SFU's landsmøde 2012 Høje Taastrup Gymnasium ÆNDRINGSFORSLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SFU's landsmøde 2012 Høje Taastrup Gymnasium ÆNDRINGSFORSLAG"

Transkript

1 SFU's landsmøde 2012 Høje Taastrup Gymnasium ÆNDRINGSFORSLAG

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ændringsforslag til Perspektiv- og Handlingsprogram s. 3 Kontroversielle ændringsforslag s. 36 Ukontroversielle ændringsforslag s. 51 Sproglige ændringsforslag Ændringsforslag til Temaudtalelsen Alle unge har ret til et godt arbejde s. 53 Kontroversielle ændringsforslag s. 68 Ukontroversielle ændringsforslag Ændringsforslag og til SF Ungdoms vedtægter s. 79 Præsentation af lovudvalget og vedtægterne s. 81 Kontroversielle ændringsforslag og kommentarer fra lovudvalget 2 ÆNDRINGSFORSLAG

4 Ændringsforslag til PHP KONTROVERSIELLE ÆNDRINGSFORSLAG TEMA 1 politisk analyse ÆF 1 Linje 1: Overskriften Der er brug for SFU slettes og erstattes med: Forandring skabes nedefra Motivation Ændrer fokus til hvordan vi forandrer Danmark, frem for hvorvidt SFU stadig har en eksistensberettigelse. Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest), Amalie Bonde (SFU-Nørrebro), Jens Kristian Rasmussen (SFU-Nordvest), Simon Ørbæk (SFU-Nordvest) og Signe Rieland (SFU-Amagerbro) Sideordnet afstemning ÆF 2a Linje 9: slettes utøjlet Vi er enige i, at det er et kæmpe problem, at kapitalismen har været utøjlet, men den nuværende formulering får det til at lyde som om, at vi blot ønsker at tøjle kapitalismen. Som SFU ønsker vi naturligvis ikke kun at tøjle kapitalismen, men derimod erstatte den med socialismen. Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane Bonnemose (SFU Odense), Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) og Søren Nørgaard (SFU Odense) ÆF 2b Linje 9: slettes og og erstattes af: som resultat af Grådighed og egoisme er uundgåelige biprodukter af den utøjlede ÆNDRINGSFORSLAG 3

5 kapitalisme, derfor giver det kun mening at kritisere systemet, og ikke menneskerne i det. Anna Brændemose (SFU Århus), Emilie Rasmussen (SFU Århus), Gitte Velling (SFU Århus), Alexander Ilfeldt (SFU Århus), Frederik Cornelius Østergaard (SFU Århus), Mikkel Borch (SFU Randers), Sofie Lerche (SFU Silkeborg), Amalie Lund (SFU Indre by) og Christian Winther (SFU Aalborg) ÆF 2c Det oprindelige ÆF 3 L slettes og erstattes med: Røde ringe i vandet Den aktuelle økonomiske krise har ændret fremtidsudsigterne for tusindvis af mennesker. Den oppustede fladskærms- og friværdisøkonomi er fortid, og foran os venter et helt anderledes årti. Hvor vi før kæmpede for at fordele overskud, handler den politiske kamp nu om at fordele byrderne retfærdigt. Her er vores position klar: De bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Som solidariske socialister vil vi ikke efterlade regningen for offentligt overforbrug til vores børn. Vi skal derimod sikre en bæredygtig økonomi. Vi skal prioritere offentlige midler klogt og kæmpe for solidariske finansieringskilder, så vi skaber rum for investeringer i fremtidens samfund. Vi vil ikke se passivt til, mens neoliberale politikere i et dybblåt Europa forsøger at afskaffe velfærdsstaten som vi kender den og undergrave ordentlige løn- og arbejdsvilkår. SFU vil arbejde for, at de progressive tiltag fra Danmark, som rød dråbe i et blåt hav, spreder ringe i vandet til gavn folk flest. Det kræver socialister, der skridt for skridt arbejder for forandring. Ikke kun fra Christiansborg, kommuner eller fra Europaparlamentet. SFU s opgave er netop at organisere arbejdet udenfor magtens murer, skabe demokratisk deltagelse og brede magten ud i skabelsen af en ny tid. Dette program skitserer SFU's politiske fokus og fastlægger hvad 4 ÆNDRINGSFORSLAG

6 organisationen skal arbejde med det kommende år. Indledningen i PHP'en mangler at forholde sig grundlæggende til, hvad det er for en økonomisk-politisk virkelighed, vi som socialister må agere i anno Det fordrer, at vi kæmper for flere nye solidariske finansieringskilder (som f.eks. en tobinskat) og en hårdere prioritering af pengene, end vi har kendt tidligere. Det er vigtigt at få de præmisser for nutidens politik på plads. Forslaget understreger også, at i et Europa domineret af højreorienterede kræfter, skal progressive danske tiltag, som f.eks. vores kickstart, spredes og vise andre europæiske socialister, at det kan lade sig gøre at gå imod den blå sparedoktrin. Samtidig - og vigtigst - skitserer ændringsforslaget også, hvordan hvordan vi kan bruge krisen til grundlæggende at ændre den måde, vores samfund hænger sammen. Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Saila Naomi Stausholm (SFU Vesterbro), Laila Lauridsen (SFU Århus Midt), Kristian Rasmussen (SFU Nordvest), Simon Ørbæk(SFU Nordvest), Mina Bernardini (SFU Vesterbro), Marcus Turunen (SFU Nordvest), Amalie Gye Larsen (SFU Nordvest), Yasmin Davali (SFU Amagerbro), Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro), Louise Broman (SFU Århus Midt), Nathalie Tobiensen Schmidt (SFU Nordvest), Maria Stein Knudsen (SFU Amagerbro), Signe Rieland (SFU Nordvest), August Vigen-Smolarz (SFU Silkeborg), Frederik Gjørup Nielsen (SFU Østerbro) og Peter Stougaard Kroman (SFU Amagerbro) ÆF 4 Linje 14: liberaliseringer erstattes af liberalistiske magtfaktorer. Det er vigtigt at markere, at det ikke skyldes liberaliseringer alene, men i stedet liberalistiske magtfaktorer, som står bag disse liberaliseringer. Og det er de faktorer, vi skal sætte fokus på. Melina Andersen (SFU Frederikshavn) og Christian Hindsholm (SFU Nørresundby). ÆF 5 ÆNDRINGSFORSLAG 5

7 Linje 25: efter krakkede banker tilføjes:: uden overhovedet at sikre en folkelig indflydelse på beslutningsprocesserne. Det har tilsyneladende derimod kun været motiveret af økonomiske interesser nationalt uden at overveje de langsigtede perspektiver og bæredygtigheden i en uforbeholden støtte til den nuværende situation i finanssektoren." Ovenstående er i vores øjne en nødvendig udspecificering for synspunktet, at støtten til bankerne har været ufordelagtig i et større perspektiv. Samtidig synes en kritik af den øjeblikkelige bureaukratiserede bankverden, hvis primære formål er at beskytte sig selv, temmelig nødvendig, da denne på ingen måde er til gavn for befolkningen, men derimod kun toppen af samfundet. Dem der sidder for bordenden og leder forhandlingerne skal ikke længere have samme mulighed for at konstituere deres magt. SFU bør arbejde for en frigørelse af det enkelte menneske og økonomien som helhed fra interesser af firmaer og enkeltpersoner. Silas Toft Poulsen (SFU Aalborg) og Sophie Worrall (SFU Aalborg) ÆF 6 til linie 28: Efter reguleres hårdere. Tilføjes: Desuden skal kommende bankpakker følges af krav om at staten får aktier i de berørte banker samt krav om stop for bonusser. Bankpakkerne er blevet givet uden krav om modydelser, det er ikke fair. Lad os bruge bankpakkerne til at sikre, at samfundet får indflydelse på bankerne. Laila Lauridsen og Kirstine Pedersen (SFU-Århus Midt), Gitte Velling (SFU- Århus Nord), Christian Winther (SFU-Aalborg) og Carl Valentin (SFU- Odense) ÆF 7 Indsættes i linje 28 efter hårdere.. For at skabe en retfærdig fordeling af krisens konsekvenser og sikre os mod fremtidige kriser, er det nødvendigt at gøre op med et 6 ÆNDRINGSFORSLAG

8 finansmarked, der er uigennemskueligt, udemokratisk og styret af grådighed, gambling og spekulation. Motivation Motiveres mundtligt. Amalie Gye Larsen(SFU Nordvest) og Peter Stougaard Kroman(SFU Amagerbro) ÆF 8 Linje 28 efter bankerne skal regulseres hårdere. indsættes og den statsejede bank finansiel stabilitet skal styrkes, så den ikke længere kun har fallitkunder, men fungerer som en egentlig bank.. Vi siger i de økonomiske papirer fra 09 at vi ønsker en statsbank, men alligevel er den ikke nævnt i et ellers oplagt kapitel. SFU ønsker ikke alene at regulere hårdere, vi ønsker i sidste ende at staten skal drive en bank for folket SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-Sorø) og Osman Sari(SFU- Gentofte) Sideordnet afstemning ÆF 9a Linje 29-31: Opgaven for SFU. markedsøkonomi, Sltettes og erstattes Vi har set det liberalistiske markeds kollaps og ønsker at skabe et samfund med en demokratisk styret socialistisk markedsøkonomi, SFU kan ikke vende hele krisen især ikke uden konkrete forslag til hvordan. Vi har været vidne til, hvor galt det går, når de utøjlede markedskræfter løber løbsk. Vi har set kollapset, og vi er klar til at starte forfra. Krisen er ikke et redskab til en ny markedsorden, det er vi selv. Melina Andersen (SFU Frederikshavn) og Christian Hindsholm (SFU Nørresundby). ÆNDRINGSFORSLAG 7

9 ÆF 9b det oprindelige ÆF 9c linje 29-30: "skabe et samfund med en, demokratisk styret, socialistisk markedsøkonomi " slettes og erstattes af " trække samfundet i en mere socialistisk, demokratisk og bæredygtig retning, med en økonomi." Det er svært at skabe et samfund med en demokratisk styret, socialistisk markedeskøkonomi inden for det næste år, som jo er PHP'ens tidsperspektiv. Derfor er SFU's rolle at trække samfundet i den rigtige retning. Gitte Velling (SFU Århus), Amalie Lund (SFU Indre By), Christopher Ilfeldt (SFU Århus), Alexander Ilfeldt (SFU Århus), Anna Brændemose (SFU Århus), Sofie Brobæk Lerche (SFU Silkeborg) og Christian Winther (SFU Aalborg) ÆF 9d Linje 29-31: "Opgaven for SFU er... for folket" Slettes og ændres til: "Opgaven for SFU er at sikre en finanssektor under langt større kontrol af staten, at sikre en statslig kontrol, der kommer markedet som en helhed til gavn. Derudover skal en indsigt i markedsstrukturen også tilstræbes, da markedsmekanismerne i øjeblikket er marginaliserede og bureaukratiserede til uretfærdighed og uforståelighed for en almindelig dansker. De, der i øjeblikket sidder på toppen af markedet har nemlig, ganske naturligt, en interesse i en uigennemsigtig struktur for at sikre deres egen magtposition. Dette skal i høj grad forandres ved hjælp af en statslig sikring af markedsgennemsigtighed. Denne gennemsigtighed gælder også for de enkelte firmaer. Magten for de, der kun regulerer markedet (herved forstås ikke gavner 8 ÆNDRINGSFORSLAG

10 det, eller aktivt deltager i det), skal reduceres i så høj grad som muligt. En omfordeling skal sikres, så et fælles udgangspunkt for ageren på markedet skabes." Selve termen "socialistisk markedsøkonomi" er kringlet og decideret uforståelig. I sin grundtanke er en markedsøkonomi netop et udtryk for det modsatte af socialismen. Derudover er der et væsentligt behov for udspecificering af indsatsområder. Bankernes magt skal indskrænkes og overlades til staten, hvilket der bør gives udtryk for i programmet. Netop gennemsigtighed, synlighed, er ydermere absolut nødvendige for hele markedet - og det må også være SFU's politik, da denne netop skal arbejde for en menneskelig frigørelse fra markedsmekanismer, der ikke tjener til gavn for den enkelte eller samfundet som en helhed. Silas Toft Poulsen (Aalborg) og Sophie Worrall(Aalborg) Sideordnet ÆF 10a Linje slettes og erstattes af: Unge i dag er under hårdt pres, og det både på og udenfor arbejdsmarkedet. De seneste år har vi tilmed set en stigning i unge, der rammes af depression, angst og stress. Unges dårlige psykiske velbefindende er et alvorligt problem, både for den enkelte unge, der må leve med det hver dag, men også for samfundet. Vi risikerer, at en stor del af vores ungdomsgeneration ender som langtidsledige eller førtidspensionister. Derfor bakker vi op om regeringens bestræbelser på at reformere førtidspensionen, så ingen unge opgives og parkeres på førtidspension, med mindre alle andre muligheder er udtømt. Vi skal altid behandle og hjælpe unge med psykiske problemer ikke blot passivt pensionere dem. Retten til arbejde gælder alle unge. Den oprindelige tekst er lidt søgt på hvorvidt krisen er skyld i de unges psykiske problemer, selvom den helt sikkert har forværret tendensen. Unges psykiske problemer er dog til enhver tid et stort problem, der i højere grad bør tages alvorligt politisk, uanset om de er kriseskabte eller ej. Ligeledes anerkender vi, at ændringer af førtidspensionen kan være en del af løsningen. Stiller ÆNDRINGSFORSLAG 9

11 Amalie Bonde (SFU-Nørrebro), Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest), Nathalie Tobiesen (SFU-Nordvest) og Peter Stougaard Kroman (SFU-Amagerbro) ÆF 10b Linje 44-52: Fordi vores arbejde førtidspensionister. slettes og erstattes af: "Vi har de seneste år set en stigning af unge, som bliver ramt af stress, depression og angst. Denne udvikling skal tages alvorligt og der skal ske en indsats for unge, der længe har haft psykiske problemer, men også en bedre forebyggende indsats for unge, der er på randen til at blive syge. Den stigende individualisering i samfundet og den økonomiske krise har forværret disse unges situration. Derfor er en del af forbyggelsen af psygiske problemer hos unge et opgør med de strukturer, der presser unges hverdag og dermed kan forværre deres psygiske tilstand. Tages problemerne ikke alvorligt risikere vi at en hel ungdomsgeneration presses så hårdt at mange vil ende som langtidsledige eller førtidspansionister. Dette forslag indholder mange af de samme pointer som det oprindelige, men det ændre fokus fra at det er krisen og individualiseringen der er årsagerne til folk psykiske lidelser til at de i stedet forværre folk psygiske lidelser. Gitte Velling (SFU Århus), Sofie Brobæk Lerche (SFU Silkeborg) og Louise Broman (SFU Århus) 10c Det oprindelige Sideordnet afstemning ÆF 11a Linje 54-55: SFU s største politiske fokus erstattes med et stort politisk fokus for SFU. Motivation At beslutte her på landsmødet, at SFU det kommende år skal have allerstørst fokus på et enkelt emne, er en meget drastisk beslutning. Vores PHP bør tegne sigtelinjerne for, hvad vi som organisation skal 10 ÆNDRINGSFORSLAG

12 fokusere på det kommende år, men vi bør ikke fjerne vores mulighed for at have et større fokus på et andet emne, hvis det bliver aktuelt. Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) og Søren Nørgaard (SFU Odense) ÆF 11b Linje fra at finde løsninger til og med afslutningen slettes. Vi ønsker ikke at sætte finger på det største politiske fokus. Det er naturligvis et vigtigt emne, men der er mange andre betydningsfulde kampe at tage op. Desuden ved man aldrig hvad morgendagen bringer. SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-Sorø) og Osman Sari(SFU- Gentofte) ÆF 11c Linje ændres til: SFU's største politiske fokus det kommende år bør være at sætte fokus på og finde løsninger til ungdommens krise og endvidere bekæmpe konsekvenserne heraf. Den nuværende sætning er rodet, og i omskrivningen præciseres dens mening samt tilføjes, at konsekvenserne også skal bekæmpes. Melina Andersen (SFU Frederikshavn) og Christian Hindsholm (SFU Nørresundby) ÆF 11d det oprindelige ÆF 12 Efter linje 66 tilføjes et nyt afsnit Til kamp for klima og miljø Vi mener at løsningerne på miljø, klima og finanskrisen er ÆNDRINGSFORSLAG 11

13 sammenhængene problemstillinger. Grøn omstilling og bæredygtig vækst skal tænkes ind i alle sektorer af samfundsøkonomien, det er ganske enkelt en nødvendighed for, at vi fortsat kan have en økonomi, der bygger på øget vækst. SFU mener at der er stort potentiale i meget eksisterende grøn teknologi, som med kun lidt eller ingen støtte kan gøres markedsparat, og dermed blive til arbejdspladser, som kan bære en sund økonomisk vækst og skabe beskæftigelse. Vores generation har et ansvar for at indrette vores samfund og arbejdspladser således, at vi ikke i vores dagligdag bombarderes med kemikalier, samtidig med at vi søger at bevare ressourcer til fremtidens generationer og finde løsninger på de knapheder, der opstår. Dette er et forsøg på at skrive kampen for miljø og klima ind i dette års perspektiv- og handlingsprogram for selvom vi har mange økonomiske udfordringer, må vi ikke glemme vores klima og miljø, da løsningerne til disse problemer kan bidrage til løsningen af mange udfordringer for dansk økonomi, såvel som international ressourcemangel. Kampen for giftfrit grundvand, grønsager, sutteflasker m.m. og en verden, vi kan levere videre til vores efterkommere ikke er aflyst blot fordi, der er finanskrise. Nikolaj Andersen (SFU Aalborg) og Melina Andersen (SFU Frederikshavn) ÆF 13 Linje 83-84: Sætningen, der starter med Respekt, erstattes med: Der skal ikke herske tvivl om, at SFU også kæmper for folk på overførselsindkomster, men vi støtter forslaget om, at man i en arbejdsløshedskrise efter ti år med en borgerlig regering, der totalt har overset lønarbejderne, vælger at bruge vores begrænsede midler på at skabe job og give lønarbejderne et klap på skulderen. SF s prioritering om at fokusere på lønarbejderne ved denne skattereform er fornuftig Dog kan den nuværende formulering tolkes som om, vi ikke ønsker at hjælpe de, der er på overførselsindkomst, udover at vi vil skabe arbejdspladser. Det er vigtigt, at det fremgår tydeligt, at SFU også kæmper de arbejdsløses sag, og at vi har valgt at fokusere på almindelige lønmodtagere og jobskabelse, fordi Danmark har en presset økonomi, og fordi lønarbejderne er blevet snydt de sidste ti år. 12 ÆNDRINGSFORSLAG

14 Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane Bonnemose (SFU Odense), Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) og Søren Nørgaard (SFU Odense) ÆF14 Linje slettes og erstattes af: Vi skal deltage i og vinde debatten om, hvem der skaber værdierne i samfundet. Vi ved at den reelle værdi skabes af helt almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere dem, der tager det sure slid. De reelle værdier skabes derimod ikke af finansspekulanter og chefer, som de borgerlige ofte påstår. Vi støtter derfor SF s kamp for en skattereform, der gavner helt almindelige lønarbejdere - dem der skaber værdierne. Dem der hver dag knokler for at finansierer vores velfærdssamfund, skal have et ekstra klap på skulderen. Vi må aldrig glemme dem der står uden for arbejdsmarkedet, for udgangspunktet for os som folkesocialister må altid være, at alle der kan, skal arbejde. Til gengæld for at folk opfylder pligten om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, skal samfundet naturligvis sikre arbejdspladser og dermed retten til arbejde. Vi respekterer og hjælper bedst de arbejdsløse, ved at sikre dem et arbejde og om nødvendigt relevant og brugbar opkvalificering eller uddannelse - ikke ved at give dem nogle få kroner ekstra om måneden. Motivation Det er rodet at blande skattereform og indsats overfor arbejdsløse sammen, det giver mere mening at behandle først det ene og dernæst det andet emne. Ligeledes skal vi ikke kun skabe arbejdspladser vi skal også tilbyde de ledige reel og brugbar opkvalificering eller uddannelse. Stiller Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest), Amalie Bonde (SFU-Nørrebro) og Nathalie Tobiesen (SFU-Nordvest) ÆF 15,1 Linje efter "lovgivning." slettets og erstattes af: "I Danmark har vi skabt et samfund der både gavner borgere og virksomheder, men skal vi have råd til at udbygge og udvikle dette, skal alle bidrage" Vi skal ikke beholde det nuværende samfund, men vi skal ændre det til ÆNDRINGSFORSLAG 13

15 et bedre. Gitte Velling (SFU Århus), Amalie Lund (SFU København), Laila Lauridsen (SFU Århus), Britta Bak (SFU Århus), Anna Brændemose (SFU Århus), Christopher Ilfeldt (SFU Århus), Alexander Ilfeldt (SFU Århus), Sofie Brobæk Lerche (SFU Silkeborg) og Christian Winther (SFU Aalborg) ÆF 15,2 Linje slettes og ændres til: Men ansvaret for vores fælles samfund ligger ikke kun hos den almindelige lønmodtager, det ligger i høj grad hos virksomhederne både de danske og multinationale. Virksomhederne bærer et ansvar for at forbedre forholdene på arbejdsmarkedet, samt at bekæmpe arbejdsløsheden. Hvis vi i Danmark fortsat skal have råd til at opretholde et samfund som bygger på solidaritet, der både gavner arbejdstagerne og virksomhederne, kræver det at vi alle bidrager til fællesskabet. Motivation Dette ændringsforslag er udformet, da vi mener at det ikke er klargjort af papiret, at virksomhederne virkelig skal bidrage med de ting, der er skitseret i ovenstående, nemlig at forbedre forholdene på arbejdsmarkedet og at bekæmpe arbejdsløsheden. Derudover er der tilføjet en vigtig pointe om et samfund, der bygger på solidaritet hvilket vi synes er essentielt i denne sammenhæng. Marcus Turunen(SFU Nordvest), Esther Antreasyan Keller(SFU Gladsaxe), Philip Davali(SFU Nordvest) og Christian V. Østergaard(SFU Nørrebro) ÆF 16 Linje 93 indenfor sundhedsvæsnet og slettes og erstattes af, infrastruktur og forsyning To super vigtige privatiserede sektorer der sjældent bliver snakket om. Vi skal have den danske infrastruktur og forsyningsnettet tilbage på statens hånd SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-Sorø) og Osman Sari(SFU- 14 ÆNDRINGSFORSLAG

16 Gentofte) ÆF 17,1 Linje 94: Efter VKO. indsættes: Det er vores opgave som SFU ere både at udstille liberalismens demokratifjendskhed og dens ubestridte tiltro til det private marked. Privatiseringerne har vist, at de sektorer, der som udgangspunkt er til for at varetage befolkningens interesser, ikke har godt af, at blive offer for profittænkning. Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane Bonnemose (SFU Odense), og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) ÆF 17,2 Linje slettes og erstattes af: Den fælles velfærd har igennem mange år været under angreb af den ekstreme grad af privatisering der herskede under VKO. Særligt indenfor uddannelses- og sundhedsområdet har kommercielle kræfter haft frit spil til at tage styringen over fællesskabets midler. Privatiseringen skaber ikke bare et demokratisk underskud i vores samfund, hvor det er de få der bestemmer over fællesskabet, men også en ulighed mellem dem der har råd, og dem der ikke har. Vi vil have styringen med den fælles velfærd tilbage på folkets hænder. Motivation Forslaget er langt skarpere end det oprindelige, og adresserer i øvrigt det faktum at privatisering skaber et stort demokratisk underskud. Det er meget skarpere på præcis hvorfor privatiseringer er dårlige: det er udemokratisk og skaber en kæmpe ulighed mellem individer. Derudover mener vi godt at vi må være lidt mere offensive i vores kritik af privatiseringer af fællesskabets opgaver (uddannelse og sundhed), hvilket vi ikke mener den oprindelige tekst er. Marcus Turunen(SFU Nordvest), Esther Antreasyan Keller(SFU Gladsaxe) og Martin Vitved Schäfer(SFU Østerbro) ÆF 18 UK 18 frafalder hvis dette ÆF vedtages til linie : Slettes ÆNDRINGSFORSLAG 15

17 Det er underligt at opsummere når den ikke er fuldkommen. Sætningerne tilføjer ikke noget nyt, men skaber forvirring om hvad der er prioriteterne. Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Christian Winther (SFU-Aalborg) og Carl Valentin (SFU-Odense) TEMA 2 Indledning til organisatoriske prioriteringer og kampagner ÆF 19 Linje : "Øge antallet...med LO-baggrund." ændres til "Øge antallet af medlemmer, men særligt fokus på at skabe en bredere medlemsammensting blandt SFU's medlemmer" Dette forslag ændre "flere medlemmer med LO-bagrund" til at vi blot vil have en bredere medlemssammensætning, så fokus bliver lidt bredere, og ikke gør folks organisations bagrund til det vigtigste. Gitte Velling (SFU Århus), Britta Bak (SFU Århus), Christian Winther (SFU Aalborg) og Sofie Brobæk Lerche(SFU Silkeborg) ÆF 20,1 Linje , hele pinden slettes. Hele hvervningsindsatsen har taget enormt meget overhånd. Det er naivt at blive ved med at tro at vi kan forøge vores medlemstal, når SF stadig går tilbage både medlemsmæssigt og stemmemæssigt. Ligeledes med den faglige medlemssatsning tror vi ikke på, at vi med SFU s kultur som den er i dag kan skrabe flere faglige ind. Resultatet af flere års intensiv erhvervsskolesatsning er 10 faglige aktive. Det er på tide at vi ser i øjnene, at vores taktik ikke fungerer, og i stedet begynder at tænke i nye baner. Magnus Høegh Jensen(SFU-Roskilde) og Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU- Sorø) 16 ÆNDRINGSFORSLAG

18 ÆF 20,2 Linje 128: Der tilføjes en ny bullet Udbrede hvervnings- og kontingentindsatsen til at foregå over hele året For godt et år siden besluttede ledelsen, at kontingentindsatsen skulle fordeles over året, så man ved en jævn indsats dels holder kontakten til medlemmerne, dels undgår, at der i SFU-årets sidste måneder mangler adskillige hundrede medlemmer. Det er meget ærgerligt, at organisationens bastionsledere, sekretariat og ledelse så at sige må smide alt, hvad de har i hænderne, i et urealistisk forsøg på at indhente det forsømte. Selv med vigtige politiske dagsordener mv. i årets løb, må konsekvensen ikke blive, at uoverkommeligt mange kontingenter skal inddrages til allersidst. I stedet må man, uanset den politiske dagsorden, prioritere at have faste phonere ansat, fremfor ansættelse af phonere og overbebyrdelse af en i forvejen travl ledelse i de sidste måneder. Således vil resten af landskontor og ledelse alligevel kunne koncentrere sig om politik og organisation og ikke lade disse stå i stampe til fordel for rundringninger. Ligeledes skal hvervningen af nye medlemmer(med det formål at de samtidig bliver aktive altså ikke for tallets skyld) blive en kontinuert indsats og i mindre grad fordelt på et til to tidspunkter af året. Christian Winther(SFU Aalborg) Sideordnet afstemning ÆF 21a I Linje 137 Tilføjes efter i den offentlige debat. : Vi skal bl.a. blive bedre til at finde nye fjendebilleder i kraft af vores nye situation som ungdomsparti til et regeringsparti. Dette kan f.eks. være bankdirektører, der scorer fede lønbonusser, eller gule fagforeninger, der underminerer den danske model. Derudover skal vi bidrage til at vise, at vi er dem, der trækker Danmark til venstre, ved at gå i pressen med den politik, der særligt kendetegner os. Det er i den forbindelse vigtigt, at vi også tør kritisere Socialdemokraterne og Radikale Venstre, når de kommer med usolidariske forslag eller forsøger at trække regeringens politik til højre. Vi skal naturligvis aldrig arbejde for at splitte regeringen, men vi skal bidrage til, at danskerne kan se tydelig forskel på socialister, socialdemokrater og socialliberale. ÆNDRINGSFORSLAG 17

19 Det er ikke let at være ungdomsparti til et parti, der sidder i regering. Vi kan ikke længere score billige point ved at kritisere regeringen, eller photoshoppe statsministerens fjæs sammen med formanden for det fremmedfjendske støtteparti. Vi skal finde nye fjendebilleder for at appellere til ungdommen SF har svært ved at vise kant til S og R pga. deres ansvar som regeringsparti, og det er derfor afgørende, at vi udnytter vores mulighed for at vise danskerne, at der er forskel på partierne i regeringen. Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane Bonnemose (SFU Odense) og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) ÆF 21b L slettes og erstattes med: Vi skal deltage i debatten Den første tid med SF i regering har lært os, at valgsejren ikke var slutningen, men starten på en lang sej politisk kamp. Det er kun SF og SFU alene, som kæmper for vores egen politik. Vi skal sikre folkelig opbakning til vores forandringsprojekt ved alle at blande os i debatten - både ved at diskutere med vores venner, på facebook, blogs, på gaden, i debatindlæg til aviserne osv., så vi ikke overlader kampen om dagsordenen til borgerlige kommentatorer og den borgerlige opposition. Det er kun os selv, som kan være med til at sikre folkelig opbakning til vores forandringsprojekt. Det har den seneste tid vist bl.a. med debatterne om betalingsring og Tobinskatten. Ændringsforslaget præciserer, at vi som folkesocialister skal blande os i debatten over alt, hvor vi kommer, for at sikre folkelig opbakning - det er langt fra noget, som sker i medierne. Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Laila Lauridsen (SFU Århus Midt), Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro), Saila Naomi Stausholm (SFU Vesterbro) og Mina Bernardini (SFU Indre By) ÆF ÆNDRINGSFORSLAG

20 Slet linje 149. Hvis det her bliver skrevet ind i PHP en fratager man ledelsen muligheden for at lave kampagner som ikke interesserer unge som f.eks. indsatsen for en finansskat. SFU Vestegnen, Karoline Vind(SFU Frederiksund), Jonatan Petersen(SFU Gladsaxe), Andreas Thingvad(SFU Lyngby) og Gustav Tams(SFU Gentofte) ÆF 23,1 Linje fra og til politikudvikling slettes. Byrådspolitikere bør ikke nødvendigvis inviteres med i politikudvikling. Amalie Lind Jacobsen(SFU-Tønder), Matias Lind Steenholdt(SFU-Tønder), Asta Boel Villadsen(SFU-Tønder) og Nanna Bonde Ottosen(SFU-Tønder). ÆF 23,2 Linje erstattes med Vores lokale kampagnearbejde skal derudover være forløber for kommunalvalgkampen i De lokale kampagner skal lægge grundstenene for kommunalvalgkampen igennem inddragelse af den danske befolkning. Kampagnerne skal føres sammen med borgere igennem hjemmebesøg, lyttemøder og fælles handlingsaktiviteter. Det har længe været vores mantra i SFU, at valgene vindes i mellem valgkampene. Det gælder bestemt også for kommunalvalgkampen. Derfor skal forberedelserne af kommunalvalgkampen starte allerede nu. Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro), Mina Bernardini (SFU Indre By) og Saila Stausholm (SFU Vesterbro) ÆF 24 Linje , hele pinden slettes. Hele hvervningsindsatsen har taget enormt meget overhånd. Det er ÆNDRINGSFORSLAG 19

21 naivt at blive ved med at tro at vi kan forøge vores medlemstal, når SF stadig går tilbage både medlemsmæssigt og stemmemæssigt. Ligeledes med den faglige medlemssatsning tror vi ikke på, at vi med SFU s kultur som den er i dag kan skrabe flere faglige ind. Resultatet af flere års intensiv erhvervsskolesatsning er 10 faglige aktive. Det er på tide at vi ser i øjnene, at vores taktik ikke fungerer, og i stedet begynder at tænke i nye baner. Magnus Høegh Jensen(SFU-Roskilde) og Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU- Sorø) ÆF 25 Linje 176 efter afslutningen tilføjes Derudover kårer vi - efter gode erfaringer fra vores søsterparti i Holland, ROOD - Danmarks værste arbejdsplads.. En rigtig fin idé som de trækker utrolig meget presse på hvert eneste år. Man bruger de indsamlede data, og finder den virksomhed der behandler de unge dårligst. SFU-Roskilde, Mikkel Ronnøw Mouritzen(SFU-Sorø) og Osman Sari(SFU- Gentofte) Sideordnet afstemning ÆF 26a Linje : juleindsamling mod. familierne. Slettes og erstattes af: Fattigdomskampagne, hvor der hvert år sættes fokus på de mange børn, der lever i fattigdom. Udførelsen af dette er op til den enkelte lokalafdeling. Det kan ske ved eksempelvis koncert, indsamling eller fokus på fattigdomsgrænse. Motivationer: SFU er en politisk organisation, ikke en velgørenheds organisation. Dette skal tydeligt fremgå. Vi tager dog ikke afstand fra velgørenhed, men det skal være op til den enkelte afdeling. 20 ÆNDRINGSFORSLAG

22 Stillere Andreas Genefke(Røde Skoleelever Århus), Lærke Hintze(SFU Skive), Katrine Zamiri(Røde Skoleelever Århus) og A-L Havshøi(SFU Randers) ÆF 26b Linje , hele pinden slettes. Ved at lave en årlig happening hvor vi samler en lille sjat penge ind, og køber nogle gaver til Danmarks fattige, støtter vi direkte det almisse samfund, som vi i bund og grund er imod. Budskabet er godt, men vi skal finde helt andre måder at sætte fokus på fattigdom. Mikkel Rønnow Mouritzen(SFU-Sorø), Theis Eizo de Noord Bedsted, Rozemarijn Smid og Sara Gilby, alle fra SFU-Odder ÆF 26c det oprindelige ÆF 27 I linje180: Der indsættes en ny kampagne: Sveder, drypper. Varmen trykker,hvor der sættes fokus på klimaforandringerne og især de regionale katastrofer, som klimaforandringer forsager i den tredje verden. Kampagnen igangsættes som en dristig sommerkampagne i skolernes sommerferie, hvor de lokale afdelinger nemt kan sætte fokus på verdens største problem og vise, at SF Ungdom tør sætte en anden dagsorden, end den medierne dikterer. Theis Eizo de Noord Bedsted, Rozemarijn Smid og Sara Gilby, alle fra SFU-Odder ÆF 28 Linje : Disse kampagner indenfor. slettes og erstattes af: Ovennævnte kampagner skal ses som henholdsvis vedvarende eller ÆNDRINGSFORSLAG 21

23 tilbagevendende. Kampagnerne må dog ikke blive en sovepude, og skal selvfølgelig ikke bare være en gentagelse. Vi skal derimod løbende evaluere kampagnerne, med sigte på at forbedre og forny dem. Kampagnerne skal ses som nationale rammer, som såvel national som lokal aktivitet kan udfolde sig indenfor. Selvom vi bevarer de samme rammer for vores kampagneindsatser, er det afgørende vi ikke går i stå, og bare fortsætter de samme kampagner bevidstløst. Vi skal derimod kontinuerligt arbejde på at forbedre og forny vores kampagner. Stiller Nicolaj Åbroe (SFU-Nordvest), Amalie Bonde (SFU-Nørrebro) og Nathalie Tobiesen (SFU-Nordvest) ÆF 29 hvis dette vedtages frafalder ÆF Sletter kontinuerlige kampagneindsatser linje Selvom at de enkelte kampagner er meget fornuftige og relevante er det ikke noget vi skal ligge os fast på nu. SFU s styrke er at den er innovativ og kan ændre fokus hurtigt så den kan komme med indspark i den aktuelle debat. Det er uheldigt at sige, at fordi det var en succes sidste år, skal partiet nødvendigvis gøre det samme igen. Jonatan Petersen(SFU Gladsaxe), Andreas Thingvad(SFU Lyngby) og Sascha Madsen(SFU Brøndby/Glostrup) ÆF 30 Efter linje 191 indsættes: Medlemsmodtagelse: Det næste år skal vi fokusere på at udvikle vores medlemsmodtagelse, så den bliver endnu bedre. Det skal gøres via en klar arbejdsdeling mellem SFU nationalt og lokalt, gennem skoling og gennem at fokusere og videre udvikle på de tiltag vi allerede har, såsom phonebanking, en til en møder mm. Hvert år strømmer mange medlemmer ind og ud af SFU, men hvis vi har en god medlemsmodtagelse kan det hjælpe til at fastholde medlemmer. Det vil betyde at vi hurtigt og effektivt skal i kontakt med dem og byde dem velkommen i SFU på en god måde. Det er super vigtigt at folk får et godt førsteindtryk af SFU efter de har meldt sig ind, 22 ÆNDRINGSFORSLAG

24 og derfor skal vi have større fokus på det. Maria Stein Knudsen (SFU Amagerbro), Nathalie Tobiesen Schmidt (SFU Nordvest) og Yasmin Davali (SFU Amagerbro) ÆF 31 Linje 191: Der indsættes følgende: De dygtigste aktivistledere For fortsat at sikre stærke ledere i vores organisaton, skal SFU det kommende år: Samle alle tillidsvalgte i organisationen til organisationsnetværk Øge fokus på udvikling og dygtiggørelse af vores distriktssekretærer Sikre at alle lokale tillidsvalgte ved årets slutning har været igennem en grunduddannelse i organisering lokalt Tilbyde de mest erfarne lokale ledere et særligt uddannelsesforløb i form af en udvidet lederuddannelse Løbende arbejde for at øge antallet af aktive med lederansvar i organisationen Vi mener, der bør indskrives et afsnit om dygtiggørelse af vores ledere, da lederskab er en afgørende forudsætning for at øge vores styrke som forandringsskabende bevægelse. Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Saila Naomi Stausholm (SFU Vesterbro), Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro). TEMA 3 Øvrige organisatoriske prioriteringer ÆF 32 linje 201 efter "pædagogisk assisten." indsættes ny sætning: "For at engagere en bredere del af ungdommen, skal vi både fokusere på at inddrage flere gennem politiske emner, der relatere sig til folks uddannelsmessige baggrund, og inddrage flere gennem alle de andre politiske emner sfu kæmper for" ÆNDRINGSFORSLAG 23

25 Når vi i sfu ønsker at engagere en bredere andel af ungdommen i vores politike projekt skal vi ikke kun gøre det gennem fx erhversskolepolitik, når vi taler med erhversskoleelever, vi skal også gøre alle de andre politiske emner vi kæmper for. Når man fx tager en erhversfaglig uddannelse kan man sagtens intressere sig for en masse andre politiske emner fx klimapolitik, derfor skal vi ikke have et ensidigt politisk fokus på uddannelse, når vi forsøger at få en bredere medlemssammensætning. Rune Popp (SFU Århus), Gitte Velling (SFU Århus), Nathalie Tobiesen Schmidt (SFU Nordvest), Anna Brændemose (SFU Århus), Britta Bak (SFU Århus), Jens Kristian Knappe (SFU Århus), Amalie Bonde (SFU Nørrebro), Christian Winther (SFU Aalborg) og Thomas Korsgaard (SFU Skive) ÆF 33 I linje 202 indsættes efter...i fremtidens Danmark :, og vi har brug for deres inputs som hverdagens eksperter i vores parti. Derfor skal vores kampagner rettet mod disse grupper ikke bare pådutte dem vores løsninger. Vi skal tværtimod have et knivskarpt fokus på at komme ud og aktivt inddrage de faglærte grupper i udviklingen af vores projekt. Vores indsats for at organisere flere faglærte skal tage sit udgangspunkt i vores aktive med LO-baggrund. SFU s aktive netværk for medlemmer med LO-baggrund skal give ansvar til vores faglige medlemmer, som selv skal have mulighed for at definere arbejdet." Vi skal ikke bare have flere faglærte med for at legitimere vores projekt. Vi har brug for at få så mange inputs fra hverdagens eksperter som muligt for at kunne udvikle vores politik og bevægelse. Det kan vi gøre gennem aktiviteter hvor vi lytter, frem for at tale: Lyttemøder, uddannelsesbesøg, en-til-en-møder. Aktive netværket skal samtidig være ramme for inddragelse af vores fagligt aktive medlemmer. Netværket styrker og uddanner vores faglige medlemmer gennem ansvar og erfaringsudveksling. Netværket kan samtidig forbedre vores aktiviteter for unge med LO-baggrund, fordi det skaber rum for at lave aktiviteter med respekt for målgruppens ønsker. Den faglige indsats bliver ikke efterladt hos erhvervsskoleleverne, men skal tage sit udgangspunkt blandt denne gruppe, mens hele organisationen fortsat har et ansvar. Jens Kristian Rasmussen (SFU Nord-Vest), Yasmin Davali (SFU Amagerbro), Maria Stein Knudsen(SFU Amagerbro), Peter Stougaard Kroman(SFU Amagerbro), Amalie Bonde (SFU Nørrebro), Maria Alina Wedø(SFU Amagerbro), Signe Rieland (SFU Nordvest), Simon Ørbæk 24 ÆNDRINGSFORSLAG

26 (SFU Nordvest), Louis Jacobi (SFU Nørrebro), August Smolarz (SFU Silkeborg), Rasmus Christiansen (SFU Allerød), Martin Laier (SFU Århus), Sascha Madsen (SFU Brøndby/Glostrup), Michael Holm (SFU Viborg), Kevin List (SFU Odense) og Louise Broman (SFU Randers) ÆF 34 Linje ændres fra: "(...) samt på vores helt unge medlemmer gennem en folkeskolesatsning. " til: "(...), på vores helt unge medlemmer, gennem en folkeskolesatsning, samt unge med anden etnisk baggrund end dansk. " Som der ganske rigtigt står først i afsnittet, så har vi i SFU en evig målsætning om, at få så bred en medlemssætning som muligt - vores medlemssammensætning skal stemme overens med de unge, vi kæmper for. Det er dog ikke kun vigtigt med, at vi kan rumme unge med forskellig uddannelsesbaggrund, men også unge med forskellig etnisk baggrund. Philip Davali (SFU-Nordvest) ÆF 35 I linje 204 tilføjes efter punktum: SFU s researchenhed vil i år undersøge, hvad der gør at disse er aktive; om det skyldes en bred interesse for politik fra start, eller om man kommer med på baggrund af ét politisk område f.eks. det der vedrører ens hverdag? Dette har til formål at afklare, om det er mest hensigtsmæssigt at indsluse de medlemstyper der i SFU er mangel på direkte i afdelingerne, eller om det er mest hensigtsmæssigt med målrettede aktiviteter. Faglige mv. kommer ikke fra en anden planet. Det kan sagtens være, at de ikke bliver aktive pga. et specifikt politikområde, men grundet en generel interesse, som for mange stx ere. Det vil være meget interessant at finde ud af, hvilken type politik der i grunden får folk med til at begynde med(og holder folk fast); særligt for de medlemstyper, som vi gerne vil have flere af. Med dette vil vi kunne lave arrangementer, der skaber mest mulig tilslutning fra den bredest mulige medlemssammensætning. ÆNDRINGSFORSLAG 25

27 Christian Winther (SFU Aalborg) ÆF 36 Linje 205 tilføjes et nyt afsnit En stærk folkeskoleindsats Røde Skoleelever, SFU's underorganisation for grundskolemedlemmer, tillægges det kommende år ekstra stor betydning, i det, at RSE kan og vil kæmpe for mærkesager der vedrører denne del af ungdommen. RSE kan og skal arbejde for at udbrede det socialistiske projekt på de danske grundskoler og blandt de danske grundskoleelever. Dette skal ske gennem en større satsning på egne kampagner, flere aktioner og større mobilisering af unge grundskoleelever der vil et bedre Danmark. Røde Skoleelever Århus, Røde Skoleelever Odense og Røde Skoleelever København ÆF 37 Linje 212, i forlængelse af det første afsnit: En del af denne åbning af vores organisation skal også ske gennem en prioritering af understøttelsen af nationale netværk blandt medlemmerne, for især at kunne lade SFU'ere, der ikke i dag er en del af organisationen, skabe fora for nicheområder, der har netop deres interesse. På den måde vil SFU kunne inddrage flere medlemmer med forskellige interesser og lade dem bidrage til SFUs projekt, samtidig med at netværkene vil kunne være en stærk ressource for SFUs organisation i både skolings- og kampagnesammenhæng. Muligheden for åben netværksdannelse er allerede beskrevet i SFUs vedtægter, men det er ikke noget, man har prioriteret i særlig grad i de senere år. Det skal der gøres op med nu, da især protesterne mod ACTA har vist, at SFU har et udviklingspotientiale i forhold til en stærkere profil på nicheområder som f.eks. internet og ophavsret. SFUs fokus har længe ligget på uddannelse, arbejde og økonomi, hvilket stadig er rigtig vigtigt, men ved at åbne områderne endnu mere op, vil man kunne inddrage endnu flere forskellige medlemstyper. Philip Davali (SFU-Nordvest) og Amalie Gye Larsen (SFU-Nordvest) 26 ÆNDRINGSFORSLAG

28 ÆF 38 Linjerne erstattes af: Det bærende princip i udviklingen af vores lokale arbejde er, at være en aktiv del af det lokalsamfund, der omgiver os. På den måde bliver vi bedre til at finde, og ikke opfinde, de sager, der rører sig i lokalsamfundet, og som der er potentiale i at mobilisere folk til at handle på. Vi skal inddrage og lytte til de borgere, vi ønsker bliver en del af vores kamp for et bedre samfund: Vi laver en rundspørge blandt dørmænd for at undersøge diskrimination i nattelivet, vi banker på folks døre for at vide, hvad der er vigtigst at lave om i deres boligområde, og vi interviewer eleverne på erhvervsskolen om deres undervisningsforhold. Samtidig skal vi udnytte vores egne medlemmers viden om behovet for lokal forandring, da de problemer vi selv oplever i vores hverdag, ofte også opleves som problemer hos mange andre. Når vi finder et lokalt problem, er det vigtigt, at vi er den organisation, der inviterer til handling og arbejder for at finde en politisk løsning med udgangspunkt i vores samfundsforståelse. Det skal vi gøre, fordi vi tror på, at hvis vi tilbyder mennesker en mulighed for at skabe forbedringer i deres egen hverdag, vil de også gribe den og være med. Og netop det at få flere med er afgørende for vores forandringsprojekt, fordi det at gå sammen og handle er en af de vigtigste måder hvorpå vi kan opnå magt i fællesskab. Derfor er det andet bærende princip for vores arbejde, at vi søger at lave aktivitet med folk, ikke for folk. Med dette som fokus kan vi udvide vores lokale forandringspotentiale. Dette forslag gennemskriver afsnittet om lokalt forandrende arbejde og understreger vigtigheden af at tage del i det lokalsamfund der omgiver os. Samtidig indskriver forslaget en ambition om også i højere grad aktivt at bruge vores eget kendskab til de problemer, der er i vores by i SFU s kampagnearbejde. Ligeledes indskriver ændringsforslaget en forklaring på, hvorfor det for os giver politisk mening at arbejde med udgangspunkt i ovenstående principper for lokalt forandrende arbejde. Maria Alina Wedø og Yasmin Davali (begge SFU Amagerbro), Gry Möger Poulsen (Frederiksberg), Laila Lauridsen og Katrine Kaspersen (begge SFU Århus Midt), Carl Valentin (SFU Odense). Christian Winther (SFU Aalborg), Gitte Velling (SFU Århus Nord), Saila Naomi Stausholm (Vesterbro) og Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro) ÆNDRINGSFORSLAG 27

29 ÆF 39 Linje 248: Efter lokalt arbejde. tilføjes: Vi skal desuden ruste lokalafdelingerne til at blive bedre til at give nationale kampagner en lokal vinkel, således at de bliver mere håndgribelige for lokalbefolkningen. Motivation Det nuværende papir viser klart, at vi i SFU skal blive bedre til at føre lokale kampagner, der tager befolknings problemer seriøst det er vi meget enige i Det bør dog tilføjes, at vi også skal blive bedre til at vinkle de nationale kampagner lokalt, så folk kan forholde sig til det. Man kan f.eks. bruge lokale arbejdsløshedstal, når SFU nationalt sætter fokus på arbejdsløshed eller tage udgangspunkt i lokale erhvervsskoleelevers problemer, når der sættes fokus på manglende lærepladser. Carl Valentin (SFU Odense), Christian Vedel (SFU Nyborg), Juliane Bonnemose Poulsen (SFU Odense) og Ditte Helene Rasmussen (SFU Odense) ÆF 40 L. 252 indsættes efter punktum Vores parti skal være aktivt i samfundet. For os er der afgørende at vi anerkender bredden af at være aktiv i sin hverdag. SFU'ere skal være aktive deltagere de fællesskaber, som er med til at forbedre menneskers hverdag i det små. Det betyder, at vi arbejder for, at vores aktive og medlemmer er aktive i samfundet, fremfor kun i snævert forstand at være aktive i vores parti. Mina Bernardini (SFU Indre by), Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro) og Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro) ÆF 41,1 Linjerne erstattes med: Som SFU ere skal vi gå forrest som allianceopbyggere mellem alle disse foreninger og bevægelser. Vi skal vise, at foreningernes individuelle interesser er en del af vores fælles projekt som en forandringsorienteret ungdom, der vil fællesskabet og deltagelse i samfundet. Fordi SFU har en helhedsorienteret tilgang til 28 ÆNDRINGSFORSLAG

30 samfundet, ligger vores opgave som brobyggere ligefor. Vi skal ikke bare samarbejde med og engagere os i andre foreninger. SFU har rigtig gode erfaringer med at stille sig i spidsen for at samle isolerede foreninger og bevægelser med fælles interesser, og det skal vi gøre i endnu højere grad, og med nye typer af foreninger - nationalt såvel som lokalt. Yasmin Davali (SFU Amagerbro), Peter Stougaard Kroman(SFU Amagerbro), Amalie Bonde (SFU Nørrebro), Signe Rieland (SFU Amagerbro), Jens Kristian Rasmussen (SFU Nord-Vest), Simon Ørbæk (SFU Nord-Vest) og Louise Broman (SFU Århus midt) ÆF 42,2 sletter linje efter SFU tror på, at vi skal lytte til hverdagens eksperter. Dvs. de mennesker, der hver dag kæmper for bedre vilkår, som f.eks. bedre uddannelse (eleverne) og bedre arbejdsforhold (fagbevægelsen). Derfor er fag-, elev- og studenterbevægelsen de vigtigste spillere i kampen for bedre vilkår. indsættes På denne baggrund skal SFU i det kommende år samarbejde med fag-, elev- og studenterbevægelsen samt andre relevante organisationer og opfordre SFU ere til at engagere sig i lokale foreninger, for på den måde at bidrage til en stærk ungdomsbevægelse. Bevægelsen er et meget internt begreb som refererer til forskellige ting igennem afsnittet. Desuden er der ingen grund til at udspecificere enkelte af civilsamfundet. Karoline Vind(SFU Frederiksund), SFU Nordkøbenhavn og SFU Vestegnen ÆF 43 til linie : SFU skal arbejde med politiske udspil og papirer, som kan inspirere regeringen og øvrige beslutningstagere ændres til SFU skal udvikle realpolitiske udspil samt idépapirer med baggrund i vores nuværende politik og principper med det formål at påvirke SF, regeringen og øvrige beslutningstagere. Udspillene kan fx konkretisere ÆNDRINGSFORSLAG 29

31 vores politik i forslag, der umiddelbart kan implementeres i lovgivningen. For at sikre god og bred debat skal det konkrete udspil udsendes i god tid så afdelinger og distrikter kan få indflydelse på politikudviklingen ved at skrive ændringsforslag. Derfor skal der i eller på tværs af alle distrikter afholdes debatmøder forud for at udspillene vedtages i landsledelsen Motivation På landsmøderne vedtager vi hovedsageligt principper og politikker. Mellem landsmøderne skal disse omsættes til udspil som faktisk kan føre til forandring, det kan være gennem konkretiseringer af vores politik eller gennem notater om vores syn på et emne, fx at SF skal arbejde for at genvinde respekt om erhvervsskolerne. I det oprindelige forslag er det uklart hvordan de politiske udspil skal udformes og der står ikke noget om den demokratiske forankring i afdelinger og distrikter. Distriktsmøderne er et vigtigt led i vores organisationsdemokrati. Alle medlemmer skal have mulighed for at komme og give sin distriktssekretær mandat til at træffe beslutninger. Imidlertid har sådanne møder ikke fundet sted i alle distrikter det forgangne år, hvorfor landsmødet forventer at der fra landsledelsens side fremover gøres en større indsats for at styrke distrikterne i dette arbejde, hvor det er nødvendigt. En sidste pointe er at vedtagelse af politik i SFU kun kan foregå på landsmødet og i landsledelsen og det derfor er vigtigt at vi får konkretiseret, hvordan politikvedtagelsen foregår. Laila Lauridsen, Katrine Kaspersen og Kirstine Pedersen (SFU-Århus Midt), Sofie Brobæk Lerche (SFU-Silkeborg), Mikkel Borch (SFU-Randers), Anna Brændemose (SFU-Århus Vest), Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Carl Valentin (SFU-Odense)og Maria Alina Wedø (SFU-Amagerbro) ÆF 44 til linie og 272. Linie slettes og i linje 272 efter "år." indsættes: "Politikudviklingen i SFU skal derimod ikke foregå til korte møder såsom politikkonferencer, da dette er potentielt geografisk skævvridende" 1) Det kræver for meget transporttid og er potentielt geografisk skævvridende at afholde endagsmøder at mødes en dag og politikudvikle udelukker medlemmer med lang transporttid. Det må aldrig blive sådan at vores politiske fokus afhænger af hvor i landet konferencen finder sted. Man kan fx forestille sig at folk har en forskellig opfattelse af hvor i landet den nye mia. til transport skal bruges, til letbaner i storbyerne eller til busruter i provinsen. 2)Derimod skal debatten og politikudviklingen ud og styrke distrikterne, 30 ÆNDRINGSFORSLAG

32 hvor flere får mulighed for at være med og hvor der er et demokratisk mandat. 3)Det er væsentligt, at der rent faktisk kommer et output når vi politikudvikler, dette er ikke muligt på en konference som jf. vedtægterne ikke kan vedtage politik eller noget som helst andet. OBS: Man kan naturligvis godt afholde skolende politikkonferencer for folk, der interessere i bestemte politiske områder, konferencerne skal bare ikke være en del af politikudviklingen. Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Laila Lauridsen, Katrine Kaspersen og Kirstine Pedersen (SFU-Århus Midt), Sofie Brobæk Lerche (SFU-Silkeborg), Mikkel Borch (SFU-Randers), Anna Brændemose (SFU-Århus Vest), Christian Winther (SFU-Aalborg) og Carl Valentin (SFU-Odense) ÆF 45 Efter linje 277, før punktum tilføjes:, herunder de landsdækkende træf, som der i det næste år afholdes tre af. For mange er træf de største sfu-begivenheder, derfor bør antallet af træf bestemmes af den højeste myndighed landsmødet. Britta Anker Bak (SFU-Århus Nord), Anna Brændemose Østergaard (SFU- Århus Vest), Gitte Velling (SFU-Århus Nord) og Jens Kristian Knappe (SFU Århus Nord) ÆF 46 Linje 280: Efter afbalanceret mix tilføjes: Der bør i den afholdes en eller flere aktioner på et kommende SFU-træf, hvor vi udnytter, at vi er mange mennesker samlet, ved at give folk mulighed for at deltage i en opsigtsvækkende happening, aktion eller lignende. Det kunne være sindssygt fedt at udnytte, at vi altid er så mange samlet på træf, til at lave en gejstskabende aktion, der kan vække opsigt. Selve aktionen behøver ikke tage lang tid, men kan til gengæld være med til at give et afbræk og evt. tiltrække pressen til vores træf. Ved at skrive dette ind i papiret sikrer vi, at idéen bliver afprøvet mindst én gang i det kommende år, og hvis det mod forventning ikke bliver en ÆNDRINGSFORSLAG 31

ÆNDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISK PAPIR EN NY KURS TIL EN NY TID

ÆNDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISK PAPIR EN NY KURS TIL EN NY TID ÆNDRINGSFORSLAG TIL ØKONOMISK PAPIR EN NY KURS TIL EN NY TID FORSLAG TIL INDARBEJDELSE UKONTROVERSIELLE SIDE 2 SPROGLIGE OG TEKNISKE SIDE 7 Landsmøde 2009 9.-12. april, Kulsvierskolen, Hillerød Ændringsforslag

Læs mere

FOR SF UNGDOM 2010-2011

FOR SF UNGDOM 2010-2011 5 10 15 20 25 30 35 LANDSLEDELSENS UDKAST TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM FOR SF UNGDOM 2010-2011 Perspektiv- og Handlingsprogrammet (PHP) udstikker politiske og organisatoriske retningslinjer for

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

SFU S ARBEJDSPROGRAM

SFU S ARBEJDSPROGRAM SFU S ARBEJDSPROGRAM 2017-2018 SFU vil arbejde for vores vision om et bedre, grønnere og mere socialistisk samfund. Vi har dog en regering, der modarbejder vores vision for et bedre og mere socialistisk

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM

ÆNDRINGSFORSLAG TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM ÆNDRINGSFORSLAG TIL PERSPEKTIV- OG HANDLINGSPROGRAM FORSLAG TIL INDARBEJDELSE UKONTROVERSIELLE: SIDE 2 SPROGLIGE OG TEKNISKE: SIDE 5 Landsmøde 2009 9.-12. april, Kulsvierskolen, Hillerød Ændringsforslag

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Rettidigt indkomne ændringsforslag til Perspektiv- og Handlingsprogrammet til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011

Rettidigt indkomne ændringsforslag til Perspektiv- og Handlingsprogrammet til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Rettidigt indkomne ændringsforslag til Perspektiv- og Handlingsprogrammet til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Der tages forbehold for ændringer i nummereringen, opdelingen mellem ændringsforslag

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Landsmøde 2011 21.-24. april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever. Ændrings forslag til de politiske papirer

Landsmøde 2011 21.-24. april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever. Ændrings forslag til de politiske papirer Landsmøde 2011 21.-24. april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever Ændrings forslag til de politiske papirer Ændringsforslagskompendium side 3 af 88 ÆNDRINGS- FORSLAGS- KOMPENDIUM INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det:

Hvis man ikke plejer at høre oplæg eller lave andre skolende mødeaktiviteter, er her tre gode grunde til at begynde på det: SFU 2013-14 0 INDHOLD: 1. Hvorfor dette hæfte 2. Basisoplæg ideologi, politik og redskaber 3. Praktiske mødeaktiviteter I selv kan stå for 4. Sjove eftermøde-aktiviteter 1. HVORFOR DETTE HÆFTE? I dette

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

ÆF til Principprogrammet

ÆF til Principprogrammet ÆF til Principprogrammet TEMA 1: Indledning og analyse (1-18) ÆF1 I linje 3-5 slettes "Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Rettidigt indkomne ændringsforslag til Politisk Program til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011

Rettidigt indkomne ændringsforslag til Politisk Program til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Rettidigt indkomne ændringsforslag til Politisk Program til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Der tages forbehold for ændringer i nummereringen, opdelingen mellem ændringsforslag og ukontroversielle

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"?

ER S + SF LOVLIGT UNDSKYLDT I AT FØRE BLÅ POLITIK? 1 Kommentar ER S + SF "LOVLIGT" UNDSKYLDT I AT FØRE "BLÅ POLITIK"? Intro: Den røde regering tegner fremover til kun at ville føre blå politik. Men nu raser debatten om, hvorvidt man er lovligt undskyldt

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi

Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi Ejner K. Holst 1. maj 2014 Respekt for arbejdets værdi I dag vil jeg sige noget om værdien af arbejde. Og med værdi mener jeg ikke den lønseddel, vi modtager sidst på måneden. Nej. Jeg mener den værdi,

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Forslag til Fremtidens DUF

Forslag til Fremtidens DUF Forslag til Fremtidens DUF I henhold til vedtægternes 21, stk. 1 skal forslag til være sekretariatet i hænde senest 5 uger før delegeretmødet. Styrelsen indstiller følgende forslag til delegeretmødets

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk

Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER. Målsætning for VelfærdsallianceDK. Velfærdsalliance.dk. Velfærdsalliance.dk Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Målsætning for VelfærdsallianceDK Målsætning for VelfærdsallianceDK Ja til Tryghed NEJ TIL MILLIARDNEDSKÆRINGER Hovedformålet er en afvisning af omprioriteringsbidraget

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17

Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 1 Årsplan for Københavnsbestyrelsen 2016-17 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Indledning Enhedslisten- Københavns årsplan beskriver både tilbagevendende og nye arrangementer, som Københavnsbestyrelsen

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

!"#$%&%#'"(#)*+,*(-##

!#$%&%#'(#)*+,*(-## !"##$%&'#&("%#")*& Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Bliv medlem Vores generation står over for enorme udfordringer. Derfor kalder DSU nu til generationskamp. Ikke en kamp mod andre generationer men en kamp FOR vores generation. En kamp for et mere retfærdigt

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde

Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Tale v. Tina Møller Kristensen 1. maj - FOA - Roskilde Fælles om fremtiden Jeg synes, det er en god og rammende overskrift, vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012

LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Sagsnr. 10-145 Vores ref. MLK/lph Deres ref. Den 21. marts 2012 LO s bemærkninger til forslaget til Danmarks nationale reformprogram 2012 LO har modtaget

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Rettidigt indkomne ændringsforslag til uddannelsespapiret til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011

Rettidigt indkomne ændringsforslag til uddannelsespapiret til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Rettidigt indkomne ændringsforslag til uddannelsespapiret til behandling på SF Ungdoms landsmøde 2011 Der tages forbehold for ændringer i nummereringen, opdelingen mellem ændringsforslag og ukontroversielle

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF Nordsjælland

Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF Nordsjælland Kandidathæfte til valg af spidskandidat Folketingskandidater for SF 2016-2018 Nordsjælland Indblik og udsyn; jeg er af den opfattelse at man sagtens kan være stolt af at være dansk uden at være nationalistisk.

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder

TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN. Det talte ord gælder TALE VED ÅBNINGSDEBATTEN 2017 JAKOB ELLEMANN-JENSEN Det talte ord gælder Der er partier, som gerne vil fremtiden, og som arbejder for at gøre Danmark til et bedre samfund at bo og leve i partier som vil

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar.

Jeg hedder Anna. Jeg er 29 år gammel, bosat på Amager og arbejder som bibliotekar. Til de forskellige valg er forskellige valgregler. Fælles for alle gælder at de gives 1300 tegns opstillingsgrundlag i dette hæfte med billede og 2 minutters opstillingstale på Årsmødet. Til valg af formand

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

1. maj tale LO s formand Hans Jensen

1. maj tale LO s formand Hans Jensen 1. maj tale 2004. LO s formand Hans Jensen 1. maj-møder og demonstrationer holdes i år under parolen - flere job, større tryghed og bedre frihed. Det er budskaber, der signaler, at mange mennesker oplever

Læs mere

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN. 1 KRITISKE ANALYSER Af økonom, cand. Scient. Adm. Henrik Herløv Lund, kendt fra Den Alternative Velfærdskommission www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk DRØMMEN OM NEOLIBERALISMEN OG MARKEDSSTATEN.

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere