejde med en skole, er det godt at være opmærksom på, at håndbold i skolen adskiller sig lidt fra håndbold i foreningen. Idræt i skolen skal generelt leve op til bestemte krav. Disse krav er formuleret af undervisningsministeriet i Fælles mål Yderligere info findes på undervisningsministeriets hjemmeside: Hertil hører et særligt faghæfte for idræt. I dette faghæfte er der beskrevet forskellige trinmål for forskellige klassetrin. Det er disse trinmål der arbejdes hen imod igennem idrætsundervisningen. Trinmålene beskriver, hvilke færdigheder eleverne forventes at have ved udgangen af et bestemt klassetrin. Trinmålene er delt op i tre kategorier, kroppen og dens muligheder, Idrættens værdier og Idrættens kultur. Disse trinmål er lærernes ramme for undervisningen, og for at lærerne kan se mening med særlige aktiviteter, skal aktiviteterne tænkes ind i disse rammer. Det forventes, at der henover sommeren 2014, udkommer nye fælles mål på baggrund af skolereformen. EKSEMPLER PÅ TRINMÅL FOR IDRÆT EFTER 5.KLASSETRIN Kroppen og dens muligheder Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Beherske flere former for løb, spring og kast. Sammensætte grundlæggende bevægelser som løb-spring, løb-kast, afsæt-landing, rulle-hop og hop-fald. Idrættens værdier Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Udvise samarbejdsevner og social opmærksomhed i forhold til idrætslige aktiviteter. Forstå betydningen af fairplay. Idrættens kultur Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Kende til og afprøve gamle pige- og drengelege. Kende lokalområdets muligheder for idrætsudfoldelse. 14

15 OM SKOLEREFORMEN SKOLEREFORMEN ER LANCERET UNDER NAVNET ET FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN OG BESTÅR AF TRE DELE. 1. Den åbne skole. 2. Understøttende undervisning. 3. Bevægelse i skolen. HERUNDER HAR SKOLEREFORMEN TIL FORMÅL AT: Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. 15

16 1. DEN ÅBNE SKOLE Fra august 2014 skal skolerne samarbejde med det omkringliggende lokalmiljø. Fremover er skolerne ansvarlige for elevernes læring i samarbejde med organisationer, virksomheder og foreninger i skolens lokalområde. Dette gælder for idrætsforeninger, såvel som for musikforeninger, den lokale bank eller private virksomheder. Med den åbne skole får foreningerne derfor muligheden for at indgå i undervisningen sammen med skolens lærere. For jeres forening betyder det, at der er potentiale for at indgå i nærmere samarbejde eller partnerskab med en eller flere af de lokale skoler. I har chancen for at bidrage med jeres viden om lige præcis håndbold. Der findes mange områder, hvori undervisningen i håndbold kan finde sted. Uanset om samarbejdet indeholder, at skolen besøger foreningen, eller foreningen er ude på skolen. Der kan arbejdes hen imod, at skolen og jeres forening indgår i samarbejde omkring længere eller kortere undervisningsforløb. Eksempelvis et forløb på 6 uger, hvoraf foreningen kan være en del af alle timerne eller særligt udvalgte timer. Samarbejdet mellem en skole og din forening bygger ligeledes på, at skolen betaler jeres forening for disse timer. Eksempler fra tidligere skole/forenings-samarbejde har indbragt mellem kr ,- per 45 minutters skoletime til foreningen. Det er vigtigt, at I som forening er forberedt på, at dette bygger på lokale aftaler. UNDERVISNINGEN KAN FOREGÅ: I skolens- eller foreningens hal. I skolegården. På græsarealet. I gymnastiksalen. På stranden. I skoven. 16

17 2. UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING Den understøttende undervisning er timer uden faslagt indhold. Her gives eleverne mulighed for at fordybe sig i særlige områder. Undervisningen kan varetages både af skolens lærere og pædagoger. I den understøttende undervisning kan der, ligesom for den åbne skole, hentes ressourcer ind fra lokalmiljøet til særlige forløb for eleverne. Der er som udgangspunkt ikke afsat midler til forberedelse til lærere eller pædagoger i den understøttende undervisning. Tiden her kan også vælges at benyttes til bevægelse. 3. BEVÆGELSE I SKOLEN Med skolereformen skal alle elever have gennemsnitligt 45 minutters bevægelse om dagen i skolen. I skolereformen er der i høj grad lagt vægt på sundhed, trivsel og læring for eleverne. De 45 minutters bevægelse er et af midlerne til at opnå bedre sundhed, trivsel og læring for eleverne. I bevægelsen skal I som forening tænke primært i fysisk aktivitet, hvor pulsen bliver høj. Der bliver i skolereformen benyttet udtryk som bevægelse, fysisk aktivitet og motion. Udover den fysiske bevægelse for eleverne er skolen i sig selv i bevægelse som institution og i arbejdsmetoder. Bevægelsen kan deles op under bevægelse i den understøttende undervisning og bevægelse i fag og emner. Bevægelse i den understøttende undervisning Bevægelse kombineret med boglig undervisning, men uden sammenhæng. Eksempel: små pauser i den almindelige undervisning med bevægelse. Bevægelse adskilt fra undervisningen. Eksempel: 45 minutters leg og boldspil som et bevægelsesbånd indlagt imellem de almindelige timer. Bevægelse i fag og emner i undervisningen Bevægelse igennem faget Idræt. Eksempel: skoler indfører flere idrætstimer for hele skolen eller hele årgange for at opnå mere bevægelse. Bevægelse integreret i boglig undervisning. Eksempel: øve tabeller i matematiktimen, samtidig med at der spilles partibold. Din forening vil kunne hjælpe skolen med at få mere bevægelse ind i elevernes skoledag. Dette kan for eksempel være ved at varetage noget af den understøttende undervisning eller indgå i selve idrætsfaget som udefrakommende ressource og ekspert på håndboldområdet. DHF og de lokale forbund vil fraråde jeres forening at indgå i samarbejde omkring bevægelse integreret i boglig undervisning, udover idrætsfaget. 17

18 MODELLER FOR SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB MELLEM DIN FORENING OG SKOLEN SIMPLE SAMARBEJDSMODELLER INTROMODEL Foreningen inviteres ind på skolen. Intromodellen giver mulighed for at foreningen kan præsentere sig selv og sine aktiviteter for eleverne. Dette kan indbefatte et introduktions- og inspirationselement, både for elever, lærere og pædagoger. Der kan eventuelt tænkes i introduktion, hvor skolen besøger foreningen, eller foreningen besøger skolen. KARAVANEMODEL Håndboldkaravanen fra DHF og de lokale forbund kører fortsat. Her er igen mulighed for at udvide karavanen, således at skolens lærere og pædagoger modtager et mindre kursus i forbindelse med karavanebesøget. INSPIRATIONSMODEL Inspirationsmodellen går på, at lærerne og pædagogerne kan få støtte og inspiration af foreningens trænere og instruktører til at lave bevægelse integreret i den boglige undervisning i fag udover idræt. DHF anbefaler foreningerne til at undgå et sådant samarbejde, da det ikke umiddelbart får afsmittende effekt for jeres håndboldforening, eksempelvis i form af flere medlemmer. 18

19 UDVIDEDE SAMARBEJDSMODELLER PARTNERSKABSMODEL En eller flere skoler indgår partnerskab med en forening. Foreningen leverer idrætsaktiviteter for eksempelvis bestemte klassetrin i bestemte forløb. Her kan der på længere sigt være mulighed for at arbejde hen imod kombinationsstillinger, hvor for eksempel foreningens træner er ansat i skolen til at hjælpe med håndboldforløb på forskellige klassetrin. Kun en lille andel af DHF s foreninger forventes at kunne arbejde med denne model. TALENTMODEL Talentmodellen er en udvidelse af en allerede eksisterende ordning, som ligger inden for Team Danmarks Eliteidrætskommuner. Med den nye skolereform åbnes der op, således at alle skoler kan tilbyde eliteatleter muligheden for, at deres træning kan regnes som en del af de obligatoriske undervisningstimer. Foreningerne skal her stille fleksible træningstider og faciliteter til rådighed for atleterne på skolen eller i kommunen. Kun en lille andel af DHF s foreninger forventes at kunne arbejde med denne model. TRÆNERMODEL Denne model er baseret på et samarbejde imellem den enkelte skole og forening. Her leverer foreningen trænere til at varetage eller assistere i undervisningen. Der kan eventuelt bygges et forløb op, hvor træneren indgår i bestemte dele af undervisningen og i andre dele blot er sparringspartner for lærerne. Modellen forudsætter fortsat at foreningerne har frivillige, der har tiden til og muligheden for at indgå i tidsrummet for folkeskolens undervisning, samt at der sker aflønning til foreningen. INDSATSMODEL Skolerne kan i samarbejde med organisationer som DIF og lokale foreninger vælge at arbejde med særlige indsatser og aktiviteter. Her er DHF indgået i partnerskab med DIF og Dansk Skoleidræt om at tilbyde håndbold til Skolesport. Skolesport er rettet mod idrætsusikre børn i skolen og varetages blandt andet a ældre elever, som uddannes til junioridrætsledere. Igennem skolesport har jeres forening mulighed for at vise jeres idræt frem for både junioridrætslederne og for de idrætsusikre børn. Skolesport har allerede en række samarbejdsskoler rundt om i landet. Det er vigtigt at I, som forening, tænker på at rette aktiviteterne ind til de idrætsusikre børn, så de får en god oplevelse. Se mere her: 19

20 HVEM KAN I TRÆKKE PÅ? DHF anbefaler, at I benytter børne- og ungdomstrænere eller andre personer med særlige faglige kompetencer inden for børneområdet til samarbejdet omkring forløb og undervisning i skolen. Det kan med fordel være personer med kendskab til eller baggrund i DHF s børnetræneruddannelse eller ungdoms- og senioruddannelse. SÆRLIGE PERSONER ELLER FRIVILLIGE, SOM KAN TÆNKES IND I FORHOLD TIL AT INDGÅ I SAMARBEJDE MED SKOLEN PÅ VEGNE AF JERES FORENING: Lærervikarer Studerende Efterlønner Pensionister Nat- og skifteholdsarbejdere Unge årige Udskolingselever 7-9.klasse Skolepraktikant / erhvervspraktikant Junioridrætsledere (Skolesport) Arbejdssøgende Fleksjobbere 20

21 DHF S SAMLEDE ANBEFALINGER TIL FORENINGERNE I fællesskab har vi nu mulighed for sammen med skolerne at skabe en bedre skole med mere fysisk aktivitet, bevægelse og motion. Her skal håndbold naturligvis have en central funktion. Vi har gennem mange år, skabt aktiviteter med høj intensitet i foreningerne med håndbold, som boldspil. Med skolereformen får vi mulighed for at bringe jeres erfaringer yderligere i spil og derved skabe højere sundhed, trivsel og læring i folkeskolen, samt ikke mindst stimuleret landets børn og unge til at dyrke håndbold i fritiden. Det skal være din forenings største motivationsfaktor til at indgå aktivt i dette samarbejde. Afklar internt, om I har ressourcer til at indgå i et samarbejde. Afklar med jer selv hvilke/hvilken samarbejdsmodel I kan og vil arbejde med. Tag kontakt til jeres lokale udviklingskonsulent eller DHF i forbindelse med igangsætning af et samarbejde. Kontakt skolelederen ved igangsætning af et samarbejde. Lav klare aftaler og forventningsafstemning omkring økonomien ved deltagelse i forløb med Håndbold i skolen. Benyt personer med særlige pædagogiske kompetencer. Benyt eksisterende og kommende materialer fra DHF. Benyt Totalhåndbold i skolen. Udforsk skolens område og muligheder. Dansk Håndbold Forbund håber din klub kommer godt i gang vi er tæt på og klar til at hjælpe jer. 21

22 22

23 KONTAKTINFO Find kontaktinformationer til DHF eller på jeres lokale udviklingskonsulent: Vedrørende Håndbold i skolen kontakt: Trine Lykke Pedersen Mail: Tlf.:

24 24

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt

Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Erfaringer med undervisningsdifferentiering i idræt Af Lene B Terp og idrætslærere fra 6 folkeskoler i Danmark Indledning... 3 Målet med SKUD-projekterne 2007/2008... 4 Forudsætning for undervisningsdifferentiering...

Læs mere

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen.

håndboldkaravanen Håndbold i skolen alle børn i spil. gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. håndboldkaravanen gør det selv! Håndboldforeningen i samarbejde med skolen. Håndbold i skolen alle børn i spil. Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger til foreningerne HVAD ER HÅNDBOLDKARAVANEN? Håndboldkaravanen

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn

Projektbeskrivelse. Street Handball Community Vestfyn Ansøgning om fondsmidler Projektbeskrivelse Street Handball Community Vestfyn Baggrunden for Street Handball Community Vestfyn Håndbold er en dansk opfindelse, - opfundet til udendørs leg og skoleaktivitet

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang!

Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling. min. bevægelse i skolen. kom godt i gang! 45 min bevægelse i skolen Udgivet af: Sundhed og Trivsel Pædagogisk Afdeling kom godt i gang! 3 Introduktion 9 Fysiske Rammer 4 Lovkrav 9 10 Udskoling Inklusion 4 Bevægelse på skolerne i Aarhus 10 Kompetenceudvikling

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere