Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2010"

Transkript

1 1 af :07 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige (institutionens leder) og sendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier senest umiddelbart efter mandag 2. november 2009 kl Det andet eksemplar er til eget brug. OBS: Du kan evt. rette i din ansøgning ved atter at logge på ansøgningskemaet ved angivelse af nedenstående bruger id og pinkode. Bruger ID: 5808 Pinkode: Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2010 Projekttitel 1. Titel Bibliotekerne på sporet 2. Projekttype Hjælpetekst til felt 3: Angiv om der søges til et egentligt projekt eller til projektmodning. Der kan gives et mindre tilskud til projektmodning i tilfælde, hvor beskrivelsen af et projekt kræver særlig omfattende research, f.eks. med ekstern hjælp til behovsafdækning, afklaring af sammenhæng med anden udvikling eller lignende. 3. Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode Ansøger 4. Ansøger 5. Postadresse 6. Postadresse (evt. fortsat) 7. Postnummer 8. Postdistrikt 9. Telefonnummer 10. E-postadresse 11. CVR-nummer 12. P-nummer 13. Bankregistreringsnummer 14. Kontonummer Økonomisk / juridisk ansvarlig (institutionens leder) 15. Navn 16. Titel Hjælpetekst til felt 17: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 17. Postadresse Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 19. Postnummer Hjælpetekst til felt 20: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 20. Postdistrikt

2 2 af :07 Projektbeskrivelse og projektplan Hjælpetekst til felt 21: Det er vigtigt at vælge det korrekte indsatsområde ved projektansøgning. Ved indstilling til tilskud lægges der afgørende vægt på, at projektets fokus er præcist defineret. Adgang til digitalt indhold Biblioteker i hele landet Biblioteksbetjening af børn Biblioteksbetjening af unge 21. Indsatsområde Det samarbejdende bibliotekssystem Frie forsøg Nye måle- og analysemetoder Skolebiblioteket og Fælles mål 2009 Støtte til den danske vidensstrategi Hjælpetekst til felt 22: Her angives de samarbejdspartnere, der har forpligtet sig til at deltage i projektet med ressourcer. 22. Samarbejdspartnere (max 600 tegn). DSB Creuna DBC Bibliotekerne i: Kolding København Aalborg Guldborgsund Indholdskanalen samt øvrige netbiblioteker. Hjælpetekst til felt 23: Kort og præcis beskrivelse af projektet. De vigtigste elementer i projektet fremhæves, herunder projektets særpræg. Hvorfor lige netop dette projekt? 23. Projektresumé (max 600 tegn). Det danske skinnenet kan bruges til andet og mere end at transportere millioner af mennesker hvert år. Skinnerne kan bruges som en vidensarterie, der pumper bibiotekernes ressourcer direkte ud til mennesker på vej. Bibliotekerne skal på sporet og formidle de elektroniske services på en ny og anderledes måde. Med dette projekt bliver de elektroniske ressourcer formidlet, dér hvor brugerne har lidt ekstra tid, der skal anvendes på en god måde. Via projektet kan vi med vores elektroniske ressourcer, nå ud til flere millioner mennesker om ugen. Hjælpetekst til felt 24: Beskriv baggrunden for projektidéen. Hvilken udvikling / hvilke erfaringer går forud? Hvilke særlige kvalifikationer og forudsætninger har ansøger for at gennemføre projektet? 24. Baggrund (max 600 tegn). De danske biblioteker råder over et væld af fysiske såvel som elektroniske resssourcer, og Styrelsen for Bibliotek og Medier har igangsat landsdækkende initiativer netop med det sigte at markedsføre bibliotekerne og deres informationsressourcer. Nærværende projekt har det sigte, at understøtte disse initiativer samtidig med, at bibliotekernes elektroniske ressourcer sættes i spil på en ny og anderledes måde, netop dér hvor brugerne har lidt god tid. Hjælpetekst til felt 25: Hvad gør dette projekt særlig interessant og / eller anderledes? Hvad er dets eksemplariske værdi for andre? Projektets unikke karakter kan være i forhold til indhold, strategi, metode og målgruppe. Er der tale om biblioteksudvikling af national betydning? 25. Projektets unikke karakter (max 600 tegn). Projektet indeholder i den grad en ny måde at tænke formidling på. Vi kan få fat i en målgruppe, der formodentlig ikke anvender bibliotekernes elektroniske tilbud i særligt stort omfang i forvejen. Sammenfattende vurderer vi, at projektet vil have national betydning, idet det vil være et fantastisk udstillingsvindue for bibliotekerne, og samtidig cementere TING-brønden som væsentlig bidragyder til bibliotekernes samlede formidlingsindsats. Der ligger stærke incitamenter hos såvel bibliotekspartnerne som DSB til at konsolidere i en driftløsning, og i fællesskab sikre en bæredygtig løsning. Hjælpetekst til felt 26: Hvilke strategiske målsætninger for indsatsområdet bidrager projektet til? Hvad er det langsigtede udviklingsperspektiv?

3 3 af : Formål (max 255 tegn). Projektet har til formål at udbrede kendskabet til - og anvendelsen af - bibliotekernes elektroniske ressourcer. Hjælpetekst til felt 27: Hvad skal projektet opnå? Hvilke blivende effekter kan der forventes efter projektperioden? 27. Mål (max 255 tegn). Formidle digitale services (musik, bøger, film, netlydbøger, bogbidder, indhold fra Litteratursi-den m.v. til passagererne i DSB-togene, og placere bibliotekerne i folks bevidsthed, som kilde til et bredt udvalg af information, viden og underholdning. Hjælpetekst til felt 28: Hvilke resultater ønsker projektet at opnå? Målbare resultater og succeskriterier aktivitet og / eller kvalitet? 28. Succeskriterier / resultater (max 255 tegn). Implementering af en varig løsning med drift af services, der er uafhængig at det enkelte biblioteks platform, men respekterer den enkelte kommunes servicetilbud. Hjælpetekst til felt 29: Hvem vil primært få gavn af projektet? Er der eventuelt en sekundær målgruppe? 29. Målgruppe (max 255 tegn). Målgruppen er de togpassagererne der hver dag transporteres rundt i landet. Sekundært er netbibliotekerne tilsvarende en målgruppe i.f.t. at understøtte anvendelse af deres services og ressourcer. Hjælpetekst til felt 30: Hvilke strategier / metoder anvendes for gennemførelse af projektet? 30. Strategi / metoder (max 255 tegn). Samarbejdsprojekt der i høj grad handler om syndikering af forskellige services, og etablering af en 'biblioteksportal' i togene. Hjælpetekst til felt 31: Hvad er projektets indhold, og hvilke konkrete aktiviteter indgår i projektet? 31. Beskrivelse af hovedaktiviteter (max 255 tegn). Etablering (integrering) af en biblioteksportal i DSBs loginbillede Markedsføring af ressourcer ved anvendelse af semacodes placeret på plakater og posters i togene. Forsøg med dedikerede installationer (informationsskærme) i togene. Hjælpetekst til felt 32: Kontaktperson for projektet. Angiv navn, adresse, telefon, mail. 32. Kontaktperson (max 255 tegn). Bo Fristed ITK, Nørrebrogade 34-36, 8000 Århus C Mail: Tlf.: / Hjælpetekst til felt 33: Hvilke personer/institutioner/organisationer indgår direkte i projektet? Hvilke øvrige samarbejdspartnere inden eller uden for institutionen/kommunen/organisationen vil blive inddraget? 33. Organisering (max 255 tegn). Styregruppe: Ledelsesrepræsentanter fra samarbejdspartnerne Projektejer: Mats Hernvall/ Bo Fristed Projektleder: Karin Lund, Århus Kommunes Biblioteker Projektkoordinator: Gitte Barlach Projektgruppe: Repræsentanter fra samarbejdspartnerne Angiv dato for projektstart (dag, måned og år). 34. Angiv i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ, eksempelvis Angiv dato for projekts afslutning (dag, måned og år). 35. Angiv i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ, eksempelvis Hjælpetekst til felt 36: Projektets aktiviteter fordelt over tid. Hvilke muligheder er der for fortsættelse efter projektperioden? Der gives normalt tilsagn om tilskud til etårige projekter, men der kan gives tilsagn om tilskud til projekter i op til to år. Planlægges projektet som toårigt, søges om det samlede projekt på én gang. Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. 36. Projektplan (max 600 tegn). Projektet forløber henover 2010, og det forventes, at alle samarbejdspartnere har stærke inci-tamenter til at vedligeholde den udviklede platform. Detaljeret tidsplan endnu ikke udarbejdet (se punkt 37).

4 4 af :07 Hjælpetekst til felt 37: Aktiviteter der har indflydelse på rapporteringen. Under den faglige afrapportering skal der rapporteres om de aktiviteter der er overstået (eller i gang?) samt om eventuelle forskydninger og/eller ændringer i projektplanen. 37. Aktiviteter (max 600 tegn). Etablering af projektorganisation Nedsættelse af arbejdsgrupper: - Kildegruppe (hvilke ressourcer skal integreres, rettigheder m.v.) - Teknisk gruppe (platform og samspillet med TING-brønden og bibliotekernes proxyservices. - Formidlingsgruppe. Endelig projektplan, herunder kommunikationsplan Definition på brugergrænseflade Udvikling Brugertest Implementering Evaluering Afrapportering Hjælpetekst til felt 38: Der angives referencer til relevante projekter / litteratur. Der skal gøres rede for, hvilke projekter det ansøgte projekt bygger på og evt. videreudvikler. Projektet skal allerede ved ansøgningen så vidt muligt kunne sættes ind i et samlet perspektiv. 38. Erfaringsindsamling og informationssøgning (max 600 tegn). Henover efteråret 2009 testes intentionerne af i S-togene i Københavnsområdet. Det vil være muligt at få adgang til Bogbidder, et afgrænset udsnit af film, frikøbt til lejligheden o.m.a. Der er alene tale om et indledende forsøg, der ikke er understøttet elektronisk af f.eks. TING-brønden. Hjælpetekst til felt 39: Beskriv planer for evaluering internt eller med ekstern konsulent. Er der planer om følgeforskning og i givet fald, hvilken person / hvilken instans planlægges tilknyttet? 39. Evalueringsplan (max 255 tegn). 1. Interviews af passagerer på Banegården i f.eks. Århus og København. 2. Elektronisk spørgeskema direkte i brugergrænsefladen. 3. Evalueringsrapport integreret i afrapportering Hjælpetekst til felt 40: Hvordan sikres information om og formidling og markedsføring af projektet? Hvordan får den øvrige bibliotekssektor glæde af projektet? Hvordan får offentligheden glæde af projektet? Hvilke medier skal anvendes? (eks.: web, artikler, workshop, foredrag) 40. Formidling af resultater (max 255 tegn). Projektet afsluttes med en rapport indeholdende dokumentation. Da indholdes skal integreres i DSB's eksisterende CMS-system, vil det ikke være muligt at etablere en total OpenSource løsning, men komponenter udviklet af de deltagende, vil blive OS. Projektets budget: Der anføres budget for såvel 2010 som for Alle felter udfyldes. For et-årige projektansøgninger anføres '0' i kolonnen 2011 Lønudgifter, angiv i kr. 41. Budget 42. Egen finansiering 43. Anden finansiering 44. Ansøgt Udgifter til konsulenter (honorarer), angiv i kr. 45. Budget 46. Egen finansiering 47. Anden finansiering 48. Ansøgt Udgifter til materialer, angiv i kr. 49. Budget 50. Egen finansiering 51. Anden finansiering

5 5 af : Ansøgt Udgifter til evaluering, angiv i kr. 53. Budget 54. Egen finansiering 55. Anden finansiering 56. Ansøgt Udgifter til publicering, angiv i kr. 57. Budget 58. Egen finansiering 59. Anden finansiering 60. Ansøgt Udgifter til møder og rejser, angiv i kr. 61. Budget 62. Egen finansiering 63. Anden finansiering 64. Ansøgt Andre udgifter, angiv i kr. 65. Budget 66. Egen finansiering 67. Anden finansiering 68. Ansøgt 69. Specifikation af andre udgifter (max 255 tegn). Projektstyring, administration m.v. Budget i alt, angiv i kr. 70. Budget (sum af felterne 41, 45, 49, 53, 57, 61 & 65) Egen finansiering 71. (sum af felterne 42, 46, 50, 54, 58, 62 & 66) Anden finansiering 72. (sum af felterne 43, 47, 51, 55, 59, 63 & 67) 73. Ansøgt (sum af felterne 44, 48, 52, 56, 60, 64 & 68) Generelt 74. Bemærkning (max 255 tegn). For oplysningernes rigtighed Dato: :06:18 Underskrift af den økonomisk ansvarlige Ansøgningen underskrives og sendes til: Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

6 1 af :07 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige (institutionens leder) og sendes til Styrelsen for Bibliotek og Medier senest umiddelbart efter mandag 2. november 2009 kl Det andet eksemplar er til eget brug. OBS: Du kan evt. rette i din ansøgning ved atter at logge på ansøgningskemaet ved angivelse af nedenstående bruger id og pinkode. Bruger ID: 5808 Pinkode: Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2010 Projekttitel 1. Titel Bibliotekerne på sporet 2. Projekttype Hjælpetekst til felt 3: Angiv om der søges til et egentligt projekt eller til projektmodning. Der kan gives et mindre tilskud til projektmodning i tilfælde, hvor beskrivelsen af et projekt kræver særlig omfattende research, f.eks. med ekstern hjælp til behovsafdækning, afklaring af sammenhæng med anden udvikling eller lignende. 3. Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode Ansøger 4. Ansøger 5. Postadresse 6. Postadresse (evt. fortsat) 7. Postnummer 8. Postdistrikt 9. Telefonnummer 10. E-postadresse 11. CVR-nummer 12. P-nummer 13. Bankregistreringsnummer 14. Kontonummer Økonomisk / juridisk ansvarlig (institutionens leder) 15. Navn 16. Titel Hjælpetekst til felt 17: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 17. Postadresse Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 19. Postnummer Hjælpetekst til felt 20: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 20. Postdistrikt

7 2 af :07 Projektbeskrivelse og projektplan Hjælpetekst til felt 21: Det er vigtigt at vælge det korrekte indsatsområde ved projektansøgning. Ved indstilling til tilskud lægges der afgørende vægt på, at projektets fokus er præcist defineret. Adgang til digitalt indhold Biblioteker i hele landet Biblioteksbetjening af børn Biblioteksbetjening af unge 21. Indsatsområde Det samarbejdende bibliotekssystem Frie forsøg Nye måle- og analysemetoder Skolebiblioteket og Fælles mål 2009 Støtte til den danske vidensstrategi Hjælpetekst til felt 22: Her angives de samarbejdspartnere, der har forpligtet sig til at deltage i projektet med ressourcer. 22. Samarbejdspartnere (max 600 tegn). DSB Creuna DBC Bibliotekerne i: Kolding København Aalborg Guldborgsund Indholdskanalen samt øvrige netbiblioteker. Hjælpetekst til felt 23: Kort og præcis beskrivelse af projektet. De vigtigste elementer i projektet fremhæves, herunder projektets særpræg. Hvorfor lige netop dette projekt? 23. Projektresumé (max 600 tegn). Det danske skinnenet kan bruges til andet og mere end at transportere millioner af mennesker hvert år. Skinnerne kan bruges som en vidensarterie, der pumper bibiotekernes ressourcer direkte ud til mennesker på vej. Bibliotekerne skal på sporet og formidle de elektroniske services på en ny og anderledes måde. Med dette projekt bliver de elektroniske ressourcer formidlet, dér hvor brugerne har lidt ekstra tid, der skal anvendes på en god måde. Via projektet kan vi med vores elektroniske ressourcer, nå ud til flere millioner mennesker om ugen. Hjælpetekst til felt 24: Beskriv baggrunden for projektidéen. Hvilken udvikling / hvilke erfaringer går forud? Hvilke særlige kvalifikationer og forudsætninger har ansøger for at gennemføre projektet? 24. Baggrund (max 600 tegn). De danske biblioteker råder over et væld af fysiske såvel som elektroniske resssourcer, og Styrelsen for Bibliotek og Medier har igangsat landsdækkende initiativer netop med det sigte at markedsføre bibliotekerne og deres informationsressourcer. Nærværende projekt har det sigte, at understøtte disse initiativer samtidig med, at bibliotekernes elektroniske ressourcer sættes i spil på en ny og anderledes måde, netop dér hvor brugerne har lidt god tid. Hjælpetekst til felt 25: Hvad gør dette projekt særlig interessant og / eller anderledes? Hvad er dets eksemplariske værdi for andre? Projektets unikke karakter kan være i forhold til indhold, strategi, metode og målgruppe. Er der tale om biblioteksudvikling af national betydning? 25. Projektets unikke karakter (max 600 tegn). Projektet indeholder i den grad en ny måde at tænke formidling på. Vi kan få fat i en målgruppe, der formodentlig ikke anvender bibliotekernes elektroniske tilbud i særligt stort omfang i forvejen. Sammenfattende vurderer vi, at projektet vil have national betydning, idet det vil være et fantastisk udstillingsvindue for bibliotekerne, og samtidig cementere TING-brønden som væsentlig bidragyder til bibliotekernes samlede formidlingsindsats. Der ligger stærke incitamenter hos såvel bibliotekspartnerne som DSB til at konsolidere i en driftløsning, og i fællesskab sikre en bæredygtig løsning. Hjælpetekst til felt 26: Hvilke strategiske målsætninger for indsatsområdet bidrager projektet til? Hvad er det langsigtede udviklingsperspektiv?

8 3 af : Formål (max 255 tegn). Projektet har til formål at udbrede kendskabet til - og anvendelsen af - bibliotekernes elektroniske ressourcer. Hjælpetekst til felt 27: Hvad skal projektet opnå? Hvilke blivende effekter kan der forventes efter projektperioden? 27. Mål (max 255 tegn). Formidle digitale services (musik, bøger, film, netlydbøger, bogbidder, indhold fra Litteratursi-den m.v. til passagererne i DSB-togene, og placere bibliotekerne i folks bevidsthed, som kilde til et bredt udvalg af information, viden og underholdning. Hjælpetekst til felt 28: Hvilke resultater ønsker projektet at opnå? Målbare resultater og succeskriterier aktivitet og / eller kvalitet? 28. Succeskriterier / resultater (max 255 tegn). Implementering af en varig løsning med drift af services, der er uafhængig at det enkelte biblioteks platform, men respekterer den enkelte kommunes servicetilbud. Hjælpetekst til felt 29: Hvem vil primært få gavn af projektet? Er der eventuelt en sekundær målgruppe? 29. Målgruppe (max 255 tegn). Målgruppen er de togpassagererne der hver dag transporteres rundt i landet. Sekundært er netbibliotekerne tilsvarende en målgruppe i.f.t. at understøtte anvendelse af deres services og ressourcer. Hjælpetekst til felt 30: Hvilke strategier / metoder anvendes for gennemførelse af projektet? 30. Strategi / metoder (max 255 tegn). Samarbejdsprojekt der i høj grad handler om syndikering af forskellige services, og etablering af en 'biblioteksportal' i togene. Hjælpetekst til felt 31: Hvad er projektets indhold, og hvilke konkrete aktiviteter indgår i projektet? 31. Beskrivelse af hovedaktiviteter (max 255 tegn). Etablering (integrering) af en biblioteksportal i DSBs loginbillede Markedsføring af ressourcer ved anvendelse af semacodes placeret på plakater og posters i togene. Forsøg med dedikerede installationer (informationsskærme) i togene. Hjælpetekst til felt 32: Kontaktperson for projektet. Angiv navn, adresse, telefon, mail. 32. Kontaktperson (max 255 tegn). Bo Fristed ITK, Nørrebrogade 34-36, 8000 Århus C Mail: Tlf.: / Hjælpetekst til felt 33: Hvilke personer/institutioner/organisationer indgår direkte i projektet? Hvilke øvrige samarbejdspartnere inden eller uden for institutionen/kommunen/organisationen vil blive inddraget? 33. Organisering (max 255 tegn). Styregruppe: Ledelsesrepræsentanter fra samarbejdspartnerne Projektejer: Mats Hernvall/ Bo Fristed Projektleder: Karin Lund, Århus Kommunes Biblioteker Projektkoordinator: Gitte Barlach Projektgruppe: Repræsentanter fra samarbejdspartnerne Angiv dato for projektstart (dag, måned og år). 34. Angiv i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ, eksempelvis Angiv dato for projekts afslutning (dag, måned og år). 35. Angiv i formatet DD-MM-ÅÅÅÅ, eksempelvis Hjælpetekst til felt 36: Projektets aktiviteter fordelt over tid. Hvilke muligheder er der for fortsættelse efter projektperioden? Der gives normalt tilsagn om tilskud til etårige projekter, men der kan gives tilsagn om tilskud til projekter i op til to år. Planlægges projektet som toårigt, søges om det samlede projekt på én gang. Der gives ikke tilskud med tilbagevirkende kraft. 36. Projektplan (max 600 tegn). Projektet forløber henover 2010, og det forventes, at alle samarbejdspartnere har stærke inci-tamenter til at vedligeholde den udviklede platform. Detaljeret tidsplan endnu ikke udarbejdet (se punkt 37).

9 4 af :07 Hjælpetekst til felt 37: Aktiviteter der har indflydelse på rapporteringen. Under den faglige afrapportering skal der rapporteres om de aktiviteter der er overstået (eller i gang?) samt om eventuelle forskydninger og/eller ændringer i projektplanen. 37. Aktiviteter (max 600 tegn). Etablering af projektorganisation Nedsættelse af arbejdsgrupper: - Kildegruppe (hvilke ressourcer skal integreres, rettigheder m.v.) - Teknisk gruppe (platform og samspillet med TING-brønden og bibliotekernes proxyservices. - Formidlingsgruppe. Endelig projektplan, herunder kommunikationsplan Definition på brugergrænseflade Udvikling Brugertest Implementering Evaluering Afrapportering Hjælpetekst til felt 38: Der angives referencer til relevante projekter / litteratur. Der skal gøres rede for, hvilke projekter det ansøgte projekt bygger på og evt. videreudvikler. Projektet skal allerede ved ansøgningen så vidt muligt kunne sættes ind i et samlet perspektiv. 38. Erfaringsindsamling og informationssøgning (max 600 tegn). Henover efteråret 2009 testes intentionerne af i S-togene i Københavnsområdet. Det vil være muligt at få adgang til Bogbidder, et afgrænset udsnit af film, frikøbt til lejligheden o.m.a. Der er alene tale om et indledende forsøg, der ikke er understøttet elektronisk af f.eks. TING-brønden. Hjælpetekst til felt 39: Beskriv planer for evaluering internt eller med ekstern konsulent. Er der planer om følgeforskning og i givet fald, hvilken person / hvilken instans planlægges tilknyttet? 39. Evalueringsplan (max 255 tegn). 1. Interviews af passagerer på Banegården i f.eks. Århus og København. 2. Elektronisk spørgeskema direkte i brugergrænsefladen. 3. Evalueringsrapport integreret i afrapportering Hjælpetekst til felt 40: Hvordan sikres information om og formidling og markedsføring af projektet? Hvordan får den øvrige bibliotekssektor glæde af projektet? Hvordan får offentligheden glæde af projektet? Hvilke medier skal anvendes? (eks.: web, artikler, workshop, foredrag) 40. Formidling af resultater (max 255 tegn). Projektet afsluttes med en rapport indeholdende dokumentation. Da indholdes skal integreres i DSB's eksisterende CMS-system, vil det ikke være muligt at etablere en total OpenSource løsning, men komponenter udviklet af de deltagende, vil blive OS. Projektets budget: Der anføres budget for såvel 2010 som for Alle felter udfyldes. For et-årige projektansøgninger anføres '0' i kolonnen 2011 Lønudgifter, angiv i kr. 41. Budget 42. Egen finansiering 43. Anden finansiering 44. Ansøgt Udgifter til konsulenter (honorarer), angiv i kr. 45. Budget 46. Egen finansiering 47. Anden finansiering 48. Ansøgt Udgifter til materialer, angiv i kr. 49. Budget 50. Egen finansiering 51. Anden finansiering

10 5 af : Ansøgt Udgifter til evaluering, angiv i kr. 53. Budget 54. Egen finansiering 55. Anden finansiering 56. Ansøgt Udgifter til publicering, angiv i kr. 57. Budget 58. Egen finansiering 59. Anden finansiering 60. Ansøgt Udgifter til møder og rejser, angiv i kr. 61. Budget 62. Egen finansiering 63. Anden finansiering 64. Ansøgt Andre udgifter, angiv i kr. 65. Budget 66. Egen finansiering 67. Anden finansiering 68. Ansøgt 69. Specifikation af andre udgifter (max 255 tegn). Projektstyring, administration m.v. Budget i alt, angiv i kr. 70. Budget (sum af felterne 41, 45, 49, 53, 57, 61 & 65) Egen finansiering 71. (sum af felterne 42, 46, 50, 54, 58, 62 & 66) Anden finansiering 72. (sum af felterne 43, 47, 51, 55, 59, 63 & 67) 73. Ansøgt (sum af felterne 44, 48, 52, 56, 60, 64 & 68) Generelt 74. Bemærkning (max 255 tegn). For oplysningernes rigtighed Dato: :06:18 Underskrift af den økonomisk ansvarlige Ansøgningen underskrives og sendes til: Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard København V Telefon

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige (institutionens

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2011 Ansøgt mandag 1. november 2010 kl. 16.00. Projekttitel 1. Titel Læselysten voks(n)er 2. Projekttype Udviklingsprojekt Hjælpetekst

Læs mere

Side 2 af 6 Hjælpetekst til felt 18: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående oplysninger om ansøger 18. Postadresse (evt. fortsat) Hjælpetekst til felt 19: Udfyldes kun hvis afvigelse fra ovenstående

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2014

Ansøgning om tilskud fra Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker 2014 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Kulturstyrelsen. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige (institutionens leder) og sendes til

Læs mere

Page 1 of 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Kulturstyrelsen. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til Kulturstyrelsen

Læs mere

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode:

Søges der om fortsat projekttilskud, angiv da projekttitel, journalnummer og tilskudsperiode: Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Skolebiblioteker Institutionens navn: Langeland Bibliotek Projekttitel:(Max. 50 tegn og ingen særtegn) Læsning, sundhed og kompetencer Søges der om fortsat

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker

Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning Ansøgningstermin November 2013 Udviklingspuljen for folke- og skolebiblioteker Vejledning. Ansøgningstermin november 2013 Udarbejdet af: Jonna

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Beslutningsdokument vedr. fase 1 i Bibliotekerne på sporet. Den 27. august Århus Kommune. Bibliotekerne på sporet

Beslutningsdokument vedr. fase 1 i Bibliotekerne på sporet. Den 27. august Århus Kommune. Bibliotekerne på sporet Beslutningsdokument vedr. fase 1 i Bibliotekerne på sporet Den 27. august 2010 Bibliotekerne på sporet Formål med projektet For DSB og DSB S-tog gælder følgende formål for deres passagerer: bedre udnyttelse

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Digital dannelse: Fra begreb til praksis

Digital dannelse: Fra begreb til praksis DEFF På vegne af de samlede ansøgere: Kulturstyrelsen Vicerektor Lars Nordam H.C. Andersens Boulevard 2 Århus Statsgymnasium 1553 København K Fenrisvej 33 8210 Århus V Digital dannelse: Fra begreb til

Læs mere

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum.

Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Projektbeskrivelse Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2017 De nedenfor angivne antal max tegn er inkl. mellemrum. Institutionens navn: Guldborgsund-bibliotekerne Projekttitel:(Max.

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Projektbeskrivelse: Bibliotekerne på sporet

Projektbeskrivelse: Bibliotekerne på sporet Projektbeskrivelse: Bibliotekerne på sporet 1. Resume Ansøger Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Økonomisk/juridisk ansvarlig Bo Fristed Projekttitel Bibliotekerne på sporet Samarbejdspartnere

Læs mere

Projektplan. Selvarkivering

Projektplan. Selvarkivering Projektplan Selvarkivering Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker. Sekretariatet Claus Juhl Knudsen mars 2012 Indhold Indhold... 2 1. Generelle

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2015 Retrokonverterings-bevilling Vejledning Næste ansøgningsfrist 15. oktober 2015 Kulturstyrelsen Biblioteker H.C. Andersens Boulevard

Læs mere

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning

Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål. Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Tips- og Lottomidler til puljen: Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier & Vejledning Udarbejdet

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

Retrokonverteringsbevilling

Retrokonverteringsbevilling Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 Retrokonverteringsbevilling Vejledning Ansøgningstermin oktober 2012 11. oktober 2012 Kulturstyrelsen Center for Bibliotek, Medier og

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

http://hvid.bs.dk/ddb/skema_adv.asp?id=117&pid=123428347682&success=1

http://hvid.bs.dk/ddb/skema_adv.asp?id=117&pid=123428347682&success=1 Page 1 of 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Kulturstyrelsen. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til Kulturstyrelsen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål

Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål BIBLIOTEKSSTYRELSEN Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker og biblioteksformål Kriterier og vejledning VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 17 BS Tips- og lottomidler til puljen Særlige biblioteker

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier

Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Invitation til at søge Læselystprogrammet 2008-2010 Vejledning fra Styrelsen for Bibliotek og Medier Elektronisk udgave Maj 2008 Udarbejdet af Anna Enemark og Ann K. Poulsen Udgivet af Styrelsen for Bibliotek

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

Skriv navn og adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge

Skriv navn og  adresse for den tilskudsansvarlige i projektet Sekretariatsleder, Morten Skjoldsøge Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Aktive ældre i Egedal Kommune Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Egedal Ansøger type Vælg fra listen Kommune Navn og

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune

Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Sendes til kommunen Udfyldes af kommunen Modtaget dato Journalnummer Ringkøbing-Skjern Kommune Ansøgning til vækstpulje til projekter, der understøtter vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi-

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Projektbeskrivelse. Ansættelse af integrationsmedarbejdere og udvikling af lærings- og integrationstilbud i bibliotekerne

Projektbeskrivelse. Ansættelse af integrationsmedarbejdere og udvikling af lærings- og integrationstilbud i bibliotekerne Projektbeskrivelse Ansættelse af integrationsmedarbejdere og udvikling af lærings- og integrationstilbud i bibliotekerne DET FORMELLE 3 RESUMÉ 4 PROJEKTBESKRIVELSE 4 BAGGRUND 4 FORMÅL 4 METODE 5 MÅLGRUPPE

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

BIBLIOTEKERNE PÅ SPORET

BIBLIOTEKERNE PÅ SPORET BIBLIOTEKERNE PÅ SPORET Afsluttende projektrapport Birgitte Kjærgaard og Dorthe Brandt Larsen ITK, Aarhus Kommunes Biblioteker April 2013 ...... 2 Indhold 1 UProjektets rammeu... 3 U1.1U UBaggrundU...

Læs mere

Helle Vibeke Lat (Holstebro Kommune) Hej. Hermed ansøgning til Turismepuljen Yenlig hilsen. Steen Lorentzen Bestyrelsesformand

Helle Vibeke Lat (Holstebro Kommune) Hej. Hermed ansøgning til Turismepuljen Yenlig hilsen. Steen Lorentzen Bestyrelsesformand Helle Vibeke Lat (Holstebro Kommune) Fra: Sendt: Til: Emne: Vedhæftede filer: Inger T. Andersen (Holstebro Kommune) 5. december 2016 14:43 Visit Holstebro VS: Turismepuljen 2017 Ansøgningsskema til turismepulje

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune.

Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Projektbeskrivelse Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. 1. Projektets titel: Målrettet fundraising til beskæftigelsesområdet i Herning Kommune. Styregruppe 2. Baggrund: Beskæftigelsesområdet

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

Ansøgningsskema til Turismepulje 2016

Ansøgningsskema til Turismepulje 2016 Ansøgningsskema til Turismepulje 2016 Ansøgning om tilskud under Turismepulje 2016 skal indsendes til Holstebro Kommune på mail: kommunen@holstebro.dk att.: Turismepuljen 2016. Udvalget for Erhverv og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Evaluering Brobygningspuljen

Evaluering Brobygningspuljen Evaluering Brobygningspuljen Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med din evaluering på et senere

Læs mere

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen:

2. Beløb der søges finansieret af Udviklings- og markedsføringspuljen: 100.000 kr Hvilket beløb søges fra Udviklings- og markedsføringspuljen: Ansøgningsskema Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklings- og markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet.

Læs mere

Ansøgning Bladpuljen Genansøgning

Ansøgning Bladpuljen Genansøgning Ansøgning Bladpuljen 2017. Genansøgning Ansøgning om fornyet distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter 2017 Gældende for blade, som er udkommet i 2016 Vejledning: Du navigerer lettest

Læs mere

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse

Ansøgningsskema til Haderslev i Bevægelse Nedenstående ansøgningsskema kan udfyldes i samarbejde med projektleder fra Sundhedsservice. Alle felter behøver ikke udfyldes, men des bedre projektet beskrives, des lettere er sagsbehandlingen. Ansøgningen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge

Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge SKABELON FOR MIDTVEJSEVALUERING Forebyggelse og behandling af overvægt og fedme hos børn og unge 2006 NB. Udfyldes midtvejs i projektforløbet. Spørgsmål, som er blå, skal kun udfyldes, hvis der har været

Læs mere

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges.

Ansøgningsskema. Beskrivelserne i ansøgningsskemaet skal være korte, og skemaet må maksimalt fylde 8 sider. Bilag kan vedlægges. Tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af mindre belastende biocidprodukter eller godkendelse af et aktivstof på biocidforordningens bilag I Ansøgningsskema Udfyldt ansøgningsskema med

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer

nmlkji nmlkj Felter markeret med * skal udfyldes. Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Medienævnet Felter markeret med skal udfyldes. Udviklingsstøtte Oplysninger om ansøger (juridisk ansvarlig) CVR-nummer Link til CVR Produktionsnummer Virksomhed/udgiver Afdeling Kontaktperson, fornavn

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Submission #58 Roskilde Kommune

Submission #58 Roskilde Kommune Side 1 af 3 OPLYSNINGER OM ANSØGER Navn på ansøger Roskilde Håndbold ved Lisbeth Klarskov Ansøgers adresse Duebrødrevej 1 Vejnavn og nr. Postnummer og by 4000. Roskilde Telefonnummer 30288801 Mail rhsportsudvalg00@gmail.com

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr.

Bypuljen. Ansøgningsskema til Bypuljen. 1. Generelle oplysninger. Ansøgers navn. CPR-/SE-nummer. Adresse. Postnr. Tlf.nr. Ansøgningsskema til Bypuljen 1. Generelle oplysninger Ansøgers navn CPR-/SE-nummer Adresse Postnr. Tlf.nr. By Fax-nr. E-mail Policenr.. på ansvarsforsikring 2. Navn på den tegningsberettigede for institutionen/virksomheden

Læs mere

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL

INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL ÅRSHJUL JANUAR 2015 INTRODUKTION TIL DDB S ÅRSHJUL DDB s årshjul skaber et overblik over de væsentligste årligt tilbagevendende begivenheder i DDB, der har strategisk og økonomisk betydning for DDB s udvikling.

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsknings- og informationsprojekter fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold 1. Forsknings- og informationsprojekternes formål og karakter... 3 1.1. Hvad kan der ydes tilskud til?...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere